MASTERCLASS DATA QUALITY MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERCLASS DATA QUALITY MANAGEMENT"

Transcriptie

1 MASTERCLASS DATA QUALITY MANAGEMENT de basis voor succesvolle en efficiënte bedrijfsprocessen Masterclass Data Quality Management 1

2 Waarom een masterclass over data quality management? Juist omdat datakwaliteit zo n ongrijpbaar begrip is, is het moeilijk investeringen te rechtvaardigen. Door uitblijvende investeringen en beslissingen kunnen we geconfronteerd worden met crisissituaties, waarin omvangrijke initiatieven als customer relationship management (CRM), customer data integration (CDI) en databasemarketing ter discussie komen te staan. Ook kunnen we te maken krijgen met situaties waarbij investeringen niet in verhouding staan tot de opbrengsten die eruit voortkomen, als gevolg van defecte data. Gartner research Gartner research: Predicts 2006: Emerging Data Management Drivers and Strategic Imperatives High-quality data (and the skills, organizational constructs, processes and technology to achieve it) will become significant competitive differentiators among businesses. Ted Friedman, Bill Gassman, David Newman Publication Date: 22 November 2005 ID Number: G Gartner 2 Masterclass Data Quality Management

3 inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Doel van deze masterclass Voor wie bestemd? Sprekers/docenten 6 Module 1: De essentie 8 Module 2: De toepassing 9 Module 3: Slotconferentie 10 Samenwerking Nyenrode Business Universiteit en Human Inference 11 Informatie en communicatie Masterclass Data Quality Management 3

4 voorwoord Gegevens over relaties en producten worden overal in organisaties gebruikt. Onderwerpen als customer data integration, multichannel management, customer experience en dergelijke staan hoog op de agenda. Het zijn deze initiatieven waarmee bedrijven zich willen onderscheiden. Het belang van goede gegevenskwaliteit wordt hierin echter maar al te vaak onderschat. Datakwaliteit krijgt nog regelmatig het label urgent en belangrijk, wanneer het kwaad al is geschied. Door het ontbreken van kwalitatief goede data zijn strategische initiatieven dan al gestrand en bedrijfsprocessen vastgelopen. Ook bestaan er regelmatig misverstanden over de definitie, het meten en het managen van datakwaliteit. In deze masterclass gaan we in op het managen van de kwaliteit van data, wat daarbij komt kijken en wat het oplevert. Tevens besteden we aandacht aan de vraag hoe gegevenskwaliteit op de agenda van het senior management komt. We staan in de eerste en tweede module stil bij het definiëren, meten, interpreteren, verbeteren en het organiseren van de kwaliteit van gegevens. Daarnaast gaan we in op de business drivers voor datakwaliteit en de processen en methodieken die hier nauw mee samenhangen. Aspecten als internationalisatie, actualiteit, communicatie, privacy en aangrenzende technologieën komen eveneens aan de orde. De wisselwerking tussen theorie en praktijk wordt in een aantal boeiende praktijkcases geïllustreerd. In de laatste module presenteren de cursisten zelf een case, waarin alle onderwerpen van deze masterclass aan de orde komen. Prof. dr. Ed Peelen 4 Masterclass Data Quality Management

5 masterclass data quality management Doel van deze masterclass is: te komen tot eenduidig begrip van datakwaliteit, de mogelijkheden te ontdekken van kwalitatief hoogwaardige data en informatie, te komen tot inzichten over effectieve organisatie van datakwaliteit, inzicht te verschaffen in de voordelen van datakwaliteit binnen een organisatie, het kunnen maken van een juiste afweging van opbrengsten en kosten van maatregelen ter verbetering van datakwaliteit, methoden en tools te ontwikkelen om de datakwaliteit te verbeteren, het kunnen verhogen van het rendement van datakwaliteitsinitiatieven. Een deelnemer aan het woord Voor wie bestemd? Deze opleiding is bestemd voor marketingmanagers, databasemanagers en customer service managers, maar ook voor adviseurs, consultants en hoger management. Kortom, voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met het beheer en het gebruik van data en voor iedereen die afhankelijk is van data. Sprekers/docenten zijn o.a. Drs. Martine Boer, Human Inference Drs. Herman Gores, Human Inference René Hakvoort, Reed Business Information Tony Hardenberg, Van de Geijn Partners B.V. Dr. Arjan van Hessen, Universiteit Twente Mieke van Os, Independer.nl Prof. dr. Ed Peelen, Nyenrode Business Universiteit Eddy Reimerink, Human Inference Mr. Alexander Singewald, Singewald Consultancy Marcel Smit, Q-go Gerard Struijf RM, PricewaterhouseCoopers Ing. Frans Verstraten, Human Inference Vooral het besef van het belang van de kwaliteit van data wordt aangescherpt. Ik ben geconfronteerd met de bedreigingen, maar ook met het missen van kansen door het ontbreken van management op de kwaliteit van data. Het heeft mij inzicht verschaft dat de kwaliteit van data van invloed is op de wijze van functioneren van verschillende bedrijfsonderdelen. Deze masterclass heeft bagage meegegeven om binnen mijn organisatie concrete verbetertrajecten in gang te zetten. Rens van Loon Marketing Service Manager, Het Nederlandse Rode Kruis Masterclass Data Quality Management 5

6 module 1: de essentie In dit deel van de masterclass richten wij ons op de gehele levenscyclus van data in bedrijfsprocessen. Data is namelijk een integraal onderdeel van vrijwel elke bedrijfsactiviteit. Als die gegevens niet de juiste kwaliteit hebben, leidt dat tot ineffectiviteit en onnodige kosten. Uitgangspunt hierbij is de volgende definitie van kwaliteit van gegevens: De mate waarin het geheel van eigenschappen en kenmerken van de gegevens voldoet aan het doel van het gebruik en de verwachting van de ontvanger. Het meten, verbeteren en handhaven van kwaliteit Datakwaliteit beoordelen Kwaliteit is voor de ene organisatie anders dan voor de andere. Aan de hand van het ACCU-model voor datakwaliteit (actueel, compleet, correct en uniek) gaan we dieper op deze materie in. Dan hebben we het over: wat is identificeren? (gangbare zoek- en vergelijkmethoden, waarom ontstaan doublures), de naam (schrijfwijze, formaten, in- en afkorten, normen, standaards), het adres (wat is het? zijn er standaards?), andere data-elementen, zoals telefoonnummer, codetabellen, adres, verrijking van de database, verschillen in gebruik (de eisen die we aan een adres stellen zijn anders tijdens het factureren dan tijdens het versturen van een welkomstpakket). Datakwaliteit verbeteren en handhaven Welke indicaties zijn er om datakwaliteit te beoordelen? Hoe kunnen we kwaliteit handhaven of verbeteren? invoerdata, bronnen, combinaties en kwaliteit, bronbeoordeling (visitekaartjes, handelsregister), updaten, legacy-vraagstukken. Workshop meten van gegevens Met behulp van een softwaretool worden gegevens in een database gemeten en geïnspecteerd. De business case: De ROI van de datakwaliteitsimplementatie Hoe overtuig ik het management? Iedereen herkent de problematiek van een vervuilde database, zoals dubbele registraties en foutieve gegevens. Zeker bij reguliere activiteiten als mailingen, klantinvoer en -acceptatie, selecties, first line support, etc. Iedereen erkent immers het belang hiervan voor een goed opererende organisatie. Maar hoe en waarmee overtuig ik mijn manager? Ofwel, wat is de business case voor datakwaliteit? Vragen die aan de orde komen zijn: wat is de return on investment van een betere datakwaliteit? is deze daadwerkelijk meetbaar? wat zijn de integrale kosten van een gegeven? wat zijn de kosten van het herstellen van fouten? welke niet herkende/ impliciete kosten spelen een rol? wat zijn te kwantificeren opbrengsten die voortkomen uit goede kwaliteit? hoe kwantificeer ik imagoverlies of verbetering? 6 Masterclass Data Quality Management

7 Het organiseren van het kwaliteitsproces Te vaak wordt het belang van goede datakwaliteit onderschat. Het is echter een uitdaging het proces te managen waarin data binnenkomt, bewaard en gebruikt wordt. Het gaat hierbij dan om de gehele levenscyclus van gegevens binnen een organisatie. Aan de hand van een case wordt: een stappenplan gemaakt, de toekomstige organisatie geanalyseerd, gegevenslogistiek als methode behandeld, het resultaat getoond, een implementatieplan opgesteld, de kwaliteits- en analyseaspecten uitgewerkt. Het managen van datakwaliteit Op de tweede dag komen de inzichten op het gebied van het definiëren, meten en organiseren van datakwaliteit aan de orde in verschillende praktijksituaties. Allereerst wordt de case van Reed Business Information geanalyseerd. Praktijkcase Reed Business Information Deze case behandelt het organiseren van datakwaliteit in de praktijk, zowel vanuit de processen als de software. Het belang van data voor deze grote internationale uitgever is aanzienlijk, met name omdat hij voor een multichannelbenadering heeft gekozen. Daarnaast wordt aan de hand van onderzoekuitkomsten stilgestaan bij de praktijk in Nederland en wordt er gediscussieerd over de situatie bij de deelnemers zelf. Praktische aanknopingspunten om verbetering te realiseren worden benoemd. Opdrachten & Cases Inleiding in de praktijkcase die in blok 3 door de cursisten wordt gepresenteerd. In module 1 en 2 komt deze case meerdere keren aan de orde. Aan de hand van diverse opdrachten worden de onderwerpen uitgewerkt en met experts besproken. Een deelnemer aan het woord Vanuit mijn rol als projectmanager heb ik in veel projecten te maken met de invloed van datakwaliteit op het projectresultaat. De masterclass was een zeer waardevolle aanvulling op mijn bestaande kennis van datakwaliteit. De uitstekende balans tussen theorie en ervaringen uit het veld (praktijkcases en ervaringen van andere cursisten) hebben mijn inzicht in datakwaliteit op een positieve wijze verbreed. Deze inzichten hebben mij ondersteund om datakwaliteit bij verschillende projecten goed onder de aandacht te brengen van projectsponsors en opdrachtgevers. Jack van den Brink Principal, Deloitte Consultancy Masterclass Data Quality Management 7

8 module 2: de toepassing In de tweede module wordt ingegaan op praktijk van datakwaliteit. Diverse factoren die invloed hebben op de datakwaliteit, zoals de bedrijfsomgeving, de wetgeving en de technologie (internet en spraaktechnologie) worden belicht. Tevens wordt het gebruik van datakwaliteit in de organisatie aan de orde gesteld (business drivers en communicatie). Datakwaliteitsprocessen Wat moet je doen binnen de organisatie om een datakwaliteitsomgeving tot leven te brengen? Hierin komen de processen, de applicaties en de stakeholders (belangen, requirements, best practice) bij elkaar en wordt er - in het verlengde van de business case - een praktische invulling gegeven aan (complexe) datakwaliteitsimplementaties. Bestaande methodieken worden bestudeerd en getoetst aan de hand van praktijksituaties, zoals bijvoorbeeld data-migratie. Technologie: Internet Polution Provider Internet is een van de grootste vervuilers van data. Als we de gegevens door klanten zelf laten invoeren en muteren, heeft dit consequenties voor de kwaliteit van het bestand en het managen van de kwaliteit van de gegevens. Technologie: taal- en spraaktechnologie Wat is de invloed van datakwaliteit op de razendsnelle ontwikkeling van selfservice met behulp van taal- en spraaktechnologie (mens-machine interactie)? Door zowel de snelle verandering van de technologische mogelijkheden als door de economische noodzaak is het essentieel de juiste weg te vinden binnen de taal- en spraaktechnologie waarbij wordt uitgegaan van kostenverlaging, serviceverbetering en backoffice-integratie. Toepassing van de referentiebestanden Hoe belangrijk is de actualiteit van de gegevens in samenhang met correctheid, compleetheid en uniciteit in de praktijk? Hoe kunnen we de actualiteit van referentiebestanden vaststellen? Wetgeving: Privacy en externe datavastlegging Datakwaliteit hangt nauw samen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uiteraard zullen deze wet en de gevolgen hiervan uitgebreid worden behandeld. Aan de orde komen o.a.: algemene begrippen en beginselen, gronden voor verwerking, verenigbaar gebruik, informatieverstrekking en rechten betrokkene, beveiliging, College Bescherming Persoonsgegevens, regels voor off-line en on-line verwerken van gegevens. Privacywetgeving in de praktijk wordt aan de hand van een organisatievoorbeeld geïllustreerd. Gebruik van data: Business drivers voor datakwaliteit Van alle data in een organisatie, is klantdata de meest belangrijke. De impact die datakwaliteit heeft op de bedrijfsvoering wordt vooral zichtbaar als de kwaliteit onvoldoende is. Deze zal bijvoorbeeld het nakomen van eisen met betrekking tot compliancywetgeving (Basel II, Sarbanes-Oxley), Customer Data Integration (CDI) en het realiseren van een eenduidig klantbeeld in de weg staan. Het gebruik van gevens in communicatie: de do s en don ts Wat kan er allemaal fout kan gaan bij marketingacties en -campagnes? Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? Wat zijn de gevolgen die deze acties kunnen hebben? Wat zijn de vereisten voor succesvolle marketingcommunicatie? 8 Masterclass Data Quality Management

9 module 3: slotconferentie Tijdens module 3 komen de behandelde onderwerpen uit module 1 en 2 bij elkaar. Een deelnemer aan het woord Case Het eerste deel van de slotconferentie gaat over de case. Wat zijn de bevindingen van de deelnemers? Hoe kunnen zij een platform van specialisten overtuigen van de waarde van datakwaliteit? Hoe bouwen zij de business case op? Welke datakwaliteit meten zij bij de desbetreffende organisaties? Hoe willen zij processen intern organiseren zodat de datakwaliteit geborgd wordt? Hoe willen zij ondernemerschap stimuleren zodat uiteindelijk financieel en strategisch voordeel verwacht mag worden van datakwaliteit? De feedback zal worden verzorgd door experts uit het veld en de academische wereld. Praktijkcase Independer.nl Independer.nl heeft als doelstelling om de consument te helpen bij het nemen van beslissingen op belangrijke gebieden waar het aanbod weinig transparant is. In februari 2000 ging Independer.nl de lucht in als vergelijkingssite voor financiële producten zoals verzekeringen en hypotheken. Independer is op dit gebied een intermediair met internet als belangrijkste kanaal. Onlangs werd het terrein verbreed door toevoeging van Independer gezondheidszorg. Mede gezien de recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg een boeiende case. Independer is een mooi voorbeeld van een data driven onderneming, met alle problemen van dien... Na het volgen van de masterclass in 2005 deelde ik onvoorwaardelijk het enthousiasme van twee collega s die in 2004 de masterclass bij Nyenrode volgden. Er is wat mij betreft geen betere reclame dan goede verhalen van een collega. Het kunnen volgen van de opleiding is een niet te missen buitenkans. De opzet en inhoud zijn zodanig dat het geheel je horizon op een prettige manier verbreedt en de ervaring je lang bijblijft. De diversiteit van de onderwerpen, de kundige sprekers, de geanimeerde verhalen van medecursisten en de unieke praktijkcases zorgen ervoor dat ik met veel plezier terugkijk op mijn Nyenrode-dagen. Cees van de Corput Functioneel applicatie beheerder, NV Interpolis Masterclass Data Quality Management 9

10 samenwerking Samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en Human Inference De masterclass is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit en Human Inference en deze combinatie staat borg voor een opleiding van hoge waarde. Prof. dr. Ed Peelen is, als hoogleraar marketing, vanuit Nyenrode verantwoordelijk voor deze masterclass en heeft samen met Human Inference het programma opgezet. Human Inference houdt zich sinds 1986 bezig met de ontwikkeling van software voor de verbetering en borging van datakwaliteit. Hiermee wordt betere en persoonlijke communicatie tussen bedrijven en haar klanten bewerkstelligd, bijvoorbeeld bij marketing, maar ook in call centers of bij serviceprocessen. Door het scala aan toepassingsgebieden en bewezen cases, nationaal en internationaal, is Human Inference de autoriteit op dit gebied. Zo heeft Human Inference bijvoorbeeld jarenlang het voorzitterschap vervuld van de EU-werkgroep, die de Europese adresstandaard definieert. Human Inference is marktleider op het gebied van datakwaliteitssoftware. Datakwaliteit is de fundering voor elke bedrijfsvoering. Het is een absolute voorwaarde voor het bereiken en vasthouden van een eenduidig klantbeeld, het voldoen aan compliancy regels en essentieel voor efficiënte zoekprocessen en betrouwbaardere fraudedetectie. Human Inference levert oplossingen om de kwaliteit van gegevens te waarborgen en te verhogen. De masterclass is reeds driemaal met succes georganiseerd. Het is een uniek programma dat nergens anders wordt aangeboden. In 2006 wordt de masterclass voor de vierde keer georganiseerd. De feedback op de drie voorgaande edities was lovend. 10 Masterclass Data Quality Management

11 informatie en communicatie Informatie en aanmelding Aanmelden kan door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen. Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Annemarie Hakvoort tel: of drs. Karin Rigterink tel , Taal De voertaal van dit programma is Nederlands. Incidenteel kan gebruik worden gemaakt van Engelstalig studiemateriaal. Locatie De colleges vinden plaats op het landgoed van de Nyenrode Business Universiteit. De collegezalen zijn uitgerust met moderne multimediale voorzieningen. De Nyenrode Business Universiteit ligt in Breukelen, 25 kilometer ten zuidoosten van Amsterdam, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht. In het 13 de -eeuwse kasteel zijn tegenwoordig de administratieve afdelingen gehuisvest. Het bosrijke landgoed vormt een inspirerende omgeving. Hotelaccommodatie Deelnemers overnachten op de campus in eenvoudige, doch comfortabele hotelkamers, zodat men de tijd efficiënt kan besteden. Het restaurant bevindt zich eveneens op het landgoed. Daar worden ontbijt, lunch en diner geserveerd. Duur De cursus wordt gegeven in drie modules. De eerste twee modules beslaan ieder vijf dagdelen. De derde module, de slotconferentie, beslaat twee dagdelen. Een dagdeel is een ochtend, middag of avond. De exacte data zijn te vinden op het inschrijfformulier. Formaat Tijdens het cursusprogramma wordt van verschillende werkvormen gebruik gemaakt (cases, presentaties, workshops, brainstorm, et cetera) zodat een interactieve, boeiende en effectieve overdracht van kennis en inzichten plaatsvindt. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Alumni Alle deelnemers die de masterclass hebben afgerond worden uitgenodigd voor diverse activiteiten voor alumni. Dit is natuurlijk de manier om betrokken en geïnformeerd te blijven, maar ook om alle andere alumni te blijven zien en ervaringen uit te wisselen. Masterclass Data Quality Management 11

12 Human Inference Velperweg BH ARNHEM t f e e Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t f e e 12 Masterclass Data Quality Management

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Juryrapport. Essent Belgium NV

Juryrapport. Essent Belgium NV Juryrapport Essent Belgium NV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Mark Humphries Functie: Data Manager Inleiding De door Essent Belgium ingediende case moet worden bezien tegen de achtergrond

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Juryrapport. Wereld Natuur Fonds. Deelname Data Quality Award 2010

Juryrapport. Wereld Natuur Fonds. Deelname Data Quality Award 2010 Juryrapport Wereld Natuur Fonds Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Arne Roex Paula Middendorp Functie: Functioneel beheer database Procesmanager & projectleider datakwaliteit Inleiding De

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN HAPPY END, GEEF DE AARDE DOOR

ZORG VOOR EEN HAPPY END, GEEF DE AARDE DOOR ZORG VOOR EEN HAPPY END, GEEF DE AARDE DOOR Hoe aandacht voor datakwaliteit bij een charitatieve organisatie leidt tot een hogere waarde voor de donateur en van de donateur . Presentatie Datakwaliteit

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Samen met Hogeschool Rotterdam?

Samen met Hogeschool Rotterdam? 1 Kennismaking 2 Samen met Hogeschool Rotterdam? 3 4 Waar ben ik enthousiast over? (Big) data analytics 5 1. Heeft u last van fouten in klantdata? 2. Wat zijn de gevolgen in omzet en kosten bij 1% data

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT VAN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING LEIDERSCHAP VERSTERKEN IN EEN SECTOR IN BEWEGING

MASTERCLASS MANAGEMENT VAN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING LEIDERSCHAP VERSTERKEN IN EEN SECTOR IN BEWEGING MASTERCLASS MANAGEMENT VAN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING LEIDERSCHAP VERSTERKEN IN EEN SECTOR IN BEWEGING Professional service firms historically have been managed in one of two ways: badly or not at all.

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy CUSTOMER JOURNEYS & EXPERIENCE MAPPING Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DATA DRIVEN UX DESIGN Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

Brochure Service Strategy

Brochure Service Strategy Brochure Service Strategy Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Masterclass Multichannelmanagement

Masterclass Multichannelmanagement Universiteit Nyenrode Masterclass Multichannelmanagement Het formuleren en realiseren van een afgestemd multichannelbeleid 2 Doelstellingen Masterclass Deelnemers krijgen: Inzicht in de wijze waarop consumenten

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute Programma met certificaat van 70:20:10 Institute 70:20:10 CONSULTANT INGREDIËNTEN: MELD JE HIER AAN DOING SHARING KNOWING Performance Detective Performance Architect Performance Master Builder Performance

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus.

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus. Klinische ontwikkelingen en wetenschappelijke van klinisch en wetenschappelijk update voor HIV behandelaren onderzoek Virale hepatitis na EASL 2015 utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs 31 Maart 2015

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Beste Louisson de Kok,

Beste Louisson de Kok, Kunnen Willen Durven Rapport KWD Projectsucces KWD Projectmanagement app Louisson de Kok KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

DE SUPERPROMOTER ACADEMY

DE SUPERPROMOTER ACADEMY DE SUPERPROMOTER ACADEMY Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Online marketing strategie

Online marketing strategie Online marketing strategie Wilt u inzicht in de structurele ontwikkelingen op het gebied van online marketing? Wilt u weten hoe u een winnende online marketing strategie kan ontwikkelen? Wilt u direct

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

DPO Opleiding Considerati

DPO Opleiding Considerati DPO Opleiding Considerati De DPO opleiding richt zich op de twee volgende kennisgebieden en biedt de cursist de mogelijkheid hierin blijvende inzichten te verkrijgen. Kennisgebied De Algemene Verordening

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Het Q-mysterie. De verborgen connectie tussen testen en optimaal rendement

Het Q-mysterie. De verborgen connectie tussen testen en optimaal rendement Het Q-mysterie De verborgen connectie tussen testen en optimaal rendement Over de auteurs: Ard Kramer is senior testconsultant. Hij begon zijn werkzaamheden in de wereld van het testen in 1997. Na enkele

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Specialist voor complexe en omvangrijke datamigraties

Specialist voor complexe en omvangrijke datamigraties Specialist voor complexe en omvangrijke datamigraties Zekerheid voor alles Specialist in datamigratie Zoekt u dé specialist in het correct en veilig converteren en migreren van data? Data excellence combineert

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy SCRUM ESSENTIALS Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

AsG Informatiesessie 26-09-2014

AsG Informatiesessie 26-09-2014 AsG Informatiesessie 26-09-2014 Conversietool AMIS AsG dienstverlening Ronde tafel discussie AsG Conversietool (ACT) Samenvoegen van portefeuilles (overname) Standaardisatie bestanden Provinciaal naar

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Wet- en regelgeving bepaalt steeds nadrukkelijker de grenzen waarbinnen digitale dienstverlening zich mag bewegen. De regels

Nadere informatie

Customer Insights Center CIC 2. Managementsamenvatting pag. 2. Theorie pag. 7

Customer Insights Center CIC 2. Managementsamenvatting pag. 2. Theorie pag. 7 Waarom marketingprojecten slagen of falen De mensfactor is cruciaal bij implementaties Drs. J.T. Bouma Rapport CIC 2009-01 ISBN 978-90-811191-7-7 Customer Insights Center CIC 2 Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie