Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier in het ziekenhuis: Enquêterapport over de stand van zaken in België in 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier in het ziekenhuis: Enquêterapport over de stand van zaken in België in 2010"

Transcriptie

1 Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier in het ziekenhuis: Enquêterapport over de stand van zaken in België in 1

2 2 Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier in het ziekenhuis: Enquêterapport over de stand van zaken in België in 1 Synthesenota Twee jaar na de invoering van het extra jaarlijks budget van door Mevrouw de Minister Onkelinx hebben 73% van de ziekenhuizen een aanzet gegeven aan het informatiseren van het verpleegkundig dossier, 66% werken al met een software. 12% van de instellingen heeft nog geen enkele stap ondernomen. We stellen echter vast dat slechts 47% van de ziekenhuizen met een papieren verpleegkundig dossier, inhoudelijk volledig conform het KB van 28 december 6 zijn. Dit percentage is opmerkelijk laag. De vragenlijst liet deze zelfde denkoefening niet toe voor het elektronisch dossier, al laten de antwoorden op de vragen van fase 1 tot 6 vermoeden dat ook hier het percentage laag is, en zelfs nog lager zou kunnen uitvallen. Om te evolueren naar de informatisering van het verpleegkundig dossier hebben 54% van de ziekenhuizen eerst een werkgroep opgericht, 42% hebben er een project van het verpleegkundig departement van gemaakt en er bestaat een investeringsplan in 37% van de instellingen. Minder vaak nog, in 28% der instellingen, gaat dit project samen met een opleidingsplan. Onder diegenen die het dossier helemaal of gedeeltelijk hebben geïnformatiseerd, heeft 54% fase 1 bereikt, die elementen die de verpleegkundigen in de mogelijkheid stellen om de klinische gegevens te verzamelen (anamnese, voorschriften, gegevens van andere beoefenaars). Al worden deze gegevens door sommige medische directies ontoegankelijk gehouden voor de verpleegkundigen. 41% heeft een registratiesysteem van de verpleegkundige handelingen ontwikkeld. 38% van de ziekenhuizen hebben het verpleegkundig elektronisch dossier laten communiceren met andere delen van het patiëntendossier en laten toe informatie uit te wisselen. Een minderheid van ziekenhuizen hebben nog andere ontwikkelingen gerealiseerd ( identificatie verpleegdiagnoses 24%, evaluatie kwaliteit van zorg 15%, automatische extractie van MZG/MPG gegevens 17%, ). Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

3 3 Welke fase van ontwikkeling van een geïnformatiseerd verpleegkundig dossier is globaal behaald? Fase Software Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase : Het elektronisch verpleegkundig dossier bestaat nog niet of nog niet volledig: papieren dossier Software: Er is software aanwezig binnen de instelling. Fase 1: Het elektronisch verpleegkundig dossier laat de verpleegkundigen toe klinische gegevens te verzamelen. Fase 2: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen de gegevens te analyseren en te interpreteren (beslissingsondersteunend; hulp bij het nemen van beslissingen). Fase 3: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen het zorgplan van de patiënt op te maken en de verpleegkundige interventies te plannen. Fase 4: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen bij het documenteren van de uitvoering van hun interventies. Fase 5: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen de effectiviteit van het zorgplan van de patiënt te evalueren. Fase 6: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen een ontslagrapport of een transferblad op te maken. Fase 7: Het elektronisch verpleegkundig dossier bevat andere elementen: pluridisciplinaire procedures of protocollen, verpleegkundige werklast, evaluatie van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, extractie van MZG / MPG. Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

4 4 1. Inleiding Sinds juli 8 heeft Mevrouw de Minister Onkelinx beslist om de Belgische ziekenhuizen een extra jaarlijks budget van in totaal toe te kennen (onderdeel A1 van het Budget van de Financiële middelen) dat specifiek is bestemd voor informatica-investeringen. Dit budget moet echter prioritair worden besteed aan de informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier. Het doel van deze bijkomende financiering is niet de ziekenhuizen ertoe te bewegen om in allerijl een informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier door te voeren, maar wel om zeker te zijn dat deze doelstelling wel degelijk wordt meegenomen in het kader van een globaal stuurplan voor de integratie van het informatiesysteem in de ziekenhuizen. Het globale doel dat op termijn wordt nagestreefd aanzienlijk ruimer: alle Belgische ziekenhuizen moeten ertoe komen een integratiestrategie voor hun geautomatiseerde informatiesystemen ontwikkelen, die bovendien gekoppeld is aan een telematicabeleid dat bedoeld is om elk ziekenhuis performant te maken in termen van extra-muros communicatie. De onderliggende idee voor dit alles is dat het patiëntendossier in de ziekenhuizen zodanig moet worden ontworpen dat het eerst en vooral ten dienste moet staan van een kwaliteitsvolle behandeling van de patiënt, maar ook een aantal secundaire finaliteiten moet kunnen dienen zowel voor de instelling als voor de overheden. Na de baselinebevraging van 8, hebben we in mei 1 opnieuw de stand van zaken willen opmeten van het geïnformatiseerde verpleegkundig luik van het patiëntendossier. Daartoe hebben we aan de directies van de verpleegkundige departementen gevraagd om te willen antwoorden op een vragenlijst. De vragenlijst werd opgebouwd op basis van het KB van 28 december 6 waarin de minimale inhoud van het verpleegkundig dossier wettelijk wordt vastgelegd. In dit rapport worden de resultaten van deze vragenlijst uiteengezet en vergeleken met de baseline van 8. Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

5 5 2. Methodologie De vragenlijst werd naar de ziekenhuisinstellingen verstuurd op 4 mei 1 met als antwoordtermijn 15 juni 1. Een herinnering werd verstuurd op 21 juni 1 met een extra antwoordtermijn tot 15 juli 1. De bevraging werd afgesloten op 15 augustus 1. Er werd in Access een database aangemaakt. De grafieken en de statistische berekening werden gemaakt in Excel, beide programma s maken deel uit van Microsoft Office. Voor een correcte interpretatie van onze resultaten is het nodig om enkele elementen vooraf te duiden: De resultaten werden opgedeeld volgens gewest (Vlaanderen, Brussel, Wallonië), statuut (privé, openbaar) en type instelling (algemeen, gespecialiseerd, psychiatrisch). Gelet op hun gering aantal hebben we de academische ziekenhuizen ingedeeld bij de algemene, en hebben we onder de gespecialiseerde ziekenhuizen alles meegerekend dat niet werd opgenomen in de types algemeen of psychiatrisch. Voor de codering van de antwoorden van de nog niet gerealiseerde items werden volgende regels gerespecteerd: = niet geprogrammeerd. X = geen termijn = niet geprogrammeerd X 16/1/11 = geprogrammeerd in 11 16/1/11 = geprogrammeerd in 11 Alle berekeningen gebeuren op basis van het deelnamepercentage voor de betreffende vraag. Voorbeeld: Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 45% op het totaal van de deelnemende ziekenhuizen 3 gewesten 59% op het aantal deelnemende Brusselse ziekenhuizen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

6 6 3. Resultaten Na de eerste mailing hebben 72% van de ziekenhuizen geantwoord voor 15 juni 1 (termijn vooropgesteld in de inleidende brief). Bij afsluiten van de bevraging hadden we van 19 ziekenhuizen een antwoord gekregen (n=19), wat overeenkomt met een deelnamepercentage van 95% Het papieren dossier Het elektronisch verpleegkundig dossier bestaat nog niet of nog niet volledig, maar ons papieren verpleegkundig dossier bevat de volgende elementen: identiteit van de patiënt verpleegkundige anamnese medische en paramedische informatie voorgeschreven medische behandelingen verpleegplan verpleegplanning gestructureerde observatienota s afschrift van het verpleegkundig ontslagrapport % in 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle onderdelen aanwezig 47(54) 43(53) 42(44) 57(61) 45(52) 55(62) 52(62) 55(57) 37(41) Identiteit van de patiënt 75(81) 65(76) 92(93) 86(84) 72(77) 86(92) 85(85) 68(86) 62(73) Verpleegkundige anamnese 75(8) 65(76) 92(89) 84(84) 72(76) 84(92) 84(85) 68(86) 62(71) Medische en paramedische informatie 72(76) 62(7) 92(85) 79(8) 67(71) 84(88) 78(79) 68(76) 62(71) Voorgeschreven medische behandelingen 71(78) 61(73) 92(85) 79(82) 68(74) 8(88) 81(84) 64(71) 57(71) Verpleegplan 66(69) 6(68) 67(67) 76(72) 62(65) 8(8) 74(76) 68(86) 52(54) Verpleegplanning 74(71) 63(65) 92(85) 86(75) 7(66) 86(86) 85(83) 68(81) 59(51) Gestructureerde observatienota s 74(78) 63(74) 88(85) 86(8) 7(73) 84(9) 84(83) 64(81) 6(7) Verpleegkundig ontslagrapport 74(64) 63(56) 88(74) 86(7) 7(59) 84(76) 84(7) 64(67) 6(52) Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

7 Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 3 1 Alle onderdelen aanwezig Identiteit Anamnese (para)medische informatie Medische behandelingen Verpleegplan Verpleegplanning Observatienota's Ontslagrapport Privé (%) Openbaar (%) Alle onderdelen aanwezig Identiteit Anamnese (para)medische informatie Medische behandelingen Verpleegplan Verpleegplanning Observatienota's Ontslagrapport Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

8 Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) 3 1 Alle onderdelen aanwezig Identiteit Anamnese (para)medische informatie Medische behandelingen Verpleegplan Verpleegplanning Observatienota's Ontslagrapport Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

9 Fase Het elektronisch verpleegkundig dossier bestaat nog niet of nog niet volledig, maar: een werkgroep bestaande uit verpleegkundigen, eventueel openstaand voor anderen, is opgericht binnen de instelling teneinde het lastenboek op te maken of prijsoffertes te bestuderen met het oog op het implementeren van het elektronisch verpleegkundig dossier. een departementaal project is uitgewerkt en geïmplementeerd met het oog op het implementeren van het verpleegkundig dossier als onderdeel van het elektronisch patiëntendossier. een programma inzake permanente vorming die verband houdt met dit project is uitgewerkt en geïmplementeerd. elke beoefenaar van de verpleegkunde krijgt uren/jaar vorming op dit vlak. een investeringsplan inzake informaticamateriaal die verband houdt met het elektronisch verpleegkundig dossier is opgemaakt. % in 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle onderdelen aanwezig 13 (19) 15 (18) 13 (11) 1 (23) 9 (17) 22 (22) 13 (21) 9 (5) 13 (19) Werkgroep 54 (6) 5 (54) 54 (74) 6 (64) 53 (55) 57 (76) 63 (63) 32 (62) 46 (56) Departementaal project 42 (43) 34 (37) 63 (33) 46 (56) 41 (38) 45 (56) 47 (46) 27 (24) 38 (44) Permanente vorming uitgewerkt 36 (31) 39 (26) 33 (33) 33 (38) 36 (27) 37 (4) 38 (39) 27 (14) 37 (24) Permanente vorming geïmplementeerd 27 (25) 31 (26) 29 (19) 19 (28) 28 (25) 24 (26) 27 (31) 27 (14) 27 (21) Investeringsplan 37 (43) 37 (49) 38 (22) 38 (44) 35 (42) 45 (48) 42 (49) 27 (33) 33 (38) Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 1 Alle onderdelen aanwezig Werkgroep Departementaal project Permanente vorming uitgewerkt Permanente vorming gegeven Investeringsplan Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

10 Privé (%) Openbaar (%) 1 Alle onderdelen aanwezig Werkgroep Departementaal project Permanente vorming uitgewerkt Permanente vorming gegeven Investeringsplan Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) 1 Alle onderdelen aanwezig Werkgroep Departementaal project Permanente vorming Permanente vorming uitgewerkt gegeven Investeringsplan Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

11 11 Tijd besteed aan opleiding per jaar: Vlaanderen Brussel Wallonië Privé Openbaar Algemeen Gespecialiseerd Psychiatrisch (n=25) (n=7) (n=1) (n=3) (n=12) (n=) (n=5) (n=17) 9u 5u 5u 7u 7u 7u 7u 7u Betreft het een produkt dat ontwikkeld is: intern extern: welk?: % (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Interne software 16 (15) 17 (15) 25 (26) 13 (1) 17 (14) 16 (16) 14 (18) 18 (14) 19 (1) Externe software 6 (41) 75 (55) 42 (15) 43 (3) 64 (45) 47 (28) 57 (37) 55 (33) 67 (49) Interne + externe software (11) 12 (13) 4 (1) 4 (1) 15 (14) 5 (1) 9 (9) 1 (3) 1 (3) Ziekenhuis met software 66 (5) 8 (59) 54 (37) 49 (38) 71 (51) 53 (42) 63 (47) 68 (38) 71 (54) Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 3 1 Interne software Externe software Interne + externe software Instellingen met software Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

12 Privé (%) Openbaar (%) 3 1 Interne software Externe software Interne + externe software Instellingen met software Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) 3 1 Interne software Externe software Interne + externe software Instellingen met software Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

13 13 Bij de bevraging tellen we externe software leveranciers. De leverancier met de hoogste marktpenetratie is actief binnen 22 instellingen. Er werd niet nagegaan of al deze leveranciers wel degelijk een volledig verpleegkundig dossier aanbieden binnen hun producten, en ook niet of de individuele modules interageren met elkaar. Per regio ICT Leverancier Aantal instellingen Polymedis (H+Nurse, ) 22 Regas (EPD) 13 Partezis / UZ Brussel (AZIS) 13 Infohos 11 Obasi vzw 1 MIMS (Omnipro) 9 Agfa (Orbis) 7 Modules van multipele 7 providers Cegeka (C2P C2M- ) 4 UZ KUL 4 Dibrosi 3 Ciges (B-Doc) 2 Compufit (Oxygen) 2 C3 Critical Care Company 1 (QCare) Chipsoft 1 Harmonex (Clinicom) 1 IMD intensive care 1 Philips (ICIP Critical care) 1 Sanesco-Kalamazoo (Passion) 1 Spacebel- Stylus (Actipidos 1 Sxe) Aantal leveranciers op de markt Grootste Leverancier Marktaandeel Brussel 3 Polymedis 7% Vlaanderen 18 Partezis 17% Wallonië 5 Polymedis 52% Per type Algemeen 16 Polymedis 23% Gespecialiseerd 1 Polymedis en Compufit Elk 17% Psychiatrisch 7 Regas 31% Per statuut Openbaar 12 Infohos 25% Privé 15 Polymedis % Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

14 Fase 1 Het elektronisch verpleegkundig dossier laat de verpleegkundigen toe klinische gegevens te verzamelen: bevat een gestructureerde verpleegkundige anamnese bevat een overzicht van de verpleegkundige resultaten (bijv. parameters, balans, ) laat toe de gegevens van andere beroepsbeoefenaars te raadplegen: administratieve gegevens van de patiënt medische voorschriften thuismedicatie van de patiënt onderzoeksresultaten (labo, radiologie, ) documenten van paramedici (diëtisten, ) link met het operatiekwartier (planning, opvolging van ingrepen, ) % voor 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle onderdelen aanwezig 5(6) 8(7) 4(4) 2(5) 5(7) 6(4) 1(1) () (2) Gestructureerde anamnese 41(31) 49(39) 38(15) 3(26) 44(37) 33(16) 35(29) 41(29) 51(37) Verpleegkundige resultaten 38(3) 45(36) 38(19) 29(26) 42(36) 29(16) 33(29) 36(29) 48(33) Andere beroepsbeoefenaars 39(43) 5(53) 29(26) 25(34) Administratieve gegevens 5(4) 6(49) 42(26) 37(33) 53(42) 41(34) 45(43) 41(33) 62(38) Medisch voorschrift 36(26) 45(35) 38(11) 21(18) 39(29) 27(18) 3(26) 18(14) 52(3) Thuismedicatie 31(34) 38(33) 21(7) 22(16) 35(27) (14) 29(22) 32(14) 33(29) Onderzoeksresultaten 42(31) 51(37) 25(15) 32(28) 41(3) 43(34) 47(4) 23(19) 4(21) Paramedici 38(27) 5(33) 33(11) 19(25) 41(3) 29(18) 3(28) 27(24) 54(27) Operatiekwartier 15(15) 19(19) 21(11) 6(11) 12(14) 24(18) 26(28) 5() 2(2) Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

15 Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 1 Alle onderdelen aanwezig Gestructureerde anamnese Verpleegkundige resultaten Andere beroepsbeoefenaars Administratieve gegevens Medisch voorschrift Thuismedicatie Onderzoeksresultaten Paramedici Operatiekwartier Privé (%) Openbaar (%) 1 Alle onderdelen aanwezig Gestructureerde anamnese Verpleegkundige resultaten Andere beroepsbeoefenaars Administratieve gegevens Medisch voorschrift Thuismedicatie Onderzoeksresultaten Paramedici Operatiekwartier Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

16 Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) 1 Alle onderdelen aanwezig Gestructureerde anamnese Verpleegkundige resultaten Andere beroepsbeoefenaars Administratieve gegevens Medisch voorschrift Thuismedicatie Onderzoeksresultaten Paramedici Operatiekwartier Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

17 Fase 2 Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen de gegevens te analyseren en te interpreteren (beslissingsondersteunend; hulp bij het nemen van beslissingen): helpt verpleegproblemen te formuleren (hypothesen) helpt verpleegdiagnoses te formuleren helpt problemen te formuleren die moeten aangepakt worden in samenwerking met andere gezondheidszorgbeoefenaars % voor 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle onderdelen aanwezig (18) 24(21) 8(4) 17(18) 23(21) 12(8) 17(15) 9(1) 29(24) Verpleegproblemen 27(24) 33(29) 17(7) 22(25) 31(29) 18(12) 21() 32() 37(3) Verpleegdiagnoses 24(19) 26(23) 13(4) 24(18) 27(23) 16(8) (16) 23(16) 3(24) Multidisciplinaire problemen 28(26) 36(33) 13(11) 21(23) 33(31) 16(14) 21(23) 27(23) 4(3) Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) Alle onderdelen aanwezig Verpleegproblemen Verpleegdiagnoses Multidisciplinaire problemen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

18 Privé (%) Openbaar (%) Alle onderdelen aanwezig Verpleegproblemen Verpleegdiagnoses Multidisciplinaire problemen Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) Alle onderdelen aanwezig Verpleegproblemen Verpleegdiagnoses Multidisciplinaire problemen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

19 Fase 3 Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen het zorgplan van de patiënt op te maken en de verpleegkundige interventies te plannen: helpt doelstellingen te omschrijven (bijv. "SMART") geeft toegang tot protocollen, procedures en/of standaardverpleegplannen helpt de verpleegkundige interventies/taken te plannen in functie van de prioriteit ervan helpt de verwachte resultaten te bepalen % voor 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle onderdelen aanwezig 6(12) 8(15) 4(4) 5(11) 8(14) 2(6) 4(11) 14(14) 8(13) Doelstellingen 19(19) 23(27) 17(4) 14(13) 25(23) 6(8) 1(12) 23(14) 33(3) Protocol, Procedure, verpleegplannen 24(23) 26(27) 25(19) 21(18) 27(26) 18(14) 27(27) 23(19) 21(17) Interventies plannen 27(23) 29(28) 29(11) 24(21) 3(28) 22(1) 23(23) 32(29) 33(21) Verwachtingen bepalen 14(19) 19(24) 4(4) 1(16) 18(22) 4(1) 8(17) 23(19) 22(21) Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 1 5 Alle onderdelen aanwezig Doelstellingen Protocol, Procedure, verpleegplannen Interventies plannen Verwachtingen bepalen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

20 Privé (%) Openbaar (%) Alle onderdelen aanwezig Doelstellingen Protocol, Procedure, verpleegplannen Interventies plannen Verwachtingen bepalen Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) 1 5 Alle onderdelen aanwezig Doelstellingen Protocol, Procedure, verpleegplannen Interventies plannen Verwachtingen bepalen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

21 Fase 4 Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen bij het documenteren van de uitvoering van hun interventies: registreert wie wat en wanneer heeft uitgevoerd (elektronische handtekening) helpt bij het opmaken van geschreven transferdocumenten, en/of observatienota s, en/of rapporten % voor 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle onderdelen aanwezig 29(23) 32(23) 25(15) 25(25) 33(27) (12) 28(24) 32(33) 3(16) Electronische handtekening 36(25) 39(28) 42(19) 29(25) 4(29) 25(16) 33(29) 36(33) 4(17) Opmaak documenten 34(3) 41(37) 25(15) 25(25) 39(36) (14) 28(27) 32(33) 44(33) Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) Alle onderdelen aanwezig Electronische handtekening Opmaak documenten Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

22 Privé (%) Openbaar (%) Alle onderdelen aanwezig Electronische handtekening Opmaak documenten Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) Alle onderdelen aanwezig Electronische handtekening Opmaak documenten Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

23 Fase 5 Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen de effectiviteit van het zorgplan van de patiënt te evalueren: impliceert een opvolging van het type "gerichte overdracht of "PDCA" evalueert het bereiken van de doelstellingen en laat de resultaten van de verpleegkundige zorgen zien stelt aanpassingen voor aan het zorgplan in functie van zijn effectiviteit % voor 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle onderdelen aanwezig 7(9) 8(1) 8(4) 5(11) 8(12) 4(2) 7(11) 9(5) 6(8) Gerichte overdracht 22(17) 26(19) 13(4) 17() 25() 14(1) 18(16) 27(14) 25(19) Evaluatie doelstellingen 19(16) 25() 13(4) 11(16) 23() 8(6) 12(14) 27(1) 27(22) Aanpassingen zorgplan 1(13) 1(14) 13(7) 1(13) 12(17) 6(2) 1(13) 14(14) 8(11) Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 1 5 Alle onderdelen aanwezig Gerichte overdracht Evaluatie doelstellingen Aanpassingen zorgplan Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

24 Privé (%) Openbaar (%) 1 5 Alle onderdelen aanwezig Gerichte overdracht Evaluatie doelstellingen Aanpassingen zorgplan Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) 1 5 Alle onderdelen aanwezig Gerichte overdracht Evaluatie doelstellingen Aanpassingen zorgplan Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

25 Fase 6 Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen een ontslagrapport of een transferblad op te maken met het oog op de opname in een andere zorgomgeving. maakt automatisch gegevens over of laat toe gegevens over te maken aan andere delen van het patiëntendossier (aan het medisch dossier bijvoorbeeld). laat toe informatie uit te wisselen met de patiënt, zijn familie, zijn referentiepersoon of elke andere hulpverlener van de patiënt (disciplineoverstijgend transferblad). % voor 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle subvragen Ontslagrapport of transfertblad 29(26) 39(33) 21(7) 17(23) 33(3) 22(16) 25(26) 27(19) 38(29) Andere delen patiëntendossier Informatie-uitwisseling Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) Alle subvragen Ontslagrapport of transfertblad Andere delen patiëntendossier Informatie-uitwisseling Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

26 Privé (%) Openbaar (%) Alle subvragen Ontslagrapport of transfertblad Andere delen patiëntendossier Informatie-uitwisseling Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) Alle subvragen Ontslagrapport of transfertblad Andere delen patiëntendossier Informatie-uitwisseling Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

27 Fase 7 Het elektronisch verpleegkundig dossier laat toe de verpleegkundige interventies te situeren of te integreren in de pluridisciplinaire procedures of protocollen die uitgewerkt zijn door de instelling (bijv. klinisch paden, ). de verpleegkundige werklast te berekenen. de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te evalueren. de verpleegkundige items van de MZG en/of de MPG automatisch te extraheren. % voor 1 (8) Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Alle subvragen 2(2) 2(2) () 2(3) 2(2) (2) 2(3) 5(5) () Pluridisciplinaire protocollen 13(7) 17(1) 4() 11(7) 15(8) 8(4) 14(11) 18(1) 1() Werklast 5(7) 4(5) 17(7) 2(8) 4(5) 6(1) 4(11) 18(5) 2() Kwaliteit van zorgen 15(1) 15(9) 17(4) 16(16) 17(11) 12(8) 14(12) 23(14) 14(6) MZG / MPG 17(18) 13(15) 25(11) 22(25) 18() 16(12) (23) 32(33) 8(3) Totaal (%) Vlaanderen (%) Brussel (%) Wallonië (%) 1 5 Alle subvragen Pluridisciplinaire protocollen Werklast Kwaliteit van zorgen MZG / MPG Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

28 Privé (%) Openbaar (%) Alle subvragen Pluridisciplinaire protocollen Werklast Kwaliteit van zorgen MZG / MPG Algemeen (%) Gespecialiseerd (%) Psychiatrisch (%) 1 5 Alle subvragen Pluridisciplinaire protocollen Werklast Kwaliteit van zorgen MZG / MPG Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

29 Toegang Naast de verpleegkundigen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de patiënten, de zorgkundigen van de afdeling hebben toegang om te lezen en te schrijven in het elektronisch verpleegkundig dossier binnen de mogelijkheden van hun bevoegdheden. de beoefenaars van de verpleegkunde van de mobiele equipe hebben toegang om te lezen en te schrijven in het elektronisch verpleegkundig dossier. de interimbeoefenaars van de verpleegkunde krijgen toegang om te lezen en te schrijven in het elektronisch verpleegkundig dossier gedurende hun tewerkstelling. de praktijklectoren verpleegkunde hebben toegang om te lezen en te schrijven in het elektronisch verpleegkundig dossier gedurende hun supervisie. de studenten beoefenaars van de verpleegkunde op stage krijgen toegang om te lezen en te schrijven in het elektronisch verpleegkundig dossier gedurende hun stage. er bestaat een procedure die onder bepaalde voorwaarden toelaat dat andere verpleegkundigen van buiten de afdeling toegang krijgen om te lezen en te schrijven in het elektronisch verpleegkundig dossier van een patiënt. % Totaal Vl Br Wal Privé Openbaar Alg Spec Psy Zorgkundigen: lezen en schrijven Zorgkundigen: lezen Mobiele ploeg: lezen en schrijven Mobiele ploeg: lezen Interim: lezen en schrijven Interim: lezen Praktijklectoren: lezen en schrijven Praktijklectoren: lezen Studenten: lezen en schrijven Studenten: lezen Andere verpleegkundigen: lezen en schrijven Andere verpleegkundigen: lezen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

30 Lezen Lezen en schrijven 1 Totaal Vlaanderen Brussel Walonië Totaal Vlaanderen Brussel Walonië Totaal Vlaanderen Brussel Walonië Totaal Vlaanderen Brussel Walonië Totaal Vlaanderen Brussel Walonië Totaal Vlaanderen Brussel Walonië Zorgkundigen Mobiele ploeg Interim Praktijklectoren Studenten Andere verpleegkundigen Lezen Lezen en schrijven Privé Openbaar Privé Openbaar Privé Openbaar Privé Openbaar Privé Openbaar Privé Openbaar Zorgkundigen Mobiele ploeg Interim Praktijklectoren Studenten Andere verpleegkundigen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

31 Lezen Lezen en schrijven 1 Algemeen Gespecialiseerd Psychiatrisch Algemeen Gespecialiseerd Psychiatrisch Algemeen Gespecialiseerd Psychiatrisch Algemeen Gespecialiseerd Psychiatrisch Algemeen Gespecialiseerd Psychiatrisch Algemeen Gespecialiseerd Psychiatrisch Zorgkundigen Mobiele ploeg Interim Praktijklectoren Studenten Andere verpleegkundigen Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

32 32 4. Discussie: 4.1. Algemeenheden In de bevraging van 8, een bevraging bij de algemene directie en bij de directie verpleging van de ziekenhuizen, was het percentage uiteenlopende standpunten tussen de antwoorden gegeven door de twee directies merkwaardig hoog. In 6% van de gevallen was het verschillend. Aangezien het verpleegkundig dossier meer valt onder de bevoegdheid van de verpleegkundige directie dan onder die van de algemene directie, werd besloten de antwoorden van de verpleegkundige directie te weerhouden binnen de analyse van 8. Bij de bevraging in 1 werd, omwille van voorgaande, alleen de vragenlijst van de verpleegkundige directie herhaald. Deze vragenlijst werd slechts heel weinig aangepast om vergelijking tussen 8-1 mogelijk te maken. Een aantal elementen werden hierdoor echter onderbevraagd, zie verder in deze analyse. In 1 hebben 19 instellingen deelgenomen aan de bevraging, 182 in 8. Onder de 8 extra instellingen die hebben meegewerkt aan de bevraging, bevinden er zich 5 in fase en 2 in fase 1, dit kan de resultaten met betrekking tot de algemene vooruitgang lichtelijk negatief beïnvloeden Minimumvoorwaarden volgens KB van 28 december 6 De identiteit van de patiënt: Het papieren verpleegkundig dossier bevat de identiteit van de patiënt in 99% van de ziekenhuizen (81% in 8). Aangenomen wordt dat de ontbrekende instellingen (1%) geïnformatiseerd zijn en dat de identiteit van de patiënt in het elektronisch verpleegkundig dossier staat. Maar de wijze waarop de vragenlijst is opgebouwd laat hiervan geen bevestiging toe. Bij de instellingen die het gedeelte papieren dossier blanco lieten, en met andere woorden aangaven dat ze een elektronisch dossier hanteren, werd door de vragenlijst niet nagegaan of de identiteit van de patiënt werd opgenomen in het dossier. Het is echter vrij ondenkbaar dat een elektronisch dossier niet gebonden zou zijn aan een identiteit. De anamnese: Bijna alle instellingen, 95%, hebben een anamnese van de patiënt, of die nu op papier of in elektronische vorm bestaat (98% in 8). 9 instellingen blijken er geen te hebben, 4 van deze instellingen werken aan een elektronische anamnese, 2 zouden in gebruik moet zijn in 1 en 2 in 11. Medische of paramedische informatie: Globaal heeft 95% van de instellingen medische en/of paramedische informatie gekoppeld aan het verpleegkundig dossier (76% in 8). Voor 94% van de ziekenhuizen bevat de papieren versie van het verpleegkundig dossier medische en paramedische informatie. Bij de instellingen met een elektronisch dossier is dit 96%. Medisch voorschrift: Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

33 33 88% van alle dossiers hebben een registratie van medische voorschriften (9% in 8). Bij het papieren dossier is dit in 93%, bij het elektronisch dossier is dit echter slechts 54%. 22 ziekenhuizen hebben dit voorschrift niet binnen het verpleegkundig dossier, de gespecialiseerde instellingen scoren relatief het minst goed met een score van 77%. Zorgplan: 87% van de instellingen met een papieren dossier hebben een zorgplan in hun papieren versie van het verpleegkundig dossier (69% in 8). De vragenlijst betreffende het elektronisch dossier laat niet toe uitsluitsel te geven omtrent de aanwezigheid van een zorgplan binnen het elektronisch dossier. De vragenlijst laat wel toe te stellen dat de software de verpleegkundige helpt in het definiëren van het zorgplan. 35% van de instellingen hebben namelijk al stappen verwezenlijkt binnen fase 2 en/of 3 van de vragenlijst (12% in 8). Programmatie van de verpleegkundige zorg: Zorgprogrammatie is vervat in 74% van de papieren dossiers (71% in 8). De vragenlijst betreffende het elektronisch dossier laat niet toe uitsluitsel te geven omtrent de aanwezigheid van een zorgprogrammatie binnen het elektronisch dossier. 41% van de instellingen heeft wel een software waarmee de beoefenaars van het verpleegkundig beroep de realisatie van hun tussenkomsten kunnen documenteren (23% in 8). Gestructureerde observatienota s: Gestructureerde observatienota s zijn aanwezig bij 97% van de papieren dossiers (78% in 8). De vragenlijst betreffende het elektronisch dossier laat niet toe uitsluitsel te geven omtrent de aanwezigheid van gestructureerde observatienota s binnen het elektronisch dossier. Een overzicht van verpleegkundige resultaten (parameters, ) is elektronisch terug te vinden bij 58% van de instellingen met een software. De software biedt in 51% van de gevallen ook hulp bij het opmaken van observatienota s. Verpleegkundig ontslagrapport: Een afschrift van het verpleegkundig ontslagrapport is te vinden bij 79% van de instellingen met een papieren dossier (64% in 8). De vragenlijst betreffende het elektronisch dossier laat niet toe uitsluitsel te geven omtrent de aanwezigheid van een afschrift van het ontslagrapport binnen het elektronisch dossier. Bij 44% van de instellingen met een elektronisch dossier biedt de software hulp bij het aanmaken van een verpleegkundig ontslagrapport (26% in 8). Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

34 34 Globale inhoud: Deze verschillende elementen die overeenkomstig het KB van 28 december 6 het wettelijke minimum van het verpleegkundig dossier vormen, zijn slechts in 47% van de ziekenhuizen allemaal aanwezig in papieren versie (54% in 8) Totaal Papier elektronisch Papier elektronisch Papier elektronisch Identiteit Anamnese (para) medische informatie Medisch voorschrift Verpleegplan Verpleegplanning Obser vatienota's Ontslagrapport Inhoud algemeen 4.3. Andere kenmerken Werkgroep: Een werkgroep, met het oog op de implementatie van het verpleegkundig dossier als onderdeel van het elektronisch patiëntendossier, bestaat in 54% van de instellingen. Dit is een daling in vergelijking met de meting van 8 met 6%, mogelijks omdat een aantal werkgroepen reeds ontbonden zijn gezien de vorderingen binnen het project. In 12% van de instellingen heeft men de eerste stappen van het informatiseringproces nog geheel niet genomen. Het zijn hier voornamelijk de gespecialiseerde instellingen welke slecht scoren (23%). Een andere te bespeuren tendens is dat het voornamelijk de kleinere instellingen zijn welke nog niet opgestart zijn: 22% van de instellingen met minder dan 25 erkende bedden. Een mogelijke verklaring is hier van financiële aard. Aangezien het budget uitgekeerd wordt via het onderdeel A1 van het Budget, is de grootte van het toegekende budget gekoppeld aan het aantal erkende bedden. Departementsproject : In 42 % van de ziekenhuizen is er een departementsproject uitgewerkt. Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

35 35 Een opleidingsprogramma : Slechts in 36 % van de instellingen werd er rond dit project een permanent opleidingsprogramma uitgewerkt en opgezet. 27% van de instellingen hebben ook een tijdsduur van de opleiding aangegeven. Elke beoefenaar van de verpleegkunde krijgt binnen deze instellingen per jaar gemiddeld 7 uren (n = 42, min = 1 max =24) opleiding op dit gebied. Een investeringsplan: In 37 % van de zorginstellingen werd er een investeringsplan opgesteld voor informatica in verband met het verpleegkundig dossier als onderdeel van het elektronisch patiëntendossier. Software: We tellen vandaag al 66% instellingen met implementatie van software in verband met het verpleegkundig dossier als onderdeel van het elektronisch patiëntendossier (5% in 8). Wallonië heeft de laagste score met 49%. Wat betreft de software, en de leveranciers, is het niet duidelijk of alle leveranciers en/of alle softwarepakketten inhoudelijk alle elementen bezitten opdat er over een volledig verpleegkundig dossier kan gesproken worden conform het KB. Tevens is het ook niet duidelijk of alle modules ook interconnecteren binnen het verpleegkundig dossier, zelfs al zijn deze modules afkomstig van dezelfde leverancier. Het is ook spijtig vast te stellen dat modules ter ondersteuning en evaluatie van een efficiënt en kwaliteitsvol verpleegkundig handelen lager scoren aangaande implementatie: helpt verpleegproblemen te formuleren (hypothesen): 27% (24% in 8) helpt verpleegdiagnoses te formuleren : 24% (19% in 8) helpt problemen te formuleren die moeten aangepakt worden in samenwerking met andere gezondheidszorgbeoefenaars: 28% (26% in 8) helpt doelstellingen te omschrijven (bijv. "SMART"): 19% (19% in 8) helpt de verpleegkundige interventies/taken te plannen in functie van de prioriteit ervan: 27% (23% in 8) helpt de verwachte resultaten te bepalen: 14% (19% in 8) impliceert een opvolging van het type "gerichte overdracht of "PDCA": 22% (17% in 8) evalueert het bereiken van de doelstellingen en laat de resultaten van de verpleegkundige zorgen zien: 19% (16% in 8) stelt aanpassingen voor aan het zorgplan in functie van zijn effectiviteit: 1% (13% in 8) Een goed verpleegkundig dossier moet ook, als bijkomende finaliteit, de extractie van beleidsondersteunende informatie mogelijk maken, en dit zonder extra registratielast. Deze extractie is al mogelijk bij 17% aangaande MZP/MPG (18% in 8). Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

36 36 Welke fase van ontwikkeling van een geïnformatiseerd verpleegkundig dossier is globaal behaald? Fase Software Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase : Het elektronisch verpleegkundig dossier bestaat nog niet of nog niet volledig: papieren dossier Software: Er is software aanwezig binnen de instelling. Fase 1: Het elektronisch verpleegkundig dossier laat de verpleegkundigen toe klinische gegevens te verzamelen. Fase 2: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen de gegevens te analyseren en te interpreteren (beslissingsondersteunend; hulp bij het nemen van beslissingen). Fase 3: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen het zorgplan van de patiënt op te maken en de verpleegkundige interventies te plannen. Fase 4: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen bij het documenteren van de uitvoering van hun interventies. Fase 5: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen de effectiviteit van het zorgplan van de patiënt te evalueren. Fase 6: Het elektronisch verpleegkundig dossier helpt de verpleegkundigen een ontslagrapport of een transferblad op te maken. Fase 7: Het elektronisch verpleegkundig dossier bevat andere elementen: pluridisciplinaire procedures of protocollen, verpleegkundige werklast, evaluatie van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, extractie van MZG / MPG. Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

37 37 5. Conclusies We stellen vast dat slechts 47% van de ziekenhuizen met een papieren verpleegkundig dossier, inhoudelijk volledig conform het KB van 28 december 6 zijn. Dit percentage is opmerkelijk laag. De vragenlijst laat niet toe deze zelfde denkoefening te maken voor het elektronisch dossier, al laten de antwoorden op de vragen van fase 1 tot 6 vermoeden dat ook hier het percentage laag is, en zelfs nog lager zou kunnen uitvallen. 2 jaar na de invoering van het extra budget door Mevrouw de Minister Onkelinx hebben 73% van de ziekenhuizen een aanzet gegeven aan het informatiseren van het verpleegkundig dossier, 66% werken al met een software. We merken dus een vooruitgang met 16% tussen de 2 evaluatiemomenten. 12% van de instellingen heeft nog geen enkele stap ondernomen. Om te evolueren naar de informatisering van het verpleegkundig dossier hebben 54% van de ziekenhuizen eerst een werkgroep opgericht, 42% hebben er een project van het verpleegkundig departement van gemaakt en er bestaat een investeringsplan in 37% van de instellingen. Minder vaak, in 28% der instellingen, gaat dit project samen met een opleidingsplan. Onder diegenen die het dossier helemaal of gedeeltelijk hebben geïnformatiseerd, is 54% begonnen met die elementen die de verpleegkundigen in de mogelijkheid stellen om de klinische gegevens te verzamelen (anamnese, voorschriften, gegevens van andere beoefenaars), al worden deze gegevens door sommige medische directies ontoegankelijk gehouden voor de verpleegkundigen. 41% heeft een registratiesysteem van de verpleegkundige handelingen ontwikkeld. 38% van de ziekenhuizen hebben het verpleegkundig elektronisch dossier laten communiceren met andere delen van het patiëntendossier en laten toe informatie uit te wisselen. Een minderheid van ziekenhuizen hebben nog andere ontwikkelingen gerealiseerd ( identificatie verpleegdiagnoses 24%, evaluatie kwaliteit van zorg 15%, automatische extractie van MZG/MPG gegevens 17%, ). Een analyse van het waarom is hier aangewezen. Is er een probleem binnen de opleiding of de permanente vorming van de (hoofd)verpleegkundigen die maakt dat zij het dossier niet zien als een werkinstrument? Is er nood aan ondersteuning of opleiding aangaande de integratie van de specifieke verpleegkundige items binnen het dossier? Heeft het verpleegkundig departement inspraak en/of voldoende invloed bij de keuze van de informatica aanbestedingen? Momenteel is de financiering gebaseerd op beddenaantal en is ze onvoorwaardelijk. Indien een aantal resultaten binnen de evolutie onvoldoende blijken, zou een bedenking kunnen zijn dat de financieringsmodus niet is aangepast aan de nood. De financiering zou bijvoorbeeld kunnen proportioneel gemaakt worden en gekoppeld worden aan de realisatie van onderdelen of modules. Een verdere opvolging van deze gegevens en de evolutie is aangewezen. Van der Auwera M., Lardennois M., Caillet O., Folens B. Enquêterapport 1 " Organisatie van de ziekenhuisverzorgingen, oktober 1.

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Naam student Afdeling Discipline/afstudeerrichting Datum Handtekening ZORGVULDIG OMGAAN MET HET ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Nadere informatie

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Een vragenlijst betreffende de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Informatica, Telematica en Communicatie in de Gezondheidszorg Eurostation Bloc II 1ste verd. bureau 01D269 Victor Horta Plein 40/B10

Nadere informatie

Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen. MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg

Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen. MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg 1 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg Andries Nelissen 25-11-2016 2 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 8 november 2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

NIET VERPLEEGKUNDIGEN OP OK MONIQUE VAN HIEL

NIET VERPLEEGKUNDIGEN OP OK MONIQUE VAN HIEL Een standpunt NIET VERPLEEGKUNDIGEN OP OK MONIQUE VAN HIEL Wie? Chirurgen Anesthesisten Assistenten Stagiaires Administratie Logistiek Techniekers Vroedvrouwen Kinesitherapeuten Zorgkundigen Vertegenwoordigers

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management Directoraat generaal Gezondheidszorg Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen en in de overlegplatforms

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Implementatie van screening naar ondervoeding in een Belgisch ziekenhuis stappenplan

Implementatie van screening naar ondervoeding in een Belgisch ziekenhuis stappenplan Implementatie van screening naar ondervoeding in een Belgisch ziekenhuis stappenplan Auteurs: Sabrina Mattens - UZ Brussel Lia Reynders, Astrid Wijenbergh, Gwen Pieters ZNA Els Vercruyssen GasthuisZusters,

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Fonds voor de Medische Ongevallen

Fonds voor de Medische Ongevallen Fonds voor de Medische Ongevallen 1 OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2 a. Wie kan een aanvraag indienen? Elke persoon die van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van

Nadere informatie

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Resultaten ziekenhuisbrede indicator VIP 2 basisvereisten handhygiëne

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2010 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

De suïcidale patiënt. op de Intensieve Zorgafdeling. van PZ Sint-Camillus.

De suïcidale patiënt. op de Intensieve Zorgafdeling. van PZ Sint-Camillus. De suïcidale patiënt op de Intensieve Zorgafdeling van PZ Sint-Camillus. De suïcidale patiënt op de Intensieve Zorgafdeling. Het proces: ontwikkelen van een protocol. Patrick Bruyneel PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Ziekenhuis....... Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 BRUSSEL Ref.nr. : Dossier behandeld door :. Tel.:.

Nadere informatie

C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014

C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014 C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014 Disclosures : geen Hartrevalidatie naar het model van CAPRI Rotterdam Oefenen olv

Nadere informatie

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Individuele feedback Ziekenhuis : AZ Monica Erkenningsnummer : 682 Contactpersoon : Greet.Peeters@azmonica.be

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN BESTUURSDIRECTIE GEZONDHEIDZORGBELEID Vragen naar: J-P Gorissen : (02) 210.50.47 : (02) 210.64.00 : e-mail adres : JeanPierre.Gorissen@health.fgov.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

PROCEDURE EXTERNE AUDIT VG-MZG

PROCEDURE EXTERNE AUDIT VG-MZG PROCEDURE EXTERNE AUDIT VG-MZG DG Gezondheidszorg Datamanagement Cel Audit verpleegkundige activiteiten - Augustus 2013 - Inhoudstafel Inhoudstafel 1 1. Inleiding 2 2. Context 2 3. Bevoegdheden van de

Nadere informatie

2. De wettelijke bepaling op Palliatieve Support Teams (PST s)

2. De wettelijke bepaling op Palliatieve Support Teams (PST s) 2. De wettelijke bepaling op Palliatieve Support Teams (PST s) Alvorens met dit hoofdstuk te starten moeten er eerst twee zaken worden toegelicht. Ten eerste moet met de bespreking van de wettelijke bepaling

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE Specialisme CARDIOLOGIE Versie juni 2015 Regionaal Ziekenhuis H. Hart vzw Naamsestraat 105 3000 Leuven T 016 20 92 11 F 016 20 92 69 www.hhleuven.be Inhoudsopgave 1.Procedureblad medische permanentie 7d

Nadere informatie

Het UVC Huderfn, lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, wenst u een aangenaam bezoek toe aan deze website.

Het UVC Huderfn, lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, wenst u een aangenaam bezoek toe aan deze website. Zoeken... Onthaal Welkom! Het UVC Huderfn, lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, wenst u een aangenaam bezoek toe aan deze website. Met drie sites die elkaar aanvullen en 854 bedden,

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Context Definitie van case management vanuit een benadering Top-down: bijv. zorgcoördinatie in het Waalse

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

Voor Prof. J. Janssens, Voorzitter, De Secretaris, C. Decoster BRUSSEL, 12/10/2006. Afdelingen Programmatie & Erkenning en Financiering ---

Voor Prof. J. Janssens, Voorzitter, De Secretaris, C. Decoster BRUSSEL, 12/10/2006. Afdelingen Programmatie & Erkenning en Financiering --- FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/10/2006 Afdelingen

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

eid in de zorg van concept tot gebruik

eid in de zorg van concept tot gebruik eid in de zorg van concept tot gebruik Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent 7 april 2011 1 Agenda De elektronische identiteitskaart concepten De zorgketen eid in de zorg Q&A 2 2 Inhoud De elektronische identiteitskaart

Nadere informatie

* Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr. Schuermans, Mevr. Wyns, Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck,Mevr. Van Riel, Dhr.

* Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr. Schuermans, Mevr. Wyns, Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck,Mevr. Van Riel, Dhr. Notulen van de ondernemingsraad van 10/12/2007 Aanwezig : * Werkgeversdelegatie : Dhr. Vandenbussche, Mevr. Steens, Dhr. Beeckmans, Mevr. Delmal * Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr.

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM Samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent VZW CoZo Vlaanderen Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Doelstellingen Educatie op maat aanbieden Een tijdige

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie 1 Federale wetgeving over hemovigilantie 2 Wettelijk kader Achtereenvolgens komen aan bod : a) - de Europese wetgeving; b) - het onderscheid ziekenhuisbloedbank - bloedinstelling; c) - de Belgische wetgeving.

Nadere informatie

Zorgpaden: wat, waarom en hoe

Zorgpaden: wat, waarom en hoe V i a B e e l d K o p t e k s t 1 1 8 oktober 2014 Zorgpaden: wat, waarom en hoe Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL Wat zijn zorgpaden? Zorgpaden: terminologie Termen: zorgpaden, zorgstraten, zorgprogramma

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/11/049 AANBEVELING NR 11/01 VAN 19 APRIL 2011 BETREFFENDE HET TOEGANGSRECHT VAN DE PATIËNT TOT DE BESTEMMELINGEN

Nadere informatie

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016 Administratieve gegevens * Geef hieronder uw erkenningsnummer en de naam van uw ziekenhuis: * Naam en voornaam van de contactpersoon * Contactgegevens van de contactpersoon: E-mailadres Telefoonnummer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

Klinisch Pad Suïcidepreventie

Klinisch Pad Suïcidepreventie Klinische paden Werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, een zaak van iedereen! Klinisch Pad Suïcidepreventie Kristien Cremie en Bart Rens Inhoud Klinisch pad Plan van aanpak Doelstellingen KP suïcidepreventie

Nadere informatie

Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten

Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten Datum 18 maart 2014 Ons kenmerk KV/EDL/227/31/2014 Nota Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten Voor het tweede jaar op rij deed Zorgnet Vlaanderen een bevraging bij de Vlaamse algemene ziekenhuizen over

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari A D V I E S Nr. 2.021 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 januari 2017 ----------------------------------------------- Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 II. ENKELE STELLINGEN...4 A. Algemeen...4 B. In de consultatieplaats...5 C. Ondersteuning, gegevensbanken en protocollen...6 D. Veiligheid...7 E. Taak overheid/beroepsvereniging...7

Nadere informatie

Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid

Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid Stéphanie Maquoi Dr. Margareta Haelterman Louiza Van Lerberghe Dienst Acute, Chronische Zorg en Ouderenzorg

Nadere informatie

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Inhoudstafel 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 1.1. De verpleegkundige gegevens in het MZG-registratiesysteem... 2 1.2. Selectie van

Nadere informatie

DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL

DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL 1. Historiek toepassing overuren Het is niet voor het eerst dat de problematiek van overuren en het uitbetalen van wettelijke toeslagen door de directie van UZ

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.414 -------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- Centralisatie van de geld- en informatiestromen met betrekking tot

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Sint-Vincentiusziekenhuis

Nadere informatie

STEERING GROUP 8 JUNI 2015

STEERING GROUP 8 JUNI 2015 STEERING GROUP 8 JUNI 2015 Voorstelling hemovigilantieteam/functie GZA- 3 campussen Hemovigilantieteam Hemovigilantieverpleegkundigen (0,5 FTE) Anke Sijtsma Elke Bogaerts Amber Neefs Klinisch bioloog (aansturing)

Nadere informatie

GZA investeert in een electronisch patiëntendossier. Peter Mulkens Ann Proost 6 november 2008

GZA investeert in een electronisch patiëntendossier. Peter Mulkens Ann Proost 6 november 2008 GZA investeert in een electronisch patiëntendossier Peter Mulkens Ann Proost 6 november 2008 Sint-Augustinus, Wilrijk Aantal bedden: 610 Aantal medewerkers: 1764 Aantal artsen: 213 Sint-Vincentius, Antwerpen

Nadere informatie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport Lokale Multidisciplinaire

Nadere informatie

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be UHasselt Patient Safety Group Inhoud

Nadere informatie

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Hilde Claessen donderdag 21 november 2013 VLAS-congres Inleiding Samen een warme kwaliteitsvolle zorg kunnen

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 59/2013 van 10 juli 2013 Betreft: Beraadslaging inzake aanvraag tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/9 Advies nr 08/2012 van 8 februari 2012 Betreft: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA

Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Korte Toelichting bij het gebruik van de medische toepassingen in het UZA Handleiding voor de studenten geneeskunde en verpleegkunde. Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie