Opleiding MARIJ Module 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding MARIJ Module 5"

Transcriptie

1 1. 2. Sturen op Overview samenhang MARIJ 3. MARIJ voor architecten 4. MARIJ implementatie 5. Architectuur processen en producten 6. Architectuur bemensing en competenties Opleiding MARIJ Module 5 Enterprise Architectuur processen en -producten 7. Stuurinstrumenten vergeleken Den Haag, juni 2009

2 Leerdoelen / doelgroepen 3 niveau s van leerdoelen : 1.bewustzijn ( awareness ), kunnen adopteren en uitdragen visie sturen op samenhang (bestuurders op hoogste niveau s: RvB leden[cio s], directieleden, SG s, PSG s) 1.kennis (er verstand van hebben ) om de doeners van te kunnen aansturen, deelnemen aan architectuur-stuurprocessen c.q. de architectuurfunctie kunnen beoordelen (CIO s, lijn- en stafmanagers, beleidsmedewerkers, strategen, auditors, management- en business consultants) 1.kunnen toepassen architectuur o.b.v. grondige kennis (enterprise architecten, domeinen informatie architecten, programma- en projectmanagers, studenten) Modulair opgebouwde cursus met building blocks, min of meer overeenkomend met de 3 leerdoel niveau s. Doorlooptijd van bouwblokken: (+/-) ½, 1, 2, 4, 8 uur Module 5, dia 2

3 Niveau: Eindtermen module 5 kennis genomen van. kunnen lezen van. begrijpen van kunnen benoemen van... kunnen beïnvloeden kunnen interpreteren 1 kunnen uitleggen van sturen op samenhang en de belangrijkste vertrekpunten kunnen beheersen de functie sturen op samenhang i.r.t. de organisatiebesturing kunnen toepassen van de processen die inhoud geven aan sturen op samenhang kunnen begrijpen van de producten die inhoud geven aan sturen op samenhang kunnen inrichten van. de functie sturen op samenhang qua procesinrichting draagvlak verkrijgen voor integrale benadering van programma s en -projecten 2 kunnen toepassen van. de processen die inhoud geven aan sturen op samenhang kunnen opstellen van. Enterprise Architectuur raamwerk kunnen maken van elementen van samenhang, principes, kernmodellen, e.d. praktisch kunnen werken met.deelnemende partijen t.b.v. een integrale benadering inzicht in de competenties om 3 Module 5, dia 3

4 Onderdelen module 5 (leerdoelniveau 2,3; 4 uur) Uitgangspunten sturen op samenhang Onderdelen Enterprise Architectuurfunctie Processen en producten Enterprise Architectuurfunctie Voorbeeld producten Enterprise Architectuurfunctie Wat ga ik vanmiddag hier mee doen? Module 5, dia 4

5 Bronnen / hulpmiddelen Bronnen: MARIJ 1.0 The Open Group;Togaf Sogeti; DYA Ordina; GEA ABN AMRO Gemeente Enschede Hulpmiddelen: Tekstboek: Sturen op samenhang op basis van GEA 1) Module 5, dia 5

6 Module benaderd vanuit Enterprise Architecture (E.A.) Informatie architect Productenen diensten portfolio Visie Missie Doelstellingen Doelen Strategie Domein architect (Bedrijsarchitect) (Gegevens architect) (Proces architect) (Applicatie architect) Procesarchitectuur Diensten Producten Informatiearchitectuur Processen Informatie Functiegebouw Cultuur Organieke structuur ICT- architect (Tech.infra architect) Infrastructuurarchitectuur Kernwaarden manifest Enterprise architect Techn. Infra Kennis Etc Klant Kennistaxonomie Doelgroepen Module 5, dia 6

7 Basismodel module 5: Enterprise Architectuurprocessen en -producten Module 5, dia 7

8 (1) Uitgangspunten sturen op samenhang sturen op samenhang tussen en in zin- en vormgeving integrale oplossingen voor majeure bedrijfsvraagstukken! ieder bedrijfsvraagstuk triggert één of meer besturingsprocessen Module 5, dia 8

9 (1) Uitgangspunten: sturen op samenhang tussen en in zin- en vormgeving Module 5, dia 9

10 (1) Uitgangspunten: integrale oplossingen voor majeure bedrijfsvraagstukken! wetswijziging crises concurrentieverhoudingen vergrijzing SOX, BASEL II, IFRS MVO. inefficiëntie i mp a orga ct op nisa tie op ct ng a p i im gev m o strategisch management klant in keten aangiften via web sneller op de markt concurrentievoordeel door kostenverlaging. sturing impact staandeorganisatie veranderorganisatie budgetoverschrijdingen normen/standaarden klachten organisatievormgeving businessunit management programma management operations management project management. make or buy.. Module 5, dia 10

11 (1) Uitgangspunten:ieder bedrijfsvraagstuk triggert één of meer besturingsprocessen strategievorming audits? frequentie? bewaken samenhang, uitgangspunten beheren portfolio strategisch management staandeorganisatie programma management aanpassingen? implementatie? participatie? draagvlak? operations management impact? focus? ambitienivo? prioriteit? investeren? strategieimplementatie veranderprogramma businessunit management richting? veranderorganisatie verandervermogen? overdracht? project management consequenties? alternatieven? plateauplanning? regievoering? handhaving? realisatie? Module 5, dia 11

12 (2) Onderdelen Enterprise Architectuurfunctie Visie Processen Producten Mensen en middelen Visie Visie Processen Producten Producten Mensen & middelen Module 5, dia 12

13 (2) Onderdelen Enterprise Architectuurfunctie Waarom EA? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die nu vragen om een EA-gestuurde aanpak? Wat is EA? Wat en hoe doet EA? Wat voor effecten sorteert EA? De plaats van EA? Hoe komt EA tot stand? Visie Visie Planningsprocessen Uitvoerende processen Enterprise sturend EA specialistisch Toetsende/bijsturende processen Processen Producten Producten Mensen & middelen Rollen Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken Competenties: Kennis en inzicht Attitude Vaardigheden EA governance producten EA ontwikkelplan EA evaluatieverslag Stuurproducten Impactanalyses bedrijfsvraagstukken Programma Start Architecturen (PgSA s) Specialistische producten Principes, etc. Modellen: processen, systemen, e.d. Normen, standaarden EA raamwerk EA methode EA tools Sjablonen: Architectuurscan Programma Start Architectuur Managementletters Budgetteringsmodellen Module 5, dia 13

14 (2) Kernmodel processen architectuurfunctie Governance organisatie Governance architectuurfunctie Ontwikkelen samenhangend stelsel Sturen op samenhang Integrale oplossingsrichtingen Transitie Beheren stelsel Module 5, dia 14

15 (2) Categorieën uitvoerende processen architectuurfunctie DYA Integrale besluitvorming TOGAF Adviseren Kaderstellen / Ruimte scheppen MARIJ Beheren Gemeente Enschede Initialiseren ABN AMRO Staande Staande Verander Verander organisatie organisatie organisatie Module 5, dia 15

16 (2) Uitvoerende architectuurprocessen en -producten Architectuurgebouw Context producten Missie Missie Visie Strategie Doelstellingen Informatie Doelstellingen Onderhoud / beheer A-gebouw release Cultuur Organieke structuur Kernwaarden Visie-/ strategienota s Diensten Producten Relevante relaties Processen Beleidsnotities -notulen Jaarverslagen Integrale verbandanalyse Opstellen Architectuurgebouw Techn. Infra PGSA/PSA Initialiserend Integrale oplossing -aanpakkeuze Strategieanalyses Strategie-impact Kennis Etc EA-visie/ -sjablonen, -standaarden Opstellen PGSA / PSA Impactanalyses bedrijfsvraagstukken Klant Opstellen aspectarchitectuur Ketenarchitectuur Adviserend Programma-/ projectevaluatie Toetsingsverslag architectuurprincipes Voorschrijvend Verlenen vergunningen Startvergunning programmafase Beherend Module 5, dia 16

17 (2) Processen en producten volgens DYA Governance Ontwikkelen zonder architectuur Nieuwe ontwikkelingen ICT Oplossingen Ontwikkelen onder architectuur Strategische dialoog Architectuur Services ICT Oplossingen DYA Processen Dynamische Architectuur Architectuur Bron DYA Sogeti Informatie Architectuur Technische Architectuur Module 5, dia 17

18 (2) TOGAF: The Open Group Architecture Framework ADM Architecture Development Method Module 5, dia 18

19 (2) Ontwikkelproces en metastructuur van MARIJ Beleidsdocumenten m.b.t. Rijksdienst Visie Doelstellingen Richtinggevende uitspraken Kader voor Architectuur Concerngedachte BedrijfsFunctieModel Doelstellingen ArchitectuurRaamwerk Uitspraken Fundamentele principes Afgeleide principes Module 5, dia 19

20 (2) Architectuur en veranderproces Gemeente Enschede Module 5, dia 20

21 (2) Inbedding van het architectuurproces in het bedrijfsproces ABN AMRO Module 5, dia 21

22 (3) Processen en producten enterprise architectuurfunctie Kernmodel processen architectuurfunctie Ontwikkelen samenhangend stelsel Sturen op samenhang Beheren samenhangend stelsel Governance organisatie Governance Architectuurfunctie Module 5, dia 22

23 (3) Kernmodel processen architectuurfunctie Governance organisatie Governance architectuurfunctie Ontwikkelen samenhangend stelsel Sturen op samenhang Integrale oplossingsrichtingen Transitie Beheren stelsel Module 5, dia 23

24 (3) Governance organisatie: regelkring besturen staande organisatie Staande organisatie sturen planning planning uitvoering uitvoering bijsturing bijsturing Control Control Concerncyclus Module 5, dia 24

25 (3) Governance Architectuurfunctie: Overzicht architectuurprocessen en producten: Door EA te ondersteunen besturingsprocessen Stuurproducten Externe referentiekaders (Benchmarks, ketenarchitectuur, NORA, MARIJ, etc.) (Impactanalyse bedrijfsvraagstuk, -strategiewijziging, PgSA, managementviews kernmodellen, etc) EA E.A. uitvoering planning EA EA E.A. planning planninge.a. control uitvoering bijsturing EA uitvoering bijsturing bijsturinge.a. control Control Producten EA-besturing Bouwsteenproducten (EA-raamwerk, aspect-/domeinarchitecturen, etc.) Architectuurcyclus per perspectief (Jaarplan, audit op EA-functie, voortgangsverslagen,etc.) Module 5, dia 25

26 (3) Governance architectuurfunctie: samenhang organisatiebesturingsprocessen en architectuurprocessen Staande organisatie sturen Programma opdracht: Enterprise stuurproduct planning planning uitvoering uitvoering bijsturing bijsturing Verandering sturen met EA Programma planning planning Control Control Programma Control Control Concerncyclus Impactanalyse strategieinterventie: EA-stuurproduct Programma uitvoering uitvoering Programma bijsturing bijsturing Verandercyclus Programma Start Architectuur (PgSA), Ontwikkelen en onderhouden EA Project Start Architectuur ( PSA): EA-stuurproduct EA uitvoering planning G A EA planning EA planning control planning uitvoering bijsturing G A G A EA control bijsturing uitvoering bijsturing bijsturing ControlG A EA cyclus Control Control Architectuurcyclus per perspectief Module 5, dia 26

27 (3) Governance architectuurfunctie: rol architectuurfunctie in sturen op samenhang Module 5, dia 27

28 (3) Governance architectuurfunctie: samenwerkingsverbanden tussen partijen Module 5, dia 28

29 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel Architectuurgebouw Context producten Missie Missie Visie Strategie Doelstellingen Informatie Doelstellingen Onderhoud / beheer A-gebouw release Cultuur Organieke structuur Kernwaarden Visie-/ strategienota s Diensten Producten Relevante relaties Processen Beleidsnotities -notulen Jaarverslagen Integrale verbandanalyse Opstellen Architectuurgebouw Techn. Infra PGSA/PSA Initialiserend Integrale oplossing -aanpakkeuze Strategieanalyses Strategie-impact Kennis Etc EA-visie/ -sjablonen, -standaarden Opstellen PGSA / PSA Impactanalyses bedrijfsvraagstukken Klant Opstellen aspectarchitectuur Ketenarchitectuur Adviserend Programma-/ projectevaluatie Toetsingsverslag architectuurprincipes Voorschrijvend Verlenen vergunningen Startvergunning programmafase Beherend Module 5, dia 29

30 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel: filtreren en destilleren 1. Filtreren 2. Destilleren Visienota s Directieverslagen Mission statements Beleidsplannen Informatieplannen Jaarverslagen Bedrijfsstrategie Etc. Kernmodellen Relevante relaties Principes Richtinggevende uitspraken Kernbegrippen Perspectieven EA stuurelementen Module 5, dia 30

31 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel: elementen van samenhang Visie Missie Doelen Strategie Diensten Producten Perspectief Processen Kernmodel Informatie Kernbegrip Cultuur Organieke structuur Richtinggevende uitspraak Techn. Infra Kennis Principe Etc Klant Relevante relatie Module 5, dia 31

32 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel: voorbeeld Visie Missie Doelen Strategie Perspectief Enterprise Architectuur Diensten Producten Processen Informatie Relevante relatie Kernbegrip Cultuur Organieke structuur Richtinggevende uitspraak Kernmodel Techn. Infra Kennis Principe Acquisities We acquireren alleen organisaties met cutting edge kennis passend bij onze speerpunten niet zelf innovatietrajecten uitvoeren Klant Focus bij kennismanagement ligt op kennis-integratie Module 5, dia 32

33 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel: samenhang is richtinggevend voor diepere niveaus Productenen diensten portfolio Visie Missie Doelstellingen Doelen Strategie Uitwerking valt buiten EA Procesarchitectuur Diensten Producten Informatiearchitectuur Processen Informatie Functiegebouw Cultuur Organieke structuur Techn. Infra Infrastructuurarchitectuur Kernwaarden manifest Kennis Etc Klant Kennistaxonomie Doelgroepen Module 5, dia 33

34 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel: Relatie organisatiebesturingsprocessen en architectuur Missie Visie Strategie Doelstellingen Strategieimplementatie Bewaken samenhang, uitgangspunten Strategievorming EA Diensten Producten Klant Organieke structuur Processen Dienstenportfolio Organigram Procesarchitectuur Informatiearchitectuur Infraarchitectuur Productarchitectr. Functiegebouw Procesontwerp Applicatiearchitectuur Netwerkarchitectuur Workflow modellen Software architectuur Op.system ontwerp Werkinstructie Gegevensmodel Toegangsbev. model Etc Etc Etc Kennis Beheren portfolio Informatie Techn. Infra Cultuur Etc Opzetten veranderprogramma Module 5, dia 34

35 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel: samenhang organisatiebesturingsprocessen en architectuurproducten Organisatiebesturingsprocessen Strategievorming Stuurproducten Architectuurprocessen en -producten Strategie-impact Missie Visie Strategie Doelstellingen G A Strategie-implementatie Integrale oplossing / Beheren portfolio aanpakkeuze Veranderprogramma Bewaken samenhang, uitgangspunten Programma-Start-Arch. Klant Kennis Diensten Producten Organieke structuur Diensten portfolio Organigram Product architectr. Functiegebouw Processen Informatie Techn. Infra Procesarchitectuur Informatie architectuur Infraarchitectuur Procesontwerp Applicatie architectuur Netwerk architectuur Workflow modellen Software architectuur Op.system ontwerp Werkinstructie Gegevens model Toegangs bev. model Etc Etc Etc Cultuur Etc Toetsingsverslag architectuurprincipes Relevante relaties Module 5, dia 35

36 (3) Ontwikkelen samenhangend stelsel: Proces opstellen (deel)architectuurgebouw (initialiserend) Bronnen intern: Visie, missie, doelen, strategie/beleid Cultuur Organisatie. Bronnen extern: Wetten Maatschappij Branche org. Perspectieven bepalen Cultuur Kernbegrippen bepalen Vermogen tot samenwerken Richtingg.uitspr. bepalen Dezelfde taal spreken Ontwikkelingen op: Klanten De voertaal is overal Engels Leveranciers Ketens... Principes (richtinggevende uitspraken) Markt Technologie Formuleren principes Toetsen samenhang Module 5, dia 36

37 (3) Sturen op samenhang Architectuurgebouw Context producten Missie Missie Visie Strategie Doelstellingen Informatie Doelstellingen Onderhoud / beheer A-gebouw release Cultuur Organieke structuur Kernwaarden Visie-/ strategienota s Diensten Producten Relevante relaties Processen Beleidsnotities -notulen Jaarverslagen Integrale verbandanalyse Opstellen Architectuurgebouw Techn. Infra PGSA/PSA Initialiserend Integrale oplossing -aanpakkeuze Strategieanalyses Strategie-impact Kennis Etc EA-visie/ -sjablonen, -standaarden Opstellen PGSA / PSA Impactanalyses bedrijfsvraagstukken Klant Opstellen aspectarchitectuur Ketenarchitectuur Adviserend Programma-/ projectevaluatie Toetsingsverslag architectuurprincipes Voorschrijvend Verlenen vergunningen Startvergunning programmafase Beherend Module 5, dia 37

38 (3) Sturen op samenhang: proces impactanalyse bedrijfsvraagstuk (adviserend) Visie Missie Doelen Strategie Diensten Producten Etc. Processen Wett. regelingen Organieke structuur 3 1 Aanpak Nieuwe wettelijke keuze regeling Cultuur Relevante Perspectieven Dominante Perspectieven ICT 13 1 Ketensamen werking Klant Leveranciers Module 5, dia 38

39 (3) Beheren samenhangend stelsel Architectuurgebouw Context producten Missie Missie Visie Strategie Doelstellingen Informatie Doelstellingen Onderhoud / beheer A-gebouw release Cultuur Organieke structuur Kernwaarden Visie-/ strategienota s Diensten Producten Relevante relaties Processen Beleidsnotities -notulen Jaarverslagen Integrale verbandanalyse Opstellen Architectuurgebouw Techn. Infra PGSA/PSA Initialiserend Integrale oplossing -aanpakkeuze Strategieanalyses Strategie-impact Kennis Etc EA-visie/ -sjablonen, -standaarden Opstellen PGSA / PSA Impactanalyses bedrijfsvraagstukken Klant Opstellen aspectarchitectuur Ketenarchitectuur Adviserend Programma-/ projectevaluatie Toetsingsverslag architectuurprincipes Voorschrijvend Verlenen vergunningen Startvergunning programmafase Beherend Module 5, dia 39

40 Vraag: toepassing van losse, Vraag: leidt toepassingsamenhangend van EA EA niet niet tot tot een een verzameling verzameling losse, ongecorreleerde ongecorreleerde oplossingen? oplossingen? (3) leidt Beheren stelsel Procesnee, beheer architectuurgebouw(carry back sturing) Antwoord: want doe vijver. Door Antwoord: nee, want plonsen plonsen doe je je integraal integraal en en in in een een geactualiseerde geactualiseerde vijver. Door de de vijver vijver te te actualiseren actualiseren tijdens tijdens het het plonzen, plonzen, wordt wordt de de impact impact van van het het vraagstuk vraagstuk ingebed ingebed in in de de vijver. vijver. Dit Dit maakt maakt dat dat het het volgende volgende vraagstuk vraagstuk wordt wordt geconfronteerd geconfronteerd met met de de aangepaste aangepaste situatie situatie en en is is daarmee daarmee gecorreleerd. gecorreleerd. Omdat Omdat plonzen plonzen de de vijver vijver verandert, verandert, maakt maakt het het wel wel uit uit in in welke welke volgorde volgorde de de vraagstukken vraagstukken worden worden geplonsd. geplonsd.? Tijdstip T1 Oplossing vraagstuk heeft effect op de vijver Een vraagstuk dient zich aan en wordt geplonsd? Tijdstip T3 Oplossing vraagstuk heeft opnieuw effect op vijver en daardoor met terugwerkende kracht op oplossing T2 Een nieuw vraagstuk wordt in een nieuwe vijver geplonsd Tijdstip T2 Tijdstip T4 Vraag: Vraag: heeft heeft een een vijververandering vijververandering met met terugwerkende terugwerkende kracht kracht gevolgen gevolgen voor voor lopende lopende oplossingen? oplossingen? Antwoord: Antwoord: ja. ja. Vervolgvraag Vervolgvraag is: is: hoe hoe ga ga je je hier hier praktisch praktisch mee mee om? om? Antwoord: Antwoord: ga ga de de effecten effecten van van de de gewijzigde gewijzigde vijver vijver na na op op de de PgSA s PgSA s van van de de lopende lopende oplossingen oplossingen en en open open de onderhandelingen met de betreffende Programmamanagers inzake welke wijzigingen zij al dan niet de onderhandelingen met de betreffende Programmamanagers inzake welke wijzigingen zij al dan niet nog nog kunnen kunnen honoreren honoreren in in hun hun transitietrajecten. transitietrajecten. Module 5, dia 40

41 (3) Transitie Architectuurgebouw Context producten Missie Missie Visie Strategie Doelstellingen Informatie Doelstellingen Onderhoud / beheer A-gebouw release Cultuur Organieke structuur Kernwaarden Visie-/ strategienota s Diensten Producten Relevante relaties Processen Beleidsnotities -notulen Jaarverslagen Integrale verbandanalyse Opstellen Architectuurgebouw Techn. Infra PGSA/PSA Initialiserend Integrale oplossing -aanpakkeuze Strategieanalyses Strategie-impact Kennis Etc EA-visie/ -sjablonen, -standaarden Opstellen PGSA / PSA Impactanalyses bedrijfsvraagstukken Klant Opstellen aspectarchitectuur Ketenarchitectuur Adviserend Programma-/ projectevaluatie Toetsingsverslag architectuurprincipes Voorschrijvend Verlenen vergunningen Startvergunning programmafase Beherend Module 5, dia 41

42 (3) Transitie: Opstellen PSA Module 5, dia 42

43 (4) Producten Enterprise Architectuurfunctie Architectuurgebouw DYA architectuurraamwerk Relatie tussen richtinggevende uitspraken en principes Sjabloon voor principes (conform TOGAF) Deel uitwerking DJI-raamwerk o.b.v. GEA Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst Kernmodel primaire bedrijfsprocessen Module 5, dia 43

44 (4) Architectuurproducten: het Architectuurgebouw Kernmodellen Relevante relaties Principes Richtinggevende Uitspraken Perspectieven Kernbegrippen Visie Missie Doelen Strategie Cultuur Acquisitie Marketing Producten Competenties Huisvesting. Module 5, dia 44

45 (4) Architectuurproducten: DYA architectuurraamwerk -doelen rules Informatie Technische architectuur architectuur architectuur Produkt Proces Organisatie Gegevens Applicatie Middle/dienst ware Platform Netwerk 1. Algemene principes 2. Beleidslijnen 3. Modellen Module 5, dia 45

46 (4) Architectuurproducten: Relatie tussen richtinggevende uitspraken en principes Richtinggevende uitspraken Principes (subset van richtinggevende uitspraken) Ongeschreven wetten Module 5, dia 46

47 (4) Architectuurproducten: Sjabloon voor principes (conform TOGAF) Principenaam: xxxxxxxxxxx Datum laatst bijgewerkt: Goedgekeurd door: Status: xx-xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx in ontwikkeling/goedgekeurd/vervallen Omschrijving: xxxxxxx Rationale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Implicaties: 1. xxxxxxx 2. xxxxxxx 3. xxxxx Alternatieven: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blad 1 van x Module 5, dia 47

48 (4) Deel uitwerking DJI-raamwerk o.b.v. EA Perspectief Omschrijving Kernbegrippen Richtinggevende perspectief a) Alle Producten voortbrengselen en die DJI binnen diensten wettelijke kaders (P&D) of wettelijke het b) c) d) n afspraken tot door e) klanten worden afgenomen. servicelevel = norm die aan de productiemiddel = datgene wat 2. gebruikt wordt om de P&D van DJI te overeengekome stand brengt en 1. dienstverlening van DJI wordt gesteld bevoegde gezag haar klant (politie, etc.) = iemand die van de diensten van DJI gebruik maakt en met (evt. tussen haakjes Principes (evt. tussen haakjes de Rationale) overige relevante perspectieven) 1) door uitspraken executie: streven naar meer 1. Wij betrekken onze klanten actief bij het doeltreffende, doelmatige en doelgroepgerichte ontwerp, de levering en het onderhoud tenuitvoerlegging van de door ons geleverde diensten en van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen producten. Met minder geld meer produceren (efficiency overeenstemming zijn met de wensen van maatregel) klanten, vast te leggen in serviceniveaus) 4. Meer standaard producten maatschappelijke de afzonderlijke onderdelen van een P 5. Reduceren capaciteitsproblematiek producten en diensten overeenkomen met of D 6. Makelaar in detentiecapaciteit (Nieuwe inkoop de gestelde doelen (we willen weten of functie) kader zullen in toenemende mate onderdeel wet- en regelgeving = het stelsel van uitmaken van ketensamenwerking (ketenpartners (rechts)regels waaraan DJI zich dient te stellen hieraan eisen) houden regelmatig van effecten of in ontwerp/specificaties = vermelding van P&D toetsen die Reduceren aantal producten 7. Wij leveren 3. onderhoud = het in goede staat houden 2. (P&D s realiseren van zaken f) Functionele van functionele doelstellingen worden de onze executie gehaald, t.w. veiligheidsbevordering) 3. Wij maken afspraken over de kwaliteit van DJI dient haar P&D te allen tijde te leveren al (heenzenden mag niet) regelmatig Wij stellen ons ten doel een bijdrage te leveren aan (neergelegd verminderingen van recidive bij justiabelen die ze nakomen (continue streven naar verhogen onder haar hoede heeft. klanttevredenheid en productontwikkeling) 10. Tot 2010 blijft de sectorale eigenheid gehandhaafd 4. onze dienstverlening of in wij deze en toetsen afspraken serviceniveaus) ook Voor celcapaciteit geldt dat wij nooit neen m.b.t. P&D, staat op gespannen voet met overige verkopen (politiek uitspraken (ook sturing) onaanvaardbaar). /maatschappelijk Module 5, dia 48

49 (4) Architectuurproducten: Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst Politieke sturing Bedrijfsvoering (interne) Sturing (interne) Beheersing Primaire functies Beleidsevaluatie Externe VerantVerantwoording Ondersteunende functies Beleidsvorming Personeel Informatie en ICT Organisatie (integrale) Beleidsontwikkeling en Beleidsimplementatie Wet- en Regelgeving Financiën Externe Voorlichting Algemene zaken Communicatie Huisvesting Bestuurlijk Toezicht Kennis en Advies Uitvoering Dienstverlening Handhaving Module 5, dia 49

50 (4) Architectuurproducten: kernmodel primaire bedrijfsprocessen Europese subsidieregeling Effectueren Beslissen Beoordelen DOELGROEP verstrekken Registreren Inwinnen DOELGROEP Informatie Bezwaar Handhaven Module 5, dia 50

51 (5) Wat ga ik hier vanmiddag mee doen? Module 5, dia 51

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders Model Architectuur Rijksdienst MARIJ samengevat en toegelicht voor bestuurders 'de architectuurfamilie' MARIJ 1.0 Pagina 2 van 28 Voorwoord Het is al langer een trend dat maatschappelijke problemen steeds

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Doelstelling document Een PSA (Project Start Architectuur) is bedoeld om te borgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional In cl Be us ro ief ep Co sp nc ro ep fie t l Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional Over NBA-VRC NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie