Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences."

Transcriptie

1 Op donderdag 16 mei hebben SPOT, Media Brands Marketing Sciences en MarketResponse in Hilversum de uitkomsten gepresenteerd van het Media Browsing onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences. De resultaten van het onderzoek zijn in de vorm van een Power Point presentatie gepubliceerd. De deelnemende adverteerders ontvangen een factsheet met de belangrijkste resultaten voor hun eigen campagne. 1

2 Het programma van de bijeenkomst bestond uit twee onderdelen: Michel van der Voort, Directeur SPOT, heeft de onderzoeksopzet en de achtergronden van het media browsing onderzoek gepresenteerd. Vervolgens heeft Wouter Jacobs, communicatie- en reclame effectspecialist van het onderzoeksbureau MarketResponse, de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Wouter was als projectleider verantwoordelijk voor het onderzoeksteam dat het media browsing onderzoek heeft uitgevoerd en de analyses heeft gemaakt. Naast de resultaten van het media browsing onderzoek zijn die middag ook de resultaten gepresenteerd van het Screen Life: The view from the sofa onderzoek. De resultaten van het Screen Life onderzoek worden gepresenteerd door Lindsay Clay, de managing director van Thinkbox. Thinkbox is de marketingorganisatie van de Engelse commerciële TV zenders. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en brengt de manier in kaart waarop Engelsen TV kijken terwijl zij gebruik maken van een tweede scherm. 2

3 SPOT, de Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame is het Nederlandse marketingcentrum voor tv-reclame. SPOT is opgericht in 1995 en heeft als belangrijkste taak om de mediabureaus, reclamebureaus en adverteerders te informeren en te inspireren over wat het medium TV voor hen kan betekenen. SPOT heeft als doel innovaties te initiëren om zo het medium TV voortdurend binnen het gezichtsveld te houden van adverterend Nederland. De ambitie van SPOT is om adverteerders te helpen het beste uit TV te halen. In SPOT participeren 12 zendergroepen die met elkaar 48 TV zenders en 4 video platforms aanbieden aan de Nederlandse consument. 3

4 SPOT voert een actief public affairs beleid; ze voert lobby namens de zenders op een breed gebied van aan reclamegerelateerde onderwerpen. Dit doet zij samen met de specialisten van de zenders en met de Vereniging van Communicatieadviesbureaus (VEA) en de Beroepsvereniging van Adverteerders (BVA), allen vertegenwoordigd in de Stichting Centrum voor Merk en Communicatie (CMC). In de mediabranche, en in de tv-branche in het bijzonder, wordt veel onderzoek gedaan naar de consumptie van media. De rol van SPOT is ook gericht op het zelf uitvoeren van onderzoek, waarvan het Tijdbestedingsonderzoek (SPOT TBO) toonaangevend is. In 2007 is de Effective Toolkit 2.0 gelanceerd om effecten van tv-reclame te kunnen voorspellen. SPOT streeft er bovendien naar om een overzicht van alle relevante en beschikbare onderzoeken te geven. Op deze manier wil zij haar kennis graag met de markt delen. Door de informatie op deze manier aan de markt aan te bieden wil SPOT gemak en transparantie scheppen in het complexe landschap van het medium TV en in de verkoop van reclamezendtijd in het bijzonder. 4

5 Mediabrands Marketing Sciences is de intelligence unit voor de mediabureaus UM, Initiative en BPN. De afdeling heeft de ambitie om alle effecten van de media- en marketinginvesteringen van hun klanten te meten en inzichtelijk te maken. Samen met hun klanten willen ze achterhalen welke KPI s in welke mate door media investeringen te beïnvloeden zijn en welke andere factoren impact hebben op de business resultaten à marketing mix modelling. Dit doen zij aan de hand van eigen onderzoek en eigen tools én in samenwerking met andere partijen. 5

6 Online zoekgedrag is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het koopproces van de consument. Dat kan voorafgaand aan een aankoop zijn om merken en prijzen te vergelijken, gedurende het koopproces om te checken waar men het product het beste kan aanschaffen maar ook achteraf voor extra service of vragen over het gebruik van het product of ter voorbereiding van een herhalingsaankoop. Dat heeft tot gevolg dat consumenten gemiddeld 10,3 dagen bezig zijn met oriënteren en vergelijken, totdat ze overgaan tot een aankoop. In 2002 duurde deze customer journey nog 5,2 dagen. ( 6

7 Naast de oriëntatie voor de aankoop wordt internet in meerdere mate ook gebruikt voor het doen van de aankoop zelf. De markt van online shopping groeit gestaag door, ook of wellicht juist in tijden van economische crisis. De aanhoudende crisis en het dalende consumentenvertrouwen hebben weinig effect op online consumentenbestedingen. Deze stijgen in 2012 opnieuw met 9% ten opzichte van het jaar daarvoor naar een totale jaaromzet van 9,8 miljard. Dit blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor , het halfjaarlijkse onderzoek naar online consumentenbestedingen van Blauw Research. Consumenten blijven steeds vaker bestellen via internet en stuwen hiermee de omzetgroei van de online markt. In 2012 hebben online kopers gemiddeld ruim 8 bestellingen per persoon gedaan, 8% meer dan een jaar geleden. Het totaal aantal online bestellingen blijft verder stijgen met 13% naar 88 miljoen orders in Dat zijn ruim bestellingen per dag. 7

8 Nederland kent steeds meer online shops die steeds meer verkopen genereren in tal van sectoren; confectie, finance, verzekeringen, enz.. Een positie op de online markt krijg je net als in de fysieke markt niet zo maar. Nieuwe spelers als Zalando, Bol.com en Inshared hebben een positie weten te veroveren dankzij een langdurige en intensieve campagne op de verschillende media. Het creëren van naamsbekendheid en het laden van een merk zijn ook voor de online shops een voorwaarde om succesvol te kunnen starten. Hier wordt naast internet vooral TV ingeschakeld. Geen andere medium kan zo snel bereik genereren en middels beeld en geluid snel merkeffecten realiseren. Inmiddels maken de online shops als branche ongeveer 5% uit van de totale TV reclame bestedingen en behoort daarmee tot één van de grotere branches. 8

9 Media campagnes hebben effect op ons surf gedrag. Daarmee vertellen wij niets nieuws. Het website bezoekt neemt toe op het moment dat een adverteerder met een campagne actief is. Met dit onderzoek willen wij meer feiten onder het gevoel kunnen leggen. In welke mate neemt dit surfgedrag op een merk of product toe tijdens een campagne? Welke contacten met welk medium zorgen voor een grotere toename dan de andere media? Wat is de kracht van tijdschriften, dagbladen, radio, TV en online display in het realiseren van media browsing. 9

10 Online gedrag wordt binnen het kader van dit onderzoek breed gedefinieerd en onderzocht. Wij noemen het media browsing. Onder media browsing verstaan wij het online surfen naar een product-merk. Media browsing beslaat alle sites die bezocht worden naar aanleiding van een campagne. Zowel de sites van het merk zelf als sites die gerelateerd zijn aan het product, zoals info-pagina s, actiepagina s of webshops. Ook searchopdrachten op het merk of product als trefwoord behoren tot de definitie van media browsing. 10

11 Voor elke deelnemende campagne apart hebben wij een lijst samengesteld met URL s van websites waarvan wij vinden dat deze binnen de definitie van media browsing ligt. Deze URL s hebben we vervolgens in onze data base opgeslagen om te kijken of onze respondenten deze websites bezocht hebben of deze zoekwoorden gebruikt hebben. 11

12 Niet all mediumtypen konden in kaart gebracht worden. In het onderzoek zijn opgenomen de mediatypen TV, online display, tijdschriften, dagbladen en radio. Out-of-home en online video advertising zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat het binnen de opzet van het onderzoek niet mogelijk was om betrouwbare contactdata te construeren. 12

13 De gegevens van het surfgedrag zijn met behulp van de Wakoopa software geregistreerd van september tot en met november 2012, dus gedurende een lange periode van drie maanden. Er zijn netto respondenten ondervraagd. Alle resultaten zijn gewogen naar de MOA Gouden Standaard en naar het gemiddeld aantal uren internetten op basis van Media Standaard Survey. Daarmee zijn de resultaten representatief voor de Nederlandse populatie van jaar. Separaat is er een subpanel onderzocht van netto 123 respondenten waarvan het surfgedrag via hun smartphones is vastgelegd en geanalyseerd. 13

14 De data hebben betrekking op surfgedrag via laptops en desktops. Onder netto respondenten zijn alle surfgegevens via deze laptops en/of desktops gedurende drie maanden geregistreerd met behulp van Wakoopa Trailspot software. Separaat is er een subpanel onderzocht van netto 123 respondenten waarvan het surfgedrag via hun smartphones is vastgelegd en geanalyseerd. De data via de smartphones zijn nog zeer beperkt voorhanden. De grootte van het panel was nog gering. Daarom zijn deze resultaten verwerkt in een aparte deelanalyse en tellen ze niet mee in de totaal resultaten en totaal tabellen zoals hier weergegeven. Tablets worden nog niet ontsloten door de Wakoopa software. Hiervoor vond het onderzoek net iets te vroeg plaats. De benodigde software, die op de tablet geïnstalleerd moet worden, was tijdens de veldwerkperiode in een beta versie. 14

15 Er zijn 16 verschillende campagnes onderzocht die gedurende de veldwerkperiode in de diverse media hebben gelopen. Deze zijn geselecteerd in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences en in overleg met de desbetreffende adverteerders. In de presentatie zijn de resultaten van de individuele campagnes geanonimiseerd. De desbetreffende adverteerders zelf krijgen wel inzage in hun eigen prestaties. 15

16 De meerderheid van de campagnes zijn actiematig dan wel een combi van actie en thema. Vier van de 16 campagnes zijn thematisch. In alle campagnes wordt een url van de adverteerder genoemd. Slechts 2 van de 16 campagnes hebben een speciale actie als onderwerp gekoppeld aan een speciale actiepagina/site. In 6 van de 16 campagnes wordt retargeting ingezet. De campagnes zijn afkomstig uit een breed scala aan branches. Hierdoor zijn de resultaten wel representatief als dwarsdoorsnede van de Nederlandse multimedia campagnes maar kunnen er geen branchevergelijkingen gemaakt worden. Als je maar twee of drie cases per branche hebt zijn de resultaten niet representatief voor alle adverteerders uit die branche. Creatie is niet als aparte variabele meegenomen in het onderzoek. Een campagne met een hoog rapportcijfer van een adverteerder die een klein marktaandeel heeft in een branche met lage involvement/info zoekgedrag kan weinig effect hebben op de MB. Terwijl een campagne met een laag rapportcijfer in een branche met hoge involvement/info zoekgedrag toch nog hoge MB cijfers kan genereren. Creatie als variabele opnemen zou bij analyses binnen branches wel zinvol zijn maar bij analyses over branches heen niet. 16

17 De totale data base geeft single source, bij een en dezelfde consument, zowel inzicht in de media contactdimensie als in de media browsing dimensie. De contacten met TV, radio, kranten en tijdschriften zijn door Pointlogic berekend op basis van de mediaschema s en de antwoorden van de respondenten op de mediavragen. Deze mediavragen waren zeer gedetailleerd naar frequentie van het mediumgebruik op zender/titel niveau. Voor TV en radio werd ook naar het tijdvak gevraagd waarop gekeken en geluisterd werd. Het contact met online reclame, online display advertising werd niet berekend op basis van antwoorden op mediavragen maar werd ook geregistreerd in de software analyse van de online gedrag data. Gedurende de veldwerkperiode is al het online verkeer van de respondenten door de Wakoopa software afgevangen. Binnen deze data is gezocht naar de URL s en zoektermen die eerder op campagne niveau zijn gedefinieerd als media browsing. Op deze manier is het media browsing op respondentniveau vastgesteld. 17

18 Er blijkt een groot verschil in het bereik van de campagnes. Voor het merendeel van de campagnes geldt dat zij nagenoeg de gehele onderzoeksdoelgroep minimaal één keer bereikt hebben met een van de campagne-uitingen. Andere campagnes bereiken slechts een beperkt deel. Dit betreft de campagnes waarbij geen TV is ingezet. Ook in media browsing zien we een groot verschil tussen de verschillende adverteerders. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit niet direct het gevolg van de inzet van reclame hoeft te zijn. Autonoom websitebezoek speelt uiteraard een rol, zoals het internetbankieren bij een bank dat onafhankelijk van reclame-inzet voor veel traffic zorgt. Bij het effect van online campagnes speelt retargeting een rol. Na het bezoeken van een adverteerders site worden consumenten indien ze verder surfen, automatisch geconfronteerd met online display ad van desbetreffende adverteerder. Deze vorm van retargeting leidt ertoe dat er zowel media browsing als een media contact is. Zij het dat het media contact ná het media browsen plaats vindt en dus geen oorzaak maar een gevolg is. Van de 16 onderzochte campagnes speelt met grote zekerheid bij 6 campagnes retargeting een rol bij het effect van online. 18

19 Gemiddeld over de 16 campagnes vindt er 22% media browsing plaats. Dat cijfer kan voor de ene adverteerder heel hoog zijn en voor een andere adverteerder juist heel laag. Het cijfer 22% zegt op zich dus niet veel. Vergelijk bijvoorbeeld een bank of verzekeraar die zijn klanten via persoonlijke internetpagina s waar de klanten logins voor hebben informatie levert en transacties laat afhandelen, met een voedingsfabrikant die een speciale wedstrijd of actie heeft met daaraan gekoppeld een speciale site. Voor de eerste is 22% media browsing heel laag terwijl de tweede adverteerder waarschijnlijk heel tevreden is als 5% van zijn communicatie doelgroep op internet deelneemt aan de actie. Het hiervoor al genoemde autonoom website bezoek speelt dus ook een rol binnen dit gemiddelde van 22%. 19

20 Voor adverteerders en mediabureaus is niet alleen het effect per mediumtype interessant maar ook hoeveel contacten er nodig zijn om dat effect te bewerkstelligen. Een econometrist van Mediabrands Marketings Science heeft dit in kaart gebracht middels een zogenaamde responscurve. Hiermee schatten we de kans in dat iemand aan media browsing doet door alle overige variabelen (leeftijd, geslacht, medium, opleiding, interesse, orientatie, etc.) constant te houden. Voor de mediumtypen dagbladen en magazines is het niet mogelijk om een betrouwbare gemiddelde responsecurve te berekenen. Deze mediumtypen zijn bij minder campagnes ingezet en hebben een lager gemiddeld bereik waardoor er veel outliers zijn in de contact klassen. Voor online display kan wel een responscurve berekend worden. Deze blijkt a-typisch van vorm, met een bijna maximaal media browsing effect na èèn blootstelling. Normale bereikscurves hebben altijd een S- vorm. Dit is een onderbouwing van de hiervoor genoemde beïnvloeding van het effect van online display door retargeting. Bij TV en radio zien we dat er een aantal contactkansen nodig zijn om impact te hebben op de kans dat iemand aan media browsing doet. Vervolgens zien we een sterke stijging tot ongeveer 50 contactkansen voor TV. Daarna zien we een minder sterke stijging van de impactcurve. Voor Radio zien we dat impact een stuk minder groot is en dat deze eerder afvlakt rond de 20 contacten. 20

21 Steeds meer consumenten beschikken over een smartphone of tablet en maken gebruik van mobiel internet. Onderweg en buitenshuis, maar ook thuis. Op de bank, tijdens het tv kijken. Dit mobiel internetgebruik zal in toenemende mate een rol spelen als het gaat om media browsing. In dit onderzoek is bij een subpanel het internetgedrag via mobiel geanalyseerd. De techniek is echter pas sinds het najaar van 2012 beschikbaar en de onderzoeks-doelgroep is nog beperkt in omvang. (n=123). Vandaar dat besloten is om het mobiele internetgedrag buiten beschouwing te laten in de overige analyses. De mate van media browsing via mobiel blijkt aanzienlijk lager te liggen dan via reguliere computers. Zeker als dit wordt afgezet tegen het aantal gebruikers van mobiel internet versus regulier internet. De resultaten komen grotendeels overeen met de reguliere media browsing van de onderzochte campagnes: bepaalde merken realiseren meer media browsing dan anderen. Via de reguliere computer, maar ook mobiel. 21

22 De resultaten van de 16 individuele campagnes kunnen ook worden gemiddeld. Zo ontstaat een gemiddelde toename van media browsing per mediumtype. Het bereik van TV (tenminste 1 contact) is erg hoog (in veel gevallen boven de 95%) waardoor de groep zonder TV contacten erg klein wordt. Hierdoor konden er geen statistisch verantwoorde vergelijkingen gemaakt worden tussen de groepen wel/niet bereikten door TV op basis van 1+ contacten. Daarom is deze analyse gekozen voor 3+ TV bereik (tenminste 3 TV contacten). Vanwege de vergelijkbaarheid is voor radio dezelfde indeling gebruikt. Vanwege het lagere bereik was deze aanpak bij online display, magazines en dagbladen niet nodig en niet mogelijk. TV reclame is ingezet bij 14 van de 16 onderzochte campagnes. De TV reclame heeft een gemiddeld 3+ bereik van 66%. Bij 6 van de 14 campagnes leidt TV tot significant meer mediabrowsing. De maximale toename is ca. 10% onder bereikten. Gemiddeld leidt TV contact tot 4% meer media browsing onder bereikten. 22

23 Voor TV geldt dat het gemiddelde (3+) bereik hoger is dan het bereik voor alle andere media: 66%. De toename van media browsing indien bereikt is iets lager dan voor online: 4,1%. Voor online is dit 5,9% maar het bereik van online is veel lager dan dat van TV in de onderzochte campagnes. Bij één campagne is de toename in de media browsing als gevolg van wel/niet bereikt zijn door TV maar liefst 10% Gecorrigeerd voor bereik zorgt TV voor een gemiddelde toename van 2,9% media browsing over de gehele Nederlandse populatie. Met de correctie voor bereik wordt het TV effect, dat alleen is opgetreden bij de TV bereikten, herberekend voor geheel Nederland. Vandaar dat dit tweede cijfer lager is. Dit maakt het mogelijk om de mediumtypen objectief onderling te vergelijken omdat het effect bij ieder mediumtype op hetzelfde aantal personen is gebaseerd (= totaal Nederland jaar). Vergelijking we het gemiddelde percentage media browsing tussen de groep die wel bereikt is door TV met de groep die niet bereikt is door TV dan ligt dat 19% hoger. 23

24 Online display is ingezet bij alle campagnes en heeft een gemiddeld bereik van 30%. Bij 8 van de 16 campagnes leidt online display tot significant meer media browsing. De maximale toename is ca. 15% onder bereikten. Gemiddeld leidt online display contact tot 6% meer media browsing onder bereikten. 24

25 In de groep die is bereikt door online display vinden we 5,9% meer mediabrowsers dan in de groep die niet is bereikt met online display. Als er wordt gecorrigeerd voor het bereik dan zorgt online display binnen de populatie voor 2,6% meer media browsing. Het sterke effect van online display zal zeker voor een deel veroorzaakt worden door retargeting. Dit speelt bij 6 van de 16 campagnes een rol. Dit wordt ook onderbouwd door de eerder getoonde responscurve van online display. Verder is het zo dat internet een ander voordeel heeft ten opzichte van de andere mediumtypen. Bij online is media browsing maar een klik verwijdert omdat je al online actief bent. Bij andere mediumtypen moet men na reclame exposure actief de keuze maken om online te gaan. Vergelijking we het percentage media browsing tussen de groep die wel bereikt is door online display met de groep die niet bereikt is door online display 30% hoger. 25

26 Dagbladreclame is ingezet bij 6 van de 16 campagnes en heeft een gemiddeld bereik van 47%. Bij geen van de ingezette campagnes heeft dagbladen tot significant meer media browsing geleidt. Gemiddeld leidt dagbladcontact tot 0,9% meer media browsing onder bereikten. 26

27 Gemiddeld leidt dagbladcontact tot 0,9% meer media browsing onder bereikten. Gecorrigeerd voor het bereik leidt dagbladen tot 0,6% voor de totale populatie jaar. Vergelijking we het percentage media browsing tussen de groep die wel bereikt is door dagbladen met de groep die niet bereikt is door dagbladen dan ligt dat 3% hoger. 27

28 Radio is ingezet bij 10 van de 16 campagnes en heeft een gemiddeld 3+ bereik van 47%. Bij geen van de ingezette campagnes leidt radio tot significant meer media browsing. Gemiddeld leidt radiocontact tot 0,5% meer media browsing onder bereikten. 28

29 Gemiddeld leidt radio tot 0,5% meer media browsing onder bereikten. Gecorrigeerd voor het bereik leidt radio tot 0,3% voor de totale populatie jaar. Vergelijking we het percentage media browsing tussen de groep die wel bereikt is door radio met de groep die niet bereikt is door radio dan ligt dat 2% hoger. 29

30 Tijdschriften is ingezet bij 7 van de 16 campagnes en heeft een gemiddeld bereik van 22%. Bij 1 van de 7 campagnes leidt tijdschriften tot significant meer media browsing. Gemiddeld leiden tijdschriftcontacten tot 1,6% meer media browsing onder bereikten. 30

31 Gemiddeld leiden tijdschriften tot 1,6% meer media browsing onder bereikten. Gecorrigeerd voor het bereik leiden tijdschriften tot 0,3% voor de totale populatie jaar. Vergelijking we het percentage media browsing tussen de groep die wel bereikt is door een medium met de groep die niet bereikt is door een medium dan ligt dat voor tijdschriften 8% hoger. 31

32 Indien we de resultaten per mediumtype onderling vergelijken op de totale groep respondenten (20-60 jaar) is de hoofdconclusie dat met name TV en online display contacten zorgen voor een toename van media browsing, andere media zijn minder succesvol. Vergelijking we het percentage media browsing tussen de groep die wel bereikt is door een medium met de groep die niet bereikt is door een medium dan ligt dat voor: TV: 19% hoger, online display: 30% hoger, dagbladen 3% hoger, radio 2% hoger en tijdschriften 8% hoger. Zoals ook uit de responscurve bleek worden de effecten voor online display mogelijk overschat door retargeting. 32

33 In deze analyse bekijken we per campagne wat het effect is van wel of geen contacten met een bepaald type medium. Hierbij zijn steeds de contacten met andere media buiten beschouwing gelaten. De tabel geeft ook het bereik van de diverse media weer. In het tweede deel van het tabel zijn de effecten van mediacontacten op media browsing weergegeven. In de kolom contacten online display nee staat het percentage media browsing onder personen die niet zijn bereikt met online display (ongeacht de contacten met andere media). In de kolom contacten online display ja staat het percentage media browsing onder personen die wel zijn bereikt met online display. Op vergelijkbare wijze zijn ook de effecten van TV, radio, magazines en dagbladen inzichtelijk gemaakt. De analyse toont aan dat de campagnes sterk van elkaar verschillen voor wat betreft inzet van media, bereik van de diverse media en ook de media browsing. We zien dat bij 8 van de 16 campagnes een significante stijging in media browsing optreedt door de media inzet en dat vooral de TV en de online display contacten zorgen voor een signifcante toename. 33

34 Zoals te verwachten reageren sommige doelgroepen anders op de verschillende mediumtypen. Bij jongere doelgroepen (20-34 jaar) is online display relatief effectiever, zowel in bereik als in toename van media browsing dan bij oudere doelgroepen. Bij jarigen is TV relatief effectiever dan online display. Bij vrouwen zijn dagbladen en magazines relatief effectiever dan bij mannen. 34

35 Net zo als bij andere communicatie effecten geldt ook voor media browsing dat de combinatie van mediumtypen soms sterker is dan het effect van elk mediumtype afzonderlijk. Bij de effectieve campagnes is in 6 van de 8 gevallen een combinatie van TV en online display contacten succesvoller dan de TV en/of online display contacten alleen. Twee van de campagnes worden succesvoller door de toevoeging van dagbladen aan online display. Één campagne wordt effectiever door toevoeging van magazines aan TV. Één campagne wordt succesvoller door de toevoeging van radio aan online display. Één campagne wordt effectiever door toevoeging van magazines aan online display. 35

36 De hoofdconclusie van het media browsing onderzoek is dat de inzet van media leidt tot meer media browsing. Het vermoeden dat aanwezig was is middels dit onderzoek daadwerkelijk met feiten hard gemaakt. Media browsing via mobiele telefoon is een stuk kleiner dan via desk-/laptop. Media browsing via tablets hebben we in dit onderzoek helaas nog niet kunnen meenemen. Vooral TV en online display zorgen voor een toename van de media browsing. Gecorrigeerd voor bereik, wanneer we het effect berekenen op de totale doelgroep jaar, heeft TV het grootste effect. Het media browsing effect is bij print media sterker bij vrouwen dan bij mannen Bij de effectieve campagnes is in 6 van de 8 gevallen een combinatie van TV en online display contacten succesvoller dan de TV en/of online display contacten alleen. 36

37 37

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm INHOUD: - Inleiding - Een gemiddelde dag - Tijd verdeeld over media - De mannen versus de vrouwen - De jongeren versus de ouderen - Multi versus single tasking

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen DDMM Nieuwsbrief 4, augustus 2014 Mobiele metingen stabiel Bereiksopbouw van sites en apps Bancaire apps vergeleken Over het DDMM- onderzoek 3 4 5 6 Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen Consumenten

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten,

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten, MULTI-MIB DELA De Marketing & Research afdeling binnen VMMa, onderzoekt de impactresultaten van reclamecampagnes. Dit onderzoek, genaamd Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB), is EFFIE Approved. Sinds

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Media:tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat sinds 2013 tweejaarlijks wordt uitgevoerd. De tweede meting is in de herfst

Media:tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat sinds 2013 tweejaarlijks wordt uitgevoerd. De tweede meting is in de herfst MEDIA:TIJD 2015, EEN NADERE BLIK OP HET SCHERM INHOUD Inleiding Samenvatting Een gemiddelde dag Tijd verdeeld over media Gebruik media naar platform Mediagebruik naar leeftijd Media doordeweeks en in het

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest De effectiviteit van klantcommunicatie Maart 2016 Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest Opzet Beeld organisatie afgelopen

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

ideal Vandaag en morgen

ideal Vandaag en morgen ideal Vandaag en morgen Onderzoek bij webwinkels en online shoppers 2011 ideal Mobiel Max Geerling Manager Cards & ideal Thuiswinkel Update 29 september 2011 1 ideal vandaag en morgen Max Geerling 29 september

Nadere informatie

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek Wetenschap-praktijk ontmoeting SWOCC Bijdrage van Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 16 11 2010 Media Utopia, 14 december 2009 Agenda

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio RADAR: Radio AD Awareness & Respons Inz Inzichten in de effectiviteit van radio Tom van Hulst, research director RAB januari 2010 Wat is RAB RADAR Multi-media campagne effect onderzoek met standaard opzet

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 TELEVISIE 2016 wordt hoe dan ook een mooi jaar. Met nu al een legendarische sportzomer. En de publieke omroep is

Nadere informatie

Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio. Radio in de mediamix 1

Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio. Radio in de mediamix 1 Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio Radio in de mediamix 1 Zonder radio laat je effect liggen > > Inleiding 5 > > Onderzoeksopzet 6 > > Resultaten > > Kennis - het effect van radio op

Nadere informatie

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen...

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... 1 Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... Een effectstudie naar de toegevoegde waarde van dagbladen aan de hand van de Unilever s A-merk campagne: Niet voor niets Amsterdam, oktober 2009 2

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

A DATA-DISCOVERY JOURNEY

A DATA-DISCOVERY JOURNEY A DATA-DISCOVERY JOURNEY Waarom een data- discovery journey Je hebt een hoop data maar wat kun je er mee. Data is voor veel bedrijven nog een erg abstract begrip. Natuurlijk snapt iedereen dat informatie

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

voor vandaag 15:30 Introductie Ton Rozestraten 15:35 TBO 2012 Michel van der Voort 16:10 MediaTijd Jeroen Verspeek 16:20 Abundance Thimon de Jong

voor vandaag 15:30 Introductie Ton Rozestraten 15:35 TBO 2012 Michel van der Voort 16:10 MediaTijd Jeroen Verspeek 16:20 Abundance Thimon de Jong #TBO2012 voor vandaag 15:30 Introductie Ton Rozestraten 15:35 TBO 2012 Michel van der Voort 16:10 MediaTijd Jeroen Verspeek 16:20 Abundance Thimon de Jong 16:45 Afsluiting Ton Rozestraten Tijdbestedingsonderzoek

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Maart 2014 Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Het NLO is continu bezig met het verbeteren en het verder professionaliseren van het Nationaal LuisterOnderzoek,

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

CROSSMEDIA:TIJD 17 VOORBEELDCASE 1

CROSSMEDIA:TIJD 17 VOORBEELDCASE 1 CROSSMEDIA:TIJD 17 VOORBEELDCASE 1 1 CROSSMEDIA:TIJD 17 IN HET KORT De basis van CMT 17 is een omvangrijke datafusie, waarbij data uit vijf bereiksonderzoeken* met behulp van Media:Tijd aan elkaar zijn

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne?

Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne? Extra effect met Ster Extra Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne? Door de inzet van Ster Extra zenden we niet alleen een boodschap, maar is de consument ook interactief bezig

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD 1 E RELEASE FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

SPIM + SAMSUNG // THE VOICE

SPIM + SAMSUNG // THE VOICE SPIM + SAMSUNG // THE VOICE De Sponsoring Impact Monitor Plus (SPIM+) is een onderzoekstool van vmmtv die wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau InSites Consulting. Zoals de naam doet

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren ONLINE ADVERTEREN 2011 ONLINE ADVERTEREN Waarom online adverteren? Alle titels van HDC Media hebben een digitale nieuwssite met 24 uur per dag/7 dagen per week actueel nieuws vooral uit de regio. De fervente

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

The power of the mix Radio & Internet. Var & Pebblemedia

The power of the mix Radio & Internet. Var & Pebblemedia The power of the mix Radio & Internet Var & Pebblemedia new ways to listen to radio personalisation is a key benefit of digital media De VRT-radio s hebben een hoog marktaandeel en bieden een platform

Nadere informatie

Viewability. Wat slimme marketeers moeten weten

Viewability. Wat slimme marketeers moeten weten Viewability Wat slimme marketeers moeten weten Inleiding Viewability kwam eind 2012 in opkomst als een essentieel concept voor het evalueren van de prestaties van digitale campagnes. Hoewel viewability

Nadere informatie

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn.

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De kracht van televisie voor het opbouwen van het merkimago is algemeen bekend. Maar hoe zit het met het korte termijn verkoopseffect?

Nadere informatie

Algemene conclusies van het onderzoek

Algemene conclusies van het onderzoek PERSBERICHT Brussel, donderdag 18 april 2013 JCDecaux, Clear Channel en GfK Panel services voeren een uniek onderzoek: de effecten van out-of-home advertising voor FMCG-producten. Out-of-home advertising

Nadere informatie

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave DOELGROEPSRAPPORT... 2 GEDRAGSRAPPORTEN... 3 MOBIELE RAPPORTEN... 5 INHOUDSRAPPORTEN...7 VERKEERSBRONNEN...

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Eten & Drinken Het grootste bereik op culinair gebied.

ETEN EN DRINKEN. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Eten & Drinken Het grootste bereik op culinair gebied. ETEN EN DRINKEN Automotive Het Semilo Channel Eten & Drinken Het grootste bereik op culinair gebied Eten & Drinken Familie & Gezin Health & Personal Care Kids Nieuws & Informatie Reizen Websites: 7 Uniek

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2013. Amstelveen, 26 augustus 2013

TV Halfjaarrapport 2013. Amstelveen, 26 augustus 2013 TV Halfjaarrapport 2013 Amstelveen, 26 augustus 2013 Management summary eerste half jaar 2013 De netto TV-bestedingen zijn in de eerste helft van 2013 uit gekomen op 446 miljoen. Ten opzichte van de eerste

Nadere informatie

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN De TMM Brancherapporten geven antwoord op de vragen: Wie zijn de online kopers in mijn branche? Wie zijn de belangrijkste spelers in mijn branche? Wat zijn de

Nadere informatie

Thuis Binnen Bereik: de doorstart bevestigen en overtuigen

Thuis Binnen Bereik: de doorstart bevestigen en overtuigen Thuis Binnen Bereik: de doorstart bevestigen en overtuigen Stephan van Velthoven Mei 2007 Ontwikkeling volume brievenbusreclame miljoen stuks 12000 11473 11714 11516 11821 10274 8749 9090 9245 9476 8000

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag Op verzoek van SPOT heeft het Technology Media Telecoms team (TMT) van Deloitte in samenwerking met Intomart GfK een rapport geschreven over de Nederlandse

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding

Nadere informatie

Waarom displayadvertenties belangrijk zijn. Het Google Display Netwerk. Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes

Waarom displayadvertenties belangrijk zijn. Het Google Display Netwerk. Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes Agenda. Waarom online adverteren? Wat is het Google Display Netwerk? Koopcyclus van klanten Waarom het Google Display Netwerk? De juiste targetingopties

Nadere informatie

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Briefing mediaplan Beoordeling Using Media Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Mediaplan Parship: Tijdslijn Week 3 jan: def. briefing mediaplan in werkcollege Week 10 jan: geen werkcollege

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad. Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis

Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad. Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis 0 Steeds meer media convergeren, het dagbladmerk centraal Dagbladmerken multichannel beschikbaar...

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET GEFUSEERDE KIJKCIJFERS: NIEUWE METRICS

AAN DE SLAG MET GEFUSEERDE KIJKCIJFERS: NIEUWE METRICS AAN DE SLAG MET GEFUSEERDE KIJKCIJFERS: NIEUWE METRICS CROSSMEDIALE FUSIERESULTATEN Door middel van Fusie / Statistische techniek Niet gemeten TV- kijkgedrag in Online bestand aanvullen op basis van gedrag

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

WEER & VERKEER. Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek

WEER & VERKEER. Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek WEER & VERKEER Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek Websites: 13 Uniek bereik: 2.765.000 Impressies: 109.155.000 Automotive Eten & Drinken Familie & Gezin Fotografie Health

Nadere informatie

E-commerce in België

E-commerce in België E-commerce 2016 E-commerce in België De Morgen Context: Huidig klimaat Retail België Offline krimpt (vooral KMO) Stijging leegstand, 5 jaar 103% Krimpende offline retail-sector Online boomt (vooral buitenlandse

Nadere informatie

Our Mobile Planet: Nederland

Our Mobile Planet: Nederland Our Mobile Planet: Nederland Inzicht in de mobiele consument Mei 2012 Overzicht Smartphones zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De marktpenetratie van smartphones is gestegen

Nadere informatie

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Uitdagingen en oplossingen voor franchise- en dealerorganisaties bij digitaal adverteren Inhoudsopgave Introductie Pagina 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

Online display. pakketten

Online display. pakketten Online display pakketten Display advertising Parallel aan de explosieve groei neemt ook de complexiteit van online advertising toe. De mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. Maar hoe en met welke middelen

Nadere informatie

Webinar: Wat is Social Media Monitoring?

Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Het webinar start om 16.00 uur Geluid: zet het geluid van de computer aan op de juiste volume Stel uw vragen via de chatfunctie @ValueProof Value Proof www.valueproof.nl

Nadere informatie

STER EXTRA Versterk je tv-campagne op second screen

STER EXTRA Versterk je tv-campagne op second screen STER EXTRA Versterk je tv-campagne op second screen Marieke van Echtelt Researchdirector Ster marieke.van.echtelt@ster.nl Andy Santegoeds Senior Account Consultant MetrixLab a.santegoeds@metrixlab.com

Nadere informatie

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00 Webinar - SEA Koen van den Eeden Start: 19:00 1 Voorstellen SEA Bol.com & SEA Tips & Tricks Ontwikkelingen SEA 2 Koen van den Eeden 3 Online Marketing bol.com Online Marketing SEA SEO Prijsvergelijkers

Nadere informatie

Het CIM. Algemene informa2e. Presenta2e PdB UBA 09/09/09. PPT dd 25/08/09

Het CIM. Algemene informa2e. Presenta2e PdB UBA 09/09/09. PPT dd 25/08/09 Het CIM Algemene informa2e PPT dd 25/08/09 Presenta2e PdB UBA 09/09/09 1 Het CIM Centrum voor Informa2e over de Media Opgericht in 1971 Groepeert de hele communica2ewereld: Adverteerders Media en media

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie