Jaargang 11 / nr. 2 / uitgave van Interster International. Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 11 / nr. 2 / 2014. uitgave van Interster International. Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek"

Transcriptie

1 Steril een Jaargang 11 / nr. 2 / 2014 uitgave van Interster International Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek

2 voorwoord: Nieuw en toch vertrouwd Alexander Bröker, Sales Director Als deze nieuwe editie van Steril één ding duidelijk maakt, dan is het wel hoeveel vernieuwing er in de Nederlandse ziekenhuiswereld zit, vooral op het gebied van de OK en de CSA. Een volledig nieuw OK-complex in Isala Klinieken, met een goed doordacht logistiek concept richting CSA. Een nieuwe CSA in het MUMC. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. En ze passen in de traditie die Nederland heeft opgebouwd om op het gebied van OK- en CSA-ontwikkelingen in de voorhoede te lopen. Een traditie die internationaal ook volop wordt onderkend. Voor u ben ik ook nieuw. Sinds begin april ben ik de sales director van Interster, maar dit betekent geenszins dat uw werkterrein onbekend voor mij is. Dankzij mijn werk bij VP sinds 2007 heb ik internationaal vele contacten opgebouwd in de wereld van de CSA en de OK, onder andere in de Benelux. Na de overname van Interster door VP, nu ruim twee en een half jaar geleden, wilde ik dan ook graag aan de slag in Nederland, om de kennis en kunde van beide bedrijven optimaal aan elkaar te verbinden en zo de positie van Interster in Nederland en internationaal verder te versterken. Om te waarborgen dat Interster mijn volledige aandacht heeft, ben ik inmiddels met vrouw en hond in Nederland komen wonen. En de professionals in het veld die mij al hebben leren kennen, hebben kunnen constateren dat ik de Nederlandse taal goed machtig ben. De komende periode wil ik gebruiken om mij verder te verdiepen in de Nederlandse situatie op het gebied van de OK en de CSA. Met het besef dat Interster een partner is voor de professionals die op deze vakgebieden actief zijn, ben ik volledig doordrongen. Dit partnerschap wil ik graag verder uitbouwen, zodat wij ook in de toekomst optimaal kunnen blijven profiteren van elkaars kennis. Alexander Bröker Sales director Interster De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. En ze passen in de traditie die Nederland heeft opgebouwd om op het gebied van OK- en CSA-ontwikkelingen in de voorhoede te lopen. Colofon: Hoofd- en eindredactie Alexander Bröker, Sales Director Lia Soetendal, General Administration Aan deze editie werkten mee: Margriet Tensen, Paul Caesar, Kees Ballemans, Axel Denis, Aron de Groot, Eric Burgmeijer, Wouter van Maarseveen, Eugene van Loon, John de Haan, Addie Bouwman Tekstschrijver Frank van Wijck, Eva Tekstproducties Grafische vormgeving Villa Vormgeving, Berkhout Drukwerk Drukkerij Damen, Werkendam Fotografie Marieke Elias, Lach eens Steril is een uitgave van: Interster International Samsonweg 2a 1521 RC Wormerveer The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) E S 2

3 in deze editie van Steril: Les uit een andere branche door Eugene van Loon en John de Haan blz.04 Deskundige infectiepreventie moet zichtbaar zijn blz.06 Flexibele scopen blijven aandacht vragen blz.08 Disposable reinigingsborstels blz.10 Logistiek tussen OK en CSA in nieuwe Isala Klinieken blz.12 De waterkwaliteit van een zwembad blz 9: Eric Burgmeijer: Prikkelende gedachten over de OK van de toekomst blz 14: Steriel wagenpark met Z-wagen en RVS kar-in-kar blz 15: Schoon werken met het Epic laser toetsenbord 3

4 Een recent verschenen rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt wederom aandacht voor het proces van infectiepreventie in ziekenhuizen. De aandacht voor het onderwerp van de Inspectie werkt, constateert deskundige infectiepreventie Margriet Tensen. Maar het is nu wel zaak als deskundige infectiepreventie goed zichtbaar te zijn en te blijven op de werkvloer. Het lijkt soms wel of de Inspectie moet langskomen wil er wat gebeuren in een zorginstelling, verzucht Margriet Tensen van Tensen & Nolte Infectiepreventie. Het is een bekende verzuchting. De bevindingen in het recente rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke schakels leiden tot onveilige zorg liegt er niet om. En het is vervelend om te moeten concluderen, maar er had met evenveel recht kunnen staan dat de keten van infectiepreventie in ziekenhuizen nog steeds kwetsbaar is. We weten natuurlijk dat het effect van slechte hygiëne zo moeilijk meetbaar is, zegt Tensen. Toon maar eens aan wat in een individueel geval het effect is als een zorgprofessional niet diens handen wast voor het volgende patiëntcontact. Maar toch blijf ik mij verbazen over hoe moeilijk het is mensen tot structurele gedragsverandering te brengen. We wéten gewoon hoe belangrijk een goede hygiëne is. Nog geen aanspreekcultuur Ook is nog steeds onvoldoende sprake van een aanspreekcultuur in de ziekenhuizen, constateert Tensen. We missen vaak het vaste aanspreekpunt dat er vroeger wel was: het afdelingshoofd, zegt ze. Als de lijn verantwoordelijk is voor het naleven van de hygiëneregels, is het ook aan de lijn om mensen aan te spreken die dit niet doen. Dat zie ik onvoldoende gebeuren. Werkdruk, stelt Tensen, mag geen argument zijn om de hygiëneregels niet na te leven. Daarvoor zijn de basishandelingen echt te eenvoudig, zegt ze. En het kan echt. Kijk maar naar hoe in de hotelwereld wordt gewerkt. Daar zie je in alle betreffende ruimten een lijstje waarop vermeld staat wanneer voor het laatst is schoongemaakt en door wie. In de zorg zien we dit veel te weinig en dat begrijp ik niet. Ik wil weten of een isolatieruimte is schoongemaakt en door wie. Die informatie is niet altijd op heldere wijze beschikbaar voor de deskundige infectiepreventie. Het gaat beter op de OK De hygiëneregels op de OK worden de laatste jaren beslist beter nageleefd, merkt Tensen. Dit heeft alles te maken met de aandacht die het Veiligheids Management Systeem krijgt, zegt ze. In de time-out procedure wordt niet specifiek stilgestaan bij infectiepreventie. Maar even stilstaan bij de patiënt en de materialen die tijdens de ingreep gebruikt zullen worden, heeft impliciet natuurlijk al wel met infectiepreventie te maken. Het is niet nodig dit nog explicieter te doen, op de OK hebben we echt niet te klagen. Deze afdeling weet de deskundige infectiepreventie goed te vinden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of bij de in- 4

5 De deskundige infectiepreventie moet zichtbaar zijn troductie van nieuwe apparatuur of materialen. En ook worden er meer structureel dan in het verleden audits gedaan. De aandacht die er op deze afdeling een paar jaar geleden is gekomen, wordt goed vastgehouden, concludeert Tensen. Helaas is moeilijk te meten of die aandacht voor het proces zich ook concreet vertaalt in minder postoperatieve wondinfecties, zegt ze. Teveel routine Ondanks de toegenomen aandacht voor infectiepreventie op de OK plaatst Tensen een kritische kanttekening bij de infectieregistratie. Je ziet dat ziekenhuizen dit goed doen bij standaardoperaties zoals heup- of knie-ingrepen, vertelt ze. Wat ik echter mis is dat ze vervolgens, als ze eenmaal merken dat dit goed gaat, snel doorschakelen naar andere ingrepen of specialismen De Inspectie raadt ze wel aan om dit te doen, maar het blijkt toch lastig. Als je eenmaal gewend bent om op heupen en knieën te registreren, wordt dat routine. Een ander punt van aandacht is het overleg met aanpalende afdelingen als de verkoever of de IC. Dat hoort er structureel te zijn, zegt ze, maar dat is niet overal zo. Het is wel een onderwerp waarop de Inspectie let als ze afdelingen bezoekt of met deskundige infectiepreventie spreekt. Meer op de werkvloer zijn De rol van de deskundige infectiepreventie is in de Nederlandse ziekenhuizen voldoende verankerd, vindt Tensen. Het punt is alleen dat de deskundige infectiepreventie veel rapporten moet produceren. Dit vraagt een visie op het vak en dat is wel een discussieonderwerp binnen de vereniging. Wel zie ik dat een betere infectieregistratie plaatsvindt, maar dit gebeurt van achter een bureau. Ik mis te vaak het gesprek op de werkvloer met de verpleegkundige, dat meer proactief handelen mogelijk maakt. Hygiëne en infectiepreventie is teveel bureauwerk, het moet meer naar de afdelingen: het gesprek aangaan, audits doen. De Inspectie kijkt tegenwoordig ook strenger naar de deskundigen infectiepreventie, niet alleen naar de formatie maar ook naar hun zichtbaarheid op de kritische afdelingen. Een goede ontwikkeling, vindt Tensen. Structureel overleg tussen zorgprofessionals en deskundigen infectiepreventie is essentieel, zegt ze. In ziekenhuizen waar de Inspectie op bezoek is geweest, zie je ook dat de aandacht hiervoor toeneemt en dat in sneltreinvaart hierover afspraken worden gemaakt. Dat vind ik goed, het helpt om de pijnpunten in de organisatie boven tafel te brengen. Margriet Tensen van Tensen & Nolte Infectiepreventie...toch blijf ik mij verbazen over hoe moeilijk het is mensen tot structurele gedragsverandering te brengen. We wéten gewoon hoe belangrijk een goede hygiëne is. 5

6 Proces reiniging en desinfectie flexibele scopen blijft aandacht vragen Een recent congres in Groningen over reiniging en desinfectie van flexibele scopen wierp opnieuw de vraag op welke stappen kunnen worden gezet om dit proces verder te optimaliseren. De recente update van het SFERD-handboek biedt hiervoor goede aanknopingspunten, maar de optimale situatie is nog lang niet bereikt. We ervaren nog steeds een grijs gebied in de reiniging en desinfectie van flexibele scopen, zegt Paul Caesar, deskundige steriele medische hulpmiddelen en deskundige scopenreiniging en -desinfectie in het UMC Groningen. Vandaar dat we recent een congres organiseerden over het onderwerp, om wederom aandacht te vragen hiervoor. Er zijn allerlei richtlijnen en procedures voor de reiniging en desinfectie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ook al vijftien jaar met het onderwerp bezig. Het probleem is en blijft dat een aantal flexibele scopen nu eenmaal moeilijk te reinigen en te desinfecteren is. Caesar: Wij merken dit aan de microbiologische kweken die wij hier in huis vaker doen dan in andere ziekenhuizen, omdat we ooit een probleem op dit gebied hebben gehad. In de kanalen van de scoop kan een biofilm ontstaan die tijdens de reinigings- en desinfectieprocedure niet of onvolledig wordt verwijderd. De vraag is hoe dit komt en bovenal ook hoe gevaarlijk dit is voor de patiënt. Nog ruimte voor verbetering Die laatste vraag is bijzonder relevant. Eén van de doelstellingen van het congres was dan ook de vraag opwerpen of echt wel sprake is van een probleem. Je kunt je afvragen wanneer het genoeg is met de activiteiten op het gebied van reiniging en desinfectie van flexibele scopen, zegt Kees Ballemans van Unic Medical Services, gespecialiseerd in hygiëne en infectiepreventie en een van de sprekers tijdens het congres. September vorig jaar verscheen de geupdate versie van het Kwaliteitshandboek flexibele endoscopen reiniging en desinfectie van SFERD, de Stuurgroep flexibele endoscopen reiniging en desinfectie. Hierin worden al veel verbeteringen in het proces beschreven. Maar je kunt het proces van reiniging en desinfectie nog steeds verder verbeteren. Dat werd mooi inzichtelijk gemaakt tijdens het congres, waar alle stappen in het proces werden belicht. Daarvan zijn er dertien nog handmatig. Dat zou je moeten minimaliseren, want mensenwerk blijft natuurlijk foutgevoelig. Er zijn wel ontwikkelingen op dit gebied, verschillende bedrijven zijn hiermee bezig. Paul Ceasar, Terzake Deskundige (Steriele) Medische Hulpmiddelen (DSMH) en Terzake Deskundige Scopen Reiniging & Desinfectie (DSRD) UMCG. Disposable is niet haalbaar De ultieme verbetering zou natuurlijk zijn dat je met disposable scopen gaat werken. Maar ik vrees dat dit financieel geen realistische optie is, zegt Ballemans. Werken met een steriele hoes om de scoop is dat mogelijk wel. En wat ook nog beter kan, is de reinigings- en desinfectieapparatuur. Alle scopen disposable maken is inderdaad ondoenlijk, beaamt Caesar. Een scoop voor ERCP bijvoorbeeld kost vele tienduizenden euro s, zegt hij, daarvoor is echt geen disposable alternatief voorhanden. Wel zou het een waardevolle ontwikkeling zijn als zo n scoop te steriliseren was. In een aantal gevallen kan dat bijvoorbeeld via plasmasterilisatie, maar dit is nog geen gemeengoed en het is niet gevalideerd. Na reiniging en desinfectie van scopen zien we toch in 7,8 procent van de gevallen dat nog micro-organismen worden gevonden. En hierbij gaat het in 59 procent van de gevallen om scopen voor Na reiniging en desinfectie van scopen zien we toch in 7,8 procent van de gevallen dat nog microorganismen worden gevonden. 6

7 ERCP. Dit geeft duidelijk aan dat zich in zo n scoop een proces afspeelt dat in het nadeel van de patiënt kan zijn. Of dit echt zo is, verdient verder onderzoek dat we ook samen met Kees Ballemans willen opzetten. Geen winst op korte termijn Caesar ziet in het SFERD-handboek een goede aanzet om tot standaardisatie in de reiniging en desinfectie van flexibele scopen te komen. De vraag is alleen in hoeverre de aanbevelingen die erin worden gedaan worden doorvertaald naar de praktijk, zegt hij. Er wordt wel veel over gediscussieerd en er wordt ook wel naar gehandeld, maar dit gebeurt veelal niet op de korte termijn. Het komt bijvoorbeeld aan de orde op het moment dat je gaat verbouwen om in dat kader de scheiding tussen schoon en vuil opnieuw kritisch tegen het licht gaat houden. Het is jammer dat tijdens het congres niet zoveel over het rapport werd gediscussieerd, vindt Ballemans. Dat in het reinigingsproces nog teveel handmatige stappen zitten, zoals hij al aanhaalde, kwam wel aan de orde. Je haalt met dit handmatige proces negentig tot 95 procent van de verontreiniging weg, zegt Caesar. Maar het proces is niet reproduceerbaar en valideerbaar. Bovendien vraagt het meer tijd en aandacht dan onder de productiedruk op de endoscopieafdeling soms mogelijk is. Scholing en procescontrole De menselijke factor eruit halen zal nog een hele kluif worden, stelt Caesar. Wel kun je de verschillen tussen mensen onderling verkleinen, zegt hij. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Gelukkig wordt hieraan wel meer aandacht besteed. Toch blijft naast scholing ook controle op het proces nodig, waarschuwt Ballemans. Je kunt controleren of machines naar behoren functioneren, zegt hij, maar je moet ook controleren of medewerkers de stappen in het reinigingsproces correct uitvoeren. Dat gebeurt te weinig, en het is ook tijdrovend natuurlijk. Bovendien zit je dan achteraan in het proces. Je moet inderdaad met scholing beginnen. En daarvoor bestaat inderdaad wel aandacht, maar dit is toch nog te weinig vind ik. Het probleem wordt onderschat, net als de moeilijkheidsgraad van het werk. Het is toch echt wel meer dan een borsteltje erdoor halen. Elk type scoop vraagt zijn eigen werkwijze. Dat red je niet met vier dagen scholing. Zelfs bij de leveranciers is de kennis niet altijd wat die moet zijn. downloads/sferd_kwaliteitshandboek_3. pdf Kees Ballemans Op weg naar een nieuwe CSA Het MUMC is het toneel van een omvangrijk bouwproces waarbij onder andere twintig nieuwe OK s worden gerealiseerd en een recovery en holding. Geen eenvoudig traject, want de werkzaamheden brengen ook een reorganisatie van het bestaande OK-complex met zich mee. Heel mooi is dat de CSA nu in het souterrain gevestigd rechtstreeks aan het OK-complex wordt gekoppeld. Ook onze afdeling verhuist dus mee naar de nieuwe locatie, waar hij wordt gepositioneerd naast de acht OK s die op niveau drie komen te liggen in het bestaande OKcomplex. De overige twaalf OK s komen in een nieuw gebouw. Voor de CSA schept deze verandering ruimte om direct een aantal bijzonder gewenste vernieuwingen door te voeren. Voor ons is het zaak tot de beste benutting te komen van de ruimte die ons voor de afdeling ter beschikking wordt gesteld. We richten onze aandacht erop de oppervlakte zo in te delen en in te richten dat een optimale workflow mogelijk wordt. Hoe beter doordacht de logistieke inrichting is, hoe meer handelingen kunnen worden voorkomen die geen toegevoegde waarde bieden aan het proces op de afdeling. In dit kader is bijvoorbeeld besloten in het inlegdeel van de werkruimte, waar de sets worden samengesteld en verpakt, alle apparatuur aan de wanden te positioneren. Het middendeel blijft hierdoor helemaal vrij voor het productieproces. Voor dit proces wordt voorzien in een transportband, die ervoor zorgt dat het materiaal naar de medewerker toe komt. Dit voorkomt onnodige loopbewegingen en Axel Denis, manager CSD MUMC draagt dus bij tot versnelling van het proces. Verder is ervoor gekozen de steriele voorraad voor de OK aansluitend aan de CSA te positioneren en ook te gebruiken voor de aanpalende afdelingen, zoals de recovery. Allemaal beslissingen die dit vernieuwingsproces tot een mooie uitdaging maken. Een uitdaging die wij aankunnen dankzij de intensieve betrokkenheid bij het bouwbureau en de constructieve samenwerking met de OK. COLUMN 7

8 Steriel of Gedesinfecteerd vuil is ook vuil Disposable reinigingsborstels Het thema van de Steriel is dit keer SCHOON en dat is niet voor niets. Schoon wordt en is een steeds belangrijker thema voor de CSA en CSD in Nederland, maar zeker ook in de wereld. Interster probeert hierin mee te denken met producten die aansluiten bij de uitdagingen die SCHOON met zich meebrengen. Zoals Paul Ceasar en Kees Ballemans in het voorgaande artikel al aangaven is een groot gedeelte van het proces handmatig. Dit is moeilijk reproduceerbaar te maken en moeilijk te controleren. Interster heeft een aantal vernieuwde producten die de kwaliteit en de controle op kwaliteit kunnen verhogen. Interster heeft sinds kort speciale Disposable Reinigingsborstels voor het handmatig reinigen van endoscopen. De voorreiniging van endoscopen is een handmatig proces dat nogal eens onderschat wordt. De machine doet toch al het werk? Het is daarom goed om te weten dat 90% tot 95% van de vervuiling in dit handmatige proces al wordt verwijderd. Mits goed uitgevoerd natuurlijk! Onderzoek wijst uit dat reinigingsborstels het beste effect hebben als de haren in een hoek van 45gr. staan. Het is door de diversiteit aan endoscopen, de diversiteit aan diameters van de lumen en het feit dat endoscopen vaak verschillende diameter lumen per scoop hebben onmogelijk deze te reinigen met 1 of 2 verschillende borstels. Interster heeft daarom een concept met 5 verschillende diameter borstels waarbij wordt uitgegaan van de diameter van het lumen. Dit is namelijk bepalend. Deze borstels zijn los te verkrijgen. Om het het personeel makkelijk te maken heeft Interster ook Kits. Alle borstels met verschillende diameters die nodig zijn per type scoop. Duidelijk aangegeven op het zakje, voorzien van een duidelijke tekening. Dit voorkomt het verkeerd gebruik door de medewerker, onbedoelde schade aan de scoop en een optimale reiniging. Helaas zijn er te veel casussen bekend waarbij de machine het proces vrijgeeft Pyromol-check E Ook te lezen in het artikel van Paul Ceasar en Kees Ballemans blijven er na handmatige, machinale reiniging en desinfectie toch nog 7,8% van de endoscopen over met kweekgroei. Er wordt van oudsher gecontroleerd op kweekgroei, maar is de oorzaak hiervan niet belangrijker? Moeten we niet controleren op de achtergebleven hoeveelheid verontreiniging? Immers roepen we allemaal. Steriel of Gedesinfecteerd vuil is ook vuil. Interster heeft daarom een Proteïne test speciaal voor endoscopen in haar assortiment de Pyromol-check E. Hiermee kan met behulp van een swap, welke te verkrijgen is in diverse diameters, een eenvoudige controle worden uitgevoerd op proteïne residu. Ideaal voor een routinematige controle en je hebt al binnen 1 minuut resultaat. Voorkomen is beter dan genezen! WAD-1 en wad-5 Als laatste vertrouwen we nog teveel op onze temperatuur. Sterilisatoren geven we onafhankelijk vrij aan de hand van parameters. Maar hoe doen we dat met onze desinfectie apparatuur op de CSA en CSD. Veelal zijn deze nog niet gekoppeld aan een computersysteem waarbij achteraf een controle van de tijd, temperatuur en A0 waarde kan worden uitgevoerd. Met onze WAD-1 en WAD-5 logger kunt u onafhankelijk uw desinfectieproces controleren op tijd, temperatuur en A0 waarde. Daarbij heeft de WAD-5 ook de mogelijkheid om de flow/druk onafhankelijk te meten. Helaas zijn er te veel casussen bekend waarbij de machine het proces vrijgeeft, waar deze niet de juiste tijd/temperatuurs verhouding heeft gehaald en/of de juiste Ao waarde. En ook al is de Ao waarde bij chemische desinfectie zoals gebruikt bij endoscopen reiniging niet belangrijk, chemie heeft wel een bepaalde werkingstijd en temperatuur. Aron de Groot, productmanager Interster 8

9 Prikkelende gedachten over de OK van de toekomst Hoe ziet de OK van de toekomst eruit? Over die vraag wordt al enkele decennia nagedacht. Wie al langer in dit deel van de zorg actief is, kent nog de opstelling voor de OK van de toekomst die TNO in de jaren negentig maakte. Bij Interflow in Wieringerwerf, onderdeel van BAM Techniek bv, staat nu het gerealiseerde innovatieve concept Flex-OK. Technisch ontwikkelaar Erik Burgmeijer vertelt erover en over opties voor ontwikkelingen in luchtbeheersing. kostbaar en gaat ten koste van de ruimte voor andere activiteiten op het OK-complex. Bovendien is er de financiering om rekening mee te houden. Het inbouwen van overcapaciteit aan vierkante meters omdat je rekening wilt houden met toekomstige ontwikkelingen, zal voor een financier moeilijk te accepteren zijn. Het is dus zaak flexibel te bouwen, en dat is precies waarop wij ons samen met onze partners richten in onze opstelling van de OK van de toekomst. Interflow organiseerde recent een seminar over wat het logistiek op de hotfloor noemde. Die hotfloor zien wij als het hart van het ziekenhuis, legt Burgmeijer uit. Het is niet alleen de OK dus, maar het hele OK-complex. En de CSA zou je er ook toe kunnen rekenen. Een van de presentaties was van het Zaans Medisch Centrum, dat vertelde hoe het in het kader van zijn bouwactiviteiten voorsorteert op de toekomstige ontwikkelingen op OK-gebied. Het is belangrijk om hierbij alle facetten van de ontwikkelingen op OK-gebied mee te nemen, zegt Burgmeijer, die zelf een lezing verzorgde over de flexibele OK. Je moet niet alleen nadenken over de vraag waaraan een OK nu moet voldoen, maar ook aan de eisen die er in de toekomst aan worden gesteld. De OK-roos 2020 Om een volledig overzicht te krijgen van die toekomstige eisen, ontwikkelde Interflow de OK-roos Hierin komen alle facetten van de toekomstige ontwikkelingen op OK-gebied aan de orde: technologie, efficiency/organisatie, beleving en duurzaamheid/flexibiliteit. Neem je niet al die aspecten mee in je ontwerp, zo legt Burgmeijer uit, dan krijg je een fysieke omgeving die niet aansluit aan de wensen en eisen van de gebruikers. Dit betekent niet dat er geen beperkingen mogen gelden aan de manier waarop aan die wensen en eisen moet worden voldaan. We zien dat het aandeel technologie op de OK steeds groter wordt, zegt Burgmeijer. Meer apparatuur op de OK betekent dat je eigenlijk steeds meer vierkante meters nodig hebt, maar dat wordt Prestatie-eisen voor luchtbeheersing Een van de meest besproken aspecten van de OK van de toekomst is het plenum voor de luchtbeheersing op de OK. Er is een nieuwe WIP conceptrichtlijn Luchtkwaliteit in operatieafdeling 1, die naar verwacht binnenkort zijn definitieve status zal krijgen. Burgmeijer: De oude richtlijn gaf een heel functionele omschrijving van dit plenum, dit moest zoveel bij zoveel meter zijn. In de nieuwe richtlijn is dit uitgangspunt losgelaten en wordt uitgegaan van prestatie-eisen voor luchtbeheersing. Dit legt de verantwoordelijkheid dus meer bij de ziekenhuizen. Die hebben daar moeite mee. Ze leunen sterk op de huidige WIP richtlijn omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg daarop toetst. Alternatieven voor het plenum Interflow en partners denken daarom al na over oplossingen die het plenum eventueel zouden kunnen vervangen. In de huidige situatie wordt in de meeste gevallen uitgegaan van een plenum van 3x3 meter om een voldoende groot steriel gebied te creëren. Maar door verschillen in temperatuuren luchtsnelheid bindt de lucht in die naar binnen komt, waardoor het steriel gebied op 1.20 meter hoogte de hoogte waarop de patiënt ligt aan beide zijden ongeveer vijftien centimeter kleiner wordt. Dit heeft gevolgen, want patiënt, personeel en instrumentarium moeten volgens de WIP-richtlijnen allemaal in het steriele veld staan. Je kunt dan het plenum vergroten, maar dit betekent dat je meer energie gaat verbruiken. Geen wenselijke oplossing dus. Eric Burgmeijer, Projectontwikkelaar / projectleider. Vitaal ZorgVast / Interflow (Koninklijke BAM) Wat dan wel? Met Royal Haskoning DHV en TU Eindhoven doen we onderzoek naar innovatieve ventilatiesystemen waarin we meer lokaal bij de patiënt en het instrumentarium steriele velden creëren, vertelt Burgmeijer. De eerste optie was een soort luchtbed dat de steriele lucht als een soort brug om de patiënt heen blaast. Maar de operateur doorbreekt die steriele luchtstroom, dus hier moeten we nog verder onderzoek naar doen. Een tweede optie is een variant op de Bear Hugger, waarin je een luchtbrug kunt creëren waarbij op de plaats van het operatiegebied de steriele lucht vanuit de Bear Hugger over dat gebied heen blaast. Ook dit gaan we verder onderzoeken. En hetzelfde doen we met een lokaal ventilatiesysteem voor de instrumentariumtafel. Prikkelend Vernieuwingen die mogelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de OK-inrichting, stelt Burgmeijer. Want: Als je zorgt dat de deeltjes die van het personeel op de OK afkomen niet meer op het instrumentarium of in het wondgebied kunnen komen, hebben we in de toekomst wellicht dat plenum niet meer nodig. Met die gedachte proberen we de OK-professionals te prikkelen die hier komen om onze opstelling van de OK van de toekomst te bekijken. En dat werkt goed, het leidt tot boeiende discussies. 9

10 Goed doordachte logistiek tussen OK en CSA in nieuwbouw Isala Klinieken Er is een fysieke afstand tussen beide afdelingen van pakweg vierhonderd meter. Waar het in de meeste ziekenhuizen gebruikelijk is om de OK en de CSA zo dicht mogelijk bij elkaar te positioneren, is in de nieuwbouw van Isala Klinieken de bewuste keuze gemaakt om dit niet te doen. Dat was wennen voor alle betrokkenen, maar dankzij een goed logistiek concept is iedereen op de OK en de CSA er inmiddels volledig aan gewend. Wie het nieuwbouwcomplex van Isala Klinieken gezien heeft of foto s daarvan op internet kan het niet ontgaan zijn: dit is een in architectonisch opzicht bijzonder bouwwerk. Rondom de centrale hal zijn vier bouwdelen gedrapeerd in de vorm van vlinders. Maar ook binnen dit bouwwerk zijn beslissingen genomen die de moeite waard zijn om bij stil te staan. Een van de meest opvallende beslissingen is die om alle logistieke diensten in een van de vlinders onder te brengen. Ook de CSA dus, die in de oudbouw nog naast het OK-complex zat, maar in het nieuwe gebouw dus in een ander bouwdeel. Enorme kwaliteitsslag De nieuwe situatie, met de CSA op afstand van de OK, was wel even wennen voor iedereen, zegt Wouter van Maarseveen, RVEmanager anesthesiologie van Isala Klinieken. Maar eerlijk is eerlijk: we zijn er met het nieuwe OK-complex wel enorm op vooruit gegaan. We kwamen van twee oude OK-locaties waarin de laatste jaren uitsluitend nog voor het meest hoognodige is geïnvesteerd omdat we wisten dat we binnen afzienbare tijd een splinternieuw complex zouden betrekken. Alle echte innovaties hebben we in die tijd dus naar de toekomst verschoven. Dat was lastig, maar het was noodzakelijk om het geld te sparen voor de investering die in het nieuwe OK-complex nodig was. Dat is de moeite waard geweest. Isala Klinieken beschikt nu over een state-of-the-art OK complex, inclusief een hybride OK. We hebben nu een luchtbeheersingsysteem dat aan alle jongste eisen voldoet, vertelt Van Maarseveen. We hebben faciliteiten voor laserchirurgie, flexibele OK-tafels, multimediale toepassingen om beelden van en in de patiënt te maken voor overleg en onderwijsdoelstellingen en mogelijkheden voor videoconferencing. We hebben echt een enorme sprong voorwaarts kunnen maken. Wouter van Maarseveen, RVE-manager anesthesiologie van Isala Klinieken. Logistieke oplossing vereist Ook Van Maarseveen noemt het feit dat de OK en de CSA niet meer rechtstreeks in elkaars verlengde gepositioneerd zijn echter de grootste van alle veranderingen ten opzichte van de oude situatie. Er is een fysieke afstand tussen beide afdelingen van pakweg vierhonderd meter, vertelt hij. Zo n afspraak vraagt om goed doordachte logistieke oplossingen, want je moet toch optimaal met elkaar kunnen samenwerken als afdelingen. En we hebben daar het afgelopen jaar heus wel mee geworsteld, maar we zien tegelijkertijd ook dat het uit financieel oogpunt een logische beslissing was. Het OK-complex vormt de duurste vierkante meters van een ziekenhuis, dus alles wat je daar niet bij hóeft te hebben, 10

11 positioneer je liever elders. En het biedt tegelijkertijd ook een voordeel, want het vormt een uitdaging voor de CSA om verder te professionaliseren en een volwaardige functie te krijgen naast de OK. Metamorfose Ook de CSA heeft een metamorfose ondergaan. Het is net als het OK-complex een volledig vernieuwde afdeling geworden, met een nieuw spoeleiland en nieuwe reinigings- en desinfectieapparatuur en sterilisatoren. Ook is er een hypermodern track and trace systeem gekomen, met een control dashboard dat het CSA-team in staat stelt om op basis van de prioriteit op de OK het werk in te richten. Het feit dat de CSA in de nieuwbouw op afstand van de OK zou komen, was een goed argument om de investering hierin juist nu te doen, zegt Van Maarseveen. En best uniek is dat in dit track and trace systeem ook de sets en ingreepkarren volledig te volgen zijn. Rood en groen Maar er is ook nog iets anders nieuw op de CSA: een karrenwasmachine. Ook een logische investering in de nieuwe situatie, legt Van Maarseveen uit, want de afstand tot de OK brengt met zich mee dat karren worden ingezet voor schoon en vuil vervoer van de netten. Op basis van het programma van eisen en een goede marktverkenning is Interster de partij geworden die deze aan ons heeft geleverd. Omdat voor schoon en vuil transport dezelfde karren worden gebruikt, is voor het onderscheid tussen vuil en schoon een even simpele als ingenieuze oplossing bedacht. Schoon transport Van Maarseveen vertelt: Natuurlijk is de CSAruimte zo ingericht dat een vuile kar pas weer voor transport kan worden ingezet nadat die door de karrenwasmachine is geweest. Maar om te waarborgen dat ook tijdens het transport of op de OK geen vergissingen worden gemaakt, wordt iedere schone kar afgedekt met een groene hoes en iedere vuile met een rode. Dat werkt uitstekend, want met een zo simpele kleurverdeling kun je je écht niet vergissen en hoef je dus nooit bang te zijn dat iemand instrumentarium uit een vuile kar pakt voor gebruik op de OK. Vuil transport Natuurlijk is de CSAruimte zo ingericht dat een vuile kar pas weer voor transport kan worden ingezet nadat die door de karrenwasmachine is geweest. 11

12 Les uit een andere branche: De waterkwaliteit van een zwembad Eenmaal per maand worden random steekproeven genomen van al het water dat mensen kunnen binnenkrijgen op de aanwezigheid van schimmels en bacteriën. Eugene van Loon van Sportcomplex Koning Willem Alexander in Hoofddorp 12

13 Een ziekenhuis kent diverse waterkwaliteiten. Voor de ene toepassing is steriel water vereist, voor andere toepassingen moet het water van drinkbare kwaliteit zijn, en voor weer andere toepassingen is de drinkbaarheid geen vereiste. Dergelijke verschillen kennen wij in de zwembadwereld ook, zegt Eugene van Loon van Sportcomplex Koning Willem Alexander (skwa) in Hoofddorp. Aan zwembadwater worden natuurlijk speciale eisen gesteld. Maar sowieso geldt dat we als zwembad extra eisen moeten stellen aan het water dat iemand binnenkrijgt of kan binnenkrijgen. Zelf doen of uitbesteden Toen Sportfondsen Nederland de aanbesteding had gewonnen voor de bouw van een nieuw zwembadcomplex in Hoofddorp, kwam de vraag aan de orde of de schoonmaakactiviteiten in huis moesten worden gehouden of beter konden worden uitbesteed. In eerdere projecten gym- en sportzalen werkten we al met HSO Schoonmaakservice bv, vertelt Van Loon. Dit gaf ons het vertrouwen om bij de nieuwbouw in Hoofddorp de schoonmaaktaak helemaal aan deze partij uit te besteden. Wij willen ons immers concentreren op onze corebusiness: zwemaccommodatie aanbieden en evenementen organiseren. In dit nieuwe project hebben we er daarom voor gekozen alles uit te besteden, ook de horeca en de fitness. Prijs, ervaring en vertrouwen Voor Van Loon speelden bij de keuze voor de partij om de schoonmaakactiviteiten uit te besteden drie aspecten de hoofdrol: de prijs, de eerdere ervaring en het vertrouwen in de contractpartij. De prijs van HSO kenden we al van eerdere projecten, vertelt hij. Maar die is bij mij zeker niet de enige reden geweest om tot de uiteindelijke keuze te komen. Het ontzorgen staat meer centraal voor me. Dus kreeg John de Haan, directeur van HSO, de vraag of hij bij de bouw van het nieuwe complex in Hoofddorp wilde meedenken. Het ging om veel meer dan het schoonhouden van het zwembad alleen, vertelt hij. In het complex bevinden zich drie horecafaciliteiten, een sportmedisch centrum, een fitnesscentrum en een turnvereniging. En er komt waarschijnlijk ook nog een basketbalvereniging. De vraag was of wij de schoonmaakwerkzaamheden voor al die accommodaties voor onze rekening wilden nemen. Specifieke training De Haan zei ja, in het besef dat het ontzorgen waarover Van Loon het heeft meer vergt van zijn mensen dan dat ze goed kunnen schoonmaken alleen. Hij vertelt: Onze medewerkers komen in het hele gebouw en komen dus ook in contact met de gasten van SKWA. Ze moeten dus ook gastheer of -vrouw voor hen kunnen zijn. Dit vergt een specifieke training. Je kunt zulke kennis niet kant en klaar uit een boekje halen, dat is echt een specifiek coachtraject. John de Haan, directeur HSO Schoonmaakservice BV Onze medewerker moet niet alleen een gast de weg kunnen wijzen, maar moet ook weten hoe hij moet zorgen dat iemand die eerste hulp nodig heeft zo snel mogelijk wordt geholpen als die niemand aan de balie aantreft. We willen dus echt een partner zijn voor SKWA. Gedetailleerd stappenplan In het uitvoerende schoonmaakwerk komen alle facetten van schoonmaken aan de orde. Het gaat deels om visuele vervuiling (de ruimten visueel schoon houden), maar deels ook om microscopische vervuiling (dus om micro-organismen). Hiervoor is een gedetailleerd schoonmaakplan opgezet, variërend van activiteiten die eenmaal per dag plaatsvinden tot activiteiten voor eenmaal per maand. Voor de douches en toiletten geldt zelfs meerdere keren per dag, zegt De Haan. En we moeten rekening houden met de klanten van SKWA. De materialen die wij gebruiken, mogen niet irriterend zijn. Sommige desinfectiewerkzaamheden verrichten we uitsluitend vroeg in de ochtend of juist in de avond, als er geen bezoekers zijn. Voor Van Loon is duidelijk dat uitbesteding van de schoonmaaktaak niet betekent dat hij ook de verantwoordelijkheid voor deze taak uitbesteedt. Eenmaal per maand worden random steekproeven genomen van al het water dat mensen kunnen binnenkrijgen op de aanwezigheid van schimmels en bacteriën. Ook nemen we vloermonsters. Maar sommige dingen moet ik met eigen ogen zien, bijvoorbeeld of de glijbaan schoon is. En als ik blootsvoets door het pand loop, moet ik niet het gevoel krijgen dat ik door iets vies loop. Maar ik heb niets te klagen. Mede dankzij de inzet van HSO zijn de eerste honderd dagen succesvol verlopen. Niet het zwembadwater Eén onderdeel is van de uitbesteding aan HSO uitgezonderd: de reiniging van het zwembadwater. Ons werk houdt op bij de zwembadrand, zegt De Haan. De technische dienst van SKWA is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwembadwater, want dat vereist heel specifieke kennis. Over de kwaliteit van het zwembadwater gaan we inderdaad zelf, beaamt Van Loon. Ik sluit niet uit dat een schoonmaker dit voor het grootste deel ook zou kunnen. Maar we huren dit pand van de gemeente, en een onderdeel van de afspraak die we met de gemeente hebben gemaakt is dat we dit onderdeel van de bedrijfsvoering zelf voor onze rekening nemen. Niet alleen voor het dagelijkse onderhoud en voor het meten van de kwaliteit van het zwembadwater, maar ook voor het filteren en voor het onderhoud van de pompen. We hebben een speciaal watermonitoringsysteem. Gaat iets niet goed, dan wordt dat direct gelogd en gemeld aan de technische dienst. Wat dit betreft zijn we gehouden aan de Wet hygiëne en veiligheid in zwembaden. 13

14 Steriel wagenpark Z-Wagens Voor een Schoon, veilig en efficiënt transport binnen het ziekenhuis heeft Interster speciale RVS klaarzetwagens ontwikkeld welke machinaal te reinigen en te desinfecteren zijn; de Z-wagens. voor diverse toepassingen (vuil, schoon, steriel, spoed etc.). Daarnaast zijn ook speciale, reusable, hoezen verkrijgbaar met twee kleuren welke omkeerbaar zijn en machinaal te reinigen zijn door de wasserij. De Z-wagens zijn niet alleen gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren, maar zijn speciaal ontwikkeld met het oog op het chronisch ruimtetekort in de OK s. De Z-wagens hebben een Z-profiel waardoor deze in lege toestand in elkaar geschoven kunnen worden. Dit scheelt aanmerkelijk in ruimte. Door het gebruik van de koppelhaak kan verder van twee enkele wagens een dubbele wagen gemaakt worden waardoor de twee wagens gemakkelijk en ergonomisch vervoerd kunnen worden. Vaak wordt er op de OK echter nog gebruik gemaakt van metalen, gepoedercoate wagens welke enkel handmatig gereinigd kunnen worden. Voor deze wagens heeft Interster speciale, disposable, hoezen in diverse kleuren RVS Kar in kar Interster heeft naast zijn standaard gamma aan RVS gesloten transportwagens een nieuw type RVS Kar in Kar systeem ontwikkeld. Met dit systeem kan men de trolley docken ; de binnenwagen wordt in en uit de buitenwagen gereden zonder een hendel in te trappen, om- of vast te zetten. Door de slimme mechaniek grendelt en ontgrendelt deze automatisch nadat de trolley gedockt is. De binnenwagen biedt daarnaast de maximale flexibiliteit doordat deze geheel naar wens is in te richten. Zo kan, speciaal voor instrumentarium of sets met een grotere maat dan de standaard iso maat een groter bovenschap worden gecreëerd van 820x650mm. Concessies doen is dus niet meer nodig. Schoon water als geld COLUMN Water is essentieel om ons in leven te houden. Te weinig drinken geeft uitdrogingsverschijnselen. Tenslotte moet de waterzak wel gevuld en op druk blijven. Hieromheen is een hele industrie ontstaan van waterflesjes, waterautomaten en allerlei andere waterverleidingen, waar menigeen veel geld aan verdient onder het motto: geld als water verdienen. Omdat zuiver, schoon, water essentieel is voor de productie van infusievloeistoffen staat een fabriek waar dit wordt geproduceerd, boven op een berg bij de grens Frankrijk-Spanje. Want juist daar is een zuivere waterbron. Infuusvloeistoffen en meer gedetailleerd, dialyse vloeistoffen, worden in de ziekenhuizen ook zelf gefabriceerd middels een RO-installatie. Van kraanwater maakt men hier op ingenieuze wijze dialysevloeistof. Door een leidingsysteem wordt dit naar de dialyseapparatuur getransporteerd en is het een belangrijk medium om nierdialyse uit te voeren en de patiënt in leven te houden. Levenswater. Bij een langdurige opname worden patiënten gewassen en al weer met water alhoewel er een methode is om te wassen zonder water... Wasdoekjes of washandjes met een reinigende vloeistof. Op deze wijze wordt een patiënt op comfortabele wijze gewassen en heeft hij een schoon en blij gevoel. Wassen kan namelijk een aanslag zijn op de conditie van de patiënt en ARBO technisch is het een belasting is voor de zorgverlener. Bijkomend voordeel is dat het een arbeidstijdreductie, dus kostenbesparing geeft van wel 15%. Geld verdienen zonder water. Dat water ook zijn nadelen heeft heb ik vorig jaar zomer zelf ondervonden. Bij terugkomst van onze vakantie vertoonde de keukenmuur een natte plek. Uit onderzoek van de loodgieter bleek, nadat hij in 2 uur tijd onze complete keuken had gesloopt (!), dat in een oude loden leiding een gaatje zat. Per dag verdween er 1500 L water. De waterafrekening gaf aan dat er L water extra was verbruikt. Overigens heeft onze tuin er weken lang lekker fris bij gestaan. Afijn een nieuwe keuken was zo gekocht en natuurlijk met een afwasmachine want das handig en drukt het waterverbruik. Addie Bouwman, Expert Medical Devices En zo belanden we via een aantal bruggetjes op de CSA, want daar stroomt het water rijkelijk als belangrijkste grondstof voor alle processen. Reiniging, desinfectie en stoomsterilisatie kunnen niet zonder water. De waterkwaliteit is van groot belang, maar dat hoef ik jullie lezers niet uit te leggen. Dus: zonder water, geen CSA. Zonder CSA geen OK. En dit is nou juist de meest geldopbrengende afdeling. Dus beste CSA medewerker, je hebt een mooi vak, maak anderen er enthousiast voor, wees trots op wat je presteert en waard bent en dwing hiermee respect af. Realiseer je dat je één, zo niet dé belangrijkste afdeling van het ziekenhuis bent. Zo blijft schoon water belangrijk voor ons eigen voortbestaan. 14

15 ACTUALS Epic laser toetsenbord Epic Laser Toetsenbord Qwerty Het Epic Lasertoetsenbord QWERTY is een innovatief toetsenbord met geïntegreerde muis. Dit toetsenbord is een uniek ergonomisch toetsenbord. Het lasertoetsenbord wordt geprojecteerd op het bureaublad en is volledig vlak, waardoor de polsen niet gebogen hoeven te worden. De compacte afmeting maakt het mogelijk om binnen schouderbreedte te werken met toetsenbord en muis. De projectie van het toetsenbord maakt het mogelijk volledig hygiënisch te werken. Dit maakt de Epic geschikt voor clean rooms, tandartsen, ziekenhuizen en andere organisaties welke met hygiëne protocollen werken. Algemeen Het Epic Lasertoetsenbord QWERTY verandert je bureau in één groot toetsenbord. De geïntegreerde muis kan eenvoudig aan en uit worden gezet. Het Epic Lasertoetsenbord is plug & play en heeft geen software installatie nodig. De beveiligde verbinding is eenvoudig via Bluetooth en de pairing knop. Er hoeft geen wachtwoord ingevuld te worden. De batterij wordt via USB opgeladen. Specificaties Compatibiliteit: werkt op de nieuwste Operating Systems: - Windows: XP/Vista/7/8(Niet compatible met Windows phone 7/8), - ios 4 en recentere versies, Android 4 en recentere versies, alle Mac OS, en OS met bluetooth HID ondersteuning Aansluiting: beveiligde Bluetooth verbinding via pairing knop Installatie: plug & play Configuratie: belichting, geluid van toetsaanslag, aanslaggevoeligheid Kleur: zilver met zwart Levensduur batterij: 2,5 uur Batterij: Lithium-Ion batterij heroplaadbaar via USB (operationeel tijdens het opladen) Afstand toetsenbord van apparaat: 100 MM Afmetingen toetsenbord (LxB): 240x100 MM Productafmetingen (LxBxH): 39x19x68 MM Verpakkingsafmetingen (LxBxH): 120x70x55 MM Bruto gewicht: 308 gram Netto gewicht: 77 gram Beurzen en congressen Medewerkers van Interster zijn de komende periode te vinden op de volgende nationale en internationale beurzen en congressen: Beurzen en congressen Nederland 25 en 26 September: NVLO Congres, Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist. 28 en 29 oktober: Nederlandse OK dagen, NH Koningshof te Veldhoven 31 okt. en 1 nov.: SVN congres, Evoluon te Eindhoven Internationale beurzen en congressen september: Sobecc / Sao Paulo Verkoop informatie: Indien u meer informatie en/of een proefplaatsing wenst, kunt u contact opnemen met onze customer service: , of uw accountmanager oktober: WFSS /Praag november: Compamed / Dusseldorf 15

16 Waarom een ATP meter? Het Interster Genie ATP Hygiëne Controle Systeem is ontworpen om de aanwezige hygiëne protocollen op de werkplek aan te vullen en ter ondersteuning van de huidige werkwijze en protocollen. Een ATP is een snelle, simpele en betrouwbare oplossing voor het bepalen van de reinheid of het meten van contaminatie op diverse plaatsen. Het ATP Hygiëne Controle Systeem registreert Adenosine Triphosphate (ATP), de universele energie molecule die wordt gevonden in alle dierlijke, plantaardige, bacteriële, gist- en schimmelresiduen bevat grote hoeveelheden ATP. Microbacteriële besmetting bevat ATP maar in kleinere hoeveelheden. Na reiniging moeten alle bronnen ATP drastisch verminderd dienen te zijn. Onmisbaar voor: DSMH, hoofd CSA, infectie preventie, ziekenhuis hygiënisten, microbiologen, deskundigen scopenreiniging en een ieder ander die een aseptische werkwijze hanteren. De verzamelde en opgeslagen data is een permanente controle op de mate van reiniging. Dit systeem is een zeer effectief management instrument voor vele faciliteiten waar aseptisch werken een kritische factor is. Wat zijn de belangrijkste voordelen? Genie is een tastbaar bewijs van de controle. Resultaten van de swabtest zijn ondersteuning voor de ontwikkeling van realistische waarden voor reinigingsefficiëntie. Op de vraag hoe schoon is schoon, kan Genie gebruikt worden om de daadwerkelijke niveaus op contaminatie te demonstreren. Implementeerbaar binnen het kwaliteitssysteem. Kan steekproefsgewijs elk kritisch gebied controleren. Voor meer informatie en/of een proefplaatsing kunt u contact opnemen met Customer Service, of uw accountmanager. 1 2 De SWAB wordt gebruikt om een monster van een oppervlakte te nemen. De SWAB wordt teruggeplaatst in de reageerbuis met speciale vloeibare, stabiele luminicerende reagentia. 3 4 De SWAB wordt in een leesapparaat geplaatst en een digitale uitslag vindt plaats. 5 De data wordt gebruikt om diverse soorten rapporten op te maken ATP wordt in contact gebracht met de speciale vloeistof. Samsonweg 2a 1521 RC Wormerveer The Netherlands Phone: +31 (0)

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor een operatie of een onderzoek. Artsen en verpleegkundigen

Nadere informatie

Educatie Programma 2016

Educatie Programma 2016 Educatie Programma 2016 Schrijf nu in voor het interster educatie programma Kennis, zowel vastgelegd als in hoofden van mensen leidt tot een gedragsverandering van mensen. Kennisdeling is kennisuitwisseling.

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1 Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 16-07-12 10:55 Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor

Nadere informatie

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 Een Snel systeem... voor efficiënte reiniging Een complete cyclus in 20 minuten OPTIMALE BEHANDELINGSTIJD VOOR REINIGING EN DESINFECTIE De

Nadere informatie

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop PERSBERICHT SVN verleent accreditatie aan training Olympus Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop Zoeterwoude, juli 2013 De reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen

Nadere informatie

Bedrijfsnamen. nvt nvt nvt nvt

Bedrijfsnamen. nvt nvt nvt nvt (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor een operatie of een onderzoek. Artsen en verpleegkundigen

Nadere informatie

Dé nieuwe norm van schoon

Dé nieuwe norm van schoon robotic cleaning solutions Dé nieuwe norm van schoon Infectiepreventie in ziekenhuizen wordt steeds belangrijker. De reiniging van bedden en matrassen speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe schoner het

Nadere informatie

De totstandkoming van het SFERD handboek

De totstandkoming van het SFERD handboek De totstandkoming van het handboek Kees Ballemans, voorzitter Unic Medical Services John van Bergen Henegouw Secretaris DSMH/DSRD HagaZiekenhuis 1 Hoe zit dat in Nederland? DSMH DSRD 6 mei 1983 De terzake

Nadere informatie

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium

Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Ziekenhuizen Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor een operatie of een onderzoek. Artsen en verpleegkundigen

Nadere informatie

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist?

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 20150643_Aanpassingen steriele hulpm flyer.indd 1 Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25-06-15 17:22 Ieder jaar komen veel mensen in

Nadere informatie

B E T R O U W B A A R V E I L I G G E B R U I K S V R I E N D E L I J K I N N O V A T I E F ENDOSCOPIE

B E T R O U W B A A R V E I L I G G E B R U I K S V R I E N D E L I J K I N N O V A T I E F ENDOSCOPIE B E T R O U W B A A R V E I L I G G E B R U I K S V R I E N D E L I J K I N N O V A T I E F ENDOSCOPIE 2 ENDOSCOPIE ENDOSS Endoss richt zich sinds 2006 op het ontwikkelen, ontwerpen en distribueren van

Nadere informatie

Reiniging en desinfectie van endoscopen

Reiniging en desinfectie van endoscopen Reiniging en desinfectie van endoscopen Herziening van de WIP richtlijn Erika van Elzakker Arts-microbioloog Huidige richtlijn Reiniging en desinfectie van endoscopen Vastgesteld: april 2004 Gewijzigd:

Nadere informatie

Drie maandelijkse uitgave LMMI St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg September 2013

Drie maandelijkse uitgave LMMI St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg September 2013 Drie maandelijkse uitgave LMMI St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg September 213 Voorwoord In deze editie een artikel over Lean door Marc Rouppe van der Voort geplaatst op Lean denken in de zorg en een bijdrage

Nadere informatie

Afval. Interster, uw partner voor de CSA, OK en Investment Solutions

Afval. Interster, uw partner voor de CSA, OK en Investment Solutions Afval Instrumentennetten Gesloten transportwagens Werktafels Open transportwagens Afval Afval Opslag RVS manden & roosters RVS kar in kar Linnenverdeelwagens Voor het opslag en transport van linnen kunnen

Nadere informatie

Rapport MIC werkgroep. November 2011

Rapport MIC werkgroep. November 2011 Rapport MIC werkgroep Het lumen in de wacht? November 2011 De Ploeg 13 5258 EZ Berlicum tel. 073-6911389 email: info@sterilisatievereniging.nl www.sterilisatievereniging.nl Inleiding Bij Minimaal Invasieve

Nadere informatie

Innovatieve totaaloplossingen voor zorgondersteunende processen

Innovatieve totaaloplossingen voor zorgondersteunende processen Medical Services Textile Services Logistic Services Innovatieve totaaloplossingen voor zorgondersteunende processen Maatwerk met modulaire samenwerkingsvormen Kwaliteit volgens EN ISO 13485 ALLROUND PARTNER

Nadere informatie

Wat doet een DSMH? Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig

Wat doet een DSMH? Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig Of Handig??? H.W. Oussoren, DSMH AMC Amsterdam CV 1969 Geboren 1972 Oprichting csc 1974 1e gediplomeerde csa medewerker in NL 1977 Oprichting LVO 1983

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie

De Complete Oplossing

De Complete Oplossing Facilitair BV Innovatieve oplossing voor infectierisico s Significante afname van infectierisico s Tijdbesparend Kostenbesparend Milieuvriendelijk Eenvoudig in gebruik De Complete Oplossing QRS Facilitair

Nadere informatie

Open transportwagens. Interster, uw partner voor de CSA, OK en Investment Solutions

Open transportwagens. Interster, uw partner voor de CSA, OK en Investment Solutions Gesloten aluminium transportwagens Gesloten transportwagens Gesloten transportwagens Instrumentennetten Werktafels Open transportwagens Score stoelen Opslag RVS manden & roosters RVS kar in kar Gesloten

Nadere informatie

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 Jitske de Haan - Vitaal ZorgVast Jeannette Ronchetti - Zaans Medisch Centrum LEAN is samenwerken Jitske

Nadere informatie

Deel 3. Persoonlijke hygiëne

Deel 3. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 7 Deel 3 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave deel 3 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

Electrolux Professional Wasmachines voor schoonmaakdoeken

Electrolux Professional Wasmachines voor schoonmaakdoeken Electrolux Professional Wasmachines voor schoonmaakdoeken Een frisse aanpak Met het kostenbesparende reinigingsproces van Electrolux voor moppen, microvezeldoeken en werkkleding, heeft u alles zelf onder

Nadere informatie

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE Intuïtief IT SOLUSCOPE IT Soluscope is gebaseerd op informatietechnologie en verbindt uw Soluscopereprocessingapparatuur voor

Nadere informatie

EVOSAFE-SERIES TM INDEELSYSTEMEN ONTWIKKELD VOOR EEN MAXIMALE OPSLAG VAN MONSTERS VOOR ALLE (ULTRA) LAGE TEMPERATUUR VRIEZERS

EVOSAFE-SERIES TM INDEELSYSTEMEN ONTWIKKELD VOOR EEN MAXIMALE OPSLAG VAN MONSTERS VOOR ALLE (ULTRA) LAGE TEMPERATUUR VRIEZERS EVOSAFE-SERIES TM INDEELSYSTEMEN ONTWIKKELD VOOR EEN MAXIMALE OPSLAG VAN MONSTERS VOOR ALLE (ULTRA) LAGE TEMPERATUUR VRIEZERS ORGANISEER UW VRIEZER Snijders Labs produceert al meer dan 30 jaar Ultra Lage

Nadere informatie

Acceptatietest HiQ LS instrumentarium Van Olympus

Acceptatietest HiQ LS instrumentarium Van Olympus Afdeling : infectiepreventie, deskundige steriele medische hulpmiddelen en flexibele endoscopen. Acceptatietest HiQ LS instrumentarium Van Olympus Inleiding; r HiQ LS = Single poort instrumentarium = LESS

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen

Informatiebrochure Opleiding Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen Informatiebrochure Opleiding Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen Wenckebach Instituut, Groningen en St. Antonius Academie, Nieuwegein-Utrecht Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere

Nadere informatie

ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten.

ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten. ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten. Iseco, gekend om haar specia listische service op hoog niveau. Omwille van de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid heeft alle apparatuur

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Oog in oog. A 0 en Walter Mertens ZNA. Cis Theeuwes GZA

Oog in oog. A 0 en Walter Mertens ZNA. Cis Theeuwes GZA Oog in oog Cis Theeuwes GZA Walter Mertens ZNA A 0 en 10-6 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van oogheelkundige instrumenten Inleiding : Welke normen van toepassing : Aanbevelingen voor sterilisatie

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Benchmark. Efficiëntie op de CSA. Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober 2012. Deel 2: conclusies en aanbevelingen

Benchmark. Efficiëntie op de CSA. Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober 2012. Deel 2: conclusies en aanbevelingen Benchmark Efficiëntie op de CSA Deel : conclusies en aanbevelingen Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober Foto: UMC Utrecht Voorwoord Voor u ligt deel : conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

Reinigingstechniek Gebouwreiniging. Scrubmaster B30 en B45 Compact en handzaam. De schrob-zuigmachine voor kleine en middelgrote oppervlakken.

Reinigingstechniek Gebouwreiniging. Scrubmaster B30 en B45 Compact en handzaam. De schrob-zuigmachine voor kleine en middelgrote oppervlakken. Reinigingstechniek Gebouwreiniging Scrubmaster B30 en B45 Compact en handzaam De schrob-zuigmachine voor kleine en middelgrote oppervlakken. Dagelijks een glanzend en onberispelijk schone vloer Scrubmaster

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

Nooit meer exporteren. Nooit meer overtikken. Altijd Track & Trace mails. Alleen hierdoor besparen we al minimaal een uur per dag.

Nooit meer exporteren. Nooit meer overtikken. Altijd Track & Trace mails. Alleen hierdoor besparen we al minimaal een uur per dag. Nooit meer exporteren. Nooit meer overtikken. Altijd Track & Trace mails. Alleen hierdoor besparen we al minimaal een uur per dag. 1 Case-study: Ten Kate Motoren 2 Logistiek als motor van succes Voor menig

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve

Nadere informatie

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren.

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Minder hindernissen meer verkoop De nieuwste trend zijn douchevloeren, die heel wat nieuwe mogelijkheden bieden voor ontwerpers en installateurs. Geberit

Nadere informatie

Programma cursussen. Programma: Reiniging en desinfectie Sterilisatie Reiniging en desinfectie van hol instrumentarium Endoscopie

Programma cursussen. Programma: Reiniging en desinfectie Sterilisatie Reiniging en desinfectie van hol instrumentarium Endoscopie Programma cursussen 2015 Programma: Reiniging en desinfectie Sterilisatie Reiniging en desinfectie van hol instrumentarium Endoscopie Introductie Hiermee bieden wij u het cursusprogramma voor 2015 aan.

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Systeem oplossingen Reiniging van cleanrooms. Voor de reiniging van technische en farmaceutische cleanrooms volgens ISO- en GMP-richtlijnen.

Systeem oplossingen Reiniging van cleanrooms. Voor de reiniging van technische en farmaceutische cleanrooms volgens ISO- en GMP-richtlijnen. Systeem oplossingen Reiniging van cleanrooms Voor de reiniging van technische en farmaceutische cleanrooms volgens ISO- en GMP-richtlijnen. Reiniging van cleanrooms Initial Cleanrooms biedt u gespecialiseerde

Nadere informatie

REINIGING VAN CLEANROOMS

REINIGING VAN CLEANROOMS REINIGING VAN CLEANROOMS Het reinigen van cleanrooms is een van de voorwaarden om een cleanroom in de conditie te houden waarvoor zij is bestemd. Reinigen betekent dat alle personen die een cleanroom betreden

Nadere informatie

Aesculap Service Systems Intelligent Quality Solutions. Onze oplossing - Uw succes

Aesculap Service Systems Intelligent Quality Solutions. Onze oplossing - Uw succes Aesculap Service Systems Intelligent Quality Solutions Onze oplossing - Uw succes Instrument Management Think Service. Think Aesculap. Het merk Aesculap staat voor een gevarieerd productaanbod dat op intelligente

Nadere informatie

HALLO. ik ben Lattiz. MELK-waardig

HALLO. ik ben Lattiz. MELK-waardig Latte made easy MELK-waardig MEER KOFFIE MET MELK De populariteit van cappuccino s en latte macchiato s is enorm gestegen in de afgelopen tien jaar, vooral onder de jongere gasten. Melkschuim is dan ook

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special 50 procent minder voorraadruimte nodig VOORRAADBEHEER Nooit teveel, nooit te weinig op voorraad Altijd inzicht in uw actuele voorraad De investering meer dan waard Astrid Stijger,

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special VOORRAADBEHEER 50 procent minder voorraadruimte nodig Nooit teveel, nooit te weinig op voorraad Altijd inzicht in uw actuele voorraad Ik ben er echt van overtuigd dat dit systeem

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

Mijn kledinggebruik. Succes! Dit gedeelte gaat over het kopen van kleding.

Mijn kledinggebruik. Succes! Dit gedeelte gaat over het kopen van kleding. Mijn kledinggebruik Wellicht weet je al dat verschillende aspecten van kleding slecht zijn voor het milieu. In deze opdracht gaan we bekijken op welke manier jij zelf je steentje bij kan dragen aan het

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure CSA GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure CSA GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie CSA Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen

Nadere informatie

Centrale Sterilisatie Afdeling. Verleden Heden - Toekomst

Centrale Sterilisatie Afdeling. Verleden Heden - Toekomst Centrale Sterilisatie Afdeling Verleden Heden - Toekomst ZONDER VERLEDEN, GEEN TOEKOMST! Renald van der Werf, Sterilization Technologist, ASP, Johnson & Johnson Medical BV. Centrale Sterilisatie Afdeling

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

KRISTALHELDER WATER DANKZIJ UV-C LICHT VOORDELEN VAN WATERZUIVERING MET UV-C

KRISTALHELDER WATER DANKZIJ UV-C LICHT VOORDELEN VAN WATERZUIVERING MET UV-C UV-C WATERZUIVERAAR KRISTALHELDER WATER DANKZIJ UV-C LICHT Ieder zwembad behoort schoon, helder water te bevatten dat vrij is van bacteriën, virussen, algen en schimmels. U wilt tenslotte veilig kunnen

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Nieuwe Endoscopen Sterilisatie Afdeling

Nieuwe Endoscopen Sterilisatie Afdeling 19 07 Nieuwe Endoscopen Sterilisatie Afdeling Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte op 19 juli 2017 de resultaten bekend van zijn inspectie-onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse ziekenhuizen omspringen

Nadere informatie

KEN Bedpanspoelers Voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en privéklinieken

KEN Bedpanspoelers Voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en privéklinieken Distributeur: KEN Bedpanspoelers Voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en privéklinieken Ecoline BWD 731 Desinfectie bedpanspoeler voor verpleeghuizen, isolatiekamers en privéklinieken. Lage kosten - Lage

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Ultrasone reiniging

Ziekenhuizen. Ultrasone reiniging Ziekenhuizen Ultrasone reiniging Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2006 Revisie: juli 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

mengkleuren "à la minute"

mengkleuren à la minute mengkleuren "à la minute" offset ColorMatic is onderdeel van Tronrud Engineering Financiële besparingen Beduidend lagere opslagruimte Slechts 15 basiskleuren en alleen een minimale opslagruimte is nodig.

Nadere informatie

Automatic Order Picking systems. Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl

Automatic Order Picking systems. Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl Automatic Order Picking systems Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl Hoeveel kost het verzamelen van uw orders? Verwerkt u dagelijks een serieuze hoeveelheid orders en is uw orderpik

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

Voedselveiligheid. Waarborgen van voedselveiligheid staat uiteraard hoog op uw prioriteitenlijst. In dit beheersproces spelen reiniging en

Voedselveiligheid. Waarborgen van voedselveiligheid staat uiteraard hoog op uw prioriteitenlijst. In dit beheersproces spelen reiniging en Horeca Van u als horecaondernemer wordt vandaag de dag veel verwacht. U moet het uw gasten naar de zin maken, zorgen voor smaakvolle en verantwoorde gerechten, u moet commercieel ingesteld zijn. Naast

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

Products & Solutions for professionals like you

Products & Solutions for professionals like you Products & Solutions for professionals like you FLEXOCLEAN Flexoclean is marktleider op het gebied van professionele reiniging voor de flexografie. Wereldwijd doen we waar we goed in zijn: reinigen, in

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie kinderen

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie kinderen Ziekenhuizen Aërogene isolatie kinderen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: april 2004 Revisie: april 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP,

Nadere informatie

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard Aangenaam HECTAS is één van de meest toonaangevende schoonmaakorganisaties in Nederland. Vanuit 12 vestigingen en met meer dan 3000 medewerkers, bouwen we iedere

Nadere informatie

ESED. ESED direct marketing ESED

ESED. ESED direct marketing ESED logistics druk direct en marketing print design logistics direct marketing LOGISTIEK UITBESTEDEN LOGISCH TOCH? design logistics direct marketing LogiStiEK UitBEStEDEN, LogiScH toch? Heeft u te weinig opslagruimte?

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special 50 procent minder voorraadruimte nodig Nooit teveel, nooit te weinig op voorraad Altijd inzicht in uw actuele voorraad Dental Experience Special VOORRAADBEHEER Het voorraadbeheersysteem is geschikt voor

Nadere informatie

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care Op bezoek S bij Sam op de Intensive Care Hoi, ik ben Sam en ik lig op de Intensive Care S Ik heb een fotoboekje gemaakt. Zo kun je alvast zien waar ik ben en wat iedereen op de afdeling doet. Natuurlijk

Nadere informatie

R8151 & R6151 & R3120-1

R8151 & R6151 & R3120-1 Europese norm(en) voor Reiniging en desinfectie van Medische hulpmiddelen Inhoudsopgave 93/42/CEE Besluit medische hulpmiddelen l 2007/47/EG Besluit medische hulpmiddelen vernieuwd Historie R8151 & R6151

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie Ziekenhuizen Aërogene isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Wijzigingen: juli 2013 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Adrie de Bruijn. Nederland, gidsland op vlak van desinfectie van flexibele endoscopen? Inhoud

Adrie de Bruijn. Nederland, gidsland op vlak van desinfectie van flexibele endoscopen? Inhoud Nederland, gidsland op vlak van desinfectie van flexibele endoscopen? Stand van zaken na meer dan 15 jaar Adrie de Bruijn RIVM, ministerie VWS Wetenschappelijk medewerker medische technologie RDS Dossierbeoordeling

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Protocol onderhoud van hardware en software

Protocol onderhoud van hardware en software Protocol onderhoud van hardware en software Voor het schoonhouden van hardware en software kan professionele hulp ingeschakeld worden. Het software onderhoud ligt gedeeltelijk bij de systeembeheerder.

Nadere informatie

Retail. Supermarkten. Non-food

Retail. Supermarkten. Non-food Retail Supermarkten Non-food Schone rekken en schappen, een schone vloer, hygiënische sanitaire ruimten. Prettig voor uw personeel, prettig voor uw klanten. En prettig voor u. U heeft alle belang bij een

Nadere informatie

Per slot van rekening bieden wij meer dan alleen schone was

Per slot van rekening bieden wij meer dan alleen schone was Per slot van rekening bieden wij meer dan alleen schone was U kunt direct kosten besparen door zelf het badgoed te wassen! Vuile was wordt in een hotel vaak gezien als één geheel, dat men of zelf wast

Nadere informatie

Healthcare Cleaning The professional way

Healthcare Cleaning The professional way Healthcare Cleaning The professional way Hygiënisch en veilig reinigen met rendement Er kan veel leven zitten in een klein beetje stof. Een verantwoord schoon gebouw is daarom van groot belang voor de

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Programma bijscholing

Programma bijscholing Programma bijscholing 2014 Programma: Reiniging en desinfectie Sterilisatie Reiniging en desinfectie van hol instrumentarium Endoscopie Introductie Hiermee bieden wij u het bijscholingsprogramma voor 2014

Nadere informatie

Geheel door SDMO zelf ontwikkeld, worden de "NEXYS", "TELYS" en "KERYS" panelen als basis of als optie op onze producten aangeboden. Dankzij deze panelen is de besturing van uw stroomaggregaat eenvoudig

Nadere informatie

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL 2 Getinge Online SLIMMER EN EFFICIËNTER WERKEN Over het algemeen wordt de status van reinigings- en desinfectieapparatuur handmatig en ter plaatse

Nadere informatie

Case Atos. Atos imponeert met wepresent

Case Atos. Atos imponeert met wepresent Case Atos imponeert met wepresent wepresent Atos is een wereldwijd toonaangevende leverancier van digitale diensten met 100.000 werknemers in 72 landen. Met een diepgaande technologische expertise en kennis

Nadere informatie

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt,

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt, Klantcase: Cubiss DOOR ONZE NIEUWE MANIER VAN WERKEN IS EEN SCHOON EN FRIS PAND EXTRA BELANGRIJK Een aantal jaar geleden maakte Cubiss een enorme omslag. Het bedrijf dat met name bibliotheken en maatschappelijke

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations Willem Snijders Algemeen Directeur Frank Schaaij Directeur Finance Mark Peereboom Directeur Operations René Vermeule Directeur Marketing & Sales Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Spin Pompen. Corporate identity Spin Pompen voeding en farma.

Spin Pompen. Corporate identity Spin Pompen voeding en farma. Spin Pompen Corporate identity Spin Pompen voeding en farma. De mensen bij Spin Pompen? Wij kiezen ervoor om klein te blijven, gemotiveerde en betrokken collega's adviseren in verdringerpompen voor de

Nadere informatie

Sterilisatieproces (Uitgebreide versie 1.05)

Sterilisatieproces (Uitgebreide versie 1.05) Sterilisatieproces (Uitgebreide versie 1.05) Wormerveer, juni 2010 Medipharchem Nederland B.V. Witte Vlinderweg 68 1521 PS Wormerveer Tel. 075-6212363 Fax. 075-6219504 E-mail info@medipharchem.nl www.medipharchem.com

Nadere informatie