Pay as you drive in Nederland. Tanja Vonk (TNO Inro) Huib van Essen (CE) Bart Boon (CE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pay as you drive in Nederland. Tanja Vonk (TNO Inro) Huib van Essen (CE) Bart Boon (CE)"

Transcriptie

1 Pay as you drive in Nederland Tanja Vonk (TNO Inro) Huib van Essen (CE) Bart Boon (CE) Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2003

2 INHOUD Vooraf Het concept Pay-as-you-drive (PAYD) Autoverzekeringen in Nederland Relatie tussen kilometrage en schades Maatschappelijke effecten Aanbevelingen voor vervolg...14 Referenties...17

3 SAMENVATTING In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoeken CE en TNO de mogelijkheden voor toepassing van een kilometer-afhankelijke verzekeringspremie in Nederland, ook wel bekend als Pay As You Drive (PAYD). Op dit moment betalen automobilisten een vast bedrag per maand of per kwartaal, onafhankelijk van het aantal kilometers dat ze daadwerkelijk rijden. PAYD kan een incentive zijn om minder te gaan rijden. En als minder autokilometers betekent dat er ook minder ongevallen plaatsvinden, verhoogt deze maatregel de verkeersveiligheid. Uit data van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat de schadeomvang deels afhankelijk is van het jaarkilometrage. Om een eerste inschatting te maken van de potentiële maatschappelijke voor- en nadelen van premievariabilisatie, hebben we een case doorgerekend. Uit deze berekeningen mag de voorzichtige conclusie getrokken worden dat de potentiële maatschappelijke baten in de orde van enkele honderden miljoenen euro s per jaar (minus de uitvoeringskosten) liggen. PAYD lijkt een win-win situatie op te leveren voor consument, verzekeraar en maatschappij, maar de scheve verhouding waarin de kosten en baten zijn gealloceerd blijft nog onopgelost. SUMMARY TNO and CE studied the possibility to introduce a mileage based insurance for cars in the Netherlands. The project was commissioned by the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Watermanagement. At this moment the car users pay a fixed amount for their insurance per month or quarter, independent of the quantity of kilometers traveled. PAYD can be an incentive to drive less. And if driving less can result in a reduction in the number of accidents happening, PAYD will increase traffic safety. Data from the Dutch Centre of Insurance Statistics show that the crash related claims partly depend on the yearly car mileage. We have elaborated a case in order to make a first estimation of the potential costs and benefits to society. From these calculations the conclusion may be drawn that the potential benefits to society could be in the order of several hundreds of millions of Euros per year. PAYD seems to be a win-win situation for consumers, insurance companies and society, but the question remains how to allocate the costs and benefits in a balanced way.

4 1 VOORAF In juli 2002 was Todd Litman, directeur van het Victoria Transport Policy Institute in British Colombia (Canada) 1, op tournee door Nederland. Todd Litman is pleitbezorger van een kilometer-afhankelijke verzekeringspremie. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoeken CE en TNO nu de mogelijkheden voor toepassing van dit concept in Nederland. 1 HET CONCEPT PAY-AS-YOU-DRIVE (PAYD) De premie van de autoverzekering is een belangrijke kostenpost voor de automobilist. Gemiddeld betaalt een automobilist ongeveer 500 per jaar voor zijn autoverzekering. Een bedrag dat vergelijkbaar is met motorrijtuigenbelasting en gemiddeld ongeveer de helft van de jaarlijkse brandstof kosten. Op dit moment betalen automobilisten een vast bedrag per maand of per kwartaal, onafhankelijk van het aantal kilometers dat ze daadwerkelijk rijden. Wel moeten ze bij het afsluiten van de verzekering in het algemeen een kilometrageklasse opgeven. Maar omdat het een opgave vooraf betreft die niet wordt gecontroleerd, heeft deze opgegeven kilometrageklasse geen invloed op het feitelijke autogebruik. De verzekeringspremie wordt door de automobilist over het algemeen ervaren als een vaste kostenpost voor het autogebruik. Todd Litman vergelijkt dit met een all-you-caneat-restaurant, waarbij je zoveel mogelijk wilt eten om waar voor je geld te krijgen. PAYD is vergelijkbaar met een a la carte restaurant, waar je betaalt voor wat je eet en de consumptie daarmee beperkt wordt tot hetgeen je echt wilt hebben [Litman, 2002]. Betalen per kilometer kan een incentive zijn om minder te gaan rijden. En als minder autokilometers betekent dat er ook minder ongevallen plaatsvinden, verhoogt deze maatregel de verkeersveiligheid. PAYD biedt de automobilisten de mogelijkheid om de verzekeringspremie per gereden kilometer te betalen. Dit betekent niet dat iedereen hetzelfde bedrag per kilometer betaalt. Integendeel, alle factoren die al medebepalend waren voor het vaststellen van de 1

5 2 premie blijven volledig van kracht. Enkel en alleen wordt hier het aantal verreden kilometers aan toegevoegd. Het verband tussen kilometrage en schade is aangetoond in een uniek Canadees onderzoek waarin gegevens van voertuigen voor wat betreft kilometrages gekoppeld zijn aan de voor dezelfde voertuigen ingediende verzekeringsclaims. Uit het onderzoek blijkt een bijna lineair verband tussen de gereden kilometers en het aantal ingediende claims: hoe meer men rijdt, hoe meer men claimt (zie figuur 1) Claims per jaar Totaal Niet Aansprakelijk Aansprakelijk Met slachtoffers <5 5- < < < < <30 Jaarkm Figuur 1: Relatie tussen het jaarkilometrage en (gerapporteerde) ongelukken [VTPI; 2002]. Toch zijn er ook de nodige vraagtekens te plaatsen bij een variabele verzekeringspremie. Is het verband tussen kilometrage en schade wel voldoende sterk? Wat voegt een premie per kilometer nog toe aan de toch al flinke bestaande premiedifferentiatie door onder meer no-claim kortingen? Verbetert een dergelijke autoverzekering wel de verkeersveiligheid of geeft het alleen maar verschuivingen in de verzekeringsmarkt? Zijn extra kosten om de premie per kilometer te kunnen innen niet veel te hoog vergeleken met de voordelen? PAYD in het buitenland In het buitenland zijn er verschillende initiatieven op het gebied van een autoverzekering met een premie per gereden kilometer, onder andere in Norwich (UK), Atlanta (Georgia, USA), Houston (Texas, USA), Boston (Massachusetts, USA),

6 3 Washington (USA), Oregon (USA) en Philadelphia (Pennsylvania, USA). In Nederland is er tot op heden geen verzekeringsmaatschappij die PAYD aanbiedt of bezig is dit te ontwikkelen. De pilot in Norwich is interessant omdat dit het eerste initiatief in Europa is en men momenteel werkt aan de implementatie van PAYD. Daarnaast is het initiatief in Atlanta interessant omdat daarin een koppeling wordt gelegd tussen het gedrag van de weggebruiker en de verzekeringspremie. Atlanta zet in op meer dan enkel een kilometerreductie. 2 AUTOVERZEKERINGEN IN NEDERLAND Er zijn ongeveer 100 maatschappijen die verzekeringen aanbieden voor de 6,7 miljoen personenauto s die in Nederland rondrijden. Verzekeraars hanteren verschillende berekeningswijzen om de hoogte van een verzekeringspremie te bepalen 2. De belangrijkste parameters waarvan de hoogte van de premie gewoonlijk afhankelijk is, zijn: dekkingsgraad: alleen WA, WA + beperkt casco of WA + volledig casco; no-claim; opgegeven kilometrageklasse; het gewicht van de auto; de oorspronkelijke cataloguswaarde of dagwaarde van de auto; antidiefstal maatregelen (zoals startonderbreking of alarminstallatie); de leeftijd en de woonplaats van degene die de auto gewoonlijk bestuurt (de regelmatige bestuurder); het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden; het eventuele aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd. Bij een nieuwe polis moet het aantal schadevrij gereden jaren blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij; in sommige gevallen het beroep of de (soort) werkgever. 2 Verzekeringen in de leasemarkt kennen bijna nooit een bonus-malus regeling. Bij nieuwe klanten wordt de premie bepaald aan de hand van factoren, zoals: omvang van het wagenpark; branche; jaarkilometrages; schadecijfers van merken en types; waarde en gewicht van de auto s. Leeftijd en regio spelen hierin geen rol. De premie wordt jaarlijks aangepast op aantal en omvang van de schades in het jaar ervoor en de omvang van het wagenpark.

7 4 De hoogte van de premie wordt momenteel het sterkst beïnvloed door het no-claim percentage, welke kan oplopen tot 75%. Automobilisten kunnen bij het afsluiten van een autoverzekering kiezen uit drie verschillende dekkingsgraden: alleen WA; WA + beperkt casco; WA + volledig casco. Een WA-verzekering dekt schade aan anderen en is verplicht voor iedere auto. Beperkt casco omvat over het algemeen ruitschade en autodiefstal. Een verzekering met volledig casco dekt ook schade aan het eigen voertuig. Op dit moment moet de klant, bij het afsluiten van de polis, een klasse kiezen waarin het jaarkilometrage naar verwachting valt. Is dat eenmaal ingevuld, dan betaalt de polishouder jaarlijks een vast bedrag. Of de polishouder in werkelijkheid wel of niet het opgegeven kilometrage rijdt, is niet van invloed op de premie. Uit jurisprudentie blijkt dat het opgeven van een lagere kilometrageklasse bij een autoverzekering in geval van een schade slechts zeer beperkte gevolgen heeft voor de verzekerde. In het ergste geval hoeft alleen de te weinig betaalde premie te worden betaald. Dit betekent dat het opgeven van een te lage kilometrageklasse in de praktijk ongestraft blijft en daarom naar verwachting ook veel voorkomt. Variabelen die van invloed zijn op aantal en omvang van schades Enkele parameters die invloed hebben op aantal en omvang van schade: Kenmerken van de auto (merk, type, gewicht, motor vermogen; een Alfa Romeo heeft gemiddeld veel schade); Leeftijd en ervaring van de bestuurder: jongeren veroorzaken meer schades. Ouderen tussen 50 en 65 jaar juist minder; Beroep van de bestuurder; Stress; Locatie waar gereden wordt: binnen de bebouwde kom vinden gemiddeld meer schades plaats; Plotselinge groei van een bedrijf geeft vaak een stijging van de schades van een leasepark.

8 5 Ervaring leert dat kleine wagenparken (< 25 wagens) en grote (> 100 wagens) gemiddeld minder schades hebben dan middelgrote parken (25 tot 100 wagens). Aanrijdingen maken ongeveer 50% tot 60% van de schaderisico uit. Het overige wordt gedomineerd door diefstal en ruitbreuk. In 2001 werden diefstallen uit en vanaf voertuigen geregistreerd. Ongeveer 70% van de schades zijn kleine schades a.g.v. paaltjes, parkeerschade e.d. De schadefrequentie is buiten de bebouwde kom daarom veel lager dan in de stad. Het gemiddeld schadebedrag per schadegeval is echter op buitenwegen en snelwegen veel hoger, vooral ook omdat er veel vaker letselschade is. Letselschades kunnen soms erg hoog oplopen tot wel enkele miljoenen. De trend is dat de bedragen die hiermee zijn gemoeid, stijgen. Letselschadeclaims zijn al jaren een zorgenkindje: de kosten zijn lastig van te voren in te schatten en de looptijd van een letselschade is uitermate lang en grillig. Hierdoor is de aandacht ervoor groot. 3 RELATIE TUSSEN KILOMETRAGE EN SCHADES Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) heeft uitgebreide data over autoverzekeringen en schade-uitkeringen van ongeveer 60% van de verzekeraars. Het betreft: drie miljoen auto s voornamelijk particulieren De data die we ter beschikking gesteld hebben gekregen zijn in hoge mate geaggregeerd. Verzekeringsmaatschappijen werken met verschillende kilometrageklassen en deze getallen zijn samengevoegd tot vijf klassen van kilometrages. Voor deze klassen hebben we gegevens over gemiddelde schadefrequentie en gemiddelde schadeomvang in De schadeomvang is voorlopig en zal nog stijgen doordat de uitkeringen voor letselschades pas na enkele jaren definitief kunnen worden vastgesteld.

9 6 De gegevens zijn weergegeven in tabel 2. Hierbij moet nog gemeld worden dat verzekerden op basis van opgegeven kilometrages ingedeeld zijn, en dat het niet onwaarschijnlijk is dat regelmatig een te laag kilometrage werd opgegeven. Tabel 2: Schade frequentie en schadeomvang naar kilometerklasse. km range WA WA + Casco * 1000km omvang Schade schade omvang Schade schade klasse frequentie (%) omvang ( ) klasse frequentie (%) omvang ( ) <= 10 3% 4, % <= 12 38% 6, % % 7, % % 7, % >= 20 15% 9, % totaal 100% 7, % bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek De schadeomvang en schadefrequentie nemen toe met het opgegeven kilometrage. Dit blijkt nog duidelijker uit Figuur 2, waarin het verband tussen schade omvang en kilometrage voor alle verzekerden is weergegeven.

10 7 Verband tussen totale schadebedrag en kilometrage alle verzekerden schadebedrag ( /jaar) gemiddeld opgegeven kilometrage Figuur 2: Verband tussen totale schade en kilometrage in Nederland. Uit deze data blijkt een verband dat vergelijkbaar is met dat in Canada: de schadeomvang is deels afhankelijk van het jaarkilometrage. De lijn loopt niet door de oorsprong van de grafiek, dit houdt in dat inderdaad een deel van de schades niet afhankelijk is van de kilometrage. Gemiddeld 3 heeft een WA-verzekerde 100 en een WA + Casco-verzekerde 155 aan schade, onafhankelijk van de kilometrage. Daarnaast veroorzaakt een WA verzekerde per km ongeveer 3,70 aan schade, voor een WA + Casco-verzekerde is dit ongeveer 7,50 per kilometer. Intuïtief is het zeer aannemelijk dat er een verband bestaat tussen schade en kilometrage. Een auto die stilstaat zal immers niet zo snel een ongeluk veroorzaken. Argumenten die het tegendeel bepleiten lijken slechts voor een deel van toepassing en tasten de positieve relatie tussen kilometrage aan schade niet aan. De totale verzekerde schade aan auto s bestaat overigens niet alleen uit schade opgelopen bij ongevallen, maar ook (in geval van een cascoverzekering) uit gestolen voertuigen en diefstallen uit

11 8 auto s. De data van het CVS voor de Nederlandse markt toont aan dat een deel van de schade weliswaar kilometeronafhankelijk is, maar dat tegelijkertijd een aanzienlijk deel wel kilometerafhankelijk is. 4 MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke gevolgen van een kilometerafhankelijke premie, rekenen we een case door. Hierbij maken we gebruik van de in hoofdstuk 3 afgeleide relatie tussen schadelast en kilometrage. Daarnaast rekenen we het extreme geval van totale premievariabilisatie door, als indicatie voor wat maximaal mogelijk zou zijn bij variabilisatie 4 van de premie. We benadrukken dat de berekeningen in dit hoofdstuk een tentatief karakter hebben en alleen tot doel hebben om een eerste inschatting te maken van potentiële maatschappelijke voor- en nadelen van premievariabilisatie. De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen: 1. 38% van de WA-premie en 44% van de WA+casco-premie wordt gevariabiliseerd, in totaal EUR 1,2 mrd; 2. de mobiliteitseffecten van deze variabilisatie komen overeen met de mobiliteitseffecten van een platte kilometerheffing op basis van 1,2 mrd variabilisatie; 3. alle verkeersveiligheid-, onderhoud- en milieueffecten zijn evenredig aan de mobiliteit; congestie daalt sterker dan evenredig met de mobiliteit. (1) We hebben gezien dat, ongeacht de kilometrage, WA-verzekerden jaarlijks ongeveer 100 schade per voertuig hebben, en mensen die een WA met Casco verzekering hebben, ongeveer 155. Aangezien de gemiddelde schades respectievelijk 163 en 276 bedragen betekent dit dat ongeveer 38% (WA) en 44% (WA + Casco) van de (gemiddelde) schade kilometerafhankelijk is. Dit leidt tot premies zoals samengevat in tabel 3. In de rij "Totaal" staan de corresponderende premiebedragen indien de totale premie kilometerafhankelijk wordt gemaakt. 3 Deze getallen zijn gebaseerd op voorlopige data van het CVS. Deze getallen zullen nog stijgen omdat de letselschades pas na enkele jaren bekend worden.

12 9 Tabel 3: Overzicht opbouw verzekeringspremie 5. WA WA + Casco km-afhankelijk vast ( per jaar) km-afhankelijk vast ( per jaar) ( per 1000 km) ( per 1000 km) Case 38% 6,26 62% % 14,68 56% 303 Totaal 100% 18,40 0% 0 100% 32,26 0% 0 (2) Om het potentiële mobiliteitseffect van een gevariabiliseerde verzekeringspremie in te schatten maken we gebruik van de resultaten van een studie in opdracht van het ministerie van VenW naar de effecten van een platte kilometerheffing [V&W, 2001]. In totaal werd in deze studie voor personenauto s een bedrag van 3,2 miljard euro gevariabiliseerd. Het resultaat op korte termijn (2010) was een afname van het aantal voertuigkilometers met 7%. Op lange termijn (2020), wanneer er voor automobilisten meer mogelijkheden tot gedragsveranderingen zijn ontstaan, is de afname 10%. In onze case variabiliseren we in totaal 1,2 miljard aan verzekeringspremies. Variabilisatie van de totale verzekeringspremie zou overeen komen met een bedrag van 2,9 miljard euro. Wanneer we aannemen dat deze variabilisaties een evenredig effect op mobiliteit hebben, dan zijn de verwachte effecten in voertuigkilometers en voertuigverliesuren zoals in tabel 4 staat aangegeven. Tabel 4: Effecten van variabilisatie op voertuigkilometers en voertuigverliesuren. Totaal gevariabilseerd bedrag Effect op voertuigkilometers korte termijn lange termijn Betaling per kilometers 3,2 miljard - 7% - 10% Case 1,2 miljard -2,8% -3,9% Totaal 2,9 miljard -6,3% -9,0% 4 Indien er behalve variabilisatie van de premie ook gedifferentieerd wordt naar plaats en tijd, nemen de effecten exponentieel toe. 5 Deze premiebedragen zijn hoog in vergelijking met de gemiddelde schades per 1000 km; dit komt door nog niet geheel verwerkte letselschades.

13 10 (3) De maatschappelijke kosten en baten van variabilisering zijn voor een klein deel financieel van aard, maar voor een groot deel niet-financieel. Een voorbeeld van een financieel voordeel is de afname van de schadelast, een voorbeeld van een nietfinancieel voordeel is de afname van milieuvervuiling. Minder baten van mobiliteit De afname van het aantal voertuigkilometers betekent ten eerste dat het nut wegvalt dat de maatschappij ontleende aan de kilometers die deze afvallers reden. Dit nut is gelijk aan de prijs die deze afvallers voor die mobiliteit bereid waren te betalen minus de productiekosten van die mobiliteit 6. De betalingsbereidheid van de afvallers ligt tussen de oude en nieuwe kilometerprijs in; bij de oude prijs reden ze immers wel en bij de nieuwe niet meer. De productiekosten kunnen we schatten aan de hand van de kilometerprijs minus de brandstofbelastingen (accijns plus BTW). Per kilometer bedragen de brandstofbelastingen ongeveer (gemiddeld over brandstoffen) 4,1 eurocent. De totale maatschappelijke kosten van mobiliteitsverlies zijn aldus gelijk aan 92 en 132 miljoen euro in respectievelijk 2010 en Minder premies c.q. schadelast Bij gebrek aan onderzoek naar de relatie tussen drukte op de weg en schadelast per voertuigkilometer nemen we aan dat de procentuele afname in totale schadelast gelijk zal zijn aan de procentuele afname in voertuigkilometers. Bekend is dat snelwegen een relatief lage schadelast per voertuigkilometer kennen, en dat dit voor rijden in de stad juist hoog is. In het onderzoek Betalen per kilometer bleek dat bij een afname van het aantal autokilometers de doorstroming op de snelweg zou verbeteren en dat daardoor meer mensen van de relatief veilige snelweg gebruik zouden gaan maken. Hierdoor was de afname van onveiligheid iets groter dan de afname van het aantal autokilometers. Dit verschil was echter zo klein dat we hier in dit onderzoek geen rekening mee houden. Het totaal uitgekeerde bedrag aan schades bedraagt jaarlijks ongeveer 2,1 miljard. Afnamen in autokilometrage van 2,8 en 3,9% komen dan overeen met afnamen in totale schade ter waarde van respectievelijk 59 en 92 miljoen euro. Wanneer de totale premie 6 Accijnzen, belastingen en externe effecten spelen in deze nutsanalyse dus geen rol. Accijnzen en belastingen zijn macro-economisch gezien geen kosten maar overdrachten, externe effecten komen in de volgende paragrafen aan de orde.

14 11 gevariabiliseerd zou worden is een afname van 132 tot 189 miljoen euro in schadelast mogelijk. Minder externe kosten van ongevallen De maatschappelijke kosten van ongevallen zijn groter dan de schadelast die door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt. Een deel van de kosten voor revalidatie van verkeersslachtoffers wordt niet door verzekeraars gedekt en ook de kosten van brandweer, productieverlies en menselijk leed komen niet voor in de schadelast. In CE 1999 is nauwkeurig onderzoek gedaan naar de zogenaamde externe kosten van ongevallen. Met behulp van deze cijfers kunnen we de baten voor de maatschappij berekenen. In het geval van gedeeltelijke variabilisatie bedragen deze baten 52 en 74 miljoen euro voor respectievelijk 2010 en Minder congestie Een afname in het aantal voertuigkilometers heeft gevolgen voor de drukte op de weg. Mensen zullen minder in de file staan, en het aantal voertuigverliesuren neemt af. Met behulp van cijfers uit Betalen per kilometer en de aanname dat naarmate het rustiger wordt op de weg een verdere afname van het aantal voertuigkilometers een relatief steeds kleinere daling in het aantal voertuigverliesuren tot gevolg heeft, komen we tot de volgende veronderstelling met betrekking tot het Verband tussen afname in autokilometrage en voertuigverliesuren afname in voertuigverliesuren (%) afname in kilometrage (%) verband tussen afname in autokilometrage en voertuigverliesuren (zie figuur 3). Figuur 3: Verband tussen afname in autokilometrage en voertuigverliesuren

15 12 De dikke punten in de figuur zijn afkomstig uit de Notitie Betalen per kilometer, voortgangsrapport, ministerie van V&W, 2001 Met behulp van deze veronderstelling berekenen we de afname in congestie voor 2010 en 2020 op respectievelijk 10,8 en 13,5 procent (zie tabel 5). Tabel 5: Effecten van variabilisatie op voertuigkilometers en voertuigverliesuren. totaal gevariabiliseerde bedrag effect op voertuigkilometers effect op voertuigverliesuren korte termijn lange termijn korte termijn lange termijn Betaling per kilometers 3,2 miljard - 7% - 10% -20% -25% Case 1,2 miljard -2,8% -3,9% -10,8% -13,5% Totaal 2,9 miljard -6,3% -9,0% -18,6% -23,3% Het is mogelijk om deze afname ook geldelijk te waarderen. In Betalen per kilometer is berekend dat een afname van het aantal voertuigverliesuren met 30% voor de maatschappij een waarde had van 860 miljoen. Voor de berekening van de waarde van kleinere afnamen in voertuigverliesuren hebben we aangenomen dat het verband lineair is. Voor het geval van gedeeltelijke variabilisatie komen we uit op congestiebaten voor de automobilist ter waarde van 308 miljoen in 2010 en 387 miljoen in Minder wegonderhoud en milieuvervuiling We gebruiken de cijfers uit CE 1999 voor de berekening van de besparingen op onderhouds- en milieukosten door de daling van het aantal voertuigkilometers. Het totale wagenpark bedraagt ongeveer 6.7 miljoen auto s en de gemiddelde kilometrage is kilometer per jaar. Een daling van 1% van het aantal voertuigkilometers komt dus overeen met ongeveer 1.1 miljard kilometer. Per voertuigkilometer bedragen de externe kosten voor een euro3 klasse voertuig gemiddeld ongeveer 2.8 eurocent. De externe baten voor de maatschappij bedragen in het geval van gedeeltelijke variabilisatie 87 miljoen in 2010 en 121 miljoen in 2020.

16 13 Totaal Tabel 6: Overzicht maatschappelijke kosten en baten van kilometerafhankelijke verzekeringspremie. Bij 38 resp 44% variabilisatie bij 100% variabilisatie Baten (in mln s) minder nut van mobiliteit minder ongevallen besparing schadelast c.q. premies besparing externe kosten totaal minder congestie minder onderhoud- en milieukosten uitvoeringskosten p.m. p.m. p.m. p.m. totaal 414-p.m. 532-p.m. 734-p.m. 957-p.m. Conclusie Aan de hand van de berekeningen kunnen we de volgende voorlopige conclusies trekken: 1. In potentie heeft premievariabilisatie aanzienlijke maatschappelijke voordelen. In een eerste benadering liggen de potentiële maatschappelijke baten in de orde van enkele honderden miljoenen euro s per jaar (minus de uitvoeringskosten) ofwel ruwweg EUR 50 per auto per jaar (minus de uitvoeringskosten). 2. Van deze baten komt ongeveer één derde deel, ruim honderd miljoen euro, voor rekening van verbeterde verkeersveiligheid. 3. Deze baten hebben ongeveer dezelfde ordegrootte als de kosten van nutsverlies door de mobiliteitsafname. 4. Verrassenderwijs komt het grootste deel van de maatschappelijke voordelen voor rekening van minder congestie. Dit komt doordat een beperkte mobiliteitsreductie al een aanzienlijk effect op de files heeft.

17 14 5. Een verdere differentiatie van kilometerpremies naar plaats en tijd kan de baten van het systeem sterk vergroten. 6. Aan de andere kant kunnen de baten lager uitpakken doordat bezitters van auto s met hoge verzekeringspremies waarschijnlijk relatief ongevoelig zijn voor premievariabilisatie. 7. Kosten en baten van het systeem zullen lager uitpakken als slechts een deel van de auto s overgaat op PAYD-premiestelling. 5 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLG In deze paper hebben we het volgende beeld van PAYD in Nederland geschetst: 40% van de verzekeringspremie komt in aanmerking voor variabilisatie op basis van de Nederlandse kilometerafhankelijkheid van schadeclaims; het effect van deze maatregel is een reductie van 3% à 4% aan voertuigkilometers (10% voertuigverliesuren); de besparing aan maatschappelijke kosten die dit met zich meebrengt is enkele honderden miljoenen euro, zeker 50 euro per voertuig per jaar. Al herkennen we hierin een win-win-win-situatie voor verzekeraar, consument en maatschappij, onopgelost blijft de scheve verhouding waarin de kosten en baten zijn gealloceerd. Rekenen we de maatschappelijke baten toe aan de overheid, voor investerings- en exploitatiekosten is minder makkelijk een vrijwilliger aan te wijzen. Verzekeringsmaatschappijen zullen deze kosten niet willen maken zolang er geen sluitende businesscase is. En consumenten zullen pas instappen wanneer er voordeel te halen is (en niet als zij de extra kosten krijgen toebedeeld). Voor de rijksoverheid is het bovendien niet eenvoudig om incentives te creëren waarmee verzekeraars of consumenten over de streep te trekken zijn. Een optie om fiscale voordelen te bieden, stuit bij consumenten al snel op bezwaren vanuit het rechtvaardigheidsprincipe en strandt bij verzekeraars op de algemeenheid van de bestaande heffingsgrondslag.

18 15 Waar we in deze paper geen aandacht aan besteed hebben is de wijze van realisatie van PAYD. Deze staat of valt met een betrouwbare kilometerregistratie. En het is de vraag of de bestaande kilometerteller in auto s hiervoor gebruikt kan worden. Uit gegevens van Nationale Autopas 7 blijkt dat 80% van kilometertellers in auto s volledig betrouwbaar is. Van 4% van de tellers is duidelijk dat er mee geknoeid is. De overige 16% bevindt zich in een grijs gebied 8. Een alternatief voor de bestaande kilometerteller als registratiewijze is om de registratie van de Nationale Autopas te gebruiken als toetsing achteraf en voor de consumenten een aangifteprocedure te ontwikkelen via internet. Een terugkoppeling en afrekening die eens per maand plaatsvindt, zal tenslotte meer invloed hebben op het autogebruik dan een afrekening die slechts eenmaal per jaar plaatsvindt. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om met een kastje in de auto te gaan werken, bijvoorbeeld gebaseerd op GPS-technologie. GPS geeft naast variabilisatie ook mogelijkheden voor differentiatie naar tijd en/of plaats. Vooralsnog mag echter niet worden verwacht dat de kosten die hiermee gemoeid zijn en de doorlooptijd die nodig is om ook de oudere voertuigen in het wagenpark hiermee uit te rusten (retrofit) PAYD snel tot een succes zullen maken. Het verdient aanbeveling om een drietal perspectieven verder te verkennen: manieren om de businesscase van de verzekeraars te versterken: - d.m.v. scherpere berekeningen met hardere data; - door concurrentieoverwegingen en marktaandelen mee te wegen; - door specifieke doelgroepen te identificeren; manieren om de maatschappelijke case lucratiever te maken: - door behalve variabilisatie ook differentiatie mee te wegen; - door te combineren met variabilisatie van andere vaste kosten; - door internalisering van externe kosten in het verhaal te betrekken; 7 Nationale Autopas is een privaat initiatief van de ANWB, RAI-BOVAG en de VNA. Nationale Autopas is opgericht om kopers en verkopers van motorvoertuigen te voorzien van betrouwbare informatie over de kilometerstand van tweedehands auto s. Nationale Autopas gebruikt zoveel mogelijk bronnen om een betrouwbaar beeld te krijgen van de daadwerkelijke kilometerstand van een motorvoertuig, o.a. productie, tenaamstelling bij de dealer, onderhoudsbeurten, APK-keuringen, schaderapporten en taxaties. 8 Het is voor deze groep onduidelijk of er sprake is van een registratiefout of dat er daadwerkelijk sprake is van manipulatie van de tellerstand.

19 16 manieren om een PAYD voor de consument in te passen in een dienstverlening (waaraan wel een prijskaartje mag hangen), bijvoorbeeld door kastjes in de auto aan te bieden voor andere doeleinden (informatie, navigatie, veiligheid) waarbij PAYD dan kan meeliften. Tenslotte valt ook een goed afgebakende praktijkproef te overwegen omdat de materie complex is en veel parameters een rol spelen in de totstandkoming van het uiteindelijke resultaat. Dat langs deze weg ook de kennis, attitude en het gedrag van de consument kan worden bestudeerd, is wat ons betreft alleen maar een extra argument voor deze aanbeveling.

20 17 REFERENTIES CE, Centrum voor energiebesparing en schone technologie (1999), Efficiënte prijzen voor het verkeer, Raming van maatschappelijke kosten van het gebruik van verschillende vervoermiddelen; Delft; oktober Litman, Todd. Pay-As-You-Drive Vehicle Insurance, converting Vehicle Insurance Premiums Into Use-Based Charges; TDM Encyclopedia, Victoria Transport Policy Institute. mei 2003 Litman, Todd. Implementing Pay-As-You-Drive Vehicle Insurance. Policy Options. Victoria Transport Policy Institute, july 2002 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Betalen per kilometer, voortgangsrapport, 2001

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Antwoorden Verbond van Verzekeraars

Antwoorden Verbond van Verzekeraars Antwoorden Verbond van Verzekeraars 1. PriceWise stelt grote verschillen vast, oplopend tot in het meest extreme geval 168%. Maar ook als je de meest extreme verschillen weglaat zie je dat premies binnen

Nadere informatie

Questions and answers

Questions and answers jaren Questions and answers Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Samenvatting Het systeem van schadevrije jaren gebruiken autoverzekeraars om het risico in te schatten van iemand die een autoverzekering

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Alles over schadevrije jaren

Alles over schadevrije jaren Aegon Autoverzekering Alles over schadevrije jaren Schadevrije jaren bouwt u op als u autorijdt zonder schade te claimen bij ons. Voor ieder jaar dat u zonder schade rijdt, geven wij u korting op de premie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Klimaatverandering & schadelast. April 2015

Klimaatverandering & schadelast. April 2015 Klimaatverandering & schadelast April 2015 Samenvatting Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond, heeft berekend in hoeverre de klimaatscenario s van het KNMI (2014) voor klimaatverandering

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 5 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant heeft een

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

3 november 2014. Inleiding

3 november 2014. Inleiding 3 november 2014 Inleiding In 2006 publiceerde het KNMI vier mogelijke scenario s voor toekomstige veranderingen in het klimaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens doorgerekend wat de verwachte

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

WA-verzerking vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

WA-verzerking vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 October 206 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73808 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN ASSURANCE

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1 Verzekeren 3 In dit hoofdstuk worden de volgende rekenvaardigheden behandeld: 3.1 Hoeveel betaal je voor een verzekering? 3.2 Schadevergoeding bij onderverzekering 3.3 De bonus-/malusladder Maak de test

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 4 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant biedt de

Nadere informatie

T 0299 47 49 90 F 0299 47 49 93 info@struijs.nl www.struijs.nl

T 0299 47 49 90 F 0299 47 49 93 info@struijs.nl www.struijs.nl DOSSIER AUTO Onze tips voor uw auto Wilt u een nieuwe auto kopen dan is het fijn dat er vakantiegeld, belastinggeld en/of een bonusuitkering wordt uitgekeerd. Dit kan u net het extra zetje geven om de

Nadere informatie

POLIS INRUILWEKEN. CASH BACK! ONTVANG ENJOYNEERING

POLIS INRUILWEKEN. CASH BACK! ONTVANG ENJOYNEERING POLIS INRUILWEKEN. ONTVANG 250 CASH BACK! ENJOYNEERING VOORWAARDEN CASH BACK ACTIE: - 250,- retour (inclusief 21% assurantiebelasting) bij het afsluiten van een SEAT Insurance. - Geldt ook voor bestaande

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Collectieve Autoverzekering

Collectieve Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering 1 Inhoud Collectieve autoverzekering 3 Wie kunnen eraan deelnemen? 3 Schade en service 4 Welke dekking kiest u? 6 Aanvullende

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 4 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant biedt de

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Particulier 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig gefinancierd 04. Toyota Betaalplan 05. Toyota Continu Rekening 06. Overzicht 07. Toyota Polis 08.

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

POLIS INRUILWEKEN. 150,- CASH BACK! ŠKODA Bank ŠKODA Leasing ONTVANG TOT

POLIS INRUILWEKEN. 150,- CASH BACK! ŠKODA Bank ŠKODA Leasing ONTVANG TOT POLIS INRUILWEKEN. ONTVANG TOT 150,- CASH BACK! ŠKODA Bank ŠKODA Leasing Voorwaarden Cash Back actie: - Tot 150,- retour (inclusief 21% assurantiebelasting) bij het afsluiten van een all risk verzekering.

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG 2 VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Pay As You Drive verzekering

Pay As You Drive verzekering Pay As You Drive verzekering Gedragsverandering, belonen, straffen, en informatievoorziening. 02-04-2014 TrafficPsychologyGroningen.info Chris Dijksterhuis Ben Lewis-Evans Dick de Waard Oliver Tucha Karel

Nadere informatie

InShared Autoverzekering Aegon Autoverzekering Royaal Route Mobiel Autoverzekering AllSecur Autoverzekering Unive Budget ANWB Autoverzekering

InShared Autoverzekering Aegon Autoverzekering Royaal Route Mobiel Autoverzekering AllSecur Autoverzekering Unive Budget ANWB Autoverzekering In deze editie van het MoneyView Special Item staan de autoverzekeringen centraal. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgschade na aanrijding met wilde dieren. Daarnaast wordt toegelicht dat de

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé Univé Motorverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING MOBIEL+ AUTOVERZEKERING Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen?

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 2 november 2014 Battle type: Premium Battle Introductie ABZ (onderdeel van Solera) is de IT-dienstverlener op het gebied van schade,

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé Univé Motorverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

RIJGEDRAG EN PAY-AS-YOU-DRIVE VERZEKERING.

RIJGEDRAG EN PAY-AS-YOU-DRIVE VERZEKERING. RIJGEDRAG EN PAY-AS-YOU-DRIVE VERZEKERING. Gedragsverandering, belonen, straffen, en informatievoorziening. Chris Dijksterhuis*, Ben Lewis-Evans, Bart Jelijs, Anne den Heijer, Peter van Wolffelaar, Jeroen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-468 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 9 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij Autoverzekering Alle belangrijke informatie op een rij Inhoud OHRA Autoverzekering 3 Niet alles is verzekerd 5 Kortingen en services 6 Wat te doen bij 8 Alle service op een rij 10 Overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Hyundai Autoverzekering. Compleet verzekerd en onbezorgd op weg

Hyundai Autoverzekering. Compleet verzekerd en onbezorgd op weg Hyundai Autoverzekering Compleet verzekerd en onbezorgd op weg Wat er ook gebeurt, u en uw gezin zijn altijd goed verzekerd 2 3 De zekerheden van Hyundai Autoverzekering Vijf jaar nieuwwaardedekking bij

Nadere informatie

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel. Veelgestelde vragen Ik wil graag mijn verzekeringen onderbrengen bij de Onderlinge. Worden mijn elders lopende verzekeringen automatisch opgezegd? Wij regelen wij dit graag voor u.. Neem even contact met

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5 % ledenkorting Complete inventarisdekking 2 Omdat uw kampeerauto uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet

Nadere informatie

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen maken en tegelijkertijd

Nadere informatie

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen maken en tegelijkertijd

Nadere informatie

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3.

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Suzuki Private Lease 1. Contract 2. Financieel 3. Verzekering 4. Schade en onderhoud 5. Contact 1. Contract Welke gegevens hebben we van je nodig?

Nadere informatie

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot Dé autoverzekering voor uw Peugeot Zorgeloos op weg met is dé autoverzekering voor uw Peugeot Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Peugeot-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 424 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 november

Nadere informatie

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Samenvatting Griet De Ceuster Transport & Mobility Leuven Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA september 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden (versie# 072016) Compleet nieuw artikel. Artikel 02 Wanneer komt u in aanmerking voor de 1 jaar nieuwwaarderegeling:

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx

Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx Versie 0.1 2014 Ondergetekenden: Voorletters en achternaam Adres en huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum: xx-xx-xxxx hierna te noemen "Klant" Athlon Car Lease

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

AUTOVERZEKERINGEKERING. De complete autoverzekering. In deze brochure: Verzekering samenstellen Dekkingen Advies

AUTOVERZEKERINGEKERING. De complete autoverzekering. In deze brochure: Verzekering samenstellen Dekkingen Advies AUTOVERZEKERINGEKERING De complete autoverzekering In deze brochure: Verzekering samenstellen Dekkingen Advies UW RIJPLEZIER VERZEKERD Prettig autorijden is meer dan alleen kunnen vertrouwen op een Ford

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren?

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? P. A. VAN DER KOOIJ VERZEKERINGEN Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Uw auto is een waardevol bezit. Een bezit dat u goed onderhoudt, zodat

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Beginpagina. Verzekeren

Beginpagina. Verzekeren Beginpagina Verzekeringsplek.nl is de website bij uitstek voor allerhande nuttige informatie rond verzekeren en verzekeringen. Het afsluiten van een verzekering kan u heel wat kopzorgen besparen, maar

Nadere informatie

Verzekeren per Kilometer / SaveDriver: Eerste Onderzoeksresultaten

Verzekeren per Kilometer / SaveDriver: Eerste Onderzoeksresultaten Verzekeren per Kilometer / SaveDriver: Eerste Onderzoeksresultaten Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met : Rijks Universiteit Groningen Vrije Universiteit Amsterdam TU Delft Goudappel Coffeng

Nadere informatie

I N S U R A N C E to secure a dream

I N S U R A N C E to secure a dream I N S U R A N C E to secure a dream O N T W I K K E L I N G in uw voordeel Scherpe premie Uitstekende voorwaarden Geen eigen risco 36 maanden nieuwwaarde Vervangend vervoer Extra's meeverzekerd 2e auto

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6 M A Z D A A U T O V E R Z E K E R I N G 1 INHOUDSOPGAVE 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra 3 2. Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda 4 3. Aanvullende dekkingen 6 4. Het gemak van de Mazda

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is tijdens een aanrijding

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden (versie# 072016) Compleet nieuw artikel. Artikel 02 Wanneer komt u in aanmerking voor de 1 jaar nieuwwaarderegeling:

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

We zorgen goed voor u én uw auto

We zorgen goed voor u én uw auto We zorgen goed voor u én uw auto De Autoverzekering van Univé 1 De Univé Autoverzekering. Omdat uw auto belangrijk voor u is. U bent nogal eens onderweg. De kinderen naar school brengen, naar het werk,

Nadere informatie

AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP

AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3 2.

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Autoverzekering. Voor mensen die graag zelfverzekerd autorijden

Autoverzekering. Voor mensen die graag zelfverzekerd autorijden Autoverzekering Voor mensen die graag zelfverzekerd autorijden Inhoud Onze autoverzekering 4 Wat is niet verzekerd? 11 Extra voordeel 12 Belangrijk om te weten 14 Autoverzekering aanvragen 15 3 Onze autoverzekering

Nadere informatie

12-BBB Algemene gegevens: Overzicht: Rapport:

12-BBB Algemene gegevens: Overzicht: Rapport: Rapport: 12-BBB-3 1.0 Algemene gegevens: Kenteken Merk Type Brandstof Kleur Bouwjaar Datum Eerste Toelating Nederland Datum laatste tennaamstelling Verval datum APK Voertuig Classificatie Betreft een 12-BBB-3

Nadere informatie

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op Assurance weg met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op weg met Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie