j a a r v e r s l a g the Art of Frozen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g the Art of Frozen"

Transcriptie

1 j a a r v e r s l a g the Art of Frozen

2

3 ja a r v e r s l ag Onderworpen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2011

4

5 I n h o u d Voorwoord...04 Vooruitzichten Operationele ontwikkeling...10 PinguinLutosa product portfolio...20 CECAB...24 Duurzaamheid...28 Human resources...32 Corporate Governance verklaring Informatie voor de aandeelhouder...46 Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur...50 Financieel verslag Verklaring van de verantwoordelijke personen Verslag van de commisaris over de geconsolideerde jaarrekening Verkorte enkelvoudige jaarrekening PinguinLutosa NV, opgesteld volgens Belgische boekhoudnormen (1) Deze informatie maakt deel uit van het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 3

6 voorwoord 2010 zou een moeilijk jaar worden en dat werd het ook. Vooral voor de aardappeldivisie werd het heel moeilijk met grondstofprijzen voor aardappelen die in december tot driemaal hoger lagen dan het jaar voordien. Ook de diepvriesgroentedivisie had het moeilijk en kon de lagere grondstofprijzen voor groenten niet of slechts beperkt verzilveren met een betere nettomarge. Toch slaagde PinguinLutosa erin de schade te beperken door de onheilssignalen vroeg te counteren en gepaste maatregelen te treffen. De operationele bedrijfskasstroom (EBITDA) bedroeg 25,9 miljoen euro terwijl de bedrijfswinst (EBIT) 7,3 miljoen euro bedroeg. Het boekjaar 2010 werd afgesloten met een nettoresultaat van 2,8 miljoen euro. De vraag naar zowel diepvriesgroenten als aardappelen was zoals verwacht heel goed. Na het afsluiten van de verkoopcontracten in het najaar 2009 die voor één jaar lopen tot eind zomer 2010, was het duidelijk dat te lage verkoopprijzen gerealiseerd werden en dat daardoor de marges tot eind september 2010 te klein zouden zijn. Alle hoop was gericht op stijgende prijzen en marges in het 4de kwartaal van j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Delestrain Gaëtan en Delestrain Sebastien, Escanaffles (België)

7

8 Voor het aardappelsegment werd het een drievoudig probleem. In mei en juni werd het resultaat van de eerste jaarhelft beknot door een stijging van de grondstofprijzen met 15%. In juli en augustus verdubbelde de aardappelprijs ten opzichte van 2009 door grote oogsttekorten als resultaat van een hittegolf. In het 4de kwartaal tenslotte steeg de aardappelprijs verder door overvloedige regen gevolgd door een vroege strenge vorstperiode. Op het einde van het boekjaar lag de aardappelprijs daardoor driemaal hoger dan eind De nieuwe verkoopcontracten werden met de nodige voorzichtigheid en vooruitziendheid onderhandeld en er werd eerder geopteerd voor contracten met kortere tijdsduur tot eind januari De grondstofprijs steeg echter sneller dan verwacht. De EBITDA van het aardappelsegment bereikte aldus 10,6 miljoen euro. De diepvriesgroentedivisie maakt haar jaarresultaat steeds in de tweede jaarhelft. De eerste jaarhelft was, zoals verwacht, minder goed door de lage verkoopcontractprijzen en hoge voorraad prijzen van 2009, maar alle hoop was gesteld op een margeverhoging door een daling van de grondstofprijzen van het oogstseizoen Helaas slaagde de sector er niet in de verkoopprijzen stabiel te houden en werd méér dan de grondstofprijsdaling prijsgegeven bij de nieuwe verkoopcontracten. PinguinLutosa slaagde erin het margeverlies te beperken door productportfolioselectie en -optimalisatie. Hierdoor en mede dankzij een uitzonderlijk resultaat bij de industriële herstructurering in het Verenigd Koninkrijk werd een mooi EBITDA van 16,5 miljoen euro gerealiseerd. De aandacht van het management bleef gericht op een daling van de netto financiële schuld. Bij een netto financiële schuld van 66,8 miljoen euro betekent dit een procentuele daling van meer dan 27%. Dit kon slechts gebeuren door een strenge en permanente beheersing van het werkkapitaal. Lagere productie en hogere verkoop zorgden voor een belangrijke voorraaddaling. Het financiële resultaat was net als in 2009 gunstig door de lage marktrentes en een vrij stabiele wisselkoers van het Britse pond zal toch ook op een positieve manier een jaar zijn om niet te vergeten. De geslaagde onderhandelingen om de diepvriesgroente-activiteiten van de CECAB-groep (d Aucy) over te nemen en het strategisch belangrijk partnerschap van de CECAB-groep door een kapitaalverhoging van 10 miljoen euro bij PinguinLutosa zijn een mijlpaal in de sectorgeschiedenis. De participatie van de CECAB-groep bevestigt dat PinguinLutosa op de juiste koers zit. De nodige managementversterking werd in 2010 gevonden om de integratie in 2011 in goede banen te leiden is echter ook het jaar van een fundamentele koerswijziging in de grondstofmarkten. Sedert juli 2010 is een stijgende grondstoffenprijsspiraal ingezet. Graan- en olieprijzen begonnen iedere maand te stijgen en bereikten eind december historisch hoge niveaus. De voorspellingen wijzen op stabilisatie in 2011 en Zonder twijfel is in 2011 de aanbodmarkt aan zet. Het afgelopen jaar werd nog meer gefocust op marge en merk als dragers van ons nieuwe verkoopbeleid. De missie om een duurzaam resultaat te boeken via Europese marktleiderschaps- en marktconsolidatievisie werd in 2010 sterk onderbouwd door een herdefiniëring van de strategische pijlers. Kwaliteit, duurzaamheid en operationele efficiëntie zijn de drie pijlers van het strategische beleid. Het leiderschap vraagt verdere internationalisatie en innovatie. De consolidatie vraagt een sterke financiële structuur en resultaten. Hieraan werd hard gewerkt in 2010, de vruchten zijn voor iets later. Eerst zaaien en dan oogsten. PinguinLutosa kijkt uit naar de goede oogst in 2011! 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Patrick en Régine Lemahieu-Ameloot, Watou (België)

9

10 Na de goede oogstjaren 2008 en 2009, was 2010 een eerder gematigd tot zwak oogstjaar. Belangrijker was echter de daling in uitgezaaid areaal om verdere voorraadstijgingen te vermijden. Vele bedrijven in de sector kampen met werkkapitaalverschafvooruitzichten 2011 De alg em een economische conte x t In 2009 was de wereld in de ban van een financiële crisis met in haar zog dalende grondstofprijzen. Halfweg 2010 kenterde deze beweging naar stijgende grondstofprijzen, gedreven door een grotere economische groei. Graan- en energieprijzen bereikten tegen eind 2010 terug historisch hoge niveaus! De dollar bleef zwak ten aanzien van de euro en zou aldus de export bemoeilijken Uiteindelijk werd de groei toch gerealiseerd, zij het dat deze groei vooral wordt gedreven door de landen buiten Europa en Noord-Amerika. Zowel in Food Retail, Food service en Food Industry blijven de inkopers echter kostgeoriënteerd en nog onvoldoende innovatieen kwaliteitsgericht. Hierdoor werd in 2010 de producentenmarge verder gereduceerd en aldus de toekomst gehypothekeerd. Vele bedrijven in de voedingssector kwamen verzwakt aan de finish in PinguinLutosa onderging deze macro-economische situatie eveneens maar bereidde zich intussen grondig voor op het hernemen van de markt in 2011 en benutte de overnamekansen die zich aandienden. De diepvriesg roentemark t 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

11 fing die moeilijker wordt en dienen hierdoor eveneens voorraden sneller te verkopen. Vooral deze voorraadfinancieringsproblemen zorgden bij de onderhandelingen voor de nieuwe verkoopcontracten voor lagere prijzen en margedruk. Het jaar 2011 wordt aldus ingezet met zeer hoge grondstofprijzen. PinguinLutosa was hierbij waakzaam en beperkte in belangrijke mate de verkoopcontractperiodes tot eind januari Dit laat ons toe rapper in te spelen op deze markttendensen. Voor 2011 zijn prijsstijgingen in de verse groenten nu reeds zeker en dit moet in de markt vertaald worden. Hoeveelheidtekorten dienen zich al aan vóór het nieuwe seizoen en hernegotiaties zijn onvermijdelijk. Het areaal wordt algemeen weer uitgebreid, maar dit is nodig om weer normale voorraadniveaus te bereiken die een goede servicegraad garanderen. De ontwikkeling van de convenience cuisine -activiteiten in de diepvriesgroentedivisie was positief. In het 4de kwartaal van 2010 bereikte de afdeling in Langemark een volle bezetting. De aandacht van het management blijft ook hier in 2011 gericht op margeverruiming. De a ardappelmark t De oogst in 2010 zorgde voor veel kleine aardappelen, waardoor het productierendement tot eind juni 2011 lager ligt dan normaal. De frituurolieprijzen stegen met 40% en de prijzen van verpakkingsmaterialen volgden deels de olieprijsstijgingen. De aardappelprijzen voor de nieuwe oogst vanaf juli zullen merkelijk hoger zijn dan vorig jaar en de contracten voor grondstoffen in het najaar worden nu al hoger vastgelegd. De verkoopprijzen van aardappelproducten zullen dus in 2011 op hoge niveaus blijven. PinguinLutosa focust op margeverruiming en merkprioriteit in Food Service. Integ r atie diepvriesg roenteac tiviteiten CECAB 2009 had gezorgd voor lage aardappelgrondstofprijzen en lage verkoopprijzen. Er was echter een risico op slechte grondstofkwaliteit door stootblauw. De gevolgen op het prijsniveau bleven beperkt tot april 2010, maar zorgden toch voor prijsstijgingen in mei en juni De hittegolf eind juni 2010 liet de vroege aardappelprijzen pieken en vervolgens zorgden de overvloedige regen en dan de vroege vorst voor een nieuwe historische piekprijs in december Op 1 mei 2011 worden de diepvriesgroenteactiviteiten van de CECAB-groep, beter gekend als d Aucy Frozen Foods overgenomen en vanaf dan mee geconsolideerd. De managementstructuur van PinguinLutosa werd hierop voorbereid om een goede integratie te garanderen. Productieprogramma s zijn al opgemaakt om reeds in 2011 een aantal synergievoordelen te realiseren. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 9

12 operationele ontwikkeling Diepvriesg roente- en convenienceac tiviteiten in B elgië De oogsten en de productie Omwille van de weersomstandigheden in 2010 heeft PinguinLutosa een beroep moeten doen op al haar kennis en ervaring om kwaliteitsvol de producten te verwerken: heel droog weer in mei en juni aangevuld met een heel natte 2e jaarhelft, met daarbovenop een sneeuwtapijt eind november. Deze extreme weersomstandigheden leidden wel bij een aantal groenten tot oogsten die onder de gebudgetteerde volumes bleven. Doordat ook in andere landen zoals Polen en Hongarije het weer serieus parten speelde leidde dit alles tot een aantal structurele tekorten met een verhoogde druk op de markten in Europa. De productie is gestrand op een ton, wat iets lager lag dan het budget. Door regen, sneeuw en vriesweer heeft Pinguin- Lutosa iets minder productie gehad vanaf november: minder jonge wortelen, minder prei en minder spruiten. 1 0 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Patrice le Pabic, Le Sourn (regio Pontivy, Frankrijk)

13

14 De verhuis van de schillijn van Langemark naar Westrozebeke is goed verlopen. Door deze beslissing heeft PinguinLutosa de kwaliteit nog beter onder controle en ontlast het de waterzuivering te Langemark. Voor 2011 is er een gezamenlijk productiebudget met de site van CECAB in Comines (Frankrijk), waarvan de activiteiten vanaf 1 mei 2011 volledig worden overgenomen. Dit is de eerste aanzet tot integratie van deze site in de samenwerking. Dit zal Pinguin lutosa toelaten om de lijnen van de 3 sites (Westrozebeke, Lange mark, Comines) te optimaliseren, doordat elke site zich kan specialiseren in bepaalde producten. In elk van de drie sites wordt een stijging voorzien van de geproduceerde hoeveelheden in Hiertoe zullen de nodige investeringen worden uitgevoerd betekende een cruciaal kanteljaar voor Convenience Cuisine, de verzamelnaam voor onze convenience-activiteiten: soepen en sausen, bereidingen en kant-en-klare maaltijden. Zeker vanaf het 4e kwartaal, toen verschillende projecten eindelijk van start konden gaan na een lange en niet altijd gemakkelijke aanloop kwam deze afdeling op kruissnelheid. Eind 2010 kon Convenience Cuisine een complete verpakkingslijn verwerven die de hoognodige capaciteit voor zakverpakkingen gevoelig heeft uitgebreid. Deze verpakkingslijn kan zowel de gewone zakverpakkingen als staande zakverpakkingen (zgn. doypacks ) verpakken waarvoor de vraag snel toeneemt. Er is een duidelijke tendens dat in 2011 meer klanten in Europa (maar bv. ook in de Verenigde Staten) dit type verpakkingen zullen gebruiken voor de verkoop van complete maaltijden. De doypacks bieden de consument een groot aantal voordelen naar gebruiksgemak tegen een interessante prijs. Organisatie en integratie Ook in België werd veel energie gestopt in het verder integreren van de commerciële activiteiten van Pinguin en Lutosa. Meetings met verkoopsmensen van de diverse filialen van de groep gebeuren nu systematisch samen met verkoopcoördinatoren van beide divisies, hetgeen het wederzijds begrip en inzicht in elkaars problematiek sterk bevordert. Medewerkers van de verkoopsbinnendienst van beide divisies werken nu dagdagelijks in nauw overleg met elkaar samen. Dit betekende een plotse en snelle evolutie naar een quasi volledige capaciteitsbezetting. Verwacht wordt dat deze goede bezetting zich over heel 2011 verder zal doorzetten. Supply Chain In 2010 zijn belangrijke stappen gezet om de interne supply chain te optimaliseren. Een hernieuwde organisatie met een aantal toegewijde medewerkers én de voordelen van het interne automatische transportsysteem zal duidelijk zijn positieve impact hebben op onze kostenstructuur en onze servicegraad. Door het verhoogde volume gaat de Belgische diepvriesgroentedivisie meer bewegingen kennen tegen een lagere totale logistieke kost. Doelstelling is een efficiëntieverbetering van 12%. Zowel voor wegtransport als voor zeetransport is er nu een nauwe samenwerking tussen beide divisies. Voor groepageleveringen zijn voor een aantal landen gemeenschappelijke tarieven uitgewerkt. Ook het transfereren van goederen van productiesites van de ene divisie naar magazijnen van de andere divisie gebeurt nu gestructureerd volgens welbepaalde procedures. De overgang naar SAP bij Lutosa in 2011 leidt ertoe dat Pinguin en Lutosa nu met één gemeenschappelijk IT-platform werken, wat de uitwisseling van informatie een stuk makkelijker maakt en de efficiëntie van de operaties verder verhoogt. Verpakkingsactiviteiten In 2010 stond de verdere optimalisatie van de verpakkingsafdelingen centraal. De geleverde inspanningen leidden tot een efficiëntieverbetering van bijna 14% en een sterke toename van de verpakkingsactiviteiten met 21%. Om dit volume te realiseren staan een aantal verdere optimalisaties van de huidige lijnen op het programma en is de overgang naar bepaalde nachtploegen voorzien. 1 2 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

15 Diepvriesg roente ac tiviteiten in het Verenigd Koninkrij k De oogsten en de productie Het gecontracteerde volume voor erwten werd in 2010 verminderd als gevolg van de goede erwtenoogst in Dit kaderde in de strategie van om de werkkapitaalbehoefte nog verder te optimaliseren. De voorraad erwten ging van comfortabel naar uitdagend laag. De lagere volumes voor erwten hadden echter wel een negatieve impact op de rentabiliteit en efficiëntie van de productievestigingen. De voorraad van andere groenten was ruim voldoende vóór de nieuwe oogst van Vroege vorst en sneeuw troffen de oogst van kool- en wortelgewassen. Deze tekorten hadden een impact op de aanvoerketen. De lenteoogst in 2011 kan helpen om de nodige volumes te bekomen, maar deze is meer onzeker en duurder. Grondstofprijs- en energie-inflatie zetten de rentabiliteit onder druk. Als resultaat hiervan zullen prijzen voor afgewerkte producten moeten worden verhoogd in 2011 om de totale marge te behouden. Gedurende 2010 werkte PinguinLutosa Foods UK verder op de consolidatie van de 3 sites in het Verenigd Koninkrijk, met een focus op efficiëntie. In april verhuisde PinguinLutosa Foods UK naar de nieuwe bureaus in King s Lynn, waar nu het nieuwe hoofdkantoor van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is. De opening van het nieuwe ontwikkelingscentrum voor nieuwe producten en het centrum voor kwaliteitsgarantie in King s Lynn wordt verwacht in de tweede helft van Supply Chain In april 2010 startte de joint venture met Partner Logistics in Wisbech. Het volautomatisch magazijn combineert de opslag en distributie van de verpakte voorraad van PinguinLutosa Foods UK. De Belgische vestiging gebruikt een gelijkaardig principe en dit concept heeft zijn degelijkheid reeds voldoende bewezen. In 2011 zal het management in het Verenigd Koninkrijk verder focussen op operationele efficiënties. Verpakkingsactiviteiten Een grote verbetering van de grote verpakkingszaal vond plaats in augustus. De aanvoer naar de verpakkingszaal is nu volautomatisch, nieuwe lijnen werden geïnstalleerd en de rest van het materiaal onderging een grondig nazicht. Met de op 11 oktober 2010 toegestane planningsaanvraag voor een nieuwe supermarkt en tankstation, kreeg Sainsbury finaal groen licht voor de ontwikkeling van deze activiteiten. Het vrijmaken van het voorste deel van de site te King s Lynn is voorzien voor april In afwachting werd Factory 1 gesloten en zal deze volledig worden geïntegreerd in Factory 2. De gebouwen zullen worden uitgebreid en bovenop de nieuwe bonen- en wortellijn van 2009 zal een nieuwe 16 ton/uur lijn worden geïnstalleerd voor erwten, bonen, wortelgewassen en rijst. Dit zal klaar zijn voor het begin van het nieuwe erwtenseizoen in Factory 2 zal de grootste en meest moderne productiefaciliteit zijn die verschillende groenten kan verwerken in het Verenigd Koninkrijk. Organisatie en integratie De drie fabrieken (Boston, Bourne en King s Lynn) zijn volledig gefocust op de productie van diepvriesgroenten en convenience. In het Verenigd Koninkrijk beschikt PinguinLutosa niet over eigen een productiefaciliteit voor aardappelen maar het Verenigd Koninkrijk is zowel voor de diepvriesgroente- als de aardappeldivisie een zeer belangrijke markt. De verkoopsteams van beide divisies werken in het Verenigd Koninkrijk vanuit dezelfde locatie, zij het dat de Britse aardappeldivisie tijdelijk haar verkoopsbureau aanhoudt in Saint Ives. Het grootste deel van de verkoopbinnendienst en administratieve activiteiten wordt eveneens gecentraliseerd en geïntegreerd vanuit King s Lynn. Deze nabijheid bevordert sterk de integratie en leidt tot commerciële successen. Klanten worden globaal benaderd, waarbij onze specialisten afstappen van een productgedreven specialisatie maar eerder opteren voor een segment- of klantbenadering. PinguinLutosa kan dus trots stellen dat de commerciële integratie hier volledig is doorgevoerd. Wisselkoers Een zwakke pond/sterke euro verhouding is goed voor de concurrentiepositie van de diepvriesgroentedivisie in het Verenigd Koninkrijk en slecht voor de import van het continent van aardappelen en kant-en-klare maaltijden. Het verzwakken van de euro halfweg 2010 zette druk op de verkoopsprijzen voor diepvries- j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 3

16 groenten in het Verenigd Koninkrijk. Het voortduren van een sterke euro en zwakke pond (beïnvloed door het besparingsplan van de regering in het Verenigd Koninkrijk) zou het aanbod van diepvriesgroenten in het Verenigd Koninkrijk in een concurrentiële positie moeten brengen ten aanzien van import uit het continent. A ardappel ac tiviteiten De oogsten en de productie Een aardappelseizoen loopt net als een groenteseizoen steeds over twee boekjaren. Het seizoen vangt aan met vroege aardappelen in juli welke onmiddellijk verwerkt worden na de oogst, daarna volgt de oogst van bewaaraardappelen in september. Een deel van de bewaaraardappeloogst gaat onmiddellijk in productie. De rest gaat naar de bewaarsilo s en met deze gestockeerde hoeveelheden volgt de productie tot juni van het daarop volgende kalenderjaar. Aardappelen verwerkt tijdens de eerste zes maanden van 2010 zijn op die manier afkomstig van de oogst Deze oogst was gekenmerkt door een lange zeer droge periode. De totale oogst in 2009 gaf een voldoende opbrengst en knollen met een hoog percentage aan droge stof. Dit laatste gaf weliswaar aanleiding tot een beter rendement in de verwerking enerzijds, maar resulteerde anderzijds in veel kwalitatieve uitval tijdens de verwerking wegens stootblauw en zwarte punten. Het aardappelrendement in de verwerking lag daardoor tijdens de eerste zes maanden van 2010 onder het langjarig gemiddelde. Het aardappelseizoen 2010 met oogst in september 2010 kenmerkte zich door een droge en warme periode in juni en juli De knollen liepen schade op en bijkomend lag de knolgrootte lager dan het langjarig gemiddelde. Deze twee factoren resulteerden in een oogst met kleinere frieten. De aardappelprijs op de vrije markt bleef de eerste zes maanden van 2010 een eind onder 100 /ton. Met de vroege aardappelen in juli en augustus is de prijs op de vrije markt heel het najaar blijven stijgen. Op het einde van 2010 was de vrije marktprijs zo gestegen dat hij driemaal hoger lag dan het jaar voordien. Voor PinguinLutosa als bedrijf is het een hele uitdaging om deze stijging in de verkoopprijzen door te rekenen. Deze stijging vindt vooral haar oorzaak in een hoge vraag naar aardappelen voor export naar Rusland. De hittegolf daar zorgde voor een verminderde opbrengst van 4 miljoen ton, wat meer is dan de hele aardappelverwerking in België. De stijging van 2010 zal zich verder doorzetten in het eerste kwartaal van 2011, met vrije marktprijzen tussen / ton. Voor vele aardappelverwerkers liggen deze prijzen ver boven de verwachtingen. Vele verkoopscontracten afgesloten in september 2010 houden onvoldoende rekening met dergelijke uitzonderlijk hoge aardappelprijzen. De stemming bij de aardappelverwerkers voor het eerste kwartaal van 2011 is dan ook bedrukt. Belangrijk is de prijsontwikkeling in het tweede kwartaal, een vroeg voorjaar kan de prijs sterk doen dalen. Op de internationale markt zijn palmolie en zonnebloemolie eveneens flink in prijs toegenomen. De hausse voor olie is vergelijkbaar met deze in Tussen begin en einde 2010 zijn beide marktprijzen gestegen met ruim 60%. Deze stijging kon slechts ten dele opgevangen worden via langetermijncontracten voor beide oliën was een jaar waarin de productie van de aardappeldivisie opnieuw piekte. Gedreven door de sterke wereldwijde vraag en als compensatie voor de prijsdruk werd het productieprogramma fors opgedreven. Met uitzondering van de specialiteitenlijnen lag de productiecapaciteit bijna het hele jaar door op het maximale niveau. De totale oogst in 2010 lag uiteindelijk iets boven deze van Jaar na jaar nemen de oogsten toe in België. Door de uitzonderlijke regenval in september en oktober verliep het rooien echter in zeer moeilijke omstandigheden. Aardappelen dienden nat gestockeerd te worden wat kan lijden tot stockageproblemen in de bewaarsilo s. Vele aardappelcontracten zijn om die reden uit schrik vervroegd afgeroepen door klanten van de aardappeldivisie zelfs nog voor het einde van De hittegolf in juni zorgde tijdelijk voor moeilijkheden bij de opstart van vroege aardappelen en de natte periodes tijdens de oogst in september en oktober zorgden voor zeer veel moeilijkheden in de sorteerlijnen en waslijnen. Ondanks dit alles lag het productievolume ruim 7% boven dit van j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

17 Impact van de oogst op de marges Doordat de verkoopcontracten afgesloten in september 2010 werden gevormd onder sterke concurrentiële druk, leidde dit tot verlaagde marges tot in het derde kwartaal van 2010, zowel in de sector als bij PinguinLutosa. Het verkoopsvolume nam toe met 14%. Vooral de markten buiten Europa droegen hiertoe bij. Daarnaast zag de aardappeldivisie in 2009 al een eerste aanzet naar een geïntegreerde aanpak van de stockageproblematiek. Verdere stappen volgden in 2010 met een betere coördinatie van de stockagebehoeften van de diepvriesgroente- en aardappeldivisie waarbij in eerste instantie de eigen magazijnen volledig worden benut, eerder dan extern te gaan stockeren. De aardappeldivisie heeft, met de te verwachten aardappelprijsstijgingen in het achterhoofd, geprobeerd van bij het begin van de contractperiode 2010 (september) de verkoopprijzen zo hoog mogelijk te plaatsen. De markt heeft PinguinLutosa hierin echter niet altijd gevolgd. Bijkomend koos de aardappeldivisie enerzijds voor een kortere contractperiode in plaats van te werken met de traditionele jaarcontracten. Anderzijds heeft de aardappel divisie het volume aan dagprijzen opgedreven. Door haar ingrepen lagen de gemiddelde brutoverkoopprijzen einde 2010 merkelijk hoger dan het jaar voordien. Interne organisatie & integratie Ook in de aardappeldivisie stond 2010 in het teken van de verdere professionalisering van de organisatie. Naast het opzetten van een duidelijke managementstructuur zagen ook een aantal verbeterde managementtools het daglicht. Deze worden in 2011 dieper in de organisatie ingebed. Om een nog betere sturing toe te laten en nog meer sturingsinformatie te verkrijgen werd een aanvang genomen om het bestaande ERP-pakket te vervangen door SAP. Hierdoor beschikt de aardappeldivisie nu over het zelfde pakket als de diepvriesgroentedivisie. De volledige overgang naar SAP wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2011, wat ook zal leiden tot verdere optimalisaties en integratie. Organisatie en integratie Integratie en samenwerking is iets waar dagelijks aandacht aan wordt besteed. Zo worden de marketingactiviteiten voor gans de groep gestuurd door de marketingafdeling die haar thuisbasis heeft in Leuze-en-Hainaut. De financiële afdelingen van de verschillende Belgische sites van zowel de diepvriesgroente- als de aardappeldivisie worden gecentraliseerd in de site te Sint-Eloois- Vijve. De implementatie van het SAP-systeem in de aardappeldivisie werd mee mogelijk gemaakt door de key users uit de diepvriesgroentedivisie, die hun collega s mee hebben opgeleid en die waar nodig de collega s bijspringen. Dit gezamenlijk platform verhoogt de visibiliteit. Andere belangrijke integratieprojecten werden opgestart op vlak van transport en commerciële strategie en marktbenadering. Dit alles heeft tot doel de gezamenlijke klanten nog beter te dienen en dit op de meest effectieve en efficiënte manier. Supply Chain Teneinde tegemoet te komen aan de stijgende vraag overzee volgde in november 2010 de overgang naar een nachtploeg in de laadafdeling in de site te Leuze-en-Hainaut. In 2011 staan verdere optimalisaties van de containerladingen en het containertrafiek op het programma. Deze zijn nodig om de verdere stijging van het verkopen overzee verder vlot te kunnen laten verlopen. Een niet onbelangrijk gegeven hierbij is het beheren van de documentenstroom die met deze overzeese verzendingen gepaard gaan. Ook daar zijn in 2011 een aantal maatregelen gepland om deze stroom sneller en efficiënter te laten verlopen. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 5

18 Verkoopsnetwerk Verdere integratie Pinguin & Lutosa In 2010 volgde de verdere integratie van de verkoopsteams van Pinguin en Lutosa zodat op vandaag beide teams volledig geïntegreerd zijn. PinguinLutosa is op die manier nu actief in 105 landen, die onderverdeeld zijn in 18 zones. In elke zone worden zowel diepvriesgroente- als aardappelproducten verkocht stond dan ook in het teken van het verder optimaliseren van deze commerciële structuren: het verdiepen van de productkennis van de verkoopteams en de selectieve verdere uitbouw van het klantennetwerk. Daarnaast ging ook veel aandacht aan het uniformiseren van procedures en het stroomlijnen van processen. Verdere groei niettegenstaande de crisis Terwijl in Europa de gevolgen van de crisis nog ten volle voelbaar waren in lage groeicijfers, scoorden bepaalde zones in het zuidelijk halfrond merkwaardig sterk: Latijns-Amerika, Afrika, Australië, Japan en Zuid-Oost-Azië kenden een sterke groei. Het verder versterken van de relaties met de klanten in deze zones vormt dan ook een belangrijk actiepunt voor Pinguin & Lutosa: veel commerciële troeven! De lokale aanwezigheid van PinguinLutosa blijft één van de sterke peilers van de expansiepolitiek. Deze aanwezigheid levert niet alleen een betere kennis op van de lokale markten, maar leidt ook tot een betere rendabiliteit. De begeleiding van de verkoopteams, van de lokale retailers en distributeurs van Food Service, een gericht merkenbeleid van Pinguin en Lutosa alsmede het leveren van producten die inspelen op lokale smaakpreferenties vormen daarbij de sterke troeven. In een belangrijk aantal landen betekent het samen kunnen leveren van diepvriesgroente- en aardappelproducten een belangrijke toegevoegde waarde voor de klanten en is een gecombineerde levering met beide productgroepen de ideale manier om hun productpalet op een kostengunstige manier uit te breiden. Reduceren logistieke kosten & verhogen efficiëntie Door het grote relatieve belang van de logistieke kosten in een industrie met grote volumes en relatief lage toegevoegde waarde stond het optimaliseren van de logistieke processen hoog op de agenda. In 2010 werden hiertoe een aantal belangrijke stappen gezet. Dit heeft onder andere geleid tot: in kaart brengen en verder optimaliseren van de goederenstromen; verbeteren van de zeetransporten in de diverse facetten, dit gezien het stijgend belang van de verkopen overzee; optimaliseren en uniformiseren van de groepageleveringen in Europa; optimaliseren van de gemengde ladingen met zowel diepvriesgroente- als aardappelproducten; vereenvoudigen van administratieve procedures in het algemeen. Tenslotte ging ook veel aandacht naar het efficiënter maken van de verkoopsbinnendienst van PinguinLutosa. Uniformiseren, formaliseren en rapporteren waren hier de kernwoorden van Ook in 2011 blijft dit een belangrijk uitgangspunt. De overgang naar SAP bij de aardappeldivisie, die in 2010 intens werd voorbereid en begin 2011 operationeel werd, moet de efficiëntie nog verder verhogen, gezien alle bedrijven van PinguinLutosa in België dan vanuit één zelfde IT-platform zullen opereren. Mark ten Europa West-Europa kende het afgelopen jaar een zeer matige groei. Sommige landen slaagden er zelfs niet in het peil van voor de crisis weer te evenaren. Binnen Europa blijft België een belangrijke speler voor Pinguin- Lutosa die 11% van het totale volume voor zich neemt. België kende dan ook een particuliere dynamiek met een groeicijfer boven het Europees gemiddelde. De goede merkbekendheid van de merken Pinguin en Lutosa alsook de sterke aanwezigheid in de Food Service zijn hiervoor een verklaring. Ook in de landen rond België scoort PinguinLutosa sterk. Belangrijke bevolkingscentra van deze landen liggen op slechts enkele honderden kilometer van de productiebedrijven van Pinguin- Lutosa. Nederland kende een goede ontwikkeling. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hielden behoorlijk stand, maar vooral Ierland kende een moeilijk jaar getekend door de lokale crisis. Frankrijk zag zich door de grote concentratie van de aankoopcentrales in de Food Retail en Food Service, die onderling een concurrentiestrijd uitvochten, geconfronteerd met een verdere druk op de prijzen en een daling van de verkopen in specialiteiten en producten met meer toegevoegde waarde. Ook Zuid- 1 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

19 Europa bleef niet gespaard. Het Iberisch schiereiland, en vooral Portugal, leden onder de schuldencrisis. Hier kon de verminderde instroom van buitenlandse toeristen evenwel voor een belangrijk stuk gecompenseerd worden door lokale vakantiegangers. In de traditionele toeristische bestemmingen zoals Cyprus, Malta of Griekenland bleven de buitenlandse toeristen, vooral dan Engelsen, massaal weg wat niet zonder invloed bleef op de verkopen. Italië daarentegen hield goed stand. Scandinavië is traditioneel een kleine markt voor PinguinLutosa. Niettemin kon hier zowel in het segment van diepvriesgroenten, aardappelproducten als in convenience vooruitgang geboekt worden. Centraal en Oost-Europa kende dan weer een mooie ontwikkeling. In deze zone waren de gevolgen van de crisis veel minder voelbaar en kon de verkoop weer sterk aantrekken. Ook de aanwezigheid van het filiaal van PinguinLutosa in Wenen sinds 2009 versterkte onze aanwezigheid in deze regio en liet ons toe een aantal belangrijke nieuwe klanten op te starten. Amerika PinguinLutosa is met een aantal nicheproducten en specialiteiten actief op de Noord Amerikaanse markt. Vooral convenience producten scoren daar goed. In 2010 kende Brazilië een mooie groei. PinguinLutosa is hier reeds een aantal jaren actief met de aardappeldivisie en heeft zo een stevige aanwezigheid uitgebouwd, dit over het gehele land. Ook hier vormde de mogelijkheid om naast aardappelproducten eveneens groenten te leveren een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de verkoopactiviteiten was dan ook bij uitstek een jaar waarin de commerciële relaties werden verdiept. Maar ook in de rest van Latijns-Amerika noteerde de groep mooie groeicijfers dank zijn de sterke economische ontwikkeling van een aantal groeilanden. Met een aantal grote klanten konden de relaties ook hier verder uitgediept en verstevigd worden dankzij het gericht inspelen op specifieke marketingnoden en het leveren van heel specifieke supply chain -oplossingen. In de aanloop van het Wereldkampioenschap Voetbal, kon in Zuid-Afrika een mooie groei worden opgetekend. Deze volumes konden ook na het Wereldkampioenschap aangehouden worden en vormt nu een stabiel gegeven. Azië & Australië Japan is over de jaren uitgebouwd tot een belangrijk gebied voor PinguinLutosa. De veeleisende kwaliteitspolitiek van PinguinLutosa heeft hier geen windeieren gelegd: door zeer gericht in te spelen op de heel hoge kwaliteitseisen kan niet alleen een benijdenswaardige positie uitgebouwd worden, waarbij op vandaag PinguinLutosa de grootste Europese invoerder is van aardappelproducten, maar betekenden deze exporten tevens een permanente uitdaging om de eigen kwaliteitssystemen verder te perfectioneren. De aanwezigheid in China met een eigen filiaal in Shanghai moet eerder gezien worden als een lokaal aankoopkantoor. Een lokaal team koopt ter plekke vooral diepgevroren lokale variëteiten. Niettemin zagen de aardappeldivisie in 2010 eveneens een beduidende toename van de verkopen van Lutosa -aardappelproducten in China. Het voorbije jaar werd Lutosa als het A- merk gekozen door een van de belangrijkste distributeurs in China. In de rest van het Verre Oosten geniet PinguinLutosa ondertussen evenzeer van een wijdvertakt netwerk in landen zoals Thailand, Taiwan en de Filippijnen. Australië ten slotte ontwikkelde zich in 2010 verder als regelmatige afnemer van de hele palet producten van PinguinLutosa. Ook hier heeft de lokale aanwezigheid wezenlijk bijgedragen tot een verdere stabiele uitbouw van het klantennetwerk. Afrika In Afrika heeft PinguinLutosa ondertussen een stevige voet aan de grond gekregen dankzij een gerichte politiek om diepvriesgroenten samen met aardappelproducten te beleveren. Na de succesvolle opstart van de verkopen in een aantal landen in 2009 kwamen in 2010 een nieuwe reeks landen aan de beurt zodat PinguinLutosa nu actief is in meer dan 20 landen, dit niet alleen in de Food Retail maar evenzeer in de Food Service. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 7

20 Kl anten Traditioneel is PinguinLutosa actief in 3 marktsegmenten: Food Retail, Food Service en Food Industry. Daar waar de diepvriesgroentedivisie meer georiënteerd was op Food Retail private label, Food Service vooral onder het merk Pinguin en een belangrijk luik als gespecialiseerde leverancier aan de Food industry, was het profiel van de aardappeldivisie enigszins anders: een veel belangrijker aandeel in Food Service, dit onder het eigen merk Lutosa, en een minder belangrijk aandeel in Food Industry. Food Retail De verder toenemende concentratie leidt tot toenemende druk op de prijzen. Aankooptechnieken zoals internationale tendering en reverse auctions versterken dit feit nog meer en deze tendens werd in 2010 nog ten top gedreven door de grote concurrentie onder de retailers. Door haar organisatie, marktkennis, imago, kostenbewustzijn, commerciële relaties, blijft PinguinLutosa een belangrijke speler op Europees vlak en wapent zich hiertegen. Gezien de positie van Lutosa in de Belgische Food Retail niet onbelangrijk is, werd ook hier verder geïnvesteerd in promotionele ondersteuning en radioreclame. Met de slogan Schatjes van Patatjes is Lutosa over heel Vlaanderen een goed ingeburgerd merk. Supermarkten vormden tot in 2010 het typisch cliënteel voor de producten van Convenience Cuisine. In 2010 werden een aantal nieuwe producten en verpakkingen ontwikkeld die in Food Service kunnen toegepast worden. Bij wijze van test werden een aantal klanten nauw betrokken bij de nieuwe strategie en werden er intensieve workshops georganiseerd met diverse eindgebruikers. Het succes van deze workshops en het enthousiasme bij de eindklanten resulteerde in een aantal nieuwe contracten voor grootverpakkingen. Food Industry Ook hier stond 2010 in het teken van de verdere integratie van onze beide divisies. Immers, voor een industriële afnemer is PinguinLutosa een attractieve partij gezien het zeer brede aangeboden gamma, de technische competenties van de verkoopsploegen en de mogelijkheden voor optimalisatie van de supply chain zoals het samen beleveren van diepvriesgroenten en aardappelen, optimalisatie van de transportmodaliteiten, belevering van producten met heel specifieke eisen vanuit bepaalde fabrieken, enz In bepaalde landen waar de Food Industry -verkopen nog minder ontwikkeld waren stond 2010 in het teken van marktexploratie en selectieve prospectie. Naar 2011 toe zal nog meer energie gestoken worden in de technische training van het verkoopsteam en de verdere optimalisaties in productie om aan een aantal specifieke eisen van industriële klanten tegemoet te komen. In een aantal emerging countries buiten Europa ging PinguinLutosa evenwel selectief verder met het uitbouwen van de merken Pinguin en Lutosa, vaak in combinatie met de samenwerking met lokale distributeurs van Food Service die ook aan kleinere onafhankelijke supermarkten leveren. Food Service In dit segment zijn zowel de diepvriesgroentedivisie als de aardappeldivisie sterk aanwezig en werden de krachten in 2010 verder gebundeld. De beide verkoopsteams van Food Service werden geïntegreerd tot één ploeg die het volledige productengamma bestrijkt. Er werd geïnvesteerd in de omkadering waardoor PinguinLutosa nu beschikt over landspecifieke Food Service -catalogen en ander communicatiemateriaal ten dienste van haar klanten. Verder werden ook aanzienlijke inspanningen geleverd om de productkennis verder uit te diepen via trainingen en opleidingsmateriaal. 1 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

21 Producten Diepvriesgroentedivisie In de zuivere grondstoffenproducten liet de schaarste zich duidelijk voelen: eerst kende de diepvriesgroentedivisie de droogte bij het begin van het seizoen, daarna regen wat het oogsten bemoeilijkte en een weerslag had op de kwaliteit van de groenten, vervolgens een vroege winter en tenslotte de problemen voor het oogsten van root vegetables, prei, e.d. De belevering van bestaande klanten veiligstellen in deze moeilijke omstandigheden was dan ook een topprioriteit. Eén van de meest opvallende nieuwe tendensen die zowel in Food Retail als in Food Service hun weg vinden zijn de zogenaamde Family Packs. Het gaat om kant-en-klare producten verpakt in grote schalen van 1,2 tot 1,6 kg, die als gezinsverpakking verkocht worden. Vooral in het Verenigd Koninkrijk hebben de Family Packs vrij vlot hun weg naar de consument gevonden, en inmiddels volgden ook andere supermarkten in Europa deze nieuwe trend. Convenience Cuisine heeft op dit vlak een duidelijk concurrentieel voordeel. Aardappeldivisie Ook bij aardappelproducten zorgde het slechte seizoen voor tal van problemen: lagere kwaliteit van aardappelen, kleine kalibers, sterk oplopende prijzen mede door een verhoogde vraag van bepaalde landen zoals Rusland. Dus ook hier stond het beleveren van bestaande klanten centraal. De hoge bezettingsgraad van het productieapparaat zorgde er mede voor dat er weinig ruimte overbleef voor uitbreiding van het gamma, maar wel te vermelden is de lancering van het gamma Pom Tapas Dip & Eat in het specialiteitengamma. De vraag van industriële spelers naar hoogkwalitatieve vlokken met constante kwaliteit bleef eveneens internationaal op een hoog niveau. Marketing Op het gebied van marketing werden in 2010 opnieuw een aantal belangrijke stappen gezet. De voorbije jaren ging zeer veel energie in het uitwerken van een corporate identity voor de groep en het uittekenen van lijnen voor de verdere ontwikkelingen in de toekomst. Vooral voor de verdere uitbouw van de merken Pinguin en Lutosa werd de basis gelegd. In 2010 kon dan ook meer aandacht besteed worden aan het concretiseren van de uitgetekende strategische lijnen. Daarbij is onder andere te vermelden: verder verstevigen van de bekendheid van de merken Pinguin en Lutosa, in Food Service maar ook in Food Retail. Dit door het voeren van radioreclame in België en het ontwikkelen van een aantal nieuwe reeksen producten onder het merk Pinguin in Food Retail in Afrika, Zuid-Amerika en Cyprus; stroomlijnen van alle beursparticipaties: nu wordt wereldwijd gewerkt met eenzelfde uitstraling op beurzen met een geïntegreerde stand van PinguinLutosa. uitwerken van een gemeenschappelijke politiek voor het samenstellen van catalogen voor de merken Pinguin en Lutosa en het uitwerken van PinguinLutosa landencatalogen met oog voor de lokale marktomstandigheden. realiseren van verkoopsondersteunend communicatiemateriaal voor distributeurs waarbij wereldwijd met éénzelfde stramien qua layout wordt gewerkt. uniformisatie en centralisatie van alle gadgets die in de groep gebruikt worden. Hierdoor konden belangrijke synergieën en kostenbesparingen gerealiseerd worden. Al deze zaken kwamen tot stand dankzij het centraal marketingbureau van de groep. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 9

22 PinguinLutosa product portfolio PinguinLutosa biedt op vandaag een zeer brede portefeuille aan producten aan: Groenten en groentemixen Heerlijke groenten barstensvol vitamines, smaakvol, gemakkelijk te bereiden en het heel jaar door beschikbaar. Gebruik de groente mixen van PinguinLutosa en serveer hartige en kleurrijke creaties in een mum van tijd. Het gamma gaat van traditionele groenten en mixen zoals erwten, bonen, bloemkool, soepgroenten, broccolimix, tot meer exotische en soms minder bekende variëteiten: lotus wortel, koolzaadsla, baby-maiskolfjes, king hua mix De meeste groenten zijn beschikbaar in verschillende maten en snitten (kubus, schijfjes, reepjes, ) afhankelijk van de toepassing. Voor de bereiding van diepgevroren groenten lenen zich verschillende kookmethodes zoals stomen, sudderen, roerbakken, 2 0 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Thierry Magré, La vraie croix (regio Vannes, Frankrijk)

23

24 Aromatische kruiden Met de IQF diepgevroren kruiden geeft u smaak aan al uw gerechten. In warme bereidingen gebeurt de toevoeging van de kruiden met zacht blad pas op het einde van de bereiding. Andere meer houterige kruiden zijn perfecte smaakmakers in stoofpotjes. In koude schotels worden de kruiden tijdens de bereiding toegevoegd. Zo krijgen de aroma s tijd om zich met de andere ingrediënten te mengen. Een greep uit het gamma: peterselie, bieslook, look, sjalotten, basilicum Biogroenten en groentemixen Om tegemoet te komen aan de vraag naar biologische groenten en milieuvriendelijke teelten, biedt PinguinLutosa een ruim gamma biogroenten aan. Deze groenten gaan hoofdzakelijk naar industrieklanten voor verdere verwerking, zoals bijvoorbeeld baby voeding. Fruit PinguinLutosa verwerkt in de eigen vestigingen geen fruit maar werkt samen met zorgvuldig gekozen partners. De selectie en de oogst van de beste variëteiten vindt plaats wanneer de vruchten het zoetst zijn. Fruit van uit de hele wereld met zorg bewaard voor Uw genot. Een greep uit het gamma: aardbei, framboos, bosbes, zwarte en rode aalbes, bosvruchtenmix, exotische fruitsalade, Pasta en rijst IQF al dente pasta hoeft enkel ontdooid of geregenereerd te worden. Ideaal in combinatie met PinguinLutosa groentemixen of afgewerkt met onze sausen in miniporties. Een greep uit het gamma: spaghetti, penne, farfalle, fusilli,.. Convenience cuisine Convenience biedt een groot aantal gevarieerde groenterecepten en toepassingen. Een ruime keuze aan al dente groenten, voorgefrituurde en gegrilde groenten, gekruide groenten of groenten met saus. In het convenience gamma vindt u ook soepen, sausen en bereide groenten in miniporties (bijvoorbeeld rode kool met appel of roomspinazie), bereide maaltijden in trays, groentemixen in stoomzakjes (om te stomen in de microgolfoven). In nauwe samenwerking met de klant bereidt onze R&D-ploeg allerhande bereidingen volgens smaak en voorkeur van de klant. Ook in aardappelproducten biedt PinguinLutosa een ruim assortiment aan, gaande van de klassieke friet tot de meest uiteenlopende specialiteiten: Diepgevroren frieten Voorgebakken frieten in verschillende lengtes en snitten, met of zonder schil, met mogelijkheid tot coating. Geschikt voor Food Retail (bijvoorbeeld de Belgische frieten, Patat Kids, crinkle cut ), Food Service en Fast Food industry. De verschillende productiemethodes de aardappeldivisie maakt gebruik van verschillende soorten olie: plantaardige olie voor de klassiekers, zonnebloemolie voor de ovenproducten laten verschillende bereidingswijzen toe, traditioneel in de frituurpan, knapperig en gezond gebakken in de oven of onder de grill of verwarmd in de microgolfoven. Witte en gele rijst maken deel uit van ons standaard gamma. Gebruiksklare producten telkens klaar in enkele seconden. 2 2 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

25 Aardappelspecialiteiten Een uitgebreid gamma specialiteiten op basis van gesneden of geraspte aardappelen of puree: Voorgebakken specialiteiten op basis van gesneden aardappelen (met of zonder schil): blokjes, schijfjes, aardappelpartjes, Parijse aardappeltjes, roast potatoes, Voorgebakken specialiteiten op basis van gesneden aardappelen met een coating van kruiden (spicy en garden wedges). Aardappelpuree: natuur of gekruid, afgewerkt met olijfolie, boter, kaas of kruiden, ideaal voor retail, restauratie of productie van bereide maaltijden. Specialiteiten op basis van aardappelpuree: kroketten, duchesse, Pom Pin, noisettes, Ook aan de kinderen is gedacht met leuke aardappelvormen ( Alfabetletters, dieren) of aardappelwafeltjes. Voorgebakken specialiteiten op basis van geraspte aardappelen zoals bijvoorbeeld de rösti met ver-schillende ingrediënten (met uien, spek, groenten, kaas,...). Aardappelgratins, pure aardappelschijfjes met een romige saus of in combinatie met groenten (gratin dauphinois met prei of Tartiflette). Koelverse frieten Naast de diepgevroren frieten is ook het voorgebakken gamma in het koelvak sterk in opmars: ook hier zijn verschillende snitten en maten beschikbaar. Vlokken PinguinLutosa produceert aardappelvlokken hoofdzakelijk voor de Food Industry en de Food Service. De vlokken vinden hun gebruik in de productie van instant puree, gnocchi, als stabilisator of als ingrediënt voor koekjes. Bio-aardappelproducten Ook in aardappelproducten beschikt PinguinLutosa over een gamma diepgevroren bio-frieten en biospecialiteiten: aardappelpartjes en natuurpuree. Daarnaast worden ook bio-aardappelvlokken aangeboden voornamelijk voor industriële toepassingen. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 2 3

26 CECAB Voorstelling van de groep In de loop van 2010 werd de samenwerking bekrachtigd tussen de PinguinLutosa Food Group enerzijds en de Franse CECAB- Groep anderzijds. De bedoeling is dat PinguinLutosa vanaf 1 mei 2011 de diepvriesgroenteactiviteiten van CECAB overneemt. Deze activiteiten vertegenwoordigen in 2010 zo n ton hetgeen betekent dat met deze samenwerking het totaal jaarvolume van de Groep met ongeveer 25% groeit tot ton, waarvan zo n ton in diepvriesgroente- en ton in aardappelproducten. Eén van de grootste verdiensten van deze samenwerking is de grote complementariteit van de activiteiten: CECAB is vooral aanwezig in geografische gebieden waar PinguinLutosa nog minder sterk stond: Frankrijk, Midden & Oost-Europa en deels Italië. 2 4 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Cyril Even, Ménéac (regio Ploërmel, Frankrijk)

27

28 De overname omhelst in totaal 7 fabrieken waarvan: 2 in Frankrijk 4 in Polen 1 in Hongarije Qua positie komt PinguinLutosa in Frankrijk nu op een niveau van een ton, wat in de buurt komt van de positie van PinguinLutosa in het Verenigd Koninkrijk. Zowel in de segmenten Food Retail en Food Service alsook in Food Industry verstevigt de groep daarmee zijn marktpresentie. CECAB had tenslotte ook al een benijdenswaardige positie opgebouwd in Brazilië, met vooral een sterke merkenaanwezigheid in de Food Retail -sector in de staat Sao Paolo. Ook hier een gelijkaardig scenario als in Italië waar PinguinLutosa vooral sterk staat in de Food Service en in de Food Industry. Ook hier vormt dus de samenwerking tussen beide groepen een zeer grote complementariteit en betekent dit qua verkopen het overschrijden van de kaap van ton. De uitbouw in Brazilië is dan ook sterk gericht op het verder pushen van de merken Pinguin, Lutosa en d Aucy. De Groep CECAB zal wel verder blijven instaan voor de commercialisatie van de producten onder het merk d Aucy die door PinguinLutosa zullen worden geproduceerd en verdeeld. Met de acquisitie van de 4 fabrieken in Polen slaagt PinguinLutosa er vooral in om een stuk minder afhankelijk te worden qua sourcing gezien een aantal producten zoals broccoli en ajuin hier verwerkt worden. Vooral te noteren valt hier verder dat door de deal met CECAB, PinguinLutosa nu een belangrijke producent wordt van fruit. Door deze grotere internationale aanwezigheid vormt Pinguin- Lutosa bij uitstek een attractieve partner voor grote internationaal opererende groepen in Food Retail, Food Service en Food industry, gezien de diverse filialen vanuit dié fabrieken kunnen beleverd worden die logistiek de laagste kosten opleveren. Daarnaast brengen de diverse fabrieken van CECAB een beduidende verhoging van de productiecapaciteit met zich, een broodnodige voorwaarde om de verdere groei van de groep veilig te kunnen stellen. Daarnaast betekent Polen commercieel een goede uitvalbasis: eerst en vooral in Polen zelf, een land dat met 38 miljoen inwoners over een belangrijke interne markt beschikt, met daarenboven een groeiende markt in diepvriesproducten. Daarnaast de Scandinavische landen die vanuit Polen vlot te bereiken zijn. Niet in het minst ook naar Rusland en de Baltische Staten, dit vooral vanuit de fabriek in Elk dicht in de buurt van de grens met Litouwen. Ook voor de Duitse markt is Polen een belangrijke leverancier. Door het verwerven van de fabriek in Hongarije opent onze aanwezigheid hier vooral commerciële perspectieven naar landen van Centraal-Europa, Roemenië, Bulgarije en de landen het voormalige Joegoslavië. Ook in Italië had de CECAB-Groep al een zekere positie uitgebouwd die evenzeer complementair was aan deze van Pinguin- Lutosa: CECAB is vooral actief in de Food Retail terwijl PinguinLutosa een belangrijke speler is in de Food Service en de Food Industry. Met deze acquisitie behoort Italië definitief tot één van de kernlanden van de Groep, met een afname van meer dan ton. 2 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

29 Samenwerking met Pinguinlutosa in de toekomst Met de overname van de diepvriesactiviteiten van d Aucy in 2010 werd al een eerste aanzet gegeven naar integratie van deze activiteiten in de bestaande activiteiten van PinguinLutosa: het in kaart brengen van de activiteiten van beide partijen en het bestuderen van de mogelijke synergieën, dit naast het uitwerken van de modaliteiten van de samenwerking in al zijn aspecten (organisatie, financieel, IT, juridisch, enz.). Elk van deze clusters werkt volgens een zelfde stramien met een verantwoordelijkheid voor de lokale bevoorrading in grondstoffen, eigen productieplanning, eigen verkoopbinnendienst en logistieke organisatie, budgettering & resultaatberekening, rapportering, relaties met lokale besturen enz. Daarnaast gelden een aantal werkingsprincipes voor de efficiënte samenwerking tussen deze landenclusters. In 2011 zal de aandacht vooral uitgaan naar het concretiseren van de samenwerking in al zijn aspecten, teneinde dit te laten verlopen op de vlotst mogelijke manier: Alle marketingactiviteiten van de groep blijven gecentraliseerd in Leuze-en-Hainaut. overname van de productiebedrijven en het operationele management; overname van de lokale agro-organisatie; opzetten van structuren voor intragroep grondstoffenbeheer; integreren van de verkoopsploegen van PinguinLutosa en d Aucy; uitwerken van de logistieke integratie zowel op vlak van grondstoffen als op gebied van afgewerkte producten; verder implementeren van de efficiënte organisatiestructuren. De groep PinguinLutosa is georganiseerd in twee divisies: de diepvriesgroentedivisie en de aardappeldivisie. Binnen de diepvriesgroentedivisie zal gewerkt worden met een vijflandencluster: België, met units in Westrozebeke, Langemark en Comines (Frankrijk); Frankrijk, met units in Moréac and Ychoux; Verenigd Koninkrijk, met units in King s Lynn, Boston en Bourne; Polen met units in Dąbrowa, Lipno, Adamow en Ełk Hongarije met de unit in Baja. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 2 7

30 duurzaamheid D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g i s e e n o n t w i k k e l i n g d i e t e g e m o e t ko m t a a n d e n o d e n va n h e t h e d e n zo n d e r d e b e h o e f t e vo o r z i e n i n g va n d e to e ko m s t i g e g e n e r at i e s i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n. (B ru ndtl an d) Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn naast efficiëntie en absolute focus op kwaliteit belangrijke pijlers waarop de strategie van PinguinLutosa is gebouwd. Door gepaste acties te nemen binnen het overschouwend kader van de 3P s (People, Planet, Profit) is het ons streven bij te dragen aan een maatschappelijke omgeving die ook nog aan de volgende generaties de nodige kansen en mogelijkheden biedt. Concrete stappen zijn in 2010 genomen waarbij de productieeenheden gelegen in West-Vlaanderen rapporteren inzake duurzaamheid door middel van deelname aan het Charter Duurzaam Ondernemen (initiatief van de Vlaamse Overheid, Voka en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij). Als deelnemend bedrijf wordt het intern actieplan inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen jaarlijks extern geaudit. 2 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Yvan, Miel, Stiene en Kristof Covemaecker, Reningelst (België)

31

32 Het kader van 10 thema s waarmee door het Charter Duurzaam Ondernemen vorm wordt gegeven aan het intern actieplan zal in 2011 nog meer als vertrekpunt gebruikt worden om het actieplan op groepsniveau verder uit te bouwen en invulling te geven. Hieronder geven wij enkele concrete actuele actiepunten aan: Duurzame landbouw Voor PinguinLutosa begint alles bij de landbouw. Het is dan ook een hoofdthema in ons duurzaamheidsbeleid. Een duurzame teelt hanteert praktijken die economisch, efficiënt, ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn. Onze agronomen verdiepen zich via projecten met klanten en leveranciers in dit vakgebied. Door het verspreiden van hun kennis bij de landbouwers ondersteunen en motiveren zij de landbouwers om duurzaamheid in alle facetten van hun beleid op te nemen. Centraal hierbij staan: het beperken van negatieve effecten op het milieu - zoals residu s van nutriënten en pesticiden-, de zorg voor biodiversiteit en duurzaam gebruik van water en energie. Water Door het uiterst intensief waterverbruik in onze productieprocessen zijn alle productie-eenheden reeds sinds het prille begin uitgerust met een maximale waterzuiveringsinstallatie en wordt er binnen de grenzen van de voedselveiligheid en kwaliteit gebruik gemaakt van gezuiverd recuperatiewater. Om de druk uitgeoefend op de grondwaterlagen door de productie-eenheden maximaal te verlagen hebben reeds een groot deel van de sites de overstap gemaakt naar aangeleverd water van drinkwaterkwaliteit via het leidingnet (i.s.m. de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). Daaraan gekoppeld is begin 2011 een praktijkstudie van start gegaan op één van de productie-eenheden naar de mogelijkheden tot het maximale hergebruik van het effluent van de waterzuivering als drinkwater. plaatsing van panelen op de productie-eenheid te Westrozebeke. Het totaal geïnstalleerd vermogen is 1.031,75 kw piek. Jaarlijks zal er gemiddeld kwh geproduceerd worden. Dit is het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 255 gezinnen! Ook in 2011 zullen er een aantal nieuwe haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd in een aantal sites om nog meer gebruik te maken van zonnepanelen. Verpakkingsmaterialen In nauwe samenspraak met onze leveranciers van verpakkingsmaterialen worden continu en met doortastend succes de mogelijkheden onderzocht om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren met behoud van de optimale kwaliteitsgarantie. Daarnaast is PinguinLutosa in 2010 meegestapt in een IWTonderzoeksproject om de toepasbaarheid van bioplastics na te gaan voor een aantal productreferenties binnen de groep. Carbon Footprint Door het bestuderen van de goederenbewegingen en de samenwerking met andere diepvrieslogistieke bedrijven zoekt Pinguin- Lutosa naar oplossingen om onnodig transport te vermijden. De uitbreiding van ons partnerschap met Partner Logistics Europe in het Verenigd Koninkrijk kan leiden tot een belangrijke CO 2 - reductie bij de goederendistributie. De verwerking van seizoensgroenten in openlucht, of vollegrondgroenten uit eigen streek zorgt voor een belangrijke bijdrage tot CO 2 -reductie via onze voedselketting. Deze groenten worden geteeld in openlucht (geen serrecultuur), in de vruchtbaarste gronden en in een natuurlijk mild en neerslagrijk klimaat. Om ons duurzaam mobiliteitsbeleid verder uit te breiden neemt PinguinLutosa jaarlijks deel aan initiatieven zoals ik kyoto die duurzaam woon-werkverkeer in de kijker zetten en de werknemers stimuleren om duurzaam te pendelen van en naar het werk. Energie Gezien de aard van onze productieprocessen zijn alle productievestigingen ook grootverbruikers van energie en is energiebesparing meer nog dan ecologisch ook economisch heel belangrijk. Naast de investeringen van afgelopen jaren in aankoop van 100% groene elektriciteit en in de optimalisatie van de eigen biogasverbrandingsmotoren met de daaraan gekoppelde WKK zijn er in 2010 terug een aantal concrete stappen geplaatst. Zo zijn er in verschillende productie-eenheden haalbaarheidsstudies gebeurd naar de plaatsing van zonnepanelen met als concreet gevolg de 3 0 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

33 Bedrijfsstrategie rond het gebruik van palmolie In 2011 wordt een doorbraak verwacht inzake de bedrijfsstrategie rond gebruik van palmolie in de aardappeldivisie. Palmolie is en blijft op dit moment de meest gebruikte plantaardige olie in de aardappeldivisie. Alle inspanningen vanuit de Round Table of Sustainable Palm Oil om een supply chain certificatiesysteem op punt te stellen worden door de aardappeldivisie op de voet gevolgd. Tot op heden wordt de mogelijkheid geboden aan de klanten om via Greenpalm certificaten de garantie te bekomen dat hun product geproduceerd wordt met duurzame palmolie. De beschikbaarheid van 100% RSPO-palmolie voor onze toepassingen wordt van nabij opgevolgd in samenspraak met de leveranciers. Valorisatie van nevenstromen Een team van milieudeskundigen zet zich dagelijks in om de restfracties van afval- en nevenstromen van de diverse productieprocessen op een zo ecologisch en economisch verantwoorde manier te verwerken. Zo wordt continu gezocht naar nieuwe recuperatiemethodes en nieuwe afzetmarkten. Door het ver doorgedreven scheiden van de diverse nevenstromen wordt de fractie restafval zo klein mogelijk gemaakt en de stroom voor recyclage of hergebruik vergroot. Hout, karton, metalen, plastics, groenten, glas, enz worden afzonderlijk ingezameld door ons eigen personeel. Aardappelen staan bekend als een bron van zetmeel. Bij het verwerken van verse aardappelen tot diepgevroren of versgekoelde aardappelproducten komt er vooral tijdens het snijproces een enorme hoeveelheid zetmeel vrij in het proceswater. In plaats van dit zetmeel het ganse waterzuiveringsproces te laten doorlopen tot biogas is het energetisch rendabeler gebleken om maximaal in te zetten op recuperatie van dit zetmeel uit het proceswater. De aardappeldivisie heeft daartoe geïnvesteerd in nieuwe technieken die de selectieve recuperatie en valorisatie van ruw zetmeel uit het proceswater hebben geoptimaliseerd. Een belangrijk rechtstreeks gevolg was een mindere belasting van de waterzuivering met een enorme daling van het energieverbruik tot gevolg. Het gerecupereerde ruw zetmeel vindt zijn toepassing in onder meer de textielindustrie. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 3 1

34 human resources Onze medewerkers zijn onze belangrijkste investering, in die zin is PinguinLutosa overtuigd dat haar HR-beleid zeer veel aandacht dient te krijgen en 100% in lijn moet liggen met de strategische speerpunten van PinguinLutosa. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg maakt deel uit van onze cultuur. Het is essentieel om dit iedere dag opnieuw waar te maken; te waken over de details die uiteindelijk de cultuur blijven bepalen. Kwaliteitszorg betekent dan ook kwaliteitsvol zorgen voor haar medewerkers. Dit start al bij de rekrutering van onze medewerkers, kandidaten dienen dan al te voelen dat kwaliteit geen loos begrip is. En PinguinLutosa wil dit blijven waarmaken gedurende de volledige loopbaan van haar medewerkers. Een kwaliteitsvol personeelsbeleid betekent ook een omgeving creëren waar kwaliteiten van medewerkers verder ontwikkeld worden. Een kwaliteitsvol personeelsbeleid omvat ook een gedegen evaluatiestrategie waarbij al onze medewerkers op regelmatige basis worden gecoacht en bijgestuurd waar nodig. Innovatie Innovatie start bij ideeën van mensen, van medewerkers. Gaat het over productontwikkeling of operationeel/technische verbeteringen, heel vaak ontstaan die ideeën op de werkvloer. Pinguin- Lutosa moet een kader creëren waarin de mensen gestimuleerd worden om verbeteringsvoorstellen te lanceren. Iedere leidinggevende heeft dan ook de taak om constant te luisteren naar zijn medewerkers, hun te overladen met vragen. Voor PinguinLutosa nieuwe processen wil invoeren, toetst het die eerst met de gebruikers. De recente geschiedenis heeft PinguinLutosa geleerd dat alle innovaties die het gelanceerd heeft geïnitieerd zijn door haar eigen mensen. PinguinLutosa is daar fier op. Internationalisatie De snelle groei van de PinguinLutosa Food Group heeft ook zijn impact op het HR-beleid. Naast het verder werken aan de integratie van diverse afdelingen gaat PinguinLutosa zeker ruimte te creëren om de best practices te delen én in te voeren. Haar internationale contacten laten immers toe te putten uit een grote groep mensen en hun ideeën Operational excellence In een snel wijzigende wereld traint PinguinLutosa haar medewerkers in de nieuwe processen, en hoe ze deze dienen op te volgen. In 2011 start PinguinLutosa in bepaalde divisies met een intensief leadership programma, met als doel dat elke leidinggevende zijn medewerkers helpt om de lat hoger te leggen. Hierbij bewaakt PinguinLutosa het evenwicht tussen de strakke processen en de individuele sterktes van elke medewerker. Hiertoe worden alle job descriptions in detail herschreven met o.a. het definiëren van individuele performantie-indicatoren. Duurzaamheid PinguinLutosa sensibiliseert haar medewerkers heel intensief op vlak van duurzaamheid, gezien PinguinLutosa er van overtuigd is dat deze duurzaamheidaanpak de essentie van het bedrijf raakt. Duurzaamheid maakt voor PinguinLutosa pas echt deel uit van haar cultuur, als het dit terugvindt in de details van haar werking. Die details vind je niet terug in flowcharts, wél in het dagdagelijks gedrag van de medewerkers. Vanuit het bedrijf volgt Pinguin lutosa dit dan ook strikt op. 3 2 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Bonny en Sabine Vergauwe, Westrozebeke (België)

35

36 corporate governance verklaring De algemene principes en bepalingen in verband met de rol en de verantwoordelijkheid, de benoemingsprocedures en de organisatie van de Raad van Bestuur staan beschreven in het Corporate Governance Charter van PinguinLutosa. PinguinLutosa gebruikt daarbij de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode. Dit charter kan geraadpleegd worden op de website ( De Groep volgt de ontwikkelingen op de voet en stuurt waar nodig haar Corporate Governance structuur bij. De Raad van Bestuur herziet het Corporate Governance Charter regelmatig en waar nodig worden aanpassingen gedaan. Zo werd het charter in 2009 herzien in het licht van de gewijzigde Corporate Governance Code. In 2010 werd het charter eveneens herzien maar werden geen aanpassingen nodig geacht. Conform de Corporate Governance Code vermeldt dit hoofdstuk de relevante gebeurtenissen van het afgelopen boekjaar. Waar van de Corporate Governance Code werd afgeweken wordt dit toegelicht. R a ad van Bestu u r De Raad van Bestuur bepaalt de strategie van de Groep en ziet toe op het dagelijkse bestuur via haar leden die ook deel uitmaken van het Managementcomité. De Raad van Bestuur vergadert minstens zesmaal per jaar. De besluiten worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, samen optredend met een onafhankelijk bestuurder. Naast de gedelegeerde bestuurder, die het dagelijkse bestuur waarneemt, zijn er minstens drie onafhankelijke bestuurders, waaronder de voorzitter, die zorgen voor voldoende evenwicht. De Chief Financial Officer (BVBA The New Mile vv Steven D haene) wordt uitgenodigd op de Raad van Bestuur als secretaris. Samenstelling Op 31 december 2010 bestond de Raad van Bestuur uit 7 niet-uitvoerende leden en 1 uitvoerend lid. 3 bestuurders zijn onafhankelijk in de zin van artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen. Naam bestuurder Datum benoeming Einde mandaat Uitvoerend / niet-uitvoerend Onafhankelijke / niet-onafhankelijke bestuurder NV Vijverbos vv Herwig Dejonghe 12/01/2000 JV 2011 Uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder BVBA Management Deprez vv Veerle Deprez 09/11/2005 JV 2011 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder Jo Breesch 14/11/ /09/2010 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder Gert Van Huffel 12/10/2010 JV 2011 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder NV Deprez Invest vv Hein Deprez 01/01/2010 JV 2011 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder BVBA The Marble vv Luc Van Nevel 01/07/2004 JV 2011 Niet-uitvoerend Onafhankelijk bestuurder BVBA Marc Ooms vv Marc Ooms 09/11/2007 JV 2011 Niet-uitvoerend Niet-onafhankelijk bestuurder Luc Vandewalle 09/11/2007 JV 2011 Niet-uitvoerend Onafhankelijk bestuurder Patrick Moermans 09/05/2003 JV 2011 Niet-uitvoerend Onafhankelijk bestuurder 3 4 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a David en Mickaël Joubier, Taupont (regio Ploërmel, Frankrijk)

37

38 Dhr. Jo Breesch heeft zijn mandaat ter beschikking gesteld vanaf 01/09/2010 en werd vervangen door dhr. Gert Van Huffel. Hij heeft door zijn ervaring en betrokkenheid bij het bedrijf positief bijgedragen tot de goede werking van de Raad van Bestuur en de groei van de vennootschap. Een aantal leden van de Raad van Bestuur oefent hun mandaat uit via een vennootschap: The Marble BVBA wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Van Nevel; Vijverbos NV wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Herwig Dejonghe; Management Deprez BVBA wordt vast vertegenwoordigd door Mevr. Veerle Deprez; Marc Ooms BVBA wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms; Deprez Invest NV wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez. Het afgelopen jaar heeft de Raad van Bestuur zich ingelaten met: De jaarresultatenrekening, de jaarrekeningen, het jaarverslag; Het bijeenroepen en de agenda van de Algemene Vergadering; Goedkeuring van de budgetten en investeringsprojecten; Regelmatige evaluatie van de activiteiten; Goedkeuring persberichten; Verslaggeving door de voorzitters van de comités; Rechtzaken en geschillen; Strategie van de vennootschap; Financiering en optimalisatie van de financiële structuur en club deal; Operationele organisatie en transfer pricing; Reorganisaties en wijzigingen in de groepsstructuur en organogram; Kapitaalverhoging; Mergers & acquisitions. De mandaten van de Raad van Bestuur vervallen allemaal na de Algemene Vergadering van 20 mei Evaluatie Onder leiding van zijn Voorzitter evalueert de Raad van Bestuur tweejaarlijks zijn omvang, samenstelling en werking, alsook die van de Comités en de interactie met het uitvoerend management. Deze zelfevaluatie wordt voorbereid door het Benoemings- en Remuneratiecomité. Au ditcomité Het Auditcomité werd aangesteld om de Raad van Bestuur bij te staan bij het controleren van de financiële rekeningen van de onderneming. Bijkomend ondersteunt het de Raad van Bestuur bij de controle van de naleving van de wettelijke en juridische regelgeving alsook bij de evaluatie van de geschiktheid en de onafhankelijkheid van de commissaris. Het Auditcomité telt 5 leden: Dhr. Patrick Moermans; Dhr. Gert Van Huffel; Dhr. Luc Vandewalle; The Marble BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Van Nevel; Management Deprez BVBA, vast vertegenwoordigd door Mevr. Veerle Deprez. Conform artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de Groep dat de Voorzitter van het Auditcomité, de heer Patrick Moermans, voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid en de nodige deskundigheid bezit op het gebied van boekhouding en audit. De gedelegeerd bestuurder en de Chief Financial Officer worden op de vergadering uitgenodigd. Het Auditcomité behandelde in 2010 volgende onderwerpen: De halfjaar- en jaarresultaten en de controle op de consistente toepassing en eventuele wijziging van de waarderings- en boekhoudkundige grondslagen; Het verloop en de evaluatie van de externe audit; De evaluatie en de controle van de one-to-one regels; Opzetten van een interne auditfunctie binnen de Groep; Interne controle; Diverse aandachtspunten. 3 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

39 Na elke vergadering rapporteert de voorzitter van het Auditcomité aan de Raad van Bestuur over deze punten en adviseert de Raad van Bestuur in deze materies. In afwijking van het Corporate Governance Charter en van bepaling 5.2./28 van de Belgische Corporate Governance Code kwam het Auditcomité het afgelopen boekjaar 3 maal samen. Het vierde auditcomité werd gehouden op 17 maart 2011 maar had betrekking op PinguinLutosa is van oordeel dat dit geen impact heeft gehad op de werking van het Auditcomité. De commissaris werd uitgenodigd en was aanwezig op 2 vergaderingen. B enoemings- en Rem u ner atiecomité In de schoot van de Raad van Bestuur werd tevens een Benoemings- en Remuneratiecomité opgericht. Het Benoemings- en Remuneratiecomité staat de Raad van Bestuur bij in het vervullen van zijn taken ter voorbereiding van de (her)benoeming van bestuurders en ter benoeming van de leden van het Managementcomité, alsook in het vervullen van zijn taken omtrent het vergoedingsbeleid en de individuele vergoedingen wat bestuurders en leden van het Managementcomité betreft. A anwezigheidsg r a ad 2010 Raad van Bestuur Auditcomité Benoemings- en Remuneratiecomité Totaal aantal BVBA The Marble NV Vijverbos 7 Patrick Moermans 6 2 Jo Breesch 5 3 Gert Van Huffel 2 Luc Vandewalle BVBA Marc Ooms 6 NV Deprez Invest 7 BVBA Management Deprez Het Benoemings- en Remuneratiecomité telt 3 leden: Dhr. Luc Vandewalle; The Marble BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Van Nevel; Management Deprez BVBA, vast vertegenwoordigd door Mevr. Veerle Deprez. De Chief Financial Officer en dhr. Gert Van Huffel worden eveneens op de vergadering uitgenodigd. Op 17 maart 2010 en 22 november 2010 kwam het Benoemingsen Remuneratiecomité samen en besprak onder andere volgende zaken: Vaststelling van de variabele vergoeding voor de uitvoerende bestuurders; Verloning van de leden van het corporate management en van andere belangrijke kaderleden. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 3 7

40 Manag em entcomité Commissaris De Groep investeert niet alleen in machines maar vooral ook in mensen. Verdere uitbreiding, automatisatie en optimalisatie eisen een sterk team van gemotiveerde en bekwame mensen. Mensen staan centraal in een onderneming. Een sterke groepsgeest wordt gevoed door een dynamisch managementteam. Ervaring en nieuwe ideeën dienen hand in hand te gaan. Het Managementcomité is per 31 december 2010 als volgt samengesteld: Herwig Dejonghe, Gedelegeerd Bestuurder (CEO); en General manager van de diepvriesgroentedivisie; Steven D haene, Financieel Directeur (CFO); Erwin Wuyts, General Manager van de aardappeldivisie. De leden van het Managementcomité oefenen deze functie uit via een vennootschap: Vijverbos NV wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Herwig Dejonghe; Dynobryon BVBA wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Erwin Wuyts; The New Mile BVBA wordt vast vertegenwoordigd door dhr. Steven D haene. De Raad van Bestuur machtigt het Managementcomité om handelingen te stellen behorende tot het dagelijkse bestuur. Rekening houdend met de waarden van de vennootschap, haar risicozin en de sleutelelementen van haar beleid, heeft het Managementcomité voldoende speelruimte om de vennootschapsstrategie voor te stellen en te implementeren. De controle van de jaarrekeningen van de vennootschap werd toevertrouwd aan Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne. Ze omvatten de controle van de statutaire jaarrekeningen van PinguinLutosa NV, Pinguin Langemark NV, Pinguin Salads BVBA, PinguinLutosa Foods NV, Vanelo NV, G&L Van Den Broeke- Olsene NV, PinguinLutosa Foods UK Ltd. en de geconsolideerde jaarrekening van PinguinLutosa NV. Tevens werd er in het kader van de consolidatie een beperkt nazicht uitgevoerd voor de buitenlandse filialen Pinguin Aquitaine SAS, PinguinLutosa Deutschland Gmbh, M.A.C. Sarl, Pinguin Hong Kong Ltd., Lutosa France Sarl, Lutosa UK Ltd., Lutosa España SA, Lutosa América Latina Ltda, PinguinLutosa Japan K.K., PinguinLutosa Foods Shanghai Ltd., PinguinLutosa Italia Srl. en PinguinLutosa CEE Gmbh. Rem u ner atieversl ag Procedure voor de ontwikkeling van een remuneratiebeleid en voor de vaststelling van het remuneratieniveau voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor de leden van het uitvoerend management De vergoeding van de onafhankelijke en de overige niet-uitvoerende bestuurders bestaat uit een vaste vergoeding en zitpenningen voor het bijwonen van de vergaderingen van de Raad en van de Comités in de schoot van de Raad (met inbegrip van aanwezigheid via video- of telefoonconferentie), betaalbaar op halfjaarlijkse basis. Daarbij wordt rekening gehouden met hun specifieke rol, als voorzitter van de Raad van Bestuur, voorzitter of lid van een comité, alsook met de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en tijdsbesteding. Op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité kan de Algemene Vergadering verder beslissen een vaste vergoeding toe te kennen aan één of meerdere onafhankelijke of overige niet-uitvoerende bestuurders. De vergoeding van de CEO en de leden van het Managementcomité wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De vergoeding beoogt hooggekwalificeerd en veelbelovend managementtalent aan te trekken, te motiveren en te behouden, en de belangen van managers en alle stakeholders van PinguinLutosa op één lijn te brengen. De hoogte en de structuur van de vergoeding zijn onderworpen aan een jaarlijkse analyse. 3 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

41 De Vennootschap heeft niet beslist om de volgende twee boekjaren grote wijzigingen aan te brengen aan haar remuneratiebeleid. Vergoeding niet-uitvoerende bestuurders De voorzitter van de Raad van Bestuur krijgt een vaste vergoeding van 90k euro per jaar. Hij krijgt geen bijkomende andere vergoeding zoals zitpenningen voor de Raad van Bestuur noch voor de comités waarin hij zetelt. De onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders krijgen een vergoeding die afhankelijk is van hun aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de comités. Deze vergoeding bedraagt 1,5k euro per zitting. De niet-uitvoerende bestuurders krijgen bijkomend een vaste vergoeding van 15k euro op jaarbasis. Er wordt geen variabele vergoeding toegekend voor de prestaties van 2010 aan de bestuurders uit hoofde van hun mandaat. In totaal bedroeg de vergoeding voor de Raad van Bestuur in hoofde van het bestuursmandaat 261k euro. Vergoeding uitvoerende bestuurders In het boekjaar 2010 was de enige uitvoerende bestuurder de CEO. Voor zijn vergoeding voor 2010 wordt verwezen naar de titel hieronder. De vergoeding voor 2 uitvoerende bestuurders bedroeg in het boekjaar k euro. Dit omvatte een variabele vergoeding van 6k euro met betrekking tot De uitvoerende bestuurders hebben als zelfstandige een vaste vergoeding waarin alle sociale lasten, belastingen en groepsverzekering inbegrepen zijn. In de toegekende bezoldiging zit de terugbetaling van een aantal kosten gemaakt in opdracht en voor rekening van de Groep. Vergoeding CEO De vergoeding van de CEO (gedelegeerd bestuurder) bedroeg 300k euro voor het boekjaar Hierin zat een variabele vergoeding vervat van 16k euro met betrekking tot De variabele vergoeding was gekoppeld aan het behalen van zowel kwalitatieve criteria, rekening houdend met de individuele prestaties, als kwantitatieve criteria, rekening houdend met de resultaten van de ganse PinguinLutosa Groep. Er worden geen bijkomende vergoedingen uitbetaald in het kader van een pensioenregeling. De vergoeding van de CEO (gedelegeerd bestuurder) bedroeg 290k euro voor het boekjaar Hierin zat een variabele vergoeding vervat van 29k euro met betrekking tot De CEO heeft een contract als zelfstandige met een vaste vergoeding waarin alle sociale lasten, belastingen, pensioensparen en bedrijfswagen inbegrepen zijn. Vergoeding leden Managementcomité Een aantal leden van het Managementcomité hebben als zelfstandige een vaste vergoeding waarin alle sociale lasten, belastingen, pensioensparen en bedrijfswagen inbegrepen zijn. Het totaal van de in 2010 toegekende bezoldigingen voor de leden van het Managementcomité (exclusief CEO) bedraagt 329k euro. Dit omvatte een variabele vergoeding van 16k euro. De variabele vergoeding was gekoppeld aan het behalen van zowel kwalitatieve criteria, rekening houdend met de individuele prestaties, als kwantitatieve criteria, rekening houdend met de resultaten van de ganse PinguinLutosa Groep. Er worden geen bijkomende vergoedingen uitbetaald in het kader van een pensioenregeling. Het totaal van de in 2009 toegekende bezoldigingen voor de leden van het Managementcomité (exclusief CEO) bedroeg 536k euro. Dit omvatte een variabele vergoeding van 34k euro. De daling in 2010 ten opzichte van 2009 is te verklaren door het feit dat er nu 2 leden (naast 1 uitvoerende bestuurder) een volledig jaar in het comité opgenomen zijn waar dit vorig jaar 8 personen waren, zij het dat een aantal slechts een deel van het jaar in het comité opgenomen waren. Er werden geen extralegale voordelen uitbetaald, noch in de vorm van cash, noch in de vorm van aandelenopties of warranten. In de toegekende bezoldiging zit de terugbetaling van een aantal kosten gemaakt in opdracht en voor rekening van de Groep. Deze bedragen 25k euro. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 3 9

42 Tr ansac ties m et verbonden partij en K apita al structu u r In navolging van de Corporate Governance Code heeft de Raad van Bestuur een beleid uitgewerkt met betrekking tot transacties met verbonden partijen die niet onder de belangenconflictregeling vallen. Zo dienen alle bestuurders, hun respectieve vaste vertegenwoordigers en alle leden van het Managementcomité alle voorgenomen transacties tussen hen en PinguinLutosa of één van haar dochtervennootschappen voorafgaandelijk aan de Raad van Bestuur te melden. Enkel de Raad van Bestuur kan beslissen over het aangaan door PinguinLutosa of de betrokken dochtervennootschap van dergelijke transactie. De Raad van Bestuur motiveert zijn beslissing in zijn notulen en ziet er in het bijzonder op toe dat de transactie gebeurt tegen marktvoorwaarden. Uitzonderlijk is deze voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur van PinguinLutosa niet vereist indien de betrokken transactie voor PinguinLutosa of voor haar dochtervennootschap past binnen hun gebruikelijke bedrijfsactiviteiten. In dit geval dient de Raad van Bestuur jaarlijks alle transacties goed te keuren. Toepassing art. 523 van het Wetboek van Vennootschappen Vijverbos NV en Mevr. Veerle Deprez hebben in juni 2010 voor een korte periode tijdelijk extra middelen ter beschikking gesteld van PinguinLutosa NV. Meer bepaald gaat het hier om een bedrag van 2,1 miljoen euro ter beschikking gesteld door Mevr. Veerle Deprez en 0,3 miljoen euro door Vijverbos NV. De intresten op deze terbeschikkingstelling werden in rekening gebracht bij de halfjaarcijfers per 30 juni Op 31 december 2010 wordt het kapitaal vertegenwoordigd door aandelen, die dezelfde rechten hebben. A andeelhouder structu u r De volgende tabel geeft een overzicht van het aandeelhoudersschap op basis van de laatste transparantiekennisgevingen die PinguinLutosa NV heeft ontvangen op 28 oktober Aandeelhouderstructuur 31/12/2010 Aantal aandelen % STAK Pinguin ,25% Food Invest International NV (FII) ,22% Familie Dejonghe ,52% Totaal STAK, FII & Fam. Dejonghe ,99% Publiek * ,83% Union Fermière Morbihannaise SCA ,41% KBC Private Equity NV ,14% Lur Berri SCA ,07% Tosalu NV ,95% SILL SA ,78% Koramic Finance Company NV ,45% Volys Star NV ,37% Gezien deze terbeschikkingstelling gebeurde aan marktconforme voorwaarden en tijdelijk door PinguinLutosa NV aangewend werden in het kader van de normale bedrijfsvoering en in het kader van de optimalisatie van de financieringsstructuur, was dit in het belang van de onderneming. Omwille van deze redenen werd deze financiering bekrachtigd door de Raad van Bestuur en werden de halfjaarcijfers goedgekeurd. Meer informatie omtrent transacties met verbonden partijen vindt u in toelichting 7.4. Verwante partijen bij het Financieel Verslag. Totaal ,00% * inclusief aandelen bij Primco, Degroof Corporate Finance en personeel B el angrij ke e voluties van het a andeelhouderschap Op 28 oktober 2010 heeft Union Fermière Morbihannaise SCA (CECAB-groep) een aandeel in het kapitaal van de Groep ondertekend voor een bedrag van 10 miljoen euro. In 2010 waren er geen overige belangrijke evoluties in het aandeelhouderschap. 4 0 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

43 Elem enten die een g e volg kunnen heb ben in g e val van een open ba ar overnam ebod In uitvoering van artikel 34 van het KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt volgt hieronder een overzicht van elementen die een effect kunnen hebben in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van PinguinLutosa. Statutaire beperking van de uitoefening van het stemrecht Artikel 8 van de statuten van PinguinLutosa bepaalt dat, indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen door de Raad van Bestuur niet heeft verricht binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege wordt geschorst zolang deze storting niet is verricht. Op 31 december 2010 was het kapitaal echter volledig volstort. Aandeelhoudersovereenkomsten die bekend zijn bij de emittent en die aanleiding kunnen geven tot beperking van de overdracht van effecten en/of uitoefening van het stemrecht PinguinLutosa heeft kennis van een aantal aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen STAK Pinguin en andere aandeelhouders: 1. Overeenkomst van 1 september 2003 respectievelijk van september 2003 tussen STAK Pinguin en Volys Star NV, respectievelijk Société Industrielle Laitière du Leon SA (SILL) Deze overeenkomsten voorzien niet in bijzondere controlerechten voor de partijen. De partijen hebben geen stemafspraken gemaakt. De aandeelhoudersovereenkomsten bevatten zowel een voorkooprecht ten voordele van de STAK Pinguin als een volgrecht ten voordele van Volys Star NV, respectievelijk SILL. voornoemde overdraagbaarheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle overdrachten van aandelen: (a) Op grond van het voorkooprecht verbindt Volys Star NV respectievelijk SILL er zich toe om hun aandelen in Pinguin- Lutosa eerst aan te bieden aan de STAK Pinguin, indien zij alle of een gedeelte van hun aandelen in PinguinLutosa wensen over te dragen. De duurtijd van het voorkooprecht verstrijkt op 31 december De prijs waartegen het voorkooprecht kan uitgeoefend worden, is gelijk aan de prijs die door de kandidaat-koper geboden wordt aan de kandidaat-verkoper. (b) Op grond van het volgrecht hebben Volys Star NV respectievelijk SILL het recht om hun aandelen in PinguinLutosa mee te verkopen aan de derde die alle of de meerderheid verwerft van de aandelen die de STAK Pinguin aanhoudt in PinguinLutosa. Het volgrecht kan uitgeoefend worden tegen dezelfde prijs, voorwaarden en modaliteiten als deze geboden door de derde. De duurtijd van het volgrecht verstrijkt op 31 december j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 4 1

44 2. Overeenkomst van 17 september 2003 tussen STAK Pinguin en Lur Berri SCA STAK Pinguin en Lur Berri SCA hebben een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Deze voorziet niet in bijzondere controlerechten voor de partijen. De partijen hebben geen stemafspraken gemaakt. 3. Overeenkomst van 17 september 2004 tussen STAK Pinguin en KBC Private Equity NV STAK Pinguin heeft eveneens een aandeelhoudersovereenkomst met KBC Private Equity NV. Deze bevat een aantal bepalingen omtrent de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur: De aandeelhoudersovereenkomst bevat zowel een voorkooprecht als een volgrecht. Voornoemde overdraagbaarheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle overdrachten van aandelen: (a) Op grond van het voorkooprecht verbindt elke aandeelhouder (STAK Pinguin, dan wel Lur Berri SCA) die al zijn aandelen PinguinLutosa wenst over te dragen, er zich toe om deze eerst aan te bieden aan de andere aandeelhouder (Lur Berri SCA, dan wel STAK Pinguin). De duurtijd van het voorkooprecht verstrijkt op 31 december De prijs waartegen het voorkooprecht kan uitgeoefend worden, is gelijk aan de prijs die door de kandidaat-koper geboden wordt aan de kandidaat-verkoper. (a) (b) Samenstelling van de Raad van Bestuur: STAK Pinguin heeft het recht om een lijst van kandidaten voor te dragen ter benoeming van vier bestuurders. KBC Private Equity NV heeft het recht om een lijst van kandidaten voor te dragen ter benoeming van één bestuurder, en dit zolang KBC Private Equity NV 5% van de aandelen van PinguinLutosa (op een fully diluted basis) aanhoudt. Voorts hebben STAK Pinguin en KBC Private Equity NV een stemafspraak gemaakt dat minstens drie bestuurders onafhankelijk moeten zijn. Zij maken zich ook sterk ten opzichte van elkaar dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur gekozen zal worden uit de onafhankelijke bestuurders. (b) Op grond van het volgrecht heeft Lur Berri SCA, voor zo- (c) Een analoge sterkmaking voorziet dat de Raad van Bestuur ver zij haar voorkooprecht niet uitoefent, het recht om haar van PinguinLutosa een Auditcomité en een Benoemings- aandelen in PinguinLutosa mee te verkopen aan de derde en Remuneratiecomité zal oprichten. Het Benoemings-en die alle of de meerderheid verwerft van de aandelen die Remuneratiecomité zal enkel samengesteld zijn uit onaf- STAK Pinguin aanhoudt in PinguinLutosa. Het volgrecht hankelijke bestuurders. kan uitgeoefend worden tegen dezelfde prijs, voorwaarden en modaliteiten als deze geboden door de derde. De duurtijd van het volgrecht verstrijkt op 31 december In de aandeelhoudersovereenkomst met Lur Berri SCA is een anti-dilutieclausule opgenomen. In de mate dat Lur Berri SCA bij kapitaalverhoging binnen PinguinLutosa niet zou kunnen gebruik maken van voorkeurrechten om haar participatie op peil te houden, is voorzien in een aandeelhoudersherschikking, of - bij gebreke daaraan - in een overdracht van voorkeurrechten aan Lur Berri SCA vanwege STAK Pinguin of een bijkomende uitgifte van aandelen ten voordele van Lur Berri SCA. 4 2 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

45 Voorts bevat deze aandeelhoudersovereenkomst zowel voorkooprechten als volgrechten, die van toepassing zijn op alle overdrachten van aandelen PinguinLutosa door STAK Pinguin, respectievelijk KBC Private Equity NV: (a) Op grond van het voorkooprecht verbinden STAK Pinguin en KBC Private Equity NV zich ten opzichte van elkaar dat indien één van hen al zijn aandelen PinguinLutosa wenst over te dragen, hij deze eerst moet aanbieden aan de andere. De prijs waartegen het voorkooprecht kan uitgeoefend worden, is gelijk aan de prijs die door de kandidaat-koper geboden wordt aan de kandidaat-verkoper. Interne controle en risicobeheer De Raad van Bestuur van PinguinLutosa is verantwoordelijk voor de inschatting van de risico s die eigen zijn aan de Vennootschap en voor de evaluatie van de doeltreffendheid van de interne controle. PinguinLutosa beschikt over een intern controlesysteem dat gebaseerd is op het COSO-model. Hierna worden volgende pijlers besproken: controleomgeving, risicobeheerssystemen en controle, financiële rapportering en communicatie en tenslotte toezicht en monitoring. (b) (c) Op grond van een eerste volgrecht heeft KBC Private Equity NV, voor zover zij haar voorkooprecht niet uitoefent, het recht om haar aandelen in PinguinLutosa mee te verkopen aan de derde die 15% of meer verwerft van de aandelen die STAK Pinguin aanhoudt in PinguinLutosa. Het volgrecht kan uitgeoefend worden tegen dezelfde prijs, voorwaarden en modaliteiten als deze geboden door de derde. Op grond van een tweede volgrecht heeft STAK Pinguin, voor zover zij haar voorkooprecht niet uitoefent, het recht om haar aandelen in PinguinLutosa mee te verkopen, indien KBC Private Equity NV haar aandelen wenst over te dragen aan een industriële partner. Het volgrecht kan uitgeoefend worden tegen dezelfde prijs, voorwaarden en modaliteiten als deze geboden door de derde. Belangrijke overeenkomsten die in werking treden, wijzigingen ondergaan of aflopen in geval van wijziging in de controle over de vennootschap In het kader van de club deal werd in de EUR 140,000,000 Senior Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement dd. 8 januari 2008 tussen de PinguinLutosa Groep en het bankensyndicaat met als Lead Arranger ING Belgium NV een Change of Control -clausule opgenomen, waardoor de banken de gelegenheid krijgen om de terugbetaling van het krediet te eisen in geval van een wijziging in de controle over het kapitaal van PinguinLutosa. Het management heeft verscheidene controles geïmplementeerd om de risico s die de realisatie van de strategische speerpunten en assen kunnen ondermijnen, te beheersen. Controleomgeving Algemeen PinguinLutosa is toegewijd aan een bewust risicobeheer aan de hand van een sterk uitgebouwd intern controlesysteem, dit door een bedrijfscultuur te stimuleren waarbij alle medewerkers worden gesensibiliseerd om hun rollen en verantwoordelijkheden te vervullen in overeenstemming met de hoogste standaarden van integriteit en professionaliteit. PinguinLutosa s intern controlesysteem is opgebouwd ter realisatie van de strategische speerpunten (operationele efficiëntie, kwaliteitsgarantie en duurzame ontwikkeling) en assen (klantenpersoneel-leverancierstevredenheid, innovatie, internationalisatie, groei en naambekendheid). Auditcomité Het Auditcomité onderzoekt de systemen voor interne controle en risicobeheer opgezet door het management van Pinguin- Lutosa, teneinde zich ervan te vergewissen dat de voornaamste risico s (met inbegrip van deze die betrekking hebben op de naleving van wet- en regelgeving) behoorlijk worden geïdentificeerd, beheerd en ter kennis gebracht, overeenkomstig het door de Raad van Bestuur goedgekeurde kader. Het Auditcomité onderzoekt de specifieke regelingen volgens dewelke personeelsleden van PinguinLutosa, in vertrouwen, hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden. Indien j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 4 3

46 dit noodzakelijk wordt geacht, worden regelingen getroffen voor een onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van deze aangelegenheden, en dit in proportie tot de beweerde ernst ervan. Tevens worden regelingen getroffen volgens dewelke personeelsleden de voorzitter van het Auditcomité rechtstreeks kunnen inlichten. Minstens tweemaal per jaar heeft het Auditcomité een ontmoeting met de commissaris in afwezigheid van het Managementcomité, om met hem te overleggen over de materies die tot zijn bevoegdheid behoren en over alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces. Daarnaast wordt door het management op regelmatige basis een update gegeven van de hangende geschillen. Daarbij gebeurt telkens een gekwantificeerde risico-inschatting en -classificatie. Interne audit De missie van interne audit is om, naast de externe auditor, een onafhankelijk en objectief oordeel te vormen over de risico s en het interne controlesysteem van de Groep. De interne auditor formuleert aanbevelingen aan het management om interne controles te verbeteren zowel naar efficiëntie als naar effectiviteit. De interne auditor rapporteert functioneel aan het Auditcomité. Evenwel fungeert de Voorzitter van de Raad van Bestuur eveneens als rechtstreeks aanspreekpunt voor de interne auditor. Er is doelbewust naar gestreefd om de onafhankelijkheid van de interne auditor te waarborgen. Risicobeheerssystemen en interne controle De belangrijkste kenmerken van het proces voor risicobeheer en interne controle kunnen als volgt worden samengevat: de risicopositie van de onderneming, de mogelijke financiële impact en de vereiste actiepunten worden regelmatig geëvalueerd door het management en door de Raad van Bestuur, daarin geadviseerd door het Auditcomité; bij het bespreken van de strategie en investeringsprojecten binnen de Raad van Bestuur, wordt eveneens een evaluatie gemaakt van de daaraan verbonden risico s. Waar nodig worden passende maatregelen genomen; Op kwartaalbasis worden in het auditcomité de juridische geschillen besproken die een materiële financiële impact kunnen hebben voor de vennootschap; De interne auditrapporten worden steeds met het lokaal management besproken en halfjaarlijks worden een samenvatting met het Auditcomité besproken. Voor een bespreking van de voornaamste risico s en de overeenstemmende controleactiveiten wordt verwezen naar toelichting Beleid inzake risicobeheer bij het Financieel Verslag. De interne auditor laat zich indien nodig in zijn werkzaamheden bijstaan door een gespecialiseerd extern adviesbureau. Dit laat toe om nog hogere eisen te stellen en tezelfdertijd steeds op de hoogte te blijven van de gangbare praktijken binnen het interne auditdomein. 4 4 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

47 Financiële rapportering en communicatie Het proces van financiële rapportering en communicatie van PinguinLutosa kan als volgt worden samengevat: Een closing planning met checklist wordt opgesteld met de taken die moeten worden vervuld voor de kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarafsluiting van PinguinLutosa en haar dochterondernemingen. De financiële afdeling verschaft de boekhoudkundige cijfers onder toezicht van de chief accountant. De controllers verifiëren de geldigheid van deze cijfers en brengen daarvan verslag uit. Daarbij worden zowel coherentietesten door vergelijkingen met historische of budgettaire cijfers, als controles van transacties met steekproeven gehanteerd. Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het toezicht op de integriteit van de financiële informatie verschaft door Pinguin- Lutosa. Het ziet in het bijzonder toe op de relevantie en het consequent karakter van de toepassing van de boekhoudstandaarden gehanteerd binnen de PinguinLutosa Groep, en onder meer op de criteria voor de consolidatie van de rekeningen van de vennootschappen van de PinguinLutosa Groep. Dit toezicht bestrijkt de periodieke informatie alvorens deze wordt bekendgemaakt en is gebaseerd op het door het Auditcomité gehanteerde auditprogramma. Het management informeert het Auditcomité over de methodes die worden gebruikt voor het boeken van significante en ongebruikelijke transacties waarvan de boekhoudkundige verwerking vatbaar kan zijn voor diverse benaderingen. Het Auditcomité bespreekt de financiële rapporteringsmethodes met zowel het Managementcomité als met de commissaris. Toezicht en monitoring Het toezicht op de interne controle wordt uitgeoefend door de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door de werkzaamheden van het Auditcomité. De commissaris verricht jaarlijks een evaluatie van de interne controle met betrekking tot de risico s die verband houden met de financiële staten van PinguinLutosa. In dit kader heeft de commissaris van PinguinLutosa een aantal aanbevelingen over de interne controle en risicobeheerssystemen gedaan in een management letter, die met het management werd besproken. Het management heeft actiepunten ondernomen om aan de bevindingen tegemoet te komen en zodoende een nog betere controleomgeving te bekomen. Deze punten worden zowel door het management, de interne als externe audit opgevolgd. Voor de opvolging van de doeltreffendheid en efficiëntie van de interne controle werd op groepsniveau een risico-universum en auditplan gedefinieerd die werden gevalideerd door het Auditcomité. Aan de hand van het auditplan beoordeelt de interne auditor de doeltreffendheid en efficiëntie van de interne controlestructuur en brengt daarover verslag uit aan het Auditcomité. In 2010 werd de interne controle van de Belgische diepvriesgroentedivisie beoordeeld. Daarin werden geen betekenisvolle gebreken vast gesteld. Voor 2011 is de uitbreiding van de werkzaamheden naar de Engelse diepvriesgroentedivisie voorzien. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 4 5

48 Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen, die dezelfde rechten hebben, op 31 december Alle aandeinformatie voor de aandeelhouder A andelen PinguinLutosa aandelen worden genoteerd op Euronext Brussel (stockcode: PIN) sinds 1 maart Het PinguinLutosa aandeel werd geïntroduceerd op de Beurs van Brussel in juni PinguinLutosa sloot met Bank Degroof en met Petercam een liquiditeitsovereenkomst af. len noteren op de continue markt van Euronext Brussels, meer in het bijzonder in het segment C (small caps) van deze markt. De marktkapitalisatie bedroeg op 31 december ,9 miljoen euro. B eu rsevolutie Onderstaande tabel geeft de kerncijfers van het aandeel PinguinLutosa weer: Boekjaar 2010 Datum Boekjaar 2009 Datum Hoogste koers 10,70 28/05/ ,38 09/02/2009 Laagste koers 8,54 29/01/2010 8,47 30/07/2009 Openingskoers 8,99 04/01/ ,99 02/01/2009 Slotkoers 9,67 31/12/2010 8,99 31/12/2009 Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag Totaal aantal aandelen Marktkapitalisatie j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Wim en Norbert Perdu, Staden (België)

49

50 Onderstaande grafiek toont het koersverloop van het aandeel voor het boekjaar 2010: Slotkoers PinguinLutosa /01/10 18/01/10 01/02/10 15/02/10 01/03/10 15/03/10 29/03/10 12/04/10 26/04/10 10/05/10 24/05/10 07/06/10 21/06/10 05/07/10 19/07/10 02/08/10 16/08/10 30/08/10 13/09/10 26/09/10 11/10/10 25/10/10 08/11/10 22/11/10 06/12/10 20/12/10 A antal verhan delde a andelen Onderstaande tabel toont het aantal verhandelde aandelen PinguinLutosa per maand: Aantal verhandelde aandelen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Het gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag voor het boekjaar 2010 bedraagt ten opzichte van het jaar voordien. 4 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

51 Tr anspar antiekennisg e ving Iedere aandeelhouder die minstens 5% van de stemrechten in bezit heeft, moet zich conformeren aan de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen, het KB van 14 februari 2008 en het Wetboek van Vennootschappen. De wettelijke drempels per schijf van 5% zijn van toepassing. De betrokkenen dienen daarvoor een kennisgeving op te sturen naar de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en naar de vennootschap. PinguinLutosa ontving op 28 oktober 2010 een kennisgeving van deelneming vanwege Union Fermière Morbihannaise Société Coopérative Agricole en bijgewerkte gezamenlijke kennisgevingen van deelneming van de Heer Hein Deprez, Food Invest International NV en Stichting Administratiekantoor Pinguin met respectievelijk Société Industrielle Laitière du Leon SA, Volys Star NV, Lur Berri SCA en KBC Private Equity NV. Een overzicht van alle geldende kennisgevingen die Pinguin- Lutosa heeft ontvangen, en de daaruit voortvloeiende aandeelhoudersstructuur, is terug te vinden op de website onder de rubriek Financiële informatie > Informatie voor de aandeelhouders > Aandeelhouderstructuur en transparantie. De laatste transparantiekennisgeving wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de vennootschap en op de website. M ededeling in de zin van artikel 74, 7, van de wet van 1 april op de open bare overnam ebiedingen Uit de mededeling dd. 30 augustus 2010, ontvangen op grond van artikel 74, 7, van bovengenoemde wet, blijkt dat de Heer Hein Deprez onrechtstreeks via de door hem gecontroleerde vennootschappen (Deprez Invest NV, Deprez Holding NV, Food Invest International NV en 2D NV) en via de door hem gecontroleerde stichting (Stichting Administratiekantoor Pinguin) op 1 september 2010 de zeggenschap had over meer dan 30% van de stemrechtverlenende effecten van PinguinLutosa NV. De Heer Hein Deprez treedt rechtstreeks of onrechtstreeks in onderling overleg op met andere aanmeldende personen, vermeld in voornoemde mededeling. PinguinLutosa NV heeft de integrale mededeling bekend gemaakt op haar website com, onder de rubriek Financiële informatie > Informatie voor de aandeelhouders > OBA-wet. Contac ten Voor vragen over de activiteiten van de Groep, over het aandeel of voor alle vragen omtrent informatie (jaarverslag, gedetailleerde rekening van PinguinLutosa NV) staat het investor relations team ter beschikking van aandeelhouders en investeerders: T.a.v. dhr. Steven D haene PinguinLutosa NV Romenstraat 3 B-8840 Westrozebeke (Staden) Of via Ag en da van de a andeelhouder Bekendmaking trading update eerste trimester 2011: 27 april 2011 (17u45) Algemene Vergadering: 20 mei 2011 om 14u00 te Langemark, Poelkapellestraat 71 Bekendmaking halfjaarresultaten van de PinguinLutosa Groep: 18 augustus 2011 (17u45) Bekendmaking trading update derde trimester 2011: 27 oktober 2011 (17u45) j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 4 9

52 geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur Geachte aandeelhouders, Dit jaarverslag dient samen met de geconsolideerde jaarrekening van PinguinLutosa NV, en de bijbehorende toelichtingen te worden gelezen. Deze geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van Bestuur van 17 maart 2011 goedgekeurd voor publicatie. De b el angrij kste oper ationele feiten van 2010 Intrede van de groep CECAB Op 28 oktober 2010 trad Union Fermière Morbihannaise SCA toe tot het aandeelhouderschap van PinguinLutosa via een private plaatsing voor een bedrag van 10 miljoen euro. Dit gebeurde aan een koers van 11,67 euro per aandeel. Door deze intrede versterkt onze kapitaalsbasis opnieuw en treedt er een belangrijke internationale groep toe, die over een zeer professionele organisatie beschikt, met tezelfdertijd een zeer sterke band met de landbouwers. Door deze combinatie zullen de klanten in de toekomst nog beter bediend kunnen worden en kan de verdere groei worden bewerkstelligd. Internationale doorbraak van de Convenience activiteiten 2010 betekende een cruciaal kanteljaar voor Convenience Cuisine, de verzamelnaam voor onze convenience activiteiten: soepen en sausen, bereidingen en kant-en-klare maaltijden. Zeker vanaf het 4e kwartaal, toen verschillende grote projecten van start gingen, kwam deze afdeling op kruissnelheid. 5 0 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Gilot Denis, Baisy-Thy (België)

53

j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen

j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen ja a r v e r s l ag 2 0 1 0 Onderworpen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2011 I n h o u d Voorwoord...04 Vooruitzichten 2011...08

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45 Persbericht PinguinLutosa: halfjaarcijfers 2009 Embargo tot 27.08.2009 17u45 Westrozebeke, 27 augustus 2009 Highlights halfjaarcijfers 2009: * Halfjaarresultaten PinguinLutosa op schema * De diepvriesgroentedivisie

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010 Highlights halfjaarcijfers 2010: * Omzetgroei gebaseerd op sterke volumegroei door blijvend positieve vraag maar beïnvloed door deflatoire marktomstandigheden

Nadere informatie

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436 Persbericht PinguinLutosa: Noteringsprospectus Toelichting bij de managementcijfers per 31 december 2011 en verwachtingen tot 31 maart 2012 Openbaarmaking van deelnemingspercentages Het prospectus ter

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2011 2012 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS (in duizenden euro) 31/03/2012 (15 maanden) 31/12/2010 (12 maanden) 1 Omzet 832.812

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2009

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2009 Persbericht PinguinLutosa: jaarcijfers 2009 Highlights jaarcijfers 2009: * Positief resultaat van 7,0 miljoen euro voor belastingen in lijn met resultaat van vorig jaar * Positief resultaat van 10,3 miljoen

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012 PRESS RELEASE Moeskroen, oktober 2012 Same brand, brand-new! Er waait een nieuwe wind bij Mydibel. Dat is meer dan duidelijk. Naast verschillende grote investeringen op vlak van productie en logistiek

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda.

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda. Presentatie jaarresultaten www.pinguinlutosa.com www.scana-noliko.be Agenda Algemene inleiding Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012 Bespreking Jaarresultaten Omzet Rebitda/Ebitda Rebit/Ebit

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2010

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2010 Persbericht PinguinLutosa: jaarcijfers 2010 Highlights jaarcijfers 2010: * Sterke omzetgroei gebaseerd op sterke volumegroei; * Positief nettoresultaat van 2,8 miljoen euro; * Forse daling van de netto

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT Jan Hanssens Ardo ARDO CORPORATE Wij bewaren wat de natuur ons geeft is al meer dan 40 jaar het motto van Ardo. Jaar na jaar, oogst na oogst belevert Ardo zijn wereldwijd verspreide

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Analysten-meeting. Gent, 2 december /2/2013 1

Analysten-meeting. Gent, 2 december /2/2013 1 Analysten-meeting Gent, 2 december 2013 12/2/2013 1 Agenda Groepsoverzicht Operationele hoogtepunten Financiële resultaten Vooruitzichten Q&A 12/2/2013 2 Marleen Vaesen, CEO Groepsoverzicht Groepsoverzicht

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016 De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten Paul Verbeke 26 februari 2016 paul.verbeke@bioforumvl.be 1 Bio groeit! Bio consumptie groeit! Bio handel groeit! Bio voedingsproductie groeit! Bio

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010 PinguinLutosa Algemene vergadering 21/05/2010 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Highlights halfjaarcijfers 2011: * Gestegen grondstofkosten hebben de bedrijfsresultaten sterk negatief beïnvloed in de eerste jaarhelft; * Door de positief

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2012-2013 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING 5 SEGMENTRAPPORTERING Geavanceerde draadproducten 6 Afrasteringen Europa 7 Geavanceerde materialen 8 Geavanceerde deklagen

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013 ALGEMENE VERGADERING Gent, 30 september 2013 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014 Marleen Vaesen, CEO VFB, 26 april 2014 Agenda Greenyard Foods Introductie Groeistrategie Nieuwe naam en visie Strategische prioriteiten Financiële structuur Beurskoersevolutie vanaf oktober 2012 Vragen

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers

Geconsolideerde kerncijfers T h e A r t o f F r o z e n J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Geconsolideerde kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerde resultaten IFRS 31/12/2009 31/12/2008 (in duizenden euro) Omzet 431.354

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Embargo tot 28.03.2008-17u45 Financial highlights boekjaar 2007`(6 maanden): * Omzet stijgt tot 171,5 miljoen euro * REBIT stijgt tot 12,2 miljoen euro,

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Zo heerlijk makkelijk en gezond!

Zo heerlijk makkelijk en gezond! Zo heerlijk makkelijk en gezond! 4616_P_NL_Broch 1 13/02/12 09:46 Geniet van je favoriete groenten het hele jaar door! De maximale tijd tussen het oogsten van een groente en het verwerken ervan is vijf

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen BIJLAGE NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DD.29/04/2014 Samenvatting van de gestelde vragen en antwoorden. Tijdens de presentatie van het jaaroverzicht heeft dhr. Luc Switten, CEO, omstandig een toelichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Omzetgroei beïnvloed door stopzetting niet-rendabele contracten in Frankrijk; o EBITDA stijgt van 29,9 miljoen EUR

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o De geconsolideerde omzet stijgt in 2012 met 9,7 miljoen EUR (4,9%) tot 208,2 miljoen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

KNOLLEN EN WORTELEN FOOD PRODUCTION MACHINERY

KNOLLEN EN WORTELEN FOOD PRODUCTION MACHINERY KNOLLEN EN WORTELEN SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY OVER ONS ERVARING Herbort produceert reeds sinds 1919 machines en productielijnen voor de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij deze jarenlange ervaring

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER MELKPRIJZEN Toelichting melkprijzen november Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in november 33,23 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing is een toonaangevende leverancier van smaakstoffen en aroma s voor de voedingsmiddelenindustrie. Exters producten en aroma s vinden hun

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Verregaande strategische samenwerking Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Datum: 8 april 2010 Samenwerking bij de volgende generatie van de smart fortwo

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Januari 2010 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Januari 2010 Exportwaarde bloemen en planten blijft onder nulpunt Winters weer bemoeilijkt afzet in januari

Nadere informatie

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 AMBITIE VOEGT ONDERNEMINGSZIN ONMISKENBAAR WAARDE RESULTAAT TOE VOORBIJE SEIZOEN & VERWACHTINGEN BOS- EN HAAGPLANTSOEN Het voorbije seizoen hebben de bos-

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Segmentrapportering. 40 Geavanceerde draadproducten 42 Geavanceerde materialen 43 Geavanceerde deklagen

Segmentrapportering. 40 Geavanceerde draadproducten 42 Geavanceerde materialen 43 Geavanceerde deklagen 3 Segmentrapportering Geavanceerde draadproducten 2 Geavanceerde materialen 3 Geavanceerde deklagen Getande riemen - versterkt met fijnkoord - transporteren laminaat naar de verpakkingsmachines. Bekaert

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2015

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2015 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o Stijging resultaat na belastingen met 27,8%. o Geconsolideerde omzet daalt met 7,9

Nadere informatie

De biobestedingen groeien stevig door in 2015

De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biomarkt deed het vorig jaar uitstekend. De bestedingen van biologische producten groeiden in 2015 met 18%. De groei was het sterkst in Brussel. Het totaal

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Blikvanger in Moeskroen: state-of-the-art automatisch hoogbouwmagazijn

Blikvanger in Moeskroen: state-of-the-art automatisch hoogbouwmagazijn PRESS RELEASE Moeskroen, september 2013 Blikvanger in Moeskroen: state-of-the-art automatisch hoogbouwmagazijn De groep Mydibel laat zich in het feestjaar van zijn 25 jarig bestaan niet onbetuigd. Het

Nadere informatie

Biogroenten onder beschutting enkele marktgegevens

Biogroenten onder beschutting enkele marktgegevens Biogroenten onder beschutting enkele marktgegevens Paul Verbeke 2 november 2011 1 Overzicht 1. Algemene kenmerken van de biomarkt - internationale markt - cyclische markt - kleine markt - duurzame markt

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Farmacijfers - december 2015 België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Marktbeeld appels en peren

Marktbeeld appels en peren Afzet appels en peren door Russische boycot in de verdrukking Productie De appelproductie in de EU bedroeg in 215 ruim 12 miljard kilo. Dit was de op één na grootste EUoogst ooit. Bijna een derde van de

Nadere informatie

KOOLGEWASSEN FOOD PRODUCTION MACHINERY

KOOLGEWASSEN FOOD PRODUCTION MACHINERY KOOLGEWASSEN SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY OVER ONS ERVARING Herbort produceert reeds sinds 1919 machines en productielijnen voor de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij deze jarenlange ervaring is

Nadere informatie