ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING Gent, 30 september 2013

2 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek of aanbod tot aankoop of bestelling, van aandelen in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan. De informatie in deze brochure mag niet gepubliceerd of verdeeld worden in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan. Noch deze bekendmaking of een kopie ervan mogen verdeeld of gepubliceerd worden, direct of indirect, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan. De gegevens hier naar voren geschoven zijn enkel informatief en zijn niet bedoeld als, of mogen niet opgevat worden als een aanbieding van aandelen te koop naar de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied. Aandelen mogen niet te koop aangeboden worden in de Verenigde Staten zonder registratie volgens de Amerikaanse Aandelen Wet van 1933, als rechtgezet (de Aandelen Wet of vrijgesteld van registratie. De aandelen van het bedrijf hierin omschreven werden niet geregistreerd en zullen niet geregistreerd worden. Er is geen openbaar bod van aandelen in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan.

3 Luc Van Nevel, Voorzitter Algemene inleiding

4 Agenda 1. Lezing van het jaarverslag, inclusief de corporate governance verklaring van de raad van bestuur, en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31/03/ Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31/03/2013 bestemming van het resultaat. 3. Goedkeuring van de bezoldigingen en het remuneratieverslag zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31/03/ Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening per 31/03/2013 en de consolidatieverslagen. 5. Kwijting aan iedere individuele bestuurder en eventuele vaste vertegenwoordiger, die het mandaat uitoefende in het behandelde boekjaar, met stemming per bestuurder. 6. Kwijting aan de commissaris en haar vaste vertegenwoordiger.

5 Marleen Vaesen, CEO Operationele toelichting

6 Greenyard Foods: Group Management Team Marleen Vaesen CEO Marleen Vaesen CFO ad interim Herwig Dejonghe COO Hans Luts MD Frozen Dominiek Stinckens MD Canning

7 Boekjaar 2012/13: Een jaar van enerzijds verdere consolidatie en de aangekondigde verkoop van Lutosa anderzijds. AY 2012/13 was een positief jaar: van verdere consolidatie en voorbereiding van de verkoop van Lutosa en hierbij de splitsing van de gedeelde Financiële Dienst. De interne doelstellingen werden gehaald ondanks de mindere oogst met hogere productiekosten in Diepvries. Door verbeteringsprojecten werden ondanks de hogere productiekosten, de vooropgestelde budgetten gehaald.

8 Boekjaar 2012/13: Diepvries Divisie Pinguin: De resultaten in lijn met de interne verwachtingen De mindere oogst van erwten in de UK en van mais in Hongarije, zorgde voor lagere productievolumes en hogere productiekosten, die intern konden worden geabsorbeerd. De verbeterde efficiëntie in productie en verpakking werd gerealiseerd door enerzijds het toepassen van de lean principes en anderzijds de succesvolle opstart van de spinazielijn. De verbeterde afstemming van interne processen en procedures heeft ook een positieve bijdrage geleverd, vooral de focus op supply chain is hierbij belangrijk. Dit resulteerde in een beperkt aantal tekorten in de groep ondanks het verminderd aanbod van verse groenten in UK en Hongarije.

9 Boekjaar 2012/2013: Conserven Divisie Noliko: realiseert verdere groei De Conserven Divisie slaagde erin verder te groeien en realiseerde voor de eerste keer een jaarlijkse omzet van meer dan 200 mio en eveneens een stijgende REBITDA. Dit reflecteert een gestage groei in een geconsolideerde markt, dankzij kwaliteit en innovaties. De verkoop groeide verder en wordt bijna volledig gerealiseerd in Europa. De oogst in het boekjaar was normaal, waardoor het programma praktisch volledig kon gerealiseerd worden, zoals gepland in het budget. De overgenomen activiteiten in de Conserven Divisie zijn een versterking voor de groep op gebied van financiële resultaten. 9

10 Boekjaar 2012/2013: Aardappel Divisie Lutosa: Gemengde resultaten De Aardappel Divisie kende gemengde resultaten. De eerste jaarhelft verliep volgens verwachtingen in volume en omzet In de tweede jaarhelft was er een tegenvallende oogst, die gepaard ging met een sterke stijging van de grondstoffenprijzen. Sterke prijsstijgingen drukten het volume en de opbrengsten. 10

11 Juni post Lutosa: Een nieuwe start, met een nieuwe naam en missie en een duidelijke strategische focus 11

12 De Engelse naam onderlijnt het internationale karakter van de groep. Greenyard Foods staat voor vers van het veld, een grote passie voor het beroep en een groot respect voor de natuur. 12

13 Nieuwe Missie Greenyard Foods is een toonaangevende internationale verwerker van oogstverse groenten en fruit tot lang houdbare, lekkere en gezonde voedingsproducten. Onze gebruiksklare producten zijn gemakkelijk en snel te bereiden en bieden convenience als verantwoorde meerwaarde. Onze medewerkers brengen dag na dag innovatieve oplossingen naar onze klanten met absolute focus op kwaliteit, kostenbeheersing en flexibiliteit. Over de totale keten van landbouwer tot consument streven wij naar duurzaamheid en langdurige relaties met respect voor de mens en zijn omgeving. 13

14 Greenyard Foods Groeistrategie Greenyard Foods heeft een groeistrategie gebaseerd op interne groei en verdere consolidatie van de overnames van de voorbije 18 maanden. 14

15 Greenyard Foods: Een groeistrategie met 4 Strategische Prioriteiten 15

16 Greenyard Foods: een Groeistrategie met 4 Strategische Prioriteiten 1. Groei door customer intimacy en focus 2. Verbeteren van operationele efficiëntie en waar mogelijk verwerven van productiefaciliteiten 3. Verminderen van werkkapitaal 4. Verder verhogen van de efficiëntie van de organisatie 16

17 Strategische Prioriteit 1: Groei door Customer intimacy en Consumer focus Bouwen aan langdurige relaties met haar klanten door tegemoet te komen aan hun noden door middel van innoverende oplossingen in verschillende domeinen zoals logistiek en productengamma. Het produceren en ontwikkelen van voedingswaren met een sterk potentieel die een antwoord vormen op consumenten trends. 17

18 Strategische Prioriteit 2: Verbeteren van operationele efficiëntie en waar mogelijk verwerven van productiefaciliteiten Greenyard Foods blijft streven naar het verder verbeteren van de operationele efficiëntie door een continue focus hierop en investeringen in de productie eenheden. Productiefaciliteiten overnemen om: de lange termijn return op Capex investeringen te verhogen de flexibiliteit in efficiëntieverbeteringen en de optimalisatie van de productie-eenheden te verhogen de lange termijn waarden te verhogen door de commerciële en productie-entiteiten te linken 18

19 Strategische Prioriteit 3: Vermindering van het werkkapitaal Verhoogde interne focus om het werkkapitaal in al zijn aspecten te verminderen: voorraadbeheer, vrij cash flow management, capex, belastingen Training van werknemers in verband met werkkapitaal 19

20 Strategische prioriteit nummer 4 Verder verhogen van de efficiëntie van de organisatie Verbetering van HR management, gebaseerd op de resultaten van de HR Audit Resultaat georiënteerd, KPI gebaseerd management 20

21 Marleen Vaesen, CEO Structuur en governance

22 Raad van Bestuur

23 Aandeelhouderschap

24 Beurskoersevolutie Bel Small GRYFO BEL20 2/09/2013 2/08/2013 2/07/2013 2/06/2013 2/05/2013 2/04/2013 2/03/2013 2/02/2013 2/01/2013 2/12/2012 2/04/2012 2/05/2012 2/06/2012 2/07/2012 2/08/2012 2/09/2012 2/10/2012 2/11/2012

25 Marleen Vaesen, CFO at interim Toelichting bij de resultaten

26 2012/2013: groei in omzet & resultaten en voorbereiding verkoop Lutosa divisie Groepsomzet (12 maanden) is gestegen met 5,2% tov de groepsomzet over boekjaar (15 maanden) en bedroeg 876 mio REBITDA (12 m) stijgt met 22,0% en bedraagt 65,0 mio Elke divisie realiseerde goede resultaten, met een aanzienlijke stijging in de diepvriesgroenten divisie Winst van 11,6 mio (voortgezette en niet-voortgezette activiteiten) ten opzichte van verlies van -14,1 mio vorig boekjaar De verkoop van de Lutosa divisie werd voorbereid en werd geclassificeerd als niet-voortgezette activiteiten

27 Vergelijkbaarheid van de cijfers bemoeilijkt door: 1. Verkoop Lutosa: discontinued operations 2. Huidige boekjaar omvat: Continued operations (diepvries en conserven 12 maanden) Discontinued operations (Lutosa 12 maanden) 3. Vorig boekjaar omvat: Conserven divisie 7 maanden CECAB activiteit (diepvries) 9 maanden

28 Evolutie omzet: Diepvries divisie (in 000 euro) m 12 m 12 m 15 m 12 m

29 Evolutie omzet: Conserven divisie (in 000 euro) m 12 m 12 m 12 m 12 m

30 Geografische Omzetspreiding 9/30/

31 Omzetspreiding per segment 9/30/

32 Resultatenrekening 2012/2012 vs 2011/ /03/2013 EUR maanden 31/03/ maanden Omzet REBITDA EBITDA REBIT EBIT Financieel resultaat Resultaat voor belasting Belastingen Nettoresultaat

33 EBITDA_REBITDA Bridge (12 maanden) EBITDA 2012/2013 (12 maanden in 000 euro) Kosten sluiting site te Bourne/Easton Herstructureringskosten 382 Kosten verkoop Lutosa Overige 201 REBITDA 2012/2013 (12 maanden in 000 euro)

34 EBIT_REBIT Bridge (12 maanden) EBIT 2012/2013 (12 maanden in 000 euro) Niet-recurrente items die EBITDA beïnvloeden Herstructureringskosten 58 Kosten sluiting site te Bourne/Easton Overige 7 REBIT 2012/2013 (12 maanden in 000 euro)

35 Financieel resultaat (12m) Delta (15m) Financieel resultaat - Eur 17,9m + Eur 6,7 m - Eur 24,6 m Met o.a. Wisselkoers/MTM - Eur 0,3 m + Eur 5,2 m - Eur 5,5 m Intrestlasten - Eur 14,5 m + Eur 1,5 m - Eur 16,0 m

36 Geconsolideerd kasstroomoverzicht IFRS IFRS 2010 IFRS Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (A) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) TOTAAL MUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (A + B + C) Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans NETTOMUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (A + B + C) Effect van wisselkoersfluctuaties

37 Geconsolideerde balans - activa ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Financiële vaste activa Uitgestelde belastingvordering Overige LT vorderingen Vlottende activa Activa aangehouden voor verkoop Voorraden Handels- en overige vorderingen Geldbeleggingen Geldmiddelen Totaal

38 CAPEX (investeringen) Capex : 32,6 miljoen euro Terreinen en gebouwen : 3,7 miljoen euro Installaties machines, uitrusting : 25,1 miljoen euro Meubilair en voertuigen : 1,4 miljoen euro Overige materiële vaste activa : 1,6 miljoen euro Software : 0,8 miljoen euro Main capex Diepvriesgroentedivisie : België: finalisering van investeringsproject m.b.t. nieuwe spinazieen bonenlijn; België: diverse optimalisatie- en vervangingsinvesteringen in bestaande productielijnen; UK: waterzuiveringsinstallatie en sorteermachines in productieen verpakkingshallen in King s Lynn; UK: diverse optimalisatie-investeringen in de verpakkingshallen en diepvriezers

39 CAPEX (investeringen - vervolg) Main capex Conservendivisie : Optimalisatie-investeringen in groentehal, verpakkingshal; Vervangings- en optimalisatie-investeringen in convenienceactiviteiten; Investeringen in pasteur; Investeringen in bouwkundige aanpassingen voor nieuwe lijn in de convenienceactiviteiten; Diverse renovatiewerken aan vloeren en daken. Main capex Aardappeldivisie : Verdere bouw van ontvangst, sorteer- en stockagegebouw in Leuze-en-Hainaut; Machines voor ontvangst en triage van aardappelen; Nieuwe verpakkingslijnen; Vervangen van batterijen voor hoogspanning; Diverse optimalisatie-investeringen; Vervangingsinvesteringen in vloeren en daken;

40 Werkkapitaal Voorraden Vorderingen In '000 euro In '000 euro Diepvries Conserven Lutosa 0 Diepvries Conserven Lutosa mrt/12 mrt/13 mrt/12 mrt/13 Handelsschulden Netto werkkapitaal In '000 eu ro In '000 euro Diepvries Conserven Lutosa Diepvries Conserven Lutosa mrt/12 mrt/13 mrt/12 mrt/13

41 Geconsolideerde balans - passiva PASSIVA Eigen vermogen Lange termijn verplichtingen Rentedragende leningen Voorzieningen Uitgestelde belastingschulden Korte termijn verplichtingen Rentedragende leningen Handelsschulden Overige schulden Totaal

42 Balansevolutie Balanstotaal met EUR 22,5 miljoen gestegen tov 31 maart 2012 vnl door: Activa: Voorraadstijging: +17,2 mio Passiva: werkkapitaalfinanciering: +16,3 mio ter financiering van stijging voorraad Netto-financiële schuld evolutie: Variantie Netto financiële schuld De stijging van de netto-financiële schuld is voornamelijk het gevolg van stijging van financiële schulden aan kredietinstellingen (KT), meerbepaald werkkapitaal financiering

43 Liquiditeit Activa Passiva Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Permanent vermogen Liquiditeitsratio = Vlottende activa / Kortlopende verplichtingen = / = 0,94

44 Liquiditeit Liquiditeit 0,94 0,95 1,18 44

45 Solvabiliteit Activa Passiva Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Permanent vermogen Solvabiliteitsratio = Eigen vermogen / Totaal vermogen = / = 0,26 of 26,0 % 4 5

46 Solvabiliteit Solvabiliteit 26,0% 25,2% 33,0% 46

47 Netto financiële schuld leverage ratio , ,70 3,60 In '000 euro ,50 3,40 3,30 3,20 3, /03/2012 (15m) 31/03/2013 (12m) NFD REBITDA Leverage 3,00

48 Marleen Vaesen, CEO Vooruitzichten

49 Verwezenlijking strategie: verwervingen onroerend goed AY 2013/2014 Volgende vastgoedtransacties vonden reeds plaats in het boekjaar 2013/2014 als verwezenlijkingen van de strategie: o Productiesite Boston (UK): 4,6 mio o Aandelenprijs productiesites CECAB: 21,5 mio (Frankrijk (2 sites), Hongarije en Polen) o Aandelenprijs productiesite Noliko: 40,0 mio

50 Vooruitzicht AY 13/14 Diepvries Divisie - Pinguin Verderzetting van de groeistrategie en verdere consolidatie en optimisatie van processen. Verdere optimalisatie van de supply chain om leverage te halen uit de internationale teelt-en productieactiviteiten. Verdere investeringen in de productie sites. Het vertalen van hogere grondstoffenprijzen in hogere verkoopprijzen is kritisch.

51 Vooruitzicht AY 13/14 Conserven Divisie - Noliko Verderzetten van de groeistrategie. Verdere investeringen in de productie en uitbreiding van de opslagcapaciteit. Het vertalen van hogere grondstoffenprijzen in hogere verkoopprijzen.

52 Q&A 9/30/

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V.

Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V. Jaaroverzicht 2012/2013 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Inhoud 5 Management van de groep 6 Kerncijfers van de groep 7 Missie, visie en strategische doelstellingen 15 Verslag

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Bouwen aan een biologische toekomst

Bouwen aan een biologische toekomst Bouwen aan een biologische toekomst Verkort jaarverslag 2009 Koninklijke Wessanen nv Dit document betreft een in de Nederlandse taal vertaalde samenvatting van het jaarverslag van Koninklijke Wessanen

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY %

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY % 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Resultaten - Jaarproductie van palmolie steeg met 5,7%, maar tegenvallend vierde kwartaal (-2,8%). - Dalende wereldmarktprijzen voor palmolie, rubber en

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008 Jaaroverzicht 2008 VOOR MEER INFORMATIE Jaaroverzicht 2008 Voor meer informatie over ons Annual Report en het corporate responsibility rapport 2008 ga naar: AHOLD JAAROVERZICHT 2008 1 2 De groep in één

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers (2)

Geconsolideerde kerncijfers (2) InBev (1) realiseert sterke interne winstgroei in de eerste helft van 2004 Brussel, 9 september 2004 Voornaamste resultaten InBev verwezenlijkt operationele doelstellingen. Sterke interne groei: volume

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie