Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei"

Transcriptie

1 PERSMEDEDELING Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei Gent, België, 21 november 2013 Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt over het halfjaar eindigend op 30 september 2013, die zijn opgesteld overeenkomstig IAS 34 Tussentijdse Verslaggeving. Operationele hoogtepunten - eerste halfjaar eindigend op 30 september 2013 De Groep realiseerde een omzetgroei van +3,1% ten opzichte van vorig jaar. Deze werd gerealiseerd door een groei van +2,2% in de diepvriesdivisie en van +4,7% in de conservendivisie Agronomisch was het een moeilijk voorjaar in alle streken van Europa, met late inzaai, kortere oogstperiodes en een najaar met veel regen in West Europa en vroege vorst in Oost Europa. Dit resulteert in een seizoen met grote schommelingen en gemiddeld eerder een tekort aan hoeveelheden in Europa. De definitieve balans kan pas worden gemaakt eind december Verwerving van productievestigingen ter uitvoering van het strategisch plan. Deze laten toe om investeringen in de productie-eenheden te optimaliseren en efficiëntieverbeteringen te versnellen Financiële hoogtepunten - eerste halfjaar eindigend op 30 september 2013 Omzet uit voortgezette van 295,6 miljoen euro, +3,1% ten opzichte van de eerste helft vorig boekjaar REBITDA uit voortgezette bedroeg 24,0 miljoen euro, +6,3% ten opzichte van vorig boekjaar. De groei bedraagt +2,5% van operationele resultaten en +3,8% van het stopzetten van de huur door de verwerving van productiefaciliteiten Nettoresultaat van 62,2 miljoen euro Kapitaalsvermindering van 39,5 miljoen euro op 30 september 2013 Quote van Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods: We hebben een belangrijke stap gezet in de verwezenlijking van onze strategische prioriteiten. Na de verkoop van de aardappeldivisie, heeft de groep een nieuwe start gemaakt met een nieuwe naam, Greenyard Foods. We hebben sterk geïnvesteerd in het verwerven van productievestigingen om efficiëntieverbeteringen te versnellen en de cash flow te verbeteren. We zijn gematigd tevreden over de resultaten van het eerste halfjaar. We hebben een groei gerealiseerd in omzet en bedrijfsresultaat en de fundamenten gelegd voor verdere verbeteringen. Anderzijds, hebben we een belangrijke meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van de aardappeldivisie, die ons eigen vermogen heeft versterkt en ons heeft toegelaten een kapitaalsvermindering door te voeren. 1

2 Geconsolideerde resultaten voor het eerste halfjaar Opmerking vooraf: consolidatiekring De geconsolideerde kerncijfers omvatten de geconsolideerde managementcijfers van de voortgezette (subconsolidatie diepvries- en conservendivisie) en de nietvoortgezette/beëindigde (subconsolidatie aardappeldivisie). Daarnaast worden de kerncijfers van voortgezette en niet-voortgezette afzonderlijk gepresenteerd conform IFRS 5 Niet-voortgezette/ beëindigde. Het geconsolideerd resultaat in 2013 bevat 1 maand (september 2013) resultaten van de overgenomen productievestigingen van UFM en van Noliko. De resultaten uit niet-voortgezette/beëindigde omvatten 2 maanden resultaten van de aardappeldivisie tegenover 6 maanden het voorbije boekjaar. De aardappel werden per 31 mei 2013 verkocht aan McCain Foods. De resultaten van de aardappeldivisie werden in vorig boekjaar (30 september 2012) conform IFRS 5 Niet-voortgezette/beëindigde geclassificeerd en boekhoudkundig verwerkt als een af te stoten groep verbonden met nietvoortgezette/beëindigde. Deze zijn apart opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening en worden toegelicht in toelichting Bijlage 1. Niet-voortgezette/beëindigde. Geconsolideerde kerncijfers: halfjaarcijfers winst en verlies per 30 september 2013 en 30 september 2012 (zie bijlage 1 1 ) (Alle bedragen in '000 euro) H1 AY 13/14 01/04/13-31/05/13 H1 AY 12/13 Voortgezette onder IFRS 5 Geconsolideerd Niet-voortgezette/ beëindigde onder IFRS 5 Voortgezette onder IFRS 5 Geconsolideerd Niet-voortgezette onder IFRS 5 Omzet REBITDA Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) Financieel resultaat Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Winst (verlies) van de periode Aandeel van de Groep Minderheidsbelangen Note: Kolom 1,4: Geconsolideerde managementcijfers die zowel de voortgezette als nietvoortgezette/beëindigde omvatten, waarbij geen rekening gehouden wordt met de presentatie volgens IFRS 5 Niet-voortgezette/beëindigde zoals toegepast in het halfjaarlijks financieel verslag (IAS 34). De geconsolideerde managementcijfers per 30 september 2013 werden niet onderworpen aan een beperkt nazicht door de commissaris. Note: Kolom 2,3,5,6: Voorstelling winst- en verliesrekening Greenyard Foods Groep volgens voortgezette (diepvries- en conservendivisie) en niet-voortgezette/beëindigde (aardappeldivisie) conform de IFRS-Standaard IFRS 5 Niet-voortgezette/beëindigde : zie verdere uitleg onder Consolidatiekring hierboven. 1 Voor een verdere bespreking van de cijfers en de managementverklaring verwijzen we naar de halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten (IAS 34) op onze website onder de rubriek Financiële informatie > Verslagen > Halfjaarverslag (beschikbaar vanaf 21 november 2013). 2

3 Omzet De stijging van de omzet uit voortgezette met 3,1% (8,8 miljoen euro) omvat een omzetstijging van 2,2% binnen de diepvriesdivisie en van 4,7% binnen de conservendivisie. De geconsolideerde omzet is niet vergelijkbaar met het vorige boekjaar door de deconsolidatie van de aardappeldivisie. Operationeel resultaat De stijging van de REBITDA uit voortgezette met +6,3% (1,4 miljoen euro) ten opzichte van vorig boekjaar is voor +3,4% (0,8 miljoen euro) verklaard door de stopzetting van de huur van vastgoed in beide divisies als gevolg van de verwerving van productiefaciliteiten. De resterende stijging van de REBITDA wordt voornamelijk verklaard door de omzetstijging in de conservendivisie. De Groep slaagde erin om de corporate kosten, die voorheen door 3 divisies gedragen werden, te absorberen door de voortgezette. Verwacht wordt dat de REBITDA uit voortgezette voor de tweede helft van het boekjaar positief zal beïnvloed worden met 5,6 miljoen euro door het wegvallen van de huur, maar de afwijking op de REBIT zal beperkt zijn (0,5 miljoen euro) doordat huur en afschrijvingen niet sterk afwijken. De REBIT wordt negatief beïnvloed door een aantal niet-kaskosten. De geconsolideerde REBITDA en REBIT zijn niet vergelijkbaar met vorig boekjaar door de deconsolidatie van de aardappeldivisie. Eénmalige elementen De geconsolideerde resultaten omvatten een netto éénmalige opbrengst van 62,7 miljoen euro. Deze bestaat uit de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van de aardappeldivisie van 65,5 miljoen euro en éénmalige kosten binnen de voortgezette van 2,8 miljoen euro. Deze omvatten een bijzondere waardevermindering van 1,5 miljoen euro op een buitengebruik gesteld machinepark in de Belgische dochteronderneming, 0,7 miljoen euro in de Britse dochteronderneming en 0,5 miljoen euro in de Duitse dochteronderneming. Financieel resultaat Het netto financieel resultaat uit voortgezette over de eerste helft van het boekjaar verbeterde met 2,0 miljoen euro van -10,8 miljoen euro naar -8,8 miljoen euro. Dit is voornamelijk het gevolg van een daling van de intrestlasten door de terugbetaling van de clubdeal financiering in mei Bovendien werd ook een negatief eénmalig effect opgenomen voor 2,1 miljoen euro met betrekking tot de inkostname van de geactiveerde kosten bij de terugbetaling van de clubdeal financiering. Belastingen De belastingen hebben over de eerste jaarhelft een impact van -4,3 miljoen euro op het resultaat van de voortgezette. Dit bestaat uit -3,4 miljoen euro inkomstenbelastingen en -0,9 miljoen euro uitgestelde belastingen zonder casheffect. 3

4 Geconsolideerde kerncijfers per aandeel Winst per aandeel (in euro per aandeel) H1 AY 13/14 H1 AY 13/14 H1 AY 12/13 H1 AY 12/13 Basisberekening Na verwateringseffect 2 Basisberekening Na verwateringseffect Winst (verlies) per aandeel 3,79 3,28 0,63 0,55 - winst (verlies) per aandeel uit voortgezette - winst (verlies) per aandeel uit nietvoortgezette/beëindigde -0,19-0,19 0,09 0,08 3,98 3,47 0,54 0,47 De winst per aandeel uit niet-voortgezette/beëindigde in de eerste helft van het boekjaar omvat volledig de meerwaarde per aandeel gerealiseerd op de verkoop van de aardappeldivisie. 2 Het verwaterd verlies per aandeel is gelijk aan het gewone verlies per aandeel omwille van het anti-dilutieve karakter van de warranten cfr. IAS

5 Geconsolideerde kerncijfers: balans per 30 september 2013 en 31 maart De stijging van de materiële vaste activa met 109,1 miljoen euro is het gevolg van de verworven productievestigingen van UFM, Noliko en te Boston (+108,7 miljoen euro) en de investeringen van het boekjaar (+11,7 miljoen euro). Deze stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door afschrijvingen (- 9,5 miljoen euro), bijzondere afwaarderingen op activa (-1,9 miljoen euro) en de resterende gezamenlijke impact van transfers, buitengebruikstellingen en de positieve wisselkoersverschillen (+0,1 miljoen euro). De voorraden zijn gestegen met 52,6 miljoen euro, waarvan 51,3 miljoen euro in de diepvriesdivisie en slechts 1,3 miljoen euro in de conservendivisie. Het seizoenseffect, met hoge productieniveaus tijdens de eerste helft van het boekjaar, leiden tot algemeen hogere voorraadniveaus in de diepvriesdivisie per einde september. Het eigen vermogen (inclusief belang van derden) bedraagt 212,1 miljoen euro, 32,7% van het balanstotaal per 30 september 2013, en is gestegen met 30,0 miljoen euro. Deze stijging wordt veroorzaakt door het gerealiseerd resultaat van 62,2 miljoen euro, hetgeen deels gecompenseerd werd door een kapitaalvermindering van 56,5 miljoen euro op 30 september 2013 en het nietgerealiseerd resultaat van -0,4 miljoen euro. Deze kapitaalsvermindering omvat een reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van 39,5 miljoen euro (of 2,4 euro per aandeel) en een formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van 17,0 miljoen euro ter aanzuivering van overgedragen verliezen. Conform de IFRS-standaarden werden de kosten van de kapitaalvermindering van september 2013 (-0,1 miljoen euro) in min van het kapitaal geboekt. Als gevolg van de gedeeltelijke overname van de Franse productievestigingen van UFM per eind augustus 2013 werden eveneens minderheidsbelangen verworven voor een bedrag van 7,9 miljoen euro. Op 31 maart 2013 en 30 september 2013 was de Groep niet in het bezit van eigen aandelen. De daling van de financiële schuld binnen de voortgezette met 6,8 miljoen euro is het effect van verschillende elementen. Per 31 mei werd de bestaande clubdeal financiering volledig terugbetaald (zie ook Consolidatiekring ) voor 189,7 miljoen euro, alsook de bestaande gerelateerde financiële indekkingsinstrumenten voor 6,5 miljoen euro. Op 5 juli 2013 werd een obligatielening uitgegeven met een brutocoupon van 5,0% vaste rente voor een nominaal bedrag van 150,0 miljoen euro. De kosten hiervan (-0,3 miljoen euro) werden conform IFRS in min van deze lening voorgesteld. Er werd een voorraadfinanciering afgesloten voor de Franse filialen van UFM voor een bedrag van 28,4 miljoen euro en de bestaande financiële schulden met betrekking tot de verworven productievestigingen werden overgenomen voor 10,6 miljoen euro. De achtergestelde obligatieleningen, waarvan 35,2 miljoen euro met warranten, bedragen 40,0 miljoen euro per 30 september De overige schulden dalen met 55,7 miljoen euro, voornamelijk door de volledige vereffening van de openstaande schulden met de aardappeldivisie. Er zijn geen wijzigingen in de waarderingsregels met een significante impact op de gerapporteerde resultaten of de financiële positie van de Groep (zie bijlage 1). 3 Presentatie volgens IFRS 5 Niet-voortgezette/beëindigde zoals toegepast in het halfjaarlijks financieel verslag (IAS 34): zie bijlage 3 voor de presentatie van de balans conform IFRS 5. 5

6 Geconsolideerde kerncijfers: segmentinformatie De omzet van de diepvriesdivisie vertegenwoordigt 64,6% van de omzet uit voortgezette. De stijging van de REBITDA met 4,8% (0,6 miljoen euro) bestaat voornamelijk uit de stopzetting van de huur van het vastgoed voor 4,6% (0,5 miljoen euro). De daling van de REBIT wordt veroorzaakt door een aantal niet-kaskosten, waarbij de afschrijvingen op de bestaande activa stegen met 0,5 miljoen euro. Diepvriesdivisie (in 000 euro) H1 AY 13/14 H1 AY 12/13 Verschil Omzet ,20% REBITDA ,80% REBITDA-marge 6,82% 6,65% REBIT ,90% De conservendivisie neemt 35,4% van de omzet uit voortgezette voor haar rekening. De REBITDA is gestegen met +8,0%, (0,8 miljoen euro). Hiervan is 5,0% (0,5 miljoen euro) het gevolg van de omzetstijging. De resterende 3,0% stijging (0,3 miljoen euro) is te danken aan de stopzetting van de huur door de verwerving van het vastgoed. De REBITDA-marge blijft constant indien abstractie wordt gemaakt van het stopzetten van de huur. Het netto-effect van de vervanging van huur door afschrijvingen heeft een immaterieel effect op de REBIT. Conservendivisie (in 000 euro) H1 AY 13/14 H1 AY 12/13 Verschil Omzet ,70% REBITDA ,00% REBITDA-marge 10,52% 10,20% REBIT ,30% 6

7 Geconsolideerde kerncijfers: kasstroomoverzicht op basis van geconsolideerde managementcijfers (Alle bedragen in '000 euro) 30/09/2013 (6 maanden) 30/09/2012 (6 maanden) Evolutie Kasstroom uit bedrijfs Stijging in werkkapitaal (-) / daling in werkkapitaal (+) = Netto kasstroom uit bedrijfs Kasstroom uit investerings Kasstroom uit financierings Effect van wisselkoersfluctuaties = Vrije kasstroom Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans De vrije kasstroom van het boekjaar daalt met 13,1 miljoen euro. Deze vrije kasstroom wordt sterk beïnvloed door transacties, zijnde de verkoop van de aardappeldivisie, de terugbetaling van de clubdeal financiering, de uitgifte van de obligatielening en de verwerving van productiefaciliteiten. Verklaring van de commissaris Het beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de commissaris leverde geen bijzondere opmerkingen op. 4 Gebeurtenissen na balansdatum Tussen 30 september 2013 en het tijdstip waarop dit persbericht voor publicatie werd vrijgegeven, hebben zich volgende belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan: Werkkapitaalfinanciering Een werkkapitaalfinanciering van 150,0 miljoen euro werd in november goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de kredietcomités van de banken in het bankensyndicaat. Op het moment van het persbericht wordt de documentatiefase afgewerkt om het krediet in de komende weken af te sluiten. Terugbetaling achtergestelde lening De Mijnen NV Per 31 oktober 2013 werd de achtergestelde lening van Scana Noliko Groep ten opzichte van De Mijnen NV voor een bedrag van 4,8 miljoen euro vervroegd terugbetaald. De kapitaalsaflossing was voorzien voor 31 december In het licht van deze terugbetaling werden deze kredieten volledig op korte termijn werden gezet in de balans per 30 september Valerie Vanhoutte benoemd als CFO Valerie Vanhoutte werd vanaf 1 november 2013 benoemd als CFO van Greenyard Foods NV. Als CFO zal ze ook verantwoordelijk zijn voor investor relations. Er zijn geen andere gebeurtenissen, omstandigheden of ontwikkelingen na balansdatum die een belangrijke impact hebben op de toekomst van de onderneming. 4 Voor een volledige versie van het verslag van beperkte nazicht verwijzen we naar de halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten (IAS 34) op onze website onder de rubriek Financiële informatie > Verslagen > Halfjaarlijkse financiële staten (beschikbaar vanaf 21 november 2013). 7

8 Vooruitzichten 5 De Groep verwacht dat het REBITDA resultaat uit voortgezette hoger zal liggen dan vorig jaar. Vorig jaar bedroeg de REBITDA uit voortgezette 43,5 miljoen euro. Tevens wordt er verder gebouwd aan de fundamenten worden om op langere termijn te groeien in omzet en in rentabiliteit. Financiële kalender - Trading update Q3 boekjaar : 30 januari 2014 (17u45) - Bekendmaking jaarresultaten van de Groep (01/04/ /03/2014): 20 mei 2014 (17u45) - Beschikbaarheid jaarverslag : 23 juli 2014 (17u45) - Trading update Q1 boekjaar : 23 juli 2014 (17u45) - Algemene Vergadering boekjaar : 19 september 2014 om 14u00 - Bekendmaking halfjaarresultaten van de Groep (01/04/ /09/2014): 20 november 2014 (17u45) Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Greenyard Foods: Marleen Vaesen, CEO: Tel. +32 (0)9/ Valerie Vanhoutte, CFO: Tel (0)9/ Over Greenyard Foods De activiteit van Greenyard Foods NV is het verwerken en commercialiseren van groenten en fruit en gebruiksklare bereidingen in diepvries en conserven. De Groep beschikt over 15 productievestigingen in zes verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland en Hongarije) en filialen en verkoopskantoren verspreid over 5 continenten. ( 5 Disclaimer: deze persmededeling bevat toekomstgerichte gegevens die zijn gebaseerd op huidige interne ramingen en verwachtingen alsook marktverwachtingen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico s en gelden enkel op datum waarop ze worden gemeld. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van die welke in toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen. 8

9 Bijlage 1: Verkort geconsolideerd overzicht van winst en verlies conform IFRS 5 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerd resultaat (in duizenden euro) H1 AY 13/14 H1 AY 12/13 VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN Omzet Voorraadwijziging goederen in bewerking en gereed product Overige bedrijfsopbrengsten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Personeelskosten Afschrijvingen Bijzondere waardeverminderingsverliezen op activa Waardeverminderingen Voorzieningen Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (EBIT) Eénmalige opbrengsten Eénmalige kosten Bedrijfsresultaat voor éénmalige opbrengsten en kosten (REBIT) Financiële opbrengsten Financiële kosten Resultaat voor belastingen Belastingen Winst (verlies) van de periode uit voortgezette NIET-VOORTGEZETTE / BEËINDIGDE ACTIVITEITEN Winst (verlies) van de periode uit niet-voortgezette /beëindigde WINST (VERLIES) VAN DE PERIODE Toerekenbaar aan: - Houders van Greenyard Foods eigen-vermogensinstrumenten ( de Groep ) Minderheidsbelangen van derden Winst (verlies) uit niet-voortgezette/beëindigde (in duizenden euro) H1 AY 13/14 H1 AY 12/13 Omzet Voorraadwijziging goederen in bewerking en gereed product Overige bedrijfs- en financiële opbrengsten Meerwaarde op verkoop aardappeldivisie Kosten (bedrijfs- en financieel) Verlies op herwaardering naar reële waarde minus verkoopskosten Resultaat voor belastingen Toewijsbare belastingen Winst (verlies) van de periode uit niet-voortgezette/beëindigde Toerekenbaar aan: - Houders van Greenyard Foods eigen-vermogens instrumenten ( de Groep ) - Minderheidsbelangen van derden 1 9

10 Er vonden in het halfjaar eindigend per 30 september 2013 geen principiële wijzigingen plaats aan de waarderingsregels ten opzichte van de vorige verslagperiode. Bijlage 2: Verkorte geconsolideerde balans conform IFRS 5 In overeenstemming met de geplande verkoop van de aardappeldivisie, die aangekondigd werd eind oktober 2012, werden de activa en verplichtingen verbonden aan de activa van de aardappeldivisie per 31 maart 2013 opgenomen als activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en verplichtingen verbonden met activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Per 31 mei 2013 werd de aardappeldivisie verkocht aan McCain. (Alle bedragen in '000 EUR) 30/09/ /03/2013 Evolutie in % Activa Vaste activa ,94% Immateriële vaste activa ,97% Goodwill ,08% Materiële vaste activa ,01% Financiële vaste activa ,67% Vorderingen op meer dan één jaar ,18% Uitgestelde belastingvorderingen ,29% Vlottende activa ,46% Voorraden ,23% Vorderingen ,45% Beschikbaar ,20% Derivaten ,22% Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop ,00% Totaal ,23% Passiva Eigen vermogen* ,45% Voorzieningen en uitgestelde belastingen ,51% Financiële schulden aan kredietinstellingen (KT) ,86% Financiële schulden aan kredietinstellingen (LT) ,27% Achtergestelde obligatielening (LT) ,97% Achtergestelde obligatielening (KT) ,99% Obligatielening (LT) ,00% Overige schulden (LT) ,50% Overige schulden (KT) ,04% Verplichtingen verbonden met activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop ,00% Totaal ,23% Netto financiële schuld ** ,92% Werkkapitaal ,12% * Eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen ** Inclusief (achtergestelde) obligatieleningen 10

11 Bijlage 3: Definities Liquiditeit Vlottende activa / kortlopende verplichtingen. Niet-recurrente/Eénmalige elementen Operationele kosten en opbrengsten die gerelateerd zijn aan herstructureringsprogramma s, bijzondere waardeverminderingen, milieuvoorzieningen en overige gebeurtenissen en transacties die duidelijk afgescheiden zijn van de normale van de Groep. REBIT REBITDA EBIT + niet-recurrent resultaat. EBITDA + niet-recurrent resultaat. H1 AY 13/14 Eerste helft boekjaar 2013/2014. H1 AY 12/13 Eerste helft boekjaar 2012/

Greenyard Foods realiseert omzetgroei met een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat en implementeert verder zijn groeistrategie

Greenyard Foods realiseert omzetgroei met een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat en implementeert verder zijn groeistrategie PERSMEDEDELING Greenyard Foods realiseert omzetgroei met een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat en implementeert verder zijn groeistrategie Gent, België, 20 mei 2014 Greenyard Foods (Euronext

Nadere informatie

Analysten-meeting. Gent, 2 december /2/2013 1

Analysten-meeting. Gent, 2 december /2/2013 1 Analysten-meeting Gent, 2 december 2013 12/2/2013 1 Agenda Groepsoverzicht Operationele hoogtepunten Financiële resultaten Vooruitzichten Q&A 12/2/2013 2 Marleen Vaesen, CEO Groepsoverzicht Groepsoverzicht

Nadere informatie

- Groepsomzet afgelopen boekjaar (12 maanden) stijgt met 5,2% in vergelijking met de

- Groepsomzet afgelopen boekjaar (12 maanden) stijgt met 5,2% in vergelijking met de Persbericht PinguinLutosa: jaarcijfers 2012-2013 Financiële highlights jaarcijfers 2012-2013: - Groepsomzet afgelopen boekjaar (12 maanden) stijgt met 5,2% in vergelijking met de groepsomzet van boekjaar

Nadere informatie

Analisten meeting. Gent, 21 mei 2014

Analisten meeting. Gent, 21 mei 2014 Analisten meeting Gent, 21 mei 2014 Agenda Operationele hoogtepunten Strategische prioriteiten Financiële resultaten Q&A 2 Marleen Vaesen, CEO Operationele hoogtepunten 3 Operationele hoogtepunten 1. Omzet

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014 Marleen Vaesen, CEO VFB, 26 april 2014 Agenda Greenyard Foods Introductie Groeistrategie Nieuwe naam en visie Strategische prioriteiten Financiële structuur Beurskoersevolutie vanaf oktober 2012 Vragen

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010 Highlights halfjaarcijfers 2010: * Omzetgroei gebaseerd op sterke volumegroei door blijvend positieve vraag maar beïnvloed door deflatoire marktomstandigheden

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Highlights halfjaarcijfers 2011: * Gestegen grondstofkosten hebben de bedrijfsresultaten sterk negatief beïnvloed in de eerste jaarhelft; * Door de positief

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436 Persbericht PinguinLutosa: Noteringsprospectus Toelichting bij de managementcijfers per 31 december 2011 en verwachtingen tot 31 maart 2012 Openbaarmaking van deelnemingspercentages Het prospectus ter

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45 Persbericht PinguinLutosa: halfjaarcijfers 2009 Embargo tot 27.08.2009 17u45 Westrozebeke, 27 augustus 2009 Highlights halfjaarcijfers 2009: * Halfjaarresultaten PinguinLutosa op schema * De diepvriesgroentedivisie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2010

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2010 Persbericht PinguinLutosa: jaarcijfers 2010 Highlights jaarcijfers 2010: * Sterke omzetgroei gebaseerd op sterke volumegroei; * Positief nettoresultaat van 2,8 miljoen euro; * Forse daling van de netto

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013 ALGEMENE VERGADERING Gent, 30 september 2013 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Greenyard Foods Wereldleider in Fruit en Groenten maakt haar eerste tussentijdse resultaten bekend na fusie

Greenyard Foods Wereldleider in Fruit en Groenten maakt haar eerste tussentijdse resultaten bekend na fusie PERSBERICHT Greenyard Foods Wereldleider in Fruit en Groenten maakt haar eerste tussentijdse resultaten bekend na fusie Gent, België, 15 December 2015 Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO; Greenyard

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Persbericht HY

Persbericht HY Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht HY 2016-2017 (Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) Groei in beide segmenten leidt tot 9,5%

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Embargo tot 28.03.2008-17u45 Financial highlights boekjaar 2007`(6 maanden): * Omzet stijgt tot 171,5 miljoen euro * REBIT stijgt tot 12,2 miljoen euro,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren

Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren 1 Wetteren, 18 maart 2009 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren Kerncijfers 2008 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2015

Gereglementeerde informatie. Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2015 Ieper, België 4 september 2015 8.30 u CET Iep Invest nv ( Iep Invest ) maakt vandaag zijn resultaten over het eerste

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Aankondiging jaarresultaten 2016

Aankondiging jaarresultaten 2016 Aankondiging jaarresultaten 2016 2 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 4 Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekening... 5 Resultaat per aandeel... 6 Vooruitzichten...

Nadere informatie

HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN - cijfers 2009 onder IFRS-boekhoudnormen

HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN - cijfers 2009 onder IFRS-boekhoudnormen Halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten 2009 1/32 HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN - cijfers 2009 onder IFRS-boekhoudnormen Halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten 2009

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2013 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 3,9 % ten opzichte van dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen

Gereglementeerde informatie. Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen Merelbeke, België 28 augustus 2009 18:00u Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding met hoofdzetel

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Persbericht Halfjaarresultaten 2006/2007

Persbericht Halfjaarresultaten 2006/2007 Persbericht Halfjaarresultaten 2006/2007 Embargo tot 09.03.2007-17 u 45 Verbetering van EBIT en EBITDA. Positieve resultaten in UK na succesvolle herstructurering Belangrijk investeringsprogramma in Westrozebeke

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Analysten-meeting. Gent, 10 Juni /12/2013 1

Analysten-meeting. Gent, 10 Juni /12/2013 1 Analysten-meeting Gent, 10 Juni 2013 6/12/2013 1 Agenda 2012-2013 : een overgangsjaar: missie, visie, strategie Marleen Vaesen : CEO Cijfers & activiteiten : 2012-2013 Q&A Steven D haene : CFO 6/12/2013

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie