j a a r v e r s l a g the Art of Frozen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen"

Transcriptie

1 j a a r v e r s l a g the Art of Frozen

2

3 ja a r v e r s l ag Onderworpen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2011

4

5 I n h o u d Voorwoord...04 Vooruitzichten Operationele ontwikkeling...10 PinguinLutosa product portfolio...20 CECAB...24 Duurzaamheid...28 Human resources...32 Corporate Governance verklaring Informatie voor de aandeelhouder...46 Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur...50 Financieel verslag Verklaring van de verantwoordelijke personen Verslag van de commisaris over de geconsolideerde jaarrekening Verkorte enkelvoudige jaarrekening PinguinLutosa NV, opgesteld volgens Belgische boekhoudnormen (1) Deze informatie maakt deel uit van het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 3

6 voorwoord 2010 zou een moeilijk jaar worden en dat werd het ook. Vooral voor de aardappeldivisie werd het heel moeilijk met grondstofprijzen voor aardappelen die in december tot driemaal hoger lagen dan het jaar voordien. Ook de diepvriesgroentedivisie had het moeilijk en kon de lagere grondstofprijzen voor groenten niet of slechts beperkt verzilveren met een betere nettomarge. Toch slaagde PinguinLutosa erin de schade te beperken door de onheilssignalen vroeg te counteren en gepaste maatregelen te treffen. De operationele bedrijfskasstroom (EBITDA) bedroeg 25,9 miljoen euro terwijl de bedrijfswinst (EBIT) 7,3 miljoen euro bedroeg. Het boekjaar 2010 werd afgesloten met een nettoresultaat van 2,8 miljoen euro. De vraag naar zowel diepvriesgroenten als aardappelen was zoals verwacht heel goed. Na het afsluiten van de verkoopcontracten in het najaar 2009 die voor één jaar lopen tot eind zomer 2010, was het duidelijk dat te lage verkoopprijzen gerealiseerd werden en dat daardoor de marges tot eind september 2010 te klein zouden zijn. Alle hoop was gericht op stijgende prijzen en marges in het 4de kwartaal van j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Delestrain Gaëtan en Delestrain Sebastien, Escanaffles (België)

7

8 Voor het aardappelsegment werd het een drievoudig probleem. In mei en juni werd het resultaat van de eerste jaarhelft beknot door een stijging van de grondstofprijzen met 15%. In juli en augustus verdubbelde de aardappelprijs ten opzichte van 2009 door grote oogsttekorten als resultaat van een hittegolf. In het 4de kwartaal tenslotte steeg de aardappelprijs verder door overvloedige regen gevolgd door een vroege strenge vorstperiode. Op het einde van het boekjaar lag de aardappelprijs daardoor driemaal hoger dan eind De nieuwe verkoopcontracten werden met de nodige voorzichtigheid en vooruitziendheid onderhandeld en er werd eerder geopteerd voor contracten met kortere tijdsduur tot eind januari De grondstofprijs steeg echter sneller dan verwacht. De EBITDA van het aardappelsegment bereikte aldus 10,6 miljoen euro. De diepvriesgroentedivisie maakt haar jaarresultaat steeds in de tweede jaarhelft. De eerste jaarhelft was, zoals verwacht, minder goed door de lage verkoopcontractprijzen en hoge voorraad prijzen van 2009, maar alle hoop was gesteld op een margeverhoging door een daling van de grondstofprijzen van het oogstseizoen Helaas slaagde de sector er niet in de verkoopprijzen stabiel te houden en werd méér dan de grondstofprijsdaling prijsgegeven bij de nieuwe verkoopcontracten. PinguinLutosa slaagde erin het margeverlies te beperken door productportfolioselectie en -optimalisatie. Hierdoor en mede dankzij een uitzonderlijk resultaat bij de industriële herstructurering in het Verenigd Koninkrijk werd een mooi EBITDA van 16,5 miljoen euro gerealiseerd. De aandacht van het management bleef gericht op een daling van de netto financiële schuld. Bij een netto financiële schuld van 66,8 miljoen euro betekent dit een procentuele daling van meer dan 27%. Dit kon slechts gebeuren door een strenge en permanente beheersing van het werkkapitaal. Lagere productie en hogere verkoop zorgden voor een belangrijke voorraaddaling. Het financiële resultaat was net als in 2009 gunstig door de lage marktrentes en een vrij stabiele wisselkoers van het Britse pond zal toch ook op een positieve manier een jaar zijn om niet te vergeten. De geslaagde onderhandelingen om de diepvriesgroente-activiteiten van de CECAB-groep (d Aucy) over te nemen en het strategisch belangrijk partnerschap van de CECAB-groep door een kapitaalverhoging van 10 miljoen euro bij PinguinLutosa zijn een mijlpaal in de sectorgeschiedenis. De participatie van de CECAB-groep bevestigt dat PinguinLutosa op de juiste koers zit. De nodige managementversterking werd in 2010 gevonden om de integratie in 2011 in goede banen te leiden is echter ook het jaar van een fundamentele koerswijziging in de grondstofmarkten. Sedert juli 2010 is een stijgende grondstoffenprijsspiraal ingezet. Graan- en olieprijzen begonnen iedere maand te stijgen en bereikten eind december historisch hoge niveaus. De voorspellingen wijzen op stabilisatie in 2011 en Zonder twijfel is in 2011 de aanbodmarkt aan zet. Het afgelopen jaar werd nog meer gefocust op marge en merk als dragers van ons nieuwe verkoopbeleid. De missie om een duurzaam resultaat te boeken via Europese marktleiderschaps- en marktconsolidatievisie werd in 2010 sterk onderbouwd door een herdefiniëring van de strategische pijlers. Kwaliteit, duurzaamheid en operationele efficiëntie zijn de drie pijlers van het strategische beleid. Het leiderschap vraagt verdere internationalisatie en innovatie. De consolidatie vraagt een sterke financiële structuur en resultaten. Hieraan werd hard gewerkt in 2010, de vruchten zijn voor iets later. Eerst zaaien en dan oogsten. PinguinLutosa kijkt uit naar de goede oogst in 2011! 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Patrick en Régine Lemahieu-Ameloot, Watou (België)

9

10 Na de goede oogstjaren 2008 en 2009, was 2010 een eerder gematigd tot zwak oogstjaar. Belangrijker was echter de daling in uitgezaaid areaal om verdere voorraadstijgingen te vermijden. Vele bedrijven in de sector kampen met werkkapitaalverschafvooruitzichten 2011 De alg em een economische conte x t In 2009 was de wereld in de ban van een financiële crisis met in haar zog dalende grondstofprijzen. Halfweg 2010 kenterde deze beweging naar stijgende grondstofprijzen, gedreven door een grotere economische groei. Graan- en energieprijzen bereikten tegen eind 2010 terug historisch hoge niveaus! De dollar bleef zwak ten aanzien van de euro en zou aldus de export bemoeilijken Uiteindelijk werd de groei toch gerealiseerd, zij het dat deze groei vooral wordt gedreven door de landen buiten Europa en Noord-Amerika. Zowel in Food Retail, Food service en Food Industry blijven de inkopers echter kostgeoriënteerd en nog onvoldoende innovatieen kwaliteitsgericht. Hierdoor werd in 2010 de producentenmarge verder gereduceerd en aldus de toekomst gehypothekeerd. Vele bedrijven in de voedingssector kwamen verzwakt aan de finish in PinguinLutosa onderging deze macro-economische situatie eveneens maar bereidde zich intussen grondig voor op het hernemen van de markt in 2011 en benutte de overnamekansen die zich aandienden. De diepvriesg roentemark t 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

11 fing die moeilijker wordt en dienen hierdoor eveneens voorraden sneller te verkopen. Vooral deze voorraadfinancieringsproblemen zorgden bij de onderhandelingen voor de nieuwe verkoopcontracten voor lagere prijzen en margedruk. Het jaar 2011 wordt aldus ingezet met zeer hoge grondstofprijzen. PinguinLutosa was hierbij waakzaam en beperkte in belangrijke mate de verkoopcontractperiodes tot eind januari Dit laat ons toe rapper in te spelen op deze markttendensen. Voor 2011 zijn prijsstijgingen in de verse groenten nu reeds zeker en dit moet in de markt vertaald worden. Hoeveelheidtekorten dienen zich al aan vóór het nieuwe seizoen en hernegotiaties zijn onvermijdelijk. Het areaal wordt algemeen weer uitgebreid, maar dit is nodig om weer normale voorraadniveaus te bereiken die een goede servicegraad garanderen. De ontwikkeling van de convenience cuisine -activiteiten in de diepvriesgroentedivisie was positief. In het 4de kwartaal van 2010 bereikte de afdeling in Langemark een volle bezetting. De aandacht van het management blijft ook hier in 2011 gericht op margeverruiming. De a ardappelmark t De oogst in 2010 zorgde voor veel kleine aardappelen, waardoor het productierendement tot eind juni 2011 lager ligt dan normaal. De frituurolieprijzen stegen met 40% en de prijzen van verpakkingsmaterialen volgden deels de olieprijsstijgingen. De aardappelprijzen voor de nieuwe oogst vanaf juli zullen merkelijk hoger zijn dan vorig jaar en de contracten voor grondstoffen in het najaar worden nu al hoger vastgelegd. De verkoopprijzen van aardappelproducten zullen dus in 2011 op hoge niveaus blijven. PinguinLutosa focust op margeverruiming en merkprioriteit in Food Service. Integ r atie diepvriesg roenteac tiviteiten CECAB 2009 had gezorgd voor lage aardappelgrondstofprijzen en lage verkoopprijzen. Er was echter een risico op slechte grondstofkwaliteit door stootblauw. De gevolgen op het prijsniveau bleven beperkt tot april 2010, maar zorgden toch voor prijsstijgingen in mei en juni De hittegolf eind juni 2010 liet de vroege aardappelprijzen pieken en vervolgens zorgden de overvloedige regen en dan de vroege vorst voor een nieuwe historische piekprijs in december Op 1 mei 2011 worden de diepvriesgroenteactiviteiten van de CECAB-groep, beter gekend als d Aucy Frozen Foods overgenomen en vanaf dan mee geconsolideerd. De managementstructuur van PinguinLutosa werd hierop voorbereid om een goede integratie te garanderen. Productieprogramma s zijn al opgemaakt om reeds in 2011 een aantal synergievoordelen te realiseren. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 9

12 operationele ontwikkeling Diepvriesg roente- en convenienceac tiviteiten in B elgië De oogsten en de productie Omwille van de weersomstandigheden in 2010 heeft PinguinLutosa een beroep moeten doen op al haar kennis en ervaring om kwaliteitsvol de producten te verwerken: heel droog weer in mei en juni aangevuld met een heel natte 2e jaarhelft, met daarbovenop een sneeuwtapijt eind november. Deze extreme weersomstandigheden leidden wel bij een aantal groenten tot oogsten die onder de gebudgetteerde volumes bleven. Doordat ook in andere landen zoals Polen en Hongarije het weer serieus parten speelde leidde dit alles tot een aantal structurele tekorten met een verhoogde druk op de markten in Europa. De productie is gestrand op een ton, wat iets lager lag dan het budget. Door regen, sneeuw en vriesweer heeft Pinguin- Lutosa iets minder productie gehad vanaf november: minder jonge wortelen, minder prei en minder spruiten. 1 0 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Patrice le Pabic, Le Sourn (regio Pontivy, Frankrijk)

13

14 De verhuis van de schillijn van Langemark naar Westrozebeke is goed verlopen. Door deze beslissing heeft PinguinLutosa de kwaliteit nog beter onder controle en ontlast het de waterzuivering te Langemark. Voor 2011 is er een gezamenlijk productiebudget met de site van CECAB in Comines (Frankrijk), waarvan de activiteiten vanaf 1 mei 2011 volledig worden overgenomen. Dit is de eerste aanzet tot integratie van deze site in de samenwerking. Dit zal Pinguin lutosa toelaten om de lijnen van de 3 sites (Westrozebeke, Lange mark, Comines) te optimaliseren, doordat elke site zich kan specialiseren in bepaalde producten. In elk van de drie sites wordt een stijging voorzien van de geproduceerde hoeveelheden in Hiertoe zullen de nodige investeringen worden uitgevoerd betekende een cruciaal kanteljaar voor Convenience Cuisine, de verzamelnaam voor onze convenience-activiteiten: soepen en sausen, bereidingen en kant-en-klare maaltijden. Zeker vanaf het 4e kwartaal, toen verschillende projecten eindelijk van start konden gaan na een lange en niet altijd gemakkelijke aanloop kwam deze afdeling op kruissnelheid. Eind 2010 kon Convenience Cuisine een complete verpakkingslijn verwerven die de hoognodige capaciteit voor zakverpakkingen gevoelig heeft uitgebreid. Deze verpakkingslijn kan zowel de gewone zakverpakkingen als staande zakverpakkingen (zgn. doypacks ) verpakken waarvoor de vraag snel toeneemt. Er is een duidelijke tendens dat in 2011 meer klanten in Europa (maar bv. ook in de Verenigde Staten) dit type verpakkingen zullen gebruiken voor de verkoop van complete maaltijden. De doypacks bieden de consument een groot aantal voordelen naar gebruiksgemak tegen een interessante prijs. Organisatie en integratie Ook in België werd veel energie gestopt in het verder integreren van de commerciële activiteiten van Pinguin en Lutosa. Meetings met verkoopsmensen van de diverse filialen van de groep gebeuren nu systematisch samen met verkoopcoördinatoren van beide divisies, hetgeen het wederzijds begrip en inzicht in elkaars problematiek sterk bevordert. Medewerkers van de verkoopsbinnendienst van beide divisies werken nu dagdagelijks in nauw overleg met elkaar samen. Dit betekende een plotse en snelle evolutie naar een quasi volledige capaciteitsbezetting. Verwacht wordt dat deze goede bezetting zich over heel 2011 verder zal doorzetten. Supply Chain In 2010 zijn belangrijke stappen gezet om de interne supply chain te optimaliseren. Een hernieuwde organisatie met een aantal toegewijde medewerkers én de voordelen van het interne automatische transportsysteem zal duidelijk zijn positieve impact hebben op onze kostenstructuur en onze servicegraad. Door het verhoogde volume gaat de Belgische diepvriesgroentedivisie meer bewegingen kennen tegen een lagere totale logistieke kost. Doelstelling is een efficiëntieverbetering van 12%. Zowel voor wegtransport als voor zeetransport is er nu een nauwe samenwerking tussen beide divisies. Voor groepageleveringen zijn voor een aantal landen gemeenschappelijke tarieven uitgewerkt. Ook het transfereren van goederen van productiesites van de ene divisie naar magazijnen van de andere divisie gebeurt nu gestructureerd volgens welbepaalde procedures. De overgang naar SAP bij Lutosa in 2011 leidt ertoe dat Pinguin en Lutosa nu met één gemeenschappelijk IT-platform werken, wat de uitwisseling van informatie een stuk makkelijker maakt en de efficiëntie van de operaties verder verhoogt. Verpakkingsactiviteiten In 2010 stond de verdere optimalisatie van de verpakkingsafdelingen centraal. De geleverde inspanningen leidden tot een efficiëntieverbetering van bijna 14% en een sterke toename van de verpakkingsactiviteiten met 21%. Om dit volume te realiseren staan een aantal verdere optimalisaties van de huidige lijnen op het programma en is de overgang naar bepaalde nachtploegen voorzien. 1 2 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

15 Diepvriesg roente ac tiviteiten in het Verenigd Koninkrij k De oogsten en de productie Het gecontracteerde volume voor erwten werd in 2010 verminderd als gevolg van de goede erwtenoogst in Dit kaderde in de strategie van om de werkkapitaalbehoefte nog verder te optimaliseren. De voorraad erwten ging van comfortabel naar uitdagend laag. De lagere volumes voor erwten hadden echter wel een negatieve impact op de rentabiliteit en efficiëntie van de productievestigingen. De voorraad van andere groenten was ruim voldoende vóór de nieuwe oogst van Vroege vorst en sneeuw troffen de oogst van kool- en wortelgewassen. Deze tekorten hadden een impact op de aanvoerketen. De lenteoogst in 2011 kan helpen om de nodige volumes te bekomen, maar deze is meer onzeker en duurder. Grondstofprijs- en energie-inflatie zetten de rentabiliteit onder druk. Als resultaat hiervan zullen prijzen voor afgewerkte producten moeten worden verhoogd in 2011 om de totale marge te behouden. Gedurende 2010 werkte PinguinLutosa Foods UK verder op de consolidatie van de 3 sites in het Verenigd Koninkrijk, met een focus op efficiëntie. In april verhuisde PinguinLutosa Foods UK naar de nieuwe bureaus in King s Lynn, waar nu het nieuwe hoofdkantoor van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is. De opening van het nieuwe ontwikkelingscentrum voor nieuwe producten en het centrum voor kwaliteitsgarantie in King s Lynn wordt verwacht in de tweede helft van Supply Chain In april 2010 startte de joint venture met Partner Logistics in Wisbech. Het volautomatisch magazijn combineert de opslag en distributie van de verpakte voorraad van PinguinLutosa Foods UK. De Belgische vestiging gebruikt een gelijkaardig principe en dit concept heeft zijn degelijkheid reeds voldoende bewezen. In 2011 zal het management in het Verenigd Koninkrijk verder focussen op operationele efficiënties. Verpakkingsactiviteiten Een grote verbetering van de grote verpakkingszaal vond plaats in augustus. De aanvoer naar de verpakkingszaal is nu volautomatisch, nieuwe lijnen werden geïnstalleerd en de rest van het materiaal onderging een grondig nazicht. Met de op 11 oktober 2010 toegestane planningsaanvraag voor een nieuwe supermarkt en tankstation, kreeg Sainsbury finaal groen licht voor de ontwikkeling van deze activiteiten. Het vrijmaken van het voorste deel van de site te King s Lynn is voorzien voor april In afwachting werd Factory 1 gesloten en zal deze volledig worden geïntegreerd in Factory 2. De gebouwen zullen worden uitgebreid en bovenop de nieuwe bonen- en wortellijn van 2009 zal een nieuwe 16 ton/uur lijn worden geïnstalleerd voor erwten, bonen, wortelgewassen en rijst. Dit zal klaar zijn voor het begin van het nieuwe erwtenseizoen in Factory 2 zal de grootste en meest moderne productiefaciliteit zijn die verschillende groenten kan verwerken in het Verenigd Koninkrijk. Organisatie en integratie De drie fabrieken (Boston, Bourne en King s Lynn) zijn volledig gefocust op de productie van diepvriesgroenten en convenience. In het Verenigd Koninkrijk beschikt PinguinLutosa niet over eigen een productiefaciliteit voor aardappelen maar het Verenigd Koninkrijk is zowel voor de diepvriesgroente- als de aardappeldivisie een zeer belangrijke markt. De verkoopsteams van beide divisies werken in het Verenigd Koninkrijk vanuit dezelfde locatie, zij het dat de Britse aardappeldivisie tijdelijk haar verkoopsbureau aanhoudt in Saint Ives. Het grootste deel van de verkoopbinnendienst en administratieve activiteiten wordt eveneens gecentraliseerd en geïntegreerd vanuit King s Lynn. Deze nabijheid bevordert sterk de integratie en leidt tot commerciële successen. Klanten worden globaal benaderd, waarbij onze specialisten afstappen van een productgedreven specialisatie maar eerder opteren voor een segment- of klantbenadering. PinguinLutosa kan dus trots stellen dat de commerciële integratie hier volledig is doorgevoerd. Wisselkoers Een zwakke pond/sterke euro verhouding is goed voor de concurrentiepositie van de diepvriesgroentedivisie in het Verenigd Koninkrijk en slecht voor de import van het continent van aardappelen en kant-en-klare maaltijden. Het verzwakken van de euro halfweg 2010 zette druk op de verkoopsprijzen voor diepvries- j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 3

16 groenten in het Verenigd Koninkrijk. Het voortduren van een sterke euro en zwakke pond (beïnvloed door het besparingsplan van de regering in het Verenigd Koninkrijk) zou het aanbod van diepvriesgroenten in het Verenigd Koninkrijk in een concurrentiële positie moeten brengen ten aanzien van import uit het continent. A ardappel ac tiviteiten De oogsten en de productie Een aardappelseizoen loopt net als een groenteseizoen steeds over twee boekjaren. Het seizoen vangt aan met vroege aardappelen in juli welke onmiddellijk verwerkt worden na de oogst, daarna volgt de oogst van bewaaraardappelen in september. Een deel van de bewaaraardappeloogst gaat onmiddellijk in productie. De rest gaat naar de bewaarsilo s en met deze gestockeerde hoeveelheden volgt de productie tot juni van het daarop volgende kalenderjaar. Aardappelen verwerkt tijdens de eerste zes maanden van 2010 zijn op die manier afkomstig van de oogst Deze oogst was gekenmerkt door een lange zeer droge periode. De totale oogst in 2009 gaf een voldoende opbrengst en knollen met een hoog percentage aan droge stof. Dit laatste gaf weliswaar aanleiding tot een beter rendement in de verwerking enerzijds, maar resulteerde anderzijds in veel kwalitatieve uitval tijdens de verwerking wegens stootblauw en zwarte punten. Het aardappelrendement in de verwerking lag daardoor tijdens de eerste zes maanden van 2010 onder het langjarig gemiddelde. Het aardappelseizoen 2010 met oogst in september 2010 kenmerkte zich door een droge en warme periode in juni en juli De knollen liepen schade op en bijkomend lag de knolgrootte lager dan het langjarig gemiddelde. Deze twee factoren resulteerden in een oogst met kleinere frieten. De aardappelprijs op de vrije markt bleef de eerste zes maanden van 2010 een eind onder 100 /ton. Met de vroege aardappelen in juli en augustus is de prijs op de vrije markt heel het najaar blijven stijgen. Op het einde van 2010 was de vrije marktprijs zo gestegen dat hij driemaal hoger lag dan het jaar voordien. Voor PinguinLutosa als bedrijf is het een hele uitdaging om deze stijging in de verkoopprijzen door te rekenen. Deze stijging vindt vooral haar oorzaak in een hoge vraag naar aardappelen voor export naar Rusland. De hittegolf daar zorgde voor een verminderde opbrengst van 4 miljoen ton, wat meer is dan de hele aardappelverwerking in België. De stijging van 2010 zal zich verder doorzetten in het eerste kwartaal van 2011, met vrije marktprijzen tussen / ton. Voor vele aardappelverwerkers liggen deze prijzen ver boven de verwachtingen. Vele verkoopscontracten afgesloten in september 2010 houden onvoldoende rekening met dergelijke uitzonderlijk hoge aardappelprijzen. De stemming bij de aardappelverwerkers voor het eerste kwartaal van 2011 is dan ook bedrukt. Belangrijk is de prijsontwikkeling in het tweede kwartaal, een vroeg voorjaar kan de prijs sterk doen dalen. Op de internationale markt zijn palmolie en zonnebloemolie eveneens flink in prijs toegenomen. De hausse voor olie is vergelijkbaar met deze in Tussen begin en einde 2010 zijn beide marktprijzen gestegen met ruim 60%. Deze stijging kon slechts ten dele opgevangen worden via langetermijncontracten voor beide oliën was een jaar waarin de productie van de aardappeldivisie opnieuw piekte. Gedreven door de sterke wereldwijde vraag en als compensatie voor de prijsdruk werd het productieprogramma fors opgedreven. Met uitzondering van de specialiteitenlijnen lag de productiecapaciteit bijna het hele jaar door op het maximale niveau. De totale oogst in 2010 lag uiteindelijk iets boven deze van Jaar na jaar nemen de oogsten toe in België. Door de uitzonderlijke regenval in september en oktober verliep het rooien echter in zeer moeilijke omstandigheden. Aardappelen dienden nat gestockeerd te worden wat kan lijden tot stockageproblemen in de bewaarsilo s. Vele aardappelcontracten zijn om die reden uit schrik vervroegd afgeroepen door klanten van de aardappeldivisie zelfs nog voor het einde van De hittegolf in juni zorgde tijdelijk voor moeilijkheden bij de opstart van vroege aardappelen en de natte periodes tijdens de oogst in september en oktober zorgden voor zeer veel moeilijkheden in de sorteerlijnen en waslijnen. Ondanks dit alles lag het productievolume ruim 7% boven dit van j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

17 Impact van de oogst op de marges Doordat de verkoopcontracten afgesloten in september 2010 werden gevormd onder sterke concurrentiële druk, leidde dit tot verlaagde marges tot in het derde kwartaal van 2010, zowel in de sector als bij PinguinLutosa. Het verkoopsvolume nam toe met 14%. Vooral de markten buiten Europa droegen hiertoe bij. Daarnaast zag de aardappeldivisie in 2009 al een eerste aanzet naar een geïntegreerde aanpak van de stockageproblematiek. Verdere stappen volgden in 2010 met een betere coördinatie van de stockagebehoeften van de diepvriesgroente- en aardappeldivisie waarbij in eerste instantie de eigen magazijnen volledig worden benut, eerder dan extern te gaan stockeren. De aardappeldivisie heeft, met de te verwachten aardappelprijsstijgingen in het achterhoofd, geprobeerd van bij het begin van de contractperiode 2010 (september) de verkoopprijzen zo hoog mogelijk te plaatsen. De markt heeft PinguinLutosa hierin echter niet altijd gevolgd. Bijkomend koos de aardappeldivisie enerzijds voor een kortere contractperiode in plaats van te werken met de traditionele jaarcontracten. Anderzijds heeft de aardappel divisie het volume aan dagprijzen opgedreven. Door haar ingrepen lagen de gemiddelde brutoverkoopprijzen einde 2010 merkelijk hoger dan het jaar voordien. Interne organisatie & integratie Ook in de aardappeldivisie stond 2010 in het teken van de verdere professionalisering van de organisatie. Naast het opzetten van een duidelijke managementstructuur zagen ook een aantal verbeterde managementtools het daglicht. Deze worden in 2011 dieper in de organisatie ingebed. Om een nog betere sturing toe te laten en nog meer sturingsinformatie te verkrijgen werd een aanvang genomen om het bestaande ERP-pakket te vervangen door SAP. Hierdoor beschikt de aardappeldivisie nu over het zelfde pakket als de diepvriesgroentedivisie. De volledige overgang naar SAP wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2011, wat ook zal leiden tot verdere optimalisaties en integratie. Organisatie en integratie Integratie en samenwerking is iets waar dagelijks aandacht aan wordt besteed. Zo worden de marketingactiviteiten voor gans de groep gestuurd door de marketingafdeling die haar thuisbasis heeft in Leuze-en-Hainaut. De financiële afdelingen van de verschillende Belgische sites van zowel de diepvriesgroente- als de aardappeldivisie worden gecentraliseerd in de site te Sint-Eloois- Vijve. De implementatie van het SAP-systeem in de aardappeldivisie werd mee mogelijk gemaakt door de key users uit de diepvriesgroentedivisie, die hun collega s mee hebben opgeleid en die waar nodig de collega s bijspringen. Dit gezamenlijk platform verhoogt de visibiliteit. Andere belangrijke integratieprojecten werden opgestart op vlak van transport en commerciële strategie en marktbenadering. Dit alles heeft tot doel de gezamenlijke klanten nog beter te dienen en dit op de meest effectieve en efficiënte manier. Supply Chain Teneinde tegemoet te komen aan de stijgende vraag overzee volgde in november 2010 de overgang naar een nachtploeg in de laadafdeling in de site te Leuze-en-Hainaut. In 2011 staan verdere optimalisaties van de containerladingen en het containertrafiek op het programma. Deze zijn nodig om de verdere stijging van het verkopen overzee verder vlot te kunnen laten verlopen. Een niet onbelangrijk gegeven hierbij is het beheren van de documentenstroom die met deze overzeese verzendingen gepaard gaan. Ook daar zijn in 2011 een aantal maatregelen gepland om deze stroom sneller en efficiënter te laten verlopen. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 5

18 Verkoopsnetwerk Verdere integratie Pinguin & Lutosa In 2010 volgde de verdere integratie van de verkoopsteams van Pinguin en Lutosa zodat op vandaag beide teams volledig geïntegreerd zijn. PinguinLutosa is op die manier nu actief in 105 landen, die onderverdeeld zijn in 18 zones. In elke zone worden zowel diepvriesgroente- als aardappelproducten verkocht stond dan ook in het teken van het verder optimaliseren van deze commerciële structuren: het verdiepen van de productkennis van de verkoopteams en de selectieve verdere uitbouw van het klantennetwerk. Daarnaast ging ook veel aandacht aan het uniformiseren van procedures en het stroomlijnen van processen. Verdere groei niettegenstaande de crisis Terwijl in Europa de gevolgen van de crisis nog ten volle voelbaar waren in lage groeicijfers, scoorden bepaalde zones in het zuidelijk halfrond merkwaardig sterk: Latijns-Amerika, Afrika, Australië, Japan en Zuid-Oost-Azië kenden een sterke groei. Het verder versterken van de relaties met de klanten in deze zones vormt dan ook een belangrijk actiepunt voor Pinguin & Lutosa: veel commerciële troeven! De lokale aanwezigheid van PinguinLutosa blijft één van de sterke peilers van de expansiepolitiek. Deze aanwezigheid levert niet alleen een betere kennis op van de lokale markten, maar leidt ook tot een betere rendabiliteit. De begeleiding van de verkoopteams, van de lokale retailers en distributeurs van Food Service, een gericht merkenbeleid van Pinguin en Lutosa alsmede het leveren van producten die inspelen op lokale smaakpreferenties vormen daarbij de sterke troeven. In een belangrijk aantal landen betekent het samen kunnen leveren van diepvriesgroente- en aardappelproducten een belangrijke toegevoegde waarde voor de klanten en is een gecombineerde levering met beide productgroepen de ideale manier om hun productpalet op een kostengunstige manier uit te breiden. Reduceren logistieke kosten & verhogen efficiëntie Door het grote relatieve belang van de logistieke kosten in een industrie met grote volumes en relatief lage toegevoegde waarde stond het optimaliseren van de logistieke processen hoog op de agenda. In 2010 werden hiertoe een aantal belangrijke stappen gezet. Dit heeft onder andere geleid tot: in kaart brengen en verder optimaliseren van de goederenstromen; verbeteren van de zeetransporten in de diverse facetten, dit gezien het stijgend belang van de verkopen overzee; optimaliseren en uniformiseren van de groepageleveringen in Europa; optimaliseren van de gemengde ladingen met zowel diepvriesgroente- als aardappelproducten; vereenvoudigen van administratieve procedures in het algemeen. Tenslotte ging ook veel aandacht naar het efficiënter maken van de verkoopsbinnendienst van PinguinLutosa. Uniformiseren, formaliseren en rapporteren waren hier de kernwoorden van Ook in 2011 blijft dit een belangrijk uitgangspunt. De overgang naar SAP bij de aardappeldivisie, die in 2010 intens werd voorbereid en begin 2011 operationeel werd, moet de efficiëntie nog verder verhogen, gezien alle bedrijven van PinguinLutosa in België dan vanuit één zelfde IT-platform zullen opereren. Mark ten Europa West-Europa kende het afgelopen jaar een zeer matige groei. Sommige landen slaagden er zelfs niet in het peil van voor de crisis weer te evenaren. Binnen Europa blijft België een belangrijke speler voor Pinguin- Lutosa die 11% van het totale volume voor zich neemt. België kende dan ook een particuliere dynamiek met een groeicijfer boven het Europees gemiddelde. De goede merkbekendheid van de merken Pinguin en Lutosa alsook de sterke aanwezigheid in de Food Service zijn hiervoor een verklaring. Ook in de landen rond België scoort PinguinLutosa sterk. Belangrijke bevolkingscentra van deze landen liggen op slechts enkele honderden kilometer van de productiebedrijven van Pinguin- Lutosa. Nederland kende een goede ontwikkeling. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hielden behoorlijk stand, maar vooral Ierland kende een moeilijk jaar getekend door de lokale crisis. Frankrijk zag zich door de grote concentratie van de aankoopcentrales in de Food Retail en Food Service, die onderling een concurrentiestrijd uitvochten, geconfronteerd met een verdere druk op de prijzen en een daling van de verkopen in specialiteiten en producten met meer toegevoegde waarde. Ook Zuid- 1 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Samen succes in vers

Jaarverslag 2011. Samen succes in vers Jaarverslag 2011 Samen succes in vers Toelichting In dit jaarverslag worden de financiële resultaten en de ontwikkelingen van Coöperatie Coforta U.A. en haar verkooporganisatie The Greenery B.V. uit het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen.

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen. Wie zijn we We zijn een internationale specialiteitengroep met vestigingen over de hele wereld die oplossingen biedt voor noden op het gebied van voeding, landbouw, watermanagement en het efficiënt gebruik

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

Passie voor INNOVATIE

Passie voor INNOVATIE Passie voor INNOVATIE Inhoudsopgave Profiel van de groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Een dynamische onderneming in een attractieve sector 9 Kerngegevens 10 De

Nadere informatie

2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A.

2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A. 2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A. Thema Agrico wil graag uitdragen dat zij voor haar relaties de juiste keuze is. Sinds 2012 voeren wij de slogan Say choice, say Agrico. Iedereen maakt elk moment van

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak J A A R V E R S L A G 2011 is ons vak Macintosh Retail Group 2011 Inhoud Retail is ons vak 1 Highlights 2011 2 Verslag van de Raad van Bestuur over 2011 Aan onze aandeelhouders 4 Doelstellingen en strategie

Nadere informatie

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak JA ARV ERSL AG 2011 is on s va k Macintosh Retail Group 2011 Inhoud In dit jaarverslag kunnen afrondingsverschillen voorkomen met eerder gepubliceerde cijfers respectievelijk tussen cijfers in het verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014

JAARVERSLAG 2013-2014 JAARVERSLAG 2013-2014 Halle, 19 juni 2014 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B- 1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaaroverzicht W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005 Het ongebaande pad Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch Jaarverslag 2005 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Wessanen in het kort Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie!

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie! Jaarverslag 2010 pure retail, onze ambitie! Euretco BV Euretco werkt anno 2011 samen met zo n 1.400 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die tezamen bijna 1.900 winkels exploiteren in de sectoren

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Jaarverslag 2000 1 INHOUDSTAFEL BRIEF van de VOORZITTER 4 BRIEF van de CEO 7 Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Een bondige beschrijving van de Real Software Group 17 VERSLAG van de RAAD

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008 jaarverslag 08 blikvangers blikvangers EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de > Januari 2008 Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Manufacturing & Maintenance

Manufacturing & Maintenance Manufacturing & Maintenance De divisie in een notendop Real Software s Manufacturing & Maintenance (M&M) divisie biedt haar klanten - grote productieen service bedrijven - een unieke combinatie van business

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2008

Océ Jaarverslag 2008 Océ Jaarverslag 2008 Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Océ N.V. afdeling Corporate Communications telefoon (077) 3592000

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie