j a a r v e r s l a g the Art of Frozen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen"

Transcriptie

1 j a a r v e r s l a g the Art of Frozen

2

3 ja a r v e r s l ag Onderworpen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2011

4

5 I n h o u d Voorwoord...04 Vooruitzichten Operationele ontwikkeling...10 PinguinLutosa product portfolio...20 CECAB...24 Duurzaamheid...28 Human resources...32 Corporate Governance verklaring Informatie voor de aandeelhouder...46 Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur...50 Financieel verslag Verklaring van de verantwoordelijke personen Verslag van de commisaris over de geconsolideerde jaarrekening Verkorte enkelvoudige jaarrekening PinguinLutosa NV, opgesteld volgens Belgische boekhoudnormen (1) Deze informatie maakt deel uit van het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 3

6 voorwoord 2010 zou een moeilijk jaar worden en dat werd het ook. Vooral voor de aardappeldivisie werd het heel moeilijk met grondstofprijzen voor aardappelen die in december tot driemaal hoger lagen dan het jaar voordien. Ook de diepvriesgroentedivisie had het moeilijk en kon de lagere grondstofprijzen voor groenten niet of slechts beperkt verzilveren met een betere nettomarge. Toch slaagde PinguinLutosa erin de schade te beperken door de onheilssignalen vroeg te counteren en gepaste maatregelen te treffen. De operationele bedrijfskasstroom (EBITDA) bedroeg 25,9 miljoen euro terwijl de bedrijfswinst (EBIT) 7,3 miljoen euro bedroeg. Het boekjaar 2010 werd afgesloten met een nettoresultaat van 2,8 miljoen euro. De vraag naar zowel diepvriesgroenten als aardappelen was zoals verwacht heel goed. Na het afsluiten van de verkoopcontracten in het najaar 2009 die voor één jaar lopen tot eind zomer 2010, was het duidelijk dat te lage verkoopprijzen gerealiseerd werden en dat daardoor de marges tot eind september 2010 te klein zouden zijn. Alle hoop was gericht op stijgende prijzen en marges in het 4de kwartaal van j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Delestrain Gaëtan en Delestrain Sebastien, Escanaffles (België)

7

8 Voor het aardappelsegment werd het een drievoudig probleem. In mei en juni werd het resultaat van de eerste jaarhelft beknot door een stijging van de grondstofprijzen met 15%. In juli en augustus verdubbelde de aardappelprijs ten opzichte van 2009 door grote oogsttekorten als resultaat van een hittegolf. In het 4de kwartaal tenslotte steeg de aardappelprijs verder door overvloedige regen gevolgd door een vroege strenge vorstperiode. Op het einde van het boekjaar lag de aardappelprijs daardoor driemaal hoger dan eind De nieuwe verkoopcontracten werden met de nodige voorzichtigheid en vooruitziendheid onderhandeld en er werd eerder geopteerd voor contracten met kortere tijdsduur tot eind januari De grondstofprijs steeg echter sneller dan verwacht. De EBITDA van het aardappelsegment bereikte aldus 10,6 miljoen euro. De diepvriesgroentedivisie maakt haar jaarresultaat steeds in de tweede jaarhelft. De eerste jaarhelft was, zoals verwacht, minder goed door de lage verkoopcontractprijzen en hoge voorraad prijzen van 2009, maar alle hoop was gesteld op een margeverhoging door een daling van de grondstofprijzen van het oogstseizoen Helaas slaagde de sector er niet in de verkoopprijzen stabiel te houden en werd méér dan de grondstofprijsdaling prijsgegeven bij de nieuwe verkoopcontracten. PinguinLutosa slaagde erin het margeverlies te beperken door productportfolioselectie en -optimalisatie. Hierdoor en mede dankzij een uitzonderlijk resultaat bij de industriële herstructurering in het Verenigd Koninkrijk werd een mooi EBITDA van 16,5 miljoen euro gerealiseerd. De aandacht van het management bleef gericht op een daling van de netto financiële schuld. Bij een netto financiële schuld van 66,8 miljoen euro betekent dit een procentuele daling van meer dan 27%. Dit kon slechts gebeuren door een strenge en permanente beheersing van het werkkapitaal. Lagere productie en hogere verkoop zorgden voor een belangrijke voorraaddaling. Het financiële resultaat was net als in 2009 gunstig door de lage marktrentes en een vrij stabiele wisselkoers van het Britse pond zal toch ook op een positieve manier een jaar zijn om niet te vergeten. De geslaagde onderhandelingen om de diepvriesgroente-activiteiten van de CECAB-groep (d Aucy) over te nemen en het strategisch belangrijk partnerschap van de CECAB-groep door een kapitaalverhoging van 10 miljoen euro bij PinguinLutosa zijn een mijlpaal in de sectorgeschiedenis. De participatie van de CECAB-groep bevestigt dat PinguinLutosa op de juiste koers zit. De nodige managementversterking werd in 2010 gevonden om de integratie in 2011 in goede banen te leiden is echter ook het jaar van een fundamentele koerswijziging in de grondstofmarkten. Sedert juli 2010 is een stijgende grondstoffenprijsspiraal ingezet. Graan- en olieprijzen begonnen iedere maand te stijgen en bereikten eind december historisch hoge niveaus. De voorspellingen wijzen op stabilisatie in 2011 en Zonder twijfel is in 2011 de aanbodmarkt aan zet. Het afgelopen jaar werd nog meer gefocust op marge en merk als dragers van ons nieuwe verkoopbeleid. De missie om een duurzaam resultaat te boeken via Europese marktleiderschaps- en marktconsolidatievisie werd in 2010 sterk onderbouwd door een herdefiniëring van de strategische pijlers. Kwaliteit, duurzaamheid en operationele efficiëntie zijn de drie pijlers van het strategische beleid. Het leiderschap vraagt verdere internationalisatie en innovatie. De consolidatie vraagt een sterke financiële structuur en resultaten. Hieraan werd hard gewerkt in 2010, de vruchten zijn voor iets later. Eerst zaaien en dan oogsten. PinguinLutosa kijkt uit naar de goede oogst in 2011! 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Patrick en Régine Lemahieu-Ameloot, Watou (België)

9

10 Na de goede oogstjaren 2008 en 2009, was 2010 een eerder gematigd tot zwak oogstjaar. Belangrijker was echter de daling in uitgezaaid areaal om verdere voorraadstijgingen te vermijden. Vele bedrijven in de sector kampen met werkkapitaalverschafvooruitzichten 2011 De alg em een economische conte x t In 2009 was de wereld in de ban van een financiële crisis met in haar zog dalende grondstofprijzen. Halfweg 2010 kenterde deze beweging naar stijgende grondstofprijzen, gedreven door een grotere economische groei. Graan- en energieprijzen bereikten tegen eind 2010 terug historisch hoge niveaus! De dollar bleef zwak ten aanzien van de euro en zou aldus de export bemoeilijken Uiteindelijk werd de groei toch gerealiseerd, zij het dat deze groei vooral wordt gedreven door de landen buiten Europa en Noord-Amerika. Zowel in Food Retail, Food service en Food Industry blijven de inkopers echter kostgeoriënteerd en nog onvoldoende innovatieen kwaliteitsgericht. Hierdoor werd in 2010 de producentenmarge verder gereduceerd en aldus de toekomst gehypothekeerd. Vele bedrijven in de voedingssector kwamen verzwakt aan de finish in PinguinLutosa onderging deze macro-economische situatie eveneens maar bereidde zich intussen grondig voor op het hernemen van de markt in 2011 en benutte de overnamekansen die zich aandienden. De diepvriesg roentemark t 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

11 fing die moeilijker wordt en dienen hierdoor eveneens voorraden sneller te verkopen. Vooral deze voorraadfinancieringsproblemen zorgden bij de onderhandelingen voor de nieuwe verkoopcontracten voor lagere prijzen en margedruk. Het jaar 2011 wordt aldus ingezet met zeer hoge grondstofprijzen. PinguinLutosa was hierbij waakzaam en beperkte in belangrijke mate de verkoopcontractperiodes tot eind januari Dit laat ons toe rapper in te spelen op deze markttendensen. Voor 2011 zijn prijsstijgingen in de verse groenten nu reeds zeker en dit moet in de markt vertaald worden. Hoeveelheidtekorten dienen zich al aan vóór het nieuwe seizoen en hernegotiaties zijn onvermijdelijk. Het areaal wordt algemeen weer uitgebreid, maar dit is nodig om weer normale voorraadniveaus te bereiken die een goede servicegraad garanderen. De ontwikkeling van de convenience cuisine -activiteiten in de diepvriesgroentedivisie was positief. In het 4de kwartaal van 2010 bereikte de afdeling in Langemark een volle bezetting. De aandacht van het management blijft ook hier in 2011 gericht op margeverruiming. De a ardappelmark t De oogst in 2010 zorgde voor veel kleine aardappelen, waardoor het productierendement tot eind juni 2011 lager ligt dan normaal. De frituurolieprijzen stegen met 40% en de prijzen van verpakkingsmaterialen volgden deels de olieprijsstijgingen. De aardappelprijzen voor de nieuwe oogst vanaf juli zullen merkelijk hoger zijn dan vorig jaar en de contracten voor grondstoffen in het najaar worden nu al hoger vastgelegd. De verkoopprijzen van aardappelproducten zullen dus in 2011 op hoge niveaus blijven. PinguinLutosa focust op margeverruiming en merkprioriteit in Food Service. Integ r atie diepvriesg roenteac tiviteiten CECAB 2009 had gezorgd voor lage aardappelgrondstofprijzen en lage verkoopprijzen. Er was echter een risico op slechte grondstofkwaliteit door stootblauw. De gevolgen op het prijsniveau bleven beperkt tot april 2010, maar zorgden toch voor prijsstijgingen in mei en juni De hittegolf eind juni 2010 liet de vroege aardappelprijzen pieken en vervolgens zorgden de overvloedige regen en dan de vroege vorst voor een nieuwe historische piekprijs in december Op 1 mei 2011 worden de diepvriesgroenteactiviteiten van de CECAB-groep, beter gekend als d Aucy Frozen Foods overgenomen en vanaf dan mee geconsolideerd. De managementstructuur van PinguinLutosa werd hierop voorbereid om een goede integratie te garanderen. Productieprogramma s zijn al opgemaakt om reeds in 2011 een aantal synergievoordelen te realiseren. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 9

12 operationele ontwikkeling Diepvriesg roente- en convenienceac tiviteiten in B elgië De oogsten en de productie Omwille van de weersomstandigheden in 2010 heeft PinguinLutosa een beroep moeten doen op al haar kennis en ervaring om kwaliteitsvol de producten te verwerken: heel droog weer in mei en juni aangevuld met een heel natte 2e jaarhelft, met daarbovenop een sneeuwtapijt eind november. Deze extreme weersomstandigheden leidden wel bij een aantal groenten tot oogsten die onder de gebudgetteerde volumes bleven. Doordat ook in andere landen zoals Polen en Hongarije het weer serieus parten speelde leidde dit alles tot een aantal structurele tekorten met een verhoogde druk op de markten in Europa. De productie is gestrand op een ton, wat iets lager lag dan het budget. Door regen, sneeuw en vriesweer heeft Pinguin- Lutosa iets minder productie gehad vanaf november: minder jonge wortelen, minder prei en minder spruiten. 1 0 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a Patrice le Pabic, Le Sourn (regio Pontivy, Frankrijk)

13

14 De verhuis van de schillijn van Langemark naar Westrozebeke is goed verlopen. Door deze beslissing heeft PinguinLutosa de kwaliteit nog beter onder controle en ontlast het de waterzuivering te Langemark. Voor 2011 is er een gezamenlijk productiebudget met de site van CECAB in Comines (Frankrijk), waarvan de activiteiten vanaf 1 mei 2011 volledig worden overgenomen. Dit is de eerste aanzet tot integratie van deze site in de samenwerking. Dit zal Pinguin lutosa toelaten om de lijnen van de 3 sites (Westrozebeke, Lange mark, Comines) te optimaliseren, doordat elke site zich kan specialiseren in bepaalde producten. In elk van de drie sites wordt een stijging voorzien van de geproduceerde hoeveelheden in Hiertoe zullen de nodige investeringen worden uitgevoerd betekende een cruciaal kanteljaar voor Convenience Cuisine, de verzamelnaam voor onze convenience-activiteiten: soepen en sausen, bereidingen en kant-en-klare maaltijden. Zeker vanaf het 4e kwartaal, toen verschillende projecten eindelijk van start konden gaan na een lange en niet altijd gemakkelijke aanloop kwam deze afdeling op kruissnelheid. Eind 2010 kon Convenience Cuisine een complete verpakkingslijn verwerven die de hoognodige capaciteit voor zakverpakkingen gevoelig heeft uitgebreid. Deze verpakkingslijn kan zowel de gewone zakverpakkingen als staande zakverpakkingen (zgn. doypacks ) verpakken waarvoor de vraag snel toeneemt. Er is een duidelijke tendens dat in 2011 meer klanten in Europa (maar bv. ook in de Verenigde Staten) dit type verpakkingen zullen gebruiken voor de verkoop van complete maaltijden. De doypacks bieden de consument een groot aantal voordelen naar gebruiksgemak tegen een interessante prijs. Organisatie en integratie Ook in België werd veel energie gestopt in het verder integreren van de commerciële activiteiten van Pinguin en Lutosa. Meetings met verkoopsmensen van de diverse filialen van de groep gebeuren nu systematisch samen met verkoopcoördinatoren van beide divisies, hetgeen het wederzijds begrip en inzicht in elkaars problematiek sterk bevordert. Medewerkers van de verkoopsbinnendienst van beide divisies werken nu dagdagelijks in nauw overleg met elkaar samen. Dit betekende een plotse en snelle evolutie naar een quasi volledige capaciteitsbezetting. Verwacht wordt dat deze goede bezetting zich over heel 2011 verder zal doorzetten. Supply Chain In 2010 zijn belangrijke stappen gezet om de interne supply chain te optimaliseren. Een hernieuwde organisatie met een aantal toegewijde medewerkers én de voordelen van het interne automatische transportsysteem zal duidelijk zijn positieve impact hebben op onze kostenstructuur en onze servicegraad. Door het verhoogde volume gaat de Belgische diepvriesgroentedivisie meer bewegingen kennen tegen een lagere totale logistieke kost. Doelstelling is een efficiëntieverbetering van 12%. Zowel voor wegtransport als voor zeetransport is er nu een nauwe samenwerking tussen beide divisies. Voor groepageleveringen zijn voor een aantal landen gemeenschappelijke tarieven uitgewerkt. Ook het transfereren van goederen van productiesites van de ene divisie naar magazijnen van de andere divisie gebeurt nu gestructureerd volgens welbepaalde procedures. De overgang naar SAP bij Lutosa in 2011 leidt ertoe dat Pinguin en Lutosa nu met één gemeenschappelijk IT-platform werken, wat de uitwisseling van informatie een stuk makkelijker maakt en de efficiëntie van de operaties verder verhoogt. Verpakkingsactiviteiten In 2010 stond de verdere optimalisatie van de verpakkingsafdelingen centraal. De geleverde inspanningen leidden tot een efficiëntieverbetering van bijna 14% en een sterke toename van de verpakkingsactiviteiten met 21%. Om dit volume te realiseren staan een aantal verdere optimalisaties van de huidige lijnen op het programma en is de overgang naar bepaalde nachtploegen voorzien. 1 2 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

15 Diepvriesg roente ac tiviteiten in het Verenigd Koninkrij k De oogsten en de productie Het gecontracteerde volume voor erwten werd in 2010 verminderd als gevolg van de goede erwtenoogst in Dit kaderde in de strategie van om de werkkapitaalbehoefte nog verder te optimaliseren. De voorraad erwten ging van comfortabel naar uitdagend laag. De lagere volumes voor erwten hadden echter wel een negatieve impact op de rentabiliteit en efficiëntie van de productievestigingen. De voorraad van andere groenten was ruim voldoende vóór de nieuwe oogst van Vroege vorst en sneeuw troffen de oogst van kool- en wortelgewassen. Deze tekorten hadden een impact op de aanvoerketen. De lenteoogst in 2011 kan helpen om de nodige volumes te bekomen, maar deze is meer onzeker en duurder. Grondstofprijs- en energie-inflatie zetten de rentabiliteit onder druk. Als resultaat hiervan zullen prijzen voor afgewerkte producten moeten worden verhoogd in 2011 om de totale marge te behouden. Gedurende 2010 werkte PinguinLutosa Foods UK verder op de consolidatie van de 3 sites in het Verenigd Koninkrijk, met een focus op efficiëntie. In april verhuisde PinguinLutosa Foods UK naar de nieuwe bureaus in King s Lynn, waar nu het nieuwe hoofdkantoor van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is. De opening van het nieuwe ontwikkelingscentrum voor nieuwe producten en het centrum voor kwaliteitsgarantie in King s Lynn wordt verwacht in de tweede helft van Supply Chain In april 2010 startte de joint venture met Partner Logistics in Wisbech. Het volautomatisch magazijn combineert de opslag en distributie van de verpakte voorraad van PinguinLutosa Foods UK. De Belgische vestiging gebruikt een gelijkaardig principe en dit concept heeft zijn degelijkheid reeds voldoende bewezen. In 2011 zal het management in het Verenigd Koninkrijk verder focussen op operationele efficiënties. Verpakkingsactiviteiten Een grote verbetering van de grote verpakkingszaal vond plaats in augustus. De aanvoer naar de verpakkingszaal is nu volautomatisch, nieuwe lijnen werden geïnstalleerd en de rest van het materiaal onderging een grondig nazicht. Met de op 11 oktober 2010 toegestane planningsaanvraag voor een nieuwe supermarkt en tankstation, kreeg Sainsbury finaal groen licht voor de ontwikkeling van deze activiteiten. Het vrijmaken van het voorste deel van de site te King s Lynn is voorzien voor april In afwachting werd Factory 1 gesloten en zal deze volledig worden geïntegreerd in Factory 2. De gebouwen zullen worden uitgebreid en bovenop de nieuwe bonen- en wortellijn van 2009 zal een nieuwe 16 ton/uur lijn worden geïnstalleerd voor erwten, bonen, wortelgewassen en rijst. Dit zal klaar zijn voor het begin van het nieuwe erwtenseizoen in Factory 2 zal de grootste en meest moderne productiefaciliteit zijn die verschillende groenten kan verwerken in het Verenigd Koninkrijk. Organisatie en integratie De drie fabrieken (Boston, Bourne en King s Lynn) zijn volledig gefocust op de productie van diepvriesgroenten en convenience. In het Verenigd Koninkrijk beschikt PinguinLutosa niet over eigen een productiefaciliteit voor aardappelen maar het Verenigd Koninkrijk is zowel voor de diepvriesgroente- als de aardappeldivisie een zeer belangrijke markt. De verkoopsteams van beide divisies werken in het Verenigd Koninkrijk vanuit dezelfde locatie, zij het dat de Britse aardappeldivisie tijdelijk haar verkoopsbureau aanhoudt in Saint Ives. Het grootste deel van de verkoopbinnendienst en administratieve activiteiten wordt eveneens gecentraliseerd en geïntegreerd vanuit King s Lynn. Deze nabijheid bevordert sterk de integratie en leidt tot commerciële successen. Klanten worden globaal benaderd, waarbij onze specialisten afstappen van een productgedreven specialisatie maar eerder opteren voor een segment- of klantbenadering. PinguinLutosa kan dus trots stellen dat de commerciële integratie hier volledig is doorgevoerd. Wisselkoers Een zwakke pond/sterke euro verhouding is goed voor de concurrentiepositie van de diepvriesgroentedivisie in het Verenigd Koninkrijk en slecht voor de import van het continent van aardappelen en kant-en-klare maaltijden. Het verzwakken van de euro halfweg 2010 zette druk op de verkoopsprijzen voor diepvries- j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 3

16 groenten in het Verenigd Koninkrijk. Het voortduren van een sterke euro en zwakke pond (beïnvloed door het besparingsplan van de regering in het Verenigd Koninkrijk) zou het aanbod van diepvriesgroenten in het Verenigd Koninkrijk in een concurrentiële positie moeten brengen ten aanzien van import uit het continent. A ardappel ac tiviteiten De oogsten en de productie Een aardappelseizoen loopt net als een groenteseizoen steeds over twee boekjaren. Het seizoen vangt aan met vroege aardappelen in juli welke onmiddellijk verwerkt worden na de oogst, daarna volgt de oogst van bewaaraardappelen in september. Een deel van de bewaaraardappeloogst gaat onmiddellijk in productie. De rest gaat naar de bewaarsilo s en met deze gestockeerde hoeveelheden volgt de productie tot juni van het daarop volgende kalenderjaar. Aardappelen verwerkt tijdens de eerste zes maanden van 2010 zijn op die manier afkomstig van de oogst Deze oogst was gekenmerkt door een lange zeer droge periode. De totale oogst in 2009 gaf een voldoende opbrengst en knollen met een hoog percentage aan droge stof. Dit laatste gaf weliswaar aanleiding tot een beter rendement in de verwerking enerzijds, maar resulteerde anderzijds in veel kwalitatieve uitval tijdens de verwerking wegens stootblauw en zwarte punten. Het aardappelrendement in de verwerking lag daardoor tijdens de eerste zes maanden van 2010 onder het langjarig gemiddelde. Het aardappelseizoen 2010 met oogst in september 2010 kenmerkte zich door een droge en warme periode in juni en juli De knollen liepen schade op en bijkomend lag de knolgrootte lager dan het langjarig gemiddelde. Deze twee factoren resulteerden in een oogst met kleinere frieten. De aardappelprijs op de vrije markt bleef de eerste zes maanden van 2010 een eind onder 100 /ton. Met de vroege aardappelen in juli en augustus is de prijs op de vrije markt heel het najaar blijven stijgen. Op het einde van 2010 was de vrije marktprijs zo gestegen dat hij driemaal hoger lag dan het jaar voordien. Voor PinguinLutosa als bedrijf is het een hele uitdaging om deze stijging in de verkoopprijzen door te rekenen. Deze stijging vindt vooral haar oorzaak in een hoge vraag naar aardappelen voor export naar Rusland. De hittegolf daar zorgde voor een verminderde opbrengst van 4 miljoen ton, wat meer is dan de hele aardappelverwerking in België. De stijging van 2010 zal zich verder doorzetten in het eerste kwartaal van 2011, met vrije marktprijzen tussen / ton. Voor vele aardappelverwerkers liggen deze prijzen ver boven de verwachtingen. Vele verkoopscontracten afgesloten in september 2010 houden onvoldoende rekening met dergelijke uitzonderlijk hoge aardappelprijzen. De stemming bij de aardappelverwerkers voor het eerste kwartaal van 2011 is dan ook bedrukt. Belangrijk is de prijsontwikkeling in het tweede kwartaal, een vroeg voorjaar kan de prijs sterk doen dalen. Op de internationale markt zijn palmolie en zonnebloemolie eveneens flink in prijs toegenomen. De hausse voor olie is vergelijkbaar met deze in Tussen begin en einde 2010 zijn beide marktprijzen gestegen met ruim 60%. Deze stijging kon slechts ten dele opgevangen worden via langetermijncontracten voor beide oliën was een jaar waarin de productie van de aardappeldivisie opnieuw piekte. Gedreven door de sterke wereldwijde vraag en als compensatie voor de prijsdruk werd het productieprogramma fors opgedreven. Met uitzondering van de specialiteitenlijnen lag de productiecapaciteit bijna het hele jaar door op het maximale niveau. De totale oogst in 2010 lag uiteindelijk iets boven deze van Jaar na jaar nemen de oogsten toe in België. Door de uitzonderlijke regenval in september en oktober verliep het rooien echter in zeer moeilijke omstandigheden. Aardappelen dienden nat gestockeerd te worden wat kan lijden tot stockageproblemen in de bewaarsilo s. Vele aardappelcontracten zijn om die reden uit schrik vervroegd afgeroepen door klanten van de aardappeldivisie zelfs nog voor het einde van De hittegolf in juni zorgde tijdelijk voor moeilijkheden bij de opstart van vroege aardappelen en de natte periodes tijdens de oogst in september en oktober zorgden voor zeer veel moeilijkheden in de sorteerlijnen en waslijnen. Ondanks dit alles lag het productievolume ruim 7% boven dit van j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

17 Impact van de oogst op de marges Doordat de verkoopcontracten afgesloten in september 2010 werden gevormd onder sterke concurrentiële druk, leidde dit tot verlaagde marges tot in het derde kwartaal van 2010, zowel in de sector als bij PinguinLutosa. Het verkoopsvolume nam toe met 14%. Vooral de markten buiten Europa droegen hiertoe bij. Daarnaast zag de aardappeldivisie in 2009 al een eerste aanzet naar een geïntegreerde aanpak van de stockageproblematiek. Verdere stappen volgden in 2010 met een betere coördinatie van de stockagebehoeften van de diepvriesgroente- en aardappeldivisie waarbij in eerste instantie de eigen magazijnen volledig worden benut, eerder dan extern te gaan stockeren. De aardappeldivisie heeft, met de te verwachten aardappelprijsstijgingen in het achterhoofd, geprobeerd van bij het begin van de contractperiode 2010 (september) de verkoopprijzen zo hoog mogelijk te plaatsen. De markt heeft PinguinLutosa hierin echter niet altijd gevolgd. Bijkomend koos de aardappeldivisie enerzijds voor een kortere contractperiode in plaats van te werken met de traditionele jaarcontracten. Anderzijds heeft de aardappel divisie het volume aan dagprijzen opgedreven. Door haar ingrepen lagen de gemiddelde brutoverkoopprijzen einde 2010 merkelijk hoger dan het jaar voordien. Interne organisatie & integratie Ook in de aardappeldivisie stond 2010 in het teken van de verdere professionalisering van de organisatie. Naast het opzetten van een duidelijke managementstructuur zagen ook een aantal verbeterde managementtools het daglicht. Deze worden in 2011 dieper in de organisatie ingebed. Om een nog betere sturing toe te laten en nog meer sturingsinformatie te verkrijgen werd een aanvang genomen om het bestaande ERP-pakket te vervangen door SAP. Hierdoor beschikt de aardappeldivisie nu over het zelfde pakket als de diepvriesgroentedivisie. De volledige overgang naar SAP wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2011, wat ook zal leiden tot verdere optimalisaties en integratie. Organisatie en integratie Integratie en samenwerking is iets waar dagelijks aandacht aan wordt besteed. Zo worden de marketingactiviteiten voor gans de groep gestuurd door de marketingafdeling die haar thuisbasis heeft in Leuze-en-Hainaut. De financiële afdelingen van de verschillende Belgische sites van zowel de diepvriesgroente- als de aardappeldivisie worden gecentraliseerd in de site te Sint-Eloois- Vijve. De implementatie van het SAP-systeem in de aardappeldivisie werd mee mogelijk gemaakt door de key users uit de diepvriesgroentedivisie, die hun collega s mee hebben opgeleid en die waar nodig de collega s bijspringen. Dit gezamenlijk platform verhoogt de visibiliteit. Andere belangrijke integratieprojecten werden opgestart op vlak van transport en commerciële strategie en marktbenadering. Dit alles heeft tot doel de gezamenlijke klanten nog beter te dienen en dit op de meest effectieve en efficiënte manier. Supply Chain Teneinde tegemoet te komen aan de stijgende vraag overzee volgde in november 2010 de overgang naar een nachtploeg in de laadafdeling in de site te Leuze-en-Hainaut. In 2011 staan verdere optimalisaties van de containerladingen en het containertrafiek op het programma. Deze zijn nodig om de verdere stijging van het verkopen overzee verder vlot te kunnen laten verlopen. Een niet onbelangrijk gegeven hierbij is het beheren van de documentenstroom die met deze overzeese verzendingen gepaard gaan. Ook daar zijn in 2011 een aantal maatregelen gepland om deze stroom sneller en efficiënter te laten verlopen. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 5

18 Verkoopsnetwerk Verdere integratie Pinguin & Lutosa In 2010 volgde de verdere integratie van de verkoopsteams van Pinguin en Lutosa zodat op vandaag beide teams volledig geïntegreerd zijn. PinguinLutosa is op die manier nu actief in 105 landen, die onderverdeeld zijn in 18 zones. In elke zone worden zowel diepvriesgroente- als aardappelproducten verkocht stond dan ook in het teken van het verder optimaliseren van deze commerciële structuren: het verdiepen van de productkennis van de verkoopteams en de selectieve verdere uitbouw van het klantennetwerk. Daarnaast ging ook veel aandacht aan het uniformiseren van procedures en het stroomlijnen van processen. Verdere groei niettegenstaande de crisis Terwijl in Europa de gevolgen van de crisis nog ten volle voelbaar waren in lage groeicijfers, scoorden bepaalde zones in het zuidelijk halfrond merkwaardig sterk: Latijns-Amerika, Afrika, Australië, Japan en Zuid-Oost-Azië kenden een sterke groei. Het verder versterken van de relaties met de klanten in deze zones vormt dan ook een belangrijk actiepunt voor Pinguin & Lutosa: veel commerciële troeven! De lokale aanwezigheid van PinguinLutosa blijft één van de sterke peilers van de expansiepolitiek. Deze aanwezigheid levert niet alleen een betere kennis op van de lokale markten, maar leidt ook tot een betere rendabiliteit. De begeleiding van de verkoopteams, van de lokale retailers en distributeurs van Food Service, een gericht merkenbeleid van Pinguin en Lutosa alsmede het leveren van producten die inspelen op lokale smaakpreferenties vormen daarbij de sterke troeven. In een belangrijk aantal landen betekent het samen kunnen leveren van diepvriesgroente- en aardappelproducten een belangrijke toegevoegde waarde voor de klanten en is een gecombineerde levering met beide productgroepen de ideale manier om hun productpalet op een kostengunstige manier uit te breiden. Reduceren logistieke kosten & verhogen efficiëntie Door het grote relatieve belang van de logistieke kosten in een industrie met grote volumes en relatief lage toegevoegde waarde stond het optimaliseren van de logistieke processen hoog op de agenda. In 2010 werden hiertoe een aantal belangrijke stappen gezet. Dit heeft onder andere geleid tot: in kaart brengen en verder optimaliseren van de goederenstromen; verbeteren van de zeetransporten in de diverse facetten, dit gezien het stijgend belang van de verkopen overzee; optimaliseren en uniformiseren van de groepageleveringen in Europa; optimaliseren van de gemengde ladingen met zowel diepvriesgroente- als aardappelproducten; vereenvoudigen van administratieve procedures in het algemeen. Tenslotte ging ook veel aandacht naar het efficiënter maken van de verkoopsbinnendienst van PinguinLutosa. Uniformiseren, formaliseren en rapporteren waren hier de kernwoorden van Ook in 2011 blijft dit een belangrijk uitgangspunt. De overgang naar SAP bij de aardappeldivisie, die in 2010 intens werd voorbereid en begin 2011 operationeel werd, moet de efficiëntie nog verder verhogen, gezien alle bedrijven van PinguinLutosa in België dan vanuit één zelfde IT-platform zullen opereren. Mark ten Europa West-Europa kende het afgelopen jaar een zeer matige groei. Sommige landen slaagden er zelfs niet in het peil van voor de crisis weer te evenaren. Binnen Europa blijft België een belangrijke speler voor Pinguin- Lutosa die 11% van het totale volume voor zich neemt. België kende dan ook een particuliere dynamiek met een groeicijfer boven het Europees gemiddelde. De goede merkbekendheid van de merken Pinguin en Lutosa alsook de sterke aanwezigheid in de Food Service zijn hiervoor een verklaring. Ook in de landen rond België scoort PinguinLutosa sterk. Belangrijke bevolkingscentra van deze landen liggen op slechts enkele honderden kilometer van de productiebedrijven van Pinguin- Lutosa. Nederland kende een goede ontwikkeling. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hielden behoorlijk stand, maar vooral Ierland kende een moeilijk jaar getekend door de lokale crisis. Frankrijk zag zich door de grote concentratie van de aankoopcentrales in de Food Retail en Food Service, die onderling een concurrentiestrijd uitvochten, geconfronteerd met een verdere druk op de prijzen en een daling van de verkopen in specialiteiten en producten met meer toegevoegde waarde. Ook Zuid- 1 6 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

19 Europa bleef niet gespaard. Het Iberisch schiereiland, en vooral Portugal, leden onder de schuldencrisis. Hier kon de verminderde instroom van buitenlandse toeristen evenwel voor een belangrijk stuk gecompenseerd worden door lokale vakantiegangers. In de traditionele toeristische bestemmingen zoals Cyprus, Malta of Griekenland bleven de buitenlandse toeristen, vooral dan Engelsen, massaal weg wat niet zonder invloed bleef op de verkopen. Italië daarentegen hield goed stand. Scandinavië is traditioneel een kleine markt voor PinguinLutosa. Niettemin kon hier zowel in het segment van diepvriesgroenten, aardappelproducten als in convenience vooruitgang geboekt worden. Centraal en Oost-Europa kende dan weer een mooie ontwikkeling. In deze zone waren de gevolgen van de crisis veel minder voelbaar en kon de verkoop weer sterk aantrekken. Ook de aanwezigheid van het filiaal van PinguinLutosa in Wenen sinds 2009 versterkte onze aanwezigheid in deze regio en liet ons toe een aantal belangrijke nieuwe klanten op te starten. Amerika PinguinLutosa is met een aantal nicheproducten en specialiteiten actief op de Noord Amerikaanse markt. Vooral convenience producten scoren daar goed. In 2010 kende Brazilië een mooie groei. PinguinLutosa is hier reeds een aantal jaren actief met de aardappeldivisie en heeft zo een stevige aanwezigheid uitgebouwd, dit over het gehele land. Ook hier vormde de mogelijkheid om naast aardappelproducten eveneens groenten te leveren een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de verkoopactiviteiten was dan ook bij uitstek een jaar waarin de commerciële relaties werden verdiept. Maar ook in de rest van Latijns-Amerika noteerde de groep mooie groeicijfers dank zijn de sterke economische ontwikkeling van een aantal groeilanden. Met een aantal grote klanten konden de relaties ook hier verder uitgediept en verstevigd worden dankzij het gericht inspelen op specifieke marketingnoden en het leveren van heel specifieke supply chain -oplossingen. In de aanloop van het Wereldkampioenschap Voetbal, kon in Zuid-Afrika een mooie groei worden opgetekend. Deze volumes konden ook na het Wereldkampioenschap aangehouden worden en vormt nu een stabiel gegeven. Azië & Australië Japan is over de jaren uitgebouwd tot een belangrijk gebied voor PinguinLutosa. De veeleisende kwaliteitspolitiek van PinguinLutosa heeft hier geen windeieren gelegd: door zeer gericht in te spelen op de heel hoge kwaliteitseisen kan niet alleen een benijdenswaardige positie uitgebouwd worden, waarbij op vandaag PinguinLutosa de grootste Europese invoerder is van aardappelproducten, maar betekenden deze exporten tevens een permanente uitdaging om de eigen kwaliteitssystemen verder te perfectioneren. De aanwezigheid in China met een eigen filiaal in Shanghai moet eerder gezien worden als een lokaal aankoopkantoor. Een lokaal team koopt ter plekke vooral diepgevroren lokale variëteiten. Niettemin zagen de aardappeldivisie in 2010 eveneens een beduidende toename van de verkopen van Lutosa -aardappelproducten in China. Het voorbije jaar werd Lutosa als het A- merk gekozen door een van de belangrijkste distributeurs in China. In de rest van het Verre Oosten geniet PinguinLutosa ondertussen evenzeer van een wijdvertakt netwerk in landen zoals Thailand, Taiwan en de Filippijnen. Australië ten slotte ontwikkelde zich in 2010 verder als regelmatige afnemer van de hele palet producten van PinguinLutosa. Ook hier heeft de lokale aanwezigheid wezenlijk bijgedragen tot een verdere stabiele uitbouw van het klantennetwerk. Afrika In Afrika heeft PinguinLutosa ondertussen een stevige voet aan de grond gekregen dankzij een gerichte politiek om diepvriesgroenten samen met aardappelproducten te beleveren. Na de succesvolle opstart van de verkopen in een aantal landen in 2009 kwamen in 2010 een nieuwe reeks landen aan de beurt zodat PinguinLutosa nu actief is in meer dan 20 landen, dit niet alleen in de Food Retail maar evenzeer in de Food Service. j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a 1 7

20 Kl anten Traditioneel is PinguinLutosa actief in 3 marktsegmenten: Food Retail, Food Service en Food Industry. Daar waar de diepvriesgroentedivisie meer georiënteerd was op Food Retail private label, Food Service vooral onder het merk Pinguin en een belangrijk luik als gespecialiseerde leverancier aan de Food industry, was het profiel van de aardappeldivisie enigszins anders: een veel belangrijker aandeel in Food Service, dit onder het eigen merk Lutosa, en een minder belangrijk aandeel in Food Industry. Food Retail De verder toenemende concentratie leidt tot toenemende druk op de prijzen. Aankooptechnieken zoals internationale tendering en reverse auctions versterken dit feit nog meer en deze tendens werd in 2010 nog ten top gedreven door de grote concurrentie onder de retailers. Door haar organisatie, marktkennis, imago, kostenbewustzijn, commerciële relaties, blijft PinguinLutosa een belangrijke speler op Europees vlak en wapent zich hiertegen. Gezien de positie van Lutosa in de Belgische Food Retail niet onbelangrijk is, werd ook hier verder geïnvesteerd in promotionele ondersteuning en radioreclame. Met de slogan Schatjes van Patatjes is Lutosa over heel Vlaanderen een goed ingeburgerd merk. Supermarkten vormden tot in 2010 het typisch cliënteel voor de producten van Convenience Cuisine. In 2010 werden een aantal nieuwe producten en verpakkingen ontwikkeld die in Food Service kunnen toegepast worden. Bij wijze van test werden een aantal klanten nauw betrokken bij de nieuwe strategie en werden er intensieve workshops georganiseerd met diverse eindgebruikers. Het succes van deze workshops en het enthousiasme bij de eindklanten resulteerde in een aantal nieuwe contracten voor grootverpakkingen. Food Industry Ook hier stond 2010 in het teken van de verdere integratie van onze beide divisies. Immers, voor een industriële afnemer is PinguinLutosa een attractieve partij gezien het zeer brede aangeboden gamma, de technische competenties van de verkoopsploegen en de mogelijkheden voor optimalisatie van de supply chain zoals het samen beleveren van diepvriesgroenten en aardappelen, optimalisatie van de transportmodaliteiten, belevering van producten met heel specifieke eisen vanuit bepaalde fabrieken, enz In bepaalde landen waar de Food Industry -verkopen nog minder ontwikkeld waren stond 2010 in het teken van marktexploratie en selectieve prospectie. Naar 2011 toe zal nog meer energie gestoken worden in de technische training van het verkoopsteam en de verdere optimalisaties in productie om aan een aantal specifieke eisen van industriële klanten tegemoet te komen. In een aantal emerging countries buiten Europa ging PinguinLutosa evenwel selectief verder met het uitbouwen van de merken Pinguin en Lutosa, vaak in combinatie met de samenwerking met lokale distributeurs van Food Service die ook aan kleinere onafhankelijke supermarkten leveren. Food Service In dit segment zijn zowel de diepvriesgroentedivisie als de aardappeldivisie sterk aanwezig en werden de krachten in 2010 verder gebundeld. De beide verkoopsteams van Food Service werden geïntegreerd tot één ploeg die het volledige productengamma bestrijkt. Er werd geïnvesteerd in de omkadering waardoor PinguinLutosa nu beschikt over landspecifieke Food Service -catalogen en ander communicatiemateriaal ten dienste van haar klanten. Verder werden ook aanzienlijke inspanningen geleverd om de productkennis verder uit te diepen via trainingen en opleidingsmateriaal. 1 8 j a a r v e r s l a g P i n g u i n L u t o s a

j a a r v e r s l a g the Art of Frozen

j a a r v e r s l a g the Art of Frozen j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen ja a r v e r s l ag 2 0 1 0 Onderworpen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2011 I n h o u d Voorwoord...04 Vooruitzichten 2011...08

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45 Persbericht PinguinLutosa: halfjaarcijfers 2009 Embargo tot 27.08.2009 17u45 Westrozebeke, 27 augustus 2009 Highlights halfjaarcijfers 2009: * Halfjaarresultaten PinguinLutosa op schema * De diepvriesgroentedivisie

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436 Persbericht PinguinLutosa: Noteringsprospectus Toelichting bij de managementcijfers per 31 december 2011 en verwachtingen tot 31 maart 2012 Openbaarmaking van deelnemingspercentages Het prospectus ter

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2011 2012 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS (in duizenden euro) 31/03/2012 (15 maanden) 31/12/2010 (12 maanden) 1 Omzet 832.812

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2010 Highlights halfjaarcijfers 2010: * Omzetgroei gebaseerd op sterke volumegroei door blijvend positieve vraag maar beïnvloed door deflatoire marktomstandigheden

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012 PRESS RELEASE Moeskroen, oktober 2012 Same brand, brand-new! Er waait een nieuwe wind bij Mydibel. Dat is meer dan duidelijk. Naast verschillende grote investeringen op vlak van productie en logistiek

Nadere informatie

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda.

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda. Presentatie jaarresultaten www.pinguinlutosa.com www.scana-noliko.be Agenda Algemene inleiding Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012 Bespreking Jaarresultaten Omzet Rebitda/Ebitda Rebit/Ebit

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2009

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2009 Persbericht PinguinLutosa: jaarcijfers 2009 Highlights jaarcijfers 2009: * Positief resultaat van 7,0 miljoen euro voor belastingen in lijn met resultaat van vorig jaar * Positief resultaat van 10,3 miljoen

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT Jan Hanssens Ardo ARDO CORPORATE Wij bewaren wat de natuur ons geeft is al meer dan 40 jaar het motto van Ardo. Jaar na jaar, oogst na oogst belevert Ardo zijn wereldwijd verspreide

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Analysten-meeting. Gent, 2 december /2/2013 1

Analysten-meeting. Gent, 2 december /2/2013 1 Analysten-meeting Gent, 2 december 2013 12/2/2013 1 Agenda Groepsoverzicht Operationele hoogtepunten Financiële resultaten Vooruitzichten Q&A 12/2/2013 2 Marleen Vaesen, CEO Groepsoverzicht Groepsoverzicht

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010 PinguinLutosa Algemene vergadering 21/05/2010 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016 De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten Paul Verbeke 26 februari 2016 paul.verbeke@bioforumvl.be 1 Bio groeit! Bio consumptie groeit! Bio handel groeit! Bio voedingsproductie groeit! Bio

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013 ALGEMENE VERGADERING Gent, 30 september 2013 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2010

Persbericht. PinguinLutosa: jaarcijfers 2010 Persbericht PinguinLutosa: jaarcijfers 2010 Highlights jaarcijfers 2010: * Sterke omzetgroei gebaseerd op sterke volumegroei; * Positief nettoresultaat van 2,8 miljoen euro; * Forse daling van de netto

Nadere informatie

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING 5 SEGMENTRAPPORTERING Geavanceerde draadproducten 6 Afrasteringen Europa 7 Geavanceerde materialen 8 Geavanceerde deklagen

Nadere informatie

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014 Marleen Vaesen, CEO VFB, 26 april 2014 Agenda Greenyard Foods Introductie Groeistrategie Nieuwe naam en visie Strategische prioriteiten Financiële structuur Beurskoersevolutie vanaf oktober 2012 Vragen

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2012-2013 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Zo heerlijk makkelijk en gezond!

Zo heerlijk makkelijk en gezond! Zo heerlijk makkelijk en gezond! 4616_P_NL_Broch 1 13/02/12 09:46 Geniet van je favoriete groenten het hele jaar door! De maximale tijd tussen het oogsten van een groente en het verwerken ervan is vijf

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers

Geconsolideerde kerncijfers T h e A r t o f F r o z e n J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Geconsolideerde kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerde resultaten IFRS 31/12/2009 31/12/2008 (in duizenden euro) Omzet 431.354

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Highlights halfjaarcijfers 2011: * Gestegen grondstofkosten hebben de bedrijfsresultaten sterk negatief beïnvloed in de eerste jaarhelft; * Door de positief

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen BIJLAGE NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DD.29/04/2014 Samenvatting van de gestelde vragen en antwoorden. Tijdens de presentatie van het jaaroverzicht heeft dhr. Luc Switten, CEO, omstandig een toelichting

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing is een toonaangevende leverancier van smaakstoffen en aroma s voor de voedingsmiddelenindustrie. Exters producten en aroma s vinden hun

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o De geconsolideerde omzet stijgt in 2012 met 9,7 miljoen EUR (4,9%) tot 208,2 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

KNOLLEN EN WORTELEN FOOD PRODUCTION MACHINERY

KNOLLEN EN WORTELEN FOOD PRODUCTION MACHINERY KNOLLEN EN WORTELEN SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY OVER ONS ERVARING Herbort produceert reeds sinds 1919 machines en productielijnen voor de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij deze jarenlange ervaring

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER MELKPRIJZEN Toelichting melkprijzen november Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in november 33,23 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Embargo tot 28.03.2008-17u45 Financial highlights boekjaar 2007`(6 maanden): * Omzet stijgt tot 171,5 miljoen euro * REBIT stijgt tot 12,2 miljoen euro,

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Verregaande strategische samenwerking Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Datum: 8 april 2010 Samenwerking bij de volgende generatie van de smart fortwo

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Marktbeeld appels en peren

Marktbeeld appels en peren Afzet appels en peren door Russische boycot in de verdrukking Productie De appelproductie in de EU bedroeg in 215 ruim 12 miljard kilo. Dit was de op één na grootste EUoogst ooit. Bijna een derde van de

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Omzetgroei beïnvloed door stopzetting niet-rendabele contracten in Frankrijk; o EBITDA stijgt van 29,9 miljoen EUR

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 AMBITIE VOEGT ONDERNEMINGSZIN ONMISKENBAAR WAARDE RESULTAAT TOE VOORBIJE SEIZOEN & VERWACHTINGEN BOS- EN HAAGPLANTSOEN Het voorbije seizoen hebben de bos-

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

OoLaVis Stuurgroep Marktstudie Handel : Eerste resultaten

OoLaVis Stuurgroep Marktstudie Handel : Eerste resultaten OoLaVis Stuurgroep Marktstudie Handel : Eerste resultaten Meeting : 03/07/12 Scope marktstudie to date Aantal interviews : 43 Visverwerkers / Traders / Grossiers 37 Retail België 5 Industrie (FMCG) 1 Aantal

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

De biobestedingen groeien stevig door in 2015

De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biomarkt deed het vorig jaar uitstekend. De bestedingen van biologische producten groeiden in 2015 met 18%. De groei was het sterkst in Brussel. Het totaal

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Commentaren De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Farmacijfers - december 2015 België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD TNT GAAT EEN STAPJE VERDER Het zeer uitgebreide lucht- en wegennetwerk van TNT heeft nu een nog groter geografisch bereik: tot wel 99,9 % van de wereldwijde bestemmingen.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie