GIS in Vlaanderen: een duur speeltje voor enkele specialisten of toch vooral een handig middel om het beleid mee vorm te geven?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIS in Vlaanderen: een duur speeltje voor enkele specialisten of toch vooral een handig middel om het beleid mee vorm te geven?"

Transcriptie

1 22 GIS in Vlaanderen: een duur speeltje voor enkele specialisten of toch vooral een handig middel om het beleid mee vorm te geven? JORIS GAENS beleidsmedewerker Informatie Vlaanderen TOM VAN HERCK relatiebeheerder Informatie Vlaanderen GRIET DE NEVE informatie Vlaanderen STIEN LESAGE GIS-coördinator Interleuven Accurate geografische gegevens zijn noodzakelijk om beleidskeuzes te ondersteunen. Je kunt gebruik maken van Google maps. Maar als het er écht op aankomt, heb je je eigen grondgebied best heel goed in kaart. Anders kom je vroeg of laat in de problemen. Het plannen van een nieuwe woonwijk, het uitstippelen van een fietsroutenetwerk, het bepalen van de milieu-impact bij belangrijke infrastructuurwerken, de gezondheidsindicatoren in een ruimtelijk verband, het zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen waarbij de beschikbaarheid van accurate geografische gegevens onmisbaar is bij de ondersteuning van beleidskeuzes.

2 Focus 23 GIS ondersteunt de dagelijkse werking in Vilvoorde Jan Laporte, relatiebeheerder Informatie Vlaanderen en Griet De Neve, communicatiemedewerker Informatie Vlaanderen hebben een interview afgenomen met stadssecretaris Vera Boudry en GIS-coördinator Veerle O om na te gaan hoe de GIS-werking in Vilvoorde werd uitgebouwd. Hoe organiseert de stad Vilvoorde het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) in haar dagelijkse werking? Vera: We hebben een GIS-coördinator, Veerle. Zij zit in de staf van de afdeling Stadsontwikkeling, die aangeeft dat het een organisatiebrede functie is. Daarnaast is er de GIS-werkgroep. Die komt vijf keer per jaar samen. We bekijken dan de noden van de verschillende diensten en welke opportuniteiten andere overheden aanbieden. GIS is geen evidente materie om te implementeren in een organisatie. Omdat ik overtuigd was van de meerwaarde, zit ik van in het begin bij deze werkgroep. Dat is intussen zo n 14 jaar. Veerle: Heel wat diensten gebruiken het GIS. Ruimtelijke ordening tekent zelf alle vergunningen in. Momenteel loopt daar het project om met de notariële inlichtingen volledig online te gaan, met behulp van het GIS. Efficiënter voor de burger, die onmiddellijk een antwoord krijgt. Ook de diensten milieu, lokale economie, cultuur en evenementen, openbaar domein en nog veel meer tekenen zelf lagen in het GIS. Vera: Minder evidente diensten die gebruik maken van GIS zijn burgerzaken en ook de socio-culturele diensten. Burgerzaken doet dit vooral in het kader van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand red.). Andere diensten brengen gemeenschapsvoorzieningen in kaart. Krijgen die diensten daarvoor een opleiding? Veerle: Nee, dat is niet nodig. Bij elk project bekijken we samen wat ze zelf kunnen doen, en wat niet. Is het te complex of moet het snel gebeuren, dan doe ik het zelf. Ik probeer zoveel mogelijk taken bij de betrokken dienst te houden, want de mogelijkheden zijn er. Hoe heeft het gebruik van GIS een meerwaarde voor de stad? Veerle: We hebben onlangs het gewestplan ingepast in de Administratieve Percelen (adp s) van de Basiskaart Vlaanderen (GRB), een grote meerwaarde voor de dienst ruimtelijke ordening. Ze moeten geen interpretaties meer doen, alles is duidelijk. Voor de dienst stadsontwikkeling gebruiken wij het voor het inplanten van woon- en verzorgingstehuizen, zodat ze mooi verspreid zijn. Zo werkt het GIS ook beleidsondersteunend. Ook als burger verwacht je dat je gemeente zoveel mogelijk digitaal aanbiedt. Vera: Het is moeilijk om er een cijfer op te plakken. Je weet dat je er veel tijd mee wint, maar hoeveel het zou zijn als je het anders zou doen weet je niet. Bij de hele procedure van de notariële aangifte zie je best hoeveel tijdswinst we ermee boeken in vergelijking met 6 jaar terug. Zeker als we dit jaar de volledige procedure digitaal laten verlopen. Je moet natuurlijk investeren om er nadien de tijdswinst uit te halen. Dankzij GIS boeken we tijdswinst en efficiëntie die noodzakelijk is om alle taken op te nemen, zonder het personeelsbestand te laten toenemen. Dat kan alleen maar door te automatiseren en tools optimaal te gebruiken. Hoe wordt GIS georganiseerd in Vlaanderen? Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen Sinds 1995 bestaat er een samenwerkingsverband voor geografische informatie binnen de Vlaamse overheid: het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen (GDI = Geografische Data-infrastructuur). Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) was verantwoordelijk voor het operationaliseren en het coördineren van GDI-Vlaanderen. Sinds 1 januari 2016 maakt het AGIV deel uit van het nieuwe agentschap Informatie Vlaanderen. Geopunt Een van de realisaties van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen is het Vlaamse geoportaal, Geopunt. Als uniek geoportaal bundelt Geopunt ( alle beschikbare geografische informatie voor burgers, bedrijven en de overheid. Het laagdrempelig gebruik van geografische informatie staat centraal. Sinds de lancering werd Geopunt uitgebreid met een aantal kaarttoepassingen 1 : bouwen, hinder in kaart, 1 Zie handleiding Geopunt via NR

3 24 wonen en leven, hoogtekaart, reis door de tijd, vrije tijd, economie, gezondheid en een aantal points of interest zoals de locatie van scholen, kinderopvang, sportaccommodaties. Dit maakt het voor de burger mogelijk om een antwoord te krijgen op de volgende vragen: Hoe zag mijn dorp eruit in de 18de en 19de eeuw? Welke sportieve en toeristische uitstappen zijn er in een bepaalde streek? Waar is er kinderopvang of een school in mijn buurt? Zijn er werken gepland in mijn straat? Waar liggen de natuurreservaten in Vlaanderen? Wat is het hoogteprofiel bij mijn geplande fietsroute? Is dit een goede locatie om te bouwen? Geopunt beschikt over een mini-map kaarttoepassing. Met deze toepassing integreert een lokaal bestuur kaarten, interessante plaatsen en een aantal andere functionaliteiten van de kaarttoepassing binnen de eigen website. Zo integreer je op een eenvoudige manier een eigen geoportaal in de gemeentelijke website. Het agentschap Informatie Vlaanderen staat in voor de realisatie, promotie en het onderhoud van Geopunt. INSPIRE-richtlijn Het geobeleid in Vlaanderen kadert binnen het GDI-decreet (BS 28 april 2009). Het decreet is een omzetting van de Europese INSPIRE-richtlijn. Deze richtlijn voorziet in de uitbouw van een grensoverschrijdende Europese geografische data-infrastructuur. Geografische informatie die noodzakelijk is voor het algemene belang wordt ter beschikking gesteld voor alle bestuursniveaus en de burger én is vlot raadpleegbaar. Ook lokale besturen doen hier hun voordeel mee. Zij maken op een kosteloze manier gebruik van een breed aanbod aan kwalitatieve databronnen die ze kunnen inzetten binnen de gemeentelijke werking. Dat zorgt voor een onderbouwde, doeltreffende besluitvorming en een efficiëntere dienstverlening naar de burger. Door Informatie Vlaanderen naar een informatie-gedreven overheid Het verzamelen en ontsluiten van data en kennis, deze verwerken tot bruikbare informatie en ze ter beschikking stellen van wie ze nodig heeft, is een kerntaak van de overheid. De Vlaamse overheid wil digitaal denken en handelen in al haar aspecten en tracht deze gedachte over te brengen naar de lokale besturen. Zo zullen contacten met de burger in de toekomst meer en meer digitaal verlopen. Burgers en ondernemers verwachten dat de overheid integraal deel uitmaakt van deze evolutie en deze zelfs mee vormgeeft. Een overkoepelend informatiebeleid is onontbeerlijk om overheden in Vlaanderen toe te laten op gepaste en efficiënte wijze met deze verwachtingen om te gaan. Daarom besloot de Vlaamse Regering om de bestaande competenties inzake communicatie, integratie, beheer en ontsluiting van informatie te bundelen in het agentschap Informatie Vlaanderen 2. Het agentschap speelt een cruciale rol in de verdere administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de Vlaamse en lokale overheden. Vlaanderen Radicaal Digitaal Om de missie van het agentschap Informatie Vlaanderen te realiseren werd het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal uitgewerkt. Het programma wil overheden data laten gebruiken als grondstof voor een betere beleidsvorming en -uitvoering. Een verregaande vereenvoudiging en digitalisering moeten de administratieve lasten verminderen en zorgen voor een klantvriendelijker beleid. Bouwstenen Vlaanderen Radicaal Digitaal stelt strategische bouwstenen ter beschikking. Lokale en regionale besturen die bepaalde toepassingen willen digitaliseren en automatiseren kunnen de bouwstenen gebruiken. Meer info over deze bouwstenen vindt men via MAGDA-gegevensdelingsplatform De kern van het databeheer van Informatie Vlaanderen is het MAGDA-gegevensdelingsplatform. MAGDA biedt beveiligd gegevensverkeer van en naar authentieke gegevensbronnen en ontsluiting van informatie van en over de overheid. Bijna 70 nieuwe lokale besturen sloten zich aan op het MAGDA-platform in de voorbije 18 maanden, bovenop de 160 al aangesloten besturen. Via MAGDA vragen lokale besturen bijvoorbeeld vlot digitaal attesten en uittreksels op bij de federale en Vlaamse overheden. Een ander voorbeeld: met de 2 Info over Informatie Vlaanderen is te vinden via

4 Focus 25 gegevens die het MAGDA-platform aanlevert worden nieuwe producten ontwikkeld. Het gaat om inschrijfmodules voor sportkampen, speelpleinwerking en kinderopvang of GAS-vaststellingen. Daardoor kunnen deze vlotter en klantvriendelijker afgewerkt worden. Generieke datasets Daarnaast staat Informatie Vlaanderen ook in voor de verspreiding van een aantal betrouwbare generieke datasets: het Adressenregister (Centraal Referentieadressenbestand - CRAB) dat sinds 1 juni 2011 erkend is als een authentieke gegevensbron; de Basiskaart Vlaanderen (Grootschalig Referentiebestand - GRB) dat sinds 1 januari 2016 erkend is als een authentieke gegevensbron; de uitrol van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Het platform brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Zo komt er meer afstemming tussen nutsen wegenwerken; de verplichting tot digitale aanlevering van kabel- en leidinginformatie via het KLIP-portaal om schade aan kabels en leidingen bij grondwerken te voorkomen. Rol lokale besturen De maturiteit van het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) bij lokale besturen is een belangrijke parameter voor een goede werking van de Geografische Data-Infrastructuur in Vlaanderen. Het is immers de rol van lokale besturen om bepaalde databanken bij te houden en te controleren, gezien de zeer gedetailleerde en actuele gegevens die enkel zij kunnen aanreiken. Lokale besturen wordt steeds meer gevraagd om geografische informatie aan te maken en bij te houden: plannen- en leegstandsregister, register onbebouwde percelen, het bijhouden van het adressenregister, de ingebruikname van het GRB, opmaak RUP s. Het Vlaamse niveau legt verplichtingen op die voor alle gemeenten dezelfde zijn en dikwijls voortvloeien uit een bepaald decreet. De gemeentelijke GIS-verplichtingen vatten we samen in een tabel. Het meest recente overzicht raadpleeg je via geopunt/voor-experts/documenten/ geolokaal/gis_verplichtingen.xls. De verplichtingen rond geografische data zijn ingebed in verschillende richtlijnen en decreten. We delen ze in vier types in: Opmaakplicht Voor de opmaakplicht zijn er twee scenario s: - de gegevens moeten worden gedigitaliseerd (bijv.: de opmaak van ruimtelijke plannen); - de bevoegde instantie levert gegevens aan en deze moeten worden gecontroleerd en gecorrigeerd (validatie). Een voorbeeld hiervan is het adressenregister. De opmaakverplichting is een eenmalig uit te voeren proces dat beperkt is in de tijd. Bijhoudingsplicht Bijhoudingsplicht houdt in dat gevraagd wordt wijzigingen aan gegevens bij te houden. De gegevens worden vervolgens overgemaakt aan de bevoegde overheden. De bijhouding is een permanente verplichting. Lokale besturen moeten het inpassen in de dagelijkse werking. Bijvoorbeeld: voor het bijhouden van het adressenregister moet je nieuwe straatnamen ingeven in de CRAB-databank. Nutsmaatschappijen en andere organisaties gebruiken de CRAB-databank rechtstreeks. Gemeenten hoeven hen dus niet meer op de hoogte te brengen van de wijziging. Meldingsplicht Meldingen zijn fouten of wijzigingen in de data die de bevoegde organisatie moet aanpassen. Voorbeelden hiervan zijn beschermde landschappen of adressen in andere gemeenten. Meldingen gebeuren occasioneel bij het vaststellen van een fout of onvolkomenheid. Raadpleging/gebruiksplicht Raadpleging houdt in dat lokale besturen verplicht bepaalde databronnen raadplegen. Lokale besturen moeten bijvoorbeeld verplicht enkele databronnen van Onroerend Erfgoed raadplegen bij het verstrekken van bepaalde stedenbouwkundige vergunningen. De gebruikers moeten geïnformeerd worden over de verplichtingen en de inhoud van de data. Dit vereist continue bewustmaking binnen de organisatie. Deze verplichtingen brengen gelukkig ook voordelen met zich mee. Daarnaast zorgt het concept van authentieke geografische gegevens 3 3 Authentieke geografische gegevensbronnen zijn door de Vlaamse Regering gecertificeerde gegarandeerde, actuele, nauwkeurige en volledige databronnen die verplicht gebruikt moeten worden door alle Vlaamse overheidsinstanties bij de uitvoering van hun taken van algemeen belang NR

5 26 ervoor dat iedereen met dezelfde kwaliteitsvolle data werkt en dat ze eenvoudig toegankelijk en overdraagbaar zijn. Authentieke bronnen vormen de grondslag voor een betere dienstverlening van de overheden in Vlaanderen aan de burger, bedrijven en organisaties. Met het GDI-decreet krijgen, naast provincies en gemeenten, nu ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW s, de lokale politie, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en onderwijsinstellingen toegang tot geografische informatie van de Geografische Data-Infrastructuur. Uitbouwen van een GIS-gebaseerde dienstverlening Een betere dienstverlening, daar gaat een moderne gemeente toch voor? Wat vandaag door burgers, bedrijven en organisaties als evident wordt beschouwd is echter geen sinecure. Vooraleer correcte en actuele informatie kan afgeleverd worden zal een lokaal bestuur toch even de interne organisatie en bijbehorende informatiedoorstroming moeten (her) bekijken. Lokale besturen moeten het juiste evenwicht vinden tussen wat de wetgeving oplegt en hun eigen behoeften en prioriteiten. De inzet van GIS en bijhorende mensen en middelen zorgt voor een kortere doorlooptijd bij de behandeling van dossiers en een vlottere gegevensuitwisseling met andere overheidsinstellingen. Wanneer de datahuishouding van lokale besturen op punt staat, leidt dit tot een betere dienstverlening naar burgers en bedrijven. Burgers en derden verwachten tegenwoordig immers snelle en eenduidige antwoorden. Fysieke handelingen zoals het versturen van brieven en attesten en het verstrekken van inlichtingen aan loketten worden meer en meer automatisch afgehandeld via digitale loketten. Burgers kunnen waar en wanneer het hen past en vanop afstand de gewenste informatie bekijken en opvragen. Wat je absoluut wil en moet vermijden is een burger aan het loket die beter op de hoogte is van een bepaalde situatie dan de ambtenaar die achter het loket staat Een groot aantal diensten binnen de gemeenten gebruikt geo-informatie ter ondersteuning van hun taken. GIS zorgt ervoor dat gemeenten het volgende kunnen doen: burgers verwittigen bij een gaslek of hen informeren over hinder op de weg; vastgoedinformatie digitaal leveren aan notarissen, makelaars en architecten; het vlot inplannen van nieuwe infrastructuur (kinderdagverblijf, speelplein, sportzaal, bibliotheek...); hulpdiensten de exacte ligging van nieuwe en gewijzigde adressen digitaal doorgeven; concessies op begraafplaatsen efficiënt beheren en op kaart weergeven; leegstandheffing en taks op tweede verblijven accuraat innen; beslissingen nemen op vergunnings- en planningsniveau; De GIS-monitor beschrijft in welke mate de lokale besturen in Vlaanderen gebruikmaken van geografische informatie. Een voorbeeld: de automatische uitkering van de hinderpremie Handelaars die hinder ondervinden door werken in hun straat, kunnen vanaf 1 juli 2017 automatisch rekenen op een hinderpremie van euro. Dat besliste de Vlaamse Regering. Tot nu toe kregen de handelaars die hinderpremie slechts op eigen verzoek. De premie wordt automatisch toegekend door gebruik te maken van de gegevens die uw stad of gemeente invoert in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Dit is de applicatie van Informatie Vlaanderen waarin alle werken groter dan 50 m² moeten worden geregistreerd. Het tijdig en correct invoeren van geplande werken in het GIPOD is daarom van het allergrootste belang. Niet alleen voor uw lokale handelaars, zodat ze hun hinderpremie kunnen krijgen uitbetaald, maar ook voor tal van andere partijen, zoals De Lijn. 4 GIS-monitor 2015:

6 Focus 27 PERSONEEL Loonkost en opleidingen van GIS-coördinator en GIS/ICT-beheerder. DATA EN PROJECTEN Digitaliseer- en opmeetkosten. Aankoop gegevens. Consultancy. GIS SOFTWARE Aankoop en onderhoud. HARDWARE GIS-server. GIS-computers. Beeldscherm. Plotter. Aanbevelingen voor een sterke GIS-werking GIS is meer dan het lukraak aanschaffen van een softwarepakket. En dat je er ook niet zal komen door alleen maar te vertrouwen op Google werd eerder toegelicht. De juiste investeringen in personeel, software, hardware, data en projecten zorgen voor een implementatie van het GIS over de hele gemeente. Een gemeente ondervindt alleen maar voordelen door enerzijds tegemoet te komen aan de gemeentelijke verplichtingen op het vlak van geografische informatie en door anderzijds een efficiënte dienstverlening te bieden aan burgers en bedrijven. Elk van bovenstaande componenten is even belangrijk bij de uitbouw van een goede GIS-werking binnen een gemeente. De lijm tussen deze componenten is echter de organisatie, en dan vooral de visie rond GIS die deze organisatie uitdraagt. Een organisatie zonder duidelijke GIS-visie zal met dezelfde grootte-orde aan investeringen in software, personeel, hardware etc. minder resultaten behalen dan wanneer wel duidelijke doelen gesteld zijn. Elk van deze componenten heeft uiteraard een bepaalde kostprijs. Maar, daartegenover moeten de baten ook ingeschat worden. Dit laatste is echter niet evident en soms slechts een inschatting. Echter, het moet voor iedereen duidelijk zijn dat bv. het automatisch afleveren (gebaseerd op een goede (geo)data huishouding) van notariële inlichtingen efficiënter zal kunnen gebeuren dan voorheen. Volgende elementen moeten zeker aanwezig zijn wil men GIS succesvol uitbouwen in een lokaal bestuur: De aanwezigheid van een GIScoördinator of GIS-cel Geodata moeten correct, volledig, actueel, beschikbaar voor al wie ze nodig heeft en op elkaar afgestemd zijn. Het is voor deze beheerstaak dat er een GIS-coördinator in de gemeente nodig is. De GIS-coördinator heeft de specifieke competentie en kennis voor het omgaan met geografische informatie en slaat de brug tussen de verschillende domeinen van het lokale bestuur, de ondersteunende IT-afdeling en het beleid. De GIS-coördinator heeft zo de belangrijke rol om GIS organisatiebreed te integreren binnen de verschillende domeinen van het lokale bestuur. Het aanduiden van een GIS-verantwoordelijke heeft een positief effect op de GIS-maturiteit van je organisatie. Uit de uitgebreide analyse van de GIS-monitor 2015 blijkt dat het takenpakket van de GIS-coördinator nog te vaak bestaat uit operationele taken. Het is beter dat de GIS-verantwoordelijke een echte coördinerende rol speelt en GIS zoveel mogelijk kan introduceren en decentraliseren bij de verschillende diensten. De GIS-coördinator moet hiervoor voldoende tijd en ruimte krijgen en een duidelijk mandaat. De praktijk heeft uitgewezen dat ook intergemeentelijke GIS-coördinatoren prima werk leveren. Hun ervaringen vanuit de verschillende besturen waar zij werken, bieden een meerwaarde voor deze lokale besturen. Een uitgebreide GIS-werking vereist een zekere mate van coördinatie om de GIS-activiteiten van verschillende diensten en gebruikers met elkaar in overeenstem- NR

7 28 ming te brengen. Naast de rol van de GIS-coördinator, draagt regelmatig GIS-overleg bij tot een gecoördineerde GIS-werking. Een goed overlegplatform helpt de gemeente toepassingen en mogelijkheden rond het aanwenden van specifieke geografische gegevens verder uit te bouwen. De inzet van GIS biedt de besturen immers de mogelijkheid om in elk van deze domeinen te werken met dezelfde gegevens en informatie uit te wisselen tussen de verschillende beleidsdomeinen. Draagvlak bij het management en de gebruikers Het is belangrijk dat zowel beleidsmakers als medewerkers binnen de gemeente zich bewust zijn van de meerwaarde die GIS biedt. Dit is cruciaal om GIS uit te bouwen in de lokale besturen en de nodige investeringen los te weken (GIS-coördinator, opleidingen, software, databeheer ). Een gebrek aan personeel en te geringe budgetten belemmeren de uitbouw van een gemeentelijke GIS-werking. Verwacht van je medewerkers een open houding ten opzichte van vernieuwing en innovatie. Ook bij hen is er een ruim draagvlak nodig. Het verder inbedden van GIS brengt een aanpassing van vertrouwde procedures en werkmethoden met zich mee. Er worden ook nieuwe procedures geïntroduceerd. Betrek hen vanaf de opstart van de GIS-werking. Vraag hen ook zelf oog te hebben voor toekomstige projecten waarop GIS een efficiëntie-verhogend effect heeft. Bij de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan is het aan te raden GIS-prioriteiten en -activiteiten op te lijsten. ICT-organisatie Er moet voldoende ICT-basiskennis aanwezig zijn onder het personeel. Verwacht niet dat elke medewerker zich in deze materie profileert als een expert. Het is voldoende wanneer er bereidheid bestaat om elkaar bij te staan bij het oplossen van dagelijkse problemen. Zo vermijd je dat de GIS-coördinator of ICT-verantwoordelijke elke keer ter plaatse moet komen. Een minimale kennisverspreiding rond de opbouw van de databanken, gemaakte afspraken, software (beheerderszijde), enzovoort is nodig om de werking van de diensten te verzekeren, ook wanneer de GIS-coördinator (tijdelijk) niet beschikbaar is en men niet te afhankelijk wil zijn van de softwareleverancier. Als samenvatting worden enkele aanbevelingen weergegeven voor de optimale uitbouw van een gedragen GIS-werking in een lokaal bestuur. Duid een GIS-coördinator aan: - creëer voldoende tijd en ruimte voor de GIS-coördinator zodat deze een echt coördinerende rol kan spelen; - betrek de GIS-coördinator bij de besluitvorming. Organiseer regelmatig een GIS-overleg voor een organisatie brede werking en een diens overschrijdende integratie. De steun van het beleid is een essentiële voorwaarde om een draagvlak te creëren en om GIS uit te rollen binnen de gemeentelijke werking. Concentreer niet alle GIS-expertise in een cel. Ook in andere diensten is er potentieel dat je kunt aanboren. Bepaal prioriteiten en voer deze uit in fases aan de hand van een meerjaren GIS-beleidsplan. Uiteraard moet er steeds ruimte zijn voor quickwins of ad-hocvragen. Werk met een goedgekeurd actieplan waarin de verschillende stappen en taken beschreven staan, evenals de verantwoordelijkheden, de werklasten en de deadlines. Een doordacht en doorgesproken beleid, alsook personeelscapaciteit en de beschikbare financiële middelen bepalen de snelheid. Investeer in geoloketten: - ze verhogen de zichtbaarheid van GIS; - ze bevorderen de interne en externe dienstverlening; - ze leveren goede praktijkvoorbeelden om het beleid te overtuigen. Stimuleer het uitwisselen van datasets tussen diensten en binnen eenzelfde dienst. gebruik optimaal de aangekochte toepassingen en modules of evalueer ze; kennisopfrissing is hierbij cruciaal. Gluur ook bij de buren; leer van de ervaringen van andere gemeenten via regionale kenniskringen of de VVSG-GIS-werkgroep. Lees meer tips in het e-book GIS-beleid vormgeven : www. geopunt.be/voor-experts/geolokaal/e-book. Deze aanbevelingen worden verder uitgeschreven in een e-book, opgesteld door de werkgroep Geolokaal. Zie hiervoor voor-experts/geolokaal/e-book.

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID GIV AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN Samenwerkingsverband GDI-VLAANDEREN voor optimaal gebruik van geografische informatie

Nadere informatie

GIS-maturiteit van de lokale. besturen in Leiedal

GIS-maturiteit van de lokale. besturen in Leiedal GIS-maturiteit van de lokale 28 april 2015 besturen in Leiedal www.bestuurszaken.be GIS-monitor 2015 Doelstelling: Beeld krijgen van GIS-gebruik bij gemeenten Hoe? Lokale besturen indelen naar type van

Nadere informatie

GIS organisatiebreed inzetten

GIS organisatiebreed inzetten GIS organisatiebreed inzetten Goedele Van der Spiegel Manage-IT 28/11/13 GIS ALS KOMPAS IN SMJP Meerjarenplan opstellen Lokale besturen zijn hun oefening aan het maken Besluit: Druk op financiën is groot

Nadere informatie

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Een terugblik en een reflectie over de beleidsplannen inzake geografische informatie 2014-2019 Tom Callens & Joris Gaens Team Geografische Informatie

Nadere informatie

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014 Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Luc De Kock Relatiebeheerder AGIV 1 grootschalige kaart voor Vlaanderen even terug in de tijd Goedkeuring GRB-decreet Lancering FLEPOS Goedkeuring business

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

Help! Ik GIS! Joeri Robbrecht en Heijke Rombaut Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Help! Ik GIS! Joeri Robbrecht en Heijke Rombaut Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Help! Ik GIS! Joeri Robbrecht en Heijke Rombaut Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Joris Gaens Team Geografische Informatie, Stafdienst van de Vlaamse Regering Inhoud 1. Stand van zaken

Nadere informatie

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad?

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? Bart Coessens en Jan Laporte relatiebeheerders Dienst Klantenrelaties Verkavelen start met een Idee: grond verkavelen Wat mag, wat kan?

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

AGIV-ondersteuningsaanbod

AGIV-ondersteuningsaanbod AGIV-ondersteuningsaanbod Hans Tubbax BICC - Thomas More hans.tubbax@thomasmore.be Luc De Kock AGIV luc.dekock@agiv.be BICC Thomas More Missie: Neutraal platform voor samenwerking met de bedrijfswereld

Nadere informatie

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen Joris Sanders Derde Staten-Generaal 'Vlaanderen Geoland, 1 december 2011 Overzicht Inleiding situering netwerk Wettelijke verplichtingen vanuit Europa

Nadere informatie

Op patrouille met gratis geodata

Op patrouille met gratis geodata Op patrouille met gratis geodata Jan Laporte Afdeling geodiensten dienst klantenrelaties Inleiding geo Adres! Ziptstraat 46, Kortenberg Inleiding geo Inleiding geo kan dat niet beter? geografische data!

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

Workshop 2 GIS-toepassingen Openbaar domein Digitale dienstverlening: Innames openbaar domein (Kortrijk) 17 november

Workshop 2 GIS-toepassingen Openbaar domein Digitale dienstverlening: Innames openbaar domein (Kortrijk) 17 november Workshop 2 GIS-toepassingen Openbaar domein Digitale dienstverlening: Innames openbaar domein (Kortrijk) 17 november 1 Innames openbaar domein (G)I(P)OD 17 november 2016 (G)I(P)OD Stad Kortrijk Aanleiding

Nadere informatie

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het TOESPRAAK DOOR BART DEWANDELEER, RAADGEVER VAN KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Staten-Generaal: Geo-informatie

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017 Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren donderdag 11 mei 2017 https://overheid.vlaanderen.be/i-monitor 2 - VVSG - Shopt IT 11 mei 2017 Digitaal duwtje voor 27 gemeenten en OCMW s Tot die

Nadere informatie

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout BeSt-Address Ziggy Vanlishout Adressen in Vlaanderen (CRAB) Adressen in België (BeSt-Add) CRAB in 5 minuten CRAB-film aanleiding geen unieke bron niet objectgeoriënteerd vervuiling en veroudering adresdefinitie

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e-

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- E-government ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- government (CORVE) http://www.vlaanderen.be// 1 Inhoud 1. Wat zijn VIP-projecten? 2. Waarom VIP-projecten?

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB & Adressenmonitor Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB P-CRAB Overheid als beheerder Gemeente is bevoegd, maar Geen strikte / duidelijke procedure

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein /32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein GIPOD Integratie in het aanlegproces van Infrax Raf Rosseels Infrax Infrax is het enige netbedrijf in Vlaanderen dat vier leidinggebonden nutsvoorzieningen

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP Sessie 26 KORTE INHOUD www.geopunt.be WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? Metadata in een nieuw jasje Hinder in kaart op Geopunt Toegang en gebruik binnen de GDI Geopunt-API

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1 CRAB-decreet Crab-decreet (8 mei 2009) één generieke standaard (definitie en codering). één correct en actueel bestand met alle adressen de ligging van adressen (adresposities). Krachtlijnen een eenduidig

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Luc De Kock (AGIV) Probleemstelling Huidige toestand Inname van het openbaar domein: gewenste situatie

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december 1 Thuisloket Kortrijk 15 december 2016 Thuisloket burgerzaken: de vraag Wat leveren we af? Maart 2015

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet")

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: CRAB-decreet) pagina 1 van 5 Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet") Datum 08/05/2009 DOCUMENT HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA

BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA Sessie 18 Unizo Oproep Ondernemingsvriendelijke gemeente De oproep 2014 focust op het thema mobiliteit en bereikbaarheid als

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

I-monitor Monitor over de digitale maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen. Shopt IT 12 mei

I-monitor Monitor over de digitale maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen. Shopt IT 12 mei I-monitor 2016 Monitor over de digitale maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen Shopt IT 12 mei 2016 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Kader Doelstelling De I-monitor zal de nulmeting leveren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout. Stelsel van basisregisters

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout.  Stelsel van basisregisters Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister Ziggy Vanlishout www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Stelsel van basisregisters 1 Stelsel van basisregisters Bronnen zijn onafhankelijke silo s verwarrend, complex,

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Rapport. Analyse van het gebruik van geografische informatie bij de lokale besturen in Vlaanderen. Mei 2015. Pagina 1 van 34

Rapport. Analyse van het gebruik van geografische informatie bij de lokale besturen in Vlaanderen. Mei 2015. Pagina 1 van 34 Rapport Analyse van het gebruik van geografische informatie bij de lokale besturen in Vlaanderen Mei 2015 Pagina 1 van 34 Samenvatting Lokale besturen worden door centrale overheden verplicht om gegevens

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS

Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

Functieomschrijving Gemeente Zelzate

Functieomschrijving Gemeente Zelzate Functieomschrijving Gemeente Zelzate Expert ICT/GIS Departement/afdeling/dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Interne zaken secretaris Niveau B, rang Bv Expert B4-B5 Hoofddoel

Nadere informatie

GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR 2015 KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? BEGIN IV GEOPUNT ROADMAP I 7 GEOPUNT 1 JAAR GEOPUNT III DEMO VRAGEN II GEOPUNT COMPONEN- TEN 2 OVER GEOPUNT IEDEREEN

Nadere informatie

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Hans Arents senior adviseur digitale overheid www.bestuurszaken.be/informatievlaanderen Vlaanderen radicaal digitaal Doel: de Vlaamse overheid transformeren

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 57/2013 van 27 november 2013 Betreft: Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Hinder in kaart Handleiding v1.03

Hinder in kaart Handleiding v1.03 Hinder in kaart Handleiding v1.03 1 De Kaarttoepassing 1 Kaarttoepassing kiezen 6 Coördinaten en schaal 2 Achtergrond kiezen 7 Legende 3 Zoeken 8 Verfijnen 4 Help, disclaimer en bronnen 9 Overzichtskaart

Nadere informatie

Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen

Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen GDI-Vlaanderen-plan 2011-2015: de uitbouw en exploitatie van GDI-Vlaanderen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

Vlaanderen Radicaal Digitaal

Vlaanderen Radicaal Digitaal Vlaanderen Radicaal Digitaal Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren Trefdag 9 juni 2016 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Kader Vlaanderen Radicaal Digitaal > De I-monitor kadert in

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV)

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? II IV BEGIN GEOPUNT COMPONEN- TEN GEOPUNT DEMO I 7 MAAK OVER GEOPUNT III KENNIS MET HET TEAM V

Nadere informatie

Centraal Referentieadressenbestand. De gemeente als CRAB-adresbeheerder

Centraal Referentieadressenbestand. De gemeente als CRAB-adresbeheerder Centraal Referentieadressenbestand De gemeente als CRAB-adresbeheerder Inleiding Op 1 juni 2011 wordt het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand) de authentieke geografische gegevensbron voor adressen

Nadere informatie

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 RWO Data Manager Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 1 Inhoud 1. Inleiding a) Concept b) Doelstellingen 2. RWO Data Manager modules a) Module LBR b) Module Vergunningen Vergunningenregister c) Module

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Geodatabases te Havenbedrijf Gent voor het beheren van peilgegevens en koppeling met Planarchief in Autodesk Vault

Geodatabases te Havenbedrijf Gent voor het beheren van peilgegevens en koppeling met Planarchief in Autodesk Vault Geodatabases te Havenbedrijf Gent voor het beheren van peilgegevens en koppeling met Planarchief in Autodesk Vault Els Verfaillie GIS-coördinator Havenbedrijf Gent Geo-IT Launch event AutoCAD 2017 10/05/2016

Nadere informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie een betere toegang tot federale geografische informatie Intro De broker rol 3 projecten NGI Federale parastatale B Defensie Stafkaarten Federale efficiëntieprogramma s Doel Duurzame besparingen verwezenlijken

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW Agentschap voor Landbouw en Visserij ALV Agentschap voor Landbouw en Visserij Missie Tijdig correct en efficiënt steunmaatregelen uitvoeren om duurzame landbouw te stimuleren

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle De omgevingsvergunning De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle Inhoud 1. Waarom een omgevingsvergunning? 2. Wat verandert? 3. Wat blijft? 4. Praktijkvoorbeelden 5. Radicaal

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

- GIS Actieplan

- GIS Actieplan - GIS Actieplan 2016 - Opgemaakt door Blok Sam, GIS- Coördinator Eerste versie 20 januari 2016 Aangepast op 01 maart 2016; 25 maart 2016 Dit document lijst de 10 prioriteitsprojecten van 2016 op. Dit is

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Handboek GDI-Vlaanderen Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Juni 2010 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van deze praktische leidraad... 3 1.2 Hoe deze praktische leidraad gebruiken?... 3 1.2.1

Nadere informatie

Gewestplan kaarttoepassing v1.1

Gewestplan kaarttoepassing v1.1 Gewestplan kaarttoepassing v1.1 1 De Kaarttoepassing 1 Zoekterm ingeven 8 In- en uitzoomen 2 Gevonden plaats tonen op de kaart 9 Een andere kaarttoepassing kiezen 3 Help, disclaimer en bronnen 10 Een achtergrond

Nadere informatie

Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN

Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN Agenda Samenwerking Uitwerking samenwerking Ge-objectiveerde change: In 3 stappen

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV)

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV) INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak Luc Depredomme (AGIV) In een notendop Situering Plan van aanpak 10 punten programma wat is reeds gerealiseerd? Samenwerken en samen delen Conclusie Situering INSPIRE

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

AGIV-reporter. Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV

AGIV-reporter. Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV AGIV-reporter Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV OPEN DATA GEOPUNT BIJHOUDING GRB DIGITAAL HOOGTEMODEL VLAANDEREN CRAB KLIP OPEN DATA Open data Een schat aan informatie Open is nu echt open download en

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1 - - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Ondersteuning gemeenten 4 2.1. Gemeentelijk beleidsplan 4 2.2.

Nadere informatie

Hinder in kaart Handleiding v1.8

Hinder in kaart Handleiding v1.8 Hinder in kaart Handleiding v1.8 1 De Kaarttoepassing 1 Kaarttoepassing kiezen 7 Coördinaten en schaal 2 Zoeken 8 Tools met hoogte 3 Help, disclaimer en bronnen 9 Route berekenen 4 Delen 10 Legende opvragen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Functiebeschrijving A. Functie Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Administratief medewerker Niveau van de functie C Rang Cv Salarisschaal C1-C2-C3 Dienst Omgevingsdienst Prestaties

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning

Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning Ismaël Cams Agenda Toestand vandaag Integraties met administratieve software Opvragen stedenbouwkundige informatie Integratie met omgevingsvergunning Voordelen

Nadere informatie