VOEDSELVERSPILLING 1-METING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOEDSELVERSPILLING 1-METING"

Transcriptie

1 VOEDSELVERSPILLING -METING Marcel Temminghoff en Niek Damen November GfK Voedselverspilling -meting November

2 Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstelling. Resultaten. Samenvatting en conclusies. Onderzoeksverantwoording. Contact GfK Voedselverspilling -meting November

3 . Achtergrond en doelstelling GfK Voedselverspilling -meting November

4 Achtergrond Jaarlijks gooien consumenten ruim kilo eetbaar voedsel per persoon in de afvalbak. Dat is in totaal, miljard. Enerzijds is dit zonde van het goede voedsel en het geld, anderzijds is dit ook schadelijk voor het milieu. Het Voedingscentrum bevordert gezonde, veilige en duurzame voeding bij consumenten. Minder voedsel verspillen is daar een belangrijk onderdeel van. Met de campagne: hoezo kilo? Zoveel wil je niet verspillen. Maar hoe? zet het Voedingscentrum in op het vergroten of veranderen van de volgende gedragsdeterminanten: - Bewustzijn - Kennis - Vaardigheden - Gewoonten GfK Voedselverspilling -meting November

5 Achtergrond (vervolg) In heeft GfK reeds een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de vorige campagne: Eten is om op te eten van Voedingscentrum en Milieu Centraal. Dit betrof de -meting. Het Voedingscentrum heeft aangegeven een consumentenonderzoek uit te willen voeren ten einde een inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken en daaraan gerelateerde gedragsdeterminanten. Dit betreft het onderzoek: Voedselverspilling -meting. GfK Voedselverspilling -meting November

6 Doelstelling Inzicht verkrijgen in de huidige stand van zaken en daaraan gerelateerde gedragsdeterminanten om: - Veranderingen ten opzichte van te meten en te verklaren - Activiteiten van het Voedingscentrum te kunnen aanscherpen GfK Voedselverspilling -meting November

7 . Resultaten GfK Voedselverspilling -meting November 7

8 Houdbaarheidsdatum GfK Voedselverspilling -meting November 8

9 8% van de shoppers inspecteert het voedingsproduct bij het verstrijken van de houdbaarheidsdatum alvorens men besluit wat ermee te doen. % gooit het product direct weg. Totaal 8 Vrouw Man jaar 9-9 jaar jaar jaar 9 + jaar 8 % % % % % % % 7% 8% 9% % Ik gooi het product meteen weg Ik gebruik het product tot op een bepaald aantal dagen na het verstrijken van de datum Ik ruik aan het product en kijk ernaar of het nog goed is alvorens ik besluit wat ermee te doen Ik let nooit op de datum en eet het product gewoon op Vrouwen inspecteren het voedingsproduct relatief vaker na verstrijken van de houdsbaarheidsdatum dan mannen (% vs. %). -9 jarigen gooien voedingsproducten relatief vaker direct weg dan andere leeftijdsgroepen. Ouderen, +, gooien minder vaak direct weg (8%). Gezinnen (kind - jaar) gooien producten relatief vaker meteen weg (%), alleenstaanden jonger dan jaar inspecteren vaker (7%) en alleenstaanden van jaar en ouder gebruiken het product vaker tot een paar dagen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum (9%). Wat doet u doorgaans met een product waarvan de houdsbaarheidsdatum verstreken is? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 9

10 Shoppers gooien relatief minder vaak voedingsproducten direct weg na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum dan in de meting van (% vs. %). Producten worden nu iets vaker geïnspecteerd voordat men besluit wat er mee te doen. -Meting -Meting 8 % % % % % % % 7% 8% 9% % Ik gooi het product meteen weg Ik gebruik het product tot op een bepaald aantal dagen na het verstrijken van de datum Ik ruik aan het product en kijk ernaar of het nog goed is alvorens ik besluit wat ermee te doen Ik let nooit op de datum en eet het product gewoon op Wat doet u doorgaans met een product waarvan de houdsbaarheidsdatum verstreken is? Alle respondenten (n=.8, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

11 Een kleine meerderheid (%) van de shoppers geeft aan het verschil tussen de THT- en TGT-datum te weten. Totaal 7 Vrouw 7 Man 8-9 jaar 8-9 jaar 8-9 jaar 7 - jaar 7 + jaar 8 % % % % % % % 7% 8% 9% % Jongeren (8-9 jarigen) geven relatief vaker aan het verschil tussen beide houdbaarheidsdata te weten (%) dan ouderen van jaar en ouder (%). Alleenstaanden jonger dan jaar geven relatief vaker het verschil te weten (%). Shoppers met een hoge welstand geven relatief vaker aan het verschil tussen de THT- en TGTdatum te weten (%). Onder shoppers met een lage welstand zegt % het verschil te weten. Weet u het verschil tussen de THTen TGT-datum? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

12 Vergeleken met de meting van geven shoppers nu relatief vaker aan het verschil te weten tussen de THT- en TGT-datum. De bekendheid is toegenomen van % naar %. -Meting -Meting 7 Weet u het verschil tussen de THTen TGT-datum? Alle respondenten (n=.8, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

13 % van de shoppers geeft aan het verschil tussen THT en TGT te weten. Van deze groep kan op de daadwerkelijk ook het verschil aangeven. In totaliteit kan 7% het verschil dus ook volledig goed omschrijven. Totaal 8 8 Vrouw 7 7 Man jaar jaar jaar jaar + jaar % % % % % % % 7% 8% 9% % Antwoord fout Antwoord gedeeltelijk goed: definitie TGT goed Antwoord gedeeltelijk goed: definitie THT goed Antwoord volledig goed 8-9 jarigen gaven relatief vaker aan het verschil te weten (%). Dit lijkt ook feitelijk het geval. Alhoewel 8-9 jarigen niet significant vaker een juiste uitleg geven, hebben zij het wel relatief minder vaak volledig fout (%). Gezinnen zonder kinderen geven relatief vaker een volledig foutief antwoord (%) en alleenstaanden van jaar en ouder weten relatief vaker de THT datum juist te definiëren (8%). Ook shoppers met een lage welstand weten relatief vaker de THT datum juist te definiëren (8%). Wat is volgens u het verschil tussen de THT- en TGT-datum? Alle respondenten die aangeven het verschil te kennen (n=.97, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

14 Boodschappenlijstje GfK Voedselverspilling -meting November

15 Een meerderheid van de shoppers doet vaak tot altijd boodschappen met behulp van een boodschappenlijstje (7%). Totaal 7 BB (%)* TB (%) Gemiddelde. % 7% Vrouw 8 8 %.9 % Man 9 7 %. % 8-9 jaar 8-9 jaar jaar 7 - jaar jaar % % % % % % % 7% 8% 9% % * BB = Bottom Box (som score &) Nooit Altijd TB = Top Box (som score &) %. 7%. %. %. %.7.. Series % % 7% 9% % Vrouwen gebruiken relatief vaker een boodschappenlijstje dan mannen. % van de vrouwen geeft aan dit vaak tot altijd te gebruiken, van de mannen geeft slechts % dit aan. -Plussers (%) geven relatief vaker aan vaak tot altijd een boodschappenlijstje te gebruiken dan andere leeftijdsgroepen. 8-9 jarigen geven het minst vaak aan een boodschappenlijstje te gebruiken (%); van de jongeren geeft % aan nooit een boodschappenlijstje te gebruiken. Alleenstaanden geven relatief vaker aan zelden tot nooit een boodschappenlijstje te gebruiken. Gezinnen zonder kinderen geven daarentegen relatief vaker aan dit vaak tot altijd te gebruiken (%). Hoe vaak doet u boodschappen met een boodschappenlijstje? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

16 Het aandeel shoppers dat meestal tot altijd een boodschappenlijstje gebruikt bij het doen van de boodschappen is ten opzichte van gelijk gebleven (7% vs. %). BB (%) TB (%) Gemiddelde -Meting 7 % %.7 -Meting 7. % 7% % % % % % % % 7% 8% 9% % Nooit Altijd.. Series Hoe vaak doet u boodschappen met een boodschappenlijstje? Alle respondenten (n=.8, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

17 Op maat koken GfK Voedselverspilling -meting November 7

18 % van de shoppers bepaalt op gevoel de benodigde hoeveelheid macaroni bij het koken voor personen.% geeft aan hiervoor een volledig pak te gebruiken. Ik bepaal de benodigde hoeveelheid op gevoel Ik weeg het aantal grammen af 8 Ik gebruik een kopje om de hoeveelheid per persoon te bepalen Ik doe het hele pak in de pan Ik gebruik een maatbeker Ik lees de benodigde hoeveelheid van de verpakking af of het recept % bepaalt op basis van ratio de benodigde hoeveelheid macaroni. Anders Weet ik niet Vrouwen wegen relatief vaker het aantal grammen af dan mannen (% vs. 8%). Mannen gebruiken vaker een maatbeker dan vrouwen (9% vs. %). Gezinnen (kind - jaar) bepalen de benodigde hoeveelheid macaroni relatief vaker op gevoel (%). Gezinnen met oudere kinderen doen relatief vaker de volledige inhoud van het pak in de pan. Alleenstaanden van jaar en ouder gebruiken vaker een kopje om de benodigde hoeveelheid te bepalen. Stel u kookt macaroni voor personen. Hoe bepaalt u hoeveel u nodig heeft? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

19 8-9 jarigen bepalen relatief vaker de benodigde hoeveelheid macaroni op gevoel (%) maar wegen tevens ook vaker het aantal grammen af (%) dan andere leeftijdsgroepen. Ik bepaal de benodigde hoeveelheid op gevoel Ik weeg het aantal grammen af Ik gebruik een kopje om de hoeveelheid per persoon te bepalen Ik doe het hele pak in de pan 8 9 Ik gebruik een maatbeker 7 7 Ik lees de benodigde hoeveelheid van de verpakking af of recept Anders Weet ik niet Senioren (+) gebruiken relatief vaker een kopje om de hoeveelheid per persoon te bepalen (%) en -9 jarigen doen vaker de volledige inhoud van het pak in de pan (9%). Dit zijn ook vaker huishoudens met oudere kinderen. Shoppers met hoge welstand wegen relatief vaker het aantal grammen af (7%), lage welstand doet dit relatief juist minder vaak (8%). Shoppers met een midden-lage welstand doen vaker de volledige inhoud van een pak in de pan (8%). Stel u kookt macaroni voor personen. Hoe bepaalt u hoeveel u nodig heeft? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 9

20 De gemiddelde hoeveelheid rijst voor een vrouw ligt lager dan dat van een man. Gemiddeld wordt 7 gram voor een vrouw voldoende gevonden (%) en gram voor een man (8%). Gemiddelde hoeveelheid voor een vrouw Totaal 8 Vrouw 7 9 Man 9 Gemiddelde hoeveelheid voor een man gram (. kopje) Totaal gram (.7 kopje) gram ( kopje) Vrouw 8 8 gram (. kopje) Man gram ( kopjes) Weet ik niet % % % % % % % 7% 8% 9% % Mannen delen vrouwen gemiddeld een grotere hoeveelheid rijst toe dan vrouwen zelf. Gezinnen (kind - jaar) delen zowel vrouwen als mannen gemiddeld vaker een grotere hoeveelheid rijst toe. Gezinnen zonder kinderen delen gemiddeld vrouwen en mannen vaker een lagere hoeveelheid rijst toe. Hoeveel rijst is gemiddeld voldoende voor een vrouw en hoeveel voor een man? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

21 -9 jarigen delen zowel vrouwen als mannen gemiddeld vaker een grotere hoeveelheid rijst toe. Gemiddelde hoeveelheid voor een vrouw Totaal jaar jaar 8-9 jaar 8 - jaar jaar 9 Totaal 8-9 jaar - 9 jaar - 9 jaar - jaar + jaar Gemiddelde hoeveelheid voor een man gram (. kopje) 7 gram (.7 kopje) gram ( kopje) gram (. kopje) gram ( kopjes) Weet ik niet % % % % % % % 7% 8% 9% % Senioren (+) delen gemiddeld vrouwen een lagere hoeveelheid rijst toe. Shoppers met een hoge welstand delen vrouwen en mannen gemiddeld een kleinere hoeveelheid rijst toe. Shoppers met een midden-lage welstand delen vrouwen en mannen gemiddeld de grootste hoeveelheid rijst toe. Hoeveel rijst is gemiddeld voldoende voor een vrouw en hoeveel voor een man? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

22 Koelkasttemperatuur GfK Voedselverspilling -meting November

23 Een meerderheid van de shoppers (%) geeft aan wel eens de temperatuur van de koelkast te controleren. Totaal 7 Vrouw 8 Man 8-9 jaar 7-9 jaar 9-9 jaar - jaar 9 + jaar 7 % % % % % % % 7% 8% 9% % Jonge volwassenen (8-9 jarigen) controleren relatief minder vaak de temperatuur van de koelkast (7% en 9%). - jarigen en plussers controleren relatief vaker de temperatuur (9% en 7%). Alleenstaanden van jaar en ouder geven relatief vaker aan de temperatuur van de koelkast te controleren (%). Alleenstaanden jonger dan jaar en gezinnen (kind - jaar) doen dit minder vaak (% vs. %). Controleert u wel eens de temperatuur van uw koelkast? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

24 7% van de shoppers geeft aan te weten op welke temperatuur de koelkast moet staan. Totaal 7 Vrouw 7 Man jaar - 9 jaar - 9 jaar jaar jaar 7 % % % % % % % 7% 8% 9% % Mannen geven relatief vaker aan te weten op welke temperatuur de koelkast moet staan dan vrouwen (7% vs. 7%). Senioren (+) geven ook vaker aan te weten op welke temperatuur de koelkast moet staan (7%). 8-9 jarigen geven minder vaak aan dit te weten (%). Alleenstaanden jonger dan jaar geven relatief minder vaak aan te weten op welke temperatuur moet staan (%). Weet u op welke temperatuur de koelkast moet staan? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

25 % van de shoppers weet daadwerkelijk op welke temperatuur de koelkast moet staan ( C ). Senioren (+) weten relatief minder vaak dat de koelkast op deze temperatuur moet staan (%). Gemiddelde Totaal.8 Vrouw.78 Man jaar jaar.7-9 jaar.7 - jaar.8 + jaar 7 9. % % % % % % % 7% 8% 9% % - C C - C C C - 7 C 8 C - C + C Mannen denken relatief vaker dan vrouwen dat de koelkasttemperatuur op 8 C - C (8%) moet staan. 8-9 jarigen denken relatief vaker dat de temperatuur van de koelkast op C - C moet staan (9%). Senioren (+) noemen relatief vaker 8 C - C als juiste temperatuur stand van de koelkast (9%). Op welke temperatuur moet de koelkast staan volgens u? Alle respondenten die aangeven te weten op welke temperatuur de koelkast moet staan (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

26 Gezinnen met kinderen van -7 jaar weten relatief vaker dat de temperatuur van de koelkast op C moet staan (%). Gemiddelde Totaal.8 W.7 W.78 W 8.8 W&W Alleenstaand, hv < jaar 8. Alleenstaand, hv > jaar Gezin, + pers 7.8 Gezin, kind - jaar 7.8 Gezin, kind - jaar 7.9 Gezin, kind -7 jaar. % % % % % % % 7% 8% 9% % - C C - C C C - 7 C 8 C - C + C Shoppers met lage welstand denken relatief vaker dat de temperatuur van de koelkast op C - C moet staan (9%). Op welke temperatuur moet de koelkast staan volgens u? Alle respondenten die aangeven te weten op welke temperatuur de koelkast moet staan (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

27 Het aandeel shoppers dat bekend is met de aanbevolen temperatuur van de koelkast ( C) is in vergeleken met de meting van gestegen van % naar %. Gemiddelde -Meting. -Meting.8 % % % % % % % 7% 8% 9% % - C C - C C C - 7 C 8 C - C + C Op welke temperatuur moet de koelkast staan volgens u? Alle respondenten (-meting) / Alle respondenten die aangeven te weten op welke temperatuur de koelkast moet staan (-meting) (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

28 Verspilgedrag GfK Voedselverspilling -meting November 8

29 8% van de shoppers geeft aan in de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid te hebben. Jongeren gooien vaker iets weg dan ouderen. Totaal 8 Vrouw 9 Man jaar jaar - 9 jaar - jaar 9 + jaar 7 % % % % % % % 7% 8% 9% % 8-9 jarigen geven relatief vaker aan eten of drinken in de afgelopen twee dagen weggegooid te hebben (7% en %). Senioren (+) doen dit minder vaak (%). Heeft u in de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 9

30 Gezinnen (kind - jaar) geven relatief vaker aan eten of drinken weggegooid te hebben (%). Alleenstaanden van jaar en ouder geven dit relatief minder vaak aan (%). Totaal 8 W W 8 W W&W 8 Alleenstaand, hv < jaar 9 9 Alleenstaand, hv > jaar 8 Gezin, + pers 7 Gezin, kind - jaar Gezin, kind - jaar Gezin, kind -7 jaar % % % % % % % 7% 8% 9% % Shoppers met hoge welstand geven relatief vaker aan in de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid te hebben (%), shoppers met lage welstand deden dit relatief minder vaak (%). Heeft u in de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

31 Het aandeel shoppers dat in de afgelopen twee dagen eten of drinken heeft weggegooid is in gelijk aan dat van (8%). -Meting -Meting 8 8 Heeft u in de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? Alle respondenten (n=.8, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

32 Het diner is het voornaamste eetmoment waarbij shoppers in de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid. % van de shoppers gooide bij dit moment eten of drinken weg. Ontbijt Lunch Diner 9 Tussendoor 8 Ander moment Gezinnen (kind - jaar) gooien vaker iets weg rondom het diner (7%); mogelijk restanten van kleine kinderen die niet alles hebben opgegeten. Alleenstaanden jonger dan jaar, gezinnen (kind - jaar) en gezinnen (kind -7 jaar) gooien relatief vaker bij het ontbijt eten of drinken weg (resp. %, % en %). Gezinnen (kind - jaar) deden dit ook relatief vaker bij de lunch (%). Rondom welk(e) moment(en) heeft u de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=79, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

33 8-9 jarigen (%) gooiden bij het ontbijt relatief vaker eten of drinken weg dan andere leeftijdsklassen. Ontbijt Lunch 7 Diner 8 7 Tussendoor 7 8 Ander moment Rondom welk(e) moment(en) heeft u de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=79, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

34 In vergelijking met gooien shoppers in relatief vaker eten en drinken weg bij een eetmoment tussendoor (% vs. %). -Meting -Meting 8 % % % % % % % 7% 8% 9% % Ontbijt Lunch Diner Tussendoor Ander moment Buiten het tussendoormoment is het weggooien van eten of drinken rondom de momenten niet significant veranderd. Rondom welk(e) moment(en) heeft u de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

35 7% van de shoppers die in de afgelopen twee dagen voedingsproducten hebben weggegooid, gooiden groente weg, 8% brood, % aardappelen en % fruit. Groente 7 8 Brood Aardappelen Fruit 8 9 * Zuivel * Onder zuivel wordt melk, yoghurt en kwark verstaan. Kaas is gerapporteerd als een aparte categorie. Vrouwen hebben in de afgelopen twee dagen relatief vaker fruit weggegooid (9%). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat vrouwen mogelijk ook vaker fruit eten. Gezinnen met kinderen lijken vaker eten en drinken weg te gooien. Gezinnen (kind - jaar) gooiden in de afgelopen twee dagen relatief vaker brood en zuivel weg (% en %). Gezinnen (kind - jaar) gooiden relatief vaker groente weg en gezinnen (kind -7 jaar) relatief vaker aardappelen (8%). Wat heeft u precies weggegooid? (top ) Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=79, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

36 8-9 jarigen hebben in de afgelopen twee dagen relatief minder vaak aardappelen weggegooid dan andere leeftijdsklassen. Zij eten echter ook minder vaak aardappelen. Groente Brood Aardappelen 9 7 Fruit 8 9 Zuivel 9 De mate waarin producten worden weggegooid weerspiegelt deels ook de frequentie waarmee de producten door de diverse doelgroepen worden gegeten. Zo eten ouderen vaker aardappelen en dan neemt de kans dat men aardappelen weleens weggooit toe, ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen. Wat heeft u precies weggegooid? (top ) Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=79, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

37 Er is een duidelijke relatie tussen hetgeen wat weggegooid wordt en er op het betreffende moment wordt geconsumeerd. Zo wordt brood vooral rondom ontbijt en lunch weggegooid. Groente Brood Aardappelen Fruit Zuivel Pasta Vleeswaren Rijst Shoppers gooien relatief vaker groente, aardappelen en rijst rondom het diner (warme maaltijd) weg. Fruit voornamelijk rond het tussendoormoment Brood werd voornamelijk bij het ontbijt en de lunch weggegooid Vleeswaren (en kaas) worden relatief vaker weggegooid bij de broodmaaltijden tijdens ontbijt en lunch. Al met al wordt er weggegooid rondom het belangrijkste consumptiemoment voor dat product Rondom welk(e) moment(en) heeft u de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? * Wat heeft u precies weggegooid? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid GfK Voedselverspilling -meting November (n=79, in %)

38 Voedingsproducten die beduidend minder vaak weggegooid werden (in relatie tot andere producten) in de afgelopen twee dagen zijn; kaas, vlees en vis. Kaas Vlees Vis Ei Koffie/thee Overig drank Overig eten Restant maaltijd Opvallend dat koffie/thee weinig wordt genoemd. Rondom welk(e) moment(en) heeft u de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? * Wat heeft u precies weggegooid? (vervolg) Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=79, in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

39 Het ingeschatte verspilgedrag van voedingsproducten in is qua producten vrijwel gelijk aan dat van. Groente Brood Aardappelen Zuivel Fruit Vleeswaren Pasta Rijst Vlees Kaas Vis Ei Koffie/thee Overig drank Overig eten Restant maaltijd Rondom welk(e) moment(en) heeft u de afgelopen twee dagen eten of drinken weggegooid? * Wat heeft u precies weggegooid? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid GfK Voedselverspilling -meting November (n=., in %) 9

40 De voornaamste reden waarom shoppers in de afgelopen twee dagen voedingsproducten hebben weggegooid, is dat zij van het product teveel gekookt / bereid hadden (7%). 7 Te veel van het product gekookt / bereid 9 Restant van het product dat ik niet meer gebruik of later ga opeten Product op verkeerde wijze bewaard en het is bedorven 8 De houdbaarheidsdatum was verstreken 8 7 Geen tijd gehad om product te eten of drinken 8 Te veel van het product in een verpakking Product vond ik niet lekker en daarom niet opgegeten 9 8 Te veel (stuks) van het product ingekocht Te veel van het product ingeschonken Teveel van het product gezet (koffie of thee) Product verkeerd vervoerd/laten vallen Product verkeerd bereid Anders Er zijn geen significante verschillen in argumentatie tussen mannen en vrouwen. Alleenstaanden van jaar en ouder gooiden relatief vaker eten en drinken weg omdat er te veel van in een verpakking zat (%). Gezinnen (kind - jaar) gooiden vaker drinken weg omdat er te veel van was ingeschonken (%). Wat waren de redenen dat u in de afgelopen twee dagen deze producten heeft weggegooid? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=79, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

41 8-9 jarigen gooiden relatief vaker dan andere leeftijdsgroepen eten en drinken weg omdat de houdbaarheidsdatum was verstreken (9%). Te veel van het product gekookt / bereid Restant van het product dat ik niet meer gebruik of later ga opeten Product op verkeerde wijze bewaard en het is bedorven De houdbaarheidsdatum was verstreken Geen tijd gehad om product te eten of drinken Te veel van het product in een verpakking Product vond ik niet lekker en daarom niet opgegeten Te veel (stuks) van het product ingekocht Senioren (+) gooiden relatief vaker eten en drinken weg omdat er te veel van het product in de verpakking zat. Shoppers met een lage welstand gooiden om dezelfde reden vaker eten en drinken weg (7%). Wat waren de redenen dat u in de afgelopen twee dagen deze producten heeft weggegooid? (top 8) Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid GfK Voedselverspilling -meting November (n=79, in %)

42 In werd relatief minder vaak eten en drinken weggegooid omdat de houdbaarheidsdatum verstreken was dan in (% vs. 8%). Te veel van het product gekookt / bereid De houdbaarheidsdatum was verstreken Restant van het product dat ik niet meer gebruik of later ga opeten Product op verkeerde wijze bewaard en het is bedorven Geen tijd gehad om product te eten of drinken Te veel van het product in een verpakking Product vond ik niet lekker en daarom niet opgegeten Te veel (stuks) van het product ingekocht Te veel van het product ingeschonken Teveel van het product gezet (koffie of thee) Product verkeerd bereid Product verkeerd vervoerd/laten vallen Product laten vallen Anders * * In was de antwoordcategorie anders geformuleerd nl.: Product te lang bewaard / houdbaarheidstermijn verstreken. Resultaten zijn op deze antwoordcategorie zodoende niet te vergelijken. Wat waren de redenen dat u in de afgelopen twee dagen deze producten heeft weggegooid? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

43 Vergeten het voedingsproduct in huis te hebben (%) en weinig thuis geweest (%), zijn de voornaamste reden voor shoppers dat de houdbaarheidsdatum verstreken was. Vergeten het product in huis te hebben Weinig thuis geweest 9 Te veel stuks van het product ingekocht Product in huis maar vond ik/leek mij niet lekker Product te moeilijk te bereiden/ kost te veel bereidingstijd Anders 7 Mannen vergaten relatief vaker het product in huis te hebben dan vrouwen (% vs. %). Wat is de reden geweest dat de houdbaarheidsdatum verstreken was? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was (n=9, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

44 De voornaamste reden voor 8-9 jarigen dat producten over datum waren, was dat zij weinig thuis waren geweest. Vergeten het product in huis te hebben Weinig thuis geweest 8 Te veel stuks van het product ingekocht 8 7 Product in huis maar vond ik/leek mij niet lekker 8 Product te moeilijk te bereiden/ kost te veel bereidingstijd Anders 7 Resultaten zijn door kleine aantallen slechts indicatief. Wat is de reden geweest dat de houdbaarheidsdatum verstreken was? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was (n=9, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

45 Net als in is in : vergeten het product in huis te hebben, de voornaamste reden dat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Vergeten het product in huis te hebben Te veel stuks van het product ingekocht 8 8 Weinig thuis geweest * Product in huis maar vond ik/leek mij niet lekker Product te moeilijk te bereiden/ kost te veel bereidingstijd Anders * Motivatie niet opgenomen in meting. Op basis van de resultaten uit de anders, namelijk categorie van is in de meting van de reden weinig thuis geweest toegevoegd. Wat is de reden geweest dat de houdbaarheidsdatum verstreken was? Alle respondenten die de afgelopen twee dagen eten of drinken hebben weggegooid waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was (n=, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

46 Alternatieve routes van weggooien* * Resultaat is op basis van het eigen inzicht van respondenten in hun verspilgedrag. GfK Voedselverspilling -meting November

47 8% van de shoppers geeft aan brood niet weg te gooien maar het aan de dieren buiten te geven, % geeft aan brood in de groenbak weg te gooien en % bij het restafval. % geeft aan nooit brood weg te gooien. In de vuilnisbak/zak, bij het restafval In de groenbak, bij het GFT Op de composthoop Buiten in een prullenbak Geef het aan de huisdier(en) Geef het aan de dieren buiten 8 Anders Ik gooi nooit brood weg Vrouwen geven relatief vaker aan dan mannen het brood dat zij weggooien aan de dieren buiten te geven (% vs. %) Gezinnen (kind - jaar) geven ook relatief vaker dan andere leeftijdsklassen aan het brood aan de dieren buiten te geven. Gezinnen (kind - jaar) geven relatief vaker aan brood in de groenbak (%) weg te gooien en alleenstaanden jonger dan jaar geven vaker aan het brood bij het restafval weg te gooien (8%). Alleenstaanden van jaar en ouder geven vaker aan nooit brood weg te gooien (%). Als u brood weggooit, waar gooit u het product dan meestal weg? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

48 8-9 jarigen geven relatief vaker aan brood weg te gooien bij het restafval (7% en %). Senioren (+) geven relatief vaker aan nooit brood weg te gooien (%). In de vuilnisbak/zak, bij het restafval In de groenbak, bij het GFT Op de composthoop Buiten in een prullenbak Geef het aan de huisdier(en) Geef het aan de dieren buiten 8 Anders Ik gooi nooit brood weg 9 Shoppers met een lage welstand geven relatief vaker aan nooit brood weg te gooien (%). Als u brood weggooit, waar gooit u het product dan meestal weg? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

49 % van de shoppers die aangeven dat ze brood weggooien, geeft aan dat zij nooit een paar sneetjes/bolletjes per week weggooien, % geeft aan hooguit een paar hapjes. Hooguit een paar hapjes 7 Hooguit een half sneetje/bolletje Hooguit een heel sneetje/bolletje 8 9 Hooguit een paar sneetjes/bolletjes Hooguit een half brood Een heel brood of meer Ik gooi kontjes/kapjes weg Ik gooi korstjes weg * * Anders * Spontaan genoemd Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Alleenstaanden jonger dan jaar geven relatief vaker aan hooguit een paar hapjes brood per week weg te gooien (7%). Alleenstaanden van jaar en ouder geven relatief vaker aan een half sneetje/bolletje per week weg te gooien (%). Om welke hoeveelheid brood gaat het meestal (per week)? Alle respondenten die brood weggooien (n=.7, in %) GfK Voedselverspilling -meting November 9

50 - jarigen geven relatief vaker aan een paar sneetjes/ bolletjes per week weg te gooien (%). Senioren (+) geven relatief vaker aan hooguit een half sneetje/bolletje weg te gooien (%). Hooguit een paar hapjes 8 9 Hooguit een half sneetje/bolletje Hooguit een heel sneetje/bolletje Hooguit een paar sneetjes/bolletjes Hooguit een half brood Een heel brood of meer Ik gooi kontjes/kapjes weg 8 Ik gooi korstjes weg Anders Shoppers met een lage welstand geven relatief vaker aan wekelijks hooguit een paar hapjes aan brood weg te gooien (%). Om welke hoeveelheid brood gaat het meestal (per week)? Alle respondenten die brood weggooien (n=.7, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

51 Shoppers die aangeven dat ze melk(-producten)* weggooien, geven aan dat ze voornamelijk melk weg gooien in de gootsteen (8%). % van de shoppers geeft aan nooit melk(-producten) weg te gooien. In de vuilnisbak/zak, bij het restafval In de groenbak, bij het GFT Op de composthoop In de gootsteen In het toilet Buiten in een prullenbak Geef het aan de huisdier(en) Geef het aan de dieren buiten Anders Ik drink geen melk / gebruik geen melk-producten Ik gooi nooit melk weg 9 * Onder melk(-producten) wordt bijv. (karne-)melk, (drink)yoghurt, vla en kwark verstaan. 8 7 Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Alleenstaanden jonger dan jaar geven relatief vaker aan melk(-producten) bij het restafval weg te gooien (9%), alleenstaanden van jaar en ouder geven relatief vaker aan geen melk(- producten) weg te gooien (%). Gezinnen (kind - jaar) die aangeven dat ze melk(-producten) weggooien, geven aan dit relatief vaker in de gootsteen te doen (% en %). Als u melk(-producten) weggooit, waar gooit u het product dan meestal weg? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

52 8-9 jarigen geven relatief vaker aan melk(-producten) weg te gooien in de gootsteen (resp. 9%, % en %) en senioren (+) geven relatief vaker aan geen melk(-producten) weg te gooien (7%). In de vuilnisbak/zak, bij het restafval 7 9 In de groenbak, bij het GFT Op de composthoop 8 9 In de gootsteen 8 In het toilet Buiten in een prullenbak Geef het aan de huisdier(en) Geef het aan de dieren buiten Anders Ik drink geen melk / gebruik geen melk-producten Ik gooi nooit melk weg jarigen gooien relatief vaker melk(-producten) weg bij het restafval (% en %). Shoppers met een hoge welstand gooien relatief vaker in de gootsteen melk(-producten) weg (%). Shoppers met een lage welstand geven relatief vaker aan nooit melk weg te gooien (%). Als u melk(-producten) weggooit, waar gooit u het product dan meestal weg? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

53 % van de shoppers die melk(-producten) weggooien, geeft aan hooguit een paar hapjes/slokjes weg te gooien. Hooguit een paar hapjes/slokjes Hooguit een half bakje/bordje/glas Hooguit een glas Hooguit een half pak (+/- ml) 8 Hooguit een heel pak/ hele fles (+/- L) Meer dan een pak Anders 7 8 Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Er zijn geen significante verschillen tussen alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen. Om welke hoeveelheid melk(- producten) gaat het meestal (per week)? Alle respondenten die melk(- producten) weggooien (n=.88, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

54 Senioren (+) geven relatief vaker hooguit een paar hapjes /slokjes aan melk(-producten) per week weg te gooien (7%). Hooguit een paar hapjes/slokjes 8 7 Hooguit een half bakje/bordje/glas 7 Hooguit een glas Hooguit een half pak (+/- ml) 7 Hooguit een heel pak/ hele fles (+/- L) Meer dan een pak Anders jarigen geven relatief vaker dan andere leeftijdsklassen aan een half pak melk per week weg te gooien (%). Er zijn geen significante verschillen tussen de welstandsklassen. Om welke hoeveelheid melk(- producten) gaat het meestal (per week)? Alle respondenten die melk(- producten) weggooien (n=.88, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

55 8% van de shoppers geeft aan groente, fruit en aardappelen in de groenbak weg te gooien en 8% bij het restafval. % geeft aan nooit groente, fruit of aardappelen weg te gooien. In de vuilnisbak/zak, bij het restafval 8 7 In de groenbak, bij het GFT 8 Op de composthoop 7 Buiten in een prullenbak Geef het aan de huisdier(en) Geef het aan de dieren buiten 8 9 Anders Ik gooi nooit groente, fruit of aardappelen weg Vrouwen geven relatief vaker dan mannen aan groente, fruit en aardappelen in de groenbak weg te gooien (% vs. %). Alleenstaanden jonger dan jaar geven relatief vaker aan groente, fruit en aardappelen weg te gooien bij het restafval (%). Alleenstaanden van jaar en ouder geven relatief vaker aan geen van deze producten weg te gooien (%). Gezinnen met kinderen (-7 jaar) zeggen relatief vaker groente, fruit en aardappelen in de groenbak weg te gooien (resp. %, % en %). Als u groente, fruit of aardappelen weggooit, waar gooit u het product dan meestal weg? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

56 8-9 jarigen geven relatief vaker aan groente, fruit en aardappelen bij het restafval weg te gooien (8% en %). - jarigen geven relatief vaker aan dit in de groenbak weg te gooien (% en %). In de vuilnisbak/zak, bij het restafval In de groenbak, bij het GFT Op de composthoop Buiten in een prullenbak Geef het aan de huisdier(en) Geef het aan de dieren buiten Anders Ik gooi nooit groente, fruit of aardappelen weg Senioren (+) geven relatief vaker aan nooit groente, fruit of aardappelen weg te gooien. Shoppers met een hoge welstand geven relatief vaker aan groente, fruit en aardappelen in de groenbak weg te gooien (%). Shoppers met een midden-lage en lage welstand daarentegen, geven relatief vaker aan nooit groente, fruit of aardappelen weg te gooien (9% en %). Als u groente, fruit of aardappelen weggooit, waar gooit u het product dan meestal weg? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

57 8% van de shoppers die groente, fruit en aardappelen weggooien, geeft aan wekelijks hooguit een paar hapjes weg te gooien. % hooguit een half stuk en 8% een heel stuk. Hooguit een paar hapjes Hooguit een half stuk Hooguit een stuk Hooguit een halve kilo Hooguit een kilo Meer dan een kilo Anders 7 Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Alleenstaanden van jaar en ouder geven relatief vaker aan wekelijks hooguit een paar hapjes aan groente, fruit en aardappelen weg te gooien (8%). Gezinnen zonder kinderen geven relatief vaker aan hooguit een half stuk groente, fruit of aardappel weg te gooien (7%). Gezinnen (kind - jaar) geven relatief vaker aan wekelijks een halve kilo aan groente, fruit en aardappelen weg te gooien (%) en gezinnen (kind - jaar) geven relatief vaker aan wekelijks één stuk weg te gooien(8%). Om welke hoeveelheid groente, fruit of aardappelen gaat het meestal (per week)? Alle respondenten die groente, fruit of aardappelen weggooien (n=.7, in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

58 Senioren (+) geven relatief vaker aan wekelijks hooguit een paar hapjes groente, fruit of aardappelen weg te gooien (%). 8-9 jarigen geven relatief vaker aan wekelijks één stuk weg te gooien (%). Hooguit een paar hapjes 8 Hooguit een half stuk 7 Hooguit een stuk 8 Hooguit een halve kilo 9 7 Hooguit een kilo Meer dan een kilo Anders 7 Shoppers met een lage welstand geven relatief vaker aan wekelijks hooguit een paar hapjes groente, fruit of aardappelen weg te gooien (%). Shoppers met een midden-hoge welstand zeggen relatief vaker één stuk weg te gooien (%) terwijl shoppers met een hoge welstand relatief vaker een halve kilo groente, fruit of aardappelen weggooien (%). Om welke hoeveelheid groente, fruit of aardappelen gaat het meestal (per week)? Alle respondenten die groente, fruit of aardappelen weggooien (n=.7, in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

59 Voorkomen verspilling GfK Voedselverspilling -meting November 9

60 7% van de shoppers heeft het gevoel zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van voedselverspilling. Shoppers zijn bereid dit in gelijke mate te doen middels op maat koken, kopen of beter bewaren (resp. 9%, 8% en 7%). Totaal Vrouw Man Totaal Vrouw Man Totaal Vrouw Man Totaal Vrouw Man Ik heb het gevoel dat ik zelf een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverspilling Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door producten beter te bewaren Vrouwen hebben relatief vaker het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van voedselverspilling dan mannen (77% vs. %). Vrouwen zijn relatief vaker bereid deze bijdrage te leveren door op maat te koken, kopen of beter te bewaren (resp. 7%, 7% en 7%). De bereidheid zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van voedselverspilling binnen het huishouden door op maat te koken, kopen of beter te bewaren is relatief hoger onder alleenstaanden van jaar en ouder (resp. 7%, 7% en 7%). Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door op maat te koken Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door op maat te kopen % % % % % % % 7% 8% 9% % Helemaal mee oneens Helemaal mee eens BB (%) TB (%).97 %.9 8% % %. 7%.9 %.89 9%. 7%.8 % 8%. 7%.78 %... 7% 77% % 9% 7% % 8% 7% % 7% 7% % * BB = Bottom Box (som score &) Series TB = Top Box (som score &) Geeft u voor onderstaande uitspraken aan in welke mate u het met de uitspraak eens dan wel oneens bent. Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

61 Senioren (+) hebben relatief vaker het gevoel zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van voedselverspilling (7%). De bereidheid deze bijdrage te leveren door op maat te koken is voor onder hen ook het hoogst (78%). Totaal 8-9 jaar - 9 jaar - 9 jaar - jaar + jaar Totaal 8-9 jaar - 9 jaar - 9 jaar - jaar + jaar Ik heb het gevoel dat ik zelf een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverspilling Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door op maat te koken % % % % % % % 7% 8% 9% % Helemaal mee oneens 9 Helemaal mee eens BB (%) TB (%).97 %.9 8%.9 %.9 %.99 %. 9%.9 8% 7%.8 %.7.8 7%.9 % 7%.9... Series 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9% 7% % % 9% 78% De shoppers met een hoge welstand hebben relatief vaker het gevoel zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van voedselverspilling (77%) dan de lagere welstandsklassen. Geeft u voor onderstaande uitspraken aan in welke mate u het met de uitspraak eens dan wel oneens bent. Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

62 Ook de bereidheid voedselverspilling binnen het huishouden te verminderen door op maat te kopen en beter te bewaren is onder de senioren (+) het hoogst (7% en 78%). Totaal 8-9 jaar - 9 jaar - 9 jaar - jaar + jaar Totaal 8-9 jaar - 9 jaar - 9 jaar - jaar + jaar Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door op maat te kopen % % % % % % % 7% 8% 9% % Helemaal mee oneens 9 9 Helemaal mee eens BB (%) TB (%) 9% 8% %.78 8%.8 % % Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door producten beter te bewaren % %.89 8%.8 8%.8.9 9% %.... Series 8% % 7% % 8% 7% 7% 7% 7% % 7% 78% Er zijn geen significante verschillen tussen de welstandsklassen. Geeft u voor onderstaande uitspraken aan in welke mate u het met de uitspraak eens dan wel oneens bent. Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

63 van de shoppers is in de meting van nog altijd bereid om iets aan voedselverspilling te doen. -Meting -Meting -Meting -Meting Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door op maat te koken 8 8 Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door op maat te kopen BB (%) TB (%) Gemiddelde. %.9 8%. %.89 9% 77% 9% 77% 8% Ik ben bereid om de voedselverspilling binnen mijn huishouden te verminderen door producten beter te bewaren -Meting. 7% 7% -Meting.9 8% 7% % % % % % % % 7% 8% 9% %... Helemaal mee oneens Helemaal mee eens Series De bereidheid onder shoppers om de voedselverspilling binnen het huishouden te verminderen door op maat te koken en kopen is in vergelijking met, in gedaald (resp. van 77% naar 9% en van 77% naar 8%). Een mogelijke reden hiervoor is dat een deel van de shoppers al meer op maat zijn gaan kopen en /of koken. Geeft u voor onderstaande uitspraken aan in welke mate u het met de uitspraak eens dan wel oneens bent. Alle respondenten (n=.8, in %) GfK Voedselverspilling -meting November

64 8% van de shoppers geeft aan zelf al iets te doen om voedselverspilling te voorkomen. Totaal 8 Vrouw 8 Man jaar 8-9 jaar 7-9 jaar 7 - jaar 8 + jaar 88 % % % % % % % 7% 8% 9% % Vrouwen geven relatief vaker dan mannen aan iets te doen om voedselverspilling te voorkomen (8% vs. 7%). Plussers geven relatief vaker aan iets te doen om voedselverspilling te voorkomen dan andere leeftijdsklassen (8% en 88%). Doet u zelf al iets om voedselverspilling te voorkomen? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

65 De voornaamste manieren waarop shoppers zelf thuis al voedselverspilling voorkomen, is op maat kopen (7%), op maat koken (%), beter bewaren (%) en de restjes opeten (9%). Alleen kopen wat ik nodig heb / niet teveel voorraad opbouwen Pasta, rijst, aardappelen afwegen in de juiste hoeveelheden per persoon Eten bewaren in afsluitbare bakjes of gesloten verpakking in koelkast of vriezer Kliekjes binnen twee dagen op eten / restjes later opeten / hergebruiken voor maaltijd Ik gooi geen eten weg / alles wordt opgegeten Beter letten op THT-datum en ruiken, proeven en kijken of het product nog goed is als de THT-datum verstreken is Gebruik van een boodschappenlijstje / goed plannen Brood direct invriezen en ontdooien wat ik nodig heb Teveel aan eten weggeven Check eerst voorraadkast, koelkast en vriezer Anders Vrouwen geven relatief vaker als manier op; eten te bewaren in afsluitbare bakjes op gesloten verpakking in koelkast of vriezer, dan mannen (% vs. %). Mannen geven relatief vaker als manier op; ik gooi geen eten weg / alles wordt opgebruikt (9% vs. %). Alleenstaanden van jaar en ouder geven relatief vaker aan op maat te kopen (%), gezinnen zonder kinderen zeggen relatief vaker op maat te koken (%) en gezinnen met kinderen (-7 jaar) eten vaker restjes op een ander moment nog op (% en %). Doet u zelf al iets om voedselverspilling te voorkomen? Ja, namelijk Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

66 8-9 jarigen geven relatief vaker aan voedselverspilling te voorkomen door eten beter te bewaren in afsluitbare bakjes of gesloten verpakking in koelkast of vriezer (%). Alleen kopen wat ik nodig heb / niet teveel voorraad opbouwen 7 9 Pasta, rijst, aardappelen afwegen in de juiste hoeveelheden per persoon 8 Eten bewaren in afsluitbare bakjes of gesloten verpakking in koelkast of vriezer 7 7 Kliekjes binnen twee dagen op eten / restjes later opeten / hergebruiken voor maaltijd 9 9 Ik gooi geen eten weg / alles wordt opgebruikt Beter letten op THT-datum en ruiken, proeven en kijken of het product nog goed is als de THT-datum verstreken is 8 Er zijn geen significante verschillen tussen de welstandsklassen. Doet u zelf al iets om voedselverspilling te voorkomen? Ja, namelijk (top ) Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November

67 % van de shoppers geeft aan de intentie te hebben om voedselverspilling binnen het huishouden (verder) te verminderen. % van de shoppers waarschijnlijk tot zeker niet. BB (%) TB (%) Totaal 8.8 % % Vrouw 7.9 9% 7% Man 8. % 8% 8-9 jaar - 9 jaar 9-9 jaar jaar jaar 7 8 % % % % % % % 7% 8% 9% % Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk wel Zeker wel.8 % %.7 % 8%.7 % %.9 % 9%. 9%... Series 7% Vrouwen geven relatief vaker dan mannen aan (waarschijnlijk tot zeker) de intentie te hebben om voedselverspilling binnen het huishouden te verminderen (7% vs. 8%). Senioren (+) hebben ook relatief vaker (waarschijnlijk tot zeker) de intentie tot vermindering van voedselverspilling (7%). 8-9 jarigen hebben relatief minder vaak die intentie (% en 8%). Alleenstaanden jonger dan jaar zijn relatief minder vaak van plan om de voedselverspilling binnen het huishouden te verminderen (%). In hoeverre bent u op dit moment van plan om voedselverspilling binnen uw huishouden (verder) te verminderen? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

68 Op maat kopen (%), brood invriezen (%), vooraf checken van voorraadkast e.d. (9%) en maaltijd samenstellen van producten die het dichtst tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten (%), zijn de meest aansprekende manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Alleen kopen wat ik nodig heb Brood direct invriezen en ontdooien wat ik nodig heb Check eerst voorraadkast, koelkast en vriezer Eerst in de koelkast kijken wat snel op moet en daarmee een maaltijd maken Gebruik van een boodschappenlijstje Kliekjes binnen twee dagen op eten Ruiken, proeven en kijken of het product nog goed is als de THT-datum verstreken is Eten bewaren in afsluitbare bakjes of gesloten verpakking Pasta, rijst, aardappelen afwegen in de juiste hoeveelheden per persoon Datum en inhoud op eten schrijven voordat ik het invries Mijn boodschappen op de juiste plek wegzetten Zet mijn koelkast op graden Vrouwen spreekt een maaltijd samenstellen o.b.v. producten die het dichtst tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten (9%) en het inspecteren van producten die over deze datum zijn (%) relatief vaker het meeste aan. Het beter bewaren van voedingsproducten spreekt mannen relatief vaker aan (%). Op maat kopen wordt relatief vaker door alleenstaanden van jaar en ouder als meest aansprekend genoemd (%). Gezinnen (kind - jaar) spreekt het samenstellen van de maaltijd o.b.v. producten die het dichtst tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten relatief vaker aan (%). Welke van onderstaande mogelijkheden om minder voedsel te verspillen spreken u het meeste aan? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

69 Senioren noemen relatief vaker beter bewaren (%) en brood invriezen (%) als meest aansprekende manier. Het gebruik van een boodschappenlijstje wordt door 8-9 jarigen minder vaak aansprekend gevonden (%). Alleen kopen wat ik nodig heb 8 Brood direct invriezen en ontdooien wat ik nodig heb Check eerst voorraadkast, koelkast en vriezer Eerst in de koelkast kijken wat snel op moet en daarmee een maaltijd maken 7 Gebruik van een boodschappenlijstje 7 Kliekjes binnen twee dagen op eten 9 Brood invriezen spreekt shoppers met een lagere welstand relatief vaker het meeste aan als manier om minder voedsel te verspillen (%). Welke van onderstaande mogelijkheden om minder voedsel te verspillen spreken u het meeste aan? (top ) Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 9

70 Op maat koken wordt relatief vaker door 8-9 jarigen aansprekend gevonden (%). Senioren spreekt beter bewaren (%) en datum/inhoud notatie op verpakking bij invriezen vaker aan. Ruiken, proeven en kijken of het product nog goed is als de THT-datum verstreken is Eten bewaren in afsluitbare bakjes of gesloten verpakking Pasta, rijst, aardappelen afwegen in de juiste hoeveelheden per persoon Datum en inhoud op eten schrijven voordat ik het invries Mijn boodschappen op de juiste plek wegzetten Zet mijn koelkast op graden Welke van onderstaande mogelijkheden om minder voedsel te verspillen spreken u het meeste aan? (Bottom ) Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

71 Informatie behoefte GfK Voedselverspilling -meting November 7

72 % van de shoppers geeft aan (waarschijnlijk tot zeker) behoefte te hebben aan informatie en/of tips met betrekking tot het verminderen van voedselverspilling. Jongeren hebben hier vaker behoefte aan dan ouderen. BB (%) TB (%) Totaal 9 %. % Vrouw 9 %. 9% Man 8 8 %. % 8-9 jaar - 9 jaar jaar jaar + jaar 9 % % % % % % % 7% 8% 9% % Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk wel Zeker wel 9%.8 %. %. 8%.9 %.8.. Series 9% % % % % 8-9 jarigen geven relatief vaker aan (waarschijnlijk tot zeker) behoefte te hebben aan informatie en/of tips (9%). + hebben hier minder vaak behoefte aan (%). Gezinnen (kind - jaar) geven relatief vaker aan behoefte te hebben aan informatie en/of tips (%). In welke mate heeft u behoefte aan informatie en/of tips met betrekking tot het verminderen van voedselverspilling? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

73 De behoefte onder shoppers naar informatie en/of tips met betrekking tot het verminderen van voedselverspilling is in in vergelijking met gelijk gebleven (% vs. %). BB (%) TB (%) Gemiddelde -Meting % % -Meting 9. % % % % % % % % % 7% 8% 9% % Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk wel Zeker wel... Series In welke mate heeft u behoefte aan informatie en/of tips met betrekking tot het verminderen van voedselverspilling? Alle respondenten (n=.8, in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

74 De informatiebehoefte onder shoppers is het hoogst voor tips om beter te bewaren (9%). Tips om slimmer te kopen 8 Tips om slimmer te koken 7 Tips om beter te bewaren 9 8 Weet ik niet 7 8 Mannen hebben relatief vaker behoefte aan tips om beter te bewaren dan vrouwen (8% vs. %). Alleenstaanden van jaar en ouder hebben relatief vaker behoefte aan tips om beter te bewaren (%). Aan welke informatie en/of tips m.b.t het verminderen van voedselverspilling heeft u behoefte? Alle respondenten die misschien tot zeker wel behoefte hebben aan informatie en/of tips m.b.t voedselverspilling (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

75 8-9 jarigen hebben relatief vaker behoefte aan tips om slimmer te koken (7%) en om beter te bewaren (8%). -9 jarigen relatief vaker aan tips om slimmer te kopen (%). Tips om slimmer te kopen 8 Tips om slimmer te koken Tips om beter te bewaren Weet ik niet 7 8 Shoppers met een midden-hoge welstand geven relatief vaker aan behoefte te hebben aan tips om slimmer te kopen (%). Aan welke informatie en/of tips m.b.t het verminderen van voedselverspilling heeft u behoefte? Alle respondenten die misschien tot zeker wel behoefte hebben aan informatie en/of tips m.b.t voedselverspilling (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

76 Shoppers met een behoefte aan informatie en/of tips met betrekking tot voedselverspilling verkrijgen deze bij voorkeur via website (%), brochure of folder (%) of /sms (%). Website Brochure of folder / sms 7 8 In bestaande informatie (bijv. huis-aan-huis bladen) 8 Compacte informatiewijzer 8 Applicatie voor Smartphone Verwijzend voorwerp (bijv. thermometer) Anders Mannen hebben relatief vaker een voorkeur voor website en/of /sms dan vrouwen (% vs. % en 8% vs. 7%). Vrouwen verkiezen relatief vaker bestaande informatie (bijv. huis-aan-huis bladen) (%). Alleenstaanden jonger dan jaar en gezinnen (kind - jaar) verkrijgen bij voorkeur relatief vaker de informatie via een applicatie op de smartphone (beiden 7%). Website wordt door gezinnen (kind - jaar) ook relatief vaker genoemd (%). Alleenstaanden van en ouder verkiezen relatief vaker /sms (8%) en gezinnen (kind - jaar) brochure of folder (%). Op welke manier zou u deze informatie willen verkrijgen? Alle respondenten die misschien tot zeker wel behoefte hebben aan informatie en/of tips m.b.t voedselverspilling (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 7

77 8-9 jarigen zouden relatief vaker informatie willen verkrijgen via een applicatie voor de smartphone (% en 9%). -9 jarigen hebben daarnaast ook relatief vaker een voorkeur voor website (%). Website 7 Brochure of folder / sms In bestaande informatie (bijv. huis-aan-huis bladen) Compacte informatiewijzer Applicatie voor Smartphone Verwijzend voorwerp (bijv. thermometer) Anders jarigen wensen relatief vaker informatie per /sms te verkrijgen (%) en senioren (+) vaker via bestaande informatie (8%). Shoppers met een hoge welstand verkrijgen de informatie bij voorkeur relatief vaker via website (%) en shoppers met een midden-hoge welstand via een applicatie op de smartphone (%). Op welke manier zou u deze informatie willen verkrijgen? Alle respondenten die misschien tot zeker wel behoefte hebben aan informatie en/of tips m.b.t voedselverspilling (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 77

78 Vergeleken met geven shoppers in relatief vaker aan de informatie via een applicatie op de smartphone te willen verkrijgen (7% vs. 8%). Minder vaak dan in kiest de shopper voor website of verwijzend voorwerp. Website Brochure of folder 8 / sms Compacte informatiewijzer 7 Verwijzend voorwerp (bijv. thermometer) In bestaande informatie (bijv. huis-aan-huis bladen) * 8 Applicatie voor Smartphone 8 7 Anders * Niet opgenomen in meting. Op welke manier zou u deze informatie willen verkrijgen? Alle respondenten die misschien tot zeker wel behoefte hebben aan informatie en/of tips m.b.t voedselverspilling (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 78

79 Kennis en bewustwording over omvang en gevolgen voedselverspilling GfK Voedselverspilling -meting November 79

80 9% van de shoppers denkt dat er in Nederlandse huishoudens jaarlijks veel tot heel veel eten weggegooid en daarmee verspild wordt. BB (%) TB (%) Totaal % 9% Vrouw % 9% Man 8 % 9% 8-9 jaar - 9 jaar 9-9 jaar - jaar + jaar % % % % % % % 7% 8% 9% % Heel weinig Weinig Niet veel, niet weinig Veel Heel veel % % % % % 9% 9% 9% 9% 9% Vrouwen zijn deze mening relatief vaker aangedaan dan mannen (9% vs. 9%). Hoeveel eetbaar voedsel denkt u dat consumenten per jaar in Nederland thuis weggooien? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

81 % van de shoppers gaf het juiste antwoord van kilo aan eetbaar voedsel dat er gemiddeld per persoon in elk huishouden in Nederland jaarlijks verspild wordt. % schatte een lager aantal kilo s aan voedselverspilling per persoon in Minder dan kilo kilo kilo kilo kilo 7 kilo kilo Meer dan kilo Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Alleenstaanden jonger dan jaar schatten relatief vaker kilo als gemiddeld verspild eetbaar voedsel per persoon per jaar. (%). In schatte een vergelijkbaar percentage van 7% het bedrag goed in dat per persoon jaarlijks aan eetbaar voedsel wordt verspild (- euro per persoon). Hoeveel kilo eetbaar voedsel schat u dat er gemiddeld per persoon per jaar in Nederland thuis wordt weggegooid? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

82 8-9 jarigen schatten relatief vaker een hoger aantal kilo aan verspild eetbaar voedsel in per persoon per jaar (+ kilo is %). Minder dan kilo kilo kilo kilo kilo 7 kilo kilo Meer dan kilo Senioren (+) schatten relatief vaker het aantal kilo aan verspild eten in op kilo (%) of minder dan kilo (%). Shoppers met een lage welstand schatten relatief vaker het aantal kilo aan verspild voedsel per persoon per jaar hoger in dan kilo (%). Hoeveel kilo eetbaar voedsel schat u dat er gemiddeld per persoon per jaar in Nederland thuis wordt weggegooid? Alle respondenten (n=., in %) GfK Voedselverspilling -meting November 8

VOEDSELVERSPILLING METING 2015

VOEDSELVERSPILLING METING 2015 VOEDSELVERSPILLING METING 2015 Marcel Temminghoff en Gerben van Helden Oktober 2015 GfK 2015 Rapportage Voedselverspilling 2-meting Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond, doelstelling en leeswijzer

Nadere informatie

Voedselverspilling in huis

Voedselverspilling in huis Voedselverspilling in huis 13 november 2014 Karin Bemelmans Missie Het Voedingscentrum informeert consumenten over en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze 1942 2014 Rapport Gezondheidsraad,

Nadere informatie

VERPAKKINGSGROOTTE & VOEDSELVERSPILLING

VERPAKKINGSGROOTTE & VOEDSELVERSPILLING VERPAKKINGSGROOTTE & VOEDSELVERSPILLING Voedingscentrum GfK april 2015 1 Inhoud 1.Samenvatting en conclusies 2.Onderzoeksresultaten 1. Voedselverspilling en verpakkingsgrootte 2. Houdingen ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsgierig over voedselverspilling en wat je er zelf aan kan doen?

Nieuwsgierig over voedselverspilling en wat je er zelf aan kan doen? De Wegg oitest HBO Welkom, Leuk dat je meedoet aan deze weggooitest! Met deze weggooitest willen we je meer inzicht geven in wat jij aan voedsel weggooit. De resultaten zullen in de les besproken worden.

Nadere informatie

Hoeveel gooit de consument weg, uitgedrukt in euro s?

Hoeveel gooit de consument weg, uitgedrukt in euro s? Feiten en cijfers over verspillen van voedsel door consumenten in 2010 beknopte versie oktober 2012 Afzender van de informatie: Milieu Centraal en het Voedingscentrum, in samenwerking met het PBL Definitie

Nadere informatie

De voedselketenles LES 1 VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt?

De voedselketenles LES 1 VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt? VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt? 1 Hoe denk je dat de aardbeienjam op jouw boterham terecht is gekomen? Wat is er allemaal nodig om die aardbeienjam op jouw boterham

Nadere informatie

Voedingscentrum. Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage. Manuel Kaal, Sabine Hooijmans & Iris Houtepen 14 februari 2017 H3148

Voedingscentrum. Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage. Manuel Kaal, Sabine Hooijmans & Iris Houtepen 14 februari 2017 H3148 Voedingscentrum Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage Manuel Kaal, Sabine Hooijmans & Iris Houtepen 14 februari 2017 H3148 Inleiding De ministeries van Infrastructuur en Milieu en

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014

Duurzaamheidk. Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014 Duurzaamheidk mpas Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014 Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-,

Nadere informatie

De Wegg oitest (V)MBO

De Wegg oitest (V)MBO De Wegg oitest (V)MBO Welkom, Leuk dat je meedoet aan deze weggooitest! Met deze test kom jij erachter hoeveel eten jij weggooit. De test bestaat uit 2 delen: Deel 1: een vragenlijst die je maar 1 keer

Nadere informatie

Gezond gewicht: BOFT. Gezonde eet- en beweegadviezen. voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar

Gezond gewicht: BOFT. Gezonde eet- en beweegadviezen. voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar Gezond gewicht: BOFT Gezonde eet- en beweegadviezen voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar Van gezond eten blijf je fit en van bewegen word je vrolijk Kinderen moeten goed eten om te groeien, leren,

Nadere informatie

Een operatie? Let op uw voeding!

Een operatie? Let op uw voeding! Een operatie? Let op uw voeding! Belangrijk Om een operatie en uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u lichamelijk in een zo goed mogelijke conditie bent. Een goede voedingstoestand

Nadere informatie

De beleving van Voedsel, Duurzame voedselproductie & Gezonde productsamenstelling

De beleving van Voedsel, Duurzame voedselproductie & Gezonde productsamenstelling Agriculture Leerarrangement Onderwijsvernieuwingsprogramma Voedsel & Consument De beleving van Voedsel, Duurzame voedselproductie & Gezonde productsamenstelling Delft, Vera van Stokkom 1 Opdracht 1 Wie

Nadere informatie

Risico op ondervoeding tijdens opname

Risico op ondervoeding tijdens opname Risico op ondervoeding tijdens opname Ondervoeding door ziekte, een behandeling of een operatie is in het ziekenhuis een veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie patiënten heeft een risico op

Nadere informatie

Slim kopen, koken en bewaren

Slim kopen, koken en bewaren Slim kopen, koken en bewaren Veilig en efficiënt omgaan met je boodschappen mét Bewaarwijzer! 3x slim is 3x winst Als je slim omgaat met je boodschappen, hoef je minder weg te gooien en heb je minder kans

Nadere informatie

Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum

Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum // GfK Consumer Tracking november Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum Eindmeting Evaluatie campagne November Kim Paulussen Marcel Temminghoff GfK

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING Marcel Temminghoff en Niek Damen Presentatie door Monique van Holland Mei 2015, project 18016 1 Resultaten 1.1 Relevantie keurmerk en diervriendelijker 1.2

Nadere informatie

Schattingsstudie naar de mate van verspilling van zuivel en andere drinkbare vloeistoffen in Nederland

Schattingsstudie naar de mate van verspilling van zuivel en andere drinkbare vloeistoffen in Nederland Schattingsstudie naar de mate van verspilling van zuivel en andere drinkbare vloeistoffen in Nederland Contents 1 Verspilling op totaalniveau 6 2 Verschillen in verspilling tussen verschillende groepen

Nadere informatie

Inleiding VOOR JE HET WEET, MAAK JE DE LEKKERSTE MAALTIJDEN IN EEN SCHONE EN OPGERUIMDE KEUKEN!

Inleiding VOOR JE HET WEET, MAAK JE DE LEKKERSTE MAALTIJDEN IN EEN SCHONE EN OPGERUIMDE KEUKEN! Inleiding Of je nu een goede kok bent, of nog geen ei kunt bakken, de is een belangrijke plek in je huis. Dit boek vertelt de belangrijkste dingen over thuis koken. Zodat je veilig en gezond eten kunt

Nadere informatie

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap 2 Bij de Glucose Tolerantie Test was uw bloedsuiker (ook wel bloedglucose genoemd) te hoog. Daarom ontvangt u deze informatie. Wat is glucose?

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek PATIËNTEN INFORMATIE Ondervoeding in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek Ondervoeding bij ziekte Ondervoeding door ziekte is in ziekenhuizen een veel voorkomend probleem. Ongeveer 1 op de 4 patiënten is

Nadere informatie

ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS?

ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS? ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS? Marcel Temminghoff en Niek Damen April 2013 GfK 2013 Ongezonder eten door de crisis? April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doelstelling 2. Onderzoeksresultaten 3.

Nadere informatie

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit Geef kanker minder kans eet volop groente en fruit Iedereen heeft zo zijn eetgewoonten. De één eet wat meer dan de ander. De één lust graag dit, de ander dat. Vaste eetgewoonten zijn er steeds minder.

Nadere informatie

Koken met kliekjes TIPS OM VOEDSELVERSPILLING TE VOORKOMEN

Koken met kliekjes TIPS OM VOEDSELVERSPILLING TE VOORKOMEN TIPS OM VOEDSELVERSPILLING TE VOORKOMEN Maar liefst 14 procent van al het voedsel dat we kopen, belandt in de afvalbak. Dat is gemiddeld 50 kilo per persoon per jaar. Reinigingsdienst Waardlanden en chefkok

Nadere informatie

LESBRIEF LES 4 DE KOELKASTLES SAMENVATTING LES 4 VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN DUUR LESDOELEN WERKVORMEN LINK ZAAKVAKKENINHOUD. Wat kan je zelf doen?

LESBRIEF LES 4 DE KOELKASTLES SAMENVATTING LES 4 VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN DUUR LESDOELEN WERKVORMEN LINK ZAAKVAKKENINHOUD. Wat kan je zelf doen? SAMENVATTING In deze les ligt de nadruk op de acties die de kinderen zelf kunnen doen in hun omgeving om minder of geen voedsel meer te verspillen. Ze leren voedsel op de juiste plek te bewaren in de keuken,

Nadere informatie

Gezond eten met pubers

Gezond eten met pubers Gezond eten met pubers Slimme tips voor ouders E-Book uitgegeven door Feel Good Coaching, exploitant van Ladyline Parkstad en Ladyline Sittard Gezond eten met pubers Slimme tips voor ouders Als ouder zie

Nadere informatie

Voeding in de zwangerschap

Voeding in de zwangerschap Voeding in de zwangerschap Verloskunde Beter voor elkaar 1 2 Gezonde voeding Een gezonde leefstijl is belangrijk, vooral nu u in verwachting bent. Daarbij hoort gezonde voeding. Eten voor twee is niet

Nadere informatie

Lespakket VOEDSELVERSPILLING TE GEBRUIKEN VOOR GROEP 5 T/M 8 (INCLUSIEF VERDIEPINGS MODULE VOOR GROEP 7 EN 8) DUUR LES: 1,5 2 UUR

Lespakket VOEDSELVERSPILLING TE GEBRUIKEN VOOR GROEP 5 T/M 8 (INCLUSIEF VERDIEPINGS MODULE VOOR GROEP 7 EN 8) DUUR LES: 1,5 2 UUR Lespakket VOEDSELVERSPILLING TE GEBRUIKEN VOOR GROEP 5 T/M 8 (INCLUSIEF VERDIEPINGS MODULE VOOR GROEP 7 EN 8) DUUR LES: 1,5 2 UUR 1 COLOFON Dit materiaal is samengesteld door Food Cabinet in opdracht van

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

Dienstverlenende werkzaamheden Les 7

Dienstverlenende werkzaamheden Les 7 Dienstverlenende werkzaamheden Les 7 voedingsadvies Julie hebben in les 1 al een voedingsdagboek moeten invullen en in les drie heb je als het goed is geleerd hoe de schijf van vijf werkt. Met deze kennis

Nadere informatie

VC Groot Dilbeek Denkcel opleidingen

VC Groot Dilbeek Denkcel opleidingen Gezond eten Opleiding Lekker en gezond eten met kinderen tips and tricks VC Groot Dilbeek Denkcel opleidingen Lifestyle bij VC Groot Dilbeek gezond eten We willen als club ons steentje bijdragen om de

Nadere informatie

Kaliumverrijkt voedingsadvies

Kaliumverrijkt voedingsadvies Kaliumverrijkt voedingsadvies Wat doet kalium in het lichaam? Kalium heeft een belangrijke rol bij de bloeddruk en het doorgeven van prikkels naar het zenuwstelsel. Het zorgt tevens voor het samentrekken

Nadere informatie

Eet smakelijk Informatie over vocht en voeding voor ouderen

Eet smakelijk Informatie over vocht en voeding voor ouderen Ouder worden kan verschillende problemen op het gebied van voeding met zich meebrengen. Zo kan onder andere de eetlust afnemen en kunnen ouderen minder gaan drinken dan gewenst. Dit heeft gevolgen voor

Nadere informatie

Leesboekje eten en drinken

Leesboekje eten en drinken Leesboekje eten en drinken Leesboekje Eten en Drinken Pagina 1 Dit is de groente Dit is het fruit. Dit is de sinaasappel. Dit is de banaan. Dit is de tomaat. Dit is de appel. Dit zijn de druiven. Dit is

Nadere informatie

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN Marcel Temminghoff en Anne van Vlerken Juni 2013 GfK 2013 Houding, Gedrag en Kennis over het Etiket op Voedingsmiddelen Juni 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING

VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING Marcel Temminghoff en Niek Damen September 0 GfK 0 Verleidingen in de omgeving September 0 Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstelling. Onderzoeksresultaten. Samenvatting. Onderzoeksverantwoording.

Nadere informatie

Verminderen van voedselverspilling

Verminderen van voedselverspilling Verminderen van voedselverspilling Hilke Bos-Brouwers Velt studiedag (Brussel,B) 23 November 2013 Onze missie: Wetenschap met impact Verkennen van de mogelijkheden van de natuur,... Het verbeteren van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inhoud

Inhoud. Voorwoord 5. Inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 Gezond en veilig voedsel maken en bewaren 9 1.1 Eten koken en bewaren 9 1.2 Een ongeluk zit in een klein hoekje 18 1.3 Machines in de keuken 18 1.4 Langer houdbaar maken, maar hoe?

Nadere informatie

Factsheet voedselverspilling bij de consument

Factsheet voedselverspilling bij de consument Factsheet voedselverspilling bij de consument VERSIE: MAART 2014 1. Waarvoor dient dit document? De factsheet is een initiatief van de interdepartementale werkgroep voedselverlies van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Voedselverspilling hoog op de agenda Duurzaamheidkompas #5#

Voedselverspilling hoog op de agenda Duurzaamheidkompas #5# Voedselverspilling hoog op de agenda Duurzaamheidkompas #5# Oktober 2010 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische crises is

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Docentenhandleiding KlasseLunch 2008:

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Docentenhandleiding KlasseLunch 2008: Over gezond eten 1 WAAROM IS GEZOND ETEN BELANGRIJK? Je bent nu in de groei. Je lichaam is nog lang niet klaar. Goed en gezond eten is daarom erg belangrijk. Want alleen dan krijg je voldoende voedingsstoffen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Eten en drinken in het ziekenhuis

PATIËNTEN INFORMATIE. Eten en drinken in het ziekenhuis PATIËNTEN INFORMATIE Eten en drinken in het ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, wordt u gevraagd of u een dieet of speciale wensen heeft; we kunnen de meest voorkomende

Nadere informatie

Infofiche 2. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen

Infofiche 2. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen Infofiche 2 Doelstellingen De leerlingen kunnen voedingsaanbevelingen interpreteren en toepassen, rekening houdend met verschillende factoren zoals leeftijd en mate van fysieke activiteit. De leerlingen

Nadere informatie

Genieten. van lekker eten

Genieten. van lekker eten Genieten van lekker eten Food Connect Passie voor eten Een maaltijd die met liefde is gekookt, dat is elke dag weer een cadeautje. Aan onze maaltijden proef je dat ze met aandacht zijn bereid. We kiezen

Nadere informatie

Kaliumverrijkt voedingsadvies

Kaliumverrijkt voedingsadvies Kaliumverrijkt voedingsadvies Wat doet kalium in het lichaam Kalium heeft een belangrijke rol bij de bloeddruk en het doorgeven van prikkels naar het zenuwstelsel. Het zorgt tevens voor het samentrekken

Nadere informatie

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Inhoud 1 Vakantiebestemmingen 2 Wat is gezonde voeding? 3 Energieleveranciers en functies 4 Energiebalans op vakantie 5 Weet

Nadere informatie

Slim kopen, koken en bewaren

Slim kopen, koken en bewaren Slim kopen, koken en bewaren Lekker handig! Als je slim omgaat met je boodschappen, hoef je minder weg te gooien en loop je minder risico op een voedselinfectie. Maar hoe doe je dat, slim bezig zijn? Daar

Nadere informatie

Voedselverspilling LEI Wageningen UR. Anima Ruissen

Voedselverspilling LEI Wageningen UR. Anima Ruissen Voedselverspilling LEI Wageningen UR Anima Ruissen Inhoud - Deel I Introductie Maatschappelijke context Consumenten Omgeving, gedrag, eigen verantwoordelijkheid? De marktplaats Waar ketenpartijen en consumenten

Nadere informatie

Flitspeiling Voedselverspilling

Flitspeiling Voedselverspilling bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Flitspeiling Voedselverspilling Beknopt rapport Natuur

Nadere informatie

De Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer Milieu

De Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer Milieu De Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer Milieu Vanaf 16 mei staat de Nationale Bespaartest Minder Uitgaven, Meer milieu op www.nibud.nl en www.milieucentraal.nl als service voor de site bezoeker.

Nadere informatie

Voedselverspilling door consumenten Factsheet

Voedselverspilling door consumenten Factsheet Voedingscentrum De erkende autoriteit op het gebied van gezond, veilig en duurzaam eten Voedselverspilling door consumenten Factsheet Het Voedingscentrum informeert consumenten over duurzame voedselkeuzes.

Nadere informatie

Het bijhouden van een diabetes-eetdagboek tijdens de sensor. Diëtetiek

Het bijhouden van een diabetes-eetdagboek tijdens de sensor. Diëtetiek Het bijhouden van een diabeteseetdagboek tijdens de sensor Diëtetiek Inleiding Mensen met diabetes kunnen hun glucosewaarden op verschillende manieren onder controle houden. Sommigen doen dat met een zorgvuldig

Nadere informatie

Glucose Tolerantie Test (GTT)

Glucose Tolerantie Test (GTT) Binnenkort komt u naar de polikliniek van het MCL voor een glucose tolerantie test. Een andere naam hiervoor is glucose belastingcurve. Bij dit onderzoek krijgt de huisarts of de specialist een betere

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Slim kopen, koken en bewaren

Slim kopen, koken en bewaren Slim kopen, koken en bewaren Lekker handig! Als je slim omgaat met je boodschappen, hoef je minder weg te gooien en loop je minder risico op een voedselinfectie. Maar hoe doe je dat, slim bezig zijn? Daar

Nadere informatie

Waar u op moet letten

Waar u op moet letten voedseldagboek datum van invullen naam diëtist OLVG patiëntensticker Voor de behandeling van uw kind is het belangrijk om te weten wat uw kind eet en drinkt. Wij vragen u om 3 dagen (2 weekdagen en 1 weekenddag)

Nadere informatie

Kinderen over gezonde voeding

Kinderen over gezonde voeding Kinderen over gezonde voeding Samenvatting van een quick scan onder kinderen uit groep 8 van de basisschool Uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum Mei 2012; project 12.006 Suzanne Dölle Paul Sikkema

Nadere informatie

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren. Woordenlijst bij hoofdstuk 6 de aardappel Wat eten we vanavond, rijst of a? alcoholvrij zonder alcohol Graag een a bier. Ik moet nog auto rijden. de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

Nadere informatie

voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam

voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam 1 2 VOORKOMEN VAN ONDERVOEDING BIJ OUDEREN Bij het bezoek op de polikliniek is u een aantal vragen gesteld over gewichtsverlies en uw eetlust. Hiermee wordt

Nadere informatie

Ontdek jouw aanpak Gezond eten met de Schijf van Vijf

Ontdek jouw aanpak Gezond eten met de Schijf van Vijf Ontdek jouw aanpak Gezond eten met de Schijf van Vijf Iedereen vult zijn eigen Schijf van Vijf Je lijf gaat je hele leven mee, daar wil je dus zo goed mogelijk voor zorgen. Maar hoe doe je dat? Als je

Nadere informatie

De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen. De kinderen kunnen reflecteren over hun eigen eetgewoonten.

De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen. De kinderen kunnen reflecteren over hun eigen eetgewoonten. Infofiche 1 Doelstellingen De leerlingen kennen de basisprincipes van een gezonde voeding en zien het belang in van een evenwichtige en gevarieerde voeding. De leerlingen weten aan welke voedselgroepen

Nadere informatie

Voedingsbeleid Bso 1

Voedingsbeleid Bso 1 Voedingsbeleid Bso 1 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten o Allergieën en individuele afspraken Voedingsaanbod en eetmomenten o Fruit o Drinken o Eten o Broodbeleg Dagindeling

Nadere informatie

Voedingsadviezen bij verhoogde bloedglucose in de zwangerschap

Voedingsadviezen bij verhoogde bloedglucose in de zwangerschap Voedingsadviezen bij verhoogde bloedglucose in de zwangerschap Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Voedingsadvies bij peuterdiarree

Voedingsadvies bij peuterdiarree Diëtetiek Voedingsadvies bij peuterdiarree www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl DIE009 / Voedingsadvies bij peuterdiarree / 29-09-2014 2 Voedingsadvies

Nadere informatie

Bij deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de vettest en de groente & fruittest van het Voedingscentrum.

Bij deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de vettest en de groente & fruittest van het Voedingscentrum. Vragenlijst Voeding Inleiding Uw organisatie wil graag meer inzicht krijgen in wat zij op het terrein van voeding voor de werknemers kan betekenen. Door het invullen van deze vragenlijst over uw voedingsgedrag

Nadere informatie

Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage

Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage De vragenlijst De enquête is digitaal afgenomen. De rode tekst betreft programmeeraanwijzingen. Intro. De vragen gaan over voeding. Het gaat hierbij om producten

Nadere informatie

Voedingsadviezen na een maagresectie

Voedingsadviezen na een maagresectie Voedingsadviezen na een maagresectie Afdeling diëtetiek U heeft een maagoperatie ondergaan. Hierbij is (een gedeelte van) uw maag weggenomen. Door deze ingreep is uw spijsverteringskanaal veranderd. Deze

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie

H.40025.0416. Voedingsadvies voor ouderen met (dreigende) ondervoeding

H.40025.0416. Voedingsadvies voor ouderen met (dreigende) ondervoeding H.40025.0416 Voedingsadvies voor ouderen met (dreigende) ondervoeding Inleiding Een gezond voedingspatroon is voor iedereen van belang. Gezonde voeding levert de energie en de voedingsstoffen die uw lichaam

Nadere informatie

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf De Schijf van Vijf in het kort Om fit en gezond te leven is het belangrijk om gezond te eten. Gezond eten is samen met voldoende bewegen dé basis voor een

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Wanneer té dik? Wat is gezonde voeding en wat niet?

Wanneer té dik? Wat is gezonde voeding en wat niet? Wanneer té dik? Iedereen weet dat je gezond moet eten om te leren, te sporten en gezond volwassen te worden. Sommige jongeren worden echter te dik. Dit kan een probleem zijn als je moeite hebt met sporten,

Nadere informatie

Sneller herstellen door beter te eten

Sneller herstellen door beter te eten Sneller herstellen door beter te eten Dieetbehandeling voor: Naam: Geboortedatum: Datum van afgifte: Naam diëtist: Telefoonnummer diëtist: Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat kunt

Nadere informatie

Voedingsbeleid Bso 1

Voedingsbeleid Bso 1 Voedingsbeleid Bso 1 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten o Allergieën en individuele afspraken o Traktaties Voedingsaanbod en eetmomenten o Eet- en drinkmomenten - Fruit

Nadere informatie

Zuivel is belangrijk. Melk is goed voor... ELK!

Zuivel is belangrijk. Melk is goed voor... ELK! tweede leerjaar 2 Zuivel is belangrijk Melk is goed voor... ELK! Plaats de passende leeftijd bij elke tekening. Kies uit: 6 tot 12 jaar, 1 tot 3 jaar, 0 jaar, meer dan 60 jaar, 12 tot 18 jaar, 6 maanden

Nadere informatie

Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes

Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes DIETETIEK Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes Bij de behandeling van zwangerschapsdiabetes hoort een voedingsadvies. Vaak zijn maar een paar aanpassingen nodig in de voeding om nadelige gezondheidsgevolgen

Nadere informatie

Pak voor de activiteit Hoe eten astronauten? de foto van de etende astronaut uit de bijlage.

Pak voor de activiteit Hoe eten astronauten? de foto van de etende astronaut uit de bijlage. Mensen in de ruimte GROEP 5-6 58 50 minuten 1 en 23 Pak voor de activiteit Hoe eten astronauten? de foto van de etende astronaut uit de bijlage. De leerling: weet dat voedsel in de ruimte gaat zweven weet

Nadere informatie

5 Daags Afvalprogramma

5 Daags Afvalprogramma 5 Daags Afvalprogramma Dag 1 Dieetsnel.nl De eerste dag van mijn dieet is aangebroken, het zal je vast meevallen wat er vandaag op het menu staat! s Morgens 2 crackers met melk, s middags 2 boterhammen

Nadere informatie

Voeding bij chronische longziekten

Voeding bij chronische longziekten Voeding bij chronische longziekten Voeding bij chronische longziekten Goede lichamelijke conditie Veel mensen met chronische longziekten (ook wel COPD genoemd) hebben voortdurend last van hun aandoening.

Nadere informatie

Voorbereiding darmonderzoek

Voorbereiding darmonderzoek Voorbereiding darmonderzoek Laxeren met Moviprep en Bisacodyl Waarom deze folder? U krijgt in overleg met uw arts binnenkort een darmonderzoek. Uw darmen moeten voor dit onderzoek helemaal schoon zijn.

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

KOELKAST TEMPERATUUR IN HUISHOUDENS

KOELKAST TEMPERATUUR IN HUISHOUDENS KOELKAST TEMPERATUUR IN HUISHOUDENS Een onderzoek naar de temperatuur van de koelkast in Nederlandse huishoudens. Project: 15911 1 Agenda 1. Onderzoeksverantwoording 1.1 Achtergrond en doelstelling 1.2

Nadere informatie

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over gezonde voeding. Nu vraag je je misschien af wat dit met de horeca te maken heeft. Gasten komen toch naar een horecabedrijf om lekker te eten en toch niet

Nadere informatie

LESBRIEF LES 2 DE THT-LES SAMENVATTING VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN DUUR LESDOELEN LEGENDA. Het waarom van voedselverspilling

LESBRIEF LES 2 DE THT-LES SAMENVATTING VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN DUUR LESDOELEN LEGENDA. Het waarom van voedselverspilling Het waarom van voedselverspilling SAMENVATTING In deze les wordt het onderwerp voedselverspilling uitgediept en komen de leerlingen meer te weten over de verschillende redenen van verspilling. Eén reden

Nadere informatie

Veilig eten voorkom een voedselinfectie

Veilig eten voorkom een voedselinfectie Veilig eten voorkom een voedselinfectie Elke dag lopen 2.000 Nederlanders een voedselinfectie op. Slechte hygiëne is meestal de oorzaak. Je kunt er flink ziek van worden: denk aan diarree, braken en koorts.

Nadere informatie

Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling Caroline van Rossum

Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling Caroline van Rossum Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling 2012-2016 Caroline van Rossum 1 Voedselconsumptiepeilingen Inzicht in wat, waar en wanneer voedingsmiddelen worden

Nadere informatie

Voedingsbeleid KDV 1

Voedingsbeleid KDV 1 Voedingsbeleid KDV 1 Inhoud Algemeen o Gezond voedingsaanbod o Vaste en rustige eetmomenten o Allergieën en individuele afspraken o Traktaties Voedingsaanbod o Fruit o Drinken o Broodbeleg o Voedingsaanbod

Nadere informatie

Voedingsbeleid Villa Petit Paradis 2013

Voedingsbeleid Villa Petit Paradis 2013 Voedingsbeleid Villa Petit Paradis Inleiding Het voedingsbeleid van Villa Petit Paradis is er op gericht dat ieder kind voldoende gezonde en verantwoorde voedingsmiddelen krijgt. Dit voedingsbeleid is

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

COELIAKIE Coeliakie bij kinderen

COELIAKIE Coeliakie bij kinderen COELIAKIE Coeliakie bij kinderen Bij uw kind is de diagnose coeliakie gesteld en misschien al een tijd geleden. Coeliakie bij kinderen wordt vaak rond het 2e levensjaar gediagnosticeerd. Wanneer er via

Nadere informatie

Voedselverspilling op school. Anderlecht, 3 februari 2015

Voedselverspilling op school. Anderlecht, 3 februari 2015 Voedselverspilling op school Anderlecht, 3 februari 2015 Agenda Resultaten enquête voedselverspilling in scholen Erfgoed Tetra Pak Educatief initiatief van GoodPlanet Belgium Voedselbeleid in basisschool

Nadere informatie

janneke Schuppert diëtistengroep eetid, Alkmaar j.schuppert@eetid.nl

janneke Schuppert diëtistengroep eetid, Alkmaar j.schuppert@eetid.nl Casus CVRM 17 januari en 12 februari 2012 janneke Schuppert diëtistengroep eetid, Alkmaar j.schuppert@eetid.nl Dhr. B. Bikkel: 50 jaar; BMI 30,7 Monteur en sinds 2 jaar getrouwd Houdt niet van dokteren

Nadere informatie

Casus CVRM 17 januari en 12 februari 2012. janneke Schuppert. j.schuppert@eetid.nl

Casus CVRM 17 januari en 12 februari 2012. janneke Schuppert. j.schuppert@eetid.nl Casus CVRM 17 januari en 12 februari 2012 janneke Schuppert diëtistengroep eetid, Alkmaar j.schuppert@eetid.nl Dhr. B. Bikkel: 50 jaar; BMI 30,7 Monteur en sinds 2 jaar getrouwd Houdt niet van dokteren

Nadere informatie

Voedingsbeleid. De Schavuiten locatie Leiden

Voedingsbeleid. De Schavuiten locatie Leiden Voedingsbeleid locatie Leiden Inhoud * Algemeen - Gezond voedingsaanbod - Vaste en rustige eetmomenten - Allergieën en individuele afspraken - Traktaties en feestjes * Voedingsaanbod voor kinderen tot

Nadere informatie

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-28 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gezondheid? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Tijdens deze challenge eet je volgens een vast, uitgebalanceerd schema en combineer je Clean Meals

Tijdens deze challenge eet je volgens een vast, uitgebalanceerd schema en combineer je Clean Meals Clean Meals 21 DAGEn CHALLENGE 3 WEKEN SUPER GEZOND ETEN, GEEN HONGER EN TOCH VET VERBRANDEN. Tijdens deze challenge eet je volgens een vast, uitgebalanceerd schema en combineer je Clean Meals met andere

Nadere informatie

Gezond eten en drinken voor je kind van 4 tot 8 jaar

Gezond eten en drinken voor je kind van 4 tot 8 jaar Gezond eten en drinken voor je kind van 4 tot 8 jaar Je kind speelt, leert en groeit. Door goed te eten en te drinken, krijgt je kind de energie die hij daarvoor nodig heeft. Van ontbijt tot lunch, tussendoortjes

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Start 2016 goed met de 21 dagen Clean Meals Challenge. Met dagelijkse online coaching van celebribytrainer Guy van der Reijden.

Start 2016 goed met de 21 dagen Clean Meals Challenge. Met dagelijkse online coaching van celebribytrainer Guy van der Reijden. Start 2016 goed met de 21 dagen Clean Meals Challenge. Clean Meals 21 DAGEn CHALLENGE Doe mee en start op: Maandag 11 januari OF Maandag 18 januari Met dagelijkse online coaching van celebribytrainer Guy

Nadere informatie