Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum"

Transcriptie

1 // GfK Consumer Tracking november Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum Eindmeting Evaluatie campagne November Kim Paulussen Marcel Temminghoff GfK Consumer Tracking november Inleiding Resultaten Samenvatting

2 // GfK Consumer Tracking november Inleiding Aanleiding + doel onderzoek Methode Steekproef Rapportage GfK Consumer Tracking november Aanleiding + doel onderzoek nul-meting tussentijdse meting eindmeting Consumentencampagne Voedingscentrum met thema: Goede Voeding Het Voedingcentrum is in een nieuwe consumentencampagne gestart met als thema goede voeding. Doelstelling van de campagne was om in brede zin, en niet op een specifiek element, het belang van goede voeding bij de consument onder de aandacht te brengen. Ter voorbereiding en invulling van deze campagne heeft GfK eind in opdracht van het Voedingscentrum een onderzoek uitgevoerd waarbij is nagegaan hoe consumenten aankijken tegen gezonde voeding. Doel van het onderzoek in was: nagaan hoe consumenten staan ten opzichte van goede of gezonde voeding. Hierbij is gekeken naar kennis over voeding, attitude en gedrag. Teneinde tussentijds de effecten van de campagne te kunnen meten en tevens de boodschap van de campagne verder te kunnen aanscherpen, heeft het Voedingscentrum GfK gevraagd eind een vervolgonderzoek te doen; de Tussenmeting Goede Voeding. Doel van de Tussenmeting in was:. Nagaan hoe consumenten staan ten opzichte van goede of gezonde voeding en of daar ten opzichte van de meting in veranderingen zijn opgetreden.. Nieuwe inzichten opleveren die behulpzaam konden zijn bij de invulling van toekomstige campagnes. Met name: Wat is de informatiebehoefte van de Nederlander ten aanzien van gezonde voeding? In september heeft GfK in opdracht van het Voedingscentrum de eindmeting Goede Voeding uitgevoerd. Doel van dit onderzoek in was tweeledig:. Nagaan hoe consumenten staan ten opzichte van goede of gezonde voeding en of daar ten opzichte van de meting in veranderingen zijn opgetreden -> Effect van de campagne meten.. Nieuwe inzichten opleveren ; met name ten aanzien van Het Nieuwe Eten en ten aanzien van het gedrag en de houding van consumenten met betrekking tot herformulering van voedingsmiddelen.

3 // GfK Consumer Tracking november Methode In verband met een vergelijking van de resultaten is de opzet van het onderzoek, qua methode, samenstelling van de steekproef en vraagstelling zoveel mogelijk identiek aan de metingen in en. Methode: internetvragenlijst Steekproef: personen van - jaar (respondenten die in of hebben meegedaan zijn uitgesloten voor deze eindmeting) Representatief naar: geslacht, leeftijd, welstandsklasse, regio, huishoudgrootte (voor de Nederlandse bevolking van - jaar) Veldwerkperiode: september oktober Respons: % De vragenlijst is ontwikkeld door het Voedingscentrum en komt voor een deel (ongeveer de helft) overeen met vragen uit de vragenlijst van en/of. Tevens zijn er een aantal nieuwe vragen toegevoegd. De vragenlijst is opgenomen in de bijlage bij dit rapport. In de vragenlijst is aangegeven welke vragen overeenkomen met de meting van en/of. GfK Consumer Tracking november Steekproef, netto personen Geslacht % Man Vrouw Leeftijd - jaar - jaar - jaar - jaar Welstand W, hoge welstand W W W W, lage welstand Huishoudgrootte % persoon personen personen personen + personen ( of meer) Regio grote steden Rest West Noord Oost Zuid Gewicht Ondergewicht (BMI <,) Normaal gewicht (,-,) Overgewicht ( -,) Obesitas ( en hoger) De steekproef is herwogen naar de verhoudingen in de onderzoekspopulatie op basis van de kenmerken geslacht, leeftijd, welstandsklasse, huishoudgrootte en regio. De bovengenoemde percentages van deze kenmerken zijn de percentages na weging (zoals in de populatie).

4 // GfK Consumer Tracking november Rapportage In dit rapport worden de resultaten van de Eindmeting op hoofdlijnen weergegeven. Een deel van de vragenlijst komt overeen met de vragenlijst van en/of. Voor de vragen die in / ook zijn gesteld, zullen de resultaten in dit rapport op totaalniveau vergeleken worden met de meting(en) van en/of. Dit betreft met name het eerste deel van de vragenlijst en het eerste deel van dit rapport. Naast het onderhavige rapport zijn tabellenrapporten beschikbaar:. Resultaten van alle vragen naar de achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, welstandsklasse*, BMI-klasse*, huishoudgrootte en district. In dit tabellenrapport is weergegeven wanneer bepaalde subgroepen significant afwijken van het totaal. (rood is significant lager, groen is significant hoger). Resultaten van, en op totaal niveau. (van de vragen die zowel in als in en/of zijn gesteld). In de tabellenrapporten is voor zowel de resultaten van als weergegeven of deze significant afwijken van (de nul-meting). * Gezien de beperkte steekproefomvang (conform de populatie) van de groepen W lage welstand en Ondergewicht, dienen de resultaten van beide groepen voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Indien in dit rapport gesproken wordt over jongeren doelen we op personen van t/m jaar, wanneer wordt gesproken over ouderen, gaat het over personen van t/m jaar. GfK Consumer Tracking november Resultaten a. Eetgewoonten b. Kennis c. Het Nieuwe Eten d. Gedrag en attitude omtrent herformulering

5 // GfK Consumer Tracking november a Eetgewoonten GfK Consumer Tracking november Er is niet veel veranderd in het beeld welke persoon er meestal kookt in een huishouden. Ikzelf Partner Partner en ik allebei even vaak Ander persoon in huishouden Voedingscentrum: Project Goede Voeding Er wordt nooit gekookt Net zoals in geeft ruim de helft van de respondenten aan zelf te koken. In nagenoeg alle huishoudens wordt gekookt, slechts enkele consumenten geven aan dat er thuis nooit gekookt wordt. Ten opzichte van komt het nu (net zoals in ) vaker voor dat de respondent en zijn/haar partner allebei even vaak koken. Wie kookt er meestal bij u thuis? (: n= : n= : n=)

6 // GfK Consumer Tracking november De verschillende voedingsgewoonten komen ongeveer even vaak voor als in ; ruim een kwart gaat keer per maand of vaker uit eten. Voor het laten bezorgen of eten van de snackbar is dat ongeveer een derde. Gaat u uit eten in een restaurant: Laat u eten bezorgen of afhalen: Eet u een maaltijd bij of uit de snackbar: Eet u uw maaltijd "onderweg": % % % % % % % % % % % Minder dan x per maand - dagen per maand - dagen per week - dagen per week - dagen er week Alle genoemde voedingsgewoonten komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ook bij jongeren van - jr komen deze gewoonten vaker voor en bij ouderen van - jaar juist minder vaak. Mensen uit de hogere welstandsklasse (W) gaan vaker uit eten en laten vaker eten bezorgen/afhalen. Hoe groter het huishouden, hoe minder vaak men uit eten gaat. Hoe vaak komen de volgende voedingsgewoonten bij u voor in een normale maand? (: n= : n=) GfK Consumer Tracking november Het meer eten dan eigenlijk nodig is en het drinken van meer dan alcoholische consumpties komt even vaak voor als in, het eten van meer dan warme maaltijd en het drinken van meer dan glas frisdrank komt nu iets vaker voor. Eet u meer dan eigenlijk nodig is voor u: Eet u meer dan één warme maaltijd per dag: Drinkt u meer dan één glas frisdrank per dag: Drinkt u meer dan twee alcoholische consumpties per dag: % % % % % % % % % % % Minder dan x per maand - dagen per maand - dagen per week - dagen per week - dagen er week Jongeren geven vaker aan meer te eten dan eigenlijk nodig is, hoe ouder men is, hoe minder vaak men dit doet. Ook mensen met obesitas zeggen dit vaker te doen, in tegenstelling tot mensen met ondergewicht en normaal gewicht. Mannen en jongeren (-) eten vaker meer dan warme maaltijd per dag. Dit geldt ook voor het drinken van meer dan glas frisdrank per dag. Mannen drinken vaker meer dan alcoholische consumpties. Jongeren doen dit vaak op - dgn (%) per maand of - dgn per week (%). - jarigen relatief vaker op - (%) of - dgn per week (%). Hoe vaak komen de volgende voedingsgewoonten bij u voor in een normale maand? (: n= : n=)

7 // GfK Consumer Tracking november De mate waarin men kant-en-klaar maaltijden eet en de warme maaltijd overslaat is niet veranderd in de afgelopen jaren. Het komt nu iets vaker voor dat men het ontbijt overslaat. Eet u een kant-en-klaar maaltijd uit de supermarkt: Slaat u de warme maaltijd over: Voedingscentrum: Project Goede Voeding Slaat u het ontbijt over: % % % % % % % % % % % Minder dan x per maand - dagen per maand - dagen per week - dagen per week - dagen er week Het eten van kant-en-klaar maaltijden wordt vaker gedaan door mannen, jongeren en -persoons huishoudens; een derde van de jongeren doet dit - keer per maand en op de - keer per wk, van de alleenstaanden doet een derde dit - dgn in de mnd en op de - keer per wk of vaker. Het overslaan van de warme maaltijd gebeurt vaker bij mensen uit de lagere welstandsklasse W; een derde van hen doet dit - keer per mnd, op de - keer per week. Ook alleenstaanden doen dit vaker; % - keer per mnd en % tot keer per week. Jongeren en mensen uit lagere welstandsklassen en slaan relatief vaak het ontbijt over; bijna de helft doet dit vaker dan keer per maand. Mensen uit klasse W en W slaan het vaker - dgn per week over. (-%) Hoe vaak komen de volgende voedingsgewoonten bij u voor in een normale maand? (: n= : n=) GfK Consumer Tracking november Net zoals in en geeft de meerderheid zichzelf een ruime voldoende voor het eigen eetgedrag. Het gemiddelde rapportcijfer is gelijk aan dat van de afgelopen jaren. Voedingscentrum: Project Goede Voeding Gemiddelde scores: :, :, :, Driekwart van de Nederlanders geeft zichzelf een ruime voldoende; een of een. % waardeert het eigen eetgedrag met een onvoldoende ( of lager). De verdeling van de rapportcijfers verschilt niet significant van en. Als u denkt aan gezond eetgedrag, welk 'rapportcijfer' zou u uzelf geven als het gaat om uw eigen eetgedrag? (: n= : n= : n=)

8 // GfK Consumer Tracking november Vrouwen en ouderen beoordelen hun eigen eetgedrag hoger wanneer het gaat om gezond eetgedrag Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar Vrouwen geven zichzelf een hoger rapportcijfer dan mannen. Hou ouder men is, hoe hoger men het eigen eetgedrag beoordeelt. Dit is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Als u denkt aan gezond eetgedrag, welk 'rapportcijfer' zou u uzelf geven als het gaat om uw eigen eetgedrag? Alle respondenten - Gemiddelde score (: n = ) GfK Consumer Tracking november Mensen uit de lagere welstandsklassen en mensen met obesitas beoordelen hun eigen eetgedrag met een lager rapportcijfer Voedingscentrum: Project. Goede Voeding..... Totaal W W W W W Ondergewicht Normaal gewicht Overgewicht Obesitas Mensen uit de hoger welstandsklasse (W) en mensen met een normaal gewicht geven zichzelf een relatief hoger rapportcijfer. Mensen met obesitas geven zichzelf relatief het laagste rapportcijfer als het gaat om hun eigen eetgedrag. Als u denkt aan gezond eetgedrag, welk 'rapportcijfer' zou u uzelf geven als het gaat om uw eigen eetgedrag? Alle respondenten - Gemiddelde score (: n = )

9 // GfK Consumer Tracking november % van de Nederlanders geeft nu aan het eetgedrag te willen verbeteren; dit is significant meer dan de % die dit aangaf in en. Niets, ik eet al goed en gezond Niets, ik heb geen behoefte mijn eetgedrag te verbeteren Ik zou het volgende wel willen verbeteren Het aantal mensen dat aangeeft niets aan het eetgedrag te willen verbeteren omdat men al goed en gezond eet wijkt met % niet significant af van. % geeft aan geen behoefte te hebben het eetgedrag te verbeteren, dit is significant minder dan de % in. Wat zou u aan uw eetgedrag willen verbeteren? (: n= : n= : n=) GfK Consumer Tracking november Vrouwen en jongeren geven het vaakst aan hun eetgedrag te willen verbeteren. In alle leeftijdsgroepen willen meer mensen hun eetgedrag verbeteren dan in. Niets, ik eet al goed en gezond Niets, ik heb geen behoefte mijn eetgedrag te verbeteren Ik zou het volgende wel willen verbeteren % % % % Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar Jongeren (- en -) geven minder vaak aan dat zij al goed en gezond eten. Hoe ouder men is, hoe vaker men zegt al goed en gezond te eten. In alle leeftijdsgroepen willen meer mensen hun eetgedrag verbeteren dan in (in was dit % bij -, % bij -, % bij - en % bij - jarigen) Wat zou u aan uw eetgedrag willen verbeteren? (: n=)

10 // GfK Consumer Tracking november Mensen uit de hoge welstandsklasse W geven vaker aan hun eetgedrag te willen verbeteren terwijl zij zichzelf wel al een hoger rapportcijfer geven voor hun eetgedrag. Totaal W W W W W % % % % % % % % % % % Niets, ik eet al goed en gezond Niets, ik heb geen behoefte mijn eetgedrag te verbeteren Ik zou het volgende wel willen verbeteren Mensen uit welstandsklasse geven significant vaker (%) aan hun eetgedrag te willen verbeteren. Mensen uit welstandsklasse en geven relatief vaker aan dat ze geen behoefte hebben hun gedrag te verbeteren. Verder is er geen sprake van significante verschillen tussen de welstandsklassen. Wat zou u aan uw eetgedrag willen verbeteren? (: n=) GfK Consumer Tracking november Ruim de helft van de mensen met obesitas wil het eetgedrag verbeteren en op de van hen zegt al goed en gezond te eten. Totaal Ondergewicht Normaal gewicht Overgewicht Obesitas % % % % % % % % % % % Niets, ik eet al goed en gezond Niets, ik heb geen behoefte mijn eetgedrag te verbeteren Ik zou het volgende wel willen verbeteren op de mensen met een normaal gewicht geeft aan al goed en gezond te eten. Van de mensen met een normaal gewicht wil % gezonder gaan eten. Mensen met overgewicht geven niet significant vaker aan gezonder te willen gaan eten, mensen met obesitas wel. Wat zou u aan uw eetgedrag willen verbeteren? (: n=)

11 // GfK Consumer Tracking november Wat zou u aan uw eetgedrag willen verbeteren? Veel genoemde woorden in de open antwoorden van respondenten: GfK Consumer Tracking november Het meest genoemd om te verbeteren zijn: minder snoepen (%), gezond(er) eten (%) en meer/vaker fruit eten (%) - minder snoepen - gezond(er) eten - meer/vaker fruit - minder eten - regelmatiger - meer/vaker (verse) groente - minder tussendoortjes -(vaker) ontbijten -minder vet - minder snacken - meer variatie -anders Voedingscentrum: Project Goede Voeding Gezonder eten wordt significant vaker genoemd dan in. Dit geldt ook voor minder snoepen en regelmatiger eten. Meer/vaker groente en meer/vaker fruit worden nu (en in ) minder vaak genoemd dan in. Wat zou u aan uw eetgedrag willen verbeteren? Open vraag: antwoorden zijn gecodeerd. (meer antwoorden mogelijk). Alle respondenten die iets willen verbeteren in % (: n= : n= : n=)

12 // GfK Consumer Tracking november % vindt het moeilijk om iets aan het eetgedrag te verbeteren, dit is significant meer dan in (%). Slechts % vindt dit gemakkelijk. Erg gemakkelijk Vrij gemakkelijk Niet gemakkelijk, niet moeilijk Vrij moeilijk Erg moeilijk In geven meer mensen aan het vrij moeilijk (%) of erg moeilijk (%) te vinden om hun eetgedrag te verbeteren. In hoeverre vindt u het gemakkelijk of moeilijk om iets aan uw eetgedrag te verbeteren? Alle respondenten die iets aan het eetgedrag willen verbeteren of daaraan geen behoefte hebben (: n= : n= : n=) GfK Consumer Tracking november Vrouwen vinden het het moeilijkst hun eetgedrag te verbeteren. Ouderen vinden dit het minst vaak moeilijk. Zij zijn ook al positiever over hun eigen eetgedrag. Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar % % % % % % % % % % % Erg gemakkelijk Vrij gemakkelijk Niet gemakkelijk, niet moeilijk Vrij moeilijk Erg moeilijk Meer vrouwen dan mannen willen iets verbeteren, maar zij vinden dit ook vaker moeilijk; bijna de helft vindt het moeilijk om het eetgedrag te verbeteren, bij mannen is dit %. Ouderen (-) geven het minst vaak aan het moeilijk te vinden. In hoeverre vindt u het gemakkelijk of moeilijk om iets aan uw eetgedrag te verbeteren? Alle respondenten die iets aan het eetgedrag willen verbeteren of daaraan geen behoefte hebben (: n=)

13 // GfK Consumer Tracking november Mensen uit de hoogste en de laagste welstandsklasse vinden het het moeilijkst om iets aan hun eetgedrag te verbeteren. Ook mensen met obesitas hebben hier vaak moeite mee. Totaal W W W W W Ondergewicht Normaal gewicht Overgewicht Obesitas % % % % % % % % % % % Erg gemakkelijk Vrij gemakkelijk Niet gemakkelijk, niet moeilijk Vrij moeilijk Erg moeilijk Bijna op de mensen met obesitas geven aan het moeilijk te vinden (%). Mensen met een normaal gewicht hebben het minst vaak moeite; een derde van hen geeft aan het (vrij/erg) moeilijk te vinden. In hoeverre vindt u het gemakkelijk of moeilijk om iets aan uw eetgedrag te verbeteren? Alle respondenten die iets aan het eetgedrag willen verbeteren of daaraan geen behoefte hebben (: n=) GfK Consumer Tracking november Men legt de verantwoordelijkheid om gezonder te gaan eten vaak bij zichzelf; het tonen van meer wilskracht en het minder ingaan op verleidingen worden het meest genoemd. Maar ook een lagere prijs voor kleinere porties zou goed kunnen helpen. Als ik meer wilskracht / discipline zou tonen Als ik minder in zou gaan op verleidingen Als ik er meer tijd aan zou besteden Als ik het beter zou plannen Als kleine porties goedkoper zouden zijn Als het minder tijd zou kosten om gezond te koken Als er van meer producten kleine(re) porties verkrijgbaar zouden zijn Als echt ongezonde producten verboden worden Als de informatie op de verpakking duidelijk(er) aangeeft wat gezond of niet gezond is Als onderweg (snackbar, kiosk, afhaal, tankstation) meer gezonde producten Als in de supermarkt meer gezonde producten verkrijgbaar zouden zijn Als in de kantine meer gezonde producten verkrijgbaar zouden zijn Anders Als gezond eten goedkoper zou zijn (als ik meer inkomen zou hebben)* Ik eet al gezond genoeg* * Respondenten konden antwoorden kiezen uit een lijst of een ander antwoord geven. Antwoorden met een * zijn genoemd bij anders, namelijk. Niets* Weet niet* Het tonen van meer wilskracht/discipline en het minder ingaan op verleidingen worden beide significant vaker genoemd dan in. Meer tijd besteden en beter plannen worden net zoals in vaak genoemd. Voor een deel van de consumenten is de prijs en verkrijgbaarheid van kleine porties van belang. Vanwege een andere vraagstelling (in open, in en gesloten) is hier geen vergelijking gemaakt met de resultaten van. Wat zou u kunnen helpen om ervoor te zorgen dat u vaker gezond gaat eten? (meer antwoorden mogelijk) Alle respondenten die iets aan het eetgedrag willen verbeteren of daaraan geen behoefte hebben (: n= : n=)

14 // GfK Consumer Tracking november Net zoals in vindt men het op de tussendoor momenten het moeilijkst om gezond te eten. Men geeft nu vaker dan in aan het na de warme maaltijd moeilijk te vinden. Bij het ontbijt: Tussendoor 's ochtends: Bij de lunch: Tussendoor 's middags: Bij de warme maaltijd: Na de warme maaltijd: % % % % % % % % % % % Erg gemakkelijk Vrij gemakkelijk Niet gemakkelijk/ niet moeilijk Vrij moelijk Erg moelijk Net zoals in vindt men het op de tussendoor momenten moeilijker om gezond te eten dan bij de maaltijden. op de vindt het tussen de middag moeilijk en ruim op de (%) vindt het s avonds moeilijk. Van de maaltijden is de warme maaltijd het moeilijkst om gezond te eten; % vindt het dan moeilijk en een kwart vindt het niet moeilijk maar ook niet makkelijk. Wilt u voor de volgende momenten aangeven of u het voor uzelf tijdens deze momenten gemakkelijk of moeilijk vindt om gezond te eten? (: n= : n=) GfK Consumer Tracking november Op weekend-dagen vindt men het moeilijk om gezond te eten; op de geeft aan dit moeilijk te vinden, dit is meer dan in (%). Op een doordeweekse dag: Op een weekend-dag: Thuis: Voedingscentrum: Project Goede Voeding Op het werk*: % % % % % % % % % % % Erg gemakkelijk Vrij gemakkelijk Niet gemakkelijk/ niet moeilijk Vrij moelijk Erg moelijk op de (%) vindt het moeilijk om thuis gezond te eten, dit is meer dan in, toen gaf % dit aan. Op het werk vindt % het lastig, dit is minder dan in, toen gaf % dit aan. * Op het werk: het was hier mogelijk om Niet van toepassing in te vullen. De genoemde percentages zijn herberekend; exclusief de respondenten die NVT hebben ingevuld. (: n = en : n = ) Wilt u voor de volgende momenten aangeven of u het voor uzelf tijdens deze momenten gemakkelijk of moeilijk vindt om gezond te eten? (: n= : n=)

15 // GfK Consumer Tracking november In mijn eentje thuis en op visite vindt men het moeilijker om gezond te eten. Dit is niet veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden. In mijn eentje thuis: Met gezinsleden thuis*: Bij familie of vrienden op visite: Als ik onderweg ben: nieuw in % % % % % % % % % % % Erg gemakkelijk Vrij gemakkelijk Niet gemakkelijk/ niet moeilijk Vrij moelijk Erg moelijk Ten opzichte van zijn er geen grote verschillen waar te nemen in de mate waarin men het in deze situaties moeilijk vindt om gezond te eten. % geeft aan het onderweg moeilijk te vinden om gezond te eten. (nieuwe vraag in ) * Met gezinsleden thuis: het was hier mogelijk om Niet van toepassing in te vullen. De genoemde percentages zijn herberekend; exclusief de respondenten die NVT hebben ingevuld. (: n = en : n = ) Wilt u voor de volgende momenten aangeven of u het voor uzelf tijdens deze momenten gemakkelijk of moeilijk vindt om gezond te eten? (: n= : n=) GfK Consumer Tracking november Van alle momenten vindt men een weekend-dag en het moment na de warme maaltijd het moeilijkst om gezond te eten Gemiddelde score: = erg gemakkelijk en = erg moeilijk Vrouwen en jongeren geven relatief vaker aan dat zij het op verschillende momenten moeilijk vinden om gezond te eten. Vrouwen vinden het met name moeilijker: tussendoor s middags en s avonds, op weekenddagen, op visite en in hun eentje thuis. Op het werk en onderweg vinden mannen het juist moeilijker. Jongeren (-) en mensen met obesitas vinden het op veel momenten moeilijker. Wilt u voor de volgende momenten aangeven of u het voor uzelf tijdens deze momenten gemakkelijk of moeilijk vindt om gezond te eten? Alle respondenten (: n=)

16 // GfK Consumer Tracking november Als men gezond wil eten let men het meest op: het eten van genoeg groenten, gevarieerd eten en genoeg fruit. Deze top is gelijk aan voorgaande jaren. Dat ik genoeg groenten eet Dat ik gevarieerd eet Dat ik genoeg fruit eet Dat ik niet teveel vet eet Dat ik niet teveel tussendoortjes eet Dat ik (voldoende) verse producten eet Dat ik minder snoep Dat ik voldoende vitamines binnenkrijg Ik let op de soort vet die ik eet (vloeibaar/olijfolie) Dat ik voldoende vezels eet Dat ik niet te veel zout eet (nieuw in ) Dat ik vaker magere of halfvolle producten eet Ik let op de hoeveelheid suiker in eten en drinken Dat ik voldoende voedingsstoffen binnenkrijg Ik let op het aantal calorieën dat ik eet Ik vervang bepaalde producten door light producten Anders Men noemt gemiddeld bijna dingen waar men op let als men gezond wil eten; mannen en jongeren noemen er bijna en vrouwen en - jarigen,. op de geeft aan op te letten dat men niet teveel zout eet. Het letten op calorieën en het eten van light producten worden het minst vaak gekozen, echter nog steeds door op de consumenten. Mensen met overgewicht en obesitas noemen dit relatief vaker. Ook letten zij vaker op suiker en gebruiken zij vaker magere producten. Dat ik niet teveel zout eet is een nieuwe antwoordcategorie in. Veel respondenten hebben deze gekozen. De vergelijking met en is hierdoor minder goed te maken. Waar let u in het algemeen op als u gezond wilt eten? (meer antwoorden mogelijk) (: n = ) GfK Consumer Tracking november b Kennis

17 // GfK Consumer Tracking november De bekendheid met de Schijf van Vijf is gelijk gebleven; net zoals in heeft op de er wel eens iets over gezien of gehoord. Ja Nee Heeft u wel eens iets gezien of gehoord over de Schijf van Vijf? (: n= : n=) GfK Consumer Tracking november Mensen uit de lagere welstandsklasse (W), mannen en ouderen hebben het minst vaak iets gezien of gehoord over de Schijf van Vijf. Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar W W W W W Van de vrouwen, mensen uit de hoogste welstandsklasse en - jarigen heeft nagenoeg iedereen iets gezien of gehoord over de Schijf van Vijf. Heeft u wel eens iets gezien of gehoord over de Schijf van Vijf? (: n = )

18 // GfK Consumer Tracking november % vindt dat de Schijf van Vijf helpt om gezonder te eten. Ruim de helft vindt dat iedereen moet weten wat er in de vakken van de SvV staat en dat je er te weinig over hoort en leest. De Schijf van Vijf helpt mij om gezonder te eten: Ik zou meer over de Schijf van Vijf willen weten: Voedingscentrum: Project Goede Voeding Je hoort en leest te weinig over de Schijf van Vijf: Iedereen moet weten wat in de vakken staat van de Schijf van Vijf: % % % % % % % % % % % Helemaal mee eens Mee eens Niet eens/ niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Het aantal mensen dat vindt dat iedereen moet weten wat er in de vakken van de Schijf van Vijf staat is iets toegenomen ten opzichte van (van % naar %). Dit geldt ook voor het aantal mensen dat vindt dat je er te weinig over hoort en leest. (van % naar %) Jongeren geven minder vaak aan dat de Schijf van Vijf helpt om gezonder te eten. Dit geldt ook voor mensen met een normaal gewicht (i.t.t. mensen met overgewicht) Kunt u per stelling over de Schijf van Vijf aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens of oneens bent? Alle respondenten die weleens iets gezien of gehoord hebben over de Schijf van Vijf (: n= : n= ) GfK Consumer Tracking november % geeft aan eigenlijk niet te weten wat er in de Schijf van Vijf staat, dit is minder dan in (%). Slechts een enkeling geeft aan dat eten volgens de Schijf van Vijf niet lekker is. De Schijf van Vijf is meer voor diëtisten dan voor mij: Als je eet volgens de Schijf van Vijf is het niet meer lekker: Ik heb de Schijf van Vijf wel gezien maar weet eigenlijk niet wat er in staat: Voedingscentrum: Project Goede Voeding % % % % % % % % % % % Helemaal mee eens Mee eens Niet eens/ niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Jongeren (-) (%) en mannen (%) geven vaker aan dat zij niet weten wat er in de Schijf van Vijf staat. Jongeren en mannen geven ook vaker aan dat zij de Schijf van Vijf meer iets vinden voor diëtisten dan voor henzelf. Kunt u per stelling over de Schijf van Vijf aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens of oneens bent? Alle respondenten die weleens iets gezien of gehoord hebben over de Schijf van Vijf (: n= : n= )

19 // GfK Consumer Tracking november Men geeft vaker aan kennis te hebben van de Schijf van Vijf dan in ; voordat men de afbeelding zag wist % al wat er in de vakken staat en % wist al dat er vijf voedingsregels in staan. Voordat ik de afbeelding zag, wist ik al wat er in de vakken van de Schijf van Vijf staat Voordat ik de afbeelding zag, wist ik al dat er ook vijf voedingsregels in de Schijf van Vijf staan Ik vind het een aansprekende afbeelding* Ik vind de Schijf van Vijf duidelijk** Bij deze vraag is de afbeelding getoond. Net zoals in vindt op de het een aansprekende afbeelding. Jongeren zijn het hier veel minder vaak mee eens (%). op de vindt de Schijf van Vijf duidelijk. * Ik vind het een aansprekende afbeelding is in alleen voorgelegd aan respondenten die de Schijf van Vijf kennen, nu aan iedereen. Voor is het % herberekend naar de totale steekproef. ** Deze stelling is nieuw in. Kunt u voor elke uitspraak over de Schijf van Vijf aangeven of deze wel of niet op u van toepassing is? Respondenten die de Schijf van Vijf kennen / alle respondenten GfK Consumer Tracking november Groenten leveren, net als in, volgens een meerderheid van de Nederlanders een positieve bijdrage aan de gezondheid. Als ik voldoende groenten eet, word ik minder snel ziek: Als ik voldoende groenten eet, kom ik minder snel aan: Groenten zijn een belangrijke bron van vezels: De meeste groenten bevatten veel calorieën: Diepvriesgroenten zijn net zo gezond als verse groenten: Groenten uit glas of blik zijn minder gezond dan verse groenten: % % % % % % % % % % % Helemaal mee eens Mee eens Niet eens/ niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens De houding ten opzichte van groente is niet gewijzigd ten opzichte van enkele jaren geleden. Men is het nu alleen vaker eens met de stelling dat groenten een belangrijke bron van vezels vormen (% tov %). Kunt u voor de volgende stellingen over groenten aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? (: n= : n=)

20 // GfK Consumer Tracking november Vrouwen geven vaker aan dat groenten een belangrijke bron van vezels zijn en dat diepvriesgroenten net zo gezond zijn als verse groenten. Als ik voldoende groenten eet, word ik minder snel ziek Als ik voldoende groenten eet, kom ik minder snel aan Groenten zijn een belangrijke bron van vezels Voedingscentrum: Project Goede Voeding De meeste groenten bevatten veel calorieën Diepvriesgroenten zijn net zo gezond als verse groenten Groenten uit glas of blik zijn minder gezond dan verse groenten % eens + helemaal eens Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar Jongeren geven minder vaak aan dat groenten een belangrijke bron van vezels vormen. Jongeren geven minder vaak aan dat diepvriesgroenten en groenten uit glas of blik even gezond zijn als vers. Kunt u voor de volgende stellingen over groenten aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? (: n=) GfK Consumer Tracking november Mensen uit de hoogste welstandsklasse geven vaker aan dat je minder snel ziek wordt als je voldoende groenten eet en dat je minder snel aan komt als je voldoende groenten eet. Als ik voldoende groenten eet, word ik minder snel ziek Als ik voldoende groenten eet, kom ik minder snel aan Groenten zijn een belangrijke bron van vezels Voedingscentrum: Project Goede Voeding De meeste groenten bevatten veel calorieën Diepvriesgroenten zijn net zo gezond als verse groenten Groenten uit glas of blik zijn minder gezond dan verse groenten % eens + helemaal eens Totaal W W W W W Mensen uit de lagere welstandsklassen zijn het in mindere mate eens met de positieve stellingen over groenten ten aanzien van gezondheid. Kunt u voor de volgende stellingen over groenten aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? (: n=)

21 // GfK Consumer Tracking november Mensen met obesitas zijn het minder vaak eens met de stellingen dat je minder snel ziek wordt en dat je minder snel aankomt als je voldoende groenten eet. Als ik voldoende groenten eet, word ik minder snel ziek Als ik voldoende groenten eet, kom ik minder snel aan Groenten zijn een belangrijke bron van vezels Voedingscentrum: Project Goede Voeding De meeste groenten bevatten veel calorieën Diepvriesgroenten zijn net zo gezond als verse groenten Groenten uit glas of blik zijn minder gezond dan verse groenten % eens + helemaal eens Totaal Ondergewicht Normaal gewicht Overgewicht Obesitas Mensen met obesitas zijn positiever over diepvriesgroenten en groenten uit glas of blik. Kunt u voor de volgende stellingen over groenten aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? (: n=) GfK Consumer Tracking november Nagenoeg alle consumenten geven aan dat voedingsvezels van belang zijn voor een goede stoelgang (%, net zoals in ). Een goede stoelgang*: Het voorkomen van overgewicht*: Het voorkomen van hart en vaatziekten*: Bouwstof voor de spieren**: Een goede hersenfunctie**: Een goede werking van de nieren**: * Benefits van voedingsvezels (juist) ** Geen benefits van voedingsvezels (niet juist) % % % % % % % % % % % Ja Nee Weet niet Men geeft nu vaker aan dat voedingsvezels van belang zijn voor het voorkomen van overgewicht (% tov %) en dat voedingsvezels van belang zijn voor het voorkomen van hart- en vaatziekten. Men geeft nu ook significant vaker aan dat voedingsvezels belangrijk zijn voor: bouwstof voor de spieren, een goede hersenfunctie en een goede werking van de nieren (dit zijn echter geen benefits van voedingsvezels) Voedingsvezels zijn van belang voor: (: n= : n=)

22 // GfK Consumer Tracking november Behalve de relatie met stoelgang is de kennis over de werking van voedingsvezels heel gering. Vrouwen en ouderen hebben relatief meer kennis over de werking van voedingsvezels. * Een goede stoelgang * Het voorkomen van hart en vaatziekten * Het voorkomen van overgewicht ** Een goede hersenfunctie ** Een goede werking van de nieren ** Bouwstof voor de spieren % ja Voedingscentrum: Project Goede Voeding Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar * Benefits van voedingsvezels (juist) ** Geen benefits van voedingsvezels (niet juist) Vrouwen en - jarigen geven significant vaker aan dat voedingsvezels van belang zijn voor een goede stoelgang. Vrouwen geven significant vaker aan dat voedingsvezels belangrijk zijn voor het voorkomen van overgewicht Jongeren geven vaker aan dat voedingsvezels van belang zijn voor een goede hersenfunctie en voor een goede werking van de nieren. Voedingsvezels zijn van belang voor: ja/nee/weet niet (% dat ja zegt) (: n=) GfK Consumer Tracking november Het eten van meer fruit, volkoren pasta in plaats van witte pasta en zilvervliesrijst in plaats van witte rijst vindt men, net zoals jaar geleden, de meest geschikte manieren om meer vezels te eten. Meer fruit eten Volkoren pasta in plaats van witte pasta Zilvervlies rijst in plaats van witte rijst Overstappen naar een vezelrijker (bruin/ volkoren) type brood Ontbijtgranen of muesli in het nagerecht of in de melk Meer groenten eten Meer brood eten Geen van allen, ik vind alle opties niet aantrekkelijk Het eten van meer brood of ontbijtgranen of muesli in het nagerecht of de melk wordt significant minder vaak gezien als geschikte manier om meer vezels te eten. Mannen en jongeren geven vaker aan dat zij meer brood eten geschikt vinden. Vrouwen kiezen vaker voor meer fruit, volkoren pasta en zilvervliesrijst. Mensen met obesitas zeggen relatief vaker dat meer groenten eten voor hen een geschikte methode is. Wat zou voor u een geschikte manier zijn om meer vezels te eten? (meer antwoorden mogelijk) (: n = : n= )

23 // GfK Consumer Tracking november Wat is het verschil tussen verzadigd vet en onverzadigd vet? (open vraag) Een greep uit de antwoorden: GfK Consumer Tracking november Onverzadigd vet is beter/gezonder (%) en verzadigd vet is slechter/ongezonder (%) worden het meest genoemd op de vraag wat het verschil is tussen deze soorten vet. (basis: respondenten die verschil hebben aangegeven) onverzadigde vetten zijn beter/ gezonder, minder slecht/ongezond verzadigde vetten zijn slechter/ ongezonder goed en slecht/ gezond en ongezond/ de een is beter dan de andere dierlijk en plantaardig verzadigde vetten verhogen het cholesterol structuur/ samenstelling/ bindbaarheid Voedingscentrum: afbreekbaarheid/ verteerbaarheid Project Goede Voeding verzadigde vetten worden minder snel verwerkt/ 'blijven achter' in je lichaam verzadigde vetten geven meer kans op hart- en vaatziekten/ niet goed voor bloedvaten onverzadigd vet verlaagt het cholesterol/ helpt mee aan een goed cholesterol/ is beter voor cholesterol verzadigde vetten zijn hard/ vast Open antwoorden zijn gecodeerd; getoond worden de antwoorden die door % of meer van de respondenten genoemd zijn. % geeft aan dat deze vetten goed en slecht zijn of gezond en ongezond, maar geeft daarbij niet aan welke van de dan de gezonde of de ongezonde is. Dit geldt voor meer van de genoemde antwoorden. Op de volgende sheets zijn de goede antwoorden samengevoegd. Wat is het verschil tussen verzadigd vet en onverzadigd vet? (open vraag -> gecodeerd, meer antwoorden mogelijk) Alle respondenten die aangeven het verschil tussen verzadigde en onverzadigde vetten te weten (: n= : n=)

24 // GfK Consumer Tracking november Verzadigd en onverzadigd vet: verschil in relatie tot gezondheid goed uitgelegd? Op basis van het open antwoord van de respondent is bepaald of het verschil tussen verzadigd en onverzadigd vet in relatie tot gezondheid goed is uitgelegd. Hiertoe zijn de volgende antwoorden gerekend:. verzadigde vetten zijn slechter/ ongezonder. verzadigde vetten verhogen het cholesterol. verzadigde vetten geven meer kans op hart- en vaatziekten/ niet goed voor bloedvaten. onverzadigde vetten zijn beter/ gezonder, minder slecht/ongezond. onverzadigd vet verlaagt het cholesterol/ helpt mee aan een goed cholesterol/ is beter voor cholesterol. onverzadigd vet is beter voor hart- en bloedvaten GfK Consumer Tracking november Bijna een kwart heeft het verschil tussen verzadigd vet en onverzadigd vet goed uitgelegd, dit is iets minder dan in, % geeft nu aan het verschil niet te weten. % % % % % % % % % % % Respondent heeft het verschil in relatie met gezondheid goed uitgelegd. Respondent heeft niet het verschil in relatie met gezondheid uitgelegd of onjuist geantwoord. Weet niet Net zoals jaar geleden heeft bijna een derde van de Nederlanders het verschil tussen de soorten vet niet goed uitgelegd of niet het verschil in relatie tot gezondheid uitgelegd. Wat is het verschil tussen verzadigd vet en onverzadigd vet? (open vraag) (: n= : n=)

25 // GfK Consumer Tracking november Vrouwen hebben veel vaker dan mannen het verschil in relatie tot gezondheid tussen verzadigd vet en onverzadigd vet goed uitgelegd. Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar % % % % % % % % % % % Verschil in relatie met gezondheid goed uitgelegd Niet het verschil in relatie met gezondheid uitgelegd of onjuist geantwoord Weet niet Van de mannen heeft slechts % het verschil in relatie tot gezondheid goed uitgelegd. Van alle getoonde groepen heeft ongeveer een derde niet het verschil in relatie tot gezondheid uitgelegd of een onjuist antwoord gegeven. Alleen bij - jarigen komt dit minder vaak voor. Wat is het verschil tussen verzadigd vet en onverzadigd vet? (open vraag) Alle respondenten (: n = ) GfK Consumer Tracking november De hoogste welstandsklasse heeft significant vaker het verschil in relatie tot gezondheid tussen verzadigd vet en onverzadigd goed uitgelegd. Totaal W W W W W Ondergewicht Normaal gewicht Overgewicht Obesitas Voedingscentrum: Project Goede Voeding % % % % % % % % % % % Verschil in relatie met gezondheid goed uitgelegd Niet het verschil in relatie met gezondheid uitgelegd of onjuist geantwoord Weet niet Mensen uit de hoogste welstandklasse hebben vaker het verschil goed uitgelegd, maar ook vaker een onjuist antwoord gegeven, zij hebben minder vaak weet niet geantwoord. Mensen met ondergewicht hebben vaker het verschil goed uitgelegd. Verder zijn er geen significante verschillen tussen de BMI-groepen. Wat is het verschil tussen verzadigd vet en onverzadigd vet? (open vraag) Alle respondenten (: n = )

26 // GfK Consumer Tracking november Net zoals jaar geleden geeft twee derde aan dat onverzadigd vet het gezonde vet is. Verzadigd vet Onverzadigd vet Weet ik niet Verzadigd vet Onverzadigd vet Weet ik niet Opmerking: in is er een voorloopvraag gesteld. Deze vraag is vervolgens alleen gesteld aan respondenten die aangeven dat er gezonde en minder gezonde vetten zijn. Om de vergelijking mogelijk te maken is het cijfer van terug gerekend naar de hele steekproef. Wanneer we het hebben over verzadigde vetten en onverzadigde vetten, welke van de twee is het gezonde vet? Alle respondenten (: n= : n=) GfK Consumer Tracking november Jongeren (- en - jr) weten significant minder vaak dat onverzadigd vet het gezonde vet is. Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar % % % % % % % % % % % Verzadigd vet Onverzadigd vet Weet ik niet Bijna een kwart van de jongeren geeft aan dat verzadigd vet het gezonde vet is, dit is significant vaker dan de -plussers. Er is geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. Wanneer we het hebben over verzadigde vetten en onverzadigde vetten, welke van de twee is het gezonde vet? (: n = )

27 // GfK Consumer Tracking november Mensen uit de hoogste welstandsklasse geven vaker aan dat onverzadigde vetten de gezonde vetten zijn en mensen uit de lagere welstandsklassen (W en ) weten dit minder vaak. Totaal W W W W W Ondergewicht Voedingscentrum: Project Goede Voeding Normaal gewicht Overgewicht Obesitas % % % % % % % % % % % Verzadigd vet Onverzadigd vet Weet ik niet Mensen uit de lagere welstandsklassen geven vaker aan het niet te weten. Mensen met obesitas geven iets vaker aan dat onverzadigd vet het gezonde vet is. Er is geen sprake van significante verschillen tussen de verschillende BMI-groepen. Wanneer we het hebben over verzadigde vetten en onverzadigde vetten, welke van de twee is het gezonde vet? (: n = ) GfK Consumer Tracking november Een meerderheid van % geeft aan dat je of keer per week vis moet eten voor een gezond voedingspatroon. Totaal Man Vrouw % % % % % % % % % % % Minder dan keer per maand keer per maand keer per weken of keer per week of keer per week of keer per week Elke dag Weet ik niet Vrouwen geven vaker (%) dan mannen (%) aan dat je of keer per week vis zou moeten eten. Naar leeftijd zijn er geen significante verschillen; in alle groepen geeft ruim % aan dat je of keer per week vis moet eten. Ook naar welstandsklasse en BMI-klasse zijn er geen significante verschillen. Alleenstaanden weten minder vaak (%) dat je of keer per wk vis zou moeten eten, zij geven wat vaker (%) aan het niet te weten. Hoe vaak zou je vis moeten eten voor een gezond voedingspatroon? (: n= )

28 // GfK Consumer Tracking november De meerderheid vindt dat in veel van de genoemde producten veel zout zit. Koekjes en brood laten tov een flinke stijging zien in het aantal mensen dat vindt dat er veel zout in zit Kant-en-klaar maaltijden: Pizza: Soepen: Sauzen: Kaas: Vleeswaren: Koekjes: Brood: Groente in glas of blik: Melk: Voedingscentrum: Project Goede Voeding % % % % % % % % % % % Veel Weet niet Weinig Bij alle producten (behalve soepen) geven significant meer mensen dan in aan dat er veel zout in zit. Bij koekjes en brood zijn de grootste stijgingen te zien; % geeft nu aan dat in koekjes veel zout zit en % bij brood. Vrouwen vinden alle producten (behalve melk) vaker zout dan mannen. Ook de hoge welstandsklasse W vindt dit vaker. Jongeren vinden brood vaker zout (%) en ouderen vleeswaren vaker (%). Kunt u voor de volgende producten per product aangeven of er volgens u weinig of veel zout in zit? (: n =, : n= ) GfK Consumer Tracking november Voor veel van de producten geldt dat ze volgens de consument met wat minder zout gemaakt kunnen worden. Voor alle producten geldt dat nu meer mensen vinden dat ze minder zout kunnen dan in. Kant-en-klaar maaltijden Soepen Pizza Sauzen Kaas Vleeswaren Brood Groente in glas of blik Koekjes Melk Geen van deze producten Anders Brood laat de grootste stijging zien Voor bijna alle genoemde producten (behalve brood en melk) vinden vrouwen vaker dat ze met minder zout gemaakt kunnen worden dan mannen. Ouderen (-) vinden vaker dat producten minder zout kunnen en jongeren vinden dit minder vaak. Mensen uit de hoge welstandsklasse geven vaker aan dat producten minder zout kunnen dan mensen uit de lage welstandsklasse. Welke van de volgende producten kunnen naar uw idee met wat minder zout gemaakt worden? (meer antwoorden mogelijk) (: n =, : n= )

29 // GfK Consumer Tracking november Een kwart vindt dat kant-en-klaarmaaltijden als eerste minder zout moeten worden gemaakt. Ook soepen en brood worden vaak genoemd. Voedingscentrum: Project Goede Voeding Aan respondenten die meer producten hebben genoemd is gevraagd welk product als eerste minder zout moet worden gemaakt. Voor respondenten die product hebben genoemd is dat product in deze grafiek meegenomen. Opmerkelijk is dat % vindt dat er veel zout in pizza zit en dat slechts % dit aangeeft als product dat als eerste minder zout moet worden gemaakt. Andersom geldt voor brood dat deze lager (nr van de ) staat in de lijst van producten waar veel zout in zit en dat deze hier op de e plaats staat. Er is nauwelijks sprake van significante verschillen tussen de groepen; jongeren noemen pizza vaker (%), ouderen soep (%) en mensen uit de hoogste welstandsklasse vaker kant-en-klaar maaltijden (%) Belangrijkste product dat minder zout moet worden gemaakt (: n = ) GfK Consumer Tracking november c Het Nieuwe Eten

30 // GfK Consumer Tracking november op de geeft aan wel eens gehoord te hebben van Het Nieuwe Eten van het Voedingscentrum. Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar De bekendheid is onder de verschillende doelgroepen ongeveer even groot. Vrouwen hebben iets vaker gehoord van Het Nieuwe Eten dan mannen en jongeren hebben er ook iets vaker van gehoord, er is hierbij echter geen sprake van significante verschillen. Consumenten geven alleen aan er wel eens van gehoord te hebben, dit wil niet zeggen dat zij ook weten wat het inhoudt. Heeft u wel eens gehoord van Het Nieuwe Eten van het Voedingscentrum? (: n = ) GfK Consumer Tracking november Na het lezen van de uitleg geeft nog eens % aan dan weleens van Het Nieuwe Eten te hebben gehoord. En daarmee komt de totale bekendheid (incl. geholpen na uitleg) op %. (Na tonen van de onderstaande afbeelding en uitleg is deze vraag gesteld aan alle respondenten die niet van Het Nieuwe Eten hadden gehoord) Toelichting voor respondenten: Het Nieuwe Eten gaat uit van het gezonder maken van het eetpatroon in kleine stappen. Kies als eerste stap bijvoorbeeld voor het vervangen van bruinbrood door volkorenbrood. Als deze stap gelukt is en u hebt het een tijdje volgehouden, is het tijd voor de volgende stap. Ja Nee In de verschillende groepen (leeftijd, welstandsklasse, bmi-klasse) is het percentage dat er nu wel van heeft gehoord ongeveer gelijk. De totale bekendheid (gehoord over) het Nieuwe Eten komt hiermee op % (inclusief geholpen bekendheid, na uitleg). Alleen bij mannen (%) en vrouwen (%) is er sprake van een significant verschil. Had u na het lezen van de uitleg weleens van Het Nieuwe Eten gehoord? Alle respondenten die niet van Het Nieuwe Eten hebben gehoord in % (: n = )

31 // GfK Consumer Tracking november Ruim de helft van de consumenten die al wel eens van Het Nieuwe Eten gehoord hadden, kende ook de uitleg over Het Nieuwe Eten. Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar Ouderen geven wat vaker dan jongeren aan dat zij al wel eens van deze uitleg gehoord hadden. (geen significante verschillen) Kende u deze uitleg over Het Nieuwe Eten? Alle respondenten die weleens van Het Nieuwe Eten hebben gehoord in % (: n = ) GfK Consumer Tracking november Veel meer mensen (%) dan in (%) geven aan wel eens behoefte te hebben aan informatie over stappen die men kan zetten richting een gezonder eetpatroon. De meesten van hen hebben hier soms behoefte aan. % % % % % % % % % % % Ja, daar heb ik soms behoefte aan Ja, daar heb ik regelmatig behoefte aan Ja, daar heb ik vaak behoefte aan Nee, daar heb ik nooit behoefte aan Er is een toename te zien van zowel het aantal Nederlanders dat hier soms, regelmatig als vaak behoefte aan heeft. De groep die aangeeft nooit behoefte te hebben aan deze informatie is hiermee significant afgenomen ten opzichte van. Heeft u wel eens behoefte aan informatie over stappen die u kunt zetten richting een gezonder eetpatroon? (: n = : n= )

32 // GfK Consumer Tracking november Jongeren hebben vaker behoefte aan informatie over stappen die ze kunnen zetten richting een gezonder eetpatroon dan ouderen. Totaal Man Vrouw - jaar - jaar - jaar - jaar % % % % % % % % % % % Ja, daar heb ik soms behoefte aan Ja, daar heb ik vaak behoefte aan Ja, daar heb ik regelmatig behoefte aan Nee, daar heb ik nooit behoefte aan Mannen en vrouwen hebben even vaak behoefte aan informatie met betrekking tot een gezonder eetpatroon. Hoe ouder men is, hoe minder vaak men aangeeft behoefte te hebben aan deze informatie. Van de jongeren geeft in totaal % aan hier wel behoefte aan te hebben. Heeft u wel eens behoefte aan informatie over stappen die u kunt zetten richting een gezonder eetpatroon? (: n = ) GfK Consumer Tracking november Mensen met obesitas geven vaker aan dat zij wel eens behoefte hebben aan informatie over stappen ze kunnen zetten richting een gezonder eetpatroon. Totaal Ondergewicht Normaal gewicht Overgewicht Obesitas % % % % % % % % % % % Ja, daar heb ik soms behoefte aan Ja, daar heb ik vaak behoefte aan Ja, daar heb ik regelmatig behoefte aan Nee, daar heb ik nooit behoefte aan Bijna op de (%) mensen met obesitas geven aan behoefte te hebben aan deze informatie. Zij zeggen ook significant vaker deze behoefte regelmatig (%) of vaak (%) te hebben. Van mensen met een normaal gewicht heeft de helft deze behoefte (%). Van de mensen met ondergewicht of overgewicht geven op de aan dat zij behoefte hebben aan deze informatie Heeft u wel eens behoefte aan informatie over stappen die u kunt zetten richting een gezonder eetpatroon? (: n = )

33 // GfK Consumer Tracking november Net zoals in wil de meerderheid via internet geïnformeerd worden over stappen die men kan zetten richting een gezonder eetpatroon. Ook nieuwsbrieven per zijn populair en % wil wel informatie via een app op zijn telefoon. Internet * Via nieuwsbrieven per met concrete tips Folder / brochure TV / radio Kookboek / recept Persoonlijk advies (bijvoorbeeld door een diëtist) App voor op mijn telefoon (nieuwe categorie ) Krant Anders Men geeft nu vaker dan in aan via nieuwsbrieven per geïnformeerd te willen worden. Ook kiest men vaker voor TV of radio als informatiekanaal. Men kiest nu minder vaak voor een persoonlijk advies. * deze antwoordcategorie was in iets anders geformuleerd: nieuwsbrieven via Via welke kanalen/middelen zou u geïnformeerd willen worden over stappen die u kunt zetten richting een gezonder eetpatroon? (meer antwoorden mogelijk) Alle respondenten die behoefte hebben aan informatie in % (: n = : n= ) GfK Consumer Tracking november Internet is voor alle leeftijdsgroepen het meest gekozen kanaal om geïnformeerd te worden over stappen die men kan zetten richting een gezonder eetpatroon. Internet Via nieuwsbrieven per met concrete tips Folder / brochure TV / radio Kookboek / recept Persoonlijk advies (bijvoorbeeld door een diëtist) App voor op mijn telefoon Krant Totaal - jaar - jaar - jaar - jaar Vrouwen kiezen vaker dan mannen voor een kookboek/recept of persoonlijk advies. Ook mensen met ondergewicht en obesitas willen vaker persoonlijk advies. Ouderen kiezen vaker voor nieuwsbrieven per mail en jongeren juist minder vaak. Jongeren (-) kiezen relatief vaker voor een app, TV/radio, kookboek/recept en persoonlijk advies. Via welke kanalen/middelen zou u geïnformeerd willen worden over stappen die u kunt zetten richting een gezonder eetpatroon? Alle respondenten die behoefte hebben aan informatie in % (: n = )

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS?

ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS? ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS? Marcel Temminghoff en Niek Damen April 2013 GfK 2013 Ongezonder eten door de crisis? April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doelstelling 2. Onderzoeksresultaten 3.

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gezondheid? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf De Schijf van Vijf in het kort Om fit en gezond te leven is het belangrijk om gezond te eten. Gezond eten is samen met voldoende bewegen dé basis voor een

Nadere informatie

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013 Gezonde verleiding Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek Oktober 01 1 Aanleiding De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Nadere informatie

Ontdek jouw aanpak Gezond eten met de Schijf van Vijf

Ontdek jouw aanpak Gezond eten met de Schijf van Vijf Ontdek jouw aanpak Gezond eten met de Schijf van Vijf Iedereen vult zijn eigen Schijf van Vijf Je lijf gaat je hele leven mee, daar wil je dus zo goed mogelijk voor zorgen. Maar hoe doe je dat? Als je

Nadere informatie

Gezond gewicht: BOFT. Gezonde eet- en beweegadviezen. voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar

Gezond gewicht: BOFT. Gezonde eet- en beweegadviezen. voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar Gezond gewicht: BOFT Gezonde eet- en beweegadviezen voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar Van gezond eten blijf je fit en van bewegen word je vrolijk Kinderen moeten goed eten om te groeien, leren,

Nadere informatie

VOEDSELTRENDS. NVVL, Network For Food Experts. @GfK mei 2015. GfK 2015 NVVL Voedseltrends Mei 2015

VOEDSELTRENDS. NVVL, Network For Food Experts. @GfK mei 2015. GfK 2015 NVVL Voedseltrends Mei 2015 VOEDSELTRENDS NVVL, Network For Food Experts @GfK mei 2015 1 Inhoudsopgave 3 5 Management Summary Belangrijkste resultaten Onderzoeksresultaten Voeding algemeen Voedseltrends Gezondheid 23 27 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. Voeding 6. Slaap 22. Houding 30. Naar de dokter 37. Kleding 65. Mode 74. Kleding wassen 77

Inhoud. Voorwoord 3. Voeding 6. Slaap 22. Houding 30. Naar de dokter 37. Kleding 65. Mode 74. Kleding wassen 77 Inhoud Voorwoord 3 Voeding 6 Slaap 22 Houding 30 Naar de dokter 37 Kleding 65 Mode 74 Kleding wassen 77 6 VOEDING Weet wat je eet Je eet elke dag. Alles wat je eet (en drinkt) heet voeding. Is elke voeding

Nadere informatie

Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet

Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet Waarom eet je eigenlijk? Je krijgt er energie van! Energie heb je nodig alle processen in je lichaam b.v. voor lopen, computeren Maar ook

Nadere informatie

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition HERBALIFE FITCHECK WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition % LICHAAMSVET Wie wil je worden? Waar ben je nu? % LICHAAMSVET Vrouw 20-39 Leeftijd 40-59 60-79 Man 20-39 Leeftijd 40-59 60-79 Te laag

Nadere informatie

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit Geef kanker minder kans eet volop groente en fruit Iedereen heeft zo zijn eetgewoonten. De één eet wat meer dan de ander. De één lust graag dit, de ander dat. Vaste eetgewoonten zijn er steeds minder.

Nadere informatie

VOEDSELVERSPILLING 1-METING

VOEDSELVERSPILLING 1-METING VOEDSELVERSPILLING -METING Marcel Temminghoff en Niek Damen November GfK Voedselverspilling -meting November Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstelling. Resultaten. Samenvatting en conclusies. Onderzoeksverantwoording.

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Te licht. Tips als uw kind niet wil eten. Eet- en beweegkalender

Te licht. Tips als uw kind niet wil eten. Eet- en beweegkalender Te licht Bij kinderen is het lastig om aan te geven wanneer er sprake is van ondergewicht. Uw kind kan heel veel eten en toch ondergewicht hebben. Dit kan komen door een groeispurt, of door veel sporten.

Nadere informatie

Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Kiekeboe 2015

Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Kiekeboe 2015 Ons voedingsbeleid Inleiding Gezond zijn en blijven begint onder andere met voeding. Gezond eten betekent: gevarieerd en niet te veel. Een gezond voedingspatroon is een voedingspatroon waarmee problemen

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Inhoud 1 Vakantiebestemmingen 2 Wat is gezonde voeding? 3 Energieleveranciers en functies 4 Energiebalans op vakantie 5 Weet

Nadere informatie

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen.

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen. VOORW OORD VOORWOORD Over dit boekje Alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 4 tot 18 jaar? Bij de titel van dit boekje vraag je je misschien af wat een kleuter te maken heeft met iemand die

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Voeding na transplantatie. 2013 Universitair Ziekenhuis Gent

Voeding na transplantatie. 2013 Universitair Ziekenhuis Gent Voeding na transplantatie 1 Algemene voedingsrichtlijnen Jemina Van Loo 24/06/2013 2 Inleiding Optimale gezondheid bereiken of bewaren 1) Medicatie 2) Gezonde voeding gezond gewicht gezonde voedingskeuzes

Nadere informatie

Deze brochure is gebaseerd op de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes. Lekker. en gezond eten met diabetes

Deze brochure is gebaseerd op de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes. Lekker. en gezond eten met diabetes Deze brochure is gebaseerd op de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes Lekker en gezond eten met diabetes 3 Gezond eten heeft zin Met diabetes heb je extra veel plezier van gezond eten: je zit lekkerder in je

Nadere informatie

Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet

Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet Een goed gewicht Ben je ook een van die miljoenen Nederlanders die worstelen met de weegschaal? Of je nu een paar kilo wilt afvallen of juist

Nadere informatie

Wanneer té dik? Wat is gezonde voeding en wat niet?

Wanneer té dik? Wat is gezonde voeding en wat niet? Wanneer té dik? Iedereen weet dat je gezond moet eten om te leren, te sporten en gezond volwassen te worden. Sommige jongeren worden echter te dik. Dit kan een probleem zijn als je moeite hebt met sporten,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezonde voeding (voor ouderen)

Gezonde voeding (voor ouderen) Gezonde voeding (voor ouderen) We worden steeds ouder Europe 29% North America 25% Eastern Asia 21% LA & Caribbean 14% 1953 Schijf van vijf 2004 1981 voorjaar van 2016 1965 1991 Algemene voedingsadviezen

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.5

niveau 2, 3, 4 thema 5.5 niveau 2, 3, 4 thema 5.5 Gezonde voeding Inleiding Wanneer eet je gezond? Hoeveel moet ik dagelijks eten? Wat is een goed lichaamsgewicht? Onder- en overgewicht Inleiding Goede voeding levert de dagelijks

Nadere informatie

Gewichtstoename bij behandeling van kanker

Gewichtstoename bij behandeling van kanker Gewichtstoename bij behandeling van kanker Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2012 Pavo 0915 Inleiding U bent tijdens uw behandelingen tegen kanker ongewenst in gewicht aangekomen. In deze folder leggen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ EEN ENERGIEBEPERKTE VOEDING

RICHTLIJNEN BIJ EEN ENERGIEBEPERKTE VOEDING RICHTLIJNEN BIJ EEN ENERGIEBEPERKTE VOEDING Inleiding Een hoog lichaamsgewicht is gevaarlijk voor de gezondheid. Overgewicht wordt vaak in verband gebracht met: hart- en vaatziekten; gewrichtsklachten;

Nadere informatie

Ons voedingsbeleid. Inleiding

Ons voedingsbeleid. Inleiding Ons voedingsbeleid Inleiding Gezond zijn en blijven begint onder andere met voeding. Gezond eten betekent: gevarieerd en niet te veel. Een gezond voedingspatroon is een voedingspatroon waarmee problemen

Nadere informatie

VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING

VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING Marcel Temminghoff en Niek Damen September 0 GfK 0 Verleidingen in de omgeving September 0 Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstelling. Onderzoeksresultaten. Samenvatting. Onderzoeksverantwoording.

Nadere informatie

Kinderen en een gezond gewicht

Kinderen en een gezond gewicht Kinderen en een gezond gewicht Gezond eten en bewegen Met de tips in deze folder werk je aan een gezond gewicht voor je kind. Onze adviezen richten zich op gezond eten en drinken, de juiste (eet)opvoeding

Nadere informatie

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE 2015 Maart 2016 1 Wat weten consumenten over het Vinkje? Het Vinkje heeft twee vormen: een met een groene cirkel (Gezondere keuze) en een met een blauwe cirkel (Bewuste

Nadere informatie

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Werkbladen KlasseLunch 2008:

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Werkbladen KlasseLunch 2008: Werkbladen 2008: Over gezond eten 1 WAAROM IS GEZOND ETEN BELANGRIJK? Je bent nu in de groei. Je lichaam is nog lang niet klaar. Goed en gezond eten is daarom erg belangrijk. Want alleen dan krijg je voldoende

Nadere informatie

Kinderen & Voeding. Enquête naar de voedingsgewoonten van kinderen in Vlaanderen Juli 2007

Kinderen & Voeding. Enquête naar de voedingsgewoonten van kinderen in Vlaanderen Juli 2007 Kinderen & Voeding Enquête naar de voedingsgewoonten van kinderen in Vlaanderen Juli 2007 Methodologie Online onderzoek uitgevoerd door IPSOS 997 ouders (met kinderen tussen 3 en 17 jaar) en 538 kinderen

Nadere informatie

Principes Basisvoedingsschema

Principes Basisvoedingsschema Principes Basisvoedingsschema Spelregels gezond eetpatroon (volgens de richtlijnen van het voedingscentrum) 1. Breng variatie aan in je maaltijd. 2. Eet niet te veel, maar beweeg voldoende. 3. Eet veel

Nadere informatie

VEILIGHEID. 5. TBM Maart 2014

VEILIGHEID. 5. TBM Maart 2014 VEILIGHEID 5. TBM Maart 2014 TBM: Gezond op het werk * Aan de hand van een Quiz * Verdeel de Quiz kaart de dag voor de TBM * Verzamel voor de start van de TBM de kaarten en steek deze in een omslag met

Nadere informatie

Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn?

Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn? 1 Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn? De 20 fabels en feiten over afslanken Be-Slank Copyright 2011 Be-Slank.nl Alle rechten voorbehouden. 2 Feiten en Fabels: Frisdrank

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 Inleiding. 85 Energie in balans met de Schijf van Vijf. 7 Gezond eten met de Schijf van Vijf

Inhoudsopgave. 5 Inleiding. 85 Energie in balans met de Schijf van Vijf. 7 Gezond eten met de Schijf van Vijf Inleiding Iedereen weet dat gezond eten goed voor je is. Je voelt je daardoor beter. Daarnaast is het ook belangrijk om een gezond gewicht te krijgen of te houden. Om gezond te kunnen eten, moet je wel

Nadere informatie

Een gezonde lunch. Een gezonde lunch. Ontbijt en energie

Een gezonde lunch. Een gezonde lunch. Ontbijt en energie Een gezonde lunch Een gezonde lunch Ga met folders van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding een gezonde lunch voor jezelf maken. Zoek daarvoor eerst uit wat er precies in een gezonde lunch moet zitten.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Voedingsadvies bij galklachten

Voedingsadvies bij galklachten Afdeling: Onderwerp: Diëtetiek 1 Wat is gal? De lever maakt galvloeistof aan, die nodig is bij de vertering van vetten. Deze galvloeistof wordt opgeslagen in de galblaas. Zodra er vet voedsel in de darm

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Kinderen over gezonde voeding

Kinderen over gezonde voeding Kinderen over gezonde voeding Samenvatting van een quick scan onder kinderen uit groep 8 van de basisschool Uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum Mei 2012; project 12.006 Suzanne Dölle Paul Sikkema

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Voedingsmiddenenbedrijven hebben verschillende manieren om consumenten erop te attenderen dat bepaalde producten goed zouden zijn voor de gezondheid. Sinds enkele jaren worden daar in Nederland

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over gezonde voeding. Nu vraag je je misschien af wat dit met de horeca te maken heeft. Gasten komen toch naar een horecabedrijf om lekker te eten en toch niet

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

GEZONDE VOEDING VOOR KINDEREN VAN 4-12 JAAR

GEZONDE VOEDING VOOR KINDEREN VAN 4-12 JAAR GEZONDE VOEDING VOOR KINDEREN VAN 4-12 JAAR Kinderen hebben een goede voeding nodig, dat is bekend. Maar waaruit moet deze voeding eigenlijk bestaan? In deze brochure wordt uiteengezet waaraan een gezonde

Nadere informatie

Workshop Korfbal & Voeding: maximaal effect door minimale aanpassingen. Miracle Performance

Workshop Korfbal & Voeding: maximaal effect door minimale aanpassingen. Miracle Performance Workshop Korfbal & Voeding: maximaal effect door minimale aanpassingen. Bob ter Haak Miracle Performance Bob ter Haak Eigenaar Miracle Performance Sportdiëtist Bewegingsdeskundige Docent Sport Fietsen

Nadere informatie

Voedingsadviezen. 2.1. Samenstelling van de voeding. 6-7 sneetjes. 20-25 g. 4-5 aardappelen/ opscheplepels

Voedingsadviezen. 2.1. Samenstelling van de voeding. 6-7 sneetjes. 20-25 g. 4-5 aardappelen/ opscheplepels Hoofdstuk 2 Voedingsadviezen voor mensen met diabetes mellitus 2.1. Samenstelling van de voeding Dieetadviezen bij diabetes mellitus zijn niet anders dan adviezen voor een goede voeding. De basis van een

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen

Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen Tabel 18 Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen Bijdrage (%) van tussendoortjes aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen bij de

Nadere informatie

Sportvoeding. Antwoord op veel gestelde vragen over voeding. Sadia Rodjan Danique Stoop

Sportvoeding. Antwoord op veel gestelde vragen over voeding. Sadia Rodjan Danique Stoop Sportvoeding Antwoord op veel gestelde vragen over voeding Sadia Rodjan Danique Stoop Alles over eten Wanneer eet ik gezond? Gezond eten wordt vaak gezien als het eten van voldoende groente en fruit. Maar

Nadere informatie

Workshop: Voedingsgewoontes van jongeren

Workshop: Voedingsgewoontes van jongeren Workshop: Voedingsgewoontes van jongeren Opinies van jongeren mbt voeding (Carine Vereecken) Kieskeurig : Dranken en tussendoortjes op school (Olaf Moens & Loes Neven) Opinies van jongeren mbt voeding

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Regio Nijmegen. Een gezond gewicht. Informatie voor jongeren

Regio Nijmegen. Een gezond gewicht. Informatie voor jongeren Regio Nijmegen Een gezond gewicht Informatie voor jongeren Ben jij tevreden over je gewicht? Vind jij jezelf te dik of vind jij jezelf te dun? Wat betekent je gewicht voor hoe jij je voelt? Wil jij weten

Nadere informatie

HET GOEDE VOORBEELD GEVEN

HET GOEDE VOORBEELD GEVEN HET GOEDE VOORBEELD GEVEN 11 adviezen voor een gezonde opvoeding Aan ouders van kinderen tussen de 4-12 jaar ter preventie van overgewicht en obesitas WAAROM Je kind leert door jou na te doen. Geef daarom

Nadere informatie

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus Bij gebruik van GLP-1-analoog Aangezien u lijdt aan Diabetes mellitus, type 2 (oftewel ouderdomsdiabetes) én overgewicht hebt, heeft de arts u een behandeling met zogenaamd

Nadere informatie

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2)

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Voedsel en Waren Autoriteit Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2007 Samenvatting In 2006 heeft de VWA een rapport gepubliceerd over de nutritionele kwaliteit

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

HAVER APPELVEZEL VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN CITRUS WITLOF MAIS HAVER SOJA

HAVER APPELVEZEL VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN CITRUS WITLOF MAIS HAVER SOJA HAVER APPELVEZEL CITRUS VEZELS UIT 6 NATUURLIJKE BRONNEN APPEL HAVER WITLOF SOJA MAIS WAT ZIJN VEZELS? Als essentieel onderdeel van een evenwichtig dieet helpen vezels uw spijsverteringssysteem in goede

Nadere informatie

Welkom bij Forte kinderopvang

Welkom bij Forte kinderopvang Welkom bij Forte kinderopvang Gezonde voeding van 0-12 jaar Voedingsbureau PUUR! Donderdag 5 maart 2015 Inhoud 1. Belang gezonde voeding 2. Duurzaam & puur 3. Interactief informeren 4. Vragen 1. Belang

Nadere informatie

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2.

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2. Voeding en leefstijl bij en na kanker Malu van Geel Inhoud 1. Voeding van vroeger tot nu 2. Voeding en kanker 3. Aanbevelingen 4. Veel gestelde vragen 1. Voeding van vroeger tot nu 1 Hippocrates Laat voeding

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 Zin en onzin van verpakkingen Milieu Centraal Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 25-6-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Z O U T : TOP? ZOUT : STOP!

Z O U T : TOP? ZOUT : STOP! ZOUT : STOP! ZOUT : TOP? Zout, wat is dat nu eigenlijk? In feite is het zout dat we in onze voeding gebruiken natriumchloride of NaCl. Het element dat in deze formule voor problemen zorgt, is het natrium.

Nadere informatie

Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014

Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014 Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014 Inhoudsopgave: Kennis testen Waar is voeding eigenlijk goed voor? Waarmee moeten we dan ontbijten? Bloedsuiker spiegel Calorieën?? Schijf van 5 Hoeveel calorieën

Nadere informatie

Voedselverspilling in huis

Voedselverspilling in huis Voedselverspilling in huis 13 november 2014 Karin Bemelmans Missie Het Voedingscentrum informeert consumenten over en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze 1942 2014 Rapport Gezondheidsraad,

Nadere informatie

De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen. De kinderen kunnen reflecteren over hun eigen eetgewoonten.

De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen. De kinderen kunnen reflecteren over hun eigen eetgewoonten. Infofiche 1 Doelstellingen De leerlingen kennen de basisprincipes van een gezonde voeding en zien het belang in van een evenwichtige en gevarieerde voeding. De leerlingen weten aan welke voedselgroepen

Nadere informatie

BIJLAGEN Voorlichtingsbijeenkomsten voeding door diëtisten

BIJLAGEN Voorlichtingsbijeenkomsten voeding door diëtisten TOOLKIT BEWEEGKUUR BIJLAGEN Voorlichtingsbijeenkomsten voeding door diëtisten De toolkit is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en Invorm: Praktijk voor Dieet,- en Sportvoedingsadviezen

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Voeding en sport. 31 oktober 2012 RedFed - Carmen Lecluyse

Voeding en sport. 31 oktober 2012 RedFed - Carmen Lecluyse Voeding en sport 31 oktober 2012 RedFed - Carmen Lecluyse Inhoud 1. Actieve voedingsdriehoek 2. Aanbevelingen 3. Praktische tips 4. Energiebehoefte 5. Etiket lezen 6. Reclame 7. Fabels en feiten Voeding

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Janine van Kalmthout Remko van den Dool Mulier Instituut, Utrecht Februari 2014 Inleiding Het samenwerkingsverband Convenant Gezond Gewicht

Nadere informatie

standaard gebruikers Voedingsmiddel gemiddelde afwijking aantal [%] Overigen 112 92 4952 83 td ochtend 0 4 6 0 td middag 1 7 49 1 td avond 1 11 63 1

standaard gebruikers Voedingsmiddel gemiddelde afwijking aantal [%] Overigen 112 92 4952 83 td ochtend 0 4 6 0 td middag 1 7 49 1 td avond 1 11 63 1 Tabel 24 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoorgebruik (berekening bij gebruikers van tussendoortjes) Project : Basis rapportage VCP (SAS) Weergave:

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Leefregels voor. Gezond blijven. KBO Bernadette Helmond. 23 april 2014

Leefregels voor. Gezond blijven. KBO Bernadette Helmond. 23 april 2014 Leefregels voor Gezond blijven KBO Bernadette Helmond 23 april 2014 1 Senioren leven ongezonder dan 10 jaar geleden - Drinken meer - Roken (vrouwen) - Bewegen minder - Overgewicht - Eenzijdig eten 2 Leefregels

Nadere informatie

VOEDINGSBELEID. Kinderopvang De Klompjes. Gezond Samenzijn. Opgesteld door: Nienke van den Bekerom, Diëtistenpraktijk Beter in Balans

VOEDINGSBELEID. Kinderopvang De Klompjes. Gezond Samenzijn. Opgesteld door: Nienke van den Bekerom, Diëtistenpraktijk Beter in Balans VOEDINGSBELEID Kinderopvang De Klompjes Gezond Samenzijn 2015 Opgesteld door: Nienke van den Bekerom, Diëtistenpraktijk Beter in Balans Bianca Klomp, Kinderopvang De Klompjes Inhoud voorwoord Algemeen

Nadere informatie

week 45 5 november 2013 B2

week 45 5 november 2013 B2 Schoolontbijt onder vuur : Ontbijtje of niet? Een goed ontbijt is belangrijk. Om meer te weten te komen over het ontbijtgedrag van kinderen is een enquête gehouden onder 3064 basisschoolleerlingen uit

Nadere informatie

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten:

Naam: GEZOND ETEN. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf van Vijf.In het midden staan de 5 regels hoe je gezond kan eten: Naam: GEZOND ETEN Gezonde voeding zorgt voor een gezond lichaam. Als je daarbij genoeg beweegt blijf je op een gezond gewicht. Daardoor word je minder snel ziek. Hoe je gezond kan eten zie je in de Schijf

Nadere informatie

Uitgangspunten Wij bepalen wat en wanneer een kind eet. Het kind bepaalt zelf hoeveel hij/ zij eet.

Uitgangspunten Wij bepalen wat en wanneer een kind eet. Het kind bepaalt zelf hoeveel hij/ zij eet. Voeding Inhoud Voeding... 1 Uitgangspunten... 2 Voeding op Polderpret... 3 Fruit en Groente... 3 Tussendoortjes... 3 Leverworst en smeerleverworst... 4 Drinken... 4 Eetmomenten... 4 Voedingsbeleid Polderpret...

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen

Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen Tabel 25 Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen Project : Basis rapportage VCP (SAS) Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering

Nadere informatie

2013-2017. Voedings- en traktatiebeleid

2013-2017. Voedings- en traktatiebeleid 2013-2017 Voedings- en traktatiebeleid 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Ontbijt 3 3. Pauzehap 3. Lunch 3 5. Traktaties 3 Verjaardag van de leerlingen 3 Verjaardag van de docenten Speciale gelegenheden

Nadere informatie

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum Pre-diabetes Vasculair Preventie Centrum Wat is pre-diabetes? Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het glucosegehalte in uw bloed (bloedsuiker) is, vooral s ochtends voordat u gegeten

Nadere informatie

Gezond eten met pubers

Gezond eten met pubers Gezond eten met pubers Slimme tips voor ouders E-Book uitgegeven door Feel Good Coaching, exploitant van Ladyline Parkstad en Ladyline Sittard Gezond eten met pubers Slimme tips voor ouders Als ouder zie

Nadere informatie

Bobbie is net vier geworden, o, wat is hij alweer groot. Hij mag nu naar de basisschool. met schooltas, fruit en brood.

Bobbie is net vier geworden, o, wat is hij alweer groot. Hij mag nu naar de basisschool. met schooltas, fruit en brood. Bobbie is net vier geworden, o, wat is hij alweer groot. Hij mag nu naar de basisschool met schooltas, fruit en brood. Zijn ontbijtje staat al klaar: een boterham of bordje pap, met daarbij een glaasje

Nadere informatie

Diabetes: zo zit dat. Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes. Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen?

Diabetes: zo zit dat. Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes. Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen? Diabetes: zo zit dat Veelgestelde vragen en antwoorden Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen? Wat is diabetes? Diabetes type 1, diabetes type 2 de

Nadere informatie