VERZEKER JE TOEKOMST 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKER JE TOEKOMST 6"

Transcriptie

1 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie experten over het beheer van je vermogen Analyse en langetermijn Persoonlijke fi nanciële planning Hotelkamers Beleggingsvorm in opmars Pensioen Een plan op maat voor zowel werknemers als zelfstandigen INVESTEER IN GOUD OF VASTGOED Herman Du Bois & Patrick Thiron: Alternatieve beleggingen bieden een veilige haven

2 2 DECEMBER 2011 UITDAGING Met de campagne Financiële geletterdheid van FSMA wil de financiële sector meer inzicht bieden in zijn producten. Op die manier hoopt ze de kenniskloof te verkleinen met de consument, vertelt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin. IN DE KIJKER Kenniskloof tussen fi nanciële sector en grote publiek W ij zijn er ons van bewust dat er een kenniskloof gaapt tussen de financiële sector en het grote publiek. Voor ons is het dan ook een permanente uitdaging om consumenten optimaal te informeren over de aangeboden financiële producten zodat zij op basis van hun reële behoeften een juiste productkeuze kunnen maken. Het belang van een degelijk geinformeerde klant komt nog scherper tot uiting in deze crisisperiode. Het grote publiek informeren Febelfin ambieerde reeds in 2008 een campagne aangaande Financiële geletterdheid. Sinds de hervorming van het bancaire en financiële toezicht kwam de campagne onder de nieuwe bevoegdheden van FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. We hopen dat de aanbevelingen die we deden, zullen worden opgevolgd, en dat de campagne begin 2012 van start kan gaan. De bedoeling is om het grote publiek een GPS, een stafkaart, aan te bieden zodat men een beter overzicht krijgt van en inzicht in de mogelijkheden van financiële producten. Boodschap van algemeen nut FSMA en de overheid zijn belangrijke partners, door hun neutraliteit en objectiviteit. Wij deden de suggestie om de campagne toe te spitsen op belangrijke levensmomenten, bijvoorbeeld de aankoop van een eerste woning, huwelijk en pensioen, en dit om de thema s herkenbaar en concreet te maken. Als middel om een groot publiek te bereiken zou men bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op boodschappen van algemeen nut. Ook zou men kunnen denken aan rondreizende bussen als informatiecentra. Ook het belang van sociale media mag niet onderschat worden wanneer men een groot publiek wil bereiken. Vertrouwen in bankiers Door de Euro- en bankencrisis en de uitgebreide aandacht hierover in de media, is het niet makkelijk voor de financiële sector In België is het vertrouwen in bankiers het voorbij e jaar gestegen Michel Vermaerke Gedelegeerd bestuurder van Febelfi n, de Belgische federatie van de fi nanciële sector om zich op een positieve manier te profileren. Nochtans groeit het vertrouwen in België over bankiers. Dat blijkt uit een trust-index enquête over beroepenwaardering waarbij het vertrouwen in bankiers steeg van 44 procent in 2010 naar 46 procent in Het Europese gemiddelde bedraagt slechts 36 procent. Dat we boven het Europees gemiddelde scoren is geen reden om niet hard te blijven werken om het vertrouwen te vergroten, integendeel. Met andere woorden: er is en blijft nog veel werk aan de winkel. Ruimer perspectief Hoewel de financiële markt een breed scala aan interessante producten biedt, zal de consument altijd zelf een evenwicht moeten vinden tussen risico en rendement en dit op zowel korte als lange termijn. Hierbij moet men kijken naar het huidige saldo en de schulden, naar een overzicht van uitgaven/inkomsten en naar de toekomstplannen. Door het opnemen van al deze factoren kan de basis gelegd worden voor een evenwichtige financiële planning met het vooruitzicht op een mooi rendement. PAGINA 10 Een duolegaat is niet alleen gunstig voor nalatenschappen zonder erfgenamen in de rechte lij n, maar ook voor grote nalatenschappen van meer dan met directe erfgenamen is het een goede optie 45% is het percentage dat nichtje Sanne aan successierechten zou moeten betalen, indien er geen sprake is van een duolegaat. We make our readers succeed! VERZEKER JE TOEKOMST, EERSTE EDITIE, DECEMBER 2011 Managing Director: Christophe Demir Editorial Manager: Evi Vanparys Project Manager: Leoni Smedts Tel: Business Developer: Wouter D Huys Subeditor: Daan De Becker Lay-out: I GRAPHIC Foto s: shutterstock.com, tenzij anders vermeld Redactie: Bert Verbeke, Daan De Becker, Caroline Stevens Print & distributie: Roularta Mediaplanet informatie: Tel: Fax: Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige bijlagen die zich richten op een specifi ek thema en de daarbij behorende doelgroep. Zo brengen wij lezer en adverteerder dichter bij elkaar. Deze bijlage wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Trends.

3 NIEUWS Minder risicovolle investeringen door betere planning Vraag: Wat houdt een Persoonlij ke Financiële Planning (PFP) voor particulieren precies in? Antwoord: PFP is een dienst die het hele fi nanciële vermogen analyseert en een langetermij nplanning opstelt die rekening houdt met alle toekomstige (risico) factoren, waardoor de levensstandaard gewaarborgd blij ft. Als ondernemer of vermogende particulier houdt u graag de vinger aan de pols. Alle componenten van uw vermogen wilt u opvolgen. Tom Vermeiren Financial planner Vaak ontbreekt het aan tijd en de materie wordt vooral ook steeds complexer. Fiscaal, juridisch, eco- nomisch en financieel evolueert het snel, zegt Tom Vermeiren, vennoot bij financieel planbureau Stremersch, Van Broekhoven & Partners. Analyseren en inventariseren Een Persoonlijk Financieel Plan uitwerken, gebeurt in verschillende stappen. Eerst analyseren we stap voor stap de totale mix van het vermogen van de klant om een volledig zicht te krijgen op zijn financiële situatie. Daar- na gaan we alle inkomsten en uitgaven (kasstromen) in kaart brengen. Dit is essentieel om aan een deftige financiële planning te kunnen doen. Wij houden hierbij ook rekening met vermindering van inkomsten, juridische aspecten, successie, en de gevolgen van bepaalde beslissingen. Een goede structuur kan je later veel geld besparen, aldus Vermeiren. Een goed plan houdt ook rekening met toekomstige risico s die een zeer directe impact (kunnen) hebben op de fi nanciële situatie Risico s en beleggingen Ten derde gaan we ook bekijken welke de grote risico s zijn. Vooral overlijden, invaliditeit en pensioen hebben een directe impact op iemands financiële situatie. We zien erg vaak dat mensen voor bepaalde zaken (vb. overlijden) oververzekerd zijn en voor andere zaken (invaliditeit) onderverzekerd. Vervolgens gaan wij het vastgoed bekijken. Wat is de marktwaarde maar ook het rendement na aftrek van kosten en fiscaliteit. Want soms moet je je afvragen of een woning verhuren meer opbrengt dan een andere belegging. 1TIP WERK EEN FINANCIEEL PLAN UIT Bij zelfstandigen nemen we daarna ook de vennootschap onder de loep. België is een land van KMO s en dikwijls zijn die gebonden aan één bepaald persoon. Zorg ervoor dat hier ook een economische waarde tegenover staat. Ook fiscaliteit en pensioen zijn hier zeker belangrijk. Actieplan op lange termijn Tot slot gaan we de beleggingen en successie bekijken. Pas als alle voorafgaande stappen goed zijn geregeld, kan je immers voor de juiste beleggingsvorm kiezen, zegt Tom Vermeiren. Het sluitstuk is dan een actieplan met langetermijnvisie, waarmee de klant onder meer naar zijn bankinstelling kan gaan met een zeer concrete opdracht voor zijn portefeuille. Wij bewaken ook de uitvoering. Veel klanten begrijpen het financieel vakjargon niet goed en durven niets vragen aan de bankier. Wij geven hen een uitdaging. En uiteindelijk volgen wij voor de klant ook zijn portefeuille op. Een goede Persoonlijke Financiële Planning behoedt mensen voor risicovolle investeringen omdat zij onder meer beter geïnformeerd zijn. We brengen veel zaken terug naar de basis. Het feit dat we geen commissies ontvangen, maakt ons uniek in België. Als financial planners zijn we aangesloten bij de Europese Vereniging voor Financiële Planners, zodat de klanten weten dat ons advies professioneel, onafhankelijk en betrouwbaar is. CAROLINE STEVENS DECEMBER HOE PAK JE EEN PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING GOED AAN? Als je verzekerd wilt zijn van een financieel zorgeloze oude dag, kan je beter al jong met financiële planning beginnen. Zo pak je het volgens financial planner Tom Vermeiren best aan: Laat je niet leiden door de tip van de week. Niet voor je beleggingen, niet 1 voor fiscaliteit, Kader je investeringen in een langetermijnvisie. De financiële markt is erg veranderlijk en mensen kunnen de gevolgen soms moeilijk inschatten. Ga niet meteen in op beleggingen die op het eerste zicht aantrekkelijk lijken, maar dat op lange termijn misschien niet zijn. Begin tijdig aan je financiële planning. Zonder doel zal je er niet geraken. Als je zeker wilt zijn 2 dat je op latere leeftijd (na pensioen, invaliditeit, ) dezelfde levensstandaard kunt behouden, moet je tijdig beginnen met een financiële planning. Dus liefst zo jong mogelijk! Ook jonge dertigers hebben baat bij een goed, gestructureerd plan. Durf advies in te winnen bij professionals. Raad inwinnen bij een gespecialiseerd planner kan je hel- 3 pen om bepaalde dingen helder te zien en inzicht te krijgen in knelpunten die nog kunnen verbeterd worden. Zo n advies vergt een investering maar loont op termijn omdat je daardoor de juiste keuzes leert maken die aansluiten bij jouw behoeften.

4 4 DECEMBER 2011 NIEUWS Om onze financiële toekomst veilig te stelle die standvastigheid bieden. Omdat zowel ban een vertrouwenscrisis neemt de belangstelling v GOUD EN VASTGO EN RENDABELE PROFIEL Patrick Thiron Functie: Zaakvoerder PGB Trading Leeftijd: 43 Carrière: Niko ( ), Continental ( ), Pfizer ( ), Goudhandelaar ( ), PGB Trading(2008-) Lid van NGC, Numismatique, Beursparels en muntenclub St-Katelij ne-waver. Ervaring: Beleggingsadviseur, financieel management en discretionair vermogensbeheer PATRICK THIRON Waarom zou ik investeren in goud? Goud is een makkelijke business: je koopt aan en je bepaalt zelf wanneer je verkoopt, in volledige vrijheid, zonder verplichtingen. Je kan al goud aankopen vanaf 1 gram tot zoveel je wil. Je verkoopt bovendien naar eigen bestwil. Kortom: je kan volledig zelf beslissen. Wat levert goud mij op? Dit is geen grap maar de realiteit: het rendement van de laatste 5 jaar bedroeg minimum 30% op jaarbasis. Wij verwachten dat dit rendement nog verder zal stijgen gezien de economische en financiële crisis die de eerstkomende periode wellicht niet opgelost raakt. Kortom, goud is een veilige haven en zeker geen zeepbel zoals weleens beweerd wordt. Bij onzekerheid over het financiële systeem is de vraag naar goud om te beleggen immers het grootst. Het volstaat hierom de rendementen van de afgelopen jaren met elkaar te vergelijken. Je kan al goud aankopen vanaf één gram tot zoveel je wil. Je verkoopt bovendien naar eigen bestwil Maar waarom wordt er dan zo weinig gekozen voor alternatieve investeringen? Onbekend is onbemind. Onder alternatieve investeringen vallen verschillende sectoren waaronder edelmetalen, immo, hedge funds, enz Veel particulieren en bedrijfsleiders zijn evenwel niet vertrouwd met deze producten. Goud in het bijzonder wordt dan ook nog eens heel weinig gepromoot en komt slechts sporadisch in de media. Nochtans liggen de rendementen bijzonder hoog. Hoe schat u de rendementen in van andere financiële producten? Ik denk dat het nog steeds de bedoeling is om een bepaald rendement te halen uit een investering of een belegging. Maar als ik de ratings bekijk, en dan neem ik enkel Europa onder de loep, dan begin ik schrik te krijgen. Beurzen zijn heel risicovol en zelfs verlieslatend. Spaarboekjes of staatsbons hebben momenteel heel weinig te bieden. Bovendien word je met een reeks verplichtingen opgezadeld. Je zure spaarcenten moet je verplicht enkele jaren vastzetten en wanneer je vroegtijdig je spaarcenten wil nuttigen, dan verlies je rente. Je houdt in feite het geïnvesteerde bedrag over zonder enig rendement. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Om al die redenen beginnen steeds meer mensen te twijfelen over het rendement van de klassieke financiële producten. Op welke manier kan je goud bewaren? Heel eenvoudig: in je eigen kluis of bij een beheerder. In beide gevallen is het goud in veilige handen. Ook in de toekomst blijft goud een stabiele en waardevaste investering, het zijn de munten die in waarde verminderen. BERT VERBEKE

5 n zoeken we naar producten ken als beurzen kampen met oor goud en vastgoed weer toe. 2TIP 2 SPEEL OP VEILIG DECEMBER ED ZIJN VEILIGE HERMAN DU BOIS Waarom winnen vastgoedbeleggingen aan belang? Hiervoor zijn er aantal eenvoudige verklaringen. In de eerste plaats is er de grote voorliefde van Belgen voor vastgoed: heel wat landgenoten beschikken over één of meerdere vastgoedeigendommen. Daarnaast stellen wij vast dat vastgoed een veilige en zekere haven biedt. Het gevolg hiervan is dat er momenteel een enorme belangstelling is voor vastgoed, in die mate zelfs dat er bijna sprake is van een hype. BELEGGINGEN Vastgoed is een segment dat vele ladingen dekt. Welke deelsegmenten garanderen de beste rendementen? Winkelvastgoed en residentiele projecten zijn veilige beleggingen. In België ligt het leegstandpercentage voor winkels momenteel gemiddeld op 6,6%. Dat is een gezonde situatie en daardoor dreigt er op sommige locaties zelfs een tekort aan winkelvastgoed. De locatie is de belangrijkste parameter voor een succesvolle investering gekoppeld aan de lokale koopkracht en de mobiliteit. Als die parameters aanwezig zijn maakt een investering in een nieuw of een gerenoveerd winkelpand niet eens echt veel verschil. Het direct rendement bij kwalitatief winkelvastgoed ligt momenteel op 6% op jaarbasis. In Belgie ligt het leegstandpercentage voor winkels nu gemiddeld op 6,6%. Wat verklaart het succes van residentieel vastgoed? Veel heeft te maken met de vergrijzing van de bevolking en de vraag in onder meer de zorgsector naar woningen voor senioren. Daarnaast speelt ook de terugkeer naar de steden een rol. Studies wijzen uit dat er in de komende jaren een stijgende vraag zal komen naar residentieel vastgoed in de binnensteden. Op dit moment is er sprake van een tekort en dat beïnvloedt de hoogte van de prijzen op een kunstmatige manier. Het directe rendement bij kwalitatief residentieel vastgoed ligt momenteel op 3% op jaarbasis. Wat zijn de valkuilen waarop men moet letten? De grootste fout die wordt gemaakt is dat men teveel betaalt bij een acquisitie. De appetijt en het enthousiasme zijn vaak zo groot dat men al te gretig ingaat op projecten die kwalitatief niet echt hoogstaand zijn. Gebrek aan kennis van de markt is daarbij het grootste probleem. Een ander probleem bij vastgoedinvesteringen is de geringe kans op risicospreiding. Daarom is het aangewezen om ook te kijken naar niet-beursgenoteerdfondsen. vastgoed- Welke rol kan de vastgoedsector spelen bij het maken van een verantwoorde investering? Door onze kennis van zaken kunnen wij investeerders behoeden voor ondoordachte investeringen. De kunst bestaat erin om een juist evenwicht te vinden tussen risico en rendement. Professionele begeleiding is daarom een must. BERT VERBEKE PROFIEL Herman Du Bois Functie: vennoot bij Quares Leeftijd: 47 Carrière: PricewaterhouseCoopers ( ), Aranäs/Diligentia ( ), Asset&Property Managers ( ), Atisreal ( ), Quares(2006-) Lid van BIV, RICS, ULI Ervaring: Master Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL 1986), Postgraduaat Vastgoedkunde, Audit, Vastgoedbeheer en beleggingen, docent vastgoedbeheer Artesis (2007-)

6 6 DECEMBER 2011 NIEUWS 3TIP ZOEK ALTERNATIEVE BELEGGINGS- MOGELIJKHEDEN JURIDISCHE ASPECTEN BIJ AANKOOP VAN EEN HOTELKAMER Hotelkamers in trek als belegging Vraag: Hoe kunnen beleggers met een beperkt vermogen een graantje meepikken van de hotelmarkt? Antwoord: Dankzij de aankoop van een hotelkamer kunnen beleggers medeeigenaar worden van een professioneel hotel en op die manier ook genieten van de winst. Het fenomeen van een belegging in een hotelkamer dateert al van de jaren 50 in Frankrijk. De financieringswijze slaat de brug tussen private investeerders en de sector van de toeristische logies. In plaats van geld te beleggen op een Bart Slabbinck Projectbegeleider. wispelturige beurs of geld te plaatsen op een spaarboekje tegen een deprimerend rendement, kan de kleine investeerder ook een hotelkamer kopen. De gemiddelde hotelkamer in de Benelux brengt gemiddeld euro/jaar op, volgens een studie van Horwath HTL Consultants. Dit is dubbel zo hoog als in het residentieel vastgoed, opent Bart Slabbinck, projectbegeleider. Het fenomeen van een belegging in een hotelkamer dateert al van de jaren 50 in Frankrij k In de notariële akte staat meteen ook dat hij/zij privatief eigenaar wordt van één of meerdere kamers en mede-eigenaar van alle gemeenschappelijke delen van het hotel. Bij de realisatie van de nieuwe hotels wordt gekozen voor de formule dat hotelkamers allemaal moeten worden opgenomen in de exploitatievergunning van het hotel. Geen tweede verblijf De hotelkamer is in deze optiek geen woning, noch een tweede verblijf. Maar eigenaars kunnen een hotelkamer uiteraard reserveren. Het verschil voor de buitenstaander tussen een appartement en een hotelkamer zijn de aangeboden diensten. In een appartementsgebouw is er geen personeel, onthaal of ontbijtbuffet en zijn er geen gemeenschappelijke faciliteiten. De koper van een hotelkamer mag bovendien niet in zijn kamer wonen VRAAG NAAR NIEUWE HOTELS AAN DE BELGISCHE KUST De laatste jaren verdwenen er flink wat hotels aan de Belgische kust. Terwijl er in 1989 nog 567 hotels waren, goed voor bedden, was dit aantal gedaald in 2009 tot amper 283 hotels, of bedden. Die sterke terugval is enerzij ds te wij ten aan het ontbreken van opvolging voor de vele familiehotels en anderzij ds door het opkopen van kleine hotels door bouwpromotoren. LUXE EN COMFORT Toeristen trekken meerdere keren per jaar voor korte periodes naar de kust. Ze verwachten daarbij de nodige luxe. FOTO: PRIVÉ als hoofdverblijfplaats of domicilie. Het eigen gebruik van de hotelkamer is niet het hoofdopzet van de formule. De gemiddelde hotelkamer in de Benelux brengt gemiddeld euro/jaar op Impuls voor kusttoerisme Het hotelaanbod neemt dus spectaculair af, terwijl het huidige vakantiepatroon aantoont dat toeristen meerdere keren per jaar naar de kust afzakken voor vrij korte periodes. Bovendien verlangen toeristen daarbij voldoende luxe en comfort. Voor de West-Vlaamse overheid is de uitbouw van nieuwe hotels aan de kust één van de beleidsprioriteiten. De hoge grondprijzen vormen echter vaak een onoverkomelijke hindernis voor de hotelsector. Familiale hotels ruimen plaats voor performante ketenhotels, zoals de superettes vervangen werden door supermarktketens. BERT VERBEKE Is deze financiering geen vorm van timesharing? In tegenstelling tot timesharing wordt de particuliere belegger hier de enige eigenaar van de hotelkamer of suite. Wie financieel participeert koopt geen lucht, maar een tastbaar vastgoed beschreven in een notariële akte. Wat als het hotel failliet gaat? In een worstcasescenario waarbij het hotel geen succes heeft en de deuren sluit, draagt de exploitant de gevolgen van de vereffening. De belegger behoudt zelf zijn onroerend goed waarvan de waarde doorgaans niet vermindert. Hoe kan een belegging in een hotelkamer fiscaal worden geoptimaliseerd? De fiscus kent eenzelfde aantal voordelen toe als bij de aankoop van enig ander vastgoed. Een extraatje is dat vennootschappen of zelfstandigen hun BTW kunnen recupereren. Kunnen verkochte hotelkamers wel de classificatie hotel krijgen? Hotels moeten uiteraard beantwoorden aan het Toeristisch Logiesdecreet van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 en aan de uitvoeringsbesluiten. Deze regelgeving verbiedt de verkoop van hotelkamers overigens niet. BERT VERBEKE

7 NIEUWS DECEMBER WINST. Door appartementen in detail te verkopen in plaats van in blok, creëer je 25 procent extra meerwaarde. EXPERTISE In de huidige economie, met de financiële crisis die voortdurend om de hoek toekijkt, biedt beleggen in vastgoed een veilige haven voor je geld. Een grote drempel hierbij is de vaak grote investering die een dergelijke belegging met zich meebrengt, maar ook hiervoor bestaat er een alternatief in de vorm van een vastgoedbevak. Xavier Mertens, CEO van de residentiële vastgoedbevak Home Invest Belgium, legt uit: Een bevak is een beursgenoteerd vastgoedfonds, erkend door de Belgische Bankcommissie. De werkwijze loopt volledig gelijk met het kopen van gewone aandelen. Je koopt aandelen bij een bedrijf dat belegt in de markt. Zo worden de risico s tot een minimum beperkt: je kan je niet vergissen en hebt geen kopzorgen of miserie. Een bijkomend voordeel is de grote liquiditeit: je kan je investering op elk moment verzilveren. De drempel om te investeren is ook een stuk lager dan wanneer je zelf een woning of appartement als belegging zou aankopen. We spreken dan toch al snel over tot euro. Via de werkwijze met aandelen van een vastgoedbevak kan je kiezen welk bedrag, hoog of laag, je investeert. Rendement Aanvankelijk heerste er veel scepticisme ten opzichte van het rendement van residentiële vastgoedbevaks. Maar intussen staan de cijfers als een huis. Momenteel staat het dividend op ongeveer 4,25%, een stuk hoger dus dan het traditionele spaarboekje. Daarnaast, en dat vergeten veel beleggers, moet je op middellange termijn de meerwaarde van het vastgoed zelf meerekenen. Het gemiddelde totale rendement (dividend plus meerwaarde) van de voorbije tien jaar ligt juist boven de 11 procent per jaar, wat toch bijzonder sterk is. Veel te vaak staren mensen zich blind op het directe rendement en vergeten ze die meerwaarde op middellange termijn. Voor wie nog twijfelt of beleggen in residentieel vastgoed een goede zet is, heeft Mertens nog enkele klinkende argumenten. Het is duidelijk dat de huidige evolutie op de financiële markten voor FOTO: PRIVÉ Ontdek de meerwaarde van een vastgoedbevak Vraag: Waarom beleggen via een residentieel vastgoedbevak? Antwoord: Naast een onmiddellij k dividend profi teer je op termij n ook van de meerwaarde op het gebouw. EXPANSIE Demografische vooruitzichten op basis van een studie van het Belgisch Planbureau: Tegen 2060 telt België 2 miljoen extra inwoners, wat het totaal op 13 miljoen brengt. In het Brussels Hoofdstedelij k Gewest komen er maar liefst 30% meer mensen bij. De gezinsverdunning zet zich voort: van 2,3 inwoners per gezin naar 2,1 inwoners per gezin binnen 30 jaar. Door deze factor alleen neemt de nood aan huisvesting met 10% toe. een zware aardschok zorgt. Het is dan ook noodzakelijk om elke beleggingsportefeuille te spreiden. De vastgoedsector wordt meer en meer als een veilige thuishaven ervaren en hoort dan ook in elke Het gemiddelde jaarlij kse rendement (dividend + meerwaarde) van de voorbij e tien jaar ligt boven de 11% Xavier Mertens CEO Home Invest Belgium portefeuille thuis. Bovendien kan verwacht worden dat woningvastgoed in de toekomst verder goed blijft scoren. Huisvesting is een basisbehoefte. Uit een recente studie van het Belgisch Planbureau (zie kader) blijkt dat factoren als de demografische expansie en de gezinsverdunning ervoor zullen zorgen dat de vraag naar woningen en appartementen in de toekomst verder beduidend zal toenemen. Uitgaande van een stabiele rentevoet wil dat ook zeggen dat de prijzen nog zullen stijgen en daaraan gekoppeld je belegging in residentieel vastgoed dus meer zal opbrengen. Beursspel Een belegging die enkel voordelen oplevert, bestaat natuurlijk niet. Dat geeft Mertens ook grif toe: Het blijft een belegging in aandelen. Zelfs als de vastgoedprijzen zelf constant blijven, kan de waarde van je aandeel tijdelijk dalen door het beursspel. Het jaar 2008 is daar een mooi voorbeeld van: er was niets wezenlijks aan de hand op de residentiële vastgoedmarkt, maar door de economische en financiële crisis ging de waarde van de aandelen met ongeveer 30% omlaag. Helemaal zonder risico is een beursbelegging nooit, maar ik durf wel te stellen dat beleggen in een residentiële vastgoedbevak op dit moment en in de toekomst een heel veilig alternatief is voor vele andere beleggingsvormen. DAAN DE BECKER 3 TIPS VOOR BELEGGINGEN IN VASTGOEDBEVAKS Bij een belegging in vastgoedbevaks zijn er een aantal zaken waar je vooraf zeker rekening mee dient te houden. Hieronder enkele tips volgens Xavier Mertens. Bij vastgoedbevaks moet je 1 steeds het onderscheid maken tussen de 4 sectoren (kantoren, logistiek vastgoed, winkelvastgoed en residentieel vastgoed). In de sector residentieel vastgoed valt het aparte businessmodel op: naast het normale meerwaardepotentieel dat elke belegging in vastgoed op termijn kan meebrengen, is er immers een tweede bron van meerwaarden: wanneer op termijn een gebouw verkocht wordt, gebeurt dit via individuele verkoop, appartement per appartement. Zo kan nog eens ruim 25% extra meerwaarde gecreëerd worden, via het prijsverschil tussen de originele aankoop in blok en de uiteindelijke verkoop in detail. Plaats voor jezelf een limiet bij 2 het intekenen op de belegging. Deze limiet kan doelen op de prijs die je vooraf wil betalen of het aantal aandelen dat je wil kopen. Beleggen in residentieel vastgoed biedt een grote liquidi- 3 teit, maar de beleggingsvorm is toch vooral bedoeld als belegging op middellange termijn. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om binnen een periode van anderhalf jaar opnieuw te verkopen, zo kan je te weinig profiteren van de meerwaarde. De belegging is als het ware een basis voor je beleggingsportefeuille.

8 8 DECEMBER 2011 INSPIRATIE Sparen voor je pensioen Nieuwbakken minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne maakt werk van de hervorming van ons pensioenstelsel. Hierbij hoort op korte termijn onder meer de optrekking van de minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar. De duur van een volledige loopbaan zal tegen 2015 bijgesteld worden van 35 naar 40 jaar. Pensioensparen wordt zo nog belangrijker, je kan er dan ook best zo vroeg mogelijk mee beginnen.

9 INSPIRATIE Je job bepaalt de kwaliteit van je leven Vraag: In welke mate heeft je jobkeuze een invloed op je toekomst? Antwoord: Een stabiele werkplek waar je je thuis voelt en waar je de kans krij gt je te ontplooien zorgt voor een comfortabel en zeker gevoel. Stephanie is 29 jaar en werkt nu ruim drieënhalf jaar bij haar huidige werkgever. Een vrij lange periode, waardoor ze toch heel wat zekerheid heeft over haar inkomen. Toch kiest Stephanie niet voor de gemakkelijkste weg: in februari geeft ze haar carrière een nieuwe impuls en start ze bij een nieuwe werkgever. Ik heb al een redelijk hobbelig parcours doorlopen, lacht ze. Op mijn 23ste ben ik op de arbeidersmarkt terechtgekomen via enkele interimcontracten. Nu, elk weekeinde afwachten of je de volgende week kan werken, is geen ideale situatie. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf waar ik in vaste loondienst aan de slag kon. Dat is vrij snel gelukt, maar ik werkte er zes op zeven en vond dat toch wat van het goede teveel. Bij mijn daaropvolgende werkgever ontbrak het dan weer aan kansen om door te groeien. WERKPLEZIER. Voor veel werknemers is een goede werksfeer minstens even belangrijk als het loon. FOTO: STEELCASE Nieuwe weg Een situatie waar Stephanie nu bij haar huidige werkgever opnieuw in beland is. We hebben sinds twee jaar een nieuwe baas. Een sympathiek man, maar ik heb niet langer het gevoel dat hier een mooie toekomst voor me is weggelegd. Er worden veel beloftes gemaakt die uiteindelijk niet nagekomen worden. De focus ligt ook vooral op de cijfers die je kan voorleggen. Ik vind dat er te weinig geïnvesteerd wordt om de werknemers verder te laten ontwikkelen in hun job. Na een tijdje geraak je gedemotiveerd. Ik heb dan ook besloten een nieuwe weg in te slaan. Bij mij n keuze voor een werkgever kij k ik ook naar voordelen als pensioensparen en woon-werkafstand 4TIP GA MET PLEZIER WERKEN Professioneel advies Hierbij liet ze zich bijstaan door enkele rekruteringsbureaus en professionele instanties. Om een job te vinden, moet je natuurlijk zelf proactief te werk gaan. Toch hebben die instanties me een heel eind op weg geholpen. Je bezorgt je CV, gaat even op gesprek en zij brengen je regelmatig in contact met potentiële werkgevers. Daarnaast kan je natuurlijk ook putten uit hun gegevensbestanden, waardoor je op korte termijn een heel goed overzicht krijgt van het marktaanbod. Veranderen van job houdt natuurlijk ook een risico in. Je geeft een stuk van je zekerheid uit handen. Het voordeel is dat ik nog geen kinderen heb, waardoor ik het risico wel kon nemen. Ik geef toe dat als ik enkele jaren ouder zou zijn, ik meer moeite zou hebben om de stap te zetten. Als je eenmaal gesetteld bent, doe je automatisch meer moeite om op dezelfde plaats te blijven. De huidige generatie vijftigers en zestigers startte vroeger met het idee om een hele carrière op te bouwen bij hetzelfde bedrijf, de schoolverlaters van vandaag zijn fervente jobhoppers. Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen. Stephanie: Dat komt volgens mij grotendeels door het eentonige karakter van veel beroepen. Ik heb de indruk dat een werknemer enkele jaren geleden meer het totaalpakket binnen het bedrijf moest beheersen en zo ook meer afwisseling had in zijn job. Vandaag de dag is elke functie zo gespecialiseerd, dat je eigenlijk in een soort vakje wordt weggestopt. Werkplezier Bij mijn keuze voor een werkgever kijk ik, ondanks mijn jonge leeftijd, ook naar voordelen als pensioensparen en woon-werkafstand. Op het werk zelf vind ik een goede sfeer belangrijk. Natuurlijk wil ik veel verdienen, maar liever enkele euro s minder en werken in een positieve omgeving, dan pakken geld verdienen zonder dat je plezier beleeft aan je job. Die bepaalt uiteindelijk voor een groot deel de kwaliteit van je leven. *STEPHANIE IS EEN FICTIEVE NAAM, DE GEÏNTERVIEWDE WENSTE ANONIEM TE BLIJVEN. DAAN DE BECKER DECEMBER TIPS OM EEN GOEDE VACATURE OP TE STELLEN Een hulpmiddel bij het opstellen van je vacature is de AIDA-techniek. AIDA staat voor: aandacht (Attention), interesse (Interest), motiveren (Desire) en actie (Action). Aandacht Gebruik een correcte functienaam. Situeer je bedrijf: wat zijn je activiteiten, wie zijn je klanten, waar ben je gevestigd en wat zijn je doelstellingen? Interesse Omschrijf de taken en verantwoordelijkheden duidelijk. Geef aan waar de uitdagingen liggen binnen de functie en wat het aantrekkelijke is. Motiveren Zet in de verf wat je te bieden hebt: loon, arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen, loopbaanperspectieven, de werksfeer Actie Beschrijf hoe de kandidaten kunnen solliciteren en aan wie ze hun sollicitatie moeten richten. Als ze kunnen bellen of mailen, vergroot de snelheid van de sollicitatieprocedure en verlaagt de drempel voor de sollicitanten. Geef aan wat de verschillende stappen van de selectieprocedure inhouden en plak er eventueel ook een termijn op. BRON: VDAB

10 10 DECEMBER 2011 INSPIRATIE 5TIP SCHRIJF EEN TESTAMENT VOORBEELD Duolegaat praktisch bekeken Durf nu aan later denken Vraag : Hoe zorg ik ervoor dat mij n erfenis niet in rook opgaat? Antwoord: Sla een dubbelslag. Beperk de successierechten voor uw nabestaanden en steun een goed doel met een duolegaat. aan iemand die buiten de directe lijn van verwantschap valt. Verre familieleden of erfgenamen zonder familieband zien bij een erfenis 45 procent van het geschonken bedrag verloren gaan aan successierechten. Dit kan zelfs nog hoger oplopen als het gaat om een bedrag heeft geen belang. Een testament kan op elk moment worden aangepast en enkel de laatste versie van het document zal gevolgd worden. In dat testament wordt een legaat opgenomen ten voordele van één of meerdere personen: de erfgenamen. ADVIES boven Bij een duole- Bij een gaat wordt deze last overgenomen door het gekozen goede doel. Het duolegaat goede doel neemt de 45 procent worden de successierechten over en betaalt in successierechten Vlaanderen, indien het doel een erkende vzw is, maar 8,8 procent successierechten op het eigen gekre- doel betaald door het goede gen bedrag. De erfgenaam ziet zijn erfenis dus niet slinken terwijl het goede doel dankzij de schenking een duwtje in de rug krijgt. Iedereen wint. Vervolgens wordt aan het tes- tament een legaat toegevoegd ten voordele van een erkende vzw, dit is het goede doel dat men wenst te steunen. Eens deze drie elementen Je hebt er hard voor gewerkt en wil dan ook dat je nalatenschap je erfgenamen een duwtje in de rug kan geven. Een erfenis is echter onlosmakelijk verbonden met successierechten en hoe verder de familieband, hoe hoger de fiscale last. Fiscaliteit houdt geen rekening met emotionele banden, maar gelukkig kan je zelf heel wat doen om je erfgenamen een financiële kater te besparen. Meer nog: wie echt een positieve boodschap wil achterlaten, kan via een duolegaat zowel de familie als een goed doel gelukkig maken. Win-winsituatie Bij een duolegaat beslist de erflater om naast het bedrag dat naar de erfgenamen gaat, een bedrag aan een goed doel na te laten. Dit is niet alleen een mooi gebaar, goede doelen kunnen immers alle steun gebruiken, het kan eveneens fiscaal interessant zijn wanneer men een deel van zijn erfenis wil schenken Testament Een duolegaat is in principe een vorm van successieplanning: het is een instrument dat er op een legale manier voor zorgt dat de successierechten zo laag mogelijk gehouden worden. Aangezien dit juridisch mooi in elkaar moet passen, is het belangrijk er op toe te zien dat elke administratieve en juridische stap juist wordt gezet. Een duolegaat moet aan drie voorwaarden voldoen. De erflater moet in de eerste plaats een testament opstellen, dit gebeurt doorgaans in overleg met een notaris. Wanneer dit gebeurt DRIE SOORTEN TESTAMENTEN LEGAAL De erflater moet in de eerste plaats een testament opstellen, dit gebeurt doorgaans in overleg met een notaris. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM Het eigenhandige testament: een testament dat door uzelf handgeschreven wordt. Het notariële of authentiek testament: de notaris stelt het testament op met twee getuigen of een tweede notaris Het internationaal testament: dit wordt in samenwerking met de notaris opgesteld en is aangewezen in een internationale context vastliggen, is alles geregeld om het nalatenschap optimaal te verdelen. In principe kan een testament zelf geschreven worden. Toch is het aangewezen een beroep te doen op een notaris of raadsman. Die kan immers de fiscaal interessantste verhouding berekenen voor uw giften en aangezien het testament te allen tijde aangepast kan worden naar uw wens en persoonlijke levenssituatie behoudt u ook dan de persoonlijke controle over de inhoud. Vraag advies Algemeen gesteld is een duolegaat vooral gunstig voor nalatenschappen zonder erfgenamen in de rechte lijn waarvoor hoge successierechten aangerekend worden. Ook voor grote nalatenschappen (meer dan ) met directe erfgenamen is een duolegaat een goede oplossing, aangezien het grote kapitaal de directe erfgenamen met een aanzienlijke som successierechten zal confronteren. Wie de stap wil zetten naar een duolegaat, bespreekt dit best vooraf met de notaris. Elke situatie vraagt een aparte berekening en uw testament verdient de nodige persoonlijke aandacht. Zo bent u er zeker van dat uw nalatenschap goed terecht komt. CARMEN VAN OERS Jan, een alleenstaande man zonder kinderen, is al enige tijd ziek en wil zijn kapitaal veiligstellen. Hij beslist dat hij aan zijn nichtje Sanne wil nalaten voor de goede zorgen. Sanne betaalt 45% successierechten op een schijf tot , want voor neven, nichten, tantes, ooms en vreemden wordt het hoogste tarief aangerekend. Dit betekent dat zij zal moeten betalen. Van het geschonken bedrag houdt ze dan over. Jan kan er echter ook voor kiezen om een duolegaat aan te gaan. Dit keer verdeelt hij zijn vermogen tussen zijn nichtje Sanne, die krijgt, en een goed doel, dat krijgt. In dit geval betaalt Sanne geen successierechten, want die worden door het goede doel betaald. Zij houdt dus netto over. De organisatie in kwestie betaalt de 45% successierechten van Sanne en 8,8% op het eigen bedrag: x 45% = x 8,8% = 880 Dit geeft een totaalbedrag van waardoor de organisatie netto overhoudt. Als Jan nalaat aan zijn nichtje ontvangt het Vlaams Gewest Bij duolegaat krijgt het Vlaams Gewest De fiscus ontvangt dus minder! Successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Raadpleeg altijd een notaris en laat de berekening maken voor uw specifieke geval! 45% is het percentage dat nichtje Sanne aan successierechten zou moeten betalen, indien er geen sprake is van een duolegaat. CARMEN VAN OERS

11

12 12 DECEMBER 2011 INZICHT 6 PENSIOENTIPS Werk langer De overheid stimuleert sparen voor je pensioen door 1 langer te werken. Als zelfstandige blijven werken tot je 65ste is voordelig: je pensioenplan zal een lager taxatieniveau genieten en bovendien bouw je vanaf je 62ste daarnaast ook een wettelijk pensioenvoordeel op via de pensioenbonus. DRIE PIJLERS Het Belgisch pensioenstelsel berust op drie pijlers: wettelijk pensioen, collectieve oplossingen en individuele oplossingen. FOTO: JOHAN VANBECELAERE, IN OP- DRACHT VAN FIDEA COMMUNICATIE Vraag: Hoe kan een zelfstandige ondernemer zijn toekomst financieel veiligstellen? Antwoord: Door werk te maken van een plan, samengesteld uit oplossingen die kapitaal- en rentegarantie combineren, zegt Frank Oushoorn, adviseur Leven bij Fidea Verzekeringen. Het recept voor de toekomst: een pensioenplan op maat Het stelsel van extralegale pensioenstelsels met zijn diverse formules is zeer complex. Niemand lijkt nog goed te weten wat hij moet doen. Zomaar een pensioenplan afsluiten is geen optie. Standaardoplossingen zijn immers niet voorhanden, je statuut is bepalend. Daarom is het een must om een gepersonaliseerd verzekeringsplan uit te werken. Afhankelijk van je situatie brengt dit verzekeringsplan de risico s van vandaag, maar ook van later in kaart. Op basis daarvan kan men een juiste keuze maken. Behoeften bepalen Het Belgisch pensioenstelsel berust op drie pijlers: de eerste is het wettelijke pensioen; de tweede pijler omvat oplossingen die collectief kunnen uitgewerkt worden; de derde pijler groepeert alle oplossingen waarop men individueel een beroep kan doen. Een pensioenplan moet uitgaan van de individuele behoeftes. Er kan een plan worden opgesteld in functie van de opbouw van spaarreserves, desgevallend aangevuld met een waarborg bij overlijden en/of ongevallen en een waarborg arbeidsongeschiktheid. Kiezen tussen twee formules Twee formules springen in het oog: VAPZ Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en IPT Individuele PensioenToezegging/groepsverzekering. Het VAPZ is de formule bij uitstek voor opbouw van een extra legaal pensioen. Bij een VAPZ betaalt de ondernemer zelf zijn premie. De formule genereert een direct belastingvoordeel: de gestorte premies worden afgetrokken van de beroepsinkomsten. Op die manier daalt niet alleen de belastingdruk, maar ook de basis waarop de sociale bijdragen van de zelfstandige worden berekend. Naast het klassieke VAPZ kan er ook gekozen worden voor het sociale VAPZ : hier is er sprake van een hogere premiezetting waarbij 10 procent wordt gestort in een solidariteitsfonds. Dit solidariteitsfonds is bestemd voor het uitkeren van een premie in geval van invaliditeit na een ongeval of een ziekte. Frank Oushoorn Adviseur Levensverzekeringen Standaardoplossingen zijn niet voorhanden en daarom is het een must om een gepersonaliseerd verzekeringsplan uit te werken Bedrijf betaalt voor u De IPT/groepsverzekering vertrekt vanuit het basisadagium gij zult nooit zelf betalen wat uw bedrijf voor u kan betalen.bij deze formule is de door de onderneming betaalde premie integraal aftrekbaar als bedrijfslast, althans in zoverre de 80 procent regel wordt gerespecteerd. Deze 80 procent regel stelt dat uw extra wettelijk pensioen kleiner is dan 80 procent van uw salaris, verminderd met uw wettelijk pensioen en vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. De vennootschap zorgt alzo op een fiscaal gunstige manier voor het aanvullend pensioen van zijn zaakvoerder(s). 80% Als uw wettelijk pensioen kleiner is dan 80% van uw salaris, verminderd met dat pensioen en vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk, dan is de door de onderneming betaalde premie integraal aftrekbaar bij een IPT-formule. Sluit een verzekering af Bij het afsluiten van een 2 IPT/groepsverzekering is het van het grootste belang te zorgen dat het 80% plan conform loopt. Zo hebben jij en je onderneming gemoedsrust bij een eventuele controle. Doe alles conform de wet De fiscus gaat nog strenger 3 toekijken of de opgebouwde rechten rond je pensioen wel volledig in overeenstemming zijn met de wet. Hiervoor zal de fiscus gebruikmaken van het pensioencahier dat een overzicht geeft van alle opgebouwde pensioen in de loop der jaren. Raadpleeg je verzekeringsbemiddelaar De rol van een verzekeringsbemiddelaar mag niet 4 worden onderschat: met zijn hulp kom je te weten of je al dan niet in orde bent met de wettelijk vereiste voorwaarden om te voldoen aan de beloofde fiscale voordelen. Luister naar de fiscus Gebruik de mogelijkheden 5 die de fiscus je geeft, het kan je een aardig fiscaal voordeel opleveren. Voor een individu kent een uitgesteld loon een veel gunstiger taxatie dan het huidige loon, voor een bedrijf zijn gestorte premies aftrekbaar als bedrijfslast. Begin nu Als je nu geen actie onderneemt, kom je vaak te laat. 6 Als je later enkel van je wettelijk pensioen moet leven, zal je overal veel voor betalen. De zorg voor een aanvullend pensioen is met andere woorden geen overbodige luxe, maar een bittere noodzaak. BERT VERBEKE

13 EXPERTPANEL Vraag 1 Wat weerhoudt mensen nog vaak om het beheer van hun vermogen uit te besteden? Vraag 2 Om welke reden zouden particulieren zich moeten wenden tot een vermogensbeheerder? DECEMBER Vraag 3 Waar liggen de investeringsopportuniteiten voor 2012? Christophe Van Canneyt Head of Fixed Income & Structured Products bij Puilaetco Dewaay De bancaire crisis heeft voor een vertrouwensdeuk gezorgd bij de mensen over hun bankiers. Dit is ook uitgebreid aan bod gekomen in de pers en heeft voor veel mensen de deur dicht gedaan om het beheer van hun vermogen uit te besteden. De aangekochte producten waren niet transparant, te complex of de risico s waren niet geheel duidelijk. De beleggers willlen beter geïnformeerd worden en de controle over hun vermogen behouden. Het is steeds een kwestie van vertrouwen wanneer men zijn vermogen door een andere partij laat beheren en het is net dat vertrouwen dat door veel partijen beschaamd is. De voornaamste reden is de kennis en kunde die een vermogensbeheerder vertegenwoordigt.de service die een vermogensbeheerder biedt, is belangrijk. Bovendien is het aspect alertheid van deze vermogensbeheerder zeker in deze woelige tijden des te groter en belangrijker geworden. Vandaag spelen niet enkel de financiële facetten maar ook economische, ethische, juridische en sociale aspecten een rol binnen het begeleiden en beheren van een vermogen. De vermogensbeheerder moet naast het beheren van de portefeuille een vertrouwenspersoon zijn. Na een veelbewogen 2011 start 2012 onder een slecht gesternte. De Europese economie balanceert op de rand van een recessie, en er heerst grote onzekerheid over het lot van de euro. De markten verkeren in een wait and see -stemming, met minimale bereidheid tot het nemen van aandelenrisico s. Bij signalen dat de politici de aanslepende crisis onder controle krijgen zouden de aandelenmarkten wel eens een stevige opsprong kunnen maken. Op rentevlak mogen we niet veel verwachten: de rente zal nog geruime tijd laag blijven. Kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties of obligaties in hoge rente deviezen kunnen hier een alternatief bieden. We hebben met de financiële markten een zeer moeilijk decennium achter de rug. Mensen reageren daarop met een zeker wantrouwen en dat leidt tot immobilisme. Men durft geen beleggingen meer te doen. Mensen investeren hun geld liever in veilige spaarboekjes of staatsbonnen. Deze producten zijn echter niet zo veilig als de meeste mensen denken: ze zijn een slechte optie als je wilt voorbereid zijn op een mogelijke inflatie. Het is beter aan langetermijnplanning te doen en te (laten) bestuderen hoe je vermogen zal evolueren in de toekomst. Vermogensbeheer is zeker niet alleen een zaak voor de superrijken. Want te weinig mensen weten hoe hun vermogen op langere termijn zal evolueren en welke de noden zullen zijn na bijvoorbeeld pensionering, ziekte of overlijden. Een private banker zal in de eerste plaats het hele vermogen analyseren en in kaart brengen. Wat hebben we nu? Wat kunnen we de komende jaren nog verwachten? En wat zijn de doelstellingen voor de toekomst? Pas wanneer we een duidelijk zicht hebben op het totale vermogen, kan een degelijk beleggingsplan op maat van de klant uitgewerkt worden. Velen vrezen dat er in Europa een recessie zal zijn. Maar gelukkig is de wereld groter dan Europa. Ik raad mensen aan te kiezen voor beleggingen in onder andere aandelen van internationale bedrijven, die wereldwijd actief zijn en dus kunnen inspelen op de economische groei buiten Europa. Ook gespreide beleggingsfondsen en open architecture enkel investeren in de beste fondsen voor een bepaald financieel product blijven interessant. Mijn ultieme tip voor 2012 is: spreid je vermogen. Beleg een deel in aandelen, in munten of beleggingsfondsen, maar zeker niet in cash euro s! Stefaan Casteleyn Managing Director bij Merit Capital De financiële sector heeft een enorme imagodeuk gekregen door de bankencrisis. Bovendien zit er in de vermogensbeheersector veel kaf tussen het koren. Veel vermogensbeheerders stellen de belangen van de cliënten niet centraal, waardoor zij het laatste decennium niet in staat zijn geweest het vermogen van hun cliënten in stand te houden; veel cliënten hebben zelfs enorme verliezen geleden. Andere teleurstellingen zijn gebaseerd op totaal gebrek aan een consistente en eenduidige visie en aan transparantie op het vlak van de beleggingen én kosten. Een professionele vermogensbeheerder, die de belangen van de cliënt centraal stelt, dient het vermogen van de cliënt te beschermen en meerwaarde te creëren op langere termijn. Hierin is het belangrijk om op zoek te gaan naar beleggingen die beantwoorden aan strenge kwaliteitscriteria en ondergewaardeerd zijn. Dit vereist een heldere beleggingsvisie, een consistente beleggingsstijl en een gedisciplineerde waarderingsmethodologie. Kortom: héél veel huiswerk! Hierdoor ben je in staat om de risico s van beleggen te managen. Een goede vermogensbeheerder knows what you own! Voor 2012 raden wij een overweging aan in bedrijfsactiva; al naargelang het risicoprofiel van de cliënt is dit in aandelen of bedrijfsobligaties. Vervolgens raden wij aan voldoende activa te beleggen buiten de eurozone. Na een decennium van relatieve sterkte is het niet uit te sluiten dat de euro de volgende 10 jaar substantieel verzwakt ten aanzien van andere munten. NOK, AUD en munten van opkomende landen dragen onze voorkeur weg. Ten derde raden wij aan om activa te kopen met lange duraties. Het is immers onze overtuiging dat de deleveraging de rentevoeten laag zal houden. Wij zijn ervan overtuigd dat de inflatie in 2012 lager zal liggen dan in Maarten Rooijakkers Managing Director bij CapitalatWork

14 14 DECEMBER 2011 INSPIRATIE Vraag: Waarom mag je niet te lang wachten om met je toekomst bezig te zijn? Antwoord: Hoe vroeger je ermee start, hoe meer invloed je hebt op je toekomstige geluk. 1 GELUK DWING JE ZELF AF 3 4 GETUIGENIS TIENEN Je bent jong en de hele wereld ligt aan je voeten. Althans, zo lijkt het als je in de pubertijd zit. Eenmaal de twintig voorbij, komt je in de realiteit terecht: mama en papa blijven niet alles betalen en, jawel, het leven is duur als je je niet langer kan beperken tot uitgaan en mooie kleren kopen. Stilaan komt de verplichting om een eigen leven op te bouwen: een vaste job, een eigen huis en als het even kan een levensgezel. Een mooi spaarpotje Kristof Desmet uit Tienen is 28 jaar, heeft sinds anderhalf jaar zijn eigen huis, werkt dicht bij zijn woonplaats en is daarnaast ook vrijwilliger bij de brandweer. Hij vertelt over de drang om op eigen benen te staan en je toekomst in handen te nemen. Nog tijdens mijn studies werkte ik in de weekends in de horeca om een centje bij te verdienen. Ik kwam thuis nooit iets tekort, maar mijn zus en ik kregen wel de boodschap mee dat niet alles ons in de schoot zou worden geworpen. Daarom vond ik het belangrijk om al op jonge leeftijd mijn eigen geld te verdienen. Door de jaren heen leg je dan best wel een mooi spaarpotje aan. Na mijn studies ben ik vrijwel onmiddellijk beginnen te werken. Eerst in een sigarenfabriek in het Leuvense, later bij de Tiense stadsdienst, waar ik intussen al vijf jaar actief ben. Ik kan met de fiets naar mijn werk gaan en heb bijgevolg geen last van files of vertragingen. Het lijkt een kleine meerwaarde, maar de tijd die je wint, is kostbaar, zegt Kristof. De bouw van mijn huis heeft alle voorrang gekregen. Zo ben ik bewust enkele jaren niet op vakantie gegaan Moeilijke keuze Die tijd vulde hij dan ook nuttig in. Nog voor zijn 25ste startte hij met de bouw van zijn eigen huis. Ik had al een tijdje met mijn toenmalige vriendin een appartementje gehuurd, maar toen die relatie over was, stond ik voor een moeilijke keuze. Enerzijds wilde ik niet alleen opdraaien voor de huur, anderzijds zag ik het op mijn leeftijd niet langer zitten om thuis te blijven wonen. Niet zo heel ver van het ouderlijke huis stond er een stuk bouwgrond te koop. Doordat ik door mijn job de nodige vrije tijd had en een aardige spaarpot had opgebouwd, kwam het idee om zelf mijn huis te bouwen. Veel jongeren wachten tot ze een stabiele relatie hebben, maar ik wilde zekerheid verwerven. Vanuit mijn opleiding elektriciteit had ik wel wat achtergrondkennis, maar bij het bouwen van een huis komt toch heel wat meer kijken. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn familie. Samen met mijn vader heb ik een cursus tot metser gevolgd en tijdens de werken kreeg ik zelfs hulp van de grootouders. De werken zelf hebben ruim twee jaar geduurd, maar financieel heb ik heel wat uitgespaard. En vooral: doordat ik alle tijd kon nemen om het huis af te werken en zoveel mogelijk zelf heb kunnen doen, ben ik er zeker van dat ik iets voor het leven heb opgebouwd. Ik ben nu volledig onafhankelijk van een relatie en kan dus ook nooit op straat komen te staan. Brandweerman Financieel waren de afgelopen jaren niet makkelijk voor Kristof, maar dankzij een verstandig budgetbeheer hield hij alles onder controle. Mijn huis heeft alle voorrang gekregen. Zo ben ik bewust enkele jaren niet op vakantie gegaan. Ik kocht me liever een degelijke keukentafel dan euro te spenderen aan een 14-daagse strandvakantie. Daarnaast ben ik naast mijn vaste job ook actief als vrijwilliger bij de brandweer. Dat is enerzijds een passie, maar anderzijds is het ook financieel een mooie bonus. Eentje die ik zeker kan gebruiken. Ik ben zeker niet de grote ondernemer of de allerslimste kerel, maar ik ben wel iemand die vooruit wilt in het leven en niet te beroerd is om te investeren in zijn toekomst. Geluk dwing je zelf af. DAAN DE BECKER 7 DRIE PIJLERS 1. De fundamenten en kelder worden gebouwd. 2. Kristof volgde een cursus tot metser, waardoor hij heel wat kosten kon uitsparen. 3. Ook vrienden en familie droegen hun steentje bij. 4. Het huis krijgt vorm. 5. De vloer van de eerste verdieping. 6 & 7. Stellingen werden geplaatst om voldoende in de hoogte te kunnen werken. 8. Het finale resultaat. FOTO S: PRIVÉ

15 6TIP DECEMBER NEEM INITIATIEF 5 6 8

16

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie