BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015"

Transcriptie

1 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk gehouden. Net als de vorige editie wordt de Omloop van het Oosten dit jaar in zijn geheel in Overijssel verreden. De sportklasse zal ca. 280 km gaan afleggen, de tourklasse rijdt ca. 250 km (als de juiste route gevolgd wordt...). Let u onderweg vooral op de Q-zones en 50-km zones. Hier mag u maximaal 30 km/u respectievelijk 50 km/u rijden. Wij controleren dit in het belang van het minimaliseren van overlast en daarmee het continueren van vergunningen! De bedoeling is u een fijne en autosportieve dag te bezorgen. Houdt u met uw rijgedrag echter wel rekening met andere weggebruikers en omwonenden. De gemiddelde snelheid van de diverse trajecten is zo gekozen dat het niet nodig is om de geldende maximumsnelheden te overschrijden. Voor vragen over het reglement kunt u terecht bij de uitzetters via of Wij hopen op een zonnige winterse dag voor de vijfde editie van de Omloop van het Oosten en zien u op 10 januari aanstaande. Tot ziens, Stichting Rallyland OvhO 2015/4 1

2 1 Algemene zaken De Omloop van het Oosten wordt op 10 januari 2015 georganiseerd door Stichting Rallyland. Het betreft een regelmatigheidsrally voor klassieke auto s (bouwjaar vóór 1987), die meetelt voor het Nederlands Kampioenschap Historische Rally s van de Dutch Historic Rally Club. Daarnaast is er een apart Open klassement voor deelnemers met een modernere auto. Bij de start zal gecontroleerd worden met welke auto wordt deelgenomen. De snelheid is niet bepalend voor het eindklassement. Van doorslaggevend belang is het uitvoeren van routeopdrachten waarbij verloren tijd niet mag worden ingehaald. Er kan gereden worden in twee verschillende klassen met elk verschillende routeopdrachten. De twee klassen zijn: Sportklasse : Deze klasse is geschikt voor de meer ervaren deelnemers. Tourklasse : Deze klasse is geschikt voor de minder ervaren en beginnende deelnemers. Het evenement wordt verreden onder de bepalingen van het Standaard Reglement van de NHRF (www.nhrf.nl), dit Bijzonder Reglement en eventuele bulletins, die gepubliceerd worden op de publicatieborden bij start- en/of lunchlocatie. Dit bijzonder reglement is door de NHRF goedgekeurd onder nummer NHRF-BR Voor het evenement is vergunning verleend door de Provincie Overijssel onder nummer [volgt] 1.1 Inschrijving 1. U kunt digitaal inschrijven via Uw inschrijving is definitief na overboeking van het inschrijfgeld ad 175,- indien uiterlijk betaald op 15 oktober Hierna bedraagt het inschrijfgeld 190,-. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 30 december 2014 in ons bezit te zijn. Inschrijving na deze datum is alleen mogelijk na telefonisch overleg met het Wedstrijdsecretariaat; dit onder voorbehoud van beschikbaarheid. Maximaal worden 100 auto s toegelaten. 2. De organisatie heeft het recht inschrijvingen eventueel zonder opgaaf van redenen - te weigeren. 3. Alle correspondentie met de deelnemers geschiedt via en/of (verwijzingen naar) de website van de Omloop van het Oosten: u gelieve deze website regelmatig te raadplegen op nieuws en andere informatie. Zeker in de dagen kort voor het evenement. 4. In het inschrijfgeld is inbegrepen: Ontvangst met koffie/thee en cake of een regionale specialiteit 2 rallyschilden en alle overige wedstrijdbescheiden 2 stickers van de Omloop van het Oosten Een set routebladen en een bewaarmap lunch diner uitlegboek van de hele rally en niet te vergeten: de rally zélf! OvhO 2015/4 2

3 1.2 Annulering Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt bij annulering een deel van het inschrijfgeld gerestitueerd: vóór : 90% restitutie van tot : 50% restitutie na : geen restitutie. Het is altijd mogelijk een andere equipe in uw plaats (dus in dezelfde klasse) te laten deelnemen. 1.3 Overmacht De organisatie zal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht der partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, enzovoort. Ook extreme weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers worden daaronder verstaan. 1.4 Organisatie De Omloop van het Oosten is een initiatief van Stichting Rallyland. Stichting Rallyland p/a R.O.W. Jans Broekstraat AC Klarenbeek telefoon: Officials Wedstrijdleider Ronald Jans Contactpersoon rijders Dick Everaarts Uitzetter, tevens Routechef Rutger Kwant Oproller / Controleur Carl Verboom Marshalls: André Braker, Lourens Kloppenburg, Aad Gerritsen, Bert Gerritsen, Kok van de Wetering, Alie van de Wetering, Tineke Hilhorst, Mathilde Rooiman Hilhorst, Rutger Kwant en anderen. Rekenkamer: Frans Bolder, Gerrie Bolder, Fred Hak. Bij eventuele calamiteiten verzoeken wij u contact op te nemen met de wedstrijdleider Ronald Jans, telefoon Programma 07:45 uur: Aanvang documentencontrole in Het Bonte Paard te Dijkerhoek; 08:15 uur: Welkomstwoord en briefing; 08:31 uur: Vertrek eerste equipes in Tour en Sportklasse ochtendetappe; uur: Finish eerste equipes ochtendetappe, aansluitend lunch in De Mol te Wijthmen; 13:01 uur: Vertrek eerste equipes in Tour en Sportklasse middagetappe; uur: Finish eerste equipes middagetappe; uur: Aanvang dinerbuffet in Het Bonte Paard te Dijkerhoek; a 19:00 uur: Uitslag en prijsuitreiking. OvhO 2015/4 3

4 1.5.1 Start-, lunch- en finishlocaties Start- en finishlocatie Het Bonte Paard Deventerweg MC Dijkerhoek Tel.: Lunchlocatie De Mol Heinoseweg PD Wijthmen Tel.: Wijzigingen en aanvullingen op het reglement evenals wijzigingen in de route zullen aan de deelnemers gemeld worden op een publicatiebord bij de start- en lunchlocatie Uitvallen Indien een equipe de rit niet verder kan uitrijden, dient de organisatie hiervan in kennis gesteld te worden (telefoonnummers zie art ). De organisatie van de Omloop van het Oosten kan beschikken over een eigen service- en sleepdienst. Bij pechgevallen kunt u contact opnemen met CAR MASTERS via ANWB-wegenwachtleden kunnen eventueel ook bellen. 1.6 Documentencontrole De deelnemers dienen de acceptatiebrief en de vrijwaringsverklaring die zij digitaal hebben ontvangen zelf af te drukken en mee te nemen naar de documentencontrole. U dient zich minimaal 30 minuten voor uw starttijd met uw acceptatiebrief te melden bij de documentencontrole in Het Bonte Paard te Dijkerhoek. Hier ontvangt u uw rallyschilden en overige rallybescheiden. Bij de documentencontrole in Het Bonte Paard te Dijkerhoek wordt gecontroleerd op: acceptatiebrief; betaling; verzekering; APK-keuringsbewijs; ondertekening vrijwaringsclausule. 1.7 Verzekering van de equipe De deel te nemen auto dient minimaal conform de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn voor deelname aan regularity rally s, inclusief behendigheidstesten. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden staan vermeld in de vrijwaringclausule (bijlage 2). 1.8 Verzekering van de organisator In het inschrijfgeld is de premie voor een aanvullende specifieke verzekering voor Historische Regularity Rally s begrepen. De organisator maakt gebruik van de secundaire verzekering van de NHRF ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de equipe (boven de WAM dekking). Tevens is er via de NHRF een Collectieve Ongevallenverzekering voor alle deelnemers afgesloten. De dekking gaat in bij de start van het wedstrijdgedeelte van het evenement en eindigt bij de finish van het wedstrijdgedeelte of op het moment dat de betreffende equipe niet meer deelneemt. Het eigen risico bedraagt per deelnemer 250,00. OvhO 2015/4 4

5 1.9 Aansprakelijkheid De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in enig incident of ongeval dat, gedurende de rally, door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en regelgeving in de te passeren landen. Equipes zullen verantwoordelijk gehouden worden voor: enig ongeval of incident waarbij zij zijn betrokken. het niet nakomen van de wet- en regelgeving in de te passeren landen. het niet melden aan de organisator van bijzonderheden met betrekking tot enig ongeval of incident, waar aansprakelijkheid uit voort kan komen. Equipes zullen tegen de organisator geen claim indienen die voortkomt uit enig ongeval of incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van de organisatoren, medewerkers, marshals, officials of sponsors Vrijwaringclausule Beide equipeleden zijn verplicht voor de start van de Omloop van het Oosten de vrijwaringclausule te ondertekenen. De tekst van deze clausule staat vermeld in bijlage 2. Wordt deze verklaring niet ondertekend, dan wordt de equipe niet tot de start toegelaten Afstanden en richttijden De Omloop van het Oosten bestaat uit twee etappes van elk twee trajecten voor alle klassen. De sportklasse rijdt in totaal ca. 280 km. De tourklasse rijdt ca. 250 km. Start Tourklasse vanaf 8.31 uur. Start Sportklasse vanaf 8.31 uur. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan het tijdschema tussentijds gewijzigd worden. Deze wijziging zal op het publicatiebord in de startlocatie of bij een bemande routecontrole aan de deelnemers bekend worden gemaakt. RIT-INDELING (overzicht van de lengtes en rijtijden van de trajecten) Etappe 1 TC 1-TC 3 IN Lunch TC 3 IN-TC 4 2 TC 4-TC 6 IN Tourklasse 125 km 210 minuten 60 minuten 125 km 210 minuten Sportklasse 140 km 210 minuten 60 minuten 140 km 210 minuten 2.1 Uitrusting van de auto en de deelnemende equipe 1. Deelnemende auto's mogen nooit over een overdadig geluidsniveau beschikken. De organisatie kan het geluidsniveau gedurende het hele evenement op het gehoor controleren. Bij overdadig geluid kan de wedstrijdleiding straffen opleggen tot en met uitsluiting. 2. Tijdelijke voorzieningen om het geluidsniveau te verlagen, noodreparaties tijdens het evenement uitgezonderd, zijn op straffe van een startverbod respectievelijk uitsluiting verboden. 3. Het gebruik of de aanwezigheid van een (mobiel) navigatiesysteem is niet toegestaan op straffe van uitsluiting. Indien een navigatiesysteem is gebruikt om naar de start van het evenement te komen dient dit tijdens het evenement opgeborgen te worden in de kofferbak van de auto. 4. Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens het verrijden van het evenement niet toegestaan op straffe van uitsluiting. Gedurende het verrijden van het evenement mag de mobiele telefoon uitsluitend gebruikt worden om de wedstrijdleiding een ongeval, pech of de opgave van de deelnemer te melden. OvhO 2015/4 5

6 5. Digitale stopwatches, radiografisch gestuurde uurwerken en elektronische kompassen (mits niet GPS-gestuurd) zijn toegestaan. 6. Aanwezigheid van ander kaartmateriaal van het wedstrijdgebied in de auto met een schaal fijner dan 1: wordt bij constatering bestraft met 300 strafpunten. 7. Het gebruik van winterbanden willen wij niet verplicht stellen, maar gezien de mogelijk gladde winterse omstandigheden in januari willen wij dit beslist aanbevelen! 2.2 Verkeersregels en snelheidszones Verkeersregels Gedurende het hele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de verkeersregels. Voorts zijn equipes verplicht binnen de bebouwde kom uiterst behoedzaam en waardig te rijden, opdat de bewoners geen aanstoot hoeven te nemen aan de voorbijrijdende equipes. Bij een Stopbord moet het voertuig minimaal één volle seconde stil hebben gestaan. Elke equipe die de verkeersregels overtreedt, zal worden bestraft met: eerste geconstateerde overtreding: 300 strafpunten tweede geconstateerde overtreding: uitsluiting Politieagenten en/of officials van de organisatie die de overtreding hebben vastgesteld, kunnen de equipe hiervan op de gebruikelijke manier in kennis stellen. Indien zij de bestuurder niet ter plaatse aanhouden, kunnen zij de wedstrijdleiding om toepassing van de straf vragen. Deelnemers dienen te allen tijde andere voertuigen, die willen passeren, ruimte te verlenen. Equipes die door hun verkeersgedrag de rallysport in diskrediet brengen, zullen door de wedstrijdleiding worden bestraft tot en met uitsluiting Maximum snelheid Gedurende het gehele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de ter plaatse geldende maximum snelheid. De organisatie heeft beschikking over laserapparatuur. In principe zal iedere equipe tijdens het evenement enkele keren gecontroleerd worden. Elke equipe die de toegestane maximum snelheid met meer dan 10 km/u overschrijdt zal als volgt worden bestraft, een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider: Bij overschrijding maximum snelheid 1e overtreding 2e overtreding tussen 11 en 20 km/u waarschuwing 150 strafpunten tussen 21 en 30 km/u 150 strafpunten 300 strafpunten 31 km en meer 300 strafpunten Diskwalificatie Quiet-zone Een Q(uiet)-zone is een deel van het traject waar maximaal 30 km/h gereden mag worden. Overschrijding van deze snelheid wordt bestraft volgens art Een Q-zone is herkenbaar aan een wit bord (20 bij 30 cm) met in zwart de letter Q. Het einde van een Q-zone is herkenbaar aan een wit bord met in zwart de letter Q, voorzien van een schuine streep. Als alternatief kan op het eerste bord de lengte van de Q-zone zijn aangegeven; in dit geval staat er geen einde Q-zone bord. Een Q-zone kan ook op het kaartfragment zijn aangeven, door middel van een dubbele cirkel met de daarbij de letter Q. In dat geval hoeven er geen borden in het veld geplaatst te zijn km-zone Een 50 km-zone is een deel van het traject waar tijdens de rally maximaal 50 km/h gereden mag worden, ongeacht of hier normaal een andere maximum snelheid geldt. Overschrijding van de snelheid wordt bestraft volgens art Een 50 km-zone wordt op het kaartfragment aangeven, door middel van een dubbele cirkel met daarbij een verkleind verkeersbord maximumsnelheid 50 km/uur. OvhO 2015/4 6

7 2.3 Routecontroles (RC's) en herstelopdrachten Tijdens het rijden van de route wordt gecontroleerd of u de juiste route rijdt. Dit gebeurt door routecontroles. Een routecontrole (RC) kan zijn: een oranje bord (20 bij 30 cm) met daarop een zwarte letter (passeercontrole); een oranje bord (20 bij 30 cm) met een stempel en een stempelkussen (zelfstempelaar). Voorbeelden van de controleborden vindt u in bijlage 1. De equipe dient de betreffende letter van de RC enkellijnig en met balpen in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te noteren. Bij een zelfstempelcontrole dient de equipe een afdruk van de betreffende stempel in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te plaatsen. Let erop dat u het controlebord laat staan en niet omver trekt! Zorg ervoor dat u een stempelkussen in uw auto hebt. Controles staan in principe duidelijk zichtbaar rechts van de route. Waar dat onmogelijk of niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij een 'driehoekje', kan een controle links of enigszins verstopt geplaatst zijn. Controles kennelijk bedoeld om aan te doen als men van de andere kant nadert, (dus voor de deelnemers achterwaarts geplaatst) dienen genegeerd te worden. Dit geldt niet bij punten vrije route. Er kunnen buiten de juiste route foutcontroles staan. In neutrale verbindingstrajecten staan geen routecontroles opgesteld. Bij een RC kan ook nog een opdracht vermeld zijn die met voorrang op de routeopdracht moet worden uitgevoerd. Deze opdracht kan in code vermeld zijn (zie hieronder) en eventueel voorafgegaan worden door een klasseaanduiding: S = Sportklasse, T = Tourklasse. De opdracht geldt dan alleen voor de vermelde klasse. Herstelcodes: HK Hier Keren 1R Eerste weg rechts (1L = Eerste weg links) ER Einde weg rechts (EL = Einde weg links) VR Voorrangsweg rechts (VL = Voorrangsweg links) XR Viersprong rechts XO Viersprong oversteken NVO Niet (verder) omrijden / niet (verder) herconstrueren DMIL Niet verder omrijden, doorgaan met ingetekende lijn DMG Niet verder omrijden, doorgaan met grensbenadering DMP Niet verder omrijden, doorgaan met pijl/punt (gevolgd door nummer) DM.. Niet verder omrijden, doorgaan met de opdracht die correspondeert met het getal. Een routecontrole kan ook bemand zijn. Deze is te herkennen aan een wit bord met daarop de tekst RC. U dient bij een bemande controle op beheerste wijze te stoppen en uw controlekaart aan de official te overhandigen. Deze zal het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart invullen. Wanneer een bemande RC vanuit de verkeerde richting wordt binnengereden staat dit gelijk met het missen van de betreffende controle c.q. het aandoen van een foutcontrole en wordt als zodanig bestraft. Dit geldt ook voor het vanuit de verkeerde richting binnenrijden van een tijdcontrole. OvhO 2015/4 7

8 2.4 Tijdcontroles en tijdstraf Inrichting tijdcontroles en meldingstijdstip De tijdcontroles (TC's) zijn aangegeven op de routekaarten in het routeboek. Een TC wordt langs de route aangegeven door een wit bord met daarop de tekst TC. Zie bijlage 1. Alle TC's zijn open van 15 minuten voor de IPT van de eerste equipe tot 30 minuten na de IPT van de laatste equipe. De TC s maken gebruik van zendergestuurde klokken. Het is toegestaan een TC aan te doen in de minuut voorafgaand aan de tijd die men geregistreerd wil hebben. De equipe moet dan wel uitdrukkelijk te kennen geven aan de officials dat zij de volgende minuut geregistreerd willen hebben, anders noteren de officials de tijd van de lopende minuut Controlekaarten Op de controlekaarten van de equipe, die bij de start en de herstart na de lunch worden uitgereikt, staan voor elke TC de persoonlijke, ideale passeertijden (IPT's) van de equipe genoteerd. Een equipe dient zijn controlekaart op zijn IPT bij de desbetreffende TC aan te bieden. Zie voor de procedure het eerste lid van dit artikel. Op de controlekaart noteert de official dan de werkelijke passeertijd in hele minuten. Delen van minuten worden daarbij naar beneden afgerond; dus 12 uur 59 minuten 43 sec wordt genoteerd als 12 uur 59 min. Controlekaart 1 (ochtendtraject) dient z.s.m. op de lunchlocatie ingeleverd te worden. Controlekaart 2 (middagtraject) dient z.s.m. op de finishlocatie ingeleverd te worden Start en uitgifte routeboeken Voor de ochtendetappe kunt u 10 minuten voor uw starttijd uw routeboek ophalen bij Uitgifte routeboeken. Voor de middagetappe wordt het routeboek daar exact op uw starttijd uitgegeven. Naast het routeboek, dat u bij de uitgifte krijgt, kunnen onderweg bij bemande controles nog aanvullende routeopdrachten worden verstrekt. Indien u zich later meldt dan uw starttijd, ontvangt u 10 strafpunten per minuut tijdachterstand. Te vroeg starten is niet mogelijk en indien u zich meer dan 30 minuten na uw starttijd meldt, kunt u niet meer van start gaan Tijdsachterstand Het is niet toegestaan een eventueel opgelopen tijdachterstand ten opzichte van uw IPT bij een volgende TC in te lopen. Dat wil zeggen dat de streeftijd waarop u zich bij de eerstvolgende TC moet melden, gelijk is aan uw IPT bij die TC plus de vertraging ten opzichte van uw IPT bij de vorige TC. Voorbeeld: als u TC3 5 minuten na uw IPT aandoet, dient u TC4 ook minimaal 5 minuten na uw IPT aan te doen. Uitzondering: als u zich meer dan 30 minuten na uw IPT bij de TC gemeld heeft, dan heeft u de TC 'gemist' en gelden er andere regels (zie verderop). Elke vergroting van de tijdachterstand wordt met 10 strafpunten per minuut bestraft met een maximum van 300 strafpunten per TC. Met andere woorden: u mag (moet) zich bij de eerstvolgende TC straffeloos evenveel minuten te laat ten opzichte van uw IPT melden als bij de vorige TC (tijdstrafpunten voor opnieuw te laat arriveren cumuleren niet), alleen de extra tijdsoverschrijding wordt bestraft. Dit geldt niet als u de TC 'gemist' heeft. Zie verderop Tijd inlopen en te vroeg melden Elke verkleining van de tijdachterstand ten opzichte van uw streeftijd dus als u tijd inloopt wordt bestraft met 20 strafpunten per minuut met een maximum van 300 strafpunten per TC. Indien er tijd wordt ingelopen wat dus reglementair niet is toegestaan dan dient deze nieuwe, te vroege werkelijke passeertijd als basis voor de berekening van de streeftijd bij de volgende TC. Uitzondering: wanneer u zich vroeger dan uw IPT bij een TC heeft gemeld, dan dient u zich bij de volgende TC weer op uw IPT te melden. Indien u te vroeg bij een TC aankomt, adviseren we u op een veilige plaats ruim vóór de TC te wachten tot uw streeftijd is aangebroken en dan pas de TC-zone in te rijden. OvhO 2015/4 8

9 2.4.6 TC gemist Wanneer u zich meer dan 30 minuten later dan uw IPT of meer dan 10 minuten vroeger dan uw IPT meldt bij een TC, dan wel de TC geheel niet aandoet, zeggen we dat u deze TC gemist heeft. Het 'missen' van een TC wordt met 300 strafpunten bestraft. Voor het berekenen van de streeftijd bij de volgende TC dient in dit geval als basis de tijdachterstand bij uw laatste niet gemiste TC. Uitzondering: indien u zich bij de laatste niet gemiste TC vóór uw IPT had gemeld (maximaal 15 minuten te vroeg, anders was ook deze TC gemist), dan dient u zich bij de eerstvolgende niet gemiste TC weer op uw IPT te melden. Indien u een TC gemist heeft omdat u meer dan 30 minuten te laat was, adviseren we u om de route 'af te snijden' zodat u de volgende TC weer op uw streeftijd kunt aandoen TC-IN en Finishcontrole Het is toegestaan een TC-IN, bijvoorbeeld de TC voor de lunchpauze of de finishcontrole, maximaal 10 minuten te vroeg aan te doen. Wel moet de equipe dan de door hem gewenste streeftijd op de controlekaart laten noteren. Wanneer een equipe zich meer dan 30 minuten later dan zijn IPT bij de TC IN voor de finishcontrole meldt, wordt de equipe niet opgenomen in het klassement. De finishcontrole (binnen bij Het Bonte Paard te Dijkerhoek) is geen tijdcontrole. U dient hier de controlekaart wel zo spoedig mogelijk in te leveren Hergroepering U wordt geacht bij TC 4-UIT (vertrek van de lunchlocatie) op uw ideale tijd te vertrekken, ook als u bij TC 3-IN (binnenkomst voor de lunchlocatie) tijdachterstand heeft opgelopen. Dat gaat dus ten koste van uw lunchtijd Dwangpijlen Langs de route kunnen Rallyland -dwangpijlen worden geplaatst (zie Bijlage 1). Een aan de route geplaatste (enkele) dwangpijl geeft een verplichte rijrichting aan. Deze pijlen dienen gevolgd te worden totdat een dubbele pijl wordt aangegeven. Hier pakt u de route weer op. Deze dwangpijlen kunnen worden gebruikt om de equipe om een (weg)blokkering heen te leiden of om de equipe naar een controle te leiden. Te allen tijde dient de equipe en is daarvoor zelf verantwoordelijk, ook indien de route niet door de organisatie is afgepijld zo kort mogelijk na een onderbreking de oorspronkelijk geplande route te vervolgen. Indien omhoog wijzende dwangpijlen geplaatst worden op verbodsborden, dan heeft de organisatie toestemming van de wegbeheerders / autoriteiten om deze wegen te gebruiken. Wegen met aan het begin een omlaag wijzende dwangpijl mogen niet bereden worden. Dwangpijlen zullen niet worden gebruikt voor het creëren van omrijconstructies. OvhO 2015/4 9

10 3 Regelmatigheidsproeven (regularities) Als onderdeel van de Omloop van het Oosten kunnen één of meer regelmatigheidsproeven (RP s) zijn opgenomen. De opdracht en de bijbehorende afstand-tijdtabel worden bij de start of bij een bemande route- of tijdcontrole verstrekt. Een RP kan beginnen bij een bemande controle of bij een zogenoemde zelfstart. Deze is duidelijk in het routeboek aangegeven. In het veld is deze aangegeven met een wit bordje met de tekst: 'Start RP'. De tijd waarop u moet starten staat duidelijk in het routeboek aangegeven en is in het algemeen x minuten na uw werkelijke passeertijd bij de voorafgaande TC. De zelfstart moet dan in de eerste seconde van de minuut plaatsvinden. Voorbeeld: stel de WPT bij TC5 is 13:07 en de zelfstart moet plaatsvinden 3 minuten na de WPT bij TC5, dan is uw zelfstart gepland om exact 13:10:00. De starttijd kan ook worden genoteerd door de bemanning van de voorafgaande TC. U dient op uw starttijd bij de zelfstart te vertrekken. De RP loopt van de (zelf)start tot het bord 'Einde RP'. Ook kan bij een geheime tijdcontrole (GTC) zijn aangegeven dat dit het einde is van de RP. De equipe moet de RP zo exact mogelijk, op de seconde nauwkeurig, afleggen conform de bijbehorende afstand-tijdtabel. Er kan tijdens de proef overgegaan worden op een nieuwe constante snelheid. De tabel is daarbij bindend. De lengte van de RP is minimaal 2 kilometer en maximaal 25 kilometer. Tijdens het rijden van de RP controleert de organisatie door één of meer GTC's of de equipe de juiste gemiddelde snelheden en route aanhoudt. Een GTC is herkenbaar aan een wit bord met de tekst GTC. Op een bepaald punt vóór een GTC, dat niet nader is aangegeven, wordt de doorgangstijd van de equipe gemeten. Bij de GTC wordt deze tijd op uw controlekaart genoteerd. Omdat het meetpunt vóór de GTC ligt, heeft het geen zin om bij het zien van de GTC langzamer of sneller te gaan rijden; uw tijd is dan al geklokt. Een GTC maakt gebruik van een zendergestuurde klok. Het kan ook voorkomen dat er geen zichtbare GTC langs de te rijden route staat, maar dat officials wel de doorkomsttijd van de deelnemers (op een loglijst) noteren. In zo'n geval kan het dus voorkomen dat u bij het einde van de RP komt zonder dat u bij een GTC bent geweest die uw doorkomsttijd op uw controlekaart heeft genoteerd. Per seconde tijdafwijking van de ideale trajecttijd krijgt de equipe 1 strafpunt. De maximale tijdstraf die u kunt oplopen bij een RP is 100 seconden, dus maximaal 100 tijdstrafpunten. Let op: er kunnen in een dergelijk traject ook routecontroles geplaatst zijn. Een regelmatigheidsproef telt mee voor het totaalklassement, daarnaast tevens voor een apart proevenklassement. 4 Behendigheidsproeven (tests) Een behendigheidsproef maakt geen deel uit van een regulier traject, maar wordt apart verreden op een speciaal afgeschermd terrein of weggedeelte. In het routeboek is een toelichting op de behendigheidsproef(ven) opgenomen, inclusief de wijze waarop de strafpunten zullen worden berekend (maximaal 100 strafpunten). De opzet zal zo gekozen worden dat het niet gaat om het neerzetten van een snelste tijd, zodat snelle auto s niet in het voordeel zijn en iedereen de proef(ven) kan rijden. Een behendigheidsproef telt mee voor het totaalklassement, daarnaast tevens voor een apart proevenklassement. Voor een behendigheidsproef zal een normtijd ( bogey time ) worden gegeven. De afwijking hiervan zal door de dienstdoende officials worden vastgesteld. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van zendergestuurde klokken. OvhO 2015/4 10

11 5 Uitslagen en prijsuitreiking Aan het eind van het evenement publiceert de wedstrijdleiding de voorlopige uitslag. In deze voorlopige uitslag wordt het aantal strafpunten vermeld. Na afloop van de rit ontvangen de deelnemers een uitleg aan de hand waarvan ze zelf kunnen controleren wat zij fout hebben gedaan. Wij adviseren u dan ook om uw controlekaart over te schrijven alvorens deze in te leveren. Tot 15 minuten na het publiceren van de voorlopige uitslag kunnen de deelnemers vragen stellen met betrekking tot zogenoemde rekenfouten. Hiervoor is het Vragenformulier bedoeld. Voor de best geklasseerden (aantal afhankelijk van het aantal inschrijvingen) in de tour- en sportklasse bij zowel Classics als in de Open klassen zijn er prijzen te verdienen. Indien extra prijzen zullen worden uitgereikt, dan zal dit tijdig bekend worden gemaakt. Na definitief worden van de voorlopige uitslag, zal de prijsuitreiking plaatsvinden op de finishlocatie. In geval dat meer deelnemers de Omloop van het Oosten beëindigen met een gelijk aantal strafpunten, zal het klassement als volgt worden bepaald: Die equipe wordt als hoogste geklasseerd die in volgorde van belangrijkheid: a. vanaf de start gerekend, het laatst een afwijking heeft ten opzichte van de ideale controlereeks in vergelijking met de andere equipe(s). b. het minste aantal strafpunten heeft op de gecombineerde proeven. De definitieve uitslag zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website en op de DHRC website 5.1 Vragenformulier Bij de finish zijn vragenformulieren beschikbaar. Deelnemers kunnen een dergelijk formulier gebruiken wanneer zij vragen of opmerkingen hebben over de (ideale) route, (fout)controles, berekening van de strafpunten en het klassement. Zij kunnen dit formulier afgeven aan de official bij de finishcontrole of aan de contactpersoon of de wedstrijdleider. De organisatie verplicht zich alle formulieren te behandelen en te beantwoorden. Indien de deelnemer met het verkregen antwoord geen genoegen neemt, kan men een officieel protest indienen. Zie hiervoor het Standaard Reglement. 6 Strafpunten 6.1 Algemeen Aanwezigheid van (mobiel) navigatiesysteem Diskwalificatie Misbruik van mobiele telefoon Diskwalificatie Aanwezigheid van verboden kaartmateriaal 300 Missen van een routecontrole of aandoen van een foutcontrole Tijd Te laat melden bij de start 10 per minuut, maximum is 300 Te vroeg aandoen van een tijdcontrole 20 per minuut, maximum is 300 Te laat aandoen van een tijdcontrole 10 per minuut, maximum is 300 Missen van een tijdcontrole 300 Meer dan 30 minuten te laat finishen Geen klassering Te vroeg of te laat doorkomen bij een GTC gedurende een RP 1 per seconde, maximum is Snelheid Bij overschrijding maximum snelheid 1e overtreding 2e overtreding tussen 11 en 20 km/u waarschuwing 150 strafpunten tussen 21 en 30 km/u 150 strafpunten 300 strafpunten 31 km en meer 300 strafpunten Diskwalificatie OvhO 2015/4 11

12 7 Kaartleesinstructies 7.1 Algemeen a. De legenda van uw kaartmateriaal is in routeboek 1 afgedrukt. b. De kaarten hebben een schaal van 1 : (1 cm op de kaart = 500 m in het terrein). c. Er mag bij de constructies van de juiste route uitsluitend gebruik worden gemaakt van alle op de kaartfragmenten voorkomende wegen, voorzien van twee bermlijnen, waarvan er minimaal één ononderbroken is. Enkel bij het systeem punten vrije route mogen ook niet op de kaart staande wegen worden bereden. d. Wegen en samenkomsten van wegen (niet bedekt door een pijl of ingetekende lijn) mogen meermalen in beide richtingen worden gebruikt. e. Weggedeeltes voorzien van een blokkeringskruis of stip mogen niet in de route worden opgenomen. Dit geldt ook bij het systeem punten vrije route! f. Voorkennis: De deelnemer dient het niet kunnen of mogen berijden van wegen te onthouden totdat de oorspronkelijk geconstrueerde route weer is hervat. g. Kaarttekens en kaartteksten onderbreken de doorgang niet. h. Uitzondering hierop is het kaartleesteken wegafsluiting (zie legenda), dit onderbreekt wel. i. Wanneer uit doorgetrokken bermlijnen of een viaductteken blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, worden beide wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. j. Doorgetrokken bermlijnen onderbreken de doorgang wel. k. De door de organisatie aangebrachte tekens, stickers en kruisen op de kaart onderbreken de daaronder gelegen weg(en). (ingetekende lijnen, punten en pijlen uiteraard niet.) l. Wegen waarbij aan het begin van de weg een verkeersbord doodlopende weg staat, mogen worden ingereden als de kaartsituatie daartoe aanleiding geeft. m. Wegen met een bord 'Eigen weg' en dergelijke mogen niet worden ingereden. n. U bent doorgaand verkeer. Wanneer een weg afgesloten is voor doorgaand verkeer of alleen toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, mag u die weg niet inrijden. o. Op de kaartfragmenten kunnen cirkels geplaatst zijn. Binnen een cirkel kan de werkelijke situatie afwijken van de situatie op de kaart. De route binnen een cirkel is vrij. Er mag binnen de cirkel van alle, al dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt. Binnen een cirkel zijn geen routecontroles geplaatst. p. Bij genummerde punten is er een cirkel om de punt geplaatst om het punt duidelijk aan te geven. Bovenstaande geldt natuurlijk niet voor deze cirkels. q. Bij een 'kaartlas', waar de uitzetter twee kaartdelen naast elkaar heeft geplaatst, kan het voorkomen dat de wegen op het kaartfragment niet helemaal perfect op elkaar aansluiten. Dat wordt geacht wél het geval te zijn. r. Keren is niet toegestaan, tenzij hiertoe bij een routecontrole opdracht wordt gegeven, bijvoorbeeld via een herstelcode. Bij het systeem punten vrije route is keren wel toegestaan s. Indien een zogenoemde keerlus gereden moet worden en men de keuze heeft tussen linksom of rechtsom rijden, dient de lus linksom gereden te worden (tegen de wijzers van de klok in). 7.2 Omrij-instructies (herconstructies) a. Indien een weg of weggedeelte niet aanwezig is, niet te berijden is of niet bereden mag worden, dient u vanaf dat punt een omrijroute te construeren en te rijden waarbij primair zo min mogelijk van de oorspronkelijk geplande route wordt overgeslagen. Secundair dient de hiervoor benodigde omrijroute zo kort mogelijk te zijn. b. Wegen die niet kunnen of mogen worden bereden mogen vanaf de andere zijde niet in de omweg worden opgenomen. c. Ten aanzien van de in een herconstructie op te nemen kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden voor de routeconstructie. d. Indien een kaartweg overgaat in een niet op de kaart voorkomende weg, en er geen mogelijkheid bestaat de route voort te zetten via kaartwegen, dan volgt men de niet-kaartweg tot men een kaartweg bereikt. OvhO 2015/4 12

13 e. In alle gevallen dient de geconstrueerde route zo nauwkeurig mogelijk gereden te worden. Nieuwe wegaansluitingen, b.v. in de vorm van rotondes, mogen worden gebruikt. Indien mogelijk dient de (oude) kaartweg zoveel mogelijk bereden te worden. Op basis van kleine verschillen tussen wegaansluitingen op de kaart en in werkelijkheid (minder dan 20 meter) hoeft u geen herconstructie te maken, waar het om gaat is dat u de juiste weg rijdt. Indien u echter vanzelf van een kaartweg op een niet-kaartweg terecht komt (verschil duidelijk meer dan 20 meter), dan dient via de op de kaart staande wegen een zodanige omweg te worden geconstrueerd en gereden, dat zo min mogelijk wordt gemist van de oorspronkelijk geconstrueerde route (uitgezonderd bij het systeem punten vrije route ). f. Bij het systeem grensbenadering is het toegestaan om bij herconstructies de grenslijn te overschrijden. 7.3 Gebruikte systemen Bij de Omloop van het Oosten 2015 zullen de volgende kaartleessystemen gebruikt worden Pijlen (eventueel met barricade) kortste route en punten vrije route 1. Tussen de start en de finish van het traject dient een aantal op de kaart staande genummerde pijlen en punten in nummervolgorde te worden aangedaan. 2. Naar een pijl en de finish van het traject dient de kortste route te worden gereden via kaartwegen. 3. Pijlen dienen in hun geheel, d.w.z. van de voet van de pijl tot de punt van de pijl, in de route te worden opgenomen en moeten zo nauwkeurig mogelijk worden bereden. Onder de getekende pijlen wordt geacht een weg te liggen. 4. Voor het construeren van de route naar een pijl (en de finish) is het toegestaan om: - pijlen zijdelings op te rijden; - pijlen zijdelings te verlaten; - pijlen te raken of te kruisen; - pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn; - reeds eerder bereden pijlen nogmaals te berijden. 5. Bij het construeren en rijden van de route naar een pijl is het niet toegestaan om pijlen tegengesteld te berijden. 6. Pijlen kunnen zijn voorzien van dwarsstreepjes. Deze dwarssteepjes zijn barricades. Hier dient u een nevenroute te construeren en te rijden waarbij (in volgorde van belangrijkheid): 1. de pijl op de laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen voor de barricade wordt verlaten; 2. de pijl op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade weer wordt voortgezet. 3. de pijl nooit tegengesteld wordt bereden. 4. de nevenroute zo kort mogelijk is. Pijlen met barricades zijn dus feitelijk niets anders dan korte stukken ingetekende lijn met barricades (zie 7.3.2) voorzien van een pijlpunt om de rijrichting aan te geven. 6. De route naar een punt is vrij. U mag hier dus ook gebruik maken van niet op de kaart voorkomende wegen. Voor het bepalen van de lengte van de rit wordt van de kortst berijdbare route uitgegaan. 7. Keren op een punt of op weg naar een punt is toegestaan. 8. Op de punten kan binnen een straal van 25 meter, op een met de auto bereikbare plaats, een routecontrole staan. 9. Op weg naar een punt dient u routecontroles die niet binnen een straal van 25 meter van een punt staan te negeren. Dit zijn voor u foutcontroles. 10. Punten zijn op het kaartfragment voor de herkenbaarheid voorzien van een cirkel. Deze cirkels vallen uiteraard NIET onder 7.1, punt o (pag. 12)! OvhO 2015/4 13

14 7.3.2 Ingetekende lijn met barricades (BARIL) 1. Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van de start naar de finish van het traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te worden bereden. 2. Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 3. De ingetekende lijn wordt onderbroken door genummerde dwarsstreepjes, de zogenoemde barricades. Tevens kunnen zogenoemde natuurlijke barricades voorkomen, waarbij een gedeelte van de ingetekende lijn niet bereden kan of mag worden. Men dient in deze gevallen een nevenroute te construeren en te rijden waarbij (in volgorde van belangrijkheid): 1. de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen voor de barricade wordt verlaten; 2. de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade weer wordt voortgezet. 3. de ingetekende lijn nooit tegengesteld wordt bereden. 4. de nevenroute zo kort mogelijk is. 5. De ingetekende lijn en de nevenroute samen vormen de te rijden hoofdroute. 6. De ingetekende lijn mag (bij nevenroute en herconstructie) geraakt en gekruist worden Grensbenadering 1. Construeer en rijd over kaartwegen een aaneengesloten route, waarbij de op de kaart aangegeven grenslijn benaderd moet worden zonder deze te kruisen. Op het kaartfragment wordt aangegeven aan welke zijde u de grens dient te benaderen. 2. Licht is rijden, wat betekent dat indien tenminste één bermlijn van de kaartweg de grenslijn niet raakt, deze kaartweg gebruikt mag worden. 3. Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te geschieden dat in volgorde van belangrijkheid: a. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is (het louter heen en weer rijden over dezelfde weg geldt niet als oppervlakteverkleinend) b. de route zo kort mogelijk is. 4. Bij herconstructies mag de grenslijn worden overschreden Bol-Pijl 1. U dient door middel van situatieschetsen (niet op schaal, gestileerd weergegeven) een bepaalde route te rijden. De situatieschetsen dienen in nummervolgorde te worden afgewerkt. 2. Bij de situatieschetsen kunnen de totaalafstand vanaf de start van het traject en tussenafstanden tussen de genummerde situaties aangegeven zijn. 3. Ononderbroken lijnen geven verharde wegen en onderbroken lijnen geven onverharde wegen aan. 4. Eigen wegen, zichtbaar doodlopende wegen en wegen die zijn voorzien van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg mogen niet worden bereden. 5. In de situatieschetsen zijn wegen die niet bereden mogen worden niet opgenomen. Is dat toch het geval, dan is zo n weg in de situatieschets voorzien van een blokkeringsymbool. 6. U dient de kortste route te rijden van de bol (dat is de plaats waar u bent) naar de punt van de pijl. De route over de pijlpunt dient uiteraard in de richting van de pijl te worden gereden. 7. Zolang nog niet de volgende situatieschets is bereikt dient men de doorgaande weg te volgen. 8. Bij de situatieschetsen kunnen ter verduidelijking aanvullende symbolen en teksten gebruikt worden. OvhO 2015/4 14

15 Bijlage 1 Voorbeelden van controlemateriaal zoals routecontroles e.d. (zie ook het modellenbord bij de inschrijftafel) Stempelcontrole Routecontrolebord Dwangpijl Start RP bord Tijdcontrolebord Q-zone bord Een GTC bord is soortgelijk uitgevoerd. OvhO 2015/4 15

16 Bijlage 2 Vrijwaringsclausule Deelnemers dienen voor aanvang van het Evenement de volgende verklaring te ondertekenen: De Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een historische regelmatigheidsrit zowel voor de Deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De Deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. De Deelnemer heeft het Standaard Reglement, het Bijzonder Reglement en/of de uitgegeven bulletins van het Evenement gelezen en verklaart de geldende bepalingen te zullen naleven en de geldende wettelijke voorschriften en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte voorschriften en aanwijzingen te zullen naleven. De organisatie, sponsoren, (bestuurs-)leden van de organiserende stichting/vereniging en de NHRF aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan - die een Deelnemer in verband met deelname aan een Evenement lijdt dan wel aan derden of andere Deelnemers veroorzaakt. De Deelnemer verklaart dat hij de organisatie, de NHRF en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen. Het is de Deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten maar dat de Deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het Evenement volledig dekt. Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige APK-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die het Deelnemend voertuig bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs. Tevens verklaart de Deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het Evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De Deelnemer erkent de aard van het Evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren. Tot slot verklaart de Deelnemer het NHRF Standaard Reglement (SR) en het Bijzonder Reglement van het Evenement (BR) te zullen naleven alsmede dat de bestuurder tenminste 18 jaar is en over een geldig rijbewijs beschikt en dat er tijdens het Evenement niet gewisseld wordt tussen de bestuurder en de navigator van de Equipe indien zij niet beide over een geldig rijbewijs beschikken en/of niet beide voldoen aan de eisen die de verzekeraar van het Deelnemende voertuig aan het besturen van het voertuig stelt. Wordt voornoemde verklaring niet ondertekend, dan wordt de Deelnemer niet tot de start toegelaten. OvhO 2015/4 16

17 Bijlage 3 Calamiteitenprocedure Wanneer een equipe betrokken is bij een ongeval, waarbij men vermoedt dat er sprak is van meer dan alleen blikschade, is de eerstvolgende arriverende equipe verplicht om te stoppen en te vragen of hij/zij bijstand moet verlenen. Verplaats het slachtoffer nooit, tenzij dit strikt noodzakelijk is! Als elke seconde telt belt men eerst de hulpdiensten via 112. Meldt hierna het ongeval bij de wedstrijdleider (Ronald Jans, tel ). De eerst arriverende equipe dient de volgende informatie door te geven: Het wedstrijdnummer van de betreffende equipe; Of en hoeveel deelnemers en/of overige slachtoffers gewond zijn; Of een persoon bekneld is in of buiten het voertuig; De plaats van het ongeval, bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde wegsituatie, wegnummer, hectometerpaal etc; Elke andere belangrijke informatie, bijvoorbeeld brandend voertuig, voertuig te water etc. OvhO 2015/4 17

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 -

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 - FIDE-Regels voor het Schaakspel Officiële Nederlandse vertaling KNSB april 2014-1 - Inhoud pagina Inleiding 3 Voorwoord 3 Basisspelregels Artikel 1: Aard en doel van het schaakspel 4 Artikel 2: De beginopstelling

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015)

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Laatst gewijzigd: 27 januari 2015 Algemeen 1. De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafetteloop voor studenten, gelopen over een route

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT Dit reglement bestaat uit twee delen: A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) Open tentoonstelling Nationale tentoonstelling Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie