Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013"

Transcriptie

1 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding Penningmeester Drukwerk PR en commercieel Piet Bremer, Alfred de Hoop Alfred de Hoop Edwin Heuving Marcel Ellerie, Edwin Heuving Roland Beumer, Marcel Ellerie, Gerard Koops Bij eventuele calamiteiten verzoeken wij u contact op te nemen met de Wedstrijdleiding: Alfred de Hoop, telefoon: Programma en schematijden 9 juni uur Aanvang uitgifte materiaal en routeboeken tevens koffie of thee voor de deelnemers bij Pouw / Wander uur Welkomstwoord door Alfred de Hoop 08:46 uur Start eerste deelnemer aan de Balkengracht bij startboog Bolletje pijltje (Deel 1) Bolletje pijltje (Deel 2) Pijlen kortste route Bolletje pijltje (Deel 3) Lunch bij brasserie-restaurant De Waegh in Esonstad. Kaartleestraject (voor de sportklasse met blind deel) Foto herkenning met situatie schetsen Bolletje pijltje (Deel 4) Finish en ontvangst bij de businessclub van FC Groningen in de Euroborg uur Overhandiging aan het Goede Doel Juliansstichting uur Prijs-uitreiking en afsluiting.

2 1.4 Afstanden en richttijden Aangegeven is de tijd van de eerste auto. De bedoeling is dat U zich meldt bij de CP s(controleposten) binnen de vermelde schematijden, hierboven (1.3) genoemd. Te vroeg of te laat betekenen strafpunten. Indien U te laat (=later dan de schematijd) voor de Lunch en/of Finish de route afbreken en op tijd bij de Finish arriveren. 1.5 Controles algemeen en Routecontroles. Teneinde te kunnen vaststellen of de deelnemers de door de BMCtrofee bepaalde route op de juiste wijze afleggen zijn controles geplaatst. Controles zijn open/aanwezig van 10 minuten voor de eerst genoemde passeertijd tot 30 minuten na de laatst genoemde passeertijd, of zoveel eerder gesloten als alle deelnemers gepasseerd zijn. Routecontroles kunnen bemand en onbemand zijn en zijn resp. kenbaar aan een wit bord met BMCtrofee logo met letter of getal of een fluorgele vlag met letter of stempel en stempelkussen(voorbeelden bij startburo) aan de rechterzijde van de gereden route. Als de route meer dan 1 keer langs dezelfde controle ligt, dient deze controle ook meer dan 1 keer te worden aangedaan c.q. genoteerd. Gedurende deze rit op tien juni telt de letter M in de wedstrijdklasse niet mee. Bij een bemande routecontrole, kenbaar aan een geel doek met uurwerkafbeelding, zijn de deelnemers verplicht te stoppen en de controlekaart aan de controleur(s) aan te bieden. Bij een onbemande controle dienen de deelnemers de daarop voorkomende letter of getal zelf met pen(geen potlood) te noteren c.q. te stempelen op de controlekaart in volgorde van het passeren van de betreffende controles. Het missen van een dergelijke controle of het noteren van een foute controle wordt bestraft met 25 strafpunten. Bij de bol-pijl routes geldt bovenstaande; echter bij alle andere vormen van route-systemen kunnen de routecontroles: kaartleestrajecten, visgraat, pijlen rit en foto-zoektocht aan beide zijden van de route staan. Denkt U aan de wettelijk voorgeschreven snelheid. 2 Inschrijvingsvoorwaarden: 2.1 Inschrijving: Inschrijven kan plaatsvinden, zoals op de site en het Algemeen Reglement is aangegeven. Het inschrijfbedrag voor 2013 bedraagt 100,-- en dient voor de start van de BMCtrofee te zijn voldaan op bankrek.no t.n.v. Kiwanis/BMCtrofee onder vermelding van naam deelnemer en adres. In het inschrijfgeld is begrepen: Deurstickers en rallybordje; Routeboeken en eventueel andere route bescheiden; Koffie/thee bij ontvangst; Koffie/thee met iets hartigs bij ochtend pauze Lunchbuffet bij De Waegh in Esonstad. Water en fruit voor de middag route Hapje en twee drankjes per persoon in de Euroborg

3 2.2 Maximaal aantal equipes De organisatie laat maximaal 100 equipes toe. Overstijgt het aantal inschrijvingen het gestelde maximum, dan wordt gewerkt met een wachtlijst. De volgorde wordt bepaald op basis van het tijdstip van inschrijving. Afhankelijk van de mogelijkheden in de restaurants, kan het bestuur besluiten eventueel enkele deelnemers meer te laten deelnemen. 3. Voertuigvoorwaarden. 3.1 Verplichte voorzieningen /uitrusting in de auto In de ingeschreven auto, ook als het een new timer betreft, dienen verplicht de volgende (veiligheids)onderdelen aanwezig te zijn: + Gevarendriehoek + Verbanddoos met deugdelijke inhoud + Sleepkabel + Rallyschild voorop de auto bevestigen, niet over nummerbord + Deurstickers aan beide zijden op de deur natuurlijk + Vloeistofdicht grondzeil of lekbak + Functionerend stempelkussen, voor als de zelfinktende stempels het niet doen. + Aanbevolen voor de sportklasse: vergrootglas en schaallineaal + Elk niet in orde zijnd, bovenstaand punt wordt per onderdeel bestraft met vijfentwintig strafpunten. Het grondzeil of de lekbak dient in ieder geval gebruikt te worden bij De Waegh in Esonstad!!! 3.2 Uitlaatgeluid Deelnemende voertuigen mogen geen overdadig geluidsniveau hebben. Het geluidsniveau kan, gedurende het evenement, door twee vertegenwoordigers van de organisatie op het gehoor worden gecontroleerd. Bij te overdadig geluid kan de wedstrijdleiding straffen opleggen tot en met uitsluiting. Tijdelijke voorzieningen om het geluidsniveau te verlagen, noodreparaties tijdens het evenement uitgezonderd, zijn op straffe van een startverbod resp. uitsluiting verboden. 3.3 Technische keuring Voorafgaand aan de rally wordt geen technische keuring gehouden. De organisatie behoudt zich wel het recht voor om voor de start en gedurende het evenement (steekproefsgewijs) controles uit te voeren. De equipe is zelf verantwoordelijk voor het vooraf inspecteren en plegen van voldoende onderhoud aan de auto voorafgaande aan het evenement.

4 3.4 Service. Een deelnemend voertuig dient op eigen kracht voort te bewegen van start tot finishlijn. Een gestrand voertuig mag door een collega-deelnemer alleen over een korte afstand worden gesleept. 3.4 Verkeerssnelheid Het zich niet houden aan de Wettelijk voorgeschreven snelheden wordt zeer zwaar bestraft : De BMCtrofee heeft geen gemiddelde snelheden en tijdcontroles, dus houdt U zich aan de wettelijk voorgeschreven snelheid! Het enige waar U op moet letten qua tijd is, dat de genoemde tijden in het Dagprogramma 30 minuten na de laatst genoemde tijd sluiten. 4. Opmaken klassement 4.1 Klassement Per klasse wordt een klassement opgemaakt aan de hand van het totaal behaalde aantal strafpunten. De deelnemer met totaal het minst aantal strafpunten in zijn/haarklasse wordt winnaar van respectievelijk de Sport- en Toerklasse. De prijsuitreiking vindt plaats op de finishlocatie. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de resultaten van de te rijden trajecten, de testen en de bij een bemande routecontrole te beantwoorden vragen of uit te voeren opdrachten. 4.2 Strafpunten Strafpunten worden toegekend volgens het Algemeen Reglement alsmede de aanvulling in dit Bijzonder Reglement. Deze bestaan (in hoofdzaak) uit: Missen van een routecontrole of noteren foutcontrole 25 punten Missen van een CP 250 punten Te laat starten, per minuut 10 punten Foutief beantwoorden vraag/opdracht bij RC 3 punt Het niet plaatsen van grondzeil op aangegeven locaties 25 punten Verkeersovertreding 10 punten,snelheidsovertredingen zie Algemeen Reglement. Testen: overeenkomstig opgave wedstrijdleiding bij de test. 4.3 Ex aequo In geval van ex aequo zal de equipe, die het langst foutloos heeft gereden de winnaar zijn. Indien dit geen uitsluitsel geeft zal de equipe die de auto rijdt met het oudste bouwjaar de doorslag geven. 4.4 Prijzen De uit te reiken prijzen zijn: De nummers 1, 2 en 3 van de Toerklasse totaal;en De nummers 1, 2 en 3 van de Sportklasse totaal.

5 5 Kaartleesinstructies 5.1 Gebruikte systemen Algemeen Aanwezigheid van ander kaartmateriaal van het wedstrijdgebied in de auto met een schaal fijner dan 1: wordt bij constatering bestraft met 300 strafpunten. Voor de kaartlees opdrachten wordt gebruikt gemaakt van kleurkaarten met een schaal van 1: Het betreft niet altijd wegenkaarten, maar ook lokale fietskaarten. Wegen waarbij aan het begin van de weg een verkeersbord doodlopende weg staat, mogen niet worden ingereden, tenzij de routeopdracht daar aanleiding toe geeft. Wegen voorbehouden aan bestemmingsverkeer zijn verboden te berijden. Kaarttekens, kaartteksten, kaartlassen en bermlijnen blokkeren de doorgang niet. Door de organisatie aangebrachte stickers met nummers, punten, kruisen en teksten blokkeren de doorgang wel. Onder de door de organisatie aangebrachte pijlen, punten, lijnen op andersoortige routeopdrachten wordt geacht een weg te liggen; mocht dit niet zo zijn dan treden de omrij regels in werking. Indien een weg niet aanwezig is, niet te berijden is of niet bereden mag worden, dient u via kaartwegen de route op de eerstvolgende samenkomst van wegen in de geplande richting op te nemen (opnamepunt). Het is hierbij toegestaan wegen/weggedeelten van de reeds bereden of nog te berijden route in de omrij constructie op te nemen volgens de bepalingen van het betreffende traject. Keren is nimmer toegestaan, tenzij de door organisatie opgedragen; Nieuwe wegaansluitingen, bijvoorbeeld in de vorm van rotondes, mogen worden gebruikt, voor zo ver de voorgenomen route niet berijdbaar is Pijlen kortste route en pijlen/punten kortste route Van de bemande routecontrole (het startpunt) naar de bemande of onbemande finish (het eindpunt) dient over kaartwegen een aaneengesloten route te worden gereden, waarin alle genummerde pijlen en punten in nummervolgorde opgenomen zijn. Van het startpunt naar de voet van de eerste pijl/punt en van de punt van de pijl/het punt tot de voet van de volgende pijl/punt dient steeds de kortste route geconstrueerd en bereden te worden. Pijlen dienen in hun geheel, dat wil zeggen van de voet van de pijl tot de punt van de pijl, in de route te worden opgenomen en moeten zo nauwkeurig mogelijk worden bereden. Onder de getekende pijlen wordt geacht een kaartweg te liggen. Zogenoemde kleine uitwasjes aan een pijl worden geacht op de juiste plaats te liggen en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. Onder elke pijl wordt geacht een weg te liggen.

6 Het is toegestaan om pijlen zijdelings op te rijden, pijlen zijdelings te verlaten, pijlen te raken of te kruisen, pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden pijlen of punten nogmaals te berijden. Zij mogen daarbij echter alleen in voorwaartse richting bereden worden. Kruisen en raken van pijlen is toegestaan Bol pijl (met en zonder afstanden) Aan de hand van getekende situaties en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, dient de langste route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De punt van de pijl dient in de aangegeven richting bereden te worden. Bij een bol-pijlsituatie kan de afstand vanaf de vorige bol-pijlsituatie en de totaalafstand vanaf de start en/of tot de finish van het traject zijn aangegeven. De situaties dienen in nummervolgorde aangedaan te worden. De situaties zijn niet op schaal getekend. De situaties kunnen gestileerd zijn weergegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn. Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn. Onverharde wegen zijn getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn). Doodlopende wegen, wegen die verboden zijn om in te rijden en als zodanig herkenbare particuliere inritten mogen niet worden ingereden. Deze wegen hoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. Deze wegen zijn dan voorzien van een blokje. Alle wegen die op de werkelijke situatie uitkomen en ingereden mogen worden, zijn in de bol-pijlsituatie opgenomen. Indien een kortere route naar de punt van de pijl mogelijk is, maar niet wenselijk, is deze weg in een dunnere lijn aangegeven. Tussen de bol-pijl opdrachten dient men de doorgaande (hoofd)weg te volgen. Indien wegen in een situatieschets niet op elkaar aansluiten worden zij geacht niet door te lopen

7 Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 1 juni 2013

8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de auto en de deelnemende equipe 2.6 Verkeersovertredingen 2.7 Hinderlijk of onsportief gedrag 2.8 Verkennen van de route 2.9 Service assistentie 3 Wedstrijdbescheiden verzekeringen 3.1 Vrijwaringsclausule 3.2 WAM assurantieverklaring 3.3 Secundaire WAM 4 Calamiteiten 5 Verloop van het evenement 5.1 Quiet-zones 5.2 Dwangpijlen 5.3 Routeboek en controlekaart 5.4 Routecontroles (RC's) en herstelopdrachten 5.5 Tijdcontroles 5.6 Behendigheidsproeven 5.7 Ex aequo 5.8 Uitslagen 5.9 Vragen en protesten 5.10 Schades 6 Strafpunten 7 Kaartleesinstructies 7.1 Algemeen 7.2 Omrijdinstructies 8 Vrijwaringclausule

9 Algemeen Reglement BMCtrofee Inleiding De BMCtrofee organiseert kaartleesritten voor enigszins ervaren en onervaren deelnemers. Deze evenementen worden georganiseerd conform dit reglement. Wanneer u deelneemt aan een evenement dient u dit reglement goed te bestuderen. Daarnaast kent elk evenement nog een specifiek Bijzonder Reglement. Daarin staan de details over het betreffende evenement, zoals start- en finishlocatie, lengte en duur van de verschillende trajecten, de gebruikte kaartlees systemen en de bepalingen van die kaartlees systemen. Het bijzonder reglement wordt kort vóór het betreffende evenement gepubliceerd op de BMCtrofee-website. Zowel het Algemeen Reglement als het Bijzonder Reglement wordt niet uitgereikt aan de deelnemers. Zij dienen deze reglementen zelf van de BMCtrofee-website te downloaden, af te drukken en mee te nemen naar het evenement. 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving Voor BMCtrofee-evenementen kan op de BMCtrofee-site worden ingeschreven in de Sport- en Toerklasse. De Sportklasse is geschikt voor de meer ervaren deelnemers. De Toerklasse is geschikt voor de minder ervaren en beginnende deelnemers. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de BMCtrofee-website: (www.bmctrofee.nl). Het volledige inschrijfgeld dient voor de start te zijn voldaan op bankrekeningnummer t.n.v. Kiwanis/ BMCtrofee te Assen, onder vermelding van deelnemer en adres. Een startplek wordt gereserveerd na inschrijving via de BMCtrofee-website en betaling van het inschrijfgeld. Indien er een verandering in de samenstelling van het ingeschreven team plaatsvindt, dient dit per omgaande, doch tenminste voor de start aan de organisator te worden gemeld. De BMCtrofee kan een inschrijving, eventueel zonder opgaaf van reden, weigeren. Het eventueel overgemaakte inschrijfgeld wordt dan in zijn geheel gerestitueerd. 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld Indien een deelnemende equipe zijn inschrijving uiterlijk één maand voor de wedstrijddatum annuleert, wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald. Indien een deelnemende equipe zijn inschrijving tussen één maand en twee weken voor de wedstrijddatum annuleert, wordt 50% van het inschrijfgeld terugbetaald. Indien een deelnemende equipe zich binnen twee weken voor de wedstrijddatum terugtrekt vindt geen restitutie plaats. Wel kan het deelnemende equipe twee andere, nieuwe, deelnemers in zijn plaats opgeven. Indien het evenement door overmacht niet kan doorgaan wordt 75% van het inschrijfgeld terugbetaald. 2.3 Toe te laten auto's Alleen nette auto's, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding, worden toegelaten tot het evenement. Auto's die duidelijk in restauratie zijn, worden niet toegelaten. Opvallende beplakking of beschildering (bijvoorbeeld haaientanden, oude wedstrijdnummers, teksten en dergelijke) en/of een krijgshaftig uiterlijk van de auto zijn niet toegestaan, op straffe van niet starten. De toe te laten auto's dienen bij voorkeur old timers van minimaal 25 jaar oud te zijn, dan wel cabriolet of anderszins bijzondere kenmerken te hebben. Het is niet noodzakelijk dat de auto is voorzien van een FIVA-identitycard.

10 De aan het evenement deelnemende auto's dienen te voldoen aan de wettelijke eisen die in het land van registratie aan motorvoertuigen worden gesteld. 2.4 Gebruikte reglementen BMCtrofee-evenementen worden verreden volgens de richtlijnen van * Het Algemeen Reglement BMCtrofee ; * Het Bijzonder Reglement van het betreffende evenement; * Eventuele bulletins. 2.5 Uitrusting van de auto en de deelnemende equipe * Deelnemende auto's mogen nooit over een overdadig geluidsniveau beschikken. De organisatie kan het geluidsniveau gedurende het hele evenement op het gehoor controleren. Bij overdadig geluid kan de wedstrijdleiding straffen opleggen tot en met uitsluiting. Tijdelijke voorzieningen om het geluidsniveau te verlagen, noodreparaties tijdens het evenement uitgezonderd, zijn op straffe van een startverbod respectievelijk uitsluiting verboden. * In elke auto moet een vloeistofdicht grondzeil (minimaal 4 x 2 meter) of lekbak aanwezig zijn. Dit grondzeil of deze lekbak dient op instructie van de wedstrijdleiding onder de auto gelegd te worden wanneer de auto langer dan 30 minuten stilstaat, of bij schade en/of lekkage. * Het gebruik of de aanwezigheid van een (mobiel) navigatiesysteem is niet toegestaan op straffe van uitsluiting. Indien een navigatiesysteem is gebruikt om naar de start van het evenement te komen dient dit tijdens het evenement opgeborgen te worden in de kofferbak van de auto. * Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens het verrijden van het evenement niet toegestaan op straffe van uitsluiting. Gedurende het verrijden van het evenement mag de mobiele telefoon uitsluitend gebruikt worden om de wedstrijdleiding een ongeval, pech of de opgave van de deelnemer te melden. * Zowel mechanische als elektronische afstandsmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. * Digitale stopwatches, radiografisch gestuurde uurwerken en elektronische kompassen (mits niet GPS-gestuurd) zijn toegestaan. * Indien de organisatie rallyschilden verstrekt dient een rallyschild aan de voor- en (bij 2 schilden per auto) achter- kant van de auto aangebracht te worden, waarbij het kenteken van de auto volledig zichtbaar blijft. * De namen van de bestuurder en navigator (maximale letterhoogte is 3 cm) en de desbetreffende landsvlag(gen) mogen op beide zijkanten van de auto aangebracht worden. Bloedgroepen mogen niet aangegeven zijn. * Reclame van een deelnemer en/of derde, aangebracht op de auto, is in beperkte mate toegestaan, mits de auto blijft voldoen aan de voorwaarden, genoemd in paragraaf 2.3 en de reclame niet conflicterend is met de sponsors van het evenement. 2.6 Verkeersovertredingen Tijdens het evenement dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswet. Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid met meer dan 10 km/uur wordt bestraft. Zie paragraaf Hinderlijk of onsportief gedrag Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto s te blokkeren (bijvoorbeeld bij controleposten) of hen het inhalen te beletten. Onsportief gedrag of het

11 niet opvolgen van instructies en/of aanwijzingen van officials wordt bestraft, zie paragraaf Verkennen van de route Het in welke vorm dan ook verkennen van de route door een equipe of het gebruiken van via derden verkregen informatie over de route is niet toegestaan, op straffe van niet tot de start van het evenement te worden toegelaten of te worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement. 2.9 Service assistentie Bij evenementen is, tenzij anders aangegeven, een serviceteam aanwezig om onderweg noodzakelijke (nood)reparaties uit te voeren. 3 Wedstrijdbescheiden verzekeringen Voor de start van het evenement dient u zich bij de documentencontrole te melden en daar de vrijwaringsclausule te ondertekenen cq in te leveren. Al vooraf heeft het wedstrijdsecretariaat gecontroleerd of het benodigde inschrijfgeld is voldaan. De organisatie kan verzoeken kentekenbewijs en/of een geldig APK keuringsbewijs te overleggen. 3.1 Vrijwaringsclausule Zowel de bestuurder als de navigator dienen vóór de aanvang van het evenement de verklaring zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van dit reglement, in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de documentencontrole. Zij kunnen daartoe een kopie maken van deze bladzijde en deze ingevuld meenemen naar het evenement. 3.2 WAM Het is een wettelijke verplichting dat deelnemers in het bezit moeten zijn van een geldige Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) voor hun auto tijdens het evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om een dergelijke verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren. 4 Calamiteiten Wanneer een equipe betrokken is bij een ongeval, waarbij men vermoedt dat er sprake is van meer dan alleen blikschade, is de eerstvolgende arriverende equipe verplicht om te stoppen en te vragen of de leden van die volgende equipe bijstand moeten verlenen. Hij of zij neemt dan eventueel daar de leiding. Verplaats het slachtoffer nooit, tenzij dit strikt noodzakelijk is! Als 'elke seconde telt' belt men eerst het telefoonnummer van de hulpdiensten 112. Hierna meldt de deelnemer het ongeval direct bij de wedstrijdleiding. De eerst arriverende deelnemer dient de volgende informatie door te geven: * is 112 al gewaarschuwd? * de namen van de betreffende equipe; * of en hoeveel deelnemers en/of overige weggebruikers gewond zijn;

12 * of een persoon bekneld is in of buiten de auto; * de plaats van het ongeval, bijvoorbeeld straatnaam, wegnummer, de dichtstbijzijnde bol-pijl of wegsituatie, dichtstbijzijnde hectometerpaaltje en dergelijke; * elke andere belangrijke informatie, bijvoorbeeld brandende auto, auto te water, enzovoorts. Is er bij het ongeval geen bereik met de mobiele telefoon, dan meldt men dit aan de eerstvolgende deelnemer met het verzoek door te rijden naar de eerstvolgende tijdcontrole of een locatie waar hij of zij wel bereik heeft. Hij of zij meldt al hetgeen hierboven staat beschreven. Hij of zij moet daarna niet vergeten terug te rapporteren naar de hulpverleners op de plaats van het ongeval dat er professionele hulp onderweg is, zodat de hulpverleners de slachtoffers gerust kunnen stellen. 5 Verloop van het evenement 5.1 Quiet-zones * Een quiet-zone is een gebied of een weggedeelte waarbinnen u niet harder dan 30 km/uur mag rijden, om overlast voor omwonenden te voorkomen. Quiet-zones zijn herkenbaar aan een geel bord met een zwarte Q aan de rechterzijde van de weg. Het einde van een quiet-zone wordt aangegeven via zo'n zelfde bord met daardoorheen een diagonale streep. U dient hier dus geen Q op uw controlekaart te schrijven. * Quiet-zones kunnen ook op de kaartfragmenten staan aangegeven. 5.2 Dwangpijlen * Bij onverwachte wegafsluitingen en dergelijke zal gebruik worden gemaakt van BMCtrofee dwangpijlen, om equipes weer naar de juiste route te leiden. Dit zal worden gedaan middels enkelvoudige pijlen die dienen te worden gevolgd. Tijdens omleidingen staan er geen routecontroles. Een omleiding wordt afgesloten met een dubbele dwangpijl. Hierbij kan een opdracht geplaatst zijn, die moet worden opgevolgd. De dubbele pijlen worden geplaatst daar waar de geplande route weer is bereikt. Dubbele pijlen kunnen ook geplaatst zijn bij onduidelijke wegsituaties, om te voorkomen dat u een verkeerde, niet bedoelde weg inrijdt. Ze zijn dan niet voorafgegaan door enkele pijlen. * Indien aan het begin van een weg een pijl met de punt naar beneden is geplaatst, dan heeft deze pijl dezelfde betekenis als een verkeersbord 'verboden in te rijden'. * Indien de organisatie vóór een samenkomst van wegen een pijl met een punt naar boven heeft geplaatst, betekent dit dat u op de betreffende samenkomst rechtdoor dient te rijden. Pijlen met de punt naar boven kunnen onderdeel zijn van een omleiding zoals bedoeld bij het eerste aandachtspunt van dit artikel. Een pijl met de punt naar boven kan ook aangeven dat een weg, die afgesloten is voor het overige verkeer, toch ingereden moet worden en dat de BMCtrofee hiervoor toestemming van de wegbeheerder heeft gekregen. 5.3 Routeboek en controlekaart * Bij de start krijgt u een BMCtrofee routeboek en een controlekaart uitgereikt. In het routeboek staan de kaartfragmenten en opdrachten die tijdens het evenement een rol spelen.

13 Op de controlekaart staat een tijdschema en moet u de letters cq cijfers invullen die u onderweg tegenkomt. * Het is niet toegestaan ander kaartmateriaal nauwkeuriger dan 1: in de auto te hebben, dan de door de organisatie uitgereikte kaartfragmenten. Wanneer dit toch wordt aangetroffen, wordt dit bestraft met 300 strafpunten. * De controles dienen, in de volgorde waarin u ze tegenkomt, met onuitwisbare blauwe of zwarte pen te worden genoteerd op de controlekaart. Reeds genoteerde controles mogen niet meer worden gewijzigd. Wijzigingen of doorhalingen op de controlekaart worden zonder meer fout gerekend en kunnen bij herhaling leiden to diskwalificatie. 5.4 Routecontroles (RC's) en herstelopdrachten * Tijdens het rijden van de route wordt gecontroleerd of u de juiste route rijdt. Dit gebeurt door routecontroles. Een routecontrole (RC) kan zijn: * een wit A4 met daarop een zwarte letter of cijfer (passeercontrole); * een vlag met een stempel met stempelkussen (zelfstempelaar). * De equipe dient de betreffende letter van de RC enkellijnig en met balpen in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te noteren. Bij een zelfstempelcontrole dient de equipe een afdruk van de betreffende stempel in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te plaatsen. Let erop dat u het controlebord laat staan en niet omver trekt! Zorg ervoor dat u een reservestempelkussen in uw auto hebt. * Controles staan in principe duidelijk zichtbaar rechts van de route. Waar dat onmogelijk of niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij een 'driehoekje' of verdekt opgestelde controle, kan een controle links of enigszins verstopt geplaatst zijn. Stempels staan altijd rechts van de weg. * Er kunnen buiten de juiste route foutcontroles staan. * Bij een RC kan ook nog een opdracht vermeld zijn die met voorrang op de routeopdracht moet worden uitgevoerd. Deze opdracht kan in code vermeld zijn (zie hieronder) en eventueel voorafgegaan worden door een klasse aanduiding: S = Sportklasse, T = Toerklasse. De opdracht geldt dan alleen voor de vermelde klasse. Herstelcodes: HK = Hier Keren 1R = Eerste weg rechts (1L = Eerste weg links) ER = Einde weg rechts (EL = Einde weg links) VR = Voorrangsweg rechts (VL = Voorrangsweg links) NVO = Niet verder omrijden / niet verder herconstrueren DMIL = Niet verder omrijden, doorgaan met ingetekende lijn DMG = Niet verder omrijden, doorgaan met grensbenadering 15 = Niet verder omrijden, doorgaan met opdracht 15 *), of via de kortste route rijden naar pijl/punt 15. *) Natuurlijk kan hier elk ander getal gebruikt zijn. * Een routecontrole kan ook bemand zijn. Deze is te herkennen aan een wit bord op A4 formaat met opschrift BMCtrofee, Route Controle. U dient bij een bemande controle op beheerste wijze te stoppen en uw controlekaart aan de marshall te overhandigen. Deze zal het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart invullen. * Wanneer een bemande RC vanuit de verkeerde richting wordt binnengereden staat dit gelijk met het missen van de betreffende controle c.q. het aandoen van een foutcontrole en wordt als zodanig bestraft. Dit geldt ook voor het vanuit de verkeerde richting binnenrijden van een tijdcontrole. 5.5 Tijdcontroles

14 5.5.1 Algemeen Aan de rit zijn geen dwingende tijdlimieten verbonden (op openbare wegen) noch zullen deze worden opgelegd door de organisator(en) aan deelnemers. Om organisatorische redenen zijn de tijdvensters vastgesteld voor het aandoen van routecontroles en tijdcontroles bij start, koffie- en lunch stops Inrichting tijdcontroles en meldingstijdstip * De tijdcontroles (TC's) zijn aangegeven in het routeboek. Een TC wordt langs de route aangegeven door een wit A4 met opschrift BMCtrofee Tijdcontrole ; * Het meldingstijdstip is het moment dat de equipe de controlekaart aanbiedt. De marshall vermeldt op de controlekaart de zogenoemde werkelijke passeertijd (WPT), de tijd waarop de equipe de kaart aanbiedt Controlekaart * Een equipe dient zijn controlekaart bij de desbetreffende TC aan te bieden. Voorbeeld: Start transit 1: 8.30uur, dan start nummer 12 om 8.41 uur Start * U dient zich op uw IPT-starttijd bij de starttafel te melden. Indien u zich later meldt dan uw starttijd, ontvangt u 10 strafpunten per minuut tijdachterstand. Te vroeg starten is niet mogelijk en indien u zich meer dan 30 minuten na uw starttijd meldt, kunt u niet meer van start gaan Tijdsachterstand Als u zich meer dan 30 minuten na uw IPT bij een TC gemeld heeft, dan heeft u de TC 'gemist' en gelden er andere regels (zie verderop) TC gemist * Wanneer u zich meer dan 30 minuten later dan uw IPT of meer dan 10 minuten vroeger dan uw IPT meldt bij een TC, dan wel de TC geheel niet aandoet, zeggen we dat u deze TC gemist heeft. Het 'missen' van een TC wordt met 250 strafpunten bestraft. Voor het berekenen van de streeftijd bij de volgende TC dient in dit geval als basis de tijdachterstand bij uw laatste niet gemiste TC. Indien u een TC gemist heeft omdat u meer dan 30 minuten te laat was, adviseren we u om de route 'af te snijden' zodat u de volgende TC weer op uw streeftijd kunt aandoen TC IN en Finish * Het is toegestaan een TC IN, bijvoorbeeld de TC voor de lunchpauze of de finishcontrole, te vroeg aan te doen. * Alle TC's zijn open van 10 minuten voor de IPT van de eerste equipe tot 30 minuten na de IPT van de laatste equipe. * Wanneer een equipe zich meer dan 30 minuten later dan zijn IPT bij de finishcontrole meldt, wordt de equipe niet opgenomen in het klassement. 5.6 Behendigheidsproeven Als onderdeel van een evenement kunnen één of meer behendigheidsproeven (special stages) worden gehouden op voor het overig verkeer afgesloten terreinen en/of weggedeeltes. De behendigheidsproeven dienen om de stuurvaardigheid van de deelnemer te beoordelen. 5.7 Ex aequo * De equipe die het langst foutloos heeft gereden.

15 * Mocht dit geen beslissing geven, dan prevaleert de equipe met de oudste auto. 5.8 Uitslagen Aan het eind van het evenement publiceert de wedstrijdleiding de voorlopige uitslag. In deze voorlopige uitslag wordt het aantal strafpunten vermeld. Na afloop van de rit worden de model controlekaarten opgehangen. Wij adviseren u dan ook om uw controlekaart over te schrijven alvorens deze in te leveren. De voorlopige uitslag wordt na 30 minuten (behoudens vragen naar aanleiding van de voorlopige uitslag) definitief. 5.9 Vragen en protesten Een deelnemer kan vragen stellen over het verloop van het evenement, opgelopen strafpunten en genomen beslissingen door een ingevuld vragenformulier bij de wedstrijdleiding in te leveren. Dit vragenformulier is verkrijgbaar bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider geeft zo spoedig mogelijk antwoord op deze vragen door het antwoord op het vragenformulier in te vullen en dit weer aan de deelnemer te overhandigen. Dit antwoord is definitief. Officiële protesten zijn niet mogelijk Schades Deelnemers zijn verplicht schade die tijdens het evenement aan eigen of andermans auto en/of goed is toegebracht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de laatste controle van de betrokken etappe, aan de organisatie te melden. 6 Strafpunten 1. Missen van een routecontrole of aandoen van een foutcontrole Missen van een TC Meer dan 30 minuten te laat finishen Geen klassering 4. Te laat starten, per minuut Aanwezigheid van (mobiel) navigatiesysteem (sportklasse) Diskwalificatie 6. Misbruik van mobiele telefoon Diskwalificatie 7. Een eerste constatering van hinderlijk weggedrag, onsportief gedrag of overtreding van de wegenverkeerswet Een tweede constatering van hinderlijk weggedrag, onsportief gedrag of overtreding van de wegenverkeerswet Diskwalificatie 9. Eerste geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met 10 tot 20 km/uur Officiële waarschuwing 10. Tweede geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met 10 tot 20 km/uur Eerste geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met 20 tot 30 km/uur Tweede geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met 20 tot 30 km/uur Eerste geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met 30 tot 50 km/uur Tweede geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met 30 km/uur of meer Diskwalificatie 15. Eerste geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met 50 km/uur of meer Diskwalificatie 16. Aanwezigheid van verboden kaartmateriaal 300 Reden Aantal strafpunten

16 7 Kaartleesinstructies 7.1 Algemeen * Er moet bij de constructies van de juiste route gebruik worden gemaakt van alle op de kaart - fragmenten voorkomende wegen, voorzien van twee bermlijnen, waarvan er minimaal één ononderbroken is. * U wordt geacht met voorkennis te rijden. Dat wil zeggen dat, wanneer u tijdens het rijden van de route ontdekt dat u een bepaalde weg niet in kunt of mag rijden, u deze later niet in een (omrij) constructie moet opnemen. U weet immers al dat u die weg niet in kunt of mag. * Kaartleestekens17, kaartteksten en doorgetrokken bermlijnen onderbreken de doorgang niet. Wanneer uit doorgetrokken bermlijnen of een viaductteken blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, worden beide wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. * De door de organisatie aangebrachte tekens, stickers, blokkeringstippen en -kruisen op de kaart onderbreken de doorgang van daaronder gelegen weg(en) wel. * Wegen waarbij aan het begin van de weg een verkeersbord doodlopende weg staat, mogen worden ingereden als de opdracht daartoe aanleiding geeft. * Wegen naar particuliere terreinen, wegen met een bord 'Eigen weg' en dergelijke mogen niet worden ingereden. * U bent doorgaand verkeer. Wanneer een weg afgesloten is voor doorgaand verkeer of alleen toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, mag u die weg niet inrijden18. * Op de kaartfragmenten kunnen cirkels geplaatst zijn. Binnen een cirkel kan de werkelijke situatie afwijken van de situatie op de kaart. De route binnen een cirkel is vrij. Er mag binnen de cirkel van alle, al dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt. Binnen een cirkel zijn geen routecontroles geplaatst. * Bij een 'kaartlas', waar de uitzetter twee kaarten naast elkaar heeft geplaatst, kan het voorkomen dat de wegen op het kaartfragment niet helemaal perfect op elkaar aansluiten. Dat wordt geacht wél het geval te zijn. * Keren is niet toegestaan, tenzij hiertoe bij een routecontrole opdracht wordt gegeven, bijvoorbeeld via een herstelopdracht. * Indien een zogenoemde keerlus gereden moet worden en men de keuze heeft tussen linksom of rechtsom rijden, dient de lus linksom gereden te worden (tegen de wijzers van de klok in). 17 De kaarttekens 'afrastering', 'muur', 'geluidswering' en 'wegafsluiting' blokkeren de doorgang natuurlijk wél! 18 Een ANWB-wegwijzer Doorgaand verkeer behoeft niet noodzakelijkerwijze gevolgd te worden. Wanneer zo n bord naar rechts wijst en de door u geconstrueerde route loopt rechtdoor, kunt u natuurlijk rustig rechtdoor rijden, wanneer dat tenminste niet verboden is. 7.2 Omrijdinstructies Indien een weg of weggedeelte niet aanwezig is, niet te berijden is of niet bereden mag worden, dient u vanaf dat punt een omrij route te construeren en te rijden waarbij zo min mogelijk van de oorspronkelijk geplande route wordt overgeslagen. De omrij route dient zo kort mogelijk te zijn. Indien een kaartweg overgaat in een niet op de kaart voorkomende weg, dan mag van deze weg gebruikt worden gemaakt, mits en voor zover de originele kaartweg niet meer te berijden of te bereiken is, of niet meer aanwezig is. U dient zo spoedig mogelijk de geplande route weer op te pakken. Rotondes en in één oogopslag overzichtelijke 'driehoekjes', die niet op de kaart staan, mogen worden gebruikt. Bij driehoekjes dient u ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk van de oorspronkelijk geplande route mist.

17 8 Vrijwaringsclausule BMCtrofee Startnummer:... Klasse: Sportklasse / Toerklasse Onder de organisatie dient hierna te worden begrepen de BMCtrofee, haar bestuursleden, haar vrijwilligers, haar sponsoren en alle andere bij de organisatie van een auto toerrit door BMCtrofee betrokken personen. Onder deelnemer dient hierna te worden begrepen de rijder en de navigator die deelnemen aan een door BMCtrofee georganiseerde auto toerrit. De deelnemer is zich ervan bewust dat deelneming aan de BMCtrofee kan leiden tot schade bij hemzelf of bij derden, onder andere doch niet uitsluitend bestaande uit zaakschade, letselschade en gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door hemzelf en/of de organisatie en/of derden. De deelnemer verklaart bij deze dat hij de organisatie op geen enkele wijze voor vergoeding van die schade aansprakelijk zal stellen. De deelnemer neemt het risico op de bedoelde schade uitdrukkelijk voor zijn rekening. De rit kent geen aan de deelnemers opgelegde tijdlimieten, maar alleen uit tijdvensters, om organisatorische redenen vastgesteld voor koffie, lunch etc. De deelnemer verklaart voorts dat hij: 1. zelf volledig verantwoordelijk is voor zijn rij- en verkeersgedrag. 2. alle verkeersregels in acht neemt dan wel daarop toe ziet (let op gelijkwaardige kruisingen en voorrangsrecht van fietsers). 3. zich realiseert dat bij de autorit geldende tijdvensters geen aanleiding kunnen en mogen zijn om verkeer- en gedragsregels te overtreden. 4. de organisatie, sponsoren, marshalls en medewerkers van het evenement op geen enkele wijze aansprakelijk zal stellen indien er onverhoopt een fout in de planning, de organisatie, etc zit noch aansprakelijk zal stellen voor welke schade dan ook die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan. De equipe vrijwaart de organisator, sponsoren, marshalls en medewerkers van het evenement tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. 5. heeft zorg gedragen voor voldoende onderhoud aan het voertuig waarmee wordt deelgenomen, zowel technisch als op het gebied van veiligheid. 6. minimaal WA verzekeringen heeft afgesloten die dekking bieden voor deelname aan de onderhavige autorit, zulks zowel voor hemzelf als voor het voertuig waarmee wordt deelgenomen. 7. lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en voldoende bekwaam ben om aan het evenement deel te nemen. 8. als rijder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs kan overleggen, verklaren rijder en navigator tijdens het evenement niet van rol te zullen wisselen." Datum:... Naam in blokletters: Bestuurder: Navigator: Handtekening:

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015 22-02-2015 INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 2 Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 2 Hoofdstuk 3 De wedstrijden 2 Hoofdstuk 4 Demonstraties 2 Hoofdstuk 5 Veiligheid 3 Hoofdstuk 6 Publiciteit

Nadere informatie

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 2009

Bijzonder Reglement 2009 Veenhuizen Groep Nederland Rally Bijzonder Reglement 2009 NL Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 2009 1/14 Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 10 oktober 2009 Dit Bijzonder

Nadere informatie

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN car2go Nederland Algemene voorwaarden 1/5 CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Onderwerp (1) car2go Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE, Utrecht, KvK nr.: 53514254 (hierna te noemen: "car2go")

Nadere informatie

Reglement R.A.P. Rally 2013

Reglement R.A.P. Rally 2013 Reglement R.A.P. Rally 2013...een initiatief van het Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Door de organisatie opgesteld 2013: Voorzitter Rens Schoonackers Penningmeester Henry van Kouswijk Sponsoringzaken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Colofon: Stichting ELE Rally Samenstelling: Maarten van de Meerakker Versie: 7 mei 2015

INHOUDSOPGAVE. Colofon: Stichting ELE Rally Samenstelling: Maarten van de Meerakker Versie: 7 mei 2015 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE EN WELKOM... 3 2. CONTACTINFORMATIE... 4 3. PROGRAMMA... 6 4. INSCHRIJFINFORMATIE... 8 5. SERVICE WELCOME CENTER, SERVICETERREIN & REMOTE SERVICE... 10 6. HOTELS & ACCOMMODATIES...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Handboek Carbage Run 2011. The Carbage Run wordt mede mogelijk gemaakt door:

Handboek Carbage Run 2011. The Carbage Run wordt mede mogelijk gemaakt door: -- HANDBOEK -- The Carbage Run wordt mede mogelijk gemaakt door: 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Organisatie... 5 3. Wat mee te nemen... 6 4. Landeninformatie... 7 5. Internet... 8 6. De Start...

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie