Algemeen Reglement. Versie 22 februari Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: Vincent:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623"

Transcriptie

1 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: Algemene vragen: Steven: Fontys Classics

2 Inhoudsopgave 1 Algemene zaken Inschrijving Toe te laten voertuigen Reglement Documentencontrole Vrijwaringsclausule Overige documenten Calamiteiten Begrippen en definities Routeboek en controlekaart Routecontroles (RC's) Tijdcontroles (TC s) Klassement Strafpunten Algemeen Tijd Ex aequo Kaartleesinstructies Algemeen Bol-pijl systeem Punten vrije route Punten Pijlen kortste route Omrij-instructies Vrijwaringclausule... 7 Fontys Classics

3 1 Algemene zaken 1.1 Inschrijving Er kan worden ingeschreven op de VolvoHRC-site. Het inschrijfgeld bedraagt 50,00 per equipe. Donaties worden gewaardeerd. Inbegrepen bij deze tour zijn: - koffie en gebak bij ontvangst; - intro cursus rally rijden; - routeboeken; - rallyschildje; - uitleg route en prijsuitreiking na afloop. Een startplek wordt gereserveerd na inschrijving. 1.2 Toe te laten voertuigen De toe te laten voertuigen zijn voertuigen die geclassificeerd worden als Oldtimer of Youngtimer. Twijfelt u of deze kwalificatie ook voor uw voertuig geldt, neem dan vooraf even contact op met de organisatie. 1.3 Reglement Deze tourtocht wordt verreden volgens de richtlijnen van dit reglement en eventuele bulletins. Op twee specifieke zaken willen we hier de bijzondere aandacht vestigen: - Het gebruik of de aanwezigheid van een (mobiel) navigatiesysteem wordt niet gewaardeerd - Gedurende het verrijden van het evenement mag de mobiele telefoon gebruikt worden om de wedstrijdleiding een ongeval, pech of de opgave van de deelnemer te melden (het gebruik van een tripmeter op de telefoon wordt wel toegestaan) 2 Documentencontrole Voor de start van het evenement dient u zich bij de documentencontrole te melden en daar een getekende vrijwaringclausule in te leveren. 2.1 Vrijwaringsclausule Zowel de bestuurder als navigator dient vóór de aanvang van het evenement de verklaring zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van dit reglement (bladzijde 7) in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de documentencontrole. Zij kunnen daartoe een kopie maken van deze bladzijde en deze ingevuld meenemen naar het evenement. 2.2 Overige documenten U dient gedurende het evenement een kopie of het origineel van uw autopapieren, rijbewijs, apk-formulier en groene kaart in het bezit te hebben. Hier kan voor de start of tijdens de rit naar gevraagd worden. U dient dit dan te overhandigen ter inzage. Een verlopen of ontbrekend document kan niet worden geaccepteerd. Dit kan tot uitsluiting van de rit als gevolg hebben. 1

4 3 Calamiteiten Wanneer een equipe betrokken is bij een ongeval, waarbij men vermoedt dat er sprake is van meer dan alleen blikschade, is de eerstvolgende arriverende equipe verplicht om te stoppen en te vragen of hij of zij bijstand moet verlenen. Hij of zij neemt dan eventueel daar de leiding. Verplaats het slachtoffer nooit, tenzij dit strikt noodzakelijk is! Als elke seconde telt belt men eerst het telefoonnummer van de hulpdiensten 112. Hierna meldt de deelnemer het ongeval direct bij de organisatie. De eerst arriverende deelnemer dient de volgende informatie door te geven: - is 112 al gewaarschuwd? - de namen van de betreffende equipe; - of en hoeveel deelnemers en/of overige weggebruikers gewond zijn; - of een persoon bekneld is in of buiten het voertuig; - de plaats van het ongeval, bijvoorbeeld straatnaam, wegnummer, de dichtstbijzijnde bol-pijl of wegsituatie, dichtstbijzijnde hectometerpaaltje en dergelijke; - elke andere belangrijke informatie, bijvoorbeeld brandend voertuig, voertuig te water, enz. - Is er bij het ongeval geen bereik met de mobiele telefoon, dan meldt men dit aan de eerstvolgende deelnemer met het verzoek door te rijden naar de eerstvolgende tijdcontrole of een locatie waar hij of zij wel bereik heeft. Hij of zij meldt al hetgeen hierboven staat beschreven. - Hij of zij moet daarna niet vergeten terug te rapporteren naar de hulpverleners op de plaats van het ongeval dat er professionele hulp onderweg is, zodat de hulpverleners de slachtoffers gerust kunnen stellen. 4 Begrippen en definities 4.1 Routeboek en controlekaart - 10 minuten voor de start krijgt u een routeboek uitgereikt. In het routeboek staan de kaartfragmenten (1:50.000) en opdrachten die tijdens de route een rol spelen. - Bij de start krijgt u een controlekaart uitgereikt. Op de controlekaart staat een tijdschema en kunt u de letters, cijfers en stempels invullen die u onderweg tegenkomt. - Reeds genoteerde controles mogen niet meer worden gewijzigd. Wijzigingen of doorhalingen op de controlekaart worden zonder meer fout gerekend en kunnen leiden tot strafpunten. 4.2 Routecontroles (RC's) - Tijdens het rijden van de route wordt gecontroleerd of u de juiste route rijdt. Dit gebeurt door routecontroles. Een routecontrole (RC) kan zijn: o een oranje bord met daarop een zwarte letter of cijfer (passeercontrole); o een oranje bord zonder afbeelding waaraan een stempel met kussen (zelfstempelaar). - Voorbeelden van de controleborden vindt u bij de start. - De equipe dient de betreffende afbeelding van de RC enkellijnig in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te noteren. Bij een zelfstempelcontrole dient de equipe een afdruk van de betreffende stempel in het juiste vrije vakje van de controlekaart te plaatsen. - Zorg ervoor dat u een reservestempelkussen in uw auto hebt. - Controles staan in principe duidelijk zichtbaar rechts van de route. Waar dat onmogelijk of niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij een 'driehoekje', kan een controle links of minder opvallend geplaatst zijn. - Er staan geen foutcontroles, maar de volgorde van de RC s is wel van belang. - Onder de punten kan een RC staan. 2

5 - Het missen van een RC op de punten vrije route wordt bestraft met 30 punten. 4.2 Tijdcontroles (TC s) - De tijdcontroles zijn in het routeboek aangegeven. Zij zijn in het veld te herkennen aan het organisatie equipe dat erbij staat. - De TC's zijn open van 10 minuten voor de ideale passeertijd (IPT) van de eerste equipe tot 30 minuten na de IPT van de laatste equipe. - Op de controlekaart voor de eerste lus is voor elke TC de IPT per deelnemer aangegeven. U hoeft niet uw eigen doorkomst tijden te berekenen. - Voor de tweede lus dient u zelf uw IPT te berekenen, door uw startnummer op te tellen bij de genoteerde 0-wagen -IPT tijden. - Een equipe dient zijn controlekaart op zijn IPT bij de desbetreffende TC aan te bieden. Het registreren van de passeertijd kan alleen gebeuren wanneer beide leden van de equipe zich in de directe nabijheid van de controle bevinden. Het meldingstijdstip is het moment dat één van de leden van de equipe de controlekaart aan de official overhandigt. De official noteert dan de werkelijke tijd waarop de equipe de controlekaart overhandigde. De tijden worden uitgedrukt in hele minuten. Delen van minuten worden naar beneden afgerond; dus 12 uur 59 min 43 sec = 12 uur 59 min. - Elke minuut die een equipe later dan zijn IPT bij een TC is, wordt met 1 strafpunten bestraft met een maximum van 30 strafpunten. - Strafpunten voor het te laat melden bij een tijdcontrole cumuleren niet. Dat wil zeggen dat een equipe zich bij een volgende TC straffeloos evenveel minuten te laat moet melden. Het is niet toegestaan om een eventuele achterstand op het tijdschema bij een volgende TC in te lopen. Indien er, tegen de regels in, wel achterstand op het tijdschema is ingelopen, dan dient deze, te vroege werkelijke passeertijd als basis voor de volgende TC. Uitzondering: wanneer een equipe zich vroeger dan zijn IPT bij een TC heeft gemeld, dan dient de equipe zich bij de volgende TC weer op zijn IPT te melden. - Elke minuut die een equipe te vroeg bij een TC is, wordt met 2 strafpunten bestraft met een maximum van 20 strafpunten. - Het is toegestaan een TC met toevoeging *, bijvoorbeeld bij de finishcontrole, te vroeg aan te doen. Wel moet de equipe dan de door hem gewenste tijd laten invullen. - Het missen van een TC wordt bestraft met 100 strafpunten. 4.3 Klassement De equipe met het maximaal aantal punten vergaard met de RC s en TC s is de overall winnaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen sport of tourklasse. 3

6 5 Strafpunten 5.1 Algemeen Reden Aan Reden Aanwezigheid van (mobiel) navigatiesysteem Misbruik van mobiele telefoon Een eerste constatering van hinderlijk weggedrag, onsportief gedrag of overtreding van de wegenverkeerswetgeving Een tweede constatering van hinderlijk weggedrag, onsportief gedrag of overtreding van de wegenverkeerswetgeving Eerste geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met meer dan 10 km/uur Tweede geconstateerde overschrijding toegestane maximumsnelheid met meer dan 10 km/uur Aantal strafpunten Diskwalificatie Diskwalificatie 300 Diskwalificatie 300 Diskwalificatie Missen van een routecontrole Tijd Reden Aantal strafpunten Te laat melden bij de start 5 per minuut, met een maximum van 100 Te vroeg aandoen van een tijdcontrole Te laat aandoen van een tijdcontrole 2 per minuut, met een maximum van 20 minuten. 1 per minuut, met een maximum van 30 minuten, Missen van een tijdcontrole 100 Meer dan 60 minuten te laat finishen Te snel of te langzaam bij RE Geen klassering 1 strafpunt per seconde te snel of te langzaam 1 Het missen van een combinatie van controles, al dan niet in combinatie met het missen van een TC, kan bestraft worden als één fout met 100 strafpunten. 5.3 Ex aequo Mocht dit nog geen beslissing geven, dan prevaleert de equipe met de oudste auto. 4

7 6 Kaartleesinstructies 6.1 Algemeen - Er mag bij de constructies van de juiste route gebruik worden gemaakt van alle wel of niet op de kaartfragmenten voorkomende wegen, voorzien van twee bermlijnen, waarvan er één ononderbroken is. - Alle kaartfragmenten van alle trajecten dienen als één geheel beschouwd te worden. - Kaartleestekens en teksten op de kaartfragmenten blokkeren de doorgang niet. - De door de organisatie aangebrachte tekens, stickers en kruizen op de kaart onderbreken de daaronder gelegen weg(en). - Wegen naar particuliere terreinen, wegen met een bord 'Eigen weg', doodlopende wegen en dergelijke mogen niet worden ingereden. - U bent doorgaand verkeer. Wanneer een weg alleen toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, mag u die weg niet inrijden. 6.2 Bol-pijl systeem De route wordt aangegeven door middel van mijl- of kilometeraanduidingen, totaalafstanden, situatieschetsen en een evt extra informatie. De situaties volgen van boven naar beneden op de pagina. De rijrichting is altijd te zien vanaf een zwarte stip van de schetsen. Volg de richting van de pijl. Objecten zoals borden, viaducten, verkeerslichten, huizen, kerken etc geven een niet op schaal getekende situatie aan. Langs een op deze manier geconstrueerde route kunnen RC s staan Punten vrije route De te rijden route is aangegeven door een aantal punten. Deze punten dienen zo nauwkeurig mogelijk in genummerde volgorde gereden te worden. Tijdens het rijden van een punten geconstrueerde route kunnen alleen onder punten kunnen RC s staan. Van het startpunt naar het eindpunt van het traject dient een aantal punten in nummervolgorde te worden aangedaan. Onder ieder punt wordt geacht een weg, weggedeelte of wegsituatie te liggen. Op weg naar een punt dient via kaartwegen een vrije route geconstrueerd en bereden te worden, tenzij daar op een andere manier opdracht toe wordt gegeven Punten Pijlen kortste route De te rijden route is aangegeven door een aantal genummerde punten en -pijlen. Deze pijlen en punten dienen vanaf de voet vd pijl tot het eind vd pijl zo nauwkeurig mogelijk in genummerde volgorde gereden te worden. Het is toegestaan om een deel van de pijl te rijden, te kruisen of te raken. Tijdens het rijden van een door pijlen en punten geconstrueerde route kunnen onderweg RC s staan. Ook onder punten kunnen RC s staan. Van het startpunt naar het eindpunt van het traject dient een aantal pijlen en punten in nummervolgorde te worden aangedaan. Onder iedere pijl en punt wordt geacht een weg, weggedeelte, of wegsituatie te liggen. Een met pijlen punten geconstrueerde route dient via kaartwegen de kortste route te zijn en bereden te worden. Pijlen of gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, pijlen alleen in voorwaartse richting berijden. 5

8 6.4 Omrij-instructies - Indien een weg of weggedeelte niet aanwezig is, niet te berijden is of niet bereden mag worden, dient u vanaf dat punt een omrijroute te construeren en te rijden waarbij zo min mogelijk van de oorspronkelijk geplande route wordt overgeslagen. De omrijroute dient zo kort mogelijk te zijn. - Indien een kaartweg overgaat in een niet op de kaart voorkomende weg, dan mag van deze weg gebruikt worden gemaakt, mits en voor zover de originele kaartweg niet meer te berijden of te bereiken is, of niet meer aanwezig is. U dient zo spoedig mogelijk de oorspronkelijke route weer op te pakken. - Nieuw aangelegde rotondes en in één oogopslag overzichtelijke 'driehoekjes', die niet op de kaart staan, mogen worden gebruikt. Daarbij dient u er wel voor te zorgen dat u zo min mogelijk van de oorspronkelijk geplande route mist. - Bij het omrijden blijven alle overige regels van dit reglement onverminderd van kracht. 6

9 7 Vrijwaringclausule De organisator Fontys Classics (de organisator ) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan die een deelnemer verband houdende met zijn of haar deelname aan het evenement lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De organisator wijst gedurende het gehele evenement dan ook elke aansprakelijkheid af bij enig ongeval waarbij een of meer deelnemers en/of deelnemende voertuigen zijn betrokken. De organisator wijst tevens elke aansprakelijkheid af voor het door een deelnemer niet nakomen van de wet- en regelgeving van Nederland en/of een ander land waar het evenement plaatsvindt. Deelnemers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor enig ongeval waarin zij betrokken zijn en/of bij het niet nakomen van de wet. Zij zullen bijzonderheden van enig incident tijdens het evenement waar een aansprakelijkheid uit voort zou kunnen vloeien, onverwijld aan de organisator melden. Tegen de organisator zal geen claim worden ingediend die voortkomt uit incidenten en/of ongevallen ten gevolge van activiteiten van de organisator en/of medewerkers en/of officials, voor zover het organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen. Verklaring van bestuurder én navigator: "Ik heb het Algemene Reglement, het Bijzonder Reglement en/of de uitgegeven bulletins van dit evenement gelezen en verklaar deze te hebben begrepen en te zullen naleven. Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en voldoende bekwaam ben om aan het evenement deel te nemen. Ik erken dat ik de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement, ken en verklaar dit risico uitdrukkelijk te accepteren. Ik ben me ervan bewust, dat deelname aan het evenement zowel voor mij als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en/of personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De organisator, sponsoren, Fontys Hogescholen en medewerkers van het evenement zijn tegenover de equipe (bestuurder en navigator) niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan. Ik verklaar dat ik de organisato, sponsoren, Fontys Hogescholen en/of medewerkers van het evenement niet aansprakelijk zal stellen en haar zal vrijwaren voor enige door mij geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen. De equipe vrijwaart de organisator, sponsoren, Fontys Hogescholen en medewerkers van het ook tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. Ik verklaar dat de in de assurantieverklaring gemelde verzekering inzake Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) tijdens dit evenement ongewijzigd van kracht is en dat de hiervoor berekende premie tijdig is betaald. Indien de auto niet in Nederland is geregistreerd, verklaar ik dat de auto conform de eisen van het land waarin deze wel als zodanig staat geregistreerd een geldige APK-keuring heeft of een daarmee gelijk te stellen keuring. Ik verklaar dat ik als bestuurder in het bezit ben van een in Nederland geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs kan overleggen, verklaren bestuurder en navigator tijdens het evenement niet van rol te zullen wisselen." Startnummer:... Datum:... Naam in blokletters: Bestuurder: Navigator: Handtekening: 7

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 2009

Bijzonder Reglement 2009 Veenhuizen Groep Nederland Rally Bijzonder Reglement 2009 NL Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 2009 1/14 Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 10 oktober 2009 Dit Bijzonder

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Colofon: Stichting ELE Rally Samenstelling: Maarten van de Meerakker Versie: 7 mei 2015

INHOUDSOPGAVE. Colofon: Stichting ELE Rally Samenstelling: Maarten van de Meerakker Versie: 7 mei 2015 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE EN WELKOM... 3 2. CONTACTINFORMATIE... 4 3. PROGRAMMA... 6 4. INSCHRIJFINFORMATIE... 8 5. SERVICE WELCOME CENTER, SERVICETERREIN & REMOTE SERVICE... 10 6. HOTELS & ACCOMMODATIES...

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13)

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13) DSM Insurances BV Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden (MR 02 13) Mijn verplichting en bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Getting you there Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene Voorwaarden die bij je Privé

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden Voorwaarden In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar u aan toe bent, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Algemeen reglement Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Artikel 1 Definities 1) Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 2) (de organisatie van) Olympic Moves:

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2 Biezenvijver ALGEMENE 7 VOORWAARDEN 3297 GK Hoeksche Puttershoek Waard Garagepolis T 078 676 MODEL 90 00 F 078 676 A 03.5.04 90 01 A ING Bank Postbus INHOUD 67.47.28.491 5621 KvK nr. 3297 51928116 ZG Puttershoek

Nadere informatie