5 april Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN"

Transcriptie

1 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt verreden in overeenstemming met: - het Standaard Reglement Regelmatigheidsritten (RS) NHRF, versie 1.0 december dit Bijzonder Reglement (BR) en eventuele bulletins, - de wegenverkeerswetgeving van Nederland. ARTIKEL 2: ORGANISATIE De Betuwe Classic wordt verreden op zaterdag 5 april Doorslaggevend voor het verrijden van de Betuwe Classic is het uitvoeren van routeopdrachten. De regelmatigheidsrit wordt verreden bij daglicht en bestaat uit een ochtend- en middagsectie, waarin een aantal trajecten opgenomen zijn. Organisator: Stichting A-vents Wedstrijdleider: Henk Ledderhof Wedstrijdsecretaris: Joyce Brinkman Uitzetters: Toerklasse: Go Wammes en René Klement Sportklasse: Henk Ledderhof Contactpersoon Deelnemers: Ad van Beurden Officials: diverse bekenden Chef rekenkamer: Folkert Kamp Dagorganisatie: Ad van Beurden en Joyce Brinkman Het adres van het wedstrijdsecretariaat voor en na het evenement is: Betuwe Classic p/a De Camp GK Westervoort. Tel.: Internet: Het adres van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag 5 april 2013 is: Start: Garage Knobbout, de Kerswerf 2-4 te Beusichem Lunch: Kasteel Ophemert, Dreef 2 te Ophemert Finish: De Blusser, Markt 29A te Beusichem Voor het verrijden van de Betuwe Classic 2014 is ontheffing aangevraagd bij de Provincie Gelderland en is verleend onder nummer: (n.n.b.) Datum:

2 ARTIKEL 3: BIJZONDER REGLEMENT Dit BR is opgesteld in aanvulling op het SR zoals deze is opgesteld door de NHRF. Beide documenten zijn te downloaden via de website (BR) en (SR). Het gestelde in dit BR kan gewijzigd worden. Elke wijziging wordt gepubliceerd door middel van een bulletin. Deelnemers dienen kennis te nemen van beide reglementen en eventuele bulletin(s) alvorens deel te nemen aan het evenement. NHRF goedkeuringsnummer: NHRF-BR Datum: 10 februari 2014 Het evenement wordt verreden binnen de grensgebieden van de Provincie Gelderland en zoals de naam het reeds aangeeft, voornamelijk door de regio van de Betuwe. Zaterdag 17 december uur Inschrijving open Zaterdag 8 maart 2014 Publicatie Bijzonder Reglement Routeopdrachten IJktraject Overzichtskaart TC s Tijdschema Woensdag 26 maart uur Sluiting inschrijvingen Zaterdag 29 maart 2014 Verzending acceptatiebrieven en verklaring Zaterdag 5 april uur Documenten controle uur Start 1 e deelnemer uur Lunch uur Start middagtraject uur Finish 1 e deelnemer uur Publicatie voorlopig eindklassement uur Eindklassement definitief en prijsuitreiking De start: De lunch: De finish: Garage Knobbout, De Kerswerf 2-4 te Beusichem Kasteel Ophemert, Dreef 2 te Ophemert De Blusser, Markt 29A te Beusichem Er zijn twee klassen met elk verschillende routeopdrachten: Sportklasse: geschikt voor de zeer ervaren equipes: totaal circa 260 km. Toerklasse: geschikt voor minder ervaren equipes: totaal circa 210 km. Het maximum aantal deelnemende auto s is vastgesteld op totaal 90 equipes. De wedstrijdleider is tijdens de rally belast met het toepassen van het gestelde in dit BR en eventuele bulletins. Elk geval waarin dit BR niet voorziet, zal beoordeeld worden door de wedstrijdleider. In geval van calamiteiten zal de organisatie de ingeschreven deelnemers zo spoedig mogelijk voorzien van de van toepassing zijnde informatie via de door hen opgegeven adressen op het inschrijfformulier. Daarnaast zal de organisatie deze mededeling op haar website plaatsen. ARTIKEL 4: INSCHRIJVEN Alleen via de website kan ingeschreven worden, door invulling van het inschrijfformulier. Kosten voor inschrijving: 160,-- per equipe. Het inschrijfgeld kan uitsluitend betaald worden door overmaking naar ING bankrekeningnummer: , ten name van Stichting A-vents te Westervoort, onder vermelding van de naam van de equipe. Startnummers worden toegekend zodra het inschrijfgeld door de organisator is ontvangen. Gegevens of wijziging betreffende de navigator en/of de bestuurder (tezamen genaamd: de equipe) of de ingeschreven auto kunnen tot het einde van de documentencontrole ingeleverd worden

3 In het inschrijfgeld is begrepen (wat u krijgt): - Koffie/thee met iets lekkers aan de start - Infoboek, routeopdrachten, controlekaart(en), rallyschilden - Secundaire WAM verzekering & persoonlijke ongevallenverzekering - Lunchbuffet - Snack aan de finish - Schriftelijke uitleg Daarnaast is bij het inschrijfgeld inbegrepen (wat wij u geven): - Inzet van officials en rekenkamer - Leges voor vergunningen - Onkosten secretariaat - Onkosten voor het uitzetten van de route door organisatie - Onkosten voor het drukwerk Het totale inschrijfgeld zal worden terugbetaald aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt. De organisator kan de deelname van een auto of equipe, zonder opgave van de reden, weigeren. Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terugbetaald worden: - volledig inschrijfgeld, minus 20% in geval het evenement niet doorgaat. - volledig inschrijfgeld, minus 50% wanneer een equipe de inschrijving, schriftelijk, terugtrekt vóór woensdag 26 maart 2014, uur. - na woensdag 26 maart 2014, uur, zal geen terugbetaling plaatsvinden. Indien de betaling van het inschrijfgeld niet voldaan is voor de start van het evenement kan de equipe niet toegelaten worden tot het evenement. De organisatie zal 50,-- van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht geen doorgang kan vinden. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de organisatie. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of intrekken van vergunningen en/of wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE enz. Indien de rally op de rallydag zelf, noodgedwongen door welke omstandigheid dan ook, moet worden afgebroken zal er geen (deel)restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. ARTIKEL 5: VERZEKERING / VRIJWARINGCLAUSULE De organisator maakt gebruik van het collectieve verzekeringspakket van de NHRF, waarin een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen van derden en/of vrijwilligers en/of medewerkers en/of deelnemers. Daarnaast is in dit pakket een secundaire WAM verzekering en een persoonlijke ongevallenverzekering ten behoeve van de deelnemers opgenomen. De auto dient tijdens de gehele regelmatigheidsrit, conform het SR van de NHRF, verzekerd te zijn. Voor de hieraan gestelde eisen wordt verwezen naar het SR van de NHRF. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om dergelijke verzekering(en) te verzorgen. Voor het verrijden van de Betuwe Classic wordt van de deelnemers het ondertekenen van een vrijwaringclausule verplicht. De tekst van deze vrijwaringclausule staat in het SR van de NHRF. Het document met de vrijwaringclausule wordt separaat aan de deelnemers per toegestuurd, tezamen met de acceptatiebrief, naar het bij inschrijving opgegeven adres. Beide documenten moeten door de equipe zelf uitgeprint worden. De organisatie zal niet voorzien in extra exemplaren bij de documentencontrole. ARTIKEL 6: TOE TE LATEN VOERTUIGEN Aan de rally kan worden deelgenomen met auto s die geproduceerd zijn voor De auto dient voor de duur van de rally tot de openbare weg te zijn toegelaten en voorzien te zijn (indien van toepassing) van een geldig APK. Deelnemende auto s behoeven niet voorzien te zijn van een FIA of FIVA identiteitspaspoort of -kaart

4 Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het evenement is niet toegestaan. Ter aanvulling op het SR van de NHRF mag gebruik gemaakt worden van mobiele telefoons, indien tijdens het evenement door de organisatie gebruik wordt gemaakt van een zogeheten sms-dienst. De equipe mag voor het ontvangen van deze berichten, gebruik maken van één toestel waarvan het bijbehorende nummer opgegeven wordt bij de inschrijving van de equipe. Overtreding voor gebruik anders dan hiervoor omschreven, wordt bestraft met 300 strafpunten per geconstateerde overtreding tot uitsluiting ter beslissing van de wedstrijdleider. ARTIKEL 7: CONFORMITEITCONTROLE Er zal voor aanvang van het evenement geen georganiseerde conformiteitcontrole plaatsvinden. Overtreding van voorschriften uit het SR of BR geconstateerd voor of tijdens het evenement in strijd met de conformiteit van het voertuig en/of de equipe worden bestraft ter beslissing van de wedstrijdleider, met een maximum van uitsluiting. ARTIKEL 8: DOCUMENTENCONTROLE Door de organisatie wordt een documentencontrole gehouden. De equipes moeten zich minimaal 20 minuten voor hun starttijd, bij de documentencontrole melden, waar het volgende gecontroleerd zal worden: - kentekenbewijs van de deel te nemen auto (voor controle van de leeftijd van de auto). - rijbewijs van de bestuurder van de auto. - leeftijd identificatie van de navigator (indien er twijfels ontstaan over de leeftijd, dient deze zich te moeten kunnen identificeren om te laten zien dat deze minimaal 16 jaar oud is). - een geschreven toestemming van de eigenaar van de auto, wanneer deze niet van één van de leden van de equipe is. Bij de documentencontrole moet de acceptatiebrief overhandigd worden ter controle van de geaccepteerde deelname. De acceptatiebrief wordt minimaal 1 week voor aanvang van het evenement per verstuurd naar het bij inschrijving opgegeven adres. Tijdens de documentencontrole dient de vrijwaringsclausule door beide leden van de equipe te zijn ondertekend en te worden ingeleverd. Zonder verstrekking van de acceptatiebrief en/of de vrijwaringsclausule wordt de equipe niet tot de start toegelaten. ARTIKEL 9: RECLAME Voor het mogen voeren van reclame, anders dan voorgeschreven door de organisator, verwijzen wij naar het SR van de NHRF. Indien er twijfels zijn over het wel of niet mogen voeren van reclame, kan van te voren contact worden opgenomen met de organisatie, door middel van het tonen van foto s. De ruimte op het rallyschild is gereserveerd voor reclame van de organisator. Deze reclame kan niet geweigerd worden. ARTIKEL 10: AFSTAND-, SNELHEID EN TIJDMETING Overtreding van het gestelde in het SR van de NHRF wordt bestraft met 300 strafpunten. ARTIKEL 11: TIJDSCHEMA Het complete tijdschema van het evenement met daarop de ideale passeertijden voor tijdcontrole s en de locaties van de tijdcontroles zal in een separaat document voor de aanvang van het evenement, gepubliceerd worden op de website. De auto s worden gestart om de minuut of om de 30 seconden wanneer meerdere categorieën door elkaar vertrekken. De equipes worden gestart in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer. De organisatie kan er ook voor kiezen om de Toerklasse en de Sportklasse gelijktijdig te laten starten

5 ARTIKEL 12: INRICHTING VAN HET EVENEMENT De organisatie zal voor aanvang van het evenement via de website een kaarfragment publiceren waarop een ijktraject is aangegeven waarmee de afstandsmeetapparatuur van de deelnemer vergeleken kan worden met die van de organisator. Met betrekking tot de voorgeschreven routeopdrachten zal de organisatie voor het evenement een uitgewerkte omschrijving van de opdrachten publiceren via de website. Voor het maken van de routeopdrachten is gebruik gemaakt van topografische kaarten ( 1: of 1:50.000) of ander kaartmateriaal. Het door de organisator verstrekte kaartmateriaal is bindend. De deelnemers ontvangen bij de documentencontrole een infoboek waarin alle informatie te vinden is met betrekking tot het evenement te vinden is, zoals de legenda voor de kaartfragmenten, eventuele benodigde snelheidstabellen of overige informatie die nodig is voor het verrijden van de route. Bij elke TC van een nieuw traject ontvangt de deelnemer het kaartfragment voor dat nieuwe traject. Langs de route kunnen bemande en onbemande passeercontroles geplaatst worden. Sommige van deze controles kunnen voor de duidelijkheid voorzien zijn van een oranje vlag en/of zijn herkenbaar aan de naamsaanduiding van Stichting A-vents. Een voorbeeld van de te gebruiken borden zal in het infoboek gepubliceerd worden. 25 Meter vóór en na een controle wordt beschouwd als controlegebied. Elke equipe ontvangt per sectie een controlekaart, waarop de equipe de letters en/of cijfers en/of stempels dient te noteren respectievelijk af te drukken van/bij onbemande passeercontroles en waarop de verschillende passeertijden/stempels door de bemande passeercontroles/tijdcontroles worden genoteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de equipe om op het juiste moment de controlekaart aan de official te overhandigen en te laten invullen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de equipe om de juistheid van de registratie te controleren. Elke equipe is zelf verantwoordelijk voor zijn controlekaart. Elke correctie of toevoeging op de controlekaart (het zogeheten knoeien op de kaart ) wordt bestraft met 300 strafpunten, tenzij deze correctie of toevoeging door een official is gewaarmerkt. Wanneer een aparte controlekaart voor een regelmatigheidtraject en/of behendigheidstraject gebruikt wordt, maakt deze integraal deel uit van de controlekaart. In de route kunnen één of meerdere regelmatigheidtrajecten opgenomen worden. Aan de hand van een speciale afstand/tijdtabel dient de equipe het traject te rijden. Tijdens een regelmatigheidtraject kan op meerdere punten de tijd worden gemeten. Elke seconde afwijking te vroeg of te laat ten opzichte van de ideale passeertijd is 1 strafpunt. De maximale bestraffing is 60 strafpunten. In de route kunnen één of meerdere behendigheidstrajecten opgenomen worden. Voor elk behendigheidstraject wordt een normtijd vastgesteld die de equipe zo nauwkeurig mogelijk moet benaderen. Elke seconde onder- of overschrijding van de normtijd wordt bestraft met 1 strafpunt. Te vroeg starten, wordt bestraft met 20 strafpunten. Indien de auto niet correct stopt bij een tussenstop of de finishlijn wordt de equipe bestraft met 30 strafpunten per overtreding. Een pion aan de verkeerde kant passeren, omverrijden of verplaatsen wordt bestraft met 5 strafpunten. Het niet verrijden van een behendigheidstraject wordt bestraft met 60 strafpunten, wat tevens het maximum van de te behalen strafpunten is. Bij een regelmatigheidtraject en/of behendigheidstraject kan door de organisatie een bemande passeercontrole geplaatst zijn. De equipe zal dan hun controlekaart overhandigen aan de official en de verdere instructies van de official opvolgen. Het kan zijn dat door de official een aparte routeopdracht overhandigd wordt en/of dat er een routeopdracht in het infoboek aanwezig is. Deze moet dan zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd worden. In aanvulling op het SR kan er in de route ook één of meerdere proeven opgenomen zijn waarbij het noteren van de afstand van toepassing is. Een omschrijving van een dergelijke proef is opgenomen in de routeopdrachten en valt onder de categorie behendigheidstrajecten. Afwijking in het meer of minder noteren van de gereden afstand wordt bestraft met 1 strafpunt per 10 meter afwijking, met een maximum van 60 stafpunten

6 Bij een onbemande passeercontroles moeten de equipes als volgt handelen; - de letter en/of het cijfer voorkomend op het oranje bordje noteren op de controlekaart; - indien een stempel aanwezig (zgn. zelfstempelaar) dan stempel plaatsen op de controlekaart; - indien meerdere cijfers en of letters op één en hetzelfde oranje bordje voor komen dan dienen al deze cijfers en letters in één en hetzelfde vakje van de controlekaart te worden genoteerd. De letters/stempels etc. noteren/stempelen in het eerste open vakje van de controlekaart en wel van links boven naar rechts onder. Het missen van een passeercontrole of het noteren van een foutcontrole wordt bestraft met 30 strafpunten. Equipes zijn verplicht een goed functionerend stempelkussen in hun bezit te hebben. Zelfstempelaars hoeven niet door de organisator voorzien te zijn van een stempelkussen. Onleesbaar gestempelde letters worden fout gerekend. Bij een bemande routecontrole moet de equipe de controlekaart overhandigen aan de official. De official zal de controlekaart invullen en/of afstempelen. Het missen van een bemande passeercontrole wordt bestraft met 30 strafpunten. Tijdcontroles moeten aangedaan worden in de volgorde zoals aangegeven in de routeopdracht en/of op de controlekaart. Bij een tijdcontrole zal de official het tijdstip noteren waarop de controlekaart wordt overhandigd. De auto van de equipe moet zich op dat moment binnen het controlegebied bevinden. De tijden op de controlekaart(en) zijn bindend. Elk verschil tussen de werkelijke passeertijd en de ideale passeertijd wordt als volgt bestraft: - te laat: 1 strafpunt per minuut (tot en met de maximale toegestane vertraging). - te vroeg: 10 strafpunten per minuut (uitgezonderd bij het einde van een sectie). Strafpunten voor het te laat melden bij een tijdcontrole cumuleren, tot de maximale toegestane vertraging bereikt is (m.a.w. verloren tijd mag niet ingehaald worden). De maximale toegestane vertraging is 30 minuten. Wanneer de deelnemer meer dan 30 minuten te laat is, betekent dit dat de tijdcontrole is gemist. De deelnemer dient zich dan bij de eerst volgende tijdcontrole weer op zijn ideale tijd te melden, vermeerderd met de vertraging welke was opgelopen bij de laatst reglementair aangedane tijdcontrole. De deelnemer kan beslissen om een stuk van de route over te slaan teneinde weer binnen de grens van 30 minuten vertraging te komen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de overzichtskaart met daarop de TC s aangegeven. Elke vertraging bij de start van een sectie (TC-UIT) telt mee voor het berekenen van de maximale toegestane vertraging. De maximale toegestane vertraging bij de tijdcontrole van de laatste sectie (TC- IN, finish) is 30 minuten. Overschrijding hiervan wordt bestraft met uitsluiting. Het missen van een tijdcontrole wordt bestraft met 30 strafpunten. Het arriveren bij een tijdcontrole vanuit een andere richting dan die van de officiële route zal bestraft worden met 30 strafpunten. De equipe mag zonder straf zich te vroeg melden bij de laatste tijdcontrole (TC-IN) van een sectie, onder vermelding van hun ideale passeertijd. Langs de route kan door de organisatie een zogeheten Geheime Tijd Controle (GTC) geplaatst worden. Bij een GTC moet de equipe de controlekaart overhandigen aan de official. De official zal de controlekaart invullen en/of afstempelen. De locatie en rijtijd zullen van te voren niet bekend gemaakt worden. Deze GTC zal (vaak) gebruikt worden ter bepaling van klassering bij ex aequo gevallen. Het niet aandoen van een GTC wordt bestraft met 30 strafpunten. Tijdcontroles en/of bemande routecontroles zijn voor iedere equipe 15 minuten vóór de ideale passeertijd van de 1 e deelnemer geopend. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluiten zij 30 minuten na de ideale passeertijd van de laatste deelnemer. Overige onbemande passeercontroles zijn ruim voor aanvang van het Evenement geplaatst en zullen tot 30 minuten na het passeren van de laatste deelnemer gehandhaafd blijven. Hergroepering controles kunnen in de route opgenomen worden. Men ontvangt informatie over het herstart tijdstip. De lunchonderbreking kan gezien worden als een hergroepering controle, omdat er na de lunch weer op een hernieuwde starttijd van start gegaan wordt en de reeds opgelopen vertraging in de ochtendsectie niet cumuleert na de lunchonderbreking. Wanneer om welke reden dan ook één of meerdere controles geannuleerd moeten worden zal de wedstrijdleider als volgt beslissen: A-: de betreffende controle zal als vervallen verklaard worden. B-: de eventueel opgelopen tijdstraf van de betreffende controle(s) zal geannuleerd worden. Tijdens de regelmatigheidsrit moet de equipe zich strikt houden aan de verkeersregels. De organisatie kan hiervoor tijdens het evenement een snelheidscontrole uitvoeren. Overtredingen van de verkeersregels of de toegestane maximum snelheid met meer dan 10 km/uur worden als volgt bestraft: 1 e overtreding: 100 strafpunten / 2 e overtreding: 200 strafpunten. Volgende overtreding: uitsluiting. Overschrijding van de toegestane maximum snelheid met meer dan 50%: direct uitsluiting

7 Onder zogenaamde Q-zones vallen alle woongebieden, onverharde wegen en 30 km zones. Daarnaast kan de organisator Q-zones aangeven op het kaartmateriaal of inrichten op weggedeelten, herkenbaar aan een blauw bord met een zwarte letter Q. De maximum snelheid in Q zones is 30 km. Overtreding wordt bestraft conform het gestelde onder bovenstaande alinea over snelheidsovertredingen. Onsportief gedrag en/of zich schuldig maken aan onverantwoord rijgedrag kan bestraft worden met uitsluiting een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider. Door de Organisatie kan een technisch service team ingezet worden welke opgeroepen kan worden in geval van pech. Eventuele onkosten ten gevolge van reparatie zijn voor rekening en risico van de Deelnemer. Elke equipe ontvangt twee rallyborden die gedurende de gehele rally op een duidelijk zichtbare wijze aan de auto zijn bevestigd, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Zij mogen in geen geval de kentekenplaten van de deelnemende automobiel geheel of gedeeltelijk bedekken. Het niet juist monteren van de rallyborden kan bestraft worden met uitsluiting een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider ARTIKEL 13: UITSLAGEN PRIJZEN - PRIJSUITREIKING Voor elke klasse zal een klassement worden opgemaakt. De resultaten worden weergegeven in strafpunten en worden vastgesteld door het samenvoegen van de strafpunten die opgelopen zijn tijdens routeopdrachten, eventuele regelmatigheidtrajecten en/of behendigheidstrajecten als ook elke andere straf die mogelijk is opgelopen. Indien mogelijk zal de organisatie een tussenuitslag publiceren over de ochtendsectie bij aankomst van de finish. Zo snel als mogelijk worden na de finish van de laatste deelnemer, de eindresultaten gepubliceerd. De resultaten voor het eindklassement zijn voorlopig tot 30 minuten na publicatie waarna zij definitief worden. De organisator kan verzoeken deze termijn in te korten indien geen vragen worden gesteld. Winnaar in een klasse is degene die het laagste totaal aantal strafpunten heeft. De overige equipes worden in volgorde van de door hen behaalde totaal aantal strafpunten geklasseerd. In geval dat meerdere equipes het evenement beëindigen met een gelijk totaal resultaat (ex aequo) wordt de equipe met de minste afwijking bij een GTC (bij meerdere GTC s bepaald eerst het resultaat van GTC1 de klassering, opvolgend GTC2 en zo verder nummerend), het hoogst geklasseerd. Mocht dit geen uitsluitsel geven dan zal het bouwjaar van de deelnemende auto doorslaggevend zijn, waarbij de oudste auto het hoogste geklasseerd wordt. Voor de Sport- en Toerklasse zijn de volgende prijzen beschikbaar: a. Algemeen winnaar: 1 e plaats sportklasse: twee trophies. b. Algemeen klassement Sportklasse: 2 e t.m 5 e plaats twee trophies. c. Algemeen klassement Toerklasse: 1 e t/m 5 e plaats: twee trophies. d. Beste mixed equipe, per klasse: twee trophies. De prijzen genoemd onder d. zullen worden uitgereikt aan de equipes welke niet behoren tot de onder a t/m c genoemd. De prijsuitreiking zal plaats vinden direct na het definitief worden van het voorlopige klassement. De Betuwe Classic 2014 telt mee voor het DHRC Nederlands Historisch Kampioenschap ARTIKEL 14: VRAGEN PROTESTEN - BEZWAAR Als circa 50% van de deelnemers hun controlekaart ingeleverd hebben bij de finishtafel, zal aangevangen worden met het uitdelen van de uitlegboeken, zodat de deelnemer kan aanvangen met controle van de gereden route en de eventueel in de ochtendsectie opgelopen strafpunten. Over de resultaten kunnen vragen gesteld worden. Voor zowel de Sport- als de Toerklasse zal bij de finish een informatietafel ingericht worden. De deelnemers kunnen met vragen zich bij de tafel van hun klasse melden

8 Indien de vraag niet direct beantwoord kan worden, kan de vraag ingediend worden door gebruikmaking van het vragenformulier (achter in het infoboek). Deze kan overhandigd worden aan de contactpersoon deelnemers. Het beoordelen van de vragen zal door de wedstrijdleiding gedaan worden en door de contactpersoon deelnemers weer overhandigd worden aan de equipe die de vraag gesteld heeft. Vragen kunnen ingediend worden tot 15 minuten na de publicatie van de voorlopige uitslag. De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden kan geen onderwerp zijn van enige vraag en/of protest en/of beroep. Situaties waarbij equipes gehinderd worden in het realiseren van een routeopdracht kunnen geen onderwerp zijn van een vraag en/of protest en/of beroep wanneer de organisator kan aantonen dat de oorzaak niet het gevolg is van een door haar ontstane organisatorische tekortkoming. Indien een equipe het niet eens is met het antwoord op zijn/haar vragen een kan een protest en/of bezwaar ingediend worden. Hiervoor wordt verwezen naar het SR van de NHRF. ARTIKEL 15: SCHADES Conform het SR van de NHRF moeten onverhoopte schades (klein en groot) direct bij de organisatie gemeld worden. Indien een schade niet gemeld wordt en wel geconstateerd is, zal nader onderzoek verricht worden om te achterhalen welke deelnemer deze schade veroorzaakt heeft. Indien de organisatie kan vaststellen welke deelnemer de veroorzaker is, zal deze hier op aangesproken worden en kunnen sancties ter beoordeling van de wedstrijdleiding uitgedeeld worden. ARTIKEL 16: CALAMITEITEN PROCEDURE Wanneer een equipe betrokken is bij een ongeval, waarbij men vermoedt dat er sprake is van meer dan alleen blikschade, is de eerstvolgende arriverende equipe verplicht om te stoppen en te vragen of hij/zij bijstand moet verlenen. Verplaats het slachtoffer nooit, tenzij dit strikt noodzakelijk is! Als elke seconde telt belt men eerst de hulpdiensten via 112. Meldt hierna het ongeval bij de Wedstrijdleider (Henk Ledderhof), tel De eerst arriverende deelnemer dient de volgende informatie door te geven: - Het wedstrijdnummer van de betreffende equipe; - Of en hoeveel deelnemers en/of overige slachtoffers gewond zijn; - Of een persoon bekneld is in of buiten het voertuig; - De plaats van het ongeval, bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde bol/pijl en/of wegsituatie, dichtstbijzijnde hectometerpaaltje, wegnummer etc. - Elke andere belangrijke informatie, bijvoorbeeld brandend voertuig, voertuig te water, etc. ARTIKEL 17: STRAFFEN GEEN TOELATING TOT HET EVENEMENT. - Inschrijving niet geaccepteerd. - Inschrijfgeld niet betaald. - Auto geproduceerd na Auto niet toegelaten voor de openbare weg. - Auto niet voorzien van geldig APK. - Bestuurder niet in bezit van geldig rijbewijs. - Navigator heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet behaald. - Deelnemer kan geen acceptatiebrief overhandigen. - Equipe kan geen getekende vrijwaringclausule overhandigen. - Het weigeren van reclame opgedragen door organisatie

9 STRAFPUNTEN. - Gebruik mobiele telefoon anders dan omschreven in SR en/of BR; per gebeurtenis 300 strafpunten. - Overtreding afstand-, snelheid- en/of tijdmetingapparatuur; 300 strafpunten. - Knoeien op de kaart; 300 strafpunten. - Elke seconde afwijking t.o.v. ideale passeertijd bij een regelmatigheidtraject; per seconde 1 strafpunt. - Maximaal te behalen strafpunten bij een regelmatigheidtraject; 60 strafpunten. - Elke seconde onder- of overschrijding ban een behendigheidstraject; per seconde 1 strafpunt. - Te vroeg starten bij een behendigheidstraject; 20 strafpunten. - Niet correct stoppen bij een tussenstop en/of finish van een behendigheidstraject; 30 strafpunten. - Het aan de verkeerde kant passeren, omverrijden of verplaatsen van een pion bij een behendigheidstraject; 5 strafpunten. - Het niet rijden van een behendigheidstraject; 60 strafpunten. - Maximaal te behalen strafpunten bij een behendigheidstraject; 60 strafpunten. - Het meer of minder noteren van de totale afstand van een proef waarbij de afstand genoteerd moet worden; 1 strafpunt per 10 meter afwijking. - Maximaal te behalen strafpunten bij een proef waarbij de afstand genoteerd moet worden; 60 strafpunten. - Het missen van een onbemande passeercontrole; 30 strafpunten. - Het noteren van een foutcontrole; 30 strafpunten. - Het missen van een bemande passeercontrole; 30 strafpunten. - Het te laat melden bij een tijdcontrole; per minuut 1 strafpunt. - Het te vroeg melden bij een tijdcontrole; per minuut 10 strafpunten. - Het maximaal te behalen tijdstrafpunten bij een tijdcontrole; 30 strafpunten. - Het missen van een tijdcontrole; 30 strafpunten. - Het arriveren van een andere richting bij een tijdcontrole; 30 strafpunten. - Het niet aandoen van een GTC; 30 strafpunten. - 1 e overtreding verkeersvoorschriften / toegestane maximum snelheid / snelheid binnen Q-zone; 100 strafpunten. - 2 e overtreding verkeersvoorschriften / toegestane maximum snelheid / snelheid binnen Q-zone; 200 strafpunten. - 3 e (laatste) overtreding verkeersvoorschriften / toegestane maximum snelheid / snelheid binnen Q-zone; uitsluiting. - Meer dan 50% overschrijding van de toegestane maximum snelheid; direct uitsluiting. STRAFFEN TER BEOORDELING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER. - Het meerdere malen gebruiken van mobiele telefoon anders dan omschreven in SR en/of BR. - Conformiteit auto en equipe niet conform SR en/of BR. - Onsportief gedrag. - Onverantwoord rijgedrag. - Niet juist monteren van de rallyborden

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Inleiding De Dutch Historic Rally Club (DHRC) organiseert op donderdagavond 13 augustus een kaartleesrit zonder tijdsaspect, de Midzomeravondrit. De Midzomeravondrit is een evenement

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september Bijzonder Reglement HANZESTEDENRALLY 2015 19 september 1 Algemene zaken De Hanzestedenrally wordt op 19 september 2015 georganiseerd door Stichting Classic Rally Adventures. De Hanzestedenrally is een

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 BIJZONDER REGLEMENT 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van alweer de 6 e editie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement 15 e ABC A Classic Experience 2/3 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2015 1. Programma 15e ABC-Rally... 4 2. Locaties en telefoonnummers... 4 2.1 Start/lunch/finish...4 2.2 Officiële

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

REGLEMENT ROZClassic 2015

REGLEMENT ROZClassic 2015 Inleiding Na de geslaagde ROZ Classic 2014 zal de rally in 2015 weer op dezelfde basis worden georganiseerd. Dus een 1-daagse rally, met twee etappes overdag en een avondetappe. Gezien het grote aantal

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/007/14, d.d. 14-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement zaterdag 31 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Organisatie...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Reglement 5 e NACHT VAN NEDERLAND 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT, PROTESTEN

Nadere informatie

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity Rally s (hierna te noemen: RLR) - dit

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 12 Reglement Touring Events 22 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap

Nadere informatie

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door:

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door: Reglement 2014 1. ORGANISATIE De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt georganiseerd door: tva! special projects Koopmanslaan 12 Postbus 663 7005 BK Doetinchem 7000 AR Doetinchem T. 0314

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Deltarally 2011. Reglement

Deltarally 2011. Reglement 1 Deltarally 2011 Reglement 19 februari 2011 2 Voorwoord Beste deelnemer aan de Deltarally 2011 Na onze Deltarally s in 2006, 2007 en 2009 hebben wij vele lovende woorden van deelnemers vernomen. Als Bestuur

Nadere informatie

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in

Nadere informatie

Kade 10 Trophy Brasserie Kade 10 Willem Jansen van Velsen Westkadijk 10

Kade 10 Trophy Brasserie Kade 10 Willem Jansen van Velsen Westkadijk 10 1. ORGANISATIE De Kade 10 Trophy wordt georganiseerd door: tva! special projects Postbus 663 7000 AR Doetinchem T. 0314 33 28 11 E. rally@tva-specialprojects.nl I. www.kade10trophy.nl 2. SPONSORS De Kade

Nadere informatie

Saab Historic Rally Team

Saab Historic Rally Team Saab Historic Rally Team Inhoudsopgave 1. Saab Historic Rally Team 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Doelgroep 2. Teamleden SHRT 2.1 Lidmaatschap 2.2 Rechten en plichten teamleden 3. Saab Club Nederland

Nadere informatie

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015 OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015 Wedstrijdbepalingen (vraagprogramma) SCHIJNDEL 13 JUNI 2015 1 Algemene informatie 1.1 Type evenement Open Nederlands Kampioenschap Reining 2015 1.2 Wedstrijd

Nadere informatie

T o c h t r e g l e m e n t

T o c h t r e g l e m e n t T o c h t r e g l e m e n t TOCHTREGLEMENT 1. Deelneemster / rijdster Waar in het reglement wordt gesproken van deelnemer / rijder wordt eveneens deelneemster / rijdster bedoeld. 2. Aantal Het deelnemersaantal

Nadere informatie

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 BIJZONDER REGLEMENT Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2012 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris,

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris, Wedstrijdsecretariaat regio Noord-Brabant: Nannie Verhappen Diepe Vaart 14, 5663 AX Geldrop Tel.: 06 51 899 874 e-mail:wedstrijdsecretariaat@knhsregiobrabant.nl NOORD-BRABANT Aan de secretariaten van de

Nadere informatie

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM Pagina1 Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM 1. Inschrijving Inschrijving als deelnemer aan de Grote

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2011 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen

Nadere informatie

BENZINE - OLIE - GAS BENZINE - OLIE - GAS

BENZINE - OLIE - GAS BENZINE - OLIE - GAS 7 JUNI 2015 de gezelligste klassiekerrit door montferland en de achterhoek BENZINE - OLIE - GAS BENZINE - OLIE - GAS Autorestauraties Spuitwerk De Diemse Toren Classic 2015 - voorwoord Welkom bij de tweede

Nadere informatie

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Programma 20.01.2015 : Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website: www.zoutegrandprix.be Mei/juni 2015 : Bekendmaking van de voorlopig weerhouden Deelnemers 31.08.2015

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WEDSTRIJDBEPALINGEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL... 2 5 PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands)

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2015.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Zeilwedstrijden 2008

Zeilwedstrijden 2008 Zeilvereniging`t Wiede Zeilwedstrijden 2008 Zondags 1 open clubwedstrijd 1e start 10.05 uur Startvolgorde Klasse 1 GH-klasse Klasse 2 GP-klasse Klasse 3 (overige klassen ( Handicap)) Eventueel meerdere

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3. 8.14 - Onderbreken 12 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13

Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3. 8.14 - Onderbreken 12 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 Definitief 15-02-2014 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie