INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers"

Transcriptie

1 1

2 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule 6: Toe te laten voertuigen 6 : Conformiteitscontrole 6 8: Documentencontrole 6 : Reclame 6 : Afstands-, snelheids- en tijdmeting 11: Tijdschema 12: Inrichting van het evenement 13: Uitslagen IJktraject Routeopdrachten Kaartmateriaal Infoboek Controlekaart(en) Passeercontroles Regelmatigheids- en/of behendigheidstraject (Geheime) Tijdcontroles Openingstijden controles Hergroepering Verplichting verkeersregels Q-zones Beoordeling wedstijdleider Technische service Bestraffing Uitslagen Prijzen Prijsuitreiking 14: Vragen Vragen Protest / bezwaar 15: Schades 11 16: Straffen 11 Geen toelating tot het evenement Strafpunten Straffen ter beoordeling wedstrijdleiding : Calamiteitenprocedure

3 Dit Bijzonder Reglement (BR) is een aanvulling op het Standaard Reglement Regelmatigheidsritten (SR) van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF), versie 2.0 oktober 2014, welke hierbij van toepassing wordt verklaard. Gemakshalve verwijzen wij u naar de inhoud van dit SR welke te downloaden is via de site alvorens u dit BR gaat lezen. Per artikel uit het SR zal hier een opsomming gegeven worden van aanvulling(en) en/of wijziging(en). ARTIKEL 1: ALGEMEEN De STAR Rally 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de NHRF. De rally wordt verreden in overeenstemming met: - het Standaard Reglement Regelmatigheidsritten (SR) NHRF. - dit Bijzonder Reglement (BR) en eventuele aanvullende bulletins. - de wegenverkeerswetgeving van Nederland. ARTIKEL 2: ORGANISATIE De STAR Rally wordt verreden op zaterdag 21 november 2015 Doorslaggevend voor het verrijden van de STAR Rally is het uitvoeren van routeopdrachten en het aandoen van tijdcontroles. De regelmatigheidsrit bestaat uit een ochtend-, middag- en avondsectie, waarin een aantal trajecten opgenomen zijn. Organisator: Wedstrijdleider: Wedstrijdsecretaris: Uitzetter: Officials: Wegzetter/oproller: Hoofd rekenkamer: Waarnemer NHRF: Contactpersoon deelnemers: Stichting A-vents Henk Ledderhof Joyce Brinkman Henk Ledderhof diverse bekenden René Klement Folkert Kamp n.n.b. Joyce Brinkman Het adres van het wedstrijdsecretariaat voor en na het evenement is: STAR Rally p/a De Camp GK Westervoort. Tel.: Internet: Het adres van het wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement: Hotel Landgoed Ehzerwold Ehzerallee BS Almen Voor het verrijden van de STAR Rally is ontheffing aangevraagd bij de Provincie Gelderland en is verleend onder nummer: (n.n.b.) Datum: 3

4 ARTIKEL 3: BIJZONDER REGLEMENT Het gestelde in dit BR kan gewijzigd worden. Elke wijziging wordt gepubliceerd door middel van een bulletin. Deelnemers dienen kennis te nemen van beide reglementen en (eventuele) bulletin(s) alvorens deel te nemen aan het evenement. Bulletins worden gepubliceerd op de website en eventueel per verstuurd aan de ingeschreven deelnemers tezamen met hun bevestiging van deelname. Alle eventueel uitgebrachte bulletins zullen opgehangen worden op het publicatiebord tijdens het evenement bij Hotel Landgoed Ehzerwold. NHRF goedkeuringsnummer: NHRF-BR Datum: Het evenement wordt verreden binnen de grensgebieden van de Provincie Gelderland en in de gemeentelijke gebieden van Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Er zijn twee klassen met elk verschillende routeopdrachten: Sportklasse: geschikt voor de zeer ervaren equipes: totaal 400 km. Tourklasse: geschikt voor minder ervaren equipes: totaal 350 km. Woensdag 1 juli uur Inschrijving officieel geopend Vrijdag 6 november uur Sluiting inschrijvingen Vrijdag 13 november 2015 Verzending bevestiging deelname eventuele bulletin(s) en tekst vrijwaringsclausule Zaterdag 21 november uur Documenten controle 0.01 uur Start 1 e deelnemer ochtendetappe uur Lunchpauze uur Start 1 e deelnemer middagetappe 1.30 uur Stampottenbuffet uur Start 1 e deelnemer avondetappe 21:00 uur Finish 1 e deelnemer uur Publicatie voorlopig eindklassement uur Eindklassement definitief en prijsuitreiking alle genoemde tijden zijn onder voorbehoud Het maximum aantal deelnemende auto s is vastgesteld op totaal 0 equipes. ARTIKEL 4: INSCHRIJVEN Alleen via de website kan ingeschreven worden, door invulling van het inschrijfformulier. Mocht, om wat voor een reden dan ook, het internet niet werken, kan een inschrijfformulier opgevraagd worden via het wedstrijdsecretariaat. Inschrijfgeld Kosten voor inschrijving: 28,-- per equipe. Het inschrijfgeld kan uitsluitend betaald worden door overmaking per bank op rekeningnummer NL1INGB t.n.v. STAR Rally te Westervoort, onder duidelijke vermelding van de naam van de equipe. 4

5 In het inschrijfgeld is inbegrepen (wat u krijgt): - 2x Koffie/thee met een Achterhoekse lekkernij aan de start - Infoboek, kaartfragmenten, controlekaart(en), rallyschilden, deurstickers - Secundaire WAM verzekering - Een uitgebreid lunchbuffet inclusief rallykroket - Een stampottenbuffet - Een verrassende avondsnack aan de finish - Schriftelijke uitleg Daarnaast is bij het inschrijfgeld inbegrepen (waar wij voor zorgen): - Een geoliede organisatie van officials en rekenkamer - Leges voor vergunningen - Onkosten voor alles wat hierboven beschreven is Startnummers Startnummers worden toegekend zodra het inschrijfgeld door de organisator is ontvangen. Gegevens of wijziging betreffende de equipe of de ingeschreven auto kunnen tot het einde van de documentencontrole doorgegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de equipe dat de juiste gegevens op de startlijst van de organisatie vermeld worden, dit in verband met de collectieve verzekering (zie Artikel 5). Restitutie Het totale inschrijfgeld zal worden terugbetaald aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt. Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terugbetaald worden: - volledig inschrijfgeld, minus 20% in geval het evenement niet doorgaat. - volledig inschrijfgeld, minus 50% wanneer een equipe de inschrijving, schriftelijk, terugtrekt vóór vrijdag 6 november 2015, uur (sluiting inschrijvingen). - na vrijdag 6 november 2015 zal geen terugbetaling plaatsvinden in verband met door de organisatie gemaakte kosten voor drukwerk, reserveringen e.d. Indien de betaling van het inschrijfgeld niet voldaan is voor de start van het evenement kan de equipe niet toegelaten worden tot het evenement. De organisatie zal 50,-- van het inschrijfgeld terugbetalen aan de equipes indien het evenement door overmacht geen doorgang kan vinden. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de organisatie. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of intrekken van vergunningen en/of wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE enz. Indien de rally op de rallydag zelf, noodgedwongen door welke omstandigheid dan ook, moet worden afgebroken zal er geen (deel)restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. ARTIKEL 5: VERZEKERING / VRIJWARINGCLAUSULE Verzekering De organisator maakt gebruik van het collectieve verzekeringspakket van de NHRF, waarin een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen van derden en/of vrijwilligers en/of medewerkers en/of deelnemers. Daarnaast is in dit pakket een secundaire WAM verzekering ten behoeve van de deelnemers opgenomen. Vrijwaringsclausule Voor het verrijden van de STAR Rally wordt de deelnemers het ondertekenen van een vrijwaringclausule verplicht. De tekst van deze vrijwaringclausule staat in het SR van de NHRF. Het document met de vrijwaringclausule wordt separaat aan de deelnemers per toegestuurd, tezamen met de bevestiging deelname, naar het bij inschrijving opgegeven adres. Beide documenten moeten door de equipe zelf uitgeprint worden. De organisatie zal niet voorzien in extra exemplaren bij de documentencontrole. 5

6 ARTIKEL 6: TOE TE LATEN VOERTUIGEN Aan de rally kan worden deelgenomen met auto s die 30 jaar of ouder zijn. De auto dient voor de duur van de rally tot de openbare weg te zijn toegelaten en voorzien te zijn (indien van toepassing) van een geldig APK. Deelnemende auto s behoeven niet voorzien te zijn van een FIA of FIVA identiteitspaspoort of -kaart. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het evenement is niet toegestaan. Ter aanvulling op het SR van de NHRF mag gebruik gemaakt worden van mobiele telefoons indien tijdens het evenement door de organisatie gebruik wordt gemaakt van een zogeheten sms-dienst. De equipe mag voor het ontvangen van deze berichten, gebruik maken van één toestel waarvan het bijbehorende nummer opgegeven wordt bij de inschrijving van de equipe. Overtreding voor gebruik anders dan in het SR en/of hiervoor omschreven, wordt bestraft conform Artikel 16 van dit BR. ARTIKEL : CONFORMITEITSCONTROLE Er zal voor aanvang van het evenement geen georganiseerde conformiteitcontrole plaatsvinden. ARTIKEL 8: DOCUMENTENCONTROLE Door de organisatie wordt een documentencontrole gehouden. De equipes moeten zich minimaal 20 minuten voor hun starttijd bij de documentencontrole melden, waar het volgende gecontroleerd kan worden: - kentekenbewijs van de deel te nemen auto (voor controle van de leeftijd van de auto). - rijbewijs van de bestuurder van de auto. - leeftijd identificatie van de navigator (indien er twijfels zijn over de leeftijd, dient deze zich te kunnen identificeren om te laten zien dat deze minimaal 16 jaar oud is). - een geschreven toestemming van de eigenaar van de auto, wanneer deze niet van één van de leden van de equipe is. Bij de documentencontrole moet de bevestiging deelname overhandigd worden. De bevestiging wordt minimaal 1 week voor aanvang van het evenement per verstuurd naar het bij inschrijving opgegeven adres. Tijdens de documentencontrole dient de vrijwaringsclausule, welke door beide leden van de equipe dient te zijn ondertekend, te worden ingeleverd. Zonder verstrekking van de bevestiging deelname en/of de ondertekende vrijwaringsclausule wordt bestraft conform Artikel 16 van dit BR. ARTIKEL : RECLAME Voor het mogen voeren van reclame verwijzen wij naar het SR van de NHRF. Indien er twijfels zijn over het wel of niet mogen voeren van reclame, kan van te voren contact worden opgenomen via het wedstrijdsecretariaat, door middel van het tonen van foto s. De ruimte op de rallyborden is gereserveerd voor reclame van de organisator. Deze reclame kan niet geweigerd worden. Naast rallyborden zal de organisatie ook stickers voorzien van een wedstrijdnummer uitgeven. Deze dienen op de buitenzijde van beide (voor)portieren van de auto aangebracht te worden. Het niet juist monteren van de rallyborden en/of deurstickers kan bestraft worden met uitsluiting, een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider. Zie hiervoor Artikel 16 van dit BR. 6

7 ARTIKEL : AFSTAND-, SNELHEID- EN TIJDMETING Overtreding van het gestelde in het SR van de NHRF wordt bestraft conform Artikel 16 van dit BR. ARTIKEL 11: TIJDSCHEMA Het complete tijdschema van het evenement met daarop de ideale passeertijden voor tijdcontroles zal in een separaat document gepubliceerd worden op de website en geplaatst in het infoboek welk door de deelnemers verkregen zal worden bij de documentencontrole. Zie ook Artikel 12 Tijdcontrole voor een nadere beschrijving van tijdsoverschrijding. Bestraffing van afwijkingen van het tijdschema zijn omschreven in Artikel 16 van dit BR. De auto s worden gestart om de minuut of om de 30 seconden wanneer meerdere klassen door elkaar vertrekken. De equipes worden gestart in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer. De organisatie kan er ook voor kiezen om de Tourklasse en de Sportklasse gelijktijdig te laten starten. ARTIKEL 12: INRICHTING VAN HET EVENEMENT IJktraject De organisatie zal voor aanvang van het evenement via de website een kaartfragment publiceren waarop een ijktraject is aangegeven waarmee de afstandsmeetapparatuur van de deelnemer vergeleken kan worden met die van de organisator. Routeopdrachten Met betrekking tot de voorgeschreven routeopdrachten zal de organisatie voor het evenement een uitgewerkte omschrijving van de opdrachten publiceren via de website en deze zal tevens in het infoboek opgenomen worden. Kaartmateriaal Voor het maken van de routeopdrachten is gebruik gemaakt van topografische kaarten (1:50.000) of ander kaartmateriaal. Op elk kaartfragment wordt aangegeven van welke schaal gebruik wordt gemaakt. Het door de organisator verstrekte kaartmateriaal is bindend. Infoboek Aan de deelnemers wordt bij de documentencontrole een infoboek uitgedeeld waarin alle algemene informatie die betrekking heeft op het evenement verwerkt is, zoals de legenda voor de kaartfragmenten, eventuele benodigde snelheidstabellen of overige informatie die benodigd is voor het verrijden van de route. Bij elke TC (behalve een TC-IN) zullen de kaartfragmenten voor het volgende traject, aan de aan de beurt zijnde deelnemer, door een door de organisatie aangewezen official, overhandigd worden om het traject te kunnen rijden. Controlekaart(en) Elke equipe ontvangt aan de start van iedere sectie op haar toegekende starttijd een controlekaart, waarop de equipe de letters en/of cijfers en/of stempels dient te noteren respectievelijk af te drukken van de onbemande passeercontroles en waarop de verschillende passeertijden/stempels door de bemande passeercontroles/tijdcontroles worden genoteerd. Daarnaast ontvangt elk equipe een aparte controlekaart voor tijdsregistratie. Passeercontroles Langs de route kunnen bemande en onbemande passeercontroles geplaatst worden. Sommige van deze controles kunnen voor de duidelijkheid voorzien zijn van een oranje vlag en/of zijn herkenbaar aan de naamsaanduiding van Stichting A-vents. Een voorbeeld van de te gebruiken borden zal in het infoboek gepubliceerd worden. Bij onbemande passeercontroles moeten de equipes als volgt handelen; - de letter en/of het cijfer voorkomend op het oranje bordje noteren op de controlekaart; - indien een stempel aanwezig (zgn. zelfstempelaar) dan stempel plaatsen op de controlekaart; De letters/stempels etc. noteren/stempelen in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart en wel van links boven naar rechts onder.

8 Equipes zijn verplicht een goed functionerend stempelkussen in hun bezit te hebben. Zelfstempelaars hoeven niet door de organisator voorzien te zijn van een stempelkussen. Onleesbaar gestempelde letters worden fout gerekend. Bij een bemande passeercontrole moet de equipe de controlekaart overhandigen aan de official. De official zal de controlekaart invullen en/of afstempelen en teruggeven. Het is de verantwoordelijkheid van de equipe om op het juiste moment de controlekaart aan de official te overhandigen en te laten invullen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de equipe om de juistheid van de registratie te controleren. Elke equipe is zelf verantwoordelijk voor zijn controlekaart. Elke correctie of toevoeging op de controlekaart (het zogeheten knoeien op de kaart ) wordt bestraft, tenzij deze correctie of toevoeging door een official is gewaarmerkt. Wanneer een aparte controlekaart voor een regelmatigheidstraject en/of behendigheidstraject gebruikt wordt, maakt deze integraal deel uit van de controlekaart. Regelmatigheids- en/of behendigheidstraject In de route kunnen één of meerdere regelmatigheidstrajecten opgenomen worden. Aan de hand van een speciale afstand/tijdtabel dient de equipe het traject te rijden. Tijdens een regelmatigheidstraject kan op meerdere punten de tijd worden gemeten. In de route kunnen één of meerdere behendigheidstrajecten opgenomen worden. Voor elk behendigheidstraject wordt een normtijd vastgesteld die de equipe zo nauwkeurig mogelijk moet benaderen. Bij een regelmatigheidstraject en/of behendigheidstraject kan door de organisatie een bemande passeercontrole geplaatst zijn. De equipe zal dan hun controlekaart overhandigen aan de official en de verdere instructies van de official opvolgen. Het kan zijn dat door de official een aparte routeopdracht overhandigd wordt en/of dat er een routeopdracht in het infoboek aanwezig is. Deze moet dan zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd worden. In aanvulling op het SR kan er in de route ook één of meerdere proeven opgenomen zijn waarbij het noteren van de afstand van toepassing is. Een omschrijving van een dergelijke proef is opgenomen in de routeopdrachten en valt onder de categorie behendigheidstrajecten. (Geheime) Tijdcontroles Tijdcontroles (TC) moeten aangedaan worden in de volgorde zoals aangegeven in de routeopdracht en/of op de controlekaart. Bij een tijdcontrole zal de official het tijdstip noteren waarop de controlekaart wordt overhandigd. Indien men bij een TC arriveert en het ideale meldingstijdstip staat nog niet op de klok, dient men de auto op een veilige afstand van de TC te parkeren aan de rechterzijde van de weg en overige deelnemers niet onnodig hinderen voor het bereiken van de TC. Het gebied van 25 meter voor en/of achter de TC wordt beschouwd als controlegebied. Men dient dit gebied pas te betreden indien men gebruik wil maken van tijdregistratie. Indien u aan de beurt bent/was maar een official is nog bezig met een andere deelnemer (bijv. bij tijdsoverschrijding), dient één van de leden van de equipe zich persoonlijk te melden bij de official door de auto te verlaten. Het met de auto (toeterend) in de rij gaan staan, wordt niet door een official erkend als een tijdstip van arriveren bij een TC. Indien men (mede) daardoor te laat bij een TC is, is het geen reden van discussie met official en/of wedstrijdleiding. De tijden op de controlekaart(en) zijn bindend. Strafpunten voor het te laat melden bij een TC cumuleren, tot de maximale toegestane vertraging bereikt is (m.a.w. verloren tijd mag niet ingehaald worden). De maximale toegestane vertraging is 30 minuten. Wanneer de deelnemer meer dan 30 minuten te laat is, betekent dit dat de TC is gemist. De deelnemer dient zich dan bij de eerst volgende TC weer op zijn ideale tijd te melden, eventueel vermeerderd met de vertraging welke was opgelopen bij de laatst reglementair aangedane TC. De deelnemer kan eventueel beslissen om een stuk van de route over te slaan teneinde weer binnen de grens van 30 minuten vertraging te komen. Elke vertraging bij de start van een sectie (TC-UIT) telt mee voor het berekenen van de maximale toegestane vertraging. De maximale toegestane vertraging bij de TC van de laatste sectie (TC-IN, finish) is 30 minuten. Overschrijding hiervan wordt bestraft met uitsluiting. 8

9 Het arriveren bij een tijdcontrole vanuit een andere richting dan die van de officiële route zal bestraft worden. De equipe mag zonder straf zich te vroeg melden bij de laatste tijdcontrole (TC-IN) van een sectie, onder vermelding van hun ideale passeertijd. Langs de route kan door de organisatie een zogeheten Geheime Tijd Controle (GTC) geplaatst worden. Bij een GTC moet de equipe de controlekaart overhandigen aan de official. De official zal de controlekaart invullen en/of afstempelen. De locatie en rijtijd zullen van te voren niet bekend gemaakt worden. Bij een GTC is geen controlegebied van toepassing. Zodra u de GTC bereikt heeft, is uw tijd reeds geregistreerd en hoeft u niet te wachten met het benaderen van de official. Openingstijden controles Tijdcontroles en/of bemande routecontroles zijn voor iedere equipe 15 minuten vóór de ideale passeertijd van de 1 e deelnemer geopend. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluiten zij 30 minuten na de ideale passeertijd van de laatste deelnemer. Overige onbemande passeercontroles zijn ruim voor aanvang van het evenement geplaatst en zullen minimaal tot 30 minuten na het passeren van de laatste deelnemer gehandhaafd blijven. Hergroepering Hergroepering controles kunnen in de route opgenomen worden. Men ontvangt informatie over het herstart tijdstip. De lunchonderbreking kan gezien worden als een hergroepering controle, omdat er na de lunch weer op een hernieuwde starttijd van start gegaan wordt en de reeds opgelopen vertraging in de ochtendsectie niet cumuleert na de lunchonderbreking. Verplichting verkeersregels Tijdens het evenement moet de equipe zich strikt houden aan de verkeersregels. De organisatie kan hiervoor een snelheidscontrole uitvoeren. Overtredingen van de verkeersregels of de toegestane maximum snelheid worden bestraft. Q-zones Onder zogenaamde Quiet zones (Q-zones) vallen alle woongebieden, buurtschappen, onverharde wegen, wegen waarbij een advies snelheid geldt van 30 km/uur en 30 km zones. De organisator kan Q-zones inrichten op weggedeelten, herkenbaar aan een blauw bord met een zwarte letter Q. Het einde van deze Q-zone wordt aangegeven door een blauwbord met de tekst einde Q-zone. Tevens worden er op het kaartfragment Q-zones aangegeven. Deze zijn te herkennen aan een grote cirkel rond een als Q-zone aangemerkt gebied, welke rood gearceerd is. Hierbij worden de blauwe borden niet in het veld geplaatst. Overtreding van de toegestane snelheid kan door de organisatie gecontroleerd worden d.m.v. een snelheidscontrole. Beoordeling wedstijdleider Wanneer om welke reden dan ook één of meerdere controles geannuleerd moeten worden zal de wedstrijdleider als volgt beslissen: A-: de betreffende controle zal als vervallen verklaard worden. B-: de eventueel opgelopen tijdstraf van de betreffende controle(s) zal geannuleerd worden. Onsportief gedrag en/of zich schuldig maken aan onverantwoord rijgedrag kan bestraft worden met uitsluiting een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider. Technische service Door de organisatie kan een technisch service team ingezet worden welke opgeroepen kan worden in geval van pech. Eventuele onkosten ten gevolge van reparatie zijn voor rekening en risico van de deelnemer. Bestraffingen De hoeveelheid strafpunten toe te kennen bij overtreding en/of afwijking van alle genoemde reglementaire voorschriften staan vermeld in Artikel 16.

10 ARTIKEL 13: UITSLAGEN Uitslagen Voor elke klasse zal een klassement worden opgemaakt. De resultaten worden weergegeven in strafpunten en worden vastgesteld door het samenvoegen van de strafpunten die opgelopen zijn tijdens het uitvoeren van routeopdrachten, eventuele regelmatigheidstrajecten en/of behendigheidstrajecten alsook elke andere straf die mogelijk is opgelopen, conform Artikel 16 van dit BR. Indien mogelijk zal de organisatie een tussenuitslag publiceren over de ochtendsectie bij aankomst van de lunch en/of diner. Zo snel als mogelijk worden na de finish van de laatste deelnemer, de eindresultaten gepubliceerd. De resultaten voor het eindklassement zijn voorlopig tot 30 minuten na publicatie waarna zij definitief worden. De organisator kan deze termijn inkorten indien geen vragen worden gesteld. Winnaar in een klasse is degene die het laagste totaal aantal strafpunten heeft. De overige equipes worden in volgorde van de door hen behaalde totaal aantal strafpunten geklasseerd. In geval dat meerdere equipes het evenement beëindigen met een gelijk totaal resultaat (ex aequo) wordt de equipe met de minste afwijking bij een GTC (bij meerdere GTC s bepaald eerst het resultaat van GTC1 de klassering, opvolgend GTC2 en zo verder nummerend), het hoogst geklasseerd. Mocht dit geen uitsluitsel geven dan zal het oudste bouwjaar doorslaggevend zijn, waarbij de oudste auto het hoogste geklasseerd wordt. Prijzen Voor de Sport- en Tourklasse zijn de volgende prijzen beschikbaar: a. Algemeen winnaar: 1 e plaats sportklasse: twee trophies. b. Algemeen klassement Sportklasse: 2 e t.m 5 e plaats twee trophies. c. Algemeen klassement Tourklasse: 1 e t/m 5 e plaats: twee trophies. d. Beste mixed equipe, per klasse: twee trophies. De prijzen genoemd onder d. zullen worden uitgereikt aan de equipes welke niet behoren tot de onder a t/m c genoemd. Prijsuitreiking De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na het definitief worden van het voorlopige klassement in Hotel Landgoed Ehzerwold. De STAR Rally telt mee voor het DHRC Nederlands Historisch Kampioenschap ARTIKEL 14: VRAGEN PROTESTEN - BEZWAAR Vragen Als circa 50% van de deelnemers hun controlekaart ingeleverd hebben bij de finishtafel, zal aangevangen worden met het uitdelen van de uitlegboeken, zodat de deelnemer kan aanvangen met controle van de gereden route en de eventueel opgelopen strafpunten. Over de resultaten kunnen vragen gesteld worden. De vraag kan ingediend worden door gebruikmaking van het vragenformulier (achter in het infoboek). Deze kan overhandigd worden aan de contactpersoon deelnemers. Het beoordelen van de vragen zal door de wedstrijdleiding gedaan worden en door de contactpersoon deelnemers weer overhandigd worden aan de equipe die de vraag gesteld heeft. Vragen kunnen ingediend worden tot 15 minuten na de publicatie van de voorlopige uitslag. De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden kan geen onderwerp zijn van enige vraag en/of protest en/of beroep.

11 Protest / bezwaar Situaties waarbij equipes gehinderd worden in het realiseren van een routeopdracht kunnen geen onderwerp zijn van een vraag en/of protest en/of beroep wanneer de organisator kan aantonen dat de oorzaak niet het gevolg is van een door haar ontstane organisatorische tekortkoming. Indien een equipe het niet eens is met het antwoord op zijn/haar vragen, kan een protest en/of bezwaar ingediend worden. Hiervoor wordt verwezen naar het SR van de NHRF. ARTIKEL 15: SCHADES Conform het SR van de NHRF moeten onverhoopte schades (klein en groot) direct bij de organisatie gemeld worden. Indien een schade niet gemeld wordt en wel geconstateerd is, zal nader onderzoek verricht worden om te achterhalen welke deelnemer deze schade veroorzaakt heeft. Deelnemers zijn tenslotte herkenbaar door derden door middel van hun startnummer op de auto. Indien de organisatie kan vaststellen welke deelnemer de veroorzaker is, zal deze hier op aangesproken worden en kunnen sancties ter beoordeling van de wedstrijdleiding uitgedeeld worden. ARTIKEL 16: STRAFFEN GEEN TOELATING TOT HET EVENEMENT. - Inschrijving niet geaccepteerd. - Inschrijfgeld niet betaald. - Auto geproduceerd jonger dan 30 jaar. - Auto niet toegelaten voor de openbare weg. - Auto niet voorzien van geldig APK. - Bestuurder niet in bezit van geldig rijbewijs. - Navigator heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet behaald. - Deelnemer kan geen bevestiging deelname overhandigen. - Equipe kan geen getekende vrijwaringclausule overhandigen. - Het weigeren van reclame opgedragen door organisatie. STRAFPUNTEN. - Gebruik mobiele telefoon anders dan omschreven in SR en/of BR; per gebeurtenis 300 strafpunten. - Overtreding afstand-, snelheid- en/of tijdmetingapparatuur; 300 strafpunten. - Het missen van een onbemande passeercontrole; 30 strafpunten. - Het noteren van een foutcontrole; 30 strafpunten. - Het missen van een bemande passeercontrole; 30 strafpunten. - Knoeien op de kaart; 300 strafpunten. - Elke seconde onder- of overschrijding van een regelmatigheidstraject; per seconde 1 strafpunt. - Elke seconde onder- of overschrijding van een behendigheidstraject; per seconde 1 strafpunt. - Te vroeg starten bij een behendigheidstraject; strafpunten. - Niet correct stoppen bij een tussenstop en/of finish van een behendigheidstraject; 15 strafpunten. - Het aan de verkeerde kant passeren, omverrijden of verplaatsen van een pion bij een behendigheidstraject; 5 strafpunten. - Het verkeerd uitvoeren van een opdracht per handeling 5 strafpunten. - Het niet rijden van een behendigheidstraject; 30 strafpunten. - Maximaal te behalen strafpunten bij een behendigheidstraject; 30 strafpunten. - Het meer of minder noteren van de totale afstand van een proef waarbij de afstand genoteerd moet worden; 1 strafpunt per 0 meter afwijking. - Maximaal te behalen strafpunten bij een proef waarbij de afstand genoteerd moet worden; 60 strafpunten. - Het te laat melden bij een tijdcontrole; per minuut 1 strafpunt. - Het te vroeg melden bij een tijdcontrole; per minuut 3 strafpunten. - Het maximaal te behalen tijdstrafpunten bij een tijdcontrole; 30 strafpunten. - Het missen van een tijdcontrole; 30 strafpunten. - Het arriveren van een andere richting bij een tijdcontrole; 30 strafpunten. - Het niet aandoen van een GTC; 30 strafpunten. 11

12 - 1 e overtreding verkeersvoorschriften; 0 strafpunten. - 2 e overtreding verkeersvoorschriften; 200 strafpunten. - 3 e (laatste) overtreding verkeersvoorschriften; uitsluiting. - Snelheidsovertreding met meer dan km per uur 0 strafpunten - Snelheidsovertreding binnen een Q-zone met meer dan km per uur 150 strafpunten - Snelheidsovertreding met meer dan 20 km per uur 200 strafpunten - Snelheidsovertreding binnen een Q-zonde met meer dan 20 km per uur 250 strafpunten - Snelheidsovertreding (binnen een Q-zone) met meer dan 30 km per uur uitsluiting STRAFFEN TER BEOORDELING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER. - Het meerdere malen gebruiken van mobiele telefoon anders dan omschreven in SR en/of BR. - Conformiteit auto en equipe niet conform SR en/of BR. - Niet juist monteren van de rallyborden. - Onsportief gedrag. - Onverantwoord rijgedrag. - Door official visueel geconstateerde snelheidsovertreding (binnen Q-zone). ARTIKEL 1: CALAMITEITENPROCEDURE 1. Wat is een calamiteit? Er is sprake van een calamiteit wanneer: 1. de wedstrijdleiding besluit dat er sprake is van een calamiteit of; 2. er sprake is van een ongeval waarbij een deelnemer en/of official betrokken is en waarbij meer dan alleen sprake is van blikschade ; Zodra er sprake is van een calamiteit dient zoveel mogelijk volgens deze calamiteitenprocedure te worden gehandeld om de berichtgeving en de afhandeling hiervan zoveel mogelijk gestroomlijnd te laten verlopen. 2. Alarmering binnen de organisatie De eerste inschatting van de ernst van een dergelijk incident ligt in de regel bij de official, een deelnemer of indien er officiële hulpdiensten zijn, bij de politie, brandweer of ambulancepersoneel. Wordt een calamiteit geconstateerd dan wordt direct contact opgenomen met het: CALAMITEITENTEAM: Joyce Brinkman, telefoon of Henk Ledderhof, Opsomming activiteiten Hieronder staat een opsomming van de (eerste) activiteiten die de verschillende betrokkenen kunnen of moeten ondernemen: 1. Denk om je eigen veiligheid (en die van anderen). 2. Is 112 al gebeld? Als elke seconde telt, bel dan direct Is er bij het ongeval geen bereik met de mobiele telefoon, dan meldt men dit aan de eerstvolgende deelnemer met het verzoek door te rijden naar de eerstvolgende TC of een locatie waar hij of zij wel bereik heeft. Hij of zij meldt al hetgeen hieronder staat beschreven. Hij of zij moet daarna niet vergeten terug te rapporteren naar de aanwezigen op de plaats van het ongeval dat er professionele hulp onderweg is, zodat men de slachtoffers gerust kunnen stellen. 3. Alarmeer zo snel mogelijk de eerst bereikbare functionaris van het calamiteitenteam (zoals ver meld in de telefoonlijst). 4. Geef kort en bondig, doch zo volledig mogelijk informatie. Beschrijf wat er is gebeurd: - Wie (namen van de betreffende equipe, eventueel wedstrijdnummer, of en hoeveel deelnemers en / of overige weggebruikers gewond zijn); - Wat (of een persoon bekneld is in of buiten de auto, brandende auto, auto te water, e.d.); - Waar (straatnaam, wegnummer, de dichtstbijzijnde bolpijl of wegsituatie, dichtstbijzijnde hectometerpaaltje en dergelijke); - Wanneer. 5. Beschrijf wat je hebt gedaan en overleg wat nog gedaan moet worden en door wie. 6. Zorg ervoor dat je bereikbaar bent en blijft en geef aan hoe (mobiele telefoonnummer)!. Beveilig eventueel de plaats van het ongeval (ten behoeve van de overige deelnemers en overige verkeersdeelnemers). 8. Verleen indien dit mogelijk is eerste hulp (verplaats het slachtoffer nooit, tenzij dit strikt noodzakelijk is). 12

13 . Houdt eventueel het publiek op veilige afstand. Ondersteun waar mogelijk artsen en hulpdiensten (een official is ondergeschikt aan de politie, brandweer en/of ambulance (GGD)).. Volg altijd de instructies van hulpverleners op. 11. Noteer informatie (namen, tijden, naar welk ziekenhuis, etc.) van slachtoffers en van aanwezige politie. 12. Informeer de wedstrijdleiding over de voortgang van externe hulpdiensten. Betracht absolute discipline; onnodige en/of emotionele berichtgevingen leiden eerder tot paniek, terwijl zakelijkheid geboden is. Informatie over calamiteiten dient alleen verstrekt te worden aan het calamiteitenteam en aan externe hulpdiensten (verstrekt nooit informatie aan derden, pers en publiek, hiervoor zorgt het calamiteitenteam). 4. Veiligheidsregels: 1. Blijf kalm en beheerst, ook in je berichtgeving. 2. Geef je informatie kort, bondig en zakelijk door: wie, wat, waar en wanneer. 3. Neem in verband met je eigen veiligheid nooit risico's. 4. Indien het calamiteitenteam u opdraagt extra (veiligheids)maatregelen in acht te nemen, doe dit dan onmiddellijk. 13

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Inleiding De Dutch Historic Rally Club (DHRC) organiseert op donderdagavond 13 augustus een kaartleesrit zonder tijdsaspect, de Midzomeravondrit. De Midzomeravondrit is een evenement

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

1 Omschrijving van het evenement

1 Omschrijving van het evenement ALGEMEEN REGLEMENT 1 e Gooische Vesting Rally 2014 1 Omschrijving van het evenement De Stichting Vrienden van de Grote Kerk organiseert op vrijdag 29 maart 2014 de eerste Gooische Vesting Rally. De rally

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland:

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: BETUWE CLASSIC 2013 Reglement KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 17 december 2012 12.00 uur Inschrijving

Nadere informatie

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september Bijzonder Reglement HANZESTEDENRALLY 2015 19 september 1 Algemene zaken De Hanzestedenrally wordt op 19 september 2015 georganiseerd door Stichting Classic Rally Adventures. De Hanzestedenrally is een

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement 15 e ABC A Classic Experience 2/3 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2015 1. Programma 15e ABC-Rally... 4 2. Locaties en telefoonnummers... 4 2.1 Start/lunch/finish...4 2.2 Officiële

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 BIJZONDER REGLEMENT 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van alweer de 6 e editie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie Uitzetters Reglement Klassiekerritten (URKLAS) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglemenstcommissie

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/007/14, d.d. 14-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Reglement 5 e NACHT VAN NEDERLAND 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT, PROTESTEN

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity Rally s (hierna te noemen: RLR) - dit

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016 1. Organisatie De Amersfoortse Motor- en Automobielclub organiseert deze ritten, onder auspiciën van de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). De evenementen worden verreden overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement zaterdag 31 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Organisatie...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2016 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom Wedstrijdreglement Geuzenloop Algemeen 1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom en over het terrein van het Universitair Sportcentrum in Leiden. 2. Deelname

Nadere informatie

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen:

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen: Reglement Artikel 1 De organisatie verwacht van de deelnemers een uiterst correct verkeersgedrag t.o.v. elkaar en de overige weggebruikers, met name bij het passeren op smalle wegen, het in acht nemen

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

REGLEMENT ROZClassic 2015

REGLEMENT ROZClassic 2015 Inleiding Na de geslaagde ROZ Classic 2014 zal de rally in 2015 weer op dezelfde basis worden georganiseerd. Dus een 1-daagse rally, met twee etappes overdag en een avondetappe. Gezien het grote aantal

Nadere informatie

RITTECHNISCH REGLEMENT

RITTECHNISCH REGLEMENT RITTECHNISCH REGLEMENT INDELING VAN DE RIT Sportklasse Afstand Toerklasse Afstand Systeem Circa Systeem Circa TC1 (start) TC2 Pijlen kortste route, punten op één na kortste route 51 km Pijlen kortste route

Nadere informatie

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 12 Reglement Touring Events 22 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF

Nadere informatie

Deltarally 2011. Reglement

Deltarally 2011. Reglement 1 Deltarally 2011 Reglement 19 februari 2011 2 Voorwoord Beste deelnemer aan de Deltarally 2011 Na onze Deltarally s in 2006, 2007 en 2009 hebben wij vele lovende woorden van deelnemers vernomen. Als Bestuur

Nadere informatie

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN - NRF Nederlands Kampioenschap voor Klassiekers (NKKLAS) uitgave 2016 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort Eindredactie : Bestuur Gewijzigd : November

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN - Beginners Reglement Routebeschrijving (BRR) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie Eindredactie : ReglementsCommissie NRF Gewijzigd : KNMV en B-weg

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei 2015 REGLEMENT Organisatie van: Pak Antwerpen Tellende voor: VAS Regularity kampioenschap 2015 Diverse provinciale en clubkampioenschappen 2 e Antwerp Regularity Bijzonder

Nadere informatie

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door:

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door: Reglement 2014 1. ORGANISATIE De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt georganiseerd door: tva! special projects Koopmanslaan 12 Postbus 663 7005 BK Doetinchem 7000 AR Doetinchem T. 0314

Nadere informatie

BENZINE - OLIE - GAS BENZINE - OLIE - GAS

BENZINE - OLIE - GAS BENZINE - OLIE - GAS 7 JUNI 2015 de gezelligste klassiekerrit door montferland en de achterhoek BENZINE - OLIE - GAS BENZINE - OLIE - GAS Autorestauraties Spuitwerk De Diemse Toren Classic 2015 - voorwoord Welkom bij de tweede

Nadere informatie

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016,

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Introductie Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Namens de Partners van de Tulpenrallye 2016 doet het ons een genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Tulpenrallye PartnerRallye

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

zaterdag 21 mei 2016 van Verne naar Villa Reglement

zaterdag 21 mei 2016 van Verne naar Villa Reglement zaterdag 21 mei 2016 van Verne naar Villa Reglement Inhoudsopgave Reglement Stelling van Amsterdam Rally 2016 _Toc448243756 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie & Reglementering...4 2.2

Nadere informatie

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris,

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris, Wedstrijdsecretariaat regio Noord-Brabant: Nannie Verhappen Diepe Vaart 14, 5663 AX Geldrop Tel.: 06 51 899 874 e-mail:wedstrijdsecretariaat@knhsregiobrabant.nl NOORD-BRABANT Aan de secretariaten van de

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Saab Historic Rally Team

Saab Historic Rally Team Saab Historic Rally Team Inhoudsopgave 1. Saab Historic Rally Team 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Doelgroep 2. Teamleden SHRT 2.1 Lidmaatschap 2.2 Rechten en plichten teamleden 3. Saab Club Nederland

Nadere informatie

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 BIJZONDER REGLEMENT Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2012 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen

Nadere informatie