17e Memorial Maus Gatsonides

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17e Memorial Maus Gatsonides"

Transcriptie

1 BIJZONDER REGLEMENT 26 september WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman Bladmoshof LM Purmerend Telefoon: mobiel Zaterdag 26 september 2015 Van tot uur: Wedstrijdsecretariaat mobiel: telefoon: Start en finishlocatie: Hotel Restaurant van der Valk, Atalanta 10, 8472 CA, Wolvega Telefoon: +31 (0) Web: 2. ORGANISATIE De TR Club Holland organiseert in samenwerking met De Wegkruisers op zaterdag 26 september 2015 een toerrit, genaamd: 17e Memorial Maus Gatsonides De lengte van de rit is ca. 210 km voor de sportklasse en 190 km voor de toerklasse en wordt verreden in de provincies Friesland, Overijssel en Drenthe. De rit zal worden verreden aan de hand van dit Bijzonder Reglement en eventueel nog uit te geven aanvullingen. 3. OFFICIALS VAN HET EVENEMENT Algemene leiding : Peter van der Lans Wedstrijdleider : Wil Strous, Route uitzetters : traject 1: Jaap Daamen traject 2: Adrie Brugmans Wedstrijdsecretaris : Fred Beckman 0-rijders : Adrie Brugmans, Jaap Daamen Materiaal : Rob Heldoorn Rekencentrum : Dick en Ineke Brouwer, Loek Spits, Ernst en Renate Kleijn Controleurs : Hans Daamen, Rob Faber, Jan en Aad de Winter Klassementsproef : team van de TR Club Holland Sluitauto : Kees Veldkamp, Peter Spithorst Reglement MMG 2015 pag. 1

2 4. ALGEMENE BEPALINGEN 4.1 Toe te laten auto's Toegelaten worden auto's van het merk Triumph, type TR. De auto's dienen te voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals APK-keuring en verzekering. Auto's met overdadige reclamestickers en te veel uitlaatgeluid zullen niet tot de start worden toegelaten. In verband met de veiligheid van de deelnemers zijn rolbars en meerpunts veiligheidsgordels toegestaan. Auto's dienen te zijn voorzien van een brandblusser, een verbanddoos, een gevarendriehoek, een sleepkabel en servicefolie. Teaminschrijvingen zijn niet mogelijk. 4.2 Verplichtingen deelnemers / verzekeringen Het inschrijfgeld omvat niet de premie voor de specifieke verzekering tot deelname aan regelmatigheidritten. De deelnemer dient daar zelf zorg voor te dragen. Beide leden van de equipe zijn verplicht voor de start van de rit een formulier te ondertekenen met de volgende tekst: "Door ondertekening hiervan verklaren de beide leden van de equipe bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende: De TR Club Holland, als ook de wedstrijdleiding en haar officials enerzijds, zijn tegenover de beide leden van de equipe anderzijds, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan de 17 e Memorial Maus Gatsonides mocht ontstaan. De beide leden van de equipe vrijwaren de TR Club Holland, als ook de wedstrijdleiding en haar officials tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden, die met betrekking tot deelname aan de 17 e Memorial Maus Gatsonides mocht ontstaan. Tevens verklaren zij bekend te zijn en akkoord te gaan met het gestelde in artikel 4.2 van het bijzonder reglement van de 17 e Memorial Maus Gatsonides. Bovendien verklaren de deelnemers(-sters) dat zij tijdens de rit WA verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen." Wordt vorengenoemde verklaring niet ondertekend, dan wordt de equipe niet tot de start toegelaten. 4.3 Verkeersregels en milieu Gedurende de gehele rit dienen de deelnemers zich strikt te houden aan de verkeersregels. Verder zijn deelnemers verplicht binnen de bebouwde kom uiterst behoedzaam en waardig te rijden, opdat de bewoners geen aanstoot hoeven te nemen aan de voorbij rijdende deelnemers. Deelnemers die door hun verkeersgedrag de historische rittensport in diskrediet brengen, zullen door de wedstrijdleiding worden bestraft. Zij kan straffen opleggen tot en met uitsluiting. Het is verboden het milieu onevenredig te belasten. Zo is het bijvoorbeeld verboden om de bodem te verontreinigen door morsen of lekkages. Het is verplicht om op het parkeerterrein van Hotel van der Valk (start, lunch en finish) een afdekzeil / olie opvangbak onder uw TR te gebruiken. 4.4 Quiet zones Tijdens het evenement zal gebruik worden gemaakt van Quiet zones, aangegeven door een bord met de letter Q aan de rechterzijde van de weg. Binnen een Quiet zone mag niet harder dan 30 km/u gereden worden en dient men geen enkele overlast te veroorzaken voor aanwonenden. Bij het bord dat de Quiet zone aangeeft kan de lengte van de zone worden aangegeven Ook kan de organisatie op de te gebruiken kaartfragmenten Quiet zones aangeven. Tevens dienen alle 30 km gebieden te worden beschouwd als Quiet zones. Reglement MMG 2015 pag. 2

3 4.5 Pech Indien een equipe strandt ten gevolge van pech, dient contact opgenomen te worden met het wedstrijdsecretariaat, telefoonnummer Wijzigingen van en aanvullingen op het reglement Wijzigingen van en aanvullingen op het reglement zullen in een bulletin kenbaar worden gemaakt. 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 5.1 Start De start van de eerste deelnemer in de sportklasse vindt plaats op zaterdag 26 september om uur bij Hotel van der Valk, Atalanta 10, Wolvega. Gestart wordt in volgorde van de wedstrijdnummers. Het laagste startnummer eerst. De eerste deelnemer in de toerklasse start direct na de laatste deelnemer in de sportklasse. De deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor de start, als aangegeven in de acceptatiebrief, aan de inschrijftafel te melden voor het afhandelen van de benodigde formaliteiten. Wanneer aan alle verplichtingen is voldaan ontvangen de deelnemers bij de inschrijftafel twee rallyborden. De rallyborden dienen duidelijk zichtbaar op voor- en achterzijde van de deelnemende auto te worden aangebracht. Zij mogen in geen geval de kentekenplaten van de auto geheel of gedeeltelijk bedekken. 5.2 Routeboeken Routeboek van traject 1 zal 5 minuten voor de starttijd aan de equipe worden overhandigd. Routeboek van traject 2 zal na de lunch worden overhandigd (zie artikel 5.4). In de routeboeken zijn alle benodigde onderdelen opgenomen, zoals trajectoverzichten en kaartfragmenten. 5.3 Controlekaarten Bij TC 1 (Start) ontvangt u de tijdkaart en de routecontrole-kaarten voor de hele rit. Bij elke bemande controle dienen de controlekaarten aan de betreffende marshal te worden overhandigd. Elke op de controlekaart aangebrachte correctie zal resulteren in uitsluiting, tenzij de correctie of toevoeging is uitgevoerd en geparafeerd door een bevoegde marshal. 5.4 Lunchpauze Bij de rust in Hotel van der Valk is geen tijdcontrole. Uw ideale aankomsttijd staat op de tijdkaart aangegeven, maar dat is uitsluitend om te kunnen controleren of u op schema ligt. U krijgt daar geen strafpunten voor te vroeg of te laat melden. Bij binnenkomst dient u daar uw routecontrole-kaart van traject 1 in te leveren. Op de tijdkaart staat tevens aangegeven vanaf welk tijdstip routeboek 2 afgehaald mag worden. Ook daar krijgt u geen tijdstrafpunten. U dient naar eigen inzicht te handelen en bent er vrij in om uw pauze aan te passen. Als u maar zorgt binnen de toegestane tijd bij TC 2 (Finish) te zijn. (Zie artikel 6.5) 6. CONTROLES 6.1 Controles algemeen Teneinde te controleren of de deelnemers de juiste route volgen zijn langs de route controles opgesteld. De controles zijn geopend (aanwezig) van 15 minuten voor de ideale passeertijd van de eerste deelnemer tot 45 minuten na de ideale passeertijd van de laatste deelnemer. Reglement MMG 2015 pag. 3

4 6.2 Routecontroles (RC) Routecontroles zijn bemand of onbemand (oranje bord met zwarte letter of zelfstempelaar; eventueel met een oranje vlag): zie voorbeeld inschrijftafel. Deze controles zijn in principe rechts van de weg opgesteld, maar kunnen in bijzondere situaties (b.v. een klein grasdriehoekje) ook links van de route staan. Bij een bemande controle dient de controlekaart ter afstempeling te worden aangeboden aan de marshal. Bemande controles zijn kenbaar aan een oranje bord met een afbeelding van een stempel en voorzien van een oranje vlag. Bemande controles kunnen tevens een geheime tijdcontrole zijn (GTC). De doorkomsttijd bij een GTC is uitsluitend van belang bij een eventuele ex-aequo uitslag. Bij een onbemande controle dient de betreffende letter / stempel door de deelnemer zelf te worden ingevuld op de controlekaart, in het eerste vrije vakje van links naar rechts. Het invullen van een letter dient onuitwisbaar met (bal)pen te geschieden. Letters, ingevuld met potlood of ander uitwisbaar materiaal worden als foutcontroles berekend. Er kunnen ook foutcontroles worden geplaatst. Het missen van een routecontrole, het noteren van een foutcontrole, dan wel het van de verkeerde kant binnenrijden van een routecontrole wordt bestraft met 30 strafpunten. 6.3 Traject Wisselcontrole met aanvullende opdracht voor een Special (TWC) Een TWC is een bemande routecontrole waar een aanvullende opdracht voor een Special wordt verstrekt. Dat is een speciaal kort traject, dat vanaf de bemande controle moet worden gereden. Alle benodigde informatie voor het rijden van de Special staat in de aanvullende opdracht vermeld. De locatie van een TWC staat in het routeboek aangegeven. De ideale doorkomsttijden bij een TWC staan op de tijdkaart vermeld. Het missen van een TWC wordt bestraft met 30 strafpunten. De maximale bestraffing in een Special is 60 strafpunten. (Het niet aandoen van een TWC kan dus leiden tot totaal 90 strafpunten, aangezien men dan de Special niet kan rijden.) 6.4 Klassementsproef Er zal vlak voor de lunchpauze een rijtest worden gehouden op een afgesloten terrein nabij Hotel van der Valk. Alle benodigde gegevens van de rijtest staan in routeboek 1 vermeld. Een marshal zal de deelnemers starten. Bij de Finish van de rijtest dient men á cheval te stoppen. D.w.z.. tot volledige stilstand komen met de voorwielen over de finishlijn en met de achterwielen vóór de finishlijn. Direct daarna dient men langzaam door te rijden naar de marshal die de finishtijd zal noteren. De rijtijd zal elektronisch worden gemeten op het moment dat de voorzijde van de auto de finishlijn passeert. De tijd wordt gemeten in honderdsten van seconden. Het resultaat van de test telt NIET mee voor het klassement van de 17 e MMG. Er zullen speciale prijzen voor de beste resultaten op de test worden uitgereikt. Elke seconde rijtijd op de test is 1 strafpunt. (Dus een rijtijd van bijvoorbeeld 57,23 sec. is 57,23 strafpunten) Het raken of het verkeerd rijden van een pylon wordt bestraft met 5 strafpunten per pylon. Het niet correct á cheval stoppen wordt eveneens bestraft met 5 strafpunten. De equipe met het laagste aantal strafpunten is winnaar van de rijtest. 6.5 Tijdcontroles (TC) Er zijn in de MMG 2015 slechts 2 tijdcontroles: TC 1 (Start) en TC 2 (Finish) TC 2 (Finish) mag ongestraft te vroeg worden aangedaan. Bij TC 2 (Finish) krijgt men voor te laat melden 1 strafpunt per minuut. Is men meer dan 30 minuten te laat dan krijgt men voor de minuten boven de 30 minuten 2 strafpunten per minuut. Is men meer dan 60 minuten te laat bij TC 2 (Finish) dan wordt men niet geklasseerd! Reglement MMG 2015 pag. 4

5 Om bij de lunch en bij de TWC s te kunnen controleren of men op schema ligt zal de ideale passeertijd bij de lunch en de TWC s op de tijdkaart worden vermeld. Op de tijdkaart staat de ideale persoonlijke meldingstijd bij TC 2 (Finish) reeds voorgedrukt. TC s kunnen zich binnen bevinden. 6.6 Stempelkussen Deelnemers zijn verplicht een stempelkussen in hun bezit te hebben. Dit stempelkussen dient te worden gebruikt bij de zgn. zelfstempelaars, als daar een stempelkussen ontbreekt 7. RITPIJLEN Als ten gevolge van wegopbrekingen of anderszins de route moet worden omgeleid, dan zal hierbij gebruik gemaakt worden van ritpijlen (zie voorbeeld inschrijftafel). In dit soort gevallen dienen de pijlen te worden gevolgd tot het punt, waar de oorspronkelijke route weer kan worden vervolgd. Dit wordt aangegeven door middel van twee onder of naast elkaar geplaatste ritpijlen. Een naar beneden wijzende ritpijl geeft aan dat de betreffende weg niet ingereden mag worden. 8. KLASSERING Per klasse wordt een klassement opgemaakt aan de hand van het totaal behaalde aantal strafpunten. De equipe met het minste totaal aantal strafpunten in haar/zijn klasse wordt winnaar van respectievelijk de sport- of toerklasse van de 17e Memorial Maus Gatsonides. Ingeval van ex-aequo zal gekeken worden naar: A- de minste afwijking t.o.v. de ideale rijtijd bij een GTC (bemande RC) B- de minste strafpunten op de klassementsproef 9. UITSLAG Zo spoedig mogelijk na de finish zal de prijsuitreiking plaatsvinden. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk ook gepubliceerd op de website VERGUNNING Voor dit evenement is ontheffing verleend van artikel 10, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 door de Provincies Friesland, Overijssel en Drenthe. De nummers van de ontheffingen zullen in routeboek 1 worden opgenomen. 11. ALGEMEEN REGLEMENT KAARTLEZEN a) Voor de kaartlees systemen wordt gebruik gemaakt van kleurenkopieën van kaarten met een schaal van 1: Alleen kaartwegen die voorkomen op de kaartfragmenten en voorzien zijn van twee bermlijnen mogen in de route worden opgenomen. b) Kaarttekens en -teksten en doorgetrokken bermlijnen blokkeren de doorgang niet. Door de organisatie aangebrachte stickers met nummers van TC s, punten, pijlen etc. blokkeren wel. c) Wanneer uit kaarttekens blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, worden beide wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. d) Indien een weg niet aanwezig is of niet bereden mag worden, dient men zonder te keren via op de kaart staande wegen een omrijroute te maken, zodanig dat zo min mogelijk van de voorgenomen route wordt gemist. Bij een omrijroute gelden dezelfde bepalingen voor het gebruik van wegen als in de betreffende rijopdracht. Met inachtneming van het voorgaande dient de omrijroute zo kort mogelijk te zijn. e) Indien een weg overgaat in een niet op de kaart staande weg en geen mogelijkheid bestaat de route voort te zetten via kaartwegen, blijft men deze niet-kaartweg volgen totdat weer een kaartweg wordt bereikt. Vanaf dat punt gelden de hierboven genoemde omrijregels. Reglement MMG 2015 pag. 5

6 f) Afwijkende wegaansluitingen met een afwijking van minder dan 20 meter worden geacht kloppend met de kaart te zijn en kunnen dus geen aanleiding zijn voor het maken van een omrijroute. Uiteraard dient wel zoveel mogelijk via op de kaart staande wegen gereden te worden. Nieuwe wegaansluitingen in de vorm van rotondes mogen altijd gebruikt worden. g) De organisatie kan op een kaartfragment cirkels (of ellipsen) plaatsen. In een dergelijke cirkel wordt de kaartsituatie geacht te kloppen en is de route vrij. In een cirkel zijn geen controles geplaatst. h) Wegen met aan het begin een aanduiding als : Eigen Weg, Alleen voor bestemmingsverkeer, Verboden toegang Art 61 Wetboek van Strafrecht enz., mogen niet bereden worden. i) De organisatie kan op een kaartfragment blokkeringkruisen of stippen plaatsen. De hieronder gelegen wegen/weggedeelten mogen niet in de route opgenomen worden. j) Keren is niet toegestaan, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven of noodgedwongen. k) Mogelijke afkortingen van opdrachten bij routecontroles. Deze opdrachten hebben altijd voorrang op de routeopdracht: HK = hier keren NVO = niet verder omrijden en doorgaan met de route ER (L) = einde weg rechts (links) 1R (L) = 1 e weg rechts (links) S T 2 = sportklasse = toerklasse = getal in cirkel geeft aan dat men niet verder hoeft om te rijden en zonder te keren en met in achtneming van de bepalingen voor het betreffende traject, de kortste route naar de betreffende pijl moet rijden. l) Indien een zogenoemde keerlus moet worden gereden en men reglementair de vrije keuze heeft uit linksom of rechtsom, dan dient deze lus linksom te worden gereden (dus tegen de wijzers van de klok in). 12. SYSTEMEN KAARTLEZEN Beide trajecten van de MMG 2015 worden verreden volgens hetzelfde kaartleessysteem. De special zal volgens een afwijkend systeem worden verreden. De rijopdracht voor de special wordt bij de TWC uitgereikt. Pijlen kortste route met zo min mogelijk rode wegen a) De op de kaart ingetekende pijlen dienen in nummervolgorde te worden bereden. (Een pijl kan ook bestaan uit een lijnstuk met halverwege een pijlteken. De pijl wordt dan geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben.) b) Een pijl dient van de voet tot de punt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. Van de start of lunch naar de eerste pijl, van pijl naar pijl en van de laatste pijl naar de rust, de rijtest of de finish, dient steeds de kortste route geconstrueerd en gereden te worden, met in achtneming van de hieronder genoemde punten. c) Er dient over een ze kort mogelijke afstand (liefst helemaal niet) gebruik te worden gemaakt van rode wegen. Een langere route zonder of met minder afstand over rood heeft de voorkeur boven een kortere route met meer afstand over rood. Kruisen of raken van een rode weg geldt niet als berijden van een rode weg. d) Wegen en samenkomsten van wegen mogen meerdere malen en in alle richtingen worden bereden. e) Pijlen en gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, echter uitsluitend in voorwaartse richting. Kruisen en raken van pijlen is toegestaan. f) Onder de ingetekende pijlen wordt geacht een gele weg te liggen Reglement MMG 2015 pag. 6

7 Voorbeeld Traject 1 en 2: Naar pijl 1: Rood bij Aard vermijden. Zie zwarte route. Naar pijl 2: Zie zwarte route Naar pijl 3: Bij A en bij "Aard" zo min mogelijk rood. Zie blauwe route. Naar pijl 4: Zie zwarte route. Naar pijl 5: Pijl 4 helemaal afrijden en zo min mogelijk rood, dus via B en C. Zie rode route. Reglement MMG 2015 pag. 7

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2017 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Partycentrum Gambora, Middelkampseweg 2, Gameren. Er zullen 4 trajecten verreden

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 10 februari 2013 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Babylon, Pannekeetweg 20, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2016 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

RITTECHNISCH REGLEMENT

RITTECHNISCH REGLEMENT RITTECHNISCH REGLEMENT INDELING VAN DE RIT Sportklasse Afstand Toerklasse Afstand Systeem Circa Systeem Circa TC1 (start) TC2 Pijlen kortste route, punten op één na kortste route 51 km Pijlen kortste route

Nadere informatie

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle.

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally 2017 Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Telefoon Evert Leideman.. 06-51175876 Organisatie Telefoon bij uitval.. 06-34418992 Organisatie

Nadere informatie

Reglement Sport- en Toerklasse

Reglement Sport- en Toerklasse 2016 Reglement Sport- en Toerklasse Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 31 januari 2016 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Jules, Gildestraat 2, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00 uur Lunch

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

1 Omschrijving van het evenement

1 Omschrijving van het evenement ALGEMEEN REGLEMENT 1 e Gooische Vesting Rally 2014 1 Omschrijving van het evenement De Stichting Vrienden van de Grote Kerk organiseert op vrijdag 29 maart 2014 de eerste Gooische Vesting Rally. De rally

Nadere informatie

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 Organisatorisch Reglement De start vindt plaats vanaf S.A.S. gebouw op Landgoed Oud Bussum in Naarden De koffiestop is bij Hotel Heerlickheijd van Ermelo De

Nadere informatie

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement BLIK I Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start en finish bevinden zich bij: Edda Huzid Golf- en Countryclub Hunnenweg 16 3781

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1. Alle kaartfragmenten in dit routeboek hebben een schaal 1:25.000, dwz 1 cm = 250 m. 2. U mag uw route uitsluitend construeren en rijden op wegen die op uw kaart voorkomen en voorzien

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016 1. Organisatie De Amersfoortse Motor- en Automobielclub organiseert deze ritten, onder auspiciën van de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). De evenementen worden verreden overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

Reglement Sport- en Tourklasse

Reglement Sport- en Tourklasse 2017 Reglement Sport- en Tourklasse Het REGLEMENT is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

REGLEMENT ROZClassic 2015

REGLEMENT ROZClassic 2015 Inleiding Na de geslaagde ROZ Classic 2014 zal de rally in 2015 weer op dezelfde basis worden georganiseerd. Dus een 1-daagse rally, met twee etappes overdag en een avondetappe. Gezien het grote aantal

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT. A. Organisatorische zaken

REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT. A. Organisatorische zaken REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT A. Organisatorische zaken 1 Algemeen De Oost Brabant Rit (OBR) wordt georganiseerd door de A.S.C. Boxmeer e.o. De rit wordt verreden op 2 april 2017 en is een open autosportevenement.

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

KLIP II 2017 Een rondje Zoetermeer. Datum: 3 juni 2017 Uitzetter: Jürgen Donders. Reglement

KLIP II 2017 Een rondje Zoetermeer. Datum: 3 juni 2017 Uitzetter: Jürgen Donders. Reglement KLIP II 2017 Een rondje Zoetermeer Datum: 3 juni 2017 Uitzetter: Jürgen Donders Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start en finish bevinden zich bij: Golfclub IJsselweide Sluisdijk 15 2809 NA Gouda

Nadere informatie

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen 5 april 2014 Routeopdrachten Algemene bepalingen 1. Voor het construeren van de route moet gebruik gemaakt worden van de kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van 2 bermlijnen, waarvan

Nadere informatie

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING 1.1 1.2 2.1 2.2 De Rotarit is een recreatief evenement voor klassieke en hedendaagse cabrio s en sportauto s, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement.

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Inhoud pagina Inleiding 2 Standaard reglement Artikel 1. Algemene Bepalingen 3 2. Controles en opdrachten

Nadere informatie

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel Reglement Rotary Rally, 16 september 2017 ALGEMEEN In tegenstelling tot voorgaande edities vindt de start van de Rotary Rally niet in Zwijndrecht plaats, maar in Leerbroek bij pannenkoekenrestaurant Onder

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017 Bijzonder Reglement Controle nummer BSHR : 2017-09-01 Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: 0465.17.249 Datum: 6 september 2017 Programma van het evenement Vrijdag 8 september 2017 08:15 uur Inschrijving

Nadere informatie

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT NATIONALE TEAMRIT KLASSIEK 2017 25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT Telefoon start- en finishtafel: 06-53245755 Dit reglement is goedgekeurd door de NRF onder nummer KLAS-07-17/WdD. NATIONALE TEAMRIT

Nadere informatie

Car Challenge for Life 2017

Car Challenge for Life 2017 Car Challenge for Life 2017 Reglement Start: Porsche Centrum Gelderland, Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren Lunch: De Hunting Lodge, Beekhuizenseweg 1, 6891 CZ Rozendaal Finish: Landgoed Rhederoord, Parkweg

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

Vecht voor Kinderen Rally Informatieboek. Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1

Vecht voor Kinderen Rally Informatieboek. Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1 Informatieboek Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1 Stichtse Vecht, 24 mei 2014 Waarde deelnemers van de Vecht voor Kinderen Rally, georganiseerd door leden van Rotaryclub

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement zaterdag 31 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Organisatie...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN

STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN versie 3.0 januari 2017 Inhoudsopgave 1.Algemeen...3 2.Routeonderbrekingen, dwangpijlen...4 3.Omrij-instructies...5 4.Ingetekende lijn...5 5.Ingetekende lijn met barricades...6

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

Algemeen reglement Tourklasse

Algemeen reglement Tourklasse Algemeen reglement Tourklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Inleiding De Dutch Historic Rally Club (DHRC) organiseert op donderdagavond 13 augustus een kaartleesrit zonder tijdsaspect, de Midzomeravondrit. De Midzomeravondrit is een evenement

Nadere informatie

BCT Trophy Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2017 Reglement Bartje Classic Toer-Trophy maart 2017 1. Organisatie en omschrijving De Stichting Bartje Classic Toer organiseert op zaterdag 22 april 2017 en zondag 23 april 2017 de Bartje Classic

Nadere informatie

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie Uitzetters Reglement Klassiekerritten (URKLAS) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglemenstcommissie

Nadere informatie

42e NACHT VAN ZAAMSLAG 9 10 mei 2015 BIJZONDER REGLEMENT

42e NACHT VAN ZAAMSLAG 9 10 mei 2015 BIJZONDER REGLEMENT 42e NACHT VAN ZAAM MSLAG 9 10 mei 2015 BIJZOND DER REGLEMENT BIJZONDER REGLEMENT ALGEMEEN De 42 e Nacht van Zaamslag wordt verreden volgende de bepalingen van het NRF, met uitzondering van de in dit Bijzonder

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) uitgave 2015 Inhoudsopgave BRKLAS DEEL1: reglementering en controle 1 1. ALGEMEEN 1 2. CONTROLES 1 3. STRAFPUNTEN 2 DEEL 2: de kaart 4

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

5e 8erhoek Classic Tour. 8 april 2017 REGLEMENT

5e 8erhoek Classic Tour. 8 april 2017 REGLEMENT 5e 8erhoek Classic Tour 8 april 2017 REGLEMENT INHOUD 1. Voorwoord... 2 2. Rijgedrag, Q zones en zandwegen... 2 3. Briefing... 2 4. Locaties... 2 5. Tijdschema... 2 6. Routeboek... 3 7. Routecontroles

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN - Beginners Reglement Routebeschrijving (BRR) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie Eindredactie : ReglementsCommissie NRF Gewijzigd : KNMV en B-weg

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 2017 INSTAPKLASSE

BIJZONDER REGLEMENT 2017 INSTAPKLASSE BIJZONDER REGLEMENT 2017 INSTAPKLASSE 20/21 mei 2017 SPONSORPAGINA: De 44 e Nacht van Zaamslag is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van volgende sponsoren: henno cysouw kijkt verder Markt 19

Nadere informatie

Informatieboek. Carpe Viam! De Vecht voor Kinderen Rally is een initiatief van Rotaryclub Stichtse Vecht.

Informatieboek. Carpe Viam! De Vecht voor Kinderen Rally is een initiatief van Rotaryclub Stichtse Vecht. Informatieboek Carpe Viam! De Vecht voor Kinderen Rally is een initiatief van Rotaryclub Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1 Vreeland, 17 juni 2017 Beste deelnemers, Hartelijk welkom op de vijfde Vecht

Nadere informatie

De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht.

De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht. De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht. Deze toelichting is bedoeld voor deelnemers in de (Open)Toerklasse die nog geen ervaring hebben. Wat kun je, wat mag je, verwachten als je deelneemt aan de PeelRand

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen:

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen: Reglement Artikel 1 De organisatie verwacht van de deelnemers een uiterst correct verkeersgedrag t.o.v. elkaar en de overige weggebruikers, met name bij het passeren op smalle wegen, het in acht nemen

Nadere informatie

Tot de rit zijn toegelaten: MG Car Clubleden met of zonder MG.

Tot de rit zijn toegelaten: MG Car Clubleden met of zonder MG. Rittenreglement MG Car Club Holland Tot de rit zijn toegelaten: MG Car Clubleden met of zonder MG. Onder puzzelritten of toerritten wordt verstaan: Ritten waarvan de routeopdracht bestaat uit: a. Een beschrijving

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

INHOUD. Bijzonder Reglement 6 e Alzheimer rally Pagina: 1

INHOUD. Bijzonder Reglement 6 e Alzheimer rally Pagina: 1 INHOUD 1. 6 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 PROGRAMMA... 2 1.2 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.3 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.4 RALLYOFFICE... 2 1.5 OFFICIALS VAN HET EVENEMENT... 3 2. ALGEMENE

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

29 september 2017 REGLEMENTEN

29 september 2017 REGLEMENTEN 29 september 2017 REGLEMENTEN Editie 2017 DAGINDELING Hieronder staat het tijdschema van de rally. Deze staan ook op uw controle- / tijdkaart. Hierop staan steeds de tijden van de 0-auto. U telt uw startnummer

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

4e 8erhoek Classic Tour. 9 april 2016 REGLEMENT

4e 8erhoek Classic Tour. 9 april 2016 REGLEMENT 4e 8erhoek Classic Tour 9 april 2016 REGLEMENT INHOUD 1. Voorwoord... 2 2. Rijgedrag, Q-zones en zandwegen... 2 3. Briefing... 2 4. Locaties... 2 5. Tijdschema... 2 6. Routeboek... 3 7. Routecontroles

Nadere informatie

27 augustus Bijzonder Reglement Recreatieklasse

27 augustus Bijzonder Reglement Recreatieklasse 27 augustus 2017 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 8 juli 2017 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Henk Melkert 06-53777073 Cas Segers 06-12412357 Uitzetters: Herry Houg 06-53363539 Richard

Nadere informatie

KAARTLEES REGLEMENTEN

KAARTLEES REGLEMENTEN KAARTLEES REGLEMENTEN - Uitzetters Reglement Kaartlezen (URK) uitgave 2013 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglementscommisie NRF. Gewijzigd : Blz. 1. Toegevoegd; voorwaarden

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2014 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland:

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: BETUWE CLASSIC 2013 Reglement KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 17 december 2012 12.00 uur Inschrijving

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september Bijzonder Reglement HANZESTEDENRALLY 2015 19 september 1 Algemene zaken De Hanzestedenrally wordt op 19 september 2015 georganiseerd door Stichting Classic Rally Adventures. De Hanzestedenrally is een

Nadere informatie

46e Nacht van Weesp. 2. ROUTEMATERIAAL Op bladzijde 8 staan afbeeldingen van het gebruikte routemateriaal in De Nacht van Weesp.

46e Nacht van Weesp. 2. ROUTEMATERIAAL Op bladzijde 8 staan afbeeldingen van het gebruikte routemateriaal in De Nacht van Weesp. ALGEMEEN REGLEMENT VOOR ALLE TRAJECTEN versie 01 03 2017 1. ALGEMEEN De 46e Nacht van Weesp wordt verreden onder de bepalingen van: het NRR van de NRF uitgave 2014, het ATRR van de NRF uitgave 2011, versie

Nadere informatie

KAARTLEES REGLEMENTEN

KAARTLEES REGLEMENTEN KAARTLEES REGLEMENTEN - Technisch Reglement Kaartlezen (TRK1 en TRK2) uitgave 1999, versie februari 2005 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie Eindredactie : Reglements Zaken NRF, sectie

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd.

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd. Wat is rally rijden Bij de Jeroen Bosch Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde

Nadere informatie

Uitzetters: Piet van Rijckevorsel Pim Vogelaar Routechefs: Patrick van Rijckevorsel Marcel Janssens

Uitzetters: Piet van Rijckevorsel Pim Vogelaar Routechefs: Patrick van Rijckevorsel Marcel Janssens De 6 UREN van BREDA 5 juni 2016 ORGANISATIE Organiserende vereniging: Wedstrijdleiding: Wedstrijdsecretariaat: Coördinator Sponsoring: Technisch coördinator en Inlichtingen technisch reglement: Coördinator

Nadere informatie

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement 15 e ABC A Classic Experience 2/3 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2015 1. Programma 15e ABC-Rally... 4 2. Locaties en telefoonnummers... 4 2.1 Start/lunch/finish...4 2.2 Officiële

Nadere informatie