zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zaterdag 31 oktober 2015 Reglement"

Transcriptie

1 zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

2 Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma Organisatie Definitie Organisatie Officials Algemene bepalingen Omschrijving van de wedstrijd Omschrijving van de route Kaarten Calamiteiten Milieu Telefonie, GPS Afstand-, snelheid- en tijdmeting Toe te laten auto s Auto en bouwjaar Verzekering Veiligheidsvoorzieningen Toe te laten deelnemers Rijbewijs Klasse-indeling Maximum aantal Inschrijving Inschrijfgeld Inschrijftermijn Overmacht en annulering Vrijwaringsclausule Teaminschrijving Documentencontrole Wat wordt gecontroleerd? Afwijkingen Verkeersveiligheid Verkeersregels Quiet-zones ( Q-zones ) Verkeersovertredingen Gevaarlijke situaties Uitvoering, interpretatie en aanvullingen Uitvoering Gedrag Wijzigingen en aanvullingen Controlekaarten en Routeboeken Uitreiking Verantwoordelijkheid Passeertijden Correcties Invullen controlekaart Verloop van het evenement Starttijden Startvolgorde Tijdcontroles Wedstrijdtijd Pauzes, tijd inhalen...8 2

3 Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 12. Controles Algemene bepalingen Openingstijden Plaatsing Herstelopdrachten Routecontroles (RC) Bemand en onbemand Plaatsing Strafpunten Tijdcontroles (TC) Locatie Melding Ideale Passeertijd (IPT) Strafpunten TC-IN Finish Regelmatigheidsproeven (RP) Gemiddelde snelheid Start RP GTC, Strafpunten Locatie GTC, einde RP Behendigheidsproef (Test) Bogey time Start Test Finish Test Strafpunten Klassering en protesten Klassement Ex-aequo Protesten Prijsuitreiking Samenvatting van de straffen Routeopdrachten Bol-Pijl (met of zonder afstanden) Routeopdrachten Kaartlezen Algemeen Ingetekende Lijn (met of zonder barricades) Grensbenadering Grensbenadering Gekleurde Wegen Pijlen kortste route, Punten één na kortste route Voorbeelden van routemateriaal

4 1. Programma 1 juli 2015 Opening inschrijving. 18 oktober 2015 Sluiting inschrijving. 31 oktober 2015 Startlocatie: Saabpartners.com, Loberingemaat 5a, 7942 JD Meppel (tel ) Rust- en finishlocatie: Chateauhotel en -restaurant De Havixhorst, Schiphorsterweg 34, 7966 AC De Schiphorst (tel ). vanaf uur uur uur uur uur uur uur uur ±23.30 uur ±23.45 uur Documentencontrole bij Saabpartners.com Welkomstwoord en briefing e Start 1 deelnemer etappe 1 e Finish 1 deelnemer etappe 1 bij De Havixhorst Pauze met middagsnack e Start 1 deelnemer etappe 2 e Finish 1 deelnemer etappe 2 Pauze met dinerbuffet e Start 1 deelnemer etappe 3 e Finish 1 deelnemer etappe 3 Publicatie uitslag Prijsuitreiking Tanken Op nevenstaand kaartje de locatie van twee tankstations nabij de start- en rust/finishlocatie: Tamoil: Rabroekenweg 2, Meppel en Esso (incl. LPG): Industrieweg 4, Rogat. 2. Organisatie 2.1 Definitie De Stichting SHRT (Saab Historic Rally Team) organiseert voor Saab Club Nederland, in samenwerking met de Stichting e ABC-Rally, op zaterdag 31 oktober 2015 een regelmatigheidsrit voor Saab personenauto s, de 53 SAAB Vikingrit. De rit is uitgezet volgens het URKLAS reglement 2014 van de NRF en worden verreden overeenkomstig het BRKLAS reglement 2015 van de NRF, dit Reglement en eventueel nog uit te geven bulletins. Daar waar van het URKLAS of BRKLAS wordt afgeweken is de reglementstekst in vette letters en onderstreept vermeld. In geval van onduidelijkheid, interpretaties enz. aangaande dit reglement en aanvullende bulletins, beslist de wedstrijdleiding. 2.2 Organisatie Rallysecretariaat t/m vrijdag 30 oktober 2015 Evenementen Saab Historic Rally Team Rallysecretariaat op zaterdag 31 oktober 2015 Bart Wassingmaat, startlocatie Telefoon : Wedstrijdleiding op zaterdag 31 oktober 2015 Els Weiler, startlocatie Telefoon : Officials Els Weiler Joep Wanders Dave Hartsteen Jan Kuenen en Wouter van de Veen Bart en Helga Wassingmaat Frank Joost en Bart Prickarts Dennis Stoelinga en Arjan Moerman Antje Trip Frank Bloemberg en Eilina Meijer André Braker en Harke Meier wedstrijdleiding/rekenkamer uitzetter/rekenkamer voorzitter SCN, prijsuitreiking routechefs rallysecretariaat, starttafel official official official official official 4

5 3. Algemene bepalingen 3.1 Omschrijving van de wedstrijd De 53 e SAAB Vikingrit (kortweg: Viking) is een regelmatigheidsrit voor SAAB automobielen, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het klassement. Van doorslaggevend belang is het juist uitvoeren van de routeopdrachten in combinatie met een gemiddelde snelheid. De Viking telt mee voor de Per Eklund Trofee Omschrijving van de route De totale lengte van de Viking is ca. 350 km voor de Sportklasse en ca. 310 km voor de Toerklasse. De rit bestaat uit 3 etappes en wordt verreden aan de hand van bol-pijl en kaartleesopdrachten. Elke etappe bestaat uit 1 of meer trajecten. De start vindt plaats bij Saabpartners.com in Meppel, pauzes en finish vinden plaats in Chateauhotel en -restaurant De Havixhorst in De Schiphorst. 3.3 Kaarten Voor de routeconstructie van de kaartleessystemen wordt gebruik gemaakt van topografische kaarten, schaal 1: Het kaartmateriaal dat de organisatie verstrekt is bindend. Het is niet toegestaan eigen kaartmateriaal gedetailleerder dan 1: in de auto te hebben. Overtreding wordt bestraft met 150 strafpunten. 3.4 Calamiteiten Een equipe dat de rit staakt dient dat zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleiding te laten weten ( ). 3.5 Milieu Het is de equipes verboden om afval achter te laten; eventueel gemorste vloeistoffen dienen te worden opgeruimd. In geval van nalatigheid zullen opruimkosten op de equipe verhaald worden. In dit verband is het aanbevolen dat de equipes servicefolie (minimaal 2 x 4 meter) of een vloeistofopvangbak bij zich te hebben en onder de auto te leggen in geval van mogelijke vloeistoflekkage. 3.6 Telefonie, GPS Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan, behalve in geval van een calamiteit. Geconstateerde overtredingen worden bestraft met uitsluiting. 3.7 Afstand-, snelheid- en tijdmeting In het voertuig aangebrachte c.q. aanwezige hulpmiddelen ten behoeve van afstandmeting en/of snelheidmeting en/of tijdmeting mogen op mechanische en/of electronische wijze werken. Het gebruik van digitale stopwatches, (GPSgestuurde) kompassen en/of radiografisch (zender)gestuurde uurwerken is toegestaan. Het gebruik van computers, laptops en navigatieapparatuur is NIET toegestaan. Bij auto s voorzien van een vast navigatiescherm dient dit scherm tijdens de gehele rally met ondoorzichtig materiaal te worden afgeplakt. Geconstateerde overtredingen worden bestraft met uitsluiting. 4. Toe te laten auto s 4.1 Auto en bouwjaar Toegelaten worden alle personenauto s van het merk Saab, ongeacht het bouwjaar. 4.2 Verzekering De auto s moeten voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Een FIVA Identity Card of assurantieverklaring is niet vereist. Wel dient men zich er bij de verzekeringsmaatschappij waar de auto verzekerd is van te overtuigen dat deelname aan regelmatigheidsritten gedekt is. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. 4.3 Veiligheidsvoorzieningen In alle deelnemende auto s dienen een gevarendriehoek en sleepkabel aanwezig te zijn. De aanwezigheid van een brandblusser van minimaal 2 kg en een EHBO-doos met BHV- en/of HACCP-vulling wordt aanbevolen maar is niet verplicht. 5

6 5. Toe te laten deelnemers 5.1 Rijbewijs Definitie van equipe: 2 personen (bestuurder en navigator) en 1 auto. Iedere houder van een geldig rijbewijs kan als bestuurder van een equipe worden toegelaten. 5.2 Klasse-indeling Equipes kunnen inschrijven in Sport- of Toerklasse, waarbij de laatste klasse bedoeld is voor mensen met weinig of geen ervaring. In de Sportklasse zijn géén extra inzittenden geoorloofd, in de Toerklasse wél. De organisator behoudt zich het recht voor om al te bescheiden deelnemers in een hogere klasse te plaatsen. 5.3 Maximum aantal Het maximum aantal deelnemende equipes is vastgesteld op Inschrijving 6.1 Inschrijfgeld Het inschrijfgeld is vastgesteld op 130 per equipe voor SCN-leden en op 150 per equipe voor niet-scn-leden die met hun Saab willen deelnemen. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend geschieden door overmaking op de rekening van de Stichting Saab Historic Rally Team te Wijchen, IBAN NL35INGB , onder vermelding van Viking Inschrijftermijn Uiterste inschrijfdatum: 18 oktober 2015, uiterste betaaldatum: 19 oktober Overmacht en annulering Indien de Viking door overmacht niet plaatsvindt, b.v. door vogelgriep, dan vindt per inschrijving een restitutie van 65 plaats. Het inschrijfgeld wordt voor 100% terugbetaald aan equipes die niet worden geaccepteerd. Equipes die voor 1 september 2015 annuleren, krijgen het inschrijfgeld terugbetaald. Bij annulering tussen 1 september en 1 oktober 2015 wordt het inschrijfgeld terugbetaald, minus 50 kosten. Bij annulering na 1 oktober 2015 vindt geen terugbetaling meer plaats. 6.4 Vrijwaringsclausule Beide leden van de equipe zijn, op straffe van niet starten, verplicht voor de start een vrijwaringsclausule te ondertekenen, met de volgende tekst: Door ondertekening verklaart de equipe aan de organisatoren van de 53 e SAAB Vikingrit op 31 oktober 2015 dat: a. de equipe bestaat uit een bestuurder, een navigator en andere inzittenden. b. de equipe de organisatie van deze rit en de regionale en nationale rittensport organisaties waarbij deze organisatie aangesloten is, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voortkomend uit het deelnemen aan deze rit; c. de equipe deze organisaties niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de equipe lijdt als gevolg van het deelnemen aan de rit; d. de equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van deze rit, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan de rit en voortkomend uit de rit aansprakelijk zal stellen; e. de equipe zich akkoord verklaart met de reglementen zoals die tijdens deze rit van kracht zijn en dat zij afziet van elk beroep op rechterlijke instanties die niet in deze reglementen zijn vermeld; f. het voertuig waarin (of waarop) aan de rit wordt deelgenomen, WA verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit voertuig voldoet aan alle door de wet gestelde eisen; g. de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs; h. de equipe zich zal houden aan de verkeersregels, 6.5 Teaminschrijving Op de wedstrijddag én vanaf 1 oktober via de website is het mogelijk teams in te schrijven. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 equipes. In een team kunnen zowel Sport- als Toerklasse-equipes worden opgenomen. Een equipe mag in hooguit één team uitkomen. 6

7 7. Documentencontrole 7.1 Wat wordt gecontroleerd? Alvorens te kunnen starten dient iedere equipe zich bij de documentencontrole te melden. Fotokopieën van de gevraagde documenten worden niet geaccepteerd. Gecontroleerd wordt op: Betaling van het inschrijfgeld (eventueel ter plekke contant te voldoen indien nog plaatsen beschikbaar; e.e.a. volledig voor risico van de aanmelder) Ondertekening van de vrijwaringsclausule (zie artikel 6.4) 7.2 Afwijkingen Iedere afwijking tijdens de documentencontrole kan leiden tot het niet toelaten tot de start. 8. Verkeersveiligheid 8.1 Verkeersregels Gedurende het gehele evenement dienen de equipes de verkeersregels in acht te nemen. Equipes dienen zich te gedragen op een wijze, die de (historische) rallysport en het evenement niet in diskrediet brengen. Voor alle duidelijkheid: u bent geen Bestemmingsverkeer. 8.2 Quiet-zones ( Q-zones ) In zogenaamde Q-zones dient u extra aandacht te besteden aan uw rijgedrag (maximum snelheid 30 km/uur) om geen overlast te veroorzaken voor omwonenden en andere weggebruikers. Q-zones zijn in het veld herkenbaar aan een geel bord met een zwarte Q (zie art ; einde Q-zone: zo n zelfde bord met diagonale strepen, zie art ) en op een kaartfragment aan de tekst Q-zone met een pijl (of pijlen) die (het begin en het eind van) de plaats waarvoor de Q-zone geldt aangeeft (aangeven). 8.3 Verkeersovertredingen Deelnemers dienen zich strikt aan de verkeersregels te houden en zich zodanig te gedragen dat de overige deelnemers daar geen hinder van ondervinden. Deelnemers dienen te allen tijde andere voertuigen, die willen passeren, ruimte te verlenen. De officials van het evenement hebben (mede) tot taak op het verkeersgedrag van de equipes toe te zien. Er kunnen specifieke verkeerscontroles gehouden worden. Bij een stopbord dient minimaal 1 seconde stilgestaan te worden. Bestraffing 1 e overtreding 2 e overtreding Snelheidsovertreding: 11 t/m 20 km te snel waarschuwing 60 strafpunten 21 t/m 30 km te snel 60 strafpunten 150 strafpunten 31 km of meer te snel 150 strafpunten uitsluiting Andere verkeersovertreding: 30 strafpunten 60 strafpunten 8.4 Gevaarlijke situaties Specifieke, gevaarlijke verkeerssituaties kunnen op de kaartfragmenten als zodanig zijn aangeduid met een uitroepteken. Tevens kunnen in het veld hiervoor als waarschuwing RODE vlaggen zijn geplaatst. 9. Uitvoering, interpretatie en aanvullingen 9.1 Uitvoering De wedstrijdleider is belast met de controle op de naleving van dit Reglement. 9.2 Gedrag Elk incorrect, frauderend of onsportief gedrag van deelnemers zal worden bestraft met 150 strafpunten. Bij herhaling van deze overtreding volgt uitsluiting. 7

8 9.3 Wijzigingen en aanvullingen De bepalingen van dit Reglement kunnen gewijzigd worden. Elke wijziging of toevoeging zal bekend gemaakt worden via gedateerde en genummerde bulletins, welke een integraal onderdeel zullen zijn van het Reglement. Deze bulletins worden opgehangen op het publicatiebord nabij de starttafel. 10. Controlekaarten en Routeboeken 10.1 Uitreiking Elk equipe meldt zich in de minuut voorafgaand aan de geplande vertrektijd (zie startlijst) voor een etappe bij de TC-UITtafel. De bemanning van TC-UIT plaatst een eerste stempel op de controlekaart. Daarna krijgt u op uw vertrektijd de controlekaart samen met het routeboek voor de betreffende etappe uitgereikt Verantwoordelijkheid Elke equipe is zelf verantwoordelijk voor haar controlekaarten en de volledigheid van de uitgereikte routeboeken Passeertijden De controlepost-official is de enige persoon die de passeertijd op de controlekaart mag invullen bij een (geheime) tijdcontrole ((G)TC) Correcties Elke op de controlekaart aangebrachte correctie wordt bestraft met uitsluiting, tenzij zo n correctie is geparafeerd door een daartoe bevoegde official Invullen controlekaart Het invullen van de controlekaart dient te worden gedaan met een blauw- of zwartschrijvende balpen. Het invullen met met potlood of ander uitwisbaar materiaal is NIET toegestaan. Overtreding wordt bestraft met uitsluiting. 11. Verloop van het evenement 11.1 Starttijden De definitieve starttijd van elke equipe staat vermeld op de startlijst op het publicatiebord nabij de starttafel Startvolgorde Er zal in volgorde van wedstrijdnummer gestart worden. Het laagste nummer eerst. De Sportklasse gaat als eerste van start, daarna volgt de Toerklasse. De equipes in beide klassen starten met een interval van één minuut Tijdcontroles Equipes zijn verplicht hun doorkomsttijd te laten noteren op hun controlekaart bij bemande routecontroles na een GTC en bij de TC's Wedstrijdtijd Als wedstrijdtijd geldt de tijd van KPN (tel.: , de zgn. atoomtijd) Pauzes, tijd inhalen Na een etappe heeft u een pauze en kunt u van een snack of het diner genieten. Ook als u te laat arriveert in de pauzelocatie wordt u geacht op uw tevoren vastgestelde tijd te starten voor de volgende etappe. Te laat vertrekken bij een TC-UIT levert geen strafpunten op, maar maakt het natuurlijk wél moeilijker om de betreffende etappe binnen de aangegeven tijd af te leggen. 8

9 12. Controles Algemene bepalingen 12.1 Openingstijden Om te controleren of de equipes de juiste route volgen en ter bepaling van de werkelijke passeertijden zijn langs de route routecontroles en tijdcontroles opgesteld. De controles zijn voor iedere equipe geopend van 15 minuten vóór de ideale passeertijd (IPT) tot 30 minuten ná de IPT. Het buiten deze marge aandoen van controles wordt als missen van de controle aangemerkt Plaatsing Route- en tijdcontroles (RC en (G)TC) staan in principe rechts van de route. Uitzondering op deze regel: routecontroles kunnen links geplaatst zijn om het zicht erop weg te nemen voor deelnemers die een nabijgelegen (foute) route rijden Herstelopdrachten Herstelopdrachten opgesteld of gegeven bij een controle, dienen met voorrang op de opdracht waarmee men bezig is te worden uitgevoerd. Herstelopdrachten zijn (meestal) in code vermeld. Hieronder treft u de mogelijke herstelcodes aan, waarbij in plaats van de vermelde cijfers elk ander getal en in plaats van de R (rechts) ook een L (links) kan voorkomen. Een herstelopdracht kan worden voorafgegaan door een klasseletter; een S (Sport) of T (Toer) wil zeggen dat deze opdracht alleen voor de betreffende klasse geldt. 1R = eerste weg rechts ER = einde weg rechts VR = voorrangskruising rechts XR = viersprong rechts DMP.. = niet (verder) omrijden, vanaf dit punt doorgaan met bol-pijlsituatie/pijl/punt.. (nummer) DMIL = niet (verder) omrijden, vanaf dit punt doorgaan met de ingetekende lijn DMG = niet (verder) omrijden, vanaf dit punt doorgaan met de grensbenadering 13. Routecontroles (RC) 13.1 Bemand en onbemand Routecontroles kunnen in 3 verschillende vormen voorkomen: als een zelfschrijver, als een zelfstempelaar of als een bemande controle (voorbeelden: zie art. 22). Zelfschrijvers zijn herkenbaar aan een oranje bord met een zwarte letter of een zwart cijfer. Zelfstempelaars zijn herkenbaar aan een bord met een afbeelding van een stempel én een oranje bord, met daaraan een stempelkussen en een stempel. Iedere equipe dient zelf over een goed werkend stempelkussen te beschikken, voor het geval het stempelkussen bij de stempelaar ontbreekt. Bij een zelfstempelaar kan een oranje vlag staan. Bemande routecontroles zijn herkenbaar aan een bord met een afbeelding van een stempel én een oranje vlag De letter (of het cijfer) van een zelfschrijver of de stempelafdruk van een zelfstempelaar dient u in het eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart aan te brengen. Bij een bemande controle wordt e.e.a. voor u verzorgd als u uw controlekaart afgeeft aan de official Plaatsing Waar dat kritisch is, kunnen routecontroles enigszins verstopt zijn opgesteld, zodat deze alleen zichtbaar zijn als u de juiste route rijdt Strafpunten Er kunnen ook foutcontroles geplaatst zijn. Bovendien kunnen door verschil in routeopdrachten tussen Sport- en Toerklasse routecontroles buiten uw juiste route staan opgesteld. Het missen van een RC en het noteren van een onjuiste RC wordt bestraft met 30 strafpunten. Duidelijk achterwaartse routecontroles, bedoeld om aan te doen als men van de andere kant nadert, dienen te worden genegeerd. 14. Tijdcontroles (TC) 14.1 Locatie De TC s-in en -UIT van de etappes bevinden zich in of bij de startlocatie. De TC's 'in het veld' zijn herkenbaar aan een blauwe vlag. 9

10 14.2 Melding Bij de tijdcontrole noteert de official het tijdstip in uren en minuten waarop de controlekaart werd aangereikt. Melden bij de TC is strafpuntloos tijdens de lopende minuut van de ideale passeertijd (IPT) Ideale Passeertijd (IPT) Uw ideale passeertijd (IPT) per traject wordt bepaald door uw starttijd vermeerderd met het aantal minuten dat voor het traject staat (trajecttijd) plus eventuele tijdsoverschrijding uit eerdere trajecten in de betreffende etappe. Verloren tijd mag worden ingehaald, maar kost 1 strafpunt per ingehaalde minuut! 14.4 Strafpunten Te vroeg of te laat melden bij een tijdcontrole wordt bestraft met 1 strafpunt per minuut afwijking van de ideale passeertijd (evt. vermeerderd met de opgelopen achterstand bij de vorige niet gemiste TC). Het missen van een tijdcontrole (meer dan 15 minuten te vroeg, meer dan 30 minuten te laat of in het geheel niet aandoen) wordt bestraft met 30 strafpunten TC-IN U mag zich ongestraft te vroeg melden bij een TC-IN. U dient in dat geval echter wel de (voor u) ideale passeertijd te melden aan de TC-official. Als dat tijdstip in de toekomst ligt, dan wordt die tijd genoteerd; anders wordt het tijdstip van aanreiken genoteerd Finish Bij de laatste TC dient u zich niet meer dan 30 minuten na uw OORSPRONKELIJKE ideale passeertijd te melden. Doet u dat wel, dan wordt u NIET GEKLASSEERD. Dreigt u in tijdnood te raken, dan kunt u beter een stuk van de route afsnijden om dit te voorkomen. 15. Regelmatigheidsproeven (RP) 15.1 Gemiddelde snelheid Tijdens een regelmatigheidsproef (RP) moet de equipe zo exact mogelijk met een vastgestelde gemiddelde snelheid rijden. De tijd over het regelmatigheidstraject wordt bepaald door de tijd benodigd voor de afgelegde afstand bij de aangegeven gemiddelde snelheid Start RP Het startpunt van een RP wordt aangegeven in de routeopdracht en kan bemand of onbemand zijn. Bij een bemande start treft u op het in de routeopdracht of op de kaart aangegeven punt een bemande controle aan, voorzien van een geel bord met een witte vlag (zie nevenstaand voorbeeld). De bemande controle geeft aan wanneer u kunt starten voor de RP en tekent dat aan op de controlekaart. Bij een onbemande start treft u op het in de routeopdracht of op de kaart aangegeven punt een geel bord met witte vlag aan, die het exacte startpunt van de RP markeert. Daar staat bij op welk tijdstip u geacht wordt van start te gaan voor de RP. Voorbeeld: in de routeopdracht of op de kaart staat dat de start van de RP 8 minuten na de passage van TC2 moet plaatsvinden. Als de op de controlekaart genoteerde tijd bij TC2 11:23 is, dan wordt u geacht om 11:31:00 (dus op de hele minuut!) van start te gaan voor de RP GTC, Strafpunten Ergens tijdens de RP wordt uw passeertijd opgenomen door de Geheime Tijd Controle (GTC). Verderop passeert u een bemande routecontrole die herkenbaar is aan een gele vlag die uw passeertijd bij de GTC in uren, minuten en seconden op uw controlekaart noteert. Per seconde afwijking van de ideale passeertijd wordt 1 strafpunt toegekend. Het missen van de GTC (meer dan 1 minuut te vroeg of te laat aandoen of het in het geheel niet aandoen) wordt bestraft met 60 strafpunten Locatie GTC, einde RP Er staat geen GTC opgesteld binnen 1 km na de start van een RP, een beweegbare brug, een spoorwegovergang of verkeerslicht. Bovendien staan géén GTC s langs grote doorgaande routes (bijv. N-wegen) opgesteld. Het einde van de RP bevindt zich bij de bemande routecontrole na de GTC. 10

11 16. Behendigheidsproef (Test) 16.1 Bogey time Een behendigheidsproef of test wordt verreden volgens een plattegrond waarop de te volgen route staat aangegeven. Doel is de te volgen route foutloos te rijden binnen de ideale rijtijd (bogey time) Start Test Een test start bij een bemande controle op een op de plattegrond aangegeven punt. Een official noteert de starttijd op de controlekaart, waarna de deelnemer wordt afgeteld en exact op de starttijd wordt gestart. De start hoeft niet op de hele minuut plaats te vinden. De startofficial kan besluiten om met een korter interval te starten Finish Test De finish van een test is een zogenaamde stop á cheval, die staat aangegeven op de plattegrond. Daarbij gaat het erom dat de auto tussen 2 pylonen tot stilstand wordt gebracht, waarbij de voorwielen voorbij de denkbeeldige lijn tussen de 2 pylonen moeten stilstaan en de achterwielen vóór die denkbeeldige lijn. De tijd wordt geklokt op het moment dat de auto volledig stilstaat. Direct daarna rijdt u door naar de finish van de proef (bemande controle) die de geklokte tijd op de controlekaart noteert Strafpunten Indien de rijtijd van de equipe langer is dan de bogey time, dan wordt dit bestraft met 1 strafpunt per seconde tijdoverschrijding. Het raken van pylonen die de route markeren wordt bestraft met 10 strafpunten per geval. Een fout parcours rijden wordt bestraft met 60 strafseconden. De maximale bestraffing op een test is 60 strafpunten (inclusief raken pylonen, fout parcours en/of tijdoverschrijding). 17. Klassering en protesten 17.1 Klassement Per klasse wordt een klassement opgemaakt aan de hand van het totale aantal opgelopen strafpunten. De equipe met het laagste totaal aantal strafpunten wordt tot winnaar van de betreffende klasse uitgeroepen. De naast hogere als tweede, enz. Voor de teamprijs tellen de klasseringen van de 3 best presterende equipes van een team. Voorbeeld: van een team van 4 equipes zijn de individuele klasseringen 1, 3, 6 en 14. Het teamtotaal is de som van de 3 beste klasseringscijfers, in dit geval: 10. Het team met het laagste teamtotaal wordt winnaar van de teamprijs Ex-aequo In het geval dat 2 of meer equipes gelijk eindigen wordt de equipe met de snelste tijd bij de Test het hoogst geklasseerd. Geeft dat geen uitsluitsel, dan wordt de equipe met de oudste auto het hoogst geklasseerd. In het geval dat 2 of meer teams gelijk eindigen worden de strafpunten van de 3 best presterende equipes van elk van de betrokken teams bij elkaar opgeteld. Het team met het in laagste aantal strafpunten wordt het hoogst geklasseerd. Geeft dat geen uitsluitsel, dan worden de tijden bij de Test van de 3 best presterende equipes van elk van de betrokken teams bij elkaar opgeteld. Het team met de in totaal snelste tijd wordt het hoogst geklasseerd Protesten Er kunnen wel route- en rekentechnische vragen gesteld worden, maar er kunnen geen protesten worden ingediend. 18. Prijsuitreiking In de finishlocatie zal ca. 30 minuten na het binnenkomen van de laatste deelnemer de prijsuitreiking plaatsvinden. Het verlaten van de finishlocatie vóór de prijsuitreiking, zonder dat de organisatie daarvan in kennis is gesteld, leidt tot verwijdering uit het klassement. 11

12 19. Samenvatting van de straffen Artikel Reden Straf 3.3 ongeoorloofd kaartmateriaal in de auto 150 strafpunten 3.6 ongeoorloofd gebruik mobiele telefoon uitsluiting 3.7 gebruik computer/laptop/navigatieapparatuur 150 strafpunten 6.4 vrijwaringsclausule niet ondertekend niet starten 7.2 documentencontrole niet OK niet starten 8.3 verkeersovertredingen zie tabel art incorrect c.q. onsportief gedrag/frauderen (1 e constatering) 150 strafpunten 9.2 incorrect c.q. onsportief gedrag/frauderen (2 e constatering) uitsluiting 10.4 corrigeren in de controlekaart uitsluiting 10.5 gebruik van potlood of uitwisbaar materiaal uitsluiting 13.3 missen van een RC of noteren van een foute RC 30 strafpunten 14.3 te laat of te vroeg melden aan TC 1 strafpunt per minuut 14.4 missen van een TC 30 strafpunten 14.6 meer dan 30 minuten te laat bij de laatste TC (finish) niet geklasseerd 15.3 te late cq. te vroege passage aan GTC in RP 1 strafpunt per seconde 15.3 missen van GTC in RP 60 strafpunten 16.4 te late passage bij de stop á cheval 1 strafpunt per seconde 16.4 het raken van pylonen tijdens de Test 10 strafpunten per geval 16.4 fout parcours rijden tijdens de Test 60 strafpunten 16.4 maximaal aantal strafpunten bij de Test 60 strafpunten 18 vóór de prijsuitreiking zonder kennisgeving vertrekken niet geklasseerd 20. Routeopdrachten Bol-Pijl (met of zonder afstanden) a. Door middel van situatieschetsen (niet op schaal) dient u een bepaalde route te rijden. b. De situatieschetsen dienen in nummervolgorde te worden afgewerkt. c. Bij de situatieschetsen kan de afstand tussen de vorige en deze situatieschets zijn aangegeven. Tevens kan de totaalafstand vermeld zijn. Het meetpunt kan in de tekening aangegeven zijn met een sterretje (*). Als een afstand gegeven is, dan voert u de bol-pijlopdracht op die afstand uit. Als er géén afstand gegeven is, dan voert u de bol-pijlopdracht uit op de eerste situatie die overeenkomt met de situatieschets. d. U dient de langste route te rijden van de bol (dat is de plaats waar u het rijden van de bol-pijlopdracht begint) naar de punt van de pijl. De route over de pijlpunt dient uiteraard in de richting van de pijl te worden gereden. e. De bol-pijl situaties zijn gestileerd weergegeven, dat wil zeggen haaks getekend, óók als dat in het veld anders is. In voorkomende gevallen kunnen de situaties echter zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijke ligging van de wegen getekend zijn. f. Ononderbroken lijnen geven verharde en onderbroken (gestippelde) lijnen geven onverharde wegen aan. g. Per situatieschets mogen verharde wegen slechts éénmaal in de route opgenomen worden. h. Eigen wegen en inritten naar huizen, bedrijven, boerderijen en weilanden, zichtbaar doodlopende wegen, wegen die verboden zijn in te rijden en wegen die zijn voorzien van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg mogen niet worden bereden. i. In de situatieschetsen zijn alle wegen die op de situatie uitkomen getekend. Wegen die niet bereden mogen worden hoeven niet in de schets te zijn opgenomen. Is dat toch het geval, dan is zo n weg in de situatieschets voorzien van een blokkeringssymbool (blokje). j. Zolang nog niet de volgende situatieschets is bereikt dient men zoveel mogelijk de doorgaande route te kiezen. k. Bij de situatieschetsen kunnen ter verduidelijking aanvullende symbolen en teksten gebruikt worden. 12

13 21. Routeopdrachten Kaartlezen 21.1 Algemeen a. Voor de constructie van de route moet gebruik worden gemaakt van op de kaart voorkomende wegen in Nederland, die voorzien zijn van 2 ononderbroken bermlijnen (in het vervolg kaartweg genoemd). b. Indien men reglementair de keuze heeft uit twee evenlange routes, dan dient de route linksom (tegen de draairichting van de wijzers van de klok in) gereden te worden. c. Indien een situatie op de kaart is omcirkeld, dan dient te worden aangenomen dat de werkelijke situatie exact met de kaartsituatie overeenkomt (de cirkels blokkeren de route niet). U hoeft hier dus op afwijkingen niet om te rijden. Binnen deze cirkels is de route vrij en zijn geen controles geplaatst. d. De kaarten hebben een schaal van 1 : of 1 : In alle gevallen dient de geconstrueerde route zo nauwkeurig mogelijk gereden te worden. Van kleine verschillen (< 25 meter) tussen wegaansluitingen op de kaart en in werkelijkheid hoeft u geen probleem te maken, waar het om gaat is dat u de juiste weg rijdt. Voorbeeld: Kaartsituatie Werkelijkheid-1 Werkelijkheid-2 Werkelijkheid-3 Volgens de kaart: Werkelijkheid-1: Werkelijkheid-2: Werkelijkheid-3: voorgenomen route doorgaande weg loopt haaks links kan niet, haaks links kan niet, loopt haaks links rond, maar op de plaats via (enige) werkelijke zoveel mogelijk van van de haakse kaartweg- wegaansluiting de de voorgenomen route aansluiting ligt een weg: voorgenomen route rijden en via tweede de kaartweg vervolgen ingang route vervolgen e. Nieuwe wegaansluitingen in de vorm van rotondes mogen worden gebruikt, voor zover de voorgenomen route niet berijdbaar is. f. Indien op een kaartfragment bij een kaartlas (waar 2 kaarten aan elkaar gelast zijn) wegen niet perfect aansluiten, wordt dit geacht wél het geval te zijn. Kaartlassen staan op de kaarten aangegeven. g. Weggedeelten voorzien van een blokkeringskruis of -stip mogen niet in de route opgenomen worden. h. Weggedeelten met daaraan een TC mogen slechts éénmaal in de route worden opgenomen. i. Kaarttekens en kaartteksten blokkeren de doorgang niet. Dat geldt echter niet voor doorgetrokken bermlijnen en kaarttekens wegafsluiting, die blokkeren de doorgang wel. Door de organisatie op de kaart aangebrachte vlagsymbolen en stickers met nummers en/of teksten blokkeren de doorgang ook. j. Wanneer uit kaarttekens blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, dan worden beide wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. k. Wegen met aan het begin een omlaagwijzende routepijl (zie art. 22.6), een bord Verboden toegang voor onbevoegden, Eigen weg, Bestemmingsverkeer, Wandelgebied of borden van soortgelijke strekking mogen niet worden bereden. l. Wegen met aan het begin een verkeersbord aanduidende doodlopende weg mogen bereden worden als de situatie op de kaart daar aanleiding toe geeft. m. Indien de voorgenomen route niet kan worden bereden, dan dient vanaf dat punt via kaartwegen een zo kort mogelijke omrijroute te worden geconstrueerd, waarbij zo min mogelijk van de voorgenomen route gemist wordt. Bij de constructie van de omrijroute blijven de bepalingen van art én de trajectbepalingen aangaande het wel/niet mogen berijden, raken en kruisen van (samenkomsten van) wegen en het wel/niet mogen rijden, raken en kruisen van punten, pijlen, ingetekende lijnen en grenslijnen van kracht. n. Bij onvoorziene wegversperringen die door de organisatie zijn waargenomen is met behulp van omleidingspijlen (zie art. 22.7) een omleiding aangeven. Twee onder/naast elkaar geplaatste pijlen (zie art. 22.8) geven het einde van de omleiding aan. Vanaf dat punt dient u de voorgenomen route te vervolgen, dus vanaf dat punt niet (verder) omrijden. o. Bij onvoorziene wegversperringen die niet door de organisatie zijn waargenomen (bijv. bij een ongeval) dient u een vrije route te kiezen naar het punt zo dicht mogelijk achter de wegversperring. Daar vervolgt u de voorgenomen route. Tijdens het rijden van de vrije route dient u eventuele routecontroles langs de route te negeren. p. Keren op de route is niet toegestaan, tenzij daartoe opdracht wordt gegeven of in gevan van onvoorziene wegversperringen volgens art o. NB: het via een opening in de middenberm linksaf slaan en het direct weer linksaf slaan om de andere rijbaan van een weg met gescheiden rijbanen te gaan berijden wordt niet beschouwd als keren op de route als beide rijbanen (als aparte, direct naast elkaar liggende wegen) en de opening in de middenberm op de kaart staan. 13

14 21.2 Ingetekende Lijn (met of zonder barricades) a. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit kaartleessysteem geldt is op de kaart een lijn ingetekend. Deze lijn dient u zo nauwkeurig mogelijk in de aangegeven richting te berijden. Onder de lijn worden geacht kaartwegen te liggen. b. Het kan voorkomen dat delen van de kaart waarop de lijn is ingetekend helemaal blanco gemaakt zijn of in het geheel niet overeenkomen met de werkelijkheid (zgn. Blinde Lijn). Ook dan dient u de lijn zo nauwkeurig mogelijk te blijven volgen in de aangegeven richting! c. De ingetekende lijn mag nimmer in tegengestelde richting bereden worden. d. In de ingetekende lijn kunnen zogenaamde barricades (genummerde streepjes haaks op de ingetekende lijn) zijn aangebracht. Een weggedeelte voorzien van een barricade mag nimmer bereden worden. Om elke barricade dient u een nevenroute te construeren, waarbij in volgorde van belangrijkheid geldt dat: 1. de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen vóór de barricade wordt verlaten 2. de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen ná de barricade in voorwaartse richting wordt voortgezet 3. de nevenroute zo kort mogelijk dient te zijn. d. De ingetekende lijn mag in de nevenroute opgenomen worden, maar (uiteraard) uitsluitend in voorwaartse richting. Andere wegen mogen meerdere malen in de route worden opgenomen, maar alleen in de richting waarbij bij het voor de eerste maal berijden gekozen is. e. Het samenstel van ingetekende lijn en nevenroutes vormt de voorgenomen route Grensbenadering a. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit kaartleessysteem geldt dient over kaartwegen een aaneengesloten route geconstrueerd en gereden te worden, waarbij de op de kaart aangegeven grenslijn zo dicht mogelijk benaderd moet worden zonder deze te kruisen. b. Licht is rijden, wat betekent dat indien tenminste één bermlijn van de kaartweg de grenslijn niet raakt, deze kaartweg gebruikt mag worden. c. Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te geschieden dat in volgorde van belangrijkheid: 1. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is 2. de route zo kort mogelijk is. d. Wegen mogen meerdere malen en in beide richtingen in de route opgenomen worden. e. De richting waarin het benaderen van de grenslijn dient te gebeuren is aangegeven in de routeopdracht. f. Met inachtname van het bovenstaande ontstaat de voorgenomen route Grensbenadering Gekleurde Wegen a. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit kaartleessysteem geldt, gelden dezelfde regels als bij kaartleessysteem Grensbenadering (art. 21.3), met dien verstande dat voor kaartwegen gelezen dient te worden: gekleurde kaartwegen. b. Onder gekleurde kaartwegen worden alle kaartwegen verstaan die geel, oranje of rood zijn. Weg(gedeelt)en van een andere kleur mogen niet in de voorgenomen route opgenomen en bereden worden. c. Met inachtname van het bovenstaande ontstaat de voorgenomen route Pijlen kortste route, Punten één na kortste route a. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit kaartleessysteem geldt dient over kaartwegen een aaneengesloten route te worden geconstrueerd en gereden, waarin alle in de routeopdracht genoemde pijlen en/of punten in de aangegeven volgorde zijn opgenomen. b. Een punt is herkenbaar aan een genummerde cirkel. Het te berijden punt is het middelpunt van de cirkel. De cirkel om een punt blokkeert de route niet en heeft ook niet de functie van de cirkels zoals omschreven in art c. Onder een ingetekend punt wordt geacht een kaartweg te liggen. c. Pijlen dienen in hun geheel, d.w.z. van de voet van de pijl tot de punt van de pijl, in de route te worden opgenomen en moeten zo nauwkeurig mogelijk worden bereden. Onder een ingetekende pijl wordt geacht een kaartweg te liggen. d. Het is toegestaan om pijlen zijdelings op te rijden, pijlen zijdelings te verlaten, pijlen te raken of te kruisen, pijlen en punten eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden pijlen en punten nogmaals te berijden. Het is niet toegestaan om pijlen tegengesteld in de route op te nemen. e. Wegen mogen meerdere malen in de route worden opgenomen, maar alleen in de richting waarbij bij het voor de eerste maal berijden gekozen is. f. Op weg naar een pijl of TC dient steeds de kortste route te worden geconstrueerd, op weg naar een punt dient steeds de op één na kortste route te worden geconstrueerd. Zo ontstaat de voorgenomen route. 14

15 22. Voorbeelden van routemateriaal 22.1 Zelfschrijver 22.2 Zelfstempelaar(met of zonder vlag) A 22.3 Bemande controle 22.4 TC 22.5 GTC 22.6 Verboden in te rijden 22.7 Omleidingspijl 22.8 Einde omleiding 22.9 Zelfstart RP Q-zone Einde Q-zone Q Q 15

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2016 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

RITTECHNISCH REGLEMENT

RITTECHNISCH REGLEMENT RITTECHNISCH REGLEMENT INDELING VAN DE RIT Sportklasse Afstand Toerklasse Afstand Systeem Circa Systeem Circa TC1 (start) TC2 Pijlen kortste route, punten op één na kortste route 51 km Pijlen kortste route

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen 5 april 2014 Routeopdrachten Algemene bepalingen 1. Voor het construeren van de route moet gebruik gemaakt worden van de kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van 2 bermlijnen, waarvan

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1. Alle kaartfragmenten in dit routeboek hebben een schaal 1:25.000, dwz 1 cm = 250 m. 2. U mag uw route uitsluitend construeren en rijden op wegen die op uw kaart voorkomen en voorzien

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement 15 e ABC A Classic Experience 2/3 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2015 1. Programma 15e ABC-Rally... 4 2. Locaties en telefoonnummers... 4 2.1 Start/lunch/finish...4 2.2 Officiële

Nadere informatie

1 Omschrijving van het evenement

1 Omschrijving van het evenement ALGEMEEN REGLEMENT 1 e Gooische Vesting Rally 2014 1 Omschrijving van het evenement De Stichting Vrienden van de Grote Kerk organiseert op vrijdag 29 maart 2014 de eerste Gooische Vesting Rally. De rally

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

ROUTEOPDRACHTEN STAR RALLY 2014 ALGEMEEN

ROUTEOPDRACHTEN STAR RALLY 2014 ALGEMEEN ROUTEOPDRCHTEN STR RLLY 2014 LGEMEEN 1. Voor het construeren van de route moet gebruik gemaakt worden van de door de organisatie verstrekte kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016 1. Organisatie De Amersfoortse Motor- en Automobielclub organiseert deze ritten, onder auspiciën van de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). De evenementen worden verreden overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

KAARTLEES REGLEMENTEN

KAARTLEES REGLEMENTEN KAARTLEES REGLEMENTEN - Uitzetters Reglement Kaartlezen (URK) uitgave 2013 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglementscommisie NRF. Gewijzigd : Blz. 1. Toegevoegd; voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 BIJZONDER REGLEMENT 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van alweer de 6 e editie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN - Beginners Reglement Routebeschrijving (BRR) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie Eindredactie : ReglementsCommissie NRF Gewijzigd : KNMV en B-weg

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september Bijzonder Reglement HANZESTEDENRALLY 2015 19 september 1 Algemene zaken De Hanzestedenrally wordt op 19 september 2015 georganiseerd door Stichting Classic Rally Adventures. De Hanzestedenrally is een

Nadere informatie

zaterdag 21 mei 2016 van Verne naar Villa Reglement

zaterdag 21 mei 2016 van Verne naar Villa Reglement zaterdag 21 mei 2016 van Verne naar Villa Reglement Inhoudsopgave Reglement Stelling van Amsterdam Rally 2016 _Toc448243756 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie & Reglementering...4 2.2

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

15 juni 2014 Lelystad. R o u t e b o e k

15 juni 2014 Lelystad. R o u t e b o e k Zondag Maarsbergen 15 juni 2014 Lelystad R o u t e b o e k Den Haag, juni 2014. Beste mensen, Geweldig om op zo'n mooie locatie te mogen starten en hier onze 116e verjaardag te vieren. Geen kroonjaar maar

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie Uitzetters Reglement Klassiekerritten (URKLAS) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglemenstcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Inleiding De Dutch Historic Rally Club (DHRC) organiseert op donderdagavond 13 augustus een kaartleesrit zonder tijdsaspect, de Midzomeravondrit. De Midzomeravondrit is een evenement

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) uitgave 2015 Inhoudsopgave BRKLAS DEEL1: reglementering en controle 1 1. ALGEMEEN 1 2. CONTROLES 1 3. STRAFPUNTEN 2 DEEL 2: de kaart 4

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen:

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen: Reglement Artikel 1 De organisatie verwacht van de deelnemers een uiterst correct verkeersgedrag t.o.v. elkaar en de overige weggebruikers, met name bij het passeren op smalle wegen, het in acht nemen

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

Reglement. 1. Bij de start van de rit bent u verplicht de vrijwaringsclausule ondertekend in te leveren, anders kunt u niet meedoen aan deze rit.

Reglement. 1. Bij de start van de rit bent u verplicht de vrijwaringsclausule ondertekend in te leveren, anders kunt u niet meedoen aan deze rit. Reglement Autopuzzelrit (uitgave 2016) Harddraverijvereniging Lisse en omstreken. Voorwoord. De autopuzzelrit is een spel tussen de uitzetter en de deelnemer. De deelnemer rijdt de autopuzzelrit aan de

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Reglement 5 e NACHT VAN NEDERLAND 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT, PROTESTEN

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

REGLEMENT ROZClassic 2015

REGLEMENT ROZClassic 2015 Inleiding Na de geslaagde ROZ Classic 2014 zal de rally in 2015 weer op dezelfde basis worden georganiseerd. Dus een 1-daagse rally, met twee etappes overdag en een avondetappe. Gezien het grote aantal

Nadere informatie

Auto- Motor- en Bromfietsclub "de Zandrijders" Putten

Auto- Motor- en Bromfietsclub de Zandrijders Putten utomobielclub "De Ellerijders" Elburg Harderwijker utomobiel Club uto- Motor- en BromfietsClub chterveld uto- Motor- en Bromfietsclub "de Zandrijders" Putten Sinds 1945 Motor- en utoclub Veenendaal Motor-

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016,

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Introductie Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Namens de Partners van de Tulpenrallye 2016 doet het ons een genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Tulpenrallye PartnerRallye

Nadere informatie

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland:

BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: BETUWE CLASSIC 2013 Reglement KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland: PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 17 december 2012 12.00 uur Inschrijving

Nadere informatie

11 e ABC. A Classic Experience. 1 oktober Reglement

11 e ABC. A Classic Experience. 1 oktober Reglement 11 e ABC A Classic Experience 1 oktober 2011 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Kernteam ABC-Rally... 4 2.3 Officials tijdens het

Nadere informatie

4e 8erhoek Classic Tour. 9 april 2016 REGLEMENT

4e 8erhoek Classic Tour. 9 april 2016 REGLEMENT 4e 8erhoek Classic Tour 9 april 2016 REGLEMENT INHOUD 1. Voorwoord... 2 2. Rijgedrag, Q-zones en zandwegen... 2 3. Briefing... 2 4. Locaties... 2 5. Tijdschema... 2 6. Routeboek... 3 7. Routecontroles

Nadere informatie

Auto Rally Informatie & Instructies

Auto Rally Informatie & Instructies Auto Rally Informatie & Instructies Inhoudsopgave 1 Auto Rally...3 2 Voorbereiding...3 3 Benodigdheden...3 4 Suggesties...3 5 Rallydag...3 5.1 Aankomst en parkeren...4 5.2 Inchecken...4 5.3 Rallyschilden,

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN PROGRAMMA Zondag 30 Augustus 2015 08.30 uur tot 09.00 Aankomst deelnemers, ontvangst starttijd & rallyplaten 09.15 uur Korte briefing zorg dat u deze niet mist 10:00 uur Start Eerste Team, elke volgende

Nadere informatie

Kade 10 Trophy Brasserie Kade 10 Willem Jansen van Velsen Westkadijk 10

Kade 10 Trophy Brasserie Kade 10 Willem Jansen van Velsen Westkadijk 10 1. ORGANISATIE De Kade 10 Trophy wordt georganiseerd door: tva! special projects Postbus 663 7000 AR Doetinchem T. 0314 33 28 11 E. rally@tva-specialprojects.nl I. www.kade10trophy.nl 2. SPONSORS De Kade

Nadere informatie

Routeboek VHV Stars & Cars Rally 2009 Bol Pijl etappe Etappe 4 Van: Thorn (NL) Naar: Tüddern (D) Pagina:

Routeboek VHV Stars & Cars Rally 2009 Bol Pijl etappe Etappe 4 Van: Thorn (NL) Naar: Tüddern (D) Pagina: Bol Pijl etappe Etappe 4 Van: Thorn (NL) Naar: Tüddern (D) 1 Afstand: 33,7 km Duur: 60 minuten Algemene informa>e Opdracht: De Bol Pijl etappe is een van de meest gebruikte naviga>emethodes in de rallysport.

Nadere informatie

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door:

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door: Reglement 2014 1. ORGANISATIE De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt georganiseerd door: tva! special projects Koopmanslaan 12 Postbus 663 7005 BK Doetinchem 7000 AR Doetinchem T. 0314

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

Uitzetters: Piet van Rijckevorsel Pim Vogelaar Routechefs: Patrick van Rijckevorsel Marcel Janssens

Uitzetters: Piet van Rijckevorsel Pim Vogelaar Routechefs: Patrick van Rijckevorsel Marcel Janssens De 6 UREN van BREDA 5 juni 2016 ORGANISATIE Organiserende vereniging: Wedstrijdleiding: Wedstrijdsecretariaat: Coördinator Sponsoring: Technisch coördinator en Inlichtingen technisch reglement: Coördinator

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR ALLE TRAJECTEN

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR ALLE TRAJECTEN ALGEMEEN REGLEMENT VOOR ALLE TRAJECTEN INLEIDING De 6e Dag van Weesp bestaat uit 4 trajecten, die verreden worden aan de hand van routeopdrachten. Deze routeopdrachten bestaan uit; 1. Geschreven opdrachten

Nadere informatie

Uitleg Rittensystemen

Uitleg Rittensystemen Ritsystemen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Uitleg Rittensystemen 3 Basisreglement 4 Routebeschrijving 6 Bol- Pijl 8 Ingetekende lijn 10 Grensbenadering 12 Fotocoördinaten 14 Visgraat (striprit) 16 T- systeem

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

14 e ABC. A Classic Experience. 4 oktober Reglement

14 e ABC. A Classic Experience. 4 oktober Reglement 14 e ABC A Classic Experience 4 oktober 2014 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2014 1. Programma 14e ABC-Rally... 4 2. Locaties en telefoonnummers... 4 2.1 Start/lunch/finish...4 2.2 Officiële

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

BEGINNERS REGLEMENT ROUTEBESCHRIJVING

BEGINNERS REGLEMENT ROUTEBESCHRIJVING BEGINNERS REGLEMENT ROUTEBESCHRIJVING voor PUZZEL- en ORIËNTTIERITTEN Uitgave 2015 Opgericht te Tholen: 16 september 1975 Uitgave : Beginners Reglement Routebeschrijvingen (NRF-BRR), Uitgave 2014 van de

Nadere informatie

BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT?

BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT? BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT? ZO DOE JE DAT! AutoClub Altena vzw Eerste weg haaks Eerste weg Haakse vier Viersprong over Voor een Rechts indraaien scherp rechts sprong links steken, wordt rechtse

Nadere informatie