Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012"

Transcriptie

1 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a ). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2 Kaartbijlagen 3 Ontgravingskwaliteitsklassenkaarten 3 Kaartbijlagen 4 Toepassingseisenkaarten De nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 wordt per [ ] als volgt gewijzigd. 1. Projectcode opsteller (pagina 2) De op pagina 2 vermelde projectcode van de opsteller: 11K098 wordt vervangen door: 11K093 1

2 2. Bodemkwaliteit Vanwege een omissie wordt in hoofdstuk 2, tabel 2.2 op pagina 15 en 16 vervangen door: Toepassingseis Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse conform generiek kader Besluit bodemkwaliteit Ontgravingsklasse Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en Vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand Toets P95>I Lood * B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein * Omdat de gemeente voor de zones B1 en O1 gebiedsspecifiek beleid heeft opgesteld is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. 2

3 Vervolg: Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en Vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand Toepassingseis conform generiek kader Besluit bodemkwaliteit Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Ontgravingsklasse Toets P95>I Lood * O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein * Omdat de gemeente voor de zones B1 en O1 gebiedsspecifiek beleid heeft opgesteld is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. 3. Lokale Maximale Waarden in relatief schone bodemkwaliteitszones met de bodemfunctieklasse Paragraaf Lokale Maximale Waarden zones Kooypunt en Vliegveld De Kooy (B6 en O6) en Nieuwe Haventerrein (O9) en de bijbehorende tekst wordt gewijzigd in: Paragraaf Lokale Maximale Waarden zones Binnenstad en Fort Erfprins (O1), Kooypunt en Vliegveld De Kooy (B6 en O6) en Nieuwe Haventerrein (O9): In het kader van het Besluit is het mogelijk om binnen het beheergebied plaatselijk de bodemkwaliteit te laten verslechteren mits dit niet leidt tot onaanvaardbare risico s voor het (toekomstig) bodemgebruik. De gemeente Den Helder hanteert het beleidsprincipe van een standstill situatie van de bodemkwaliteit (zie 4.1). Hoewel er een aantal gebieden zijn waar, volgens het generieke kader van het Besluit, grond met de kwaliteitsklasse mag worden toegepast zijn de hergebruiksmogelijkheden niet heel erg groot. In de gemeente is het alleen mogelijk om grond met de kwaliteitsklasse her te gebruiken in gebieden met de functie (zie kaartbijlage 1) in de zones B1, B3, B9 en O3 (zie kaartbijlage 5 en 6 van de bodemkwaliteitskaart). 3

4 De mogelijkheden hiervoor worden vergroot door gebiedsspecifiek in relatief schone gebieden opvulling tot de klasse van de betreffende bodemfunctie (zie kaartbijlage 1) toe te staan. Afhankelijk van het bodemgebruik of is er geen bezwaar om de kwaliteit op te vullen tot respectievelijk de Maximale Waarde of. Dit leidt echter wel tot een lokale verslechtering van de bodemkwaliteit. Vanuit het generieke kader is deze verslechtering niet mogelijk. Alleen in het kader van gebiedsspecifiek beleid mag lokale verslechtering plaatsvinden. De gemeente Den Helder staat voor de zones Binnenstad en Fort Erfprins (O1), Kooypunt en Vliegveld De Kooy (B6 en O6), uitgezonderd Buurtschap De Kooy, en de zone Nieuwe Haventerrein (O9) lokale verslechtering toe tot aan de kwaliteitsklasse. Deze kwaliteitsklasse is gelijk aan de generieke Maximale Waarde van het bodemgebruik in deze zone. NB. Grond van buiten het beheergebied moet voldoen aan de bestaande bodemkwaliteit. Dit betekent dat in de bodemkwaliteitszone O1 met de bodemfuncties en enkel grond van buiten het beheergebied mag worden toegepast met de kwaliteitsklasse. In de bodemkwaliteitszones O1 (met de bodemfunctieklasse ), B6, O6 en O9 mag enkel grond van buiten het beheergebied met de kwaliteitsklasse AW2000 () worden toegepast. De Lokale Maximale Waarde voor de zones Binnenstad en Fort Erfprins (O1), Kooypunt en Vliegveld De Kooy (B6 en O6), uitgezonderd Buurtschap De Kooy, en de zone Nieuwe Haventerrein(O9) is vastgesteld op de kwaliteitsklasse 4

5 4. Totaaloverzicht gebiedsspecifiek beleid gemeente Den Helder Vanwege enkele omissies wordt in hoofdstuk 4, tabel 4.1 op pagina 23 en 24 vervangen door: Toepassingseis Bodemkwaliteitsklasse Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse gebiedsspecifiek Ontgravingsklasse beleid Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en Vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand Altijd eerst een partijkeuring uitvoeren * * ** ** ** ** ** ** B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein * Kwaliteitsklasse op basis van gebiedsspecifiek beleid voor PCB. ** Ontgravingskwaliteit of toepassingseis vanwege gebiedsspecifiek beleid. 5

6 Vervolg: Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis gebiedsspecifiek beleid Ontgravingsklasse Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en Vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand ** ** Altijd eerst een partijkeuring uitvoeren * * ** ** ** ** ** ** O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein ** ** * Kwaliteitsklasse op basis van gebiedsspecifiek beleid voor PCB. ** Ontgravingskwaliteit of toepassingseis vanwege gebiedsspecifiek beleid. 6

7 5. Betrokkenen bij grondverzet Enkele werkzaamheden en taken rondom het ontgraven, toepassen en tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen zijn overgegaan van de gemeente Den Helder naar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Ook is er een organisatorische wijziging opgetreden bij Bodem+. Daarom wordt in paragraaf 8.1, tabel 8.1 op pagina 31 en 32 vervangen door: Betrokkenen Verantwoordelijkheden Gemeente (Besluit bodemkwaliteit) Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: RUDNHN (Besluit bodemkwaliteit) Bevoegd gezag Besluit. Opstellen en vaststellen grondstromenbeleid (ontgraven, toepassen en tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen). Verstrekken van inlichtingen over onder andere (historische) bodeminformatie en de bodemkwaliteit. Voeren van vooroverleg met de initiatiefnemer. Provincie Noord-Holland (Besluit bodemkwaliteit) Waterkwaliteitsbeheerder (Besluit bodemkwaliteit) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Leverancier (ontdoener) van de grond Transporteur Gemandateerd bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit Uitvoeren taken waaronder het in ontvangst nemen, registreren, archiveren, beoordelen en toetsen van de melding voor het nuttig toepassen van grond. Controle en handhaving van de melding (administratief en in het veld). Bevoegd gezag Besluit. Als gemeente en RUDNHN, maar dan bij het nuttig toepassen van grond in inrichtingen Activiteitenbesluit (milieu) met provincie als vergunningverlener en ter plaatse van beschermingsgebieden. Bevoegd gezag Besluit. Als gemeente en RUDNHN, maar dan bij het nuttig toepassen of verspreiden van grond in een oppervlaktewaterlichaam. Bevoegd gezag voor langdurige opslag van grond op Defensieterreinen. De RUDNHN houdt toezicht op het toepassen van grond binnen de Defensieterreinen. Het afgeven van een bewijsmiddel omtrent de kwaliteit van de te leveren grond en zorgen dat de (erkende) transporteur de doorslagen van de volledig ingevulde begeleidingsbrief krijgt. Registratie van de gegevens gedurende 5 jaar. Tijdens het transport beschikken over een volledig ingevulde begeleidingsbrief met, indien noodzakelijk, een afvalstroomnummer. Overhandigen begeleidingsbrief op aanvraag van de handhaver (provincie, politie, RUDNHN). Registratie van de gegevens gedurende 5 jaar. Partij die de grond toepast (eigenaar of erfpachter). Dit kan ook een gemeentelijke afdeling zijn In overleg met de leverancier van de grond levert de transporteur van de grond het bewijsmiddel omtrent de kwaliteit van de te transporteren grond. Conform het Besluit melden bij het centrale meldpunt van het AgentschapNL. Nagaan of vanuit andere wetgeving voorwaarden worden gesteld en deze navolgen. Milieupolitie Provincie Noord-Holland (Wet bodembescherming) Inspectie Leefomgeving en Transport In overleg met de leverancier van de grond levert de partij die de grond toepast het bewijsmiddel omtrent de kwaliteit van de toe te passen grond. Controle en handhaving (strafrechtelijk). Bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb). Controle en handhaving van gevallen van (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging en bij verplaatsen van verontreinigde grond op grond van art. 28 van de Wbb. Het uitvoeren van de handhaving op de keten van grond voorafgaand aan de aannemer, voor zover het gaat om activiteiten die onder Kwalibo vallen. Hierbij gaat het zowel om het toepassen van grond op of in de landbodem als het toepassen of verspreiden van grond in een oppervlaktewaterlichaam. 7

8 6a. Controle en handhaving Enkele werkzaamheden en taken rondom het ontgraven, toepassen en tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen zijn overgegaan van de gemeente Den Helder naar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Daarom wordt op het eerste tekstblok van paragraaf 8.2 op pagina 33: Binnen de gemeente is het team RWO-IB belast met toezicht en handhaving. Voor de bestuurlijke handhaving worden zij ondersteund door de afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving (VVH). Verder hebben de handhavers openbare ruimte van de afdeling VVH een oog en oor functie op dit gebied. Zij worden door RWO-IB geïnformeerd over de ingediende meldingen en zij informeren RWO-IB over gesignaleerde grondtransporten, ontgravingen en het toepassen van grond. Over de meldingen en uit te voeren acties vindt regulier informatie uitwisseling tussen RWO-IB en VVH plaats. Bij de uitvoering van toezicht en handhaving wordt gebruik gemaakt van de HandhavingsUitvoerings Methode Besluit bodemkwaliteit. vervangen door: De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is voor de gemeente Den Helder inzake het Besluit bodemkwaliteit belast met toezicht en handhaving. Voor de bestuurlijke handhaving worden zij ondersteund door de afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving (VVH). Verder hebben de handhavers openbare ruimte van de afdeling VVH een oog en oor functie op dit gebied. Zij worden door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord geïnformeerd over de ingediende meldingen en zij informeren de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord over gesignaleerde grondtransporten, tijdelijke opslag, ontgravingen en het toepassen van grond. Over de meldingen en uit te voeren acties vindt regulier informatie uitwisseling tussen de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en VVH plaats. Bij de uitvoering van toezicht en handhaving wordt gebruik gemaakt van de HandhavingsUitvoerings Methode Besluit bodemkwaliteit. 6b. Paragraaf 8.2. Controle en handhaving De verwijzing voor het melden van overtredingen zoals afwijkingen van normdocumenten, werken zonder erkenning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport in paragraaf 8.2 op pagina 33: wordt vervangen door: 8

9 7. Bijlage 1 onderdeel Interventiewaarde Op pagina 42 wordt de tekst bij het kopje Interventiewaarde : Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67). Vervangen door: Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde van de Wet bodembescherming wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 8. Bijlage 5 Grondstromenmatrix De grondstromenmatrix van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 is als gevolg van enkele omissies aangepast. 9. Ontgravingskwaliteits- en toepassingseisenkaarten De ontgravingskwaliteits- en toepassingseisenkaarten van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 zijn als gevolg van enkele omissies aangepast. Toelichting Projectcode In de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 is een onjuiste projectcode van de opsteller gegeven. Deze omissie is hiermee verholpen. Bodemkwaliteit In tabel 2.2 van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 staan enkele onjuistheden. Deze omissies zijn hiermee verholpen. Lokale Maximale Waarden in relatief schone bodemkwaliteitszones met de bodemfunctieklasse Door het opnemen van de ondergrondzone Binnenstad en Fort Erfprins (zone O1) in paragraaf wordt aangesloten bij tabel 4.1 op pagina 24. Deze omissie is hiermee verholpen. Totaaloverzicht gebiedsspecifiek beleid gemeente Den Helder In tabel 4.1 van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 staan enkele onjuistheden. Deze omissies zijn hiermee verholpen. 9

10 Overgedragen taken van de gemeente aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord In tabel 8.1 van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 zijn enkele actualisaties noodzakelijk doordat de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord nu werkzaamheden en taken gemandateerd uitvoert rondom het ontgraven, toepassen en tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Ook is er een organisatorische wijziging opgetreden bij Bodem+. Deze actualisaties zijn nu doorgevoerd. Controle en handhaving In de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 zijn enkele onjuistheden gekomen door enkele overgedragen taken van de gemeente aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en is een onjuiste url (internetlink) voor het melden van overtredingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport opgenomen. Deze omissies zijn hiermee verholpen. Bijlage 1 onderdeel Interventiewaarde In de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 is de interventiewaarde niet nader gedefinieerd. Ook is de verwijzing naar de Circulaire bodemsanering 2009 veralgemeniseerd waardoor altijd verwezen wordt naar de laatste versie van de Circulaire. Hiermee is een nadere definiëring van de interventiewaarde gegeven en de verwijzing geactualiseerd. Bijlage 5 Grondstromenmatrix Op de grondstromenmatrix van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 zijn enkele onjuiste kwaliteitsklassen en toepassingseisen weergegeven. Met de aangepaste grondstromenmatrix (als bijlagen bij dit wijzigingsblad gevoegd) zijn de omissies verholpen. Ook zijn lay-out techniche wijzigingen doorgevoerd waardoor de tabel beter interpreteerbaar is. Alleen de grondstromenmatrix van dit wijzigingsblad moeten worden gebruikt als in de gemeente Den Helder op basis van het Besluit bodemkwaliteit en de bodemkwaliteitskaart grond wordt ontgraven en/of toegepast. De grondstromenmatrix van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 komt hiermee te vervallen. Ontgravingskwaliteits- en toepassingseisenkaarten Op de ontgravingskwaliteits- en toepassingseisenkaarten van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 zijn op detailniveau enkele onjuiste kwaliteitsklassen gegeven. Met de aangepaste ontgravingskwaliteits- en toepassingseisenkaarten (als bijlagen bij dit wijzigingsblad gevoegd) zijn de omissies verholpen. Ook is tussen de landbodem en de zee de grens gehanteerd die is vastgelegd in de Waterregeling. De ontgravingskwaliteits- en de toepassingseisenkaarten van dit wijzigingsblad moeten worden gebruikt als in de gemeente Den Helder op basis van het Besluit bodemkwaliteit en de bodemkwaliteitskaart grond wordt ontgraven en/of toegepast. De ontgravingskwaliteits- en de toepassingseisenkaarten van de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 komen hiermee te vervallen. De overige kaarten van de nota bodembeheer van de gemeente Den Helder blijven gehandhaafd. 10

11 Ontgravingslocatie MILIEU-RUIMTE-WATER CSO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B6 B7 B8 B9 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O6 O7 O8 O9 Ontgravingskwaliteit Altijd eerst een partijkeuring uitvoeren * * ** ** * Altijd eerst een partijkeuring uitvoeren * ** ** ** Binnenstad en Fort Erfprins Westoever, DIVMAG Oostoever en civiel havengebied Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen Julianadorp Kooypunt en Vliegveld De Kooy Kooypunt en Vliegveld De Kooy (Buurtschap De Kooy) Binnenduinrand Landelijk gebied Nieuwe Haventerrein Fort Erfprins Westoever, DIVMAG Oostoever en civiel havengebied Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen Julianadorp Kooypunt en Vliegveld De Kooy Kooypunt en Vliegveld De Kooy (Buurtschap De Kooy) Binnenduinrand Landelijk gebied Nieuwe Haventerrein Toepassingslocatie Toepassingseis B1 Binnenstad en Fort Erfprins () B1 Binnenstad en Fort Erfprins () B1 Binnenstad en Fort Erfprins () B2 Westoever, DIVMAG () B2 Westoever, DIVMAG () B2 Westoever, DIVMAG () B3 Oostoever en civiel havengebied () B3 Oostoever en civiel havengebied () B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 B6 B7 B7 B8 Oostoever en civiel havengebied () Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen () Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen () Julianadorp () Julianadorp () Kooypunt en Vliegveld De Kooy () Kooypunt en Vliegveld De Kooy () Kooypunt en Vliegveld De Kooy () Binnenduinrand () Binnenduinrand () Landelijk gebied (landbouw/) ** ** ** B9 Nieuwe Haventerrein () O1 Binnenstad en Fort Erfprins () ** O1 Binnenstad en Fort Erfprins () O1 O2 O2 Binnenstad en Fort Erfprins () Westoever, DIVMAG () Westoever, DIVMAG () O3 Oostoever en civiel havengebied () O3 Oostoever en civiel havengebied () O3 O4 O4 O5 O5 Oostoever en civiel havengebied () Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen () Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen () Julianadorp () Julianadorp () O6 Kooypunt en Vliegveld De Kooy () ** O6 Kooypunt en Vliegveld De Kooy () Kooypunt en Vliegveld De Kooy O6 ** () O7 O7 O8 Binnenduinrand () Binnenduinrand () Landelijk gebied (landbouw/) O9 Nieuwe Haventerrein () ** BELANGRIJK: Voorafgaand aan het grondverzet moet altijd de vragenformulier historische gegevens (zie bijlage 6) / een historisch onderzoek ( 7.1) worden ingevuld * Vanwege het gebiedsspecifiek beleid valt de ontgravingskwaliteit in de klasse of ** Ontgravingskwaliteit of toepassingseis vanwege gebiedsspecifiek beleid Niet toepasbaar, tenzij na partijkeuring (zie 6.2.1) en toetsing door gemeente Toepasbaar, mits de ontgravingslocatie niet verdacht is voor locale bodemverontreiniging Bij al het grondverzet gelden mogelijk aanvullende voorwaarden (zie 4.5 tot en met 4.8) 11K093 Bijlage 5

12

13

14

15

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,

Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Nota bodembeheer Beleid tijdelijk opslaan en/of toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode:

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP002 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk)

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Nota bodembeheer gemeente Pijnacker- NootdorpX

Nota bodembeheer gemeente Pijnacker- NootdorpX Nota bodembeheer gemeente Pijnacker- NootdorpX Opdrachtgever Gemeente Afdeling Beheer, Openbare Ruimte Postbus 1 2640 AA PIJNACKER Contactpersonen Dhr. R. van der Voort Dhr. R. Annaji CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus DP DEN HAAG

Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus DP DEN HAAG Colofon: Opdrachtgever Gemeente Den Haag Afdeling Uitvoering Milieutaken Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Contactpersonen: Mevr. A.S. Schreur Dhr. P. Middeldorp Opsteller CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Geldend voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Rivierenland

Nota bodembeheer Regio Rivierenland Nota bodembeheer Regio Rivierenland Gegevens opdrachtgever: Gezamelijke gemeenten Regio Rivierenland Postbus 137 4000 AC Tiel Contactpersoon: Dhr. Ph. Hoek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Regulierenring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Nota bodembeheer gemeente Amersfoort. Gemeentelijke beleid bij het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem

Nota bodembeheer gemeente Amersfoort. Gemeentelijke beleid bij het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem Nota bodembeheer gemeente Amersfoort Gemeentelijke beleid bij het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem Colofon: Opdrachtgever Gemeente Amersfoort Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 referentie projectcode status WDN70-1//strg/007 WDN70-1 definitief 02 projectleider projectdirecteur datum drs.

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant?

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Dan krijgt u te maken met regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie!

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Definitief

Nota bodembeheer. Definitief Nota bodembeheer Definitief Gemeente Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld en de provincie Drenthe. 16 april 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel Landerd Bodembeheer Regio NO-Brabant

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

4 Generieke toepassingseisen Toepassen op landbodem Verspreiden baggerspecie over aangrenzende percelen...19

4 Generieke toepassingseisen Toepassen op landbodem Verspreiden baggerspecie over aangrenzende percelen...19 projectnr. 187490.02 AgentschapNL taakveld + 10 oktober 2011, revisie 01 beheer regio Brabant beheernota Etten Leur def.doc Inhoud Blz. 1 Inleiding...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Het beheergebied...4 1.3 Doel

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Grondstromenbeleid Gemeente Renswoude. Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 Z / M. de Jong J.

Nota bodembeheer. Grondstromenbeleid Gemeente Renswoude. Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 Z / M. de Jong J. Grondstromenbeleid Gemeente Renswoude Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 Z-2014-12326/ 13191 opgesteld door beoordeeld door M. de Jong J. Hijzelendoorn akkoord INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio IJsselland

Nota bodembeheer Regio IJsselland Nota bodembeheer Regio IJsselland Gemeenten: Steenwijkerland Staphorst Zwartewaterland Kampen Dalfsen Olst-Wijhe Deventer Zwolle Raalte Ommen Hardenberg Waterschappen: Velt en Vecht Groot Salland + Samenvatting

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Oplegnotitie t.b.v. bestuurlijke vaststelling Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 WOE2014/1407/01 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen Nota bodembeheer 2016-2026 Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen Documentcode: Nota bodembeheer 2016-2026 Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging IBC-Bouwstof Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

Bodembeheer Regio Voorne-Putten

Bodembeheer Regio Voorne-Putten HARDCOVER VOORKANT Bodembeheer Regio Voorne-Putten Bernisse Brielle Hellevoetsluis Spijkenisse Westvoorne Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 1 Inleiding De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem speelt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH BROCHURE GRONDERZET Gemeente HOUTEN 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling TH 2 INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH)

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) INHOUDSOPGAVE blz.. INLEIDING.. Inleiding.2. Doel en geldigheidsduur.. Reikwijdte.. Vaststellingsprocedure 2.. Kwaliteit 2.6. Leeswijzer

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart referentie

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer Beleid voor hergebruik van grond en bagger

Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer Beleid voor hergebruik van grond en bagger Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 Beleid voor hergebruik van grond en bagger Versienummer: Datum: Definitief 12 september 2016 Productnummer Omschrijving Status A-2015-000535 Nota

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Datum: 26 september 2011 Status: Definitief

Nota bodembeheer. Datum: 26 september 2011 Status: Definitief Nota bodembeheer Status: Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1 Inleiding...1 1.1 Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1 Reikwijdte...2 1.2.2 Beheergebied...4

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 1. Voorbereiding en uitvoering sanering Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt gestart met een

Nadere informatie

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De regio... 3 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota... 4 1.3.1 Doel... 4 1.3.2 Reikwijdte... 4 1.4 Vaststelling en geldigheidsduur... 5 1.5 Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Team Mobiliteit & Milieu Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Contactpersoon: Dhr. J.G.M. Lochs CSO Adviesbureau voor

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof NSTT Werkgroep: Verkenning regelgeving inzake gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof, november 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Grond Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever)

Nadere informatie

Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem

Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Doel en aanleiding van de Nota bodembeheer 5 1.2 Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie