NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF VERZORGD IN SAMENWERKING MET: BRINKLEY ASSURANTIËN EN VAN DE VEERDONK ASSURANTIËN 3 e jaargang, nummer 2, december 2006 FINANCIEEL WERK Financieel Werk is in 2004 opgestart door de heren William Brinkley en Jan van de Veerdonk. Zij hebben hun beider kennis op verschillende gebieden samengevoegd in deze nieuwe onderneming. Dit heeft voor u als klant natuurlijk voordelen. Door de samenwerking kunnen wij u op alle financiële vragen antwoord geven en begeleiden in de diverse trajecten. De deskundigheid hebben we meestal zelf in huis. Voor zover wij de deskundigheid niet zelf hebben, hebben wij goede contacten met andere kantoren die hierin deskundig en ons behulpzaam zijn. U kunt hierbij denken aan een notaris, een advocaat, een boekhouder, een fiscaal adviseur en een pensioendeskundige. Onze nieuwe en enthousiaste medewerkster, Maartje van der Steen, is sinds april dit jaar full time aan ons team toegevoegd. Ze volgt momenteel een studie om ons bij te kunnen staan op het gebied van fiscaalrecht e.d.. Naast haar belangrijkste verantwoordelijkheid; het beheren en uitvoeren van de verzekeringen en schadeafhandeling, is ze ook zeer kundig in het invullen van belastingaangiftes. NIEUWSBRIEVEN Om u goed van dienst te kunnen blijven en op de hoogte houden van met alles wat te maken heeft met onze organisatie, hebben wij gekozen voor een uitgave van diverse nieuwsbrieven en wel minimaal 2 tot 3 keer per jaar. Wanneer u beschikt over ; graag aan ons doorgeven want dan kunnen we u nóg beter op de hoogte houden van belangrijke zaken en ontwikkelingen op verzekeringsgebied, zoals de hierna volgende zaken: BELASTINGEN Eén procent meer te besteden Op Prinsjesdag kon het kabinet een mooie begroting voor 2007 presenteren. Het economisch tij zit weer mee en dat betekent een sluitende begroting, stijgende koopkracht en allerlei extraatjes voor de burgers. De koopkracht gaat in 2007 gemiddeld met één procent vooruit. Alleenstaande AOW'ers en tweeverdieners met kinderen krijgen er 1,25 procent bij, mensen met twee keer modaal 0,75 procent. Ondanks de stijgende huren, de naar verwachting hogere zorgpremie en de nog steeds hoge energieprijzen gaan we er met z'n allen op vooruit. Dat is vooral te danken aan de belastingverlaging. Wel moet bij de begroting voor 2007 aangetekend worden dat er nog het een en ander aan de plannen zou kunnen veranderen. Een nieuw kabinet kan ertoe besluiten andere maatregelen te nemen. En die kunnen beter of minder goed voor u uitpakken.

2 De belangrijkste voorstellen uit de Miljoenennota op een rijtje De belastingtarieven in de eerste twee schijven gaan omlaag. Verschillende heffingskortingen gaan omhoog. De WW-premie gaat met 1,35 procent omlaag (gemiddeld scheelt dat 200 euro). De AOW-uitkering stijgt met 48 euro per jaar. De kinderbijslag gaat met 35 euro per kind per jaar omhoog. Kinderopvang wordt goedkoper en daarnaast zijn werkgevers verplicht bij te dragen in de kosten daarvoor. Het hoogste tarief voor de belasting op erfenissen en schenkingen gaat omlaag van 68 naar 63 procent. DigiD Voor de belastingaangifte van het jaar 2006 of voor de aanvragen van voorlopige toeslagen werkt de belastingdienst voortaan met DigiD (Digitale identificatie). De elektronische handtekening komt te vervallen en is niet meer bruikbaar. Welke overheidsinstellingen bieden diensten aan burgers via DIGID? Belastingdienst Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Informatie Beheer Groep Sociale Verzekeringsbank (SVB) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Kadaster Diverse gemeente Hoe vraagt u DigiD aan? U kunt DigiD aanvragen op de website Nadat u het aanvraagformulier heeft doorlopen stuurt DigiD u per post een activeringscode toe, waarmee u de aangevraagde DigiD inlogcode kunt activeren. Als u de IB aangifte voor het jaar 2006 door ons wilt laten verzorgen, laat u ons dit svp vóór 01 maart 2007 aan ons weten. Bij het verzorgen van deze aangifte hebben wij deze nieuwe DigiD nodig. Stuur de gegevens dus met uw belastingspullen mee! Ziektekosten 2007 De premies voor de basisverzekering zullen naar verwachting stijgen. Het kabinet houdt rekening met een gemiddelde stijging van rond de 100,- per volwassene per jaar, terwijl verzekeringsmaatschappijen zelf verhogingen tot 120,- per volwassene per jaar verwachten. Dat betekent dat de jaarpremie gemiddeld zo'n zal gaan bedragen. Een fors bedrag, maar net als vorig jaar komen veel mensen in aanmerking voor een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten. En die zorgtoeslag wordt ook verhoogd. Als u het afgelopen jaar al een toeslag ontving, dan wordt die automatisch verlengd. U hoeft daarvoor niets te doen. Aan het einde van dit jaar ontvangt u dan een bericht van de Belastingdienst met het toeslagbedrag voor Ontvangt u geen toeslag, maar denkt u er in 2007 wel recht op te hebben? Dan kunt u via de Toeslagen-website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) een aanvraagprogramma downloaden. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen ( ) en het aanvraagformulier opvragen.

3 Wij voorspellen dat in deze laatste maand van dit jaar zorgverzekeraars weer sterk met elkaar gaan concurreren op de premie van de basisverzekering. Deze concurrentie zal vooral begin december in volle hevigheid uitbarsten. U kunt onze hulp inroepen bij het maken van een nieuwe keuze. We hebben een berekeningsprogramma met daarin alle ziektekostenverzekeraars op een rijtje We hebben hiermee de mogelijkheid om naast de premie ook een dekkingsvoorwaarden vergelijk te maken. HYPOTHEKEN Renteaanbod Als de rentevast-periode van een hypotheek afloopt, krijgt u een rentevoorstel voor de komende jaren. Daarbij blijkt dat veel banken bestaande klanten een slechter voorstel doen dan bij nieuwe klanten. Daarvan wilt u natuurlijk niet de dupe worden. Het is verstandig een secound opinion te vragen. Bij ons bijvoorbeeld. Daar hoeft u niet veel voor te doen. Wij bekijken graag of we u een goedkoper of beter aanbod kunnen doen. Dat is meestal wel mogelijk! Zoniet, dan weet u zeker dat u goed zit bij uw huidige bank of geldverstrekker. Starters op de woningmarkt In het jaar 2007 wil de regering ook iets doen aan de slechte positie voor starters op de woonmarkt. De Wet Bevordering Eigen Woningbezit wordt verruimd en daardoor kunnen meer starters geholpen worden. Maar belangrijker misschien nog, er zullen de komende jaren meer startersleningen worden verstrekt. In de begroting voor 2007 is veertig miljoen euro vrijgemaakt voor de verstrekking van startersleningen. Het ministerie van Volkshuisvesting verwacht dat daardoor in de komende jaren zo'n leningen kunnen worden verstrekt. Zo'n lening kan voor starters op de woningmarkt net het verschil maken tussen blijven huren of het eerste huis kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale leenbedrag dat een starter - en zijn of haar partner - kan lenen. De voorwaarden van de lening zijn gunstig. In het begin hoeft geen rente en aflossing betaald te worden. Pas na drie jaar wordt een begin gemaakt met het betalen van rente en aflossing, als het inkomen van de starters in die drie jaar voldoende is gegroeid. Wie op dat moment nog steeds niet meer verdient betaalt een aflossing die past bij het inkomen van dat moment. Meer informatie over de starterslening vindt u op de website van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (www.svn.nl). Daar vindt u ook een overzicht van de gemeentes die de starterslening verstrekken en van de voorwaarden die zij daaraan stellen. Wij adviseren u graag verder over uw mogelijkheden als starter of als doorstromer op de woningmarkt. NHG wordt ruimer Met ingang van 2007 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd van naar euro. Een hypotheek met NHG is doorgaans goedkoper dan een hypotheek zonder. Het kan een half procent schelen in de rente die u betaalt en dat levert u netto een aanzienlijke korting op. Er zijn wel voorwaarden gesteld aan de garantie. Zo zijn er inkomensnormen waar u aan moet voldoen en is het leenbedrag aan een maximum gebonden. In 2007 is dat maximum verhoogd naar euro. Dat is het aankoopbedrag inclusief de kosten koper. Tegelijkertijd worden de eenmalige kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG verhoogd. Het was 0,28 % van het hypotheekbedrag en dat wordt per 1 januari ,40 %. Deze kosten zijn overigens fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie vindt u op Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

4 FINANCIËLE PLANNING De laatste jaren zijn wij op de particuliere markt erg actief met Financiële Planning. Uw totale financiële plaatje van heden en toekomst bekijken wij en stellen daarvan een rapport op. Een huis kopen, kinderen opvoeden, uw eigen bedrijf beginnen, eerder stoppen met werken of leuke dingen doen na uw pensioen. Mooie plannen. Maar heeft u al eens bekeken hoe al deze zaken in uw financiële plaatje passen? Financiële planning helpt u uw toekomstbeeld helder te krijgen. Door nu goed na te denken over uw financiën kunt u straks uw dromen realiseren. Schenken, maar niet aan de fiscus! Als u een bedrag schenkt, dan is over dat bedrag in veel gevallen ook nog belasting verschuldigd. Mede op aandringen van Johan Cruijff zijn schenkingen aan bepaalde goede doelen belastingvrij. Maar er zijn meer schenkingen zonder kosten mogelijk. U kunt zonder kosten geld schenken aan iemand, die niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. Maar de belastingvrijstelling geldt dan alleen voor de kosten van het levensonderhoud. Ook is het mogelijk om voor iemand die jonger is dan 27 jaar de studie te betalen. Zo'n schenking is belastingvrij onder voorwaarde dat diegene zonder uw schenking de studie niet kan betalen. En u mag sinds dit jaar dus goede doelen kosteloos een bedrag schenken. Niet alle goede doelen, de belasting hanteert een lijst met goedgekeurde instellingen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en eventuele kosten van een schenking, neem dan contact met ons op. VERZEKERINGEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering U leeft onbekommerd, woont in een mooi huis, heeft een goede baan en het gaat u financieel ook voor de wind. Kortom u heeft uw zaken goed voor elkaar. Maar wat gebeurd er wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte? Dan krijgt u te maken met de WIA die per 01 januari 2006 de WAO heeft vervangen. Deze nieuwe wet kan een fors gat in uw inkomen slaan. De meeste werkgevers - ook in de branches met een CAO - hebben dat gat niet gedicht. Hiervoor wordt u zelf verantwoordelijk gesteld! Gelukkig is dat financiële risico te elimineren. Ook daar kunnen we u in begeleiden en voorrekenen wat uw inkomenachteruitgang is bij een arbeidsongeschiktheid. (zie ook onze nieuwsbrief van juni 2006) Studiefinanciering Het huidige studiefinancieringsstelsel staat onder druk. In de komende jaren wordt de basisbeurs verder verlaagd. Voor ouders betekent dit een zwaardere financiële belasting. De verwachting is dat zij in de toekomst alleen nog maar meer zullen moeten bijspringen. Voor ouders met jonge kinderen reden om de overheid een stap voor te blijven en nu afdoende maatregelen te treffen. Indien u hierover van gedachten wenst te wisselen, bel ons gerust. Verzekeren tweede auto Steeds meer huishoudens hebben inmiddels een tweede (of zelfs derde) auto. Bijna een op de vier gezinnen heeft nu een tweede auto. Dat brengt ook dubbele kosten met zich mee. Gelukkig is het in veel gevallen wel mogelijk om de tweede auto onder dezelfde voorwaarden te verzekeren als de eerste. Dat betekent dat als u een extra auto koopt, u profiteert van de premiekorting die u met uw andere auto heeft opgebouwd. En dat kan nogal schelen met de startpremie. Neem even contact met ons op en dan weet u wat het u scheelt als u beide auto's via ons verzekert. Ook als een van de twee auto's al elders verzekerd is, kan het de moeite lonen om die alsnog bij ons onder te brengen.

5 Inboedelverzekering Indien uw huis is voorzien van een borg goedgekeurde alarminstallatie heeft aangebracht kan dit resulteren in een korting op uw premie van 15%. Maar wat heel belangrijk is: u dient te allen tijde bij het verlaten van uw woning het alarm in te schakelen! Zelfs bij het uitlaten van uw bezoek e.d.. Insluiping of inbraak zonder dat u alarm heeft aanstaan kan een groot probleem veroorzaken: er gelden dan beperkende voorwaarden bij diefstal! Ander aandachtspunt: laat nooit te veel contant geld in uw huis achter. geld- en geldswaardig papier is verzekerd tot een maximum van 1.250,- (ook betaalkaarten en pinpassen) Overlijdensrisicoverzekering Wat is verzekerd? De overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten, als aanvulling op het nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner. De meest gekozen verzekeringsvormen zijn: 1. een gelijkblijvend verzekerd kapitaal Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd kapitaal gedurende de gehele looptijd gelijk. 2. een lineair dalend verzekerd kapitaal Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde kapitaal ieder jaar van de looptijd met een gelijkblijvend bedrag zodat het verzekerd kapitaal op de einddatum 0 is. 3. een annuïtair dalend verzekerd kapitaal Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal gekoppeld aan een hypotheek of geldlening die op basis annuïteiten wordt afgelost. Het verzekerde kapitaal van de annuïtair dalende risicoverzekering daalt ieder jaar met hetzelfde bedrag als het bedrag waarmee de geldlening daalt. De hoogte van de premie wordt bepaald door de hoogte van de gewenste uitkering en de leeftijd. Door de duidelijke afspraken geldt bij een overlijdensrisicoverzekering dat de goedkoopste ook de beste is. Vraag een offerte aan en wij zoeken voor u de juiste aanbieding. PENSIOENEN Pensioenwet Deze wet schept duidelijkheid over aanspraken en aanpassingen. Op 26 september 2006 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de nieuwe pensioenwet aangenomen. Als gevolg daarvan komt er een nationaal pensioenregister, waarin u in één oogopslag kunt zien welke pensioenaanspraken u bij verschillende werkgevers (of als zelfstandige) heeft opgebouwd. Het register zal in 2011 operationeel zijn. Wilt u niet zo lang wachten dan brengen wij graag uw aanspraken in kaart, laat het ons weten. Wist u datjes: Winterbanden niet verplicht, maar. Als u deze winter met de auto op wintersportvakantie gaat, verdienen uw banden nog wel even aandacht. Uiteraard zorgt u ervoor dat uw banden in goede conditie zijn, maar soms kan het zelfs gewenst zijn om winterbanden te monteren. Winterbanden zijn in principe in de meeste wintersportlanden niet verplicht.

6 MAAR indien u met zomerbanden op een met sneeuw bedekte weg rijdt, kan dat wel vervelende gevolgen hebben. In landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië kunt u hiervoor een boete krijgen. Als u onder die omstandigheden bij een ongeluk betrokken raakt, kunt u ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade en zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Met uw zomerbanden beschikt u dan namelijk over een 'ondoelmatige voertuiguitrusting'. Bereid uw reis naar winterse oorden dus goed voor. Informeer naar de eisen in de doorreislanden en in het land van bestemming voor de winteruitrusting van uw auto. Vooralsnog kunnen wij u melden dat de verzekeringsdekking bij een aansprakelijkheidsschade van kracht blijft. Internetsite Tevens willen wij u berichten dat wij bezig zijn met de ontwikkeling van een professionele internetsite. Deze site zal u in de toekomst volledige informatie geven over onze bedrijfsvoering, produkten en overige zaken. Het zal u ook zeker gaan ondersteunen bij het maken van bepaalde financiële keuzes. We gaan in ieder geval alles op alles zetten om de site ongeveer 15 januari in het nieuwe jaar te lanceren! Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie. Bijtelling Bedrijfsauto verdwijnt Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de fiscale bijtelling voor de bestelauto af te schaffen. Dit zou per 1 januari 2008 moeten gebeuren. Werkgevers moeten nu voor hun medewerkers die in een bestelauto van de zaak rijden, een bijtelling voor de loonheffingen toepassen. Deze regeling heeft sinds de invoering op 1 januari 2006 voor ophef gezorgd. De speciale eindheffing van 300 per werknemer voor doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto is namelijk niet altijd te gebruiken is. De Tweede Kamer wil om die reden de bijtelling voor de bestelauto afschaffen. Het is nog niet zeker of dit voor alle bestelauto's gaat gelden. Waarschijnlijk blijft de bijtelling gehandhaafd voor bestelauto's met een dubbele zitrij. Deze auto's worden fiscaal als personenauto behandeld. Financiële bijsluiter Het ministerie van Financiën heeft een wet gemaakt voor de Financiële Bijsluiter. In de wet staat aan welke regels financiële instellingen zich moeten houden als ze een Financiële Bijsluiter maken. Wat is de Financiële Bijsluiter In een Financiële Bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel product. In de bijsluiter staat wat het product precies inhoud en wat de kosten zijn. Maar ook wat de risico s zijn en wat het product kan opbrengen. En wat er gebeurt als men eerder wilt stoppen met het product. Lees ook de offerte! In de Financiële Bijsluiter staat belangrijke informatie. Maar indien besloten wordt het financiële product aan te vragen, moet ook de offerte van de aanbieder goed worden lezen. In de Financiële Bijsluiter kan men namelijk niet lezen wat men exact moet betalen. Of wat het product per geval kan opbrengen. Dat staat weer wel in de offerte. De aanbieder maakt de offerte voor iedere persoonlijke situatie. De bijsluiter is niet voor alle financiële producten verplicht. Alleen voor complexe financiële producten. Maar wat is een complex financieel product? Een complex financieel product is vaak een combinatie van soorten producten. Soorten producten zijn bijvoorbeeld beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Dit product is complex als de waarde van zeker één van deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt. Voorbeeld Een voorbeeld is een beleggingsverzekering. Bij deze verzekering betaal je premie en een gedeelte hiervan wordt belegd. Je verzekert én je belegt. En de waarde van je belegging hangt af van de ontwikkelingen en kosten in de markt.

7 KERSTGROET Wij wensen u een fijne kerst toe en willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken u een goed en zorgenloos 2007 toe te wensen. Uiteraard zijn wij u ook in 2007 graag van dienst bij al uw financiële zaken!

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Sparen? Beleggen? Via de bank of der Kinderen

Sparen? Beleggen? Via de bank of der Kinderen Actueel nr 12 / maart 2002 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Lambert, je moet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie