NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF VERZORGD IN SAMENWERKING MET: BRINKLEY ASSURANTIËN EN VAN DE VEERDONK ASSURANTIËN 3 e jaargang, nummer 2, december 2006 FINANCIEEL WERK Financieel Werk is in 2004 opgestart door de heren William Brinkley en Jan van de Veerdonk. Zij hebben hun beider kennis op verschillende gebieden samengevoegd in deze nieuwe onderneming. Dit heeft voor u als klant natuurlijk voordelen. Door de samenwerking kunnen wij u op alle financiële vragen antwoord geven en begeleiden in de diverse trajecten. De deskundigheid hebben we meestal zelf in huis. Voor zover wij de deskundigheid niet zelf hebben, hebben wij goede contacten met andere kantoren die hierin deskundig en ons behulpzaam zijn. U kunt hierbij denken aan een notaris, een advocaat, een boekhouder, een fiscaal adviseur en een pensioendeskundige. Onze nieuwe en enthousiaste medewerkster, Maartje van der Steen, is sinds april dit jaar full time aan ons team toegevoegd. Ze volgt momenteel een studie om ons bij te kunnen staan op het gebied van fiscaalrecht e.d.. Naast haar belangrijkste verantwoordelijkheid; het beheren en uitvoeren van de verzekeringen en schadeafhandeling, is ze ook zeer kundig in het invullen van belastingaangiftes. NIEUWSBRIEVEN Om u goed van dienst te kunnen blijven en op de hoogte houden van met alles wat te maken heeft met onze organisatie, hebben wij gekozen voor een uitgave van diverse nieuwsbrieven en wel minimaal 2 tot 3 keer per jaar. Wanneer u beschikt over ; graag aan ons doorgeven want dan kunnen we u nóg beter op de hoogte houden van belangrijke zaken en ontwikkelingen op verzekeringsgebied, zoals de hierna volgende zaken: BELASTINGEN Eén procent meer te besteden Op Prinsjesdag kon het kabinet een mooie begroting voor 2007 presenteren. Het economisch tij zit weer mee en dat betekent een sluitende begroting, stijgende koopkracht en allerlei extraatjes voor de burgers. De koopkracht gaat in 2007 gemiddeld met één procent vooruit. Alleenstaande AOW'ers en tweeverdieners met kinderen krijgen er 1,25 procent bij, mensen met twee keer modaal 0,75 procent. Ondanks de stijgende huren, de naar verwachting hogere zorgpremie en de nog steeds hoge energieprijzen gaan we er met z'n allen op vooruit. Dat is vooral te danken aan de belastingverlaging. Wel moet bij de begroting voor 2007 aangetekend worden dat er nog het een en ander aan de plannen zou kunnen veranderen. Een nieuw kabinet kan ertoe besluiten andere maatregelen te nemen. En die kunnen beter of minder goed voor u uitpakken.

2 De belangrijkste voorstellen uit de Miljoenennota op een rijtje De belastingtarieven in de eerste twee schijven gaan omlaag. Verschillende heffingskortingen gaan omhoog. De WW-premie gaat met 1,35 procent omlaag (gemiddeld scheelt dat 200 euro). De AOW-uitkering stijgt met 48 euro per jaar. De kinderbijslag gaat met 35 euro per kind per jaar omhoog. Kinderopvang wordt goedkoper en daarnaast zijn werkgevers verplicht bij te dragen in de kosten daarvoor. Het hoogste tarief voor de belasting op erfenissen en schenkingen gaat omlaag van 68 naar 63 procent. DigiD Voor de belastingaangifte van het jaar 2006 of voor de aanvragen van voorlopige toeslagen werkt de belastingdienst voortaan met DigiD (Digitale identificatie). De elektronische handtekening komt te vervallen en is niet meer bruikbaar. Welke overheidsinstellingen bieden diensten aan burgers via DIGID? Belastingdienst Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Informatie Beheer Groep Sociale Verzekeringsbank (SVB) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Kadaster Diverse gemeente Hoe vraagt u DigiD aan? U kunt DigiD aanvragen op de website Nadat u het aanvraagformulier heeft doorlopen stuurt DigiD u per post een activeringscode toe, waarmee u de aangevraagde DigiD inlogcode kunt activeren. Als u de IB aangifte voor het jaar 2006 door ons wilt laten verzorgen, laat u ons dit svp vóór 01 maart 2007 aan ons weten. Bij het verzorgen van deze aangifte hebben wij deze nieuwe DigiD nodig. Stuur de gegevens dus met uw belastingspullen mee! Ziektekosten 2007 De premies voor de basisverzekering zullen naar verwachting stijgen. Het kabinet houdt rekening met een gemiddelde stijging van rond de 100,- per volwassene per jaar, terwijl verzekeringsmaatschappijen zelf verhogingen tot 120,- per volwassene per jaar verwachten. Dat betekent dat de jaarpremie gemiddeld zo'n zal gaan bedragen. Een fors bedrag, maar net als vorig jaar komen veel mensen in aanmerking voor een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten. En die zorgtoeslag wordt ook verhoogd. Als u het afgelopen jaar al een toeslag ontving, dan wordt die automatisch verlengd. U hoeft daarvoor niets te doen. Aan het einde van dit jaar ontvangt u dan een bericht van de Belastingdienst met het toeslagbedrag voor Ontvangt u geen toeslag, maar denkt u er in 2007 wel recht op te hebben? Dan kunt u via de Toeslagen-website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) een aanvraagprogramma downloaden. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen ( ) en het aanvraagformulier opvragen.

3 Wij voorspellen dat in deze laatste maand van dit jaar zorgverzekeraars weer sterk met elkaar gaan concurreren op de premie van de basisverzekering. Deze concurrentie zal vooral begin december in volle hevigheid uitbarsten. U kunt onze hulp inroepen bij het maken van een nieuwe keuze. We hebben een berekeningsprogramma met daarin alle ziektekostenverzekeraars op een rijtje We hebben hiermee de mogelijkheid om naast de premie ook een dekkingsvoorwaarden vergelijk te maken. HYPOTHEKEN Renteaanbod Als de rentevast-periode van een hypotheek afloopt, krijgt u een rentevoorstel voor de komende jaren. Daarbij blijkt dat veel banken bestaande klanten een slechter voorstel doen dan bij nieuwe klanten. Daarvan wilt u natuurlijk niet de dupe worden. Het is verstandig een secound opinion te vragen. Bij ons bijvoorbeeld. Daar hoeft u niet veel voor te doen. Wij bekijken graag of we u een goedkoper of beter aanbod kunnen doen. Dat is meestal wel mogelijk! Zoniet, dan weet u zeker dat u goed zit bij uw huidige bank of geldverstrekker. Starters op de woningmarkt In het jaar 2007 wil de regering ook iets doen aan de slechte positie voor starters op de woonmarkt. De Wet Bevordering Eigen Woningbezit wordt verruimd en daardoor kunnen meer starters geholpen worden. Maar belangrijker misschien nog, er zullen de komende jaren meer startersleningen worden verstrekt. In de begroting voor 2007 is veertig miljoen euro vrijgemaakt voor de verstrekking van startersleningen. Het ministerie van Volkshuisvesting verwacht dat daardoor in de komende jaren zo'n leningen kunnen worden verstrekt. Zo'n lening kan voor starters op de woningmarkt net het verschil maken tussen blijven huren of het eerste huis kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale leenbedrag dat een starter - en zijn of haar partner - kan lenen. De voorwaarden van de lening zijn gunstig. In het begin hoeft geen rente en aflossing betaald te worden. Pas na drie jaar wordt een begin gemaakt met het betalen van rente en aflossing, als het inkomen van de starters in die drie jaar voldoende is gegroeid. Wie op dat moment nog steeds niet meer verdient betaalt een aflossing die past bij het inkomen van dat moment. Meer informatie over de starterslening vindt u op de website van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (www.svn.nl). Daar vindt u ook een overzicht van de gemeentes die de starterslening verstrekken en van de voorwaarden die zij daaraan stellen. Wij adviseren u graag verder over uw mogelijkheden als starter of als doorstromer op de woningmarkt. NHG wordt ruimer Met ingang van 2007 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd van naar euro. Een hypotheek met NHG is doorgaans goedkoper dan een hypotheek zonder. Het kan een half procent schelen in de rente die u betaalt en dat levert u netto een aanzienlijke korting op. Er zijn wel voorwaarden gesteld aan de garantie. Zo zijn er inkomensnormen waar u aan moet voldoen en is het leenbedrag aan een maximum gebonden. In 2007 is dat maximum verhoogd naar euro. Dat is het aankoopbedrag inclusief de kosten koper. Tegelijkertijd worden de eenmalige kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG verhoogd. Het was 0,28 % van het hypotheekbedrag en dat wordt per 1 januari ,40 %. Deze kosten zijn overigens fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie vindt u op Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

4 FINANCIËLE PLANNING De laatste jaren zijn wij op de particuliere markt erg actief met Financiële Planning. Uw totale financiële plaatje van heden en toekomst bekijken wij en stellen daarvan een rapport op. Een huis kopen, kinderen opvoeden, uw eigen bedrijf beginnen, eerder stoppen met werken of leuke dingen doen na uw pensioen. Mooie plannen. Maar heeft u al eens bekeken hoe al deze zaken in uw financiële plaatje passen? Financiële planning helpt u uw toekomstbeeld helder te krijgen. Door nu goed na te denken over uw financiën kunt u straks uw dromen realiseren. Schenken, maar niet aan de fiscus! Als u een bedrag schenkt, dan is over dat bedrag in veel gevallen ook nog belasting verschuldigd. Mede op aandringen van Johan Cruijff zijn schenkingen aan bepaalde goede doelen belastingvrij. Maar er zijn meer schenkingen zonder kosten mogelijk. U kunt zonder kosten geld schenken aan iemand, die niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. Maar de belastingvrijstelling geldt dan alleen voor de kosten van het levensonderhoud. Ook is het mogelijk om voor iemand die jonger is dan 27 jaar de studie te betalen. Zo'n schenking is belastingvrij onder voorwaarde dat diegene zonder uw schenking de studie niet kan betalen. En u mag sinds dit jaar dus goede doelen kosteloos een bedrag schenken. Niet alle goede doelen, de belasting hanteert een lijst met goedgekeurde instellingen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en eventuele kosten van een schenking, neem dan contact met ons op. VERZEKERINGEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering U leeft onbekommerd, woont in een mooi huis, heeft een goede baan en het gaat u financieel ook voor de wind. Kortom u heeft uw zaken goed voor elkaar. Maar wat gebeurd er wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte? Dan krijgt u te maken met de WIA die per 01 januari 2006 de WAO heeft vervangen. Deze nieuwe wet kan een fors gat in uw inkomen slaan. De meeste werkgevers - ook in de branches met een CAO - hebben dat gat niet gedicht. Hiervoor wordt u zelf verantwoordelijk gesteld! Gelukkig is dat financiële risico te elimineren. Ook daar kunnen we u in begeleiden en voorrekenen wat uw inkomenachteruitgang is bij een arbeidsongeschiktheid. (zie ook onze nieuwsbrief van juni 2006) Studiefinanciering Het huidige studiefinancieringsstelsel staat onder druk. In de komende jaren wordt de basisbeurs verder verlaagd. Voor ouders betekent dit een zwaardere financiële belasting. De verwachting is dat zij in de toekomst alleen nog maar meer zullen moeten bijspringen. Voor ouders met jonge kinderen reden om de overheid een stap voor te blijven en nu afdoende maatregelen te treffen. Indien u hierover van gedachten wenst te wisselen, bel ons gerust. Verzekeren tweede auto Steeds meer huishoudens hebben inmiddels een tweede (of zelfs derde) auto. Bijna een op de vier gezinnen heeft nu een tweede auto. Dat brengt ook dubbele kosten met zich mee. Gelukkig is het in veel gevallen wel mogelijk om de tweede auto onder dezelfde voorwaarden te verzekeren als de eerste. Dat betekent dat als u een extra auto koopt, u profiteert van de premiekorting die u met uw andere auto heeft opgebouwd. En dat kan nogal schelen met de startpremie. Neem even contact met ons op en dan weet u wat het u scheelt als u beide auto's via ons verzekert. Ook als een van de twee auto's al elders verzekerd is, kan het de moeite lonen om die alsnog bij ons onder te brengen.

5 Inboedelverzekering Indien uw huis is voorzien van een borg goedgekeurde alarminstallatie heeft aangebracht kan dit resulteren in een korting op uw premie van 15%. Maar wat heel belangrijk is: u dient te allen tijde bij het verlaten van uw woning het alarm in te schakelen! Zelfs bij het uitlaten van uw bezoek e.d.. Insluiping of inbraak zonder dat u alarm heeft aanstaan kan een groot probleem veroorzaken: er gelden dan beperkende voorwaarden bij diefstal! Ander aandachtspunt: laat nooit te veel contant geld in uw huis achter. geld- en geldswaardig papier is verzekerd tot een maximum van 1.250,- (ook betaalkaarten en pinpassen) Overlijdensrisicoverzekering Wat is verzekerd? De overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten, als aanvulling op het nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner. De meest gekozen verzekeringsvormen zijn: 1. een gelijkblijvend verzekerd kapitaal Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd kapitaal gedurende de gehele looptijd gelijk. 2. een lineair dalend verzekerd kapitaal Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde kapitaal ieder jaar van de looptijd met een gelijkblijvend bedrag zodat het verzekerd kapitaal op de einddatum 0 is. 3. een annuïtair dalend verzekerd kapitaal Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal gekoppeld aan een hypotheek of geldlening die op basis annuïteiten wordt afgelost. Het verzekerde kapitaal van de annuïtair dalende risicoverzekering daalt ieder jaar met hetzelfde bedrag als het bedrag waarmee de geldlening daalt. De hoogte van de premie wordt bepaald door de hoogte van de gewenste uitkering en de leeftijd. Door de duidelijke afspraken geldt bij een overlijdensrisicoverzekering dat de goedkoopste ook de beste is. Vraag een offerte aan en wij zoeken voor u de juiste aanbieding. PENSIOENEN Pensioenwet Deze wet schept duidelijkheid over aanspraken en aanpassingen. Op 26 september 2006 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de nieuwe pensioenwet aangenomen. Als gevolg daarvan komt er een nationaal pensioenregister, waarin u in één oogopslag kunt zien welke pensioenaanspraken u bij verschillende werkgevers (of als zelfstandige) heeft opgebouwd. Het register zal in 2011 operationeel zijn. Wilt u niet zo lang wachten dan brengen wij graag uw aanspraken in kaart, laat het ons weten. Wist u datjes: Winterbanden niet verplicht, maar. Als u deze winter met de auto op wintersportvakantie gaat, verdienen uw banden nog wel even aandacht. Uiteraard zorgt u ervoor dat uw banden in goede conditie zijn, maar soms kan het zelfs gewenst zijn om winterbanden te monteren. Winterbanden zijn in principe in de meeste wintersportlanden niet verplicht.

6 MAAR indien u met zomerbanden op een met sneeuw bedekte weg rijdt, kan dat wel vervelende gevolgen hebben. In landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië kunt u hiervoor een boete krijgen. Als u onder die omstandigheden bij een ongeluk betrokken raakt, kunt u ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade en zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Met uw zomerbanden beschikt u dan namelijk over een 'ondoelmatige voertuiguitrusting'. Bereid uw reis naar winterse oorden dus goed voor. Informeer naar de eisen in de doorreislanden en in het land van bestemming voor de winteruitrusting van uw auto. Vooralsnog kunnen wij u melden dat de verzekeringsdekking bij een aansprakelijkheidsschade van kracht blijft. Internetsite Tevens willen wij u berichten dat wij bezig zijn met de ontwikkeling van een professionele internetsite. Deze site zal u in de toekomst volledige informatie geven over onze bedrijfsvoering, produkten en overige zaken. Het zal u ook zeker gaan ondersteunen bij het maken van bepaalde financiële keuzes. We gaan in ieder geval alles op alles zetten om de site ongeveer 15 januari in het nieuwe jaar te lanceren! Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie. Bijtelling Bedrijfsauto verdwijnt Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de fiscale bijtelling voor de bestelauto af te schaffen. Dit zou per 1 januari 2008 moeten gebeuren. Werkgevers moeten nu voor hun medewerkers die in een bestelauto van de zaak rijden, een bijtelling voor de loonheffingen toepassen. Deze regeling heeft sinds de invoering op 1 januari 2006 voor ophef gezorgd. De speciale eindheffing van 300 per werknemer voor doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto is namelijk niet altijd te gebruiken is. De Tweede Kamer wil om die reden de bijtelling voor de bestelauto afschaffen. Het is nog niet zeker of dit voor alle bestelauto's gaat gelden. Waarschijnlijk blijft de bijtelling gehandhaafd voor bestelauto's met een dubbele zitrij. Deze auto's worden fiscaal als personenauto behandeld. Financiële bijsluiter Het ministerie van Financiën heeft een wet gemaakt voor de Financiële Bijsluiter. In de wet staat aan welke regels financiële instellingen zich moeten houden als ze een Financiële Bijsluiter maken. Wat is de Financiële Bijsluiter In een Financiële Bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel product. In de bijsluiter staat wat het product precies inhoud en wat de kosten zijn. Maar ook wat de risico s zijn en wat het product kan opbrengen. En wat er gebeurt als men eerder wilt stoppen met het product. Lees ook de offerte! In de Financiële Bijsluiter staat belangrijke informatie. Maar indien besloten wordt het financiële product aan te vragen, moet ook de offerte van de aanbieder goed worden lezen. In de Financiële Bijsluiter kan men namelijk niet lezen wat men exact moet betalen. Of wat het product per geval kan opbrengen. Dat staat weer wel in de offerte. De aanbieder maakt de offerte voor iedere persoonlijke situatie. De bijsluiter is niet voor alle financiële producten verplicht. Alleen voor complexe financiële producten. Maar wat is een complex financieel product? Een complex financieel product is vaak een combinatie van soorten producten. Soorten producten zijn bijvoorbeeld beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Dit product is complex als de waarde van zeker één van deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt. Voorbeeld Een voorbeeld is een beleggingsverzekering. Bij deze verzekering betaal je premie en een gedeelte hiervan wordt belegd. Je verzekert én je belegt. En de waarde van je belegging hangt af van de ontwikkelingen en kosten in de markt.

7 KERSTGROET Wij wensen u een fijne kerst toe en willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken u een goed en zorgenloos 2007 toe te wensen. Uiteraard zijn wij u ook in 2007 graag van dienst bij al uw financiële zaken!

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek met NHG in 2018

Een verantwoorde hypotheek met NHG in 2018 Een verantwoorde hypotheek met NHG in 2018 NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Veilig, verantwoord en duurzaam Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) beperkt u de financiële

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 1 De waarde van ONAFHANKELIJK Financieel Advies bij een OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 2 Vrij is onafhankelijk Vrij zijn betekent in de kern dat je de mogelijkheid hebt om keuzes te kunnen

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Lenen Terugbetalen Rente Woonverzekeringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Pagina Een hypotheek 3 Stappenplan 3 Lenen 4 De Budget Hypotheek 4 De DrieSterrenHypotheek 4 De Nieuwbouw Hypotheek 4 Bent

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie