De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is."

Transcriptie

1 Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde werkzaamheden uit 1.6 Rondt opdracht af 1.7 Stemt werkzaamheden af met opdrachtgever Doel De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Kritische beroepssituatie Je werkt bij een bedrijf dat werkzaam is in Groen Grond en Infra. Hier heb je al de nodige ervaring opgedaan in het werken met verschillende machines. Je kunt de monteur ook assisteren bij het grootschalig onderhoud ervan. Als vertegenwoordiger van het bedrijf zorg je er ook voor dat het bedrijf zijn goede naam eer aan doet. Je stelt je correct op naar de klant. De machines moeten goed afgesteld zijn en er netjes uitzien. Want voor het bedrijf is de machine immers het visitekaartje.je werkt ondanks de tijdsdruk volgens de geldende wet en regelgeving op het gebied van milieu,- en veiligheidseisen. Het is het belangrijk dat je het brandstofverbruik in de gaten houdt. Soms werk je alleen, soms in een team. Je werkt goed samen met anderen zodat het werk efficiënt en binnen het gestelde tijdsbestek afgerond kan worden. Je kent de kostprijs van de ingezette mensen, werkzaamheden en machines. Indien nodig stem je de geplande werkzaamheden af met je collega s. Je overlegt met de klant en werkgever bij bijzonderheden of problemen en weet samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen goed uitpakt. Aan het eind van de dag vul je de werkbon in en meld je de bijzonderheden aan de werkplanner. Je werkt efficiënt, bent flexibel bij wisselende omstandigheden en alert op de veiligheid van medewerkers en omstanders. Je maakt de machines schoon en zorgt dat alles weer klaar staat voor de volgende opdracht. Je voelt je verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht. Met jou heeft het bedrijf een hele goede medewerker in huis! Afhankelijk van je specialisatie geldt voor jou deel A, B of C. A) agrarisch groen Bij agrarische werkzaamheden gaat het om het bewerken van de bodem, de bemesting, gewasverzorging en oogstwerkzaamheden. Je werkt vooral met de complexere machines. Je past je werkwijze aan aan de toestand van de bodem, het gewas en de weersgesteldheid. B) cultuurtechniek Bij cultuurtechnische werkzaamheden gaat het naast het rijden met kraan of wiellader ook om het uitzetten van projecten. Je doet dat aan de hand van een tekening met bestek. C technisch In perioden dat het rustig is op het bedrijf of als het veldwerk stil ligt voer je in de werkplaats onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan complexe machines uit. Je maakt de machines weer gebruiksklaar voor het komend seizoen en bouwt zelfs de machines om voor ander gebruik. Je spoort storingen op, verricht kleine reparaties aan de machine en werkt daarbij samen met de monteur. Daar waar nodig assisteer je bij het grootschalig / periodiek onderhoud aan de machine. Je zorgt er samen met de monteur voor dat de machine altijd optimaal kan werken. Ook de administratie die bij dergelijke werkzaamheden hoort is bij jou in goede handen. Versie: 1.0 Datum: Pagina: 1/13

2 Toetstechnische eisen 1 Eisen aan het examen Je werkt bij een bedrijf dat werkzaam is in Groen Grond en Infra. Hier heb je al de nodige ervaring opgedaan in het werken met verschillende machines. Je kunt de monteur ook assisteren bij het grootschalig onderhoud ervan. Als vertegenwoordiger van het bedrijf zorg je er ook voor dat het bedrijf zijn goede naam eer aan doet. Je stelt je correct op naar de klant. De machines moeten goed afgesteld zijn en er netjes uitzien. Want voor het bedrijf is de machine immers het visitekaartje.je werkt ondanks de tijdsdruk volgens de geldende wet en regelgeving op het gebied van milieu,- en veiligheidseisen. Het is het belangrijk dat je het brandstofverbruik in de gaten houdt. Soms werk je alleen, soms in een team. Je werkt goed samen met anderen zodat het werk efficiënt en binnen het gestelde tijdsbestek afgerond kan worden. Je kent de kostprijs van de ingezette mensen, werkzaamheden en machines. Indien nodig stem je de geplande werkzaamheden af met je collega s. Je overlegt met de klant en werkgever bij bijzonderheden of problemen en weet samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen goed uitpakt. Aan het eind van de dag vul je de werkbon in en meld je de bijzonderheden aan de werkplanner. Je werkt efficiënt, bent flexibel bij wisselende omstandigheden en alert op de veiligheid van medewerkers en omstanders. Je maakt de machines schoon en zorgt dat alles weer klaar staat voor de volgende opdracht. Je voelt je verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht. Met jou heeft het bedrijf een hele goede medewerker in huis! Afhankelijk van je specialisatie geldt voor jou deel A, B of C. A) agrarisch groen Bij agrarische werkzaamheden gaat het om het bewerken van de bodem, de bemesting, gewasverzorging en oogstwerkzaamheden. Je werkt vooral met de complexere machines. Je past je werkwijze aan aan de toestand van de bodem, het gewas en de weersgesteldheid. B) cultuurtechniek Bij cultuurtechnische werkzaamheden gaat het naast het rijden met kraan of wiellader ook om het uitzetten van projecten. Je doet dat aan de hand van een tekening met bestek. C technisch In perioden dat het rustig is op het bedrijf of als het veldwerk stil ligt voer je in de werkplaats onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan complexe machines uit. Je maakt de machines weer gebruiksklaar voor het komend seizoen en bouwt zelfs de machines om voor ander gebruik. Je spoort storingen op, verricht kleine reparaties aan de machine en werkt daarbij samen met de monteur. Daar waar nodig assisteer je bij het grootschalig / periodiek onderhoud aan de machine. Je zorgt er samen met de monteur voor dat de machine altijd optimaal kan werken. Ook de administratie die bij dergelijke werkzaamheden hoort is bij jou in goede handen. 2 Duur van het examen Het examen duurt minimaal een halve werkdag. De exacte duur hangt af van de werkopdracht(en). Voorafgaand aan het examen krijg je van school de exacte duur te horen. Na afloop van het werk vindt er een criteriumgericht interview plaats. 3 Beoordeling Je wordt beoordeeld door 2 assessoren. Zij observeren de uitvoering van de werkprocessen. Ze kunnen je begeleider of de opdrachtgever om aanvullende informatie vragen over de wijze waarop jij de werkprocessen uitgevoerd hebt. Sommige werkprocessen worden niet alleen geobserveerd. Ze komen ook ter sprake in het criteriumgericht interview. In het beoordelingsformulier staat welke werkprocessen dat zijn. Ook staat er aangegeven waarover dat gesprek zal gaan. In de Algemene Toetstechnische Eisen voor model 6 staat meer informatie over het criterium gericht interview. In het beoordelingsformulier staat bij elk werkproces aangegeven wanneer je het werkproces voldoende hebt. Bij een onvoldoende zullen ze aangeven welk criterium daarbij doorslaggevend is Versie: 1.0 Datum: Pagina: 2/13

3 geweest. Alle werkprocessen van de kerntaak bepalen je score voor de kerntaak. Deze kan onvoldoende, voldoende of goed zijn. Ook voor de proeve als geheel kun je onvoldoende, voldoende of goed behalen. 4 Aanvullende informatie voor de deelnemer Tijdens de werkzaamheden word je beoordeeld door twee assessoren op basis van het bijgaande beoordelingsformulier. Voorafgaand aan het examen krijg je in ieder geval volgende informatie: Deze examenstandaard met het beoordelingsformulier Concrete informatie over de plaats en duur van het examen De datum en tijdstip van het examen 5 Informatie voor de examinatoren De assessoren krijgen in ieder geval de volgende informatie: Deze examenopdracht met het beoordelingsformulier. De naam van de deelnemer Concrete informatie over de plaats en de duur van het examen De datum en tijdstip waarop het examen beoordeeld moet worden De wijze waarop beoordeeld moet worden De wijze waarop het ingevulde beoordelingsformulier en/of ander bewijsmateriaal ingediend moet worden. Versie: 1.0 Datum: Pagina: 3/13

4 Beoordelingsformulier Deelnemer naam geboortedatum opleiding Examenlocatie naam bedrijf/locatie adres postcode+plaats Assessoren naam naam Proeve van bekwaamheid code (M6) naam Loonwerk in bedrijf te Versie: 1.0 Datum: Pagina: 4/13

5 Werkproces 1.1 Bereidt opdracht voor Wijze van beoordelen Eerst observeren de assessoren de uitvoering. Ze bespreken dit werkproces ook in het criteriumgericht interview. Onderwerpen in het criteriumgericht interview 1. Het interpreteren van de opdracht 2. De keuzes die je maakt bij de planning van het werk Portret voor voldoende Je stelt je goed op de hoogte van de opdracht die je moet uitvoeren. Je begrijpt wat dit voor de uitvoering van het werk betekent. Je maakt een reële planning van de werkzaamheden. Oordeel over het werkproces voldoende onvoldoende Bij 'onvoldoende' kruisen de assessoren hieronder minimaal één criterium aan dat hiervan de oorzaak is. Bij het oordeel 'voldoende' wordt hieronder niets aangekruist. 1 Overleggen met opdrachtgever over uit te voeren werkzaamheden 2 Inschakelen leidinggevende bij problemen of twijfel 3 Interpreteren opdracht en vertalen naar eigen werkzaamheden 4 Bepalen welke voorbereidingen moeten worden getroffen 5 Maken werkplanning 6 Bepalen inzet van machines, middelen, producten en personeel 7 Kiezen van in te zetten machines/gereedschappen 8 Verdelen van werkzaamheden over medewerkers Toelichting assessoren (verplicht als werkproces onvoldoende is): Versie: 1.0 Datum: Pagina: 5/13

6 Werkpro ces 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden Wijze van beoordelen Eerst observeren de assessoren de uitvoering. Ze bespreken dit werkproces ook in het criteriumgericht interview. Portret voor voldoende Je zorgt ervoor dat alles dat je nodig hebt functioneert en tijdig klaarstaat op de werkplek. Zoals benodigde producten, werktuigen, gereedschappen, machines, apparaten en (persoonlijke) veiligheidsvoorzieningen. Oordeel over het werkproces voldoende onvoldoende Bij 'onvoldoende' kruisen de assessoren hieronder minimaal één criterium aan dat hiervan de oorzaak is. Bij het oordeel 'voldoende' wordt hieronder niets aangekruist. 1 Inschakelen leidinggevende bji constateren van afwijkingen 2 Controleren van alles dat je nodig hebt; werktuigen, gereedschappen, machines, apparaten en persoonlijke veiligheidsvoorzieningen 3 Het gereedmaken daarvan 4 Zo nodig repareren van benodigdheden 5 Transporteren ervan naar de werkplek Toelichting assessoren (verplicht als werkproces onvoldoende is): Werkproces 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor Wijze van beoordelen Eerst observeren de assessoren de uitvoering. Ze bespreken dit werkproces ook in het criteriumgericht interview. Portret voor voldoende Je zorgt voor een goede voorbereiding op de uitvoeringslocatie zodat het werk ongehinderd en veilig uitgevoerd kan worden. Je zet machines en materieel daarbij op correcte wijze in. Oordeel over het werkproces voldoende onvoldoende Bij 'onvoldoende' kruisen de assessoren hieronder minimaal één criterium aan dat hiervan de oorzaak is. Bij het oordeel 'voldoende' wordt hieronder niets aangekruist. 1 Overleggen met collega's 2 Inschakelen leidinggevende bij problemen of twijfel 3 Uitvoeren voorbereidende werkzaamheden 4 Effectief en efficient inzetten van machines, werktuigen en gereedschappen 5 Maatregelen nemen om veilig te werken Toelichting assessoren (verplicht als werkproces onvoldoende is): Versie: 1.0 Datum: Pagina: 6/13

7 Werkpro ces 1.5 Vo ert gemechaniseerde werkzaamheden uit Wijze van beoordelen Eerst observeren de assessoren de uitvoering. Ze bespreken dit werkproces ook in het criteriumgericht interview. Onderwerpen in het criteriumgericht interview De gemaakte keuzes bij de uitvoering van het werk (met name bij afwijkingen, bijsturen en veiligheidsmaatregelen). Portret voor voldoende Je voert de werkzaamheden effectief en efficiënt uit. Dat doe je ook als de omstandigheden wijzigen. Je werkt volgens kwaliteitseisen en geldende procedures van wet- en regelgeving. Oordeel over het werkproces voldoende onvoldoende Bij 'onvoldoende' kruisen de assessoren hieronder minimaal één criterium aan dat hiervan de oorzaak is. Bij het oordeel 'voldoende' wordt hieronder niets aangekruist. 1 Overleggen met collega's 2 Inschakelen leidinggevende bij constateren van afwijkingen 3 Afstellen van benodigde machines en werktuigen 4 Uitvoeren werkzaamheden op geschikte wijze en/of volgens opdracht of bestek 5 Signaleren van afwijkingen en tijdig bijsturen 6 Doorvoeren van aanpssingen in de planning bij gewijzigde omstandigheden 7 Werken volgens bedrijfsprocedures en wet- en regelgeving 8 Maatregelen nemen om veilig te werken Toelichting assessoren (verplicht als werkproces onvoldoende is): Versie: 1.0 Datum: Pagina: 7/13

8 Werkproces 1.6 Rondt opdracht af Wijze van beoordelen Eerst observeren de assessoren de uitvoering. Ze bespreken dit werkproces ook in het criteriumgericht interview. Onderwerpen in het criteriumgericht interview De bijzonderheden bij het uitgevoerde werk en keuzes die je daarin hebt gemaakt. Portret voor voldoende Je voert de werkzaamheden effectief en efficiënt uit. Dat doe je ook als de omstandigheden wijzigen. Je werkt volgens kwaliteitseisen en geldende procedures van wet- en regelgeving. Oordeel over het werkproces voldoende onvoldoende Bij 'onvoldoende' kruisen de assessoren hieronder minimaal één criterium aan dat hiervan de oorzaak is. Bij het oordeel 'voldoende' wordt hieronder niets aangekruist. 1 Informeren leidinggevende over de uitvoering van de opdracht 2 Melden afwijkingen bij leidinggevende 3 Registreren relevante gegevens 4 Uitvoeren dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en schoonmaken machines en werktuigen 5 Opruimen en schoonmaken werkplek Toelichting assessoren (verplicht als werkproces onvoldoende is): Werkpro ces 1.7 Stemt werkzaamheden af met o pdrachtgever Wijze van beoordelen Eerst observeren de assessoren de uitvoering. Ze bespreken dit werkproces ook in het criteriumgericht interview. Portret voor voldoende Je houdt de opdrachtgever op de juiste wijze op de hoogte van de uitvoering van de werkzaamheden. Oordeel over het werkproces voldoende onvoldoende Bij 'onvoldoende' kruisen de assessoren hieronder minimaal één criterium aan dat hiervan de oorzaak is. Bij het oordeel 'voldoende' wordt hieronder niets aangekruist. 1 Overleggen met de opdrachtgever 2 Informeren van de opdrachtgever over de uitvoering van de werkzaamheden 3 Afspraken maken met de opdrachtgever Toelichting assessoren (verplicht als werkproces onvoldoende is): Versie: 1.0 Datum: Pagina: 8/13

9 Oordeel kerntaken Deze proeve kent 1 kerntaak. Neem eerst de scores van de werkprocessen over van het beoordelingsformulier. Bepaal vervolgens het oordeel per kerntaak: onvoldoende, voldoende of goed. Gebruik daarvoor de cesuur die bij elke kerntaak vermeld staat. Werkprocessen met een sterretje (*) moeten voldoende zijn. Voor het oordeel 'goed' op de kerntaak moet ook voldaan zijn aan onderstaande beschrijving van 'goed'. Beschrijving van goed Vaktechnisch blink je uit. Je bent zeer zelfstandig in het organiseren, controleren en bijsturen van je werk. Wisselende en veranderende omstandigheden zie je vooral als uitdaging en niet als probleem. Kerntaak 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit voldoende onvoldoende 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 * Voert gemechaniseerde werkzaamheden uit 1.6 Rondt opdracht af 1.7 Stemt werkzaamheden af met opdrachtgever Oordeel kerntaak 1 Onvoldoende (Er wordt niet voldaan aan de cesuur voor voldoende) Voldoende (Minim aal 5 van de 6 werkprocessen voldoende, waaronder werkproces 1.5) Goed (Alle werkprocessen voldoende en voldaan aan de beschrijving van goed) Versie: 1.0 Datum: Pagina: 9/13

10 Verklaring uitvoering Proeve van Bekwaamheid 1. Is de beoordeling van de proeve uitgevoerd volgens het Inrichtingsplan ten aanzien van de volgende onderdelen: De uitvoeringsoptie De minimumduur van de proeve De uit te voeren werkprocessen De beoordeling door de assessoren Ja Ga naar Resultaat Proeve van Bekwaamheid Nee Beantwoord ook vraag 2 2. Zo nee, geef een omschrijving van de afwijking(en): Bij geconstateerde afwijking(en) van het inrichtingsplan stellen de assessoren geen voorlopig resultaat van de proeve vast. De examencommissie beraadt zich over de geconstateerde afwijking(en). Ze geeft zo mogelijk een aanvullende of vervangende examenopdracht en/of stelt het definitieve resultaat vast. Versie: 1.0 Datum: Pagina: 10/13

11 Resultaat proeve van bekwaamheid De deelnemer is geslaagd voor de proeve als alle kerntaken minimaal voldoende zijn. Het onderstaand resultaat is voorlopig. Het definitieve resultaat wordt door de examencommissie vastgesteld. Resultaat van de proeve Goed (alle kerntaken goed) Voldoende Onvoldoende (alle kerntaken m inim aal voldoende) (1 of m eer kerntaken onvoldoende) Vanwege afwijkingen geen voorlopig resultaat vastgesteld door assessoren Ondertekening Plaats Datum Naam assessor 1 Handtekening Naam assessor 2 Handtekening Naam assessor 3 (Niet verplicht) Handtekening Handtekening deelnemer (voor kennisnam e voorlopig resultaat) Versie: 1.0 Datum: Pagina: 11/13

12 Bijlage 1: Inrichtingsplan Proeve van bekwaamheid Het inrichtingsplan wordt door het aoc ingevuld om te borgen dat de proeve ingericht wordt conform de eisen in de betreffende examenstandaard en conform de Algemene Toetstechnische eisen van De groene standaard. Dit inrichtingsplan zal na vaststelling worden uitgereikt aan beide assessoren en de deelnemer. De assessoren verklaren aan het eind van de proeve of de beoordeling van de proeve is uitgevoerd volgens dit Inrichtingsplan. Als dit niet zo is, geven zij aan wat er niet volgens plan is beoordeeld. Zij stellen dan geen resultaat voor de proeve vast. De examencommissie zoekt zo mogelijk een aanvullende of vervangende examenopdracht en/of stelt het definitieve resultaat vast. naam Deelnemer geboortedatum te naam assessor 1 naam assessor 2 naam assessor 3 (niet verplicht) naam bedrijf adres (straat, postcode, plaat) naam contactpersoon startdatum proeve assessoren Examenlocatie tel Versie: 1.0 Datum: Pagina: 12/13

13 Authentiek ¹ of simulaitie Volgens examenstandaard: Uitvoeringsoptie 1 (authentiek) De proeve is wel/niet² conform deze eis ingericht. [Als niet aan de uitvoeringsoptie voldaan kan worden, verantwoordt het aoc de proeve zelf naar de Inspectie.] Duur van de proeve... werkdag(en) Minimale uitvoeringsduur volgens examenstandaard: Het examen duurt minimaal een halve werkdag. De exacte duur hangt af van de werkopdracht(en). Voorafgaand aan het examen krijg je van school de exacte duur te horen. Na afloop van het werk vindt er een criteriumgericht interview plaats.. De proeve is wel/niet³ conform deze eis ingericht. [Bij kortere uitvoeringsduur verantwoordt het aoc de proeve zelf naar de Inspectie.] Uit te voeren werkprocessen 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde werkzaamheden uit 1.6 Rondt opdracht af 1.7 Stemt werkzaamheden af met opdrachtgever Beoordelingsduur assessor 1 Minimale duur (uren): verdeeld over aantal keer: Beoordelingsduur assessor 2 Minimale duur (uren): verdeeld over aantal keer: Beoordelingsduur assessor 3 Minimale duur (uren): verdeeld over aantal keer: Criteriumgericht interview Datum: Plaats: Ondertekening examensecretaris De examensecretaris verklaart dat de ingerichte proeve voldoet aan de door De groene standaard gestelde eisen. Datum: Naam: Handtekening: Versie: 1.0 Datum: Pagina: 13/13

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Kerntaken Werkprocessen 3 Organiseert en begeleidt werkzaamheden 3.2 Maakt en bewaakt planning 4 Managet bedrijfsonderdelen 4.1 Beheert bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Agrarisch en groen loonwerk basis

Agrarisch en groen loonwerk basis Agrarisch en groen loonwerk basis Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Aanleg tuin. Inleiding

Aanleg tuin. Inleiding Aanleg tuin Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Beheer bos en natuurterrein

Beheer bos en natuurterrein Beheer bos en natuurterrein Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

Meewerkend voorman openbaar groen

Meewerkend voorman openbaar groen Meewerkend voorman openbaar groen Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Meewerkend voorman hoveniersbedrijf

Meewerkend voorman hoveniersbedrijf Meewerkend voorman hoveniersbedrijf Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Werken met machines en werktuigen (grond)

Werken met machines en werktuigen (grond) Werken met machines en werktuigen Doel De deelnemer verricht werkzaamheden met de machine. Hij beheerst alle aspecten van de machine, kiest de juiste werkwijze en werkt volgens de voorschriften. Opdracht

Nadere informatie

Werken met complexe machines en werktuigen (infra)

Werken met complexe machines en werktuigen (infra) Werken met complexe machines en Doel De deelnemer verricht werkzaamheden met een complexe machine. Hij beheerst alle aspecten van de machine, kiest de juiste werkwijze en werkt volgens de voorschriften.

Nadere informatie

Outdoor Manager 2. Inleiding

Outdoor Manager 2. Inleiding Outdoor Manager 2 Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard.

Nadere informatie

Werken met complexe machines en werktuigen

Werken met complexe machines en werktuigen Kwalificatiedossier 2012-201: Werken met complexe machines en werktuigen Doel De deelnemer verricht werkzaamheden met een complexe machine. Hij beheerst alle aspecten van de machine, kiest de juiste werkwijze

Nadere informatie

Outdoor Manager 1. Inleiding

Outdoor Manager 1. Inleiding Outdoor Manager 1 Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard. Dit

Nadere informatie

Outdoor manager 3. Inleiding

Outdoor manager 3. Inleiding Outdoor manager 3 Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Outdoor Manager 3. Inleiding

Outdoor Manager 3. Inleiding Outdoor Manager 3 Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard.

Nadere informatie

Jamie's job. Inleiding

Jamie's job. Inleiding Jamie's job Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort Geldigvanaf2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard.

Nadere informatie

Jamie's Shop. Inleiding

Jamie's Shop. Inleiding Jamie's Shop Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard. Dit model

Nadere informatie

Beoordelingsformulier beroepsproeve. Kandidaat. Examenlocatie. Assessoren. Proeve. De assessoren

Beoordelingsformulier beroepsproeve. Kandidaat. Examenlocatie. Assessoren. Proeve. De assessoren Beoordelingsformulier beroepsproeve Kandidaat geboortedatum: te opleiding: Examenlocatie naam bedrijf / examenlocatie: adres: te: postcode + plaats: Assessoren Proeve code: Wijze van beoordelen: De assessoren

Nadere informatie

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten 2008-2009 t/m 2011-2012 Inleiding Deze Algemene toetstechnische eisen De groene standaard behoren bij de examenstandaarden

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Manager werkvoorbereider groengrondinfra

Manager werkvoorbereider groengrondinfra Manager werkvoorbereider groengrondinfra Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die

Nadere informatie

712-2 kt 3-4 Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Dierenhouder hokdieren 4

712-2 kt 3-4 Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Dierenhouder hokdieren 4 Kwalificatiedossier 2013-201: 712-2 kt 3- Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Status van dit product: Dit product heeft de status van opdracht voor aanvullend. Dit betekent dat het geen onderdeel is van

Nadere informatie

Top design. Inleiding

Top design. Inleiding Top design Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2014-2015. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard. Dit model

Nadere informatie

Ondernemingsplan (melkveehouder)

Ondernemingsplan (melkveehouder) Ondernemingsplan (melkveehouder) Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Creative styling. Inleiding

Creative styling. Inleiding Creative styling Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard. Dit

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Deelnemer naam geboortedatum te: opleiding Eamenlocatie naam bedrijf/locatie adres postcode + plaats code 681-2 Eamenstandaard naam Organiseren van teelt en bedrijf 1.1 Stelt teeltplan

Nadere informatie

Plannen, aansturen en informeren (3.1; 3.2; 3.4)

Plannen, aansturen en informeren (3.1; 3.2; 3.4) Plannen, aansturen en informeren (3.1; 3.2; 3.4) Werkprocessen 3.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 3.2 Stuurt medewerkers aan 3.4 Zorgt voor informatie naar medewerkers Doel De deelnemer maakt een reële

Nadere informatie

Ondernemingsplan (recreatiedieren)

Ondernemingsplan (recreatiedieren) Ondernemingsplan (recreatiedieren) Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Animal care (recreatiedieren niv.3)

Animal care (recreatiedieren niv.3) Animal care (recreatiedieren niv.3) Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 4 (Manager gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 4 Crebonummer: 97650 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Show design. Inleiding

Show design. Inleiding Show design Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Laatste Nieuws. (Bijna) alle examenstandaarden cohort beschikbaar

Laatste Nieuws. (Bijna) alle examenstandaarden cohort beschikbaar Laatste Nieuws (Bijna) alle examenstandaarden cohort 2012-2013 beschikbaar Alle examenstandaarden voor de kwalificatiedossiers 2012-2013 zijn gepubliceerd. Door technische problemen hebben we de examenstandaarden

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

De spin in het web. Inleiding

De spin in het web. Inleiding De spin in het web Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Ondernemingsplan (hokdieren)

Ondernemingsplan (hokdieren) Ondernemingsplan (hokdieren) Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

en de veiligheidsvoorschriften.

en de veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Carrosserieën bouwen Kerntaak 2 Reparatie/onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Werkproces: Werkprocesoverstijgend/ terugkerend Werkt volgens de reglementen en procedures van de locatie; Werkt

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Business van teelt en bedrijf

Business van teelt en bedrijf Business van teelt en bedrijf Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard.

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert gemechaniseerd loonwerk uit

Kerntaak 1: Voert gemechaniseerd loonwerk uit Kerntaak 1: Voert gemechaniseerd loonwerk uit Werkproces 1.1: Bereidt opdracht voor De manager gemechaniseerd loonbedrijf inventariseert de werkzaamheden en maakt op basis daarvan een werkplanning. Ook

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Document: 95042 PvB AST3 v201510 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom:

Nadere informatie

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en fabrieksdocumentatie op De deelnemer kiest: geschikte materialen/onderdelen

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010

E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010 E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010 Competentiegerichte opleidingen niveau 2 Vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de MR. Examenregeling CGO cohort 2009-2010 - def. versie 15-01-2010 Doel

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

1 Gegevens student. 2 Gegevens bedrijf. Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: -adres student:

1 Gegevens student. 2 Gegevens bedrijf. Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum:  -adres student: 1 Gegevens student Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Email-adres student: Telefoonnummer student: Studentennummer: Paraaf student: 2 Gegevens bedrijf Bedrijf:

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Basisdeel - Kerntaak 3 naam examenkandidaat : naam 1 e examinator (school) : crebonummer : 25134 (CM) cohort : vanaf 2015-2016 versie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid naam examenkandidaat : naam 1 e examinator (school)

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 2 (PvB AS2)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 2 (PvB AS2) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 2 (PvB AS2) Document: 91770 PvB AS2 v201409 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autospuiter crebo 91770/91780 Uitstroom: Autospuiter

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Rangeerder Volledige Bevoegdheid Dit examen is geschikt voor functionarissen die in het kader van de beroepsuitoefening dienen te voldoen aan het gestelde in

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. Manager gemechaniseerd loonbedrijf. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. Manager gemechaniseerd loonbedrijf. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren Manager gemechaniseerd loonbedrijf Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 3 (PvB AS3)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 3 (PvB AS3) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 3 (PvB AS3) Document: 91780 PvB AS3 v201409 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autospuiter crebo 91770/91780 Uitstroom: Autospuiter

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

L21GRR001 Werktuigen grondbewerking

L21GRR001 Werktuigen grondbewerking Kwalificatiedossier Groene ruimte: Medewerker hovenier Crebonummer: 25452 Medewerker groen en cultuurtechniek Crebonummer: 25451 Medewerker natuur, water en recreatie Crebonummer: 25453 Vakbekwaam hovenier

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk Wat maak jij morgen mee MBO Loonwerk Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven.

Nadere informatie

Beoordelingsvoorschift

Beoordelingsvoorschift Beoordelingsvoorschift Praktijkexamen Stichting Praktijkleren. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd

Nadere informatie

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Inhoud Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Kwalificatiedossier Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93740/93742 Uitstroom Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93742 Toetsvorm

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie