Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016"

Transcriptie

1 Catharijnesingel GG Utrecht Postbus AA Utrecht Contactpersoon T F Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke ziekten tegen te gaan heeft de EU diverse maatregelen genomen. Een deel van deze maatregelen heeft betrekking op het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeders. Dit wordt ook wel de feedban genoemd. In dit informatieblad heeft de NVWA een aantal elementen hieruit op een rij gezet waarmee bedrijven in de diervoederketen van slachthuizen en uitsnijderijen tot categorie 3-verwerkingsbedrijven, mengvoederproducenten diervoedertransporteurs en veehouders te maken kunnen krijgen. Verbod op het gebruik van dierlijk eiwit in diervoeding Dieren zouden besmet kunnen raken met BSE of een soortgelijke ziekte doordat in de productie van hun voeder eiwitten worden gebruikt die afkomstig zijn van besmette dieren. De basis van de feedban is dan ook een totaalverbod op het gebruik van van dieren afkomstige eiwitten in de voeding van herkauwers. Dit is uitgebreid met een gedeeltelijk verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in de voeding van niet-herkauwers 1. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en een afname van het aantal BSE-gevallen zijn sinds 2001 de verboden enkele malen versoepeld. Ook zijn er nieuwe regels gekomen voor het gebruik van ander materiaal van dierlijke oorsprong dan eiwitten in diervoeding 2. Bijlage 1 geeft aan of het gebruik van bepaalde eiwitten en ander dierlijk materiaal voor bepaalde diersoorten op dit moment verboden of toegestaan is. 1 Zie Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, artikel 7 en bijlage IV 2 Zie Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschfiten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten), artikelen 11, 18, 31 en 35, en Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschfiten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn, artikelen 5, 13, 21 en 24, en bijlagen II, VI, X en XIII Pagina 1 van 8

2 Waarschuwing voor verkeerd gebruik Dieren zouden dierlijk eiwit of ander dierlijk materiaal, waarvan het gebruik niet is toegestaan voor de betrokken diersoort, binnen kunnen krijgen als zij gevoederd worden met een diervoeder dat niet voor hen bestemd is. Om dit te voorkómen moet op bepaalde producten een waarschuwing voor de ontvanger worden opgenomen op de verpakking en op het handelsdocument dat het diervoeder begeleidt. In Bijlage 2 leest u voor welke producten welke tekst vermeld moet worden. Voorkomen van versleping Aan het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeding stelt de regelgeving 3 voorwaarden ter voorkoming van de overdracht van dierlijk eiwit van voeders waarin dit wèl mag worden verwerkt naar voeders waarin dit niet mag worden verwerkt. Deze overdracht wordt ook wel versleping genoemd. Dit kan optreden in een productie- of opslagbedrijf, bijvoorbeeld als resten van een voeder met dierlijk eiwit achterblijven in productielijnen, interne transportmiddelen of silo s, maar ook door onvoldoende gescheiden opslag van voeders mèt en zonder dierlijk eiwit. Versleping kan ook optreden tijdens transport, bijvoorbeeld als de voorgaande lading dierlijk eiwit bevatte en het voertuig daarna onvoldoende werd gereinigd. Naast de algemene voorschriften die gelden voor scheiding en hygiëne bij productie, opslag en vervoer van diervoeders 4 schrijft de regelgeving ook specifiek voor 5 dat transportmiddelen in bepaalde situaties volgens een gedocumenteerde procedure gereinigd moeten worden. Bijlage 3 geeft aan welke situaties dat zijn. Goedkeuring reinigingsprotocol Voordat een dergelijke reinigingsprocedure mag worden toegepast moet deze eerst worden goedgekeurd. Deze goedkeuring vraagt u aan met het elektronische formulier voor diervoedererkenningen en -registraties Daar vindt u ook een lijst van bedrijven met een goedgekeurde reinigingsprocedure. Een inspecteur beoordeelt of de reinigingsprocedure goed is beschreven en bij toepassing versleping kan voorkómen, maar ook of het transportmiddel in kwestie überhaupt wel zodanig te reinigen is dat versleping kan worden voorkomen. Bij bijvoorbeeld opleggers met een walking floor of binnenvaartschepen zal dit meestal niet het geval zijn. Toestemming of registratie Voor het mogen uitvoeren van diverse activiteiten in relatie tot het gebruik van dierlijk eiwit in diervoeding moet een bedrijf toestemming aanvragen bij de bevoegde autoriteit, of zich laten registeren. In Bijlage 4 ziet u welk type verlening verschillende soorten bedrijven nodig hebben voor bepaalde activiteiten. Aanvragen voor toestemmingen en meldingen met het oog op registratie doet u met het elektronische formulier voor diervoedererkenningen- en registraties op Daar vindt u ook een lijst van bedrijven met een dergelijke toestemming of registratie. 3 Zie Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV 4 Zie Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne, bijlage II 5 Zie Verordening (EG) nr. 999/2001 en de verwijzingen daarnaar in Bijlage 3 bij dit infoblad Pagina 2 van 8

3 Bijlage 1 Gebruik in voeding voor Voedermiddelen of mengvoeders die deze producten bevatten Herkauwers Niet-gespeende herkauwers Niet-herkauwers Vleesetende pelsdieren Aquacultuurdieren Gezelschapsdieren Gesmolten vetten/ visolie Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Zie 1 Melk, biest en producten pf derivaten o.b.v. melk of biest Eieren en eiproducten Collageen en gelatine Zie 2 Zie 2 Zie 2 Zie 2 Gehydrolyseerde eiwitten Zie 3 Zie 3 Zie 3 Zie 3 Di- en tricalciumfosfaat (dierlijke oorsprong) Verwerkte dierlijke eiwitten m.u.v. vismeel Zie 4 Zie 4 Zie 5 Vismeel Zie 6 Zie 7 Zie 8 Bloedproducten Zie 9 Zie 9 Plantaardige voedermiddelen met botfragmenten Zie 10 Zie 10 Zie 10 Zie 10 Zie 10 Voormalige voedingsmiddelen Zie 11 Zie 11 Zie 11 Zie 11 Zie 12 Zie 13 Keukenafval en etensresten cat. 3 Zie 12 Toegestaan (indien van toepassing onder verwijzing naar voorwaarden) Verboden 1 Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005, bijlage II, moet hierop dioxinemonitoring worden toegepast 2 Toegestaan indien afkomstig van niet-herkauwers 3 Toegestaan indien afkomstig van niet-herkauwers of van huiden of vellen van herkauwers 4 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel B Pagina 3 van 8

4 5 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel D, indien afkomstig van niet-herkauwers 6 In melkvervangers toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk IV, deel E 7 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel A 8 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel A, mits niet afkomstig van (delen) van gekweekte vis van zelfde soort 9 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel C, indien afkomstig van niet-herkauwers 10 Lidstaat kan dit toestaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk II, onder e). Nederland hanteert de lijn dat bij het aantreffen van een enkel botfragment in plantaardige producten die bestemd zijn voor vervoerdering aan herkauwers afhankelijk van de staat van dat botfragment met behulp van de PCRtechniek onderzocht wordt of het afkomstig is van herkauwers. Op basis van de uitkomst wordt besloten wat met de partij moet gebeuren 11 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage X, hoofdstuk II, afdeling Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 18, lid 1 13 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage XIII, hoofdstuk II Definities Verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage I, bevat definities van gesmolten vet, visolie, collageen, gelatine, gehydrolyseerde eiwitten, verwerkte dierlijke eiwitten, vismeel, bloedproducten en keukenafval en etensresten. Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage I, verwijst naar deze definities voorzover deze verordening betrekking heeft op genoemde producten. Met voormalige voedingsmiddelen worden de producten omschreven in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoeld. Pagina 4 van 8

5 Bijlage 2 Product Voorgeschreven vermelding op handelsdocument en verpakking Zie Vismeel en vismeel bevattende mengvoeders Di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oosprong en mengvoeders die dergelijke fosfaten bevatten Bloedproducten niet herkauwers en mengvoeders die dergelijke bloedproducten bevatten Verwerkte dierlijke eiwitten (anders dan vismeel) afkomstig van niet-herkauwers Mengvoeders voor aquacultuurdieren die verwerkte dierlijke eiwitten (anderdrs dan vismeel) afkomstig van niet-herkauwers bevatten Vismeel bevattende melkvervangers voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren Bevat vismeel niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers Bevat dicalcium/tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers Bevat bloedproducten niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers niet geschikt voor de productie van voeders voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren Bevat verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers niet geschikt voor vervoedering aan dere landbouwhuisdieren en pelsdieren Bevat vismeel niet geschikt voor vervoedering aan andere herkauwers dan niet-gespeende herkauwers Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel A, onder b) 2 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel B 3 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder d) 4 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder e) 5 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder f) Pagina 5 van 8

6 Bijlage 3 Voertuigen of containers die gebruikt zijn voor het vervoer van [A] mogen daarna alleen gebruikt worden voor het vervoer van [B] als de voertuigen of containers tussentijds gereinigd worden volgens een door de NVWA goedgekeurde gedocumenteerde procedure om versleping te voorkomen [A] [B] Zie verwerkte dierlijke eiwitten van nietherkauwers diervoeders voor herkauwers 1 (incl. vismeel) in bulk en mengvoeders in bulk die dit bevatten, bestemd voor niet-herkauwers di- en tricalciumfosfaat in bulk van dierlijke diervoeders voor herkauwers 1 oorsprong en mengvoeders in bulk die dit bevatten, bestemd voor niet-herkauwers bloedproducten in bulk afkomstig van afkomstig van niet-herkauwers en mengvoeders in bulk die dit bevatten, bestemd voor niet-herkauwers diervoeders voor herkauwers 1 verwerkte dierlijke eiwitten van nietherkauwers in bulk en mengvoeders in bulk waar dit in zit bloed van herkauwers dierlijke bijproducten afkomstig van herkauwers vismeel bevattende melkvervangers in bulk bestemd voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren voedermiddelen en mengvoeders in bulk die andere van herkauwers afkomstig producten bevatten dan: - melk, producten op basis van melk, melkderivaten, biest en biestproducten; - di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong; - gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van vellen en huiden van herkauwers diervoeders voor andere nietherkauwende landbouwhuisdieren dan 2 aquacultuurdieren bloed bestemd voor de productie van 3 bloedproducten voor niet-herkauwers naar een verwerkingsbedrijf dierlijke bijproducten van nietherkauwers bestemd voor de productie 4 van verwerkte dierlijke eiwitten anders dan vismeel ander bulkvoeder voor herkauwers 5 diervoeders voor andere 6 landbouwhuisdieren dan pelsdieren 1 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel A, punt 1 en 2 2 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel A, punt 3 en 4 3 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder b) 4 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder b) 5 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder f) 6 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk V, deel B, punt 1 en 2 Pagina 6 van 8

7 Bijlage 4 Activiteit waarvoor verlening nodig is Bedrijf dat verlening nodig heeft Soort verlening Zie [A] mengvoeders voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren die vismeel, di- of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong of bloedproducten afkomstig van nietherkauwers bevatten Productie van [A] Inrichting die geen mengvoeders Toestemming 1 voor herkauwers vervaardigt, m.u.v. zelfmengende veehouders Productie van mengvoeders voor herkauwers Inrichting die [A] vervaardigt Toestemming 2 Vervaardiging van [A] Zelfmengende veehouders Registratie 3 Opslag van [A] Landbouwbedrijf dat soorten landbouwhuisdieren houdt waarvoor deze mengvoeders niet bestemd zijn Toestemming 4 [B] bloed van niet-herkauwers dat bestemd wordt voor de vervaardiging van bloedproducten die gebruikt worden voor het voederen van niet-herkauwende landbouwhuisdieren Leveren van [B] Slachthuis dat geen herkauwers slacht Registratie 5 Slachten van herkauwers Slachthuis dat [B] levert Toestemming 5 De vervaardiging van bloedproducten uit [B] Categorie 3-verwerkingsbedrijf dat bloed van herkauwers verwerkt Toestemming 6 [C] dierlijke bijproducten die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de productie van verwerkte dierlijke eiwitten (anders dan vismeel) afkomstig van niet-herkauwers [D] mengvoeders die verwerkte dierlijke eiwitten (anders dan vismeel) afkomstig van niet-herkauwers bevatten Leveren van [C] Slachthuis dat geen herkauwers Registratie 7 slacht Leveren van [C] Uitsnijderij die geen vlees van herkauwers uitbeent of versnijdt Registratie 7 Slachten van herkauwers Slachthuis dat [C] levert Toestemming 7 Productie van verwerkte dierlijke eiwitten uit [C] Categorie 3-verwerkingbedrijf dat Toestemming 8 dierlijke bijproducten afkomstig van herkauwers verwerkt Pagina 7 van 8

8 Productie van [D] Productie van [D] bestemd voor aquacultuurdieren Productie van volledige diervoeders uit [D] Inrichting voor de vervaardiging Toestemming 9 van mengvoeders voor aquacultuurdieren, m.u.v. zelfmengende veehouders Inrichting die mengvoeders voor Toestemming 10 andere landbouwhuisdieren (niet zijnde pelsdieren) vervaardigt Zelfmengende veehouders Registratie 11 [E] vismeel bevattende melkvervangers die bestemd zijn voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren Productie van [E] Inrichtingen die geen andere mengvoeders voor herkauwers vervaardigen Toestemming 12 Productie van andere Inrichtingen die [E] vervaardigen Toestemming 12 mengvoeders voor herkauwers dan [E] Gebruik van [E] Bedrijf dat [E] gebruikt Registratie 13 Voorwaarden voor toestemming of registratie in: 1 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel B, punt 1 2 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel B, punt 2 3 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel B, punt 3 4 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel D, punt 2 5 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder a) 6 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder c) 7 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder a) 8 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder c) 9 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder d) 10 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder d), i) 11 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder d), ii) 12 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder c) 13 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder g) Pagina 8 van 8

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten 1. Doel Verordening (EG) nr. 999/2001 zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 893/2017 legt voorwaarden

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048570/03.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048570/03. Raad van de Europese Unie Brussel, 26 januari 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 20 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048570/03 Betreft: het

Nadere informatie

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen overeenkomstig levensmiddelen

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 6.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 294/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2013 tot wijziging en rectificatie van Verordening

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Inleiding informatieblad 67 / 9 februari 2009 Op 1 mei 2003 werd de 'Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.9 Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten vervoederen aan veedieren

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0142 NL 01.12.2013 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bijlage I Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.4 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers en van diervoeders voor niet-herkauwers

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap

Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap 1.Vlees en verwerkte producten van vlees 1.1. Vlees 1.1.1. Slachthuizen Het slachten en uitslachten

Nadere informatie

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Kenmerk PCCB/S1/DVO/637117 Datum

Nadere informatie

Zaaknummer 17/397, 17/398, 17/399, 17/400, 17/401 en 17/402

Zaaknummer 17/397, 17/398, 17/399, 17/400, 17/401 en 17/402 ECLI:NL:CBB:2017:198 Instantie Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 College van Beroep voor het bedrijfsleven Zaaknummer 17/397, 17/398, 17/399, 17/400, 17/401 en 17/402 Rechtsgebieden

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.7 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten en

Nadere informatie

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Huidige versie 1 Kenmerk PCCB/S1/637117

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Regeling dierlijke bijproducten 2008

Regeling dierlijke bijproducten 2008 LNV Regeling dierlijke bijproducten 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit van 11 december 2007, TRCJZ/2007/ 3758, houdende voorschriften over dierlijke bijproducten (Regeling

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 55 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [55] v C: conform

Nadere informatie

AT-06. Wegtransport. Ver BT-12 v0.12

AT-06. Wegtransport. Ver BT-12 v0.12 AT-06 Ver 2.1 Wegtransport 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 2.0 06/07/2012 2.1 21/10/2016 Reden van revisie Vereenvoudiging van de structuur Actualisatie

Nadere informatie

Voorschriften ten aanzien van transportvolgorde, reiniging en desinfectie

Voorschriften ten aanzien van transportvolgorde, reiniging en desinfectie Voorschriften ten aanzien van transportvolgorde, reiniging en desinfectie 1.1 Algemeen Voorafgaand aan de aanvaarding van een transportopdracht dient de deelnemer het reinigingsregime van de nieuwe lading

Nadere informatie

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten LNV Wijziging Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3608, houdende wijziging van de in verband met de uitvoering van enkele Europese verordeningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3424 3 maart 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 1 maart 2011, nr.

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 3 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 25-04-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/01/2012

Gearchiveerd op 09/01/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... TRA 220 Mengvoeders - Inspectie etikettering en verpakking [220] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

TRA 3209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3209] v2

TRA 3209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3209] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 2. WETTELIJKE BASIS 2.1 Europese regelgeving:

Nadere informatie

(2001/C 96 E/02) COM(2000) 574 def. 2000/0259(COD) (Door de Commissie ingediend op 19 oktober 2000)

(2001/C 96 E/02) COM(2000) 574 def. 2000/0259(COD) (Door de Commissie ingediend op 19 oktober 2000) C 96 E/40 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 27.3.2001 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20198 24 december 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 95104,

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.7.3 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren die dierlijke bijproducten of afgeleide

Nadere informatie

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12 BC-00 Ver 0.3 Inleiding 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 0.1 02/05/2013 0.2 22/06/2015 Reden van revisie Start van de nieuwe Feed Chain Alliance-

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

AC-05. Wegtransport van diervoeders. Ver BT-12 v0.12

AC-05. Wegtransport van diervoeders. Ver BT-12 v0.12 AC-05 Ver 1.3 Wegtransport van diervoeders 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 1.0 09/08/2012 1.1 23/08/2013 1.2 25/02/2016 1.3 21/10/2016 Reden van

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349

Nadere informatie

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [006] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Leidraad voor de toepassing van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake dierlijke bijproducten

Leidraad voor de toepassing van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake dierlijke bijproducten Leidraad voor de toepassing van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake dierlijke bijproducten Samengesteld door de eenheid Biologische risico's van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming

Nadere informatie

GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden Negatieve lijst 3

GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden Negatieve lijst 3 BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden Negatieve lijst 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

- een aantal wijzigingen die nodig zijn in verband met de meest recente wijzigingen in de OIE- Diergezondheidscode;

- een aantal wijzigingen die nodig zijn in verband met de meest recente wijzigingen in de OIE- Diergezondheidscode; Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 februari 2006 (03.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0270 B (COD) 6828/06 ADD 1 LIMITE PUBLIC AGRILEG 37 CODEC 196 ADDENDUM BIJ HET VERSLAG

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Referentie PCCB/S3/1227561 Datum 27/01/2015 Huidige versie 2.03.0 Van toepassing

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Staatssecretaris van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Vaststelling Economische Zaken 02 05-09-2017 De

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet de opslag

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.8 Toelatingsvoorwaarden voor productie-inrichtingen van melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten bestemd als voedermiddelen

Nadere informatie

Te dien einde gaan voor de delegaties in de bijlage ontwerp-amendementen van het voorzitterschap op Richtlijn 96/22/EG van de Raad.

Te dien einde gaan voor de delegaties in de bijlage ontwerp-amendementen van het voorzitterschap op Richtlijn 96/22/EG van de Raad. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2002 (25.09) (OR. en) PUBLIC 12219/02 LIMITE AGRILEG 176 CODEC 1131 NOTA van: Betreft: het voorzitterschap Gewijzigd voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Referentie PCCB/S3/GDS/116116 Datum 11/04/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

7247/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD)

7247/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 maart 200 (28.03) (OR. en) 7247/0 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD) LIMITE AGRILEG 59 CODEC 25 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep veterinaire deskundigen

Nadere informatie

INSPECTIELIJST. Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

INSPECTIELIJST. Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken INSPECTIELIJST Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contacpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie Medewerker Nummer controleur Regio Bezoekdetails

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen

Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Kunnen alle werkzaamheden

Nadere informatie

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding Deel B Partie B BC-00 Inleiding asbl vzw Gasthuisstraat 31 31, Rue de l Hôpital B-1000 BRUSSEL B-1000 BRUXELLES T: +32 (0)2 514 01 86 Fax: +32 (0)2 514 05 29 Web: www.ovocom.be HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Federaal gentschap voor de Veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 14/08/2012

Nadere informatie

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [028] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage II) Ruimten voor de be- en verwerking en de opslag van diervoeders en de onmiddellijke omgeving ervan, moeten schoon zijn.

(VO 183/2005 Bijlage II) Ruimten voor de be- en verwerking en de opslag van diervoeders en de onmiddellijke omgeving ervan, moeten schoon zijn. Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers en van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten. Bijlage II.8.4. bij het koninklijk

Nadere informatie

Nota van toelichting. I Algemeen deel. 1 Inleiding

Nota van toelichting. I Algemeen deel. 1 Inleiding Nota van toelichting I Algemeen deel 1 Inleiding 1.1 Algemeen Onderhavige algemene maatregel van bestuur, getiteld Besluit, strekt ter uitvoering van de Wet dieren (verder: de wet) met betrekking tot onder

Nadere informatie

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6 code PA-40 versie 8 ingangsdatum 04-06-2013 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 7 20-09-2011 Splitsen van het overdracht deel van de PM keuring en het toezicht op de bedrijfskeurders. Dit voorschrift

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/DVO/912984 Datum 16/12/2015

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

BIJLAGE BIJLAGE IV. bij het VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD

BIJLAGE BIJLAGE IV. bij het VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Bijlage IV BIJLAGE Bijlagen II tot en met XV bij titel IV van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit van 5 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1185, houdende wijziging (39) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 mei 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft: Ontwerp-verordening

Nadere informatie

BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE (BCZ) vzw BCZ-CBL Hungaria Building, Vaartkom 31/02.02, 3000 Leuven Tel. 016/30.07.70 Fax. 016/30.07.

BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE (BCZ) vzw BCZ-CBL Hungaria Building, Vaartkom 31/02.02, 3000 Leuven Tel. 016/30.07.70 Fax. 016/30.07. BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE (BCZ) vzw BCZ-CBL Hungaria Building, Vaartkom 31/02.02, 3000 Leuven Tel. 016/30.07.70 Fax. 016/30.07.79 Leuven, 16 mei 2011 NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Nadere informatie