Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017"

Transcriptie

1 Catharijnesingel GG Utrecht Postbus AA Utrecht Contactpersoon T F Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke ziekten tegen te gaan heeft de EU diverse maatregelen genomen. Een deel van deze maatregelen heeft betrekking op het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeders. Dit wordt ook wel de feedban genoemd. In dit informatieblad heeft de NVWA een aantal elementen hieruit op een rij gezet waarmee bedrijven in de diervoederketen van slachthuizen en uitsnijderijen tot categorie 3-verwerkingsbedrijven, mengvoederproducenten, diervoedertransporteurs en veehouders te maken kunnen krijgen. Verbod op het gebruik van dierlijk eiwit in diervoeding Dieren zouden besmet kunnen raken met BSE of een soortgelijke ziekte doordat in de productie van hun voeder eiwitten worden gebruikt die afkomstig zijn van besmette dieren. De basis van de feedban is dan ook een totaalverbod op het gebruik van van dieren afkomstige eiwitten in de voeding van herkauwers. Dit is uitgebreid met een gedeeltelijk verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in de voeding van niet-herkauwers 1. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en een afname van het aantal BSE-gevallen zijn sinds 2001 de verboden enkele malen versoepeld. Ook zijn er nieuwe regels gekomen voor het gebruik van ander materiaal van dierlijke oorsprong dan eiwitten in diervoeding 2. Bijlage 1 geeft aan of het gebruik van bepaalde eiwitten en ander dierlijk materiaal voor bepaalde diersoorten op dit moment verboden of toegestaan is. 1 Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, artikel 7 en bijlage IV 2 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten), artikelen 11, 18, 31 en 35, en Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn, artikelen 5, 13, 21 en 24, en bijlagen II, VI, X en XIII Pagina 1 van 10

2 Waarschuwing voor verkeerd gebruik Dieren zouden dierlijk eiwit of ander dierlijk materiaal, waarvan het gebruik niet is toegestaan voor de betrokken diersoort, binnen kunnen krijgen als zij gevoederd worden met een diervoeder dat niet voor hen bestemd is. Om dit te voorkómen moet op bepaalde producten een waarschuwing voor de ontvanger worden opgenomen op de verpakking en op het handelsdocument dat het diervoeder begeleidt. In Bijlage 2 leest u voor welke producten welke tekst vermeld moet worden. Voorkomen van versleping Aan het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeding stelt de regelgeving 3 voorwaarden ter voorkoming van de overdracht van dierlijk eiwit van voeders waarin dit wèl mag worden verwerkt naar voeders waarin dit niet mag worden verwerkt. Deze overdracht wordt ook wel versleping genoemd. Dit kan optreden in een productie- of opslagbedrijf, bijvoorbeeld als resten van een voeder met dierlijk eiwit achterblijven in productielijnen, interne transportmiddelen of silo s, maar ook door onvoldoende gescheiden opslag van voeders mèt en zonder dierlijk eiwit. Versleping kan ook optreden tijdens transport, bijvoorbeeld als de voorgaande lading dierlijk eiwit bevatte en het voertuig daarna onvoldoende werd gereinigd. Naast de algemene voorschriften die gelden voor scheiding en hygiëne bij productie, opslag en vervoer van diervoeders 4 schrijft de regelgeving ook specifiek voor 5 dat transportmiddelen in bepaalde situaties volgens een gedocumenteerde procedure gereinigd moeten worden. Bijlage 3 geeft aan welke situaties dat zijn. Goedkeuring reinigingsprotocol Voordat een dergelijke reinigingsprocedure mag worden toegepast moet deze eerst worden goedgekeurd. Deze goedkeuring vraagt u aan met het elektronische Aanvraag- en inleverformulier diervoederverleningen op Daar vindt u ook een lijst van bedrijven met een goedgekeurde reinigingsprocedure. Een inspecteur beoordeelt of de reinigingsprocedure goed is beschreven en bij toepassing versleping kan voorkómen, maar ook of het transportmiddel in kwestie überhaupt wel zodanig te reinigen is dat versleping kan worden voorkomen. Bij bijvoorbeeld opleggers met een walking floor of binnenvaartschepen zal dit meestal niet het geval zijn. Toestemming of registratie Voor het mogen uitvoeren van diverse activiteiten in relatie tot het gebruik van dierlijk eiwit in diervoeding moet een bedrijf toestemming aanvragen bij de bevoegde autoriteit, of zich laten registeren. In Bijlage 4 ziet u welk type verlening verschillende soorten bedrijven nodig hebben voor bepaalde activiteiten. Aanvragen voor toestemmingen en meldingen met het oog op registratie doet u met het elektronische Aanvraag- en inleverformulier diervoederverleningen op Daar vindt u ook een lijst van bedrijven met een dergelijke toestemming of registratie. 3 Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV 4 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne, bijlage II 5 Verordening (EG) nr. 999/2001 en de verwijzingen daarnaar in Bijlage 3 bij dit infoblad Pagina 2 van 10

3 Herkauwers Niet-gespeende herkauwers Niet-herkauwers Vleesetende pelsdieren Aquacultuurdieren Gezelschapsdieren Divisie Consument & Bijlage 1 Gebruik in voeding voor Voedermiddelen of mengvoeders die deze producten bevatten Gesmolten vetten/ visolie Melk, biest en producten of derivaten o.b.v. melk of biest Eieren en eiproducten Collageen en gelatine Gehydrolyseerde eiwitten Di- en tricalciumfosfaat (dierlijke oorsprong) Verwerkte dierlijke eiwitten m.u.v. vismeel Vismeel Bloedproducten 9 9 Plantaardige voedermiddelen met botfragmenten Voormalige voedingsmiddelen Keukenafval en etensresten cat Toegestaan (indien van toepassing onder verwijzing naar voorwaarden) Verboden Pagina 3 van 10

4 1 Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005, bijlage II, moet hierop dioxinemonitoring worden toegepast 2 Toegestaan indien afkomstig van niet-herkauwers 3 Toegestaan indien afkomstig van niet-herkauwers of van huiden of vellen van herkauwers 4 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel B 5 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel D, indien afkomstig van niet-herkauwers 6 In melkvervangers toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk IV, deel E 7 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel A 8 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel A, mits niet afkomstig van (delen) van gekweekte vis van zelfde soort 9 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk III, en hoofdstuk IV, deel C, indien afkomstig van niet-herkauwers 10 Lidstaat kan dit toestaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage IV, hoofdstuk II, onder e). Nederland hanteert de lijn dat bij het aantreffen van een enkel botfragment in plantaardige producten die bestemd zijn voor vervoedering aan herkauwers afhankelijk van de staat van dat botfragment met behulp van de PCRtechniek onderzocht wordt of het afkomstig is van herkauwers. Op basis van de uitkomst wordt besloten wat met de partij moet gebeuren 11 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage X, hoofdstuk II, afdeling Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 18, lid 1 13 Toegestaan onder de voorwaarden opgenomen in Verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage XIII, hoofdstuk II Definities Verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage I, bevat definities van gesmolten vet, visolie, collageen, gelatine, gehydrolyseerde eiwitten, verwerkte dierlijke eiwitten, vismeel, bloedproducten en keukenafval en etensresten. Verordening (EG) nr. 999/2001, bijlage I, verwijst naar deze definities voor zover deze verordening betrekking heeft op genoemde producten. Met voormalige voedingsmiddelen worden de producten omschreven in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoeld. Pagina 4 van 10

5 Bijlage 2 Product Voorgeschreven vermelding op handelsdocument en verpakking Vismeel en vismeel bevattende Bevat vismeel niet geschikt voor 1 mengvoeders vervoedering aan herkauwers Di- en tricalciumfosfaat van dierlijke Bevat dicalcium/tricalciumfosfaat van 2 oorsprong en mengvoeders die dergelijke dierlijke oorsprong niet geschikt voor fosfaten bevatten vervoedering aan herkauwers Bloedproducten van niet herkauwers en Bevat bloedproducten niet geschikt 3 mengvoeders die dergelijke voor vervoedering aan herkauwers bloedproducten bevatten Verwerkte dierlijke eiwitten (anders dan Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig 4 vismeel) afkomstig van niet-herkauwers van niet-herkauwers niet geschikt voor de productie van voeders voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren Mengvoeders voor aquacultuurdieren die Bevat verwerkte dierlijke eiwitten 4 verwerkte dierlijke eiwitten (anders dan afkomstig van niet-herkauwers niet vismeel) afkomstig van niet-herkauwers geschikt voor vervoedering aan andere bevatten landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren Vismeel bevattende melkvervangers voor Bevat vismeel niet geschikt voor 5 niet-gespeende herkauwende vervoedering aan andere herkauwers dan landbouwhuisdieren niet-gespeende herkauwers 1 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel A, onder b) 2 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel B 3 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder d) 4 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder e) 5 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder f) Pagina 5 van 10

6 Bijlage 3 Voertuigen of containers die gebruikt zijn voor het vervoer van [A] mogen daarna alleen gebruikt worden voor het vervoer van [B] als de voertuigen of containers tussentijds gereinigd worden volgens een door de NVWA goedgekeurde gedocumenteerde procedure om versleping te voorkomen [A] [B] verwerkte dierlijke eiwitten van nietherkauwers (incl. vismeel) in bulk, en mengvoeders in bulk die dit bevatten, bestemd voor niet-herkauwers di- en tricalciumfosfaat in bulk van dierlijke oorsprong, en mengvoeders in bulk die dit bevatten, bestemd voor niet-herkauwers bloedproducten van niet-herkauwers in bulk, en mengvoeders in bulk die dit bevatten, bestemd voor niet-herkauwers diervoeders voor herkauwers 1 diervoeders voor herkauwers 1 diervoeders voor herkauwers 1 verwerkte dierlijke eiwitten van nietherkauwers in bulk, en mengvoeders in bulk die dit bevatten bloed van herkauwers dierlijke bijproducten van herkauwers diervoeders voor andere nietherkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren bloed bestemd voor de productie van bloedproducten voor niet-herkauwers naar een verwerkingsbedrijf dierlijke bijproducten van nietherkauwers bestemd voor de productie van verwerkte dierlijke eiwitten anders dan vismeel vismeel bevattende melkvervangers in bulk bestemd voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren ander bulkvoeder voor herkauwers 5 voedermiddelen en mengvoeders in bulk die andere van herkauwers afkomstige producten bevatten dan: - melk, producten op basis van melk, melkderivaten, biest en biestproducten - di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong - gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van vellen en huiden van herkauwers diervoeders voor andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren 6 Pagina 6 van 10

7 1 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel A, punt 1 en 2 2 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel A, punt 3 en 4 3 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder b) 4 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder b) 5 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder f) 6 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk V, deel B, punt 1 en 2 Pagina 7 van 10

8 Bijlage 4 [A] mengvoeders voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren die vismeel, di- of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong of bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers bevatten Activiteit waarvoor verlening Bedrijf dat verlening nodig Soort nodig is heeft verlening Productie van [A] Inrichting die geen mengvoeders voor herkauwers vervaardigt, m.u.v. zelfmengende veehouders Toestemming 1 Productie van mengvoeders voor herkauwers Inrichting die [A] vervaardigt Toestemming 2 Vervaardiging van [A] Zelfmengende veehouders Registratie 3 Opslag van [A] Landbouwbedrijf dat soorten landbouwhuisdieren houdt waarvoor deze mengvoeders niet bestemd zijn Toestemming 4 1 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel B, punt 1 2 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel B, punt 2 3 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel B, punt 3 4 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk III, deel D, punt 2 [B] bloed van niet-herkauwers dat bestemd wordt voor de vervaardiging van bloedproducten die gebruikt worden voor het voederen van niet-herkauwende landbouwhuisdieren Activiteit waarvoor verlening Bedrijf dat verlening nodig Soort nodig is heeft verlening Leveren van [B] Slachthuis dat geen herkauwers slacht Registratie 5 Slachten van herkauwers Slachthuis dat [B] levert Toestemming 5 De vervaardiging van bloedproducten uit [B] Categorie 3-verwerkingsbedrijf dat bloed van herkauwers verwerkt Toestemming 6 5 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder a) 6 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel C, onder c) Pagina 8 van 10

9 [C] dierlijke bijproducten die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de productie van verwerkte dierlijke eiwitten (anders dan vismeel) afkomstig van niet-herkauwers Activiteit waarvoor verlening nodig is Bedrijf dat verlening nodig heeft Soort verlening Leveren van [C] Leveren van [C] Slachthuis dat geen herkauwers slacht Uitsnijderij die geen vlees van herkauwers uitbeent of versnijdt Registratie 7 Registratie 7 Slachten van herkauwers Slachthuis dat [C] levert Toestemming 7 Productie van verwerkte dierlijke eiwitten uit [C] Categorie 3-verwerkingbedrijf dat dierlijke bijproducten afkomstig van herkauwers verwerkt Toestemming 8 7 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder a) 8 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder c) [D] mengvoeders die verwerkte dierlijke eiwitten (anders dan vismeel) afkomstig van nietherkauwers bevatten Activiteit waarvoor verlening Bedrijf dat verlening nodig Soort nodig is heeft verlening Productie van [D] Productie van [D] bestemd voor aquacultuurdieren Inrichting voor de vervaardiging van mengvoeders voor aquacultuurdieren, m.u.v. zelfmengende veehouders Inrichting die mengvoeders voor andere landbouwhuisdieren (niet zijnde pelsdieren) vervaardigt Toestemming 9 Toestemming 10 Productie van volledige diervoeders uit [D] Zelfmengende veehouders Registratie 11 9 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder d) 10 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder d), i) 11 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel D, onder d), ii) Pagina 9 van 10

10 [E] vismeel bevattende melkvervangers die bestemd zijn voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren Activiteit waarvoor verlening nodig is Bedrijf dat verlening nodig heeft Soort verlening Productie van [E] Inrichtingen die geen andere mengvoeders voor herkauwers vervaardigen Toestemming 12 Productie van andere mengvoeders voor herkauwers dan [E] Inrichtingen die [E] vervaardigen Toestemming 12 Gebruik van [E] Bedrijf dat [E] gebruikt Registratie Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder c) 13 Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage IV, Hoofdstuk IV, deel E, onder g) Pagina 10 van 10

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen overeenkomstig levensmiddelen

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0142 NL 01.12.2013 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap

Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap 1.Vlees en verwerkte producten van vlees 1.1. Vlees 1.1.1. Slachthuizen Het slachten en uitslachten

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.4 Toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Kenmerk PCCB/S1/DVO/637117 Datum

Nadere informatie

Regeling dierlijke bijproducten 2008

Regeling dierlijke bijproducten 2008 LNV Regeling dierlijke bijproducten 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit van 11 december 2007, TRCJZ/2007/ 3758, houdende voorschriften over dierlijke bijproducten (Regeling

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Huidige versie 1 Kenmerk PCCB/S1/637117

Nadere informatie

Voorschriften ten aanzien van transportvolgorde, reiniging en desinfectie

Voorschriften ten aanzien van transportvolgorde, reiniging en desinfectie Voorschriften ten aanzien van transportvolgorde, reiniging en desinfectie 1.1 Algemeen Voorafgaand aan de aanvaarding van een transportopdracht dient de deelnemer het reinigingsregime van de nieuwe lading

Nadere informatie

AT-06. Wegtransport. Ver BT-12 v0.12

AT-06. Wegtransport. Ver BT-12 v0.12 AT-06 Ver 2.1 Wegtransport 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 2.0 06/07/2012 2.1 21/10/2016 Reden van revisie Vereenvoudiging van de structuur Actualisatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20198 24 december 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 95104,

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 2. WETTELIJKE BASIS 2.1 Europese regelgeving:

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/01/2012

Gearchiveerd op 09/01/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... TRA 220 Mengvoeders - Inspectie etikettering en verpakking [220] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Referentie PCCB/S3/1227561 Datum 27/01/2015 Huidige versie 2.03.0 Van toepassing

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden Negatieve lijst 3

GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden Negatieve lijst 3 BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden Negatieve lijst 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

Leidraad voor de toepassing van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake dierlijke bijproducten

Leidraad voor de toepassing van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake dierlijke bijproducten Leidraad voor de toepassing van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake dierlijke bijproducten Samengesteld door de eenheid Biologische risico's van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.8 Toelatingsvoorwaarden voor productie-inrichtingen van melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten bestemd als voedermiddelen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Federaal gentschap voor de Veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 14/08/2012

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2010 (OR. en) 10171/10 AGRILEG 64 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 mei 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft: Ontwerp-verordening

Nadere informatie

INSPECTIELIJST. Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

INSPECTIELIJST. Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken INSPECTIELIJST Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contacpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie Medewerker Nummer controleur Regio Bezoekdetails

Nadere informatie

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding

Partie B. Deel B. BC-00 Inleiding Deel B Partie B BC-00 Inleiding asbl vzw Gasthuisstraat 31 31, Rue de l Hôpital B-1000 BRUSSEL B-1000 BRUXELLES T: +32 (0)2 514 01 86 Fax: +32 (0)2 514 05 29 Web: www.ovocom.be HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

7247/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD)

7247/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 maart 200 (28.03) (OR. en) 7247/0 Interinstitutioneel dossier: 2000/0259 (COD) LIMITE AGRILEG 59 CODEC 25 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep veterinaire deskundigen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26837 3 januari 2013 Herplaatsing Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 december 2012, nr. WJZ/12357363,

Nadere informatie

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet de opslag

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/DVO/912984 Datum 16/12/2015

Nadere informatie

BIJLAGE BIJLAGE IV. bij het VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD

BIJLAGE BIJLAGE IV. bij het VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Bijlage IV BIJLAGE Bijlagen II tot en met XV bij titel IV van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen

Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Kunnen alle werkzaamheden

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit van 5 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1185, houdende wijziging (39) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage II) Ruimten voor de be- en verwerking en de opslag van diervoeders en de onmiddellijke omgeving ervan, moeten schoon zijn.

(VO 183/2005 Bijlage II) Ruimten voor de be- en verwerking en de opslag van diervoeders en de onmiddellijke omgeving ervan, moeten schoon zijn. Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers en van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten. Bijlage II.8.4. bij het koninklijk

Nadere informatie

Food Safety and Inspection Service

Food Safety and Inspection Service Veterinary Certificate for Meat Preparations intended for Consignment to the European Community Netherlands Version : Deel I: Gegevens betreffende de zending I.1 Verzender I.2 I.3 Bevoegde centrale autoriteit

Nadere informatie

30.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 198/3

30.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 198/3 30.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 198/3 VERORDENING (EU) Nr. 749/2011 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan Europese Commissie WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE inzake de uitleg van een aantal bepalingen over flexibiliteit in het hygiënepakket Veelgestelde vragen Richtsnoeren voor exploitanten van

Nadere informatie

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13 CODIPLN PLUS Rund 20.06.13 20.06.13 LGEMENE VOORWRDEN Elke deelnemer aan het Generiek Lastenboek Rundvlees, kortweg GLR-systeem verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde regionale, nationale

Nadere informatie

BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE (BCZ) vzw BCZ-CBL Hungaria Building, Vaartkom 31/02.02, 3000 Leuven Tel. 016/30.07.70 Fax. 016/30.07.

BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE (BCZ) vzw BCZ-CBL Hungaria Building, Vaartkom 31/02.02, 3000 Leuven Tel. 016/30.07.70 Fax. 016/30.07. BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE (BCZ) vzw BCZ-CBL Hungaria Building, Vaartkom 31/02.02, 3000 Leuven Tel. 016/30.07.70 Fax. 016/30.07.79 Leuven, 16 mei 2011 NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Nadere informatie

Sectorplan 28 Dierlijk afval

Sectorplan 28 Dierlijk afval Sectorplan 28 Dierlijk afval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Slachtafval, kadavers (waaronder gezelschapsdieren), diermeel 2. Belangrijkste bronnen Slachterijen, veehouders, dierenartsen,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Het TSE-stappenplan 2

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Het TSE-stappenplan 2 NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.7.2010 COM(2010)384 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Het TSE-stappenplan 2 Een beleidsnota betreffende overdraagbare

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Evaluatie diermeel in voeders

Evaluatie diermeel in voeders Evaluatie diermeel in voeders 1999 tot en met 2001 Kwaliteitsreeks nr 87 Maart 2003 Productschap Diervoeder Evaluatie diermeel in voeders 1999 tot en met 2001 Kwaliteitsreeks nr 87 Maart 2003 Productschap

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/81866 4 04.01.2005

Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/81866 4 04.01.2005 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten Sectie TSE & ABP WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 DECEMBER 2005 Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong II, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

Toelichting invullen handelsdocument dierlijke bijproducten

Toelichting invullen handelsdocument dierlijke bijproducten Achtergrond In Bijlage VIII, hoofdstuk III, van verordening (EU) nr. 142/2011 van is een model voor het handelsdocument voor het vervoer van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten opgenomen.

Nadere informatie

03-12-2018 (max 4 jaar na datum goedkeurig)

03-12-2018 (max 4 jaar na datum goedkeurig) CUMELA, Transport en Logistiek MKZ, KVP, AI Pagina: 1 van 6 Opgesteld door: CUMELA En Transport en Logistiek Goedgekeurd door: CUMELA Transport en Logistiek se Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Inspecteur-generaal

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

Versie nr. 4 December 2008. Vragen en antwoorden GMP Wegtransport diervoeders

Versie nr. 4 December 2008. Vragen en antwoorden GMP Wegtransport diervoeders December 2008 GMP + certificatieschema diervoedersector 2006 Vragen en antwoorden GMP Wegtransport diervoeders De GMP + -regeling diervoedersector 2003 is herzien en vervangen door het GMP + certificatieschema

Nadere informatie

17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5

17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5 17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5 VERORDENING (EU) Nr. 744/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 augustus 2012 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees

Nadere informatie

Titel Nummer 1 Datum september 2015

Titel Nummer 1 Datum september 2015 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon - T 0900 0388 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl 21 september 2014 Titel Nummer 1 september 2015 Etikettering en reclame

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25949 17 december 2012 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012, nr. WJZ/12346914, houdende

Nadere informatie

Rundertuberculose. (Boviene tuberculose) Informatie over de ziekte en de procedures van de NVWA voor dierhouders

Rundertuberculose. (Boviene tuberculose) Informatie over de ziekte en de procedures van de NVWA voor dierhouders Rundertuberculose (Boviene tuberculose) Informatie over de ziekte en de procedures van de NVWA voor dierhouders Rundertuberculose bij dieren De tuberculosebacterie Mycobacterium bovis veroorzaakt tuberculose

Nadere informatie

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

Veterinair certificaat voor de invoer in de EU

Veterinair certificaat voor de invoer in de EU Model van het gezondheidscertificaat voor bepaalde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor verzending uit een derde land naar de Europese Unie LAND: United States Veterinair

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 mei 2000 (13.06) (OR. en) 8118/00 LIMITE AGRILEG 74 CODEC 324

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 mei 2000 (13.06) (OR. en) 8118/00 LIMITE AGRILEG 74 CODEC 324 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 mei 2000 (13.06) (OR. en) 8118/00 LIMITE AGRILEG 74 CODEC 324 STAND VAN DE BESPREKINGEN van: de Groep landbouw- en veterinaire deskundigen d.d.: 27/28 april 2000 nr.

Nadere informatie

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van:

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: IB.KR.12 I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: - varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 20.7.2002 L 192/27 RICHTLIJN 2002/60/EG VAN DE RAAD van 27 juni 2002 houdende vaststellingvan specifieke bepalingen voor de bestrijdingvan Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT:

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT: MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/244, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie