RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) op de EER-overeenkomst 12723/07 HD/lg DG E II NL

2 Ontwerp- BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER van tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) op de EER-overeenkomst HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER, Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" te noemen, en met name op artikel 98, 12723/07 HD/lg 1 DG E II NL

3 Overwegende hetgeen volgt: (1) Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit... van het Gemengd Comité van de EER van 1. (2) Thans is hoofdstuk I van bijlage I voor IJsland slechts van toepassing met betrekking tot aquicultuurdieren, aquicultuurproducten en visserijproducten. (3) In lid 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I is vastgesteld dat de in hoofdstuk I van bijlage I vermelde besluiten van toepassing zijn voor IJsland wanneer dat voor het specifieke besluit is vermeld. (4) In lid 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I is in een herziening van hoofdstuk I van bijlage I voor IJsland voorzien. (5) De overeenkomstsluitende partijen hebben de situatie voor IJsland herzien en ertoe besloten dat IJsland de besluiten overneemt waarnaar in hoofdstuk I van bijlage I wordt verwezen, behalve voor de bepalingen die betrekking hebben op levende dieren, andere dan vissen en aquicultuurdieren, en dierlijke producten zoals eicellen, embryo's en sperma. (6) De besluiten waarnaar in hoofdstuk I van bijlage I wordt verwezen zijn voor IJsland van toepassing tenzij met betrekking tot het specifieke besluit wordt vermeld dat dit voor IJsland niet van toepassing is. Daarom moet lid 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I worden gewijzigd. 1 PB L 12723/07 HD/lg 2 DG E II NL

4 (7) Vanwege de specifieke situatie van IJsland betreffende klimaat, aardrijkskundige ligging en aard van de beschikbare grondstoffen, kan het voederen van vismeel aan herkauwers worden aanvaard. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat IJsland geen vlees en beendermeel produceert of invoert. (8) IJsland heeft een overgangsperiode van 18 maanden nodig om volledig te voldoen aan de bepalingen op de gebieden die door de goedkeuring van dit besluit die voor IJsland gaan gelden. (9) Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein, BESLUIT: Artikel 1 Hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt gewijzigd zoals in de bijlage bij dit besluit is gespecificeerd. Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op [...], mits alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden *. * [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten aangegeven.] 12723/07 HD/lg 3 DG E II NL

5 Artikel 3 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie. Gedaan te Brussel, Voor het Gemengd Comité van de EER De voorzitter De secretarissen van het Gemengd Comité van de EER 12723/07 HD/lg 4 DG E II NL

6 BIJLAGE Hoofdstuk I van bijlage I wordt gewijzigd zoals hieronder gespecificeerd: 1) de inleiding wordt als volgt gewijzigd: a) de tekst van lid 2 wordt vervangen door: "De bepalingen van dit hoofdstuk zijn voor IJsland van toepassing, behalve die betreffende levende dieren, andere dan vissen en aquicultuurdieren, en dierlijke producten zoals eicellen, embryo's en sperma. Wanneer een besluit niet of gedeeltelijk voor IJsland van toepassing is, wordt zulks met betrekking tot het specifieke besluit vermeld. Uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit legt IJsland de bepalingen van dit hoofdstuk ten uitvoer op de gebieden die, voorafgaand aan de herziening van dit hoofdstuk bij Besluit nr. van het Gemengd Comité van de EER, niet voor IJsland van toepassing waren. De andere overeenkomstsluitende partijen kunnen voor de handel met IJsland hun regelingen voor het handelsverkeer met derde landen handhaven op gebieden die voor IJsland niet van toepassing waren."; b) de tekst van lid 3, onder c), lid 4D, lid 6, onder c), lid 7, onder c), en lid 8, onder d), wordt door de volgende tekst vervangen: "Dit lid is ook voor IJsland van toepassing op de in lid 2 genoemde gebieden."; 12723/07 HD/lg 1

7 2) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die vallen onder de specifieke besluiten waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 1 (Richtlijn 89/662/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 97/78/EG van de Raad) en 6 (Beschikking 92/438/EEG van de Raad) geschrapt; 3) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die vallen onder de specifieke besluiten waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 2 (Richtlijn 90/425/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 91/496/EEG van de Raad) en 8 (Richtlijn 85/73/EEG van de Raad) vervangen door de zin "Dit besluit is voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar in lid 2 van de inleiding wordt verwezen."; 4) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" ingevoegd in de punten 3 (Richtlijn 89/608/EEG van de Raad) en 9 (Richtlijn 96/93/EG van de Raad); 5) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is voor IJsland niet van toepassing" ingevoegd in punt 10 (Verordening (EG) nr. 998 /2003 van het Europees Parlement en de Raad); 6) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing " in de punten 84 (Beschikking 98/470/EG van de Commissie), 104 (Beschikking 2000/351/EG van de Commissie) en 114 (Beschikking 2003/630/EG van de Commissie) geschrapt; 12723/07 HD/lg 2

8 7) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die onder de specifieke besluiten vallen waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 21 (Beschikking 93/352/EEG van de Commissie), 25 (Beschikking 94/360/EG van de Commissie), 29 (Beschikking 94/641/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 94/958/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 94/971/EG van de Commissie), 87 (Beschikking 2000/25/EG van de Commissie), 88 (Beschikking 2000/208/EG van de Commissie), 106 (Beschikking 2000/571/EG van de Commissie), 111 (Beschikking 2001/812/EG van de Commissie), 113 (Beschikking 2002/349/EG van de Commissie) en 115 (Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie) geschrapt; 8) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die onder de specifieke besluiten vallen waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 2 (Beschikking 91/398/EEG van de Commissie), 3 (Beschikking 91/585/EEG van de Commissie), 4 (Beschikking 91/637/EEG van de Commissie), 5 (Beschikking 91/638/EEG van de Commissie), 6 (Beschikking 92/176/EEG van de Commissie), 8 (Beschikking 92/341/EEG van de Commissie ), 9 (Beschikking 92/373/EEG van de Commissie), 11 (Beschikking 92/432/EEG van de Commissie), 12 (Beschikking 92/486/EEG van de Commissie), 15 (Beschikking 92/563/EEG van de Commissie), 17 (Beschikking 93/14/EEG van de Commissie), 18 (Beschikking 93/70/EEG van de Commissie), 22 (Beschikking 93/444/EEG van de Commissie), 23 (Beschikking 94/338/CE van de Commissie), 24 (Beschikking 94/339/CE van de Commissie), 30 (Beschikking 94/957/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 94/970/EG van de Commissie), 39 (Beschikking 2001/881/EG van de Commissie), 42 (Beschikking 96/105/EG van de Commissie), 46 (Beschikking 2002/459/EG van de Commissie), 116 (Beschikking 2004/253/EG van de Commissie), 117 (Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie), 118 (Beschikking 2004/292/EG van de Commissie) en 119 (Verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie) vervangen door de zin "Dit besluit is ook van toepassing voor IJsland op de gebieden waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding."; 12723/07 HD/lg 3

9 9) in deel 1.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITÉ VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" in punt 1 (Beschikking 98/140/EG van de Commissie) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" geschrapt; 10) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" ingevoegd in de punten 68 (Beschikking 97/794/EG van de Commissie) en 74 (Beschikking 98/139/EG van de Commissie); 11) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd vóór de aanpassing in de punten 121 (Beschikking 2003/803/EG van de Commissie), 122 (Beschikking 2004/301/EG van de Commissie), 123 (Beschikking 2004/595/EG van de Commissie), 124 (Beschikking 2004/824/EG van de Commissie), 125 (Beschikking 2004/839/EG van de Commissie), 126 (Beschikking 2005/91/EG van de Commissie) en 129 (Beschikking 2005/64/EG van de Commissie); 12) in deel 1.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITÉ VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" in de punten 11 (Beschikking 2000/62/EG van de Commissie) en 18 (Beschikking 2004/557/EG van de Commissie) de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd; 13) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar in lid 2 van de inleiding wordt verwezen" ingevoegd in de punten 57 (Beschikking 97/152/EG van de Commissie) en 60 (Beschikking 97/394/EG van de Commissie); 12723/07 HD/lg 4

10 14) in deel 2.1 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1 ((Richtlijn 77/504/EEG van de Raad), 2 (Richtlijn 88/661/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 89/361/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 90/427/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 90/428/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 91/174/EEG van de Raad) en 7 (Richtlijn 96/463/EG van de Raad) en in deel 2.2 in de punten 1 (Beschikking 84/247/EEG van de Commissie), 2 (Beschikking 84/419/EEG van de Commissie), 5 (Richtlijn 87/328/EEG van de Raad), 7 (Beschikking 89/501/EEG van de Commissie), 8 (Beschikking 89/502/EEG van de Commissie), 9 (Beschikking 89/503/EEG van de Commissie), 10 (Beschikking 89/504/EEG van de Commissie), 11 (Beschikking 89/505/EEG van de Commissie), 12 (Beschikking 89/506/EEG van de Commissie), 13 (Beschikking 89/507/EEG van de Commissie), 14 (Richtlijn 90/118/EEG van de Raad), 15 (Richtlijn 90/119/EEG van de Raad), 16 (Beschikking 90/254/EEG van de Commissie), 17 (Beschikking 90/255/EEG van de Commissie), 18 (Beschikking 90/256/EEG van de Commissie), 19 (Beschikking 90/257/EEG van de Commissie), 20 (Beschikking 90/258/EEG van de Commissie), 21 (Beschikking 92/216/EEG van de Commissie), 22 (Beschikking 92/353/EEG van Commissie), 23 (Beschikking 92/354/EEG van de Commissie), 24 (Beschikking 93/623/EEG van de Commissie), 25 (Beschikking 96/78/EG van de Commissie), 26 (Beschikking 96/79/EG van de Commissie) en 30 (Beschikking 2002/8/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 2005/379/EG van de Commissie) en 32 (Beschikking 2006/427/EG van de Commissie); 15) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in de punten 7 (Richtlijn 93/53/EEG van de Raad), 8 (Richtlijn 95/70/EG van de Raad) en 10 (Richtlijn 82/894/EEG van de Raad) in deel 3.1, en in punt 29 (Beschikking 2003/466/EG van de Commissie) in deel 3.2; 12723/07 HD/lg 5

11 16) in deel 3.2 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1a (Richtlijn 2003/85/EG van de Raad), 2 (de Richtlijn 90/423/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 2001/89/EG van de Raad), 4 (Richtlijn 92/35/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 92/40/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 92/66/EEG van de Raad), 9 (Richtlijn 92/119/EEG van de Raad), 9a (Richtlijn 2000/75/EG van de Raad) en 9b (Richtlijn 2002/60/EG van de Raad) in deel 3.1 en de punten 2 (Beschikking 88/397/EEG van de Commissie), 5 (Beschikking 91/42/EEG van de Commissie), 7 (Beschikking 91/666/EEG van de Raad), 8 (Beschikking 93/455/EEG van de Commissie), 9 (Beschikking 93/590/EG van de Commissie), 10 (de Commissie (Beschikking 2001/138/EG van de Commissie), 18 (Beschikking 2001/246/EG van de Commissie), 19 (Beschikking 2001/257/EG van de Commissie), 20 (Beschikking 2001/295/EG van de Commissie), 21 (Beschikking 2001/303/EG van de Commissie), 23 (Beschikking 2002/106/EG van de Commissie), 24 (Beschikking 2002/551/EG van de Commissie), 25 (Beschikking 2002/552/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 2003/422/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 2004/288/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 2005/176/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 2005/393/EG van de Commissie), 35 (Beschikking 2006/393//EG van de Commissie), 36 (Beschikking 2006/416/EG van de Commissie) en 37 (Beschikking 2006/437/EG van de Commissie); 12723/07 HD/lg 6

12 17) in deel 3.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITÉ VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 3 (Beschikking 94/297/EG van de Commissie), 5 (Beschikking 98/176/EG van de Commissie), 9 (Beschikking 1999/246/EG van de Commissie), 18 (Beschikking 2002/526/EG van de Commissie), 20 (Beschikking 2003/135/EG van de Commissie), 22 (Beschikking 2003/362/EG van de Commissie), 24 (Beschikking 2003/435/EG van de Commissie), 25 (Beschikking 2004/402/EG van de Commissie), 26 (Beschikking 2004/431/EG van de Commissie), 27 (Beschikking 2004/435/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 2004/832/EG van de Commissie), 29 (Beschikking 2005/59/EG van de Commissie), 30 (Beschikking 2005/66/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 2005/235/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 2005/362/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 2005/773/EG van de Commissie) en 34 (Beschikking 2006/705/EG van de Commissie); 18) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in punt 5 (Richtlijn 91/67/EEG van de Raad) in deel 4.1 en in de punten 51 (Beschikking 1999/567/EG van de Commissie), 63 (Beschikking 2001/183/EG van de Commissie), 65 (Beschikking 2002/300/EG van de Commissie), 66 (Beschikking 2002/308/EG van de Commissie), 68 (Beschikking 2002/878/EG van de Commissie), 72 (Beschikking 2003/390/EG van de Commissie), 73 (Beschikking 2003/466/EG van de Commissie), en in punt 79 (Beschikking 2004/453/EG van de Commissie) in deel 4.2; 19) in deel 4.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITE VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" geschrapt in de punten 21 (Beschikking 94/722/EG van de Commissie), 55 (Beschikking 2003/634/EG van de Commissie) en 56 (Beschikking 2003/904/EG van de Commissie); 12723/07 HD/lg 7

13 20) in deel 4.2 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1 (Richtlijn 64/432/EEG van de Raad), 2 (Richtlijn 91/68/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 90/426/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 90/539/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 89/556/EEG van de Raad), 7 (Richtlijn 88/407/EEG van de Raad), 8 (Richtlijn 90/429/EEG van de Raad) en 9 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) in deel 4,1 en in de punten 1 (Beschikking 90/208/EEG van de Commissie), 3 (Beschikking 92/339/EEG van de Commissie), 4 (Beschikking 92/340/EEG van de Commissie), 5 (Beschikking 92/381/EEG van de Commissie), 14 (Beschikking 93/52/EEG van de Commissie), 18 (Beschikking 93/152/EG van de Commissie), 21 (Beschikking 95/117/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 95/294/EG van de Commissie), 34 (Beschikking 95/307/EG van de Commissie), 35 (Beschikking 95/329/EG van de Commissie), 36 (Beschikking 95/388/EG van de Commissie), 37 (Beschikking 95/410/EG van de Raad), 40 (Beschikking 95/483/EG van de Commissie), 41 (Beschikking 96/93/EG van de Commissie), 42 (Beschikking 96/94/EG van de Commissie), 43 (Beschikking 96/95/EG van de Commissie), 54 (Beschikking 2000/258/EG van de Raad), 56 (Beschikking 2000/504/EG van de Commissie), 57 (Beschikking 2000/678/EG van de Commissie), 58 (Beschikking 97/262/EG van de Commissie), 59 (Beschikking 97/263/EG van de Commissie), 61 (Beschikking 2001/106/EG van de Commissie), 64 (Beschikking 2001/618/EG van de Commissie), 67 Beschikking van de Commissie 2002/598/EG), 69 (Beschikking 2004/205/EG van de Commissie), 70 (Beschikking 2003/467/EG van de Commissie), 71 (Beschikking 2003/644/EG van de Commissie), 74 (Beschikking 2003/886/EG van de Commissie), 75 (Beschikking 2004/226/EG van de Commissie), 76 (Beschikking 2004/233/EG van de Commissie), 77 (Beschikking 2004/235/EG van de Commissie), 78 (Beschikking van de Commissie /EG 2004/315), 80 (Beschikking 2004/558/EG van de Commissie), 81 (Beschikking 2005/65/EG van de Commissie) en 82 (Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie); 12723/07 HD/lg 8

14 21) in deel 4.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITE VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 4 (Beschikking 88/267/EEG van de Commissie), 27 (Beschikking 94/968/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 95/50/EG van de Commissie), 29 (Beschikking 95/59/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 95/70/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 95/71/EG van de Commissie), 37 (Beschikking 95/210/EG van de Commissie), 40 (Beschikking 96/283/EG van de Commissie), 51 (Beschikking 2001/905/EG van de Commissie) en 57 (Beschikking 2004/835/EG van de Commissie); 22) de zin "De bepalingen van bijlage I, hoofdstuk 6, onder I, onder a), tweede streepje, zijn voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in punt 7 (Richtlijn 92/118/EEG van de Raad) in deel 5.1, en in punt 16 (Richtlijn 92/118/EEG van de Raad) van deel 8.1; 23) de zin "De bepalingen van bijlage I, hoofdstuk 6, zijn voor IJsland van toepassing op voor diervoeding bestemde, verwerkte dierlijke eiwitten van vis. Aangaande voor menselijke voeding bestemde, verwerkte dierlijke eiwitten van vis dient de kwestie in 2000 opnieuw te worden bezien" in punt 15 (Richtlijn 92/118/EEG van de Raad) in deel 6.1 wordt geschrapt; 12723/07 HD/lg 9

15 24) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in de punten 10 (Beschikking 92/92/EEG van de Commissie), 13 (Beschikking 93/51/EEG van de Commissie), 14 (Beschikking 94/140/EG van de Commissie), 17 (Beschikking 93/383/EEG van de Raad), 19 (Beschikking 94/117/EG van de Raad), 20 (Beschikking 94/306/EG van de Commissie), 21 (Beschikking 94/356/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 95/149/EG van de Commissie), 37 (Beschikking 97/757/EG van de Commissie), 39 (Beschikking 98/536/EG van de Commissie), 42 (Beschikking 2002/225/EG van de Commissie), 43 (Beschikking 2002/226/EG van de Commissie) en 47 (Beschikking 2003/774/EG van de Commissie ) in deel 6.2; 25) de volgende wijzigingen vinden plaats bij de aanpassingen in punt 12 (Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad) in deel 7.1: 1) de volgende tekst wordt in de aanpassingstekst B toegevoegd: "IJsland Het Instituut voor Experimentele Pathologie, Universiteit van IJsland Keldur 112 Reykjavik IJsland" 12723/07 HD/lg 10

16 2) de volgende aanpassingen worden ingevoegd: "D. In bijlage IV, punt 2, wordt de volgende bepaling toegevoegd: IJsland kan vismeel aan herkauwers blijven voederen. Het vismeel wordt geproduceerd in verwerkingsbedrijven die uitsluitend van vis afgeleide producten produceren. E. De bepalingen betreffende de uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathie in schapen en geiten in bijlage VII, hoofdstuk A, de leden 2, onder 3), 3, 4, 5 en 6 zijn voor IJsland niet van toepassing. Er mogen echter alleen schapen worden binnengebracht op het bedrijf / de bedrijven waar een volledige vernietiging is ondernomen, mits zij geen VRQ-allel hebben. F. De bepalingen van de hoofdstukken A, B, en D van bijlage VIII die betrekking hebben op de intracommunautaire handel en de uitvoer van levende dieren, en de bepalingen van de hoofdstukken A, B, D, E en H van bijlage IX die de invoer in de Gemeenschap van levende dieren betreffen, zijn niet van toepassing voor IJsland. G. IJsland blijft de invoer uit de Gemeenschap, de EVA-staten en derde landen verbieden van vlees, beendermeel en producten die vlees en beendermeel bevatten."; 12723/07 HD/lg 11

17 26) in deel 7.2 wordt de zin "Dit besluit is ook van toepassing voor IJsland, maar slechts betreffende de verwijdering en de verwerking van visafval, het in de handel brengen ervan en de voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van vissenoorsprong" in punt 7 (Beschikking 92/562/EEG van de Commissie) geschrapt; 27) in deel 8.1 wordt de zin "Dit besluit is ook van toepassing voor IJsland" in punt 4 (Richtlijn 91/67/EEG van de Raad) geschrapt; 28) in deel 8.1 wordt de zin "Dit besluit is niet van toepassing voor IJsland" ingevoegd in de punten 2 (Richtlijn 90/426/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 90/539/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn/89/556/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 88/407/EEG van de Raad), 7 (Richtlijn 90/429/EEG van de Raad), 15 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) en 16, onder a), (Richtlijn 2004/68/EG van de Raad); 29) de zin "Dit besluit is niet van toepassing voor IJsland" wordt ingevoegd in de punten 1 (Richtlijn 91/628/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 88/166/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 91/629/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 91/630/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 98/58/EG van de Raad), 7 (Verordening (EG) nr. 411/98 van de Raad), 8 (Richtlijn 1999/74/EG van de Raad) en 10 (Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad) in deel 9.1, en in de punten 1 (Beschikking 94/96/EG van de Commissie), 2 (Richtlijn 2002/4/EG van de Commissie), 3 (Beschikking 2004/433/EG van de Commissie) en 4 (Beschikking 2006/778/EG van de Commissie) in deel 9.2; 30) in deel 9.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITE VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1 (Beschikking 78/923/EG van de Raad) en 3 (Aanbeveling 89/214/EG van de Commissie) /07 HD/lg 12

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 VERORDENING (EG) Nr. 1492/2004 VAN DE COMMISSIE van 23 augustus 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 1.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 205/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN BESLUIT VAN DE RAAD van 24 juli 2012 betreffende het door de Europese Unie in het Gemengd

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) PUBLIC 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake een standpunt

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 april 205 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 205/0062 (E) 785/5 VISA 04 COMEM 55 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034584/01 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2009 (23.11) (OR. fr) 16333/09 AGRILEG 220 DENLEG 120

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2009 (23.11) (OR. fr) 16333/09 AGRILEG 220 DENLEG 120 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2009 (23.11) (OR. fr) 16333/09 AGRILEG 220 DENLEG 120 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jens Nymand-CHRISTENSEN, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (10.09) (OR. en) 13486/12 DE LEG 81 AGRI 555 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Zittingsdocument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Gemeenschappelijk standpunt Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 19 april 2007 met het

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 januari 2008 (OR. en) 2007/0141 (COD) LEX 871 PE-CONS 3687/1/07 REV 1 ENER 284 CODEC 1295 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 4 september 20 (OR. en) 200/0272 (COD) LEX 20 PE-CO S 25// REV WTO 242 STIS 3 UD 54 CODEC 054 VERORDE I G VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 37/25 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 10 februari 2011 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0142 NL 01.12.2013 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (E) PECHE 84 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0214 (E) 14260/14 STAT 23 FIN 739 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 11 maart 2011 aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 januari 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft:

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0040 (E) 6719/15 CH 8 MI 130 SOC 147 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004

L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004 L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004 VERORDENING (EG) Nr. 1288/2004 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2004 tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen en

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.8.2013 C(2013) 5405 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 21.8.2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6 1. DOEL Deze instructie beschrijft welke controles van toepassing zijn op producten van dierlijke oorsprong en levende dieren met herkomst IJsland, Noorwegen, de Faeröer en Groenland. Onder 4.7 is beschreven

Nadere informatie

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2182/2004 VAN DE RAAD van 6 december 2004 betreffende op

Nadere informatie

In bijlage dezes gaat de ontwerp-verordening die is voortgekomen uit de behandeling door de groep.

In bijlage dezes gaat de ontwerp-verordening die is voortgekomen uit de behandeling door de groep. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 februari 2002 (04.03) (OR. fr) PUBLIC 656/02 Interinstitutioneel dossier: CODEC 2000/02 LIMITE AGRILEG 32 CODEC 237 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 20 maart 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 39 (2003) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 35 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S)

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) Conseil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) 14625/08 LIMITE FISC 138 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 oktober 2004 (OR. en) 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Europees

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 INGEKOMEN DOCUMENT Betreft: monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: TOETREDINGSAKTE, BIJLAGE IV ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9351/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0054 (COD) SOC 193 CODEC 476 VERSLAG van: aan: nr. Comv.: Betreft: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 november 2008 (OR. en) 15311/08 E V 781 MAR 199 MED 76 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 februari 2012 (14.02) (OR. en) 6449/12 ETS 8 COMPET 89 MI 92 EDUC 42

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 februari 2012 (14.02) (OR. en) 6449/12 ETS 8 COMPET 89 MI 92 EDUC 42 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 februari 2012 (14.02) (OR. en) 6449/12 ETS 8 COMPET 89 MI 92 EDUC 42 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 9 februari 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE laatstelijk gewijzigd door Besluit 188/2014 van het Gemengd Comité van 25 september 2014 (PB L 202 van 30 juli

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

L 165/8 Publicatieblad van de Europese Unie 27.6.2007

L 165/8 Publicatieblad van de Europese Unie 27.6.2007 L 165/8 Publicatieblad van de Europese Unie 27.6.2007 VERORDENING (EG) Nr. 727/2007 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 2007 tot wijziging van de bijlagen I, III, VII en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van

Nadere informatie

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juli 2001 (09.07) (OR. it) 10622/01 UEM 71 ECOFIN 193 BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 10.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 329/5 RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie