De HR adviseur als Businesspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De HR adviseur als Businesspartner"

Transcriptie

1 INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Admiraal Helfrichlaan KV Utrecht tel fax web De HR adviseur als Businesspartner Een professionaliseringsprogramma voor interne HR-adviseurs in het MBO onderwijs van beheersen naar ontwikkelen Oktober 2010

2 Inhoud Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde De HR-adviseur als businesspartner... 3 Kerncompetenties van HR-adviseur 4 Professionaliseringsprogramma 4 2. Het programma 'De HR-adviseur als businesspartner' in kort bestek... 6 Bestemd voor 6 Karakteristiek 6 Toelatingsvoorwaarden 6 Groepsomvang 6 Programma 6 Tijd- en studiebelasting 7 Locatie en data 7 Kosten 7 Organisatie 7 Programmamanagement 7 Programmaraad 8 Informatie 8 3. Programma 'De HR-adviseur als businesspartner' nader beschouwd... 9 Integraal professionaliseringsprogramma 9 Het programma 9 Toelichting afzonderlijke programmaonderdelen 11 Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse universiteiten en fungeert sindsdien als brug tussen wetenschappelijk gefundeerde theorie en de praktijk van organisatie- en veranderingsprocessen. Sioo heeft zich ontwikkeld tot 'intellectuele ruimte en professioneel thuis' voor professionals die zich willen ontplooien op het terrein van organisatie- en veranderkunde. Sioo vertegenwoordigt niet één dominante stroming in dit werkveld, maar vindt dat uiteenlopende visies naast elkaar kunnen - en moeten blijven - bestaan. Bij Sioo ontmoeten mensen met een diversiteit aan talenten en achter gronden elkaar. Ze hebben gemeen dat ze serieus willen werken aan de ontwikkeling van hun professionele competenties, ze verschillen echter in rol, positie en ervaring van waaruit ze werken aan veranderings- en vernieuwingsprocessen. 2

3 De HR adviseur als businesspartner in ROC land 1. De HR-adviseur als businesspartner De HR-adviseur heeft als businesspartner van het (lijn)management een cruciale rol bij de ontwikkeling van de organisatie. De ontwikkeling van de organisatie komt voort uit het gegeven dat een ROC midden in de samenleving staat. Zowel op het vlak van het onderwijs als de impliciet maatschappelijke rol in de stad en de regio is de onderwijsorganisatie uiterst zichtbaar en is er voortdurende interactie tussen ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. ROC s krijgen bijvoorbeeld in toenemende mate te maken met: Nieuwe vormen van samenwerking met bedrijven en instellingen. Hogere kwaliteitseisen aan contacten en dienstverlening. Minder uitval en hogere rendementseisen. Nieuwe eisen van efficiëntie en kostenbewustzijn. ICT-ontwikkelingen die leiden tot het ontwikkelen van andere organisatorische concepten. Dit alles leidt tot grote uitdagingen voor en veranderingen in de onderwijs organisatie. Hoewel de recessie veel toedekt, hebben ook ROC s daarnaast te maken met een grijze golf, die de komende jaren zal uitstromen. Een krappe arbeidsmarkt en een toenemende vervangingsvraag door vergrijzing vallen samen. Daarnaast speelt dat een meer professionele organisatie tot aanscherping van eisen aan (potentiële) medewerkers zal leiden, waardoor ROC s vaker een beroep doen op uit zichzelf al veel krappere arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden. Dit alles vraagt meer dan voorheen dat onderwijsorganisaties werken aan goed werkgeverschap en klantoriëntatie door: Arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktcommunicatie. Verbreden en versterken van inzetbaarheid, echte employability van medewerkers. Verdere professionalisering van leidinggevenden. Vraagstukken rond inrichting van de (veranderende) organisatie(processen). Kwaliteit en inrichting van de arbeid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uiteraard bij het (lijn)management. Zij kunnen dit echter niet alleen. De professionele ondersteuning vanuit HR is daarbij noodzakelijk. De klassieke P&O-medewerkers zullen zich moeten ontwikkelen tot een volwaardige HRadviseurs van het (lijn)management en andere stakeholders binnen en buiten de organisatie. Zij worden daarmee businesspartner.

4 Kerncompetenties van HR-adviseur Voor iedere HR-adviseur is de volgende set van kerncompetenties relevant om te kunnen functioneren als businesspartner voor het (lijn)management: Vakinhoudelijk HR-expertise (verder) ontwikkelen en onderhouden. Contextuele kennis ontwikkelen, kennis van de vraagstukken van het (lijn)management en de onderwijs organisatie, zoals wensen vanuit het bestuur en het topmanagement, behoeften van studenten, ouders en werkgevers, inrichting van bedrijfsprocessen en de prestaties van de onderwijsorganisatie; zicht op externe ontwikkelingen rond onderwijsbeleid, de (lokale) afzetmarkt, etc. Verbinden van de vakinhoudelijke expertise met de contextuele kennis en ondersteunen van veranderingsprocessen. Ondersteunen van de ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Pro-actief adviseren en interveniëren. Kunnen denken in mogelijkheden, creatieve oplossingen. Bepalen welke rollen je als HR-adviseur kan en wil spelen en dat expliciteren. Kunnen communiceren op en schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. De specifieke invulling van deze set kan verschillen al naar gelang de lokale situatie. Professionaliseringsprogramma Het professionaliseringsprogramma 'De HR-adviseur als businesspartner' biedt P&O medewerkers bij onderwijsorganisaties de mogelijkheid zich te ontwikkelen richting HRadviseur die 'businesspartner' is. Daartoe heeft de FOCUS groep HRD samen met Sioo (Interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven) een pilot voor een professionaliseringprogramma opgezet. Dit wordt financieel ondersteuning door Prof2010 van de MBO Raad. In dit programma wordt de ontwikkeling van de eigen professionele ambities gekoppeld aan ontwikkeling bij het (lijn)management en de personele en organisatorische vraagstukken in de onderwijs organisatie. Professionele ambities en ontwikkeling van HR adviseurs Ontwikkeling bij de klant van de adviseur Personele en organisatorische vraagstukken en de onderwijsorganisatie

5 In het programma komen deze drie aspecten steeds in hun onderlinge samenhang aan de orde. Daarnaast wordt er ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de verbinding van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Het programma behelst inrichtings- en verandervraagstukken op met betrekking tot: Inrichting van de organisatie. Inrichting van klant c.q. Onderwijsprocessen. Inrichting/kwaliteit van de arbeid. Het programma is een plek waar deelnemers geïnspireerd raken door nieuwe concepten en praktijkvoorbeelden, waar zij ideeën opdoen, hun ervaringen kunnen bespreken, het eigen handelen kunnen onderzoeken en kunnen experimenteren met nieuwe handelingswijzen. Alle deelnemers aan het programma werken aan vergelijkbare vraagstukken in de organisatie context. De HR-adviseur investeert door deelname daardoor in zichzelf, in de eigen organisatie en in HRM.

6 2. Het programma 'De HR-adviseur als businesspartner' in kort bestek Bestemd voor Het programma is bestemd voor interne P&O-medewerkers bij ROC s die zich willen ontwikkelen tot HR-adviseur voor het (lijn)management. Karakteristiek Het programma heeft een doorlooptijd van tien maanden. De start is gepland in februari 2010 en de afronding in november Het programma biedt de deelnemers, vanuit het oriëntatiekader met de centrale elementen Strategie, Arbeidsorganisatie, Personeelbeleid en Leidinggeven, een scala aan leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Zij verbinden de werkpraktijk met actuele concepten, modellen en theorieën en experimenteert vervolgens daarmee. Daarnaast het van hen een tijdsinvestering om literatuur te bestuderen en te werken aan opdrachten ter voorbereiding op de werkateliers. Toelatingsvoorwaarden Voor het programma zijn toelatingsvoorwaarden gesteld om te waarborgen dat de deelnemers het programma effectief kunnen benutten, zodat zij een geschikte partner kunnen zijn voor de andere deelnemers. De voorwaarden zijn als volgt: Minstens vijf jaar werkervaring waarvan tenminste drie in HR. Een HBO/WO vooropleiding of een vergelijkbaar werk- en denkniveau. Een werkplek die voldoende stof en experimenteerruimte biedt voor professionalisering. Ambitie om professioneel te groeien. Voldoende inzicht in en kennis van bedrijfskunde op verschillende functionele gebieden. Voldoende tijd en commitment om het programma te participeren voor de hele doorlooptijd. Een open en reflectieve instelling, de wil om met en van andere deelnemers te leren. Groepsomvang De omvang van de deelnemersgroep varieert van minimaal 12 tot maximaal 18 deelnemers. Programma Het programma start met een intakegesprek met de deelnemer en het programmamanagement van Sioo. Vervolgens vindt er een startbijeenkomst plaats waarbij de deelnemers en hun leidinggevende aanwezig zijn. In deze bijeenkomst presenteren de deelnemers hun leervragen. Daarna wordt via zes werkateliers, vier consultatiebijeenkomsten en twee masterclasses gewerkt aan de leervragen. De rode draad daarbij wordt gevormd door een organisatievraagstuk uit de eigen organisatie,

7 waarmee deelnemers aan de slag gaan en het individuele portfolio. Het programma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst. Tijd- en studiebelasting Een groot deel van het programma werken de deelnemers aan eigen werk. Het programma voorziet in circa 45 dagdelen contacttijd. Van deze 45 dagdelen zijn er 7 geheel buiten werktijd. Daarnaast wordt nog eenzelfde tijdsinvestering gevraagd voor zelfstudie, voorbereiding en documentatie van het porfolio. In totaal gaat het om 360 uur. Locatie en data De leergang vindt plaats in conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. Het programma kent de volgende planning. Intakegesprekken december Startbijeenkomst 2 dagdelen (mo/mi) februari Werkatelier 1 5 dagdelen maart Werkatelier 2 5 dagdelen april Werkatelier 3 5 dagdelen mei Tussengesprekken Werkatelier 4 5 dagdelen Juni Werkatelier 5 5 dagdelen september Werkatelier 6 5 dagdelen oktober Slotbijeenkomst 3 dagdelen november De consultatiebijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld tussen de werkateliers. De masterclasses die worden gehouden tussen de werkateliers 2 en 5 worden nader vastgesteld. Kosten Na aftrek van een financiële bijdrage van door Prof2010 van de MBO Raad zijn de deelnamekosten bij een groepsgrootte van 18 deelnemers voor de ROC per deelnemer, exclusief verblijfkosten in een conferentieoord. Bij minder deelnemers worden de deelname kosten hoger. Sioo is niet BTW-plichtig. Organisatie Sioo draagt zorg voor de uitwerking en coördinatie en bewaakt de continuïteit en kwaliteit van het programma. De programmamanagers begeleiden ook de deelnemers, faciliteren de leercontext en leerprocessen, bereiden de werkateliers voor met docenten en inleiders en bewaken de rode draad van het programma. Programmamanagement Het programmamanagement vanuit Sioo bestaat uit Hennie Dekker-van Brenk en Peter Paul. Kerpel. De secretariële ondersteuning van het programma gebeurt door Petra Zinser.

8 Programmaraad Voor het programma is een programmaraad samengesteld. In deze raad hebben zitting Peter Vrancken (Prof2010), Gisela Lindner (MBO Raad), Adrie Michels (MBO2010/Focusgroep HRD), Henk Achtereekte (MBO 2010/Focusgroep HRD) en Jaap J. Boonstra. Het Sioo-programmamanagement heeft gedurende het programma regelmatig overleg over de voortgang en de resultaten van het programma. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie Dekker-van Brenk ( of Peter Paul Kerpel ( Beiden zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer

9 3. Programma 'De HR-adviseur als businesspartner' nader beschouwd Integraal professionaliseringsprogramma In het programma koppelt u de ontwikkeling van uw eigen professionele ambities aan de ontwikkeling bij uw klantsysteem als HR adviseur en de centrale vraagstukken op het vlak van personeel en organisatie in de ROC-organisatie. De integratie van deze verschillende ontwikkelingstrajecten vindt plaats door te werken met een individueel portfolio en aan een organisatievraagstuk. Tijdens het programma bent u zelf eigenaar van en geeft u zelf sturing aan uw professionele ontwikkeling. Om inzichtelijk te maken wat u wil leren,wat u heeft geleerd en gestructureerd voor te bereiden wat u in het vervolg van het programma en daarna wil leren, werkt u in het programma met een individueel portfolio. Deze portfolio start met het document dat u voor de intake heeft opgesteld. Het portfolio is dus een persoonlijk en doorlopend (digitaal) document waarin u beschrijft wat u kan, waaruit dat blijkt en hoe u zichzelf verder wil ontwikkelen. Na werkatelier 3 voert de programmastaf met iedere deelnemer een tussengesprek. Daarin wordt de opbrengst tot dan toe besproken en maakt u afspraken over de leerroute in de tweede helft van het leertraject. In de slotbijeenkomst presenteren alle deelnemers hun portfolio. Leren en doen zijn nauw met elkaar verweven. Het werken aan uw organisatievraagstuk staat daarom centraal in het programma. Deelnemers uit één ROC of uit verschillende ROC's vormen samen een lerend team. Zij brengen gezamenlijk een organisatievraagstuk in vanuit hun eigen organisatie. Aan dat organisatievraagstuk werkt u gedurende het programma. Nieuwe ervaringen kunt u steeds relateren aan en uitproberen binnen het werken aan het vraagstuk. Omgekeerd kunt u de vragen waar u op stuit bij het werken aan het vraagstuk ook weer inbrengen in het programma. U leert al doende methodisch te werken als businesspartner voor het (lijn)management. (Leer-)ervaringen en resultaten neemt u, mede op basis van de evaluatie van het vraagstuk met de leidinggevende, op in uw portfolio. Het programma Het programma bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen: Een intake over uw professionele ambities, de koppeling daarvan met en ontwikkeling bij het (lijn)management, alsmede de personele en organisatorische vraagstukken in de onderwijsorganisatie. Een startbijeenkomst. Zes werkateliers over het werken binnen de onderwijsorganisatie. Twee vakinhoudelijke masterclasses die ook voor anderen toegankelijk zijn. Vier consultatiebijeenkomsten ter ondersteuning bij uw vraagstukken en ontwikkeling. Een slotbijeenkomst met een afronding aan de hand van uw eigen portfolio.

10 Het schema geeft de activiteiten in hun onderlinge samenhang weer. Individuele voorbereiding, eerste opzet voor individueel portfolio Visie op personele en organisatorische vraagstukken in de ROC organisatie Intake (deelnemer programmamanagement) Werkateliers Consultatie Masterclasses Organisatie- Individueel vraagstuk Portfolio Startbijeenkomst Werkatelier 1 Werkatelier 2 Werkatelier 3 Tussengesprek Werkatelier 4 Werkatelier 5 Werkatelier 6 Evaluatie; Verwerking in Slotbijeenkomst portfolio

11 Toelichting afzonderlijke programmaonderdelen Intake In de intake bespreekt u met het programmamanagement van Sioo of het professionaliseringsprogramma beantwoordt aan wederzijdse verwachtingen en of de randvoorwaarden zijn vervuld voor een goed leerproces, zowel voor u, de HRorganisatie en de collega-deelnemers. Ter voorbereiding op de intakebijeenkomst krijgt u de vraag om na te denken over de leervragen die u (mondeling) in wilt brengen, hoe u tegen de HR-ontwikkeling bij het (lijn)management en de personele en organisatorische vraagstukken in de eigen ROC aankijkt. Na het intakegesprek, ter voorbereiding op de startbijeenkomst, maakt u een eerste opzet voor uw portfolio. Dit document laat zien welke leervragen u in het programma wilt inbrengen, hoe u tegen de HR en ontwikkeling bij het (lijn)management en de personele en organisatorische vraagstukken in uw ROC organisatie aankijkt. Startbijeenkomst Tijdens deze bijeenkomst 'werkt' u de resultaten van de individuele intake 'op' tot een gezamenlijk referentiekader. Deze bijeenkomst kent een aantal inspirerende sprekers rond HRM en bedrijfsvoering en verbinding tussen klanten en diensten. Ook interne gastsprekers/stakeholders die betrokken zijn bij HR-beleid binnen ROC s spelen een rol. De bijeenkomst levert een gedeeld beeld op van het leertraject dat recht doet aan: strategische ambities en ontwikkelingen binnen de ROC organisatie als geheel, de collectieve en individuele leerwensen van de doelgroep in het kader van hun bijdrage aan en rol bij de realisatie van deze ambities. Werkateliers De werkateliers duren steeds twee dagen (vijf dagdelen). De werkateliers zijn themagericht. De thema s worden definitief bepaald door Sioo en de programmaraad na de intakegesprekken, wanneer een helder beeld is verkregen van de leervragen van de deelnemers. Voorbeelden van thema s zijn: Adviseren: Analyseren: Veranderen: Interveniëren: Bewust hanteren van mogelijke rollen, inzicht in adviesproces en fasen, kunnen herkennen van klantsystemen. Waarnemen en benoemen van vraagstukken. Methodisch kunnen verkennen en kiezen van alternatieve veranderstrategieën. Betekenisvol kunnen interveniëren en processen kunnen faciliteren.

12 Inrichten: Ontwerpen en inrichten van organisaties op macro- (organisatie), meso- (proces) en micro-(arbeid) niveau. Strategisch opereren: Aansluiting met de business maken, begrijpen en kunnen hanteren van spanningvelden binnen de organisatie, verdiept inzicht in sturingsprocessen, ontwikkelen van een gezamenlijk, gedragen kader en visie over interne advisering en bijdragen aan klanten, omgaan met macht. Bovenstaande thema s lopen niet per definitie parallel met de indeling in werkateliers. De definitieve indeling en invulling vindt plaats op basis van input van de opdrachtgevers en uit de intakes. De werkmethode in de ateliers is gericht op zelfwerkzaamheid en eigen inbreng. Korte inleidingen gericht op verdieping en verrijking en praktische oefeningen en reflectie wisselen elkaar af. U werkt met eigen casuïstiek, maar ook met aangedragen cases en simulaties, zodat u op een breed spectrum van situaties ervaring op kunt doen met methodisch handelen en uw gedrag in adviessituaties en volop kunt experimenteren met nieuwe en andere mogelijkheden dan de gebruikelijke. Lerende teams De deelnemers uit één ROC of uit verschillende ROC's vormen samen een lerend team, dat vraagstukken uit de leergangen bespreekt en koppelt aan een organisatievraagstuk van de eigen organisatie en de eigen werkpraktijk. Consultatiebijeenkomsten Deelnemers uit verschillende ROC s vormen samen een consultatiegroep (vier tot zes personen) die gedurende het programma vier keer bijeenkomt onder begeleiding van een coach. U maakt, in de werkateliers aangereikte, methodieken toepasbaar voor vraagstukken uit uw werksituatie. Waar nodig brengt de coach aanvullende concepten in. Het gaat hier om het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en reflectie op handelingsroutines. Dit alles met het oog op het verrijken van de positie van HRadviseurs als businesspartners. U leert coaching als methodiek om elkaar te adviseren, maar ook als methode om een leernetwerk binnen uw eigen organisatie te maken. De resultaten verwerkt u in uw portfolio. Masterclasses Twee masterclasses bieden ruimte voor onbevangen gesprekken over passies en ambities van deelnemers en andere betrokkenen. Hierdoor kunt u relationele netwerken bouwen die ook na het programma nog effecten kunnen hebben voor u als HR-adviseur en de ROC HR-organisatie. Dergelijke masterclasses kunnen zich ook richten op een bredere doelgroep binnen de ROC s, opdrachtgever voor de organisatievraag, leidinggevenden, HR-collega s en overige belanghebbenden. Via de masterclasses kan uw directe omgeving actief worden

13 betrokken bij uw leerroute. De onderwerpen voor de masterclasses worden in onderling overleg met de deelnemers vastgesteld. Te denken valt aan: Resultaatgericht werken; werking en invoering. Vitalisering; mogelijkheden en onmogelijkheden. Lokaal samenwerken in allianties en netwerken. Doorbreken van institutionele verlamming. Slotbijeenkomst Het programma eindigt met een slotbijeenkomst van vijf dagdelen waarin uw uw portfolio presenteert aan uwn leidinggevende en genodigden (klanten, collega s, etc). Dit heeft vier doelen: Laten zien wat u geleerd heeft en wat de waarde daarvan is. Gestructureerd voorbereiden van wat u in het vervolg van het programma (en daarna) wil leren. Laten zien wat u concreet in de werksetting met de opbrengst van de leergang gaat doen. Laten zien wat de voordelen, de winst van het traject is voor de klant. Bij deze presentaties en professionele verantwoording geven u en uw mededeelnemers feedback op het inhoudelijke resultaat (wat het onderhanden werk tijdens het programma heeft opgeleverd). Ook geeft u feedback op de relationele en professionele ontwikkeling die u waarneemt bij collega-deelnemers (wat u zichtbaar in gedrag ziet veranderen) en met betrekking tot de professionalisering van de HR component binnen de onderwijsorganisatie als geheel. van leegte naar ruimte

De HRM-adviseur als partner in business in decentrale overheidsorganisaties

De HRM-adviseur als partner in business in decentrale overheidsorganisaties INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE De HRM-adviseur als partner in business in decentrale overheidsorganisaties Een professionaliseringsprogramma van het A+O fonds en Sioo voor

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrech Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering HRM-

Nadere informatie

Effectief veranderen en ontwikkelen in een gemeentelijke context. Een professionaliseringsprogramma van het A+O fonds Gemeenten en

Effectief veranderen en ontwikkelen in een gemeentelijke context. Een professionaliseringsprogramma van het A+O fonds Gemeenten en INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Effectief veranderen en ontwikkelen in een gemeentelijke context Een professionaliseringsprogramma van het A+O fonds Gemeenten en Sioo voor

Nadere informatie

Veranderen & Organiseren in Gemeenten. Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in gemeentelijke context

Veranderen & Organiseren in Gemeenten. Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in gemeentelijke context INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Veranderen & Organiseren in Gemeenten V&OG Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in gemeentelijke context Een professionaliseringsprogramma

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

Veranderen en organiseren in gemeenten (V&OG)

Veranderen en organiseren in gemeenten (V&OG) Professionaliseringsprogramma Veranderen en organiseren in gemeenten (V&OG) Een praktijkgericht programma voor ervaren (lijn)managers, adviseurs, project en programmamanagers Zesde editie, januari 2016

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Veranderen en organiseren in gemeenten (V&OG)

Veranderen en organiseren in gemeenten (V&OG) Professionaliseringsprogramma Veranderen en organiseren in gemeenten (V&OG) Een praktijkgericht programma voor ervaren (lijn)managers, senior adviseurs, project en programmamanagers Vijfde editie, maart

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Essentials in Consulting and Change

Essentials in Consulting and Change Essentials in Consulting and Change Welbewust adviseren in veranderprocessen Bij veel professionals groeit gaandeweg de behoefte aan meer fundament onder hun advieswerk. Zij willen hun adviesvaardigheden

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren

Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren We richten ons op verbeter- en verandervraagstukken waar mens, proces en techniek centraal staan Onze naam verwijst naar een paradoxale

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Consulting Program & Community

Consulting Program & Community Consulting Program & Community Uitdagende professionaliseringsslag voor adviseurs en veranderaars met ambitie Samenvatting Informatie over het kernprogramma Informatie over de drie profielen Alumni met

Nadere informatie

DE GRENZEN VAN VERANDERING.

DE GRENZEN VAN VERANDERING. DE GRENZEN VAN VERANDERING. Een Masterclass over identiteit en verandering in gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris. Veranderingsprocessen in gemeenten gaan moeizaam en slagen vaak maar ten dele.

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

St!R profiel teamcoach

St!R profiel teamcoach St!R profiel teamcoach In dit beroepsprofiel wordt beschreven wat een teamcoach doet en zal doen in het licht van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Ingedeeld in vaardigheden en in ondersteunende

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap Meesterschap in Vakmanschap De Galan Groep Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn Tel.: 035 69 48 000, Fax.: 035 69 48 200 E-mail: office@galangroep.nl 1 Herwaardering van het meesterschap in moderne

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs Werkplaats Groeien in ambacht Voor Trainers Adviseurs De werkplaats Deze werkplaats is bedoeld voor trainers en adviseurs die zich willen buigen over beroepsvraagstukken. De aangeboden aanpak biedt een

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Succesvol Besturen van Wooncorporaties (SBW)

Succesvol Besturen van Wooncorporaties (SBW) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Succesvol Besturen van Wooncorporaties (SBW) Een professionaliseringstraject gericht op het ontwikkelen van betekenisvol en effectief leiderschap

Nadere informatie

Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen

Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen Werken in het Westen Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen HRM ers als wegbereiders van de Gemeente als partner in de netwerksamenleving Foto: blog.eventish.com Er is op dit moment een mega-transitie

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

VO Management & Innovatie in de zorg

VO Management & Innovatie in de zorg Leren maakt zorg beter VO Management & Innovatie in de zorg VO Management & Innovatie in de zorg De zorgsector is in rap tempo aan het veranderen. Wil je als manager, leidinggevende, projectleider of adviseur

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie