Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005"

Transcriptie

1 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies (Hans Kars) oktober 2004

2 De kunst van het gebiedsgerichte werken Het gebiedsgerichte werken in steden en wijken is een vak geworden. Het vak kent twee kanten: de individuele professionaliteit en betrokkenheid van de professional én de organisatorische en bestuurlijke context waarin hij of zij moet werken. Het vak als een kunst beoefenen betekent dat professionals en hun organisaties op een creatieve en pro actieve manier hun werk verrichten. blooming biedt samen met Hans Hoogvorst en Hans Kars langs bovengenoemde lijnen een tweetal vernieuwde leergangen aan. De eerste leergang gaat op basis van open inschrijving, de tweede leergang is in company met verschillende steden. In de eerste leergang ligt de nadruk op de persoonlijke, beroepsmatige ontwikkeling van de professional. In de tweede leergang besteden we meer aandacht aan specifieke organisatievraagstukken met betrekking tot het gebiedsgerichte werken in de deelnemende steden. Het verschil tussen beide leergangen komt vooral tot uitdrukking in de individuele dan wel organisatorische focus, de theoretische onderdelen zijn in hoofdlijnen hetzelfde. In deze brochure beschrijven we de leergang op basis van open inschrijving. Een aparte brochure over de tweede leergang kunt u opvragen bij het secretariaat. Werken aan vraagstukken in wijken: professioneel en betrokken Het oplossen van urgente gebiedsgerichte vraagstukken in wijken stelt hoge eisen aan het werk van professionals. In het spanningsveld van politiek, eigen organisatie en bewoners, dienen ze hun weg te vinden en resultaten te boeken. Voor de professional is daarbij het effectief begeleiden van samenwerkingsprocessen belangrijk. Het vraagt om professionaliteit en betrokkenheid. Professionaliteit bestaat uit kennis over het gebied en haar vraagstukken, het toepassen van methoden en instrumenten, het managen van processen, zelfinzicht en persoonlijke vaardigheden. Kortom kennis, analytisch vermogen en het beschikken over vaardigheden. Betrokkenheid betekent commitment met het werk, de bewoners, de wijk en hun vraagstukken. Het gaat hier om motivatie, toewijding, omgaan met mensen en empatisch vermogen. In de hectische dagelijkse praktijk is het moeilijk om tot systematisch reflecteren en leren te komen. De kern van professionaliseren is echter het 2

3 vermogen om te blijven onderzoeken en leren. Met deze leergang bieden we u de gelegenheid deze professionaliseringsslag te maken en te werken aan uw professionaliteit én betrokkenheid. 3

4 Doel van de leergang Doel van de leergang is: - Deelnemers verwerven kennis en inzicht op die terreinen die voor de ontwikkeling en het beheer van steden en wijken van belang zijn. - Deelnemers ontwikkelen een persoonlijke visie en eigen stijl op de vernieuwing en het beheer van steden en wijken, en weten welke voorwaarden nodig zijn om deze eigen visie te vertalen in een succesvolle aanpak. - Deelnemers ontwikkelen en krijgen instrumenten en vaardigheden om richting te geven aan gebiedsgerichte samenwerkingsprocessen. - Deelnemers hebben een realistisch beeld van hun eigen functioneren en hebben hun beroepsmatig functioneren verbeterd. Voor wie is de leergang Met deze leergang richten we ons op: - Mensen die beroepsmatig met projecten en processen in wijken werken of in de nabije toekomst een dergelijke functie ambiëren. - Mensen die hun competenties willen versterken en eraan toe zijn de tijd te nemen en te reflecteren op eigen functioneren en daarmee ruimte te maken voor nieuwe inzichten en te ontdekken dat het ook anders kan! - Mensen die de uitdaging van gebiedsgericht werken met hernieuwde kracht en vooral ook met meer plezier willen oppakken. - Mensen die zich verder willen professionaliseren en daarmee bijdragen aan het resultaat van een gebiedsgerichte aanpak. - Mensen die willen investeren in de ander, maar nu vooral ook in zichzelf en de eigen loopbaan. Wij denken onder andere aan functies als: wijkmanagers, wijk - en beheercoördinatoren, hoofden wijkzaken, rayonmanagers, gebieds- en procesmanagers, en coördinatoren Stedelijke Vernieuwing en Grote Stedenbeleid. Deze mensen zijn werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties en overige maatschappelijke instellingen. 4

5 Methodische aanpak De manier waarop de leergang in methodische zin is uitgewerkt, is sterk bepalend voor het resultaat. De kwaliteit van het resultaat versterken we door: - de persoonlijke, beroepsmatige ontwikkeling centraal te stellen. We reflecteren op ieders persoonlijk functioneren. Inzicht in eigen functioneren vormt de basis waar vanuit gewerkt kan worden aan het verbeteren van het beroepsmatig functioneren. Tevens werken we aan een persoonlijke visie op de vernieuwing en het beheer van wijken. Deze visie vormt het vertrekpunt voor kwaliteit en resultaat in het gebiedsgerichte werken. - theorie én praktijk aan te bieden. Achterliggende gedachte is dat bij het oplossen van vraagstukken een goede verbinding tussen denken en doen cruciaal is. De theorie wordt gegeven door docenten die hun sporen hebben verdiend in het werkveld. De praktijkvoorbeelden gaan over concrete vraagstukken in wijken en steden, die worden ingebracht door zowel externe mensen uit de praktijk als de deelnemers zelf. - instrumenten én vaardigheden aan te reiken. Het oefenen van instrumenten én het trainen van persoonlijke vaardigheden ondersteunt de professional in zijn werk. Instrumenten hebben met name betrekking op onderzoek, analyse en sturingsvraagstukken. Persoonlijke vaardigheden zijn gericht op communicatie, samenwerken en interventies plegen. - leervragen te inventariseren tijdens een intake. Op basis van deze leervragen stellen de deelnemers een persoonlijk leerplan op. Gedurende de leergang werken de deelnemers aan dit leerplan en aan het eind presenteren ze de resultaten. Voor een goede inbedding van het leertraject in de organisatie wordt de opdrachtgever zowel vooraf als achteraf betrokken. Ook bestaat de mogelijkheid om deelnemers persoonlijk te coachen in hun functioneren. Opzet van de leergang De leergang is een modulair uitgewerkt leertraject bestaande uit acht modulen. Elke module beslaat 4 dagdelen. De modulen worden in principe gehouden op maandag en dinsdag. De modulen beginnen om en eindigen de volgende dag om Elke module behandelt een thema binnen het gebiedsgerichte werken. De modulen bestaan uit de volgende onderdelen: inzicht in de materie, oefenen van instrumenten en vaardigheden, en werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarbij koppelen we veelvuldig terug naar de eigen praktijk. 5

6 6

7 In grote lijnen ziet de opbouw van de het leertraject er als volgt uit: - Module 1 vormt de aftrap en staat in het teken van kennismaken en verkennen. - Module 2 en 3 staat de analyse van de omgeving centraal, zowel inhoudelijk (wat speelt er in de stad?), als wat betreft de relevante partijen (wie spelen een rol?). We reiken instrumenten aan om deze analyse te kunnen uitvoeren en effectief met deze informatie om te gaan. Tevens werken we aan een persoonlijke visie en eigen stijl op de eigen stad en haar partijen. - In module 4 vormt de deelnemer het vertrekpunt. Vanuit de persoonlijke visie op de stad wordt gekeken naar wat ieder zou willen en kunnen bijdragen. We reflecteren op ieders persoonlijk, beroepsmatig functioneren, brengen een ontwikkelingsperspectief in beeld en werken aan ieders vaardigheden om de eigen positie te versterken. - Modulen 5, 6 en 7 staan in het teken van het effectief uitvoering geven aan het gebiedsgerichte werken: de inbedding van het gebiedsgerichte werken in de eigen organisatie (module 5), het regisseren van processen (module 6) en het planmatig werken aan de wijk (module 7). We werken aan ieders vaardigheden, waarbij de eigen praktijk en leerdoelen het vertrekpunt vormen. - Module 8 vormt de afronding. De resultaten worden gepresenteerd en er is een specifieke eindopdracht. Onderstaand geven we u een overzicht van de modulen (wijzigingen voorbehouden): Module Datum 1. Kick off Week 2: 10 en 11 januari Vraagstukken in stad en wijk Week 5: 31 januari en 1 februari Partijen en hun perspectief Week 9: 28 februari en 1 maart Positie binnen het veld Week 12: 21en 22 maart De organisatie van het gebiedsgericht Week 16: 18 en 19 april 2005 werken 6. De kunst van het laveren Week 19: 17 en 18 mei Planmatig werken aan de wijk Week 23: 6 en 7 juni Presentatie Week 26: 27 en 28 juni

8 8

9 Module 1: Kick off Module 1 staat in het teken van kennismaken en verkennen. De eerste module omvat de volgende onderdelen: Toelichting op het programma De inhoud van de 8 modules en het werken aan het eigen leerplan worden nader toegelicht. Presentatie deelnemers Deelnemers presenteren hun persoonlijk leerplan aan de groep. De verbeelding van gebiedsgericht werken Belangrijke thema s uit de praktijk van de deelnemers worden geïnventariseerd en verbeeld. Thema: de context van het gebiedsgericht werken Er wordt een inleiding gehouden over de geschiedenis van het gebiedsgerichte werken en over huidige maatschappelijke trends die van invloed zijn op de ontwikkeling en het beheer van steden en wijken. Docent: prof.dr. Jack Burgers (Hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken, Erasmus Universiteit Rotterdam) Werken aan persoonlijke ontwikkeling Op basis van het behandelde thema werken de deelnemers aan een eigen persoonlijke visie op de ontwikkeling van het gebiedsgerichte werken en de behandelde trends. 9

10 10

11 Module 2: Vraagstukken in stad en wijk Module 2 gaat in op de inhoudelijke vraagstukken die spelen in de stad. De tweede module omvat de volgende onderdelen: Thema: de stadswijk Wie wonen er in de wijken in de steden, hoe gaan we met elkaar om, wat zijn de vraagstukken die er spelen en hoe kunnen die worden opgelost? Deze aspecten zullen worden toegelicht en samen met de deelnemers verder worden uitgewerkt. Docenten: Arnold Reijndorp en Joke van der Zwaard (zelfstandig onderzoekers) Instrumenten en vaardigheden Methoden en instrumenten om analyses en visies te maken worden behandeld, zoals het maken van een omgevingsanalyse, scenarioplanning en wijkbranding. Voorbeeld uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers vertelt uit de eigen praktijk over een vraagstuk dat speelt in een wijk en welke methoden gebruikt zijn om dat vraagstuk te analyseren. Het vertellen van verhalen De betekenis van het vertellen van buurtverhalen wordt toegelicht. Deelnemers leren om verhalen op te halen en om zelf verhalen te vertellen. 11

12 Werken aan persoonlijke ontwikkeling Op basis van het thema wordt door de deelnemers gewerkt aan hun eigen visie op de vraagstukken die spelen in wijken. 12

13 Module 3: Partijen en hun perspectief Module 3 behandelt de relevante partijen, de samenwerking tussen deze partijen en de participatie van bewoners en gebruikers. De derde module omvat de volgende onderdelen: Thema: partijen en hun perspectief Wie zijn de betrokken partijen in het gebiedsgerichte werken en vanuit welk perspectief opereren zij? Welke vormen van participatie van bewoners bestaan er? Wat zijn de instrumenten en methoden waarmee de rol en positie van de partijen kan worden geanalyseerd? Deze verschillende aspecten zullen in deze module worden toegelicht en uitgewerkt. Docent: drs. Robbert Masselink MBA (Keynote organisatieadvies) Instrumenten en vaardigheden Er worden instrumenten en methoden aangereikt, zoals het maken van een krachtenveldanalyse en het werken met participatiemethoden. Voorbeeld uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers vertelt vanuit de eigen praktijk over de deelname van partijen in het gebiedsgerichte werken en de participatie van bewoners. Werken aan persoonlijke ontwikkeling De deelnemers werken aan hun eigen visie op de inzet en deelname van partijen in het gebiedsgerichte werken en de participatie van bewoners. 13

14 14

15 Module 4: Positie binnen het veld In module 4 staat de gebiedswerker centraal; zijn of haar positie in het krachtenveld en de competenties die nodig zijn om het werk professioneel en betrokken te kunnen verrichten. De vierde module omvat de volgende onderdelen: Thema: de gebiedswerker en zijn/haar omgeving Hoe ziet de omgeving van de gebiedswerker er uit. In welke omgeving opereert hij/of zij? Hoe kan hij/of zij effectief functioneren? Wat zijn de mogelijkheden en wat de valkuilen? Over welke competenties moeten gebiedswerkers beschikken? Docent: HRM deskundige Instrumenten en vaardigheden Er worden diverse vaardigheden aangereikt zoals dramadriehoek, het effectief interventies plegen (positie innemen, invloed uitoefenen en kaders stellen) en conflicthantering. Werken aan persoonlijke ontwikkeling De deelnemers werken aan het eigen leerplan. Ze reflecteren en maken een visie op hun eigen persoonlijk functioneren. 15

16 16

17 Module 5: De organisatie van het gebiedsgerichte werken In module 5 staat de inbedding van het gebiedsgerichte werken in de eigen organisatie centraal. De vijfde module bestaat uit de volgende onderdelen: Thema: de gebiedsgerichte organisatie De gebiedsgerichte organisatie heeft in de praktijk zeer veel verschillende vormen gekregen. De voor en nadelen van deze verschillende organisatievormen, de daarbij behorende besturingsvraagstukken en het gedrag en de stijl van de organisatievorm worden daarbij toegelicht. Docent: een gemeentesecretaris van een middelgrote gemeente of een directeur van een gemeentelijke dienst. Instrumenten en vaardigheden Er wordt geoefend in het maken van een gebiedsgerichte organisatiestructuur (organisatievorm, besturing, functies, verantwoordelijkheden/ bevoegdheden) en gewerkt met teambuilding. Voorbeelden uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers vertelt over de organisatiestructuur uit de eigen praktijk. Werken aan persoonlijke ontwikkeling De deelnemers werken individueel aan hun aanpak van het organisatievraagstuk en de inbedding van het gebiedsgericht werken. 17

18 Module 6: De kunst van het laveren Module 6 staat in het teken van het regisseren en begeleiden van samenwerkingsprocessen. De zesde module omvat de volgende onderdelen: Thema: procesmanagement Het begeleiden en managen van samenwerkingsprocessen is een van de kernactiviteiten van de professional. In deze module worden de verschillende aspecten van procesmanagement toegelicht. Docent: prof.mr.dr. Hans de Bruijn (hoogleraar Organisatie en Management, TU Delft) Instrumenten en vaardigheden Er worden instrumenten en vaardigheden aangereikt om processen te analyseren en te begeleiden. Voorbeelden uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers geeft uit de eigen praktijk een voorbeeld van procesmanagement. Werken aan persoonlijke ontwikkeling Door de deelnemers wordt individueel gewerkt aan hun inrichting en aanpak van samenwerkingsprocessen in de wijken. 18

19 Module 7: Planmatig werken aan de wijk Module 7 staat in het teken van de aanpak en organisatie van projecten en programma s. De zevende module omvat de volgende onderdelen: Thema: gebiedsprogrammering en projectmanagement De verschillende aspecten van projectmatig creëren en programmeren worden nader toegelicht Docent: Paul Roks (Kern Konsult) Instrumenten en vaardigheden De methode van projectmatig creëren en programmameren wordt aangereikt. Aan de hand van opdrachten wordt hiermee door de deelnemers geoefend. Voorbeelden uit de praktijk Door een externe gast of een van de deelnemers wordt uit de eigen praktijk een project of programma toegelicht. 19

20 Werken aan persoonlijke ontwikkeling Door de deelnemers wordt individueel gewerkt aan hun eigen aanpak van projectmatig creëren. 20

21 Module 8: Presentatie Module 8 omvat de afronding van de leergang. De laatste module omvat de volgende onderdelen: Presentatie cursisten De deelnemers presenteren de resultaten met betrekking tot de leerdoelen en het leerplan. Het geheim van De deelnemers gaan een geheime, spannende en aantrekkelijke eindopdracht uitvoeren. 21

22 Ontwikkeling en begeleiding De leergang is ontwikkeld door Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen (blooming), Hans Kars (Kars Advies) en Hans Hoogvorst (H/Kwadraat). Zij begeleiden het programma, geven de vaardigheidstrainingen en verzorgen de coaching. Met het Landelijk Platform Buurt- en Wijkbeheer zijn we in overleg om de afstemming op de praktijk te optimaliseren. Kosten De kosten van de leergang bedragen 4.950,00 inclusief lesmateriaal. Verblijfkosten komen daarbij en bedragen ongeveer 165,00 per module. Intake Er worden 12 tot 15 deelnemers toegelaten. Met elke potentiële deelnemer vindt een intakegesprek plaats, waarin gesproken wordt over leerbehoefte en leerdoelen. Op basis van de intake wordt wederzijds besloten tot definitieve deelname. Informatie en inschrijving Voor de inschrijving kunt u terecht bij het secretariaat of via de website van blooming. blooming secretariaat Stad-Platteland Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met een van de begeleiders: Rienk van Wingerden telefoon: , Peter van Zutphen telefoon: , Hans Hoogvorst 22

23 telefoon: , Hans Kars telefoon: , 23

LEERGANG VOOR GEVORDERDEN MEERDAAGS

LEERGANG VOOR GEVORDERDEN MEERDAAGS LEERGANG VOOR GEVORDERDEN MEERDAAGS Inleiding Wijkmanagers, wijkcoördinatoren, gebieds- en procesmanagers staan aan de frontlijn van de ontwikkelingen. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op hun kennis

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg

Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Bewust en strategisch kunnen interveniëren in het netwerk van palliatieve zorg; dat is het doel van de Leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Even afgezien van de term, daar valt op af te dingen: het

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

Leven Lang Leren voor professionals

Leven Lang Leren voor professionals Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 Metropool Metropool 2013 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 ROI - Opleiding, Coaching en Advies voor de Publieke sector Herengracht 23 2511 EG

Nadere informatie

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS CPM-Academy voor organisatieontwikkeling LEERGANG 2016-2017 Powered by: CPM-Academy voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR-PROFESSIONALS

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties In zes blokken van twee dagen en een blok van drie dagen kunnen deelnemers leren om zelfstandig organisatieopstellingen

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind deelnemersinformatie Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind Joke van der Meer Petri Embregts Lex Hendriks Colofon Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Joke van der Meer (docent

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrech Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering HRM-

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie