Aanvraagformulier voor de primaire productie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier voor de primaire productie"

Transcriptie

1 Page 1/8 Naam van de onderneming (indien van toepassing): Naam en voornaam bedrijfsleider : de aanvrager Aanvraagformulier voor de primaire productie. Telefoonnummer: Faxnummer: GSM Nummer Correspondentieadres Straat en nummer Postcode en plaats Juridische vorm: N GLB Verzamelaanvraag : (Vlaanderen Exploitatienummer) N erkenning Erkend gebruiker : BESLAGNUMMER 1 : BTW Nummer: BE N Fytolicentie : (verplicht vanaf 25/11/2015) KlopNummer (Varkens): Adres van de vestigingseenheid 2 : Vestigingseenheidsnummer (VEN) 3 : Straat en nummer : Postcode en plaats : Te controleren site 4 : Controlepuntnummer: Straat en nummer : Postcode en plaats : Lid van een federatie Ja / Neen Aansluiting bij een ander kwaliteitssysteem Ja / Neen Indien JA, welke type, geldigheid: Indien JA, Welke: IKM BIO: Contrôle-organisme : Ik verklaar dat mijn aanvraag correct en volledig te hebben ingevuld en kennis van het document Prijslijst Primaire Productie Vinçotte AgriFood van toepassing te hebben genomen. Datum : Handtekening : 1 Indien meerdere VEN of beslagen, gelieve meerdere exemplaren van dit formulier in te vullen 2 Indien verschillend van het correspondentieadres 3 Indien meerdere VEN of beslagen, gelieve meerdere exemplaren van dit formulier in te vullen 4 Indien verschillend van de andere adressen v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

2 Page 2/8 Bijlage 1: Aanvraag betreffende de plantaardige activiteiten G-040 Module A IPM en of VegaplanStandaard Lastenboeken Aanvraag ( * ) Autocontrolesectorgids voor de Primaire Productie G-040 Module A (VEGAPLAN) Vegaplan Standaard (vroegere IKKB) (**) De landbouwer is akkoord dat de certificatiegegevens ingebracht worden in de Vegaplandatabank voor de facturatie van het gebruiksrecht. Certificatiestatus G-040 Module A raadpleegbaar door afnemers? (**) GlobalGAP Integrated Farm Assurance : Groenten en fruit(**) IPM buiten Standaard Vegaplan (**) ( * ) Gelieve te omcircelen welke domeinen uw aanvraag betreft en de andere te doorstrepen. (**) Raadpleegbaarheid certificatie status in database verplicht Gelieve de hieronder al de gerealiseerde en gewenste activiteiten van uw bedrijf aan te duiden. Productgroepen (***) Code Code Aanwezig (***) (***) (*) Gevraagd (**) Aardappelen zonder of met stockage A A s Plantgoed/Pootgoed van aardappelen met of zonder Fytosanitair paspoort P P (FP) Bereiding van aardappelen ihkv primaire productie Onmiddellijke verpakking van aardappelen ikv primaire productie Groenten versmarkt, beschutte teelt / openluchtteelt A Bew A Verp G vm b G vm o Industriegroenten, akkerbouwmatig / intensief IG a IG i Kleinfruit (incl noten en gedroogde vruchten)/ Kiemgroenten KF G vm K Hardfruit (incl. steenfruit) Granen, olie- en proteïnehoudende gewassen zonder en met stockage GOEG GOEGs Granen, olie- en eiwithoudende gewassen bestemd voor de biobrandstoffen / vloeibare biomassa industrie Onrijpe granen en bijhorende producten HF GOEG b og bp Suikerbieten of SB bestemd voor de biobrandstoffen/vloeibare biomassa B Bb Cichorei Hop zonder of met stockage H Hs Directe verkoop aan de consument (Fruit, Akkerbouwgewassen Aardappelen, Groenten) C VF VA Zaaizaad en nevenproducten met of zonder Fytosanitair paspoort Z Z (FP) Tabak zonder of met stockage T T s Ander Plantgoed en Vermeerderingsmat. met of zonder Fytosanitair pasprt APV APV (FP) ( * ) Gelieve aan te kruisen welke domeinen uw aanvraag betreft. Voor de aanvragen G-040 Module A en IPM, dienen ALLE plantaardige activiteiten aanwezig op uw bedrijf aangegeven te worden op dit formulier. (**) Voor Vegaplan Standaard kan u de te certifiëren activiteiten kiezen. (***) Gelieve te doorstrepen wat niet van toepassing is en te omcirkelen wat wel van toepassing is. VG Besluit van de aanvraag Pre-audit JA/NEEN Datum: Naam: Handtekening bedrijfsleider: In te vullen na akkoord met de Prijslijst Primaire Productie Vinçotte AgriFood Geplande auditduur: 2 uren Type audit(s): Voorziene auditdatum: v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

3 Page 3/8 Bijlage 2: Aanvraag betreffende de ruwvoederactiviteiten Vegaplan Standaard, G-040 Module B en of IPM Lastenboeken Aanvraag ( * ) Autocontrolesectorgids voor de Primaire Productie G-040 Module B (VEGAPLAN) Vegaplan Standaard (vroegere IKKB) (**) IPM dierlijk (ruwvoeder + akkerbouwgewassen) buiten de VegaplanStandaard (**) Verplicht in Vlaanderen Nog niet van toepassing in Wallonïe De landbouwer is akkoord dat de certificatiegegevens ingebracht worden in de Vegaplandatabank voor de facturatie van het gebruiksrecht. Certificatiestatus G-040 Module B raadpleegbaar door afnemers? ( * ) Gelieve te omcirkelen welke domeinen uw aanvraag betreft en de andere te doorstrepen. (**) Raadpleegbaarheid certificatie status in database verplicht Gelieve de hieronder al de gerealiseerde en gewenste activiteiten van uw bedrijf aan te duiden. Productgroepen (***) Code (***) Aanwezig (*) Gevraagd (**) Ruwvoeder: R Grasland droogvoeder (hooi) Weide- en raaigras (inkuil en voordroogkuil) Kuilmaïs Voederbieten Alle andere gewassen als voeder voor dieren R h R v KM VB AG ( * ) Gelieve aan te kruisen welke domeinen uw aanvraag betreft. Voor de aanvragen G-040 Module B en IPM, dienen ALLE plantaardige activiteiten aanwezig op uw bedrijf aangegeven te worden op dit formulier. (**) Voor Standaard Vegaplan kan u de te certifiëren activiteiten kiezen. (***) Gelieve te doorstrepen wat niet van toepassing is en te omcirkelen wat wel van toepassing is. Besluit van de aanvraag Pre-audit JA/NEEN Datum: Naam: Handtekening bedrijfsleider: In te vullen na akkoord met de Prijslijst Primaire Productie Vinçotte AgriFood Geplande auditduur: 0.25 uren Type audit(s): Voorziene auditdatum: v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

4 Page 4/8 Bijlage 3 : Aanvraag betreffende de dierlijke activiteiten G-040 Module C Lastenboeken Aanvraag ( * ) Autocontrolesectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-040 Module C) (CODIPLAN) De landbouwer is akkoord dat de certificatiegegevens ingebracht worden in de Codiplandatabank voor de facturatie van het gebruiksrecht. Certificatiestatus G-040 Module C raadpleegbaar door afnemers? CODIPLAN PLUS Rund (GLR) (**) CODIPLAN PLUS VARKENS(**) ( * ) Gelieve te omcirkelen welke domeinen uw aanvraag betreft en de andere te doorstrepen. (**)Raadpleegbaarheid certificatie status in database verplicht Activiteitentabel: Activiteiten Aanwezig * HOBBY (**) Runderen (uitgezonderd vetmesting kalveren) (indien >2) Kalveren (Vetmesting) (indien >2) Melkproductie (indien>2) Directe verkoop vanuit het melkveebedrijf aan de consument Transport van rauwe melk Varkens (indien >3 ) Gebruik van melk en verwerkte melkproducten afwijking Eenden en ganzen (indien >200) Gevogelte, loopvogels (> 2 struisvogels ouder dan 15 maanden), > 5 nandoe's, emoe's, kiwi's, kasuarissen ouder dan 15 maanden) Vetmestkonijnen (Lagomorphes)(> 20 fok of >100 vetmest) Schapen, geiten en hertachtigen VLEESPRODUCTIE (totaal van de verschillende diersoorten> 10 dieren, wijfjes ouder dan 6 maanden) Schapen, geiten en hertachtigen MELKPRODUCTIE (totaal van de verschillende diersoorten> 10 dieren, wijfjes ouder dan 6 maanden) Enkelhoevigen/Paardachtigen Gekweekt enkelhoevig wild Verkoop van voedingsproducten door de operator "Verkooppunt- Automaat (*)Gelieve aan te kruisen welke domeinen uw aanvraag betreft. Voor de aanvragen G-040 Module C dienen ALLE dierlijke activiteiten aanwezig op uw bedrijf aangegeven te worden op dit formulier. (**) Indien het aantal dieren lager is dan de aantallen zoals vermeld in de linker kolom, gelieve de betreffende cel aan te kruisen in de kolom HOBBY Besluit van de aanvraag Pre-audit JA/NEEN Datum: Naam: Handtekening bedrijfsleider: In te vullen na akkoord met de Prijslijst Primaire Productie Vinçotte Agrifood Geplande auditduur: Type audit(s): Voorziene auditdatum: v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

5 Page 5/8 Bijlage 4 : Aanvraag betreffende de dierlijke activiteiten G-040 Module C GEVOGELTE Lastenboeken Aanvraag ( * ) Autocontrolesectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-040 Module C) (CODIPLAN) (**) De landbouwer is akkoord dat de certificatiegegevens ingebracht worden in de Codiplandatabank voor de facturatie van het gebruiksrecht. Certificatiestatus G-040 Module C raadpleegbaar door afnemers? BELPLUME (**) ( * ) Gelieve aan te kruisen welke domeinen uw aanvraag betreft. (**)Raadpleegbaarheid certificatie status in database verplicht Activiteiten (*) Aanwezig Hobby(**) Gebruikspluimvee type vlees bestemd voor uitvoer (>=200) (Braadkip) - Bedoeld voor export - Niet bedoeld voor export Legpluimvee in productie (>=200)- (>50<200) bestemd voor uitvoer Opfok legpluimvee bestemd voor uitvoer (>=200) Opfok vermeerderingspluimvee Vermeerderingspluimvee in productie Opfok selectiepluimvee Selectiepluimvee in productie Pluimvee voor de productie van foie gras - Bedoeld voor export - Niet bedoeld voor export - Bedoeld voor export - Niet bedoeld voor export - dieren kweken - in productie - kweken - in productie Broederij Direkte verkoop aan de consument in de productie-eenheid van consumptie-eieren (*)Gelieve aan te kruisen welke domeinen uw aanvraag betreft. Voor de aanvragen G-040 Module C dienen ALLE dierlijke activiteiten aanwezig op uw bedrijf aangegeven te worden op dit formulier. (**) Indien het aantal dieren lager is dan de aantallen zoals vermeld in de linker kolom, gelieve de betreffende cel aan te kruisen in de kolom HOBBY Besluit van de aanvraag Pre-audit JA/NEEN Datum: Naam: Handtekening bedrijfsleider: In te vullen na akkoord met de Prijslijst Primaire Productie Vinçotte Agrifood Geplande auditduur: Type audit(s): Voorziene auditdatum: v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

6 Page 6/8 Bijlage 5 : Aanvraag betreffende de activiteiten inzake Niet Eetbare Tuinbouwproducten G-040 Module D Gelieve in onderstaande tabel aan te duiden voor welke van de activiteiten u gecertifieerd wenst te worden door Vinçotte Agrifood : Productgroep Code Aanwezig (*) Sier- & bosboomkwekerij & Bloemisterij & Snijbloemen Sier- & Bosboomkwekerij Bloemisterij Alle BO BL Snijbloemen SN ( * ) Gelieve aan te kruisen welke domeinen uw aanvraag betreft. Voor de aanvragen G-040 Module D en IPM, dienen ALLE plantaardige activiteiten aanwezig op uw bedrijf aangegeven te worden op dit formulier. Afsluiting van de aanvraag Pre-audit JA/NEEN Datum : Naam : Handtekening ondernemer : In te vullen na akkoord met de Prijslijst audit Primaire Productie Vinçotte Agrifood Geplande auditduur : Type audit : Voorziene datum: * 1 uur v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

7 Page 7/8 Bijlage 6 : Aanvraag betreffende loonwerkactiviteiten G-033 IKKB Loonwerk Gelieve in onderstaande tabel aan te duiden voor welke van de activiteiten u gecertifieerd wenst te worden door Vinçotte Agrifood : Lastenboeken IKKB-Aannemer van landbouwwerken (VEGAPLAN) (**) Sectorgids voor de autocontrole van aannemers van landbouw- en tuinbouwwerken (G-033) (VEGAPLAN) Optie : wenst zichtbaar te zijn in de database VEGAPLAN.BE (**)Raadpleegbaarheid certificatie status in database verplicht Aanvraag Tabel met de activiteiten van het bedrijf: Loonsproeien - Bemesting Activiteit Code Aanwezig* Gewenst** aantal*** L - B Oogstmachines (Aantal machines : 0-5, 5-20, >20) OM 25//5-20//>20 Andere machines (Bodemvoorbereiding, zaaien/planten, irrigatie, niet-chemische bestrijding, bemesting...) (Aantal machines : 0-5, 5-20, >20) Stockage gewasbeschermingsmiddelen Stockage meststoffen Stockage uitgangsmateriaal Stockage geoogste landbouwproducten Bewerking van plantaardige primaire producten Transport Secundair transport naar GMP-gecertifieerde bedrijven ST AM 25//5-20//>20 (*) Gelieve aan te kruisen welke domeinen uw aanvraag betreft. (**) Voor de aanvragen G-033, moeten alle activiteiten uitgeoefend voor rekening van derden opgenomen worden op dit formulier. Voor de IKKB Standaard heeft u de keuze. (***) Gelieve het aantal machines aan te geven. Lid van landbouw - service JA/NEE SG SM SU SGL B T Indien JA gelieve bewijs hiervan te leveren Pre-audit Afsluiting van de aanvraag JA/NEEN Datum : Naam : Handtekening ondernemer : In te vullen na akkoord met de Prijslijst audit Primaire Productie Vinçotte Agrifood Geplande auditduur : 1.5 uren Type audit : Voorziene datum: v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

8 Page 8/8 Bijlage 7 : AANVRAAG OVERDRACHT OPERATOR Ik ondertekende BTW n.. VEN of Controle Punt Nummer.. wens mijn contract met de OCI vroegtijdig te beëindigen, wat als gevolg heeft dat de looptijd van het (de) certificaat (certificaten) voor het (de) volgende lastenboek(en) verkort, dit met als doel een combi-audit te laten uitvoeren voor de volgende lastenboeken:... (*) Ik wens een nieuw contract af te sluiten met de OCI. om een nieuwe certificatieprocedure te laten uitvoeren. Datum :. Handtekening operator : Handtekening verantwoordelijke voor de Kandidaat overnemer OCI.... (*) Het in het kader van het vorige contract aangerekend jaarlijks gebruiksrecht van het(de) lastenboek(en) zal ten gevolge van de overdracht niet opnieuw aangerekend worden. Gelieve dit document zo spoedig mogelijk op te sturen naar of fax 02/ en een copie aan of fax : 04/ v2 Aanvraagformulier primaire productie Goedkeuring D.U.M.A. 28/02/2014

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD Versie 1.4 17.07.2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe de elektronische checklist ingeven?... 3 2.1. Voorblad Vegaplan...

Nadere informatie

Het Vegaplan systeem. Kenmerken- Troeven Ambities

Het Vegaplan systeem. Kenmerken- Troeven Ambities Het Vegaplan systeem Kenmerken- Troeven Ambities Het Vegaplan systeem Vegaplan vzw Samenstelling Opdrachten Lastenboeken Sectorgids Vegaplan Standaarden Kenmerken Troeven Ambities 2 Vegaplan vzw Opgericht

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST PRODUCENT

MODELOVEREENKOMST PRODUCENT MDELVEREENKMST PRDUCENT Graag deze overeenkomst ingevuld en ondertekend terugsturen/faxen naar: 1.IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Centrum voor kwaliteitscontrole en certificatie cvba Technologiepark 2/3,

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST PRODUCENT

MODELOVEREENKOMST PRODUCENT MDELVEREENKMST PRDUCENT Graag deze overeenkomst ingevuld en ondertekend terugsturen/faxen naar: Centrum voor kwaliteitscontrole en certificatie cvba Technologiepark 2/3, B-9052 Zwijnaarde 1.IDENTIFICATIE

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST PRODUCENT

MODELOVEREENKOMST PRODUCENT MDELVEREENKMST PRDUCENT Graag deze overeenkomst ingevuld en ondertekend terugsturen/faxen naar: Centrum voor kwaliteitscontrole en certificatie cvba Technologiepark 2/3, B-9052 Zwijnaarde (Belgique) BE

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken FAQ 2007 Wat is het verschil tussen de IKKB Standaard en de Sectorgids Autocontrole? De Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie is een hulpmiddel dat toelaat het KB van 14/11/2003

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR DE WEBSERVICE VOOR LANDBOUWERS EN LOONWERKERS

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR DE WEBSERVICE VOOR LANDBOUWERS EN LOONWERKERS GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR DE WEBSERVICE VOOR LANDBOUWERS EN LOONWERKERS INHOUDSTAFEL DEEL 1: De databank... 3 1. Voorwoord... 3 2. Algemeenheden... 3 2.1 Login... 3 2.2 Opbouw en structuur... 4 3. Het zoekscherm...

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Dierengezondheidszorg Vlaanderen Pagina 1 van 5 Dierengezondheidszorg Vlaanderen FR_A_047_170224 REGISTRATIEFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN LANDBOUWHUISDIEREN (RUNDEREN, VARKENS, PLUIMVEE, LOOPVOGELS, SCHAPEN, GEITEN, HERTEN) 1. Ondernemingsgegevens

Nadere informatie

Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice 24.06.2015

Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice 24.06.2015 Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice 24.06.2015 Dagorde 1. Algemeenheden 2. Nieuwe onderneming 3. Opzoeking en resultaten 4. Opzeggen/verbreken 5. Nieuwe audit ingeven 5.1 Plantaardige primaire

Nadere informatie

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

Newsletter Printemps 2015

Newsletter Printemps 2015 INHOUD Om direct naar het artikel te gaan, klik op de titel! Contact : Vegaplan vzw info@vegaplan.be www.vegaplan.be +32(0)2 880 22 00 Codiplan vzw info@codiplan.be www.codiplan.be +32(0)2 880 22 00 PLANTAARDIGE

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32 (0)2 775

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw AGOFONT Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32

Nadere informatie

FORMULIER 1: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming natuurlijk persoon uit de landbouwsector

FORMULIER 1: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming natuurlijk persoon uit de landbouwsector FORMULIER 1: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming natuurlijk persoon uit de landbouwsector Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw ontbrekende onderneming natuurlijk

Nadere informatie

IKKB Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

IKKB Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Versie 4. dd 30.0.03 IKKB Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Versie 4. dd 30.0.03 OVPG vzw Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan8

Nadere informatie

IKKB Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

IKKB Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Versie 4 dd 3.07.0 IKKB Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Versie 4 dd 3.07.0 OVPG vzw Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan8

Nadere informatie

FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector

FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw ontbrekende vestigingseenheid /

Nadere informatie

Informatievergadering voor de OCI s

Informatievergadering voor de OCI s Informatievergadering voor de OCI s 23.06.2015 Verslag Aanwezigheidslijst Devos J. Debrabandere M-A. Estievenart M. Geldhof T. Königs A. Matthijs B. Platteau W. Porreye L. Provost K. Sanders M. Tasiaux

Nadere informatie

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw.

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw. Lastenboek CodiplanPLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-037 voor de primaire

Nadere informatie

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer François Huyghe Voorzitter Vegaplan.be IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer Inhoud Inleiding Wettelijke actie Sectorgids autocontrole

Nadere informatie

Vegaplan Standaard - FAQ

Vegaplan Standaard - FAQ Vegaplan Standaard - FAQ Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Algemeenheden 3. Activiteiten 4. Interpretatie van de eisen 4.1 Bedrijf en gebouwen 4.2 Machines, apparatuur en gereedschap 4.3 Bedrijfsleider, personeel

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2017 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 02 - CL 12 - REV 5-2008 - 1/6 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID SPECIFIEKE AUTOCONTROLE CHECKLIST in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole, meldingpslicht en traceerbaarheid

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Update : Februari 2014 Opmerking Om redenen van administratieve vereenvoudiging berust de enquête van 2011 niet meer op de landbouwers die hebben deelgenomen aan de landbouwtelling

Nadere informatie

de algemene voorwaarden (hoofdstuk 1) van de sectorgids G-040 module C bijkomende dierenwelzijnsvereisten die onder punt 6 beschreven zijn

de algemene voorwaarden (hoofdstuk 1) van de sectorgids G-040 module C bijkomende dierenwelzijnsvereisten die onder punt 6 beschreven zijn Lastenboek Codiplan PLUS Parkkonijn 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor konijnenhouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids utocontrole G-040 Module C

Nadere informatie

OCI vergadering Verslag

OCI vergadering Verslag OCI vergadering 22.05.14 Verslag 1 Aanwezig Coutigny C. Estievenart M. Geldhof T. Königs A. Matthijs B. Platteau W. Porreye L. Sanders M. Tasiaux H. Vandendriessche E. CKCert Carah Quality Partner Comité

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2015 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

Handleiding voor de Webservice

Handleiding voor de Webservice voor de Webservice Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Algemeenheden... 4 2.1. Login... 4 2.2 Opbouw en structuur... 5 2.3. Definities... 5 2.4. Nachtelijke batch... 7 2.5. Bewaren, aanpassen en verwijderen...

Nadere informatie

Seminarie Vegaplan.be

Seminarie Vegaplan.be Seminarie Vegaplan.be Brussel, 14 november 2007 Willy Kusters 1 Grensoverschrijdende voedselveiligheid VKL-certificatieschema Stichting Pro act Wat is VKL Positionering / opbouw / werking Doelgroep Stand

Nadere informatie

Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie

Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Inwerkingtreding : 25.11.2015 OPMAAK & VESIEBEHEE Verantwoordelijke opmaak en inhoudelijk beheer

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-0101 Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier meldt u een volledige bedrijfsoverdracht.

Nadere informatie

Informatievergadering voor OCI s/cc s VERSLAG

Informatievergadering voor OCI s/cc s VERSLAG Informatievergadering voor OCI s/cc s 30.11.2010 VERSLAG Aanwezigheden Stijn De Bruyn Mechelse Veilingen Patrick Sedeyn CKC Annette Königs Comité du Lait Wilfried Platteau Procerviq Tom Geldhof Quality

Nadere informatie

Certificeringregeling IKKB

Certificeringregeling IKKB Certificeringregeling IKKB 1. Onderwerp en toepassingsgebied De certificeringsregeling schetst de methode tot certificatie voor de IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie en het kader voor

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2016 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

Sectorgids Autocontrole voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Sectorgids Autocontrole voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Sectorgids Autocontrole voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Versie 3 dd 29.10.2010 OVPG vzw CODIPLAN Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182

Nadere informatie

Model aanvraagformulier fytolicentie

Model aanvraagformulier fytolicentie VERLENGING OVERGANGSPERIODE Model aanvraagformulier fytolicentie Een aanvraag kan worden ingediend t.e.m. 24 november 2015. Gelieve alle gegevens in te vullen in DRUKLETTERS. Let erop dat u alle vereiste

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw. ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014

Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw. ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014 Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014 Inleiding Waarom certificering Welke certificatieschema s Dekkingsgraden VVAK systeem

Nadere informatie

Module A: Primaire plantaardige productie

Module A: Primaire plantaardige productie Module : Primaire plantaardige productie Versie 2.0 dd 02.09.2015 Module Inhoud Inhoudstafel MODULE Primaire Plantaardige productie... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Werkgroepen en

Nadere informatie

Combi-audits: voordelen en verwachtingen

Combi-audits: voordelen en verwachtingen Combi-audits: voordelen en verwachtingen Het perspectief van de certificeringsinstellingen Gilson Stéphane (Procerviq) 1 1. Wat zijn de meest voorkomende combinaties? 2. Wat zijn de uitdagingen? 3. Wat

Nadere informatie

IPM Integrated Pest Management: hoe voldoen aan wettelijke verplichtingen? Bart Debussche Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij

IPM Integrated Pest Management: hoe voldoen aan wettelijke verplichtingen? Bart Debussche Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij IPM Integrated Pest Management: hoe voldoen aan wettelijke verplichtingen? Bart Debussche Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Overzicht IPM: vanwaar komt het? IPM: wat is dit? IPM: hoe toepassen

Nadere informatie

Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding

Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding Tüv Nord INTegra - jaarverslag 206 Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding Tüv Nord Integra - jaarverslag 206 TÜV NORD kon 206 afsluiten met een mooie groei van over de 0%. De grootste afdelingen

Nadere informatie

Handleiding voor de Webservice

Handleiding voor de Webservice voor de Webservice 06.03.2013 Inhoud 1. Introductie... 4 2. Algemeenheden... 4 2.1. Login... 4 2.2 Opbouw en structuur... 5 2.3. Definities... 6 2.4. Nachtelijke batch... 7 2.5. Bewaren, annuleren, aanpassen

Nadere informatie

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING FYTOLICENTIE GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING Informatie over de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen en overige administratieve regels FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Telershandleiding Land- en Tuinbouw Datum Ondernemingsnummer (= BTW nummer): Identificatie producent & bedrijf Vestigingseenheidsnummer: Producent

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Beste veehouder, Contact Belbeef vzw Bolwerklaan 21 bus Brussel Tel.: Fax:

Beste veehouder, Contact Belbeef vzw Bolwerklaan 21 bus Brussel Tel.: Fax: INFO FOLDER Beste veehouder, In het verleden werd de commercialisering van rundvlees steevast gerealiseerd via de lastenboeken van de distributiesector. Deze lastenboeken verschilden van vorm, maar nauwlijks

Nadere informatie

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040.

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040. Lastenboek Codiplan PLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 Module C voor

Nadere informatie

Module A: Primaire plantaardige productie

Module A: Primaire plantaardige productie Module : Primaire plantaardige productie Versie 1.1 dd 30-10-2013 Module Inhoud Inhoudstafel MODULE Primaire Plantaardige productie... 1 1. Inleiding... 1 1.1 Toepassingsgebied... 1 1.2 Werkgroepen en

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte ISACert Nederland Obrechtsestraat 28E 8031 AZ Zwolle Nederland Locatie Certificatie

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Tarieven 2016 Vlaamse gewest Controle van de biologische productiemethode. Producenten

Tarieven 2016 Vlaamse gewest Controle van de biologische productiemethode. Producenten Tarieven 2016 Vlaamse gewest Controle van de biologische productiemethode De tarieven zijn excl. BTW. De verplaatsingskosten & analysekosten zijn inbegrepen en zijn geldig voor het kalender jaar (01/01/2016

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 2 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst Producentenorganisaties (wettelijk kader) Inleiding Doelstellingen en voorwaarden Uniek lidmaatschap / contractuele onderhandelingen Praktisch Andere

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER Marleen Mertens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) INVLOED VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN Positieve effecten: Bijdrage

Nadere informatie

Bio, goed voor de natuur, goed voor ons

Bio, goed voor de natuur, goed voor ons Bio, goed voor de natuur, goed voor ons Certisys BE-BIO-01 VOOR GEVOGELTE ACTI KUIKEN [438000000] Volledig voeder voor kuikens in de vorm van meel, geproduceerd volgens Acti Kuiken bestaat uit 100% plantaardige

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Informatievergadering voor de OCI s

Informatievergadering voor de OCI s Informatievergadering voor de OCI s 20.02.2014 Verslag Aanwezigheidslijst Cuvelier S. Coutigny C. Estievenart M. Geldhof T. Königs A. Matthijs B. Platteau W. Sanders M. Vandendriessche E. B&S Qualicert

Nadere informatie

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole)

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) G-001 - Autocontrolegids Dierenvoeders Scope G-001 - ISO 17021 toevoegingsmiddelen (wegtransport,

Nadere informatie

9/06/2017. Duurzaamheid binnen de Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan vzw. 1. Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan Standaard

9/06/2017. Duurzaamheid binnen de Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan vzw. 1. Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan Standaard Duurzaamheid binnen de Vegaplan 08.06.17 1. Vegaplan vzw Opgericht in 2003 door De landbouworganisaties (FWA CBB BB ABS) Het platform dat handel, veilingen en verwerking vertegenwoordigt (OVPG) Landbouw-Service

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE WEBSERVICE VOOR DE AFNEMERS

HANDLEIDING VOOR DE WEBSERVICE VOOR DE AFNEMERS HANDLEIDING VOOR DE WEBSERVICE VOOR DE AFNEMERS 1. Inleiding Dit document heeft als doel de gebruikswijze uit te leggen van de webservice (raadpleging van de databank) voor de afnemers. De afnemers van

Nadere informatie

Bijlage 1. Vak 1. - Personalia van de belastingsplichtige. Vak 1bis. - Aanvullende inlichtingen en personaliawijzigingen

Bijlage 1. Vak 1. - Personalia van de belastingsplichtige. Vak 1bis. - Aanvullende inlichtingen en personaliawijzigingen Bijlage 1 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Afdeling Water AANGIFTEFORMULIER VOOR DE BELASTING OP LOZINGEN VAN AFVALWATER UIT VEEHOUDERIJEN OF -FOKKERIJEN (decreet van 30 april 1990 tot instelling van een

Nadere informatie

OMSCHAKELING NAAR DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE

OMSCHAKELING NAAR DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE OMSCHAKELING NAAR DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE Omschakeling naar biologische schapen en geitenhouderij www.vlaanderen.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Omschakeling naar biologische schapen- en geitenhouderij in

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040 module C, varkens.

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040 module C, varkens. Lastenboek Codiplan PLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 Module C voor

Nadere informatie

IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Telershandleiding land- en tuinbouw Datum Ondernemingsnummer (= BTW nummer): Identificatie producent & bedrijf Vestigingseenheidsnummer: Producent

Nadere informatie

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole)

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) G-001 - Autocontrolegids Dierenvoeders B&S Qualicert sprl Schouten Certification B.V.

Nadere informatie

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ v.u. Jules Van Liefferinge depotnr. D/2015/3241/316 www.vlaanderen.be/landbouw DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ PRODUCTIEWAARDE, MILJOEN EURO, 2014 overige 167 223 325 512 602 1.460 844 712 355 179 102

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 11-04-2016 tot 01-07-2017 Vergt bijlage d.d.: 10-02-2016 Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte

Nadere informatie

Activiteitenverslag Statutaire Algemene Vergadering 8 juni 2017

Activiteitenverslag Statutaire Algemene Vergadering 8 juni 2017 Activiteitenverslag 2016 Statutaire Algemene Vergadering 8 juni 2017 Inhoud 1. Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene vergadering 2. Organisatiestructuur 3. Overzicht van gecertificeerde deelnemers

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AANGIFTE PRODUCTIE HOEVEPOOTGOED (Indienen bij de Provinciale controle-eenheid vóór 31 mei, latere wijzigingen vóór 15 februari) I.A. Naam: (van de vestigingseenheid): Adres: VAK I. Identificatie vermeerderaar

Nadere informatie

Informatievergadering voor de OCI s Verslag

Informatievergadering voor de OCI s Verslag Informatievergadering voor de OCI s 25.02.2016 Verslag Aanwezig Cuvelier S. Devos J. Debrabandere M-A. Delécluse C. Estievenart M. Geldhof T. Königs A. Matthijs B. Platteau W. Porreye L. Provost K. Sanders

Nadere informatie

REGISTER VAN HET BESLAG

REGISTER VAN HET BESLAG REGISTER VAN HET BESLAG R : ADMINISTRATIEVE GEGEVENS DATUM BESLAG BESLAGADRES GEOGRAFISCHE COORDINATEN Straat + nummer X-coordinaat : XXX XXXXX Postcode + gemeente Y-coördinaat : Fusiegemeente Taal : NL

Nadere informatie

Kerncijfers landbouw. Statistics Belgium DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS. Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Kerncijfers landbouw. Statistics Belgium DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS. Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Kerncijfers landbouw DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS AD Statistiek - Statistics Belgium Statistics Belgium 2014 - 1 - De Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 5-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 7-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Activiteitenverslag Statutaire Algemene Vergadering 20 juni 2016

Activiteitenverslag Statutaire Algemene Vergadering 20 juni 2016 Activiteitenverslag 2015 Statutaire Algemene Vergadering 20 juni 2016 Inhoud 1. Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene vergadering 2. Organisatiestructuur 3. Overzicht van gecertificeerde deelnemers

Nadere informatie

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie egaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Laatste update : 8.0.04 ersie.0 dd 0.0.04 Checklist bij de egaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Horizontale vereisten: van

Nadere informatie

Codiplan (G-037) audits

Codiplan (G-037) audits Meest voorkomende nonconformiteiten vastgesteld tijdens Codiplan (G-037) audits De autocontrolegids voor de dierlijke productie (G-037) bestaat sinds 2008 en sindsdien laten elk jaar meer en meer landbouwers

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot audits uitgevoerd in de primaire sector

Reglement met betrekking tot audits uitgevoerd in de primaire sector 1. DOEL Dit reglement legt de regels vast die van toepassing zijn voor de validatieaudit (certificatie) van het autocontrolesysteem (ACS) volgens autocontrolegidsen G033 en G040, Belplume, Codiplan+ varkens

Nadere informatie

Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund

Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund De melding van de geboorte van een kalf of het vertrek van een rund van het veebedrijf kan op drie manieren gebeuren: per post,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER DE AANVRAGER DE CORRESPONDENT LE DEMANDEUR

AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER DE AANVRAGER DE CORRESPONDENT LE DEMANDEUR BIJLAGE II AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER 1. 1 DE AANVRAGER NAAM / VOORNAMEN : ADRES :.. POSTCODE : GEMEENTE :. BTW Nr : BE.. TELEFOONNUMMER :. FAX

Nadere informatie

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Laatste update : 0.09.04 ersie. dd 06.0.04 In het rood : de wijzigingen t.a.v. de vorige actualisatie Checklist bij de egaplan Standaard voor de Primaire Horizontale vereisten: van toepassing voor alle

Nadere informatie

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13 CODIPLN PLUS Rund 20.06.13 20.06.13 LGEMENE VOORWRDEN Elke deelnemer aan het Generiek Lastenboek Rundvlees, kortweg GLR-systeem verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde regionale, nationale

Nadere informatie

Informatievergadering voor de OCI s

Informatievergadering voor de OCI s Informatievergadering voor de OCI s 25.10.2016 Aanwezigheidslijst Bolsens Tom Dendauw Quentin Devos J. Debrabandere M-A. Estievenart M. Geldhof T. Königs A. Matthijs B. Platteau W. Provost K. Sanders M.

Nadere informatie

Inspectie Rapport. Informatie betrokken partijen: Certificaatgegevens. Afwijkingen historie. F. van Rossem. BIO - InspectieHercertificering - Landbouw

Inspectie Rapport. Informatie betrokken partijen: Certificaatgegevens. Afwijkingen historie. F. van Rossem. BIO - InspectieHercertificering - Landbouw Pagina's: 1 van 6 Informatie betrokken partijen: Bedrijfsinformatie Skalnr.: Bedrijfsnaam: Locatie: F. van Rossem Drostendijk 2 7462 SG RIJSSEN Contactpersoon: Telefoon nr.: E-mail: F. Van Rossem 0031

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole)

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) G-001 - Autocontrolegids Dierenvoeders Scope G-001 - ISO 17021 toevoegingsmiddelen (wegtransport,

Nadere informatie

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole)

Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) Lijst erkende keurings- en certificeringsinstellingen - overzicht per gids - (in het kader van het KB autocontrole) G-001 - Autocontrolegids Dierenvoeders Scope G-001 - ISO 17021 toevoegingsmiddelen (wegtransport,

Nadere informatie

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie egaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Laatste update : 8.0.014 ersie 1.0 dd 01.0.014 1 Checklist bij de egaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Horizontale vereisten:

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV NL DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Foto : DGARNE DDV 2010 2 Produktiefactoren* Aantal bedrijven 15.500 waarvan 73% voltijds Tewerkstelling 25.839 personen in de landbouwsector, namelijk 18.846 arbeidseenheden

Nadere informatie