Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice 24.06.2015"

Transcriptie

1 Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice

2 Dagorde 1. Algemeenheden 2. Nieuwe onderneming 3. Opzoeking en resultaten 4. Opzeggen/verbreken 5. Nieuwe audit ingeven 5.1 Plantaardige primaire productie 5.2 Dierlijke primaire productie 6. Audits en certificaten 7. Bedrijfsovername 8. Nieuwe databank 2

3 Dagorde 1. Algemeenheden 1.1 Login 1.2 Structuur 1.3 Lijst loonwerkers exporteren 3

4 1. Algemeenheden 1.1 Login - 1 Contactpersoon = 1 login - Passwoord : - default - keuze - reinitialisatie 4

5 1. Algemeenheden 1.2 Structuur - Functies : - Beheer van de certificatiegegevens - Facturatie van de Vegaplan/Codiplan bijdragen - Automatische overdracht naar Bood Audit in quarantaine = aanpasbaar door de OCI 5

6 1. Algemeenheden 1.2 Structuur - Certificatiebeslissing genomen : - Audit uit quarantaine - Opgenomen in de nachtelijke batch - Gegevens van de audit niet meer aanpasbaar - Vegaplan/Codiplan facturatie Contacteer het secretariaat om de gegevens aan te passen Certificatieperiode (begindatum, einddatum) kan enkel door de IT worden aangepast! 6

7 1. Algemeenheden 1.3 Lijst loonwerkers exporteren Om de publieke lijst loonwerkers in XLSX te exporteren moet u eerst ingelogd zijn op de database! Vraag : Kan de xlsx export van de DB voor de OCI s, met de gegevens van de audit, de ondernemingen en de vestigingen, enz, worden opnieuw voorzien? Antwoord: Ja, in de volgende DB zal dit opnieuw mogelijk zijn. 7

8 Dagorde 1 2. Nieuwe onderneming 8

9 2. Nieuwe onderneming Gegevens van de onderneming Gegevens van de vestigingseenheid Gegevens van de registratie Gegevens van de contactpersoon Gegevens van de audit 9

10 2. Nieuwe onderneming Eerst via het ON checken dat de operator nog niet in de DB bestaat Bij een bedrijfsovername worden de registraties en certificaten overgenomen In dit geval moet de rubriek nieuwe registratie niet worden ingevuld 10

11 Dagorde 1. des OCI 3. Opzoeking en resultaten Opzoeking 3.2 Resultaten 11

12 3. Opzoeking en resultaten 3.1 Opzoeking - Elke OCI kan de gegevens raadplegen van al de operatoren in de DB - Opzoekingen zijn mogelijk op basis van een deel van het VEN, van het beslagnummer of van de naam van de operator 12

13 3. Opzoeking en resultaten 3.1 Opzoeking Het formaat van de ON s hangt af van het land: Belgïe : ( cijfers) Duitsland : (9 cijfers) Frankrijk : XX (11 cijfers of 2 karakters + 9 cijfers) Luxembourg : (8 cijfers) Nederland : B99 of (kvk) (12 karakters met 10 de karakters = B of 8 cijfers) Voor de buitenlandse ondernemingen: ON = VEN/CP 13

14 3. Opzoeking en resultaten 3.2 Resultaten Indien de OCI over een actieve registratie beschikt voor deze operator, kunnen al de velden worden aangepast (telefoonnummer, , ON, VEN, beslagnummer, enz.) adres en taal van de contactpersoon zijn belangrijke gegevens 14

15 3. Opzoeking en resultaten 3.2 Resultaten Rubriek certificatie statuten - De OCI kan het lopende certificaat raadplegen en afprinten. Wanneer een registratie verbroken is, is het certificaat niet meer raadpleegbaar, gezien de certificatieperiode beeïndigd is. - Per default worden al de activiteiten weergegeven. Selecteer lopende activiteiten om enkel de gecertificeerde activiteiten te zien. 15

16 3. Opzoeking en resultaten 3.2 Resultaten Rubriek registratie : - Geen effect op de facturatie - Bindt de operator aan een bepaalde OCI voor dit lastenboek (zie transferprocedure om te wijzigen) - Registraties CodiplanPLUS Rund en CodiplanPLUS Varken moeten aan de registratie G-040 dierlijke primaire productie gelinkd zijn. 16

17 3. Opzoeking en resultaten 3.2 Resultaten Rubriek audits : - Elk gevalideerde audit wordt in rekening genomen voor de facturatie - De afprintbare certificaten zijn te vinden: - Onder de rubriek activiteiten als zij lopend zijn - Onder de rubriek audit als de begindatum in de toekomst ligt (n.a.v. een opvolgingsaudit) 17

18 Dagorde 1 Production Primaire 4. Opzeggen / Verbreken 18

19 4. Opzeggen / Verbreken 4.1 Een registratie opzeggen De registratie wordt automatisch stopgezet bij afloop van het certificaat, d.i. op de voorziene einddatum Het certificaat blijft geldig tot de voorzien einddatum Einddatum registratie = einddatum certificaat 19

20 4. Opzeggen / Verbreken 4.2 Een registratie verbreken De registratie wordt onmiddelijk stopgezet. Het certificaat wordt ook onmiddelijk stopgezet. Einddatum = datum van de verbreking Audit zichtbaar geldig certificaat 20

21 4. Opzeggen / Verbreken Om de leesbaarheid van de gegevens te verhogen vragen wij u al de volgende registraties op te zeggen: 1) Registraties voor G-012 G-037 (G-037 attestatie) IKKB 2) meervoudige registraties. 1 lastenboek = 1 actieve registratie Ook voor QS : enkel één actieve Vegaplan registratie 21

22 4. Opzeggen / Verbreken Q : Is het niet beter de registraties te verbreken wanneer de certificatieperiode niet meer loopt? R : Jawel! Indien er geen actief certificaat onder de registratie hangt, kan deze best worden verbroken. 22

23 Dagorde 5. Nieuwe audit ingeven 5.1 Plantaardige primaire productie 5.2 Dierlijke primaire productie 23

24 5. Nieuwe audit ingeven 5.1 Primaire plantaardige productie Vegaplan Standaard/G-040 A-B Indien alle activiteiten Vegaplan gecertificeerd zijn - Elektronische CL verplicht om de audit te valideren - Certificaat officieel equivalent met G-040 A B 24

25 5. Nieuwe audit ingeven 5.1 Primaire plantaardige productie Vegaplan Standaard Indien niet alle activiteiten Vegaplan gecertificeerd zijn - Elektronische CL verplicht om de audit te valideren Aandacht: tegenstrijdige ingaves vermijden 25

26 5. Nieuwe audit ingeven 5.1 Primaire plantaardige productie IPM en G-040 A-B - Geen verplichting - Non-conformiteiten betreffende IPM worden jaarlijks aan de Gewesten doorgestuurd - Elektronische CL verplicht 26

27 5. Nieuwe audit ingeven 5.2 Primaire dierlijke productie - CodiplanPLUS Rund en CodiplanPLUS Varken : Registraties voor deze lastenboeken moeten gelinkd zijn aan het lastenboek G-040 primaire dierlijke productie Om de certificatieperiode te laten overeenstemmen 27

28 5. Nieuwe audit ingeven CodiplanPLUS Rund en CodiplanPLUS Varken : Vraag : Voor CDP Varkens is het niet meer mogelijk om een audit in te geven voordat de certificatiebeslissing van de gelinkte G040 C genomen is. Kan dit opnieuw worden voorzien? Antwoord : Neen, want er zijn in het verleden te veel vergissingen gebeurd bij de manuele ingave van de certificatiedata (die moeten overeenkomen met deze van de gelinkte G-040). 28

29 Dagorde 1. donn6. Audits en certificaten 6.1 Audits 6.2 Certificaten 29

30 6.1 Audits en certificaten Audits Initiële audit : - Eerst checken dat u de rechten hebt om een audit uit te voeren voor een lastenboek - Beslissingsdatum gelijk aan of groter dan de auditdatum. - Begindatum certificatie is de certificatiebeslissingsdatum - Certificatie verantwoordelijkle = de persoon die de certificatiebeslissing neemt 30

31 6.1 Audits en certificaten Audits Opvolgingsaudit : - Eerst checken dat u de rechten hebt om een audit uit te voeren voor een lastenboek - Beslissingsdatum kan na de vervaldatum van de certificatie liggen - Stardtdatum van de nieuwe certificatieperiode sluit bij de vorige certificatieperiode aan (einddatum vorig certificaat + 1 dag) Geen nieuwe registratie aanmaken! 31

32 6 Audits en certificaten 6.1. Audits Uitbreidings- of limitatief audit: - Auditdatum en beslissingsdatum bevinden zich binnen de certificatieperiode - Nieuw certificaat, met melding van de nieuwe activiteiten - Einddatum van het certificaat is gelijk aand e eindatum van het bestaande certificaat 32

33 6.1 Audits en certificaten 6.1. Audits Onaangekondige en tussentijdse audits : - Bij een positive certificatiebeslissing heeft de audit geen impact op de lopende certificatieperiode. - In geval van negatieve certificatiebeslissing wordt de certificatieperiode beeïndigd. 33

34 6. Audits en certificaten 6.1. Audits Bedrijfsovername audit : - Enkel in geval van overname van de onderneming. - Auditdatum en certificatiedatum mogen niet voor de datum van de overname liggen - Certificatieperiode blijft ongewijzigd maar begindatum is de datum van de positieve beslissing. 34

35 6. Audits en certificaten 6.2. Certificaten - Geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar, behalve voor de activiteit «broeierijen» (één jaar). - Voor de sectorgiden : Al de aanwezige activiteiten die onder het toepassingsbebied van de Gids vallen moeten worden gecertificeerd. De BOOD check gebeurt de dag van de introductie van de audit (nachtelijke batch) maar de beslissing kan later worden genomen. De certificatiebeslissingen (positief of negatief) moeten naar BOOD worden doorgegeven. 35

36 6. Audits en certificaten 6.2. Certificaten - Voor de private lastenboeken : Al de activiteiten moeten niet noodzakelijk worden gecertificeerd. De activiteiten met de melding «gunstig» zijn gecertificeerd. De activiteiten wel aangekruisd maar zonder de melding «gunstig» zijn niet gecertificeerd (negatieve beslissing). Het is mogelijk om auditgegevens in te geven en te bewaren wanneer de beslissing nog niet genomen is. 36

37 Dagorde 1. données 7. bedrijfsovername 37

38 7. Bedrijfsovername - Overname van een onderming door een andere operator overnameaudit - Behalve voor overnames door familieverwanten van 1ste of 2 e graad indien de activiteiten ongewijzigd blijven. Stap 1 : Indien de nieuwe onderneming nog niet in de DB voorkomt, de nieuwe onderneming ingeven, maar zonder registraties. 38

39 7 Bedrijfsovername Stap 2 : Bij de overlater : De informatie onder «bedrijfsovername» ingeven : VEN/CP nummer en datum van de overname ingeven Stap 3 : Overdracht van de registratie van de overlater bij de overnemer 39

40 7. Bedrijfsovername Stap 4 : Bij de overnemer : Onder de overgedragen registratie, het «bedrijfsovername audit» ingeven Beslissingsdatum kan niet vroeger liggen dan de datum van overname. Na de nachtelijke batch wordt de overname effectief. 40

41 7. Bedrijfsovername Stap 4 : Vraag : Welke checklist moet worden geüpload bij een bedrijfsovername audit voor de Vegaplan Standaard? Antwoord : Vandaag is het zo dat u een elektronische checklist van de Vegaplan Standaard moet gebruiken met de gegevens van de operator en als audittype «administratieve audit». Geen gecontroleerde eis, dus geen NC. Oppervlakte moet niet worden vermeld als u deze niet kent. Voorstel: gewoon geen elektronische checklist moeten uploaden in geval van een administratief audit. Wordt overwogen. 41

42 Dagorde 1. données 8. Nieuwe databank 42

43 8. Nieuwe databank - Nieuwe hosting voor de databank vanaf 01/01/2016 : Voor de overdracht van gegevens tussen de twee hosten, mogen er geen meervoudige registraties zijn. Zeg de dubbele registraties gelijdelijk op! 43

44 8. Nieuwe databank V : Kunnen wij de lijst krijgen van al de operatoren waarbij meervoudige registraties aanwezig zijn? A : Ja! wij vragen dit aan de IT V : Kunnen de registraties waarvan de certificatieperiode afgelopen is niet automatisch worden opgezegd? A : We zullen dit aan de IT vragen Voorstellen voor de verder ontwikkeling van de database : - De identieke gegevens (tussen onderneming, vestiging, registratie en contactpersoon) kunnen automatisch kopiëren. 44

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 CAPELO - DHG Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

FAQ Online Banking. 1. Online Banking aanvragen en gebruiken. 2. Online Banking Plus

FAQ Online Banking. 1. Online Banking aanvragen en gebruiken. 2. Online Banking Plus FAQ Online Banking 1. Online Banking aanvragen en gebruiken 1.1 Hoe kan ik Online Banking aanvragen? 1.2 Hoe log ik in? 1.3 Kan ik Online Banking gebruiken op mijn tablet? 2. Online Banking Plus 2.1 Wat

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren Versie 1.0 26/07/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Voor u begint... 4 2.1. Vereisten... 4 2.2. VDK-kaartlezer... 4 2.3. Kaart gestolen of verloren... 5 2.4. Helpdesk... 5 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG blz 1 van 7 versie LVA2011201 WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG De veehouder van een I2-beslag dient een VACCINATIEREGISTER bij

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangiften... 3 Aanmaken andere aangifte... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangiften... 5

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Deze handleiding geeft een summiere uitleg over het aanmelden van een jongere bij een gemandateerde voorziening via het motivatiedocument.

Deze handleiding geeft een summiere uitleg over het aanmelden van een jongere bij een gemandateerde voorziening via het motivatiedocument. Handleiding bij het motivatiedocument van de gemandateerde voorziening 0. Inleiding Deze handleiding geeft een summiere uitleg over het aanmelden van een jongere bij een gemandateerde voorziening via het

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Inhoud 1. Inleiding 3 2. Begin van de installatie vóór de verbinding van de My Office Self Care interface (stappen 1 tot 4) 3 3. My Office diensten installeren

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HANDLEIDING. - Digitverantwoordelijke -

HANDLEIDING. - Digitverantwoordelijke - HANDLEIDING - Digitverantwoordelijke - Inhoudstafel 1. Vereisten voor het gebruik van Digit... 5 2. Inloggen... 6 2.1. Loginscherm... 6 2.2. Openingsscherm... 7 3. Groepen... 8 3.1. Gegevens... 8 3.1.1.

Nadere informatie

Auxidirect, uw dagelijkse communicatietool

Auxidirect, uw dagelijkse communicatietool Auxidirect, uw dagelijkse communicatietool De voordelen van Auxidirect Auxidirect Het Auxidirect-platform wordt krachtiger, aantrekkelijker, dynamischer, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Zo kan u

Nadere informatie

Invoeren van presentie in PE-online

Invoeren van presentie in PE-online Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie