INHOUDSOPGAVE COLOFOON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE COLOFOON"

Transcriptie

1 COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus LC Amstelveen. Tel (alleen op dinsdag ) mobiel REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen. RESEARS/FOTO S Jan admiraal LAYOUT / ILLUSTRATIES. Ria Teunissen POSTADRES REDACTIE Groenhof EX Amstelveen. DRUKWERK. Repro Gemeente Amstelveen. 2!nfopagina 3 Voorwoord 4 Vollere portemonnee 5 idem/aboutaleb wil 6 Idem/Bejaardentaks 7 Idem 8 Welke kosten zijn aftrekbaar 9 Idem/ Geld en gedrag 10 Idem 11 Fusie UWV en CWI 12 Aantal werkende armen 13 Idem 14 schuldsanering 15 Idem miljoen euro 17 Geen reparatie/ zeer veel 18 Idem/ Nibud risicometer 19 Idem 20 Aftrekregeling 21 Idem 22 Unie KBO vreest 23 Kamer steunt 24 Recept OPLAGE; 900 exemplaren, Dit blad is gratis voor gerechtigden en geïnteresseerden Mocht u toezending niet langer op prijs,stellen, wilt u dit dan aan ons door geven? Het overnemen van teksten uit dit blad is toegestaan mits bronverrmelding 1

2 De vragen kunt u ook mailen, naar ons adres. Met vragen op het gebied van de sociale zekerheid over onder andere; Ziekte en arbeidsongeschiktheid (dreigende) Werkloosheid Reïntegratie Algemene nabestaandenwet Algemene bijstandswet Voorzieningen gehandicapten Zorgverzekering en nog vele andere onderwerpen kunt u terecht in wijkcentrum Voor iedereen die op medische indicatie moet zwemmen in extra verwarmd water onder leiding van een fysiotherapeut. Dit kan elke dinsdag in zwembad DE MEERKAMP Het is een gezellige groep dus ook goed voor het sociale contact. voor informatie kunt u bellen met; Ans van den Boogaard of met Ria teunissen 'De Bolder', Groenhof 140 Gratis advies: Sociaal Steunpunt Amstelveen SPREEKUUR Iedere Dinsdag van uur Alleen via een tel. afspraak kunt u op andere dagen terecht. Deze afspraak kunt u maken op dinsdag tussen uur

3 Er gaat iedere maand weer heel wat informatie door onze handen van de diverse ministeries en gemeenten voor wij een keus maken met onderwerpen waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn. Voorwoord. Daar onze voorzitter tijdelijk afwezig is, moet u het deze keer met mij doen, ik ben Ria Teunissen en verzorg ook de layout van u boekje Als U de voorkant van deze uitgave bekijkt, zult u zien dat dit de eerste uitgave van de 25e jaargang is. Dit maal vindt u ook een hoofdstuk over de aftrekregeling buitengewone ziektekosten in ons blad, maar ook informatie over de compensatie van de ziektekosten. Wij hopen weer een goed leesbaar blad voor u te hebben gemaakt en u weet het...heeft u een probleem, u kunt altijd gratis terecht op ons spreekuur. Ria Teunissen Dit betekent dat wij u al 25 jaar op de hoogte houden van al het wel en wee van onze sociale wetgeving in een zo helder mogelijke taal, dat is wel eens moeilijk aangezien de sociale wetgeving nu eenmaal een taai onderwerp is. 3

4 Vollere portemonnee zeer welkom in crisis. Prijzen die nauwelijks stijgen en een hoger netto loon lijkt een goed jaar voor de portemonnee. Dit blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Vrijwel iedereen gaat er dit jaar 1 tot 4% op vooruit. Hier staat tegenover dat het voor veel mensen onzeker is of ze komend jaar hun baan behouden. Diegenen die hun baan verliezen krijgen te maken met een flinke koopkrachtachteruitgang. Volle portemonnee. Dat onze portemonnee dit jaar voller is dan vorig jaar komt voornamelijk door de inflatie. Door de economische crisis is de olieprijs sterk gedaald en hebben ook veel fabrikanten hun prijzen naar beneden bijgesteld. Daarnaast bedraagt de gemiddelde loonstijging 3% en zijn ook de uitkeringen met dat percentage verhoogd. Door belasting- en premiemaatregelen gaan sommige huishoudens er meer op vooruit dan anderen. Het afschaffen van de ww-premie betekent een extra koopkrachtstijging voor werkenden. Extraatje hard nodig. Toch gooit de kredietcrisis roet in de rooskleurige koopkrachtcijfers. Banen staan op de tocht, huizen blijken 4 onverkoopbaar en spaarpotjes in de vorm van aandelen zijn verdampt. Het is dit jaar meer dan ooit belangrijk om ruimte te hebben in je uitgavenpatroon om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. De koopkrachtstijging kunnen huishoudens hiervoor gebruiken. Bijvoorbeeld door (creditcard-) schulden af te betalen, een lening voortijdig af te lossen (als dat boetevrij kan) of een buffer aan te leggen voor het geval mensen hun baan verliezen. Het Nibud adviseert om de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten en een begroting voor 2009 te maken. Zeker mensen die werken in een sector die last heeft van de crisis worden geadviseerd om met behulp van het Nibud-Persoonlijk Budgetadvies te kijken hoe men met minder inkomen zou kunnen rondkomen. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die al van te voren hebben nagedacht hoe ze een inkomensterugval kunnen opvangen, beter met minder inkomen om kunnen gaan, dan mensen die daar nog nooit bij stil hebben gestaan. Voorbereiden op crisis. Daarnaast raadt het Nibud aan te controleren of men voldoende geld achter de hand heeft voor onvoorziene uitgaven. Met de Nibud- BufferBerekenaar kan dat eenvoudig worden berekend. Het zijn op dit moment goedkope tijden, er wordt veel gestunt met lage prijzen. Sta je voor een grote uitgave, een wasmachine of televisie die aan vervanging toe is, dan kan het slim zijn die aankoop niet al te lang uit te stellen. De prijzen zijn op dit moment relatief

5 laag en heb je op dit moment het geld en je baan nog, dan kan het slim zijn nu je slag te slaan. Ouders meest in de plus. Huishoudens die er het meest op vooruit gaan in 2009 zijn gezinnen met kinderen. Dit komt omdat de kindertoeslag wordt vervangen door het kindgebonden budget. Dit is gunstig voor gezinnen met veel kinderen omdat je meer geld krijgt naarmate je meer kinderen hebt. Huishoudens met kinderen waarvan beide partners werken, krijgen ook hogere fiscale voordelen. Daar staat tegenover dat de kinderopvangtoeslag daalt. Vooral de hogere inkomens merken dat in hun portemonnee. Chronisch zieken moeten opletten. De aftrek buitengewone uitgaven is vervangen door de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Voor de een pakt dit voordeliger uit dan voor de ander. Sommige kosten kunnen niet meer van de belasting worden afgetrokken. Daarvoor krijgt men een vast bedrag. De hoogte daarvan is afhankelijk van de aard van de beperking. Deze nieuwe bedragen worden vanaf 2010 automatisch toegekend. Dit kan voordelig uitpakken als de tegemoetkoming hoger is dan de eerder genoten belastingaftrek. Maar het is nadelig voor huishoudens die door het vervallen van een deel van de belastingaftrek een hoger verzamelinkomen hebben en daardoor ook minder huuren/of zorgtoeslag krijgen. Aan de andere kant worden chronisch zieken en ouderen op een andere manier 5 gecompenseerd en krijgen ze meer huurtoeslag dan in Het Nibud adviseert om via uit te rekenen of de hoogte van de toeslag verandert. Bron: Nibud, januari 2009 Aboutaleb wil grotere rol gemeenten bij armoede. Gemeenten moeten arme mensen niet doorverwijzen naar voedselbanken, ze moeten zelf hulp bieden. Dat zei staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) gisteren op een conferentie in Utrecht. Voedselbanken en gemeenten maakten daar afspraken over betere samenwerking. Aboutaleb wil dat voedselbanken klanten door gaan verwijzen naar gemeenten, en niet andersom. Het gratis verstrekken van maaltijden door de voedselbanken noemde hij "een pleister, geen geneesmiddel". Hij is blij met de vrijwilligers die die pleister aanbieden, maar volgens hem maken gemeenten te weinig gebruik van de mogelijkheden om zelf in noodsituaties hulp te bieden, bijvoorbeeld via een fonds Bijzondere Noden. Want, erkent Aboutaleb, soms is hulp in natura beter dan het geven van geld. "Geld dat bedoeld is voor het schoolreisje van een kind, kan in een gokkast verdwijnen als de

6 ouder gokverslaafd is." Op de conferentie werden voorbeelden genoemd waarbij sportverenigingen de contributie direct innen bij een overheidsinstelling, zodat ouders dat geld niet hoeven voor te schieten. In Nederland zijn nu meer dan honderd voedselbanken actief, waar naar schatting mensen regelmatig gebruik van maken, zei Aboutaleb. Overigens heeft het RTL4-programma Effe geen cent te makken, waarin volkszanger René Froger met zijn gezin een maand van een minimuminkomen leeft, volgens aanwezigen de toeloop naar de voedselbanken sterk vergroot. Aboutaleb moedigt aan dat gemeentelijke instellingen spreekuren houden bij voedselbanken, omdat mensen die hulp nodig hebben zich daar melden. Maar het gaat volgens Aboutaleb soms om mensen die geen contact willen met de overheid "omdat ze iets te verbergen hebben". De Huizense wethouder Janny Bakker- Klein (maatschappelijke dienstverlening, CDA) denkt dat 98 procent van de armoede door de overheid is te bestrijden, maar dat er altijd situaties blijven bestaan waarin de overheid niet kan helpen. In Huizen verwijst de gemeente "af en toe" mensen naar de voedselbank. Maar dat gebeurt volgens Bakker-Klein alleen als tijdelijke hulp nodig is. "Bijvoorbeeld als ze enige weken moeten overbruggen voordat ze een uitkering krijgen." Of mensen met een eigen huis die in de bijstand komen en volgens de regels een tweede hypotheek op hun huis moeten nemen. "Mensen die dat niet willen en denken dat ze op korte termijn weer werk vinden, verwijzen wij door naar de voedselbank Bakker-Klein vindt de voedselbanken niet, zoals Aboutaleb, iets is om zich voor te schamen. "We kunnen er trots op zijn dat mensen zich belangeloos willen inzetten voor elkaar." En dat goed eten niet wordt weggegooid. Aboutaleb werd in januari burgemeester in Rotterdam. Op de conferentie gisteren zei hij niet uit te kunnen sluiten dat er over twee jaar nog een voedselbank in Rotterdam bestaat. Al hoopt hij van niet. Bron: NRC, 4 december 2008 BEJAARDENTAKS DOOR DE KAMER. Bos hield vol: 65-plussers moeten straks meebetalen aan de AOW. In het belastingplan is ook de flinke bonus voor werkende ouderen geregeld. Het begon met een onschuldig zinnetje in een lezing van Wouter Bos dat de PvdA vorig jaar de verkiezingswinst kostte, en het eindigde gisteren met de aanvaarding in de Tweede Kamer van het Kamerstuk Verstopt in het Belastingplan 2009 zit de 'fiscalisering' van de AOW - beter bekend als de 'Bosbelasting' of de 6

7 'bejaardentaks'. Vanaf 2011 wordt de financiering van de AOW-uitkering stapsgewijs meebetaald door 65-plussers met een aanvullend pensioen. De SP, VVD, PVV en Rita Verdonk stemden tegen. Het onschuldige zinnetje in de lezing 'Lessen van de Scandinavische landen' die Bos op 28 april 2006 uitsprak, luidde: "Het pensioenstelsel kan eerlijker en efficiënter gemaakt worden door de belastingbasis te verbreden en het progressiever te maken voor mensen met hoge inkomens, of ze nu ouder of jonger dan 65 jaar zijn." Dit leidde tot groot politiek tumult. De toenmalige regeringspartijen CDA en VVD vielen Bos fel aan op zijn ouderenbelasting. Voormalig PvdAcoryfee Marcel van Dam voerde een ware guerrilla tegen Bos via zijn column in de Volkskrant. De PvdA verloor de verkiezingen van 2007 mede als gevolg van de slechte en tegenstrijdige communicatie over de voorgestelde bejaardentaks. Terwijl de PvdA vasthield aan de fiscalisering van de AOW (betaling van het staatspensioen uit belastingen in plaats van uit premies), beloofde het CDA pensioengerechtigden te vrijwaren. Als alternatief pleitte het CDA voor prikkels om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. In de coalitiebesprekingen met het CDA en de ChristenUnie slaagde Bos erin om de fiscalisering van de AOW in het regeerakkoord op te nemen. In ruil werd de wens van CDA-leider Balkenende om mensen te stimuleren langer door te werken, eveneens in de kabinetsplannen opgenomen. De wettelijke AOW-leeftijd van 65 jaar bleef gehandhaafd. Het Belastingplan 2009 bevat de uitgewerkte Bostaks en de Balkenendebonus. Mensen met een aanvullend pensioen die vanaf jaar worden - dus iedereen die na 1945 geboren is - gaan stapsgewijs meebetalen aan de AOW. De ondergrens wordt getrokken bij een inkomen hoger dan de AOW plus een aanvullend pensioen van euro per jaar. De verhoging van de bijdrage van ouderen wordt uitgesmeerd over een periode van 20 jaar, zodat pas in 2030 de volledige fiscalisering is bereikt. De bijdrage loopt op van 52 euro per jaar in 2011 tot 950 euro per jaar in Dan is het belastingvoordeel dat 65-plussers nu hebben omdat ze de AOWpremie van 17,9 procent niet hoeven te betalen, helemaal weggewerkt. Tegenover deze bejaardentaks staat de doorwerkbonus voor mensen die tot hun 65ste blijven verdienen. Deze bonus begint in 2009 en geldt eveneens voor iedereen geboren na De bonus bestaat uit een belastingkorting op het inkomen. Voor mensen geboren na 1945 die blijven doorwerken, betekent het dat ze vanaf 2009 een forse netto-inkomensstijging tegemoet kunnen zien. Deze loopt op van maximaal euro voor een 62-jarige tot euro per jaar voor een 64-jarige. 7

8 De opzet is zo dat de bonus die iemand tot zijn of haar 65ste ontvangt, evenveel is als de gemiddelde bijdrage aan de fiscalisering van 65- plussers na Zo houden de Bostaks en de Balkenende-bonus elkaar in evenwicht. De fiscalisering van de AOW en de premie op langer doorwerken voor ouderen zijn een compromis van PvdA en CDA. Er worden twee doelen mee bereikt: langer doorwerken vanaf 62 jaar wordt financieel aantrekkelijker gemaakt én de kosten van de AOW worden omgeslagen over gepensioneerden met een behoorlijk aanvullend pensioen. Er zijn slechtere compromissen in Den Haag gesloten. Bron: NRC, Welke zorgkosten aftrekbaar in 2008? Wat is er allemaal aftrekbaar als buitengewone uitgave in 2008? Lees met welke ziektekosten u voordeel kunnen halen, en hoe! Na 2008 zullen de fiscale aftrekmogelijkheden voor buitengewone kosten drastisch worden beperkt. Ziektekosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, zijn met ingang van 2009 niet langer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. En daarom kan het voordelig zijn om die ziektekosten die u kunt 'plannen', nog snel in 2008 te maken. Voorbeelden zijn kosten voor een bril, lenzen, rollator, steunzolen of gehoorapparaat. Maar denk ook aan kosten voor tand 8 arts, fysiotherapeut of homeopaat. Aftrek voor wie? Naast uw eigen ziektekosten, kunt u ook de ziektekosten aftrekken van: o uw (fiscale) partner o kinderen onder de 27 jaar o inwonende ouders, broers of zus sen die u verzorgt o ernstig gehandicapte personen van 27 jaar en ouder die bij u in huis wonen. Aftrek onder welke voorwaarden? Om in 2008 voor aftrek in aanmerking te komen, moeten de kosten die niet door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed, uitkomen boven de drempel van 1,65% van uw verzamelinkomen. Dit is het gezamenlijk inkomen van de boxen 1, 2 en 3 vóór aftrek van de persoongebonden aftrek. Daarnaast geldt een minimale drempel van 115 euro en voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag, namelijk 230 euro. Voorbeelden van aftrekposten zijn: o kosten voor behandeling en consult door (tand)artsen, psycho- en fysio therapeuten o uitgaven voor hulpmiddelen als een bril, rolstoel of steunzolen* o premies en eigen bijdragen voor aanvullende ziektekostenverzeke ringen o eigen bijdrage voor de thuiszorg* o eigen bijdrage voor verpleeghuis, gezinsvervangend tehuis of woon vorm voor gehandicapten* o uitgaven voor een dieet, extra beddengoed of vervoer* o kosten voorgeschreven medicijnen*

9 o kosten huisapotheek, dit is een vast bedrag van 23 per persoon* o begrafenis- en crematiekosten o kosten van een uitvaartverzekering in natura (het meeste voordeel met koopsom!) o kosten voor het halen van een adoptiekind uit het buitenland De kosten die voor aftrek in aanmerking komen, zijn alleen aftrekbaar voor zover deze niet worden vergoed én voor zover ze niet vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico van de basiverzekering van 150.euro Voorbeeld: Stel u maakt in 2008 ziektekosten voor een bedrag van 3000.euro Uw verzekering vergoedt hiervan 2000 euro min uw eigen risico van 150eeuro is 1850 euro. U houdt dan nog 1000 euro over die u via de inkomstenbelasting kunt aftrekken en wel voor zover u de drempel van 1,65% van uw verzamelinkomen overtreft. Bij een verzamelinkomen van euro hoort een drempel van 495 euro (1,65% van euro) zodat u de extra kosten die u maakt boven deze drempel in aftrek kunt brengen. In het voorbeeld is dit een extra aftrekpost van 505 euro. Extra's: verhogingsfactor en extra forfaitaire aftrek GELD EN GEDRAG. Geld speelt een grote rol binnen veel gezinnen. Mensen hebben de behoefte om meer grip te krijgen op hun geld. Hoe leer je ze dat? Niet alleen door praktische adviezen te geven, maar ook door aandacht te besteden aan 9 gedragsverandering. Het Nibud heeft sinds jaar en dag het doel de financiële zelfredzaamheid van consumenten te bevorderen. Steeds vaker merkten wij dat schuld hulpverleners behoefte hebben aan een methode om mensen te helpen bij het grip krijgen op hun geld. Hoe begeleid en motiveer je mensen om hun bestedingspatroon aan te passen? Deze methode moest verdergaan dan de 'technische' kant van het leren omgaan met geld, het budgetteren. Vaak is eerst een gedragsverandering nodig. Aanpak. Dit was de aanleiding voor het boek Geld en gedrag, budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Een handreiking om cliënten te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Om de beroepspraktijk hier ook daadwerkelijk mee te kunnen laten werken, hebben we de training Coachend budgetbegeleiden ontwikkeld om schuldhulpverleners en budgetbegeleiders te trainen de kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Om mensen te kunnen begeleiden bij een gedragsverandering moet je weten hoe gedrag werkt. Na een theoretische onderbouwing van de oorzaak van gedrag en de fasen van gedragsverandering, hebben we een

10 stappenplan ontwikkeld waarmee de budgetbegeleider de financiële zelfredzaamheid van een klant kan bevorderen. De competenties van goed omgaan met geld vormen de basis van dit stappen plan. Partners. Het boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk (budgetbegeleiders uit de schuldhulpverlening en het maatschappelijk werk). Zij leverden de praktijkverhalen en de feedback. De methode is dan ook voor beide situaties geschikt. Al honderd organisaties (waaronder kredietbanken en gemeentes) hebben het boek besteld. Daarnaast is er grote belangstelling voor de training. Het Nibud hoopt dat dit zijn vruchten af zal werpen en er veel mensen gebaat zijn bij deze nieuwe kennis en inzichten. Gemeenten kunnen het stokje overnemen door cursussen Omgaan met geld voor inwoners aan te bieden. Op die manier worden er veel mensen bereikt en wordt de voorlichting vanuit verschillende invalshoeken gebracht. Dat leidt tot een optimaal resultaat! Meer informatie: Collectieve zorgverzekering succesvol bij minimabeleid. De collectieve zorgverzekeringen voor minima is een zeer succesvol instrument van gemeentelijk minimabeleid/ Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau BS&F. Voordeel. Deelname aan een Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) levert een volwassene die rond moet komen van tot circa 1320 euro per maand, een voordeel op van 200 euro per jaar. Dat zegt het adviesbureau BS&F, dat onderzoek deed naar de CZM. Grote vlucht. Collectieve zorgverzekeringen voor minima bestaan al sinds een jaar of tien als onderdeel van gemeentelijk beleid voor minima. Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 heeft de collectieve regeling een grote vlucht genomen. 'De CZM blijkt een zeer succesvol instrument van gemeentelijk minimabeleid', aldus BS&F. Het bureau adviseert gemeenten op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Inmiddels heeft ruim 90 procent van de Nederlandse gemeenten een CZM en nemen zo'n minima deel. Dat is ongeveer de helft van het totale aantal volwassen minima in Nederland. Miljoenen bespaard. Van alle vergoedingen die gemeenten verstrekken voor medische kosten loopt inmiddels 57 procent via de zorgverzekeraar en nog maar 43 procent via de bijzondere bijstand. Dat bespaart gemeenten in totaal tientallen miljoenen euro's aan uitvoeringskosten omdat zorgverzekeraars nu eenmaal efficiënter werken dan de 10

11 lokale overheden, aldus BS&F-directeur Egbert Kraal in een toelichting. Toch duurder. Per saldo zijn de gemeenten toch duurder uit. 'Maar dat was ook de bedoeling', merkt Kraal op. De regelingen zijn destijds ontwikkeld omdat veel mensen geen gebruik maakten van de bijzondere bijstand voor medische kosten, terwijl ze daar wel recht op hadden. Bron: Binnenlands Bestuur, Fusie UWV en CWI. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) te fuseren. Vanaf 1 januari 2009 gaan de organisaties verder als WERKbedrijf binnen UWV. Doel van de fusie is om mensen nog sneller aan de slag te helpen. Werkgevers en werkzoekenden kunnen in het vervolg voor al hun vragen terecht bij Locaties Werk en Inkomen. In heel Nederland komen 97 van deze locaties, die werkzoekenden en werkgevers één aanspreekpunt bieden voor werk en alles wat daarmee te maken heeft. In de locaties werkt het UWV/WERKbedrijf samen met de gemeenten. Dit moet leiden tot een betere dienstverlening aan de klant. De regionale samenwerking en het arbeidsmarktbeleid zijn van wezenlijk belang om de participatie binnen de samenleving te verhogen. Daarom wordt geïnvesteerd in de totstandkoming van regionale netwerken tussen de werkgevers(organisaties), onderwijsinstellingen en gemeenten en UWV/WERKbedrijf. Goede arbeidsmarktinformatie is hierbij essentieel. De fusie is een gevolg van de evaluatie van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Het doel van de wet is om werk boven inkomen te stellen. Dit doel zou volgens de evaluatie beter bereikt kunnen worden als de dienstverlening meer geïntegreerd zou worden. Werkbriefjes voor WW verdwijnen. Ontvangt u een (gedeeltelijke) WWuitkering? Dan hoeft u vanaf januari 2009 geen werkbriefje meer op te sturen. Uw uitkering wordt dan automatisch op uw rekening gestort. Het werkbriefje en het mutatieformulier zullen hierdoor verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen twee nieuwe formulieren: het Wijzigingsformulier WW en het Inkomstenformulier WW. Wijzigingsformulier. Uw gewerkte uren hoeft u voortaan alleen door te geven als er iets verandert. Bijvoorbeeld als u meer of minder uren gaat werken of als uw werk helemaal is gestopt. Dit geeft u door met het Wijzigingsformulier WW. (PDF, 37 Kb) Verhuist u, heeft u een nieuwe baan of verandert er iets anders in uw persoonlijke situatie? Ook hiervoor gebruikt u het wijzigingsformulier. Inkomstenformulier. 11

12 Werkt u wekelijks wisselende uren? Krijgt u toeslag en heeft uw partner wisselende inkomsten? Dan geeft u dit door met het Inkomstenformulier WW. Deze inkomsten worden dan met uw uitkering verrekend. Wat betekent dit voor mij? Binnenkort krijgt u van UWV de eerste informatie thuisgestuurd over de veranderingen vanaf Zodra UWV in januari uw laatste werkbriefje hebben ontvangen, krijgt u een brief waarin ze precies uitleggen wat het allemaal voor u betekent. Deze regeling gaat in op 1 januari 2009 Aantal werkende armen groeit. Nederland kan er niet meer omheen: er is een groeiende groep van wat in de Verenigde Staten working poor heet. Nederland telt volgens de gebruikelijke Europese definities inmiddels ruim 'werkende armen'. Dat zegt socioloog Erik Snel, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 12 Werkende armen zijn mensen die werken en in tien jaar tijd ten minste drie jaar met hun gezin onder de armoedegrens zaten. Het zijn vooral alleenstaande moeders met kinderen en andere eenverdieners, kleine zelfstandigen, vissers, boeren en tuinders. Ze hebben een inkomen dat nauwelijks voldoende is om de vaste woonlasten, voeding, kleding en ander noodzakelijks van te betalen. Volgens Snel ligt een van de oorzaken bij de verharding van de sociale zekerheid. "Meer mensen met een zwakke positie worden de arbeidsmarkt op gedrongen. Sommigen zijn niet in staat om een inkomen boven de armoedegrens te verdienen." De FNV is een project begonnen om deze groep zichtbaar te maken. Dit is een onderdeel van een internationale campagne 'decent work' voor betere arbeidsvoorwaarden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de schoonmaak. Projectleidster Ans Pelzer wijst op de toename van 'pulpbanen' en het hoge aantal echtscheidingen. Na een internetoproep aan werkende armen kreeg ze honderden reacties. "Dit moet het topje van de ijsberg zijn." Het beleid van het kabinet en lokale overheden is erop gericht zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar onduidelijk is bijvoorbeeld in hoeverre mensen die uit de bijstand aan het werk gaan werkelijk aan armoede ontsnappen. Snel constateert dat er geen onderzoek is in welke banen ze terechtkomen en of het hen verder brengt op de ladder.

13 Duidelijk is wel dat werken en een te laag inkomen een toenemend probleem is voor vrouwen. Door echtscheiding komen ze er als kostwinner alleen voor te staan met de kinderen, terwijl anderhalfverdieners in Nederland het model zijn geworden. \ Er zijn zorgen over het groeiend aantal mensen dat onder aanmoediging van uitkeringsinstanties kiest voor een bestaan als zelfstandig ondernemer. "Hoeveel van deze kleine zelfstandigen blijven overeind, zeker in tijden dat het zoals nu economisch slechter gaat", vraagt CNV-bestuurder en voorzitter van de Sociale Alliantie Yvon van Houdt zich af. De Alliantie heeft bij het kabinet aangedrongen op een plan van aanpak. Dat moet voorkomen dat door overheidsbeleid het aantal werkende armen nog meer groeit. In de landbouw ligt de situatie anders. Veel gezinsbedrijven lijden onder het landbouwbeleid, signaleert de Werkgroep Landbouw en Inkomen, die al meer dan tien jaar aandacht vraagt voor de soms benarde situatie van boeren en tuinders. De uitholling van de kostprijs, afbouw van subsidies en hogere eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn leiden mede tot verlies van inkomen. Volgens de laatste gegevens van het Lei, het landbouw economisch instituut, kunnen agrarische bedrijven onvoldoende investeren en ligt hun 13 inkomen onder de armoedegrens. Bron: Trouw, Meer mogelijkheden armoedebestrijding Gemeenten mogen straks ook mensen financieel steunen die een baan hebben en langdurig van een minimuminkomen leven en geen uitzicht op een hoger inkomen hebben. Nu komen alleen nog mensen met een uitkering voor de zogenoemde langdurigheidstoeslag in aanmerking. Daarnaast krijgen gemeenten ook meer mogelijkheden om kinderen uit een gezin met een laag inkomen beter te helpen deel te nemen aan belangrijke maatschappelijke activiteiten zoals sport en cultuur. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma. De langdurigheidstoeslag geldt nu alleen voor mensen die vijf jaar of langer een uitkering op het sociaal minimum hebben en geen perspectief op werk. Straks mogen gemeenten zelf bepalen wie hiervoor in aanmerking komen. Bijstandsontvangers hoeven dan ook niet meer de langdurigheidstoeslag kwijt te raken als ze een baan met een laag inkomen vinden. Hierdoor kunnen mensen die werken en toch van weinig geld moeten rondkomen er financieel op vooruitgaan. Gemeenten maken werken hierdoor financieel aantrekkelijker. De gemeenten moeten de extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen zoveel mogelijk in natura verstrekken, bijvoorbeeld door het geven van een sportabonnement.

14 Het wetsvoorstel komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om extra geld uit te trekken voor gerichte armoedebestrijding en gemeenten daartoe meer mogelijkheden te geven. Tegelijkertijd worden hiermee afspraken ingevuld die de staatssecretaris van SZW met gemeenten heeft gemaakt om werkloosheid en armoede te bestrijden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari Schuldsanering wordt de norm. De schuldhulpverlening faalt. Er is daarom een nieuwe wettelijke regeling voor schuldhulp in voorbereiding, waarbij gemeentes verplicht worden een sanering aan te bieden. Ieder jaar kloppen naar schatting Nederlanders bij gemeentes aan voor hulp omdat problematische schulden hebben. Slechts een kwart wordt geholpen. Een ramp, zegt Nadja Jungmann van adviesbureau Hiemstra en de Vries, die eerder de gemeente Amsterdam adviseerde. In 2006 promoveerde ze op een proefschrift overschuldhulpverlening.''mensen die geen hulp krijgen komen steeds dieper in de problemen,'' zegt Jungmann. ''Soms worden ze hun huis uitgezet, of wordt de stroom afgesloten. Dat gebeurt ook bij gezinnen met kinderen.'' In Nederland zijn huishoudens die zoveel schulden hebben dat ze er zonder hulp niet af komen. Twintig procent van de minima in Amsterdam ( huishoudens) heeft schulden, maar de gemiddelde 14 schuld is laag; tussen de twee- en de drieduizend euro in totaal. ''Maar met de paar tientjes die ze overhouden is dat niet meer te overbruggen,'' zegt Jungmann. "En het 'zijn echt niet allemaal slampampers. Natuurlijk zijn er mensen die willens en wetens enorme schulden maken, maar voor de meesten geldt dat onze maatschappij voor hen te ingewikkeld is, of dat ze pech in het leven hebben gehad.'' Het afgelopen jaar deed Jungmann in opdracht van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken onderzoek naar schuldhulpverlening. Conclusie: de resultaten zijn ondermaats en niemand weet precies hoeveel het kost. Dus praat de Kamer vandaag over een nieuwe wettelijke regeling. Jungmann: ''Het belangrijkste is dat gemeentes een zorgplicht krijgen. Ze mogen mensen die hulp vragen, niet meer afwijzen.'' Schuldeisers stappen nu vaak naar de rechter als ze hun geld niet krijgen. Die kijkt alleen naar de financiën en niet naar een oplossing voor de achterliggende problemen. Door de nieuwe regeling moet het aantrekkelijker worden een minnelijke regeling te treffen met de gemeentelijke schuldhulpverlening. De regeling verandert niets aan het principe dat een schuldregeling drie jaar duurt. De schuldenaar moet dan rondkomen van 95 procent van het minimumloon. De rest van het inko-

15 men wordt verdeeld onder de schuldeisers. ''Dat is geen feest hoor,'' waarschuwt Jungmann. ''Rondkomen van dat bedrag is heel moeilijk.'' Na die drie jaar wordt de rest kwijtgescholden. Voor crediteuren is zo'n regeling vaak de enige manier om iets terug te zien van hun geld. Tegelijkertijd hebben schuldenaars uitzicht op een normaal leven als ze een deel van hun schuld hebben afgelost. Een ander voordeel is dat de hulpverlening schuldenaren kan helpen bij het aanvragen van allerlei armoedevoorzieningen, zoals huursubsidie en scholierenhulp. Jungmann is enthousiast over de Amsterdamse 'achterde-voordeur-aanpak', waarbij ambtenaren actief zoeken naar mensen met schulden. Samen wordt dan gekeken of ze in aanmerking komen voor schuldhulpverlening of extra armoedehulp. Maar alleen het saneren van schulden is geen oplossing, waarschuwt ze: ''Deze mensen kampen vaak met psychische of sociale problemen. Als je daar niets aan doet, zijn ze een jaar later weer terug bij af.'' Minstens zo belangrijk is ook dat het lenen van geld moeilijker wordt gemaakt. De laatste jaren zijn de richtlijnen voor leenspotjes op televisie al wel aangescherpt, maar volgens Jungmann is dat niet voldoende. ''Het is nog steeds makkelijker Frisia te bellen dan een formulier in te vullen voor schuldhulpverlening.'' Bron: Het Parool, STICHTING KLEDINGBANAMSTELLAND voor houders van de amstelveenpas GRATIS drie kledingstukken Adres Aalberselaan 2-4 Achterzijde roodstenengebouwtje Woensdag van tot uur Toegang 2.00 euro 15

16 24 miljoen euro beschikbaar voor scholing in de regio. Om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verstevigen komt er een nieuwe stimuleringsregeling. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) samen met minister Donner en staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vandaag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst met onderwijsinstellingen in Den Haag. Voor de regeling komt 24 miljoen euro beschikbaar. Met de stimuleringsregeling doen de bewindslieden een beroep op de onderwijsinstellingen om een actieve rol in de crisis te vervullen. Scholing is een belangrijk instrument bij het voorkomen van werkloosheid. Om te voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt is juist nu scholing noodzakelijk. Deze stimuleringsregeling draagt daar aan bij, aldus Staatssecretaris Van Bijsterveldt. Minister Donner en Staatssecretaris Klijnsma onderschrijven dit volmondig. Juist nú is een extra investering in scholing noodzakelijk en gewenst. De regio s zijn aanzet om dit actief op te pakken. Het geld kan worden ingezet voor scholing van werkende jongeren zonder diploma, maar ook voor werknemers die met ontslag worden bedreigd. Aanvragers moeten wel concrete doelstellingen vastleggen voor de aantallen duale trajecten en/of EVC (Erkenning van verworven competenties) die ze willen realiseren. De regeling Leren en Werken gaat van kracht op 7 februari en is geldig tot 1 januari Alleen samenwerkingsverbanden die een intentiverklaring Leren en Werken hebben ondertekend, kunnen subsidie aanvragen. Bron: Min. van OC&W, 4 februari 2009 GEZOCHT...SPREEKUURHOUDERS. Bent u bekent met het stelsel van sociale voorzieningen en wilt u anderen daarbij helpen, kom dan ons theam versterken. Het gaat om 2 uurtjes per week in roulatie met onze andere spreekuur houders. voor informatie neem contact op met Jaap Prent tel; of

17 Donner: geen reparatie koopkracht gepensioneerden. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) is voorlopig niet van plan negatieve effecten van de kredietcrisis op de koopkracht van ouderen met een behoorlijk pensioen te repareren. Dat maakte hij woensdag duidelijk in de Tweede Kamer waar oppositiepartijen SP, VVD, GroenLinks, PVV en D66 vroegen om maatregelen, omdat gepensioneerden,,onevenredig getroffen'' zouden worden. Minister Wouter Bos (Financiën) zei dit weekeinde zich zorgen te maken over de koopkracht van ouderen. Donner stelde vorige week al dat 65- plussers met een aanvullend pensioen vanaf euro ten opzichte van andere groepen minder profiteren van lage inflatie. Terwijl de gemiddelde koopkracht volgend jaar meer stijgt dan verwacht, is dat bij gepensioneerden minder het geval. Door de financiële crisis zullen pensioenfondsen minder indexeren, waardoor pensioenuitkeringen niet of slechts ten dele gecorrigeerd worden voor de inflatie. Maar Donner waarschuwde dat ook andere groepen onevenredig getroffen kunnen worden. Volgens de CDA-bewindsman zijn de mensen die het zwaarst getroffen worden, diegenen die door de economische malaise hun baan verliezen. Pensioenuitkeringen. Bovendien moet de overheid volgens Donner niet risico's gaan opvangen van privaat georganiseerde pensioenfondsen door in slechte tijden koopkrachteffecten te gaan repareren. Hij vroeg de oppositie of ouderen dan ook extra belast moeten worden in tijden dat de pensioenen wel geïnde-xeerd worden, terwijl inkomens van werkenden nauwelijks stijgen. Verder wees de minister erop dat wanneer pensioenuitkeringen nu toch geïndexeerd worden, de rekening doorgeschoven kan worden en betaald wordt door werkgevers en werknemers in de vorm van hogere pensioenpremies. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt nam het nog op voor zijn partijgenoot Donner door te memoreren dat het kabinet onlangs heeft besloten zowel de toeslag als de uitkering van AOW'ers te verhogen. Bron: Trouw, Zeer veel chronisch zieken lopen 47 Euro mis. Veel chronisch zieken en mensen met een handicap komen ten onrechte niet in aanmerking voor de Compensatie eigen risico van de Zorgverzekeringswet (CER) van 47 euro. Dit constateert de CG-Raad op basis van 1500 meldingen bij zijn Meldpunt 47euro. Oorzaak van het 17

18 probleem is de medicijnlijst (FKG-lijst) die gebruikt wordt om groepen af te bakenen. De CG-Raad wil snel een oplossing voor dit probleem. De CG-Raad signaleert drie problemen met de afbakening. Medicijnen worden niet goed geregistreerd, bepaalde aandoeningen komen niet voor op de medicijnlijst of sommige groepen vallen pas in 2009 of 2010 binnen de afbakening. In al deze gevallen ontvangen chronisch zieken nu geen compensatie van 47 euro. Door problemen bij de registratie ontvangt 60% van de reumapatiënten geen compensatie. Zij gebruiken medicijnen die apothekers zelf bereiden en die daardoor geen landelijke code krijgen. Hetzelfde probleem speelt bij mensen die een medicijn gebruiken dat op de medicijnlijst staat als een wekelijkse injectie en niet als tablet. Aanpassing medicijnlijst noodzakelijk. Sommige medicijnen staan niet op de medicijnlijst. Dat geldt bijvoorbeeld bij 70% van de borstkankerpatiënten. Ook mensen met een zeldzame ziekte komen niet voor op de medicijnlijst. Compensatie ook met terugwerkende kracht. De compensatie wordt in 2009 uitgebreid voor mensen met een bepaalde ziekenhuisdiagnose en in 2010 voor mensen met hulpmiddelen. In 2008 en 2009 krijgen deze groepen geen compensatie. De motie Van Gerven stelt voor deze groepen compensatie met terugwerkende kracht voor. Minister Klink heeft deze optie ontraden. De 18 CG-Raad vindt dit onaanvaardbaar, omdat de motie kamerbreed is aangenomen. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) De CG-Raad wijst er verder op dat bij de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten dezelfde problemen spelen. Deze wet regelt de automatische toeslagen die chronisch zieken en gehandicapten straks kunnen krijgen. Ook daarbij spelen afbakeningsproblemen en wordt de bovengenoemde medicijnlijst gebruikt. Hoe kom ik alsnog aan de compensatie? De CG-Raad heeft een uitvoerig advies op de site gezet met voorbeeld-bezwaarschriften. Zie daarvoor : Bron: CG-Raad, Nibud-Risicometer Lenen laat zien wanneer lenen riskant wordt. Geld lenen zonder grote financiële risico's te lopen. Consumenten kunnen vanaf vandaag op de site van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting met de Risicometer Lenen controleren of het verstandig is een lening af te sluiten. Het Nibud biedt hiermee tegenwicht

19 tegen de vele leencalculators op internet van banken en andere commerciële geldverstrekkers. Banken laten zien wat de consument kan lenen. Met de Risicometer Lenen kan de consument controleren of de lening in zijn budget past en of hij de maandelijkse aflossing wel wil betalen. Lening afbetalen zware last. Zo'n huishoudens in Nederland (8,8% van alle huishoudens) hebben een persoonlijke lening of een doorlopend krediet van gemiddeld , -. Volgens de monitoring betalingsachterstanden ervaart een kwart van deze huishoudens ( ) het afbetalen als een zware last. Door met de Risicometer Lenen te komen hoopt het Nibud dat consumenten minder snel een lening afsluiten die eigenlijk niet binnen hun budget past. Het Nibud hoopt dat iedereen die overweegt een lening af te sluiten eerst met de Risicometer Lenen bekijkt of ze aflossing wel kunnen en willen betalen. De Risicometer is te vinden op Overkreditering. Kredietverleners moeten ervoor waken dat er geen overkreditering plaatsvindt volgens de wet Financieel Toezicht. Maar helaas is nergens omschreven wat overkreditering precies is. Zo kan het gebeuren dat een gezin met een netto inkomen van 1700,- euro 2 kinderen en een huur van 400,- euro per maand bij kredietverleners zo'n 5.000,- euro mag lenen. Terwijl de Risicometer lenen in dat geval een rood advies geeft. Een rood advies houdt in dat als dit gezin deze lening afsluit, zij de aflossing als een zeer zware last gaan ervaren. Verantwoord Lenen. Een wasmachine die vervangen moet worden, of een haperende auto. Iedereen kan voor uitgaven komen te staan, waar men op dat moment geen geld voor heeft. Het Nibud is daarom ook niet tegen lenen. Zolang de maandelijkse aflossing betaald kan worden is lenen verantwoord. Maar juist in deze onzekere tijden, waarbij veel mensen onzeker zijn over hun baan is het verstandig om geen financiële risico's te nemen. Het Nibud adviseert dan ook om voordat men een lening afsluit met de Risicometer te controleren of de lening ook nog betaald kan worden als men werkloos wordt. De consument moet bij de Risicometer Lenen zelf invullen wat zijn inkomen is, hoe hij woont, of hij autokosten heeft of al een lening heeft. De Risicometer berekent dan wat de maandelijkse uitgaven zijn die bij dat huishouden horen voor bijvoorbeeld de boodschappen en kleding. Op basis daarvan geeft de Risicometer aan of er nog ruimte is voor de aflossing van de gewenste lening. 19

20 Jan en Annie willen een auto. Neem bijvoorbeeld de tweeverdieners Jan(25) en Annie (23). Ze zijn net gaan samenwonen en hebben een huur 400 euro per maand. Jan verdient 1.500, - euro per maand en Annie werkt parttime en verdient 1.000, - euro per maand. Ze willen een tweedehands auto kopen. Omdat ze geen spaargeld hebben, is lenen de enige optie om de auto aan te schaffen. De auto die ze op het oog hebben kost 8.000, -euro. Het uiteindelijke aanbod is een lening van 8.000, -euro met een effectieve rente van 9% en een looptijd van 5 jaar. De maandelijkse lasten bedragen ruim 170, -euro. De Risicometer Lenen geeft in deze situatie een groen advies. De lening past in hun budget. Maar door de kredietcrisis staat de baan van Annie op de tocht. Als zij haar baan verliest kleurt de Risicometer Lenen rood. Dit betekent dat zij dan eigenlijk geen geld meer hebben voor de aflossing. Zij zullen de lening dan als een zeer zware last gaan ervaren. Voor uitgaven als vakantie en vrije tijd is dan geen ruimte meer. AFM schrijft waarschuwing bij lenen. Per 1 april 2009 moet bij reclames over lenen een waarschuwing volgen over de gevolgen van de lening. De banken hoeven de tekst niet zelf te schrijven. Dat doet de Autoriteit 20 Financiële Markten (AFM). Naast de tekst zorgt de AFM ook voor een waarschuwingssymbool. Het doel van de waarschuwing is om de geldleners te wijzen op de gevolgen van de lening. Op dit moment zijn de teksten en symbolen nog niet bekend. De AFM zet ze binnenkort op de website. De maatregel geldt overigens niet voor hypotheken die gebruikt worden voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Bron: Nibud, 3 februari 2009 Aftrekregeling buitengewone ziektekosten Tot ontstemming van de voltallige oppositie stemmen coalitiepartijen vandaag vóór een nieuwe aftrekregeling buitengewone ziektekosten. Bussemaker belooft het komende jaar veel bij te stellen. Je koopt een Armanibril van een paar honderd euro en krijgt het dubbele bedrag van de belasting terug. Iedereen kent het voorbeeld inmiddels. Het wordt gretig gebruikt door het kabinet om uit te leggen waarom de aftrekregeling voor chronisch zieken en gehandicapten plaats moet maken voor een nieuwe. Want op dat punt is vrijwel iedereen het eens. Een regeling die is bedoeld om verborgen kosten van chronisch zieken en gehandicapten te compenseren, moet niet naar mensen gaan die nergens last van hebben. Een reumapatiënt heeft hogere

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl SchuldPreventiewijzer is een initiatief van: Voorwoord Voorkomen is beter dan genezen.

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Oktober, 2014 Auteur: Tamara Madern senior wetenschappelijk

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Voorwoord In 1932 is de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie