Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Noordzee C 381!

2 Hoe publikaties een visitekaartje kunnen worden van

3 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE NOORDZEE BIBLIOTHEEK SIGNATUUR.: cc^dto Handleiding Publikaties directie Noord2ee Hoe publikaties een viaitekaartje kunnen worden van Publikatie nr NZ-93.1 Opgesteld door: M.A.C. Schelvis (DX) H.M. Alleman (Bidoc) in overleg met secretariaten van de hoofdafdelingen en RFI, RFA en MTBG Januari 1993

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Soorten publikaties Inleiding Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Rapport als professionele uitgave Rapport in samenwerking met derden Rapport in opdracht van Brochures en folders Bijdragen aan symposia, presentaties Bijdragen aan periodieken 7 3 Procedures Algemeen Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Rapport als professionale uitgave Rapport in samenwerking met derden Rapport in opdracht van Brochures en folders Bijdragen aan symposia, presentaties Bijdragen aan periodieken 14 4 Contactpersonen IS 5 Literatuurlijst 16 Bijlage Voorbeeld Literatuurlijst 17

6

7 1 Inleiding De taken van de brengen met zich mee dat er nogal wat "informatie" op papier wordt gezet. Naast de gewone correspondence, worden er rapporten, notities, presentaties, plannen e.d. in kleine of grotere oplagen verspreid onder de doelgroepen. De doelgroepen van zijn zeer divers en bevinden zich in alle geledingen van de maatschappij in Nederland, bij de overheid, maatschappelijke organisaties, wetenschapsinstituten, in het buitenland, etc. Ook DNZ-medewerkers behoren tot de doelgroepen. (Zie ook notitie "Communicatie en voorlichting bij " dd. 28 September 1992, publicatie nr NZ-92.10). In deze handleiding worden richtlijnen gegeven voor met name de externe publikaties. Zij zijn een van de visitekaartjes van en moeten herkenbaar zijn als een DNZ-product. Daarbij is gehouden aan de regels van de huisstijl van Verkeer en Waterstaat. Er bestaan in dit kader richtlijnen voor de aanmaak, lay-out, vormgeving e.d. van diverse soorten publikaties, namelijk in de brochures: "Opmaak tekstverwerking" en "Folders, brochures en rapporten", die beiden deel uitmaken van het Handbook Huisstijl V&W. In hoofdstuk 2 zal worden beschreven om welke soorten publikaties het in deze handleiding gaat. In hoofdstuk 3 worden de procedures beschreven die binnen directie Noordzee gevolgd dienen te worden bij de totstandkoming van deze publikaties. Hoofdstuk 4 en 5 bevatten namen van contactpersonen en een l i t e r a tuurlijst. De handleiding is bedoeld als naalagverk voor de DNZ-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor of een bijdrage leveren aan de uitgifte, aanmaak en verspreiding van publikaties van. 3

8 2 Soorten publikaties 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten publikaties die de uitgeeft, in welke vorm dan ook, beschreven. 2.2 Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Rapporten, note's, rapportages e.d. die een officieel karakter hebben, een dienst-eigen-gezicht moeten hebben, maar "in eigen beheer" worden aangemaakt en uitgegeven worden de semi-professionele rapporten genoemd. Bij worden de meeste rapporten op de semi-professionele manier vervaardigd, omdat dat eenvoudig in eigen beheer is te doen. Voorbeelden van deze rapporten zijn: - Verontreinigingsrapportage - Verantwoordingsrapportage aan de DG - Beleidsnota Meetnet Noordzee voor de jaren... - Handhavingsplan 1992 e.v. - Evaluatienota Onderhoudsbaggerwerk Buitenhaven Stellendam - Communicatie en voorlichting bij Door de invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat zijn er voorschriften gekomen die de diensten in het vervolg moeten toepassen. Zie verder paragraaf

9 2.2.2 Rapport als professionele uitgave Rapporten, publikaties, e.d. die een nog officieler karakter hebben, waarvoor geen beperkingen in het budget aanwezig zijn, en die door externe ontwerperb/drukkers worden vervaardigd, worden professionele rapporten genoemd. Voorbeelden van deze rapporten bij zijn: - Handboek Oliebestrijding - Harmonisatie Noordzeebeleid: Waterkwaliteitsplan Noordzee - Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee - Beleidsplan Voordelta. Door de invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat zijn er voorschriften gekomen die de diensten moeten toepassen. Zie verder paragraaf Rapport in samenwerking met derden Rapporten, publikaties e.d. die in samenwerking met derden en/of andere V&W-diensten worden uitgegeven kunnen op diverse manieren worden uitgegeven en zowel op de semi-professionele, als de professionele manier worden aangemaakt. Voorbeelden van deze uitgaven zijn: - Integrale Risico Analyse (i.s.m. TNO, NIOZ en CATO Marine Ecosystems) - Microverontreinigingen in Noordzeesediment (i.s.m. DGW) - Ruimtelijke verspreiding van het benthos in de Zuidelijke Noordzee (i.s.m. DGW) - V i s i b i l i t y limits of Oil discharges (i.s.m. DGSM). Door invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat zijn er richtlijnen voor ontstaan. Zie verder paragraaf Rapport in opdracht van Een opdracht van aan derden voor bijv. onderzoek, leidt vaak tot een rapportage of een eindrapport. Deze rapporten zijn er in vele vormen en varianten. De nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat geeft geen regels voor dergelijke publicaties. Zie verder paragraaf

10 2.3 Brochures en folders Sedert maart 1991 worden brochures en folders bij zoveel mogelijk op een speciaal daarvoor ontworpen manier vormgegeven en uitgegeven. Sedert november 1991 zijn aan nieuwe uitgaven de huisstijl-kenmerken toegevoegd. Op dit moment zijn de volgende DNZ-folders beschikbaar: - De Directie Noordzee (zowel nederlands- als engelstalig) - Oliebestrijding op de Noordzee (idem) - Zwemwaterkaliteit langs de Nederlandse Noordzeekust + inlegvel per jaar - Remote Sensing Vliegtuig (PH-MNZ) + inlegvel Technische gegevens (zowel nederlands- als engelstalig) - Baggeren... dat is tocht "iets" onder water? - Spelregels voor ontgrondingen op de Noordzee (zowel nederlands- als engelstalig) - Missie en taken van. Daarnaast is er ook een aantal brochures en folders die op een andere wijze, vaak in samenwerking met andere diensten, tot stand zijn gekomen. Deze kennen een andere vormgeving en druk. Voorbeelden zijn: - de Kenmerk-uitgave "De Noordzee" (doelgroep: scholieren) - Maritieme verwachtingen voor zee, kust en havens (uitgave i.s.m. KNMI, zowel nederlands- als engelstalig) - Remote Operated Hoisted Platform (engelstalig) En er is een aantal brochures en folders die door derden zijn uitgegeven met medewerking van. Deze kennen eveneens een afwijkende vormgeving en druk. Voorbeelden zijn: - Multifunctioneel Presentatiestation (MFPS) (uitgave DGW i.s.m. met DNZ, ZL, ZH, RIZA, zowel nederlands- als engelstalig) - Samen naar Schone Baggerspecie (uitgave ZH i.s.m. DNZ, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Gemeentewerken Rotterdam) Door de invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat is het nodig om voor uitgave van brochures en folders de richtlijnen uit het Handbook Huisstijl V&W te volgen. Zie verder paragraaf

11 2.4 Bijdragen aan symposia, presentaties Het komt regelmatig voor dat medewerkers van worden benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren aan een symposium, presentatie, open dag, workshop e.d. Bijvoorbeeld in de vorm van een lezing of college. MTBG levert vaak een bijdrage aan de DNZ-presentator in de vorm van overhead-sheets, dia's e.d. Omdat het in het belang is van dat DNZ-ers op een goede manier naar buiten treden (zij vertegenwoordigen de directie Noordzee en het ministerie van V&W), is het gewenst dat schriftelijke presentaties minimaal voldoen aan de huisstijl-criteria van V&W. Zie verder paragraaf Bijdragen aan periodieken Het komt voor dat medewerkers van worden benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren aan een artikel voor een (vak)tijdschrift, krant, weekblad of andere periodiek. Ook journalisten van radio en TV willen nogal eens direct contact opnemen met de deskundige op een bepaald vakgebied. Bij is het gebruikelijk dat deze verzoeken eerst besproken worden met DX, alvorens toezeggingen te doen aan de journalist of de redactie van een periodiek. Voor de richtlijnen hoe om te gaan met perscontacten wordt verwezen naar de notitie "Communicatie en voorlichting bij " dd. 28 September In deze handleiding gaat het met name om de richtlijnen die gelden bij het schrijven van door derden te publiceren teksten. Zie verder paragraaf

12 3 Procedures 3.1 Algemeen I n d i t h o o f d s t u k worden de p r o c e d u r e s b e s c h r e v e n d i e b i j de v e r v a a r d i- ging van de verschillende soorten publikaties moeten worden gevolgd. 3.2 Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Onder "rapport" wordt verstaan: rapport, nota, rapportage, nota en overige publikaties die niet onder een van de andere paragrafen wordt behandeld. Uitgangspunt is dat de projectleider of het afdelingshoofd verantwoor- delijk is voor zowel de inhoud van het rapport als voor de uiteindelijke uitgave. Dit houdt in dat alle hierna genoemde stappen door hem/haar worden gezet cq. onder zijn/haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. I. Het rapport wordt in de Nederlandse taal opgesteld (volgens het Groene Boekje). Indien nodig wordt er in het kader van Internationale samenwerking en t.b.v. opname in internetionale literatuurbestanden een Engelse samenvatting bij gemaakt of een Engelse versie. Na de inhoudsopgave wordt een samenvatting gevoegd. N.B. Opdracht voor vertaling van nederlandse tekst wordt door projectleider/afdelingshoofd verzorgd. DX kan eventueel adviseren over de keuze van het vertaalbureau. II. De tekst van het rapport wordt getypt volgens de brochure "Opmaak tekstverwerking" (pagina's 28 t/m 32) in Word Perfect 5.1. De tekst wordt met behulp van de huisstijl-macro (via Alt-FlO > vwmenu > 6 > 8) opgemaakt met lettertype courier 12 cpi. Met Alt-F8 kan in deze macro op eenvoudige wijze hoofdstuk- en paragraafindeling worden gerealiseerd. III. Projectleider/afdelingshoofd vraagt een nummer aan bij de Bibliotheek. Het nummer wordt op de titelpagina van het rapport getypt. 8

13 IV. Projectleider/afdelingshoofd vult aanvraagbon in voor Reprografische verwerking en inbinden. Op de bon moet in elk geval worden aangegeven: - welke kleur het le voorblad en de achterzijde moet hebben (keuze mogelijk uit: wit, geel, l i l a, groen, blauw) - wijze van inbinden (keuze vooralsnog mogelijk uit: zwarte ringband transparante ringband witte ringband) - aantal te vervaardigen - gewenste gereed-datum - eventueel gewenste proefdruk N.B. De voorzijde van het rapport wordt gevormd door een transparent met voorbedrukte tekst, afbeelding van het NCP en het beeldmerk van V&W (een voorbeeld heeft u nu in handen). Rapporten worden dubbelzijdig gekopieerd, tenzij om bepaalde redenen anders wordt verzocht. V. Na reproductie de aanbiedingsbrief + verzendlijst aan Postkamer geven met verzoek voor verzending zorg te dragen. Op de verzendlijst graag ook opnemen: Bibliotheek : 3 exemplaren (De 2 extra exemplaren zijn bestemd voor:. Koninklijke bibliotheek. internationale GLIS (grijze literatuur informatiesysteem) VI. De originele tekst van het rapport ter bewaring (en niet ingebonden) aan de Bibliotheek zenden/geven. Voordeel van het inleveren van de originele tekst bij de Bibliotheek is dat er a l t i j d een exemplaar beschikbaar is bij voor eventuele extra aanmaak van het rapport. VII. Na verzending de restvoorraad inleveren bij de Bibliotheek. De Bibliotheek wordt frequent geraadpleegd voor extra exemplaren. Op verzoek kan de Bibliotheek een overzicht bijhouden van degenen die een exemplaar van een bepaald rapport hebben opgevraagd en toegezonden gekregen. N.B. Het uitgeven van documentatiemateriaal voor offerte-aanvragen kan ook op bovenstaande wijze geschieden, z i j het dat het hiervoor niet noodzakelijk is om een uniek Publikatie-nummer aan te vragen bij de Bibliotheek. 9

14 3.2.2 Rapport als professionele uitgave Onder "rapport" in deze paragraaf wordt verstaan: rapport, nota, rapportage, nota en overige publikaties die niet onder een van de andere paragrafen wordt behandeld. Uitgangspunt is ook hier dat de projectleider of het afdelingshoofd verantwoordelijk is voor zowel de inhoud van het rapport als voor de uiteindelijke uitgave. Dit houdt in dat alle hierna genoemde stappen door hem/haar worden gezet cq. onder zijn/haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. I. Het rapport wordt in de Nederlandse taal opgesteld (volgens Groene Boekje). Indien nodig wordt er in het kader van Internationale samenwerking en t.b.v. opname in internationale literatuurbestanden een Engelse samenvatting bij gemaakt of een Engelse versie. Na de inhoudsopgave wordt een samenvatting gevoegd. N.B. Opdracht voor vertaling van nederlandse tekst wordt door projectleider/afdelingshoofd verzorgd. DX kan eventueel adviseren over de keuze van het vertaalbureau. II. Projectleider/afdelingshoofd heeft budget gereserveerd om de uitgave van het rapport op professionele wijze te realiseren. Voor globale kostenraming kan contact worden opgenomen met MTBG. III. Projectleider/afdelingshoofd vraagt nummer aan bij de Bibliotheek. Het nummer wordt op de titelpagina van het rapport getypt. Voor rapporten die een bredere externe verspreiding hebben en/of interessant zijn voor een groter publiek, kan bij de Bibliotheek ook een zgn. ISBN of ISSN worden aangevraagd. Een ISBN (International Standard Book Number) is een uniek nummer dat wordt toegekend door het nationale bureau ISBN te Culemborg. Hiermee wordt de toegankelijkheid en verkrijgbaarheid van een rapport verhoogd. Een ISSN (International Standard Serie Number) wordt toegekend aan series. Iedere publicatie uit de serie krijgt dan hetzelfde ISSN. IV. De tekst van het rapport wordt getypt in Word Perfect 5.1. en op diskette aangeleverd bij MTBG. MTBG verzorgt het overzetten van de tekst in gewenste vorm en lay-out en houdt hierbij rekening met de huisstijlvoorschriften in de brochure "Folders, brochures en rapporten". Indien gewenst kan MTBG ook een passende voorzijde voor het rapport (laten) ontwerpen en eventuele illustraties, kaarten, foto's e.d. verzorgen. MTBG vraagt op basis van de wenaen van projectleider/afdelingshoofd offerte aan voor het drukken in de gewenste oplage. 10

15 V. MTBG geeft copie van de ontvangen offerte en later van de drukproef aan projectleider/afdelingshoofd. Projectleider/afdelingshoofd regelt i.o.m. FC het aangaan van de verplichting cq. de aanmaak van een kredietregel. VI. Indien accoord met offerte en drukproef wordt via MTBG de opdracht verleend (met orderbon of contract). VII. Zodra de rapporten gereed zijn voor verzending: aanbiedingsbrief + verzendlijst aan Postkamer geven met verzoek voor verzending zorg te dragen. Op de verzendlijst graag ook opnemen: Bibliotheek : 3 exemplaren (De 2 extra exemplaren zijn bestemd voor:. Koninklijke bibliotheek. internationale GLIS (grijze literatuur informatiesysteem) VIII. De originele tekst van het rapport ter bewaring (en niet ingebonden) aan de Bibliotheek zenden/geven. Voordeel van het inleveren van de originele tekst bij de Bibliotheek is dat er a l t i j d een exemplaar beschikbaar is bij voor eventuele extra aanmaak van het rapport. IX. Na verzending de restvoorraad inleveren bij de Bibliotheek. De Bibliotheek wordt frequent geraadpleegd voor extra exemplaren. Op verzoek kan de Bibliotheek een overzicht bijhouden van degenen die een exemplaar van een bepaald rapport hebben opgevraagd en toegezonden gekregen Rapport in samenwerking met derden Het kan voorkomen dat u een rapport uitgeeft in samenwerking met derden, waarbij niet geheel duidelijk is wie de hoofdafzender is. In dat geval zijn er (uiteraard in goed overleg met de partner) drie mogelijke oplossingen. 1. Ontwikkeling van een speciale vormgeving (i.o.m. MTBG) of gebruikmaking van de vaste vormgeving van de partner/afzender. Vermelding van de betrokkenheid van V&W, DNZ alleen in het colofon. 2. Zoals beschreven in paragraaf De samenwerking met de partner kan blijken uit de illustratie of foto op de omslag. 3. Zoals beschreven in paragraaf De samenwerking met de partner kan blijken uit de tekst in het colofon. Tussenoplossingen zijn niet toegestaan, want z i j maken het risico te groot dat een product ontstaat met V&W/DNZ als afzender, zonder dat de huisstijl correct is toegepast. 11

16 3.2.4 Rapport in opdracht van Geadviseerd wordt om bij de opdrachtverlening aan derden, naast de inhoudelijke zaken, zo duidelijk mogelijk te omschrijven in welke het rapport uitgebracht moet worden. De volgende aandachtspunten kunnen hierbij een hulpmiddel zijn: - toezending/bespreking van concept-rapport - oplage - invulling colofon - gebruik van niet-chloorgebleekt papier - openbaarheid - origineel exemplaar komt ter beschikking van DNZ N.B. Stukken voor de Tweede Kamer worden via de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat en bureau SG van Verkeer en Waterstaat aangeboden aan de Griffier van de Tweede Kamer, die het drukken in de standaard-vorm voor de Tweede Kamer laat verzorgen. 3.3 Brochures en folders In het dagelijks taalgebruik wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen folders en brochures. Toch is er wel degelijk verschil. Een brochure telt meerdere vellen papier, die aan elkaar gehecht zijn. Een folder bestaat uit een vel, dat gevouwen is. Het vouwen kan op verschillende manieren: tweeslags, drieslags of meerslags. De folders van DNZ zijn een voorbeeld van tweeslags- of drieslagsfolders, met some daarin een los inlegvel. Uitgangspunt is ook hier dat de projectieider of het afdelingahoofd verantwoordelijk is voor de inhoud van de brochure of folder. Voor brochure* en folders geldt dat het hoofdafdelingashoofd goedkeuring geeft op de teket, voordat de opdracht naar de drukker gaat. DX coordineert het proces vanaf de eerste ideeen tot aan de verspreiding van de brochure/folder. X. Het idee, de wens, de noodzaak voor de uitgifte van een brochure of folder wordt doorgegeven aan DX. In een eerste gesprek wordt een aantal aspecten op een r i j t j e gezet: doel, doelgroep, oplage, etc. en worden afspraken gemaakt over: planning, tekstschrijver(s), de te beschrijven onderwerpen, budget e.d. 12

17 XI. De tekst wordt in de Nederlandse taal opgesteld (volgens Groene Boekje). Indien nodig wordt er in het kader van internationale samenwerking een Engelse (of anderstalige) versie opgesteld. De projectleider/afdelingshoofd levert de tekst, DX geeft commentaar, doet suggesties voor aanpassing e.d. DX verzorgt eventueel de opdracht aan het vertaalbureau. III. Projectleider/afdelingshoofd heeft budget gereserveerd voor de uitgifte van de brochure of folder. Voor globale kostenraming kan contact worden opgenomen met MTBG of DX. N.B. De kosten van een brochure of folder komen in principe voor rekening van het project/de afdeling waarvoor de brochure gemaakt wordt. In het afdelings- of projectplan zijn de kosten hiervoor zichtbaar gereserveerd. De kosten van algemene DNZ-brochures komen ten laste van het budget van DX. IV. Nadat DX en de projectleider/afdelingshoofd overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de brochure, wordt de concept-tekst voorgelegd aan de hoofdafdelingshoofd voor f l a t tering. V. De tekst wordt, na eventuele aanpassing, op diskette aangeleverd bij MTBG, die zorg draagt voor: - lay-out (met inachtneming van de huisstijlrichtlijnen) - offerte-aanvraag bij drukker - bijpassende foto's, tekeningen e.d. - beoordeling offerte i.o.m. projectleider/afdelingshoofd en DX - opdrachtverlening aan drukker - voorleggen drukproef aan DX en projectleider/afdelingshoofd - tussentijdse contacten met de drukker - afhandeling factuur (na parafering door projectleider/afdelingshoofd) - bewaren originele films, foto's e.d. VI. Projectleider/afdelingshoofd regelt i.o.m. FC het aangaan van de verplichting cq. de aanmaak van een kredietregel. VII. Zodra de brochures gereed zijn voor verzending stelt DX een concept-aanbiedingsbrief op + een concept-verzendlijst. De projectleider/afdelingshoofd vult de verzendlijst zo. nodig aan. DX coordineert de verzending. VIII. Na verzending wordt de voorraad opgeslagen. Een kleine oplage voor DNZ-ers en bezoekers is beschikbaar bij DX en de Bibliotheek. DX en de Bibliotheek verzenden de brochure op verzoek.

18 3.4 Bijdragen aan symposia, presentaties Indien een NZ-er wordt benaderd voor een inhoudelijke bijdrage ('paper' of presentatie) aan een symposium of workshop, dan zal de betrokken NZer over het algemeen zelf (eventueel in overleg met college's en chefs) kunnen bepalen of h i j / z i j dat verzoek wil honoreren. Om een aantal redenen is het zinvol om de bijdrage te melden aan DX: - bij DX en de Bibliotheek is een exemplaar van gehouden lezingen en presentaties door DNZ-medewerkers beschikbaar - DX beschikt over een algemeen verhaal over de taken van DNZ, dat geheel of gedeeltelijk kan worden gebruikt bij het voorbereiden van de bijdrage/presentatie - wellicht is het zinvol om enig foldermateriaal mee te nemen voor het gezelschap waarvoor de bijdrage is bedoeld Soms kan het verstandiger zijn om niet op een verzoek in te gaan. DX kan hierin adviseren. Op verzoek verzorgt MTBG de aanmaak van overhead-sheets en die's. Ook de vormgeving/lay-out van de 'paper' kan door MTBG worden verzorgd. Graag een kopie van de 'paper' of lezing naar DX zenden t.b.v. opname in het lezingenbestand (van de Bibliotheek en DX). 3.5 Bijdragen aan periodieken Indien een NZ-er wordt benaderd door een journalist of redacteur, met verzoek een tekst te leveren voor een periodiek (tijdschrift, vakblad e.d.), dan is het zaak om een eventuele toezegging hiervoor eerst af te stemmen met DX. Het kan om bepaalde redenen namelijk verstandiger zijn om niet op het verzoek in te gaan. Indien in overleg met DX wordt besloten om wel op het verzoek in te gaan dan volgt een (telefonisch) gesprek over het doel, de doelstelling van de periodiek, de tijdslimiet, eventuele foto's en illustraties e.d. DX coordineert het contact en de afspraken met de journalist, o.a. over het vooraf ter inzage krijgen van de uiteindelijk te publiceren tekst. Indien het i n i t i a t i e f bij DNZ zelf l i g t, dan gelden bovenstaande gedragsregels ook. Graag een kopie van het gepubliceerde artikel zenden aan de Bibliotheek (of DX) t.b.v. opname in het V&W-Literatuurinformatiebestand (VW-LIS). 14

19 4 Contactperionen Hoofd Directiesecretariaat (DX) Marja Schelvia Medewerker Directiesecretariaat/Voorlichting (DX) Cindy Fornari-Myera Hoofd Bibliotheek en Documentatie (Bidoc) Ria Alleman Plv. Hoofd Visuele Vormgeving en Tekensystemen (MTBG) Nico Vink Medewerker PC-ondersteuning (RFA) Marjoleine van Leeuwen Hoofd Ruud Post- en Archiefzaken (PAZ) Wilmer Medewerker Post- en Archiefzaken (PAZ) Henri Schrijvers Reprografie (Repro) Arie Middleton Secretariele ondersteuning hoofdafdeling RF Laura Vroone-van der Swaluw Vera Zoutendijk Secretariele ondersteuning hoofdafdeling AM Xarin Starke-Holleman Mariana de Niet-Janaen Connie Torn-Eichhorn Secretariele ondersteuning hoofdafdeling MT Marinet Knikman-Myera Monique in den Eng Gerrie Hiddendorp-Hoeben 15

20 5 Literatuurllj st Dijk, B. van, 't Hart, N., 1992 Opmaak tekstverwerking Handboek Huisstijl Ministerie van Verkeer en Waterstaat Maart 1992 Hakkenberg, O., 't Hart, N., 1992 Folders, brochures en rapporten Handboek Huisstijl Ministerie van Verkeer en Waterstaat Juni 1992 Rousel, J., Ven-Scheffel, B. van der, 1992 Handleiding publikaties en correspondentie Rapport DGW-92.XXX Oktober 1992 Schelvis, N.A.C., 1992 Communicatie en voorlichting bij Publikatie NZ September

21 Bijlage bij "Handleiding Publikaties " Literatuurlijst Voorbeeld Anoa., 1991 Effects of beamtrawl fishery on the bottom fauna on the North Sea II Netherlands Institute for Sea Research BEON report nr. 13 Anoa., 1989 De bodem van de Noordzee Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Noordzee Rijkswaterstaat, Directie Bean, P.J.A., 1982 Verstoring van de Noordzee en Waddenzee door een kwalitatieve analyse Waterloopkundig Laboratorium T920 menselijk gebruik: Baas, C.J., Harkink, L., Alphen, J.S.L.J, van, 1992 Noordzee-atlas voor het Nederlandse beleid en beheer Interdepartementale Coordinatie Commissie voor Noordzeeaangelegenheden Stadsuitgeverij, Amsterdam, 1992 Clingan, T.A., 1992 The law of the sea convention Ocean and coastal management, 17 (3): Korten, J., Boons, A.H.A., IJlstra, A.H., 1988 Perspectieven voor de Nederlandse zeevisserij Netherlands Institute for the law of the sea Kwiatkwaska, B., 1989 The 200 mile exclusive economic zone in the new law of the sea Publications on ocean development no. 14 Martinua Nijhoff, Dordrecht, 1989 Bidder, B. de, Wal, B. van de, 1982 Noordzeevis(serij) AO nr 1921 Stichting IVIO Turkstra, B., Scholten, M.C.Th., Bowser, C.T., 1991 A comparison of the ecological risks from fisheries and pollution tot the North Sea biota International conference on North Sea pollution 17

22

PUBLICATIE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIZA. een handleiding voor auteurs. Werkdocument 91.035X

PUBLICATIE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIZA. een handleiding voor auteurs. Werkdocument 91.035X PUBLICATIE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIZA een handleiding voor auteurs Werkdocument 91.035X PUBLICATTE- EN RAPPORTBELEID VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN AFVALWATERBEHANDELING herziene

Nadere informatie

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50 Universiteitsbibliotheek Februari 2014 Tarievenoverzicht Dit is een overzicht van de tarieven die de Universiteitsbibliotheek berekent voor producten en diensten. Nadere informatie over de variabele kosten

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Gelet op: hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; de Wet Nationale Ombudsman

Nadere informatie

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 Bijzondere regels voor de Beoordeling van Filatelistische literatuur op FIP-tentoonstellingen. (vertaling van de SREV=Special Regulations for the Evaluation

Nadere informatie

Model procedure onderzoek en publicatie

Model procedure onderzoek en publicatie Model procedure onderzoek en publicatie Proceseigenaar: Hoofd Collectie/ hoofd Publiek Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Onderzoek en Publicatie.doc Pagina 1

Nadere informatie

Beckers Printing Service Prijslijst 2008

Beckers Printing Service Prijslijst 2008 Beckers Printing Service Prijslijst 2008 Hiermee komen eerdere prijslijsten te vervallen. Zandvaart 3 1764 NJ Breezand Tel. 0223 521532 Fax 0223 522300 E-mail: info@beckersprint.nl www.beckersprint.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 575 Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken

Nadere informatie

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2 September 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van OCW, Taskforce Gratis Schoolboeken 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Taskforce Gratis Schoolboeken. Auteursrecht voorbehouden.

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008 1 Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart Versie van 2 november Datum 11 oktober Programma TITEL : Overgang VMBO-ROC Ondertitel:. Locatie Economisch College Maarssen, Pauwenkamp 152, 3607 GK Maarssen. Doelgroep

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur 1. Gegevens aanvrager Organisatie Straat en Huisnummer Dit formulier vergezeld van betreffende bijlagen moet na de afronding van het

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Prijslijst Januari 2014

Prijslijst Januari 2014 Prijslijst Januari 2014 Genoemde prijzen zijn Inclusief 21% BTW Openingstijden Maandag 9.30 uur - 12.00 uur / 13.00 17.30 Dinsdag 9.30 uur - 12.00 uur / 13.00 17.30 Woensdag 9.30 uur - 12.00 uur / 13.00

Nadere informatie

HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1

HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1 HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1 INHOUD Inleiding pagina 3 Logo en header pagina 5 Iconen pagina 6 Laag 1 pagina 7 Laag 2 pagina 9 Laag 3 pagina 10 Voorbeelden

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

KPMG Klynveld Bosboom Hegener

KPMG Klynveld Bosboom Hegener KPMG Klynveld Bosboom Hegener Organisatie advisu MINISTERIE VAN VERKEER & WATERSTAAT INLEIDING TOT HET HANDBOEK ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Klynveld Bosboom Hegener Organisatie-adviseurs MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Deijne.nl

Garantievoorwaarden Deijne.nl Garantievoorwaarden Deijne.nl 1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen. 2. De koper kan slechts rechten ontlenen

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008 Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart Versie van 19 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL : Overgang VMBO-ROC Ondertitel:. Locatie Economisch College Maarssen, Pauwenkamp 152, 3607 GK Maarssen. Doelgroep

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Event Manager OTYS Recruiting Technology. Versie 3.0

Event Manager OTYS Recruiting Technology. Versie 3.0 Event Manager OTYS Recruiting Technology Versie 3.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: handleiding@otys.nl Datum 5-3-2014 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

SkoolSite Leerkrachten Handleiding Skool BV Build 3.3.0

SkoolSite Leerkrachten Handleiding Skool BV Build 3.3.0 SkoolSite Leerkrachten Handleiding SkoolSite Leerkrachten Handleiding Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op

Nadere informatie

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU?

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU? Handleiding voor deelname aan door Rikky Schrever van Boekenwolk, november 2012 Dit document is bestemd voor kinderboekenauteurs en illustratoren die overwegen om deel te nemen aan Boekenwolk. INHOUD 1.0

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Portfolio p1/10. ontwerpbureau. raza? expertise. opdrachtgevers. Graphic Design Art Direction

Portfolio p1/10. ontwerpbureau. raza? expertise. opdrachtgevers. Graphic Design Art Direction p1/10 ontwerpbureau Raza is een bureau voor grafisch ontwerp, opgericht in 1999 door Daphne van Langen. raza? Raza is afgeleid van het Latijnse Tabula Rasa: onbeschreven blad, blanco, schone lei. Raza

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 619 Besluit van 15 november 2004 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Beste GV2R-studenten Voor je ligt het eerste deel van het werkboek grafische theorie. Totaal krijg je 2 van deze werkboekjes, namelijk bij project

Nadere informatie

Prijslijst Januari 2008 Genoemde prijzen zijn Inclusief 19% BTW

Prijslijst Januari 2008 Genoemde prijzen zijn Inclusief 19% BTW REPRO & DESIGN Prijslijst Januari 2008 Genoemde prijzen zijn Inclusief 19% BTW Openingstijden Maandag 9.30 uur - 17.30 uur Dinsdag 9.30 uur - 17.30 uur Woensdag 9.30 uur - 17.30 uur Donderdag 9.30 uur

Nadere informatie

1 Inboeken melding apv Zaken die in Squit XO worden afgehandeld kunnen op verschillende manieren bij de gemeente Bronckhorst worden aangevraagd:

1 Inboeken melding apv Zaken die in Squit XO worden afgehandeld kunnen op verschillende manieren bij de gemeente Bronckhorst worden aangevraagd: 1 Inboeken melding apv Zaken die in Squit XO worden afgehandeld kunnen op verschillende manieren bij de gemeente Bronckhorst worden aangevraagd: Digitaal via de website Digitaal via info@bronckorst (of

Nadere informatie

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM 1. TENTOONSTELLINGSSUBSIDIE Omdat de SBKM het belangrijk vindt dat Middelburgse kunstenaars hun werk op een professionele wijze aan een breed publiek kunnen presenteren is er een regeling voor de tentoonstellingskosten.

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Nieuw Beheerplan voor de Rijkswateren

Nieuw Beheerplan voor de Rijkswateren Nieuw Beheerplan voor de Rijkswateren 2009-2015 Naar een publieksgericht beheer Rijkswaterstaat zorgt, als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, voor alle grote watersystemen

Nadere informatie

b Wettelijke taak Wet elektronische bekendmakingen b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Digitale dienstverlening

b Wettelijke taak Wet elektronische bekendmakingen b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Digitale dienstverlening gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5146 Inboeknummer 12bst02006 Beslisdatum B&W 27 november 2012 Dossiernummer 12.48.651 RaadsvoorstelVerordening bekendmakingen gemeente Eindhoven Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

I informatieoverzicht melding

I informatieoverzicht melding 3 1 Schoemakerstraat 97 Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222 dvsloket@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl/d Contactpersoon Werenfried Spit T 088 7982 361 I informatieoverzicht melding 1. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIE GEBOORTE KAARTJE

INFORMATIE GEBOORTE KAARTJE 2/5 INFORMATIE KAARTJE Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in de geboortekaartjes van Olli en Jeujeu! _Vaste collectie Keuze uit bestaande geboortekaartjes/illustraties van Olli en Jeujeu. _ Exclusieve

Nadere informatie

te DE Afdeling Auteur Datum

te DE Afdeling Auteur Datum Inhoud: Wijzigingsverordening Aan College van Burgemeester en Wethouders Registratiedat. Registratienr II 1 5. 0 0 0 7 5 9 0 te DE Afdeling Werk, en Zorg Relatie RAADPLEEGBAAR NA BESLUIT [ Ja Nee ] Advies

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD BETAALBARE WEBSITE MET MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST STABIEL, KWALITEIT, PROFESSIONEEL

Nadere informatie

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593;

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; Het bestuur van de regelinghouder, in aanmerking nemende dat: het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; het collectieve woord- /

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Voor het uitvoeren van opdrachten houden wij een termijn van 5 werkdagen aan. Uitzondering hierop zijn uitvaartboekjes, die worden direct verwerkt.

Voor het uitvoeren van opdrachten houden wij een termijn van 5 werkdagen aan. Uitzondering hierop zijn uitvaartboekjes, die worden direct verwerkt. Afdeling Kopie en Print Kopie en printservice Wij verzorgen van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 uur en 11.30 uur graag uw print- en kopieerwerk. Wat wij zoal kunnen maken, kunt u bij ons komen

Nadere informatie

HetSchoolvoorbeeld.nl

HetSchoolvoorbeeld.nl HetSchoolvoorbeeld.nl maakt websites voor het onderwijs die u zelf met het bekroonde en gebruiksvriendelijke programma Word- Press inhoudelijk kunt beheren. De vakkundigheid van het team van HetSchoolvoorbeeld.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

HUISSTIJLRICHTLIJNEN GEMEENTE HATTEM. Inhoudsopgave

HUISSTIJLRICHTLIJNEN GEMEENTE HATTEM. Inhoudsopgave 1 HUISSTIJLRICHTLIJNEN GEMEENTE HATTEM Inhoudsopgave 1. HUISSTIJL Structureel en eenduidig Digitaal, tenzij Huisstijlbewaking en ondersteuning Jaarlijkse update 2. LOGO S Beeldmerk en woordmerk Kleuren

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer Ministene wan Verkeer en Waterstaat Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer nr. 723.00.E010 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Registers, repertoria en bedrijfsformulieren

Registers, repertoria en bedrijfsformulieren Telefoonklappers Telefoonklapper Uit metaal. Geassorteerde kleuren: blauw, rood en zwart. Op blister. 033722 verp/1 Telefoonklapper T560 Voor 900 nummers. Ft 10,4 x 17,2 x 3 cm (b x l x h). 560DZ chroom/zwart

Nadere informatie

Hoe wordt een prentenboek gemaakt?

Hoe wordt een prentenboek gemaakt? In deze les leer je hoe een prentenboek wordt gemaakt. Nippertje is geschreven door Rian Visser en geïllustreerd door Noëlle Smit. Deze les is extra leuk met het echte prentenboek erbij. Doel: informatie

Nadere informatie

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten. Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten. Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO Shakespeak Een praktische handleiding voor docenten Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO Inhoudsopgave I. Shakespeak binnen het UMC St Radboud 3 II. Shakespeak gebruiksklaar maken: 4 a. uw account

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE

MINISTERIE VAN DEFENSIE MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST KONINKLIJKE LANDMACHT Postbus 96868 2509 JG s-gravanhage uw kenmerk uw briej van ons nummer 1971/1/140988 'j-gravenhage. 28 september 1 bijlagen: 2

Nadere informatie

Intake-formulier. Offerte Web-applicatie

Intake-formulier. Offerte Web-applicatie Intake-formulier Offerte Web-applicatie Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie... 4 3 Opdrachtomschrijving... 5 4 Overige informatie... 7 Intake-formulier Offerte Web-Applicatie Pagina 2

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR)

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) PROJECTFICHE Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) Dit tweede deel omvat uitsluitend de projectfiche als officieel aanvraagformulier. Oproep

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011

E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011 E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011 Via PaperJack kunt u beveiligd inloggen op een eigen stukje van deze internetportal. Hier kunnen aanvragen gedaan worden, orders en orderhistorie

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Aan. dtkv. 2015/ Uw brief van: 26 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 26 juli 2016

Aan. dtkv. 2015/ Uw brief van: 26 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 26 juli 2016 Aan dtkv De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Mevr. S.F. Camelia-Römer Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: 2015/015685 Uw brief van: 26 juni 2016 Ons nummer: 26072016.01

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Middelen Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2001006535 Naam: Sonja van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl December 2017 Voor het plaatsen van vrijwilligersvacatures op MaastrichtDoet.nl dient u eenmalig een account aan te maken. Vervolgens kunt u onbeperkt inloggen

Nadere informatie

Bijlage De ins en outs van een brainstormsessie versie 0.1. juni 2015

Bijlage De ins en outs van een brainstormsessie versie 0.1. juni 2015 Bijlage De ins en outs van een brainstormsessie versie 0.1. juni 2015 status: concept In het handboek wordt meerdere malen geadviseerd een brainstormsessie te houden om ideeen te genereren en om te komen

Nadere informatie

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349 Rapport Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 17 juni 2004 heeft geweigerd om te voldoen aan zijn verzoek

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

the future commons 2070 magnificent surroundings.org / charlotte geldof

the future commons 2070 magnificent surroundings.org / charlotte geldof the future commons 2070 magnificent surroundings.org / charlotte geldof GROEN LINT GIDSEN Oostende 22.03.2016 www.magnificentsurroundings.org geldof c., janssens n., goossens c., goris e., pelger d., labarque

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Overzicht NIP-publicaties

Overzicht NIP-publicaties Overzicht NIP-publicaties Dit overzicht bevat uitgaven van het NIP die u al dan niet tegen betaling kunt bestellen. Bestellen Bij iedere publicatie staat de prijs vermeld en waar deze te bestellen is.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 65/2011 Datum : 12 april 2011 B&W datum : 12 april 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Nota invoering gemeentewapen Aanleiding Bij Koninklijk Besluit van

Nadere informatie

Colofon. Tekst Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Tekst Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Tekst Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org (0900) 202 66 20 ( 0,10 per minuut) info@bureauwsnp.nl Ontwerp omslag: Rik Verharen

Nadere informatie

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen www.studiofont.nl Studio Font is een klein bureau voor grafische vormgeving, dat groots meedenkt. Of het nu gaat om een logo, huisstijl, website, flyer of een

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie