Actieplan 2014 in uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan 2014 in uitvoering"

Transcriptie

1 Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen georganiseerd in de districten Commewijne, Paramaribo, Coronie en Nickerie. Dit met betrekking tot de Vessel Monitoring System (VMS) ten behoeve van de Surinaamse Kust (SK) vissersvaartuigen. Het VMS is een satelietvolgsysteem waarmee ODVIS data verzamelt van de activiteiten van opererende visserboten op zee. Op elk moment kunnen de activiteiten van de in onze wateren opererende vissersvaartuigen worden gevolgd ongeacht het gebied en het tijdstip. ODVIS wil medio 2014 dat alle SK-vissersboten opgenomen worden in het VMS. Het werk van het VMS zal bijdragen aan de realisatie van duurzame exploitatie van onze visgronden. 02 Actieve burgerparticipatie in Commewijne Praten met de Caribische Ontwikkelingsbank Hoe begroot Financiën? HET INFORMATIEBLAD VAN DE SURINAAMSE OVERHEID De Overheid is een externe bijlage van de Surinaamse overheid die wekelijks wordt gepubliceerd. Het blad is een van de communicatiemiddelen die de overheid inzet om te komen tot een transparante en evenwichtige informatievoorziening van de samenleving. De Overheid werd voor het eerst gepubliceerd op 12 augustus Oplage Bladmanager Tekstredactie Beeldredactie : exemplaren : Daniëlla Tauwnaar : Daniëlla Tauwnaar, George Orie en Agnes Baal. : Donovan Nasio en Fabian Ristie Aan deze editie werkten mee: Suzie Mangoenwirono, Rachel Dompig, Julio Irokromo, Mavis Brewster, Anna Lachman, Kenneth Niekoop, Edgar van Genderen, Angel Bharrat en Siegfried Gerling. Vormgeving : Donovan Nasio en Fabian Ristie Postadres : Dr. S. Redmondstraat , Par bo Telefoon : (597) adres : Website : Registratie voor ontvangst van de digitale versie van De Overheid kan ook op de Streekziekenhuis Nickerie zet positieve resultaten voort Actieplan 2014 in uitvoering Renovatie en uitbreiding van het ziekenhuis Wageningen, bouw apotheek West, Nickerie Radiodiagnostisch Centrum en Cardiopoli maken deel uit van de 4-plannen die het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) in twee jaar wil realiseren. Verschillende verbouwingen en renovaties zijn ook opgenomen in de planning. Algemeen directeur Antoine Elias blikt tevreden terug op Hij vindt dat het ziekenhuis een zeer productief jaar achter de rug heeft. In zijn jaarafsluitingstoespraak heeft hij benadrukt dat er dit jaar harder gewerkt moet worden aan de communicatie onderling in het ziekenhuis. Er is veel gerealiseerd, zei hij. Hij heeft de bouw van Suriname initieert mondiale campagne tegen uitbuiting vrouwen Alle lidlanden van de Verenigde Naties (VN) hebben in 1995 besloten om middels het aannemen van The Platform of Action de strijd aan te gaan tegen alle vormen van onderdrukking tegen de vrouw. Dit vond plaats in Beijing, China, tijdens de Vierde VN Conferentie voor vrouwen. Daar hebben de VNlanden, waaronder ook Suriname, twaalf actiepunten geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat de positie van de vrouw verbeterd wordt in de wereld. De afspraken zijn verder ook vastgelegd in Beijing Declaration. Na bijna twintig jaren komen Suriname en IJsland tot de conclusie, dat er geen reden is om tevreden te zijn over de uitvoering van de actiepunten die aangepakt moesten worden. Vandaar dat deze twee landen het initiatief hebben genomen om dit jaar, in aanloop naar het een aantal nieuwe ruimten opgenoemd waaronder een nieuwe KNO-poli, vier isolatieruimten en twee klasse kamers voor de afdeling Verloskunde. Er zijn diverse vervangingsinvesteringen gepleegd. Zo zijn er nieuwe lijkenkasten aangeschaft voor het mortuarium, heeft de Operatiekamer een nieuwe centrale airco en heeft het laboratorium een nieuwe analyser. twintig jarig bestaan van het The Platform of Action en de Bejing Declaration, een wereldwijde campagne te starten in de hoop de bewustwording rond vrouwenrechten wederom op gang te brengen en de benaarde positie waarin vrouwen nog verkeren nogmaals te benadrukken. Onderstaand een overzicht van gerealiseerde projecten in 2013 en voornemens in Projecten uitgevoerd en opgeleverd in Bouw nieuwe ruimte voor de afdelingen Inkoop en Interne Controle Jan Bouw nieuwe KNO-poli Jan Bouw Medische Bibliotheek en Medisch Archief Febr Renovatie en uitbreiding Mortuarium April Bouw nieuwe ruimte voor de afdeling Transport April Bouw van 4 isolatieruimten (2 mannen/ 2 vrouwen afdeling) Aug Bouw nieuwe ruimte voor centrale zuurstof unit en zuurstof cilinders Aug Bouw 2 nieuwe klasse kamer voor de afdeling verloskamers Aug Bouw recovery room van de operatie kamer Aug 2013 Lopende projecten in Renovatie + uitbreiding Ziekenhuis Wageningen oktober Bouw + verhuizing van de totale administratie medio Bouw apotheek West Bouw Nickerie Radiodiagnostiek Centrum Verbouwing MCU Verbouwing apotheek Landingstraat Verbouwing Centrale Balie Bouw Cardiopoli Uitbreiding Kinderafdeling Renovatie en uitbreiding SEH Vervanging apparatuur transportmiddelen Renovatie beddenhuis Ambassadeur Henry Mac Donald, hoofd van de Permanente Missie van Suriname bij de VN, zal samen met zijn ambtegenoot van IJsland, Gréta Gunnarsdóttir, het project trekken binnen de VN. Onder de noemer Global Campaign for Women trachten beide diplomaten in alle 193 lidlanden van de VN de Politietip Politietip Ga s avonds voor het naar bed gaan na of alle ramen en deuren behoorlijk zijn gesloten. Vervangingsinvesteringen in Splinter nieuwe KNO apparatuur Jan Nieuwe centrale airco voor de Operatiekamer Febr nieuwe couveuses en 1 nieuwe fototherapie voor de verloskamer Febr Nieuwe lijkenkasten tbv mortuarium April Splinternieuwe Ambulance gedoneerd door IAMGOLD April Nieuwe Analyser voor het Laboratorium Aug Nieuw bezinkingsapparaat voor het Laboratorium Aug Orthopedische boor met batterij Aug Nieuw Anesthesieapparaat Sept stuks monitoren voor de afdelingen (MCU,SEH en Ambulance) Sept Cardio echo apparaat voor de cardioloog Sept nieuwe bedden voor diverse verpleeg afdelingen Sept nieuwe vernevelapparaat voor SEH, vrouwen- en mannenafdeling Sept Splinternieuwe Ambulance gedoneerd door Staatsolie Foundation Nov Nieuwe OK tafel, nieuwe sterilisator en vacuümpomp Dec Mobiele lamp met batterij voor de OK Dec Bloedgas analyser Dec twaalf actiepunten die in 1995 zijn samengesteld te belichten. Dit is kenbaar gemaakt aan de top van de wereldorganisatie waaronder ook secretaris-generaal Ban Ki-moon. Die loopt volgens ambassadeur Mac Donald warm voor dit project. UN Woman is in beeld gebracht om de algehele coördinatie te doen van de activiteiten die wereldwijd moeten plaatsvinden. Twaalf actiepunten In Suriname heeft Mac Donald reeds gesproken Vervolg op pag.2 Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname Voorlichting Telefoon / fax. & Publiciteit / Korps Politie Suriname / Website: Telefoon / fax / / Website:

2 VERVOLG Suriname initieert mondiale campagne tegen uitbuiting vrouwen met alle relevante groepen waaronder studenten, ondernemers en het maatschappelijk middenveld voor ondersteuning van het Global Campaign for Women en de twaalf actiepunten die zijn samengesteld haast twintig jaren geleden. Die zijn: Vrouwen en Armoede, Onderwijs en Training van Vrouwen, Vrouwen en Gezondheidszorg, Geweld tegen Vrouwen, Vrouwen en Gewapende Conflicten, Vrouwen en Economie, Vrouwen in Macht en Besluitnemende posities, Institutionele Mechanisme voor de Vooruitgang van Vrouwen, Mensenrechten en Vrouwen, Vrouwen en Media, Vrouwen en Milieu en Het Meisje als Kind. De bedoeling is dat vanaf de maand maart elke maand een van deze thema s belicht wordt in de lidlanden van de VN. Dit project zal in totaal twaalf maanden duren tot maart 2015 wanneer de negenenvijftigste Commissie voor de Status van Vrouwen plaats zal vinden in het VN-Hoofdkwartier te New York. Daar zullen alle relevante instituten in de wereld erbij betrokken worden om een evaluatie te plegen van de Beijing Declaratie en The Platform of Action. De evaluatie krijgt de naam Beijing+20. Geweld tegen Vrouwen Ambassadeur Mac Donald geeft aan dat niet alle twaalf actiepunten in Suriname breed uitgemeten hoeven te worden, omdat die niet relevant zijn voor Suriname. Onder andere het actiepunt Vrouwen en Gewapende Conflicten is naar zijn inziens niet relevant voor Suriname omdat het land niet in oorlog verwikkeld is en de Surinaamse vrouw daar ook geen last van ondervindt. Waar wel veel aandacht voor nodig is, is het actiepunt Geweld tegen Vrouwen. Er vindt volgens de Surinaamse diplomaat nog te veel geweld plaats tegen vrouwen ondanks er extra wetgeving is gemaakt, waaronder de Belagingswet, die ervoor zou moeten zorgen dat de vrouw zich veiliger kan bewegen. Hij verwijst naar de moordcijfers van 2012 waar 50% van de slachtoffers bestond uit vrouwen die door hun partner om het leven zijn gebracht. Binnen de VN zal de ambassadeur samen met zijn collega s van IJsland er ook alles aan doen om meer mannen te betrekken in de wereldwijde campagne. Mannen worden te weinig betrokken hoewel het vooral mannen zijn die de daders zijn, zegt de Surinaamse diplomaat. De voorbereidingen worden getroffen om een all male conference te organiseren waarbij prominente mannen in de wereld zoals topsporters, artiesten en kunstenaars bij elkaar komen om te praten over hoe zij een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen onderdrukking en achtergesteldheid van de vrouw.-. Bewoners Alkmaar goed voorbereid op hoorzitting De jaarlijks terugkerende hoorzittingen voor de ressorten van het district Commewijne werden afgelopen maandag gestart te plantage Zorgvliet in het ressort Alkmaar. Bij hoorzittingen is het gebruik dat burgers uit een gegeven ressort de ruimte krijgen hun zegje te doen over zaken die hen bezighouden. Hun zorgpunten en voorstellen worden samengevat in een ressortplan om later opgenomen te worden in het districtsplan. Vaak zijn de problemen die men noemt van terugkerende aard. Dit komt doordat meestal de financiële middelen ontoereikend zijn om alle knelpunten per ressort op te lossen. Duidelijk goed voorbereid zijn de burgers ingegaan op onopgeloste kwesties als gebrekkige infrastructuur, vuilophaal en afwatering. In duidelijke bewoordingen hebben diverse burgers van Zorgvliet/Alkmaar hun misnoegen geuit over de problematiek van de waterhuishouding. Deze lijkt maar niet te kunnen worden opgelost, ondanks de inzet van zowel de lokale als de centrale overheid. Een ander punt dat werd aangesneden is de vuilophaal in de binnenwegen, die niet wordt uitgevoerd volgens het Krin kondre programma van dc Ingrid Karta-Bink. De dc bracht naar voren dat maandelijks tonnen Surinaamse Dollars aan ondernemers worden betaald om het vuil op te halen. Onderzocht zal worden of van de zijde van de betrokken ondernemers sprake is van wanprestatie. De burgers willen naast een oplossing van de aangehaalde problemen, ook voorzieningen voor sport en recreatie en compleet ingerichte ICT ruimtes. Ze zien computers als een onlosmakelijk onderdeel van de inrichting en organisatie van het onderwijs. De introductie en opkomst van ICT-toepassingen heeft weliswaar nog niet geleid tot een radicale omslag met betrekking tot de inrichting en organisatie van leerprocessen, maar wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is nog lang niet voltooid en voor de komende jaren wordt meer gebruik van ICT verwacht. Een cyber is niet alleen voor games en chat gaf een bezoekster aan de hoorzitting mee.-. De hoorzittingen die nog in Commewijne worden gehouden zijn: Datum Ressort Locatie Tijd Vr. 17 jan. Margritha Recreatiezaal Margritha u Ma. 20 jan. Bakki O.S. Kroonenburg u ` District raadslid Marcel Budike: Alleen het ministerie van Regionale Ontwikkeling stort geld in het districtsfonds. Indien elk ministerie vertegenwoordigd in het district SRD 1 miljoen zou storten, kunnen wij zelf onze kleine projecten opstarten en onderhouden. Ik wil zelf een polikliniek bouwen tussen de SRD en , zegt uit mijn eigen fonds. Laat mij zelf straten verharden. Alles wordt naar Paramaribo getrokken en ons fonds blijft karig tot droog. Hoorzitting Ressort Alkmaar te Zorgvliet Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en bosbeheer Paramaribo, 10 januari 2014 Oproeping Dit DR-lid van Commewijne vindt dat het volk nu inzage wil in het beheer over middelen. Dit kan volgens hem als elk ministerie zijn verantwoordelijkheid neemt binnen decentralisatie. AFDELING DOMEINEN Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en Uw Kwitantie van het GLIS kantoor 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 20 februari 2014, zal vervallen. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD Srananman, bezoek ook in Jaarlijks moeten de districten een plan met begroting opstellen voor het daarop volgend dienstjaar. Voorafgaand aan het indienen van de districtsplannen en -begrotingen worden er eerst ressorthoorzittingen gehouden. De ressorthoorzitting is een bijzondere openbare vergadering van de Ressortraad en wordt door de ressortraadsleden in hun ressort gehouden. Op de hoorzitting geven de ressortraadsleden een overzicht van de uitgevoerde projecten van het afgelopen jaar (2013), en projecten die dit jaar (2014) in de planning staan. Verder wordt er een concept ressortplan voor 2015 gepresenteerd. Het ressortplan wordt gefinaliseerd aan de hand van de bijdrage tijdens de hoorzitting die wordt gehouden in het ressort. Op deze hoorzittingen kunnen burgers aangeven welke zaken in hun ressort aangepakt of veranderd moeten worden zodat die kunnen worden opgenomen in het ressortplan. De ressortraden moeten eind februari hun ressortplan af hebben en opsturen naar de Districtsraad. Hierna zal de Districtsraad het districtplan opstellen. Burgers worden opgeroepen om in alle districten/ ressorten massaal te participeren in de hoorzittingen. Voor verdere informatie over de hoorzittingen kunt u bellen met het Districtscommissariaat, afdeling Burger Informatie Centrum (BIC), van uw district de hoorzittingen Overzicht van enkele hoorzittingen: District Coronie Ressort Datum Lokatie Tijd Johanna Maria Za 18 jan 14 Salemschool plantage Clyde 16u Welgelegen Ma 20 jan 14 Gerard school / Hammilton 17u Totness Di 21 jan 14 CCCgebouw 18u Paramaribo Noord-Oost Ressort Datum lokatie Tijd Blauwgrond 30 jan 14 Sana Budaya 19.00u Rainville 03 Febr 14 Boys terrain 19.00u Beekhuizen 07 ferbr 14 Bolletrie straat # u Centrum 14 febr 14 Petunia school Zorg en Hoop 19.00u Munder 15 febr 14 OS Munder 19.00u District Sipaliwini Bestuursressort Boven Coppename 09 jan 14 Cornelis kondre 19.00u Bestuursressort Tapanahony 24 jan 14 Stoelmanseiland Bestuursressort Kabalebo 24 jan 14 OS Apoera Bestuursressort Kabalebo 25 jan 14 Recreatiezaal Washabo Bestuursressort Boven Suriname 29 jan 14 Asindohopo Bestuursressort Boven Saramacca 15 febr 14 Nieuw Jakob kondre 19.00u Bestuursressort Boven Saramacca 18 febr 14 Poesoegroenoe 19.00u Fu wan bun burgerparticipatie en communicatie, Iem sabi a decentralisatie Poeketi, Margriet Wakibasoe 1 en 2 30, Landveld, Alma Watamaleostraat No , Pinas, Magda Baki Indira Gandhiweg No. 77A 30, Pinas, Carmen K. Wagenmakerweg No. 52A 30, Pinas, Joël N. Van Kallenweg No , Misiedjan, Francis R. Livornoweg No. 7 30, Drenthe, Merlien S. Zwarte Kabbestraat No , Pinas, Nita N. Kayzerstraat No. 6 30, Misiedjan, Otmar Livornoweg No. 3a 30, Aboikoni, Anita Wagenmakerweg No. 52B 30, Burnett, Celcius E. Broosstraat No , Pinas, Natasja D. Van Kallenweg No , Pinas, Martha Tafelbergstraat No , Burnett, Marlon E. Bhoelaiweg No , Asedoeba, Irma J. Tafelbergstraat No ,-- Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu start in februari 2014 met de volgende trainingen: Bedrijfsmanagement 5 febr. t/m 3 mrt. / 8 lesdagen / ma + woe / tarief Srd 600,- / All in Klantvriendelijkheid (Customer Service) 6 febr. t/m 20 febr. / 5 lesdagen / di + do / tarief Srd 500,- / All in Heerenstraat # 40 tel / tst. 26 / 27 of Fax: Website: Ministerie van handel en industrie Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend, dat ter bewaking en beveiliging van haar gebouwen zij op zoek is naar een bewakingsbedrijf. Het gaat om het bewaken van de volgende gebouwen: CARICOM Competition Commission (CCC). Hendrikstraat # 69 (1x24u beveiliging 2 personen per shift) Dependance Handel en Industrie. Van Idsingaweg # 65 (Nickerie) ( 1x24u beveiliging 1 persoon per shift) Handel en Industrie. Saramacca doorsteek # ( van 15:00u -7:00u 2 personen per shift) De offertes en een uittreksel uit het handelsregister van de KKF kunnen tot uiterlijk 31 januari 2014 ingediend worden bij de directeur van het Ministerie Handel en Industrie dhr M. R. Tuur, MBA. De directeur van Handel en Industrie, ( M.R. Tuur, MBA ) Ministerie van ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU

3 Caribische Ontwikkelingsbank op kennismakingsbezoek in Suriname Suriname is goed op weg een waardige partner te worden van de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB). Tot deze constatering komt een topdelegatie die deze week een kennismakingsbezoek heeft gebracht aan Suriname. Er is gesproken met verschillende ministeries en overheidsinstantie om voeling te houden van hoe beide partners elkaar zouden kunnen completeren. D e delegatie die onder leiding stond van vicepresident Carla Barnett is onder de indruk van wat zij in Suriname aantroffen aan fiscale wetgeving, ontwikkelingsbeleid en economische activiteiten. Volgens Carl Howell, Chief Economist, zijn alle elementen in Suriname aanwezig voor een goede samenwerking met de CDB. Later is ook bankpresident, Warren Smit, naar Suriname gekomen om de delegatie aan te vullen. Hiermee tonen wij dat wij op het hoogste mogelijk niveau naar Suriname zijn gekomen, zei Barnett. Voor deze keer zijn er geen afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten en had het bezoek meer weg van een oriëntatiemissie. De bank zal over enkele weken nogmaals een delegatie naar Suriname sturen om concretere projecten in beeld te brengen waar financieringsmogelijkheden nodig zijn. Voor Suriname zal het naar inziens van Howell geen grote uitdaging zijn om plannen voor te bereiden voor projecten omdat Suriname al het Ontwikkelingsplan heeft waarin zij haar langer termijn planning heeft vastgelegd. Het Ontwikkelingsplan is doorgenomen door de top van de CDB en die voldoet aan alle gestelde eisen. Sommige landen hebben niet eens een ontwikkelingsplan, zei Howell. dit zorgt er vaak voor dat er stremming komt in de projecten die zij graag gefinancierd willen krijgen van de bank. ik denk dat veel landen dit voorbeeld kunnen overnemen. De CDB heeft een vermogen van ruim USD 1,5 miljard ter beschikking van haar lidlanden. Financiering ontwikkelingsprojecten Suriname is in december van het afgelopen jaar lid geworden van de bank en mag daardoor trekken uit de beschikbare middelen. De CDB biedt financieringsmogelijkheden voor onder andere infrastructuur, bruggenbouw, aanleg van havens, woningbouwprojecten en ziekenhuizen. We hebben al heel wat gedaan, benadrukt Barnett. Hoewel de enge indruk vaak gewekt wordt dat ontwikkelingsbanken landen met geldproblemen te hulp schieten, is in ieder geval dit niet het geval in de relatie die Suriname aangaat met de CDB. De aanpak van sommige vraagstukken zouden naar inziens van Barnett overgenomen kunnen worden van Suriname. Wij kunnen veel leren van Suriname. De goede ervaringen kunnen ons helpen om projecten te ontwikkelen voor andere landen. Het is een tweerichtingsverkeer. Dit is een samenwerking, zei de CDB-topper. Caricom en de Caribische landen zijn onder de indruk van Suriname, vult Howell aan. met het innemen van haar zetel tijdens de 259ste vergadering van de Raad van Bestuur die plaatsvond in Barbados. Vicepresident Robert Ameerali reisde toen zelf af naar Barbados om de toetreding van Suriname kracht bij te zetten. Namens Suriname zit Carlo Ebecilio in de Raad van Bestuur van de CDB. De toetreding tot de CDB komt nadat De Nationale Assemblee begin 2012 daar goedkeuring aan gaf. Hoewel de CDB sinds 1969 bestaat is Suriname nu pas lid geworden en daar waren een aantal reden voor. Het is niet te laat, zegt Barnett. elk land heeft haar reden waarom hij dat doet, maar we zijn blij dat Suriname er nu bij is. Naast de overheid kunnen ook financieringsaanvragen vanuit de particuliere sector gedaan worden bij de CDB.-. Suriname werd op 12 december als 27ste land volwaardig lid van de CDB STICHTING STAATSZIEKENFONDS WACHTDIENSTREGELING Huisartsen van zaterdag 18 januari 6.00 u s morgens tot maandag 20 januari u. s morgens Nickerie A. Balgobin:Kliniek: RGD-poli Margeretenburg tel /woning tel S. Manna:Kliniek: RGD-poli Groot Henarpolder tel /woning tel Saramacca P. Ramautar:Kliniek: Poli Tijgerkreek tel /woning tel Commewijne M. Fatehmohamed:Kliniek: Oost-Westverbinding 119 tel /woning tel Paramaribo/Wanica R. Snijders:Kliniek: Van Idsingastraat 19 tel /woning tel G. Badal:Kliniek: RGD-poli Uitvlugt tel /woning tel E. Haakmat:Kliniek: Indira Gandhiweg 231 tel /woning tel Joshua Medical Center: Van Roosmalenstraat 31 tel Voor Coronie en Marowijne (Moengo en Albina) verzorgen de desbetreffende RGD-artsen de wachtdienst. De spreekuren zijn zaterdag en zondag van u. tot u. s morgens en van u. tot u. s middags. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerden dienen hun geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Apotheken van zaterdag 18 januari 2014 tot en met vrijdag 24 januari 2014 Apotheek: Jamaludin, Adres : Watermolenstraat 8 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Geyersvlijt Adres : Wongsoredjostraat 2 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Lelydorp Adres : Indira Gandhiweg 482 tel Openingstijden : uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: Ausan Adres : Kwattaweg 200 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Tandartsen zaterdag 18 en zondag 19 januari 2014 E. Pickering: Zinniastraat 61, Paramaribo tel Spreekuren: zaterdagmiddag van u. tot u. en zondagmorgen van u. tot u. L. Hendrison: Gouverneurstraat 14, Nickerie tel Spreekuren: zaterdag- en zondagmorgen van u. tot u. Dierenartsen zaterdag 18 en zondag 19 januari 2014 C. Morsen Adres : Uranusstraat 92 tel / Spreekuur: zaterdag- en zondagmorgen van uur. De dierenarts is buiten het spreekuur alleen voor spoedgevallen beschikbaar. De wachtdienstregeling kunt u ook vernemen via het telefoonnummer 148. Website: of Facebook: Houders van Blackberry en Android-toestellen via apps Surifeeds en What2Where2 Dit is een public service van het Staatsziekenfonds!! C onsumers Leningaanvraag bij In de Consumers Corner (Consumentenhoek) geeft de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie informatie en adviezen aan consumenten. een Bank Veel consumenten zijn ook microof middelgrote ondernemers en komen bij het doen van zakelijke transacties er niet onderuit zaken te doen met een bankinstelling. Daarbij moeten zij vaak door het proces van een leningaanvraag, indien zij geld willen lenen. Als u als micro-ondernemer overweegt een lening te doen bij de bank, zal u wat inzicht moeten hebben in de commerciële bancaire omgeving van vandaag. Dit vraagstuk is voor velen geen plezierige, vanwege de hobbels die men allemaal tegenkomt alvorens het geld in uw hand is. Ondernemers zijn meestal mensen met grote ideeën, waarbij zij grote markt-operaties plannen en dat ook willen uitvoeren. Het is in hun bedoeling bedrijvigheid te creëren en zitten in meetings (vergaderingen) om bankemployees te overtuigen dat zij het waard zijn om in aanmerking te komen voor lening van de bank, is niet de eerste optie en wordt dan ook gezien als een noodzakelijke last. De ondernemer doet dat niet graag en wil liever bezig zijn op het veld om mogelijkheden te scheppen voor meer inkomsten. Maar schulden maken is in elke business een keiharde realiteit. Vooral voor ondernemers die snel vooruit willen komen. Hieronder enkele business tips die wat inzage moeten geven in leningsprocedures en waaraan u zou moeten voldoen om uw kansen op het verkrijgen van een bancaire lening te vergroten. Tenslotte wedt de bank op de ondernemer. De ondernemer moet professioneel overkomen en de bank als een waardevolle klant behandelen. De banken kijken naar het volgende om geloofwaardigheid van het management team vast te stellen. Ervaring. De ondernemer moet kunnen aangeven hoe het bedrijf op een kundige manier moet worden gerund. Maak dus een professionele Curriculum Vitea (CV) en zet uw kwalificaties op een rijtje. Zorg dat u uw expertise van de markt toont en dat de bank het hele verhaal ziet. Commitment of toewijding. Banken willen zien dat hun klanten toegewijd zijn. De toewijding kan persoonlijk zijn, zoals door dik en dun bij het bedrijf blijven of persoonlijke financiering. Als de bank u eenmaal geld leent, bent u samen met de bank in de business en draagt u mede verantwoordelijkheid voor het geld van de bank. Demonstreer aan de bank wat u bereid bent te doen om uw verplichtingen na te komen. Collateral (onderpand) Onderpand of dekking is de moeilijkste belemmering voor vele ondernemers, daar het wijs is om persoonlijke bezittingen te scheiden van zakelijke. Hoewel de meeste mensen niet bereid zijn hun huis te verliezen als een bedrijf faalt, hebben banken toch een onderpand nodig. Onderpand kan in verschillende vormen: Persoonlijke garantie. Hierbij stelt de bank de lening tegenover uw persoonlijke bezittingen, in deze uw bankrekening of uw huis. Geldige te innen middelen. Bedrijven kunnen soms leningen nemen tegen hun debiteurenrekening. Vaste activa. Als uw bedrijf een gebouw heeft is dat een geschikte bron om als onderpand te dienen. Winstgevendheid van de Business Banken vermijden doorgaans risicos en dit kunnen ze het beset doen door bedrijven te financieren die reeds bewezen hebben goed en winstgevend te kunnen opereren. De ondernemer kan hiervoor het volgende doen: Maak één of twee jaren consistent winst. Banken willen zien dat u geld weet te genereren en dat u de lening kan aflossen. Als u voor langere tijd succesvol bent, vergroot dat uw kansen op het verkrijgen van een lening. Zoek een bank of financieringsinstituut die vertrouwd is met Als u als ondernemer vandaag geen geld nodig kleine ondernemers. heeft is dat geen probleem. Maar als u geld nodig De RBTT nu de Royal heeft, check dan tijdig wat de procedures en Bank of Canada (RBC), voordelen zijn van de banken. Check wat de rentes heeft een sectie ingesteld zijn en check ook ook of er transparantie is in het die zich speciaal met geheel. Wordt je achteraf geconfronteerd met extra kleine ondernemers kosten of wordt alles vooraf doorgegeven?. Laat u bezighoudt. Ook De goed informeren wat de procedures zijn zodat u uw Surinaamsche Bank, bedrijf goed kunt positioneren wanneer de tijd er GODO, de Landbouw Bank rijp voor is. en anderen, focussen zich Onderschat de relatie met uw bankier niet. In tegenwoordig ook op het alles wat u doet moet u er rekening mee houden, klein ondernemerschap. dat uw netwerk belangrijk is. Het is belangrijk Daarnaast zijn de dat uw bankier in u gelooft en altijd achter u en verschillende fondsen uw plannen staat. Creëer dus relaties die in de actief zoals het IFONS, toekomst vruchten zullen afwerpen. het Rijst Fonds en het Contactgegevens Afdeling Consumenten Zaken Secretariaat: Tel.nr.: toestel 1053 Agrarisch Krediet Fonds. Klachtenlijn: toestel 1217/1218 of Geloofwaardigheid van het Management Banken moeten een goed gevoel Public Relations Coza hebben dat de ondernemer de skills Guno Dors heeft om zijn bedrijf te runnen.

4 Ministerie van ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid,Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar 2014 Trainingen Bijdrage in SRD Maand Dagen Uren 1 Bedrijfsmanagement 600 Februari Klantvriendelijkheid (Customer service) 500 Februari Project Schrijven 500 Maart Voorraad- en magazijnbeheer 600 Maart Verkooptechnieken (Merchandising) 500 Maart Persoonlijk Leiderschap 600 April Administratieve Organisatie & Interne Controle 500 April Telefoontechnieken 450 Mei Verpakking- en etikettering 500 Mei Secretariële vaardigheden 600 Mei Project management 500 Juni Brieven schrijven 500 Juni Time management 450 Juni Basiskennis Boekhouden 600 Juli Basis Logistiek Management 600 Juli Financieel Management 600 Augustus Rapportage technieken 500 Augustus Interior design & decoration 500 Augustus Basis Marketing 600 September Sociale vaardigheden en beroepshouding 500 September Begroting en budgettering 500 Oktober Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken 450 November 4 12 Workshop in juni: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: Ministerie van Arbeid, technologische ontwikkeling en milieu Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Academie voor Beroepsopleidingen bieden de volgende avond administratievetrainingen: Opleiding : Internationaal Secretaresse Opleiding: Correct Nederlands Niveau: MBO Tempo: 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: 7 mnd Start: 30 April 2014 Prijs: 3500 SRD Toelatingseisen: MULO - 4 kennisniveau Inhoud: Bedrijfsoriëntate Secretariële Vaardigheden Kantoorpratijk PR en Voorlichting Nederlandse taal en bedrijfscorrespondentie Omgangsvormen Terminologie Engelse taal en bedrijfscorrespondentie Niveau: MBO Tempo: 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: 2 mnd Start: 07 Maart 2014 Prijs: 1900 SRD Toelatingseisen: MULO 4 kennisniveau Inhoud: Werkwoordspelling Spelling Interpunctie Stijl Grammatica woordsoorten Grammatica zinsdelen Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de administratie voor beroepsopleidingen. Difoestraat # 29 De afdeling is ook telefonisch te bereiken op het nummer Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon: (597) / / / Fax: (597) Website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. De directeur der Belastingen maakt hierbij bekend dat belastingplichtige ondernemers hun aangiftebiljet van de omzetbelasting steeds vóór de 16e van elke maand dienen in te leveren. Het tarief van de omzetbelasting bedraagt: a. 8% (acht procent) voor het verrichten van belastbare diensten; b 10% (tien procent) voor de levering van zelfvervaardigde goederen; c. 10% (tien procent) voor de invoer van goederen; d. 25% (vijfentwintig procent) voor de invoer van goederen genoemd in Bijlage 3 van de wet Omzetbelasting. De indiening van het aangiftebiljet en de betaling van de verschuldigde omzetbelasting dienen te geschieden bij de Ontvanger der Directe Belastingen: te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en te Nickerie aan de Landingstraat no. 1. Tevens bestaat de mogelijkheid tot betaling van de verschuldigde omzetbelasting via de Bank, met de betaalstrook op het aangiftebiljet. De kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen zijn als volgt geopend: Te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en in Nickerie aan de Landingstraat no. 1: maandag tot en met donderdag van 07:30 uur v.m. 13:30 uur n.m. en vrijdag van 07:30 uur v.m. 13:00 uur n.m. Voldoe tijdig aan uw aangifte- en betalingsverplichting van de omzet-belasting en voorkom hierdoor onnodige administratieve boetes en aanslagen. De directeur der Belastingen, mr. C. A. van Dijk Ondernemerschap is ook een beroepskeuze! Ministerie van financiën Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en bosbeheer Paramaribo, 10 januari 2014 Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en Uw Kwitantie van het GLIS kantoor 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 28 maart 2014, zal vervallen. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 1656 Stuger, Frederik J. Pararacweg No. 0 20, Biegman, Alexandrina A. Callieweg No , Garden, Frederik W. Abonestraat No , Milano. Clyde H. Mr. E.J. Brumastraat No. 0 30, Bona, Gisela T. Andreasweg No. 2 30, Misiedjan, Lona Nieuwzorgweg No , Wengo, Ria A. Allendestraat No , Boyer, Mohamed I. Ormosiastraat No. 4 30, Young, Hercus R. Recifestraat No , Panka, Eline A. Allendestraat No , Polak, Karen P. Manaosstraat No , Boedhoe, Krishnasing Karoekondrestraat No , Walden, Augustus S. Allendestraat No. 7 30, Pala, Juan m. Copernicusstraat No ,-- BEREIDVERKLARINGEN 1686 Lieveld, Linda G. Koningspalmstraat No Alberg, Otmar H. Tibitiweg No Stichting Annawiel Gevestigd te Paramaribo 2053 Lampoer, Mireille C. Oseisistraat No Zalmijn, Henriette F. Samsamstraat No Burleson, Naomi M. Allendestraat No Tjoen-A-Choy Dennis J. Florinestraat No Adely, Herman F. Oseisistraat No Inkt, Henk M. Kabbesstraat No Hasselnook, Ethel F. Sagopalmstraat No Wey, Marjorie M. Koningspalmstraat No Axwjk, Astrid G. Konsaistraat No Ngawikromo, Christine K. Indira Gandhiweg No Daniel, Josephine A. Simonweg No. 13 AFDELING DOMEINEN Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van BINNENLANDSE ZAKEN CENTRAAL VOOR BURGERZAKEN De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat de publicatie Demografische Data Suriname 2012 van de afdeling Demografische Statistieken van het CBB vanaf heden beschikbaar is voor personen en instanties. Deze publicatie kost SRD 50,- Ministerie van REGIONALE ONTWIKKELING DISTRICTCOMMISSARIAAT COMMEWIJNE Het boek bevat onder andere data over de bevolking, geboorten, overlijden, huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, immigratie, emigratie, binnenlandse migratie en binnenverhuizingen. Voor de aankoop van de publicatie Demografische Data Suriname 2012 kan contact worden gemaakt met de afdeling Demografische Statistieken van het CBB op het telefoonnummer of toestel 237. Paramaribo, 6 januari De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, Mr. J. S. Saharie

5 Het begrotingsproces Het begrotingsproces bestaat uit vijf fasen. Het proces begint bij de voorbereiding op de ministeries en eindigt bij de indiening van de slotrekeningen van het afgesloten begrotingsjaar bij De Nationale Assemblée (DNA). Minister Rusland oriënteert zich bij Belastingdienst De begrotingscyclus omvat onder meer: - De voorbereidingsfase (artikel 156 en artikel 115 van de Grondwet en artikel 1 van de Comptabiliteitswet). - De parlementaire behandeling van de ontwerpbegrotingen (vaststelling en goedkeuring door DNA van de ontwerpbegrotingen) en de bekrachtig ing door de president, gevolgd door de publicatie van de goedgekeurde begrotingswetten in het Staatsblad van de Republiek Suriname (artikelen 80 en 81 van de Grondwet). - De begrotingsuitvoering en inwerkingtreding (artikel 156 lid 4 Grondwet en artikel 5 van de Comptabiliteitswet. DNA verantwoordelijk voor vaststelling en goedkeuring overheidsbegroting Na de begrotingsvoorbereiding (fase 1) gaat fase 2 in. In deze periode wordt de overheidsbegroting behandeld door DNA in een aantal openbare vergaderingen. Aan het eind van deze parlementaire begrotingsdebatten worden de afzonderlijke ontwerpbegrotingen per ministerie in stemming gebracht. Als de ontwerpbegrotingen bij meerderheidsbeslissing worden goedgekeurd, volgt de bekrachtiging door de president. Vervolgens kondigt het Ministerie van Binnenlandse Zaken de begrotingswetten af in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Ontwerpbegrotingswetten De ontwerpbegrotingswetten moeten net als elke andere ontwerpwet worden behandeld door het parlement. In DNA wordt een Commissie van Rapporteurs benoemd per ontwerpbegroting van een ministerie of cluster van ministeries. De commissie onderzoekt de betreffende ontwerpwet, brengt verslag uit aan het parlement en leidt het politiek debat in. Na de discussies worden de ontwerpbegrotingswetten afzonderlijk per artikel in stemming gebracht door de voorzitter. Aan de orde komt ook het regeringsbeleid dat met de begroting verband houdt. De rol van de minister van Financiën tijdens het begrotingsproces De minister van Financiën heeft een coördinerende rol bij het gehele begrotingsproces. Dat houdt in dat hij een regiefunctie heeft uit hoofde van de taakstelling van het Ministerie van Financiën vervat in het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991, bijlagen en het Comptabiliteitsbesluit artikel 1 tot en met 4. De prioriteiten van de vakministeries worden vastgesteld binnen het raamwerk van de centrale ontwikkelingsdoelen van de regering, zoals die zijn vastgesteld in de Regeringsverklaring en het Ontwikkelingsplan. Vervolgens worden de begrotingskaders en het daarbij behorend beleid door de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurd. Dit houdt in de totale ontvangsten en uitgaven alsook het tekort. De budgetkaders en het beleid per minister worden vervolgens verwerkt in de ontwerpbegroting en aangeboden aan de minister van Financiën. De minister van Financiёn stuurt de ontwerpbegrotingen naar de RvM en na verkregen goedkeuring van de RvM, naar de Staatsraad voor advies, op basis van artikel 115 van de Grondwet. Na verkregen advies worden de ontwerpbegrotingen verstuurd naar de President van Suriname ter aanbieding aan het Parlement. De regering moet uiterlijk op de 1e werkdag van oktober de begroting aanbieden aan de Nationale Assemblée (Artikel 156 lid 3 GW). Conform artikel 16 van de Comptabiliteitswet heeft de Financiёnminister een preponderante positie. Dat betekent: als de begroting van een ministerie goedgekeurd is, worden de gelden pas beschikbaar gesteld na toestemming (kredietopening) of autorisatie door de minister van Financiёn. Deze minister is politiek verantwoordelijk voor het algemene budgettaire beleid en de begrotingsuitvoering. Tevens komen de begrotingsadministratie, controle en voorbereiding en samenstelling voor rekening van de minister van Financiёn. Actoren De belangrijkste actoren in de begrotingscyclus zijn de minister van Financiёn, de vakministers, RvM, de Staatsraad, de president, DNA, de Centrale Lands Accountantsdienst en de Rekenkamer van Suriname. De term vakminister wordt vaak gebruikt om het verschil aan te duiden met de minister van Financiёn. Om de begroting van de vakministeries correct en juist op te maken steunen de bewindslieden van de vakministeries daarbij voornamelijk op de comptabele en beleidsafdelingen van het ministerie. De uitvoering ligt bij de afdeling Begroting en Financiële Zaken, terwijl de centrale leiding beslist over de beleidsprioriteiten van het ministerie. Autorisatie- en informatiefunctie Een belangrijke functie van DNA is de autorisatiefunctie. Door de begroting vast te stellen, machtigt het college de regering tot het doen van uitgaven. Daarnaast is de begroting voor DNA een bron van informatie over het beleid en de financiële vertaling daarvan. De informatiefunctie komt tot uiting in de onderverdeling van de begrotingsartikelen te weten kostensoorten en beleidsmaatregelen en de toelichtingen daarop. Het parlement kan op grond van haar budgetrecht wijzigingen aanbrengen in de ingediende ontwerpbegrotingen of zelfs een begroting in haar geheel verwerpen. Budgetrecht DNA mag de begroting op grond van haar budgetrecht wijzigen, goedkeuren of volledig verwerpen. Het parlement besluit immers om de regering al dan niet te machtigen om honderden miljoenen aan MINISTERIE VAN FINANCIËN belastingen en verplichte premies te innen bij de burgers en bedrijven voor de financiering van diverse soorten overheidsuitgaven en voorzieningen. Zodra de begroting is afgekondigd in het Staatsblad, kan een aanvang gemaakt worden met de besteding van de gelden op basis van artikel 13 van de Comptabiliteitswet. De minister van Financiёn zal de begrotingsgelden slechts mondjesmaat ter beschikking stellen van de vakministers via maandelijkse kredietopeningen en goedkeuring van incidentele autorisatieaanvragen. Deze opstelling houdt verband met de beheersbaarheid van de begroting, de begrotingsbewaking en de liquiditeitspositie van de overheid.-. Minister Andy Rusland schudt een medewerker van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen de hand De pas aangetreden minister van Financiën, Andy Rusland, bracht op vrijdag 10 januari een kennismakingsbezoek aan het Directoraat Belastingen. Voor de bewindsman is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de processen binnen het ministerie, dus ook binnen de Belastingdienst. Tijdens het kennismakingsbezoek gaf de minister te kennen dat het systeem van belastinginning en de verwerking van de gegevens verbetering behoeven. Hij beschouwt de Belastingdienst als een dynamisch bedrijf, dat vergroot zal moeten worden, omdat de Dienst gezien kan worden als de ziel van de verdiensten van de overheid. Hij deelt eveneens de mening dat het systeem aangepast moet worden en het tegenwoordig niet alleen gaat om het hard werken. Hard werken alleen is niet het antwoord. Slim en efficiёnt werken, dat is het, benadrukte Rusland. Ook bracht hij naar voren dat gewerkt moet worden aan verbetering van het imago van het ministerie, aan het wegwerken van het negatief beeld. De Belastingdienst is aan een revisie toe, evenals de wetgevingsproducten, zei hij. De bewindsman moedigde het personeel aan om de leiding bij te staan. Ondersteun uw leiding. Dat zorgt voor verbetering in de organisatie. Als het goed gaat met de organisatie, komt er ook verbetering in het voortbestaan van u en uw gezin. De minister zal ook de subafdelingen van het ministerie in de districten bezoeken voor een kennismakingsbezoek.-. Competitiveness Unit Suriname UITNODIGING VOOR 2-DAAGSE SEMINAR Moderne Wetgeving voor verbetering Doing Business- en Investeringsklimaat Belang invoering Nieuw Burgerlijk Wetboek in Suriname Datum: 20 en 21 januari 2014 Tijd: u, inloop v.a. 0800u Plaats: Lalla Rookh Gebouw (Lalla Rookhweg 54) Gast inleider: Prof. Peter van Schilfgaarde Opgave: of bellen of SMS-en Suriname Competes, Kondreman Join the Beat Ministerie van REGIONALE ONTWIKKELING DISTRICTCOMMISSARIAAT parmaribo zuid-west

6 1 A-Kum Fauzia 2 Adriaans Serena 3 Alfons Saira Yvonne Ministerie van sport en jeugdzaken NA-BETALING CARIFESTA YOUTHFOCUS MEDEWERKERS Carifesta Youthfocus roept hierbij onderstaande medewerkers op voor de uitbetaling en wel als volgt: van maandag t/m vrijdag van u. op de financiele administratie van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken, Prinshendrikstraat 11. De director Youthfocus, Richenel M. Trustfull Overzicht Carifesta Youthfocus Medewerkers: 4 Bobb Norita Daniella 5 Breinbburg Marilva 6 Danning Lashawna 7 Emst Leatita 8 Esajas Donavan 9 Fogatie Santsia 10 Gajadin Dion 11 Ibisilio Hellerie 12 Jakaoema Quincy 13 Kertopawiro J. 14 King Fabiaan Max 15 Landsdorf J. 16 Larijn Janelva 17 Lauwerends Chantal 18 Mamatce Pricilla 19 Manberg Janal Xavien 20 Marengo Ken Mouxella 21 Mingoen Fanuel Wasni 22 Oostburg Marilva Rosanna 23 Orvil Julen 24 Packer Rieke Virgine 25 Pinas Olivia Lucia 26 Plet Xaviera 27 Pocorni Roue-na 28 Rathipal Amritisdat 29 Roshanally Charmaine Melissa 30 Sabajo Landro 31 Scholsberg Amana 32 Setrosetiko Latifa 33 Sheikh Alibaks A. 34 Silent Vanessa Latoya 35 Struiken Consuela Ilgracia 36 Swedo Meruegia 37 Tsie a foeng Rachel 38 van der kooije Tatsjana 39 van leeuwaarden S 40 Vinche Y. 41 Vitalina K. 42 Wiegel Kanseesha Leanza 43 Wolff Naomi Mellissa 44 Woeding Micha Humphrey ` Foundation for Human Development The Foundation for Human Development is the Execution Agency for the IDBfinanced project Support for the Early Childhood Development (ECD) programme in Suriname. The overall objective of the project is to support the Government of the Republic of Suriname in its efforts to implement and refine its national Comprehensive Early Childhood Development (ECD) Policy. Specific objectives are: (i) implementation of the comprehensive ECD approach as described in the Early Childhood Development Policy and Action Plan with active participation of several government ministries and community affiliates; (ii) reduction of Infant Mortality Rate and Under 5 Mortality Rate; (iii) reduction of all forms of malnutrition; (iv) improvement of educational outcomes, especially for the 3-9 years age group; (v) reaching 100% birth registration; (vi) sensitization of the public to the importance of ECD and Early Childhood Intervention and positive child rearing practices. Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en bosbeheer Paramaribo, 10 januari 2014 Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling REQUEST FOR PROPOSALS For the execution of the project the Foundation for Human Development is seeking the following 4 types of consultants: 1. Design Communication Consultant (for the design of a mass communication plan) 2. Execution Communication Consultant (for the execution of the designed communication plan) 3. ECDPAP Consultant (for the start-up execution of the Early Childhood Development Policy and Action Plan) 4. M&E Consultant (for monitoring and evaluation) Detailed Terms of References can be obtained from the Administrative Assistant on the mentioned address. OPROEPING Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en Uw Kwitantie van het GLIS kantoor 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 1739 Debidien, Rampersad Grt Henarpolder S-09 No. 6 20, Roopram, Sahadee Grt Henarpolder S-08 No. 9 20, Kartopawiro, Sarianie J.S. Greenstraat No. 67b 30, Moor, Judith C. Koemboestraat No , Ronoastro, Soerianie Amdjatweg No , Martosoedarmo, Ponirin Ramsinghstraat No , Sewgobind, Radjinderpersad Boewanistraat No ,-- Interested candidates may submit their proposal, with a cover letter both electronically and in print form no later than January 22, Contact name : Mrs. R. Barron Adress : Burenstraat 11b Phone : (+597) AFDELING DOMEINEN Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 13 februari 2014, zal vervallen. Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE Ministerie van JUSTITIE EN POLITIE SOLLICITATIE OPROEP ASPIRANT JURIDISCH MEDEWERKER Bij het Ministerie van Justitie en Politie is er thans plaatsingsmogelijkheid voor integere en energieke juristen voor de functie van Aspirant Juridisch Medewerker. Doel van de functie: De ondersteuning geven voor de richtige afdoening van alle twistgedingen bij de Kantongerechten als ook bij het Hof van Justitie. Taken: Het verrichten van werkzaamheden van juridische aard op de Griffie van de Kantongerechten/het Hof van Justitie. Functievereisten: HBO c.q Bsc opleiding rechten; Specifieke kennis, vaardigheden en kenmerken zoals kennis en inzicht t.a.v. administratieve werkprocessen, geheimhouding, stressbestendig, computervaardigheden, goede contactuele eigenschappen, luister (actief) vaardigheden, flexibiliteit en een goed analytisch vermogen. Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een Curriculum Vitae en kopieën van diploma`s, kunnen tot uiterlijk 31 januari 2013 gericht worden aan de directeur van Justitie en Politie, mw. mr. I. M. HUIJZEN-SEDNEY, Henck Arronstraat no 1 te Paramaribo. Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE New post on Caribbean Export CARICOM Procurement Notice by CE Capacity Building Within Member States of the Caribbean Forum for ACP States (CARIFORUM) in the Areas of Competition, Procurement and Customs and Trade Facilitation for the Implementation of the EPA The Economic Partnership Agreement (EPA) is an international agreement that governs trade and development between the Caribbean Forum for ACP States (CARIFORUM) and the European Union (EU). It is anticipated that the proposed consultancy will build capacity within Member States of CARIFORUM by providing training in areas of competition, procurement and customs and trade facilitation. This will enhance the human, legal and institutional capacity to better allow these States to honour their commitments and attain the objectives of the EPA signed between CARIFORUM and the EU. The training is expected to address implementation capacity deficits at both the national and regional levels and will be geared towards public servants, agencies with responsibility for the different relevant disciplines within CARIFORUM and nationals of CARIFORUM. Interested persons are advised to download the full contract notice and apply accordingly. CE December 31, 2013 at 9:00 am URL: Unsubscribe to no longer receive posts from Caribbean Export. Change your settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: Paramaribo, 1 januari 2014 Voorlichting & Communicatie Juspol Voor degene die als deurwaarder bij het Hof van Justitie wil functioneren bestaat er plaatsingsmogelijkheid. De vereisten zijn als volgt: 1. de Surinaamse nationaliteit bezitten; 2. de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt; 3. onbesproken gedrag, eerlijk, eerbiedig, respectabel, betrouwbaar, integer; 4. tenminste 2-3 jaar ervaring hebben opgedaan bij een notariskantoor, advocatenkantoor, deurwaarder of op het Parket van de Procureur Generaal of de Griffie van het Hof van Justitie/ de Kantongerechten; 5. in het bezit zijn van minimaal een middelbare school diploma of hoger; 6. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een Curriculum Vitae en kopieën van diploma`s, kunnen tot uiterlijk 31 januari 2014 gericht worden aan de directeur van Justitie en Politie, mw. mr. I. M. HUIJZEN-SEDNEY, Henck Arronstraat no 1 te Paramaribo. Paramaribo, 1 januari 2014 Voorlichting & Communicatie Juspol Ministerie van JUSTITIE EN POLITIE SOLLICITATIE OPROEP DEURWAARDER

7 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Realisatie 2013 en voornemens in 2014 (deel 1) Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft zich in 2013 toegespitst op de navolgende beleidsgebieden: Bestuur der districten en Ontwikkeling binnenland. Hieruit zijn de volgende speerpunten afgeleid: decentralisatie, het grondenrechten vraagstuk, traditioneel gezag en waterschappen. In 2014 zal het ministerie aan deze beleidsgebieden verder invulling geven. De realisatie van tot nog toe ongeveer 60% van de begroting over het dienstjaar 2013 vindt de minister aan de lage kant. Er zijn nog enkele projecten in uitvoering, die mogelijk uiterlijk maart kunnen worden afgerond, wanneer het jaar 2013 comptabel ook wordt afgesloten. Pas hierna kan een exactere realisatie worden aangegeven. Enerzijds schrijft hij dit toe aan maatregelen die van regeringszijde zijn genomen. Anderzijds aan de lage uitvoeringscapaciteit op het ministerie welke onder andere door het ontbreken en/of wegtrekken van personeel te wijten is. Toch mogen wij niet helemaal ontevreden zijn als gekeken wordt naar de verrichtingen over Naast de aanschaf van nodige equipment, transportmiddelen, meubilair en ICT-faciliteiten, zijn er ook bouw- en civieltechnisch projecten in districten en het binnenland uitgevoerd, zoals de bouw van multifunctionele zalen en Bestuurskantoren, het renoveren en bouwen van ambtswoningen, het bestraten en reconditioneren van wegen en het aanleggen van betonnen steigers. Ook zijn er in 2013 projecten voorbereid welke in 2014 uitgevoerd zullen worden. Om resultaatgerichter te kunnen werken zijn er in 2013 ook trainingen verzorgd in AWS UWS, capaciteitsopbouw en teambuilding en Projectmanagement voor personeel van het hoofdkantoor en de districten. Ook wordt er gewerkt aan procesbeschrijvingen en verbetering van statistieken binnen het ministerie. Onderstaand zal verder worden ingegaan op de verschillende beleidsgebieden en speerpunten binnen het ministerie. Decentralisatie Al vanaf 2003 is het ministerie, met een lening van de IDB, en de inzet van het projectbureau Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) bezig een decentralisatieprogramma uit te voeren om (I) de wetgeving voor te bereiden voor bestuurlijke hervormingen en de financiële decentralisatie, (II) de districtscommissariaten te versterken door de dienstruimten te renoveren, uit te breiden, ze te voorzien van meubilair, modern kantoorequipement, ICT faciliteiten, om daarin moderne financiële administratie in te voeren, (III) bevolkingsparticipatie structuren te operationaliseren, (IV) de capaciteit op te bouwen voor voorbereiding van projecten in eigen beheer. Het Programma, meer bekend als DLGP-2, loopt in maart 2014 ten einde. Binnen het DLGP-2 zijn de districten Paramaribo, Sipaliwini verder versterkt en de districten Coronie, Brokopondo en Saramacca opgenomen in het decentralisatie programma. Hiermee zal het tweede termijn van vijf jaren ( ) worden afgesloten. In 2013 zijn de laatste 3 districten Level-1gecertificeerd, te weten Brokopondo, Saramacca en Coronie. Dit betekent dat alle 10 districten financieel zijn gedecentraliseerd, ze hebben een eigen districtsfonds, beheren zelfstandig eigen inkomsten en uitgaven met betrekking tot hun huishouding. In 2014 zal verder gewerkt worden aan de activiteiten van de 5 districten die nog op Level-2 gecertificeerd moeten worden. Dit houdt in dat de burgerparticipatie structuren, zoals het Burger Informatie Centrum, hoorzittingen, buurtcomités, de ressortbesturen en de Afdeling Beheer Bestuursressorten operationeel worden gemaakt. Verder zijn de districten getraind om projecten bestekklaar voor te bereiden, desgewenst openbaar aan te besteden, directie te voeren dan wel het proefproject in eigen beheer uit te voeren. Zo hebben de districten hun districtscommissariaten kunnen renoveren en/of uitbreiden. De uitvoering van de wegenprojecten en ontwateringsprojecten zijn in 2013 in de districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie afgerond. De wetsontwerpen, onder andere het ontwerp Districtsbelastingwet en het ontwerp wet regelende de financiële verhouding tussen de staat en de districten, die nodig zijn voor de bestuurlijke hervormingen en de fiscale decentralisatie zijn reeds aan de Raad van Ministers aangeboden voor verdere afhandeling. De districtscommissariaten Brokopondo, Paramaribo Zuid-West en de Bestuurscentra van het district Sipaliwini zijn in navolging van de overige districten voorzien van meubilair en modern kantoorequipement. Verdere versterking geschiedt middels het bieden van een Management and Leadership training aan de districtssecretarissen Beheer Bestuursressorten en Administratieve Diensten en de districtscommissarissen. De coaching vindt in 2014 verder plaats. In 2013 is het gelukt om via de Wide Area Netwerk (WAN) alvast de BO-kantoren van Paramaribo op het netwerk aan te sluiten in verband met het operationaliseren van service balies op ressort niveau. De districtscommissaris van Zuidwest is al zover, dat hij de ingekomen stukken van zijn commissariaat op zijn mobiel kan bekijken en vol- gen. Zijn device/smartphone loopt synchroon met de laptop als de interface van de service balie, waarin alle ingekomen stukken worden gescand, geregistreerd en gecirculeerd binnen het commissariaat, dan wel tussen commissariaat en BO kantoren. Dit ministerie, dat de zorg heeft van openbare markten geeft de districten volop ondersteuning hun openbare markten te moderniseren en successievelijk economische activiteiten krachtig aan te pakken. Binnen het ministerie is in 2013 de Commissie Ordening Marktwezen opgezet. In 2013 zijn de voorbereidingen voor de markten te Lelydorp, Apoera en Nickerie reeds in een ver gevorderde stadium uitgewerkt. Deze projecten worden in 2014 uitgevoerd. In november 2013 is de markt te Moengo na langer dan 20 jaren heropend. FOTO: De districten werken aan het moderniseren van vuilophaal en vuilverwerking. Het DMT en de nieuw ingestelde Afdeling Milieu & Gezondheid volgen milieu management trainingen, verzorgd door NIMOS. Nickerie ontvangt Pick-ups, Coronie een nieuwe vuilstortplaats en een bulldozer. Andere districten gaan hiervan leren hun vuilstortplaats in te richten. Para krijgt kraakperswagens, boten en controle apparatuur, Wanica Pick-ups (95% van Wanica wordt door Min v OW verzorgd), Commewijne werkt met de private sector en besteedt vuilophaal uit. Marowijne krijgt kraakperswagens en een Bulldozer. De weg naar hun vuilstortplaats wordt bestraat. De districten Commewijne, Paramaribo, Wanica en Para storten hun vuil te Ornamibo in beheer bij Min O.W. Ter verdere uitvoering en versterking van het centralisatieproces in het district Sipaliwini, heeft ressort Kabalebo een nieuwe districtscommissaris gekregen, Armand Jurel, en heeft het ressort Boven- Saramacca ook een eigen dc Gracia Emanuel. Ook worden er Districts-Administrateurs (DA) aangetrokken voor de districten/ bestuursressorten waar er nog geen DA is. Het Grondenrechtenvraagstuk Het grondenrechtenvraag stuk geniet hoge prioriteit binnen het ministerie, gezien de oplossing van dit vraagstuk mede bepalend is voor de verdere ontwikkeling van het achterland. In dit kader heeft het overleg met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag, inzake de aanpak van het grondenrechtenvraagstuk, ook in 2013 voortgang gevonden. De uitvoering van het Saamaka vonnis heeft ook de nodige aandacht gekregen. Hiervoor is een missie in mei naar Costa Rica geweest om rapportage te doen over de stand van zaken van eerder genoemde vonnis. Gezien het nationaal karakter van dit vraagstuk is er een buro grondenrechten ingesteld, tevens diverse commissies van deskundigen die regelgeving moeten produceren voor erkenning van traditionele gezag en grondenrechten. Het traditioneel gezag Het traditioneel gezag is MARKT MOENGO. een belangrijk bestuurlijk instituut binnen de binnenlandse gemeenschappen en derhalve een belangrijke ontwikkelingspartner van de overheid. Versterken van het traditioneel gezag is een noodzakelijke voorwaarde in het streven ontwikkeling in het binnenland te kunnen bewerkstelligen. Met betrekking tot het traditioneel gezag is onder andere het badges project uitgevoerd. Er is een aanvang gemaakt met het naamborden project voor alle dorpen in het binnenland. Het duurzaam beheren en gebruiken van gemeenschapsbossen wordt gestimuleerd middels training aan dorpscommissies en commissariaten. Er worden ook middelen verkregen uit gemeenschapsbossen door het traditioneel gezag aangewend voor het financieren van projecten ten behoeve van de gemeenschappen. De betrokkenheid en bijdrage van de lokale gemeenschappen alsook andere actoren zijn van eminent belang voor het welslagen van de projecten. Verdere acties ter versterking van het traditio Training DC s neel gezag zullen worden ondernomen, zoals: - De voorbereidering van wetsproducten ter vaststelling van de positie van het traditioneel gezag, welke onlosmakelijk verbonden is aan het grondenrechten vraagstuk, Het ontwikkelen van richtlijnen en regelgeving t.a.v. het functioneren en de opvolging van het traditioneel gezag, Versterken van het traditioneel gezag middels voorlichtingssessies, Instellen van een kabinet van de Granman Nieuw Uniform voor het traditionele gezag Waterschappen in Suriname De meeste waterschappen vinden wij in het district Nickerie, dertien in totaal. Het district Wanica heeft 1 waterschap, te weten Waterschap Reeberg. Sedert september 2006 zijn er geen bestuursverkiezingen gehouden voor waterschappen in Nickerie. De commissie Waterschappen van de overheid, is in Nickerie drukdoende geweest de bestuursverkiezingen te doen plaatsvinden. De verkiezingen in de waterschappen Sawmillkreekpolder, Hamptoncourtpolder, Henarpolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en Europolder-Noord in maart 2013 kunnen gezien worden als herverkiezingen daar deze waterschappen al over een bestuur beschikten. Ook zijn er verkiezingen gehouden in april 2013 voor nieuw in te stellen waterschapsbesturen voor de Waterschappen die nog geen bestuur hadden, zoals: Clarapolder, Uitbreiding Henar 1 & 2, Europolder Zuid, Paradise en Longmay, Nanni- en Brutopolder en waterschap Wasima. Op 19 juli vond de overhandiging plaats van de processen-verbaal aan de twaalf waterschapsbesturen. Bij deze gelegenheid gaf minister Betterson aan dat het zelfbeschikkingsrecht van deze instituten hen veel bevoegdheid geeft binnen hun branche maar ook veel verantwoordelijkheid opeist. Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. De taken van een waterschap zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. De waterschapsbesturen zijn bevoegd op te treden als men zich niet wil houden aan wet en regelgeving vanuit de waterschapswet. Conform de gewijzigde Waterschapswet van 24 maart 2005, moeten er om de 3 jaren verkiezingen komen. De eerste stap is gelegd om ordening te brengen binnen de waterhuishouding. Dorpsontwikkeling Vele verzoeken van verschillende aard bereiken het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het ministerie gaat dan na hoe de gemeenschappen ondersteund kunnen worden. De economische en sociale activiteiten van dorpsgemeenschappen in het binnenland worden hierbij ondersteund. Deze projecten worden onder coördinatie van de afdeling Dorpsontwikkeling uitge- Franse telecomdelegatie op bezoek bij TCT minister Minister Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme (midden), met de telecomvertegenwoordigers uit Frans-Guyana. Minister van Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), heeft op 10 januari een Franse telecomdelegatie op bezoek gehad. Het bezoek was een follow-up van het op 11 december 2013 gehouden informatieseminar Digital Development and Digital Economy Support. Tijdens het seminar gehouden te Saint Laurent du Maroni, is het digitale ontwikkelingsplan van Saint Laurent gepresenteerd. Bij die gelegenheid is aangegeven dat Suriname daar ook in zou kunnen participeren. Delegatieleider Olivier Cauvin heeft aan minister Pinas te kennen gegeven dat het doel van het digitaal ontwikkelingsplan is om de snelheid van de internetverbinding in geheel Frans Guyana te verhogen. Samenwerking met telecomproviders in de buurlanden wordt ook bekeken. Minister Pinas die samen met de OD telecommunicatie Thea Smith het seminar bijwoonde, zei bereid te zijn elke samenwerking aan te gaan die ons land ten goede komt, vooral op het gebied van de telecommunicatie. Voordat de telecom delegatie minister Pinas bezocht had zij een bezoek gebracht aan Telesur, met wie ook gesproken is over samenwerken. Door TCT is geadviseerd ook met de Telecomautoriteit Suriname (TAS) van gedachten te wisselen.-. Overhandiging van de processen-verbaal van de waterschappen voerd. Het hierna volgend overzicht verschaft informatie over de verscheidenheid van de uitgevoerde projecten in 2013: Activiteit Bouwmaterialen Brushcutter Jardinstoelen Stoelen Gereedschappen Sportmaterialen Transport Vuilniscontainers Cassave machine Naamborden Paketten voor geëvacueerden Harmonicagaas en binddraad Ministerie van justitie en politie De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van TINGGAL, HUMPHREY SOEDJIMIN op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: SOEROPAWIRO, SASKIA PANTES, echtgenote van TINGGAL, HUMPHREY SOEDJIMIN tegen TINGGAL, HUMPHREY SOEDJIMIN, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, januari De Griffier voornoemd, Mr. G.H. KARSTERS-DE RIJP Dorpen Akwaukondre, Adaise Kondre, Ricanaumofo, Makajapingo Marwina podosirie, Cottica aan de Lawa Mainsi, Nw. Ganzee, Malokokondre Godo Olo Granslee, Kalebaskreek Palumeu Malokokondre, Kalebaskreek, Kwakoegron, Atjoni (Makajapingo) Gengeston, Pamboko, Adawai, Lespansi 1 en 2, Klaaskreek Nw Lombe Apoera, Washabo, Section, Wittagron Cottica gebied Kajapaati Wordt vervolgd in de volgende editie

8 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Agro Bloei Filo: Sofietje mi gudu, mindrimun januari baya; wat is-ie-lang, lang, lang, lang, lang, aay boy, wat is ie laaaaang. A mun disi langa yere, saaaan! Sofie: Dat kan best zo zijn Filo, vele mensen hebben aan het eind van hun salaris nog een lang stuk maand over, maar dat mag de pret niet drukken. Jij zong daarnet zo vrolijk alsof er iemand jarig is. Filo: Niets mag de pret drukken, wij drukken gewoon geld erbij al kun je dat geld niet uitgeven, je kunt je wel inbeelden dat je geld hebt en dat geeft een goed gevoel. Paprika en peper Paprika staat bekend als zoete peper (sweet pepper), omdat ze niet de scherpe smaak heeft van peper. Paprika s zijn wat groter en vierkantig. Er zijn verschillende variëteiten en kleuren (groen, geel, rood, paars). Deze vrucht wordt rauw gegeten of toegevoegd bij het klaarmaken van groente. In Suriname wordt paprika niet op grote schaal geplant, peper juist wel. De vruchten verschillen in kleur, grootte, vorm, smaak en aroma. Pepers komen ook in allerlei variëteiten voor. Ze zijn voor een overgroot deel kruisingen van elkaar. Verder zijn de planten kort en de vruchten makkelijk te oogsten. Sofie: Dat is het belangrijkste, een goed gevoel hebben over wat je doet en wat er gebeurt. Ook al doen anderen niet wat jij goed vindt, zo lang je tevreden bent over je eigen handel en wandel. Filo: Meestal kan ik mij wel vinden in jouw mening maar ik heb niet zo n goed gevoel over elementaire zaken in de gemeenschap. De voetganger bijvoorbeeld is helemaal in de verdrukking; niet alleen in de binnenstad waar het trottoir in beslag genomen wordt door geparkeerde auto s. Overigens worden autobestuurders geterroriseerd door illegale parkeerwachters terwijl in zogenaamde betere buurten vele perceeleigenaren het trottoir hebben beplant of gebarricadeerd zodat voetgangers noodgedwongen op de rijweg moeten lopen. Paprika en peper kunnen het best worden geplant op schelprijke gronden. Voor het produceren van plantjes is een zaaibak nodig. In de zaaibak worden humus en mest verspreid. Het zaad wordt verdeeld over de grond in de zaaibak en afgedekt met palmbladeren. Na twee weken kunnen de zaailingen overgeplant worden in cups of zakjes. Op deze manier kan uitval voorkomen worden. In de droge tijd moeten de plantjes water krijgen, liefst in de ochtenduren. Het onkruid tussen de jonge plantjes moet regelmatig verwijderd worden. Na vijf tot zes weken kunnen de jonge plantjes worden uitgezet. De plantjes moeten op de dag van de overplanting ongeveer een uur van te voren natgemaakt worden. De aarde komt dan los en de worteltjes worden bij het overplanten van de jonge plantjes niet snel beschadigd. Het planten geschiedt bij voorkeur bij regenachtig weer of s middags. De kans op uitvallers is dan klein. Tijdens groei moeten de takken worden opgebonden om afbreken te voorkomen. Zowel paprika als pepers kunnen worden geoogst als ze nog groen zijn. Ze moeten stevig aanvoelen. Pepers worden meestal halfrijp geoogst. Het oogsten geschiedt met de hand en het liefst s morgens vroeg of laat in de middag. Bij het plukken van pepers is voorzichtigheid geboden. Na de oogst de handen goed met zeep wassen en contact met de ogen vermijden. Het is raadzaam de geoogste paprika en pepers niet in de felle zon te laten, omdat ze anders zacht worden.-. Sofie: Je hebt een punt Filo, als je illegale parkeerwachters nabij ziekenhuizen niet kunt verwijderen en perceeleigenaren niet kunt verbieden het trottoir tot plantsoen te maken beroof je autobestuurders van het recht op parkeren en voetgangers worden in levensgevaar gebracht door op de rijweg te lopen. Daarom luister ik niet naar de kromanti van lanti over consumenten zus en zo, het is allemaal lood om oud ijzer. Filo: Dat is geen goede ontwikkeling mi gudu, no las ati sisa, lanti na wi mati maar wij moeten wel signalen blijven geven. Over de voortgaande plastificering van het milieu bijvoorbeeld. Al krijg je een woning toegewezen maar het staat op een vuilnisbelt, dan hoe dan? Moeten fabrikanten van plastic zakken en ander wegwerp verpakkingsmateriaal niet een quotum of verbod krijgen? Er blijken verschillende soorten wegwerp verpakkingsmateriaal te bestaan, sommigen zijn zelfs na een eeuw nog niet vergaan. Om er moedeloos van te worden. Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5, All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 Ocean Foods SRD 4, gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3, gr ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,70 PAP Voor meer info: Bel op / tst / 1050 Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 groene erwten 1 kg SRD 5,40 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 Sofie: Een andere onrustbarende ontwikkeling is het plaatsen van de zogenaamde biggetjes vlak langs de rijweg zodat auto s daar niet kunnen parkeren terwijl het juist nabij ziekenhuizen en andere openbare instellingen is. Trottoir no e seri terwijl de voetganger met zijn leven betaalt voor de fisti prodo van de perceeleigenaar die illegaal een plantsoen voor zijn woning inricht. Paar Misser moet een bulldozer naar die zogenaamde betere buurten sturen om de trottoirs weer beschikbaar voor de voetganger te maken. Gegarandeerd succes bij de aanstaande verkiezingen. BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,50 Camay SRD 2, gr SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Corcovado 900 ml SRD 5,50 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 5,10 Filo: Aay, verkiezing e kon. We benne benieuwd, het gaat spannen. Volgend jaar deze tijd kookt het in onze gemeenschap. Ik haal genoeg voor vijf jaar aan petten en t-shirts binnen. BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 4,74 Green SRD 3, gr Tuinderstrots 840 gr SRD 4,75 Interfood SRD 4, gr POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Radiante SRD 7, gr Sofie: Je spreekt mijn taal Filo, de verkiezingen zijn de leukste tijd in de gemeenschap. Ook al sympathiseer je met een andere partij of kandidaat, dat hoeft niet als een muur tussen ons te staan. Het gaat om Suriname en de Surinamers, dus Suriname voorwaarts. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,75 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,75 Excellence 340 gr SRD 4,95 Wippy SRD 7, gr Brandweertip TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Colgate SRD 6, gr MARGARINE Remia 450 gr SRD 5,15 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 JAM Primo SRD 4, gr Milieutip van de week Bij gaslucht geen vuur maken en geen elektrische schakelaars of apparaten inschakelen. MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 14,10 Mourne Maid 500 gr SRD 12,00 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Rich SRD 2,00 20 x 4 gr Milieutip Milieutip van de week RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 26,40 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Paloma semi 25 kg SRD 67,10 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 Paloma consumptie 10 kg SRD 29,26 Paloma consumptie 25 kg SRD 64,90 Een lekkende kraan kan zorgen voor veel waterverspilling.10 druppels water per minuut, betekent al snel 5 liter water per dag. Herstel een lekkende kraan dus onmiddellijk. Zo bespaart u geld en gaat u waterverspilling tegen. AFWASMIDDEL 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 De Milieutip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Paramaribo, januari 2008 Opgemaakt door de afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting Mw. M. Drenthe Mw. A. Lachman Mw.

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

houden aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zegt marktmeester Stephanus Korendam. Standhouders dienen al hun spullen mee te nemen

houden aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zegt marktmeester Stephanus Korendam. Standhouders dienen al hun spullen mee te nemen HPV vaccinatiecampagne wordt vervolgd Goede samenwerking gezondheidsdiensten Meisjes tussen 9 en 13 worden gevaccineerd tegen baarmoederhalskanker. Medewerkers van het Militair Hospitaal van het ministerie

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Iris Gilliad MSc Task Manager Burgerparticipatie

Nadere informatie

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 2013 no. 03 Toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 60/2012,

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING NO. 6838 ONDERWERP: Vaststelling Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat van de pilotdistricten Wanica, Marowijne,

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei In relatie tot Competitiveness Forum Suriname Expert view Paper: mr Bas Ahmadali, managing director Decentralization and Local Government Strengthening

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën Inleiding Een klein jaar voor Prinsjesdag worden op het ministerie van Financiën de voorbereidingen voor de volgende rijksbegroting en Miljoenennota gestart. De minister van Financiën heeft een centrale

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

65 Megawatt is. Tot en met 25 februari zal SPCS 28 Megawatt produceren. Wanneer de aanpassingen

65 Megawatt is. Tot en met 25 februari zal SPCS 28 Megawatt produceren. Wanneer de aanpassingen Simon Jacobus Jeroe 70 jaar Basia Basia Jeroe neemt de felicitaties in ontvangst van RO minister Betterson De 94-jarige Simons Jacobus Jeroe heeft op zaterdag 25 januari het heugelijk feit herdacht, dat

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B.

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Ahmadali Mr. B. Ahmadal, Managing Director D 1 Consensus building

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste begrotingen voor deze nieuw aangetreden parlement en regering,

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1)

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) 1 Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional Development

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Openbare vergadering Huishoudelijke vergadering Openbare Commissie vergadering Commissie vergadering

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen en andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Stichting Low Income Shelter Program LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Een werkarm van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. LISP-II WONINGBOUWSUBSIDIES VOOR LAGE-INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN

ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN EPAs- ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN Het is belangrijk te weten dat de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA) niet de gehele Cotonou overeenkomst vervangt maar slechts het handelsgedeelte.

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname Dear Stakeholders, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), in collaboration with SBB, UNDP and

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Fonds voor de Medische Ongevallen

Fonds voor de Medische Ongevallen Fonds voor de Medische Ongevallen 1 OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2 a. Wie kan een aanvraag indienen? Elke persoon die van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Update3 oktober 216 2 e kwartaal 216 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 216 In het tweede kwartaal van 216 zijn er

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

Info-event bestuur e werkingsjaar

Info-event bestuur e werkingsjaar Info-event bestuur 2017-2018 11e werkingsjaar De AFC-organisatiestructuur President Student Consulting Skill Development E ship Vice-president IT PR HR Marketing Finance and Legal Alle bestuursfuncties

Nadere informatie

Seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname. A Roadmap for Diaspora Engagement

Seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname. A Roadmap for Diaspora Engagement Seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname. A Roadmap for Diaspora Engagement Mevr. Lucretia Redan Msc,MPA. Tijdelijk zaakgelastigde Ambassade van de Republiek Suriname, Den Haag.

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

DA91 Beginsel Programma

DA91 Beginsel Programma DA91 Beginsel Programma Democratisch Alternatief91 Februari 1991,Oktober 2013 OPO KONDRE MAN OEN OPO, SRANAN GRON E KARI UN! INLEIDING DEMOCRATISCH ALTERNATIEF 91 IS een politieke partij, die een radicale

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Investeren in Zekerheid. de Palm Village-Assuria Hypotheek

Investeren in Zekerheid. de Palm Village-Assuria Hypotheek Investeren in Zekerheid de Palm Village-Assuria Hypotheek de Palm Village Assuria Hypotheek Palm Village en Assuria financiering op maat Als ontwikkelaar van het meest fraaie en luxueuze woon-enclave project

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 VHP. Ken uw Partij

Informatiebrochure 2 VHP. Ken uw Partij Informatiebrochure 2 VHP Ken uw Partij Ken uw Partij Dit is de VHP Informatiebrochure 2. Hierin is informatie over de Partij. Wie is wie? U leert uw Partij zo beter kennen. De Informatiebrochure 1 ging

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken. GELET OP:

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken. GELET OP: 2010 STAATSBLAD No. 83 VANDE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 29 juni 2010 no. 12.554/10, houdende voorzieningen voor de President van de Republiek Suriname en de Vice-President van de Republiek Suriname,

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Procedure IntEnt Suriname Traject

Procedure IntEnt Suriname Traject Procedure IntEnt Suriname Traject Procedure IntEnt Suriname Traject De Toelatings eisen: Om deel te nemen aan het IntEnt Suriname traject moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. U moet een bedrijfsidee

Nadere informatie

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen?

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? Doel van de Workshop Hoe kan de Rotary Foundation bijdragen aan club plannen Hoe kan de club de Rotary Foundation gebruiken Door: Uitwisselen ervaring, kruisbestuiving,

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Informatiebrochure Weddingplanners International

Informatiebrochure Weddingplanners International Informatiebrochure 2015 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Info-event bestuur 2016-2017

Info-event bestuur 2016-2017 Info-event bestuur 2016-2017 De AFC-organisatiestructuur President Student Consulting Skill Development E ship Vice-president IT PR HR Marketing Finance and Legal Alle bestuursfuncties 1/10 e van het

Nadere informatie

Business support in de Spaanse markt

Business support in de Spaanse markt Over Brandenburg Consulting Brandenburg Consulting is een gedreven, doelgericht adviesbureau in hartje Barcelona. Brandenburg Consulting is gespecialiseerd in marktbenadering en marktbewerking voor Nederlandse

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME 1972 No. 173 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 28 december 1972, houdende uitvoering van de artikelen l lid 3, 2 sub 2, 3, 4, 9 lid 2 van de Landsbedrijvenverordening" (G.B. 1971 No. 181).

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Demografische Data, 2004-2010 Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Bevolkingskarakteristieken Een schatting van de bevolking voor 2010: 531.170 zielen waarvan: Paramaribo 265.953; Wanica: 95.125

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma. Ondernemingsplan. Warmoesweg nr. 5

Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma. Ondernemingsplan. Warmoesweg nr. 5 1 Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma Ondernemingsplan Warmoesweg nr. 5 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Persoonlijk 4. Technische punten 5. Plan van aanpak 6. Conclusie 3

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie 1 Presentatie overzicht Het concept van decentralisatie Deconcentratie Decentralisatie Toezicht Gedecentraliseerd bestuur Bestuursmodel Bestuurstaken

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag

Resultaten verantwoordingsonderzoek De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag 2016 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag Inhoud 1 Conclusies 2 Feiten &

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie