Actieplan 2014 in uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan 2014 in uitvoering"

Transcriptie

1 Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen georganiseerd in de districten Commewijne, Paramaribo, Coronie en Nickerie. Dit met betrekking tot de Vessel Monitoring System (VMS) ten behoeve van de Surinaamse Kust (SK) vissersvaartuigen. Het VMS is een satelietvolgsysteem waarmee ODVIS data verzamelt van de activiteiten van opererende visserboten op zee. Op elk moment kunnen de activiteiten van de in onze wateren opererende vissersvaartuigen worden gevolgd ongeacht het gebied en het tijdstip. ODVIS wil medio 2014 dat alle SK-vissersboten opgenomen worden in het VMS. Het werk van het VMS zal bijdragen aan de realisatie van duurzame exploitatie van onze visgronden. 02 Actieve burgerparticipatie in Commewijne Praten met de Caribische Ontwikkelingsbank Hoe begroot Financiën? HET INFORMATIEBLAD VAN DE SURINAAMSE OVERHEID De Overheid is een externe bijlage van de Surinaamse overheid die wekelijks wordt gepubliceerd. Het blad is een van de communicatiemiddelen die de overheid inzet om te komen tot een transparante en evenwichtige informatievoorziening van de samenleving. De Overheid werd voor het eerst gepubliceerd op 12 augustus Oplage Bladmanager Tekstredactie Beeldredactie : exemplaren : Daniëlla Tauwnaar : Daniëlla Tauwnaar, George Orie en Agnes Baal. : Donovan Nasio en Fabian Ristie Aan deze editie werkten mee: Suzie Mangoenwirono, Rachel Dompig, Julio Irokromo, Mavis Brewster, Anna Lachman, Kenneth Niekoop, Edgar van Genderen, Angel Bharrat en Siegfried Gerling. Vormgeving : Donovan Nasio en Fabian Ristie Postadres : Dr. S. Redmondstraat , Par bo Telefoon : (597) adres : Website : Registratie voor ontvangst van de digitale versie van De Overheid kan ook op de Streekziekenhuis Nickerie zet positieve resultaten voort Actieplan 2014 in uitvoering Renovatie en uitbreiding van het ziekenhuis Wageningen, bouw apotheek West, Nickerie Radiodiagnostisch Centrum en Cardiopoli maken deel uit van de 4-plannen die het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) in twee jaar wil realiseren. Verschillende verbouwingen en renovaties zijn ook opgenomen in de planning. Algemeen directeur Antoine Elias blikt tevreden terug op Hij vindt dat het ziekenhuis een zeer productief jaar achter de rug heeft. In zijn jaarafsluitingstoespraak heeft hij benadrukt dat er dit jaar harder gewerkt moet worden aan de communicatie onderling in het ziekenhuis. Er is veel gerealiseerd, zei hij. Hij heeft de bouw van Suriname initieert mondiale campagne tegen uitbuiting vrouwen Alle lidlanden van de Verenigde Naties (VN) hebben in 1995 besloten om middels het aannemen van The Platform of Action de strijd aan te gaan tegen alle vormen van onderdrukking tegen de vrouw. Dit vond plaats in Beijing, China, tijdens de Vierde VN Conferentie voor vrouwen. Daar hebben de VNlanden, waaronder ook Suriname, twaalf actiepunten geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat de positie van de vrouw verbeterd wordt in de wereld. De afspraken zijn verder ook vastgelegd in Beijing Declaration. Na bijna twintig jaren komen Suriname en IJsland tot de conclusie, dat er geen reden is om tevreden te zijn over de uitvoering van de actiepunten die aangepakt moesten worden. Vandaar dat deze twee landen het initiatief hebben genomen om dit jaar, in aanloop naar het een aantal nieuwe ruimten opgenoemd waaronder een nieuwe KNO-poli, vier isolatieruimten en twee klasse kamers voor de afdeling Verloskunde. Er zijn diverse vervangingsinvesteringen gepleegd. Zo zijn er nieuwe lijkenkasten aangeschaft voor het mortuarium, heeft de Operatiekamer een nieuwe centrale airco en heeft het laboratorium een nieuwe analyser. twintig jarig bestaan van het The Platform of Action en de Bejing Declaration, een wereldwijde campagne te starten in de hoop de bewustwording rond vrouwenrechten wederom op gang te brengen en de benaarde positie waarin vrouwen nog verkeren nogmaals te benadrukken. Onderstaand een overzicht van gerealiseerde projecten in 2013 en voornemens in Projecten uitgevoerd en opgeleverd in Bouw nieuwe ruimte voor de afdelingen Inkoop en Interne Controle Jan Bouw nieuwe KNO-poli Jan Bouw Medische Bibliotheek en Medisch Archief Febr Renovatie en uitbreiding Mortuarium April Bouw nieuwe ruimte voor de afdeling Transport April Bouw van 4 isolatieruimten (2 mannen/ 2 vrouwen afdeling) Aug Bouw nieuwe ruimte voor centrale zuurstof unit en zuurstof cilinders Aug Bouw 2 nieuwe klasse kamer voor de afdeling verloskamers Aug Bouw recovery room van de operatie kamer Aug 2013 Lopende projecten in Renovatie + uitbreiding Ziekenhuis Wageningen oktober Bouw + verhuizing van de totale administratie medio Bouw apotheek West Bouw Nickerie Radiodiagnostiek Centrum Verbouwing MCU Verbouwing apotheek Landingstraat Verbouwing Centrale Balie Bouw Cardiopoli Uitbreiding Kinderafdeling Renovatie en uitbreiding SEH Vervanging apparatuur transportmiddelen Renovatie beddenhuis Ambassadeur Henry Mac Donald, hoofd van de Permanente Missie van Suriname bij de VN, zal samen met zijn ambtegenoot van IJsland, Gréta Gunnarsdóttir, het project trekken binnen de VN. Onder de noemer Global Campaign for Women trachten beide diplomaten in alle 193 lidlanden van de VN de Politietip Politietip Ga s avonds voor het naar bed gaan na of alle ramen en deuren behoorlijk zijn gesloten. Vervangingsinvesteringen in Splinter nieuwe KNO apparatuur Jan Nieuwe centrale airco voor de Operatiekamer Febr nieuwe couveuses en 1 nieuwe fototherapie voor de verloskamer Febr Nieuwe lijkenkasten tbv mortuarium April Splinternieuwe Ambulance gedoneerd door IAMGOLD April Nieuwe Analyser voor het Laboratorium Aug Nieuw bezinkingsapparaat voor het Laboratorium Aug Orthopedische boor met batterij Aug Nieuw Anesthesieapparaat Sept stuks monitoren voor de afdelingen (MCU,SEH en Ambulance) Sept Cardio echo apparaat voor de cardioloog Sept nieuwe bedden voor diverse verpleeg afdelingen Sept nieuwe vernevelapparaat voor SEH, vrouwen- en mannenafdeling Sept Splinternieuwe Ambulance gedoneerd door Staatsolie Foundation Nov Nieuwe OK tafel, nieuwe sterilisator en vacuümpomp Dec Mobiele lamp met batterij voor de OK Dec Bloedgas analyser Dec twaalf actiepunten die in 1995 zijn samengesteld te belichten. Dit is kenbaar gemaakt aan de top van de wereldorganisatie waaronder ook secretaris-generaal Ban Ki-moon. Die loopt volgens ambassadeur Mac Donald warm voor dit project. UN Woman is in beeld gebracht om de algehele coördinatie te doen van de activiteiten die wereldwijd moeten plaatsvinden. Twaalf actiepunten In Suriname heeft Mac Donald reeds gesproken Vervolg op pag.2 Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname Voorlichting Telefoon / fax. & Publiciteit / Korps Politie Suriname / Website: Telefoon / fax / / Website:

2 VERVOLG Suriname initieert mondiale campagne tegen uitbuiting vrouwen met alle relevante groepen waaronder studenten, ondernemers en het maatschappelijk middenveld voor ondersteuning van het Global Campaign for Women en de twaalf actiepunten die zijn samengesteld haast twintig jaren geleden. Die zijn: Vrouwen en Armoede, Onderwijs en Training van Vrouwen, Vrouwen en Gezondheidszorg, Geweld tegen Vrouwen, Vrouwen en Gewapende Conflicten, Vrouwen en Economie, Vrouwen in Macht en Besluitnemende posities, Institutionele Mechanisme voor de Vooruitgang van Vrouwen, Mensenrechten en Vrouwen, Vrouwen en Media, Vrouwen en Milieu en Het Meisje als Kind. De bedoeling is dat vanaf de maand maart elke maand een van deze thema s belicht wordt in de lidlanden van de VN. Dit project zal in totaal twaalf maanden duren tot maart 2015 wanneer de negenenvijftigste Commissie voor de Status van Vrouwen plaats zal vinden in het VN-Hoofdkwartier te New York. Daar zullen alle relevante instituten in de wereld erbij betrokken worden om een evaluatie te plegen van de Beijing Declaratie en The Platform of Action. De evaluatie krijgt de naam Beijing+20. Geweld tegen Vrouwen Ambassadeur Mac Donald geeft aan dat niet alle twaalf actiepunten in Suriname breed uitgemeten hoeven te worden, omdat die niet relevant zijn voor Suriname. Onder andere het actiepunt Vrouwen en Gewapende Conflicten is naar zijn inziens niet relevant voor Suriname omdat het land niet in oorlog verwikkeld is en de Surinaamse vrouw daar ook geen last van ondervindt. Waar wel veel aandacht voor nodig is, is het actiepunt Geweld tegen Vrouwen. Er vindt volgens de Surinaamse diplomaat nog te veel geweld plaats tegen vrouwen ondanks er extra wetgeving is gemaakt, waaronder de Belagingswet, die ervoor zou moeten zorgen dat de vrouw zich veiliger kan bewegen. Hij verwijst naar de moordcijfers van 2012 waar 50% van de slachtoffers bestond uit vrouwen die door hun partner om het leven zijn gebracht. Binnen de VN zal de ambassadeur samen met zijn collega s van IJsland er ook alles aan doen om meer mannen te betrekken in de wereldwijde campagne. Mannen worden te weinig betrokken hoewel het vooral mannen zijn die de daders zijn, zegt de Surinaamse diplomaat. De voorbereidingen worden getroffen om een all male conference te organiseren waarbij prominente mannen in de wereld zoals topsporters, artiesten en kunstenaars bij elkaar komen om te praten over hoe zij een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen onderdrukking en achtergesteldheid van de vrouw.-. Bewoners Alkmaar goed voorbereid op hoorzitting De jaarlijks terugkerende hoorzittingen voor de ressorten van het district Commewijne werden afgelopen maandag gestart te plantage Zorgvliet in het ressort Alkmaar. Bij hoorzittingen is het gebruik dat burgers uit een gegeven ressort de ruimte krijgen hun zegje te doen over zaken die hen bezighouden. Hun zorgpunten en voorstellen worden samengevat in een ressortplan om later opgenomen te worden in het districtsplan. Vaak zijn de problemen die men noemt van terugkerende aard. Dit komt doordat meestal de financiële middelen ontoereikend zijn om alle knelpunten per ressort op te lossen. Duidelijk goed voorbereid zijn de burgers ingegaan op onopgeloste kwesties als gebrekkige infrastructuur, vuilophaal en afwatering. In duidelijke bewoordingen hebben diverse burgers van Zorgvliet/Alkmaar hun misnoegen geuit over de problematiek van de waterhuishouding. Deze lijkt maar niet te kunnen worden opgelost, ondanks de inzet van zowel de lokale als de centrale overheid. Een ander punt dat werd aangesneden is de vuilophaal in de binnenwegen, die niet wordt uitgevoerd volgens het Krin kondre programma van dc Ingrid Karta-Bink. De dc bracht naar voren dat maandelijks tonnen Surinaamse Dollars aan ondernemers worden betaald om het vuil op te halen. Onderzocht zal worden of van de zijde van de betrokken ondernemers sprake is van wanprestatie. De burgers willen naast een oplossing van de aangehaalde problemen, ook voorzieningen voor sport en recreatie en compleet ingerichte ICT ruimtes. Ze zien computers als een onlosmakelijk onderdeel van de inrichting en organisatie van het onderwijs. De introductie en opkomst van ICT-toepassingen heeft weliswaar nog niet geleid tot een radicale omslag met betrekking tot de inrichting en organisatie van leerprocessen, maar wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is nog lang niet voltooid en voor de komende jaren wordt meer gebruik van ICT verwacht. Een cyber is niet alleen voor games en chat gaf een bezoekster aan de hoorzitting mee.-. De hoorzittingen die nog in Commewijne worden gehouden zijn: Datum Ressort Locatie Tijd Vr. 17 jan. Margritha Recreatiezaal Margritha u Ma. 20 jan. Bakki O.S. Kroonenburg u ` District raadslid Marcel Budike: Alleen het ministerie van Regionale Ontwikkeling stort geld in het districtsfonds. Indien elk ministerie vertegenwoordigd in het district SRD 1 miljoen zou storten, kunnen wij zelf onze kleine projecten opstarten en onderhouden. Ik wil zelf een polikliniek bouwen tussen de SRD en , zegt uit mijn eigen fonds. Laat mij zelf straten verharden. Alles wordt naar Paramaribo getrokken en ons fonds blijft karig tot droog. Hoorzitting Ressort Alkmaar te Zorgvliet Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en bosbeheer Paramaribo, 10 januari 2014 Oproeping Dit DR-lid van Commewijne vindt dat het volk nu inzage wil in het beheer over middelen. Dit kan volgens hem als elk ministerie zijn verantwoordelijkheid neemt binnen decentralisatie. AFDELING DOMEINEN Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en Uw Kwitantie van het GLIS kantoor 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 20 februari 2014, zal vervallen. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD Srananman, bezoek ook in Jaarlijks moeten de districten een plan met begroting opstellen voor het daarop volgend dienstjaar. Voorafgaand aan het indienen van de districtsplannen en -begrotingen worden er eerst ressorthoorzittingen gehouden. De ressorthoorzitting is een bijzondere openbare vergadering van de Ressortraad en wordt door de ressortraadsleden in hun ressort gehouden. Op de hoorzitting geven de ressortraadsleden een overzicht van de uitgevoerde projecten van het afgelopen jaar (2013), en projecten die dit jaar (2014) in de planning staan. Verder wordt er een concept ressortplan voor 2015 gepresenteerd. Het ressortplan wordt gefinaliseerd aan de hand van de bijdrage tijdens de hoorzitting die wordt gehouden in het ressort. Op deze hoorzittingen kunnen burgers aangeven welke zaken in hun ressort aangepakt of veranderd moeten worden zodat die kunnen worden opgenomen in het ressortplan. De ressortraden moeten eind februari hun ressortplan af hebben en opsturen naar de Districtsraad. Hierna zal de Districtsraad het districtplan opstellen. Burgers worden opgeroepen om in alle districten/ ressorten massaal te participeren in de hoorzittingen. Voor verdere informatie over de hoorzittingen kunt u bellen met het Districtscommissariaat, afdeling Burger Informatie Centrum (BIC), van uw district de hoorzittingen Overzicht van enkele hoorzittingen: District Coronie Ressort Datum Lokatie Tijd Johanna Maria Za 18 jan 14 Salemschool plantage Clyde 16u Welgelegen Ma 20 jan 14 Gerard school / Hammilton 17u Totness Di 21 jan 14 CCCgebouw 18u Paramaribo Noord-Oost Ressort Datum lokatie Tijd Blauwgrond 30 jan 14 Sana Budaya 19.00u Rainville 03 Febr 14 Boys terrain 19.00u Beekhuizen 07 ferbr 14 Bolletrie straat # u Centrum 14 febr 14 Petunia school Zorg en Hoop 19.00u Munder 15 febr 14 OS Munder 19.00u District Sipaliwini Bestuursressort Boven Coppename 09 jan 14 Cornelis kondre 19.00u Bestuursressort Tapanahony 24 jan 14 Stoelmanseiland Bestuursressort Kabalebo 24 jan 14 OS Apoera Bestuursressort Kabalebo 25 jan 14 Recreatiezaal Washabo Bestuursressort Boven Suriname 29 jan 14 Asindohopo Bestuursressort Boven Saramacca 15 febr 14 Nieuw Jakob kondre 19.00u Bestuursressort Boven Saramacca 18 febr 14 Poesoegroenoe 19.00u Fu wan bun burgerparticipatie en communicatie, Iem sabi a decentralisatie Poeketi, Margriet Wakibasoe 1 en 2 30, Landveld, Alma Watamaleostraat No , Pinas, Magda Baki Indira Gandhiweg No. 77A 30, Pinas, Carmen K. Wagenmakerweg No. 52A 30, Pinas, Joël N. Van Kallenweg No , Misiedjan, Francis R. Livornoweg No. 7 30, Drenthe, Merlien S. Zwarte Kabbestraat No , Pinas, Nita N. Kayzerstraat No. 6 30, Misiedjan, Otmar Livornoweg No. 3a 30, Aboikoni, Anita Wagenmakerweg No. 52B 30, Burnett, Celcius E. Broosstraat No , Pinas, Natasja D. Van Kallenweg No , Pinas, Martha Tafelbergstraat No , Burnett, Marlon E. Bhoelaiweg No , Asedoeba, Irma J. Tafelbergstraat No ,-- Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu start in februari 2014 met de volgende trainingen: Bedrijfsmanagement 5 febr. t/m 3 mrt. / 8 lesdagen / ma + woe / tarief Srd 600,- / All in Klantvriendelijkheid (Customer Service) 6 febr. t/m 20 febr. / 5 lesdagen / di + do / tarief Srd 500,- / All in Heerenstraat # 40 tel / tst. 26 / 27 of Fax: Website: Ministerie van handel en industrie Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend, dat ter bewaking en beveiliging van haar gebouwen zij op zoek is naar een bewakingsbedrijf. Het gaat om het bewaken van de volgende gebouwen: CARICOM Competition Commission (CCC). Hendrikstraat # 69 (1x24u beveiliging 2 personen per shift) Dependance Handel en Industrie. Van Idsingaweg # 65 (Nickerie) ( 1x24u beveiliging 1 persoon per shift) Handel en Industrie. Saramacca doorsteek # ( van 15:00u -7:00u 2 personen per shift) De offertes en een uittreksel uit het handelsregister van de KKF kunnen tot uiterlijk 31 januari 2014 ingediend worden bij de directeur van het Ministerie Handel en Industrie dhr M. R. Tuur, MBA. De directeur van Handel en Industrie, ( M.R. Tuur, MBA ) Ministerie van ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU

3 Caribische Ontwikkelingsbank op kennismakingsbezoek in Suriname Suriname is goed op weg een waardige partner te worden van de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB). Tot deze constatering komt een topdelegatie die deze week een kennismakingsbezoek heeft gebracht aan Suriname. Er is gesproken met verschillende ministeries en overheidsinstantie om voeling te houden van hoe beide partners elkaar zouden kunnen completeren. D e delegatie die onder leiding stond van vicepresident Carla Barnett is onder de indruk van wat zij in Suriname aantroffen aan fiscale wetgeving, ontwikkelingsbeleid en economische activiteiten. Volgens Carl Howell, Chief Economist, zijn alle elementen in Suriname aanwezig voor een goede samenwerking met de CDB. Later is ook bankpresident, Warren Smit, naar Suriname gekomen om de delegatie aan te vullen. Hiermee tonen wij dat wij op het hoogste mogelijk niveau naar Suriname zijn gekomen, zei Barnett. Voor deze keer zijn er geen afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten en had het bezoek meer weg van een oriëntatiemissie. De bank zal over enkele weken nogmaals een delegatie naar Suriname sturen om concretere projecten in beeld te brengen waar financieringsmogelijkheden nodig zijn. Voor Suriname zal het naar inziens van Howell geen grote uitdaging zijn om plannen voor te bereiden voor projecten omdat Suriname al het Ontwikkelingsplan heeft waarin zij haar langer termijn planning heeft vastgelegd. Het Ontwikkelingsplan is doorgenomen door de top van de CDB en die voldoet aan alle gestelde eisen. Sommige landen hebben niet eens een ontwikkelingsplan, zei Howell. dit zorgt er vaak voor dat er stremming komt in de projecten die zij graag gefinancierd willen krijgen van de bank. ik denk dat veel landen dit voorbeeld kunnen overnemen. De CDB heeft een vermogen van ruim USD 1,5 miljard ter beschikking van haar lidlanden. Financiering ontwikkelingsprojecten Suriname is in december van het afgelopen jaar lid geworden van de bank en mag daardoor trekken uit de beschikbare middelen. De CDB biedt financieringsmogelijkheden voor onder andere infrastructuur, bruggenbouw, aanleg van havens, woningbouwprojecten en ziekenhuizen. We hebben al heel wat gedaan, benadrukt Barnett. Hoewel de enge indruk vaak gewekt wordt dat ontwikkelingsbanken landen met geldproblemen te hulp schieten, is in ieder geval dit niet het geval in de relatie die Suriname aangaat met de CDB. De aanpak van sommige vraagstukken zouden naar inziens van Barnett overgenomen kunnen worden van Suriname. Wij kunnen veel leren van Suriname. De goede ervaringen kunnen ons helpen om projecten te ontwikkelen voor andere landen. Het is een tweerichtingsverkeer. Dit is een samenwerking, zei de CDB-topper. Caricom en de Caribische landen zijn onder de indruk van Suriname, vult Howell aan. met het innemen van haar zetel tijdens de 259ste vergadering van de Raad van Bestuur die plaatsvond in Barbados. Vicepresident Robert Ameerali reisde toen zelf af naar Barbados om de toetreding van Suriname kracht bij te zetten. Namens Suriname zit Carlo Ebecilio in de Raad van Bestuur van de CDB. De toetreding tot de CDB komt nadat De Nationale Assemblee begin 2012 daar goedkeuring aan gaf. Hoewel de CDB sinds 1969 bestaat is Suriname nu pas lid geworden en daar waren een aantal reden voor. Het is niet te laat, zegt Barnett. elk land heeft haar reden waarom hij dat doet, maar we zijn blij dat Suriname er nu bij is. Naast de overheid kunnen ook financieringsaanvragen vanuit de particuliere sector gedaan worden bij de CDB.-. Suriname werd op 12 december als 27ste land volwaardig lid van de CDB STICHTING STAATSZIEKENFONDS WACHTDIENSTREGELING Huisartsen van zaterdag 18 januari 6.00 u s morgens tot maandag 20 januari u. s morgens Nickerie A. Balgobin:Kliniek: RGD-poli Margeretenburg tel /woning tel S. Manna:Kliniek: RGD-poli Groot Henarpolder tel /woning tel Saramacca P. Ramautar:Kliniek: Poli Tijgerkreek tel /woning tel Commewijne M. Fatehmohamed:Kliniek: Oost-Westverbinding 119 tel /woning tel Paramaribo/Wanica R. Snijders:Kliniek: Van Idsingastraat 19 tel /woning tel G. Badal:Kliniek: RGD-poli Uitvlugt tel /woning tel E. Haakmat:Kliniek: Indira Gandhiweg 231 tel /woning tel Joshua Medical Center: Van Roosmalenstraat 31 tel Voor Coronie en Marowijne (Moengo en Albina) verzorgen de desbetreffende RGD-artsen de wachtdienst. De spreekuren zijn zaterdag en zondag van u. tot u. s morgens en van u. tot u. s middags. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerden dienen hun geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Apotheken van zaterdag 18 januari 2014 tot en met vrijdag 24 januari 2014 Apotheek: Jamaludin, Adres : Watermolenstraat 8 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Geyersvlijt Adres : Wongsoredjostraat 2 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Lelydorp Adres : Indira Gandhiweg 482 tel Openingstijden : uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: Ausan Adres : Kwattaweg 200 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Tandartsen zaterdag 18 en zondag 19 januari 2014 E. Pickering: Zinniastraat 61, Paramaribo tel Spreekuren: zaterdagmiddag van u. tot u. en zondagmorgen van u. tot u. L. Hendrison: Gouverneurstraat 14, Nickerie tel Spreekuren: zaterdag- en zondagmorgen van u. tot u. Dierenartsen zaterdag 18 en zondag 19 januari 2014 C. Morsen Adres : Uranusstraat 92 tel / Spreekuur: zaterdag- en zondagmorgen van uur. De dierenarts is buiten het spreekuur alleen voor spoedgevallen beschikbaar. De wachtdienstregeling kunt u ook vernemen via het telefoonnummer 148. Website: of Facebook: Houders van Blackberry en Android-toestellen via apps Surifeeds en What2Where2 Dit is een public service van het Staatsziekenfonds!! C onsumers Leningaanvraag bij In de Consumers Corner (Consumentenhoek) geeft de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie informatie en adviezen aan consumenten. een Bank Veel consumenten zijn ook microof middelgrote ondernemers en komen bij het doen van zakelijke transacties er niet onderuit zaken te doen met een bankinstelling. Daarbij moeten zij vaak door het proces van een leningaanvraag, indien zij geld willen lenen. Als u als micro-ondernemer overweegt een lening te doen bij de bank, zal u wat inzicht moeten hebben in de commerciële bancaire omgeving van vandaag. Dit vraagstuk is voor velen geen plezierige, vanwege de hobbels die men allemaal tegenkomt alvorens het geld in uw hand is. Ondernemers zijn meestal mensen met grote ideeën, waarbij zij grote markt-operaties plannen en dat ook willen uitvoeren. Het is in hun bedoeling bedrijvigheid te creëren en zitten in meetings (vergaderingen) om bankemployees te overtuigen dat zij het waard zijn om in aanmerking te komen voor lening van de bank, is niet de eerste optie en wordt dan ook gezien als een noodzakelijke last. De ondernemer doet dat niet graag en wil liever bezig zijn op het veld om mogelijkheden te scheppen voor meer inkomsten. Maar schulden maken is in elke business een keiharde realiteit. Vooral voor ondernemers die snel vooruit willen komen. Hieronder enkele business tips die wat inzage moeten geven in leningsprocedures en waaraan u zou moeten voldoen om uw kansen op het verkrijgen van een bancaire lening te vergroten. Tenslotte wedt de bank op de ondernemer. De ondernemer moet professioneel overkomen en de bank als een waardevolle klant behandelen. De banken kijken naar het volgende om geloofwaardigheid van het management team vast te stellen. Ervaring. De ondernemer moet kunnen aangeven hoe het bedrijf op een kundige manier moet worden gerund. Maak dus een professionele Curriculum Vitea (CV) en zet uw kwalificaties op een rijtje. Zorg dat u uw expertise van de markt toont en dat de bank het hele verhaal ziet. Commitment of toewijding. Banken willen zien dat hun klanten toegewijd zijn. De toewijding kan persoonlijk zijn, zoals door dik en dun bij het bedrijf blijven of persoonlijke financiering. Als de bank u eenmaal geld leent, bent u samen met de bank in de business en draagt u mede verantwoordelijkheid voor het geld van de bank. Demonstreer aan de bank wat u bereid bent te doen om uw verplichtingen na te komen. Collateral (onderpand) Onderpand of dekking is de moeilijkste belemmering voor vele ondernemers, daar het wijs is om persoonlijke bezittingen te scheiden van zakelijke. Hoewel de meeste mensen niet bereid zijn hun huis te verliezen als een bedrijf faalt, hebben banken toch een onderpand nodig. Onderpand kan in verschillende vormen: Persoonlijke garantie. Hierbij stelt de bank de lening tegenover uw persoonlijke bezittingen, in deze uw bankrekening of uw huis. Geldige te innen middelen. Bedrijven kunnen soms leningen nemen tegen hun debiteurenrekening. Vaste activa. Als uw bedrijf een gebouw heeft is dat een geschikte bron om als onderpand te dienen. Winstgevendheid van de Business Banken vermijden doorgaans risicos en dit kunnen ze het beset doen door bedrijven te financieren die reeds bewezen hebben goed en winstgevend te kunnen opereren. De ondernemer kan hiervoor het volgende doen: Maak één of twee jaren consistent winst. Banken willen zien dat u geld weet te genereren en dat u de lening kan aflossen. Als u voor langere tijd succesvol bent, vergroot dat uw kansen op het verkrijgen van een lening. Zoek een bank of financieringsinstituut die vertrouwd is met Als u als ondernemer vandaag geen geld nodig kleine ondernemers. heeft is dat geen probleem. Maar als u geld nodig De RBTT nu de Royal heeft, check dan tijdig wat de procedures en Bank of Canada (RBC), voordelen zijn van de banken. Check wat de rentes heeft een sectie ingesteld zijn en check ook ook of er transparantie is in het die zich speciaal met geheel. Wordt je achteraf geconfronteerd met extra kleine ondernemers kosten of wordt alles vooraf doorgegeven?. Laat u bezighoudt. Ook De goed informeren wat de procedures zijn zodat u uw Surinaamsche Bank, bedrijf goed kunt positioneren wanneer de tijd er GODO, de Landbouw Bank rijp voor is. en anderen, focussen zich Onderschat de relatie met uw bankier niet. In tegenwoordig ook op het alles wat u doet moet u er rekening mee houden, klein ondernemerschap. dat uw netwerk belangrijk is. Het is belangrijk Daarnaast zijn de dat uw bankier in u gelooft en altijd achter u en verschillende fondsen uw plannen staat. Creëer dus relaties die in de actief zoals het IFONS, toekomst vruchten zullen afwerpen. het Rijst Fonds en het Contactgegevens Afdeling Consumenten Zaken Secretariaat: Tel.nr.: toestel 1053 Agrarisch Krediet Fonds. Klachtenlijn: toestel 1217/1218 of Geloofwaardigheid van het Management Banken moeten een goed gevoel Public Relations Coza hebben dat de ondernemer de skills Guno Dors heeft om zijn bedrijf te runnen.

4 Ministerie van ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid,Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar 2014 Trainingen Bijdrage in SRD Maand Dagen Uren 1 Bedrijfsmanagement 600 Februari Klantvriendelijkheid (Customer service) 500 Februari Project Schrijven 500 Maart Voorraad- en magazijnbeheer 600 Maart Verkooptechnieken (Merchandising) 500 Maart Persoonlijk Leiderschap 600 April Administratieve Organisatie & Interne Controle 500 April Telefoontechnieken 450 Mei Verpakking- en etikettering 500 Mei Secretariële vaardigheden 600 Mei Project management 500 Juni Brieven schrijven 500 Juni Time management 450 Juni Basiskennis Boekhouden 600 Juli Basis Logistiek Management 600 Juli Financieel Management 600 Augustus Rapportage technieken 500 Augustus Interior design & decoration 500 Augustus Basis Marketing 600 September Sociale vaardigheden en beroepshouding 500 September Begroting en budgettering 500 Oktober Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken 450 November 4 12 Workshop in juni: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: Ministerie van Arbeid, technologische ontwikkeling en milieu Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Academie voor Beroepsopleidingen bieden de volgende avond administratievetrainingen: Opleiding : Internationaal Secretaresse Opleiding: Correct Nederlands Niveau: MBO Tempo: 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: 7 mnd Start: 30 April 2014 Prijs: 3500 SRD Toelatingseisen: MULO - 4 kennisniveau Inhoud: Bedrijfsoriëntate Secretariële Vaardigheden Kantoorpratijk PR en Voorlichting Nederlandse taal en bedrijfscorrespondentie Omgangsvormen Terminologie Engelse taal en bedrijfscorrespondentie Niveau: MBO Tempo: 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: 2 mnd Start: 07 Maart 2014 Prijs: 1900 SRD Toelatingseisen: MULO 4 kennisniveau Inhoud: Werkwoordspelling Spelling Interpunctie Stijl Grammatica woordsoorten Grammatica zinsdelen Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de administratie voor beroepsopleidingen. Difoestraat # 29 De afdeling is ook telefonisch te bereiken op het nummer Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon: (597) / / / Fax: (597) Website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. De directeur der Belastingen maakt hierbij bekend dat belastingplichtige ondernemers hun aangiftebiljet van de omzetbelasting steeds vóór de 16e van elke maand dienen in te leveren. Het tarief van de omzetbelasting bedraagt: a. 8% (acht procent) voor het verrichten van belastbare diensten; b 10% (tien procent) voor de levering van zelfvervaardigde goederen; c. 10% (tien procent) voor de invoer van goederen; d. 25% (vijfentwintig procent) voor de invoer van goederen genoemd in Bijlage 3 van de wet Omzetbelasting. De indiening van het aangiftebiljet en de betaling van de verschuldigde omzetbelasting dienen te geschieden bij de Ontvanger der Directe Belastingen: te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en te Nickerie aan de Landingstraat no. 1. Tevens bestaat de mogelijkheid tot betaling van de verschuldigde omzetbelasting via de Bank, met de betaalstrook op het aangiftebiljet. De kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen zijn als volgt geopend: Te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en in Nickerie aan de Landingstraat no. 1: maandag tot en met donderdag van 07:30 uur v.m. 13:30 uur n.m. en vrijdag van 07:30 uur v.m. 13:00 uur n.m. Voldoe tijdig aan uw aangifte- en betalingsverplichting van de omzet-belasting en voorkom hierdoor onnodige administratieve boetes en aanslagen. De directeur der Belastingen, mr. C. A. van Dijk Ondernemerschap is ook een beroepskeuze! Ministerie van financiën Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en bosbeheer Paramaribo, 10 januari 2014 Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en Uw Kwitantie van het GLIS kantoor 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 28 maart 2014, zal vervallen. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 1656 Stuger, Frederik J. Pararacweg No. 0 20, Biegman, Alexandrina A. Callieweg No , Garden, Frederik W. Abonestraat No , Milano. Clyde H. Mr. E.J. Brumastraat No. 0 30, Bona, Gisela T. Andreasweg No. 2 30, Misiedjan, Lona Nieuwzorgweg No , Wengo, Ria A. Allendestraat No , Boyer, Mohamed I. Ormosiastraat No. 4 30, Young, Hercus R. Recifestraat No , Panka, Eline A. Allendestraat No , Polak, Karen P. Manaosstraat No , Boedhoe, Krishnasing Karoekondrestraat No , Walden, Augustus S. Allendestraat No. 7 30, Pala, Juan m. Copernicusstraat No ,-- BEREIDVERKLARINGEN 1686 Lieveld, Linda G. Koningspalmstraat No Alberg, Otmar H. Tibitiweg No Stichting Annawiel Gevestigd te Paramaribo 2053 Lampoer, Mireille C. Oseisistraat No Zalmijn, Henriette F. Samsamstraat No Burleson, Naomi M. Allendestraat No Tjoen-A-Choy Dennis J. Florinestraat No Adely, Herman F. Oseisistraat No Inkt, Henk M. Kabbesstraat No Hasselnook, Ethel F. Sagopalmstraat No Wey, Marjorie M. Koningspalmstraat No Axwjk, Astrid G. Konsaistraat No Ngawikromo, Christine K. Indira Gandhiweg No Daniel, Josephine A. Simonweg No. 13 AFDELING DOMEINEN Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van BINNENLANDSE ZAKEN CENTRAAL VOOR BURGERZAKEN De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat de publicatie Demografische Data Suriname 2012 van de afdeling Demografische Statistieken van het CBB vanaf heden beschikbaar is voor personen en instanties. Deze publicatie kost SRD 50,- Ministerie van REGIONALE ONTWIKKELING DISTRICTCOMMISSARIAAT COMMEWIJNE Het boek bevat onder andere data over de bevolking, geboorten, overlijden, huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, immigratie, emigratie, binnenlandse migratie en binnenverhuizingen. Voor de aankoop van de publicatie Demografische Data Suriname 2012 kan contact worden gemaakt met de afdeling Demografische Statistieken van het CBB op het telefoonnummer of toestel 237. Paramaribo, 6 januari De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, Mr. J. S. Saharie

5 Het begrotingsproces Het begrotingsproces bestaat uit vijf fasen. Het proces begint bij de voorbereiding op de ministeries en eindigt bij de indiening van de slotrekeningen van het afgesloten begrotingsjaar bij De Nationale Assemblée (DNA). Minister Rusland oriënteert zich bij Belastingdienst De begrotingscyclus omvat onder meer: - De voorbereidingsfase (artikel 156 en artikel 115 van de Grondwet en artikel 1 van de Comptabiliteitswet). - De parlementaire behandeling van de ontwerpbegrotingen (vaststelling en goedkeuring door DNA van de ontwerpbegrotingen) en de bekrachtig ing door de president, gevolgd door de publicatie van de goedgekeurde begrotingswetten in het Staatsblad van de Republiek Suriname (artikelen 80 en 81 van de Grondwet). - De begrotingsuitvoering en inwerkingtreding (artikel 156 lid 4 Grondwet en artikel 5 van de Comptabiliteitswet. DNA verantwoordelijk voor vaststelling en goedkeuring overheidsbegroting Na de begrotingsvoorbereiding (fase 1) gaat fase 2 in. In deze periode wordt de overheidsbegroting behandeld door DNA in een aantal openbare vergaderingen. Aan het eind van deze parlementaire begrotingsdebatten worden de afzonderlijke ontwerpbegrotingen per ministerie in stemming gebracht. Als de ontwerpbegrotingen bij meerderheidsbeslissing worden goedgekeurd, volgt de bekrachtiging door de president. Vervolgens kondigt het Ministerie van Binnenlandse Zaken de begrotingswetten af in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Ontwerpbegrotingswetten De ontwerpbegrotingswetten moeten net als elke andere ontwerpwet worden behandeld door het parlement. In DNA wordt een Commissie van Rapporteurs benoemd per ontwerpbegroting van een ministerie of cluster van ministeries. De commissie onderzoekt de betreffende ontwerpwet, brengt verslag uit aan het parlement en leidt het politiek debat in. Na de discussies worden de ontwerpbegrotingswetten afzonderlijk per artikel in stemming gebracht door de voorzitter. Aan de orde komt ook het regeringsbeleid dat met de begroting verband houdt. De rol van de minister van Financiën tijdens het begrotingsproces De minister van Financiën heeft een coördinerende rol bij het gehele begrotingsproces. Dat houdt in dat hij een regiefunctie heeft uit hoofde van de taakstelling van het Ministerie van Financiën vervat in het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991, bijlagen en het Comptabiliteitsbesluit artikel 1 tot en met 4. De prioriteiten van de vakministeries worden vastgesteld binnen het raamwerk van de centrale ontwikkelingsdoelen van de regering, zoals die zijn vastgesteld in de Regeringsverklaring en het Ontwikkelingsplan. Vervolgens worden de begrotingskaders en het daarbij behorend beleid door de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurd. Dit houdt in de totale ontvangsten en uitgaven alsook het tekort. De budgetkaders en het beleid per minister worden vervolgens verwerkt in de ontwerpbegroting en aangeboden aan de minister van Financiën. De minister van Financiёn stuurt de ontwerpbegrotingen naar de RvM en na verkregen goedkeuring van de RvM, naar de Staatsraad voor advies, op basis van artikel 115 van de Grondwet. Na verkregen advies worden de ontwerpbegrotingen verstuurd naar de President van Suriname ter aanbieding aan het Parlement. De regering moet uiterlijk op de 1e werkdag van oktober de begroting aanbieden aan de Nationale Assemblée (Artikel 156 lid 3 GW). Conform artikel 16 van de Comptabiliteitswet heeft de Financiёnminister een preponderante positie. Dat betekent: als de begroting van een ministerie goedgekeurd is, worden de gelden pas beschikbaar gesteld na toestemming (kredietopening) of autorisatie door de minister van Financiёn. Deze minister is politiek verantwoordelijk voor het algemene budgettaire beleid en de begrotingsuitvoering. Tevens komen de begrotingsadministratie, controle en voorbereiding en samenstelling voor rekening van de minister van Financiёn. Actoren De belangrijkste actoren in de begrotingscyclus zijn de minister van Financiёn, de vakministers, RvM, de Staatsraad, de president, DNA, de Centrale Lands Accountantsdienst en de Rekenkamer van Suriname. De term vakminister wordt vaak gebruikt om het verschil aan te duiden met de minister van Financiёn. Om de begroting van de vakministeries correct en juist op te maken steunen de bewindslieden van de vakministeries daarbij voornamelijk op de comptabele en beleidsafdelingen van het ministerie. De uitvoering ligt bij de afdeling Begroting en Financiële Zaken, terwijl de centrale leiding beslist over de beleidsprioriteiten van het ministerie. Autorisatie- en informatiefunctie Een belangrijke functie van DNA is de autorisatiefunctie. Door de begroting vast te stellen, machtigt het college de regering tot het doen van uitgaven. Daarnaast is de begroting voor DNA een bron van informatie over het beleid en de financiële vertaling daarvan. De informatiefunctie komt tot uiting in de onderverdeling van de begrotingsartikelen te weten kostensoorten en beleidsmaatregelen en de toelichtingen daarop. Het parlement kan op grond van haar budgetrecht wijzigingen aanbrengen in de ingediende ontwerpbegrotingen of zelfs een begroting in haar geheel verwerpen. Budgetrecht DNA mag de begroting op grond van haar budgetrecht wijzigen, goedkeuren of volledig verwerpen. Het parlement besluit immers om de regering al dan niet te machtigen om honderden miljoenen aan MINISTERIE VAN FINANCIËN belastingen en verplichte premies te innen bij de burgers en bedrijven voor de financiering van diverse soorten overheidsuitgaven en voorzieningen. Zodra de begroting is afgekondigd in het Staatsblad, kan een aanvang gemaakt worden met de besteding van de gelden op basis van artikel 13 van de Comptabiliteitswet. De minister van Financiёn zal de begrotingsgelden slechts mondjesmaat ter beschikking stellen van de vakministers via maandelijkse kredietopeningen en goedkeuring van incidentele autorisatieaanvragen. Deze opstelling houdt verband met de beheersbaarheid van de begroting, de begrotingsbewaking en de liquiditeitspositie van de overheid.-. Minister Andy Rusland schudt een medewerker van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen de hand De pas aangetreden minister van Financiën, Andy Rusland, bracht op vrijdag 10 januari een kennismakingsbezoek aan het Directoraat Belastingen. Voor de bewindsman is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de processen binnen het ministerie, dus ook binnen de Belastingdienst. Tijdens het kennismakingsbezoek gaf de minister te kennen dat het systeem van belastinginning en de verwerking van de gegevens verbetering behoeven. Hij beschouwt de Belastingdienst als een dynamisch bedrijf, dat vergroot zal moeten worden, omdat de Dienst gezien kan worden als de ziel van de verdiensten van de overheid. Hij deelt eveneens de mening dat het systeem aangepast moet worden en het tegenwoordig niet alleen gaat om het hard werken. Hard werken alleen is niet het antwoord. Slim en efficiёnt werken, dat is het, benadrukte Rusland. Ook bracht hij naar voren dat gewerkt moet worden aan verbetering van het imago van het ministerie, aan het wegwerken van het negatief beeld. De Belastingdienst is aan een revisie toe, evenals de wetgevingsproducten, zei hij. De bewindsman moedigde het personeel aan om de leiding bij te staan. Ondersteun uw leiding. Dat zorgt voor verbetering in de organisatie. Als het goed gaat met de organisatie, komt er ook verbetering in het voortbestaan van u en uw gezin. De minister zal ook de subafdelingen van het ministerie in de districten bezoeken voor een kennismakingsbezoek.-. Competitiveness Unit Suriname UITNODIGING VOOR 2-DAAGSE SEMINAR Moderne Wetgeving voor verbetering Doing Business- en Investeringsklimaat Belang invoering Nieuw Burgerlijk Wetboek in Suriname Datum: 20 en 21 januari 2014 Tijd: u, inloop v.a. 0800u Plaats: Lalla Rookh Gebouw (Lalla Rookhweg 54) Gast inleider: Prof. Peter van Schilfgaarde Opgave: of bellen of SMS-en Suriname Competes, Kondreman Join the Beat Ministerie van REGIONALE ONTWIKKELING DISTRICTCOMMISSARIAAT parmaribo zuid-west

6 1 A-Kum Fauzia 2 Adriaans Serena 3 Alfons Saira Yvonne Ministerie van sport en jeugdzaken NA-BETALING CARIFESTA YOUTHFOCUS MEDEWERKERS Carifesta Youthfocus roept hierbij onderstaande medewerkers op voor de uitbetaling en wel als volgt: van maandag t/m vrijdag van u. op de financiele administratie van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken, Prinshendrikstraat 11. De director Youthfocus, Richenel M. Trustfull Overzicht Carifesta Youthfocus Medewerkers: 4 Bobb Norita Daniella 5 Breinbburg Marilva 6 Danning Lashawna 7 Emst Leatita 8 Esajas Donavan 9 Fogatie Santsia 10 Gajadin Dion 11 Ibisilio Hellerie 12 Jakaoema Quincy 13 Kertopawiro J. 14 King Fabiaan Max 15 Landsdorf J. 16 Larijn Janelva 17 Lauwerends Chantal 18 Mamatce Pricilla 19 Manberg Janal Xavien 20 Marengo Ken Mouxella 21 Mingoen Fanuel Wasni 22 Oostburg Marilva Rosanna 23 Orvil Julen 24 Packer Rieke Virgine 25 Pinas Olivia Lucia 26 Plet Xaviera 27 Pocorni Roue-na 28 Rathipal Amritisdat 29 Roshanally Charmaine Melissa 30 Sabajo Landro 31 Scholsberg Amana 32 Setrosetiko Latifa 33 Sheikh Alibaks A. 34 Silent Vanessa Latoya 35 Struiken Consuela Ilgracia 36 Swedo Meruegia 37 Tsie a foeng Rachel 38 van der kooije Tatsjana 39 van leeuwaarden S 40 Vinche Y. 41 Vitalina K. 42 Wiegel Kanseesha Leanza 43 Wolff Naomi Mellissa 44 Woeding Micha Humphrey ` Foundation for Human Development The Foundation for Human Development is the Execution Agency for the IDBfinanced project Support for the Early Childhood Development (ECD) programme in Suriname. The overall objective of the project is to support the Government of the Republic of Suriname in its efforts to implement and refine its national Comprehensive Early Childhood Development (ECD) Policy. Specific objectives are: (i) implementation of the comprehensive ECD approach as described in the Early Childhood Development Policy and Action Plan with active participation of several government ministries and community affiliates; (ii) reduction of Infant Mortality Rate and Under 5 Mortality Rate; (iii) reduction of all forms of malnutrition; (iv) improvement of educational outcomes, especially for the 3-9 years age group; (v) reaching 100% birth registration; (vi) sensitization of the public to the importance of ECD and Early Childhood Intervention and positive child rearing practices. Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en bosbeheer Paramaribo, 10 januari 2014 Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling REQUEST FOR PROPOSALS For the execution of the project the Foundation for Human Development is seeking the following 4 types of consultants: 1. Design Communication Consultant (for the design of a mass communication plan) 2. Execution Communication Consultant (for the execution of the designed communication plan) 3. ECDPAP Consultant (for the start-up execution of the Early Childhood Development Policy and Action Plan) 4. M&E Consultant (for monitoring and evaluation) Detailed Terms of References can be obtained from the Administrative Assistant on the mentioned address. OPROEPING Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en Uw Kwitantie van het GLIS kantoor 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG. D. Nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 1739 Debidien, Rampersad Grt Henarpolder S-09 No. 6 20, Roopram, Sahadee Grt Henarpolder S-08 No. 9 20, Kartopawiro, Sarianie J.S. Greenstraat No. 67b 30, Moor, Judith C. Koemboestraat No , Ronoastro, Soerianie Amdjatweg No , Martosoedarmo, Ponirin Ramsinghstraat No , Sewgobind, Radjinderpersad Boewanistraat No ,-- Interested candidates may submit their proposal, with a cover letter both electronically and in print form no later than January 22, Contact name : Mrs. R. Barron Adress : Burenstraat 11b Phone : (+597) AFDELING DOMEINEN Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 13 februari 2014, zal vervallen. Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE Ministerie van JUSTITIE EN POLITIE SOLLICITATIE OPROEP ASPIRANT JURIDISCH MEDEWERKER Bij het Ministerie van Justitie en Politie is er thans plaatsingsmogelijkheid voor integere en energieke juristen voor de functie van Aspirant Juridisch Medewerker. Doel van de functie: De ondersteuning geven voor de richtige afdoening van alle twistgedingen bij de Kantongerechten als ook bij het Hof van Justitie. Taken: Het verrichten van werkzaamheden van juridische aard op de Griffie van de Kantongerechten/het Hof van Justitie. Functievereisten: HBO c.q Bsc opleiding rechten; Specifieke kennis, vaardigheden en kenmerken zoals kennis en inzicht t.a.v. administratieve werkprocessen, geheimhouding, stressbestendig, computervaardigheden, goede contactuele eigenschappen, luister (actief) vaardigheden, flexibiliteit en een goed analytisch vermogen. Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een Curriculum Vitae en kopieën van diploma`s, kunnen tot uiterlijk 31 januari 2013 gericht worden aan de directeur van Justitie en Politie, mw. mr. I. M. HUIJZEN-SEDNEY, Henck Arronstraat no 1 te Paramaribo. Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE New post on Caribbean Export CARICOM Procurement Notice by CE Capacity Building Within Member States of the Caribbean Forum for ACP States (CARIFORUM) in the Areas of Competition, Procurement and Customs and Trade Facilitation for the Implementation of the EPA The Economic Partnership Agreement (EPA) is an international agreement that governs trade and development between the Caribbean Forum for ACP States (CARIFORUM) and the European Union (EU). It is anticipated that the proposed consultancy will build capacity within Member States of CARIFORUM by providing training in areas of competition, procurement and customs and trade facilitation. This will enhance the human, legal and institutional capacity to better allow these States to honour their commitments and attain the objectives of the EPA signed between CARIFORUM and the EU. The training is expected to address implementation capacity deficits at both the national and regional levels and will be geared towards public servants, agencies with responsibility for the different relevant disciplines within CARIFORUM and nationals of CARIFORUM. Interested persons are advised to download the full contract notice and apply accordingly. CE December 31, 2013 at 9:00 am URL: Unsubscribe to no longer receive posts from Caribbean Export. Change your settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: Paramaribo, 1 januari 2014 Voorlichting & Communicatie Juspol Voor degene die als deurwaarder bij het Hof van Justitie wil functioneren bestaat er plaatsingsmogelijkheid. De vereisten zijn als volgt: 1. de Surinaamse nationaliteit bezitten; 2. de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt; 3. onbesproken gedrag, eerlijk, eerbiedig, respectabel, betrouwbaar, integer; 4. tenminste 2-3 jaar ervaring hebben opgedaan bij een notariskantoor, advocatenkantoor, deurwaarder of op het Parket van de Procureur Generaal of de Griffie van het Hof van Justitie/ de Kantongerechten; 5. in het bezit zijn van minimaal een middelbare school diploma of hoger; 6. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een Curriculum Vitae en kopieën van diploma`s, kunnen tot uiterlijk 31 januari 2014 gericht worden aan de directeur van Justitie en Politie, mw. mr. I. M. HUIJZEN-SEDNEY, Henck Arronstraat no 1 te Paramaribo. Paramaribo, 1 januari 2014 Voorlichting & Communicatie Juspol Ministerie van JUSTITIE EN POLITIE SOLLICITATIE OPROEP DEURWAARDER

7 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Realisatie 2013 en voornemens in 2014 (deel 1) Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft zich in 2013 toegespitst op de navolgende beleidsgebieden: Bestuur der districten en Ontwikkeling binnenland. Hieruit zijn de volgende speerpunten afgeleid: decentralisatie, het grondenrechten vraagstuk, traditioneel gezag en waterschappen. In 2014 zal het ministerie aan deze beleidsgebieden verder invulling geven. De realisatie van tot nog toe ongeveer 60% van de begroting over het dienstjaar 2013 vindt de minister aan de lage kant. Er zijn nog enkele projecten in uitvoering, die mogelijk uiterlijk maart kunnen worden afgerond, wanneer het jaar 2013 comptabel ook wordt afgesloten. Pas hierna kan een exactere realisatie worden aangegeven. Enerzijds schrijft hij dit toe aan maatregelen die van regeringszijde zijn genomen. Anderzijds aan de lage uitvoeringscapaciteit op het ministerie welke onder andere door het ontbreken en/of wegtrekken van personeel te wijten is. Toch mogen wij niet helemaal ontevreden zijn als gekeken wordt naar de verrichtingen over Naast de aanschaf van nodige equipment, transportmiddelen, meubilair en ICT-faciliteiten, zijn er ook bouw- en civieltechnisch projecten in districten en het binnenland uitgevoerd, zoals de bouw van multifunctionele zalen en Bestuurskantoren, het renoveren en bouwen van ambtswoningen, het bestraten en reconditioneren van wegen en het aanleggen van betonnen steigers. Ook zijn er in 2013 projecten voorbereid welke in 2014 uitgevoerd zullen worden. Om resultaatgerichter te kunnen werken zijn er in 2013 ook trainingen verzorgd in AWS UWS, capaciteitsopbouw en teambuilding en Projectmanagement voor personeel van het hoofdkantoor en de districten. Ook wordt er gewerkt aan procesbeschrijvingen en verbetering van statistieken binnen het ministerie. Onderstaand zal verder worden ingegaan op de verschillende beleidsgebieden en speerpunten binnen het ministerie. Decentralisatie Al vanaf 2003 is het ministerie, met een lening van de IDB, en de inzet van het projectbureau Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) bezig een decentralisatieprogramma uit te voeren om (I) de wetgeving voor te bereiden voor bestuurlijke hervormingen en de financiële decentralisatie, (II) de districtscommissariaten te versterken door de dienstruimten te renoveren, uit te breiden, ze te voorzien van meubilair, modern kantoorequipement, ICT faciliteiten, om daarin moderne financiële administratie in te voeren, (III) bevolkingsparticipatie structuren te operationaliseren, (IV) de capaciteit op te bouwen voor voorbereiding van projecten in eigen beheer. Het Programma, meer bekend als DLGP-2, loopt in maart 2014 ten einde. Binnen het DLGP-2 zijn de districten Paramaribo, Sipaliwini verder versterkt en de districten Coronie, Brokopondo en Saramacca opgenomen in het decentralisatie programma. Hiermee zal het tweede termijn van vijf jaren ( ) worden afgesloten. In 2013 zijn de laatste 3 districten Level-1gecertificeerd, te weten Brokopondo, Saramacca en Coronie. Dit betekent dat alle 10 districten financieel zijn gedecentraliseerd, ze hebben een eigen districtsfonds, beheren zelfstandig eigen inkomsten en uitgaven met betrekking tot hun huishouding. In 2014 zal verder gewerkt worden aan de activiteiten van de 5 districten die nog op Level-2 gecertificeerd moeten worden. Dit houdt in dat de burgerparticipatie structuren, zoals het Burger Informatie Centrum, hoorzittingen, buurtcomités, de ressortbesturen en de Afdeling Beheer Bestuursressorten operationeel worden gemaakt. Verder zijn de districten getraind om projecten bestekklaar voor te bereiden, desgewenst openbaar aan te besteden, directie te voeren dan wel het proefproject in eigen beheer uit te voeren. Zo hebben de districten hun districtscommissariaten kunnen renoveren en/of uitbreiden. De uitvoering van de wegenprojecten en ontwateringsprojecten zijn in 2013 in de districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie afgerond. De wetsontwerpen, onder andere het ontwerp Districtsbelastingwet en het ontwerp wet regelende de financiële verhouding tussen de staat en de districten, die nodig zijn voor de bestuurlijke hervormingen en de fiscale decentralisatie zijn reeds aan de Raad van Ministers aangeboden voor verdere afhandeling. De districtscommissariaten Brokopondo, Paramaribo Zuid-West en de Bestuurscentra van het district Sipaliwini zijn in navolging van de overige districten voorzien van meubilair en modern kantoorequipement. Verdere versterking geschiedt middels het bieden van een Management and Leadership training aan de districtssecretarissen Beheer Bestuursressorten en Administratieve Diensten en de districtscommissarissen. De coaching vindt in 2014 verder plaats. In 2013 is het gelukt om via de Wide Area Netwerk (WAN) alvast de BO-kantoren van Paramaribo op het netwerk aan te sluiten in verband met het operationaliseren van service balies op ressort niveau. De districtscommissaris van Zuidwest is al zover, dat hij de ingekomen stukken van zijn commissariaat op zijn mobiel kan bekijken en vol- gen. Zijn device/smartphone loopt synchroon met de laptop als de interface van de service balie, waarin alle ingekomen stukken worden gescand, geregistreerd en gecirculeerd binnen het commissariaat, dan wel tussen commissariaat en BO kantoren. Dit ministerie, dat de zorg heeft van openbare markten geeft de districten volop ondersteuning hun openbare markten te moderniseren en successievelijk economische activiteiten krachtig aan te pakken. Binnen het ministerie is in 2013 de Commissie Ordening Marktwezen opgezet. In 2013 zijn de voorbereidingen voor de markten te Lelydorp, Apoera en Nickerie reeds in een ver gevorderde stadium uitgewerkt. Deze projecten worden in 2014 uitgevoerd. In november 2013 is de markt te Moengo na langer dan 20 jaren heropend. FOTO: De districten werken aan het moderniseren van vuilophaal en vuilverwerking. Het DMT en de nieuw ingestelde Afdeling Milieu & Gezondheid volgen milieu management trainingen, verzorgd door NIMOS. Nickerie ontvangt Pick-ups, Coronie een nieuwe vuilstortplaats en een bulldozer. Andere districten gaan hiervan leren hun vuilstortplaats in te richten. Para krijgt kraakperswagens, boten en controle apparatuur, Wanica Pick-ups (95% van Wanica wordt door Min v OW verzorgd), Commewijne werkt met de private sector en besteedt vuilophaal uit. Marowijne krijgt kraakperswagens en een Bulldozer. De weg naar hun vuilstortplaats wordt bestraat. De districten Commewijne, Paramaribo, Wanica en Para storten hun vuil te Ornamibo in beheer bij Min O.W. Ter verdere uitvoering en versterking van het centralisatieproces in het district Sipaliwini, heeft ressort Kabalebo een nieuwe districtscommissaris gekregen, Armand Jurel, en heeft het ressort Boven- Saramacca ook een eigen dc Gracia Emanuel. Ook worden er Districts-Administrateurs (DA) aangetrokken voor de districten/ bestuursressorten waar er nog geen DA is. Het Grondenrechtenvraagstuk Het grondenrechtenvraag stuk geniet hoge prioriteit binnen het ministerie, gezien de oplossing van dit vraagstuk mede bepalend is voor de verdere ontwikkeling van het achterland. In dit kader heeft het overleg met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag, inzake de aanpak van het grondenrechtenvraagstuk, ook in 2013 voortgang gevonden. De uitvoering van het Saamaka vonnis heeft ook de nodige aandacht gekregen. Hiervoor is een missie in mei naar Costa Rica geweest om rapportage te doen over de stand van zaken van eerder genoemde vonnis. Gezien het nationaal karakter van dit vraagstuk is er een buro grondenrechten ingesteld, tevens diverse commissies van deskundigen die regelgeving moeten produceren voor erkenning van traditionele gezag en grondenrechten. Het traditioneel gezag Het traditioneel gezag is MARKT MOENGO. een belangrijk bestuurlijk instituut binnen de binnenlandse gemeenschappen en derhalve een belangrijke ontwikkelingspartner van de overheid. Versterken van het traditioneel gezag is een noodzakelijke voorwaarde in het streven ontwikkeling in het binnenland te kunnen bewerkstelligen. Met betrekking tot het traditioneel gezag is onder andere het badges project uitgevoerd. Er is een aanvang gemaakt met het naamborden project voor alle dorpen in het binnenland. Het duurzaam beheren en gebruiken van gemeenschapsbossen wordt gestimuleerd middels training aan dorpscommissies en commissariaten. Er worden ook middelen verkregen uit gemeenschapsbossen door het traditioneel gezag aangewend voor het financieren van projecten ten behoeve van de gemeenschappen. De betrokkenheid en bijdrage van de lokale gemeenschappen alsook andere actoren zijn van eminent belang voor het welslagen van de projecten. Verdere acties ter versterking van het traditio Training DC s neel gezag zullen worden ondernomen, zoals: - De voorbereidering van wetsproducten ter vaststelling van de positie van het traditioneel gezag, welke onlosmakelijk verbonden is aan het grondenrechten vraagstuk, Het ontwikkelen van richtlijnen en regelgeving t.a.v. het functioneren en de opvolging van het traditioneel gezag, Versterken van het traditioneel gezag middels voorlichtingssessies, Instellen van een kabinet van de Granman Nieuw Uniform voor het traditionele gezag Waterschappen in Suriname De meeste waterschappen vinden wij in het district Nickerie, dertien in totaal. Het district Wanica heeft 1 waterschap, te weten Waterschap Reeberg. Sedert september 2006 zijn er geen bestuursverkiezingen gehouden voor waterschappen in Nickerie. De commissie Waterschappen van de overheid, is in Nickerie drukdoende geweest de bestuursverkiezingen te doen plaatsvinden. De verkiezingen in de waterschappen Sawmillkreekpolder, Hamptoncourtpolder, Henarpolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en Europolder-Noord in maart 2013 kunnen gezien worden als herverkiezingen daar deze waterschappen al over een bestuur beschikten. Ook zijn er verkiezingen gehouden in april 2013 voor nieuw in te stellen waterschapsbesturen voor de Waterschappen die nog geen bestuur hadden, zoals: Clarapolder, Uitbreiding Henar 1 & 2, Europolder Zuid, Paradise en Longmay, Nanni- en Brutopolder en waterschap Wasima. Op 19 juli vond de overhandiging plaats van de processen-verbaal aan de twaalf waterschapsbesturen. Bij deze gelegenheid gaf minister Betterson aan dat het zelfbeschikkingsrecht van deze instituten hen veel bevoegdheid geeft binnen hun branche maar ook veel verantwoordelijkheid opeist. Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. De taken van een waterschap zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. De waterschapsbesturen zijn bevoegd op te treden als men zich niet wil houden aan wet en regelgeving vanuit de waterschapswet. Conform de gewijzigde Waterschapswet van 24 maart 2005, moeten er om de 3 jaren verkiezingen komen. De eerste stap is gelegd om ordening te brengen binnen de waterhuishouding. Dorpsontwikkeling Vele verzoeken van verschillende aard bereiken het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het ministerie gaat dan na hoe de gemeenschappen ondersteund kunnen worden. De economische en sociale activiteiten van dorpsgemeenschappen in het binnenland worden hierbij ondersteund. Deze projecten worden onder coördinatie van de afdeling Dorpsontwikkeling uitge- Franse telecomdelegatie op bezoek bij TCT minister Minister Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme (midden), met de telecomvertegenwoordigers uit Frans-Guyana. Minister van Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), heeft op 10 januari een Franse telecomdelegatie op bezoek gehad. Het bezoek was een follow-up van het op 11 december 2013 gehouden informatieseminar Digital Development and Digital Economy Support. Tijdens het seminar gehouden te Saint Laurent du Maroni, is het digitale ontwikkelingsplan van Saint Laurent gepresenteerd. Bij die gelegenheid is aangegeven dat Suriname daar ook in zou kunnen participeren. Delegatieleider Olivier Cauvin heeft aan minister Pinas te kennen gegeven dat het doel van het digitaal ontwikkelingsplan is om de snelheid van de internetverbinding in geheel Frans Guyana te verhogen. Samenwerking met telecomproviders in de buurlanden wordt ook bekeken. Minister Pinas die samen met de OD telecommunicatie Thea Smith het seminar bijwoonde, zei bereid te zijn elke samenwerking aan te gaan die ons land ten goede komt, vooral op het gebied van de telecommunicatie. Voordat de telecom delegatie minister Pinas bezocht had zij een bezoek gebracht aan Telesur, met wie ook gesproken is over samenwerken. Door TCT is geadviseerd ook met de Telecomautoriteit Suriname (TAS) van gedachten te wisselen.-. Overhandiging van de processen-verbaal van de waterschappen voerd. Het hierna volgend overzicht verschaft informatie over de verscheidenheid van de uitgevoerde projecten in 2013: Activiteit Bouwmaterialen Brushcutter Jardinstoelen Stoelen Gereedschappen Sportmaterialen Transport Vuilniscontainers Cassave machine Naamborden Paketten voor geëvacueerden Harmonicagaas en binddraad Ministerie van justitie en politie De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van TINGGAL, HUMPHREY SOEDJIMIN op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: SOEROPAWIRO, SASKIA PANTES, echtgenote van TINGGAL, HUMPHREY SOEDJIMIN tegen TINGGAL, HUMPHREY SOEDJIMIN, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, januari De Griffier voornoemd, Mr. G.H. KARSTERS-DE RIJP Dorpen Akwaukondre, Adaise Kondre, Ricanaumofo, Makajapingo Marwina podosirie, Cottica aan de Lawa Mainsi, Nw. Ganzee, Malokokondre Godo Olo Granslee, Kalebaskreek Palumeu Malokokondre, Kalebaskreek, Kwakoegron, Atjoni (Makajapingo) Gengeston, Pamboko, Adawai, Lespansi 1 en 2, Klaaskreek Nw Lombe Apoera, Washabo, Section, Wittagron Cottica gebied Kajapaati Wordt vervolgd in de volgende editie

8 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Agro Bloei Filo: Sofietje mi gudu, mindrimun januari baya; wat is-ie-lang, lang, lang, lang, lang, aay boy, wat is ie laaaaang. A mun disi langa yere, saaaan! Sofie: Dat kan best zo zijn Filo, vele mensen hebben aan het eind van hun salaris nog een lang stuk maand over, maar dat mag de pret niet drukken. Jij zong daarnet zo vrolijk alsof er iemand jarig is. Filo: Niets mag de pret drukken, wij drukken gewoon geld erbij al kun je dat geld niet uitgeven, je kunt je wel inbeelden dat je geld hebt en dat geeft een goed gevoel. Paprika en peper Paprika staat bekend als zoete peper (sweet pepper), omdat ze niet de scherpe smaak heeft van peper. Paprika s zijn wat groter en vierkantig. Er zijn verschillende variëteiten en kleuren (groen, geel, rood, paars). Deze vrucht wordt rauw gegeten of toegevoegd bij het klaarmaken van groente. In Suriname wordt paprika niet op grote schaal geplant, peper juist wel. De vruchten verschillen in kleur, grootte, vorm, smaak en aroma. Pepers komen ook in allerlei variëteiten voor. Ze zijn voor een overgroot deel kruisingen van elkaar. Verder zijn de planten kort en de vruchten makkelijk te oogsten. Sofie: Dat is het belangrijkste, een goed gevoel hebben over wat je doet en wat er gebeurt. Ook al doen anderen niet wat jij goed vindt, zo lang je tevreden bent over je eigen handel en wandel. Filo: Meestal kan ik mij wel vinden in jouw mening maar ik heb niet zo n goed gevoel over elementaire zaken in de gemeenschap. De voetganger bijvoorbeeld is helemaal in de verdrukking; niet alleen in de binnenstad waar het trottoir in beslag genomen wordt door geparkeerde auto s. Overigens worden autobestuurders geterroriseerd door illegale parkeerwachters terwijl in zogenaamde betere buurten vele perceeleigenaren het trottoir hebben beplant of gebarricadeerd zodat voetgangers noodgedwongen op de rijweg moeten lopen. Paprika en peper kunnen het best worden geplant op schelprijke gronden. Voor het produceren van plantjes is een zaaibak nodig. In de zaaibak worden humus en mest verspreid. Het zaad wordt verdeeld over de grond in de zaaibak en afgedekt met palmbladeren. Na twee weken kunnen de zaailingen overgeplant worden in cups of zakjes. Op deze manier kan uitval voorkomen worden. In de droge tijd moeten de plantjes water krijgen, liefst in de ochtenduren. Het onkruid tussen de jonge plantjes moet regelmatig verwijderd worden. Na vijf tot zes weken kunnen de jonge plantjes worden uitgezet. De plantjes moeten op de dag van de overplanting ongeveer een uur van te voren natgemaakt worden. De aarde komt dan los en de worteltjes worden bij het overplanten van de jonge plantjes niet snel beschadigd. Het planten geschiedt bij voorkeur bij regenachtig weer of s middags. De kans op uitvallers is dan klein. Tijdens groei moeten de takken worden opgebonden om afbreken te voorkomen. Zowel paprika als pepers kunnen worden geoogst als ze nog groen zijn. Ze moeten stevig aanvoelen. Pepers worden meestal halfrijp geoogst. Het oogsten geschiedt met de hand en het liefst s morgens vroeg of laat in de middag. Bij het plukken van pepers is voorzichtigheid geboden. Na de oogst de handen goed met zeep wassen en contact met de ogen vermijden. Het is raadzaam de geoogste paprika en pepers niet in de felle zon te laten, omdat ze anders zacht worden.-. Sofie: Je hebt een punt Filo, als je illegale parkeerwachters nabij ziekenhuizen niet kunt verwijderen en perceeleigenaren niet kunt verbieden het trottoir tot plantsoen te maken beroof je autobestuurders van het recht op parkeren en voetgangers worden in levensgevaar gebracht door op de rijweg te lopen. Daarom luister ik niet naar de kromanti van lanti over consumenten zus en zo, het is allemaal lood om oud ijzer. Filo: Dat is geen goede ontwikkeling mi gudu, no las ati sisa, lanti na wi mati maar wij moeten wel signalen blijven geven. Over de voortgaande plastificering van het milieu bijvoorbeeld. Al krijg je een woning toegewezen maar het staat op een vuilnisbelt, dan hoe dan? Moeten fabrikanten van plastic zakken en ander wegwerp verpakkingsmateriaal niet een quotum of verbod krijgen? Er blijken verschillende soorten wegwerp verpakkingsmateriaal te bestaan, sommigen zijn zelfs na een eeuw nog niet vergaan. Om er moedeloos van te worden. Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5, All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 Ocean Foods SRD 4, gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3, gr ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,70 PAP Voor meer info: Bel op / tst / 1050 Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 groene erwten 1 kg SRD 5,40 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 Sofie: Een andere onrustbarende ontwikkeling is het plaatsen van de zogenaamde biggetjes vlak langs de rijweg zodat auto s daar niet kunnen parkeren terwijl het juist nabij ziekenhuizen en andere openbare instellingen is. Trottoir no e seri terwijl de voetganger met zijn leven betaalt voor de fisti prodo van de perceeleigenaar die illegaal een plantsoen voor zijn woning inricht. Paar Misser moet een bulldozer naar die zogenaamde betere buurten sturen om de trottoirs weer beschikbaar voor de voetganger te maken. Gegarandeerd succes bij de aanstaande verkiezingen. BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,50 Camay SRD 2, gr SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Corcovado 900 ml SRD 5,50 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 5,10 Filo: Aay, verkiezing e kon. We benne benieuwd, het gaat spannen. Volgend jaar deze tijd kookt het in onze gemeenschap. Ik haal genoeg voor vijf jaar aan petten en t-shirts binnen. BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 4,74 Green SRD 3, gr Tuinderstrots 840 gr SRD 4,75 Interfood SRD 4, gr POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Radiante SRD 7, gr Sofie: Je spreekt mijn taal Filo, de verkiezingen zijn de leukste tijd in de gemeenschap. Ook al sympathiseer je met een andere partij of kandidaat, dat hoeft niet als een muur tussen ons te staan. Het gaat om Suriname en de Surinamers, dus Suriname voorwaarts. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,75 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,75 Excellence 340 gr SRD 4,95 Wippy SRD 7, gr Brandweertip TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Colgate SRD 6, gr MARGARINE Remia 450 gr SRD 5,15 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 JAM Primo SRD 4, gr Milieutip van de week Bij gaslucht geen vuur maken en geen elektrische schakelaars of apparaten inschakelen. MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 14,10 Mourne Maid 500 gr SRD 12,00 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Rich SRD 2,00 20 x 4 gr Milieutip Milieutip van de week RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 26,40 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Paloma semi 25 kg SRD 67,10 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 Paloma consumptie 10 kg SRD 29,26 Paloma consumptie 25 kg SRD 64,90 Een lekkende kraan kan zorgen voor veel waterverspilling.10 druppels water per minuut, betekent al snel 5 liter water per dag. Herstel een lekkende kraan dus onmiddellijk. Zo bespaart u geld en gaat u waterverspilling tegen. AFWASMIDDEL 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 De Milieutip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

rekend met illegale busvergunningen

rekend met illegale busvergunningen Energievoorziening wordt verdubbeld Er worden voorbereidingen getroffen om nog meer generatoren te kunnen onderbrengen in het gebouw van SPCS te Tout Luit Faut. Op de achtergrond een van de nieuwe generatoren

Nadere informatie

President ontvangt gezondheidsplannen

President ontvangt gezondheidsplannen 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af DONDERDAG 7 AUGUSTUS 2014 dwt c1 Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af Terwijl de roep om meer vrouwen in de politiek steeds luider klinkt, maakt één politica zich juist op om er de stekker uit te

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische Jaargang 104 DINSDAG 25 JUNI 2013 NO. 41777 SRD 1,25 Geen kans voor Surinaamse criminelen in Frans-Guyana door Valentijn Bartels Volgens minister Edward Belfort van Justitie en Politie (JusPol) is de samenwerking

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie