Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013"

Transcriptie

1 Overzicht ontvangen Staatsbladen no. 03 Toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 60/2012, houdende bekrachtiging van de toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) Grondwet: 1987 no. 116, 1992 no no. 04 Bekrachtiging van de "Amendment to Annex III of the Agreement relating to the Operation of the Caricom Development Fund" PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 61/2012, houdende bekrachtiging van de "Amendment to Annex III of the Agreement relating to the Operation of the Caricom Development Fund". Grondwet: 1987 no. 116, 1992 no no. 06 Bekendmaking van de namen van de ondernemingen en instellingen die overeenkomstig artikel 4 lid 5 van de "Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen" (G.B no. 63, zoals gewijzigd bij S.B no. 82) zijn aangewezen als kredietinstellingen vallende onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname BESCHIKKING van de President van de Centrale Bank van Suriname van 2 januari 2013 no. 40, inzake het bekendmaken van de namen van de ondernemingen en instellingen die overeenkomstig artikel 4 lid 5 van de "Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen" (G.B no. 63, zoals gewijzigd bij S.B no. 82) zijn aangewezen als kredietinstellingen vallende onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname no no no. 10 Toekennen van aangepaste uitkeringen aan pensioengerechtigden in de zin van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (Besluit Aanpassing Pensioenuitkeringen 2012) STAATSBESLUIT van 17 december 2012, houdende de vaststelling van regels betreffende het toekennen van aangepaste uitkeringen aan pensioengerechtigden in de zin van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (G.B no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 13) (Besluit Aanpassing Pensioenuitkeringen 2012) 1972 no no. 13

2 2013 no. 14 Vaststelling van de datum inwerkingtreding van het "Besluit Ressortenindeling Sipaliwini" RESOLUTIE van 9 oktober 2012 no. 1204/13, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het Besluit Ressortenindeling Sipaliwini (S.B no. 158) 1943 no no no no no. 17 Vaststelling van de gewijzigde organisatiestructuur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname met de functionele eenheden en de te vervullen functies RESOLUTIE van 14 februari 2013 no. 1414, houdende vaststelling van de gewijzigde organisatiestructuur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname met de functionele eenheden en de te vervullen functies. Grondwet: 1987 no. 116, 1992 no no no no no no no. 22 Aanvulling van de registers van de burgerlijke stand 2013 WET van 11 februari 2013, houdende bijzondere regels ter aanvulling van de registers van de burgerlijke stand 2013 (Wet Bijzondere regels ter Aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand 2013) no no no. 39 Regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten ( Tabakswet ) WET van 20 februari 2013, houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten ( Tabakswet ) 2013 no 39

3 2013 no. 40 Wijziging Visum-Instructie 1983 BESCHIKKING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 februari 2013 no. 1762, inzake nadere wijziging op de Visum-Instructie 1983 (S.B no. 68, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 39) no no no no no no no no no. 45 Wijziging van het "Reglement Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname" BESCHIKKING van de Minister van Justitie en Politie van 22 februari 2013 no. J13/0840, inzake wijziging van het "Reglement Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname" (S.B no. 84) 2000 no no no. 49 Goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Indonesië inzake het Vermijden van Dubbele Belasting en het Voorkomen van het Ontduiken van Belasting met betrekking tot Belastingen naar het Inkomen WET van 13 maart 2013, houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Indonesië inzake het Vermijden van Dubbele Belasting en het Voorkomen van het Ontduiken van Belasting met betrekking tot Belastingen naar het Inkomen (Vermijding van Dubbele Belasting Overeenkomst tussen Suriname en Indonesië) no. 50 Nadere wijziging van het Besluit Stichtingenregister STAATSBESLUIT van 13 maart 2013, tot nadere wijziging van het Besluit Stichtingenregister (G.B no. 126, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 92) 1970 no no. 92

4 2013 no. 55 Vaststelling van concessievoorwaarden voor een concessie voor het aanleggen, ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van infrastructuur ten behoeve van mobiele telecommunicatie in Suriname RESOLUTIE van 30 maart 2013 no. 2510/13, houdende wijziging van de Resolutie van 10 maart 2007 no. 1567/07, inzake vaststelling van concessievoorwaarden voor een concessie voor het aanleggen, ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van infrastructuur ten behoeve van mobiele telecommunicatie in Suriname (S.B no. 35) no no no no no no no no. 122 Nadere wijziging van het Rijbesluit 1957 STAATSBESLUIT van 20 juni 2013, houdende nadere wijziging van het Rijbesluit 1957 (G.B no. 103, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 105) 1957 no no no no. 123 Beschikking Certificatie Financiele Decentralisatie District Saramacca BESCHIKKING van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financien d.d. 14 juni 2013 no ter uitvoering van artikel 7 van de Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B no. 33) (BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIELE DECENTRALISATIE DISTRICT SARAMACCA) 2003 no no no no no no. 124 Interimregeling Financiele Decentralisatie BESCHIKKING van de Ministers van Regionale Ontwikkeliing en Financien d.d. 14 juni 2013 no ter uitvoering van artikel 7 van de Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B no. 33) (BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIELE DECENTRALISATIE DISTRICT CORONIE) no. 33

5 2013 no. 125 Interimregeling Financiele Decentralisatie BESCHIKKING van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financien d.d. 14 juni 2013 no ter uitvoering van artikel 7 van de Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B no. 33) (BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIELE DECENTRALISATIE DISTRICT BROKOPONDO) no no. 126 Bekrachtiging van de Overeenkomst inzake Technische samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Argentijnse Republiek PRESIDENTIEEL BESLUIT van 21 juni 2013 PB. no. 16/2013, houdende bekrachtiging van de Overeenkomst inzake Technische samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Argentijnse Republiek. Grondwet, 1987 no. 116 art. 103, 104 S.B no no. 129 Vaststelling van de vaste bezoldigingen voor geestelijken RESOLUTIE van 27 juni 2013 no. 5312/13, houdende nadere wijziging van de Resolutie van 20 november 1987 no. 7614, inzake vaststelling van de vaste bezoldiging voor geestelijken (S.B no. 87, zoals gewijzigd bij S.B no. 72) no no no no no no no no. 186 R.v.M. 9 mei 2013 no no. 132 Vaststelling van het aantal visvergunningen, visvergunningsvoorwaarden en de hoogte van de visvergunningsrechten voor het dienstjaar 2013 BESCHIKKING van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij van 02 juli 2013 no. 2767/13, houdende vaststelling van het aantal visvergunningen, visvergunningsvoorwaarden en de hoogte van de visvergunningsrechten voor het dienstjaar no no. 120

6 2013 no. 138 Vaststelling van een instructie voor het doen uitvoeren van een Preshipment inspection van goederen voor uitvoer naar Suriname bestemd, alsmede nadere regels hieromtrent BESCHIKKING van de minister van Financien van 16 juli 2013 no. 6051, houdende nadere wijziging van de beschikking van 17 mei 2013 La.F. no. 4083, inzake vaststelling van een instructie voor het doen uitvoeren van Preshipment inspection van goederen voor uitvoer naar Suriname bestemd, alsmede nadere regels hieromtrent. P.B. no. 05/ mei 2013 La.F. no mei no no no no no no no. 141 Goedkeuring van de "Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con La Democracia" WET van 23 juli 2013, houdende goedkeuring van de "Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con La Democracia". Verwijzingen Grondwet art no. 145 Instelling van het "Fonds voor versterking van de constitutionele functie van de Regering en van de operationalisering van de prerogatieven van de President van de Republiek Suriname" STAATSBESLUIT van 22 juli 2013, houdende regels betreffende de instelling van het "Fonds voor versterking van de constitutionele functie van de Regering en van de operationalisering van de prerogatieven van de President van de Republiek Suriname", ten behoeve van de institutionele versterking binnen het overheidsgebeuren no. 148 Wijziging van het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties STAATSBESLUIT van 02 juli 2013, houdende wijziging van het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (S.B no. 45) 2002 no no no no. 56

7 2013 no. 97 Wijziging van het "Reglement van de Districts-Administrateur" BESCHIKKING van de Minister van Regionale Ontwikkeling 8 mei 2013 no. 4791, houdende wijziging van het "Reglement van de Districts-Administrateur" (S.B no. 97) no no no no no no no no no no no no no no no no no. 154 Regeling van het inkomen en andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden en de Secretaris van de Rekenkamer van Suriname (Wet Financiële Voorzieningen Rekenkamer van Suriname 2013). WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen de andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden en de Secretaris van de Rekenkamer van Suriname (Wet Financiële Voorzieningen Rekenkamer van Suriname 2013) no no no. 161 Schorsing van het tarief van invoerrecht en omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van statistiek voor de invoer van landbouwchemicaliën BESCHIKKING van de Minister van Financiën van 30 augustus 2013, La.F. no. 7759, inzake schorsing van het tarief van invoerrecht en omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van statistiek voor de invoer van landbouwchemicaliën no no no no no no. 28

8 2013 no. 162 Toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende het gebied bekend als Merian, district Sipaliwini. (Wet Merian Goudproject). WET van 10 september 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende het gebied bekend als Merian, district Sipaliwini. (Wet Merian Goudproject) no no. 164 Vaststelling van de vergoedingen voor door de Dienst van de Waarborg en voor het Ijkwezen verrichte diensten BESCHIKKING van de Ministers van Handel en Industrie en van Financiën van 7 augustus 2013 no. 1569, houdende vaststelling van de vergoedingen voor door de Dienst van de Waarborg en voor het Ijkwezen verrichte diensten no no. 156 Schorsing van het tarief van invoerrecht en omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht bij de invoer van runderen BESCHIKKING van de Minister van Financiën van 15 augustus 2013 La F no. 7121, inzake schorsing van het tarief van invoerrecht en omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht bij de invoer van runderen no no no no no no no. 167 Besluit instelling Kustwachtautoreit STAATSBESLUIT van 24 september 2013, houdende instelling van een Kustwachtautoriteit (Besluit instelling Kustwachtautoriteit) 2013 no. 171 Wet rechtmatigheid en rechtspositie Rekenkamer van Suriname voor de periode 1 juni 2008 tot en met 31 maart 2011 WET van 3 oktober 2013 tot vaststelling van de rechtmatigheid van de Rekenkamer van Suriname en de rechtspositie van de Voorzitter en leden voor de periode van 1 juni 2008 tot en met 31 maart 2011 (Wet rechtmatigheid en rechtspositie Rekenkamer van Suriname voor de periode 1 juni 2008 tot en met 31 maart 2011) 1953 no no no. 38

9 2013 no. 177 Richtlijnen m.b.t. toekenning van vergoedingen voor overwerk STAATSBESLUIT van 18 oktober 2013, houdende nadere wijziging van het staatsbesluit van 31 mei 1976, houdende richtlijnen m.b.t. toekenning van vergoedingen voor overwerk (S.B no. 25, gewijzigd bij S.B no. 78) no no no. 179 Wijziging Rijbesluit 1957 STAATSBESLUIT van 29 oktober 2013, houdende nadere wijziging van het Rijbesluit 1957 (G.B no. 103, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 122) 1957 no no no no. 182 Nieuwe voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen BESCHIKKING van de minister van Financiën van 11 november 2013 La.F. no. 9487, houdende nieuwe voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstellen van rechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen no no no no no no no no no. 183 Vaststelling van het tarief van het jaarlijks te vorderen concessierecht per hectare op in houtconcessie uitgegeven domeingrond ( Beschikking concessierechten ) Beschikking van de Ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Financiën d.d. 5 november 2013 No. 3644a-13, inzake vaststelling van het tarief van het jaarlijks te vorderen concessierecht per hectare op in houtconcessie uitgegeven domeingrond (Beschikking concessierechten) no. 80

10 2013 no. 185 Vaststelling van het te volgend beleid middels overdracht en handhaven van rechten tot exploratie en exploitatie van goud en andere delfstoffen door Suriname Gold Company LLC. BESCHIKKING van de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen van 20 november 2013 no. 690/ , houdende het vaststellen van het te volgen beleid middels overdracht en handhaven van rechten tot exploratie en exploitatie van goud en andere delfstoffen door Suriname Gold Company LLC no no no. 189 Instelling Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen STAATSBESLUIT van 19 november 2013, houdende regels betreffende de instelling van het Fonds voor de woningbouw voor lagere inkomensgroepen ( Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen ) 2013 no. 203 Nadere wijziging Rijbesluit 1957 STAATSBESLUIT van 19 november 2013, houdende nadere wijziging van het Rijbesluit 1957 (G.B no. 103, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 179) 1957 no no no. 204 Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Tropical Timber Agreement 2006" (ITTA 2006) WET van 19 november 2013, houdende Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Tropical Timber Agreement 2006" (ITTA 2006) 2013 no. 211 Beschikking Retributie Hout, Houtproducten en Bosbijproducten BESCHIKKING van de Ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Financiën d.d. 13 december 2013 No. 3971a-13, inzake vaststelling van het tarief en de wijze van inning van retributie op hout, houtproducten en bosbijproducten verkregen op domeingrond. (Beschikking Retributie Hout, Houtproducten en Bosbijproducten) 1992 no no. 213 Beschikking Keuringstarief Rondhout, Houtproducten en Bosbijproducten BESCHIKKING van de Ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Financiën d.d. 13 december 2013 No. 3971b-13 inzake de vaststelling van het keuringstarief van voor uitvoer bestemd rondhout, houtproducten en bosbijproducten en de wijze van inning van het keuringstarief van voor uitvoer bestemd rondhout, houtproducten en bosbijproducten. (Beschikking Keuringstarief Rondhout, Houtproducten en Bosbijproducten) 1996 no. 70

11 2013 no. 214 Beschikking heffing exploratievergunning BESCHIKKING van de Ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Financiën d.d. 13 december 2013 No. 3971c-13, inzake vaststelling van de jaarlijkse heffing per hectare op domeingrond voor de exploratievergunnng. ( Beschikking hefing exploratievergunning ) 1992 no no no. 95 Gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht krachtens artikel 7 lid 3 van de Wet op het Statistiekrecht 1973 (G.B no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28). BESCHIKKING van de Minister van Financien van van 8 april 2013, La.F. no inzake gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht krachtens artikel 7 lid 3 van de Wet op het Statistiekrecht 1973 (G.B no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28) no no no. 110 Vaststelling van een instructie voor het doen uitvoeren van een Pre-shipment inspection van goederen voor uitvoer naar Suriname bestemd, alsmede nadere regels hieromtrent. BESCHIKKING van de Minister van Financiën van 31 mei 2013 La.F. no. 4529, houdende wijziging van de Beschikking van 17 mei 2013 inzake vaststelling van een instructie voor het doen uitvoeren van een Preshipment inspection van goederen voor uitvoer naar Suriname bestemd, alsmede nadere regels hieromtrent. P.B. no. 05/ no no no no no no. 111 Nadere wijziging van het Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren (G.B no. 61, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 74). BESCHIKKING van de Minister van Justitie en Politie van 28 mei 2013 J.no. 13/02968, inzake nadere wijziging van het Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren (G.B no. 61, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 74) no no no no no. 70

12 2013 no. 113 Nadere wijziging van het Besluit Bezoldiging en Voorzieningen Rechterlijke Macht (Zittende en Staande Magistratuur) (S.B no. 57, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 104). STAATSBESLUIT van 11 juni 2013, houdende nadere wijziging van het Besluit Bezoldiging en Voorzieningen Rechterlijke Macht (Zittende en Staande Magistratuur) (S.B no. 57, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 104) no no no. 114 Schorsing van het tarief van invoerrecht, omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van statistiek voor de invoer van fokschapen. BESCHIKKING van de Minister van Financiën van 10 juni 2013, La F no inzake schorsing van het tarief van invoerrecht, omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van statistiek voor de invoer van fokschapen no no no no no no no. 116 Wijziging van de beschikking van 20 april 2007 inzake vaststelling van het formulier van opsporing als bedoeld in artikel 356 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (S.B no. 50). BESCHIKKING van de Minister van Justitie en Politie van 7 juni 2013 Jno. 13/03103, houdende wijziging van de beschikking van 20 april 2007 inzake vaststelling van het formulier van opsporing als bedoeld in artikel 356 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (S.B no. 50) no no no. 117 Staatsbesluit houdende nadere wijziging van bijlage 2 van de Wet Omzetbelasting 1997 Staatsbesluit van 12 juni 2013, houdende nadere wijziging van Bijlage 2 van de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B.1977 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 162) 1997 no no no. 72

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland S N Juridische Bibliotheek Suriname Mr. K.C. Gonçalves Aanwinsten oktober t/m december 2013 1. Boekwerken Algemeen Handboek Arbowet : Rechten en verplichtingen

Nadere informatie

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 162 2013 STAATSBLAD No. 162 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 10 september 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken. GELET OP:

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken. GELET OP: 2010 STAATSBLAD No. 83 VANDE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 29 juni 2010 no. 12.554/10, houdende voorzieningen voor de President van de Republiek Suriname en de Vice-President van de Republiek Suriname,

Nadere informatie

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland S N Juridische Bibliotheek Suriname Mr. K.C. Gonçalves Aanwinsten mei t/m september 2013 1. Boekwerken Algemeen De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht

Nadere informatie

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE TAAKOMSCHRIJVING MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE: I. Besluit taakomschrijving Departementen, houdende de instelling

Nadere informatie

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 15 maart 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) (Besluit vaststelling modellen processen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME 2005-2- No. 29 2005 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME No. 29 WET van 31 maart 2005, houdende regels met betrekking tot de heffing van een uitvoerrecht op hout (Wet uitvoerrecht op hout), DE PRESIDENT

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblee, w. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/3131/12 Paramaribo, 2. g december 2012 Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet ter

Nadere informatie

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen en andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015 Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, s. Akiemboto, J. Vreedzaam en G.

Nadere informatie

DE DISTRICTSRAAD VAN HET DISTRICT X

DE DISTRICTSRAAD VAN HET DISTRICT X DISTRICTSVERORDENING van..., houdende vaststelling van regels betreffende de heffing en invordering van de heffing op het genot van gebouwen in District X ( Verordening heffing op het genot van gebouwen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

A 2017 N 84 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

A 2017 N 84 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, A 2017 N 84 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de september 2017 tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten 1 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 2 In naam van de Koning!

Nadere informatie

DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER, GEHOORD: De Direkteur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, GELET OP:

DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER, GEHOORD: De Direkteur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, GELET OP: No. 1675-10/ Min.RGB BESCHIKKING van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer houdende vaststelling van gebieden voor overdracht in eigendom, alsmede de kooprijs van de grond per m2 DE

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave / IX GEMEENTEWET / 1 Gemeentewet / 3 Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 AANVERWANTE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120).

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120). DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B. 1980 no. 120). Artikel 1 Het decreet verstaat onder: de Minister: de Minister van Arbeid en Volksgezondheid.

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 3 april 1954 houdende voorzieningen tot bescherming van de fauna en tot regeling van de jacht in Suriname (G.B. 1954 no. 25), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1954

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens

Nadere informatie

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad*

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van houdende nadere wijziging van de Vuurwapenwet (G.13. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende,

Nadere informatie

1. De stichting, strijdig met de openbare orde, is verboden.

1. De stichting, strijdig met de openbare orde, is verboden. WET van 19 juli 1968, houdende wettelijke regeling van stichtingen (G.B. 1968 no. 74), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1970 no. 81, S.B. 1983 no. 1. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Intitulé : LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 1999 no. 26 Wijzigingen: Geen Enig artikel Goedgekeurd wordt het Reglement

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE Table 19. Suriname: Staatsfinancien (Miljoenen SRD) Jan febr mrt april mei juni Totaal Ontvangsten 227.2 226.0 242.3 245.6 246.1 184.0 1,371.2 Belastingen 185.3 177.6 192.8 192.1 198.9 138.0 1,084.7 Directe

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001) (S.B. 2002 no. 42).

WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001) (S.B. 2002 no. 42). WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001) (S.B. 2002 no. 42). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001).

WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001). WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001). HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende regelingen

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van Maandag, 19 januari 2015. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I WET van 2004, houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) en van de Waterschapswet 1931 (G.B. 1932 no. 32, zoals laatstelijk

Nadere informatie

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 3 de juni 2014, no. 14/1188, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening. De Gouverneur van Curaçao, Op de voordracht

Nadere informatie

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 378 Besluit van 1 augustus 1995 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling invaliditeitspensioen bij door

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van..., houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het handelsregister (Handelsregisterwet) ------------------------------------ ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen

Nadere informatie

WET van 20 augustus 2004, houdende vaststelling van regels betreffende standaarden voor goederen (Standaardenwet) (S.B. 2004 no. 121).

WET van 20 augustus 2004, houdende vaststelling van regels betreffende standaarden voor goederen (Standaardenwet) (S.B. 2004 no. 121). WET van 20 augustus 2004, houdende vaststelling van regels betreffende standaarden voor goederen (Standaardenwet) (S.B. 2004 no. 121). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen betreffende melding van ongebruikelijke transacties bij dienstverlening (Wet Melding Ongebruikelijke Transacties) (S.B. 2002 no. 65). ALGEMENE

Nadere informatie

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer;

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer; 2005 No. 16 STAATSBLAD VAN DE REPUBLTEK SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Natuurlijke Ilulpbronnen d.d. fs februari 2005 no. 180/0036, houdende vaststelling van richflijnen m.b.t. de uitgifte en

Nadere informatie

Besluit bewapening en uitrusting politie

Besluit bewapening en uitrusting politie http://wetten.overheinl/bwbr0032136/geldigheidsdatum_12-09-20.. 1 van 8 02/06/2015 15:30 Besluit bewapening en uitrusting politie (Tekst geldend op: 12-09-2014) Besluit van 13 oktober 2012, houdende regels

Nadere informatie

2014 STAATSBLAD No. 112 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2014 STAATSBLAD No. 112 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2014 STAATSBLAD No. 112 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 9 september 2014, houdende regels betreffende de invoering van het minimum uurloon (Wet Minimum Uurloon) DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 38 Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME 1972 No. 173 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 28 december 1972, houdende uitvoering van de artikelen l lid 3, 2 sub 2, 3, 4, 9 lid 2 van de Landsbedrijvenverordening" (G.B. 1971 No. 181).

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van houdende regels over de invoering van het minimum uurloon (Wet Minimum uurloon) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, in overweging genomen hebbende dat - mede ter uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. Voorwoord 4. Inleiding 5. Deel I 6 Algemeen 6-28. Deel II 29-33 Algemeen 30

INHOUDSOPGAVE. Pagina. Voorwoord 4. Inleiding 5. Deel I 6 Algemeen 6-28. Deel II 29-33 Algemeen 30 INVENTARISATIE WETTELIJKE REGELINGEN DIE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE REGARDEREN Ministerie van Handel en Industrie Paramaribo, 11 augustus 2003 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 420102 e-mail: secretariaat&dresident.ciov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende wijziging van het Decreet Arbeidsadviescollege (Decreet Arbeidsadviescollege

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 556 Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

Nadere informatie

: Landsverordening accijns minerale oliën. Citeertitel: Landsverordening accijns minerale oliën

: Landsverordening accijns minerale oliën. Citeertitel: Landsverordening accijns minerale oliën Intitulé : Landsverordening accijns minerale oliën Citeertitel: Landsverordening accijns minerale oliën Vindplaats : AB 1989 no. GT 56 Wijzigingen: AB 1994 no. 3; AB 1997 nos. 33, 34; AB 2002 no. 87(inwtr.

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 370 Besluit van 13 september 2000 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren

Nadere informatie

==================================================================== Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING van 19 mei 2011 houdende nieuwe regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens (Landsverordening persoonsregistratie)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

KADERWETGEVING DECENTRALISATIE

KADERWETGEVING DECENTRALISATIE KADERWETGEVING DECENTRALISATIE (2007) 1. Wet van... houdende wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) (De Grondwet van de

Nadere informatie

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 212

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 212 47 (1980) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1980 Nr. 212 A. TITEL Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No.44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen

Nadere informatie

WET van 5 september 2002, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (MONUMENTENWET 2002) (S.B. 2002 no. 72).

WET van 5 september 2002, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (MONUMENTENWET 2002) (S.B. 2002 no. 72). WET van 5 september 2002, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (MONUMENTENWET 2002) (S.B. 2002 no. 72). HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze wet

Nadere informatie

Wet van 15 februari 1980, tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden

Wet van 15 februari 1980, tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden (Tekst geldend op: 02-03-2004) Wet van 15 februari 1980, tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 116 28 018 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012, no. 12/1759, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw.

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME ;c4 PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet financièle voorzieningen

Nadere informatie

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 31 oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Bouwwet 1956 (G.B. 1956 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no.

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24 DECREET van 22 september 1987, houdende regels voor politieke organisaties (Decreet Politieke Organisaties). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

WET van 22 februari 1975, tot vaststelling van een wettelijke regeling met betrekking tot de Surinaamse Postspaarbank (S.B. 1975 no. 34).

WET van 22 februari 1975, tot vaststelling van een wettelijke regeling met betrekking tot de Surinaamse Postspaarbank (S.B. 1975 no. 34). WET van 22 februari 1975, tot vaststelling van een wettelijke regeling met betrekking tot de Surinaamse Postspaarbank (S.B. 1975 no. 34). HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1 Deze wet verstaat onder:

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE

MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTRY OF FINANCE Table 19. Suriname: Staatsfinancien (Miljoenen SRD) Jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec Totaal Ontvangsten 317.9 201.1 269.4 198.1 309.4 300.1 272.4 306.4 259.7 355.9 260.7 347.5 3,398.7

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49 36 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1988 Nr. 49 A. TITEL Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Democratische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3).

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3). WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B. 1952 no. 3). Artikel 1 1 1. De ministers zorgen voor de uitvoering van de Grondwet, de verdragen en andere overeenkomsten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132 28 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 132 A. TITEL Toescheidingsov er eenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie