Inleiding, leeswijzer en samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding, leeswijzer en samenvatting"

Transcriptie

1 Bijlagen voor het Regionaal Marktbewerkingsplan Holland Rijnland Inleiding, leeswijzer en samenvatting Inleiding Marktbewerking is essentieel voor de werkgeversdienstverlening van de samenwerkende partners van gemeenten, sociale werkvoorziening en UWV in Holland Rijnland. De werkzoekenden in onze regio hebben in de ene sector meer kans om naar werk uit te stromen dan in de andere sector. Het is de kunst om uit de veelheid aan informatie die relevante speerpuntsectoren te benoemen. De te benoemen speerpuntsectoren zijn voor het Afstemmingsteam het stuurwiel om concrete projecten en andere initiatieven te benoemen en te laten uitvoeren. De werkgroep Werkgeversdienstverlening heeft de opdracht gekregen om een gedragen marktbewerkingsplan voor de regio Holland Rijnland te ontwikkelen en uit te voeren. De werkgroep heeft daarvoor geluisterd naar de behoeften en suggesties in haar omgeving. Er is gekozen voor een dynamisch proces met twee keer per jaar een actualisatie. Het voor u liggende marktbewerkingsplan is een groeimodel. Belangrijk is, dat de partners in verschillende sessies hebben meegedacht bij de ontwikkeling van het voor u liggende plan. Er is voor gekozen om de verschillende onderliggende cijferreeksen in een bijlage onder te brengen. Het management wil sturen op de conclusies, oftewel het advies dat per sector wordt uitgebracht. Op 30 oktober heeft het Afstemmingsteam het voorstel overgenomen om deze adviezen in een matrix als oplegger bovenop de bijlagen aan te bieden. Diverse bronnen en een afweging van meerdere factoren leiden tot dit advies voor mogelijke speerpunten. Daarbij is afgesproken dat de partners op grond van eigen inzichten de matrix kunnen aanvullen met subregionale speerpunten, waaronder speerpuntsectoren van werkvoorzieningschappen. De conclusies worden op deze manier op het niveau van Holland Rijnland verbonden met die van de deelnemende partners. Op basis hiervan kunnen er gerichte projecten ontwikkeld worden. Leeswijzer Dit document vormt de bijlage bij de eerder genoemde oplegger Confrontatiematrix in het kader van de regionale marktbewerking. Achtereenvolgens wordt het aanbod van werkzoekenden, de vraag van werkgevers, de kansen en de berichtgeving met betrekking tot de economie in kaart gebracht. Het uiteindelijke advies, een afweging van meerdere factoren, is vastgelegd in de matrix en in de samenvatting. Samenvatting Aanbod van werkzoekenden Het aantal geregistreerde werkzoekenden, ook wel niet-werkende werkzoekenden (nww) 1 genoemd, in juni 2012 is vergeleken met juni 2011 heel licht gestegen. Daarmee laat de regio een gunstiger beeld dan landelijk zien. De stijging is geheel voor rekening gekomen van de werkzoekenden ouder dan 45 jaar. Er staan in juni 2012 ruim ) werkzoekenden bij UWV geregistreerd. De verwachting (Arbeidsmarktprognose, UWV 2 ) is dat het aantal geregistreerde werkzoekenden dit jaar en volgend jaar zowel regionaal als landelijk nog flink door zal stijgen. Voor de regio Holland Rijnland wordt, vergeleken met het landelijk gemiddelde, echter een benedengemiddelde stijging van het aantal geregistreerde werkzoekenden verwacht 3. Van de geregistreerde werkzoekenden staat het grootste deel ingeschreven met een beroep op laag niveau. Dit gaat dan vooral om een technisch/industrieel of verzorgend/dienstverlenend beroep op lager niveau. Dit komt min of meer overeen met het landelijk beeld. Het werkzoekendenbestand in de regio Holland Rijnland kenmerkt zich verder door een groter deel ouderen, hoger opgeleiden en langer werkzoekenden, vergeleken met het landelijk gemiddelde. In de concrete vertaling van het marktbewerkingplan naar acties is het van belang rekening te houden met deze specifieke samenstelling van het werkzoekenden bestand. Vraag van werkgevers 1 Dit zijn mensen die bij UWV geregistreerd zijn en geen werk hebben of minder dan 12 uur per week werkzaam zijn. Zij kunnen onder meer een WW, WWB of geen uitkering ontvangen. 2 De arbeidsmarktprognose verschijnt jaarlijks in juni en komt tot stand in samenwerking met onderzoeksinstituut EIM. De prognoses van UWV zijn gebaseerd op de macro-economische vooruitzichten van het CPB van eind maart Prognoses zijn omgeven met onzekerheden. Dat geldt dit jaar in het bijzonder vanwege de turbulentie op de financiële markten als gevolg van de Europese schuldencrisis 3 Een demografische factor hierin is de dempende werking van de ontgroenende en vergrijzende beroepsbevolking in de regio Holland-Rijnland. Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

2 De (landelijke) vacaturegraad in het tweede kwartaal van 2012 is 15 en daarmee al enkele kwartalen op rij op hetzelfde (lage) niveau. In deze regio zijn er vooral vacatures voor economischadministratieve beroepen en verzorgende- en dienstverlenende beroepen. De meeste vacatures in 2011 zijn ontstaan in de sectoren groot- en detailhandel, zorg en welzijn en financiële en zakelijke diensten. Dit biedt op zich kansen voor werkzoekenden op basis van het vacaturevolume. Sectoren met de meeste werkzame personen in Holland Rijnland zijn de financiële en zakelijke diensten, gezondheidszorg, industrie en detailhandel. Groeisectoren in 2012 zijn naar verwachting zorg & welzijn en informatie & communicatie. Dit biedt kansen voor werkzoekenden door banengroei. Ook sectoren die zowel gaan groeien als vergrijzen bieden mogelijk kansen voor werkzoekenden. In deze regio is dat vooral de sector zorg en welzijn. Om inzicht te krijgen in de kansen voor de verschillende beroepsniveaus en kwalificaties is verder onderzoek nodig. Verschillende initiatieven in het land en de regio (bijvoorbeeld Kernteam Zorg) proberen hier vat op te krijgen en beleid op te ontwikkelen om vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Volgens landelijke cijfers van ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) zijn er tot 2016 goede kansen op werk voor de volgende, grotere groepen, geregistreerde werkzoekenden: hulpkrachten horeca en verzorging, interieurverzorgers en verzorgend personeel. Deze beroepen komen vooral voor in de zorg. Volgens de berekeningen van UWV is er momenteel krapte op de arbeidsmarkt voor (para)medische beroepen en informaticaberoepen. Gezien het bestand geregistreerde werkzoekenden (veel ouderen, laag opgeleiden) en de resultaten uit het landelijke onderzoek (Vacatures in Nederland 2011) kunnen de volgende sectoren vooral interessant zijn: de agrarische sector voor laagopgeleiden en overheid, zorg & welzijn, vervoer en bouw voor ouderen. Verder is inzicht in het arbeidsaanbod dat nog geschoold wordt ook van belang voor arbeidsmarktbeleid. Er wordt gewerkt aan specifieker inzicht op opleidingsrichting, niveau en moment van afronding. Voorlopig doen we het met de huidige beschikbare data waaruit blijkt dat het totaal aantal leerlingen min of meer gelijk over de opleidingsniveaus (mbo, hbo en universitair) verdeeld is. Samenvattend advies Speerpuntsectoren: de (deel)sectoren tuinbouw, detailhandel, groothandel, informatie & communicatie en zorg & welzijn. Sectoroverschrijdende speerpunten: 1. Technisch personeel vanwege veel laaggeschoold aanbod (vooral productiemedewerkers) maar ook vanwege de te verwachten tekorten voor werkgevers van middelbaar en hoger technisch personeel. 2. Administratief personeel vanwege het grote aanbod van werkzoekenden Economie CPB: Het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie na 2012 gaat gepaard met een matige groei van de werkgelegenheid van een kwart procent per jaar in de periode De werkloosheid piekt in 2014 op 6¼procent, om in 2017 weer af te zijn afgenomen tot het mensen (5¼ procent van de beroepsbevolking), dat ook voor dit jaar wordt verwacht. COEN: In de landelijke media wordt gesproken over een zeer voorzichtige groei van de economie in het tweede kwartaal van De ondernemers in Zuid-Holland zijn - net als de collega s in de rest van Nederland - echter allesbehalve te spreken over het afgelopen kwartaal. In het derde kwartaal ziet het Zuid-Hollandse bedrijfsleven nog geen echt herstel optreden. Nederland is een exportland met een open economie en een grote (internationale) financiële sector. De Nederlandse welvaart, economische groei en werkgelegenheid hangen voor een groot deel af van de export. Als het in Europa economisch niet goed gaat, heeft dat ook gevolgen voor Nederlandse exporteurs, pensioenen, spaargelden en banen. Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

3 Inhoudsopgave Inleiding, leeswijzer en samenvatting... 1 Inhoudsopgave Aanbod werkzoekenden... 4 Trends arbeidsaanbod en uitkeringen... 4 Opleidingsniveau Vraag van werkgevers... 9 Vacaturegraad (Nederland totaal)... 9 Totale vacaturemarkt in de regio Holland Rijnland... 9 Structuur en prognose werkgelegenheid regio Holland Rijnland Kansen Vergrijzing per sector ROA kansen voor de geregistreerde werkzoekenden (top 10) Spanningsindicator Vacatureonderzoek 2011 (landelijk) Leerlingen in het onderwijs Economie CPB, CEP...13 COEN...14 Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

4 1. Aanbod werkzoekenden Trends arbeidsaanbod en uitkeringen Overzicht WWB Eind 2011 waren er in Holland Rijnland WWB-uitkeringen 4 aan personen onder de 65 jaar, dat is 22,4% meer dan er eind december 2008 waren. Uitkeringen WWB aan personen onder de 65 jaar, percentuele ontwikkeling t.o.v. eind % +20% +15% +10% +5% 0,0% dec 2006: +12,8% dec 2007: +6,6% dec 2008: 0,0% dec 2009: +6,8% dec 2010: +14,5% dec 2011: +22,4% -5% dec-06 mrt-07 jun-07 sep-07 dec-07 mrt-08 jun-08 sep-08 dec-08 mrt-09 jun-09 sep-09 dec-09 mrt-10 jun-10 sep-10 dec-10 mrt-11 jun-11 sep-11 dec-11 WWB -uitkeringen in Holland Rijnland aan personen onder de 65, eind 2011 <65jaar <27 jaar Holland Rijnland Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Bron: CBS 4 Aantal WWB uitkeringen in augustus 2012 is 5900 (bron: CBS). Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

5 afbeelding Ontwikkeling ww- en wwb-uitkeringen in Holland Rijnland en Nederland per einde kwartaal, laagste punt = 100 (bron: CBS) e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal WWB Nederland WWB Holland Rijnland WW Nederland WW Holland Rijnland Bovenstaande afbeelding laat de geïndexeerde ontwikkeling (laagste punt: stand 1 e kwartaal 2009 = 100) van zowel de WWB als de WW uitkeringen in Nederland en de regio Holland Rijnland zien. Te zien is een grillig verloop van de WW uitkeringen met de laatste vier kwartalen op rij een stijging. Het aantal WW-uitkeringen aan het einde van het derde kwartaal 2012 (voorlopige cijfers CBS) is Ook het aantal WWB uitkeringen stijgt de laatste 4 kwartalen. Laatste bekende aantal WWB-uitkeringen volgens CBS is Beide soorten uitkeringen liggen op een fors hoger niveau dan in het eerste kwartaal van 2009 het geval was en laten een sterkere stijging dan het landelijk gemiddelde zien. Dit zou kunnen betekenen dat de verwachtte benedengemiddelde stijging van het aantal geregistreerde werkzoekenden in de UWV-prognose van juni 2012 (zie ook: voetnoot 2 pagina 1) een onderschatting blijkt te zijn. Hierbij moet gezegd worden dat een prognose altijd met de nodige voorzichtigheid bekeken moet worden. Dat geldt des te meer voor de regionale doorvertaling (dus meer gedetailleerd). Overzicht WSW Gegevens sociale werkvoorziening per gemeente in Holland Rijnland in 2012* Aantal personen werkzaam in de sociale werkvoorziening naar dienstverband. Aantal wachtenden en gemiddelde wachtduur voor een sociale werkvoorziening. dienstbetrekking aantal wachtenden gemiddelde wachtduur in maanden intern detachering begeleid werken totaal aantal werknemers hillegom 17 14,5 hillegom katwijk 71 17,1 katwijk lisse 17 10,2 lisse noordwijk 31 17,4 noordwijk noordwijkerhout 6 5,5 noordwijkerhout teylingen 22 14,8 teylingen kaag en braassem 13 12,3 kaag en braassem leiden ,2 leiden leiderdorp leiderdorp oegstgeest 8 18,5 oegstgeest voorschoten 14 16,1 voorschoten zoeterwoude 1 8 zoeterwoude alphen aan den rijn 88 11,4 alphen aan den rijn nieuwkoop 4 18,4 nieuwkoop rijnwoude 8 13,3 rijnwoude Holland Rijnland ,78 Holland Rijnland Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid * gebaseerd op gegevens van peildatum In Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden zijn de gemeenten in deze regio met het grootste aantal werkzame personen in de sociale werkvoorziening. Overzicht geregistreerde werkzoekenden Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

6 afbeelding Ontwikkeling geregistreerde werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland per ultimo maand, en indicatieve ontwikkeling 2012 (Bron:UWV WERKbedrijf) augustus juli juni mei april maart februari januari december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari april maart februari januari december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari december november oktober september december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari december november oktober september augustus juli juni mei Het aantal geregistreerde werkzoekenden, ook wel niet-werkende werkzoekenden (nww) in de regio Holland Rijnland ligt iets hoger dan een jaar geleden (juni 2011). In Nederland is het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden in dezelfde periode iets sterker gestegen. Richting het einde van het jaar 2012 wordt een flinke stijging van het nww verwacht, waarmee ook het aantal uitkeringen zal stijgen. Vooralsnog wordt verwacht dat deze stijging benedengemiddeld (afgezet tegen landelijk gemiddelde) zal zijn. Geregistreerde werkzoekenden regio Holland Rijnland, ultimo juni 2012 < 65 < Holland Rijnland Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Van het aantal geregistreerde werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland is eind juni % jonger dan 27 jaar, is 38% tussen de 27 en 45 jaar oud en 54% is 45 jaar of ouder. Landelijk is 11% jonger dan 27 jaar, 39% tussen de 27 en 45 jaar en 50% 45 jaar of ouder. Op basis hiervan kun je concluderen dat het deel jongeren in het werkzoekenden bestand van Holland Rijnland kleiner is dan het landelijk gemiddelde. Het deel ouderen in de regio is juist groter dan het landelijk gemiddelde (54% Holland Rijnland; 50% Nederland). Opleidingsniveau In de afbeelding hieronder is te zien dat meer dan de helft (54%)van het aantal geregistreerde werkzoekenden geen startkwalificatie heeft. Hoewel dit een grote groep betreft is dit aandeel iets lager dan het landelijk gemiddelde (56%). Verder valt op te merken dat er in de regio Holland Rijnland een groter deel hoog opgeleid is dan landelijk (20% versus 15%). Deze groepen blijven in de genoemde periode min of meer van gelijke omvang. Vooral in de sectoren industrie, landbouw en visserij, horeca en bouw zijn relatief veel laagopgeleiden werkzaam (bron: ROA, landelijke gegevens). Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

7 Afbeelding Ontwikkeling geregistreerde werkzoekenden naar opleidingsniveau, regio Holland Rijnland juni 2011 t/m juni 2012 (bron: UWV WERKbedrijf) geen startkwalificatie Havo/VWO MBO (2,3,4) Hbo/bachelor WO/master juni 2011 december 2011 juni 2012 Duur werkzoekend Het grootste deel van de werkzoekenden (juni 2012; 53%) is langer dan 12 maanden als werkzoekend geregistreerd. Dit is een groter deel dan landelijk (48%). Voor deze regio kan dus gezegd worden dat op dit moment een groter dan gemiddeld deel van de werkzoekenden langdurig werkzoekend is. Over het algemeen gaat vaak op dat hoe langer een werkzoekende zonder werk hoe kleiner de kans op werkhervatting. Daarnaast is er een samenhang met het grote aandeel ouderen in het werkzoekenden bestand. Bij een verslechterende economische situatie zijn het vaak de jongeren die als eerste zonder werk komen. Als uiteindelijk de ouderen ook hun baan verliezen hebben zij een flink kleinere kans om weer aangenomen te worden (zie ook Vacatureonderzoek 2011) en blijven zij dus over het algemeen langer zonder werk. Afbeelding Afbeelding Ontwikkeling geregistreerde werkzoekenden naar duur werkzoekend, regio Holland Rijnland, juni 2011 t/m juni 2012 (bron: UWV WERKbedrijf) korter dan 3 maanden 3-6 maanden 6-12 maanden langer dan 12 maanden juni 2011 december 2011 juni 2012 Toptelling naar ROA-beroepsgroep (12) In onderstaande tabel is een rangorde gemaakt naar beroepsgroep in de ROA5 indeling. In juni 2012 staan de meeste werkzoekenden geregistreerd met een beroep in de economisch- en administratieve richting (vooral op middelbaar niveau). De grootste groep in absolute aantallen heeft een technisch en industrie beroep op laag niveau. (Voor een uitgebreide beschrijving van deze beroepsgroepen zie ook: 5 ROA= Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

8 toptelling ROA beroepsgroep (12) excl. onbekend, regio Holland Rijnland, ultimo juni 2012 opleidingsniveau Totaal laag middelbaar hoog Economisch-administratieve beroepen Technische en industrieberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Transportberoepen Sociaal-culturele beroepen Agrarische beroepen Pedagogische beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen nwajong afgegeven beschikkingen nwajong afgegeven beschikkingen per woongemeenten regio Holland Rijnland tot Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal Het aantal afgegeven beschikkingen is op het peilmoment iets hoger dan de relatieve omvang (2/3 van het jaar) in Met het oog op het marktbewerkingsplan is het vooral interessant om te weten welke groep van deze nwajong mogelijk beschikbaar is voor werk. In de Factsheet Wajong (UWV, oktober 2011) wordt voor de toen nog actuele Wet Werken Naar Vermogen een beeld geschetst van de groep klanten die in 2010 in de werkregeling of de studieregeling van de Wajong is ingestroomd. Het toepassen van deze factsheet op de huidige groep nwajong gebiedt de nodige voorzichtigheid. Van de onderzochte groep klanten was destijds 30% beschikbaar voor begeleiding naar werk. Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

9 2. Vraag van werkgevers Vacaturegraad (Nederland totaal) afbeelding Ontwikkeling vacaturegraad per ultimo kwartaal (o.b.v. CBS/Statline) e e e e e e e Vacaturegraad De economie blijft kwakkelen. Ondanks de lage vacaturegraad 6 (15) zijn er altijd vacatures. De vacaturegraad is een landelijke indicator van het aantal vacatures per banen. Totale vacaturemarkt in de regio Holland Rijnland In de regio Holland Rijnland zijn er in 2011 bijna vacatures ontstaan. Dit waren vooral veel vacatures in de detailhandel. Deze sector heeft een groter aandeel in de regionale werkgelegenheid dan in de landelijke werkgelegenheid (zie Hoofdstuk Structuur en Prognose Werkgelegenheid). In Holland Rijnland omvat de detailhandel circa 12 % van de regionale werkgelegenheid. Nadere analyse (niet zichtbaar in de afbeelding) wijst uit dat de meeste vacatures op gedetailleerder niveau voor verkopers (425), commercieel employés (364) en hulpkrachten horeca en verzorging (339) zijn. Voor 2012 wordt een daling verwacht van het totaal aantal vacatures in deze regio. afbeelding 4 Ontstane vacatures naar beroepsniveau, 2011 Detailhandel (incl. autos) Zorg en welzijn Financiële en zakelijke diensten Groothandel Horeca Industrie Onderwijs Openbaar bestuur Informatie en communicatie Vervoer en opslag Bouwnijverheid Landbouw, bosbouw en visserij Overige diensten (incl. huishoudens) Cultuur, sport en recreatie elementaire beroepen lagere beroepen middelbare beroepen hogere en wetenschappelijke beroepen 6 Vacaturegraad: Het aantal openstaande vacatures per banen van werknemers (indicator discrepantie CBS). Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

10 Structuur en prognose werkgelegenheid regio Holland Rijnland Afbeelding Samenstelling werkgelgenheid Holland Rijnland en Nederland, 2010 (Arbeidsmarktprognose UWV) gezondheidszorg onderwijs openbaar bestuur financiële en zakelijke diensten informatie en communicatie horeca transport detailhandel groothandel bouwnijverheid industrie agrarische sector 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Holland Rijnland Nederland In de regio Holland Rijnland (zie rode staven) hebben de sectoren gezondheidszorg, financiële en zakelijke diensten, industrie en detailhandel het grootste aandeel in het aantal banen van werknemers, oftewel de werkgelegenheid. In totaal zijn er ongeveer banen in de regio Holland Rijnland. Afbeelding Verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in 2012, arbeidsmarktregio Holland Rijnland en Nederland (UWV Arbeidsmarktprognose ) totaal openbaar bestuur bouwnijverheid industrie financiële en zakelijke diensten transport horeca detailhandel onderwijs groothandel agrarische sector informatie en communicatie gezondheidszorg -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Holland Rijnland Nederland De hier gepresenteerde prognoses (door Panteia en UWV) geven de arbeidsmarktverwachtingen in juni 2012 weer en zijn gebaseerd op de macro-economische vooruitzichten van het CPB van eind maart Prognoses zijn per definitie omgeven met onzekerheden. Ondanks de onzekerheden blijft een arbeidsmarktprognose relevant voor het maken van plannen en beleid. Prognoses geven, gebaseerd op een modelmatige aanpak, zoveel mogelijk een objectieve inschatting weer. Zonder een dergelijke objectieve inschatting moet men terugvallen op subjectieve gevoelsmatige verwachtingen. Door de arbeidsmarkt modelmatig te beschrijven neemt het inzicht in de werking van de arbeidsmarkt toe. Met bovenstaande in het achterhoofd is de verwachting dat in deze regio de werkgelegenheid in de sectoren informatie en communicatie en gezondheidszorg gaat groeien. Per saldo wordt er, gemiddeld voor alle sectoren in deze regio, voor dit jaar en volgend jaar een krimp van de werkgelegenheid verwacht. De regionale werkgelegenheidsontwikkeling is daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde. Landelijk wordt daarnaast echter ook nog een, zij het bescheiden, groei verwacht voor de sectoren onderwijs, groothandel en de agrarische sector. Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

11 3. Kansen Vergrijzing per sector afbeelding Vergrijzing per sector, regio Holland Rijnland Overige dienstverlening Financiele instellingen Horeca en catering Landbouw, bosbouw en visserij Bouwnijverheid Vervoer en telecom Industrie Overheid Handel en reparatie Zakelijke dienstverlening Onderwijs Zorg en welzijn 60 tot 65 jaar 55 tot 60 jaar vergrijsd sterk vergrijsd De komende tien jaar zullen ongeveer personen de arbeidsmarkt verlaten in de regio Holland Rijnland. Het grootste deel (tweederde) daarvan zal pas de komende 5-10 jaar de arbeidsmarkt verlaten. Vooral de sector overheid en onderwijs zijn in deze regio sterk vergrijsd. Alleen al in de sector zorg en welzijn de komende 10 jaar ongeveer personen de arbeidsmarkt verlaten. Om in te kunnen schatten wat de impact hiervan is voor de sector en de afzonderlijke werkgevers is meer onderzoek nodig naar de specifieke beroepen en de verwachte ontwikkeling. Wanneer een sector tot speerpuntsector wordt benoemd kan hier verder op worden ingegaan met de betrokken partijen. ROA kansen voor de geregistreerde werkzoekenden (top 10) Voor de gehele tabel zie bijgevoegd Excel-bestand(ROA-nww koppeling) tabel 1 juli 2012 Leeftijdsklasse Opleidingsniveau Roa Totaal Niet werkende werkzoekenden in Holland Rijnland naar leeftijdsklasse, opleidingsniveau en beschikbaarheid, juli 2012 Beroepsgroep (127) Grand Total * Productiemedewerkers enige Chauffeurs enige Receptionisten en administratieve employés vrijwel geen Hulpkrachten horeca en verzorging groot Interieurverzorgers groot Commercieel employés vrijwel geen Boekhouders en secretaresses vrijwel geen Verzorgend personeel groot Verkopers groot Bouwvakkers groot Voor 5 van de 10 meest voorkomende beroepen bij de geregistreerde werkzoekenden verwacht ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) tot 2016 grote knelpunten in de personeelsvoorziening. Dit zijn hulpkrachten horeca en verzorging, interieurverzorgers, verzorgend personeel, verkopers en bouwvakkers. De verwachting is dus dat werkgevers voor die functies tot 2016 grote problemen in de vervulling van hun vacatures gaan ondervinden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden (rekening houdend met onder meer regionale werkgelegenheid). Tegelijkertijd is dit een aandachtspunt voor de scholing: Hoe kun je voldoen aan de vraag van werkgevers op de arbeidsmarkt?. < 27 jaar 27 tot 45 jaar >= 45 jaar Laag (geen startkwal) Middelbaar Hoog Knelpunten personeelsvoorzi ening (landelijk AIS tot 2016) Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

12 Spanningsindicator Afbeelding Spanningsindicator, Holland Rijnland Q en Q Verzorgende en dienstverlenende beroepen Transportberoepen Technische en industrieberoepen Sociaal-culturele beroepen Pedagogische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Medische en paramedische beroepen Informatica beroepen Economisch-administratieve beroepen Agrarische beroepen Totaal 2012q2 2011q4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Zeer ruim Gemiddeld Zeer Krap Over het geheel genomen is de arbeidsmarkt in deze regio ruim. Er is momenteel krapte op de arbeidsmarkt voor (para)medische beroepen en informaticaberoepen. Dat betekent dat hier in verhouding relatief weinig werkzoekenden beschikbaar zijn voor het aantal vacatures. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die mogelijk niet volledig aan de functie-eisen voldoen, bijvoorbeeld door omscholing enzovoort. Vacatureonderzoek 2011 (landelijk) Afbeelding Aangenomen personen naar opleidingsniveau, Vacatures in Nederland % 64% 60% 57% 57% 60% 50% 40% 46% 43% 51% 39% 49% 38% 47% 43% 45% 38% 30% 20% 33% 23% 31% 32% 25% 27% 22% 17% 18% 31% 17% 10% 11% 12% 5% 10% 10% 0% Totaal Overige dienstverlening Overheid, zorg en welzijn Zakelijke dienstverlening Horeca Vervoer Handel Bouw Industrie Agrarische sector laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid In bovenstaande afbeelding staan de resultaten weergegeven afkomstig uit een landelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van UWV. Daaruit is onder meer af te leiden wat de relatieve kans is om aangenomen te worden met een bepaald opleidingsniveau en leeftijd. Deze data zijn alleen beschikbaar op landelijk niveau. Kans om aangenomen te worden is voor laagopgeleiden het grootste in de agrarische sector (33%), voor middelbaar opgeleiden de sector horeca (64%) en voor hoopopgeleiden is dit de sector overige dienstverlening (60%). Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

13 Afbeelding Aangenomen personen naar leeftijd, Vacatures in Nederland % 70% 69% 62% 60% 55% 50% 40% 40% 37% 30% 20% 23% 21% 26% 21% 24% 10% 0% 1% 2% 3% 1% 3% 0% 1% 3% 1% 2% Agrarische sector Industrie Bouw Handel Vervoer Jonger dan 25 jaar Horeca 55 jaar en ouder Zakelijke dienstverlening Overheid, zorg en welzijn Overige dienstverlening Totaal Kans om aangenomen te worden voor personen jonger dan 25 jaar is het grootste in de sectoren horeca (69%), overige dienstverlening (62%) en de handel (55%). De laatste kolom laat zien dat het over het totaal genomen in een derde van de aangenomen personen gaat om iemand jonger dan 25 jaar. Voor 55+ is de situatie een stuk minder rooskleurig. In slechts 2% van de aangenomen personen gaat het om iemand van 55 jaar of ouder. De meest kansrijke sectoren zijn: Overheid, zorg en welzijn (3%), Vervoer (3%) en Bouw (3%). Leerlingen in het onderwijs 2010 Afbeelding Aantallen leerlingen in het onderwijs naar woongemeente, Holland Rijnland (bron: Regiometer) wetenschappelijk onderwijs hoger beroepsonderwijs middelbaar beroepsonderwijs wetenschappelijk onderwijs hoger beroepsonderwijs middelbaar beroepsonderwijs Het totaal aantal leerlingen (ca ) is redelijk gelijk verdeeld (1/3 per niveau) over de verschillende opleidingsniveaus. Aanknopingspunten met een marktbewerkingplan biedt bijvoorbeeld inzicht in welk deel zich met welke kwalificaties op welk moment beschikbaar stelt op de arbeidsmarkt. Daarna kan bezien worden of dit voldoet aan de vraag van de werkgevers. Onderzoek naar het verkrijgen en analyseren van deze data loopt. 4. Economie CPB, CEP Voor meer informatie kijk bij Centraal Plan Bureau (CPB). Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

14 COEN Voor meer informatie kijk bij COEN van de Kamer van Koophandel. COEN derde kwartaal 2012 Zuid-H Bijlagen bij RMBP versie 4/MvD/ van 14

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

02 Stand van zaken uitvoering convenant bouwen en opleiden (11:30-11.40 uur) De uitvoering van het convenant komt niet optimaal van de grond.

02 Stand van zaken uitvoering convenant bouwen en opleiden (11:30-11.40 uur) De uitvoering van het convenant komt niet optimaal van de grond. Onderwerp: Agenda Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Datum: 15 mei 2013 11.30-14.30 uur LET OP: GEWIJZIGD Locatie: Gemeentehuis Teylingen (locatie Voorhout) Agendapunt: 1 Om 12.30

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Regionale arbeidsmarktschets 2012 Arbeidsmarktregio Vanaf 2014 herstel van arbeidsmarkt Regionale arbeidsmarktschets MANAGEMENTSAMENVATTING In de arbeidsmarktregio krimpt het aantal banen, ontstaan er

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio West-Brabant Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1594 3483 Nicole van der Goorbergh

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regionale arbeidsmarktschets 2012 Arbeidsmarktregio Vanaf 2014 herstel van arbeidsmarkt Regionale arbeidsmarktschets MANAGEMENTSAMENVATTING In de arbeidsmarktregio groeit het aantal banen licht, ontstaan

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijnmond Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Holland Rijnland

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Holland Rijnland Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Holland Rijnland Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst sinds jaren weer een, zij het beperkte, groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie juli 21 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 165 78 1329 Ingrid van Zimmeren Ingrid.vanZimmeren@uwv.nl

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Dec 2017 % aantal % aantal % Nederland 329.953

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie