Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel"

Transcriptie

1 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0) Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31(0) Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument Brandpreventie Opdrachtgever: Bouwmanagement: Architect: Opgesteld door: Dutch Garden Group B.V. Voor-Oventje NR Zeeland MIBA Bouwmanagement B.V. Albert van Cuyckstraat JP Asten Adviesbureau Van Gerwen Heytmorgen AN Reek D. Jacobs Werknr: Datum: Bouwconstructies Bouwkundig tekenwerk Brandpreventie Bouwbesluit Energieprestatie BTW nr B01, bankrelatie ABN-AMRO Mierlo nr , Postbank nr , KvK Eindhoven

2 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 AFDELING 2.2, STERKTE BIJ BRAND... 4 AFDELING 2.8, BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE 5 AFDELING 2.9, BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK... 6 AFDELING 2.10, BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND... 7 AFDELING 2.11, VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK... 8 AFDELING 2.12, VLUCHTROUTES... 9 AFDELING 2.13, HULPVERLENING BIJ BRAND... 9 AFDELING 6.1, VERLICHTING AFDELING 6.5, TIJDIG VASTSTELLEN VAN BRAND AFDELING 6.6, VLUCHTEN BIJ BRAND AFDELING 6.7, BESTRIJDEN VAN BRAND AFDELING 6.8, BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENSTEN AFDELING 7.1, VOORKOMEN VAN BRANDGEVAAR EN ONTWIKKELING VAN BRAND AFDELING 7.2, VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND BIJLAGE A A.1 T/M A.2 TEKENINGEN TOETSING BRANDPREVENTIE BIJLAGE B BRANDPREVENTIE RENVOOI BIJLAGE C SITUATIETEKENING

3 Inleiding De voorzieningen zoals opgenomen in deze rapportage zijn overeenkomstig de eisen gesteld in het bouwbesluit 2012, welke op 1 april 2012 in werking is getreden. De volgende afdelingen uit het bouwbesluit 2012 worden behandeld: De voorzieningen zoals opgenomen in deze rapportage zijn overeenkomstig de eisen gesteld in het bouwbesluit 2012, waarbij de volgende afdelingen worden behandeld: - Afdeling 2.2, Sterkte bij brand - Afdeling 2.8, Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie - Afdeling 2.9, Beperking van het ontwikkelen van brand en rook - Afdeling 2.10, Beperking van uitbreiding van brand - Afdeling 2.11, Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook - Afdeling 2.12, Vluchtroutes - Afdeling 2.13, Hulpverlening bij brand - Afdeling 6.1, Verlichting - Afdeling 6.5, Tijdig vaststellen van brand - Afdeling 6.6, Vluchten bij brand - Afdeling 6.7, Bestrijden van brand - Afdeling 6.8, Bereikbaarheid voor hulpdiensten - Afdeling 7.1, Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand - Afdeling 7.2, Veilig vluchten bij brand Omschrijving project / bouwwerk: In opdracht van Miba Bouwmanagement is door een Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters een brandpreventie rapport gemaakt voor de nieuwbouw van een bedrijfshal aan de Zeelandsedijk 1 te Volkel. De nieuwbouw is onder te verdelen in 2 delen. Het 1 e deel bestaat aan de voorzijde en rechterzijde uit kantoren en nevenfuncties welke bestaan uit 2 bouwlagen. Het tweede deel vormt de (lichte) industriefunctie welke weer onder te verdelen is in 4 aparte bedrijfshallen (compartimenten), waarvan 1 op de verdieping. Afkadering toetsingsniveau Bouwbesluit Het bouwbesluit (2012) bevat bouwtechnische voorschriften waaraan bouwwerken, zoals kantoren en industriehallen, minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In het Bouwbesluit zijn de begrippen zoals een kantoorfunctie opgenomen. De kantoorfunctie wordt omschreven als de gebruiksfunctie voor administratie. De industriefunctie betreft een gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden. Een lichte industriefunctie is een industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt. In deze rapportage wordt getoetst op basis van het huidig geldende bouwbesluit 2012; nieuwbouwniveau. -2-

4 Aantal personen en gebruiksfuncties: In een bouwwerk of gedeelte daarvan zijn niet meer personen aanwezig dan het aantal personen waarvoor het bouwwerk of gedeelte daarvan overeenkomstig dit besluit is bestemd. Het aantal personen binnen in het gebouw wordt bepaald op ruimteniveau en (sub) brandcompartimentniveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de ruimten welke ten dienste van elkaar staan. Hierdoor kan het voorkomen dat de som van het aantal personen op ruimteniveau niet overeenkomen met het aantal personen op (sub) brandcompartimentniveau. De bezetting van het minimaal aantal personen per m² verblijfsgebied wordt per gebruiksfunctie bepaald aan de hand van de onderstaande tabel; gebruiksfunctie ten minste aan te houden aantal personen per m²verblijfsgebied 1 Woonfunctie nvt 2 Bijeenkomstfunctie a voor het aanschouwen van sport 0,3 b andere gebruiksfunctie 0,125 3 Celfunctie a voor bezoekers 0,125 b andere celfunctie 0,05 4 Gezondheidszorgfunctie a met bedgebied 0,125 b andere gezondheidszorgfunctie 0,05 5 Industriefunctie nvt 6 Kantoorfunctie 0,05 7 Logiesfunctie 0,05 8 Onderwijsfunctie 0,125 9 Sportfunctie nvt 10 Winkelfunctie nvt 11 Overige gebruiksfunctie nvt 12 Bouwwerk geen gebouw zijnde nvt Tabel minimaal aantal personen per m² verblijfsgebied Gebruiksfuncties: Kantoor- en bijeenkomstfunctie: Industriefunctie: Hoogste verblijfvloer: Kantoren incl. nevenfuncties: (lichte) Industriefunctie (berging 1.24): aanwezige personen: 36 personen aanwezige personen: 35 personen 5000mm + Peil 4000mm + Peil De gegevens uit deze rapportage zijn verwerkt op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. Bescheiden: Bij de beoordeling is uitgegaan van de navolgende bescheiden: Tekeningen Van Gerwen Advies maart

5 Afdeling 2.2, Sterkte bij brand Een te bouwen bouwwerk kan bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt voor alle vluchtroutes dus niet alleen voor (extra) beschermde vluchtroutes. De bouwdelen met een verblijfsgebied niet hoger dan 5m boven het meetniveau of lager dan 5m onder het meetniveau, hebben een eis tot bezwijken van een bouwconstructie bij een brand waarin de bouwconstructie (kantoor + industriehal) niet ligt van 0 minuten. Note: Meetniveau = hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang = Peil. LET OP! Alle constructie-onderdelen welke nodig zijn voor de in stand houding van de compartimentscheidingen (wanden en vloeren) dienen minimaal eenzelfde brandwerendheid te bezitten als de WBDBO-waarde van deze scheidingen. De aanwezige staalconstructie op de begane grond (onder de opslagruimte t.p.v. de verdieping) zal 60 minuten brandwerend moeten worden bekleedt of behandeld. Zie bijlage A symbool * Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -4-

6 Afdeling 2.8, Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt. Stookplaats Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1 fl, beide bepaald volgens NEN-EN , indien: a) Op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kw/m2, of b) In het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 graden. Schacht, koker of kanaal Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015m2, voldoet, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN Bovenstaande is niet van toepassing op: a) Een schacht die uitsluiten is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten of badruimten en die niet door andere ruimten voert; b) Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de in bovenstaande bedoelde binnenzijde, en c) Het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door een zoals hierboven bedoelde schacht, koker of kanaal. Rookgasafvoer Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk is ten minste 15m. Opstelplaats open verbrandingstoestel Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte, een badruimte, of een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen. Uit de artikelen binnen deze afdeling volgt dat er bij het verder uitwerken van het plan (bouwkundig en installatietechnisch) rekeningen gehouden dient te worden met de voorgeschreven artikelen. Eventueel dienen er certificaten van toegepaste materialen aangevuld te worden op verzoek van B.W.T. -5-

7 Afdeling 2.9, Beperking van het ontwikkelen van brand en rook Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. Het gebouw bevat geen (extra) beschermde vluchtroutes, alleen standaard vluchtroutes (overige ruimte). Materialen grenzend aan een overige ruimte t.p.v. de binnenlucht dienen te voldoen aan brandklasse D en aan rookklasse s2. De materialen grenzend aan de buitenlucht dienen tevens te voldoen aan brandklasse D. Materialen grenzend aan de buitenlucht, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5m aan brandklasse B De bovenzijde van een voor personen bestemde vloer of trap die grenst aan de binnenlucht dient t.p.v. een overige ruimte te voldoen aan brandklasse Dfl en aan rookklasse S1fl. De materialen grenzend aan de buitenlucht dienen te voldoen aan brandklasse Dfl. Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel dient te voldoen aan brandklasse D. Conform de NEN 6068 dienen alle materialen in de gevels die invloed kunnen hebben op brandoverslagrisico s te voldoen aan klasse B. Bij de keuze van de diversen toegepaste materialen dient rekening te worden gehouden met de artikelen binnen deze afdeling. Eventueel dienen er certificaten van toegepaste materialen aangevuld te worden op verzoek van B.W.T. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -6-

8 Afdeling 2.10, Beperking van uitbreiding van brand Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Om het maximale uitbreidingsgebied van brand te beperken, dient het bouwplan te worden ingedeeld in meerdere brandcompartimenten. Hiermee wordt beoogd om gedurende een bepaalde tijd te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden dan het brandcompartiment waarin de brand is ontstaan. Binnen deze tijd kan de brandweer handelend optreden en voorkomen dat de brand een grotere omvang aanneemt dan de omvang van het compartiment. Tevens kunnen gebruikers deze tijd benutten om zich, buiten het compartiment waarin de brand is, in veiligheid te stellen. Het kantoor wordt ingedeeld in 2 aparte brandcompartimenten met een gebruiksoppervlakte van maximaal 1000 m². Het gedeelte aan de voorzijde (begane grond + verdieping) op as 8-12 en O-R wordt ingedeeld in een brandcompartiment van ca. 775 m². Daarnaast wordt het kantoorgedeelte op de verdieping (rechter zijgevel) tevens ingedeeld in een apart brandcompartiment van ca. 430 m². De brandscheiding van 30 minuten WBDBO (conform art lid 4) is gelegen op as O (verdieping). Hierdoor wordt de grenswaarde van maximaal 1000 m² niet overschreden. De industriehal wordt opgedeeld in meerder brandcompartimenten met een gebruiksoppervlakte van maximaal 2500 m² (industriefunctie). Dit geldt ook voor de technische ruimte >50 m². Een brandcompartiment kan pas als brandcompartiment functioneren als aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van een brandcompartiment is voldaan. De scheidingconstructies tussen de brandcompartiment dienen, in relatie tot de compartimentsgrootte (>1000m2) en de gebouwhoogte, uitgevoerd te worden met een WBDBO van 60 minuten. Dit geldt niet voor de brandscheiding tussen de kantoren, deze mag conform art lid 4 30 minuten WBDBO bedragen. Aannemelijk is dat daar waar de overkragende betonnen verdiepingsvloer (boven de laaddocks) aanwezig is, er geen verticale brandoverslag tussen de BC 03 (expeditie/hacp) en BC 02 (kantoren verdieping) plaats zal vinden. Om horizontale en/of verticale brandoverslag te voorkomen tussen de brandcompartimenten, dient er op verschillende plaatsen de gevelbeplating 30 minuten brandwerend te worden uitgevoerd. De toegepaste sandwichpanelen (Kingspan KS1000 AWP) hebben een brandwerendheid van 30 minuten van BI BU als van BU BI Indien er een technische ruimte >50m2 of waarin één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw aanwezig is, dient dit een apart brandcompartiment te zijn met een WBDBO van 60 minuten. LET OP! Alle constructie-onderdelen welke nodig zijn voor de in stand houding van de compartimentscheidingen (wanden en vloeren) dienen minimaal eenzelfde brandwerendheid te bezitten als de WBDBO-waarde van deze scheidingen. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -7-

9 Afdeling 2.11, Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt beperkt en dat veilig kan worden gevlucht. Ieder brandcompartiment moet worden ingedeeld in één of meer subbrandcompartimenten of in verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert zodat brand en rook zich niet ongelimiteerd door het brandcompartiment kunnen verspreiden. Uitgangspunt is dat alle ruimten waarin brand zou kunnen ontstaan binnen een subbrandcompartiment liggen. In een subbrandcompartiment is men enige tijd beschermd tegen een brand die elders in het brandcompartiment is ontstaan. Zoals vermeld dient ieder brandcompartiment te worden ingedeeld in één of meer subbrandcompartiment. Brandcompartiment 01 (kantoorgedeelte aan de voorzijde) wordt ingedeeld in twee subbrandcompartimenten (scheiding nabij trappenhuis), dit om het te overbruggen hoogteverschil van 4m naar een uitgang van het subbrandcompartiment niet te overschrijden. Brandcompartiment 02 (kantoorgedeelte op de verdieping, rechterzijde) wordt ingedeeld in drie aparte subbrandcompartimenten, om zo de grenswaarde van 45 meter (loopafstand) niet te overschrijden vanuit de kantoren. De subbrandcompartimentering van de industriefuncties vallen samen met de brandcompartimentering. De scheidingsconstructie tussen een subbrandcompartiment en een andere ruimte in het brandcompartiment dient uitgevoerd te worden met een WBD van minimaal 20 minuten. Indien de scheidingsconstructie van een subbrandcompartiment gelijk is aan de scheidingsconstructie van een brandcompartiment, dient de hoogste WBDBO-waarde toegepast te worden. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -8-

10 Afdeling 2.12, Vluchtroutes Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. Als uitgangspunt voor het vluchten binnen het kantoor geldt dat er dient te worden voldaan aan een (gecorrigeerde) loopafstand van 45 meter, dit i.v.m. de bezetting van minder dan 1 persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte. Voor de (lichte) industriefunctie geldt dat er een bezetting aanwezig is van minder dan 1 persoon per 30 m² gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment, waardoor er dient te worden voldaan aan een (gecorrigeerde) loopafstand van maximaal 60 meter. De vluchtroutes binnen dit plan hebben geen status en zijn derhalve uitgevoerd als standaard vluchtroutes, aangezien er geen hoogte van meer dan 8 meter hoeft te worden overbrugd en er meerdere vluchtroutes aanwezig zijn van waaruit het aansluitende terrein kan worden bereikt. Bovengenoemde (gecorrigeerde) loopafstanden worden niet overschreden. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. Afdeling 2.13, Hulpverlening bij brand Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden en brand kan bestrijden. In principe zou iedereen, bij aankomst van de hulpverlening, reeds een veilige plaats hebben bereikt. Het kan echter zijn dat de hulpverlening alsnog het gebouw moet doorzoeken op achtergebleven personen en hulp moet bieden bij de ontruiming. Ook moet de brandweer met het benodigde materieel de plaats van de brand kunnen bereiken. Het bouwplan heeft geen vloer met een verblijfsgebied hoger dan 20 meter boven meetniveau. Hierdoor is een brandweerlift niet noodzakelijk. -9-

11 Afdeling 6.1, Verlichting Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten. Om veilig te kunnen vluchten wanneer de elektriciteit uitvalt moet bij risicovolle situaties de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor noodstroom zijn aangesloten (noodverlichting). Indien noodverlichting noodzakelijk is, is afhankelijk van de gebruiksfunctie, status van een vluchtroute, aantal personen en type ruimte. Voor de volgende gebruiksfuncties resulteert dit in de volgende eisen met betrekking tot noodverlichting: Algemeen: - Volgens het BB2012 is geen noodverlichting meer noodzakelijk in de liftkooien, deze vroegere eis is overgenomen door de leveranciers van liftkooien. Bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie en industriefunctie: - in verblijfruimtes voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert; - een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert; Overige gebruiksfunctie + lichte industriefunctie: - Geen eis. Uit bovenstaande volgt dat vanuit het bouwbesluit geen noodverlichting is vereist. Derhalve is er wel noodverlichting voorzien in de liftkooi. Noodverlichting dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer, tredevlak en hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux te geven. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -10-

12 Afdeling 6.5, Tijdig vaststellen van brand Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht. Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, zodat de interne organisatie kan worden gewaarschuwd en automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd, zodat personen zich in veiligheid kunnen brengen of in veiligheid kunnen worden gebracht. Het bouwdeel ten behoeve van het kantoor en industriefunctie >2500m2 dient te zijn uitgevoerd met een niet-automatische brandmeldinstallatie zonder doormelding, conform de NEN Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -11-

13 Afdeling 6.6, Vluchten bij brand Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan verlopen. Het doel van een ontruimingsinstallatie is de in het bouwwerk aanwezige personen na het ontdekken van een brand snel alarmeren zodat een snelle en ordelijke ontruiming kan plaatsvinden. Zonder ontruimingsalarminstallatie zouden zij te laat geinformeerd worden en niet direct met vluchten kunnen beginnen. Doordat het kantoor en industriefunctie dient te worden voorzien van een brandmeldinstallatie, is tevens het toepassen van een ontruimingsinstallatie als bedoeld in de NEN 2575 noodzakelijk. Een vluchtrouteaanduiding is bedoeld om de gebruiker van een gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van de vluchtroutes, zodat ook personen die niet of minder bekend zijn met een specifieke vluchtroute of zich door rook of duisternis niet meer kunnen oriënteren, voldoende snel het aansluitend terrein kunnen bereiken. In de bouwdelen bestemd voor kantoor- en bijeenkomstfunctie en normale industriefunctie dienen de ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen te zijn voorzien van vluchtrouteaanduiding. Bij de gedeelten welke bestaan uit lichte industriefunctie is het toepassen van vluchtrouteaanduiding niet noodzakelijk is. Op verzoek van de opdrachtgever kan hier echter wel vluchtrouteaanduiding toegepast worden zoals deze van toepassing is bij de normale industriefunctie. Vluchtroute aanduiding conform de NEN 3011 (nieuwbouw) Een deur op een vluchtroute draait niet tegen de vluchtrichting, wanneer er meer dan 37 personen op die uitgang zijn aangewezen. Een automatisch werkende deur en voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. Deuren in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de WBDBO geldt dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -12-

14 Afdeling 6.7, Bestrijden van brand Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. Het doel van een brandslanghaspel is dat de gebruiker een mogelijkheid heeft om een beginnende brand zelf te blussen. Indien een brandslanghaspel aanwezig dient te zijn, is afhankelijk van de gebruiksfunctie. Aangezien er in het gebouw een kantoorfunctie van meer dan 500 m² aanwezig is, is het gebouw voorzien van brandslanghaspels. Dit geldt ook voor de industriefunctie van meer dan 1000 m². Het aantal brandslanghaspels is afhankelijk van de (gecorrigeerde) loopafstand met slanglengte + 5 meter worplengte. Een brandslanghaspel dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: - Heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 meter; - Is aangesloten op een voorziening voor drinkwater, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kpa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels; - Ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert. Het bouwplan heeft ook geen vloer met een verblijfsgebied hoger dan 20 meter boven meetniveau. Hierdoor is een droge blusleiding niet noodzakelijk. In de omgeving van een bouwwerk dient een toereikende bluswatervoorziening aanwezig te zijn. De afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang mag niet meer bedragen dan 40 meter. De bluswatervoorzieningen dienen i.o.m. de plaatselijke brandweer aangegeven te worden. Eventuele draagbare of verrijdbare blustoestellen dienen i.o.m. de plaatselijke brandweer aangegeven te worden. Geadviseerd wordt om de kantine en de opslagruimte op de verdieping te voorzien van een draagbaar blustoestel. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -13-

15 Afdeling 6.8, Bereikbaarheid voor hulpdiensten Een bouwwerk is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. Om een snelle en adequate inzet mogelijk te maken, moet de brandweer een bouwwerk op eenvoudige wijze kunnen betreden. Het is daarom van belang dat de brandweer direct weet waar het gebouw kan worden betreden. De toegang tot het pand door de brandweer dient in overleg met de plaatselijke brandweer te worden aangegeven. De bereikbaarheid van het gebouw m.b.t. aanrijroutes, vrije doorgangen en afmetingen opstelplaats dient i.o.m. de plaatselijke brandweer aangegeven te worden. Afdeling 7.1, Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand Het gebruik van een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen. Een zelfsluitend constructieonderdeel in een brandscheiding, mag niet in een geopende stand zijn vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten. Afdeling 7.2, Veilig vluchten bij brand Het gebruik van een bouwwerk is zodanig dat bij brand veilig kan worden gevlucht. Deuren in een vluchtroute is uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend. Deze gegevens zijn aangegeven op tekening zoals bijgevoegd in de bijlage. -14-

16 Bijlage A A.1 t/m A.2 Tekeningen toetsing brandpreventie -15-

17 tech. ruimte BC 06 / SBC m2 lichte industriefunctie lichte industriefunctie 40m x 1,5 (gecorrigeerd) = 60m BSH-30 BSH-30 BSH-30 industriefunctie BC 05 / SBC 08: 1770 m2 20 personen bezetting < 1 pers./ 30m2 GO, loopafstand max. 60m 31,6m x 1,5 (gecorrigeerd) = 47,4m industriefunctie BC 04 / SBC 07: 2500 m2 10 personen bezetting < 1 pers./ 30m2 GO, loopafstand max. 60m 40m x 1,5 (gecorrigeerd) = 60m BSH-30 bijeenkomstfunctie 30 personen 6 P BSH-25 BSH-30 kantoorfunctie BC 01 / SBC 01: 775 m2 bijeenkomst 4 pers. overig overig kantoorfunctie BSH-30 27,7m x 1,5 (gecorrigeerd) = 41,6m industriefunctie BC 03 / SBC 06: 875 m2 3 personen bezetting < 1 pers./ 30m2 GO, loopafstand max. 60m * * * * * * * * * * * * * * BSH-30 BSH-30 gevelbeplating 30 minuten brandwerend (bi-bu + bu-bi) ivm horizontale brandoverslag (inwendige hoek) * * * * * * * * * * * * * * * N.V. BC 02 / SBC 05 * * - Begane grond peil=0 - gevelbeplating 30 minuten brandwerend (bi-bu + bu-bi) ivm horizontale brandoverslag (inwendige hoek) onderzijde 30 minuten brandwerend uitvoeren ivm verticale brandoverslag (betonvloer voldoet) kantoorfunctie <100m2, als nevenfunctie van de industriefunctie , Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel bijlage A.1, toetsing brandpreventie d.d , schaal 1:200

18 vide tech. ruimte vide vide Behorend tot BC04 functieruimte 4000+P vide BC 04 / SBC 07 vide BC 05 / SBC 08 6 P kantoorfunctie 4 pers. technische ruimte <50m2, <130kW overige functie BC 01 / SBC 02: 775 m2 40m x 1,5 (gecorrigeerd) = 60m lichte industriefunctie BC 07 / SBC 10: 1500 m2 2 personen (incidenteel aanwezig) bezetting < 1 pers./ 30m2 GO, loopafstand max. 60m 6 P BSH-20 12,8m BSH-25 BSH-25 SBC 01 5,1m x 1,5= 7,7m kantoorfunctie BC 02 / SBC 03: 430 m2 kantoorfunctie BC 02 / SBC 04: 430 m2 4 pers. N.V. SBC 05 - Verdieping 4000/5000+P - kantoorfunctie: bezetting < 1 pers./ 12m2 GO, loopafstand max. 45m , Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel bijlage A.2, toetsing brandpreventie d.d , schaal 1:200

19 Bijlage B Brandpreventie renvooi -16-

20 RENVOOI BRANDPREVENTIE N.V. ruimte voorzien van noodverlichting (noodverlichting 1 lux/m2 is schematische aangegeven, definitief verlichtingsplan volgens opgave installateur) vluchtwegaanduiding met pictogram NOODUITGANG schematisch aangegeven, definitief plan volgens opgave installateur richting uitgang, vluchtroute, nooduitgang brandslanghaspel, lengte 30 meter schematische weergegeven, def. positie vlgs. opgave installateur BSH-30 P 6 draagbaar blustoestel (schuimblusser), met een inhoud van 6 kg (advies) BC SBC * brandcompartiment subbrandcompartiment vluchtroute, deur te openen zonder sleutel (niet gesloten, bv. knopcilinder) vluchtroute zelfsluitende deur in brandscheiding staalconstructie 60 minuten brandwerend bekleden sleutelkluis / sleutelbuis, plaatsing i.o.m. brandweer brandkraan brandweeringang 60 minuten WBDBO 30 minuten WBDBO 20 minuten WBD - Alle draaiende delen in inwendige brand- en rookscheidingen dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden - Alle schachten/kanalen welke een brandscheiding doorbreken dienen minimaal eenzelfde WBDBO waarde te bezitten als de brandscheiding - Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt - Een bouwdeel met een verblijfsgebied niet hoger dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5m onder het meetniveau, heeft een eis tot bezwijken van een bouwconstructie bij een brand waarin de bouwconstructie niet ligt van 0 minuten - LET OP!!! Alle constructie-onderdelen welke nodig zijn voor de in stand houding van de compartimentscheidingen (wanden en vloeren) dienen minimaal eenzelfde brandwerendheid te bezitten als de wbdbo-waarde van deze scheidingen - Het bouwwerk dient te zijn uitgevoerd met een niet-automatische brandmeldinstallatie zonder doormelding conform de NEN Het bouwwerk dient te worden voorzien van een ontruimingsalarminstallatie conform NEN Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan overige ruimten (binnenzijde), een bijdrage tot brandvoortplanting klasse D en een rookklasse S2 - Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan overige ruimten (buitenzijde), een bijdrage tot brandvoortplanting klasse D - Een constructieonderdeel aan de buitenzijde dient, vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 2,5 meter, te voldoen aan brandklasse B - Conform NEN 6068 dienen alle materialen in de gevels die invloed hebben op brandoverslagrisico's, dienen te voldoen aan brandklasse B - Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel (buitenzijde) heeft, een bijdrage tot brandvoortplanting klasse D - Een vloer, een hellingbaan of een trap grenzend aan binnenlucht heeft aan de bovenzijde die grenst aan een overige ruimten, een brandvoortplanting klasse Dfl en een rookklasse S1fl - Een vloer, een hellingbaan of een trap grenzend aan buitenlucht heeft aan de bovenzijde die grenst aan een overige ruimten, een brandvoortplanting klasse Dfl - indien een technische ruimte > 50m2 en/of een stookruimte > 130 kw dan dient dit een apart brandcompartiment te zijn - een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig volgens NEN het dak van een bouwwerk is bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk - vanuit de vluchtroutes dient het openbaar terrein bereikbaar te zijn, zonder gebruik te maken van losse voorwerpen - materialen aan de binnenzijde van schachten, kokers of kanalen grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN , Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel bijlage B, renvooi toetsing brandpreventie d.d , schaal 1:200

21 Bijlage C Situatietekening -17-

22 WADI - Situatietekening - perceel (eigendom) begrenzing bouwvalk perceel (eigendom) perceel (eigendom) , Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel bijlage C, situatie toetsing brandpreventie d.d , schaal 1: toekomstig gebouw Zeelandsedijk opstelplaats brandweervoertuig 9190 toegangspoort sleutelkluis of -buis aan of nabij de toegangspoort nader af te stemmen met de brandweer sleutelkluis brandweeringang nieuwe brandkraan, exacte positie i.o.m. brandweer

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Opdrachtgever

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 Besluit van ( ), houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw)

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Datum: 31 augustus 2016 Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1 Uitgangspuntendocument brandveiligheid Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Colofon Opdrachtgever: Contactpersonen: Beele Group bv Beundijk

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten Project Architect Werknummer Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl A96 Datum 6-4-2017 Gewijzigd 19-4-2017

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

Datacentrum Schiphol AMS03 - Brandveiligheid. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid

Datacentrum Schiphol AMS03 - Brandveiligheid. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.0985.00.R001 Datum 16 september 2016 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon BCEI 10400

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Datacentrum Schiphol EdgeConnex 2, fase 2. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid

Datacentrum Schiphol EdgeConnex 2, fase 2. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Status definitief Versie 002 Rapport M.2016.0613.04.R001 Datum 14 september 2016 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon BCEI 10400

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie