Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0"

Transcriptie

1 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0

2 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy van Leendert, Jan van Rossum Adres Kaapstanderweg 50 Plaats Lelystad Telefoon Architect Bruins Koopman architecten Contactpersoon ing. S.Beerends Adres Van Heeksbleeklaan 1a Plaats 7522LB Enschede Telefoon Bouwadvies Van Empel Bouwadvies Contactpersoon Van Empel, M Adres Markt 20 Plaats Eersel Telefoon / Constructeur Bartels Ingenieursbureau B.V. Contactpersoon Dhr. H. Weener PMSE Adviestaak Constructeur gebouwskelet en fundering Unit / Vestiging Constructie / vestiging Apeldoorn Adres Linie 524 Plaats Apeldoorn Telefoon Opsteller rapport Bartels Ingenieursbureau B.V. Adviestaak Bouwkunde & Brandveiligheid Unit / Vestiging Bouwadvies / vestiging Apeldoorn nummer AN11476 Contactpersoon ir. P.X. Kuijten Adres Linie 524 Plaats 7325DZ Apeldoorn Telefoon Rapporthistorie Versie Datum Omschrijving v Definitief document Opgemerkt wordt dat de foto op de kaft van dit rapport een figuur is van het betreffende bouwwerk in het verleden (bron: BingMaps). De figuur geeft een indruk van de locatie. Bartels Ingenieurs voor bouw & infra alle rechten voorbehouden. Wilt u (delen van) dit rapport kopiëren of vermenigvuldigen, vraagt u dan schriftelijk toestemming daar voor bij Bartels Ingenieurs voor bouw & infra. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: i

3 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen Inleiding Doelstelling Regelgeving en uitgangspunten Verbouw en rechtens verkregen niveau 2 2 Gebouw, locatie en omgeving Kenmerken bouwwerk Bouwkundig en installatieontwerp Gebruiksmelding 3 3 Brandveiligheid Sterkte bij brand Indeling in brandcompartimenten WBDBO 4 4 Vluchtroutes Vluchtroutes binnen de subbrandcompartimenten Capaciteit van de vluchtroutes Deuren in vluchtroutes 6 5 Brandveiligheidsinstallaties Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding Brandslanghaspels en blustoestellen Opstelplaats brandweervoertuigen, brandweeringang en bereikbaarheid en bluswatervoorziening Droge blusleiding 7 6 Materiaalgebruik Brandklassen 8 7 Conclusies 9 BIJLAGE I Situatie I BIJLAGE II Plattegrond brandcompartimenten (Bruins Koopman architecten) II nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: ii

4 1 Algemeen 1.1 Inleiding Voor de uitbreiding van Farm Dairy te Lelystad ontwerp gemaakt door Bruins Koopman architecten. Bartels Ingenieursbureau heeft de brandveiligheid van de uitbreiding geadviseerd. Het ontwerp is gecontroleerd op de voorschriften van brandveiligheid van het Bouwbesluit De uitgangpunten voor de brandveiligheid van het ontwerp (brandcompartimentering, subbrandcompartimentering, vluchten en de benodigde brandveiligheidsinstallaties) zijn in dit rapport vastgelegd. In het volgende hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven. Na dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan bod: Brandveiligheid, met: o sterkte bij brand, o brandcompartimentering, o subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten, o weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag, o vluchtroutes, o brandveiligheidsinstallaties en o materiaalgebruik. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie. 1.2 Doelstelling De doelstelling van dit rapport is aan te geven met welke maatregelen het ontwerp voldoet aan de voorschriften voor nieuwbouw van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de brandveiligheid. 1.3 Regelgeving en uitgangspunten De wettelijke technische eisen voor nieuwe en bestaande bouwwerken zijn vastgelegd in het Bouwbesluit Voor de beoordeling van de brandveiligheid is uitgegaan van: het Bouwbesluit 2012, gepubliceerd in het Staatsblad 416 inclusief veegbesluit 676 en de Regeling Bouwbesluit 2012 gepubliceerd in Staatscourant inclusief de wijzigingen tot en met 1 januari Voor de brandveiligheid zijn de volgende afdelingen van Bouwbesluit 2012 beoordeeld: Afdeling Omschrijving 2.2 Sterkte bij brand 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 2.9 Beperking ontwikkeling van brand en rook 2.10 Beperking van uitbereiding van brand 2.11 Verder beperking van uitbereiding van brand en beperking van uitbereiding van rook 2.12 Vluchtroutes 2.13 Hulpverlening bij brand 6.1 Verlichting [deel noodverlichting] 6.5 Tijdig vaststellen van brand 6.6 Vluchten bij brand 6.7 Bestrijden van brand 6.8 Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 1

5 Artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 geeft de mogelijkheid aan de aanvrager van de vergunning om af te wijken van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Om af te wijken dient te worden aangetoond dat het bouwwerk of het gebruik daarvan tenminste dezelfde mate van veiligheid biedt als beoogd door de gestelde voorschriften: een gelijkwaardige oplossing. 1.4 Verbouw en rechtens verkregen niveau Het project betreft de verbouw van een bestaand bouwwerk. Voor verbouw zijn in het Bouwbesluit 2012 de volgende grenswaarden gegeven: het niveau voor nieuwbouw; een specifiek niveau het rechtens verkregen niveau;. Het nieuwbouwniveau is slechts bij een beperkt aantal aspecten van belang. Een specifiek niveau wordt ook bij een paar aspecten toegepast, bijvoorbeeld de ondergrens van de wbdbo-eis van brandcompartimenten van 30 minuten,de ondergrens voor de warmteweerstand van 1,3 m²k/w en de hoogte van verblijfsruimte en gebied van 2,1 m. Het rechtens verkregen niveau (RVN) is bij JA Toetsing aspect aan niveau Nieuwbouw Voldoet aan NB? NEE Toetsing aspect op niveau Bestaande Bouw Ontwerp aanpassen verbouw voor meeste aspecten van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Dit niveau is gedefinieerd als het niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat: - niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en - niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk. aspect voldoet Voldoet aan BB? Beoordeling verbetering van huidige aspect ten aanzien van huidige situatie JA JA Verbetering? NEE NEE aspect voldoet niet Kortweg is het rechtens verkregen niveau: 1. het feitelijk aanwezige niveau van het bestaande bouwwerk, begrensd 2. aan de onderzijde door het niveau bestaande bouw en 3. aan de bovenzijde het niveau nieuwbouw. Bij een gebouw, rechtmatig gebouwd, geldt dat in ieder geval voldaan wordt aan het rechtens verkregen niveau, indien wordt voldaan aan het nieuwbouwniveau of het aanwezige niveau niet wordt verslechtert. In de flow-chart staat aangegeven hoe elk beoordelingsaspect is getoetst voor het rechtens verkregen niveau. Figuur 1 Flow-chart beoordeling rechtens verkregen niveau (NB=niveau nieuwbouw, BB=niveau bestaande bouw) Voor de uitbreiding is uitgegaan van het niveau nieuwbouw. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 2

6 2 Gebouw, locatie en omgeving 2.1 Kenmerken bouwwerk Het project betreft de uitbreiding van het gebouw, zoals aangegeven op de bouwkundige tekeningen van Bruins Koopman architecten. Het gebouw heeft de volgende kenmerken Kenmerken bouwwerk Betreft: verbouw (uitbreiding) Locatie: Kaapstanderweg 50,8243 RB Lelystad (zie bijlage) Aantal bouwlagen: drie Hoogste verblijfsgebied 7,5 meter Gebruiksoppervlak m² Hoogste gevel 15 meter Kenmerken gebruik Gebruiksfuncties: industriefunctie (1.818 m²) lichte industriefunctie (2.221 m²) Opslag gevaarlijke stoffen: geen (wel in bestaand deel, niet nader beschouwd) Bezetting: laag, uitgangspunt is >30 m² per persoon ( 2.2 Bouwkundig en installatieontwerp Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de bouwkundige tekeningen van Bruins Koopman architecten uit Enschede. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de onderstaande tekeningen: Architect nummer Tek. nr. Onderwerp Datum Wijziging Bruins Koopman Architecten Begane grond Bestaand Bruins Koopman Architecten Begane grond Te Bouwen B Bruins Koopman Architecten Verdiepingen Te Bouwen B Bruins Koopman Architecten Oppervlakken B Bruins Koopman Architecten Gevels B Bruins Koopman Architecten Dwarsdoorsneden B Bruins Koopman Architecten Langsdoorsneden B Bruins Koopman Architecten Brandcompartimenten Bruins Koopman Architecten Brandcompartimenten doorsneden Bruins Koopman Architecten Bouwbesluit Bruins Koopman Architecten Situatie brandweertoegangen Gebruiksmelding Het gebouw is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen. Voor het gebouw dient minimaal 4 weken voor aanvang van het (nieuwe) gebruik een gebruiksmelding te worden gedaan volgens paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 3

7 3 Brandveiligheid 3.1 Sterkte bij brand De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de bouwconstructie is in beginsel 90 minuten en wordt gereduceerd naar 60 minuten gezien de beperkte permanente vuurbelasting ( 500 MJ/m²). Definitie: bouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen; Door de bouwconstructies van elk brandcompartiment onafhankelijk van elkaar uit te voeren, kan de constructie in het brandcompartiment met brand bezwijken, zonder dat de constructie in een ander brandcompartiment bezwijkt. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. In het ontwerp wordt hiermee voldaan met brandscheidingen met een wbdbo van 60 minuten en het samenvallen van de brandcompartimenten met de subbrandcompartimenten Naast deze bovenstaande eisen geldt dat de bouwdelen welke onlosmakelijk zijn verbonden aan de brandscheidingen, ten minste dezelfde brandwerendheid hebben als de betreffende brandwerende scheiding [NEN 6068].De brandscheidingen worden zo gebouwd, dat bij het bezwijken van een constructie de brandscheiding niet bezwijkt door het toepassen van smeltankers. De bouwconstructie wordt uitgewerkt door de constructeur. 3.2 Indeling in brandcompartimenten Het oppervlak van de uitbreiding is in totaal circa m². De uitbreiding wordt gecompartimenteerd in 2 brandcompartimenten, elk kleiner dan m². De indeling in brandcompartimenten is aangegeven op tekening 130 van Bruins Koopman Architecten. 3.3 WBDBO De brandcompartimenten worden gescheiden is met een wbdbo van 60 minuten. Dit geldt zowel tussen de twee nieuwe brandcompartimenten als vanaf de uitbreiding naar het bestaande deel. Om te voldoen aan de wbdbo-eis worden de volgende maatregelen genomen: Omschrijving scheiding Interne brandscheiding Twee tegenoverliggende gevels van verschillende brandcompartimenten Ter plaatse van een samenkomen van gevels in een hoek Opgaande gevel bij twee brandcompartimenten Maatregel 60 brandwerend in twee richtingen beide gevels 30 brandwerend van buiten naar binnen beide gevels ten minste 30 brandwerend van buiten naar binnen ten minste 4 m. vanuit de hoek opgaande gevel 30 brandwerend van buiten naar binnen over ten minste 4 m. Opgemerkt wordt dat de gevelbeplating van de nieuwe zuidgevel en westgevel geheel 60 minuten brandwerend worden uitgevoerd rekeninghoudend met toekomstige uitbreidingen. In overleg met de brandweer is besloten om voor de (tijdelijke) gebouwen aan de zuidzijde van de uitbreiding geen aanvullende maatregelen te treffen. Uitbreiding van brand naar de nieuwe brandcompartimenten wordt voorkomen door de brandwerende Criteria brandwerendheid De brandwerendheid van bouwdelen wordt uitgedrukt in een aantal criteria volgens de NEN De belangrijkste zijn: - sterkte bij brand (R), - temperatuur ( ), - vlamdichtheid op afdichting (E) en - straling (W). Aan welke criteria de bouwdelen dienen te voldoen is afhankelijk van de scheiding en het bouwonderdeel en is vastgelegd in de NEN Voor de onderstaande onderdelen dient te worden voldaan aan de volgende criteria: Binnenwanden tussen bc Buitenwanden (gevels) Deurconstructie (standaard) Doorvoeringen, naden (R)EI EI ef (bu bi) EW (bi bu) EW EI nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 4

8 gevels van de uitbreiding en het risico op uitbreiding vanuit de nieuwe brandcompartimenten wordt aanvaardbaar geacht. Aandachtpunt is dat elke doorvoering door de brandwerende scheiding minimaal dezelfde brandwerendheid beschikt als de eis. Dit geldt ook voor de doorvoeringen van door de brandscheiding in de kelder. Voor uitvoering van doorvoeringen wordt verwezen naar ISSO/SBR-publicatie 809 Brandveilige doorvoeringen (2014). nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 5

9 4 Vluchtroutes 4.1 Vluchtroutes binnen de subbrandcompartimenten De brandcompartimenten zijn niet nader opgedeeld in subbrandcompartimenten. De brandcompartimenten zijn dus tevens subbrandcompartiment. Voor de maximale loopafstanden binnen de subbrandcompartimenten is uitgegaan van 60 m. (voor niet-nader in te delen ). Voor het ontwerp is daarom uitgegaan van maximaal 40 meter oningedeeld. Buiten de subbrandcompartimenten kan rechtstreeks naar buiten worden gevlucht, naar een ander brandcompartiment. De exacte ligging van vluchtroutes, vluchtdeuren en zijn vastgelegd op de bouwkundige tekeningen. Voor industriefunctie geldt geen verplichting om maximaal een hoogte van 4 m. te overbruggen binnen het subbrandcompartiment. 4.2 Capaciteit van de vluchtroutes Een reguliere deur, met een vrije doorgang van 85 cm. en niet tegen de vluchtrichting in draaiend, heeft een minimale doorstroomcapaciteit van 93 personen. Indien de deur wel tegen de vluchtrichting in draait is de capaciteit 37 personen. Gezien de bezetting zijn de capaciteiten van de vluchtroutes voldoende. 4.3 Deuren in vluchtroutes De deuren in de vluchtroutes zijn in de vluchtrichting te openen zonder gebruik te maken van een sleutel of ander los voorwerp. De nooddeuren worden aan de buitenzijde voorzien van het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» conform NEN [ ] nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 6

10 5 Brandveiligheidsinstallaties 5.1 Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Een brandmeldinstallatie met niet-automatische melders (handmelders) volgens NEN 2535:1996 (indien reeds aanwezig) is verplicht. Wordt de BMI geheel vervangen of aangebracht, dan dient deze te voldoen aan de NEN 2535:2009+C1:2010. Farm Dairy kiest er voor om de gebouwen te voorzien van totaal detectie, zoals ook bestaand. De bestaande installatie is voorzien van doormelding. De ontruimingsinstallatie met slow whoop dient te voldoen aan NEN 2575:2000. Wordt de ontruimingsinstallaties geheel vervangen of nieuw aangebracht, dan dient deze te voldoen aan de NEN 2575:2007+C1: Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding Conform artikel 6.3 is noodverlichting in dit gebouw alleen verplicht voor verblijfsruimten voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert en beschermde vluchtroutes. Deze ruimten zijn niet aanwezig in het ontwerp en noodverlichting is niet verplicht. Het gebouw wordt van noodverlichting voorzien. Ruimten met verkeersroutes worden voorzien van vluchtrouteaanduiding met noodverlichting. Advies is om de pictogrammen volgens de NEN-EN- ISO 7010 toe te passen. Figuur 2 Pictogram volgens NEN-EN-ISO 7010 boven deuren 5.3 Brandslanghaspels en blustoestellen Brandslanghaspels zijn verplicht voor de industriefunctie (niet voor lichte industriefunctie). De industriefunctie wordt voorzien van brandslanghaspels met een slanglengte van 30 m. In het meeste kritische geval is de afstand tussen de plaats van de brandslanghaspel en een deel van de vloer geheel door gebruiksgebied en is de afstand maximaal 23,3 m. [(30+5)/1,5]. Blustoestellen worden geplaatst op nader af te stemmen locaties in overleg met de opdrachtgever en relatie tot de aanwezige materialen. 5.4 Opstelplaats brandweervoertuigen, brandweeringang en bereikbaarheid en bluswatervoorziening Brandweeringangen en openbare bluswatervoorziening zijn aangegeven op tekeningnummer 830. In overleg met de brandweer kunnen opstelplaatsen voor brandweervoertuigen worden vastgelegd. 5.5 Droge blusleiding Vanwege de prestatie-eisen in het Bouwbesluit is geen droge blusleiding vereist. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 7

11 6 Materiaalgebruik 6.1 Brandklassen De materialen van het project zijn niet specifiek getoetst. De eisen tussen bestaande bouw en nieuwbouw verschillen weinig. Voor het nieuwe gebruik wordt derhalve uitgegaan van de eisen voor nieuwbouw. De voorschriften aan de materialen zijn omschreven in afdelingen 2.8 en 2.9 van het Bouwbesluit. De nieuwbouweis voor alle afwerkingen van constructieonderdelen staan hieronder aangegeven. De volgende eisen gelden volgens de NEN-EN : a. algemeen brandklasse D; rookklasse s2; vloer, trap en hellingbaan: brandklasse D fl en rookklasse s1 fl Op bovenstaande eisen is een uitzondering toegestaan van maximaal 5% van het oppervlak per ruimte. Voor de beperking van de ontwikkeling van brand en rook worden eisen gesteld aan de materialen. De classificatie gebeurt volgens de Europese norm NEN-EN In de onderstaande tabellen zijn de omschrijvingen van de verschillende brand- en rookklassen gegeven: Brandklasse Bijdrage aan brand B C D E F fl fl B fl C fl D fl E fl F fl geen enkele bijdrage nauwelijks bijdrage Brandbaarheid niet-brandbaar vrijwel niet-brandbaar zeer beperkte bijdrage heel moeilijk brandbaar beperkte bijdrage brandbaar hoge bijdrage zeer hoge bijdrage buitengewoon hoge bijdrage Rookklasse S1 S2 S3 Rookontwikkeling geen enkele bijdrage nauwelijks bijdrage goed brandbaar zeer brandbaar zeer beperkte bijdrage buitengewoon brandbaar c. Alle gesloten buitengeveloppervlakken: brandklasse B (voorwaarden brandoverslag volgens de NEN 6068). Uitzondering op de eis zijn een deur, raam, kozijn en dergelijke, waarvoor een brandklasse D geldt. d. Alle schachten binnenzijde onbrandbaar (brandklasse ). e. Rookgasafvoeren dienen brandveilig te zijn conform NEN f. Dak niet brandgevaarlijk conform NEN h. De constructieonderdelen aan de binnenzijde van de liftschachten voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 8

12 7 Conclusies Met de volgende bouwkundige en installatietechnische maatregelen wordt aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan voor de uitbreiding van Farm Dairy: brandcompartimenten met brandwerende scheidingen met een WBDBO van 60 minuten, vluchtroutes, brandmeldinstallatie conform NEN 2535, vanuit de wens van Farm Dairy wordt deze uitgevoerd met totaal detectie, ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 (luid alarm type B: slow-whoop), brandslanghaspels met voldoende dekking in de gebruiksfunctie industriefunctie, aangevuld met brandblussers, vluchtrouteaanduidingen, sterkte van de bouwconstructie wordt ondervangen door onafhankelijke constructie per brandcompartiment brandweeringang, bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid zijn opgenomen in het plan. In deze rapportage zijn de uitgangspunten vastgesteld en de benodigde maatregelen aangegeven voor een brandveilig gebouw. Met de genomen maatregelen wordt voldaan aan de voorschriften volgens het Bouwbesluit nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 9

13 BIJLAGE I (bron: Googlemaps) Situatie nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: I

14 BIJLAGE II Plattegrond brandcompartimenten (Bruins Koopman architecten) nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: II

15 x x m 30m m 60 min. brandweren i.v.m. toekomstige uitbreiding 60 min. brandweren i.v.m. toekomstige uitbreiding 60 min. brandweren i.v.m. toekomstige uitbreiding B1 B2 B4 B1 B2 B4 B1 B2 B4 B3 B3 BOUWBESLUIT BRANDVEILIGHEID INDUSTRIEFUNCTIE ' ' ' Brandcompartimentering: Een industriefunctie is gelegen in een brandcompartiment (art lid 1) met een maximum vloeroppervlakte van 2.500m² (art lid 1). De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is tenminste 60 minuten (art lid 1). R 140 vluchtweglengte 'oningedeeld' 33 m¹ 30m R R 33 m¹ 30m Brandgedrag oppervlak bouwmateriaal: De volgende materiaaleigenschappen gelden voor de constructieonderdelen van de nieuwe brandcompartimenten a) Brand- en rookklassen oppervlakten volgens NEN-EN binnenzijde Ds2 - bovenzijde vloer; trap: D fl s1 fl - buitenzijde: B (volgens NEN 6068) b) Dak Brandveilig volgens NEN 6063 Q Q Q Sterkte bij brand Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. In het ontwerp wordt hiermee voldaan met brandscheidingen met een wbdbo van 60 minuten en het samenvallen van de brandcompartimenten met de subbrandcompartimenten P A6 O productie hal Vluchtweglengtes: oningedeeld 40 m¹ ingedeeld 60 m¹ trap: vluchtlengte = 5/3 x H (de te overbruggen hoogte A6 P A6 O 1000x2300 A6 P A6 O 814,6 m 2 productieruimte A6 Brandmeldinstallatie: Het gebouw is voorzien van een niet-automatische brandmeldinstallatie (NEN 2535) met onruimingsalarminstallatie (NEN 2575). SYMBOLEN BRANDVEILIGHEID vluchtrouteaanduiding volgens NEN 6088:2002 en NEN-EN 1838:1999 art. 5.2 t/m 5.66 A5 ontvangst goederen A5 A5 A5 A5 A5 30 minuten brandwerende zelfsluitende deur 30 minuten brandwerende scheiding N kooiladder met rustbordes 30m N N kooiladder met rustbordes 30m 30 minuten brandwerende scheiding 60 minuten brandwerende zelfsluitende deur 60 minuten brandwerende scheiding M M' M M' M M' 30m 60 minuten brandwerende scheiding brandslanghaspel met slanglengte 30 m volgens NEN-EN 671-1:2012, aangesloten op voorziening van drinkwater, statische druk 100 kpa en capaciteit van 1,3 m³/h bij gebruik van twee haspels handblusser, type en exacte positie nader te bepalen in overleg met Farm Dairy L 1.237,6 m 2 lasloods L 184,0 m 2 L handbrandmelder vluchtdeur te openen zonder losse voorwerpen ruimte voorzien van noodverlichting volgens Bouwbesluit art. 6.3 en als bedoeld in NEN-EN 1828:1999 K A4 magazijn gang A4 K A4 transport gang A4 K A4 gang A4 PLATTEGRONDEN / GEVELS / DOORSNEDEN -te bouwen- Bestaande toestand Te bouwen acculaadruimte J J J opslag H 34m¹ H H G G' G G' 1000x2300 LET OP! Leidingen e.d. door brandscheiding G G' F F F k E magazijn 1.277,1 m 2 k E k E D A3 A3 D A3 transport gang 131,2 m 2 A3 D A3 A3 C Bj 4000x4000 opslag opslag gang C Bj C Bj techniek 355,4 m 2 techniek 1800x x2300 gang i A h 60 min brandwerend tbv toekomstig tussenlid 40m¹ i A h 60 min brandwerend tbv toekomstig tussenlid 1000x2300 LET OP! Leidingen e.d. door brandscheiding i A h 60 min brandwerend tbv toekomstig tussenlid 1000x m¹ 18m¹ Begane grond Corridor 4250 Nieuwbouw 7500 brandcompartiment 1 brandcompartiment ,7m ,2m 2 scheiding compartiment 60 minuten brandwerend (tweezijdig) scheiding compartiment 30 minuten brandwerend (van buiten naar binnen) Farm Dairy Lelystad / Organiser Omschrijving Brandcompartimenten Opdrachtgever Status Farm Dairy Omgevingsvergunning Kaapstanderweg RB Lelystad Nederland datum getekend 23 september 2015 henk bruins schaal formaat 1: x 594 Blad Werk F E D C B A

16 gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) 60 min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding R Q P O N MM' L K J H G' FF' k E E' D' D C jb i A h g f e d c b a B ' A3 60 min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding R Q P O N MM' L K J H G' FF' k E E' D' D C jb i A h g f e d c b a B ' A4 60 min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding BOUWBESLUIT BRANDVEILIGHEID INDUSTRIEFUNCTIE R Q P O N M M' L K J H G' FF' k E E'D' D C jb i A h g f e d c b a B ' A5 Brandcompartimentering: Een industriefunctie is gelegen in een brandcompartiment (art lid 1) met een maximum vloeroppervlakte van 2.500m² (art lid 1). De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is tenminste 60 minuten (art lid 1). Brandgedrag oppervlak bouwmateriaal: De volgende materiaaleigenschappen gelden voor de constructieonderdelen van de nieuwe brandcompartimenten a) Brand- en rookklassen oppervlakten volgens NEN-EN binnenzijde Ds2 - bovenzijde vloer; trap: D fl s1 fl - buitenzijde: B (volgens NEN 6068) b) Dak Brandveilig volgens NEN Sterkte bij brand Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. In het ontwerp wordt hiermee voldaan met brandscheidingen met een wbdbo van 60 minuten en het samenvallen van de brandcompartimenten met de subbrandcompartimenten Brandmeldinstallatie: Het gebouw is voorzien van een niet-automatische brandmeldinstallatie (NEN 2535) met onruimingsalarminstallatie (NEN 2575) min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding R Q P O N MM' L K J H G' FF' k E E' D' D C jb i A h g f e d c b a B ' 4 5 A brandcompartiment ,7m 2 brandcompartiment ,2m 2 gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) gevel 60 min brandwerend (ivm toekomstig tussenlid) tijdelijke vluchttrap gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) tijdelijke vluchttrap gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) scheiding compartiment 60 minuten brandwerend (tweezijdig) scheiding compartiment 30 minuten brandwerend (van buiten naar binnen) 10 I 2 II 3 III 4' 4 IV 5 V 6 VI7 8VII VIII VII VI V IV III II I 0 Farm Dairy Lelystad / Organiser Omschrijving Brandcompartimenten doorsnedes Opdrachtgever Status Farm Dairy Omgevingsvergunning Kaapstanderweg RB Lelystad Nederland datum getekend 23 september 2015 saskia beerends schaal formaat 1:200 A0 Blad Werk F E D C B A

17 nieuw toegang terrein via portier bestaand gebouw bestaande neveningangen brandweeringang neveningang openbare brandkraan Farm Dairy Lelystad / Organiser Omschrijving Situatie brandweertoegangen Opdrachtgever Farm Dairy Kaapstanderweg RB Lelystad Nederland Status Omgevingsvergunning datum 23 september 2015 schaal 1:1000 getekend saskia beerends formaat A3 Blad Werk F E D C B A

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Afdeling Risicobeheersing Team advies

Afdeling Risicobeheersing Team advies Afdeling Risicobeheersing Team advies Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude T.a.v. De heer P. Mendrik Postbus 83 1160 AB Zwanenburg Verzenddatum 10 april 2013

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapportnummer: 115225r01 Datum: 02-02-2016 Versie: 004 Opdrachtgever: Postadres: Postcode en plaats Van Es Architecten

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter.

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Memo Datum : 27 februari 2014 Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Van : Dhr. H van Oosterhout en M. van der Wielen Projectnummer : 20120632 Betreft : Memo

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

RAPPORT. Brandveiligheidscan. Complex 109 Meerlaan. Uitgevoerd door: Ivo Oosterbaan Projectnummer: 2012.022

RAPPORT. Brandveiligheidscan. Complex 109 Meerlaan. Uitgevoerd door: Ivo Oosterbaan Projectnummer: 2012.022 RAPPORT Brandveiligheidscan Complex 109 Meerlaan Opdrachtgever: Woonstichting Stek Uitgevoerd door: Ivo Oosterbaan Projectnummer: 2012.022 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Toelichting brandscan

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW : Status: Definitief Postbus 1819 3000 BV Rotterdam www.adviescommissiebrandveiligheid.nl

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid. Volgens Bouwbesluit 2012

Vuistregels Brandveiligheid. Volgens Bouwbesluit 2012 Vuistregels Brandveiligheid Volgens Bouwbesluit 2012 Voorwoord Handige vuistregels over brandveiligheid INHOUDSOPGAVE Rockwool B.V. is verheugd u de Vuistregels met betrekking tot brandveiligheid van het

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden.

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden. Documentnummer 1405f d.d. 30 mei 2014 Projectnummer 14.5725.1a Project melkveestal Aarts Betreft brandcompartimentering Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

R E N V O O I - ruimtenummer (verdieping + nummer) - naam ruimte - oppervlakte

R E N V O O I - ruimtenummer (verdieping + nummer) - naam ruimte - oppervlakte 1 2.03 5.0 m2 R N V O O - ruimtenummer (verdieping + nummer) - naam ruimte - oppervlakte 800 8000 7068 draagconstructie bouwkundige invulling nog nader te bepalen pakket van gevelbeplantingssysteem op

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

Brandveiligheid. Ralph Molenaar

Brandveiligheid. Ralph Molenaar Brandveiligheid De kennissessie in het Fletcher hotel in Den Bosch op 12 april 2016 stond in het teken van brandveiligheid. Aanleiding is dat de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid in de toekomst

Nadere informatie

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv Maatschap Bom T.a.v. mevr. J. Bom Verl. Scholtenskanaal o.z. 23 7881 JR Emmercompascuum Datum: Onderwerp: 23 mei 2011 Bouwplantoets brandveiligheid, rundveestal. Geachte mevrouw Bom, Onderstaand treft

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid dr. ir. Ralph Hamerlinck Onderwerpen Bouwbesluit Gelijkwaardigheid Ontwerpen van constructies Conclusies Bouwbesluit 2003 Veestal = lichte industriefunctie: verblijven

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Campagne Maastricht Gemeente Maastricht Veiligheid en Leefbaarheid Ontvangen op : 28-12-215 Zaaknummer : 15-3232WB Behoort bij ontwerpbesluit van B&W d.d. 13-5-216 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Nieuw. Bestaand. Renvooi. Bestaand. Nieuw. Bouwbesluit ( BB ) Installaties. 19 parkeerplaatsen op eigen terrein. 7 parkeerplaatsen op eigen terrein

Nieuw. Bestaand. Renvooi. Bestaand. Nieuw. Bouwbesluit ( BB ) Installaties. 19 parkeerplaatsen op eigen terrein. 7 parkeerplaatsen op eigen terrein Renvooi nr. 487 hoofdentree nooduit parkeerplaats groenvoorziening geluidssche, Kokossystems o.g. huisnummer Bestaand Kavel 1153 m2 nr. 485 1.9 nr. 487 groenstrook groenstrook 2.1 6.9 28.1 19.5 nr. 489

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

Inspectierapportage Brandveiligheid

Inspectierapportage Brandveiligheid Inspectierapportage Brandveiligheid RAPPORTAGE te 1 van 28 Bouwwerk: Opdrachtgever: Document opgemaakt door: 5554 AG Huisje huren in Eindhovenseweg 65 5554 AB Dirk Sommers Brandzorg Uiverlaan 24 5701 AA

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0208 d.d. 02-01-2013

Wijzigingsblad BRL 0208 d.d. 02-01-2013 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren Wijzigingsdatum 02-01-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 17-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek.

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek. OPNAMERAPPORT Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek (Rapport opgesteld volgens BRL-K21016, checklijst: versie 5.0 van 1 juli 2012)

Nadere informatie

Besluit [[van dag maand 2015]], houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen (Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen)

Besluit [[van dag maand 2015]], houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen (Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen) Besluit [[van dag maand 2015]], houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen (Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

EGM architecten. aanvraag omgevingsvergunning 22-05-2014. Woonzorgcomplex Ginneve, Valkenswaard A12126.00. Overzicht brandcompartimenten

EGM architecten. aanvraag omgevingsvergunning 22-05-2014. Woonzorgcomplex Ginneve, Valkenswaard A12126.00. Overzicht brandcompartimenten - Oppervlakte brandcompartimenten - Naam Oppervlakte beganegrond nivo 0 (kantoor) 311.4 m² (extra beveiligde 201.7 m² 10.3 m² 524.7 m² 1e verdieping 830.8 m² (extra beveiligde 2e verdieping 830.8 m² (extra

Nadere informatie

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerendheid vluchtroutes woontoren Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, nieuwbouw, gelijkwaardigheid, woongebouw, wbdbo, compartimentering, vluchtroute, : Status: Definitief

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee bouwblokken ontsloten via één portiek Aanvrager: Brandweer Zaanstad Dhr. E.Breeuwsma Postbus 150 1500 ED Zaandam Trefwoorden: Portiek, vluchtroutes, trappenhuis

Nadere informatie

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN 1. INLEIDING Sommige eisen van het Bouwbesluit 2003 zijn afhankelijk van de

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 24-8-2010 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk Gebouwinspectie in de praktijk Dagdeel 1: algemeen Even voorstellen Uitgangspunten van de brandveiligheid Wanneer is wat van toepassing? Hoe zit dat met die vergunning? Programma deel I: de theorie Stappenplan

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

NOTITIE. 1 Inleiding. Datum 11 mei 2015 Werknummer RNL160.01869.00.0001 Nieuwbouw Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Jeroen Schrijver

NOTITIE. 1 Inleiding. Datum 11 mei 2015 Werknummer RNL160.01869.00.0001 Nieuwbouw Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Jeroen Schrijver NOTITIE Datum 11 mei 2015 Werknummer RNL160.01869.00.0001 Van Jeroen Schrijver Deerns Nederland B.V. Bouwfysica & Energie T 088 3740 160 F 088 3740 016 bouwfysica@deerns.com www.deerns.nl Aan H. Gerritsen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Adviseur J.S.M. de Groot 06-20423896 Adviseur brandpreventie : Ing. A.H. van

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Air Products Nederland B.V. Brandbeveiligingsconcept vul- en distributielocatie Polanenpark

Air Products Nederland B.V. Brandbeveiligingsconcept vul- en distributielocatie Polanenpark Air Products Nederland B.V. Brandbeveiligingsconcept vul- en distributielocatie Polanenpark INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 1 1.3. Locatie 1 1.4. Gebruikte gegevens

Nadere informatie

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel?

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel? ADVIES Registratienummer: Aanvrager: De heer C.G.F. van der Kroft Betreft: Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Brandveilig gebruik, kinderopvang, gelijkwaardigheid,

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen

Nadere informatie

Rechtens verkregen niveau

Rechtens verkregen niveau Rechtens verkregen niveau Een praktische uitleg van de theorie ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond VBE Themabijeenkomst "Rechtens verkregen niveau" 25 mei 2016 Artikel 6 Woningwet Verbouw is nieuwbouw Gemeente

Nadere informatie

Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept

Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept 1.1.1.1 Nieuwbouw Parkeergarage Amphia Ziekenhuis Breda Brandbeveiligingsconcept Deerns Nederland BV Rijswijk, 31-01-2014 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 160.00812.00.0001 STATUS DOCUMENTCODE DEFINITIEF

Nadere informatie

Afwijken van dit advies? Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast hartelijk dank hiervoor.

Afwijken van dit advies? Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast hartelijk dank hiervoor. Gemeente Leiden Afdeling BackOffice Dienstverlening Team Vergunningen en Subsidies De heer S. Chotkan Postbus 9100 2300 PC LEIDEN Postadres Postbus 1123 2302 BC Leiden Telefoon (088) 246 5000 Fax (088)

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie