Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0"

Transcriptie

1 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0

2 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy van Leendert, Jan van Rossum Adres Kaapstanderweg 50 Plaats Lelystad Telefoon Architect Bruins Koopman architecten Contactpersoon ing. S.Beerends Adres Van Heeksbleeklaan 1a Plaats 7522LB Enschede Telefoon Bouwadvies Van Empel Bouwadvies Contactpersoon Van Empel, M Adres Markt 20 Plaats Eersel Telefoon / Constructeur Bartels Ingenieursbureau B.V. Contactpersoon Dhr. H. Weener PMSE Adviestaak Constructeur gebouwskelet en fundering Unit / Vestiging Constructie / vestiging Apeldoorn Adres Linie 524 Plaats Apeldoorn Telefoon Opsteller rapport Bartels Ingenieursbureau B.V. Adviestaak Bouwkunde & Brandveiligheid Unit / Vestiging Bouwadvies / vestiging Apeldoorn nummer AN11476 Contactpersoon ir. P.X. Kuijten Adres Linie 524 Plaats 7325DZ Apeldoorn Telefoon Rapporthistorie Versie Datum Omschrijving v Definitief document Opgemerkt wordt dat de foto op de kaft van dit rapport een figuur is van het betreffende bouwwerk in het verleden (bron: BingMaps). De figuur geeft een indruk van de locatie. Bartels Ingenieurs voor bouw & infra alle rechten voorbehouden. Wilt u (delen van) dit rapport kopiëren of vermenigvuldigen, vraagt u dan schriftelijk toestemming daar voor bij Bartels Ingenieurs voor bouw & infra. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: i

3 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen Inleiding Doelstelling Regelgeving en uitgangspunten Verbouw en rechtens verkregen niveau 2 2 Gebouw, locatie en omgeving Kenmerken bouwwerk Bouwkundig en installatieontwerp Gebruiksmelding 3 3 Brandveiligheid Sterkte bij brand Indeling in brandcompartimenten WBDBO 4 4 Vluchtroutes Vluchtroutes binnen de subbrandcompartimenten Capaciteit van de vluchtroutes Deuren in vluchtroutes 6 5 Brandveiligheidsinstallaties Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding Brandslanghaspels en blustoestellen Opstelplaats brandweervoertuigen, brandweeringang en bereikbaarheid en bluswatervoorziening Droge blusleiding 7 6 Materiaalgebruik Brandklassen 8 7 Conclusies 9 BIJLAGE I Situatie I BIJLAGE II Plattegrond brandcompartimenten (Bruins Koopman architecten) II nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: ii

4 1 Algemeen 1.1 Inleiding Voor de uitbreiding van Farm Dairy te Lelystad ontwerp gemaakt door Bruins Koopman architecten. Bartels Ingenieursbureau heeft de brandveiligheid van de uitbreiding geadviseerd. Het ontwerp is gecontroleerd op de voorschriften van brandveiligheid van het Bouwbesluit De uitgangpunten voor de brandveiligheid van het ontwerp (brandcompartimentering, subbrandcompartimentering, vluchten en de benodigde brandveiligheidsinstallaties) zijn in dit rapport vastgelegd. In het volgende hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven. Na dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan bod: Brandveiligheid, met: o sterkte bij brand, o brandcompartimentering, o subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten, o weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag, o vluchtroutes, o brandveiligheidsinstallaties en o materiaalgebruik. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie. 1.2 Doelstelling De doelstelling van dit rapport is aan te geven met welke maatregelen het ontwerp voldoet aan de voorschriften voor nieuwbouw van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de brandveiligheid. 1.3 Regelgeving en uitgangspunten De wettelijke technische eisen voor nieuwe en bestaande bouwwerken zijn vastgelegd in het Bouwbesluit Voor de beoordeling van de brandveiligheid is uitgegaan van: het Bouwbesluit 2012, gepubliceerd in het Staatsblad 416 inclusief veegbesluit 676 en de Regeling Bouwbesluit 2012 gepubliceerd in Staatscourant inclusief de wijzigingen tot en met 1 januari Voor de brandveiligheid zijn de volgende afdelingen van Bouwbesluit 2012 beoordeeld: Afdeling Omschrijving 2.2 Sterkte bij brand 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 2.9 Beperking ontwikkeling van brand en rook 2.10 Beperking van uitbereiding van brand 2.11 Verder beperking van uitbereiding van brand en beperking van uitbereiding van rook 2.12 Vluchtroutes 2.13 Hulpverlening bij brand 6.1 Verlichting [deel noodverlichting] 6.5 Tijdig vaststellen van brand 6.6 Vluchten bij brand 6.7 Bestrijden van brand 6.8 Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 1

5 Artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 geeft de mogelijkheid aan de aanvrager van de vergunning om af te wijken van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Om af te wijken dient te worden aangetoond dat het bouwwerk of het gebruik daarvan tenminste dezelfde mate van veiligheid biedt als beoogd door de gestelde voorschriften: een gelijkwaardige oplossing. 1.4 Verbouw en rechtens verkregen niveau Het project betreft de verbouw van een bestaand bouwwerk. Voor verbouw zijn in het Bouwbesluit 2012 de volgende grenswaarden gegeven: het niveau voor nieuwbouw; een specifiek niveau het rechtens verkregen niveau;. Het nieuwbouwniveau is slechts bij een beperkt aantal aspecten van belang. Een specifiek niveau wordt ook bij een paar aspecten toegepast, bijvoorbeeld de ondergrens van de wbdbo-eis van brandcompartimenten van 30 minuten,de ondergrens voor de warmteweerstand van 1,3 m²k/w en de hoogte van verblijfsruimte en gebied van 2,1 m. Het rechtens verkregen niveau (RVN) is bij JA Toetsing aspect aan niveau Nieuwbouw Voldoet aan NB? NEE Toetsing aspect op niveau Bestaande Bouw Ontwerp aanpassen verbouw voor meeste aspecten van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Dit niveau is gedefinieerd als het niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat: - niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en - niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk. aspect voldoet Voldoet aan BB? Beoordeling verbetering van huidige aspect ten aanzien van huidige situatie JA JA Verbetering? NEE NEE aspect voldoet niet Kortweg is het rechtens verkregen niveau: 1. het feitelijk aanwezige niveau van het bestaande bouwwerk, begrensd 2. aan de onderzijde door het niveau bestaande bouw en 3. aan de bovenzijde het niveau nieuwbouw. Bij een gebouw, rechtmatig gebouwd, geldt dat in ieder geval voldaan wordt aan het rechtens verkregen niveau, indien wordt voldaan aan het nieuwbouwniveau of het aanwezige niveau niet wordt verslechtert. In de flow-chart staat aangegeven hoe elk beoordelingsaspect is getoetst voor het rechtens verkregen niveau. Figuur 1 Flow-chart beoordeling rechtens verkregen niveau (NB=niveau nieuwbouw, BB=niveau bestaande bouw) Voor de uitbreiding is uitgegaan van het niveau nieuwbouw. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 2

6 2 Gebouw, locatie en omgeving 2.1 Kenmerken bouwwerk Het project betreft de uitbreiding van het gebouw, zoals aangegeven op de bouwkundige tekeningen van Bruins Koopman architecten. Het gebouw heeft de volgende kenmerken Kenmerken bouwwerk Betreft: verbouw (uitbreiding) Locatie: Kaapstanderweg 50,8243 RB Lelystad (zie bijlage) Aantal bouwlagen: drie Hoogste verblijfsgebied 7,5 meter Gebruiksoppervlak m² Hoogste gevel 15 meter Kenmerken gebruik Gebruiksfuncties: industriefunctie (1.818 m²) lichte industriefunctie (2.221 m²) Opslag gevaarlijke stoffen: geen (wel in bestaand deel, niet nader beschouwd) Bezetting: laag, uitgangspunt is >30 m² per persoon ( 2.2 Bouwkundig en installatieontwerp Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de bouwkundige tekeningen van Bruins Koopman architecten uit Enschede. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de onderstaande tekeningen: Architect nummer Tek. nr. Onderwerp Datum Wijziging Bruins Koopman Architecten Begane grond Bestaand Bruins Koopman Architecten Begane grond Te Bouwen B Bruins Koopman Architecten Verdiepingen Te Bouwen B Bruins Koopman Architecten Oppervlakken B Bruins Koopman Architecten Gevels B Bruins Koopman Architecten Dwarsdoorsneden B Bruins Koopman Architecten Langsdoorsneden B Bruins Koopman Architecten Brandcompartimenten Bruins Koopman Architecten Brandcompartimenten doorsneden Bruins Koopman Architecten Bouwbesluit Bruins Koopman Architecten Situatie brandweertoegangen Gebruiksmelding Het gebouw is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen. Voor het gebouw dient minimaal 4 weken voor aanvang van het (nieuwe) gebruik een gebruiksmelding te worden gedaan volgens paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 3

7 3 Brandveiligheid 3.1 Sterkte bij brand De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de bouwconstructie is in beginsel 90 minuten en wordt gereduceerd naar 60 minuten gezien de beperkte permanente vuurbelasting ( 500 MJ/m²). Definitie: bouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen; Door de bouwconstructies van elk brandcompartiment onafhankelijk van elkaar uit te voeren, kan de constructie in het brandcompartiment met brand bezwijken, zonder dat de constructie in een ander brandcompartiment bezwijkt. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. In het ontwerp wordt hiermee voldaan met brandscheidingen met een wbdbo van 60 minuten en het samenvallen van de brandcompartimenten met de subbrandcompartimenten Naast deze bovenstaande eisen geldt dat de bouwdelen welke onlosmakelijk zijn verbonden aan de brandscheidingen, ten minste dezelfde brandwerendheid hebben als de betreffende brandwerende scheiding [NEN 6068].De brandscheidingen worden zo gebouwd, dat bij het bezwijken van een constructie de brandscheiding niet bezwijkt door het toepassen van smeltankers. De bouwconstructie wordt uitgewerkt door de constructeur. 3.2 Indeling in brandcompartimenten Het oppervlak van de uitbreiding is in totaal circa m². De uitbreiding wordt gecompartimenteerd in 2 brandcompartimenten, elk kleiner dan m². De indeling in brandcompartimenten is aangegeven op tekening 130 van Bruins Koopman Architecten. 3.3 WBDBO De brandcompartimenten worden gescheiden is met een wbdbo van 60 minuten. Dit geldt zowel tussen de twee nieuwe brandcompartimenten als vanaf de uitbreiding naar het bestaande deel. Om te voldoen aan de wbdbo-eis worden de volgende maatregelen genomen: Omschrijving scheiding Interne brandscheiding Twee tegenoverliggende gevels van verschillende brandcompartimenten Ter plaatse van een samenkomen van gevels in een hoek Opgaande gevel bij twee brandcompartimenten Maatregel 60 brandwerend in twee richtingen beide gevels 30 brandwerend van buiten naar binnen beide gevels ten minste 30 brandwerend van buiten naar binnen ten minste 4 m. vanuit de hoek opgaande gevel 30 brandwerend van buiten naar binnen over ten minste 4 m. Opgemerkt wordt dat de gevelbeplating van de nieuwe zuidgevel en westgevel geheel 60 minuten brandwerend worden uitgevoerd rekeninghoudend met toekomstige uitbreidingen. In overleg met de brandweer is besloten om voor de (tijdelijke) gebouwen aan de zuidzijde van de uitbreiding geen aanvullende maatregelen te treffen. Uitbreiding van brand naar de nieuwe brandcompartimenten wordt voorkomen door de brandwerende Criteria brandwerendheid De brandwerendheid van bouwdelen wordt uitgedrukt in een aantal criteria volgens de NEN De belangrijkste zijn: - sterkte bij brand (R), - temperatuur ( ), - vlamdichtheid op afdichting (E) en - straling (W). Aan welke criteria de bouwdelen dienen te voldoen is afhankelijk van de scheiding en het bouwonderdeel en is vastgelegd in de NEN Voor de onderstaande onderdelen dient te worden voldaan aan de volgende criteria: Binnenwanden tussen bc Buitenwanden (gevels) Deurconstructie (standaard) Doorvoeringen, naden (R)EI EI ef (bu bi) EW (bi bu) EW EI nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 4

8 gevels van de uitbreiding en het risico op uitbreiding vanuit de nieuwe brandcompartimenten wordt aanvaardbaar geacht. Aandachtpunt is dat elke doorvoering door de brandwerende scheiding minimaal dezelfde brandwerendheid beschikt als de eis. Dit geldt ook voor de doorvoeringen van door de brandscheiding in de kelder. Voor uitvoering van doorvoeringen wordt verwezen naar ISSO/SBR-publicatie 809 Brandveilige doorvoeringen (2014). nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 5

9 4 Vluchtroutes 4.1 Vluchtroutes binnen de subbrandcompartimenten De brandcompartimenten zijn niet nader opgedeeld in subbrandcompartimenten. De brandcompartimenten zijn dus tevens subbrandcompartiment. Voor de maximale loopafstanden binnen de subbrandcompartimenten is uitgegaan van 60 m. (voor niet-nader in te delen ). Voor het ontwerp is daarom uitgegaan van maximaal 40 meter oningedeeld. Buiten de subbrandcompartimenten kan rechtstreeks naar buiten worden gevlucht, naar een ander brandcompartiment. De exacte ligging van vluchtroutes, vluchtdeuren en zijn vastgelegd op de bouwkundige tekeningen. Voor industriefunctie geldt geen verplichting om maximaal een hoogte van 4 m. te overbruggen binnen het subbrandcompartiment. 4.2 Capaciteit van de vluchtroutes Een reguliere deur, met een vrije doorgang van 85 cm. en niet tegen de vluchtrichting in draaiend, heeft een minimale doorstroomcapaciteit van 93 personen. Indien de deur wel tegen de vluchtrichting in draait is de capaciteit 37 personen. Gezien de bezetting zijn de capaciteiten van de vluchtroutes voldoende. 4.3 Deuren in vluchtroutes De deuren in de vluchtroutes zijn in de vluchtrichting te openen zonder gebruik te maken van een sleutel of ander los voorwerp. De nooddeuren worden aan de buitenzijde voorzien van het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» conform NEN [ ] nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 6

10 5 Brandveiligheidsinstallaties 5.1 Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Een brandmeldinstallatie met niet-automatische melders (handmelders) volgens NEN 2535:1996 (indien reeds aanwezig) is verplicht. Wordt de BMI geheel vervangen of aangebracht, dan dient deze te voldoen aan de NEN 2535:2009+C1:2010. Farm Dairy kiest er voor om de gebouwen te voorzien van totaal detectie, zoals ook bestaand. De bestaande installatie is voorzien van doormelding. De ontruimingsinstallatie met slow whoop dient te voldoen aan NEN 2575:2000. Wordt de ontruimingsinstallaties geheel vervangen of nieuw aangebracht, dan dient deze te voldoen aan de NEN 2575:2007+C1: Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding Conform artikel 6.3 is noodverlichting in dit gebouw alleen verplicht voor verblijfsruimten voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert en beschermde vluchtroutes. Deze ruimten zijn niet aanwezig in het ontwerp en noodverlichting is niet verplicht. Het gebouw wordt van noodverlichting voorzien. Ruimten met verkeersroutes worden voorzien van vluchtrouteaanduiding met noodverlichting. Advies is om de pictogrammen volgens de NEN-EN- ISO 7010 toe te passen. Figuur 2 Pictogram volgens NEN-EN-ISO 7010 boven deuren 5.3 Brandslanghaspels en blustoestellen Brandslanghaspels zijn verplicht voor de industriefunctie (niet voor lichte industriefunctie). De industriefunctie wordt voorzien van brandslanghaspels met een slanglengte van 30 m. In het meeste kritische geval is de afstand tussen de plaats van de brandslanghaspel en een deel van de vloer geheel door gebruiksgebied en is de afstand maximaal 23,3 m. [(30+5)/1,5]. Blustoestellen worden geplaatst op nader af te stemmen locaties in overleg met de opdrachtgever en relatie tot de aanwezige materialen. 5.4 Opstelplaats brandweervoertuigen, brandweeringang en bereikbaarheid en bluswatervoorziening Brandweeringangen en openbare bluswatervoorziening zijn aangegeven op tekeningnummer 830. In overleg met de brandweer kunnen opstelplaatsen voor brandweervoertuigen worden vastgelegd. 5.5 Droge blusleiding Vanwege de prestatie-eisen in het Bouwbesluit is geen droge blusleiding vereist. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 7

11 6 Materiaalgebruik 6.1 Brandklassen De materialen van het project zijn niet specifiek getoetst. De eisen tussen bestaande bouw en nieuwbouw verschillen weinig. Voor het nieuwe gebruik wordt derhalve uitgegaan van de eisen voor nieuwbouw. De voorschriften aan de materialen zijn omschreven in afdelingen 2.8 en 2.9 van het Bouwbesluit. De nieuwbouweis voor alle afwerkingen van constructieonderdelen staan hieronder aangegeven. De volgende eisen gelden volgens de NEN-EN : a. algemeen brandklasse D; rookklasse s2; vloer, trap en hellingbaan: brandklasse D fl en rookklasse s1 fl Op bovenstaande eisen is een uitzondering toegestaan van maximaal 5% van het oppervlak per ruimte. Voor de beperking van de ontwikkeling van brand en rook worden eisen gesteld aan de materialen. De classificatie gebeurt volgens de Europese norm NEN-EN In de onderstaande tabellen zijn de omschrijvingen van de verschillende brand- en rookklassen gegeven: Brandklasse Bijdrage aan brand B C D E F fl fl B fl C fl D fl E fl F fl geen enkele bijdrage nauwelijks bijdrage Brandbaarheid niet-brandbaar vrijwel niet-brandbaar zeer beperkte bijdrage heel moeilijk brandbaar beperkte bijdrage brandbaar hoge bijdrage zeer hoge bijdrage buitengewoon hoge bijdrage Rookklasse S1 S2 S3 Rookontwikkeling geen enkele bijdrage nauwelijks bijdrage goed brandbaar zeer brandbaar zeer beperkte bijdrage buitengewoon brandbaar c. Alle gesloten buitengeveloppervlakken: brandklasse B (voorwaarden brandoverslag volgens de NEN 6068). Uitzondering op de eis zijn een deur, raam, kozijn en dergelijke, waarvoor een brandklasse D geldt. d. Alle schachten binnenzijde onbrandbaar (brandklasse ). e. Rookgasafvoeren dienen brandveilig te zijn conform NEN f. Dak niet brandgevaarlijk conform NEN h. De constructieonderdelen aan de binnenzijde van de liftschachten voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2. nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 8

12 7 Conclusies Met de volgende bouwkundige en installatietechnische maatregelen wordt aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan voor de uitbreiding van Farm Dairy: brandcompartimenten met brandwerende scheidingen met een WBDBO van 60 minuten, vluchtroutes, brandmeldinstallatie conform NEN 2535, vanuit de wens van Farm Dairy wordt deze uitgevoerd met totaal detectie, ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 (luid alarm type B: slow-whoop), brandslanghaspels met voldoende dekking in de gebruiksfunctie industriefunctie, aangevuld met brandblussers, vluchtrouteaanduidingen, sterkte van de bouwconstructie wordt ondervangen door onafhankelijke constructie per brandcompartiment brandweeringang, bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid zijn opgenomen in het plan. In deze rapportage zijn de uitgangspunten vastgesteld en de benodigde maatregelen aangegeven voor een brandveilig gebouw. Met de genomen maatregelen wordt voldaan aan de voorschriften volgens het Bouwbesluit nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: 9

13 BIJLAGE I (bron: Googlemaps) Situatie nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: I

14 BIJLAGE II Plattegrond brandcompartimenten (Bruins Koopman architecten) nummer AN11476 Datum: Onderwerp Brandveiligheidsplan Pagina: II

15 x x m 30m m 60 min. brandweren i.v.m. toekomstige uitbreiding 60 min. brandweren i.v.m. toekomstige uitbreiding 60 min. brandweren i.v.m. toekomstige uitbreiding B1 B2 B4 B1 B2 B4 B1 B2 B4 B3 B3 BOUWBESLUIT BRANDVEILIGHEID INDUSTRIEFUNCTIE ' ' ' Brandcompartimentering: Een industriefunctie is gelegen in een brandcompartiment (art lid 1) met een maximum vloeroppervlakte van 2.500m² (art lid 1). De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is tenminste 60 minuten (art lid 1). R 140 vluchtweglengte 'oningedeeld' 33 m¹ 30m R R 33 m¹ 30m Brandgedrag oppervlak bouwmateriaal: De volgende materiaaleigenschappen gelden voor de constructieonderdelen van de nieuwe brandcompartimenten a) Brand- en rookklassen oppervlakten volgens NEN-EN binnenzijde Ds2 - bovenzijde vloer; trap: D fl s1 fl - buitenzijde: B (volgens NEN 6068) b) Dak Brandveilig volgens NEN 6063 Q Q Q Sterkte bij brand Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. In het ontwerp wordt hiermee voldaan met brandscheidingen met een wbdbo van 60 minuten en het samenvallen van de brandcompartimenten met de subbrandcompartimenten P A6 O productie hal Vluchtweglengtes: oningedeeld 40 m¹ ingedeeld 60 m¹ trap: vluchtlengte = 5/3 x H (de te overbruggen hoogte A6 P A6 O 1000x2300 A6 P A6 O 814,6 m 2 productieruimte A6 Brandmeldinstallatie: Het gebouw is voorzien van een niet-automatische brandmeldinstallatie (NEN 2535) met onruimingsalarminstallatie (NEN 2575). SYMBOLEN BRANDVEILIGHEID vluchtrouteaanduiding volgens NEN 6088:2002 en NEN-EN 1838:1999 art. 5.2 t/m 5.66 A5 ontvangst goederen A5 A5 A5 A5 A5 30 minuten brandwerende zelfsluitende deur 30 minuten brandwerende scheiding N kooiladder met rustbordes 30m N N kooiladder met rustbordes 30m 30 minuten brandwerende scheiding 60 minuten brandwerende zelfsluitende deur 60 minuten brandwerende scheiding M M' M M' M M' 30m 60 minuten brandwerende scheiding brandslanghaspel met slanglengte 30 m volgens NEN-EN 671-1:2012, aangesloten op voorziening van drinkwater, statische druk 100 kpa en capaciteit van 1,3 m³/h bij gebruik van twee haspels handblusser, type en exacte positie nader te bepalen in overleg met Farm Dairy L 1.237,6 m 2 lasloods L 184,0 m 2 L handbrandmelder vluchtdeur te openen zonder losse voorwerpen ruimte voorzien van noodverlichting volgens Bouwbesluit art. 6.3 en als bedoeld in NEN-EN 1828:1999 K A4 magazijn gang A4 K A4 transport gang A4 K A4 gang A4 PLATTEGRONDEN / GEVELS / DOORSNEDEN -te bouwen- Bestaande toestand Te bouwen acculaadruimte J J J opslag H 34m¹ H H G G' G G' 1000x2300 LET OP! Leidingen e.d. door brandscheiding G G' F F F k E magazijn 1.277,1 m 2 k E k E D A3 A3 D A3 transport gang 131,2 m 2 A3 D A3 A3 C Bj 4000x4000 opslag opslag gang C Bj C Bj techniek 355,4 m 2 techniek 1800x x2300 gang i A h 60 min brandwerend tbv toekomstig tussenlid 40m¹ i A h 60 min brandwerend tbv toekomstig tussenlid 1000x2300 LET OP! Leidingen e.d. door brandscheiding i A h 60 min brandwerend tbv toekomstig tussenlid 1000x m¹ 18m¹ Begane grond Corridor 4250 Nieuwbouw 7500 brandcompartiment 1 brandcompartiment ,7m ,2m 2 scheiding compartiment 60 minuten brandwerend (tweezijdig) scheiding compartiment 30 minuten brandwerend (van buiten naar binnen) Farm Dairy Lelystad / Organiser Omschrijving Brandcompartimenten Opdrachtgever Status Farm Dairy Omgevingsvergunning Kaapstanderweg RB Lelystad Nederland datum getekend 23 september 2015 henk bruins schaal formaat 1: x 594 Blad Werk F E D C B A

16 gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) 60 min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding R Q P O N MM' L K J H G' FF' k E E' D' D C jb i A h g f e d c b a B ' A3 60 min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding R Q P O N MM' L K J H G' FF' k E E' D' D C jb i A h g f e d c b a B ' A4 60 min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding BOUWBESLUIT BRANDVEILIGHEID INDUSTRIEFUNCTIE R Q P O N M M' L K J H G' FF' k E E'D' D C jb i A h g f e d c b a B ' A5 Brandcompartimentering: Een industriefunctie is gelegen in een brandcompartiment (art lid 1) met een maximum vloeroppervlakte van 2.500m² (art lid 1). De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is tenminste 60 minuten (art lid 1). Brandgedrag oppervlak bouwmateriaal: De volgende materiaaleigenschappen gelden voor de constructieonderdelen van de nieuwe brandcompartimenten a) Brand- en rookklassen oppervlakten volgens NEN-EN binnenzijde Ds2 - bovenzijde vloer; trap: D fl s1 fl - buitenzijde: B (volgens NEN 6068) b) Dak Brandveilig volgens NEN Sterkte bij brand Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. In het ontwerp wordt hiermee voldaan met brandscheidingen met een wbdbo van 60 minuten en het samenvallen van de brandcompartimenten met de subbrandcompartimenten Brandmeldinstallatie: Het gebouw is voorzien van een niet-automatische brandmeldinstallatie (NEN 2535) met onruimingsalarminstallatie (NEN 2575) min. brandwerend i.v.m. toekomstige uitbreiding R Q P O N MM' L K J H G' FF' k E E' D' D C jb i A h g f e d c b a B ' 4 5 A brandcompartiment ,7m 2 brandcompartiment ,2m 2 gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) gevel 60 min brandwerend (ivm toekomstig tussenlid) tijdelijke vluchttrap gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) tijdelijke vluchttrap gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) gevel 30 min brandwerend (van buiten naar binnen) scheiding compartiment 60 minuten brandwerend (tweezijdig) scheiding compartiment 30 minuten brandwerend (van buiten naar binnen) 10 I 2 II 3 III 4' 4 IV 5 V 6 VI7 8VII VIII VII VI V IV III II I 0 Farm Dairy Lelystad / Organiser Omschrijving Brandcompartimenten doorsnedes Opdrachtgever Status Farm Dairy Omgevingsvergunning Kaapstanderweg RB Lelystad Nederland datum getekend 23 september 2015 saskia beerends schaal formaat 1:200 A0 Blad Werk F E D C B A

17 nieuw toegang terrein via portier bestaand gebouw bestaande neveningangen brandweeringang neveningang openbare brandkraan Farm Dairy Lelystad / Organiser Omschrijving Situatie brandweertoegangen Opdrachtgever Farm Dairy Kaapstanderweg RB Lelystad Nederland Status Omgevingsvergunning datum 23 september 2015 schaal 1:1000 getekend saskia beerends formaat A3 Blad Werk F E D C B A

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw)

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Datum: 31 augustus 2016 Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1 Uitgangspuntendocument brandveiligheid Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Colofon Opdrachtgever: Contactpersonen: Beele Group bv Beundijk

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Afdeling Risicobeheersing Team advies

Afdeling Risicobeheersing Team advies Afdeling Risicobeheersing Team advies Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude T.a.v. De heer P. Mendrik Postbus 83 1160 AB Zwanenburg Verzenddatum 10 april 2013

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: 48 OLO: 1578275 Dossiernaam: Nieuwbouw 26 appartementen in voormalige kerk Locatie: Amsterdamsestraatweg 18-20 Datum aanvraag: 29-01-2015 Organisatie: Gemeente

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager.

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager. Adviseurs & Ingenieurs 81431_1351059505465_20121023_20110287 R09_versie_A_S_BEM1205146_1.pdf *BEM1205146* BEM1205146 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Lowys Porquinstichting Documentnummer: 2011.0287-R09

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid

RBG ADVIESBUREAU VOOR. Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapport 115225r01 Bouter Kaas, Ambachtsweg 2-4b, Groot Ammers Masterplan brandveiligheid Rapportnummer: 115225r01 Datum: 02-02-2016 Versie: 004 Opdrachtgever: Postadres: Postcode en plaats Van Es Architecten

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

Datacentrum Schiphol EdgeConnex 2, fase 2. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid

Datacentrum Schiphol EdgeConnex 2, fase 2. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, integrale beoordeling brandveiligheid Status definitief Versie 002 Rapport M.2016.0613.04.R001 Datum 14 september 2016 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon BCEI 10400

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

ARENA 2020 Brandveiligheidsconcept Uitbreiding 2020 21 APRIL 2016

ARENA 2020 Brandveiligheidsconcept Uitbreiding 2020 21 APRIL 2016 Brandveiligheidsconcept Uitbreiding 2020 21 APRIL 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Arcadis Nederland B.V. Postbus 1632 6201 BP Maastricht Nederland 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 1.1 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau D161020668 D161020668 Projectnummer 9871.001 Herbouw cafetaria De Notenhout O.C. Huismanstraat te Nijmegen Documentnummer 230-1-001 versie 2 Brandoverslag berekening

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B R A N D V E I L I G H E I D

R A P P O R T A G E B R A N D V E I L I G H E I D R A P P O R T A G E B R A N D V E I L I G H E I D 0 C E N T R U M G E B O U W S A F A R I R E S O R T T E H I L V A R E N B E E K --0 V E R S I E 0 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong BRAND www.brandpreventletwente.nl F~IMMEMEM Bestaande Woning-Café Dorpstraat 42 7251 BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes Opsteller: Frans de Jong Datum: 07-02-2017 Ot BRAND www.hrandpreveritkhvente.rtl

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Verbouwing WTC Toren I te Amsterdam

Verbouwing WTC Toren I te Amsterdam Verbouwing WTC Toren I te Beoordeling brandveiligheid verbouwing I-toren Opdrachtgever Contactpersoon de heer F. Folkers Kenmerk R044828ad.00001.jv Versie 02_001 Datum 25 februari 2016 Auteur ing. M.R.

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Opdrachtgever

Nadere informatie