Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid"

Transcriptie

1 Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties gebruik Verdiepingsmodule brandveiligheid 1

2 Herhaling van de belangrijkste wijzigingen EU-richtlijnen Woningwet Wabo Besluit wegtunnels (Barvw) Bouwbesluit 2003 Gebruiksbesluit Bouwverordening Bouwbesluit 2012 Bijlagen Regeling Bouwbesluit NEN Samenvoeging diverse besluiten 2

3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Veiligheid Hoofdstuk 3 Gezondheid Hoofdstuk 4 Bruikbaarheid Hoofdstuk 5 Energiezuinigheid en Milieu Hoofdstuk 6 Installaties Hoofdstuk 7 Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen Bijlage Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Hoofdstukindeling Bezettingsgraadklassen (te) ingewikkeld Methodiek Gebruiksbesluit Bouwbesluit Alle brandveiligheidsvoorschriften gebaseerd op aantal personen ,3 2, Bezettingsgraadklasse personen per 100 m 2 onderwijs Personenbenadering 3

4 Bouwbesluit 2003 versus Bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012: Basis nieuwbouw tenzij anders aangegeven (verbouwartikel) Bijna alle gevallen geldt verbouwniveau Verbouwniveau: Specifiek niveau (voorgeschreven) Rechtens verkregen niveau (nagenoeg overal van toepassing) Geen voorschrift (nieuwbouw) Rechtens verkregen niveau Feitelijk kwaliteitsniveau voor zover legaal verkregen Minimaal niveau bestaande bouw Maximaal niveau nieuwbouw Verbouw Wijzigingen brandveiligheid 4

5 Harmonisatie met Europese regelgeving Werken met eurocodes Werken met euroklassen Doelstelling: eenvoudiger, eenduidiger en begrijpelijker Herschikking van de voorschriften, overzichtelijker Integratie gebruiksvoorschriften Minder voorschriften Andere brandveiligheidsconcept m.b.t. het vluchten o Andere begrippen o Begrip rookcompartiment vervalt o Begrip subbrandcompartiment verandert o Een andere filosofie qua vluchten Wijzigingen brandveiligheid BB 2003 BB 2012 brandcompartiment rookcompartiment subbrandcompartiment brandcompartiment subbrandcompartiment beschermd subbrandcompartiment Begrippen brandveiligheid 5

6 Voorschriften ter beperking van de uitbreiding van brand Brandcompartimenten (afd. 2.13) Subbrandcompartimenten (afd. 2.14) SubBC alleen bij slaapfuncties Voorschriften ter beperking verspreiding van rook Rookcompartimenten (afd. 2.16) Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats Rookcompartimenten (afd. 2.16) Vluchten binnen RC/subBC (afd. 2.17) Vluchtroutes vanaf toegang RC/subBC (afd. 2.18) 2 rookvrije routes vanaf toegang RC/subBC, tenzij 1 route voldoet aan bepaalde voorwaarden Vluchten uit kantoorgebouw Vluchten uit woongebouw BC RC (woongebouw niet tevens subbc) uitgang subbc Loopafstand binnen RC/subBC Vluchtroute (vanaf uitgang subbc/rc) Bouwbesluit 2003 en brandveiligheid Voorschriften ter beperking van de uitbreiding van brand Brandcompartimenten (afd.2.10) Voorschriften ter beperking van de verdere uitbreiding van brand en verspreiding van rook Subbrandcompartimenten (afd.2.11) Voor alle functies (u-bouw) Beschermd subbc (afd. 2.11) Voor woon- en slaapfuncties Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats Vluchtroute (afd.2.12) Vanaf elk punt van een voor personen bestemde vloer. Bij een 2 e vluchtroute vervallen zwaardere eisen Vluchten uit kantoorgebouw Vluchten uit woongebouw BC SubBC (bij woongebouw tevens subbc en beschermd subbc) Vluchtroute Bouwbesluit en brandveiligheid

7 BB 2003 BB 2012 Basis: 2 vluchtroutes vanaf uitgang Onder voorwaarde is één (samenvallende) vluchtroute toegestaan Vluchtsystematiek Basis: één vluchtroute vanaf uitgang met hoger beschermingsniveau Vanaf het begin van 2 e vluchtroute is hogere beschermingsniveau niet nodig 31 maart 2012 Compartimenteren Beperking omvang brand en creëren extra tijd om te vluchten voor woon- en slaapfuncties (ongewijzigde doelstelling) Vluchten Vanaf willekeurig punt in gebruiksgebied veilige plaats Uitgangspunt blijft: 30 seconden door de rook vluchten / snelheid 1 meter per seconde 1 vluchtroute volstaat (ommekeer oude principe) Groter risico langere loopafstanden? Bescherming hoger Hoger beschermingsniveau niet nodig bij 2 e vluchtroute Filosofie achter brandveiligheidsconcept 7

8 subbc BC Vluchtroute Beschermde vluchtroute Extra beschermde vluchtroute of veiligheidsvluchtroute Eisen aan vluchtroute Loopafstand Aantal personen Aantal uitgangen Doorgang Draairichting Capaciteit route Niet langs andere woningen WBDBO en WRD Toepassing materialen vanaf beschermde vluchtroute (euroklassen) Uitwerking filosofie: 1 vluchtroute subbc BC BC Vluchtroute Beschermde vluchtroute Eisen aan vluchtroute Loopafstand Aantal personen Aantal uitgangen Doorgang Draairichting Capaciteit route Niet langs andere woningen WBDBO en WRD Toepassing materialen in beschermde vluchtroute (euroklassen) Uitwerking filosofie: 2 vluchtroutes 8

9 BC Vluchtroute subbc/bc BC Eisen aan vluchtroute Loopafstand Aantal personen Aantal uitgangen Doorgang Draairichting Capaciteit route Niet langs andere woningen WBDBO en WRD Toepassing materialen (euroklassen) Uitwerking filosofie: 2 vluchtroutes vanuit BC Brandveiligheid Compartimenteren 9

10 Doel brandcompartimentering Voorkomen dat brand zich snel uitbreidt om een eventuele brand beheersbaar te houden met behulp van de brandweer. Wijzigingen brandcompartimentering inhoudelijk neutraal. Belangrijke wijzigingen BC industriefunctie naar 2500 m² (inclusief nevenfunctie) Elke woning is nu een BC Elk gem. verblijfsgebied in woongebouw is eveneens BC In een woonfuncties mogen ook nevenfuncties liggen Extra beschermde vluchtroute niet in BC Beperking uitbreiding brand OR VR TH VKR VR VR VR VR TR TR VKR TR TR VR VR VR VR TH VKR VR OR Begane grond 23 OR VR TH VKR VR VR VR VR TR TR VKR TR TR TH VKR VR OR VIDE VR VR VR VR VIDE Verdieping ,2 4,2 Doorsnede Opdracht: deel het gebouw in BC s 10

11 hoogste vloer gebruiksgebied in gebouw t.o.v. meetniveau ander brandcompartiment: extra permanente vuurbelasting op beschermde liftschacht van een in hetzelfde op ander vlucht rout veiligheids- brandweer- brandcompartiment voor: MJ/m² perceel perceel e vluchtroute lift woonfunctie 7 m (m.u.v. woonwagen) > 7 m m > > 7 m > woonwagen (maximaal 4) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 60 ** n.v.t. n.v.t. n.v.t. celfunctie + gezondheidszorgfunctie met n.v.t. n.v.t bedgebied Industriefunctie met GO > m² (en < 2500 n.v.t. n.v.t m2) andere gebruiksfunctie (m.u.v. 5 m n.v.t bouwwerk geen gebouw zijnde) > 5 m n.v.t tunnel, tunnellengte > 250 m n.v.t. n.v.t ander bouwwerk geen gebouw zijnde zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand beperkt is WBDBO-eisen Doel subbrandcompartimentering Veilig kunnen vluchten naar een veilige plek. Beperking van de verspreiding van rook en (verdere) beperking van het uitbreidingsgebied van brand. Aanwezigheid Elk brandcompartiment ingedeeld in: subbrandcompartimenten en/of beschermde vluchtroutes Een subbrandcompartiment wordt bij woonen slaapfuncties ingedeeld in: beschermde subbrandcompartimenten en evt. overige ruimten Verdere beperking uitbreiding brand 11

12 Subbrandcompartiment Alle gebruiksfuncties i.p.v. rookcompartimenten in BB2003 Maximale uitbreidingsgebied brand én rook WBDBO 20 minuten op E + rookdichtheid (MR) Beschermd subbrandcompartiment Woonfuncties en slaapfuncties i.p.v. subbrandcompartimenten in BB2003 Verdere bescherming slapende personen + personen die niet zelfstandig kunnen vluchten WBDBO 30 minuten Wijzigingen subbrandcompartiment Omvang beschermd subbrandcompartiment Woonfunctie met zorg met GO > 500 m²: Beschermd subbc 100 m² Gezamenlijke verblijfsruimte = apart beschermd subbc 500 m² Kinderopvang met bedgebied 200 m² Cel 500 m² Logiesverblijf 500 m² Gezondheidszorg met bedgebied permanente bewaking: 500 m² geen permanente bewaking: 50 m² (tussenvarianten mogelijk) Van: Naar: Andere ruimte in BC Naar: Besloten ruimte Opmerking: subbc WBDBO 20 min - Alleen gelet op criterium vlamdichtheid op afdichting subbc - Wrd (MR) Eis in MR nog niet ingevuld Beschermd subbc WBDBO 30 min - - Omvang beschermd subbc 12

13 Compartimentering en WBDBO, kantoorgebouw Compartimentering en WBDBO, gezondheidszorggebouw 13

14 Opdracht: deel het gebouw in subbc s en beschermde subbc s Compartimentering en WBDBO, woongebouw 14

15 Brandveiligheid Vluchten Doelstelling Bereiken van een veilige plaats (aansluitend terrein en vandaar naar openbare weg) Specifiek Celfunctie+nevenfunctie: naar ander BC Gezondheidszorgfunctie met bedgebied: naar ander BC op dezelfde bouwlaag of naar de openbare weg Wijzigingen Ander begrippenkader Vluchtroute begint op elke punt van een voor personen bestemde vloer (ook functiegebied) Principe van 2 onafhankelijke vluchtroutes omgedraaid: 1 vluchtroute tenzij er 2 nodig zijn Personenbenadering Vluchten 15

16 Begint op elk punt van een voor personen bestemde vloer Maximale loopafstand binnen sub BC: Celfunctie: 22,5 m Overige functies: 30 m (ook woonfunctie) Lage personenbezetting, langere loopafstand: 12m² per persoon: 45 m (oude B4) 30m² per persoon: 60 m (oude B5) Loopafstand in een nog nader in te delen gebruiksgebied wordt gecorrigeerd (sporthallen, etc.): factor 1,5 Hoogteverschil binnen sub BC naar uitgang sub BC 4m Sub BC of (verblijfs)ruimte voor > 150 personen heeft 2 uitgangen met een onderlinge afstand > 5m Vluchtroute (binnen subbc) Vluchtroute (binnen subbc) 16

17 De gehele industriehal (werkplaats) wordt aangemerkt als verblijfsgebied tevens verblijfsruimte. Hoe groot mag de loopafstand van een punt in dit ver blijfsgebied tot een uitgang maximaal zijn en voldoet het bouwplan hieraan? industriehal Aanvullende informatie De werkplaats heeft een vloeroppervlak van m 2 en is bestemd voor maximaal 67 personen. De werkplaats is een afzonderlijk brandcompartiment en subbrandcompartiment. De werkplaats wordt niet nader ingedeeld (stramien maat 5 m). Opdracht: vluchten industriehal Info: Ruimte 2.1 is verblijfsruimte Opdracht: vluchten 2/1 kap woning 17

18 Vluchtroute: route die begint in een bij personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van een lift. Beschermde vluchtroute: beschermde route waarvoor aanvullende eisen gelden (alleen bij nieuwbouw, uitsluitend door verkeersruimten) Extra beschermde vluchtroute: beschermde vluchtroute waarvoor aanvullende eisen gelden (niet in een brandcompartiment) Veiligheidsvluchtroute: extra beschermde vluchtroute alleen bereikbaar via een niet besloten ruimte Vluchtroutes (nieuwbouw) Beschermde vluchtroute (BV): Begint bij de uitgang van een subbc en geldt voor: Andere U-bouw functie met bezetting 37 personen Niet voor slaapfuncties Maximale (horizontale) loopafstand BV: 22,5 m 30 m Extra beschermde vluchtroute (EBV): Slaapfuncties EBV begint bij uitgang subbc (BC) Niet-slaapfuncties EBV vanaf uitgang subbc (BC) bij 38 t/m 150 personen Trappenhuis met een hoogteverschil > 8 m of van logiesfunctie is EBV SBC BC Maximale loopafstand EBV tot 2 e vluchtroute, veiligheidsvluchtroute of aansluitend terrein: 5 m 30 m Uitgangspunt: 1 vluchtroute vanuit subbc Beschermde en extra beschermde vluchtroute 18

19 Veiligheidsvluchtroute (VV): VV begint bij uitgang subbc (BC) U-bouw (slaapfuncties en niet-slaapfuncties) bij > 150 personen Trappenhuis logiesfunctie met hoogteverschil > 12,5 m is veiligheidsvluchtroute SBC BC Woonfuncties: EBV voert niet langs beweegbaar constructie-onderdeel van een andere woonfunctie tenzij toegangen van de woonfuncties tegenover elkaar liggen EBV voert niet over een trap, tenzij portiekflat (onder voorwaarden) Uitgangspunt: 1 vluchtroute vanuit subbc Veiligheidsvluchtroute en specifiek woonfunctie BC Kantoorgebouw: 1 vluchtroute 19

20 BC subbc Beschermde vluchtroute Kantoorgebouw: 1 vluchtroute Opdracht: 1 vluchtroute 20

21 Vanaf het punt dat sprake is van 2 vluchtroutes en deze door verschillende ruimten voeren, zijn: Art beschermde vluchtroute subbc Art lid 1 t/m 7 - extra beschermde BC1 vluchtroute Art Veiligheidsvluchtroute niet meer van toepassing! BC3 BC2 Buiten het BC waarin de 2e vluchtroute start, voeren de 2 vluchtroutes niet door hetzelfde BC. BC2 BC1 BC1 BC3 BC2 BC3 Tweede vluchtroute BC4 Niet toegestaan Vanaf uitgang subbc 2 vluchtroutes door dezelfde ruimte, indien: ruimte grenst aan uitgang subbc de vluchtroutes BV beschermde vluchtroutes (vanuit subbc) of BC2 BC1 extra beschermde vluchtroutes (vanuit BC) zijn de loopafstand in die besloten ruimte 30 m is, gemeten over beide vluchtroutes de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren subbc 30 m BC3 Twee vluchtroutes kunnen door dezelfde ruimte voeren indien de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is. Bij woonfuncties voert deze veiligheidsvluchtroute uitsluitend via trappenhuis. veiligheidsvluchtroute L EBV Tweede vluchtroute BC1 BC2 BC3 21

22 <30m <30m <30m Voorbeeld: 2 vluchtroutes zelfde ruimte Tussen BV of EBV en besloten ruimte in de vluchtrichting: WBDBO 20 min (alleen E); WRD (MR) Tussen 2 onafhankelijke vluchtroutes: WBDBO 30 min; WRD (MR) Vuurlast trappenhuis met BV of EBV incl. aangrenzende ruimten 3500 MJ (woonfunctie) Vuurlast veiligheidsvluchtroute incl. aangrenzende ruimten 3500 MJ (alle functies) Bij een besloten trappenhuis > 20 m sluis voorzien, uitvoeren als beschermde vluchtroute Vrije doorgang vluchtroute: 0,85m breed en 2.1m 2.3 m hoog; bij gezondheidszorgfunctie rekening houden met beddentransport Inrichting vluchtroute 22

23 Eis aan doorstroomcapaciteit in BB2012 opgenomen (niet voor woonfunctie en bestaande bouw) Doorstroomcapaciteit is tenminste gelijk aan het aantal personen dat op dit deel van vluchtroute is aangewezen Aanwezige doorstroomcapaciteit per type vluchtroute vastgelegd in BB2012 MR geeft voor vluchtroute buiten subbc Afwijkende bepalingsmethode voor doorstroomcapaciteit Bepalingsmethode voor opvangcapaciteit Incl. eisen aan ontruimingstijd (van gebouw, van subbc). Ook eisen voor bestaande bouw Nog niet ingevuld Met in acht neming van overgangsbepaling (hfd. 9) Opvang- en doorstroomcapaciteit Brandveiligheid Overig 23

24 Hoofddraagconstructie wordt Bouwconstructie (Eurocodes) Bouwconstructie in naastgelegen compartiment mag niet bezwijken Brandwerendheid m.b.t. bezwijken van: Vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert buiten het subbc met brand Alle functies: grenswaarde 30 minuten (nieuwbouw) Bouwconstructie van een aangrenzend BC Grenswaarde afhankelijk van gebruiksfunctie Utiliteitsbouw geen slaapfunctie Utiliteitsbouw slaapfunctie Woonfunctie Sterkte bij brand, eurocodes Utiliteitsbouw (aangrenzend BC) Brandwerendheid bouwconstructie m.b.t. bezwijken, utiliteitsbouw - geen slaapfunctie - geen vloer van gebruiksgebied > 5 m boven meetniveau en - geen vloer van gebruiksgebied < 5 m onder meetniveau - met vloer van gebruiksgebied > 5 m boven meetniveau of - met vloer van gebruiksgebied < 5 m onder meetniveau Woningbouw (buurman van aangrenzend BC) In minuten Brandwerendheid bouwconstructie m.b.t. bezwijken, In utiliteitsbouw - slaapfunctie minuten - geen vloer van verblijfsgebied > 5 m boven meetniveau 60 * - met vloer van verblijfsgebied tussen 5 en 13 m boven meetniveau 90 * - met vloer van verblijfsgebied > 13 m boven meetniveau 120 * Brandwerendheid constructie m.b.t bezwijken, in minuten woonfuncties Vloer van VG 7 m boven het meetniveau 60* Vloer VG tussen 7 en 13 m boven meetniveau 90 Vloer van VG 13 m boven meetniveau 120 * Reductie met 30 minuten toegestaan, indien de perm. vuurbelasting BC 500 MJ/m 2 Sterkte bij brand - utiliteitsbouw 0 90 * 24

25 Brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid op basis van NEN 6065/6066/1775 vervallen Euroklassen, alleen bij nieuwbouw Brandklasse Bijdrage aan brand Brandbaarheid A1 A1 fl geen enkele bijdrage niet-brandbaar A2 A2 fl nauwelijks bijdrage vrijwel niet-brandbaar B B fl zeer beperkte bijdrage heel moeilijk brandbaar C C fl beperkte bijdrage brandbaar D D fl hoge bijdrage goed brandbaar E E fl zeer hoge bijdrage zeer brandbaar F F fl buitengewoon hoge bijdrage buitengewoon brandbaar Rookklasse S1 S2 S3 Rookontwikkeling geen enkele bijdrage nauwelijks bijdrage zeer beperkte bijdrage Euroklassen, alleen bij nieuwbouw 25

26 Brandweerlift alle functies vloer VG > 20 m Tegen brand beschermde hal: Tussen 2 lifttoegangen EBV (van de ene naar de bovenliggende etage) Niet op begane grond Bij woonfunctie geen woningtoegangen op beschermde hal Loopafstand tot trappenhuis en brandweerlift Nu vanuit willekeurig punt in gebruiksgebied (was vanaf toegang sub BC of RC) Nu 75 m naar trappenhuis (was 45 m) Nu 120 m naar brandweerlift (was 90 m) Hulpverlening bij brand Afd. 6.1 Verlichting (voorheen hfdst. 2 en Gebruiksbesluit) Afd. 6.2 Voorziening voor afnemen en gebruiken van energie (voorheen hfdst. 2) Afd. 6.3 Watervoorziening (voorheen hfdst. 3) Afd. 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwaterafvoer (voorheen hfdst. 3) Afd. 6.5 Tijdig vaststellen van brand (voorheen hfdst. 2 en Gebruiksbesluit) Afd. 6.6 Vluchten bij brand (voorheen hfdst. 2 en Gebruiksbesluit) Afd. 6.7 Bestrijden van brand (voorheen hfdst. 2) Afd. 6.8 Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten (voorheen Gebruiksbesluit) Afd. 6.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid Afd Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten Afd Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit Afd Veilig onderhoud gebouwen Geen paragraafverdeling nieuwbouw bestaande bouw! Hoofdstuk 6 Installaties 26

27 Verlichting: Verlichtingssterkte min. 1 lux Noodverlichting Brandmeldinstallatie (niet voor gewone woonfunctie): Bewakingsvorm: Criterium aantal bouwlagen vervallen Bewakingsvorm: Meerdere functies hele BC dezelfde bmi (zwaarste eis) Minder doormeldingen vereist (alleen nog voor situaties waar brandweer ondersteunt bij evacuatie) Rookmelders (NEN 2555) In woningen, tenzij woonfunctie voor zorg (bmi, ongewijzigd) In woningen voor kamergewijze verhuur Ontruimingsalarminstallatie inhoudelijk ongewijzigd Vluchtroute-aanduiding inhoudelijk ongewijzigd Deuren in vluchtroutes (samenvoeging verschillende eisen) o.a zelfsluitendheid, draairichting, ontsluitingsmechanisme etc. Brandslanghaspels (ook voor woonfunctie voor zorg > 500 m 2 ) Droge blusleiding VG > 20 m Overige (bluswatervoorzieningen, blustoestellen, automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssystemen, brandweeringang, bereikbaarheid en opstelplaats, etc.) Hoofdstuk 6 Installaties Criterium aantal bouwlagen vervallen Minder doormeldingen vereist Tijdig vaststellen van brand 27

28 Rookmelders (NEN 2555) In woningen, tenzij woonfunctie voor zorg (ongewijzigd) In woningen voor kamergewijze verhuur In nieuwe logiesfuncties, behalve wanneer er al een bmi vereist is volgens bijlage I In nieuwe en bestaande bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, behalve wanneer er al een bmi vereist is volgens bijlage I Tijdig vaststellen van brand Woonfunctie: in besloten vluchtroute vanaf uitgang VR Woonfunctie voor kamergewijze verhuur: in besloten vluchtroute vanaf uitgang VR in VR zelf, behalve in VR in wooneenheid die als apart beschermd subbc is uitgevoerd Logiesfunctie en kinderopvang: in besloten vluchtroute vanaf uitgang VR in VR zelf Plaatsing rookmelders (NEN 2555) 28

29 Gewijzigd: BSH vereist in woonfunctie voor zorg > 500 m² Gecorrigeerde loopafstand tussen BSH en punt in gebruiksfunctie < slanglengte + 5 m BSH ligt niet in ruimte met trap waarover beschermde vluchtroute voert Brandslanghaspels (BSH) Loopafstand willekeurig punt in gebruiksgebied naar aansluiting max. 60 meter (110 meter bestaande bouw) DBL vereist indien hoogste vloer VG > 20 m MR dit aangeeft (gebouwen met grote inzetdiepte) Droge blusleiding 29

30 Bluswatervoorziening Aanwezigheidseis alle functies (nieuwbouw) Betrouwbare werking, onbeperkt toegankelijk Afstand bluswatervoorziening brandweeringang max 40 m (rekening houdend met fysieke scheiding) Blustoestellen In woonfuncties voor kamergewijze verhuur (keuken en vluchtroute) Indien onvoldoende dekking brandslanghaspels Locaties waar blussen met water niet verstandig is Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem Bestrijden van brand Brandweeringang Bij elk gebouw voor verblijven personen (tenzij bevoegd gezag vindt van niet) Indien BMI met doormelding aanwezig, ingang automatisch ontsloten of met bijv. brandweersleutel Eisen brandweeringang niet meer gekoppeld aan doormelding of BMI Opstelplaats brandweervoertuig Verbindingsweg (4,5 m breed, 4,2 m vrije hoogte) vereist indien toegang > 10 m vanaf openbare weg Opstelplaats voor verblijven van personen Afstand opstelplaats brandweeringang max 40 m Verbindingsweg en opstelplaats onder voorwaarden niet nodig Hekwerken snel en gemakkelijk te openen of met bijv. brandweersleutel Bereikbaarheid voor hulpdiensten 30

31 Afd. 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, bijvoorbeeld: Verbod roken of open vuur bij Verbod op opslaan/opstellen brandgevaarlijke goederen in stookruimte Aankleding mag geen brandgevaar opleveren Afd. 7.2 Veilig vluchten bij brand, bijvoorbeeld: Openen deuren in vluchtroute zonder sleutels Opstelling zitplaatsen Afd. 7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik Overbewoning Restrisico Geen paragraafverdeling nieuwbouw bestaande bouw! Logisch! Het gaat immers om gebruik Hoofdstuk 7: Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen Dank voor uw aandacht! Meer informatie Informatiebrochures overheid ( Congres Bouwbesluit 2012 ( Helpdesk bouwregelgeving Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Vragen? Meer informatie 31

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 6/15/2012 Emiel van Wassenaar BOUW RUIMTE MILIEU Inhoud deel 1 1. Het menselijk gedrag zelfredzaamheid

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

9-4-2012. Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met +++++ en ------ Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012

9-4-2012. Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met +++++ en ------ Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012 Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Bouwbesluit naar BBL. Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties

Bouwbesluit naar BBL. Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties Bouwbesluit naar BBL BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties 1 Overheid Burgers en bedrijven Algemene procedure regels

Nadere informatie

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk Gebouwinspectie in de praktijk Dagdeel 1: algemeen Even voorstellen Uitgangspunten van de brandveiligheid Wanneer is wat van toepassing? Hoe zit dat met die vergunning? Programma deel I: de theorie Stappenplan

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Het nieuwe bouwbesluit Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Bouwbesluit 2012 Wat weten wij van de wijzigingen? Verschillen tussen bouwbesluit 2003 en 2012 Historie: Oudste tot dusver gevonden

Nadere informatie

Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met en Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding

Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met en Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding

Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012

Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012 Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam 20 februari 2017 Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam Brandveiligheidsrapport Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1)" dr. ir. Ralph Hamerlinck"

Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1) dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1)" dr. ir. Ralph Hamerlinck" Onderwerpen" Bouwbesluit" Ontwerpen van constructies" Bouwbesluit" Constructies" Brandveiligheid

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3 Voorschrift Gebruiksfunctie LTB 01 Hoofdstuk Veiligheid Woonfunctie (woongebouw),.4: Overbrugging van Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en hoogteverschillen Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) Industriefunctie

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid dr. ir. Ralph Hamerlinck Onderwerpen Bouwbesluit Gelijkwaardigheid Ontwerpen van constructies Conclusies Bouwbesluit 2003 Veestal = lichte industriefunctie: verblijven

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 + Ministeriële regeling. Brandveiligheid

Bouwbesluit 2012 + Ministeriële regeling. Brandveiligheid Bouwbesluit 2012 + Ministeriële regeling Brandveiligheid Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema s... 13 1.3 CE-markeringen

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager.

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager. Adviseurs & Ingenieurs 81431_1351059505465_20121023_20110287 R09_versie_A_S_BEM1205146_1.pdf *BEM1205146* BEM1205146 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Lowys Porquinstichting Documentnummer: 2011.0287-R09

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 > www.vrom.nl Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Inhoud 1. Inleiding 03 2. Brandveiligheid is noodzaak 04 3. Brandveiligheidstermen 05 4. Inperken

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Afdeling 1.1 Algemeen...

Nadere informatie