E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt"

Transcriptie

1

2 E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt Onderzoek naar Nederlandse leveranciers van Vendor Management Systemen en Marktplaats-oplossingen Het gras bij de Buren coöperatie U.A. Robert Mares en Mark Bassie oktober

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Beschrijving van de markt... 4 Hoofdstuk 2 Beschrijving van functionaliteiten Marktplaatsen in de vorm van mini-aanbestedingen Marktplaatsen in de vorm van Marktplaats-platforms VMS en...33 Hoofdstuk 3 Bedrijfsinformatie CTM Solution Flexbee Gemeente Marktplaats Hays Interimpuls Diensten Sdu/Jobsrepublic Negometrix Planet Interim TheNextFlex/Nétive (+Connexys)...52 Hoofdstuk 4 Conclusies...55 Hoofdstuk 5 Kieswijzer...59 Hoofdstuk Onderzoeksscope...1 Hoofdstuk 7 Onderzoeksaanpak...4 Hoofdstuk 8 Afkortingen en begrippenlijst... Hoofdstuk 9 Vragenlijst...8 2

4 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het eerste onderzoek naar software-leveranciers van Vendor Management Systemen (VMS'en) en Marktplaats-tools voor externe inhuur voor de Nederlandse markt. Wij hebben een tiental Nederlandse bedrijven bereid gevonden om onze online-vragenlijst in te vullen waarin zij aangeven welke functionaliteit hun tool(s) hebben en hoe deze in de praktijk worden gebruikt. Ook hebben zij informatie versterkt over hun eigen bedrijf. Wij hebben al deze informatie bekeken, gecontroleerd, vergeleken en in het rapport inzichtelijk gemaakt. De opzet van het onderzoek is niet om winnaars en verliezers aan te wijzen, maar om de verschillen (en overeenkomsten) scherp te krijgen. Maar bovenal om deze in Nederland nog jonge en onbekende markt transparanter te maken. Wie levert er wat in Nederland op het gebied van VMS'en en Marktplaatsen? Wat u in dit rapport dus niet zult vinden is een beschrijving van de wereldwijde (veelal Amerikaanse) leveranciers van VMS'en. Ook hebben we geen gebruikers benaderd om bijvoorbeeld klanttevredenheid te onderzoeken en te vergelijken. Dit behoorde niet tot de onderzoeksscope. We denken dat we met de leveranciers die de hele enquête volledig en juist hebben ingevuld een goed beeld kunnen geven van de functionaliteiten van de beschikbare tools. Voor de Marktplaatsen geldt dat ook bijna alle leveranciers hebben meegedaan. Wij hopen dat veel organisaties (en hun adviseurs) die op zoek zijn naar voor hen geschikte oplossingen, baat zullen hebben bij dit rapport. Het rapport is voor iedereen gratis beschikbaar. Dat was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, die ervoor hebben gezorgd dat de kosten van het onderzoek werden gedekt. Onze grote dank gaat uit naar hen. Onze sponsoren zijn: TheNextFlex samen met Nétive (hoofdsponsor), Planet Interim, Driessen HRM_Payroll, Ziezzo, Staffing Management Services, Hays, Sdu/Jobsrepublic, FNV Zelfstandigen, Compagnon en Zipconomy. Ook een woord van dank is op zijn plaats voor onze Raad van Toezicht, die ons kritisch volgde en meedacht waar nodig: Linde Gonggrijp (Directeur FNV Zelfstandigen), Michel Badeaux (Manager Global Technology Solutions bij Randstad Holding) en Arn van den Born (Wetenschappelijk medewerker, onderzoeker, publicist en Voorzitter). Tot slot een speciaal woord van dank aan Errit Gravenberch. Errit is specialist in advisering over en implementatie van software oplossingen in het inkoopdomein. Als bedenker en initiator heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het onderzoek. Robert Mares & Mark Bassie Het Gras bij de Buren Het Gras bij de Buren helpt bedrijven bij het slimmer organiseren van hun bedrijf zodat ze kosten besparen en koploper worden in hun branche. 3

5 Hoofdstuk 1 Beschrijving van de markt Een Vendor Management Systeem (VMS) is een software tool, een stuk gereedschap dat organisaties gebruiken om hun externe inhuur te beheren en te beheersen. Als een organisatie per ar een paar keer een ZP'er inhuurt en een paar uitzendkrachten, dan is het niet zo ingewikkeld om het overzicht over de externe inhuur te houden. Wie heb je eerder ingehuurd, wat kostte dat en hoe lang werkte die persoon voor je en op basis van welk contract? Met een overzichtje in Excel is het dan prima werken. Maar huur je arlijks tientallen externen in, dan is een stuk gereedschap wel erg makkelijk, zo niet nodig. Nodig om de kosten van externe inhuur te kunnen bewaken, maar ook om te zorgen dat je inhuuradministratie aan de eisen van de fiscus voldoet. Maar als inlener wil je ook de kwaliteit van de externen volgen om te kijken wie wel een vervolgopdracht krijgt en wie niet. Een VMS is dus een nuttig hulpmiddel voor het bewaken van kwaliteit, kosten, compliancy en efficiënte inhuurprocessen. Een soort personeelsinformatiesysteem, maar dan voor je externe inhuur. In dit onderzoek zijn de volgende VMS-leveranciers opgenomen: Hays en TNF/Nétive. Een Marktplaats voor externe inhuur zien we in Nederland in 2 vormen: 1. Één of enkele opdrachtgevers plaatsen hun inhuuropdrachten voor meestal duizenden leveranciers van externen (bemiddelingsorganisaties en ZP'ers); 2. Honderden opdrachtgevers plaatsen hun opdrachten voor vele duizenden ZP'ers. Ad 1 Dit soort Marktplaatsen zien we in Nederland vooral in gebruik bij overheidsorganisaties, die verplicht zijn om hun opdrachten aan te besteden. Sinds een ar of 5 zien we een stijgende lijn in dit soort Marktplaatsen, die werken met zogenaamde 'mini-aanbestedingen' waarbij de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht bij elke inhuuropdracht worden nageleefd. In de praktijk werken deze Marktplaatsen vooral in het voordeel van de opdrachtgevers, die beslissen over het gebruik van alle functionaliteiten en over de geldende spelregels. De leveranciers van externen kunnen weinig anders dan te voldoen aan deze spelregels op straffe van uitsluiting. Deze leveranciers bestaan uit zowel bemiddelingsorganisaties als ZP'ers. Bij een (openbare) aanbesteding mogen geen partijen worden uitgesloten. Er zijn nu 53 Marktplaatsen[ 1 ] operationeel en dit aantal stijgt arlijks. Ook de eerste Marktplaatsen in de zorg zijn aanwezig. Toch is het aantal Marktplaatsen ten opzichte van het totale aantal overheidsorganisaties nog zeer beperkt. Sommige van dit soort Marktplaatsen zijn een verbijzondering van een bestaand inkoopplatform, waar overheidsorganisaties hun reguliere aanbestedingen publiceren en leveranciers digitaal hun aanbieding kunnen doen. Deze platforms zijn dan zo ingericht dat zij ook kunnen worden gebruikt voor externe inhuur. Dit is het geval bij CTM Solution en Negometrix. Een recente ontwikkeling bij Marktplaatsen is de koppeling van een Marktplaats aan een VMS. Je kunt naar een Marktplaats kijken als een onderdeel van het totale inhuurproces (m.n. het registreren tot aan gunnen) waarbij een VMS ook meestal het contracteren, de urenregistratie, de facturatie en rapportages levert. Zo gezien is het dus logisch dat er een ontwikkeling gaande is waarbij de Marktplaats wordt gekoppeld aan (of geïntegreerd met) een VMS. 1 [1] Zie voor een overzicht: 4

6 Nétive levert een geïntegreerde Marktplaats/VMS-oplossing die in dit onderzoek is opgenomen. Sdu/Jobsrepublic werkt ook aan een dergelijke oplossing met een externe partner die niet in dit onderzoek is opgenomen. Een andere recente ontwikkeling is het ondersteunen van het schillenmodel. Hierbij wordt eerst gekeken naar geschikte kandidaten in een voorliggende schil (bijvoorbeeld eigen medewerkers of medewerkers van andere overheidsorganisaties uit de regio of eerst de aanvraag uitzetten naar de preferred suppliers). De meerderheid van de onderzochte leveranciers ondersteunt dit soort schillen. In dit onderzoek zijn de volgende leveranciers van dit soort Marktplaatsen opgenomen: Sdu/Jobsrepublic, TheNextFlex/Nétive, CTM Solution, Negometrix, Gemeente Marktplaats en Flexbee. Ad 2 Dit soort Marktplaatsen (ook wel job-boards genoemd) zijn één groot platform waar vraag en aanbod naar externe inhuur elkaar kunnen vinden. Dit soort Marktplaatsen zijn vaak bedoeld om de tussenhandel uit te schakelen en om ZP'ers hun eigen uitgebreide profiel te kunnen laten plaatsen en bijhouden. Op dit soort Marktplaatsen is er meer gelijkwaardigheid tussen vragers en aanbieders dan bij de Marktplaatsen uit de 1e categorie. ZP'ers bepalen op welke opdrachten zij reageren en opdrachtgevers kunnen ook zelf in de database zoeken naar interessante profielen. Op dit soort Marktplaatsen is er meer oog voor de belangen van leveranciers (maar dus niet voor die van bemiddelingsbureaus). Dit soort Marktplaatsen zijn geheel of nagenoeg gratis te gebruiken voor zowel de inleners als de ZP'ers. Een recente ontwikkeling is dat dit soort platforms in de vorm van een white labelversie te gebruiken zijn voor opdrachtgevers. Hierdoor komt de functionaliteit van het platform in de look en feel van de opdrachtgever ter beschikking. In dit onderzoek zijn 2 leveranciers van dit soort Marktplaats-platforms opgenomen: Interimpuls Diensten en Planet Interim. Als we alle deelnemende bedrijven bekijken die aan het onderzoek hebben meegedaan, dan zijn het allemaal of puur Nederlandse bedrijven of ze hebben in elk geval vestigingen en kantoren in Nederland. Er zijn ons slechts enkele Nederlandse bedrijven bekend, die niet hebben meegedaan aan dit onderzoek. De overige leveranciers op de Nederlandse markt zijn buitenlandse bedrijven (veelal Amerikaanse) die een VMS-oplossing wereldwijd aanbieden. Hier moeten dan voor de specifieke Nederlandse markt en regelgeving aanpassingen op worden gemaakt. Marktplaatsen -met name uit de 1e categorie- die niet van Nederlandse leveranciers afkomstig zijn, kennen we niet. Daarvoor hebben ze een te specifiek Nederlands karakter, vermoeden we. 5

7 DÉ OPLOSSING VOOR INHUUR, RECRUITMENT EN MOBILITEIT VAN VAST EN TIJDELIJK PERSONEEL HET BESTE VAN DRIE WERELDEN Eén complete oplossing voor al uw vraag- Voor meer informatie over de mogelijkheden stukken op het gebied van inhuur, recruitment van de Total Resource Solution en ervaringen en mobiliteit; van aanvraag tot en met en resultaten bij onze tevreden klanten kijkt u facturatie. Als eerste en enige partij bieden wij op onze site. gebouwd op het SalesForce.com platform.

8 Hoofdstuk 2 Beschrijving van functionaliteiten In dit hoofdstuk geven we een overzicht per leverancier van de beschikbare functionaliteiten. We behandelen steeds in dezelfde procesvolgorde de door de leverancier gegeven antwoorden. Vanwege de leesbaarheid hebben we soms ervoor gekozen om de gegeven antwoorden samen te vatten. In hoofdstuk 9 vindt u alle vragen met alle keuzes terug. Ook vindt u in dit hoofdstuk een aantal matrices, waarmee de onderlinge verschillen op bepaalde aspecten zichtbaar worden. Marktplaatsen in de vorm van mini-aanbestedingen: 1. CTM Solution 2. Flexbee 3. Gemeente Marktplaats 4. Negometrix 5. TheNextFlex/Nétive (+Connexys). Sdu Information Solutions/Jobsrepublic Marktplaatsen in de vorm van Marktplaats-platforms: 1. Interimpuls Diensten 2. Planet Interim VMS'en: 1. Hays 2. TheNextFlex/Nétive Het inhuurproces dat we volgen bij het beschrijven van de functionaliteiten is dit: Registreren Flexpool Opdrachten Matchen Controleren Gunnen Contracteren Roosteren Factureren Rapporteren van Community uitzetten Screenen Onboarden Uren registreren Evalueren leveranciers Dbase Kandidaten Declareren Offboarden opzetten zoeken 7

9 2.1 Marktplaatsen in de vorm van mini-aanbestedingen CTM Solution Leverancier van een Marktplaats-tool Functionaliteit op het gebied van registratie CTM biedt van de 8 genoemde functionaliteiten er wel en deze 2 niet: Registreren kan ook door een koppeling met het Linkedin-profiel te maken Leveranciers kunnen profielen van hun kandidaten bijhouden De aanwezige functionaliteiten worden gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase 3 van de 4 genoemde functionaliteiten zijn beschikbaar en worden gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Deze functionaliteit is niet beschikbaar: Uw software biedt de mogelijkheid voor leveranciers of kandidaten om onderling interactief met elkaar te zijn Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken van de 32 genoemde functionaliteiten worden niet geleverd door CTM. De 2 wel geleverde aspecten worden allemaal gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen De Marktplaats van CTM kan wel kandidaten in volgorde zetten, maar levert niet deze 2 8

10 aspecten: Uw software biedt de mogelijkheid om zelf naar geschikte kandidaten te zoeken en de gegevens hiervan in te zien Uw software herkent kandidaten die door meerdere leveranciers worden aangeboden. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen CTM levert 2 van de genoemde aspecten wel en deze niet: Uw software genereert notificaties bij dreigende overschrijding van geldigheidsdata Functionaliteit op het gebied van gunnen CTM levert van de 8 genoemde aspecten er 7 en deze worden ook allemaal gebruikt door > 3 opdrachtgevers. CTM levert niet deze functionaliteit: Uw software beschikt hiervoor over > 5 standaard afwijzingsgronden. Functionaliteit of het gebied van contracteren 5 van de 8 genoemde functionaliteiten worden niet door CTM ondersteund. Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Functionaliteit op het gebied van factureren CTM levert geen functionaliteit op deze 3 proces-onderdelen. Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren CTM biedt alle 12 van de genoemde aspecten en deze worden ook allemaal door > 3 opdrachtgevers gebruikt. Markt- en productontwikkelingen CTM verwacht meer opdrachtgevers uit de private sector te verwerven en voorziet een groei bij de inhuur van diensten en leveringen conform de Marktplaats-systematiek (ook voor zgn. 2Adiensten). Thema's voor productontwikkeling door CTM zijn: Procurement planning Dynamische rapportages voor volledige flexibiliteit Organisatie-eigen rapportages Integreren van social media Werving- en selectiefunctionaliteiten. Marktsegmenten en -situatie CTM is geïmplementeerd in 5 branches in de Benelux en West-Europa. In de Benelux zijn er dagelijks tussen de gebruikers, wereldwijd zijn dit er > De tool is ruim 9 ar op de Nederlandse markt. 9

11 Security en gebruik CTM werkt op SAAS-basis en werkt met modulaire licenties gebaseerd op basis van aantallen offertetrajecten in diverse bundels t/m losse afname. CTM werkt met een passieve escrow voor de broncode. CTM biedt alle 12 genoemde veiligheidsaspecten, voldoet aan de VIR en ondersteunt single sign on. De gebruikte technologie is Microsoft.net en SQL. Integratie is mogelijk met SAP, MS Dynamics en Oracle en de volgende pakketten: C-Suite, Handel-One, Sid4Health, eroom, Documentum, Achilles TransQ, Sellihca, UVDB, AEC Samenwerking, QlicView, Chrystal Reports, SharePoint, EROS, Cite-SSO, Feide. De hierbij gebruikte techniek is die van XML. CTM biedt van de genoemde service-aspecten er 2 niet en deze 4 wel: Software-onderhoudscontract Toegang tot informatie: Klanten kunnen toegang krijgen tot technische kennis, speciale ondersteuning forums, of FAQ's Toegang tot gebruik van video's of schema's om informatie, hulp en advies geven Helpdesk voor opdrachtgevers, leveranciers en gebruikers De Helpdesk is open 24/7, levert support vanuit de Benelux in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal. Er wordt maandelijks gepatched en per kwartaal geupgraded op basis van de input van een gebruikersgroep, een gebruikersforum, door technologische ontwikkelingen/best practices en registratie van klantbehoeften. CTM is ISO 27001/02 (informatiebeveiliging) gecertificeerd en beschikt over het beveiligingscertificaat IL3 (impactlevel 3). De huidige versie van de tool is.9.1. Koppelbaarheid CTM biedt ondersteuning van koppeling met mobiele applicaties. Bijzonderheden CTM Solution maakt deel uit van een Europees netwerk van bedrijven die op het hierboven besproken platform ook inkoopondersteuning in brede zin aanbieden sinds 1999; Het platform is beschikbaar in 10 talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Noors, Deens, Litouws; CTM biedt uitgebreide mogelijkheden van logging/traceability in alle modules binnen het systeem zowel aan opdrachtgever als aan leverancierszijde (logboek slaat automatisch op, is niet aanpasbaar en is inzichtelijk voor alle partijen); CTM biedt specifieke functionaliteiten gericht op aantonen rechtmatigheid (aanbiedingskluis, automatische koppeling met TED (Tenders Electronic Daily, de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen); 10

12 Optioneel biedt CTM een outsourcingsvariant aan waarbij ze een centrale inhuurdesk levert die met interne klanten de criteria per inhuurvraag scherpstelt, het administratieve offerteproces uitvoert inclusief de koude selectie. Het resultaat van bijvoorbeeld 3 cv s wordt aangeboden aan de interne klant waarna de interviews en inhuurkeuze door interne klant kan worden gemaakt 11

13 Flexbee Leverancier van een Marktplaats-tool. Functionaliteit op het gebied van registratie Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase Flexbee levert alle van de genoemde functionaliteiten op beide procesonderdelen en deze worden ook in de praktijk gebruikt door meer dan 3 opdrachtgevers. Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Flexbee levert alle van de 32 genoemde functionaliteiten op 8 na. De aanwezige functionaliteiten worden gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen Flexbee levert de genoemde functionaliteiten en deze worden in de praktijk gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen Flexbee kan wel documenten opslaan als bewijsstuk, de andere 2 functionaliteiten zijn niet aanwezig. Functionaliteit op het gebied van gunnen Flexbee biedt geen functionaliteit op dit proces-onderdeel maar werkt wel met het genoemde aspect 'gunningscriteria'. De software is voorbereid op het voldoen aan de eisen van het Europese aanbestedingsrecht. 12

14 Functionaliteit of het gebied van contracteren Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Functionaliteit op het gebied van factureren Flexbee biedt geen functionaliteit op deze 4 proces-onderdelen. Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren Flexbee biedt van de 12 genoemde functionaliteiten. De aanwezige worden in de praktijk door > 3 opdrachtgevers gebruikt. Markt- en productontwikkelingen Flexbee heeft ervoor gekozen om haar visie op de toekomst niet te beschrijven in dit onderzoek. Marktsegmenten en -situatie Flexbee wordt gebruikt door de Overheid, de Non-profitsector, de Zorg en het Onderwijs in de Benelux door tussen de opdrachtgevers. Dagelijks loggen tussen gebruikers in. De taal is Nederlands. Security en gebruik Flexbee is open source en werkt als een SAAS-oplossing. Flexbee voldoet aan 8 van de 12 genoemde veiligheidsaspecten en voldoet niet aan de VIR maar wel aan single sign on. Er wordt maandelijks gepatched of geupgraded. De inhoud hiervan komt tot stand via een gebruikersgroep, door technologische ontwikkelingen/best practice en door registratie van klantbehoeften. De huidige versie is de 3e. De gebruikte technologie is die van Windows, Microsoft.net en SQL Server C#. Flexbee beschikt niet over veiligheidscertificaten of een bedrijfscertificering. Flexbee voldoet aan 3 van de genoemde service-aspecten. De Helpdesk is open tijdens kantooruren. Support wordt gegeven vanuit de Benelux en West-Europa en kan ook in het Engels worden gegeven. De support wordt gegeven door de eigen organisatie. Koppelbaarheid Er zijn geen integraties met andere softwarepakketten. Er kan alleen met mobiele applicaties worden gekoppeld. Bijzonderheden Het product is sinds het begin van de zomer van 2012 op de markt; Flexbee werkt samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de verdere ontwikkeling; Flexbee hanteert het schillenmodel. Opdrachten kunnen naar wens worden uitgezet op 13

15 een interne Marktplaats/flexpool, op een regionale (interne) Marktplaats dan wel op een openbare externe Marktplaats (voor ZP'ers). Al deze Marktplaatsen kunnen onderling worden verbonden met elkaar. Op dit moment wordt de externe Marktplaats nog niet gebruikt door de (overheids)opdrachtgevers van Flexbee. De software is wel voorbereid op het gebruik hiervan. 14

16 Gemeente Marktplaats Leverancier van een Marktplaats-tool Functionaliteit op het gebied van registratie Gemeente Marktplaats levert de genoemde functionaliteiten en deze worden ook in de praktijk gebruikt door > 3 opdrachtgevers op dit aspect na: Uw software houdt rekening met de organisatiestructuur en -vestigingen van uw opdrachtgever. Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase Gemeente Marktplaats levert geen functionaliteit op dit proces-onderdeel. Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Gemeente Marktplaats levert van de 32 genoemde functionaliteiten er 8 niet. De 24 andere worden gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen Gemeente Marktplaats kan wel kan de aangeboden kandidaten in een bepaalde rangorde zetten (bijv. het % van voldoen aan de matchingscriteria en/of tarief) maar levert niet de andere 2 genoemde aspecten: Uw software biedt de mogelijkheid om zelf naar geschikte kandidaten te zoeken en de gegevens hiervan in te zien Uw software herkent kandidaten die door meerdere leveranciers worden aangeboden. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen Gemeente Marktplaats kan wel bewijsdocumenten opslaan, maar levert niet de andere 2 genoemde aspecten: Aan deze bewijsstukken kan een datum van uiterste geldigheid worden gekoppeld Uw software genereert notificaties bij dreigende overschrijding van geldigheidsdata. Functionaliteit op het gebied van gunnen 15

17 Van de 8 genoemde aspecten biedt Gemeente Marktplaats er 5 wel en 3 niet: Uw software beschikt hiervoor over >5 standaard afwijzingsgronden De gunning kan automatisch worden omgezet in een standaardcontract naar wens van uw opdrachtgever Uw software beschikt over een digitale kluis die voor de opdrachtgever pas te openen is na sluiting van de reactietermijn. De 5 wel beschikbare aspecten worden in de praktijk door > 3 opdrachtgevers gebruikt. Functionaliteit of het gebied van contracteren Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Gemeente Marktplaats biedt geen functionaliteit op deze 2 proces-onderdelen. Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Gemeente Marktplaats biedt de functionaliteit om uren te registreren van kandidaten en deze wordt in de praktijk gebruikt door > 3 opdrachtgevers. De andere 3 functionaliteiten worden niet geleverd: In uw software kunnen kandidaten hun declaraties registreren In uw software kunnen kandidaten voor deze declaraties bewijsmiddelen uploaden Uw software ondersteunt (zelf-)roostering van uw gecontracteerde leveranciers en/of hun kandidaten. Functionaliteit op het gebied van factureren Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren Gemeente Marktplaats biedt geen functionaliteit op deze 2 proces-onderdelen. Markt- en productontwikkelingen Gemeente Marktplaats geeft aan dat de markt voor dit soort tools jong is en veel nieuwe mogelijkheden te zien. Met name wordt 'leveranciers-vriendelijkheid' als item genoemd voor verdere ontwikkelingen. Marktsegmenten en -situatie Gemeente Marktplaats wordt gebruikt in de sectoren Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs in de Benelux. Het wordt gebruikt door tussen de organisaties en dagelijks loggen tussen de gebruikers in. Security en gebruik Gemeente Marktplaats is SAAS-software op basis van open source. Gemeente Marktplaats werkt met een named user-licentie-model. Gemeente Marktplaats werkt met 4 van 12 genoemde beveiligingsaspecten en werkt niet met een beveiligde verbinding. Gemeente Marktplaats voldoet niet aan VIR en werkt niet met single sign on. Er wordt maandelijks gepatched of geupgraded. De inhoud hiervan komt tot stand via een gebruikersgroep, door technologische ontwikkelingen/best practice en door registratie van klantbehoeften. De tool is gebaseerd op Windows. Gemeente Marktplaats hoopt binnenkort te beschikken over het beveiligingscertificaat 'Comodo Certificate'. De organisatie is niet gecertificeerd. Van de genoemde service-aspecten beschikt Gemeente Marktplaats er over 1, een Helpdesk. 1

18 Deze is tijdens kantoortijden bereikbaar. Support wordt door Gemeente Marktplaats zelf verstrekt in de Nederlandse taal. Koppelbaarheid Er zijn geen integraties met andere softwarepakketten en er kan niet met koppelingen worden gewerkt. Bijzonderheden Het product is sinds eind 2011 op de Nederlandse markt; Gemeente Marktplaats ondersteunt het zogenaamde schillenmodel. Opdrachten kunnen desgewenst eerst aan groepen (bijv. overheidsmedewerkers uit de regio) worden voorgelegd via deze tool, voordat wordt overgegaan tot openstelling van de opdracht en externe inhuur. 17

19 Negometrix Leverancier van een Marktplaats-tool Functionaliteit op het gebied van registratie Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase Negometrix biedt alle genoemde functionaliteiten op beide proces-onderdelen. Deze worden allemaal gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Van de 32 genoemde functionaliteiten biedt Negometrix er 25 wel en 7 niet. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen Negometrix biedt van de 3 genoemde aspecten er 1 niet: Uw software herkent kandidaten die door meerdere leveranciers worden aangeboden Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen Negometrix biedt van de 3 genoemde aspecten er 2 niet: Aan deze bewijsstukken kan een datum van uiterste geldigheid worden gekoppeld Uw software genereert notificaties bij dreigende overschrijding van geldigheidsdata. 18

20 Functionaliteit op het gebied van gunnen Van de 8 genoemde functionaliteiten biedt Negometrix er 1 niet: De gunning kan automatisch worden omgezet in een standaardcontract naar wens van uw opdrachtgever. De 7 wel aanwezige worden door > 3 opdrachtgevers gebruikt. Functionaliteit of het gebied van contracteren Van de 8 genoemde functionaliteiten biedt Negometrix er niet. Wel aanwezig zijn deze 2 functionaliteiten: Uw software ondersteunt tariefonderhandelingen met de leverancier(s) Uw software genereert notificaties bij dreigende overschrijding van de looptijd van het contract. Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Functionaliteit op het gebied van factureren Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren Negometrix biedt op deze 4 proces-onderdelen geen functionaliteit. Markt- en productontwikkelingen Negometrix ziet een ontwikkeling, waarbij haar tool bij bestaande inkoopklanten nog meer voor E-staffing ingezet gaat worden. Men streeft naar een volledig integreerbare tool. Marktsegmenten en -situatie Het pakket wordt gebruikt in 4 marktsegmenten in de Benelux en West-Europa en is geïnstalleerd bij tussen de organisaties. Dagelijks maken tussen de mensen gebruik van Negometrix. De software is beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Bulgaars. Security en gebruik Negometrix werkt op basis van SAAS en werkt met een named user-licentiemodel. Van de 12 genoemde veiligheidsaspecten biedt Negometrix er 3: Authenticatie vindt plaats op persoonsniveau. De creatie en beheer van het wachtwoord kan zonder tussenkomst van derden door de gebruikers zelfstandig uitgevoerd worden. Toegang sluit automatisch bij inactiviteit. Singel sign on is mogelijk. Negometrix voldoet niet aan de VIR. De gebruikte technologie is Windows en SQL. Negometrix biedt 3 van de genoemde service-aspecten: Toegang tot gebruik van video's of schema's om informatie, hulp en advies te geven Opdrachtgevers kunnen eigen video s of schema s toevoegen voor informatie, hulp en 19

21 advies Helpdesk voor opdrachtgevers, leveranciers en gebruikers. De Helpdesk is open tijdens kantooruren. De service wordt verzorgd vanuit de Benelux met eigen mensen en de Helpdesk werkt met 4 talen: Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Er wordt maandelijks/per kwartaal gepatched of geupgraded. De huidige versie van de tool is nummer 15. De inhoud hiervan komt tot stand via een gebruikersgroep/-forum, door technologische ontwikkelingen/best practice en door registratie van klantbehoeften. Koppelbaarheid Negometrix kan nog niet worden geïntegreerd met een van de genoemde pakketten, maar er kan wel een maatwerk-koppeling worden gecreëerd indien gewenst. Negometrix biedt ondersteuning van koppeling met mobiele applicaties. De andere 3 genoemde koppelingen zijn in ontwikkeling. Negometrix beschikt over een extern EDP-audit rapport en werkt volgens ISO In 2013 hoopt men hiervoor gecertificeerd te zijn. Bijzonderheden Negometrix zet haar kennis en innovatief vermogen in om inkopers zowel strategisch als operationeel optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun waardeketens in termen van kwaliteit, kosteneffectiviteit en continuïteit; Negometrix adviseert om een maatwerk- training te volgen bij de implementatie, die door hen zelf wordt verzorgd. 20

22 TheNextFlex/Nétive (+ Connexys) Deze leverancier wordt besproken bij de VMS-leveranciers. 21

23 Sdu Information Solutions/Jobsrepublic Leverancier van een Marktplaats-tool Functionaliteit op het gebied van registratie Sdu levert de complete functionaliteit op het gebied van registratie van leveranciers en kandidaten van flexarbeid. Deze worden ook in de praktijk gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase Sdu levert wel de functionaliteit om te communiceren met groepen leveranciers en/of kandidaten, maar zij biedt niet: de mogelijkheid dat deze groepen ook onderling contact hebben of documenten kunnen delen. Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Van de 32 genoemde functionaliteiten op dit onderdeel worden er door Sdu 2 geleverd en deze wordt meestal ook door meer dan 3 opdrachtgevers gebruikt. Wat niet mogelijk is: het maximeren van het aantal kandidaten het zien dat kandidaten eerder zijn aangeboden het rekening houden met verschillende posities van dezelfde leverancier in het inhuurproces (vanwege de conformiteit aan de aanbestedingsregels) een preview van de verwachte kosten van elke aanbieder (op basis van het aangeboden tarief x duur x aantal uren per week). 22

24 Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen Sdu beschikt over alle functionaliteit op 1 aspect na: Het herkennen van dubbel aangeboden kandidaten Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen Wat wel kan bij Sdu is het opslaan van documenten in het systeem (bijv. een VAR), maar het is niet mogelijkheid om hiermee de geldigheidsduur te bewaken Functionaliteit op het gebied van gunnen Van de 8 genoemde functionaliteiten zijn er wel aanwezig. Niet aanwezig zijn: Meer dan 5 standaard-afwijzingsteksten voor de leveranciers. Mogelijkheid om het gunningsproces om te zetten in een standaardcontract tussen opdrachtgever en leverancier. De wel aanwezige functionaliteit wordt door meer dan 3 opdrachtgevers gebruikt. Functionaliteit of het gebied van contracteren Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Functionaliteit op het gebied van factureren Sdu levert op deze 4 proces-onderdelen geen functionaliteit. Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren Van de 12 genoemde functionaliteiten biedt Sdu er 10. Deze 2 niet: Uw software genereert > 15 standaard-rapportages voor uw opdrachtgevers Leveranciers kunnen hun historie van aanbiedingen, kandidaten en contracten zien en deze omzetten in rapportages. Wel kan de opdrachtgever de performance van leveranciers evalueren en benchmarken en de uitkomsten intern delen met inhurende managers. Rapportages zijn ook in het Engels beschikbaar. 23

25 Markt- en productontwikkelingen Sdu geeft aan vooral in te zetten op integratie met VMS-en en de dienstverlening door MSP's. Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en het blijven voldoen aan de regels van het aanbestedingsrecht zijn belangrijke speerpunten. Marktsegmenten en -situatie Sdu beperkt zich met haar Marktplaats-tool tot de sectoren Overheid, Non-profit, de Zorg en het Onderwijs, aanbestedingsplichtige marktsegmenten dus. Er zijn nu minder dan 10 organisaties die de tool van Sdu gebruiken met dagelijks tussen de en gebruikers. De tool is 2 ar op de markt. Security en gebruik Sdu voldoet aan 8 van de 12 genoemde veiligheidsaspecten en wordt extern geaudit (EDPaudit). Sdu heeft beleid voor informatiebeveiliging (ISMS - Information Security Management Systems) vastgelegd. Daarnaast vindt periodiek een audit plaats van security partner ITsec Security Services. Alle code wordt onderzocht op security risico s o.b.v. de OWASP-lijst van dreigingen. Sdu is gecertificeerd volgens ISO (Milieu). Sdu gebruikt als ICT-technologie SQL en 'Ruby on Rails'. Sdu biedt veel ondersteuning aan gebruikers, niet alleen met een Helpdesk (open tijdens kantooruren en via SLA uit te breiden) maar ook met video's en FAQ s e.d. Ook kunnen er desgewenst workshops worden gegeven in het gebruik van het systeem. Sdu levert alle genoemde service-aspecten. Er zijn inmiddels meer dan 5 releases van de tool opgeleverd. Er is een gebruikersgroep die adviseert. Koppelbaarheid Gebruik op tablets en smartphones is mogelijk. Koppeling met andere software (bijv. voor urenregistratie en roosteren) is ook mogelijk en wordt in de praktijk toegepast. Hetzelfde geldt voor recruitmentsoftware. Alleen software die de echtheid van documenten onderzoekt, werkt niet samen met deze tool. Bijzonderheden Binnen 2 weken kan de tool operationeel zijn bij een nieuwe opdrachtgever in huisstijl en op maat; Sdu is een samenwerkingsverband met Akyla (VMS-leverancier) uit Enschede aangegaan; Verder werkt Sdu samen met MSP's indien de opdrachtgever dit wenst. Preferred MSP is Driessen HRM Payroll uit Helmond; Sdu bestaat sinds 1814, Jobsrepublic sinds

26 2.2 Marktplaatsen in de vorm van Marktplaats-platforms Interimpuls Diensten Leverancier van een Marktplaats-platform. Deze Marktplaats is een bijzondere Marktplaats zoals beschreven in deel 1. Het platform van Interimpuls is in eerste instantie alleen ontwikkeld voor eigen gebruik. De doelstelling van Interimpuls is om meerdere opdrachtgevers en veel ZP'ers bij elkaar te brengen op één platform. Het is niet ontwikkeld als VMS voor individuele opdrachtgevers. De kracht van de dienstverlening van Interimpuls ligt in het bijeen brengen van vraag en aanbod op het gebied van zakelijke dienstverlening door ontsluiting van de interim markt via social media. Doel is om de markt van de intermediairs te doorbreken en opdrachtgevers direct met ZP'ers in elkaar te brengen. Functionaliteit op het gebied van registratie Interimpuls levert van de 9 genoemde functionaliteiten er 2 niet: Er is geen koppeling met het Linkedin-profiel mogelijk Omdat iedere gebruiker de algemene voorwaarden van Interimpuls moet accepteren, zijn dit de enige die in de praktijk worden gebruikt. 25

27 Overigens zijn de gebruikers van Interimpuls óf ZP'er óf werkzaam bij een klein bureau, waardoor er geen sprake is van bureaus die profielen bijhouden van interessante kandidaten. Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase Interimpuls biedt niet de genoemde functionaliteit op dit proces-onderdeel. Wel is het mogelijk voor een opdrachtgever om een lijst bij te houden van interessante profielen voor een bepaalde (zoek)opdracht en deze lijst te bewaren. Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Interimpuls levert 8 van de 32 genoemde functionaliteiten. Bij Interimpuls is het wel mogelijk om een deel van de historie van kandidaten te zien, namelijk of deze eerder is ingehuurd en of de toenmalige opdrachtgever tevreden was. Er staan hoogopgeleide professionals ingeschreven bij Interimpuls. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen Interimpuls biedt niet de functionaliteit om dubbel aangeboden kandidaten te herkennen. De andere 2 functionaliteiten biedt Interimpuls wel. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen Functionaliteit op het gebied van gunnen Functionaliteit of het gebied van contracteren Interimpuls levert op deze 3 proces-onderdelen niet de genoemde functionaliteiten. Wel is het proces door Interimpuls zo ingericht dat er (buiten het systeem om) eenvoudig handmatig controles en screening kunnen worden toegepast. De software ondersteunt ook het geven van referenties aan ZP-ers. Deze zijn inzichtelijk intern en (desgewenst anoniem) ook voor andere opdrachtgevers die gebruik maken van de Marktplaats. Interimpuls levert ook op het onderdeel contracteren niet de in het onderzoek genoemde functionaliteit, maar wel ondersteunt de software het online contracten sluiten met de eigen inhuurvoorwaarden. Ook eerder beëindigen of verlengen van contracten behoort tot de mogelijkheden. Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Interimpuls levert niet de genoemde functionaliteiten, wel is een functioneel ontwerp hiervoor beschikbaar en deze functionaliteit kan desgewenst worden ontwikkeld. Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Functionaliteit op het gebied van factureren Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren Interimpuls levert geen functionaliteit op deze 3 proces-onderdelen. 2

28 Markt- en productontwikkelingen Interimpuls stelt dat zij vooral ontwikkelingen verwacht waarbij haar Marktplaats wordt gekoppeld aan een VMS al dan niet in combinatie met dienstverlening door een MSP. Meer gemak voor de ZP'er en voor de opdrachtgever zijn belangrijk. Als concreet punt wordt genoemd het kunnen skypen tussen opdrachtgever en ZP'er. Marktsegmenten en -situatie Interimpuls is op de markt sinds Het platform wordt vooral gebruikt door opdrachtgevers uit West-Europa. Dagelijks loggen tot gebruikers in. Security en gebruik Interimpuls heeft recent besloten om haar platform beschikbaar te stellen in een whitelabelversie. Het is bespreekbaar op welke manier dat gebeurt (Software model, op eigen locatie of SAAS). Het gebruikte licentiemodel is dat van named user. Interimpuls werkt met 5 van de 12 genoemde veiligheidsaspecten, is niet geschikt voor single sign on en voldoet niet aan de VIR. De technologie is gebaseerd op PhP. Er wordt 2x per ar gepatched of geupgraded. Inmiddels is de huidige versie van Interimpuls de 4e release. Deze worden gebaseerd op wat gebruikers registreren aan opmerkingen. Interimpuls beschikt niet over bepaalde veiligheidscertificaten of bedrijfscertificering. Interimpuls beschikt over een Helpdesk met ruime openingstijden voor gebruikersondersteuning: Doordeweeks van 8.00 tot uur en van 09:00 tot 17:00 uur in het weekend. Koppelbaarheid Interimpuls kan niet worden gekoppeld aan andere software of applicaties. Bijzonderheden Interimpuls biedt sinds kort een white-labelversie aan van haar platform; Hoewel de voertaal op Interimpuls nu Nederlands is, is deze, indien gewenst, snel te vertalen naar andere talen. Voor de opdrachtgever: 1. Zoekresultaten zijn te filteren (c.q. te verfijnen) en te sorteren op allerlei criteria; 2. Zoekacties zijn op te slaan en later opnieuw uit te voeren; 3. Vanuit zoekacties is in 2 klikken een openstaande opdracht te maken waarbij zoekcriteria worden overgenomen (in geval juiste profiel niet is gevonden of geen tijd om te zoeken); 4. Opdracht wordt actief uitgezet in passende social media. ZP'ers schrijven zich in en kunnen op de opdracht reageren. Reacties worden dagelijks per gemeld aan de opdrachtgever; 27

29 5. Het systeem zoekt bij openstaande opdrachten ook overnight naar passende profielen. 'Hits' worden dagelijks gemeld per naar de opdrachtgever;. Profielen van ZP'ers bevatten uitgebreide informatie (t.a.v. VAR, verzekeringen, opleiding, werkervaring etc. inclusief een CV); 7. Reacties op openstaande opdrachten zijn individueel of alle in een keer eenvoudig af te handelen met standaardberichten (eventueel met 'op maat' tekst aan te vullen); 8. Best passende reacties kunnen als 'kandidaat' per openstaande opdracht worden opgeslagen; 9. Inhuur kan worden vastgelegd in systeem zodat overzicht van inhuur direct inzichtelijk is en historie wordt bewaard; 10. Contracten kunnen online worden gesloten met eigen inhuurvoorwaarden. Idem beëindigen en verlengen; 11. Licenties voor het gebruik van de tool zijn intern eenvoudig toe te wijzen of te wijzigen; 12. De software ondersteunt het geven van referenties aan ZP'ers. Deze zijn inzichtelijk intern en (desgewenst anoniem) ook voor andere opdrachtgevers die gebruik maken van onze Marktplaats. Voor ZP'ers: 1. Snel of uitgebreid registreren; 2. Mogelijkheid om zich uitgebreid te presenteren (CV, foto, video); 3. Eenvoudig reageren naar opdrachtgevers; 4. Altijd reactie wanneer je op een opdracht hebt gereageerd; 5. Online contracten kunnen accepteren van opdrachtgevers;. Eigen marktanalyse waarin marktontwikkelingen (o.b.v. de eigen database) worden afgezet tegen het eigen profiel. 28

30 Planet Interim Leverancier van een Marktplaats-platform Planet Interim levert een platform waarop verschillende opdrachtgevers en vele duizenden leveranciers en (hoogopgeleide) ZP'ers elkaar kunnen vinden. Deze Marktplaats is een bijzondere Marktplaats zoals beschreven in deel 1. Functionaliteit op het gebied van registratie Planet Interim levert alle genoemde functionaliteiten op dit gebied. Deze worden ook bijna allemaal door > 3 opdrachtgevers gebruikt. Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase Planet Interim levert op dit proces-onderdeel alle functionaliteit op 1 aspect na: Opdrachtgevers kunnen documenten sturen naar (een of alle) leverancier(s) en/of kandidaten Het is ook mogelijk voor een opdrachtgever om een lijst bij te houden van interessante profielen voor een bepaalde (zoek)opdracht en deze lijst te bewaren. Deze lijst kan worden aangevuld door een automatische signalering van nieuwe ingeschreven kandidaten die aan de zoekcriteria voldoen. Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Planet Interim levert 11 van de 32 genoemde functionaliteiten. Er staan inmiddels meer dan hoogopgeleide professionals ingeschreven bij Planet Interim. 29

31 Van de aanwezige functionaliteiten wordt niet alles gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen Planet Interim biedt de mogelijkheid om zelf naar geschikte kandidaten te zoeken en de gegevens hiervan in te zien. Planet Interim herkent geen dubbel aangeboden kandidaten en werkt niet met een matchingsystematiek gebaseerd op percentage qua matching of tarief. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen Wat wel kan bij Planet Interim is het opslaan van documenten in het systeem (bijv. een VAR), maar het is niet mogelijk om hiermee de geldigheidsduur te bewaken. Functionaliteit op het gebied van gunnen Omdat de gunningssystematiek bij Planet Interim anders verloopt dan bij een aanbestedingsmarktplaats levert Planet Interim een aantal functionaliteiten niet die bij het aanbesteden horen (zoals het kunnen werken met gunningscriteria en het beschikken over een digitale kluis). Van de 8 genoemde functionaliteiten levert Planet Interim er 3 wel. Functionaliteit of het gebied van contracteren Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Functionaliteit op het gebied van factureren Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren Planet Interim levert op deze 5 proces-onderdelen geen functionaliteit. Markt- en productontwikkelingen Planet Interim verwacht in een betere economische situatie en bij de komende vergrijzing en verkrapping dat nog meer opdrachtgevers gebruik zullen gaan maken van een onafhankelijke Marktplaats als Planet Interim. Men wil qua productontwikkeling inzetten op: een nog beter, sneller en gebruiksvriendelijker platform het makkelijker kunnen plaatsen van interim opdrachten een eenvoudigere registratie zonder kwaliteitsverlies mogelijkheid tot meer interactie tussen opdrachtgever en interim manager internationale doorontwikkeling van het platform. Marktsegmenten en -situatie Planet Interim geeft aan dat de opdrachtgevers (zijnde de plaatsers van interim-opdrachten) afkomstig zijn uit alle branches uit de Benelux. Qua aantal ligt dit tussen de 100 en opdrachtgevers. Planet Interim is als Marktplaats-platform op de markt sinds nuari

32 Security en gebruik Planet Interim werkt op basis van een SAAS-model voor de toegang tot het platform. Men werkt noch met licenties noch met het leveren van broncodes. Planet Interim levert wel een whitelabel versie van haar platform. Planet Interim werkt met 5 van de 12 genoemde veiligheidsaspecten. Planet Interim voldoet niet aan de VIR. Planet Interim beschikt wel over het beveiligingscertificaat 'Thawte DV SSL CA'. Planet Interim levert van de genoemde service-aspecten er 4, met de opmerking dat die niet op de software zijn gericht maar op het gebruik ervan. De Helpdesk kent ruime openingstijden (doordeweeks van uur) en is ook op zaterdag en zondag bereikbaar van uur. Desgewenst wordt support geboden in het Engels. Er wordt in principe eens per kwartaal een update of patch gemaakt. Planet Interim stelt dat het platform nu in haar 3e 'ontwikkelfase' zit. De gebruikte technologie is die van Windows, Microsoft.net en SQL. Koppelbaarheid Planet Interim kan ook worden gebruikt op mobiele applicaties. Samenwerken met ATS- /recruitmentsoftware is ook mogelijk. Koppelen aan rooster-software en software voor het checken van de echtheid van documenten is niet mogelijk. Ook is het mogelijk om via een RSS/ XML feed op maat of via applicaties als van Knollenstein, InGoedeBanen of Broadbean Technologies met Planet Interim te koppelen. Hiermee kunnen eenvoudig interim-opdrachten ook op andere platformen of sites dan Planet Interim worden gepubliceerd. Bijzonderheden Planet Interim is een onafhankelijk platform en géén bemiddelingsorganisatie; Planet Interim berekent geen commissie, fee of andere kosten bij een match; Planet Interim kent geen verplichtingen en werkt niet met een abonnement of een licentie; Planet Interim kent voor ZP ers een premium-lidmaatschap met meer rechten dan nietbetalende leden; De opdrachtgever behoudt volledige controle; Planet Interim biedt via diverse samenwerkingspartners aan customer services en telefoonbeantwoording of SEO en SEA diensten voor Planet Interim zelf en aan haar white label klanten; Planet Interim biedt ook een white-labelversie aan waarmee opdrachtgevers in hun eigen huisstijl een eigen afgeschermde database of community kunnen onderhouden met voor hen interessante ZP'ers. Op deze eigen Marktplaats kunnen opdrachten worden geplaatst met gunningscriteria, een veilingfunctie en publicatie van de gunning e.d.; Planet Interim is ook beschikbaar in een Engelse versie; 31

33 Planet Interim biedt naast Nederlandse opdrachten ook veel opdrachten aan die in West- Europa worden uitgevoerd (m.n. in Engeland, Frankrijk, Duitsland en België). 32

34 2.3 VMS en Hays Leverancier van het VMS '3 Story Software' Functionaliteit op het gebied van registratie Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen Hays levert alle genoemde functionaliteiten op deze 5 proces-onderdelen. Deze worden ook allemaal door meer dan 3 opdrachtgevers in de praktijk gebruikt. Functionaliteit op het gebied van gunnen Hays biedt de 8 genoemde functionaliteiten in zijn geheel op deze 2 aspecten na: Uw software beschikt over een digitale kluis die voor de opdrachtgever pas te openen is na sluiting van de reactietermijn Uw software kan informatie over de gunning doorsturen/publiceren conform Europese richtlijnen 33

35 Functionaliteit of het gebied van contracteren Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren Functionaliteit op het gebied van factureren Hays levert alle genoemde functionaliteiten op deze 4 proces-onderdelen. Deze worden ook allemaal door meer dan 3 opdrachtgevers in de praktijk gebruikt. Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren Hays levert 11 van de 12 genoemde functionaliteiten op dit proces-onderdeel. Deze worden ook allemaal door meer dan 3 opdrachtgevers in de praktijk gebruikt. Alleen aan het aspect 'Rapportages kunnen worden opgemaakt in meerdere talen' wordt niet voldaan. Markt- en productontwikkelingen Hays voorziet een groeiende behoefte in Nederland aan een combinatie van hun VMS en een ATS-tool, zodat vast en flex in 1 tool kunnen worden beheerd. Ook verwacht Hays meer 'SOWopdrachten' waarbij op basis van harde resultaatverplichtingen opdrachten worden aangegaan. Het huidige VMS ondersteunt deze komende behoeften nu al (voor haar Engelse en Amerikaanse opdrachtgevers). Marktsegmenten en -situatie Hays heeft klanten voor haar VMS in West-Europa, in Azië en in de rest van de wereld in minstens 7 verschillende branches. Het VMS wordt gebruikt in de Benelux en de rest van de wereld in maximaal 10 organisaties en door meer dan gebruikers dagelijks. Het VMS is beschikbaar in 5 talen, t.w.: Engels, Duits, Frans, Spaans en Chinees. Security en gebruik Het VMS is een SAAS-oplossing op basis van open source. Qua licentiemodel vraagt Hays een % van de omzet die door het systeem gaat. Hays voldoet aan 11 van de 12 genoemde veiligheidsaspecten en voldoet ook aan single sign on en aan de VIR. Hays beschikt over deze beveiligingscertificaten: SAS 70 en een extern EDP audit rapport. Daarnaast beschikt Hays over deze certificaten: ISO 9001 en NEN. Updates e.d. zullen indien nodig maandelijks worden uitgevoerd. Nu is de 1e versie online. Nieuwe releases zijn gebaseerd op een gebruikersgroep, op een gebruikers forum, op technologische ontwikkelingen/best practices en op de registratie van klantbehoeften. De gebruikte technologie is die van Windows, Microsoft.net en SQL. Hays voldoet aan alle genoemde service-aspecten. De Helpdesk is open 24/7 voor alle denkbare vragen. Support wordt geboden vanuit de USA. Koppelbaarheid Het VMS kan worden gekoppeld aan alle 12 van de genoemde softwarepakketten en aan alle 4 34

36 van de genoemde koppelingen. Bijzonderheden Met 1 druk op de knop is het VMS configureerbaar naar 5 wereldtalen & 5 verschillende valuta's; Het product wordt sinds april 2012 aangeboden in Nederland; 3 Story Software is een dochter van Hays; Hays is opgericht in 1989 en behoort tot de 5e grootste Staffing groepen met 420 kantoren in 33 landen. 35

37 TheNextFlex/Nétive (+ Connexys) Leverancier(s) van een SAP-gecertificeerde en gecombineerde Marktplaats en VMS-oplossing voor het werven en inhuren van alle typen personeel, zoals tijdelijke inhuur, vast personeel en uitbesteed werk. Het gezamenlijke product van deze 3 bedrijven heet Total Resource Solution (TRS). Functionaliteit op het gebied van registratie TRS levert van de 9 genoemde functionaliteiten er 8 wel, die door > 3 opdrachtgevers worden gebruikt. Het registreren via een Linkedin-profiel is niet mogelijk. Functionaliteit op het gebied van flexpool, community of dbase TRS levert alle genoemde functionaliteiten. Functionaliteit op het gebied van opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken TRS levert van de 32 genoemde aspecten er 4 niet. 28 worden in de praktijk gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit beschikbaar op het gebied van matchen TRS biedt alle van de genoemde aspecten. 3

38 Functionaliteit beschikbaar op het gebied van controleren en screenen TRS biedt geen functionaliteit op dit proces-onderdeel. Functionaliteit op het gebied van gunnen TRS biedt alle van de 8 genoemde aspecten. Deze worden gebruikt door > 3 opdrachtgevers. Functionaliteit of het gebied van contracteren TRS biedt alle van de 8 genoemde aspecten op 2 na: Uw software genereert notificaties bij dreigende overschrijding van het budget van het contract Contractverlengingen kunnen ook per groep worden doorgevoerd. Functionaliteit op het gebied van on- en offboarden TRS biedt de genoemde functionaliteiten. Functionaliteit op het gebied van roosteren, uren registreren, declareren TRS biedt wel de mogelijkheid om uren en declaraties in te vullen, maar niet: In uw software kunnen kandidaten voor deze declaraties bewijsmiddelen uploaden. Uw software ondersteunt (zelf-)roostering van uw gecontracteerde leveranciers en/of hun kandidaten. Functionaliteit op het gebied van factureren Functionaliteit op het gebied van rapporteren en evalueren TRS biedt op allebei deze proces-onderdelen alle genoemde functionaliteiten. Deze worden in de praktijk door > 3 opdrachtgevers gebruikt. Markt- en productontwikkelingen TRS ziet mogelijkheden voor: Uitgebreider matchen en recruitment en dit integreren in het bestaande pakket; Het uitbreiden van het beheer van de kandidatenpool voor de opdrachtgever; Het integreren van het pakket in bestaande processen van leveranciers; Het intensiveren van de samenwerking met MSP's en brokers; Het nog gebruiksvriendelijker maken van het pakket. Marktsegmenten en -situatie Het VMS is geïnstalleerd in marktsegmenten in de Benelux bij tussen de organisaties. Dagelijks gebruiken tussen de en gebruikers het VMS/de Marktplaatsen. Security en gebruik Het licentiemodel is dat van named user. TRS is een SAAS-oplossing en biedt de broncode via een passieve escrow ( notaris-escrow ), een actieve escrow (actieve controle) en een open source. Van de 12 genoemde beveiligingsaspecten biedt TRS er 5. TRS is geschikt voor single sign on 37

39 en voldoet aan de VIR. De gebruikte technologie is van SAP. Het gebruikte platform is dat van Force.com. TRS werkt met 2 van de genoemde service-aspecten. TRS werkt met een Helpdesk die geopend is tijdens kantooruren. De support wordt gegeven vanuit de Benelux, grotendeels in eigen beheer en in de Nederlandse of Engelse taal. Er wordt halfarlijks gepatched of geupgraded. Momenteel wordt gewerkt met de 5e release. De inhoud hiervan wordt bepaald via een gebruikersforum, door technologische ontwikkelingen en best practices en door registratie van klantbehoeften. 1/3 van de ontwikkelcapaciteit voor TRS wordt besteed aan het gebruikersforum, 1/3 aan onderhoud van het systeem en 1/3 aan functionaliteit op basis van marktontwikkelingen, roadmap, sales ed. TheNextFlex beschikt over een SAS 70 beveiligingscertificaat en is gecertificeerd volgens ISO en Koppelbaarheid Integratie is mogelijk met SAP en Oracle. TRS is koppelbaar met de 4 genoemde aspecten. Bijzonderheden De taal is standaard Nederlands en Engels, andere talen zijn configureerbaar; Implementatie van -8 weken is realiseerbaar bij uitgeschreven bedrijfsprocessen en support vanuit de IT-afdeling van de opdrachtgever; De functionaliteit en dienstverlening door TRS-partner Connexys voor hun ATS/recruitment-systeem maakt geen deel uit van dit onderzoek; TheNextFlex bestaat sinds 2002, Nétive sinds

40

41 Hoofdstuk 3 Bedrijfsinformatie In dit hoofdstuk vindt u de bedrijfsinformatie en contactgegevens van elke leverancier (in alfabetische volgorde). Deze informatie is door de bedrijven zelf ingevuld. 3.1 CTM Solution Algemeen Naam pakket Marktplaats Naam CTM Solution leverancier Adres Van Baerlestraat 13 huisnummer Postcode 1071 AM Amsterdam plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in 200 Specialisatie Visie - Het Marktplaats-concept inhuur is een nieuwe flexibele wijze van tijdelijke inhuur, waarbij via een bredere meer flexibele sourcing binnen hogere functieschalen een hogere prijs/kwaliteit wordt gerealiseerd. Mede gezien de voorgenomen nieuwe aanbestedingswetgeving en aanpassingen in het dynamisch aankoopsysteem (DAS) zal het concept ook 2A-diensten en producten kunnen dienen. Ook in de naderende markt van schaarste biedt dit concept goede mogelijkheden om de juiste persoon op de juiste plaats te vinden. Missie de positie als marktleider van Marktplaats-platformen binnen de publieke sector in een groeiende markt behouden. Daarnaast streeft men naar een sterke positie binnen de private sector. Overzicht onderdelen CTM Solution Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee nee nee 40

42 CTM Solution wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten x x Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x x Zakelijk beheer x x 41

43 3.2 Flexbee Algemeen Naam pakket Flexbee Naam Flexbee leverancier Adres Mathenesserdijk 374b2 huisnummer Postcode 302 GT Rotterdam plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in 2009 Specialisatie De missie is grenzeloos talent ontwikkelen. In een globaliserende wereld maken veel overheden en bedrijven binnen Europa de overgang van productiebedrijf naar kennisintensieve dienstverlener. De nieuwe cruciale factor is het talent van medewerkers. Benutting van creativiteit en innovatiekracht van medewerkers door talent maximaal de ruimte te geven. Daar draait het om! Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Flexbee is een open ecosysteem en een radicale innovatie op het gebied van arbeidsmobiliteit. Flexbee biedt werkgevers de mogelijkheid samen met andere organisaties in de regio een eigen interne, externe of gecombineerde arbeidsmarktplaats te creëren en te koppelen aan zelfgekozen andere Marktplaatsen. Flexbee biedt professionals de kans om dwars door de grenzen van organisaties hun talenten te ontwikkelen. Overzicht onderdelen Flexbee Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee nee nee nee 42

44 Flexbee wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x Zakelijk beheer 43

45 3.3 Gemeente Marktplaats Algemeen Naam pakket Gemeente Marktplaats Naam Gemeente Marktplaats leverancier Adres Noordersingel 20G huisnummer Postcode 3755 EZ Eemnes plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in 2010 Specialisatie De inhuur van professionals bij gemeenten zal beter functioneren door de aanwezigheid van een online Marktplaats waar vraag en aanbod eenvoudig en op transparante wijze bij elkaar komen. Wij kiezen voor een transparante en zakelijke aanpak die zich laat kenmerken door flexibiliteit en eerlijkheid. Wij geloven in situaties waarin iedereen voordeel heeft. Gemeente Marktplaats wil het meest toonaangevende platform worden op het gebied van inhuur van extern personeel bij gemeenten. Dit trachten wij te bereiken door vraag en aanbod zo transparant mogelijk samen te brengen waardoor de situatie ontstaat dat alle partijen in het voordeel zijn. Overzicht onderdelen Gemeente Marktplaats Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee nee nee nee nee Gemeente Marktplaats wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x Zakelijk beheer 44

46 3.4 Hays Algemeen Naam pakket 3 Story Software Naam Hays leverancier Adres Ellen Pankhurststraat 1G huisnummer Postcode 5032 MD Tilburg plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in 1989 Specialisatie Hays Specialist Recruitment is een grote en solide speler in gespecialiseerde recruteringsdiensten en HR services (inclusief VMS/E-staffingtools) in de wereldmarkt (5e grootste staffing groep in de wereld, 8200 medewerkers, 420 kantoren in 33 landen, temp werkenden en met een omzet van mln. een stevige financiële basis). Overzicht onderdelen Hays Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren Hays wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën x Adviesdiensten Facilitaire diensten x Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x x Zakelijk beheer x 45

47 3.5 Interimpuls Diensten Algemeen Naam pakket Interimpuls Naam Interimpuls Diensten leverancier Adres Vermeerlaan 25 huisnummer Postcode 1213 EB - Hilversum plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in In 2009 ontwikkeld. In 2010 live Specialisatie Interimpuls staat voor radicale veranderingen op de interim markt en gelooft in een transparante en eerlijke markt zonder onnodige prijsopdrijvende schakels. Via Interimpuls vinden opdrachtgevers op innovatieve, transparante en kostenefficiënte wijze interim managers op HBO+ opleidings- en/of ervaringsniveau voor hun interim opdrachten. Overzicht onderdelen Interimpuls Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee nee nee nee Interimpuls wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs Zakelijk beheer x 4

48 3. Sdu/Jobsrepublic Algemeen Naam pakket Marktplaats Naam Sdu Information Solutions/Jobsrepublic leverancier Adres Nachtwachtlaan 20 huisnummer Postcode 1058 EA - Amsterdam plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in Sdu is opgericht op 20 nuari Specialisatie Missie Sdu Uitgevers: Als uitgever van vakinformatie biedt Sdu Uitgevers multimediale en klantgerichte informatieproducten en -diensten aan, die toegevoegde waarde hebben voor de beroepsuitoefening van professionals in verschillende kennisintensieve vakgebieden. Sdu Uitgevers is daarmee niet alleen de belangrijkste informatiepartner voor deze professionals, maar biedt hiermee ook aan adverteerders sterke platforms met eigen onderscheidende merken. Jobsrepublic is onderdeel van Sdu Uitgevers, cluster Sdu Information Solutions: Jobsrepublic E-HRM Solutions ontwikkelt sinds 2001 E-HRM oplossingen op het gebied van werving, selectie en arbeidsmobiliteit. Hierbij ligt de focus zowel op het ondersteunen van HR processen middels web based backoffice oplossingen, als op de ontwikkeling van geavanceerde gebruiksvriendelijke carrièreplatformen voor interne, regionale en externe arbeidsmarkten. Overzicht onderdelen Sdu/Jobsrepublic Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee nee nee nee 47

49 Sdu/Jobsrepublic wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x Zakelijk beheer 48

50 3.7 Negometrix Algemeen Naam pakket Negometrix Naam Negometrix leverancier Adres Rijnzathe 4 huisnummer Postcode 3454 PV - De Meern plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in 2000 Specialisatie Waarde creëren door vraag en aanbod op slimme wijze gestructureerd bijeen te brengen, waardoor doeltreffende overeenkomsten en relaties tot stand komen. Negometrix gelooft in een open economie, waarin een dynamisch transformatieen innovatieproces leidt tot waarde creatie voor alle betrokkenen. Een open economie functioneert door innovatie, vertrouwen en rentabiliteit. Dan kunnen zowel organisaties als de maatschappij profiteren. Hiervoor is het nodig dat vraag en aanbod elkaar op een transparant, onafhankelijk en kennisrijk platform kunnen treffen. Negometrix is dat platform. Negometrix zet haar kennis en innovatief vermogen in om inkopers zowel strategisch als operationeel optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun waardeketens in termen van kwaliteit, kosteneffectiviteit en continuïteit. Negometrix, de eerste keus van inkoopprofessionals. Overzicht onderdelen Negometrix Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee nee nee nee 49

51 Negometrix wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën Adviesdiensten x Facilitaire diensten Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x Zakelijk beheer x x 50

52 3.8 Planet Interim Algemeen Naam pakket Planet Interim Naam Planet Interim leverancier Adres Amsteldijk 1 huisnummer Postcode 1079 LH - Amsterdam plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in 04/12/2008 Specialisatie Planet Interim is een onafhankelijke Marktplaats van hoge kwaliteit die de interim markt transparant maakt voor hoger opgeleide interim professionals en hun opdrachtgevers. De site toont direct geplaatste interim vacatures en 500+ actuele interim opdrachten van tientallen nationale en internationale werkgevers en interim aanbieders. Ook kunnen geregistreerde opdrachtgevers contact zoeken met bij Planet Interim geregistreerde interim professionals. Overzicht onderdelen Planet interim Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee nee nee nee nee Planet Interim wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën x Adviesdiensten x Facilitaire diensten x Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x Zakelijk beheer x 51

53 3.9 TheNextFlex/Nétive (+Connexys) Algemeen Naam pakket Total Resource Solution (TRS) Naam TheNextFlex/Nétive (+ Connexys) leverancier Adres Amerikastraat 3 huisnummer Postcode 5232 BE - s-hertogenbosch plaats Website Tel.nr KvK nr Opgericht in 2002 Specialisatie TRS is een complete oplossing voor het werven en inhuren van alle typen personeel, zoals tijdelijke inhuur, vast personeel en uitbesteed werk. TRS bestaat uit meerdere modules die het gehele proces ondersteunen van aanvraag tot en met facturatie. TRS is een SAP gecertificeerde oplossing, gebouwd op het platform Force.com; één van de grootste en best beveiligde platforms ter wereld. Overzicht onderdelen TheNextFlex/Nétive Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren nee 52

54 TRS wordt gebruikt in de volgende sectoren en geografische gebieden: Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Financiën x Adviesdiensten Facilitaire diensten x Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs x Zakelijk beheer x 53

55

56 Hoofdstuk 4 Conclusies Na inventarisatie en bestudering van alle antwoorden en informatie, is dit onze hoofdconclusie: Er zijn behoorlijke verschillen tussen zowel de leveranciers als tussen hun producten. Er zijn regelmatig vernieuwingen in functionaliteit van deze producten. Ook komen er regelmatig nieuwe leveranciers op de markt. Het is dus belangrijk om vooraf goed te vergelijken en na te denken over welke keuzes de inlener/ opdrachtgever kan maken zowel qua leverancier als qua product/platform of tool. Er valt echt wat te kiezen. En een gemaakte keuze is meestal een keuze voor langere tijd... Er zijn leveranciers die bestaan uit 1 of 2 personen en we hebben leveranciers waar tientallen zo niet vele honderden werknemers werkzaam zijn. Sommige bedrijven bestaan nog maar kort of hebben nog weinig opdrachtgevers, sommige bestaan al tientallen ren en hebben honderden opdrachtgevers en duizenden dagelijkse gebruikers. Sommige leveranciers hebben een internationale focus, andere zijn puur Nederlands en richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Dit zegt overigens niets over de kwaliteit van deze bedrijven, maar het kan belangrijk zijn bij de keuze met wat voor soort organisatie de opdrachtgever graag zaken doet c.q. welke goed past bij de organisatie van deze. Grote verschillen hebben we ook gevonden bij de onderzochte producten. Er zijn behoorlijke verschillen qua aangeboden functionaliteit. In een aantal matrices hebben we deze verschillen inzichtelijk gemaakt. Hoe meer functionaliteit er wordt geboden op een proces-onderdeel, betekent niet dat dit product dan ook beter is op dit onderdeel. Maar het betekent wel dat de leverancier dit kennelijk een belangrijk onderdeel vindt van het totale product. In deel 8 kunt u alle vragen bekijken met de gegeven opties. Aan het eind van dit deel vindt u een kieswijzer. Hiermee krijgt u snel inzicht in de meest opvallende verschillen tussen de leveranciers en hun producten. 55

57 Overzicht geboden functionaliteit per leverancier/per procesonderdeel Flex bee Gemeente Marktplaats Negometrix Sdu/Jobs republic Planet Interi m CTM Solutio n TNF Hays Interimpuls Diensten Registratie Flexpool, community of dbase Opdrachten uitzetten, kandidaten zoeken Matchen Controleren en screenen Gunnen Contracteren On- en offboarden Roosteren, uren registreren, declareren Factureren Rapporteren en evalueren betekent er is bepaalde functionaliteit aanwezig op dit procesonderdeel betekent er is geen enkele functionaliteit aanwezig op dit procesonderdeel 5

58 Overzicht naar sector en regio Sector Benelux West Europa Azië Wereldwijd Landbouw en Visserij Planet Interim Industrie Negometrix, Planet Interim, CTM Solution, Hays Hays CTM Solution, TheNextFlex/Nétive Hays Bouwnijverheid Planet Interim, CTM Solution, Hays CTM Solution Hays Groothandel Planet Interim, TheNexFlex/Nétive Detailhandel Planet Interim Horeca Planet Interim Vervoer Planet Interim Financiën Planet Interim, Hays TheNextFlex/Nétive Adviesdiensten Negometrix, Planet Interim Facilitaire diensten Planet Interim, CTM Solution, TheNextFlex/Nétive CTM Solution Hays Persoonlijke diensten Planet Interim Hays Overheid, Non-profit, Zorg en Onderwijs CTM Solution Hays Hays Zakelijk beheer Flexbee, Gemeente Marktplaats, Negometrix, Sdu, Planet Interim, CTM Solution TheNextFlex/Nétive Negometrix, Planet interim, CTM Solution, TheNextFlex/Nétive Negometrix, CTM Solution, Hays, Interimpuls 57

59

60 Hoofdstuk 5 Kieswijzer Nr. Vindt u dit aspect belangrijk? Ga dan in elk geval praten met 1 Integratie van inkoop en inhuur op 1 CTM, Negometrix platform 2 Integratie van Marktplaats en VMS op 1 platform TheNextFlex/Nétive 3 Geënt op Nederlandse aanbestedingswetgeving/regels Gemeente Marktplaats, Sdu, TheNextFlex/Nétive, Flexbee, CTM, Negometrix 4 Veel internationale ervaring Hays, CTM, Negometrix 5 Veel praktijkervaring (aantal gebruikers en klanten) TheNextFlex/Nétive, Hays, CTM, Negometrix Veel functionaliteit Hays, TheNextFlex/Nétive 7 Veel aandacht voor veiligheid Sdu, CTM, Hays, Flexbee 8 Veel aandacht voor leveranciers Planet Interim, Interimpuls 9 Veel aandacht voor service-aspecten Sdu, Hays, Planet Interim, CTM, Negometrix 10 Ondersteunt ook bemensen van vaste functies Flexbee, Gemeente-Marktplaats, TheNextFlex/Nétive 11 Ondersteunt community's, flexpools e.d. Hays, TheNextFlex/Nétive, Flexbee, Planet Interim, Negometrix, CTM 12 Gratis te gebruiken door opdrachtgevers Planet Interim 13 Koppelbaar aan andere pakketten en applicaties TheNextFlex/Nétive, Hays 59

61

62 Hoofdstuk Onderzoeksscope Het E-Staffing-marktonderzoek heeft als doel om de momenteel op de Nederlandse markt beschikbare software tools op het gebied van Marktplaatsen voor externe inhuur en Vendor Management Systeem (VMS) in kaart te brengen. Binnen het onderzoek worden de leveranciers en de functionaliteit van hun software tools aan de hand van een door de leverancier in te vullen enquête in kaart gebracht. Vervolgens wordt deze informatie door het onderzoeksteam aan de hand van een vastgestelde verificatieprocedure geverifieerd. Binnen het onderzoek wordt onderstaande indeling voor Marktplaats en VMS gehanteerd. Binnen het marktonderzoek worden software tools betrokken die (delen van) het hierboven geschetste inhuurproces ondersteunen. Dit gebeurt aan de hand van de functionaliteit die per processtap beschikbaar is. Aangezien het marktonderzoek zich nadrukkelijk beperkt tot software tools vallen de werkzaamheden en diensten van zogeheten Managed Service Providers (MSP) en Inhuurdesks buiten de scope. Deze partijen zullen wel benaderd worden om mee te doen aan het marktonderzoek indien zij over een eigen Marktplaats of VMS beschikken die als zodanig nog niet is betrokken in het onderzoek. De functionaliteit hiervan zal worden meegenomen in het onderzoek voor zover deze overeenkomstig de indeling van het onderzoek is. Ook tools als Applicant Tracking Systems (ATS) vallen buiten de scope, omdat deze primair gericht zijn op recruitment van kandidaten in loondienst. Uitgangspunt voor de te benaderen leveranciers is een door het onderzoeksteam op te stellen lijst met leveranciers van software tools rondom het inhuurproces. Hierin worden in ieder geval opgenomen: Alle software tools achter de huidige Nederlandse Marktplaatsen Alle Nederlandstalige VMS en die voldoen aan een aantal door het onderzoeksthema vast te stellen criteria. 1

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Certified Powered by SAP NetWeaver SAP

Certified Powered by SAP NetWeaver SAP SAP De Total Resource Solution is het geweldige resultaat van de strategische samenwerking tussen Nétive, Connexys en TheNextFlex. Via onze oplossing ondersteunen wij u bij al uw vraagstukken op de gebieden

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

SDL SM2 (VOORHEEN ALTERIAN SM2) 42 BUZZCAPTURE 55 CLIPIT 67 COOSTO 80 FINCHLINE/MAGPIPE 93 MEDIA INJECTION 105 MELTWATER 118 OBI4WAN 138 OXYME 150

SDL SM2 (VOORHEEN ALTERIAN SM2) 42 BUZZCAPTURE 55 CLIPIT 67 COOSTO 80 FINCHLINE/MAGPIPE 93 MEDIA INJECTION 105 MELTWATER 118 OBI4WAN 138 OXYME 150 BIJLAGE 4 DETAILINFORMATIE PER LEVERANCIER SDL SM2 (VOORHEEN ALTERIAN SM2) 42 BUZZCAPTURE 55 CLIPIT 67 COOSTO 80 FINCHLINE/MAGPIPE 93 MEDIA INJECTION 105 MELTWATER 118 OBI4WAN 138 OXYME 150 PUBLISTAT 166

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie