Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten"

Transcriptie

1 Afzender NUOD Viaductdam Antwerpen België-Belgique P.B Antwerpen 3 BC 2152 P F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten FLASH INFO derde en vierde kwartaal nummer 18 1

2 Beste Collega s, We kennen allemaal de uitdrukking een wolf in schaapskleren. Het ziet er allemaal braaf uit maar in werkelijkheid is hij heel gevaarlijk. En wanneer het misbruik aanhoudt zal op het einde niemand zich nog ongerust maken, noch bewegen. De laatste jaren werd het personeelsbestand bij de Overheden afgebouwd. En we werden gedwongen meermaals te reageren. Ondanks alle acties is er nauwelijks resultaat. Willen onze administraties werkbaar blijven, dan kunnen nieuwe acties niet uitblijven. En deze keer moeten ze sterker zijn dan ooit, want de wolf in schaapskleren is vandaag woest en laat zijn tanden zien.. Bijkomende personeelsverminderingen, het statuut van Rijksambtenaar wordt in vraag gesteld. Meer dan waarschijnlijk zal U langer moeten werken voor een pensioen dat merkelijk lager zal zijn (de daling kan oplopen tot 30 %!). De werkomstandigheden (voorbeeld stress) zullen er niet op verbeteren. De strijd tegen fiscale fraude behoort niet langer tot de prioriteiten van de nieuwe federale regering: fiscale controleurs dienen zich om te scholen tot partners van de ondernemingen en de douaniers tot facilitatoren (bemiddelaars) van de handel. Als kers op de taart wordt een indexsprong voorzien. Nochtans bestaan oplossingen die miljarden kunnen opbrengen. Inzonderheid inzake de strijd tegen fiscale fraude. Bijvoorbeeld door te strijden tegen fiscale paradijzen en tegen fiscale dumping tussen landen en door het toepassen van een vermogenswinstbelasting. Een juiste en rechtvaardige fiscaliteit is mogelijk. Alternatieven zijn voorhanden. Het is aan ons om ze duidelijk te maken aan de regering. Een regering die tot nu toe een politiek van besparingen toepaste en de FOD Financiën als een kost beschouwd in plaats van dit departement te beschouwen als een oplossing voor de budgettaire problemen. Op 15 december werd massaal deel genomen aan de nationale staking en we twijfelen er niet aan dat je deelnam als medewerkers van de FOD Financiën, als ambtenaar, als burger. Wanneer u deze lijnen leest zou het reeds duidelijk moeten zijn of deze regering rekening heeft gehouden met onze eisen. Maar, gelet op de houding van de huidige politieke verantwoordelijken, twijfelen we hier sterk aan. Weet als niet geluisterd wordt, wij de toon zullen opvoeren. Een specifiek actieprogramma voor de FOD Financiën wordt voorbereid! F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten uitgave derde & vierde kwartaal 2014 nr. 18 FLASH INFO is het officiële tijdschrift van de NUOD en verschijnt ieder kwartaal. Verantwoordelijke uitgever: Goris François, Koloniënstraat bus Brussel. Secretariaat: Koloniënstraat bus Brussel + : 02/ Het lidgeld bedraagt 12,75 per maand en dient gestort te worden op de rekeningnummer van de NUOD of van de sector waar U bij aangesloten bent. hebben meegewerkt aan dit nummer Hoofdredacteur François Goris Redactie, druk en verzending Boriau Emiel Lebeau Corinne Smets Walter Verschraegen Cathy Wintermans Manuela In de loop van de volgende weken zullen we zeker opnieuw op U rekenen. Omdat de gevaren te belangrijk zijn. Samen zullen en moeten we deze strijd winnen. François Goris - Voorzitter NUOD FLASH INFO derde en vierde kwartaal nummer 18 2

3 NIEUWS VANWEGE CESI CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDICATS INDEPENDANTS EUROPESE CONFEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE VAKBONDEN DE AMBASSADEUR VAN DE VS BIJ DE EU OVER TTIP: DE VS IS OOK BEZORGD OVER DE RECHTEN VAN WERKNEMERS IN DE VRIJHANDELSAKKOORDEN Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering keek de CESI over de Atlantische Oceaan. De Heer Gardner L., de Amerikaanse ambassadeur bij de EU lichtte het Amerikaans perspectief van de lopende Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) onderhandelingen toe en beantwoordde vragen van de CESI leden. De onderhandelingen rond een nieuw handelsverdrag tussen de VS en de EU was zeker één van de meest besproken items in de EU-politiek. Daarom was de CESI blij om de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie te verwelkomen om toelichting te geven rond de Amerikaanse visie omtrent de onderhandelingen m.b.t. deze handelsovereenkomst CESI concentreerde zich op de gebieden die het belangrijkst zijn voor haar leden: de mogelijkheden inzake geschillenbeslechting (Investor State Dispute Settlement - ISDS), transparantie, de rechten van de werknemers en de bescherming van de openbare diensten. De Amerikaanse ambassadeur benadrukte dat het doel van dit handelsverdrag is de groei te stimuleren. De handel tussen VS en EU heeft altijd gezorgd voor groei. Het is belangrijk dat de groei terugkeert om bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid (die in sommige landen catastrofale cijfers bereikt Spanje 27 % - te bestrijden). Studies schatten de groeimogelijkheden voor de EU op 0,5% van het BNP. Op dit laatste punt benadrukte de Amerikaanse ambassadeur de noodzaak van groei, via TTIP, om ervoor te zorgen dat de openbare diensten goed kunnen gefinancierd blijven. Een soortgelijke redenering geldt voor de Overheid om het goede niveau van sociale bescherming te garanderen. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 3

4 Ambassadeur Gardner beschreef de potentiële voordelen voor de consument van de vrije handel. De kosten voor consumenten verminderen en de productie wordt eenvoudiger voor bedrijven die wensen te exporteren. De ambassadeur heeft ook duidelijk gemaakt dat uit het oogpunt van de VS, er geen intentie is om zich te mengen in de wijze waarop openbare diensten functioneren. Collectieve onderhandelingen en andere hulpmiddelen voor het beschermen van de rechten van de werknemers blijven behouden. M.b.t. de bescherming van werknemers zei de Amerikaanse ambassadeur: "Deze onderhandelingen zijn een historische kans om regels vast te leggen die een hoog niveau van bescherming van de werknemers vastleggen vóór de opkomende markten dit doen op een voor ons veel lager niveau. TTIP is een opportuniteit om als model te dienen voor andere de wereldwijde handelsakkoorden ". Volgens hem dienen de belangen van de ondernemingen en de werknemers niet tegengesteld te zijn. afkortingen TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership. TTIP is een handelsovereenkomst die op dit moment wordt onderhandeld tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het is gericht op het wegnemen van handelsbarrières in een breed scala van economische sectoren die het gemakkelijker maken om goederen en diensten te kopen en te verkopen tussen de EU en de Verenigde Staten. Terwijl de VS probeerde CESI gerust te stellen dat het ook zeer bezorgd was over de rechten van werknemers in de eigen benadering om vrijhandelsovereenkomsten te onderhandelen, waren de CESI leden duidelijk vragende partij om het vertrouwen opnieuw te herwinnen. CESI blijft ook oproepen tot de uitsluiting van ISDS uit de onderhandelingen. De Europese Commissie zal de resultaten van de openbare raadpleging over ISDS in 2015 publiceren. Het beginsel van non-discriminatie van investeerders en de bescherming van de rechten van werknemers blijven prioriteiten voor CESI. Transparantie in de onderhandelingen, in het bijzonder van de Europese Commissie, blijft een cruciaal element voor het herstel van het vertrouwen. Hierover ze ambassadeur Gardner: "Ik denk niet dat er een gebrek aan transparantie is in deze onderhandelingen, maar een gebrek aan consensus. We hebben waarschijnlijk niet genoeg gedaan om de burgers te overtuigen", eraan toevoegend dat "nog veel werk dient te geschieden ". ISDS = Investor to State Dispute Settlement. Het is een handelstribunaal waar een investeerder een proces kan voeren tegen een overhead omdat die de afspraken uit een handelsverdrag niet naleeft (voorbeeld: onteigening van een bedrijf waarna dat bedrijf een proces start tegen die staat). ISDS roept nogal wat weerstand op, omdat er misbruiken zijn, het proces geheim is en geen beroep mogelijk is. CESI is verheugd over de aanpak van de Amerikaanse ambassadeur om eerlijk en met open woorden met de sociale partners van gedachten te wisselen in een poging om de problemen aan te pakken en mythen te ontmaskeren. Volgens Gardner blijven mythes zweven rond het handelsakkoord, die volgens hem niet nodig zijn: FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 4

5 Het handelsakkoord is veel belangrijker voor KMO s dan grote multinationals (deze laatste kunnen zich immer dure adviseurs veroorloven die deze begeleiden bij de toegang tot andere markten); De standaarden inzake bescherming (gezondheid, farma, auto s) worden zeker niet afgebouwd. Wel tracht men dure dubbele registraties te vermijden; Opzet is de werkvoorwaarden voor werknemers eerder te verbeteren dan af te bouwen; Op geen enkele wijze is het opzet van de VS om de werking van openbare diensten in de EU aan te tasten. De Europese Commissie, in het bijzonder de nieuwe commissaris voor Handel, zou er goed aan doen om de door het voorbeeld van de VS te volgen om alle sociale partners te betrekken. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 5

6 Kortberichten RKW wordt FAMIFED Op 1 juli werd de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) FAMIFED (Federaal agentschap voor de kinderbijslag). Deze naamswijziging komt er door de 6de staatshervorming en de overheveling van de kinderbijslag naar de Vlaamse en Duitse gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een uniform kinderbijslagsysteem voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren is nu van toepassing. FAMIFED beheert de overgangsperiode tot ten laatste eind december Er verandert voorlopig niets voor de gezinnen. Het is pas in 2016 dat de Gemeenschappen en Gewesten kunnen beslissen om zelf de vergoedingen te betalen. Meer info: op [bron: fed web dd ] Prijsaanpassingen FEDOREST Na maandenlang palaveren en vage beloftes heeft Fedorest eindelijk zijn belofte nagekomen. Wanneer je ergens komt, zie je iets. Na de aanpassing van de prijzen in januari bleek dat verschillende restaurants er een andere prijzenpolitiek op na hielden. Prijsverschillen van 25 tot 33% waren heel gewoon. Iedere vergadering hebben wij dit op de agenda geplaatst. Steeds was er de belofte er iets aan te doen, maar helaas. Een nieuwe wind waait door Fedorest wat ons afgelopen juni nog maar eens het punt op de agenda deed plaatsen. Vooraf vroegen wij een overzicht van alle prijzen die in alle restaurants gehanteerd werden. De resultaten waren verbluffend! Vooral de Overheid was geschrokken van de grote verschillen die de restaurants vroegen voor o.a. een spaghetti/videe/koude schotel ( 1,00 verschil), voor een baguette ( 0,75 verschil) tot een chocoladebroodje ( 0,20 verschil). Geen enkel aangeboden product waar geen verschil was. Eén restaurant verkocht zelfs spaghetti aan zowel 3,00 als 4,00! De Overheid vroeg ons tijd om te intendanten hierover te interpelleren en dit recht te zetten. Als het goed is mag het ook gezegd worden : De verantwoordelijken van Fedorest hebben woord gehouden. De prijzen en kwaliteit wordt uniform voor alle restaurants. Voor een broodje in de Amca, en bijhorende restaurants, geeft dit bijvoorbeeld een prijsdaling van 0,75! Uiteraard is de NUOD blij met deze aanpassingen. We blijven echter waakzaam dat dit de kwaliteit niet doet dalen. Mocht u toch nog twijfelen of uw restaurant een correcte prijs hanteert of heeft u klachten over de kwaliteit die te wensen overlaat, laat het ons weten. Kilometervergoeding: nieuw bedrag op 1 juli 2014 Omzendbrief nr. 639 van 27 juni 2014 legt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0,3468 euro voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni [bron: fed web dd ] Black-out: info en tips Black-out. Schaarste. Afschakeling. Het zijn begrippen die sinds enkele weken niet meer uit de media weg te branden zijn. Ze hebben allemaal betrekking op hetzelfde vraagstuk: het probleem van de stroomvoorziening. Wil je alle info hierover op de voet volgen? Of vooral: welke maatregelen kan je treffen om het risico op stroomtekort te beperken? Surf dan naar de nieuwe site Je vindt er naast FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 6

7 een stroomindicator ook info en tips om je stroomverbruik te verminderen. De FOD P&O meldt dat iedere administratie zich aansluit bij deze campagne. De collectieve maatregelen worden binnenkort toegelicht, aldus de FOD P&O. Het personeel mag niet het slachtoffer worden van het gebrek van visie van de verschillende regeringen. Bij een eventuele afschakeling eist de NUOD dat het personeel tijdig kan vertrekken zodat ze op tijd thuis geraken zonder dat ze hiervoor de gemiste werktijd dienen te compenseren! Drie dagen dienstvrijstelling in 2015 De ministerraad van 27 november 2014 keurde een omzendbrief goed voor 3 brugdagen in 2015: vrijdag 2 januari 2015 vrijdag 15 mei 2015 maandag 20 juli 2015 De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op maandag of vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking,...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar. [Ministerraad van 27/11/2014] Eindejaarstoelage: bedrag 2014 De bedragen die de basis vormen voor de berekening van de eindejaarstoelage voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt, worden jaarlijks aangepast. De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen: Het vast gedeelte bedraagt voor ,3880. Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging. Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober. Er zijn twee correcties: o het wordt opgetrokken tot 162,3680 (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag o het wordt beperkt tot 324,7360 (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag. De eindejaarstoelage 2014 werd uitbetaald op 16 december [bron: CDVU wedden en omzendbrieven 640 en 641] Hospitalisatieverzekering: iets duurder in 2015 P&O laat weten dat de premies voor 2015 stijgen met 0,2943 % ten opzichte van Bedrag van de premies voor 2015 (vóór tegemoetkoming van de werkgever) Categorie Basisformule (2 bedden) Uitgebreide formule (1 bed) Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd 79,98 182,69 Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar) 28,00 63,94 Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden tot en 79,98 182,69 met 64 jaar Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 65 tot 259,95 593,73 en met 69 jaar Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden vanaf ,94 822,09 jaar De tegemoetkoming van de overheidsdiensten in de premie die verschuldigd is voor 2015 verschilt onderling tussen de organisaties. Ze bedraagt minimum 75% van de premie voor de basisformule voor de hoofdverzekerde (= personeelslid in actieve dienst), ongeacht welke formule men gekozen heeft. Ter info: 65-plussers die nog werken betalen de premie van actieve werknemer en niet die van gepensioneerde, als ze al vóór hun 65ste verjaardag aangesloten waren op de collectieve hospitalisatieverzekering. [bron: fed web ] ] FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 7

8 Federale Overheid Oprichting van een directoraat-generaal P&O Shared Service Centerbij de FOD P&O In uitvoering van een beslissing van de Ministerraad van 19 juli 2014 wordt binnen de FOD Personeel & Organisatie een nieuwe dienst opgericht: het directoraat-generaal P&O Shared Service. Deze dienst zal administratieve human resources diensten aanbieden aan de federale overheidsdiensten, die als klanten mee het beleid en de werking zullen bepalen. In eerste instantie gaat het om volgende diensten die van bij het begin op het project intekenden: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie/ FOD Mobiliteit en Vervoer/ FOD Justitie-centrale diensten/ FOD P&O/ FOD B&B/ Fedict en POD Maatschappelijke Integratie Later kunnen ook alle andere federale overheidsdiensten die dat wensen van het aanbod gebruik maken. Dat aanbod zal in eerste instantie de personeel- en loonadministratie, een contactcenter voor de federale ambtenaren en de digitalisering van de personeelsdossiers betreffen. Het directoraat-generaal zal progressief activiteiten en middelen centraliseren die momenteel verspreid zijn over verschillende diensten en instellingen. Het personeel dat thans deze activiteiten gedecentraliseerd verzekert, zal op termijn overgaan naar het directoraat-generaal. Voor wat betreft de loonadministratie, worden de opdrachten van de dienst CDVU Wedden en geschillen - wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën, op overgenomen door het directoraat-generaal P&O Shared Service Center, met inbegrip van alle middelen (personeel, werking, gebouwen en investeringen). Het personeel wordt via interne mobiliteit overgeheveld en kan dus niet kiezen om bij de FOD Financiën te blijven! Binnen het directoraat-generaal wordt ook een bestuursorgaan opgericht dat tot taal heeft de werking van het directoraat-generaal te sturen en op te volgen. Het is ondermeer samengesteld uit de voorzitter van de FOD P&O en de functionele directeurs van de stafdiensten P&O. Op heeft de Overheid ons laten weten dat de overdracht van CDVU-wedden van de FOD Financiën naar de FOD P&O, voorzien voor , tot nader order niet zal plaatsvinden. Onmiddellijk heeft de NUOD de Overheid verduidelijkingen gevraagd omtrent de abonnementen voor het openbaar vervoer (deze dienden aangevraagd te worden op naam van de FOD P&O met ingang van ). s Anderendaags werd het personeel geïnformeerd: Bestaande abonnementen van FOD Financiën blijven geactiveerd Indien uw bestaande abonnement vervalt, dan volgt u de procedure van FOD Financiën om een verlenging van het abonnement te bekomen. Voor de personeelsleden die hun abonnement wel al hebben gewijzigd naar FOD P&O: uw abonnement wordt automatisch aangepast. U hoeft zelf niets te ondernemen. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 8

9 REGERING MICHEL WIL PENSIOENEN DRASTISCH HERVORMEN AMBTENAREN HET GROOTSTE SLACHTOFFER UW PENSIOEN VERMINDERD MET MEER DAN 30 %!!! Inzake de pensioenhervorming heeft de nieuwe regering volgende maatregelen in het vooruitzicht gesteld: - het verhogen van de wettelijke leeftijd om op pensioen te gaan : naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030 ; - de berekening van het pensioen van de ambtenaren over de volledige loopbaan (in plaats van de laatste 10 jaar) ; - het schrappen van de diplomabonificatie (waarbij men rekening houdt met de studiejaren) ; - om vervroegd op pensioen te kunnen gaan : verlenging van de duurte van de loopbaan : van 39 jaar in 2014, naar 41 jaar in 2017 en 42 jaar in 2019 ; het verhogen van de effectieve leeftijd voor vervroegd pensioen : van 62 jaar in 2016 naar 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar in 2018 ; - het schrappen van de pensioenbonus met ingang van 1 januari 2015 ; - een nieuwe beperking van de preferentiële tantièmes ; - een nieuwe hervorming van het overlevingspensioen : vanaf 2025 wordt de leeftijd waarop een overlevingspensioen wordt toegekend geleidelijk opgetrokken naar 55 jaar, - contractuelen die statutair worden, verkrijgen de rechten op hun ambtenarenpensioen pas vanaf de datum dat ze statutair worden. Met andere woorden : veel langer werken voor een kleiner pensioen! Over de gevolgen voor de berekening van het pensioenbedrag, kunnen wij een zeer relevante berekening van de GERFA niet negeren. 1. Berekening over het geheel van de loopbaan Waar voorheen de berekening werd bepaald op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar (en zelfs vijf jaar voor de regering Di Rupo), wil de regering rekening houden met het inkomen van de gehele loopbaan. In het voorbeeld dat GERFA aanhaalt (niveau B graad deskundige, bachelor, volledige loopbaan), houdt een dergelijke wijziging een verlaging met 22% van het bedrag van het pensioen in! In sommige gevallen (bijvoorbeeld in dezelfde graad, maar in dient getreden na 35 jaar), is deze vermindering nog belangrijker! 2. Schrappen van de diplomabonificatie Het principe van de diplomabonificatie laat toe de studiejaren te laten tellen die overeenstemmen met de diploma s die nodig waren bij de werving (3 jaar bachelors niveau B, en 4 of 5 jaar masters niveau A). Voor de berekening van het pensioen vertegenwoordigt dit 3/60, 4/60 of 5/60. Bij een volledige loopbaan heeft het schrappen van de diplomabonificatie een vermindering van het pensioen van 7,5 tot 10 % voor gevolg. Als de loopbaan van de ambtenaar korter is, neemt de impact nog toe. 3. Schrappen van de pensioenbonus De pensioenbonus liet ambtenaren toe, om vanaf 63 jaar, hun pensioen jaarlijks te verhogen met bruto 1, De schrapping heeft een niet te verwaarloze verlies voor de geïnteresseerde ambtenaren tot gevolg. De verwijdering ervan vertegenwoordigt een aanzienlijk verlies voor geïnteresseerde agenten! 4. Preferentiële tantièmes actieve dienst Deze worden in vraag gesteld. Wat zal er overblijven van de actieve dienst bij douane? Tot op heden is daar niets concreet over geweten maar het is duidelijk dat het systeem ernstig bedreigd wordt! FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 9

10 EUORPA PENSIOENEN WORDEN OVERAL HERVORMD Iedereen zal er zich wel van bewust zijn dat de huidige regering een grondige hervorming van ons pensioenstelsel in het vooruitzicht stelt. Het federaal regeerakkoord suggereert niets goeds over de toekomstige pensioenen, vooral niet deze van de ambtenaren. Maar pensioenhervormingen wordt niet allen in België doorgevoerd. Overal in Europa en in de wereld worden aanpassingen doorgevoerd. Om ons te positioneren omtrent de veranderingen die ons zullen voorgelegd (of liever opgelegd) worden, is het nuttig om na te gaan welke hervormingen in andere landen doorgevoerd worden, vooral in onze buurlanden. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op een verslag Panorama van de pensioenen 2013: Indicatoren van de OESO en de G20, gerealiseerd door de OESO. Pensioenleeftijd Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is één van de meest voorkomende en de meest politiek omstreden maatregel inzake de hervorming van de pensioenstelsels. De leeftijd is verhoogd in de meeste OESOlanden. Het is nu gebruikelijk dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt vastgesteld op 67 jaar terwijl dat enkele jaren geleden nog uitzonderlijk was. Sommige landen zijn zelfs verder gegaan door het instellen van de pensioenleeftijd op 68 of zelfs 69 jaar. De Tsjechische Republiek heeft zelfs besloten tot een niet geplafonneerde leeftijd en verhoogt ieder jaar de pensioenleeftijd met twee maanden. De leeftijd voor vervroegde uittreding werd ook in veel landen aangepast. In negen landen wordt een vervroegde uittreding zelfs niet toegestaan: Denemarken, Hongarije, Ierland, Israël, Nieuw- Zeeland, Nederland, Polen, Groot-Brittannië en Turkije. Vergelijk dit met andere Europese landen: Land Vervroegde uittreding Pensioenleeftijd Duitsland België Denemarken - 67 Spanje Frankrijk Griekenland Ierland - 68 Italië Luxemburg 57/60 65 Nederland - 67 Tsjechië Maar als de normale pensioengerechtigde leeftijd belangrijk is, is het duidelijk dat de effectieve uittredingsleeftijd uit de arbeidsmarkt even belangrijk is. Effectieve uittredingsleeftijd uit de arbeidsmarkt Deze gegevens in onderstaande tabel zijn berekend over een periode van vijf jaar ( ). Samengevat: wanneer een Belgische man (vrouw) de arbeidsmarkt verlaat op een gemiddelde leeftijd van 59.6 jaar (58,7), bedraagt het gemiddelde in de OESO landen 64,2 (63.1) jaar. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 10

11 Het is heel eenvoudig: in alle OESO-landen werkt men langer dan in België (met uitzondering van de Luxemburgse vrouwen). Femmes Hommes Luxembourg Belgique France Allemagne Pays-Bas Moyenne OCDE 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 Het pensioenbedrag Naast de leeftijd is het ook zinvol om het gemiddeld pensioen bij pensionering te vergelijken. Het gemiddelde pensioen bij pensionering als een percentage van het salaris van de gemiddelde werknemer Mannen Vrouwen Duitsland 42,2 42,2 België 37,1 37,1 Frankrijk 53,9 53,9 Luxemburg 58,8 58,8 Nederland 94,6 94,6 OESO 55,9 55,2 UE27 46,0 46,0 Onze pensioenen zijn zeer laag volgens deze tabel. Ze zijn minder dan 40% van het gemiddelde loon. Ter vergelijking, Nederland benadert 95%. België ligt ook ver onder het gemiddelde van de OESO-landen en de Europese Unie! Verhouding actieven t.o.v. niet-actieven De demografische druk heeft een belangrijke invloed op de toekomst van de pensioenen. De verhouding tussen actieven en niet-actieven (van 65 jaar of ouder) is een belangrijke indicator van de druk die de demografische veranderingen vormen voor de pensioenstelsels. Het meet het aantal werkenden in de leeftijd van 20 tot 64 jaar in verhouding tot het aantal mensen in de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar en ouder). FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 11

12 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze verhouding van 1950 tot België 5,53 4,85 4,14 3,97 4,01 3,52 3,50 3,23 2,89 2,29 2,04 1,98 1,95 OCDE34 7,22 6,39 5,64 5,11 4,99 4,56 4,08 3,74 3,28 2,64 2,25 2,06 1,93 UE27 6,57 5,82 4,81 4,23 4,29 3,86 3,50 3,26 2,89 2,33 1,95 1,77 1,72 In België zijn er nu gemiddeld 3,23 mensen in de werkende leeftijd voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In 1950 was de verhouding En de val is niet van plan om te stoppen: de verhouding zal toenemen tot 2,89 in 2020, 2,29 in 2030 en tot minder dan 2 in Uiteraard zal dit een grote invloed hebben op onze pensioenen. Conclusie Zonder reactie, zullen de maatregelen zuur zijn. Als deze cijfers je niet raken, is dat echt niet te begrijpen! Vooral als sommige proberen te doen geloven dat de meerderheid van de burgers deze maatregelen noodzakelijk achten. NEEN, het is niet onvermijdelijk! NEEN aan deze veranderingen! NEEN tegen dit gebrek aan respect voor degenen die hebben bijgedragen gedurende hun hele loopbaan! JA voort ernstige wijzigingen van deze hervormingen! FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 12

13 Griepvaccinatie 2014 Vlaamse Overheid Alle personeelsleden die aangesloten zijn bij de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming kunnen zich laten vaccineren. Daaronder horen alle departementen, de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid, de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), Flanders Investment and Trade (FIT), de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en de meeste strategische adviesraden. Inschrijven voor de griepvaccinatie is mogelijk vanaf 16 juni tot en met 22 september Laattijdige inschrijvingen worden niet meer aanvaard. De inschrijving verloopt via een online tool. Inloggen kan aan de hand van jouw vlimperswachtwoord. Indien je niet over een vlimperswachtwoord of computer beschikt, kan je je inschrijven via jouw personeelsdienst. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de exacte locatie van de vaccinatie. In oktober of november sturen we je nog een herinneringsmail om je te helpen jouw afspraak niet te vergeten. Voor meer informatie over de griepvaccinatie, kan je terecht bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming of bij de personeelsdienst van jouw entiteit. Data en locaties griepvaccinatie 2014 In oktober en november zijn er vaccinatiedagen gepland in alle VAC's: Antwerpen : VAC Antwerpen, Anna Bijnsgebouw Vrijdag 24 oktober 2014 van 9u00 tot 12u00. Vrijdag 21 november 2014 van 9u00 tot 12u00. Dinsdag 25 november 2014 van 9u00 tot 12u00. Brugge: VAC Brugge, Jacob van Maertlantgebouw Donderdag 2 oktober 2014 van 9u00 tot 11u30. Dinsdag 4 november 2014 van 9u00 tot 11u30. Brussel Boudewijngebouw : Dinsdag 14 oktober 2014 van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30. Ellipsgebouw: Donderdag 16 oktober 2014 van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30. Arenberggebouw: Maandag 3 november 2014 van 9u00 tot 13u00. Consciencegebouw Dinsdag 7 oktober 2014 van 8u30 tot 12u30. Donderdag 23 oktober 2014 van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30. Donderdag 13 november 2014 van 8u30 tot 12u30. Dinsdag 18 november 2014 van 8u30 tot 12u30. Maandag 24 november 2014 van 8u30 tot 12u30. Gent: VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw Dinsdag 21 oktober 2014 van 13u00 tot 15u30. Dinsdag 25 november 2014 van 9u00 tot 12u30. Hasselt: VAC Hasselt Donderdag 9 oktober 2014 van 9u00 tot 12u30. Dinsdag 4 november 2014 van 9u00 tot 12u30. Leuven: VAC Leuven, Dirk Boutsgebouw Dinsdag 21 oktober 2014 van 8u30 tot 10u30. Donderdag 20 november 2014 van 13u45 tot 15u45. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 13

14 Codex over welzijn op het werk gewijzigd Recent werden enkele wetswijzigingen opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk. De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) zal in het najaar enkele acties voor de MOD s en de personeelsleden organiseren om de consequenties van deze wetswijzigingen toe te lichten. In tussentijd kunt u voor meer informatie contact opnemen met de preventieadviseur die toegewezen is aan uw entiteit of met de GDPB via Bekijk hieronder alvast een beknopt overzicht van de wijzigingen. Diverse bepalingen Het KB van 24 april 2014 wijzigt de KB s over gezondheidstoezicht, welzijnsbeleid, interne dienst PBW, beeldschermapparatuur en biologische agentia. De aangepaste KB s treden grotendeels in werking vanaf 1 januari 2016, maar een aantal bepalingen zijn reeds van toepassing vanaf 23 mei 2014 zoals de rechtstreekse en discrete toegang tot de arbeidsgeneesheer bij spontane consultaties of het bezoek aan de arbeidsarts voorafgaand aan de werkhervatting, de werkgever kan in bepaalde omstandigheden de arbeidsarts contacteren, (zie toelichting diverse bepalingen gezondheidstoezicht. Vanaf 2016 wordt het gezondheidstoezicht voor voedingswaren en beeldschermwerk opgeheven. Tarifering externe diensten voor preventie en bescherming Het KB van 24 april 2014 wijzigt het KB van 27 maart 1998 betreffende de tarifering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. De focus wordt vooral gelegd op preventie op maat. Het onderscheid tussen een aan medisch toezicht onderworpen en niet-onderworpen werknemer verdwijnt. Men gaat over naar een eenheidstarief dat varieert per sector. Dit KB treedt in werking op 1 januari (zie toelichting diverse bepalingen gezondheidstoezicht) Brandpreventie Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen wijzigt grotendeels Artikel 52 van het ARAB. Aan de bepalingen betreffende de bouwvoorschriften worden geen wijzigingen aangebracht. Wel wordt de verplichting opgelegd om een risicoanalyse uit te voeren en op basis hiervan de nodige preventiemaatregelen uit te werken, zoals de oprichting van een brandbestrijdingsdienst, opleiding en informatie van werknemers, opmaak van een nood- en interventieplan, verplichtingen van de werkgever tegenover externe ondernemingen (vb. gebruik van vuurvergunning ). Dit KB ging van kracht op 3 mei Psychosociale risico s Het KB van 17 mei 2007 vervalt en wordt vervangen door het KB van 10 april Daarnaast zijn er ook wijzigingen aan de wet van 4 augustus De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 september 2014, met een uitzondering voor de wijzigingen in het jaarverslag die pas vanaf 1 januari 2015 van toepassing zijn. Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: een verruiming van de focus van de wet van de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag naar de preventie van psychosociale risico s. een verruiming van de definitie van pesterijen op het werk. mogelijkheid om een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie aan te vragen. een verplichte jaarlijkse evaluatie van het psychosociale welzijnsbeleid door de werkgever in samenwerking met de preventieadviseur psychosociaal welzijn. de rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie van psychosociale risico s werd verduidelijkt. m.b.t. de vertrouwenspersoon: o komt alleen tussen in de informele procedure en kan dus niet langer formele verzoeken in ontvangst nemen. o aantal extra onverenigbaarheden. o voorwaarden rond te volgen opleiding en supervisie. Vanaf 1 september 2014 spreken we over een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie: o verzoeken tot formele psychosociale interventies kunnen enkel bij de preventieadviseur psychosociaal welzijn ingediend worden nadat er eerst een persoonlijk gesprek was tussen de verzoeker en de preventieadviseur psychosociaal welzijn. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 14

15 o het verzoek tot een formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk blijft bestaan. Vanaf 1 september 2014 kunnen medewerkers echter ook een formele psychosociale interventie vragen voor psychosociale risico s in het algemeen (bv. voor stress, conflicten, ). o enkel een verzoek tot een formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag geeft recht op de wettelijke ontslagbescherming van één jaar. bij procedures voor de rechtbank voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan het slachtoffer kiezen voor een forfaitaire schadevergoeding. Arbeidsongevallen in de overheidssector In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014 verscheen een nieuw KB dat wijzigingen aanbrengt op het vlak van de arbeidsongevallen in de openbare sector (FOD s, POD s, ION s, OISZ, gemeenschappen, gewesten en gemeenten). De bevoegdheden van Medex (Bestuur medische expertise) werden hierin vastgelegd. Dit KB is vanaf 1 juli 2014 van toepassing. Omwille van praktische redenen zal Medex de nieuwe reglementering maar toepassen voor de arbeidsongeval aangiftes aangegeven in Publiato na juli De arbeidsongeval aangiftes aangegeven in Publiato voor juli 2014 worden behandeld volgens de oude reglementering. Een omzendbrief (nr. 638) in verband met arbeidsongevallen in de overheidssector is ook voorzien maar nog niet verschenen. Een kort overzicht van de bepalingen in het KB van 8 mei 2014: Als Medex (Bestuur medische expertise) voor een werkgever bevoegd is voor arbeidsongevallen, dan bepaalt Medex: of er een verband bestaat tussen de letsels en het arbeidsongeval of er een verband bestaat tussen periodes van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval de consolidatiedatum het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid het percentage van hulp van derden. De herverzekeraar kan geen bevoegdheden uitoefenen die aan Medex werden toegekend. Beheer van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid Enkel de slachtoffers die een tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen hebben, worden oproepen om de consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Voor slachtoffers van wie de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 30 kalenderdagen duurde, zal de werkgever eerst een medisch attest van genezing voorstellen. Als er onenigheid is, die gemotiveerd wordt door een medisch verslag, zal het slachtoffer opgeroepen worden bij Medex. Publicatiedatum: woensdag, 25 juni ,5 % minder ambtenaren bij de Vlaamse Overheid Sinds de start van de regeerperiode in 2009 heeft de Vlaamse overheid op de einddatum van de besparingsronde, met name juni 2014, haar personeelsbestand met 7,5% of met personeelsleden verminderd. Dit zijn er 285 meer dan vooropgesteld. De evolutie van de uitvoering van de besparingen werd twee keer per jaar in kaart gebracht. De grafiek hiernaast toont aan dat de verhoging naar 6,5% in 2013 werd ingevoerd nadat de administratie de opgelegde besparingsdoelstelling gerealiseerd had reeds één jaar voor de einddatum (juni 2014). FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 15

16 Het personeelsaantal eind 2013 kwam zo op Personeelsbeschik baarheid De personeelsbeschikbaarhei d geeft weer hoeveel VTE (voltijds equivalent) er beschikbaar zijn in een organisatie. De eenheid hier is bruto VTE : de verhouding van het aantal betaalde werkdagen ten opzichte van het aantal dagen dat een voltijds personeelslid per jaar dient te werken. Personeelsaanwezigheid Een iets ouder schema, maar zeker zo interessant. Is ieder personeelslid ook evenveel beschikbaar voor de werkgever? Uit het schema blijkt dat op 30/06/2011 de Vlaamse Overheid personeelsleden had. De personeelsbeschikbaarheid was echter maar ,5. Bekijk je de personeelsaanwezigheid dan daalt dit nog verder naar ,5. De personeelsaanwezigheid geeft weer hoeveel de personeelsleden van een entiteit werkelijk op de werkvloer aanwezig waren in het voorbije jaar. Enkel de gepresteerde tijd wordt meegeteld (gewoon werk, telewerk, dienstreizen, uitzonderlijk werk). Alle verlofstelsels/afwezigheden worden dus buiten beschouwing gelaten. De personeelsaanwezigheid wordt uitgedrukt in netto VTE. Niet ieder personeelslid is ook daadwerkelijk aanwezig op de werkvloer. Collega s hebben vakantie, zijn ziek, werken deeltijds of volgen een opleiding. Indien deze afwezigheid beperkt is, dan valt dit op te vangen door de collega s. We zien echter dat een grote afbouw niet meer opgevangen kan worden door collega s. De werkdruk gaat zo de hoogte in dat diegenen die nog overblijven het water tot aan de lippen zien komen. Hoe lang zij de boel nog recht kunnen houden is een vraag waar u en ik zich mee bezig houden. De Overheid op zich denkt alleen maar in cijfers van bezuinigingen en houdt onvoldoende rekening met de gevolgen op lange termijn. Als het plaatje nu maar klopt, de toekomst is voor de volgende minister! FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 16

17 De grafiek geeft de tussentijdse status weer over juni en over het volledige jaar van het aangegeven jaar. Omwille van mogelijke seizoenseffecten wordt de evolutie van beide meetperiodes apart opgevolgd. De rapportering over juni wordt als een tussentijdse en representatieve weergave van de personeelsbeschikbaarheid over het gehele jaar beschouwd, waarin alle tewerkstellingspieken en dalen in zijn juiste proportie worden meegeteld. Ook personeelsleden die in de loop van dit jaar in een organisatie in- of uitstromen, worden voor het nog of voor het al gepresteerde aantal te werken dagen meegeteld. Wijziging Vlaams Personeelsstatuut (functieclassificatie, topkader,...) Het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) wijzigt op een aantal punten. Zo wordt onder meer de functieclassificatie ingevoerd en komen er nieuwe bepalingen voor het topkader. Op 3 oktober 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de wijzigingen. Belangrijk is dat er voor de functieclassificatie andere einddata zijn. De functiebeschrijvingen en het wegen van de functies moeten rond zijn op 31 december De personeelsplannen moeten aangepast zijn op 1 april Het uitstel komt er omdat een aantal entiteiten die moeten fuseren of nieuw personeel krijgen als gevolg van de zesde staatshervorming daarvoor voldoende professionele strategische en operationele HR-capaciteit moeten kunnen inzetten. Functieclassificatie Om aan de slag te kunnen gaan met de functieclassificatie worden een aantal basisvoorwaarden uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 opgenomen in het VPS: Vaststellen van het begrippenkader (definities): functiezwaarte, wegingsmethodiek van de Vlaamse overheid, functieniveaumatrix, niet toewijsbare functies, ; De functieniveaumatrix zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 november 2013 (met inbegrip van leidinggevend middenkader en fijnmazigheid) wordt als bijlage bij het VPS gevoegd; Verankering systeem van functieweging en classificatie (tegen uiterlijk 31 december 2016); personeelsplannen moeten ook worden uitgedrukt in functiefamilies, functiefamilieniveaus en desgevallend niet-toewijsbare functies (tegen uiterlijk 1 april 2017); Inschrijven mogelijkheid personeelslid om in beroep te gaan tegen de indeling (weging) van zijn functie en vaststellen van de grote lijnen van de interne en externe beroepsprocedure (termijnen, paritaire samenstelling beroepscommissie, wijze van besluitvorming, betekening beslissing aan de functiehouder,...); Oprichting en werking beroepscommissie Functieclassificatie; Huishoudelijk reglement vast te stellen door de beroepscommissie Functieclassificatie. Wat is functieclassificatie Situering De Vlaamse overheid maakt gebruik van het proces van functieclassificatie. Functieclassificatie is een methode om functies te analyseren en te evalueren vertrekkend van de functiebeschrijving. Het resultaat drukt de relatieve zwaarte van een functie uit ten opzichte van andere functies binnen een organisatie. Door functieclassificatie worden functies met een gelijkaardige zwaarte in eenzelfde functieklasse gegroepeerd. De ordening van functieklasses wordt binnen de Vlaamse overheid gevisualiseerd aan de hand van een functieniveaumatrix. Loopbaan- en beloningsbeleid Toelage tijdelijke functieverzwaring Om personeelsleden te stimuleren om tijdelijk bijkomende of zwaardere taken op te nemen (bv. tijdelijk zwaardere functie, leidinggevende rol, toegenomen complexiteit, leiden van of meewerken aan een project, ) waardoor de functiezwaarte tijdelijk verhoogt, wordt de mogelijkheid voorzien voor de leidend ambtenaar om tijdens die periode een toelage toe te kennen. Deze beslissing wordt aan het advies van het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling voorgelegd. Formuleren van een loopbaan- en beloningsbeleid FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 17

18 De meest bekende en gebruikte toepassing van functieclassificatie is het formuleren van een loopbaan- en beloningsbeleid. In veel organisaties is de relatieve zwaarte van de functie de belangrijkste component om het basissalaris te bepalen. Functieclassificatie is dus het fundament waarop de beloningsstructuur wordt gebouwd. Indien het fundament wordt verwaarloosd, komt meteen ook de rest van het beloningsgebouw wankel te staan. Daarom is het zo belangrijk om alle stappen van het classificatieproces zeer zorgvuldig uit te voeren. Toch mag de invloed van de classificatie niet worden overschat omdat ze alleen betrekking heeft op het functiesalaris. De volledige beloning wordt samengesteld met allerlei andere componenten zoals diverse toelagen, premies voor arbeidsongemakken, prestatiebeloning en andere financiële en niet-financiële voordelen. Keuze van beloningsbeleid De keuze voor één of ander beloningsbeleid gebeurt niet in een vacuüm. Het beloningsbeleid moet immers ingebed worden in het totale organisatiebeleid en zal dus in de eerste plaats bepaald worden door de kenmerken van dat beleid (visie, missie, waarden, ). Door een beloningsstrategische analyse wordt een zicht verkregen op de kenmerken van de organisatie en de omgeving. Er wordt een inventaris opgemaakt van alle relevante interne en externe factoren: de sector waarin de overheid actief is, de economische, politieke en maatschappelijke omgeving, de financiële mogelijkheden, de arbeidsmarktpositie, het profiel van het personeelsbestand, de organisatiecultuur, het sociaal overleg,... Een dergelijke analyse samen met een onderzoek naar de sterktes en zwaktes van het huidige loopbaan- en beloningsbeleid levert belangrijke informatie op voor het ontwikkelen en vastleggen van een strategisch beloningsbeleid op maat van de (Vlaamse) overheid. Het komt erop aan een juist gedoseerde en juist gecombineerde mix van arbeidsvoorwaarden samen te stellen, die de juiste werknemers aantrekt, bindt en motiveert. Sociaal overleg Een koppeling tussen functieclassificatie en beloning maakt in alle geval deel uit van sociaal overleg. Proefprojecten en simulatieoefeningen zijn aangewezen om de impact van dergelijke beslissing verder te onderzoeken. Daarnaast moet heel wat aandacht worden besteed aan integratie- en overgangsmaatregelen. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 18

19 NIEUWS UIT DE SECTOREN - FINANCIËN COLLEGA'S VAN DE DOUANE VAAK BUITENBEENTJE, OOK NU WEER VOOR EBOLARISICO... Inzake Preventie, Bescherming en Welzijn op het Werk (PBW) zijn onze collega's van de douane vaak zwaar betrokken partij, waar er voor andere collega's van onze FOD Financiën geen vuiltje aan de lucht is. Hun werkterrein is inderdaad uitzonderlijk, zeer specifiek en regelmatig is er een risico voor lijf en leden. Taak van de FOD-werkgever is die risico's tot een minimum te beperken, in extreme situaties de opdracht zelfs als onuitvoerbaar te catalogeren zonder het voorafgaandelijk (laten) nemen van voorzorgsmaatregelen... Een aantal situaties spreken voor zich : de toepasselijkheid van de regelgeving inzake biologische en chemische agentia die schadelijk KUNNEN zijn voor de werknemers (inspectie van overzeese containers en staande houden van wegvervoer waarbij werknemers veel worden blootgesteld aan gassen) ; motards en controles op de weg, vooral nachtelijk, ook van individuen die zich niet graag laten tegen houden controles op radioactieve straling (megaports) en scanpoorten controles van schepen door het zogenaamde rummage team in de havens en ook voor onze kust en ga maar door. NUOD heeft binnen elke provincie minimum 2 afgevaardigden-specialisten PBW die niet alleen de jaarlijkse inspecties van onze gebouwen volgen, maar helaas ook te vaak de werkgever (al dan niet formeel) in gebreke moeten stellen voor niet naleving van de regelgeving. Onze leden in de veiligheidscomités (TOC PBW) moeten tussentijds ook belangrijke problemen opvolgen, bestuderen en aan de kaak stellen. Bij gebrek aan een tevredenstellende oplossing zullen zij een Arbeidsgeneesheer of de Sociale Inspectie vorderen, of in toepassing van het gemeen (arbeids- )recht ook verhaal kunnen zoeken bij parket of rechtstreeks een dagvaarding voor de Rechtbank voorstellen, zoals reeds gebeurde. Ook arbeidsgeneesheren, weliswaar (nog) niet overal effectief in functie en derhalve nog niet overal aanwezig in onze veiligheidscomités, kunnen zeer nuttig zijn voor het welzijn van de werknemers, wanneer zij hun job naar behoren invullen. Gelukkig zien zij blijkbaar meer dan de FOD-werkgever zelf het nut van samenwerking met de vertegenwoordigers van de werknemers in de veiligheidscomités. Demonstratief daarvoor beschouwen wij de initiatieven van de Arbeidsgeneesheer binnen het comité Antwerpen. Het is spijtig dat zulke functie in andere regio's, zoals West- Vlaanderen met de zeehaven Oostende, onbezet blijft. Men zou wel met een werving bezig zijn, maar hoe lang duurt dat, en kan men deze vruchtbaar afsluiten? Simpel doorverwijzen naar de hogere, medische hiërarchie in Brussel, is o.i. alleszins niet langer aanvaardbaar en waar blijft dan de voeling met de werkvloer. De Arbeidsgeneesheer voor Antwerpen bracht de medische aspecten van buitenlandse opdrachten ter discussie, waaruit bleek dat onze Douane inderdaad geen uitgeschreven procedureboek had, en op geen enkele manier kon aantonen dat de voorzorgsplicht van de werkgever bij uitzending van zijn werknemers wereldwijd wel werd nageleefd. Opgelijste knowhow omtrent te voorziene inentingen kon bijvoorbeeld niet beschikbaar worden gesteld. Wij begrijpen heel goed van onze in dat domein belaste collega's, dat dit een zoveelste bijkomende taak is bij een steeds verder slinkend personeelsbestand, maar, indien niet aan de regelgeving kan worden voldaan, mogen er o.i. gewoon geen buitenlandse missies worden aanvaard. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 19

20 Tevens werd in het veiligheidscomité Antwerpen een informatieve en adviserende nota inzake het ebolarisico besproken door de Arbeidsgeneesheer. Net als destijds toen de richtlijnen inzake het controleren van containers aanvankelijk slechts mondjesmaat doordrongen tot bij de terreinwerkers-douaniers, waarbij de NUOD lang is op moeten blijven hameren, stellen wij opnieuw vast dat de werkgever nuttige tools onvoldoende oppikt of zich niet er van vergewist dat deze doordringen tot in de verste uithoeken van het douane-werkterrein. Dit is nochtans uitermate belangrijk voor beheersing van het risico. Indien U dus tot de betrokken groep behoort en nog geen communicatie kreeg, kan U een van onze PBW-werkers of het permanent secretariaat contacteren voor meer info ter zake. NIEUWS UIT DE SECTOREN SPOORWEGEN - OVS ANALYSE REGEERAKKOORD ZWEEDSE COALITIE - Indexsprong in 2015, het mechanisme kan worden hervormd, in geval van slechte economische omstandigheden, impliciet neerwaarts - De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen zal worden aangepast wat betreft de loonnorm. de overheidsbedrijven zullen voortaan ook onder het - toepassingsgebied van de loonnormwet 1996 vallen. De lonen worden ook voor minstens 2 jaar bevroren. - De barema s zullen ook rekening houden met de bekwaamheden en de productiviteit en niet meer alleen op basis van leeftijd en anciënniteit. De uitkering voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking wordt geschrapt. De uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar doven uit en de grens van 55 jaar wordt voor eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 op 60 jaar gebracht. - De wet van 1991 betreffende de overheidsbedrijven zal worden «gemoderniseerd».. wat de deur openzet tot aanpassing/afschaffing van ons statuut. - Nieuw transportplan in De regering zal vanaf 2015 de nodige voorbereidingen treffen om het binnenlands personenvervoer per trein open te stellen voor liberalisering vooruitlopend op de Europese beslissingen terzake. Deze beslissing brengt de financiële leefbaarheid van de NMBS in gevaar. Een evaluatie zal uitgevoerd worden einde Een minimum dienstverlening zal ingevoerd worden in geval van staking met financiële malus indien deze niet verleend wordt. - Besparing van 2,128 miljard EUR op 5 jaar en herziening van het meerjaren- investeringsplan aangepast aan de behoeften en de middelen wat zijn gevolgen zal hebben op de rurale lijnen ten voordele van andere transportmiddelen, afschaffing van niet-rendabele treinen en verlies van werkgelegenheid In tegenstelling tot wat onze Bevoegde Minister heeft aangekondigd, zal er structureel 2,1 miljard besparing opgelegd worden aan de NMBS zelfs als de dotatie van de NMBS met 663 miljoen geamputeerd wordt tegen 2019! - Interim-arbeid wordt mogelijk in overheidsbedrijven - Wat betreft de pensioenen: De pensioensleeftijd wordt op 66 jaar in 2025 en op 67 jaar in 2030 gebracht. De voorwaarden voor de lange loopbanen veranderen vanaf 2019 : 44 jaar om op pensioen te gaan op 60 jaar en 43 jaar op 61 jaar FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 20

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Verpletterende maatregelen

Verpletterende maatregelen FEDERAAL REGEERAKKOORD Verpletterende maatregelen Startende personeelsleden In je portefeuille! Loopbaanonderbreking En daar boven op Startende personeelsleden Sterke vermindering van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

Presentatie GVF Onderwijs 1

Presentatie GVF Onderwijs 1 Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioenen Geïntegreerde Politie Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioen Antwoorden Overheidspensioenen Politie Regering Di Rupo Verbintenis België t.a.v. de Europese instellingen: tekort v.d. gezamenlijke

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 7 Brussel, 23 mei 2016 Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Op 12 mei 2016 kregen de vakbonden van de minister

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

De beslissing van de Vlaamse Regering op 27 februari hield het volgende in:

De beslissing van de Vlaamse Regering op 27 februari hield het volgende in: De nieuwe uitstapregeling 1 Op 27 februari besliste de Vlaamse Regering om de Terbeschikkingstelling wegens Persoonlijke Aangelegenheden voorafgaand aan het Rustpensioen (de zogenaamde uitstapregeling

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels:

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling

Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling Johan Janssens Adjunct-administrateur-generaal Lier, 25 april 2016 Federale Pensioendienst 15 april 2016 Agenda Vooraf: De pensioenhervorming Di Rupo Commissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Peeters, H. & Larmuseau, H. (2005). De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard, het belang en de zin van de gelijkgestelde

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET!

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen en herhaaldelijke discussies tussen de sociale partners,

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels: Overheidsstelsel (enkel voor benoemde ambtenaren) Werknemersstelsel

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

protocol nr Over VRT: Ouderschapsverlof Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr Over VRT: Ouderschapsverlof Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 261.845 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 MEI 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging Ev

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging    Ev Juli 2017 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 De korven... 5 Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf... 6 Samenstelling van de korf... 8 De globale bezoldiging... 9 a) De weddebijslagen die in aanmerking

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet?

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet? De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om...en concreet Waar gaat het om De pers heeft het over 'afkopen' en de 'regularisatie' van de studieperioden, maar waar gaat het nu eigenlijk om U

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie