Rijksdienst voor Pensioenen ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ Praktische gids voor de gepensioneerde

2 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde

3 2

4 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende gebeurtenis. Of u er nu vol ongeduld naar uitkeek of het zo lang mogelijk uitstelde, vanaf nu breekt er een heel nieuwe levensfase aan. Uw leefritme verandert, u heeft meer tijd voor familie en vrienden... meer tijd ook om te reizen, les te volgen, in de tuin te werken, vrijwilligerswerk te doen of gewoon om uit te rusten. Na de eerste weken waarin u met volle teugen genoot van die ongewone vrijheid, maakt u misschien een periode van twijfel door of ervaart u een gevoel van leegte. De jaren vlogen voorbij zonder dat u er stil bij stond en misschien mist u het contact met uw vroegere collega s. Zet alle twijfels van u af en bekijk uw nieuwe situatie positief. Deze gids reikt u alvast een aantal tips, praktische ideeën en nuttige inlichtingen aan op financieel, sociaal en cultureel vlak. Deze uitgave verschilt van de vorige in die mate dat de gegevens, adressen en telefoonnummers aangepast werden waar nodig. De inhoudelijke wijzigingen hebben te maken met zaken zoals de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt, de nieuwe regels betreffende het verhuren van een woning of nog de herziening van de echtscheidingsprocedures. Wij wensen u in elk geval een zorgeloze, gelukkige en verrijkende rust toe en hopen dat de informatie die wij voor u verzamelden in deze gids daartoe bijdraagt. De Rijksdienst voor Pensioenen

5 Inhoud 1. Mijn pensioen 16 Hoe wordt mijn pensioen betaald? 17 Blijft het pensioenbedrag levenslang ongewijzigd? 18 Wat wordt er afgetrokken van mijn brutopensioen? 19 Wie mag ik aangeven als persoon ten laste? 21 Heb ik recht op vakantiegeld? 22 Wie krijgt een verwarmingstoelage? 24 Is de wettelijke pensioenleeftijd voor iedereen hetzelfde? 24 Wat is de inkomensgarantie voor ouderen? 25 Aan welke voorwaarden moet met voldoen om de IGO te kunnen ontvangen? 26 Moet men een aanvraag indienen om de IGO te ontvangen? 27 Hoeveel bedraagt de IGO? 28 Ik vertrek voor lange tijd naar het buitenland, wat moet ik doen? 28 Tot wie kan ik mij richten met vragen over mijn pensioen? 30 Bij wie kan ik terecht met een klacht over mijn pensioen? 31 Heb ik recht op een aanvullend pensioen? 32 Voor meer informatie NAAR HET GEMEENTEHUIS VERHUIS 34 Heeft een verhuis gevolgen voor mijn pensioen? 34 Wie moet ik op de hoogte brengen van mijn verhuis? 34 4

6 2. 2. HUWELIJK 37 Ik wil trouwen, wat staat mij te doen? 37 Heeft een huwelijk gevolgen voor mijn pensioen? FEITELIJKE SCHEIDING 41 Wat verstaat men onder een feitelijke scheiding? 41 Heeft een feitelijke scheiding gevolgen voor mijn pensioen? ECHTSCHEIDING 43 Ik wil uit de echt scheiden, wat moet ik doen? 43 Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure? 44 Kan ik beroep doen op een bemiddeling? 46 En wat met het alimentatiegeld? 46 Heeft een echtscheiding gevolgen voor mijn pensioen? 47 Hoe berekent men het pensioen van de gescheiden echtgenoot? Overlijden van de echtgenoot 50 Mijn echtgenoot overleed, wat moet ik doen? 50 Heb ik recht op een overlevingspensioen? 51 Wanneer is een aanvraag voor een overlevingspensioen NIET vereist? 52 Wanneer is een aanvraag voor een overlevingspensioen WEL vereist? 53 Hoe wordt het overlevingspensioen berekend? 53 5

7 2. 6. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW) 58 Wie kan beroep door op het OCMW? 58 Wat kan ik verwachten van het OCMW? 58 In welke gevallen zorgt het OCMW voor financiële hulp? 59 Moeten de ontvangen bedragen terugbetaald worden? 60 Is de hulp van het OCMW altijd van financiële aard? MIJN FINANCIES MIJN BELASTINGEN 62 Moet ik mijn belastingaangifte vanaf nu anders invullen? 62 Wat gebeurt er het eerste jaar dat ik gepensioneerd ben? VERKOOP VAN VASTGOED 63 Hoeveel is mijn huis waard? 63 Hoe vind ik een koper? 64 Welke formule kiezen? 64 Heb ik een tussenpersoon nodig voor de verkoop? 65 Is het interessanter mijn woning te verkopen voor een lijfrente? 65 Hoe verloopt een vastgoedverkoop? MIJN WONING VERHUREN 68 Hoe wordt de huurprijs bepaald? 68 Is een schriftelijk huurcontract vereist? 69 Is een plaatsbeschrijving verplicht? 70 6

8 Moet ik een waarborg betalen? 70 Wat gebeurt er wanneer de (ver)huurder overlijdt? 71 Hoe verhuur ik mijn woning? AANKOOP VAN EEN WONING 72 Welke woning kopen? Waar? En voor welke prijs? 72 Waartoe verbind ik mij bij het ondertekenen van een koopaanbod? 73 Moet ik een voorschot betalen? 73 Wat als er een hypotheek rust op mijn eigendom? 74 Wanneer wordt men eigenaar van het nieuwe goed? 74 Mag ik een vastgoed dat verhuurd is aankopen? 75 Mag ik een vastgoed van mijn bedrijf aankopen? 75 Welke kosten moet de koper van een vastgoed betalen? 76 Hoeveel bedragen de registratierechten? 77 Hoe financier ik een vastgoedaankoop in afwachting van de verkoop van mijn huis? EEN KIND HELPEN EIGENAAR TE WORDEN 78 Mag ik geld lenen aan mijn kinderen? 78 Mag ik mijn huis aan mijn kinderen schenken maar er zelf in blijven wonen? 78 Mag ik mij borg stellen voor mijn kinderen? 79 Voor meer informatie LENEN NA MIJN PENSIOEN 80 Welke soort lening kiezen? 80 Tot welke leeftijd mag men een lening afsluiten? 82 7

9 3. 7. VERANDEREN VAN BANK 83 Waarom zou ik van bank veranderen? 83 Wanneer van bank veranderen? 83 Welke bank kiezen? 84 Hoe ga ik tewerk om van bank te veranderen? 84 Houdt van bank veranderen bepaalde risico s in? 85 Wie moet verwittigd worden? HET TESTAMENT 86 Moet ik mijn testament opstellen? 86 Mag ik al mijn bezittingen nalaten aan de persoon van mijn keuze? 86 Over welk deel kan ik vrij beschikken? 87 Hoe kan ik mijn erfgenamen aanduiden? 87 Hoe wordt een testament opgesteld? 87 Voor meer informatie DE SCHENKING 88 Waarom een schenking doen? 88 Wat kan men schenken? 89 Hoe doe ik een schenking? 89 Hoeveel bedragen de schenkingsrechten? 90 Voor meer informatie DE BEGRAFENISVERZEKERING 91 8

10 DE NALATENSCHAP 91 Hoe kan ik erven? 91 Wie erft als er geen testament opgesteld werd? 92 Waarop heeft de overlevende echtgenoot recht? 92 En als er geen overlevende echtenoot is? 94 Hoe moet ik de successieverklaring invullen? 94 Wie moet de successierechten betalen? 95 Hoeveel bedragen de successierechten? 95 Wanneer moeten de successierechten betaald worden? 98 Mag men een erfenis weigeren? 98 Hebben samenwonenden recht op een gunstige successietarief? 98 Voor meer informatie WONEN WONEN ZONDER ZORG 100 Wat is een levenslange woning? 101 Waarop moet ik letten bij de aanpassing van mijn woning? 101 Wat zijn kangoeroe- en duplexwonen? 102 Wat is een serviceflat? THUISHULP 103 Op welke thuishulp kan ik beroep doen? 104 Hoe vraag ik thuishulp aan? 104 Hoeveel kost thuishulp? 105 9

11 4. 3. BEJAARDENALARM 105 Hoe werkt een bejaardenlarm? 106 Waar vind ik een bejaardenalarm? 106 Hoeveel kost een bejaardenalarm? WONEN MET ZORG 107 Ik kan niet meer alleen wonen, waar kan ik naartoe? 107 Op welke basis kies ik een rusthuis? 109 Waarop moet ik letten bij de keuze van een rusthuis? 109 Wat kost een verblijf in een rusthuis? 110 Wat moet ik doen als ik het rusthuis niet kan betalen? 111 Voor meer informatie GEZONDHEID MIJN MUTUALITEIT 112 Moet ik mijn mutualiteit op de hoogte brengen van mijn pensionering? LEEFHYGIËNE 112 Wat is een gezonde voeding? 112 Hoe blijf ik fit? VACCINATIES 116 Waarom en wanneer moet ik mij laten inenten tegen griep? 116 Is een pneumococcenvaccin aangeraden?

12 Moet ik mij laten inenten tegen tetanus en difterie? 117 Heb ik andere vaccins nodig wanneer ik op reis ga? THUISZORG 118 Welke zorgen worden thuis verstrekt? 118 Wie moet ik contacteren voor thuiszorg? 119 Voor meer informatie HUREN VAN MEDISCH MATERIAAL 120 Welk medisch materiaal kan ik huren? 120 Bij wie kan ik medisch materiaal huren? 120 Hoeveel kost het huren van medisch materiaal? HOSPITALISATIE 122 Wie kan ik raad vragen ingeval van een hospitalisatie? 122 Wie betaalt de kosten ingeval van een hospitalisatie? 122 Welke kosten worden gedekt door de verplichte verzekering? 123 Wat is een WIGW-statuut en waarop geeft het recht? 123 Wat is het Omniostatuut en waarop geeft het recht? 124 Wat is een zorgverzekering? 125 Op welk bedrag heeft u recth? 126 Wat is een aanvullende verzekering? 126 Wat is een hospitalisatieverzekering? 127 Wie bepaalt de keuze van het ziekenhuis?

13 Wat impliceert de keuze van een hospitaalkamer? 128 Wat moet ik meenemen naar het ziekenhuis? 130 Wie beslist wanneer ik het ziekenhuis mag verlaten? 130 Bij wie kan ik een klacht indienen? 131 Tot wie moet ik mij richten voor thuis- en nazorg? 131 Wie betaalt de hospitaalfactuur? 131 Voor meer informatie PALLIATIEVE ZORG 132 Wat is palliatieve zorg? 132 Thuis of in het ziekenhuis? 132 Wat is palliatief verlof? 132 Hoe wordt de palliatieve zorg in België georganiseerd? 133 Voor meer informatie TENEERGEDRUKT 134 Bij wie kan ik terecht? 134 Voor meer informatie KORTINGEN GAS & ELEKTRICITEIT 136 Wie heeft recht op sociale energietarieven? 137 Hoe bekom ik het sociaal tarief? 137 Voor meer informatie

14 6. 2. STOOKOLIE, PETROLEUM EN PROPAAN 139 Wie kan beroep doen op het sociaal verwarmingsfonds? 139 Hoeveel bedraagt de tussenkomst van het sociaal verwarmingsfonds? 139 Hoe kan ik een tussenkomst van het sociaal verwarmingsfonds bekomen? 140 Voor meer informatie OPENBAAR VERVOER 140 Van welke voordelen kunnen senioren genieten? 140 Hoeveel betalen senioren voor de tram en/of de bus 141 Voor meer informatie TELEFOON 141 Een sociaal tarief voor wie? 141 Van welke voordelen kunnen senioren genieten? 142 Voor meer informatie ANDERE 143 Voor meer informatie ACTIVITEITEN WERKEN 144 Mag ik werken na mijn pensioen?

15 7.1.A. VERPLICHTE MELDING 145 Aan wie moet ik mijn beroepsactiviteit melden? 145 Wanneer moet de aangifte gebeuren? 145 Hoe moet de aangifte gebeuren? 146 Wat gebeurt er ingeval van een laattijdige aangifte? B. INKOMENSGRENS 146 Hoeveel mag ik bijverdienen? 146 Wat indien mijn beroepsinkomsten de grensbedragen overschrijden? 148 Kan het pensioen worden gecumuleerd met sociale uitkeringen? 149 Kan het pensioen gecumuleerd worden met een artistieke of wetenschappelijke activiteit? 151 Wat als men één of meer mandaten uitoefent? C. VRIJWILLIGERSWERK 152 Wat is vrijwilligerswerk? 152 Ontvangt een vrijwilliger een contract? 152 Ben ik als vrijwilliger verzekerd? 153 Mag ik als vrijwilliger vergoed worden voor mijn kosten? 153 Moet ik melden dat ik als vrijwilliger werk, en zo ja aan wie? 154 Voor meer informatie STUDEREN 156 Waar kan ik cursussen volgen? 156 Voor meer informatie

16 7. 3. SPORT EN BEWEGING 157 Ik wil sporten, waar kan ik terecht? 157 Voor meer informatie SOCIALE EN CULTURELE ACTIVITEITEN 157 Heb ik recht op kortingen voor culturele activiteiten? 158 Voor meer informatie REIZEN 158 Ik wil op reis maar... waar naar toe? 158 Voor meer informatie VERENIGINGSLEVEN 159 Waar kan ik terecht? 160 Voor meer informatie PERSOONLIJKE INFORMATIE VERKLARENDE WOORDENLIJST ADRESSENLIJST

17 1. Mijn pensioen Wellicht heeft u een aantal vragen over uw pensioen... of moeten we het meteen al hebben over pensioenen? Het Belgische pensioenstelsel omvat inderdaad drie zuilen Het Belgische pensioensysteem is gebaseerd op drie grote pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen en de pensioenverzekering. 16 ~ Mijn pensioen De eerste zuil is die van de wettelijke pensioenen. Hij wordt gefinancierd door de verplichte pensioenbijdragen van personen die een beroepsactiviteit uitoefenen. Bij de wettelijke pensioenen maakt men het onderscheid tussen het rustpensioen, waarop men recht heeft op basis van een eigen loopbaan, en het overlevingspensioen dat toegekend wordt op basis van de loopbaan van een overleden huwelijkspartner. De tweede zuil wordt gefinancierd door de aanvullende pensioenen die via de werkgevers samengesteld worden. Tot slot is er nog de derde zuil, die gefinancierd wordt door de vrijwillige pensioenverzekeringen die individueel afgesloten worden bij een bank- of verzekeringsinstelling. Hierna geven wij een antwoord op veel gestelde vragen. Aarzel niet uw pensioeninstelling te contacteren als u nog andere vragen heeft of als er iets niet duidelijk is.

18 Hoe wordt mijn pensioen betaald? Uw pensioen kan op verschillende manieren uitbetaald worden, maar de overschrijving op uw bankrekening is beslist het veiligst. De dienst is gratis, u loopt geen risico van diefstal of verlies en uw pensioenbedrag wordt elke maand automatisch op uw rekening geboekt. Hoe kunt u dit regelen? ~ Gepensioneerde werknemers en zelfstandigen dienen het nummer van hun zichtrekening per brief mee te delen aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). U kunt ook gewoon het formulier dat u samen met de kennisgeving ontving ingevuld terugsturen. Het formulier kan ook telefonisch aangevraagd worden op het gratis nummer of afgehaald worden op het Gewestelijk kantoor dat uw dossier beheert. Opgelet: voor de betaling van een gezinspensioen moet de rekening op naam staan van de beide echtgenoten. ~ Als u geen rekeningnummer heeft of niet wenst dat uw pensioen per overschrijving betaald wordt, kunt u uw pensioen ontvangen via een postassignatie eigenhandig en ten huize : een assignatie die de postbode meeneemt op zijn ronde en uitbetaalt bij u thuis. Gezien het risico van diefstal, verlies enz. wordt dit echter afgeraden. Mijn pensioen ~ 17

19 ~ Ambtenaren en gelijkgestelden kunnen de betaling via overschrijving aanvragen via het verbintenisformulier voor staatspensioenen dat verkrijgbaar is bij de Centrale dienst der vaste uitgaven (CDVU) Pensioenen - tel of via U kunt ook kiezen voor een betaling per cheque, die op vertoon van uw identiteitskaart geïnd kan worden in alle postkantoren. Maar net als de assignatie, kan een cheque gestolen of vernietigd worden en hij kan niet geïnd worden door derden. Hij is bovendien slechts drie maanden geldig, iets wat een probleem kan zijn ingeval van hospitalisatie, een langdurig verblijf op een andere plaats, enz. Blijft het pensioenbedrag levenslang ongewijzigd? Nee, uw pensioen is gekoppeld aan de index. Dat betekent dat het pensioenbedrag regelmatig aangepast wordt aan de levensduurte. Dat gebeurt automatisch. 18 ~ Mijn pensioen

20 Wat wordt er afgetrokken van mijn brutopensioen? Van uw brutopensioen worden een aantal bijdragen afgetrokken: de bijdrage voor gezondheidszorgen, de bijdrage voor begrafeniskosten, de solidariteitsbijdrage en de eventuele terugvordering van ten onrechte uitbetaalde pensioenbijdragen. Na aftrek van deze inhoudingen bekomt men het belastbaar bedrag. Op dit bedrag wordt de bedrijfsvoorheffing geheven. Wat overblijft is het nettobedrag dat u betaald wordt. a) De bijdrage voor gezondheidszorgen De verplichte bijdrage voor gezondheidszorgen wordt berekend op basis van uw inkomsten, het aantal personen ten laste en uw statuut van alleenstaande of gezinshoofd. Het bedrag wordt doorgestort aan het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). In principe bedraagt de inhouding 3,55 % van uw brutopensioen. Dit percentage kan verlaagd worden om te voorkomen dat uw inkomen onder de minimumgrens gaat. Als uw maandelijkse brutopensioen onder de minimumgrens ligt dan wordt de inhouding niet toegepast. Grensbedragen van de bijdrage voor gezondheidszorgen (cijfers geldig sinds 30 januari 2008) Plafond I zonder last Geïndexeerd maandelijks brutobedrag Inhouding gezondheidszorgen Minder dan 1 182,99 Geen inhouding Van 1 182,99 tot 1 226,52 Van 0,01 tot 43,53 Meer dan 1 226,52 3,55% Plafond II met last Geïndexeerd maandelijks brutobedrag Inhouding gezondheidszorgen Minder dan 1 402,02 Geen inhouding Van 1 402,02 tot 1 453,60 Van 0,01 tot 51,59 Meer dan 1 453,60 3,55% Mijn pensioen ~ 19

21 b) De inhouding voor begrafeniskosten Deze inhouding wordt alleen toegepast op rustpensioenen (niet op overlevingspensioenen) van de openbare sector. Zij bedraagt 0,5 % van het maandelijkse brutopensioenbedrag. Deze inhouding is bestemd voor de financiering van de begrafenisvergoeding die betaald wordt aan de rechthebbende echtgenoot, de erfgenamen of de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft. c) De solidariteitsbijdrage Deze verplichte en wettelijke inhouding schommelt tussen 0,5 % en 2 % afhankelijk van het maandelijkse brutobedrag van uw pensioen en al naargelang u alleenstaande of gezinshoofd bent. De solidariteitsbijdrage wordt niet afgehouden van uw pensioen als u een maandelijks bedrag ontvangt van maximum 1 257,53 voor een gepensioneerde zonder persoon ten laste of 1 571,92 voor een gepensioneerde met gezinslast. d) De terugvordering van onrechtmatig ontvangen bedragen In principe kan de administratie geen terugvordering eisen van de bedragen die meer dan 6 maanden geleden onterecht uitbetaald werden. Indien de onrechtmatige betaling evenwel het gevolg was van een valse of onvolledige verklaring van de begunstigde of het niet indienen van een verklaring die verschuldigd was, dan kan de administratie de terugbetaling vorderen van de onverschuldigde bedragen die sinds 3 jaar uitbetaald werden. Dat laatste geldt ook als de onrechtmatig betaalde bedragen te maken hebben met het voortzetten van een beroepsactiviteit met inkomsten die de toegestane inkomensgrens overschrijden of in het geval van een cumul van het rustpensioen met sociale uitkeringen (bv. ziekte- of werkloosheidsuitkering). 20 ~ Mijn pensioen

22 e) De bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op uw belastingen, dat verrekend wordt tijdens de jaarlijkse aangifte van uw inkomensbelasting. De berekening van de bedrijfsvoorheffing gebeurt op basis van het belastbaar bedrag van uw Belgische pensioeninkomsten en houdt rekening met uw burgerlijke stand, de inkomsten van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, het aantal kinderen ten laste en uw andere gezinslasten. Onder een minimum maandelijks bedrag wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit minimum schommelt volgens het aantal kinderen ten laste en het type pensioen (rustpensioen van alleenstaande, van gezinshoofd of overlevingspensioen): Personen ten laste Belastbare maandelijkse minimumbedragen sinds 1 januari 2008 Rustpensioen van alleenstaande en overlevingspensioen Rustpensioen van gezinshoofd , , , , , , , , , ,00 Wie mag ik aangeven als persoon ten laste? Indien u één of meerdere personen ten laste heeft, geniet u een fiscaal voordeel: het bedrag dat vrijgesteld is van belasting wordt verhoogd. Het is dus belangrijk te weten welke personen fiscaal als ten laste kunnen beschouwd worden. Op bepaalde voorwaarden kunnen uw kinderen, adoptiekinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen of kinderen die u Mijn pensioen ~ 21

23 Opmerking: de persoon waarmee u wettelijk samenwoont wordt nooit beschouwd als een persoon ten laste, tenzij deze voor 66% gehandicapt is. exclusief of hoofdzakelijk ten laste neemt, uw ouders, grootouders, overgrootouders, uw broers en zusters aangegeven worden als ten uwen laste. Deze voorwaarden zijn: ~ zij moeten op 1 januari van het betrokken jaar deel uitmaken van uw gezin, met andere woorden op een effectieve en duurzame wijze met u samenwonen. Een persoon die normaal ten uwen laste is maar tijdelijk afwezig is, bv. wegens studie of om gezondheidsredenen, blijft normaal gesproken ten uwen laste. ~ de netto bestaansmiddelen van de personen ten laste mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. Het begrip bestaansmiddelen omvat alle regelmatige of occasionele inkomsten, ongeacht of ze belastbaar zijn of niet. Kindergeld, studiebeurzen enz. worden niet beschouwd als bestaansmiddelen. ~ de personen ten laste mogen niet door u bezoldigd worden. Met andere woorden, zij mogen in de belastbare periode geen vergoedingen ontvangen die u aangeeft als beroepskosten. Heb ik recht op vakantiegeld? Wie werknemer of ambtenaar was, ontvangt in de loop van de maand mei vakantiegeld. Gepensioneerde zelfstandigen hebben geen recht op vakantiegeld. Voor werknemers gaat het om een bedrag van maximum 670,00 (gezinspensioen) of 535,99 (alleenstaande) cijfers van Het vakantiegeld kan in geen geval hoger liggen dan het pensioenbedrag dat voor de betrokken maand mei verschuldigd is. Het kan wel lager liggen dan de hierboven vermelde bedragen omwille van de fiscale inhoudingen. 22 ~ Mijn pensioen

24 Ambtenaren die minstens 60 jaar oud zijn, hebben recht op het gewone en het aanvullende vakantiegeld. Om het gewone vakantiegeld te ontvangen mag hun brutopensioen niet hoger liggen dan 1 856,66 (cijfers van mei 2008), rekening houdend met de andere gekende pensioenen. Het bedraagt in 2008, 222,19 (alleenstaande) en 296,26 (gehuwde waarvan de partner voldoet aan een aantal voorwaarden inzake het inkomen). Voor gepensioneerden die een gewaarborgd minimumsupplement ontvangen om redenen van lichamelijke ongeschiktheid, is de toekenning van het aanvullende vakantiegeld onderworpen aan bijkomende voorwaarden. Gepensioneerde ambtenaren die recht hebben op een gewaarborgd minimumsupplement op basis van hun leeftijd of anciënniteit, ontvangen tevens het aanvullende vakantiegeld. Voor 2008 bedraagt het aanvullende vakantiegeld 335,92 (alleenstaanden) en 402,79 voor gehuwden. Mijn pensioen ~ 23

25 Wie krijgt een verwarmingstoelage? Is de wettelijke pensioenleeftijd voor iedereen hetzelfde? De verwarmingstoelage wordt alleen toegekend aan mijnwerkers die ten minste 20 jaren in de steenkoolmijnen werkten. Per jaar van hun tewerkstelling in hoofdberoep in de steenkoolmijnen hebben zij recht op 27,09 (cijfers van 1 januari 2008). Het maximumbedrag dat toegekend kan worden is 27,09 x 30 = 812,69. Nee. Voor werknemers en zelfstandigen bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd meestal 65 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen (tot december 2008 daarna is de pensioenleeftijd voor vrouwen eveneens 65 jaar). Voor ambtenaren is de leeftijdsgrens - met andere woorden de leeftijd waarna zij niet meer in dienst mogen blijven en dus op rust gesteld worden - gelijk voor mannen en vrouwen, met name 65 jaar. Voor een aantal beroepen wordt de leeftijdsgrens verlaagd. Een paar voorbeelden: wie ondergronds mijnwerker was bereikt na 25 jaren dienst of uiterlijk op 55 jaar de pensioenleeftijd; voor bovengrondse mijnwerkers is dit 60 jaar. Zeevarenden en vissers bereiken op 60 jaar de pensioen- 24 ~ Mijn pensioen

26 leeftijd. Werknemers die kunnen bewijzen dat zij minstens 168 maanden dienst deden op zee, onder Belgische vlag, kunnen een pensioen krijgen dat berekend wordt op basis van 1/14e per jaar. Voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart is dit 55 jaar of op om het even welke leeftijd na 30 jaren dienst als stuurpersoneel of 34 jaren als lid van het cabinepersoneel. In de overheidssector worden eveneens andere leeftijdsgrenzen toegepast, bijvoorbeeld voor militairen en magistraten. Merk op dat er een pensioenbonus ingevoerd werd voor werknemers en zelfstandigen die hun loopbaan verlengen. De maatregel is van kracht sinds 1 januari Om recht te hebben op de pensioenbonus moet men aan het werk blijven als werknemer of zelfstandige vanaf het jaar waarin men 62 jaar oud wordt, of het jaar waarin men al 44 jaar aan het werk is. De bonus bedraagt 2 per effectieve werkdag (of voltijds equivalent) voor werknemers en 156 per trimester voor zelfstandigen. Dit is een vast bedrag, of u nu een rustpensioen van alleenstaande of van gezinshoofd ontvangt ofwel een overlevingspensioen. Voor ambtenaren die na hun 60e verjaardag aan de slag blijven werd eveneens een pensioensupplement voorzien. Dit supplement stijgt per maand beroepsactiviteit na 60 jaar en dit tot de leeftijd van 65 jaar. Het supplement kan in totaal maximum 9% van het pensioen bedragen Wat is de inkomensgarantie voor ouderen? De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die niet gefinancierd wordt door de storting van persoonlijke bijdragen. De IGO biedt financiële hulp aan senioren die niet over voldoende middelen Mijn pensioen ~ 25

27 beschikken. Zij wordt toegekend na een grondig onderzoek en na eventuele aftrek van de aanwezige bestaansmiddelen. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om de IGO te kunnen ontvangen? ~ Leeftijd. De vereiste leeftijd om voor de uitkering in aanmerking te komen is gelijk voor mannen en vrouwen. Voorlopig is dat 64 jaar maar vanaf 1 januari 2009 wordt dat 65 jaar. ~ Nationaliteit. Om te genieten van de IGO moet men Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit. Indien u een andere nationaliteit heeft kunt u toch op bepaalde voorwaarden de IGO ontvangen. Aarzel dus niet de Rijksdienst voor pensioenen te contacteren indien u vragen heeft. ~ In België verblijven. Als IGO-begunstigde mag u niet langer dan 30 dagen (in één of meerdere perioden) in het buitenland verblijven in de loop van een burgerlijk jaar. Indien u langer in het buitenland verblijft, wordt de uitkering geschorst voor elke burgerlijke maand tijdens dewelke u niet zonder onderbreking in België verbleef. In sommige gevallen kan een langer verblijf in het buitenland toegelaten worden (bijvoorbeeld om gezondheidszorgen te ontvangen in het buitenland), op voorwaarde dat hiervoor voorafgaandelijk de toelating werd gegeven door de bevoegde dienst van de RVP. ~ De bestaansmiddelen mogen een bepaalde grens niet overschrijden. Het onderzoek naar de bestaansmiddelen houdt rekening met alle middelen en pensioenen van welke aard of herkomst ook, evenals met de middelen van de persoon of personen die uw woning 26 ~ Mijn pensioen

28 delen. Dit omvat de roerende goederen (aandelen, obligaties,...), de onroerende goederen (bebouwd of niet) en de goederen waarvan afstand gedaan werd minder dan 10 jaar vóór de aanvang van de IGO-uitkering aan de aanvrager of de personen die zijn woning delen. De uitkeringen die u ontvangt van openbare of privé-instellingen (OCMW, liefdadigheidsinstellingen), alimentatiebetalingen aan afstammelingen en ascendanten, uitkeringen naar aanleiding van een oorlogsfeit, uitkeringen voor gehandicapten, kreupelen en verminkten worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de IGO. Moet men een aanvraag indienen om de IGO te ontvangen? uw pensioenrechten onderzocht worden, dan moet u niets doen. Zodra u de vereiste leeftijd bereikt hebt, wordt uw recht op de IGO automatisch onderzocht. Indien u nog geen pensioen ontvangt en uw pensioendossier nog niet onderzocht wordt, dan kan u een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur of kan u zich persoonlijk naar de Rijksdienst voor Pensioenen begeven. Een aanvraag voor een Pensioen geldt eveneens als een aanvraag voor een IGO, en omgekeerd. Indien zich wijzigingen voordoen die gevolgen kunnen hebben voor uw recht op een IGO (aantal samenwonenden, verandering van inkomsten of bestaansmiddelen...) dan moet u de Rijksdienst voor Pensioenen hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Opgelet: de inkomensgarantie voor ouderen is niet betaalbaar in het buitenland! Indien u geniet van een pensioen van loontrekkende of zelfstandige, een uitkering als gehandicapte, een leefloon, of indien Mijn pensioen ~ 27

29 Hoeveel bedraagt de IGO? Het bedrag van de IGO verschilt al naargelang de begunstigde zijn woning met andere personen deelt. Indien de aanvrager met één of meerdere personen samenwoont, kan hij aanspraak maken op het basisbedrag, hetzij 6 620,97 per jaar ( 551,74/maand) op 1/01/2008. Indien hij alleen woont, kan hij aanspraak maken op een verhoogd bedrag, namelijk 9 931,46 per jaar ( 827,61/maand) op 1/01/2008. Van dit bedrag worden de persoonlijke middelen van de aanvrager en van de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn afgetrokken. In het algemeen wordt het totaal van pensioenen en bestaansmiddelen, na aftrek van de vrijgestelde bedragen, gedeeld door het aantal personen dat de woning deelt, de aanvrager inbegrepen. Een vrijstelling van wordt toegepast op het geheel van de roerende goederen, die al dan niet belegd zijn, en de cessies. Het resultaat van de deling wordt afgetrokken van het bedrag van de IGO. De toekenning van de IGO wordt uitgevoerd vanaf de eerste van de maand die volgt op de datum van de aanvraag, en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de leeftijdsvoorwaarde vervuld is. Ik vertrek voor lange tijd naar het buitenland, wat moet ik doen? Voor werknemers en zelfstandigen gelden de volgende regels. Bij langdurig verblijf in of definitief vertrek naar het buitenland dient u minstens één maand op voorhand de vertrekdatum en uw nieuwe adres schriftelijk mee te delen aan de Dienst technische briefwisseling van de Rijksdienst voor Pensioenen. In veel landen kan uw pensioen uitbetaald worden, maar 28 ~ Mijn pensioen

30 er blijven uitzonderingen, afhankelijk van uw nationaliteit. De betaling in het buitenland geschiedt rechtstreeks op het opgegeven adres. In de meeste Europese landen Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en in Marokko (maar niet in Engeland of Zwitserland bijvoorbeeld) kunt u uw pensioen ontvangen door het over te laten schrijven op uw bankrekening in dat land. Maar niets belet u uw pensioen te ontvangen op uw Belgische rekening en het geld daarna over te hevelen naar het buitenland op de manier die u het best schikt. Indien u geen overschrijving wenst of niet in het land woont waar de betaling via overschrijving mogelijk is, ontvangt u uw pensioen in de vorm van een cheque of een mandaat in de lokale munt, bv. in dollar, ponden enz. Ongeacht het gekozen betaalmiddel wordt het pensioen slechts uitbetaald mits jaarlijkse invulling van het certificaat van leven, dat de RVP u toezendt op de datum van uw verjaardag. Dat certificaat moet ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden naar de RVP. Gepensioneerde ambtenaren die langdurig of definitief in het buitenland verblijven kunnen hun pensioen ontvangen via overschrijving op een bankrekening in België of in het buitenland, per internationaal postmandaat of per bankcheque. Mijn pensioen ~ 29

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Werken en uw pensioen behouden

Werken en uw pensioen behouden Alles over... Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Werken en uw pensioen behouden REG.NO.BE-BXL- 000015 Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier. Met het behalen van het EMAS-certificaat

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Klachten over uw pensioen? De Ombudsman voor de Pensioenen luistert naar u.

Klachten over uw pensioen? De Ombudsman voor de Pensioenen luistert naar u. Klachten over uw pensioen? De Ombudsman voor de Pensioenen luistert naar u. De missie van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Aanbevelingen en suggesties doen Jaarverslag

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT

SOLIDARITEITSREGLEMENT SOLIDARITEITSREGLEMENT Vastgesteld door de raad van bestuur op 14 juni 2004 TITEL I. Doel 1. Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders is opgericht op 10 juni 2004, als een vereniging

Nadere informatie