College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Ronan Rotthier, stadssecretaris wd. De heer Freddy Willockx, gemeenteraadslid-voorzitter, is aanwezig bij de behandeling van punt nr. 13. Afwezig: mevrouw Marijke Henne, schepen. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 14 uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 13 mei 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: college: deelneming van Christel Geerts aan ontbijtsessie met minister Jo Vandeurzen Het college neemt er kennis van dat schepen Christel Geerts deelneemt aan de ontbijtsessie met minister Jo Vandeurzen op donderdag 6 juni 2013 in campus Henri Serruys te Oostende. De minister zal tijdens de sessie de Vlaamse beleidsdoelstellingen Lokaal Sociaal Beleid toelichten. De deelnameprijs bedraagt 30 EUR. 2. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst beslissingen OCMW-raad In toepassing van artikel van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 25 april 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek HH. Andreas & Ghislenus: kennisneming notulen kerkraad Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 30 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek HH. Andreas & Ghislenus, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 27 mei

2 4. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek Sint-Jozef: kennisneming notulen kerkraad Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 26 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 5. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: kennisneming notulen kerkraad Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 15 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 6. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw: betaalbaarstelling bijdrage 2013 Het college stelt de factuur nr. FV1/ van 21 april 2013, voor een bedrag van ,97 EUR (vrij van btw), betaalbaar aan de Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, als financiële bijdrage voor het werkingsjaar Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Vereniging voor Openbaar Groen: algemene vergadering: volmacht aan Bernadette Pieters Het college beslist volmacht te geven aan mevrouw Bernadette Pieters, diensthoofd groendienst, om de stad Sint-Niklaas te vertegenwoordigen op de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen op donderdag 13 juni 2013 om 10 uur in het proefstation van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek te Melle. 8. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: hoger beroep van OJC Kompas vzw tegen sanctie in kader GAS-procedure: standpunt college betreffende hoger beroep Het college beslist inzake het hoger beroep van OJC Kompas vzw tegen een sanctie, opgelegd in het kader van de GAS-procedure, waarbij de sanctionerend ambtenaar werd opgeroepen en niet de stad SintNiklaas, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, de zaak aan de beoordeling van de politierechter over te laten of die de visie van de raadsman van OJC Kompas vzw volgt. Dan kan de politierechter in een tussenvonnis vragen dat de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, in de procedure tussenkomt. CBS 27 mei

3 9. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Bpost voor promotie 'Bpost op afspraak' Het college verleent toelating aan Bpost, Kroonlaan 165, 1050 Elsene, om tijdens de donderdagse markt van 13 juni 2013 promotie te voeren voor de nieuwe dienst 'Bpost op afspraak', door het aanspreken van voorbijgangers en het uitdelen van flyers aan geïnteresseerden. De belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 81 EUR, moet vooraf worden betaald en eventueel weggegooide flyers moeten door de aanvrager worden opgeruimd. 10. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Fast Forward Events bvba voor standplaats 'Recupel on Tourbus' Het college verleent toelating aan Fast Forward Events bvba, Dok Noord 4 d/bus 101, 9000 Gent, om op zaterdag 6 juli 2013 met de 'Recupel on Tourbus' een standplaats in te nemen op het Hendrik Heymanplein, voor de stedelijke openbare bibliotheek, op voorwaarde dat: - de toegang naar de bibliotheek steeds blijft gevrijwaard; - er rond de tourbus steeds de nodige ruimte vrij blijft voor doorgang van de hulpdiensten; - de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', voor een bedrag van 15,60 EUR, vooraf wordt betaald. 11. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: terrassen op het Apostelplein: definitieve regeling: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, belastingjaar 2010, 5 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, belastingjaar 2011, 4 artikelen voor een totaal bedrag van 876,34 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Artikel 3 Het college beslist met ingang van 15 juni 2013 de nieuwe indeling op het binnenplein van het Apostelplein (de verdeling van het hoekperceel gebeurt horizontaal in plaats van verticaal), zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, op te leggen voor een periode tot 15 maart Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt het tweede kohier vast inzake de belasting op tapperijen en slijterijen van gegiste en geestrijke dranken, belastingjaar 2012, 75 artikelen voor een bedrag van ,59 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. CBS 27 mei

4 Het college stelt het derde kohier vast inzake de algemene milieubijdrage voor beoefenaars van een zelfstandige activiteit, kmo s en bedrijven, belastingjaar 2012, 180 artikelen voor een bedrag van ,87 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Artikel 3 Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op motoren, belastingjaar 2012, 20 artikelen voor een bedrag van ,34 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. De heer Freddy Willockx, gemeenteraadslid-voorzitter, is aanwezig bij de behandeling van volgend punt: 13. Overige algemene financiering: cross border lease transactie: brief in verband met mogelijke vervroegde beëindiging Het college beslist een brief te schrijven aan de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, en de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport, in verband met de mogelijk vervroegde beëindiging van de cross border lease transactie. 14. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 6405; - facturen: van nr tot en met nr. 5896; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 501 tot en met nr. 509; - facturen: van nr. 531 tot en met nr. 564; - vastgestelde rechten: Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: huren tribunes voor beachvolleybaltornooi In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); CBS 27 mei

5 - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en het advies van de dienst plechtigheden, 2 tribunes (met in totaal 512 zitplaatsen) voor het beachvolleybaltornooi te huren bij GDA Systems cvba, Victor Bocquéstraat 7, 9300 Aalst, voor een totaal bedrag van EUR + 655,20 EUR (21 % btw) = 3.775,20 EUR. 17. Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: leveren en plaatsen van 4 zitbanken voor de kleuterafdeling: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - het gemeentedecreet artikels en 2 en 160 1; - de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr. 2013/052 van 21 maart 2013, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR, betaalbaar aan de firma GV Contractors nv, Laagstraat 9, 9140 Temse, voor het leveren en plaatsen van 4 zitbanken voor de kleuterafdeling van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. 18. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: meerverbruik kopieertoestellen politiezone: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 723,92 EUR + 152,02 EUR (21 % btw) = 875,94 EUR, betaalbaar aan De Lage Landen Leasing nv, Lozenberg 5, 1932 Zaventem, voor het meerverbruik op de kopieertoestellen van de politiezone van Sint-Niklaas tijdens de periode van 1 oktober 2012 tot 1 april Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: camerabewaking Stationsstraat: principe Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, principieel akkoord te gaan om, aanvullend op het dossier van de nieuwe veiligheidscamera s voor de politie, een aanvullend dossier op te starten voor de globale camerabewaking van de Stationsstraat rekening houdend met de specifieke behoefte van de handelaars. De nodige bijkomende budgetten moeten worden gezocht. Het college beslist voor deze aankoop de nodige budgetten in de eerstvolgende budgetwijziging van 2013 op te nemen. De totale raming bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR ( EUR voor de bijkomende camera s en EUR voor de bijkomende infrastructuurwerken). Artikel 3 Het college beslist deze aangelegenheid voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013 voor het verhogen van de raming. CBS 27 mei

6 20. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: dringende herstelling bandengraafmachine: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 22 februari 2013, voor een totaal bedrag van 1.195,86 EUR + 251,13 EUR (21 % btw) = 1.446,99 EUR, betaalbaar aan DPS Power nv, Zwarte Weg 1, 2030 Antwerpen, voor de dringende herstelling van de bandengraafmachine met nummerplaat DKM835 van de dienst openbare werken. 21. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: leveren van kousen (diensttenue brandweer): toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college gelet op de ingediende offerte het leveren van 144 paar kousen (53 paar kousen Army silver en 91 paar Army short) voor het beroepspersoneel van de stedelijke brandweer toe te wijzen aan de firma Brandweer en ehbo-shop, Spekstraat 28 i, 2220 Heist-op-den-Berg, voor een totaal bedrag van 2.244,60 EUR + 471,37 EUR (21 % btw) = 2.715,97 EUR. De bestelling omvat: - Army silver: 46 paar maat en 7 paar maat 45-47; - Army short: 64 paar maat en 27 paar maat Parken en plantsoenen: groenonderhoud door derden op afroep in aanvulling op de basisopdracht: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte en het gunstig visum van de financieel beheerder, het onderhoud op afroep van groenzones door derden op het grondgebied van Sint-Niklaas voor de groendienst toe te wijzen aan de Wase Werkplaats vzw, Kapelanielaan 20, 9140 Temse, tegen een uurprijs van 15,50 EUR (exclusief btw). Het maximum aantal uren bedraagt uren, wat resulteert in een maximaal bedrag van ,50 EUR ,38 EUR (21 % btw) = ,88 EUR. De Wase Werkplaats vzw werkt voor deze opdracht samen met Jomi vzw voor de optimale inzet van de meest geschikte personen. Het college beslist, op basis van deze overeenkomst, akkoord te gaan met het inzetten van 2 personen van de Wase Werkplaats vzw gedurende 1 maand voor de continuïteit van de werking van de reinigingsdienst, wat resulteert in een maximale kostprijs van EUR ,60 EUR (21 % btw) = 6.001,60 EUR. Deze personen zullen worden ingezet volgens noodwendigheid. Dit wordt zo veel mogelijk op voorhand ingepland. CBS 27 mei

7 23. Wegen: gemeentewegen: vervangen van 2 miniveegmachines op benzine van de dienst reine stad door 2 elektrische Glutton veegmachines: principe Het college beslist principieel akkoord te gaan met het vervangen van de 2 miniveegmachines op benzine van de dienst reine stad door 2 elektrische Glutton veegmachines en zal deze aangelegenheid voorleggen aan de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming ( EUR ,48 EUR (21 % btw) = ,48 EUR) en de voorwaarden. 24. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Wendy De Muylder Het college stemt in met het voorstel van meester Wendy De Muylder voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 25. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Gerry De Bock Het college stemt in met de 3 voorstellen van meester Gerry De Bock voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 26. Overige algemene en ondersteunende diensten: verzekeringen: herstelling koelkast na kortsluiting: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr , voor een bedrag van 302,79 EUR (inclusief btw), betaalbaar te stellen aan Mariman bvba, Botermelkstraat 19 b, 9100 Sint-Niklaas, voor de herstelling van een koelkast in de bodekamer die werd beschadigd na een kortsluiting in een elektriciteitscabine in het stadhuis. 29. Begraafplaatsen: afvoeren steen en grond Tinelkerkhof: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr , voor een totaal bedrag van 749,14 EUR + 157,32 EUR (21 % btw) = 906,46 EUR, betaalbaar te stellen aan Vagaetrans bvba, Pontweg 15, 9140 Elversele, voor het verwerken van grond en stenen afkomstig van het Tinelkerkhof. CBS 27 mei

8 30. Overige verrichtingen betreffende ouderen: voorbereiding seniorenreis 2013: ter beschikking stellen bedrag voor onkosten Het college stemt ermee in dat tijdens de seniorenreis dit jaar een bezoek wordt gebracht aan Maastricht. Een delegatie van de seniorenadviesraad zal deze reis voorbereiden. Hiervoor wordt aan mevrouw Gwendoline De Vogel van de dienst sociale zaken 150 EUR ter beschikking gesteld om de ter plaatse gemaakte kosten te kunnen vereffenen. 31. Overige verrichtingen betreffende ouderen: 80-plus sneeuwruimlijn: betaalbaarstelling factuur Het college stelt de factuur van 31 maart 2013, voor een bedrag van 3.565,05 EUR + 748,66 EUR (21 % btw) = 4.313,71 EUR, betaalbaar aan JOMI vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, voor het sneeuwruimen bij 80-plussers in januari en maart Kinderopvang: dienst onthaalouders: kennisneming wijziging programma 'zorg-goedvoor-jezelfdag' Het college neemt kennis van de vervanging van mevrouw Joke Van den Branden als spreker op de zorg-goed-voor-jezelfdag van de stedelijke dienst voor onthaalouders op zaterdag 21 september 2013 in het Huis van het Kind van tot uur door Harmony Color & Style gvc, Driehoekstraat 28, 2110 Wijnegem, tegen een vergoeding van 250 EUR + 52,50 EUR (21 % btw) = 302,50 EUR + km-vergoeding, voor het verzorgen van de vorming 'kleur- en stijladvies'. 33. Kinderopvang: kinderdagverblijven: kennisneming advies van lokaal overleg kinderopvang aan Kind en Gezin over uitbreidingsronde dagopvang Het college neemt kennis van het advies van het lokaal overleg kinderopvang om aan Kind en Gezin voor te stellen in het kader van de uitbreidingsronde dagopvang voor baby s en peuters 3 plaatsen toe te kennen aan Zonnestraal vzw en de rest van de beschikbare plaatsen voor Sint-Niklaas ter beschikking te stellen aan het stadsbestuur voor de oprichting van een nieuw kinderdagverblijf. Het college gaat akkoord om dit advies aan Kind en Gezin over te maken als het advies van het lokaal bestuur. 35. Cultuurcentrum: omvorming ACCSI vzw tot EVA-vzw: motiveringsverslag Het college gaat akkoord met het motiveringsverslag betreffende de omvorming van ACCSI vzw tot een EVA-vzw (Extern Verzelfstandigd Agentschap), zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 27 mei

9 36. Musea: internationaal exlibriscentrum: organisatie tentoonstelling 'Egyptomanie en exlibris' Het college geeft toelating om de tentoonstelling 'Egyptomanie en exlibris' te organiseren van zondag 27 oktober 2013 tot zondag 23 maart 2014 in de Gerard Gaudaenzaal. Het college stelt volgende vergoedingen vast: - een ereloon van 900 EUR voor mevrouw Marie-Paule Vanlathem, voor prospectie, conceptuele ondersteuning en aanleveren van teksten voor de catalogus, verzorgen van een lezing (datum nader te bepalen); - een ereloon van 300 EUR voor de heer Tony Oost, voor prospectie, conceptuele ondersteuning en aanleveren van teksten voor de catalogus, en openingstoespraak. Artikel 3 Het college beslist mevrouw Marie-Paule Vanlathem en de heer Tony Oost op te nemen in het contigent van de gidsen voor de duur van deze tentoonstelling. Artikel 4 Het college stemt in met: - verzekering en transport van enkele bruiklenen voor deze tentoonstelling; - aanmaak van drukwerk (catalogus, communicatie) via de stedelijke reprografie; - technische opbouw van de tentoonstelling door eigen personeel; - gratis toegang tot de Gerard Gaudaenzaal tijdens de tentoonstelling. Artikel 5 Het college stelt de verkoopprijs van de catalogus vast op 2 EUR. 37. Musea: vertaling teksten Mercatormuseum: toewijzing Het college beslist de opdracht voor het vertalen van teksten naar het Frans en het Engels in verband met de collectie van het Mercatormuseum toe te wijzen aan het vertaalbureau Ad Verbum, Neerstraat 9, 9112 Sinaai, voor een bedrag van 2.557,06 EUR + 536,98 EUR (21 % btw) = 3.094,04 EUR (inclusief btw). 38. Overige culturele instellingen: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2013: vergoeding voor pianobegeleiding In zitting van 29 april 2013 stelde het college het programma voor de academische zitting naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2013 vast. Voor de begeleiding aan de piano van het koor en de samenzang zou een beroep worden gedaan op de heer Jan Pieters. De heer Jan Pieters is echter niet beschikbaar en de heer Joost D hont is bereid deze opdracht waar te nemen. Het college beslist de voorziene vergoeding voor de begeleiding aan de piano van het koor en de samenzang (75 EUR) tijdens de academische zitting op donderdag 11 juli 2013 toe te kennen aan de heer Joost D hont. 39. Overige culturele instellingen: uitreiking Orde van de Vlaamse Leeuw: muzikale opluistering CBS 27 mei

10 In zitting van het college van 18 februari 2013 ging het college akkoord met de organisatie van de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2013 door professor Matthias Storme in samenwerking met Vlaanderen-Europa vzw op zaterdag 29 juni 2013 om 17 uur in de trouwzaal van het stadhuis. Het college beslist een beroep te doen op het koor ZINgDERIN voor de muzikale opluistering van de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. De vergoeding voor het koor bedraagt 250 EUR. 40. Overige culturele instellingen: toelating aan Kunst in de Stad vzw voor plaatsen beelden Kunst in de Stad vzw viert in 2013 haar 40-jarig bestaan en wil in het kader hiervan een reeks realisaties brengen. Het college beslist de trouw- en receptiezaal in het stadhuis kosteloos ter beschikking te stellen voor de academische zitting in het stadhuis naar aanleiding van de onthulling van 3 nieuwe beelden op zaterdagnamiddag 19 oktober Het college gaat akkoord met de plaatsing van volgende beelden: - een levensgroot bronzen beeld van wijlen Gerard Gaudaen door Winke Besard aan het Koninklijk Atheneum op het openbaar domein aan de hoek van de Parklaan en de Clement Heirmanstraat. Voor de inplanting van het beeld moet men rekening houden met de rooilijn en het beeld plaatsen op openbaar domein; - 'La Tordue', een liggend naakt in brons van de bekende beeldhouwer Georges Grard op de boardwalk van de Grote Markt, ter hoogte van het oude postgebouw/cipierage, liggend op de bestaande zitbank; - een beeld van een zittende vrouw in brons van Georges Grard op de boardwalk van de Grote Markt, ter hoogte van het oude postgebouw/cipierage. Artikel 3 Het college beslist een subsidie van EUR te verlenen aan Kunst in de Stad vzw naar aanleiding van de uitgave van het kunstboek 40 jaar Kunst in de Stad, en verwacht als tegenprestatie 100 exemplaren van het kunstboek te ontvangen. Artikel 4 Het college beslist zoals in het verleden in te staan voor de realisatie van de nodige sokkels, namelijk voor het beeld van wijlen Gerard Gaudaen en voor het beeld van een zittende vrouw van Georges Grard. De kostprijs van deze sokkels kan worden geraamd op ongeveer EUR. Artikel 5 Het college beslist zoals in het verleden in te staan voor de verzekering van de nieuwe realisaties van Kunst in de Stad vzw. 41. Overige culturele instellingen: Oost-Vlaamse Wandeldag 2014: verlenen medewerking Het college gaat akkoord met het ter beschikking stellen van de polyvalente zaal De Klavers en de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele op zaterdag 9 en zondag 10 augustus 2014 aan de Reynaertstappers voor de organisatie van de Oost-Vlaamse Wandeldag, waarvoor de organisatoren wandelaars verwachten. Het college gaat akkoord met het plaatsen van een toeristische infostand op zondag 10 augustus 2014 van 10 tot 16 uur waarbij de permanentie uitsluitend door vrijwilligers van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme wordt verzorgd. CBS 27 mei

11 Artikel 3 Het college gaat akkoord met de terbeschikkingstelling van 15 grote tafels en 120 stoelen. Artikel 4 Wat het tarief betreft voor het gebruik van de infrastructuur en het feestmaterieel wordt de beslissing uitgesteld. 42. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling kadervorming voor jongeren in Sint-Niklaas Op basis van het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2011, beslist het college de subsidie voor kadervorming, voor een totaal bedrag van 1.417,20 EUR, betaalbaar te stellen aan de 36 rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 43. Jeugd: jeugdwerk: vervoer van kampmateriaal: goedkeuring Ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college het vervoer van kampmateriaal voor volgende erkende jeugdverenigingen goed te keuren: - Spoor Zes, kamp te Zutendaal, brengen op 1 juli 2013 en halen op 7 juli 2013; - KLJ Sint-Niklaas, kamp te Dessel, brengen op 2 juli 2013 en halen op 12 juli 2013; - SGV Sint-Fransiscus, kamp te Zutendaal, brengen op 6 juli 2013 en halen op 26 juli 2013; - SGV Sint-Jozef Tereken, kamp te La Roche, brengen op 14 juli 2012; - SGV D Olmen, kamp te Belvaux sur Lesse, brengen op 15 juli 2013 en halen op 1 augustus 2013; - SGV Don Bosco, kamp te Gouvy, brengen op 17 juli 2013 en halen op 10 augustus 2013; - SGV Sint-Vincentius, kamp te Hamont-Achel, brengen op 19 juli 2013 en halen op 11 augustus 2013; - Chiro Staderas Meisjes, kamp te Sint-Leenaarts, brengen op 21 juli 2013 en halen op 31 juli 2013; - SGV Akabe Sint-Johan, kamp te Vosselaar, halen op 29 juli 2013; - SGV Sint-Tarsicius, kamp te Graide, brengen op 16 juli 2013 en halen op 30 juli 2013; - SGV Kriko Meisjes, kamp te Recht, brengen op 2 augustus 2013 en halen op 15 augustus 2013; - Chiro Komverdrom/Jomokri, kamp te Sint-Leenaarts, halen op 20 augustus 2013; - SGV Kriko Puytvoet, kamp te Eprave, brengen op 3 augustus 2013 en halen op 24 augustus Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: subsidieaanvraag bouwdossier: principebeslissing Ter uitvoering van de collegebeslissing van 29 april 2013 zal het college tijdens de werkvergadering van september 2013 definitief beslissen welke piste wordt gevolgd in het bouwdossier van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. In afwachting daarvan stemt het college ermee in dat bij het ministerie van onderwijs een subsidieaanvraag wordt ingediend in het kader van de capaciteitsopbouw in het basisonderwijs. De meest voor de hand liggende optie (zowel duurzaam als betaalbaar) is systeembouw als losstaand volume met daarin onder meer een structurele uitbreiding met 5 klassen, die een vermoedelijke levensduur hebben van 40 jaar. Artikel 3 De maximale kostprijs voor een eventuele derde fase bedraagt EUR, te verdelen over een dossier CBS 27 mei

12 bij AGION, waar nog ongeveer EUR subsidiegeld staat geparkeerd, en een nieuw dossier bij het ministerie van onderwijs. Dat laatste dossier is goed voor ongeveer EUR: ongeveer EUR gesubsidieerd en ongeveer EUR op stadskosten. 45. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: officiële opening '500 jaar markt' Het college gaat akkoord met volgend programma voor de officiële opening van '500 jaar markt' op zaterdag 22 juni 2013: uur: verzamelen van deelnemers voor het stadhuis; - 10 uur stipt: officiële opening: burgemeester knipt lint; - aansluitend: rondleiding, begeleid door de heer Marc Boon, coördinator '500 jaar markt' (duur rondleiding: ongeveer 1 uur); - verwelkoming door de burgemeester en toespraak door schepen Christel Geerts op de kiosk aan de cateringzone 'De Warande'; - receptie in het stadhuis. 46. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: De Slimste Straat: onthulling straatnaambord en aanbieden receptie Het college beslist op zaterdag 15 juni 2013 om 11 uur in de Kardinaal Cardijnlaan, winnaar van de quiz 'De slimste straat 2012', het straatnaambord met gelijknamig opschrift te onthullen. Nadien wordt aan de bewoners van de straat een receptie aangeboden in de stadstent. De burgemeester verwelkomt en schepen Christel Geerts houdt een toespraak. 47. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: geen ontvangst 70-jarigen Sint-Niklaas Het college beslist de groep 70-jarigen van Sint-Niklaas, p.a. Klokkendreef 21 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, niet te ontvangen in het stadhuis op zaterdag 25 oktober 2014 om 16 uur. 48. Feesten en plechtigheden: officiële plechtigheden: viering nationale feestdag 2013: vaststelling programma Het college gaat akkoord met volgend programma voor de viering van de nationale feestdag op zondag 21 juli 2013: - om 9.30 uur: beiaardconcert door de heer Geert D hollander, stadsbeiaardier, met muziekuitvoeringen op Thebaanse trompetten: - om 10 uur: Te Deum in de hoofdkerk. Alle patriottische verenigingen verzamelen met hun vaandels om 9.50 uur rechtstreeks aan de kerk. Genodigden die het Te Deum niet bijwonen, maar nadien aansluiten bij de optocht, verzamelen in het stadhuis; - na het Te Deum: - optocht via de Stationsstraat en de Regentiestraat naar het Rolliersmonument op het Regentieplein, waar een bloemenhulde zal plaatsvinden; - de optocht gaat dan langs de Zamanstraat naar het heldenmonument aan de Houtbriel, waar ook een bloemenhulde zal plaatsvinden; - de optocht komt vervolgens naar de Grote Markt, waar in het stadhuis aan de genodigden een receptie wordt aangeboden. CBS 27 mei

13 Het college gaat ermee akkoord dat aan de inwoners van de straten waar de optocht passeert in een brief wordt gevraagd hun huizen op die dag te bevlaggen. Het college kent aan de spelers op Thebaanse trompetten van het Kon. Harmonieorkest Waesiana, p.a. Plezantstraat 53, 9100 Sint-Niklaas, een gezamenlijk ereloon van 150 EUR toe en aan de Kon. Harmonie De Kunstvrienden, p.a. Kalkstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, wordt opdracht gegeven de plechtigheid muzikaal op te luisteren tegen de vergoeding van 425 EUR. 49. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: wielerwedstrijd '82ste Grote Prijs Stadsbelangen en stad Sint-Niklaas': ontvangst organisatoren, sponsors en genodigden Het college beslist de organisatoren, sponsors en genodigden van de wielerwedstrijd '82ste Grote Prijs Stadsbelangen en stad Sint-Niklaas', p.a. Nieuwstraat 195 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, op woensdag 10 juli 2013 om 19 uur te ontvangen in het stadhuis. Na afloop wordt een receptie aangeboden. De verzusteringszaal wordt ter beschikking gesteld om te gebruiken als dopinglokaal. 53. Straatverlichting: Hof Van Belsele/Kasteeldreef/Kerkstraat/Molenwijk: aanpassen laagspannings- en openbaar verlichtingsnet: toewijzing Het college beslist de werken voor het aanpassen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet aan Hof Van Belsele/Kasteeldreef/Kerkstraat/Molenwijk te Belsele toe te wijzen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor een geraamd bedrag van ,81 EUR ,06 EUR (21 % btw, te voldoen door medecontractant) ,72 EUR (vrij van btw) = ,59 EUR. 54. Straatverlichting: plaatsen openbare verlichting in toegangsweg Vlyminckshoek 12: toewijzing Het college beslist de werken voor het plaatsen van openbare verlichting in de toegangsweg naar de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint Niklaas, toe te wijzen aan Intergem cv, voor een bedrag van 4.310,30 EUR (inclusief 21 % btw op recupel, rest btw te voldoen door medecontractant). 58. Overig afvalbeheer: bijdrage per inwoner Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: betaalbaarstelling factuur tweede kwartaal 2013 Het college beslist de factuur, voor een bedrag van ,10 EUR, betaalbaar te stellen aan de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas, als bijdrage per inwoner tijdens het tweede kwartaal van Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de kermisperiode te Belsele van 7 tot en met 11 juni 2013 en op 15 juni 2013 Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de CBS 27 mei

14 kermisperiode te Belsele van 7 tot en met 11 juni 2013 en op 15 juni De tijdelijke verkeersmaatregelen, vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, maken integraal deel uit van dit besluit. Overtredingen van deze politieverordening zullen worden bestraft met politiestraffen voor zover door wetten, besluiten en politieverordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien. Artikel 3 Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de politierechtbank en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 60. Wegen: gemeentewegen: Stationsstraat: aanpassen van 3 parkeerautomaten naar batterij en zonnepaneel: principebeslissing Het college beslist 3 parkeerautomaten aan te passen naar batterij en zonnepaneel om in de vernieuwde Stationsstraat te plaatsen. De kostprijs voor het aanpassen van de 3 automaten bedraagt 1.886,55 EUR + 396,17 EUR (21 % btw) = 2.282,72 EUR. De aanpassing zal worden uitgevoerd door eigen diensten. 61. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtiging: verlenen vergunning aan stadsbestuur Sint-Niklaas Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, Uilenstraat te Sint-Niklaas, sectie B openbare weg (2013/73). 62. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: verkavelingen: verlenen vergunning aan Herman en Gabrit bvba Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Gabrit bvba, Palingsgatstraat 40, 9111 Belsele, voor het wijzigen van een goedgekeurde verkaveling, voornoemd adres, sectie A nr. 73 b (B209w3). 63. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bpa/rup/verkaveling: vergunnen afwijking in toepassing van artikel aan Van Daele-Huis Jozef bvba Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Van Daele-Huis Jozef bvba, Sinaaidorp 4, 9112 Sinaai, voor het bouwen van een funerarium en woning, Waasmunsterse Steenweg te Sint-Niklaas, sectie D nrs c, 2211 a en 2211 c (2013/155). CBS 27 mei

15 64. Bestrijding van krotwoningen: afleveren conformiteitattest voor woning Moerlandstraat 49 Het college beslist een conformiteitattest af te leveren aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor de woning Moerlandstraat 49, 9100 Sint-Niklaas. De vergoeding hiervoor bedraagt 62,50 EUR. 65. Bestrijding van krotwoningen: voorkooprecht: niet aankopen woning Houten Schoen 32 Het college neemt kennis van het aanbod inzake voorkooprecht van de woning Houten Schoen 32, 9100 Sint-Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 66. Bestrijding van krotwoningen: betaalbaarstelling stadspremies: periode van 23 april 2013 tot en met 27 mei 2013 Het college beslist volgende premies betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor de periode van 23 april 2013 tot en met 27 mei 2013: - stedelijke renovatiepremie; - stedelijke slooppremie; - stedelijke aanpassingspremie. Het totaal van de uit te betalen premies bedraagt EUR. 67. Bestrijding van krotwoningen: principieel toekennen premie aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting voor werken aan woning Peter Benoitpark 107 Het college beslist aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Reynaertpark 207, 9100 Sint-Niklaas, principieel een premie toe te kennen voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de woning gelegen Peter Benoitpark 107, 9100 Sint-Niklaas, ten behoeve van een senior (plaatsen van 2 handgrepen aan het bad). 69. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: leveren en plaatsen van 2 platformliften: betaalbaarstelling factuur en voorlopige aanvaarding Door ZZED nv, Zeilstraat 19, 3500 Hasselt, werd het leveren en plaatsen van 2 platformliften voor de stedelijke academie voor schone kunsten uitgevoerd. Het college beslist de ingediende factuur, samen met het proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. De helft van de borgsom, namelijk 595 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. CBS 27 mei

16 70. Overige economische zaken: 't Bau-huis: aanleggen voortuin: betaalbaarstelling factuur Door Vebrent bvba, Laarstraat 24, 9170 Sint-Gillis-Waas, werd het aanleggen van de voortuin van t Bau-huis aan Slachthuisstraat 60 uitgevoerd. Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 2.808,60 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. 71. Wegen: gemeentewegen: Sint-Nicolaasplein: opvoegen kasseien: voorlopige aanvaarding Door de firma Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, werd het opvoegen van kasseien op het Sint-Nicolaasplein uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. De helft van de borgsom, namelijk EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. 72. Wegen: gemeentewegen: heraanleg Stationsstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 8 Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt de heraanleg van de Stationsstraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 8, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Grontmij Belgium nv uit Gent, goed te keuren en een bedrag van ,84 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van ,12 EUR, wordt betaald aan de Belgische Staat. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 73. Wegen: gemeentewegen: verbeteringswerken in een deel van de Burmstraat: betaalbaarstelling enige vorderingsstaat en voorlopige aanvaarding Door Green Road nv, Moerstraat 4, 9070 Destelbergen, werden de verbeteringswerken in een deel van de Burmstraat uitgevoerd. Het college beslist de enige vorderingsstaat, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van ,80 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 2.348,81 EUR, wordt betaald aan de Belgische Staat. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. De helft van de borgsom, namelijk 340 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. CBS 27 mei

17 74. Wegen: gemeentewegen: uitbreiding Clementwijk: aanleg wegen, riolering en omgeving: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 1 (stadsaandeel) Door Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 Wondelgem, wordt de aanleg van wegen, riolering en omgeving voor de uitbreiding van de Clementwijk uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 1 (stadsaandeel), samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Grontmij Belgium nv uit Gent, goed te keuren en een bedrag van ,32 EUR ,22 EUR (21 % btw) = ,54 EUR betaalbaar te stellen aan de aannemer. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 75. Wegen: signalisatie: Vijfstraten, Klapperbeekstraat, Huis ten Halve en Turkyen: vernieuwen rode slemlaag op fietspaden: definitieve aanvaarding Door Lam-Ro-Co nv, Pathoekeweg 400, 8000 Brugge, werd het vernieuwen van de rode slemlaag op de fietspaden van Vijfstraten, Klapperbeekstraat, Huis ten Halve en Turkyen uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. Het restant van de borgsom, namelijk EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. 76. Wegen: signalisatie: vernieuwen thermoplastische wegmarkeringen aan Parklaan, Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwplein en Hofstraat: definitieve aanvaarding Door De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19-21, 9820 Merelbeke, werd het vernieuwen van de thermoplastische wegmarkeringen aan Parklaan, Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwplein en Hofstraat uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. Het restant van de borgsom, namelijk 680 EUR, die werd gesteld door BNP Paribas Fortis, Meir 48, 2000 Antwerpen, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. 77. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Parklaan (tussen N70 en Schoolstraat): renovatie riolering: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 22 maart 2013 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor de renovatie van de riolering in een deel van de Parklaan (tussen N70 en Schoolstraat), met een gunning na openbare aanbesteding. Het college beslist, op basis van de uitslag van de aanbesteding, de werken toe te wijzen aan Smet- Tunnelling nv, Kastelsedijk 64, 2480 Dessel, voor een bedrag van EUR (btw te voldoen door medecontractant). De btw, voor een bedrag van ,35 EUR, wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. CBS 27 mei

18 78. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Lange Rekstraat- Van Landeghemstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 18 (eindstaat) Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject Lange Rekstraat- Van Landeghemstraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 18, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van ,34 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 2.458,28 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 79. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Hugo Verrieststraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 4.2bis Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, worden de rioleringswerken in de Hugo Verrieststraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 4.2bis, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van 3.236,33 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 169,91 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 80. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Nijverheidsstraat, Gasmeterstraat en Wegvoeringsstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaten nrs. 16 (nihil), 17 (nihil) en 18 Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject Nijverheidsstraat, Gasmeterstraat en Wegvoeringsstraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaten nrs. 16 (nihil), 17 (nihil) en 18, samen met de bijbehorende processen-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van ,77 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 3.615,61 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 81. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Hulstbaan (deel): vernieuwen riolering: uitvoeren proeven: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 23 november 2012 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast (via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur) voor de inspectie van de riolering met camera, de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken in het kader van het vernieuwen van een deel van de riolering in de Hulstbaan. Het college beslist de proeven op de riolering, fundering, betonverharding en lijnvormige elementen toe te wijzen aan Servaco nv, Tramstraat 2, 8560 Wevelgem, voor een bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. CBS 27 mei

19 82. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject collector Nieuwkerken-West fase 2: bijkomende werken: vernieuwen asfalt boven tunnel Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject collector Nieuwkerken- West fase 2 uitgevoerd. Het college gaat akkoord met de bijkomende werken voor het vernieuwen van het asfalt boven de tunnel in de Grote Heimelinkstraat en beslist deze werken toe te wijzen aan de aannemer voor een bedrag van ,64 EUR (btw te voldoen door medecontractant). 83. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: brandweerkazerne: aanpassen gevelbekleding bijgebouw loods (lokaal 9): voorlopige aanvaarding Door de firma Van Hauwermeiren, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, werd het aanpassen van de gevelbekleding in het bijgebouw van de loods (lokaal 9) van de brandweerkazerne uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. Er werd geen borgsom gevraagd. Waarna de zitting wordt gesloten om 17 uur. Sint-Niklaas, 27 mei 2013 Namens het college van burgemeester en schepenen: In opdracht: Ronan Rotthier stadssecretaris wd. Lieven Dehandschutter burgemeester-voorzitter CBS 27 mei

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie