College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Ronan Rotthier, stadssecretaris wd. De heer Freddy Willockx, gemeenteraadslid-voorzitter, is aanwezig bij de behandeling van punt nr. 13. Afwezig: mevrouw Marijke Henne, schepen. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 14 uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 13 mei 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: college: deelneming van Christel Geerts aan ontbijtsessie met minister Jo Vandeurzen Het college neemt er kennis van dat schepen Christel Geerts deelneemt aan de ontbijtsessie met minister Jo Vandeurzen op donderdag 6 juni 2013 in campus Henri Serruys te Oostende. De minister zal tijdens de sessie de Vlaamse beleidsdoelstellingen Lokaal Sociaal Beleid toelichten. De deelnameprijs bedraagt 30 EUR. 2. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst beslissingen OCMW-raad In toepassing van artikel van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 25 april 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek HH. Andreas & Ghislenus: kennisneming notulen kerkraad Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 30 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek HH. Andreas & Ghislenus, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 27 mei

2 4. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek Sint-Jozef: kennisneming notulen kerkraad Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 26 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 5. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: kennisneming notulen kerkraad Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 15 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 6. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw: betaalbaarstelling bijdrage 2013 Het college stelt de factuur nr. FV1/ van 21 april 2013, voor een bedrag van ,97 EUR (vrij van btw), betaalbaar aan de Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, als financiële bijdrage voor het werkingsjaar Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Vereniging voor Openbaar Groen: algemene vergadering: volmacht aan Bernadette Pieters Het college beslist volmacht te geven aan mevrouw Bernadette Pieters, diensthoofd groendienst, om de stad Sint-Niklaas te vertegenwoordigen op de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen op donderdag 13 juni 2013 om 10 uur in het proefstation van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek te Melle. 8. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: hoger beroep van OJC Kompas vzw tegen sanctie in kader GAS-procedure: standpunt college betreffende hoger beroep Het college beslist inzake het hoger beroep van OJC Kompas vzw tegen een sanctie, opgelegd in het kader van de GAS-procedure, waarbij de sanctionerend ambtenaar werd opgeroepen en niet de stad SintNiklaas, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, de zaak aan de beoordeling van de politierechter over te laten of die de visie van de raadsman van OJC Kompas vzw volgt. Dan kan de politierechter in een tussenvonnis vragen dat de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, in de procedure tussenkomt. CBS 27 mei

3 9. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Bpost voor promotie 'Bpost op afspraak' Het college verleent toelating aan Bpost, Kroonlaan 165, 1050 Elsene, om tijdens de donderdagse markt van 13 juni 2013 promotie te voeren voor de nieuwe dienst 'Bpost op afspraak', door het aanspreken van voorbijgangers en het uitdelen van flyers aan geïnteresseerden. De belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 81 EUR, moet vooraf worden betaald en eventueel weggegooide flyers moeten door de aanvrager worden opgeruimd. 10. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Fast Forward Events bvba voor standplaats 'Recupel on Tourbus' Het college verleent toelating aan Fast Forward Events bvba, Dok Noord 4 d/bus 101, 9000 Gent, om op zaterdag 6 juli 2013 met de 'Recupel on Tourbus' een standplaats in te nemen op het Hendrik Heymanplein, voor de stedelijke openbare bibliotheek, op voorwaarde dat: - de toegang naar de bibliotheek steeds blijft gevrijwaard; - er rond de tourbus steeds de nodige ruimte vrij blijft voor doorgang van de hulpdiensten; - de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', voor een bedrag van 15,60 EUR, vooraf wordt betaald. 11. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: terrassen op het Apostelplein: definitieve regeling: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, belastingjaar 2010, 5 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, belastingjaar 2011, 4 artikelen voor een totaal bedrag van 876,34 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Artikel 3 Het college beslist met ingang van 15 juni 2013 de nieuwe indeling op het binnenplein van het Apostelplein (de verdeling van het hoekperceel gebeurt horizontaal in plaats van verticaal), zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, op te leggen voor een periode tot 15 maart Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt het tweede kohier vast inzake de belasting op tapperijen en slijterijen van gegiste en geestrijke dranken, belastingjaar 2012, 75 artikelen voor een bedrag van ,59 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. CBS 27 mei

4 Het college stelt het derde kohier vast inzake de algemene milieubijdrage voor beoefenaars van een zelfstandige activiteit, kmo s en bedrijven, belastingjaar 2012, 180 artikelen voor een bedrag van ,87 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Artikel 3 Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op motoren, belastingjaar 2012, 20 artikelen voor een bedrag van ,34 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. De heer Freddy Willockx, gemeenteraadslid-voorzitter, is aanwezig bij de behandeling van volgend punt: 13. Overige algemene financiering: cross border lease transactie: brief in verband met mogelijke vervroegde beëindiging Het college beslist een brief te schrijven aan de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, en de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport, in verband met de mogelijk vervroegde beëindiging van de cross border lease transactie. 14. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 6405; - facturen: van nr tot en met nr. 5896; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 501 tot en met nr. 509; - facturen: van nr. 531 tot en met nr. 564; - vastgestelde rechten: Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: huren tribunes voor beachvolleybaltornooi In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); CBS 27 mei

5 - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en het advies van de dienst plechtigheden, 2 tribunes (met in totaal 512 zitplaatsen) voor het beachvolleybaltornooi te huren bij GDA Systems cvba, Victor Bocquéstraat 7, 9300 Aalst, voor een totaal bedrag van EUR + 655,20 EUR (21 % btw) = 3.775,20 EUR. 17. Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: leveren en plaatsen van 4 zitbanken voor de kleuterafdeling: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - het gemeentedecreet artikels en 2 en 160 1; - de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr. 2013/052 van 21 maart 2013, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR, betaalbaar aan de firma GV Contractors nv, Laagstraat 9, 9140 Temse, voor het leveren en plaatsen van 4 zitbanken voor de kleuterafdeling van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. 18. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: meerverbruik kopieertoestellen politiezone: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 723,92 EUR + 152,02 EUR (21 % btw) = 875,94 EUR, betaalbaar aan De Lage Landen Leasing nv, Lozenberg 5, 1932 Zaventem, voor het meerverbruik op de kopieertoestellen van de politiezone van Sint-Niklaas tijdens de periode van 1 oktober 2012 tot 1 april Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: camerabewaking Stationsstraat: principe Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, principieel akkoord te gaan om, aanvullend op het dossier van de nieuwe veiligheidscamera s voor de politie, een aanvullend dossier op te starten voor de globale camerabewaking van de Stationsstraat rekening houdend met de specifieke behoefte van de handelaars. De nodige bijkomende budgetten moeten worden gezocht. Het college beslist voor deze aankoop de nodige budgetten in de eerstvolgende budgetwijziging van 2013 op te nemen. De totale raming bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR ( EUR voor de bijkomende camera s en EUR voor de bijkomende infrastructuurwerken). Artikel 3 Het college beslist deze aangelegenheid voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013 voor het verhogen van de raming. CBS 27 mei

6 20. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: dringende herstelling bandengraafmachine: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 22 februari 2013, voor een totaal bedrag van 1.195,86 EUR + 251,13 EUR (21 % btw) = 1.446,99 EUR, betaalbaar aan DPS Power nv, Zwarte Weg 1, 2030 Antwerpen, voor de dringende herstelling van de bandengraafmachine met nummerplaat DKM835 van de dienst openbare werken. 21. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: leveren van kousen (diensttenue brandweer): toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college gelet op de ingediende offerte het leveren van 144 paar kousen (53 paar kousen Army silver en 91 paar Army short) voor het beroepspersoneel van de stedelijke brandweer toe te wijzen aan de firma Brandweer en ehbo-shop, Spekstraat 28 i, 2220 Heist-op-den-Berg, voor een totaal bedrag van 2.244,60 EUR + 471,37 EUR (21 % btw) = 2.715,97 EUR. De bestelling omvat: - Army silver: 46 paar maat en 7 paar maat 45-47; - Army short: 64 paar maat en 27 paar maat Parken en plantsoenen: groenonderhoud door derden op afroep in aanvulling op de basisopdracht: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte en het gunstig visum van de financieel beheerder, het onderhoud op afroep van groenzones door derden op het grondgebied van Sint-Niklaas voor de groendienst toe te wijzen aan de Wase Werkplaats vzw, Kapelanielaan 20, 9140 Temse, tegen een uurprijs van 15,50 EUR (exclusief btw). Het maximum aantal uren bedraagt uren, wat resulteert in een maximaal bedrag van ,50 EUR ,38 EUR (21 % btw) = ,88 EUR. De Wase Werkplaats vzw werkt voor deze opdracht samen met Jomi vzw voor de optimale inzet van de meest geschikte personen. Het college beslist, op basis van deze overeenkomst, akkoord te gaan met het inzetten van 2 personen van de Wase Werkplaats vzw gedurende 1 maand voor de continuïteit van de werking van de reinigingsdienst, wat resulteert in een maximale kostprijs van EUR ,60 EUR (21 % btw) = 6.001,60 EUR. Deze personen zullen worden ingezet volgens noodwendigheid. Dit wordt zo veel mogelijk op voorhand ingepland. CBS 27 mei

7 23. Wegen: gemeentewegen: vervangen van 2 miniveegmachines op benzine van de dienst reine stad door 2 elektrische Glutton veegmachines: principe Het college beslist principieel akkoord te gaan met het vervangen van de 2 miniveegmachines op benzine van de dienst reine stad door 2 elektrische Glutton veegmachines en zal deze aangelegenheid voorleggen aan de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming ( EUR ,48 EUR (21 % btw) = ,48 EUR) en de voorwaarden. 24. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Wendy De Muylder Het college stemt in met het voorstel van meester Wendy De Muylder voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 25. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Gerry De Bock Het college stemt in met de 3 voorstellen van meester Gerry De Bock voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 26. Overige algemene en ondersteunende diensten: verzekeringen: herstelling koelkast na kortsluiting: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr , voor een bedrag van 302,79 EUR (inclusief btw), betaalbaar te stellen aan Mariman bvba, Botermelkstraat 19 b, 9100 Sint-Niklaas, voor de herstelling van een koelkast in de bodekamer die werd beschadigd na een kortsluiting in een elektriciteitscabine in het stadhuis. 29. Begraafplaatsen: afvoeren steen en grond Tinelkerkhof: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr , voor een totaal bedrag van 749,14 EUR + 157,32 EUR (21 % btw) = 906,46 EUR, betaalbaar te stellen aan Vagaetrans bvba, Pontweg 15, 9140 Elversele, voor het verwerken van grond en stenen afkomstig van het Tinelkerkhof. CBS 27 mei

8 30. Overige verrichtingen betreffende ouderen: voorbereiding seniorenreis 2013: ter beschikking stellen bedrag voor onkosten Het college stemt ermee in dat tijdens de seniorenreis dit jaar een bezoek wordt gebracht aan Maastricht. Een delegatie van de seniorenadviesraad zal deze reis voorbereiden. Hiervoor wordt aan mevrouw Gwendoline De Vogel van de dienst sociale zaken 150 EUR ter beschikking gesteld om de ter plaatse gemaakte kosten te kunnen vereffenen. 31. Overige verrichtingen betreffende ouderen: 80-plus sneeuwruimlijn: betaalbaarstelling factuur Het college stelt de factuur van 31 maart 2013, voor een bedrag van 3.565,05 EUR + 748,66 EUR (21 % btw) = 4.313,71 EUR, betaalbaar aan JOMI vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, voor het sneeuwruimen bij 80-plussers in januari en maart Kinderopvang: dienst onthaalouders: kennisneming wijziging programma 'zorg-goedvoor-jezelfdag' Het college neemt kennis van de vervanging van mevrouw Joke Van den Branden als spreker op de zorg-goed-voor-jezelfdag van de stedelijke dienst voor onthaalouders op zaterdag 21 september 2013 in het Huis van het Kind van tot uur door Harmony Color & Style gvc, Driehoekstraat 28, 2110 Wijnegem, tegen een vergoeding van 250 EUR + 52,50 EUR (21 % btw) = 302,50 EUR + km-vergoeding, voor het verzorgen van de vorming 'kleur- en stijladvies'. 33. Kinderopvang: kinderdagverblijven: kennisneming advies van lokaal overleg kinderopvang aan Kind en Gezin over uitbreidingsronde dagopvang Het college neemt kennis van het advies van het lokaal overleg kinderopvang om aan Kind en Gezin voor te stellen in het kader van de uitbreidingsronde dagopvang voor baby s en peuters 3 plaatsen toe te kennen aan Zonnestraal vzw en de rest van de beschikbare plaatsen voor Sint-Niklaas ter beschikking te stellen aan het stadsbestuur voor de oprichting van een nieuw kinderdagverblijf. Het college gaat akkoord om dit advies aan Kind en Gezin over te maken als het advies van het lokaal bestuur. 35. Cultuurcentrum: omvorming ACCSI vzw tot EVA-vzw: motiveringsverslag Het college gaat akkoord met het motiveringsverslag betreffende de omvorming van ACCSI vzw tot een EVA-vzw (Extern Verzelfstandigd Agentschap), zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 27 mei

9 36. Musea: internationaal exlibriscentrum: organisatie tentoonstelling 'Egyptomanie en exlibris' Het college geeft toelating om de tentoonstelling 'Egyptomanie en exlibris' te organiseren van zondag 27 oktober 2013 tot zondag 23 maart 2014 in de Gerard Gaudaenzaal. Het college stelt volgende vergoedingen vast: - een ereloon van 900 EUR voor mevrouw Marie-Paule Vanlathem, voor prospectie, conceptuele ondersteuning en aanleveren van teksten voor de catalogus, verzorgen van een lezing (datum nader te bepalen); - een ereloon van 300 EUR voor de heer Tony Oost, voor prospectie, conceptuele ondersteuning en aanleveren van teksten voor de catalogus, en openingstoespraak. Artikel 3 Het college beslist mevrouw Marie-Paule Vanlathem en de heer Tony Oost op te nemen in het contigent van de gidsen voor de duur van deze tentoonstelling. Artikel 4 Het college stemt in met: - verzekering en transport van enkele bruiklenen voor deze tentoonstelling; - aanmaak van drukwerk (catalogus, communicatie) via de stedelijke reprografie; - technische opbouw van de tentoonstelling door eigen personeel; - gratis toegang tot de Gerard Gaudaenzaal tijdens de tentoonstelling. Artikel 5 Het college stelt de verkoopprijs van de catalogus vast op 2 EUR. 37. Musea: vertaling teksten Mercatormuseum: toewijzing Het college beslist de opdracht voor het vertalen van teksten naar het Frans en het Engels in verband met de collectie van het Mercatormuseum toe te wijzen aan het vertaalbureau Ad Verbum, Neerstraat 9, 9112 Sinaai, voor een bedrag van 2.557,06 EUR + 536,98 EUR (21 % btw) = 3.094,04 EUR (inclusief btw). 38. Overige culturele instellingen: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2013: vergoeding voor pianobegeleiding In zitting van 29 april 2013 stelde het college het programma voor de academische zitting naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2013 vast. Voor de begeleiding aan de piano van het koor en de samenzang zou een beroep worden gedaan op de heer Jan Pieters. De heer Jan Pieters is echter niet beschikbaar en de heer Joost D hont is bereid deze opdracht waar te nemen. Het college beslist de voorziene vergoeding voor de begeleiding aan de piano van het koor en de samenzang (75 EUR) tijdens de academische zitting op donderdag 11 juli 2013 toe te kennen aan de heer Joost D hont. 39. Overige culturele instellingen: uitreiking Orde van de Vlaamse Leeuw: muzikale opluistering CBS 27 mei

10 In zitting van het college van 18 februari 2013 ging het college akkoord met de organisatie van de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2013 door professor Matthias Storme in samenwerking met Vlaanderen-Europa vzw op zaterdag 29 juni 2013 om 17 uur in de trouwzaal van het stadhuis. Het college beslist een beroep te doen op het koor ZINgDERIN voor de muzikale opluistering van de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. De vergoeding voor het koor bedraagt 250 EUR. 40. Overige culturele instellingen: toelating aan Kunst in de Stad vzw voor plaatsen beelden Kunst in de Stad vzw viert in 2013 haar 40-jarig bestaan en wil in het kader hiervan een reeks realisaties brengen. Het college beslist de trouw- en receptiezaal in het stadhuis kosteloos ter beschikking te stellen voor de academische zitting in het stadhuis naar aanleiding van de onthulling van 3 nieuwe beelden op zaterdagnamiddag 19 oktober Het college gaat akkoord met de plaatsing van volgende beelden: - een levensgroot bronzen beeld van wijlen Gerard Gaudaen door Winke Besard aan het Koninklijk Atheneum op het openbaar domein aan de hoek van de Parklaan en de Clement Heirmanstraat. Voor de inplanting van het beeld moet men rekening houden met de rooilijn en het beeld plaatsen op openbaar domein; - 'La Tordue', een liggend naakt in brons van de bekende beeldhouwer Georges Grard op de boardwalk van de Grote Markt, ter hoogte van het oude postgebouw/cipierage, liggend op de bestaande zitbank; - een beeld van een zittende vrouw in brons van Georges Grard op de boardwalk van de Grote Markt, ter hoogte van het oude postgebouw/cipierage. Artikel 3 Het college beslist een subsidie van EUR te verlenen aan Kunst in de Stad vzw naar aanleiding van de uitgave van het kunstboek 40 jaar Kunst in de Stad, en verwacht als tegenprestatie 100 exemplaren van het kunstboek te ontvangen. Artikel 4 Het college beslist zoals in het verleden in te staan voor de realisatie van de nodige sokkels, namelijk voor het beeld van wijlen Gerard Gaudaen en voor het beeld van een zittende vrouw van Georges Grard. De kostprijs van deze sokkels kan worden geraamd op ongeveer EUR. Artikel 5 Het college beslist zoals in het verleden in te staan voor de verzekering van de nieuwe realisaties van Kunst in de Stad vzw. 41. Overige culturele instellingen: Oost-Vlaamse Wandeldag 2014: verlenen medewerking Het college gaat akkoord met het ter beschikking stellen van de polyvalente zaal De Klavers en de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele op zaterdag 9 en zondag 10 augustus 2014 aan de Reynaertstappers voor de organisatie van de Oost-Vlaamse Wandeldag, waarvoor de organisatoren wandelaars verwachten. Het college gaat akkoord met het plaatsen van een toeristische infostand op zondag 10 augustus 2014 van 10 tot 16 uur waarbij de permanentie uitsluitend door vrijwilligers van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme wordt verzorgd. CBS 27 mei

11 Artikel 3 Het college gaat akkoord met de terbeschikkingstelling van 15 grote tafels en 120 stoelen. Artikel 4 Wat het tarief betreft voor het gebruik van de infrastructuur en het feestmaterieel wordt de beslissing uitgesteld. 42. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling kadervorming voor jongeren in Sint-Niklaas Op basis van het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2011, beslist het college de subsidie voor kadervorming, voor een totaal bedrag van 1.417,20 EUR, betaalbaar te stellen aan de 36 rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 43. Jeugd: jeugdwerk: vervoer van kampmateriaal: goedkeuring Ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college het vervoer van kampmateriaal voor volgende erkende jeugdverenigingen goed te keuren: - Spoor Zes, kamp te Zutendaal, brengen op 1 juli 2013 en halen op 7 juli 2013; - KLJ Sint-Niklaas, kamp te Dessel, brengen op 2 juli 2013 en halen op 12 juli 2013; - SGV Sint-Fransiscus, kamp te Zutendaal, brengen op 6 juli 2013 en halen op 26 juli 2013; - SGV Sint-Jozef Tereken, kamp te La Roche, brengen op 14 juli 2012; - SGV D Olmen, kamp te Belvaux sur Lesse, brengen op 15 juli 2013 en halen op 1 augustus 2013; - SGV Don Bosco, kamp te Gouvy, brengen op 17 juli 2013 en halen op 10 augustus 2013; - SGV Sint-Vincentius, kamp te Hamont-Achel, brengen op 19 juli 2013 en halen op 11 augustus 2013; - Chiro Staderas Meisjes, kamp te Sint-Leenaarts, brengen op 21 juli 2013 en halen op 31 juli 2013; - SGV Akabe Sint-Johan, kamp te Vosselaar, halen op 29 juli 2013; - SGV Sint-Tarsicius, kamp te Graide, brengen op 16 juli 2013 en halen op 30 juli 2013; - SGV Kriko Meisjes, kamp te Recht, brengen op 2 augustus 2013 en halen op 15 augustus 2013; - Chiro Komverdrom/Jomokri, kamp te Sint-Leenaarts, halen op 20 augustus 2013; - SGV Kriko Puytvoet, kamp te Eprave, brengen op 3 augustus 2013 en halen op 24 augustus Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: subsidieaanvraag bouwdossier: principebeslissing Ter uitvoering van de collegebeslissing van 29 april 2013 zal het college tijdens de werkvergadering van september 2013 definitief beslissen welke piste wordt gevolgd in het bouwdossier van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. In afwachting daarvan stemt het college ermee in dat bij het ministerie van onderwijs een subsidieaanvraag wordt ingediend in het kader van de capaciteitsopbouw in het basisonderwijs. De meest voor de hand liggende optie (zowel duurzaam als betaalbaar) is systeembouw als losstaand volume met daarin onder meer een structurele uitbreiding met 5 klassen, die een vermoedelijke levensduur hebben van 40 jaar. Artikel 3 De maximale kostprijs voor een eventuele derde fase bedraagt EUR, te verdelen over een dossier CBS 27 mei

12 bij AGION, waar nog ongeveer EUR subsidiegeld staat geparkeerd, en een nieuw dossier bij het ministerie van onderwijs. Dat laatste dossier is goed voor ongeveer EUR: ongeveer EUR gesubsidieerd en ongeveer EUR op stadskosten. 45. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: officiële opening '500 jaar markt' Het college gaat akkoord met volgend programma voor de officiële opening van '500 jaar markt' op zaterdag 22 juni 2013: uur: verzamelen van deelnemers voor het stadhuis; - 10 uur stipt: officiële opening: burgemeester knipt lint; - aansluitend: rondleiding, begeleid door de heer Marc Boon, coördinator '500 jaar markt' (duur rondleiding: ongeveer 1 uur); - verwelkoming door de burgemeester en toespraak door schepen Christel Geerts op de kiosk aan de cateringzone 'De Warande'; - receptie in het stadhuis. 46. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: De Slimste Straat: onthulling straatnaambord en aanbieden receptie Het college beslist op zaterdag 15 juni 2013 om 11 uur in de Kardinaal Cardijnlaan, winnaar van de quiz 'De slimste straat 2012', het straatnaambord met gelijknamig opschrift te onthullen. Nadien wordt aan de bewoners van de straat een receptie aangeboden in de stadstent. De burgemeester verwelkomt en schepen Christel Geerts houdt een toespraak. 47. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: geen ontvangst 70-jarigen Sint-Niklaas Het college beslist de groep 70-jarigen van Sint-Niklaas, p.a. Klokkendreef 21 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, niet te ontvangen in het stadhuis op zaterdag 25 oktober 2014 om 16 uur. 48. Feesten en plechtigheden: officiële plechtigheden: viering nationale feestdag 2013: vaststelling programma Het college gaat akkoord met volgend programma voor de viering van de nationale feestdag op zondag 21 juli 2013: - om 9.30 uur: beiaardconcert door de heer Geert D hollander, stadsbeiaardier, met muziekuitvoeringen op Thebaanse trompetten: - om 10 uur: Te Deum in de hoofdkerk. Alle patriottische verenigingen verzamelen met hun vaandels om 9.50 uur rechtstreeks aan de kerk. Genodigden die het Te Deum niet bijwonen, maar nadien aansluiten bij de optocht, verzamelen in het stadhuis; - na het Te Deum: - optocht via de Stationsstraat en de Regentiestraat naar het Rolliersmonument op het Regentieplein, waar een bloemenhulde zal plaatsvinden; - de optocht gaat dan langs de Zamanstraat naar het heldenmonument aan de Houtbriel, waar ook een bloemenhulde zal plaatsvinden; - de optocht komt vervolgens naar de Grote Markt, waar in het stadhuis aan de genodigden een receptie wordt aangeboden. CBS 27 mei

13 Het college gaat ermee akkoord dat aan de inwoners van de straten waar de optocht passeert in een brief wordt gevraagd hun huizen op die dag te bevlaggen. Het college kent aan de spelers op Thebaanse trompetten van het Kon. Harmonieorkest Waesiana, p.a. Plezantstraat 53, 9100 Sint-Niklaas, een gezamenlijk ereloon van 150 EUR toe en aan de Kon. Harmonie De Kunstvrienden, p.a. Kalkstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, wordt opdracht gegeven de plechtigheid muzikaal op te luisteren tegen de vergoeding van 425 EUR. 49. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: wielerwedstrijd '82ste Grote Prijs Stadsbelangen en stad Sint-Niklaas': ontvangst organisatoren, sponsors en genodigden Het college beslist de organisatoren, sponsors en genodigden van de wielerwedstrijd '82ste Grote Prijs Stadsbelangen en stad Sint-Niklaas', p.a. Nieuwstraat 195 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, op woensdag 10 juli 2013 om 19 uur te ontvangen in het stadhuis. Na afloop wordt een receptie aangeboden. De verzusteringszaal wordt ter beschikking gesteld om te gebruiken als dopinglokaal. 53. Straatverlichting: Hof Van Belsele/Kasteeldreef/Kerkstraat/Molenwijk: aanpassen laagspannings- en openbaar verlichtingsnet: toewijzing Het college beslist de werken voor het aanpassen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet aan Hof Van Belsele/Kasteeldreef/Kerkstraat/Molenwijk te Belsele toe te wijzen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor een geraamd bedrag van ,81 EUR ,06 EUR (21 % btw, te voldoen door medecontractant) ,72 EUR (vrij van btw) = ,59 EUR. 54. Straatverlichting: plaatsen openbare verlichting in toegangsweg Vlyminckshoek 12: toewijzing Het college beslist de werken voor het plaatsen van openbare verlichting in de toegangsweg naar de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint Niklaas, toe te wijzen aan Intergem cv, voor een bedrag van 4.310,30 EUR (inclusief 21 % btw op recupel, rest btw te voldoen door medecontractant). 58. Overig afvalbeheer: bijdrage per inwoner Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: betaalbaarstelling factuur tweede kwartaal 2013 Het college beslist de factuur, voor een bedrag van ,10 EUR, betaalbaar te stellen aan de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas, als bijdrage per inwoner tijdens het tweede kwartaal van Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de kermisperiode te Belsele van 7 tot en met 11 juni 2013 en op 15 juni 2013 Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de CBS 27 mei

14 kermisperiode te Belsele van 7 tot en met 11 juni 2013 en op 15 juni De tijdelijke verkeersmaatregelen, vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, maken integraal deel uit van dit besluit. Overtredingen van deze politieverordening zullen worden bestraft met politiestraffen voor zover door wetten, besluiten en politieverordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien. Artikel 3 Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de politierechtbank en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 60. Wegen: gemeentewegen: Stationsstraat: aanpassen van 3 parkeerautomaten naar batterij en zonnepaneel: principebeslissing Het college beslist 3 parkeerautomaten aan te passen naar batterij en zonnepaneel om in de vernieuwde Stationsstraat te plaatsen. De kostprijs voor het aanpassen van de 3 automaten bedraagt 1.886,55 EUR + 396,17 EUR (21 % btw) = 2.282,72 EUR. De aanpassing zal worden uitgevoerd door eigen diensten. 61. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtiging: verlenen vergunning aan stadsbestuur Sint-Niklaas Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, Uilenstraat te Sint-Niklaas, sectie B openbare weg (2013/73). 62. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: verkavelingen: verlenen vergunning aan Herman en Gabrit bvba Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Gabrit bvba, Palingsgatstraat 40, 9111 Belsele, voor het wijzigen van een goedgekeurde verkaveling, voornoemd adres, sectie A nr. 73 b (B209w3). 63. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bpa/rup/verkaveling: vergunnen afwijking in toepassing van artikel aan Van Daele-Huis Jozef bvba Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Van Daele-Huis Jozef bvba, Sinaaidorp 4, 9112 Sinaai, voor het bouwen van een funerarium en woning, Waasmunsterse Steenweg te Sint-Niklaas, sectie D nrs c, 2211 a en 2211 c (2013/155). CBS 27 mei

15 64. Bestrijding van krotwoningen: afleveren conformiteitattest voor woning Moerlandstraat 49 Het college beslist een conformiteitattest af te leveren aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor de woning Moerlandstraat 49, 9100 Sint-Niklaas. De vergoeding hiervoor bedraagt 62,50 EUR. 65. Bestrijding van krotwoningen: voorkooprecht: niet aankopen woning Houten Schoen 32 Het college neemt kennis van het aanbod inzake voorkooprecht van de woning Houten Schoen 32, 9100 Sint-Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 66. Bestrijding van krotwoningen: betaalbaarstelling stadspremies: periode van 23 april 2013 tot en met 27 mei 2013 Het college beslist volgende premies betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor de periode van 23 april 2013 tot en met 27 mei 2013: - stedelijke renovatiepremie; - stedelijke slooppremie; - stedelijke aanpassingspremie. Het totaal van de uit te betalen premies bedraagt EUR. 67. Bestrijding van krotwoningen: principieel toekennen premie aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting voor werken aan woning Peter Benoitpark 107 Het college beslist aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Reynaertpark 207, 9100 Sint-Niklaas, principieel een premie toe te kennen voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de woning gelegen Peter Benoitpark 107, 9100 Sint-Niklaas, ten behoeve van een senior (plaatsen van 2 handgrepen aan het bad). 69. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: leveren en plaatsen van 2 platformliften: betaalbaarstelling factuur en voorlopige aanvaarding Door ZZED nv, Zeilstraat 19, 3500 Hasselt, werd het leveren en plaatsen van 2 platformliften voor de stedelijke academie voor schone kunsten uitgevoerd. Het college beslist de ingediende factuur, samen met het proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. De helft van de borgsom, namelijk 595 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. CBS 27 mei

16 70. Overige economische zaken: 't Bau-huis: aanleggen voortuin: betaalbaarstelling factuur Door Vebrent bvba, Laarstraat 24, 9170 Sint-Gillis-Waas, werd het aanleggen van de voortuin van t Bau-huis aan Slachthuisstraat 60 uitgevoerd. Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 2.808,60 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. 71. Wegen: gemeentewegen: Sint-Nicolaasplein: opvoegen kasseien: voorlopige aanvaarding Door de firma Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, werd het opvoegen van kasseien op het Sint-Nicolaasplein uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. De helft van de borgsom, namelijk EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. 72. Wegen: gemeentewegen: heraanleg Stationsstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 8 Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt de heraanleg van de Stationsstraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 8, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Grontmij Belgium nv uit Gent, goed te keuren en een bedrag van ,84 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van ,12 EUR, wordt betaald aan de Belgische Staat. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 73. Wegen: gemeentewegen: verbeteringswerken in een deel van de Burmstraat: betaalbaarstelling enige vorderingsstaat en voorlopige aanvaarding Door Green Road nv, Moerstraat 4, 9070 Destelbergen, werden de verbeteringswerken in een deel van de Burmstraat uitgevoerd. Het college beslist de enige vorderingsstaat, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van ,80 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 2.348,81 EUR, wordt betaald aan de Belgische Staat. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. De helft van de borgsom, namelijk 340 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. CBS 27 mei

17 74. Wegen: gemeentewegen: uitbreiding Clementwijk: aanleg wegen, riolering en omgeving: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 1 (stadsaandeel) Door Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 Wondelgem, wordt de aanleg van wegen, riolering en omgeving voor de uitbreiding van de Clementwijk uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 1 (stadsaandeel), samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Grontmij Belgium nv uit Gent, goed te keuren en een bedrag van ,32 EUR ,22 EUR (21 % btw) = ,54 EUR betaalbaar te stellen aan de aannemer. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 75. Wegen: signalisatie: Vijfstraten, Klapperbeekstraat, Huis ten Halve en Turkyen: vernieuwen rode slemlaag op fietspaden: definitieve aanvaarding Door Lam-Ro-Co nv, Pathoekeweg 400, 8000 Brugge, werd het vernieuwen van de rode slemlaag op de fietspaden van Vijfstraten, Klapperbeekstraat, Huis ten Halve en Turkyen uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. Het restant van de borgsom, namelijk EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. 76. Wegen: signalisatie: vernieuwen thermoplastische wegmarkeringen aan Parklaan, Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwplein en Hofstraat: definitieve aanvaarding Door De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19-21, 9820 Merelbeke, werd het vernieuwen van de thermoplastische wegmarkeringen aan Parklaan, Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwplein en Hofstraat uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. Het restant van de borgsom, namelijk 680 EUR, die werd gesteld door BNP Paribas Fortis, Meir 48, 2000 Antwerpen, mag worden vrijgegeven aan de aannemer. 77. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Parklaan (tussen N70 en Schoolstraat): renovatie riolering: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 22 maart 2013 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor de renovatie van de riolering in een deel van de Parklaan (tussen N70 en Schoolstraat), met een gunning na openbare aanbesteding. Het college beslist, op basis van de uitslag van de aanbesteding, de werken toe te wijzen aan Smet- Tunnelling nv, Kastelsedijk 64, 2480 Dessel, voor een bedrag van EUR (btw te voldoen door medecontractant). De btw, voor een bedrag van ,35 EUR, wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. CBS 27 mei

18 78. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Lange Rekstraat- Van Landeghemstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 18 (eindstaat) Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject Lange Rekstraat- Van Landeghemstraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 18, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van ,34 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 2.458,28 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 79. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Hugo Verrieststraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 4.2bis Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, worden de rioleringswerken in de Hugo Verrieststraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaat nr. 4.2bis, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van 3.236,33 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 169,91 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 80. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Nijverheidsstraat, Gasmeterstraat en Wegvoeringsstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaten nrs. 16 (nihil), 17 (nihil) en 18 Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject Nijverheidsstraat, Gasmeterstraat en Wegvoeringsstraat uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaten nrs. 16 (nihil), 17 (nihil) en 18, samen met de bijbehorende processen-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van ,77 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 3.615,61 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 81. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Hulstbaan (deel): vernieuwen riolering: uitvoeren proeven: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 23 november 2012 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast (via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur) voor de inspectie van de riolering met camera, de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken in het kader van het vernieuwen van een deel van de riolering in de Hulstbaan. Het college beslist de proeven op de riolering, fundering, betonverharding en lijnvormige elementen toe te wijzen aan Servaco nv, Tramstraat 2, 8560 Wevelgem, voor een bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. CBS 27 mei

19 82. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject collector Nieuwkerken-West fase 2: bijkomende werken: vernieuwen asfalt boven tunnel Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject collector Nieuwkerken- West fase 2 uitgevoerd. Het college gaat akkoord met de bijkomende werken voor het vernieuwen van het asfalt boven de tunnel in de Grote Heimelinkstraat en beslist deze werken toe te wijzen aan de aannemer voor een bedrag van ,64 EUR (btw te voldoen door medecontractant). 83. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: brandweerkazerne: aanpassen gevelbekleding bijgebouw loods (lokaal 9): voorlopige aanvaarding Door de firma Van Hauwermeiren, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, werd het aanpassen van de gevelbekleding in het bijgebouw van de loods (lokaal 9) van de brandweerkazerne uitgevoerd. Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden. Er werd geen borgsom gevraagd. Waarna de zitting wordt gesloten om 17 uur. Sint-Niklaas, 27 mei 2013 Namens het college van burgemeester en schepenen: In opdracht: Ronan Rotthier stadssecretaris wd. Lieven Dehandschutter burgemeester-voorzitter CBS 27 mei

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma.

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 13-01-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 13-01-2011 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege Stad Antwerpen District Hoboken beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Johan Felix, voorzitter; de heren Brahim Razzok, Kristof Waterschoot, mevrouwen Anne- Marie Langmans, Yeliz Citak,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014 Aanwezig: Mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 17 maart 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Staf 1 2014_CBS_00363 Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan (verder: S.V.P.P.). - Planning 2014. - Voorlopige

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het nazicht bruggen voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het nazicht bruggen voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00804 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het nazicht bruggen voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad de heer H. Dumont, burgemeester de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte, schepenen de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 26 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00858 Onderwerp: Samenwerking Intensieve begeleiding alternerend leren schooljaar 2015-2016 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Art. 254

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 24 2016_CBS_00251 Politieverordeningen - Politieverordening stadsrun Droeshout op 16

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Ekeren Districtscollege

Stad Antwerpen District Ekeren Districtscollege Stad Antwerpen District Ekeren beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Ronny Kruyniers, voorzitter; de heren Koen Palinckx, Christophe Thomas, mevrouw Sabine Coene, districtsschepenen;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Eredienst - Budgetwijziging 2016 (reeks 3) van diverse kerkbesturen.- Stadstoelage - Kennisneming

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Eredienst - Budgetwijziging 2016 (reeks 3) van diverse kerkbesturen.- Stadstoelage - Kennisneming GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00922 Onderwerp: Eredienst - Budgetwijziging 2016 (reeks 3) van diverse kerkbesturen.- Stadstoelage - Kennisneming

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01159 Onderwerp: Globaal parochiekerkenplan - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie