ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014"

Transcriptie

1 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De Roover, schepenen, Kurt De Loor, schepen van rechtswege, Bart De Cock, wnd. stadssecretaris. Het verslag van de vorige zitting wordt na lezing goedgekeurd. AANVULLENDE TIJDELIJKE MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE GEMEENTE 1. Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de eindejaarsactiviteiten en nieuwjaarsactiviteit te Velzeke. Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 februari 1991, waarbij de minimale afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimale afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de Gelet op artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de aanvraag van 6 oktober 2014 van de heer Guy De Clercq, Provinciebaan 155, 9620 Zottegem (0486/ ), voorzitter Middenstand Velzeke, tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van eindejaarsactiviteiten en een nieuwjaarsactiviteit; Gelet op het gunstig advies van 28 november 2014 van de Politiezone Zottegem-Herzele- Sint-Lievens-Houtem; Overwegende dat het om veiligheidsredenen noodzakelijk is om over te gaan tot een tijdelijke verkeersregeling; Gehoord het mondelinge verslag van de heer Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter;

2 Art. 1.- Ter gelegenheid van de eindejaarsactiviteiten en de nieuwjaarsactiviteit te Velzeke volgende tijdelijke maatregelen te nemen: Parkeerverbod van zondag 7 december 2014 om 8 uur tot zondag 18 januari 2015 om 17 uur Romeins Plein (parking rechtover restaurant Het Romeins Hof ) Parkeerverbod op zondag 11 januari 2015 van 13 uur tot 24 uur Romeins Plein (beide kanten) Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder op zondag 11 januari 2015 van 13 uur tot 24 uur Romeins Plein (kant pare huisnummers) Opheffen eenrichtingverkeer op zondag 11 januari 2015 van 13 uur tot 24 uur Romeins Plein (kant onpare huisnummers). Ter hoogte van het Romeins Plein 1 is er een inname van de openbare weg omwille van het instortingsgevaar van de bouwwerken die zich daar bevinden. Bijgevolg dient er ter hoogte van deze inname een voorrangsregeling te worden toegepast door het plaatsen van de verkeersborden B19 en B21 ondersteund door borden A7 en C43). Art. 2.- Deze verordening bekend te maken ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet. Art. 3.- Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator. 2. Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens het kindercarnaval op zondag 11 januari Aanpassing. Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 februari 1991, waarbij de minimale afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimale afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de Gelet op artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de aanvraag van de heer Guy Buysse, Rodestraat 84, 9620 Zottegem (09/ ), voor het Feestcomité Zottegem, tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van het kindercarnaval op zondag 11 januari 2015; Gelet op het gunstig advies van 16 oktober 2014 van de Politiezone Zottegem-Herzele- Sint-Lievens-Houtem; Gelet op het gunstig advies van 3 juni 2014 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen; Gelet op het collegebesluit van 10 november 2014;

3 Overwegende dat het parcours van het kindercarnaval dient aangepast te worden; Overwegende dat het om veiligheidsredenen noodzakelijk is om over te gaan tot een tijdelijke verkeersregeling in verschillende straten; Gehoord het mondelinge verslag van de heer Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter; Art. 1.- Ter gelegenheid van het kindercarnaval op zondag 11 januari 2015 het collegebesluit van 10 november 2014 aan te passen als volgt: Parkeerverbod van tot 15 uur Stationsstraat, Heldenlaan (rijbanen), Markt (rijbaan kant De Tant ), Hoogstraat, Meerlaan (tot Koninklijk Atheneum Zottegem). Art. 2.- Deze verordening bekend te maken ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet. Art. 3.- Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator. 3. Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de kerstmarkten op 14 en 21 december Aanvulling. Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 februari 1991, waarbij de minimale afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimale afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de Gelet op artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de aanvraag van 26 april 2014 van de heer Guy Buysse, Rodestraat 84, 9620 Zottegem (09/ ), voor de Middenstandsraad Zottegem, tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van kerstmarkten op zondag 14 december en zondag 21 december 2014; Gelet op het gunstig advies van 8 juli 2014 van de Politiezone Zottegem-Herzele- Sint-Lievens-Houtem; Gelet op het gunstig advies van 2 juni 2014 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen; Gelet op het collegebesluit van 22 september 2014; Gelet op de vraag van 20 november 2014 van de heer Guy Buysse, secretaris Middenstandsraad om een bijkomend parkeerverbod te voorzien in de Stationsstraat en de Hoogstraat; Gelet op het gunstig advies van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem;

4 Overwegende dat het om veiligheidsredenen noodzakelijk is om over te gaan tot een tijdelijke verkeersregeling; Gehoord het mondelinge verslag van de heer Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter; Art. 1.- Ter gelegenheid van de kerstmarkten op zondag 14 december en zondag 21 december 2014 het collegebesluit van 22 september 2014 aan te vullen als volgt: Parkeerverbod van 5 uur tot 23 uur Stationsstraat en Hoogstraat. Art. 2.- Deze verordening bekend te maken ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet. Art. 3.- Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator. COLLECTEN, INZAMELINGEN EN ANDERE VORMEN VAN EEN BEROEP OP DE OPENBARE VRIJGEVIGHEID 4. Unicef België. Wervingsacties Het College verleent Unicef België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, toestemming voor het organiseren van wervingsacties op het grondgebied Zottegem in SPORT EN SPEL 5. Nationale wandeldag. Gebruik parking Hemelrijk. Het College beslist dat de Wandelclub Egmont, p.a. de heer Willy Van de Keere, Kloosterstraat 29 voor de nationale wandeldag op zondag 22 februari 2015 gebruik mag maken van de parking van het Hemelrijk. MILIEUBESCHERMING 6. Kohier betreffende milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen. Aanslagjaar 2014 generatie 1. Grondslag belasting: zonder klasse: 150 euro, 3e klasse: 240 euro, 2e klasse: 300 euro, 1e klasse: 600 euro. Het College stelt dit belastingkohier (1917 artikels) vast en verklaart het uitvoerbaar voor ,00 euro.

5 HUIS-AAN-HUISBEZORGING VAN PUBLICITEITSBLADEN EN -KAARTEN, CATALOGI EN KRANTEN 7. Kohier betreffende belasting op de huis-aan-huisverspreiding van drukwerken met handelsactiviteiten, aanslagjaar generatie 3. Grondslag van de belasting: 0,030 euro per verspreid exemplaar voor alle drukwerken tot en met 5 bladzijden en tot maximum A4-formaat 0,050 euro per verspreid exemplaar voor alle drukwerken met meer dan 5 bladzijden en tot maximum A4-formaat. Het College keurt dit belastingkohier (93 artikels) goed en verklaart het uitvoerbaar voor ,03 euro. TOEGESTANE SUBSIDIES EN TEGEMOETKOMINGEN 8. Toekenning van een stedelijke subsidie ter ondersteuning van lokale verenigingen voor het gebruik van bepaalde stedelijke infrastructuur in Zottegem. CD&V Zottegem. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23 december 2011 waarbij het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale verenigingen voor het gebruik van bepaalde stedelijke infrastructuur in Zottegem werd goedgekeurd; Gelet op de vraag van de heer Boumon Jan, penningsmeester van CD&V Zottegem voor het verkrijgen van een stedelijke subsidie voor het gebruik van de feestzaal Bevegemse Vijvers, onder het beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf; Overwegende dat bovenstaande vraag voldoet aan de voorwaarden van bovengenoemd subsidiereglement; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget binnen de nieuwe Actieplan 8.1. Gemeenschapsvorming en verenigingsleven Subsidiebedrag 482,00 AW 2014/9072

6 Gelet op het positief advies verstrekt door de financieel beheerder op 25 november 2014; Gehoord het mondeling verslag van de heer Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter; Art. 1.-Naar aanleiding van het gebruik van de feestzaal Bevegemse Vijvers een subsidie toe te kennen van 482,00 euro (398,35 euro + 21% btw) aan CD&V Zottegem, Kazernstraat 24/2 te 9620 Zottegem. Art. 2.- Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer BE van voormelde vereniging. Art. 3.- De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe Actieplan 8.1. Gemeenschapsvorming en verenigingsleven Subsidiebedrag 482,00 AW 2014/9072 Art. 4.-Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de financieel beheerder. 9. Toekenning van een stedelijke subsidie ter ondersteuning van lokale verenigingen voor het gebruik van bepaalde stedelijke infrastructuur in Zottegem. N-VA Zottegem. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23 december 2011 waarbij het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale verenigingen voor het gebruik van bepaalde stedelijke infrastructuur in Zottegem werd goedgekeurd; Gelet op de vraag van de heer Busschop Karel, penningmeester van N-VA Zottegem voor het verkrijgen van een stedelijke subsidie voor het gebruik van de feestzaal Bevegemse Vijvers, onder het beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf; Overwegende dat bovenstaande vraag voldoet aan de voorwaarden van bovengenoemd subsidiereglement;

7 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget binnen de nieuwe Actieplan 8.1. Gemeenschapsvorming en verenigingsleven Subsidiebedrag 482,00 AW 2014/9071 Gelet op het positief advies verstrekt door de financieel beheerder op 25 september 2014; Gehoord het mondeling verslag van de heer Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter; Art. 1.-Naar aanleiding van het gebruik van de feestzaal Bevegemse Vijvers een subsidie toe te kennen van 482,00 euro (398,35 euro + 21% btw) aan N-VA Zottegem, Molenkouter 120 bus B te 9620 Zottegem Art. 2.- Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer BE van voormelde vereniging. Art. 3.- De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe Actieplan 8.1. Gemeenschapsvorming en verenigingsleven Subsidiebedrag 482,00 AW 2014/9071 Art. 4.-Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de financieel beheerder. 10. Toekenning van een stedelijke subsidie ter ondersteuning van lokale verenigingen voor het gebruik van bepaalde stedelijke infrastructuur in Zottegem. Feestcomité Zottegem.

8 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23 december 2011 waarbij het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale verenigingen voor het gebruik van bepaalde stedelijke infrastructuur in Zottegem werd goedgekeurd; Gelet op de vraag van de heer Buysse Guy, secretaris Feestcomité Zottegem voor het verkrijgen van een stedelijke subsidie voor het gebruik van de feestzaal Bevegemse Vijvers, onder het beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf, door het Feestcomité Zottegem; Overwegende dat bovenstaande vraag voldoet aan de voorwaarden van bovengenoemd subsidiereglement; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget binnen de nieuwe Actieplan 8.1. Gemeenschapsvorming en verenigingsleven Subsidiebedrag 85,00 AW 2014/9073 Gelet op het positief advies verstrekt door de financieel beheerder op 25 november 2014; Gehoord het mondeling verslag van de heer Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter; Art. 1.-Naar aanleiding van het gebruik van de feestzaal Bevegemse Vijvers een subsidie toe te kennen van 85 euro (70,25 euro + 21% btw) aan het Feestcomité Zottegem, Rodestraat 84 te 9620 Zottegem. Art. 2.- Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer BE op naam van voormelde vereniging. Art. 3.- De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe

9 Actieplan 8.1. Gemeenschapsvorming en verenigingsleven Subsidiebedrag 85,00 AW 2014/9073 Art. 4.-Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de financieel beheerder. 11. Opstart pop up shop. Stedelijke subsidie. Het College beslist geen stedelijke subsidie te verlenen aan de heer Tim Pede voor de opstart van een pop up shop in de maand december 2014 en eventueel te verlengen in de maand januari 2015, op het adres Markt 10a. Voor dergelijke initiatieven zijn thans geen budgetten voorzien. ONDERWIJS 12. PTI. Ondersteunen uitbouw pedagogisch elektronisch technisch labo. Het College gaat principieel akkoord om euro van het budget 2014 flankerend onderwijs aan te wenden als ondersteuning van het project pedagogisch elektronisch technisch labo van het PTI in het kader van het flankerend onderwijs. VERKEER 13. Hospitaalstraat. Parkeerverbod aan zaal Rhetorica. Starten procedure. Het College beslist de procedure te starten voor het invoeren van parkeerverbod in de Hospitaalstraat ter hoogte van de nooduitgang van zaal Rhetorica. LOKALE EN FOLKLORISTISCHE FEESTEN. STOETEN 14. Evenement "Zottegem Zingt". Stedelijke subsidie. Het College beslist vzw Event-A, p.a. de heer Geert Van De Velde, Vierwegenstraat 24, 9620 Zottegem, geen stedelijke subsidie te verlenen voor de organisatie van het evenement Zottegem Zingt op zaterdag 4 juli 2015 aan het Egmontkasteel, omdat er voor dergelijke initiatieven of evenementen thans geen financiële middelen beschikbaar zijn. ZONDAGSRUST 15. Afwijking op de wekelijkse rustdag. Overwegende dat ter uitvoering van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening het College in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, afwijkingen verleent aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan;

10 Overwegende dat er niet meer dan 15 afwijkingen per jaar mogen worden toegestaan; Gelet op de aanvraag waarin de opheffing wordt gevraagd van de verplichte wekelijkse rustdag; Overwegende dat de voorwaarden waaronder afwijkingen kunnen worden toegestaan vervuld zijn; Gehoord het mondelinge verslag van de heer Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter; Art. 1. Afwijking toe te staan op de wekelijkse rustdag in ambacht en nering op het grondgebied van Zottegem: voor 7 december 2014: van zondag 7 december tot en met zaterdag 13 december Art. 2. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan het Ministerie van Economische Zaken, Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Aldus gedaan in zitting als hierboven Bart De Cock wnd. stadssecretaris Jenne De Potter burgemeester

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 30 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 30 NOVEMBER 2015 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 30 NOVEMBER 2015 Aanwezig : Paul Lievens, wnd. burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Leen Goossens, Peter Vansintjan, Lieselotte De Roover, schepenen,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 24 NOVEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 24 NOVEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 24 NOVEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 6 MEI 2013. Bart De Cock, wnd. stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 6 MEI 2013. Bart De Cock, wnd. stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 6 MEI 2013 Aanwezig : Paul Lievens, wnd. burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De Roover, schepenen,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 NOVEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 NOVEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 NOVEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 MEI 2014

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 MEI 2014 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 MEI 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 31 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 31 AUGUSTUS 2015 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 31 AUGUSTUS 2015 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Lieselotte De

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 OKTOBER 2013

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 OKTOBER 2013 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 OKTOBER 2013 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 3 NOVEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 3 NOVEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 3 NOVEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 DECEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 DECEMBER Bart De Cock, wnd. stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 DECEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 FEBRUARI 2016 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 FEBRUARI 2016 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Joost Franceus, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 7 JULI 2014

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 7 JULI 2014 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 7 JULI 2014 Aanwezig : Paul Lievens, wnd. burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan, Lieselotte De

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 SEPTEMBER 2015. Koen Codron, stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 SEPTEMBER 2015. Koen Codron, stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 SEPTEMBER 2015 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 08 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 08 FEBRUARI 2016 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 08 FEBRUARI 2016 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Joost Franceus, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 5 OKTOBER 2015

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 5 OKTOBER 2015 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 5 OKTOBER 2015 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 OKTOBER 2015

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 OKTOBER 2015 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 OKTOBER 2015 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan, Lieselotte

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 SEPTEMBER Koen Codron, stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 SEPTEMBER Koen Codron, stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 SEPTEMBER 2015 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 AUGUSTUS 2013 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 AUGUSTUS 2013 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Leen Goossens, Peter Vansintjan, Lieselotte De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

WESTERLO Parel van de Kempen

WESTERLO Parel van de Kempen WESTERLO Parel van de Kempen Politieverordening bii hoogdringendheid: veiligheidsmaatregelen BMX-wedstriid op Sporta Geneinde. op zaterdag 2 en zondag 22 oktober 20 7 De burgemeester De secretaris Gelet

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009 n.a.v. de Mennefeesten Op donderdag 6 augustus 2009 vanaf 18u00 tot dinsdag 11 augustus 2009 om 6u00 zal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11578 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 MEI Bart De Cock, wnd. stadssecretaris.

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 MEI Bart De Cock, wnd. stadssecretaris. ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 MEI 2015 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan, Lieselotte

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Uittreksel uit de notulen van college van burgemeester en schepenen Vergadering van Vergadering van Aanwezig : E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, S. Surkyn, A. Op t eynde,g. Legein en S. Verbeeck

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de op- en afbouw en tijdens Maanrock 2016.

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de op- en afbouw en tijdens Maanrock 2016. Vergadering college van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2016. Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de op- en afbouw en tijdens Maanrock 2016. [Motivering

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Maanrock 2015.

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Maanrock 2015. Vergadering college van burgemeester en schepenen van 14 augustus 2015. Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Maanrock 2015. [Motivering Juridische grond - Artikel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Vergadering van 15 juni 2016

Vergadering van 15 juni 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 15 juni 2016 Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De heer Paul Lambrecht,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie