Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs"

Transcriptie

1 Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018

2 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven de verkiezingsprogramma s. Sportclubs gaan in gesprek met de politieke partijen. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 NAJAAR 2017 Politieke partijen stellen verkiezingsprogramma s en de kandidatenlijst vast. Sportclubs bepalen hun campagneacties en melden zich via aan bij het Sportcampagne Team van hun gemeente. Vanaf 15 september is de Toolkit voor Sportcampagne Teams beschikbaar via WINTER 2017 / 2018 Politieke partijen willen hun ambities met de gemeente én sport graag uitdragen. Sportcampagne Teams springen hier op in en organiseren bijvoorbeeld een werkbezoek of sportdebat. 21 MAART 2018 GEMEENTERAADS- VERKIEZINGEN VOORJAAR 2018 Politieke partijen starten onderhandelingen over nieuw collegeakkoord. Sportcampagne Teams en sportclubs leveren input voor het collegeakkoord en blijven ook daarna politici informeren over het wel en wee van de sport in hun gemeente.

3 1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?! WHAT S IN IT FOR ME? I. Sport als belangrijk lokaal thema II. Sport levert een essentiële bijdrage aan lokale samenleving NU IS HÉT MOMENT OM INVLOED OP DE VERKIEZINGSPROGRAMMA S UIT TE OEFENEN! 2 WELKE GESPREKSONDERWERPEN BRENG JE IN EN OP WELKE MANIER? I. Zoek naar gezamenlijke uitdagingen of knelpunten binnen de gemeente II. Sluit aan op actuele thema s, zoals gezondheid of integratie III. Benader de politiek collectief of individueel EEN GOEDE VOORBEREIDING EN INHAKEN OP RELEVANTE ONDERWERPEN ZIJN ESSENTIEEL! 3 HOE KOM JE IN GESPREK MET DE JUISTE LOKALE POLITICI? I. Benader partijen waarvan jij denkt dat ze iets met sport hebben, of waar sport een oplossing kan bieden voor een probleem binnen de gemeente II. Benader de huidige raadsleden die veel invloed hebben in jouw gemeente POLITICI HEBBEN BELANG BIJ GOED DOORDACHTE INPUT, WAARDOOR ZE HUN GEMEENTE VOORUIT KUNNEN HELPEN. ALS SPORTCLUB KUN JIJ DEZE INPUT LEVEREN, DUS GA MET ZE IN GESPREK! 4 HOE BRENG EN HOUD JE SPORT ONDER DE AANDACHT? I. Gebruik de Toolkit van NOC*NSF; ook ná de gemeenteraadsverkiezingen 2018 II. Werk samen met een Sportcampagne Team in jouw gemeente III. Organiseer (gezamenlijk) een debat of werkbezoek op de club IV. Betrek de politiek bij clubactiviteiten en nodig ze uit voor sportevenementen BLIJF ACTIEF IN HET ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN EN BETREK POLITICI EN LEDEN BIJ CLUBACTIVITEITEN!

4 1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?! WHAT S IN IT FOR ME? Stap 1: Politiek op gemeentelijk niveau en sport hoe hangt dat samen, en welke kansen zijn er voor jou als sportaanbieder Je bent bestuurder van een sportclub (bestuurder van een paardensportvereniging of eigenaar van een ruitersportcentrum) en vraagt je af, wat heb ik nu met politiek? Misschien meer dan je denkt! Heel concreet gaat de gemeente vaak over investeringen in bijvoorbeeld sportaccommodaties. Misschien heb je nieuwbouwplannen of wil je zonnepanelen op het dak. De gemeente gaat vaak ook over vrijwilligersbeleid. Misschien ben je hard op zoek naar vrijwilligers of wil je jouw vrijwilligers graag een opleiding bieden. En als je een mooi project hebt om meer jongeren te laten sporten of ouderen in beweging te laten komen dan kan dat heel interessant zijn voor de gemeente. Jij doet mooie dingen, waarvan veel mensen binnen de lokale samenleving profijt hebben. Juist dan wil de gemeente de helpende hand uitsteken, dus pak die kans! Een keer in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart 2018 is het weer zover en wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. En lokaal werkt het net zo als landelijk. Na de verkiezingen gaat de grootste partij kijken met welke andere partijen zij een coalitie kan vormen. Samen moeten de partijen die een coalitie vormen een meerderheid hebben in de gemeenteraad. De coalitie bepaalt op hoofdlijnen het beleid voor de komende 4 jaar. Oók het sportbeleid. Daar gaan de wethouders vervolgens mee aan de slag. NU IS HÉT MOMENT OM INVLOED OP DE VERKIEZINGS- PROGRAMMA S UIT TE OEFENEN! Volgend jaar maart klinkt misschien nog ver weg maar de politieke partijen schrijven nú al hun verkiezingsprogramma s. En die verkiezingsprogramma s zijn weer de input voor de afspraken die partijen maken met de nieuwe coalitie en wat politici op de agenda zetten in de gemeenteraad. In de programma s schrijven alle politieke partijen hun wensen op. Oók de wensen op het gebied van sport. Het is nu dus het moment om als sportclub met de politiek in gesprek te gaan. Als je je afvraagt of de politiek daar op zit te wachten, ze hebben zeker interesse in sport! Als sportclub doe je uit jezelf al heel veel dingen die de gemeenteraad belangrijk vindt. Je stelt mensen in staat om te sporten. Dat is leuk, goed voor de gezondheid en maakt dat mensen elkaar ontmoeten. En waarschijnlijk doe jij nog veel meer! Voor specifieke doelgroepen of samen met andere sportclubs of de (basis)school. Als er problemen of wensen zijn waar jij binnen jouw sportclub tegenaan loopt dan hebben jij en de lokale politiek samen iets om over te praten.

5 2 JE WELKE GESPREKSONDERWERPEN BRENG IN EN OP WELKE MANIER? Stap 2: Je denkt dat jij en de politiek elkaar wel wat te vertellen hebben. Hoe bepaal je wat de juiste gespreksonderwerpen zijn, en hoe kun je deze op de beste manier overbrengen? Als sportclub sta je voor een aantal uitdagingen. Een tekort aan vrijwilligers, een accommodatie die niet voldoet aan de wensen van je bezoekers, beleid of wetgeving die het moeilijk maakt om evenementen te organiseren. Dat is vervelend, maar realiseer je dat jij niet de enige sportclub bent die hier tegenaan loopt. En dat biedt wederom kansen. Bezuinigt jouw gemeente bijvoorbeeld op sport? Dan zou je met alle sportclubs samen kunnen optrekken. Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig het gesprek aan te gaan met politici. Wacht je bijvoorbeeld al jaren op een kunstgrasveld, een nieuwe sporthal of een trimloopbaan en kun je door intensiever gebruik hiervan meer mensen laten sporten? Dan kun je prima zelf in gesprek gaan. Maar let wel, niet alleen de sportclub heeft uitdagingen. De gemeente heeft die ook. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. Zij wil goede zorg leveren voor mensen die dat nodig hebben maar wil ook voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met overgewicht. Door een verandering in leefstijl met gezonde voeding en bewegen kan worden voorkomen dat mensen diabetes krijgen. Jij hebt als sportclub het sportaanbod en kunt de gemeente helpen haar probleem op te lossen. EEN GOEDE VOORBEREIDING EN INHAKEN OP RELEVANTE ONDERWERPEN ZIJN ESSENTIEEL! Op de volgende pagina s vind je een aantal voorbeelden waarin sportclubs en gemeenten elkaar kunnen vinden op basis van hun uitdagingen. Dit geeft een goede indruk van hoe je de gespreksonderwerpen kunt bepalen. Verplaats je bij de voorbereiding ook in de problemen/ wensen van de politiek. Dan realiseer je een win-win situatie.

6 Uitdaging sportclub kwaliteit accommodatie is niet toereikend De accommodatie voldoet niet meer volledig aan de wensen van de gebruikers. De voorzieningen zijn verouderd. De gemeente heeft de afgelopen jaren geen financiële ruimte gehad om te investeren in de accommodatie. Als sportclub voorzie je wel in een behoefte in een wijk, dorp of stad omdat er veel mensen met plezier sporten en de sportdeelname op de plek waar je zit laag is. Uitdaging 1 Uitdaging gemeente meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen De gemeente wil graag dat meer mensen gaan sporten en bewegen. De gemeente neemt dat op in haar beleid. Maar het opschrijven maakt nog niet dat meer mensen dan ook echt gaan sporten. De gemeente heeft sportclubs nodig met een goede accommodatie, goed kader en een goed aanbod om de ambities waar te maken. Gezamenlijk belang Jij wilt graag een aantrekkelijke accommodatie zodat je bestaande en nieuwe leden of klanten aan je kunt binden. De gemeente wil graag dat er meer mensen gaan sporten in jouw gemeente of wijk. Laat zien dat als de gemeente de investering doet, jij meer mensen naar de club kunt trekken. Dat heeft een positieve invloed op gezondheid. Vertaling naar het verkiezingsprogramma De politieke partij kan opschrijven dat ze wil investeren in onderhoud van de sportaccommodaties in wijk x om daar de sportdeelname te verhogen in samenwerking met de sportclubs.

7 Uitdaging sportclub de energierekening omlaag brengen Een groot deel van de vaste lasten gaat op aan energie. Je wilt de energierekening graag omlaag brengen en denkt aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak of het vervangen van bestaande lampen door ledverlichting. De kosten voor de investeringen zijn heel hoog en met eigen geld kun je de investeringen niet financieren. Uitdaging 2 Uitdaging gemeente verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed De overheid (rijk, provincie en gemeenten) zet in op CO2 reductie. Dat is afgesproken in het nationale Energieakkoord. Het blijkt in de praktijk voor gemeenten lastig om de klimaatdoelstellingen te halen. Gezamenlijk belang Jij wilt de energierekening omlaag brengen. De gemeente wil de CO2 reductie verminderen. Dat kan door te helpen jouw accommodatie te verduurzamen. Of nog mooier, door alle accommodaties in de gemeente te verduurzamen. Je hebt als club ook nog eens het voordeel dat heel veel mensen daar wekelijks zijn. Als zij een duurzame club zien kan dat mensen inspireren om zelf ook met duurzaamheid aan de slag te gaan. Vertaling naar het verkiezingsprogramma De politieke partij kan opschrijven dat ze alle sportaccommodaties wil verduurzamen en daarvoor een subsidieregeling opstelt.

8 Uitdaging 3 Uitdaging sportclub tekort aan vrijwilligers Het wordt voor de sportclub steeds lastiger om vrijwilligers te enthousiasmeren voor allerlei taken op de club. Mensen hebben het druk. Ze willen wel iets doen maar vinden het lastig om er structureel tijd in te stoppen. Het werk komt daardoor steeds vaker neer de schouders van een klein groepje mensen. Uitdaging gemeente mensen aan het werk helpen De gemeente heeft met de participatiewet de taak om mensen aan het werk te helpen. Het gaat dan ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen voor wie een betaalde baan geen mogelijkheid is. De gemeente zoekt naar vrijwilligerswerk om mensen weer in een werkritme te krijgen of te voldoen aan de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten leveren. Gezamenlijk belang Jij zoekt vrijwilligers, de gemeente zoekt vrijwilligerswerk. Juist de omgeving van sport kan voor mensen heel inspirerend zijn. Als de vrijwilliger begeleiding nodig heeft kun je de gemeente vragen jou als sportclub daarin te ondersteunen, bijvoorbeeld met een financiële bijdrage. Vertaling naar het verkiezingsprogramma De politieke partij kan opschrijven dat ze meer mensen werkervaring wil laten opdoen door middel van vrijwilligerswerk in de sport.

9 Uitdaging 4 Uitdaging sportclub teruglopend ledenaantal Je hebt de afgelopen jaren het ledenaantal zien teruglopen. Je wilt graag nieuwe doelgroepen aanspreken en wilt daarvoor wel iets toevoegen aan het aanbod. Misschien wil je iets aanbieden voor ouderen, mensen met een beperking of asielzoekers. Dat doet wel een extra beroep op jouw vrijwilligers om deze groepen goed te begeleiden. Je hebt de stap daarom nog niet gezet. Uitdaging gemeente iedereen doet mee De gemeente wil graag dat alle mensen mee kunnen doen. Er zijn kinderen in armoede die niet mee kunnen doen omdat er geen geld is voor de sportclub, ouderen die zich eenzaam voelen of mensen met een beperking die graag willen maar door een gebrek aan toegankelijke accommodaties niet volledig kunnen participeren. Gezamenlijk belang De gemeente zoekt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen. Jij bent een sportclub met een groot clubgevoel waar iedereen welkom is. Je kunt met de gemeente afspreken dat je voor kinderen in armoede samen met het Jeugdsportfonds een aanbod wilt doen, of voor ouderen een nieuw aanbod inricht en samen met de gemeente kijkt hoe de accommodatie zo kan worden aangepast dat die voor mensen met een beperking ook goed te bereiken is. Vertaling naar het verkiezingsprogramma De politieke partij kan opschrijven dat ze participatie belangrijk vindt en sport bij uitstek het middel is om mee te kunnen doen en clubs wil helpen nieuwe doelgroepen te bereiken.

10 3 LOKALE HOE KOM JE IN GESPREK MET DE JUISTE POLITICI? Stap 3: je hebt jouw wensenlijstje klaar met oplossingen voor jouw problemen en die van de gemeente. Met wie kun je nu het beste gaan praten? En waar vind je die lokale politici eigenlijk? Politieke partijen lijken wel een beetje op sportclub. Ze hebben een bestuur gekozen door de leden dat het hele proces van de verkiezingen coördineert. Ze hebben leden die op algemene ledenvergadering de koers bepalen en ze hebben ook commissies die dingen voorbereiden. Zo stellen ze ongeveer een jaar voor de verkiezingen een verkiezingsprogrammacommissie in om het programma te gaan schrijven. De meeste politieke partijen hebben ook al raadsleden die nu actief zijn. Vaak hebben partijen een woordvoerder sport. Lokale politieke partijen hebben een algemeen telefoonnummer of mailadres. Je kunt daar vragen bij wie je moet zijn om in gesprek te gaan over het verkiezingsprogramma. Je kunt ook de voorzitter van de partij of zittende gemeenteraadsleden benaderen. Die staan meestal wel op site van de politieke partij en op de website van de gemeenten. Op de site van de politieke partij vind je de portefeuilles terug. Gemeenteraadsleden zitten in de raad om bewoners op een goede manier te vertegenwoordigen. Ze zijn afhankelijk van de input van bewoners om politiek te bedrijven. Ze willen dus graag met je in gesprek! Wees niet te bescheiden en bel de voorzitter, fractievoorzitter of woordvoerder sport en zeg dat je een afspraak wilt maken. Ze verwijzen je dan óf wel door naar de verkiezingsprogrammacommissie óf ze willen zelf met je in gesprek. In het uitzonderlijke geval dat de politieke partij niet met je wil spreken probeer je gewoon de volgende partij. POLITICI HEBBEN BELANG BIJ GOED DOORDACHTE INPUT, WAARDOOR ZE HUN GEMEENTE VOORUIT KUNNEN HELPEN. ALS SPORTCLUB KUN JIJ DEZE INPUT LEVEREN, DUS GA MET ZE IN GESPREK! Er kunnen best veel politieke partijen in de gemeenteraad zitten. Je kunt ervoor kiezen niet alle partijen te benaderen en je te richten op de partijen waarvan jij denkt dat ze iets met sport hebben of veel invloed hebben in jouw gemeente. Mocht je een gezamenlijke agenda hebben met andere sportclubs dan kun je de taken verdelen. Voor de afspraak wil je goed voorbereid overkomen. Je hebt dus je wensenlijstje paraat, maar weet ook hoe je moet inhaken op de belangen van de gemeente. Je kunt in het gesprek vragen wat de politieke partij zelf in gedachten heeft op het gebied van sport. Misschien passen jouw wensen daar wel heel goed in. Je kunt ook vragen of de politieke partij je laat weten wat ze met jouw input doen. De partijen moeten op hun vergadering in oktober of november het verkiezingsprogramma vaststellen. Het moet (ruim) van tevoren worden aangeboden aan de leden. Dus zorg dat je ook ruim op tijd het gesprek aangaat met de kandidaat gemeenteraadsleden.

11 4 SPORT HOE BRENG EN HOUD JE ONDER DE AANDACHT? Stap 4: je hebt een gesprek gevoerd en hebt de smaak te pakken. Je wilt graag in gesprek blijven met de politiek en meer aandacht voor sport. Als de leden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst hebben vastgesteld aan het einde van het jaar start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de campagne benadrukken politieke partijen wat ze belangrijk vinden. Dat doen ze door een debat te voeren over het onderwerp, door op werkbezoek te gaan of door de media te zoeken met leuke nieuwe plannen. Doel van de politieke partij is om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op ze te gaan stemmen. Een politicus kan gekozen worden met voorkeursstemmen. Ze zullen dus allemaal hun best doen om zoveel mogelijk kiezers te bereiken. En die kiezers bevinden zich ook op jouw club. De meeste politici vinden sport een leuk onderwerp omdat het veel mensen raakt, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving en vaak niet controversieel is. Als je als politicus iets kunt doen voor een sportclub dan weet je dat daar leden zijn die in potentie op jou kunnen stemmen. Een uitgelezen kans voor menig (aspirant) politicus. Jij weet inmiddels welke politieke partij het meeste wil doen voor de sport. Nodig die partij uit en kijk samen hoe je een leuke activiteit kunt organiseren. Je kunt ook met de sport gezamenlijk iets doen in jouw gemeente. NOC*NSF ontwikkelt een toolkit die vanaf september beschikbaar op de website (www.nocnsf.nl/gr2018 )met stellingen voor debatten, filmpjes die je kunt laten zien tijdens een werkbezoek etc. En niets mooiers voor de politicus dan een actiefoto in de krant van het bezoek aan de club. NOC*NSF probeert in zoveel mogelijk gemeenten sportcampagneteams te formeren met mensen uit de sport die elkaar kunnen helpen bij het voeren van de campagne. Kijk in september op de site om te zien of er een campagneteam actief is in jouw gemeente. Als je de smaak te pakken hebt kun je er zelf ook aan meedoen. De contacten die je met de politiek hebt gelegd kunnen heel nuttig voor je zijn. Als er wordt onderhandeld voor een nieuw college kun je jouw input nog eens sturen naar de onderhandelende partijen. En stel dat de politicus die jij hebt gesproken wordt gekozen in de gemeenteraad. Dan kun je nog eens terugkomen op wat jullie samen hebben afgesproken. Als er nieuw sportbeleid wordt gemaakt dan kun je weer contact zoeken met de politici. Het is altijd handig om gemeenteraadsleden in je netwerk te hebben zodat je ze kunt benaderen als zich een probleem of een kans voordoet. BLIJF ACTIEF IN HET ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN EN BETREK POLITICI EN LEDEN BIJ CLUBACTIVITEITEN! Na de verkiezingen gaan de partijen formeren en maken ze afspraken voor de komende jaren in een coalitieakkoord. Je weet nooit precies wat er van alle wensen uit de verkiezingsprogramma s overblijft in zo n akkoord. Het helpt dus als sport in zoveel mogelijk programma s terugkomt. Je kunt op het moment dat politiek partijen gaan onderhandelen jouw input nog een keer onder de aandacht brengen. Vergeet niet: sport is een geweldig onderwerp waar de politiek graag iets voor doet. Dus speel er op in en maak er iets moois van! Veel succes met het benaderen van de politici.

12 MELD JE AAN BIJ HET SPORT- CAMPAGNE TEAM IN JOUW GEMEENTE! Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12. Met medewerking van het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger Jeroen van Urk: Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger (Van links naar rechts) Imrat Verhoeven, Petra Tiel en Jeroen van Urk 16 TIJDSCHRIFT Competenties van raadsleden

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Toolkit 'Cultuur deel je'

Toolkit 'Cultuur deel je' Toolkit 'Cultuur deel je' Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Foto: Guido Bosua voor het programma Stel je voor (Rotterdam) Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2017 Inhoud Voor

Nadere informatie

Ontmoeten & Verbinden

Ontmoeten & Verbinden Ontmoeten & Verbinden Verenigingsplan PvdA Den Haag 2016-2018 Een naïef cliché als eenheid in verscheidenheid Het is wellicht een klein begin Voortbewegend naar een toekomst, soms tegen beter weten in

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

Hoe koel blijf jij? campagneboekje

Hoe koel blijf jij? campagneboekje Hoe koel blijf jij? campagneboekje Samen werken aan zelfredzaamheid Hoe koel blijf jij als er een gifwolk voor het zonnetje schuift? Ontdek het met de KoelCheck! www.hoekoelblijfjij.nl Hoe koel blijft

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden FAQ AH SPORTWEKEN Aanmelden Mijn sportclub wil meedoen aan de AH Sportweken. Hoe meld ik de club aan? Ga naar www.sport.nl/ah en download de toolkit Aanmelden AH Sportweken en volg alle beschreven stappen.

Nadere informatie

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Buurthuis van de Toekomst de Open Club 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Edu van Deursen HKV/Ons Eibernest Steenwijklaan 16, 2541 RL Den Haag Projectleider Maatschappelijke Projecten (vrijwilliger)

Nadere informatie

- Waarschuwing- dit is een pittige les!

- Waarschuwing- dit is een pittige les! - Waarschuwing- dit is een pittige les! Herken je de volgende situatie: Je vraagt aan je partner (heb je deze niet denk dan even terug aan de tijd dat je deze wel had) of hij de vuilniszak wilt buiten

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Concept augustus 2014 Vastgesteld PM AAV oktober 2014 (ter informatie) Opstellers: Martijn Groenestein Stefan van Hoef Sjef de Wit Sjoerd Manschot Marieke van Beurden José Bielderman

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Er zijn aanwijzingen dat door verschillende gemeenten gekort gaat worden op sport.

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Sport als playground voor integratie. Informatie voor COA over samenwerken met sportverenigingen

Sport als playground voor integratie. Informatie voor COA over samenwerken met sportverenigingen Sport als playground voor integratie Informatie voor COA over samenwerken met sportverenigingen 1 Sport als playground voor integratie Informatie voor COA over samenwerken met sportverenigingen 1. Positieve

Nadere informatie

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Ga jij actief aan de slag met Social Media en de Nationale Sportweek, maar weet je nog niet precies hoe je dit moet aanpakken?

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging!

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Uitgevoerd in opdracht van het Hoofdbestuur 50PLUS door: Mark van Overveld (onderzoeker)

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Meedoen! sportbonden en verenigingen aan zet? Wat te verwachten: Programma Meedoen Alle Jeugd door Sport 3-10-2011

Meedoen! sportbonden en verenigingen aan zet? Wat te verwachten: Programma Meedoen Alle Jeugd door Sport 3-10-2011 Meedoen! sportbonden en verenigingen aan zet? DemosDate Gent, België 4 oktober 2011 Remco Hoekman Senior onderzoeker W.J.H. Mulier Instituut, 's-hertogenbosch, oktober 2011 Wat te verwachten: Beschrijving

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen 30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen Waarom Jij koopt drie tot vier huizen in je leven. Je makelaar verkoopt er honderden. Hij kent dus het onderhandelingsspel beter dan jij. Wanneer

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Positieve en negatieve gedachten

Positieve en negatieve gedachten Positieve en negatieve gedachten ( Wat is positieve en negatieve gedachten ) Deze opdracht wil je negatieve gedachten verminderen en je positieve gedachten een boost geven. Deze opdracht bestaat uit twee

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAAR HEBBEN WE HET OVER GEHAD. 19.00 UUR WELKOM EN TERUGBLIKKEN 19.15 UUR BETEKENIS GEVEN AAN: - IDENTITEIT - KERNWAARDEN 20.00 UUR

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Beste Texelaars, Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Dames en heren...het gaat op veel punten

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Handleiding 1 Hour Coaching

Handleiding 1 Hour Coaching Handleiding 1 Hour Coaching Coachingsinstrument: 2.1 Ander werk! Een oriëntatie op het landschap. Beschrijving coachingsinstrument: Werk is voor velen belangrijk. Maar niet iedereen is even happy met zijn

Nadere informatie

Raadsleden en collegeleden kunnen zich dus ook opgeven voor de Raadsconferentie op het mailadres:

Raadsleden en collegeleden kunnen zich dus ook opgeven voor de Raadsconferentie op het mailadres: Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Laan, J. van der donderdag 20 juli 2017 11:23 Statengriffie provinsje Fryslän 'Marjan Postma Heerenveen' RE: uitnodiging raadsconferentie

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 3 Sport in de samenleving Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats

Nadere informatie

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN CROWDFUNDING ZONNEPANELEN Je wilt graag zonnepanelen crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP DE AARDE IS OOK TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS Mueller/GP Wilkins/GP Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen

Nadere informatie

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende activiteiten Samen leven en samen werken, daar is het Welzijn

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CBS De Borgh

PESTPROTOCOL CBS De Borgh PESTPROTOCOL CBS De Borgh Doel van dit pestprotocol: -Dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. -Door regels en afspraken

Nadere informatie

Jouw thuis vind je bij Daelzicht

Jouw thuis vind je bij Daelzicht Jouw thuis vind je bij Daelzicht Kijk voor de mogelijkheden en het complete woningaanbod op onze nieuwe woonsite www.daelzicht.nl/wonen en zoek de woning die bij jou past. Kennismaken met wonen Wonen bij

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

LOB excursie opdracht

LOB excursie opdracht LOB excursie opdracht VMBO Groen Kesteren Naam: Klas: Opdracht excursie Inleiding In het LOB-programma gaat het er vooral om een beeld te geven van de mogelijkheden voor het vervolg van je studie na VMBO

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen met je

Nadere informatie

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen!

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Leven met diabetes kan behoorlijk lastig zijn. Het heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie