C U R R I C U L U M V I T A E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C U R R I C U L U M V I T A E"

Transcriptie

1 C U R R I C U L U M V I T A E PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Boeije Voornamen: Jan Pieter Geboortedatum: 4 mei 1964 (te Axel) Adres: Herman Teirlinckstraat AG, Almere Telefoon: +31 (0) Mobiel: +31 (0) Website Huidige werkgever Zelfstandig ondernemer OPLEIDINGEN 2007 Msc Bedrijfskunde (1 e semester) Erasmus Universiteit, Rotterdam Neuro Linguistisch Programmeren Master Practitioner opleiding Instituut voor NLP en Communicatie Smara Siddhi, Rotterdam Neuro Linguistisch Programmeren Practitioner opleiding Instituut voor NLP en Communicatie Smara Siddhi, Rotterdam Basisleergang Management Dordrecht Gemeente Dordrecht, Dordrecht Management Development traject Rijnconsult, Velp Post doctoraal opleiding Integraal Document Management Erasmus Universiteit, Rotterdam GO-BII Stichting GO, Den Haag 1991 PDI EXIN, Leiden Post HLO Immunologie Ir. W. vd Broek Instituut, Amsterdam MLO Klinisch Chemisch Zeeuwsche Academie voor Chemie en Gezondheidszorg, Goes Vbj HBO-A, Laboratoriumschool Zeeland, Goes MAVO-4, Chr. MAVO De Welle, Axel CURSUSSEN Applicatiebeheer Documentmanagement en archivering Kwaliteitszorg en Functioneel Beheer Procesmanagement Projectmanagement Access, DISKIS, DocMan, Documentum, Dreamweaver, IQS, Lotus Notes, SQL, Visual Basis for Applications, Verseon, WANG Workflow management Leergang Productiviteitsverbetering door documentautomatisering, documentbeheer i.r.t. wetgeving en bedrijfsvoering, beheer kwaliteitssysteem-documentatie en archivering, Record Keeping, archiveren van bouwtekeningen, archiveren van foto s, Documentair Structuur Plan INK, Integrale Kwaliteitszorg, ISO 9000, NEN 45001, Managing FDA inspections, NVKC, Raad voor Accreditatie, Validatie van analysemethoden, BiSL, ASL, ITIL SWP (Stroomlijnen WerkProcessen), DYA DANS, Managing Successful Programs (MSP) Foundation, Prince2 Foundation, Prince2 Practitionar

2 WERKERVARING 7/2014 heden Gemeente Baarn, Baarn Functie: Projectmanager Zaakgericht werken, KCC en i-nup Omschrijving: Deze opdracht wordt uitgevoerd in aanvulling op en in samenhang met de opdrachten informatiemanager en kwartiermaker en behelst de aansturing van de gezamenlijke projecten KCC, ZGW en i-nup met als doel dat de gemeente Baarn per 1 januari 2016 volledig digitaal en zaakgericht werkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. de i-nup bouwstenen. 4/2014 heden Gemeente Lingewaard, Bemmel Functie: Projectmanager Zaakgericht werken Omschrijving: Adviseur en Project coördinatie Zaakgericht Werken. Fase 0 (tot ) bestaat uit de aanbesteding van een zaakoplossing en implementatie van de technische, procedurele en organisatorische randvoorwaarden. Fase 1 (tot ) bestaat uit de implementatie van organisatiebreed digitaal zaakgericht werken, inrichten functioneel beheer en inrichten klantcontactsysteem. Uitgangspunt is optimalisatie van de bedrijfsvoering en verbeteren van de dienstverlening. Fase 2 bestaat uit verdere optimalisatie van de gerealiseerde inrichting. 1/2014 heden Gemeente Baarn, Baarn Functie: Kwartiermaker Informatiebeheer Omschrijving: Op basis van eerder gemaakte business case inrichten van een nieuw team Informatiebeheer wat invulling geeft aan de complete i-kolom uit het 9-vlaks model van prof. Maes (strategie tot uitvoering). De investeringskosten moeten door procesoptimalisatie, applicatie-sanering en intergemeentelijke samenwerking terugverdiend worden. Project coördinatie Zaakgericht Werken, invoering Klant Contact Centrum, gegevensmanagement, functioneel beheer, applicatiesanering en digitalisering. 10/2013 7/2014 Gemeenten Asten en Someren, Asten en Someren Functie: Implementatiemanager Omschrijving: Implementatie- en issuemanagement bij het invoeren van digitaal werken op basis van een zaaksgewijze inrichting m.b.v. Verseon 2.1. Organisatieadvies professionalisering teams DIV (beide gemeenten) in samenhang met het gezamenlijke Team I&A en de ontwikkelingen Peel 6.1. Architectuuradvies gemeentelijke infrastructuur en generieke voorzieningen. Voorbereiden Zaakgericht Werken (beide gemeenten) en invoering Klant Contact Systeem gemeente Asten. 01/2013 heden Gemeente Baarn, Baarn Functie: Informatiemanager Omschrijving: Als sparringpartner voor het MT verantwoordelijk voor: 1. Informatiestrategie Centraal hierin is het opstellen en bewaken van een informatiestrategie, rekening houdend met bedrijfsbehoeften en ICT-kansen. Deze strategie heeft informatie als business resource tot onderwerp. Ook de grondlijnen van het inrichten van de informatiehuishouding komen hierin tot uiting. Opstellen informatiebeleids- en beheerplan, beveiligingsplan, etc. 2. ICT-beleid Afstemmen met de andere deelnemende organisaties aan het RID-Utrecht en de RID wat betreft de ICT ontwikkelingen. Daartoe wordt zoveel mogelijk gezamenlijk een lange termijnbeleid uit gestippeld voor het ICT-aanbod, inclusief het toezicht op de performance en de kosten van de bestaande leveranciers. 3. Informatiearchitectuur Ontwerpen informatiearchitectuur, een blauwdruk voor het informerende en communicerende vermogen van de organisatie, in relatie tot de

3 organisatiearchitectuur. Projectleider gezamenlijke aanbesteding (RID-Utrecht deelnemers) Enterprise Service Bus (ESB) t.b.v. o.a. Digikoppeling. 4. Business adviseur Inspirerend en coördinerend vermogen richting de managers, het bestuur en de organisatie. De informatiemanager moet op de medewerkers in de organisatie op elk niveau mee kunnen nemen, het gevoel van gezamenlijkheid; bij procesherinrichting, business case ontwerp, roll-out, training etc. etc. 5. Trend watcher/ nieuwe regelgeving/ maatschappelijke ontwikkelingen/ politiek gevoelig. 6. Organiseren informatiebeheer en management Inrichten van de organisatie van informatie- en functioneel beheer (BiSL). Reorganisatie Informatiemanagement (waaronder DIV). 7. Project- en programmamanagement Adviseren en coördineren organisatiebrede programma s en projecten zoals Dienstverlening, KCC, inup, Zaakgericht Werken, etc.

4 12/2012 6/2013 Gemeente Oosterhout, Oosterhout Functie: Projectleider implementatie Zaakgericht werken Omschrijving: Opleveren en actualiseren concept en plan van aanpak Zaakgericht werken. Inrichten project- en beheerstructuur en de methodiek voor de uitvoering van het project. Plannen, aansturen en implementeren van Zaakgericht werken. Opstellen Plan van Aanpak, intake projecten, borgen samenhang projecten en borging in de staande organisatie. 4/2012 1/2013 Gemeente s Hertogenbosch, s Hertogenbosch Functie: Technisch Projectleider implementatie zaaksysteem fase II Omschrijving: Coördinatie werkzaamheden Programma Zaakgericht Werken voor alle projecten in Fase I en Fase II ter ondersteuning van de afzonderlijk per project aangewezen projectleider. Verantwoordelijk voor planning en tijdige realisatie deliverables (technische en functionele componenten) van alle afzonderlijke projecten: - Fase I (Stadstoezicht, Burgerzaken, Openbare Orde en Veiligheid, Contractmanagement en Bestuurlijke Besluitvorming) - Fase II (Zorg, Openbare Ruimte en Beheer, Realisatie & Beheer inclusief projectadministratie in SharePoint, Belastingen, Facturen, Sociale Dienst, Jeugd en Onderwijs, Nazorg delinquenten) Operationaliseren van het functionele en technische beheer van de Zaakoplossing: - Tijdelijk coördineren/aansturen van het team van functionele en technische beheerders, operationaliseren van het beheer; - Inrichten werkprocessen, opstellen procesbeschrijvingen en werkinstructies - Inrichten configuratiemanagement en opstellen releasekalender - Realiseren/aanvullen van noodzakelijke kennis bij de beheerders - Overdracht naar de staande organisatie 8/ /2012 GCC gemeente s Hertogenbosch, s Hertogenbosch Functie: Projectleider realisatie & implementatie Klant Contact Systeem (KCS) Omschrijving: Ontwerpen, laten ontwikkelen, inrichten, implementeren, testen en accepteren van een Klant Contact Systeem ter ondersteuning van het Gemeentelijk Contact Center, waarbij contactmomenten warm worden doorgezet naar de Back-Office. Er is voor gekozen om een KCS te realiseren dat gebruik maakt van bestaande componenten: administratieve afhandeling in het zaaksysteem (Verseon), content in het CMS (TYPO3). De eindoplossing gedraagt zich als één applicatie. Aanpassen inrichting en functionaliteit zaaksysteem, uitbreiden bestaande PDC met Vraag Antwoord Combinaties en aanvullende informatie, integratie telefooncentrale, inrichten nieuwe zoekmachine (SOLR) en koppeling gegevensmagazijn. Vanwege overlap is het herinrichten van het digitaal loket onderdeel van dit project. 3/2011 3/2012 Gemeente s Hertogenbosch, s Hertogenbosch Functie: Projectleider implementatie zaaksysteem fase-0 (basis) Omschrijving: Inrichten, implementeren, testen en accepteren van het aangeschafte zaaksysteem (Verseon), inclusief zes ingerichte zaaktypes, in de Bossche omgevingen (OTAP). Ontwerpen/inrichten Business Model, autorisatiematrix, generieke procesmodellen, sjablonen, gegevensmagazijn, testplan, etc. Koppelen met MS-Office, SmartDocuments, Adeptia broker, webservice-catalogus, Key2Datadistributie, Groupwise/Outlook, edirectory/active directory, PDC, Kodision webformulieren. Conversieplan legacy-systemen inclusief proefconversie. 7/2011 4/2012 Provincie Groningen, Groningen Functie: Adviseur aanbesteden zaaksysteem Omschrijving: Adviseren bij de methodiek Europese aanbesteding, aanbestedingsdocument, het programma van eisen en wensen en bij het opstellen en uitvoeren van de Proof of Concept (PoC).

5 1/2010 2/2011 Gemeente s Hertogenbosch, s Hertogenbosch Functie: Projectleider aanbesteden zaaksysteem Omschrijving: Opstellen programma van eisen en wensen, uitvoeren Europese aanbesteding, opstellen contract en uitvoeren contractonderhandelingen, acceptatie inrichting Zaaksysteem. 1/ /2011 Gemeente s Hertogenbosch, s Hertogenbosch Functie: Beleidsmedewerker Documentaire Zaken (DZ) Omschrijving: Adviseren en ondersteunen van het management op het gebied van informatiemanagement met de focus op het DIV en IM vakgebied. Voorbereiden en (mede) opstellen Ondernemingsplan DZ /2010 4/2010 SOD-opleidingen, Woerden Functie: Adviseur Omschrijving: Review opleidingsdocumentatie opleidingen SOD-I en HMDI 3/2006 3/2010 Gemeente Ede, Ede Functie: Hoofd Documentaire Informatie Voorziening (DI) Omschrijving: Transformeren van de hoofdafdeling DI (38 medewerkers) van een traditioneel ingerichte DIV afdeling tot een moderne afdeling Informatie- en Procesmanagement met bijbehorende visie, ambitie en technische middelen. MidOffice aanbesteding in het ANDEZ programma. Mede vorm geven aan het programma Publieke Dienstverlening (invulling geven aan o.a. E-overheid) en het vormen van de sector Publieke Dienstverlening. Het mede ontwikkelen van een Shared Service Center, als opvolger van het Facilitair Bedrijf en ConcernZaken. Vervangen copier-/printerpark middels Europese aanbesteding. DocMan DMS vervangen door Verseon DMS. Implementatie DSP fase 1. Outsourcen consolidatie tijdschriften. 3/2003 2/2006 Gemeente Dordrecht, Dordrecht Functie: Hoofd Documentaire Informatie Voorziening (DIV) plv. Hoofd JUDOC (Juridische Zaken en Documentaire Informatie Voorziening) Kwaliteitscoördinator sector Stafdiensten Omschrijving: Herpositioneren van het, door centralisatie, per ontstane bureau DIV (28 medewerkers). Ontwikkelen en implementeren van strategie en beleid m.b.t. documentaire informatievoorziening en werkstroomautomatisering i.r.t. E-Government. Visie DIV integreren in E-government-, informatie- en kwaliteitsbeleid. Herijken werkprocessen DIV op basis van de primaire processen. Implementateren nieuw beleid middels project papier Herinrichten DMS (DocMan), nieuwe manier van registreren. Archiefachterstanden (1,5 km 1 ) verwerken middels Europese aanbesteding. Transformatie concernbibliotheek van een analoge bibliotheek naar een digitaal Kennis- en Documentatiecentrum. Implementatie Intranet van de afdeling JUDOC. Opzetten en implementeren kwaliteitshandboek DIV. Opstellen van marktconforme producten- en dienstengids. Opstellen betrouwbare management- en sturingsinformatie. Tevreden klanten (waardering producten en diensten DIV gemiddeld 7,7). Implementatie INK voor de sector Stafdiensten (facilitair bedrijf gemeente Dordrecht).

6 1/2001 2/2003 Woonzorg Nederland, Amsterdam Functie: Hoofd Documentaire Informatie Voorziening (DIV) Omschrijving: Ontwikkelen van strategie en beleid m.b.t. documentaire informatievoorziening en werkstroomautomatisering. Vertalen van strategie en beleid naar klantgerichte operationele doelen en acties en deze vervolgens implementeren. Vormen van een nieuwe afdeling DIV aan afdeling DIV (12 medewerkers) verdeelt in de clusters document- en applicatiebeheer, kennis- en documentatiecentrum (voorheen bibliotheek en informatie) en post/repro. Samen met manager ICT het informatiebeleid opstellen. Implementeren van digitale postverwerking en archivering. Implementeren van Relatiesysteem (CRM). 3/ /2000 Woonzorg Nederland, Amsterdam Functie: Bedrijfsarchivaris Omschrijving: Opzetten en implementeren uniforme archiveringssystematiek voor concern archief in afstemming met (gereorganiseerde) deelarchieven Functioneel leidinggeven aan team archivering. Opstellen projectplan t.b.v. implementatie digitaal archief en digitale postverwerking. Productselectie document management systeem. Integratie extern archief van overgenomen corporatie in Woonzorg archieven (analoog en digitaal). 1/1998 3/1999 Sanquin, divisie CLB, Amsterdam Functie: Coördinator documentatie Omschrijving: Beheer en afstemming kwaliteitsdocumentatie en archief op basis van werkprocessen, producten en diensten. Implementeren Documentum als DMS geïntegreerd met SAP als ERP-systeem. DMS t.b.v. kwaliteitsdocumentatie door STERLAB geaccrediteerd en de FDA goedgekeurd. Volledige documentintegratie met SAP. 1/ /1997 CLB afd. Kwaliteitszorg, Amsterdam Functie: Kwaliteitsfunctionaris/Documentbeheerder Omschrijving: Opzetten systeem voor kwaliteitsdocumentatie dat voldoet aan diverse kwaliteitsystemen (ISO 9000, NEN 45001, FDA-regulations, GLP en GMP). Zorgdragen voor proces- en productbeschrijvingen divisies Diagnostiek en R&D. Processen en diensten voor 34 afdelingen beschrijven in kwaliteitssysteem. Opzetten en implementeren centraal archief voor de divisies Diagnostiek en R&D. Keywords: Kwaliteitssystemen, kantoorautomatisering, archivering, databases Vaardigheden: Schrijven, mensen overtuigen, prioriteiten stellen 6/ /1992 CLB afd. Autoimmuunziekten, Amsterdam Functie: Immunologisch Analist Omschrijving: Uitvoeren laboratoriumdiagnostiek op het gebied van auto-immuunziekten. Dit zowel routinematig als ter ondersteuning van promovendici.

7 AANVULLENDE INFORMATIE Examinator HMDI opleiding SOD, heden Lid beroepenveldcommissie SOD, heden Lid stuurgroep ANDEZ namens de gemeente Ede, Lid vakgroep kwaliteit stichting SOD, Secretaris Volkstuinvereniging De Flevotuin, ± 550 leden verdeeld over negen complexen, en Lid begeleidingscommissie DSP, VNG-uitgeverij en VHIC, Lid werkgroep methodiek Kwaliteit van Facilitaire Activiteiten (CGE&Y), Voorzitter crisisteam gereformeerd jeugdwerk Almere Lid denktank DISKIS, Lid vakgroepbestuur woningcorporaties Hout- en Bouwbond CNV, Bestuurslid gebruikersvereniging DISKIS, Lid denktank pdo IDM, Erasmus Universiteit, 2001 Lid OR CLB/Sanquin, Voorzitter VGWM-commissie CLB/Sanquin, HOBBY'S Motorrijden, fitness, tuinieren (moestuin), koken, fotograferen, muziek, lezen COMPETENTIES Analytisch, besluitvaardig, betrokken, creatief, enthousiast, flexibel, innovatief, integer, gericht op uitdagingen, loyaal, omgevingsbewust, resultaat- en oplossingsgericht, sociaal, vasthoudend

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm

CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm De rode draad door mijn loopbaan is altijd taal en tekst geweest en als dochter van een Neerlandicus/auteur en een handelscorrespondente is dat bijna vanzelfsprekend.

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/13/0102/FS Datum: 5 April 2013 CRM beleid 1. Inleiding... 2 2. CRM beleid... 4 3. Implementatiestrategie... 9 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt...

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

De Midoffice ontrafeld

De Midoffice ontrafeld De Midoffice ontrafeld Guido Bayens, Marc Lankhorst In de discussie over de modernisering van gemeentelijke dienstverlening speelt het woord Midoffice een dominante rol. De term wordt gebruikt als onderdeel

Nadere informatie