PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud"

Transcriptie

1 Inhoud Procesbeschrijving... 2 Voorwaarden toegangsrechten... 3 Vastleggen zorgafspraken... 4 Aanmaken mutaties... 4 Koppel producten aan mutaties... 4 Aanmaken zorgtaak... 5 Plannen van zorg... 7 Per keer inplannen... 7 Inplannen met behulp van herhalingspatroon... 9 Zorgtaken koppelen aan medewerkers Extra informatie aan zorgtaak koppelen Verantwoorden via PlanCare Dossier en web Mijn Agenda via PlanCare Dossier Cliënt Agenda via PlanCare Dossier Mijn Agenda via Internet browser Aanmaken Cliënt planning via Mijn Agenda Cliënt planning (Mijn Agenda) Vrije planning (Mijn Agenda) Bewerken van afspraken (Mijn Agenda) Printen Rapporten medewerker Printen Rapporten cliënt Rapporten in PlanCare Dossier Cliënt Agenda via Internet browser Aanmaken losse afspraken via Cliënt Agenda Vrije planning (CliëntAgenda) Bewerken van losse afspraken (Cliënt Agenda) Verantwoorden van zorgtaken via website en PlanCare Dossier Verantwoorden van ongeplande cliëntgebonden zorgtaken via web Bewerken en verwijderen verantwoording via web Verantwoorden van zorgtaken via PDA Verantwoorden van geplande taken Verantwoorden van ongeplande cliëntgebonden taken Afsluiten en verwerken Realisatie bekijken in PlanCare Dossier De Heer Software Pagina 1 van 48

2 Procesbeschrijving PlanCare Dossier Zorgplanning bestaat uit een aantal onderdelen die tezamen het plannings- en verantwoordingsproces vormen voor de zorg. Onderstaand is een grafische weergave van de achtereenvolgende stappen in het proces opgenomen. 1. Vastleggen zorgafspraken 2. Aanmaken mutatie 3. Koppel product(en) aan mutatie 4. Aanmaken zorgtaak 5. Plannen van zorgtaken 6. Verantwoorden via web 6. Verantwoorden via PDA 7. Realisatie bekijken in PlanCare Dossier De Heer Software Pagina 2 van 48

3 Voorwaarden toegangsrechten Voor deze functionaliteit moeten de volgende rechten zijn toegekend via het menu: Bestand Systeemfuncties Toegangsrechten. Onder de categorie Functies is onderstaande optie terug te vinden. Dit recht is gekoppeld aan het kunnen aanmaken van een zorgtaak via het scherm Koppeling Product/Mutatie, te benaderen via het tabblad Mutaties. Zie voor verdere informatie het kopje Aanmaken Zorgtaak in deze handleiding. Onder de categorie Functies is onderstaande optie terug te vinden. Dit recht is gekoppeld aan het kunnen raadplegen van de Cliënt Agenda via de knop Zorgplanning cliënt op het dossier van de cliënt. Onder de categorie Menu is onderstaande optie terug te vinden. Dit recht is gekoppeld aan het kunnen raadplegen van de Medewerker Agenda via het menu-item Verantwoording Zorgplanning Medewerker. Met deze functie worden in een kalender de ingeplande taken voor de ingelogde medewerker getoond. De Heer Software Pagina 3 van 48

4 Vastleggen zorgafspraken In het contractformulier worden de zorgafspraken met de cliënt vastgelegd. Deze afspraken zijn in de basis gebaseerd op de indicatie die voor de cliënt is afgegeven, maar worden daarna verder geïndividualiseerd. De werking van het contractformulier wordt niet in deze handleiding besproken, maar in de handleiding Zorgafspraken in producten/handelingen. Alle actuele handleidingen zijn te vinden onder het menu-item Help van PlanCare Dossier. Aanmaken mutaties Iedere zorgtaak die wordt gepland is gekoppeld aan een mutatie. Dit vanwege het feit dat de verantwoorde zorgtaken moeten terugkomen als productie in PlanCare Dossier. Om dus zorgtaken te kunnen aanmaken moet er eerst een mutatie gemaakt zijn/worden 1. Open het dossier van de cliënt Klik op de knop stamgegevens/personalia Klik op het tabblad mutaties Voeg een mutatie toe of selecteer een bestaande mutatie Koppel producten aan mutaties Voordat er zorgtaken kunnen worden aangemaakt, moet er eerst een product aan een mutatie worden gekoppeld. Alleen een gekoppeld product (eenheid: uren of minuten) kan worden ingezet om een zorgtaak te maken 2. Klik op de knop koppel producten aan mutatie linksonder in het scherm, het volgende scherm wordt geopend. 1 Het toevoegen van een mutatie wordt verder beschreven in de handleiding Basisregistratie 2 Het koppelen van een product aan een mutatie wordt verder beschreven in de handleiding Onderhoud Producten De Heer Software Pagina 4 van 48

5 Gebruik de knoppen rechts onder het venster om producten toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van in het contract opgenomen afspraken. Aanmaken zorgtaak Klik in het scherm Koppeling Product/Mutatie op het tabblad Planning Per gekoppeld product kunnen er één of meerdere zorgtaken worden aangemaakt. Per zorgtaak kan er slechts één herhalingspatroon worden toegepast. Indien het product H300 - Begeleiding op maandag/woensdag/vrijdag van geleverd gaat worden en op dinsdag/donderdag/zaterdag/zondag van , dan moeten er twee zorgtaken aangemaakt worden. Klik op het groene plusje rechtsonder het onderste venster om een zorgtaak toe te voegen. Selecteer vervolgens het product waarvoor de zorgtaak aangemaakt moet worden. Er kunnen alleen zorgtaken worden gemaakt voor producten waarvan de eenheid uren of minuten is. De Heer Software Pagina 5 van 48

6 Het is ook mogelijk om een samengesteld product te kiezen. Dit kan alleen als er percentages zijn ingevuld bij de gekoppelde producten aan de mutatie (bovenste venster). De verantwoording van een zorgtaak op het samengestelde product zal worden weggeschreven met de percentages die bij de betreffende producten zijn ingevuld 3. 3 Zie voor meer informatie de handleiding Onderhoud Producten De Heer Software Pagina 6 van 48

7 Binnen PlanCare Dossier kunnen zorgtaken alleen aangemaakt worden. Ze kunnen niet worden verwijderd. Indien een zorgtaak verwijderd moet worden, dan moet dit vanuit het digitale planbord (Uniplanning) gebeuren. De begin- en einddatum van de zorgtaak lopen gelijk met de begin- en einddatum van de mutatie. Als de mutatie wordt gewijzigd of gestopt, dan zal de betreffende zorgtaak en het bijbehorende herhalingspatroon stoppen. Plannen van zorg 4 Start de applicatie PlanCare Dossier Zorgplanning (UniPlanning) en log in. In de linkerkolom is de zorgtaak nu verschenen. Indien deze niet gevonden wordt, moet op de betreffende zorgcategorie bovenin de linkerkolom geklikt worden om de bijbehorende zorgtaken terug te vinden. Er zijn twee manieren om een zorgtaak te plannen. - Per keer inplannen - Inplannen met behulp van een herhalingspatroon Per keer inplannen Selecteer de dag waarop de zorgtaak gepland moet worden door op de kalender naast de datum boven in het scherm te klikken. 4 Zie voor meer informatie over het inrichten van deze applicatie de handleiding Inrichting PlanCare Dossier Zorgplanning en voor het gebruiken van de applicatie de handleiding gebruikers PlanCare Dossier Zorgplanning. De Heer Software Pagina 7 van 48

8 Als de juiste datum gekozen is, klik dan met de linkermuisknop op de zorgtaak in de linkerkolom en sleep deze naar een van de routes (grijze vlakken). Laat vervolgens de muisknop los. De zorgtaak is nu op de betreffende dag ingepland. Herhaal dit voor iedere dag dat de zorgtaak uitgevoerd moet worden. De zorgtaak in de linkerkolom is nu niet meer volledig ingekleurd. Indien een geplande taak verplaatst moet worden, kan dit worden uitgevoerd door met de linkermuisknop op de geplande zorgtaak te klikken en deze te verschuiven binnen de route of te verschuiven naar een andere route. De Heer Software Pagina 8 van 48

9 Tijdens het schuiven verschijnt de begin- en einddatum van de zorgtaak in beeld. Deze verandert mee met het verschuiven. Inplannen met behulp van herhalingspatroon Om een herhalingspatroon aan een zorgtaak te verbinden klik je met de rechtermuisknop op de zorgtaak in de linkerkolom. Kies hierbij voor de optie Herhalingspatroon. Er verschijnt nu een invoerscherm. Vul hier de start- en eindtijd van de zorgtaak in. Tevens kan worden aangegeven met welke frequentie de zorgtaak moet worden uitgevoerd. Dit kan met de opties Dagelijks, Wekelijks en Maandelijks. De Heer Software Pagina 9 van 48

10 In bovenstaand scherm is het volgende herhalingspatroon ingegeven: Starttijd: uur Eindtijd: uur Startdatum: (standaard is dit de startdatum van de mutatie) Einddatum: Geen Herhaling: Iedere week op maandag, woensdag en vrijdag Er verschijnt nu een icoontje met twee pijltjes rechtsboven in de hoek van de zorgtaak. Door met de muiscursor over het icoontje te bewegen verschijnt de volgende informatie in beeld Tevens is in PlanCare Dossier het herhalingspatroon ingevuld in het koppelscherm Koppeling Product / Mutatie. Dit is te zien in het volgende scherm. Om de zorgtaak middels het herhalingspatroon te kunnen inplannen wordt met de linkermuisknop op de betreffende taak in de linkerkolom geklikt en wordt deze gesleept naar de gewenste route. Bij het loslaten van de muisknop op de route, wordt de volgende vraag gesteld. De Heer Software Pagina 10 van 48

11 Indien u kiest voor Startdatum herhaling dan zullen de planningen vanaf de startdatum van het herhalingspatroon worden gepland, in dit geval Indien u kiest voor Plannings datum dan zullen de planningen vanaf de gekozen dag worden ingepland, in dit geval dus De zorgtaak in de linkerkolom is nu niet meer volledig ingekleurd. Zorgtaken koppelen aan medewerkers Om geplande taken aan een medewerker te koppelen moet de gehele route waarin de geplande taak is opgenomen gekoppeld worden aan een medewerker. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de route te klikken. De Heer Software Pagina 11 van 48

12 Vervolgens kan in het rolmenu de betreffende medewerker worden gekozen. Als een medewerker op de gekozen dag al is ingepland op een andere route, dan verschijnt de volgende melding. Indien hier wordt gekozen voor Ja dan zal de medewerker die dag op twee routes gepland staan. Bij Nee moet een andere medewerker gekozen worden. Extra informatie aan zorgtaak koppelen Aan een specifieke geplande taak kan extra informatie worden meegegeven. Deze informatie is te zien in de WebAgenda van de medewerker en verschijnt ook in de PDA-versie. Om extra informatie aan een geplande taak te kunnen verbinden klikt men met de rechtermuisknop op de betreffende geplande zorgtaak op de datum dat de extra informatie moet worden toegevoegd. De Heer Software Pagina 12 van 48

13 Er verschijnt nu een invoerscherm. Vul de extra informatie in en klik op OK. De Heer Software Pagina 13 van 48

14 Verantwoorden via PlanCare Dossier en web De geplande taken kunnen door de medewerker worden geraadpleegd en verantwoord via de website van PlanCare Dossier ZorgPlanning. Deze is op twee manieren te benaderen; via de applicatie PlanCare Dossier of via de web browser. Mijn Agenda via PlanCare Dossier Een medewerker kan vanuit PlanCare Dossier de geplande taken inzien en verantwoorden. Via het menu Verantwoording Zorgplanning medewerker wordt Mijn Agenda van de ingelogde medewerker opgevraagd. Vervolgens verschijnt het volgende scherm. De Heer Software Pagina 14 van 48

15 Boven in het scherm is terug te vinden dat de agenda voor medewerker DHCS is opgevraagd. Door met de muis over een blokje heen te bewegen is de extra informatie terug te vinden die voor de geplande taak is ingevoerd. Met de kalender links in het scherm kan er een andere datum of week gekozen worden. Met de tijdvelden rechtsboven in het veld kan het tijdframe worden aangepast dat getoond wordt in het scherm. Verderop in deze handleiding wordt besproken hoe in Mijn Agenda: - Planningen worden aangepast en afgerond - Een Cliënt planning wordt gemaakt - Een vrije planning wordt gemaakt Cliënt Agenda via PlanCare Dossier Ook de Cliënt Agenda is vanuit PlanCare Dossier te raadplegen. Open hiervoor het dossier van de betreffende cliënt. Klik vervolgens op de knop Zorgplanning Cliënt om de geplande taken voor de cliënt te raadplegen. Vervolgens wordt het volgende scherm getoond. De Heer Software Pagina 15 van 48

16 Bovenin het scherm is te zien voor welke cliënt de agenda getoond wordt. Hier vindt u de naam van de cliënt samen met de geboortedatum en het BSNnummer. Met de kalender links in het scherm kan er een andere datum of week gekozen worden. Met de tijdvelden rechtsboven in het veld kan het tijdframe worden aangepast dat getoond wordt in het scherm. Verderop in deze handleiding wordt besproken hoe een vrije planning voor een cliënt kan worden toegevoegd in de Cliënt Agenda. De Heer Software Pagina 16 van 48

17 Mijn Agenda via Internet browser Indien de organisatie ZorgPlanning ook via het internet/intranet beschikbaar stelt kunnen de geplande taken en de verantwoording ervan ook via de web browser geraadpleegd worden. Neem voor het benodigde webadres contact op met uw systeembeheerder. Bij het oproepen van ZorgPlanning via de internet browser moet men eerst inloggen. Hiervoor wordt de inlognaam en wachtwoord van PlanCare Dossier gebruikt. Als uw inlognaam niet in de lijst voorkomt, neem dan contact op met de applicatiebeheerder. Na het inloggen verschijnt het volgende scherm. De Heer Software Pagina 17 van 48

18 Door op Mijn Agenda te klikken komt men in de eigen medewerkeragenda terecht. Door met de muis over een geplande taak te bewegen verschijnt de bijbehorende informatie als tooltip in beeld. De Heer Software Pagina 18 van 48

19 Aanmaken Cliënt planning via Mijn Agenda Medewerkers kunnen zelf vanuit de internet browser of via het menu-item Zorgplanning medewerker in PlanCare Dossier, losse afspraken toevoegen in Mijn Agenda. Men kan hier kiezen uit cliëntgebonden (Cliënt planning) of cliëntongebonden (Vrije planning) afspraken. Cliënt planning (Mijn Agenda) De onderstaande werkwijze is voor ZorgPlanning in de internet browser en ZorgPlanning in PlanCare Dossier gelijk. Klik op de knop Mijn Agenda in de linkerkolom van het scherm. Klik vervolgens op de knop Cliënt planning in de linkerkolom van het scherm. Het volgende scherm verschijnt. Kies de datum waarvoor de afspraak ingepland moet worden. In het veld Naam kan een deel van de zoeknaam van de cliënt worden ingevuld (minimaal drie karakters). Er verschijnt een lijst met mogelijke keuzes. De Heer Software Pagina 19 van 48

20 Selecteer de cliënt waarvoor de afspraak moet worden gemaakt. In het venster Project verschijnen nu de lopende mutaties voor de cliënt. Na het selecteren van een mutatie verschijnen in de kolom Producten de mogelijke producten waarvoor een afspraak gepland kan worden. De Heer Software Pagina 20 van 48

21 Door het gewenste product te selecteren wordt het onderste deel van het scherm gevuld. In het veld Indirect type kan worden aangegeven welke soort afspraak gemaakt wordt. De mogelijke opties hebben te maken met de specifieke inrichting voor de organisatie. Vul vervolgens de Van en Tot tijd in. Het is eventueel mogelijk om extra informatie toe te voegen aan deze taak. Klik vervolgens op Opslaan. De Heer Software Pagina 21 van 48

22 De taak is nu toegevoegd aan agenda van de medewerker. De afspraak is ook terug te vinden in de agenda van de cliënt. De afspraak heeft een andere kleur omdat het een zelf ingeplande afspraak betreft. De Heer Software Pagina 22 van 48

23 Vrije planning (Mijn Agenda) De onderstaande werkwijze is voor ZorgPlanning in de internet browser en ZorgPlanning in PlanCare Dossier gelijk. Het gaat hier om niet-cliëntgebonden afspraken. Bij het verantwoorden zullen deze taken wel worden geregistreerd in PlanCare Dossier. Klik op de knop Mijn Agenda in de linkerkolom van het scherm. Klik vervolgens op de knop Vrije planning in de linkerkolom van het scherm. Het volgende scherm verschijnt. Kies de datum waarvoor de afspraak ingepland moet worden. In het veld Indirect type kan worden aangegeven welke soort afspraak gemaakt wordt. De mogelijke opties hebben te maken met de specifieke inrichting voor de organisatie. Vul vervolgens de Van en Tot tijd in. Het is eventueel mogelijk om extra informatie toe te voegen aan deze taak. De Heer Software Pagina 23 van 48

24 Klik vervolgens op Opslaan. De taak is nu toegevoegd aan de agenda van de medewerker. De afspraak heeft een andere kleur omdat het een zelf ingeplande afspraak betreft. De Heer Software Pagina 24 van 48

25 Bewerken van afspraken (Mijn Agenda) In Mijn Agenda kunnen afspraken geopend worden om af te ronden, aan te passen of te verwijderen. Afspraken/planningen die vanuit het digitale planbord zijn aangemaakt kunnen niet worden verwijderd in deze weergave. Deze planningen hebben een blauwe kleur. Een afspraak kan worden aangepast door met de linkermuistoets te klikken op het plusje in de linkerbovenhoek van de afspraak. Het volgende scherm verschijnt. Klik vervolgens op Aanpassen om de afspraak te bewerken of Verwijderen om de taak te verwijderen. Bij het klikken op Aanpassen verschijnt het volgende scherm. De Heer Software Pagina 25 van 48

26 Klik op Annuleer om te annuleren of Aanpassen om de aanpassing door te voeren. De Heer Software Pagina 26 van 48

27 Printen Rapporten medewerker Via de internet browser is het ook mogelijk om een looplijst te printen voor de geselecteerde week. Klik hiervoor op het item Mijn Rapporten linksonder in het scherm en kies vervolgens op een van de beschikbare rapporten. In dit overzicht worden alle zorgtaken getoond die in de geselecteerde week nog moeten worden verantwoord door de ingelogde medewerker. Door op de printknop te klikken kan men het overzicht printen. De Heer Software Pagina 27 van 48

28 Printen Rapporten cliënt Via de internet browser is het ook mogelijk om een looplijst te printen voor de geselecteerde week. Klik hiervoor op het item Cliënt Agenda linksonder in het scherm en kies vervolgens voor Planning Cliënt. De Heer Software Pagina 28 van 48

29 Rapporten in PlanCare Dossier In PlanCare Dossier is een aantal standaard rapporten toegevoegd. Deze zijn op te vragen door binnen PlanCare Dossier achtereenvolgens op Management SQL rapporten te klikken. In de rapportagecategorie Zorgplanning Management zijn verschillende rapporten te vinden. Cliënt Agenda via Internet browser De agenda van de cliënt kan worden opgeroepen door op het item Cliënt Agenda linksonder in het scherm te klikken. Het volgende scherm verschijnt. Vervolgens kan men (een deel van) de zoeknaam invoeren in het zoekveld in de linkerkolom van het scherm (minimaal drie karakters). Er verschijnen dan suggesties van cliënten waar de ingelogde medewerker toegang toe heeft. De Heer Software Pagina 29 van 48

30 Selecteer de betreffende cliënt uit de lijst en klik op OK. Aanmaken losse afspraken via Cliënt Agenda Medewerkers kunnen zelf vanuit de internet browser of via de knop ZorgPlanning cliënt op het dossier van de cliënt in PlanCare Dossier, losse afspraken toevoegen in de agenda van de cliënt. De Heer Software Pagina 30 van 48

31 Vrije planning (CliëntAgenda) De onderstaande werkwijze is voor ZorgPlanning in de internet browser en ZorgPlanning in PlanCare Dossier gelijk. Het gaat hier om cliëntgebonden afspraken. Deze afspraken kunnen niet worden verantwoord en zullen niet worden geregistreerd in PlanCare Dossier als zijnde productie-uren. Klik op de knop Cliënt Agenda in de linkerkolom van het scherm. Selecteer een cliënt door een deel van de zoeknaam in te vullen in de linkerkolom van het scherm onder Zoek cliënt. Klik vervolgens op de knop Vrije planning in de linkerkolom van het scherm. Het volgende scherm verschijnt. Kies de datum waarvoor de afspraak ingepland moet worden. In het veld Indirect type kan worden aangegeven welke soort afspraak gemaakt wordt. De mogelijke opties hebben te maken met de specifieke inrichting voor de organisatie. Vul vervolgens de Van en Tot tijd in. Het is eventueel mogelijk om extra informatie toe te voegen aan deze taak. Klik vervolgens op Opslaan. De Heer Software Pagina 31 van 48

32 De taak is nu toegevoegd aan de Cliënt Agenda. De afspraak heeft een andere kleur omdat het een zelf ingeplande afspraak betreft. Bewerken van losse afspraken (Cliënt Agenda) In een Cliënt Agenda kunnen alleen zelf gemaakte afspraken geopend worden. Afspraken/planningen die vanuit het digitale planbord zijn aangemaakt kunnen niet worden geopend in deze weergave. Een vrije planning kan worden aangepast door met de linkermuistoets te klikken op het groene plusje aan de bovenkant van de afspraak. Het volgende scherm verschijnt. De Heer Software Pagina 32 van 48

33 Klik vervolgens op Aanpassen om de afspraak te bewerken of Verwijderen om de taak te verwijderen. Bij het klikken op Aanpassen verschijnt het volgende scherm. Klik op Annuleer om te annuleren of Aanpassen om de aanpassing door te voeren. De Heer Software Pagina 33 van 48

34 Verantwoorden van zorgtaken via website en PlanCare Dossier Een zorgtaak wordt verantwoord door met de linkermuisknop op het groene plusje aan de bovenkant van de taak klikken. Vervolgens verschijnt het volgende scherm. De Heer Software Pagina 34 van 48

35 Klik vervolgens op Afronden om de zorgtaak te kunnen afronden. Het volgende scherm verschijnt. Na het controleren en eventueel aanpassen van de tijd, wordt op Afronden geklikt. De taak is nu verantwoord en geregistreerd in PlanCare Dossier. Er verschijnt nu een groen vinkje aan de bovenkant van de taak. De Heer Software Pagina 35 van 48

36 De taken kunnen ook in een keer voor de gehele dag worden afgemeld. Dit kan door op het groene vinkje boven in de agenda te klikken. Vervolgens verschijnt de volgende melding: Na het klikken op OK zullen alle taken voor deze dag in een keer worden afgemeld. LET OP: eventuele aanpassing van taken moeten vooraf worden ingevoerd. Na het afronden van de taken kunnen deze niet meer bewerkt worden. Het verantwoorden van de zorgtaken via PlanCare Dossier verloopt hetzelfde als hierboven omschreven. Verantwoorden van ongeplande cliëntgebonden zorgtaken via web Binnen de website kunnen ook de ongeplande cliëntgebonden uren ingevoerd worden. Klik hiervoor op het item Tijdverantwoording linksonder in het scherm. De Heer Software Pagina 36 van 48

37 Kies de datum waarvoor de ongeplande taak moet worden ingevoerd (standaard: vandaag). Eventueel eerdere verantwoorde (geplande) taken worden getoond onder het kopje Geboekte uren. Voer onder het kopje Cliënt een deel van de zoeknaam van de cliënt in (minimaal drie karakters). Er verschijnen dan suggesties van cliënten waar de ingelogde medeweker toegang toe heeft. Door op een cliënt uit de lijst te klikken wordt de lijst onder het kopje Project gevuld met de actieve mutaties waarop tijd geschreven mag worden. Selecteer de mutatie waarvoor tijd geschreven moet worden. Vervolgens wordt de lijst onder het kopje Product gevuld met de producten waarvoor tijd geschreven mag worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de producten die de ingelogde medewerker mag registreren. Kies vervolgens het product waarvoor tijd moet worden geschreven uit de lijst. Het volgende invoerscherm verschijnt. De Heer Software Pagina 37 van 48

38 Onder het kopje Nieuwe ingave kan de registratie worden ingevoerd. Vervolgens wordt op Opslaan geklikt om de registratie in PlanCare Dossier weg te schrijven. De regel wordt tevens zichtbaar onder het kopje Geboekte Uren. Indien nu gewisseld wordt van datum zullen de gegevens die in het invoerscherm kunnen blijven staan, bewaard blijven. Dit ten gunste van een efficiënte invoer. De Heer Software Pagina 38 van 48

39 Bewerken en verwijderen verantwoording via web De ingevoerde verantwoording kan via de internet browser worden aangepast of verwijderd. Om een regel aan te passen klikt men op het linker icoontje. Vervolgens verschijnt het volgende scherm. In dit scherm kan de ingevoerde informatie worden aangepast. De informatie wordt opgeslagen door op Opslaan te klikken. Een ingevoerde tijdsregel kan verwijderd worden door op het rechter icoontje te klikken. Voor dat de regel definitief verwijderd wordt, wordt de volgende vraag gesteld Door op OK te klikken wordt de regel definitief verwijderd. De Heer Software Pagina 39 van 48

40 Verantwoorden van zorgtaken via PDA Zowel geplande als ongeplande taken kunnen worden verantwoord via de PDA applicatie van PlanCare Dossier ZorgPlanning (UniPDA). Start de applicatie op de PDA. Het volgende scherm verschijnt. Om de applicatie te kunnen gebruiken moet eerst ingelogd worden. Gebruik hiervoor de inloggegevens van PlanCare Dossier. Er kan offline alleen ingelogd worden met de gegevens van de laatste gebruiker op de PDA. Indien inloggen niet lukt, wordt de volgende vraag gesteld: Indien er een verbinding is met de webservice op het netwerk, kan er met andere inloggegevens worden ingelogd op de applicatie. Indien er nog steeds niet kan worden ingelogd, verschijnt de melding Username/Password NOT ok onder in het scherm van de PDA. Neem in dit geval contact op met de applicatiebeheerder De Heer Software Pagina 40 van 48

41 Indien u bent ingelogd, verschijnt het scherm dat hieronder is weergegeven. Indien men online is met het systeem kan eerst worden gestart met het vernieuwen van de gegevens. Dit wordt gedaan door op de knop naast het item Gegevens vernieuwen te klikken. De status wordt weergegeven tijdens het vernieuwen Na afronding verschijnt De Heer Software Pagina 41 van 48

42 Verantwoorden van geplande taken Na het vernieuwen van de gegevens kan de werklijst worden opgeroepen. Klik hiervoor op de knop naast het item Werklijst. Het volgende scherm wordt geopend. Indien er voor de gekozen dag (standaard: vandaag) geen zorgtaken gepland zijn, zal de werklijst leeg zijn. Indien de zorgtaken voor een andere dag bekeken moeten worden, selecteer dan een andere datum door op het datumveld te klikken boven in het scherm. Er verschijnt nu een kalender waar de gewenste datum geselecteerd kan worden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de pijltjes naast het datumveld om naar de volgende of vorige dag te veranderen. Onder in het scherm is terug te vinden voor welke periode er zorgtaken opgehaald zijn. Taken met een [P] zijn geplande taken, ingegeven vanuit het digitale planbord. Taken met een [O] zijn ongeplande taken die los ingevoerd zijn op de PDA. Indien bij de geplande taak een sterretje achter de tijd is weergegeven, dan is er extra informatie van toepassing. Door een taak uit de werklijst langdurig aan te raken, wordt een detailscherm getoond met meer informatie over de cliënt en de zorglevering. Klik op Sluiten om het venster te verlaten. De Heer Software Pagina 42 van 48

43 Een zorgtaak kan worden geopend door er op te klikken en vervolgens rechtsonder op de knop Verder te klikken. In het registratiescherm kunnen de datum, starttijd en eindtijd worden aangepast indien nodig. Bij het aanklikken van het blauwe sterretje boven de start- en eindtijd wordt de huidige tijd ingevoerd in het veld. De kleur van het sterretje verandert dan in rood, waarmee wordt aangegeven dat er al eens op deze knop geklikt is. In het scherm wordt in rode karakters aangegeven binnen welke tijdsperiode de taak mag worden afgemeld. De ondergrens wordt bepaald door de bevroren periode, zoals die in PlanCare Dossier is aangegeven bij optie Mutaties bevriezen, de bovengrens wordt bepaald door het aantal dagen dat er in de toekomst mag worden verantwoord. Dit is een parameter die is ingesteld in het digitale planbord (UniPlanning). In het veld Opmerkingen kan extra informatie worden toegevoegd. Ook in dit scherm is het mogelijk om de extra dossierinformatie in beeld te krijgen. Klik hiervoor eenmaal op de naam van de cliënt boven in het scherm. Via de knop Info komt de extra taakinformatie in beeld en via de knop Werkomschrijving is terug te vinden onder welk product de registratie wordt weggeschreven. Om de registratie af te breken kan op Terug geklikt worden. Om de taak te verantwoorden wordt op Gereed geklikt.. De Heer Software Pagina 43 van 48

44 Men komt nu terug in het scherm van de werklijst. De verantwoorde taak is doorgestreept en veranderd van kleur. Door nogmaals op de taak te klikken en vervolgens op de knop Verder rechts onderin het scherm, kan de verantwoorde taak nog eens bewerkt worden. De Heer Software Pagina 44 van 48

45 Verantwoorden van ongeplande cliëntgebonden taken Ook ongeplande cliëntgebonden uren kunnen worden geregistreerd via de PDA. Klik hiervoor in de Werklijst op de knop Ongepland onderin het scherm. Het volgende scherm verschijnt. Door een deel van de zoeknaam in te vullen en vervolgens op de knop Zoek te drukken verschijnt er een lijst met cliënten die aan de zoekterm voldoen. Door op een cliënt te klikken verschijnen de mogelijk producten in het onderste deel van het scherm.. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de producten die op de mutatie van de cliënt zijn ingevoerd, alsook de producten die de medewerker mag leveren. Indien er meer dossierinformatie gewenst is over een bepaalde cliënt kan de regel met cliëntinformatie enkele seconden aangeraakt worden. Vervolgens verschijnt er een pop-up met additionele informatie. Klik op Sluiten om de pop-up te verlaten. Klik op Maken om een nieuwe registratie aan te maken op basis van de geselecteerde gegevens. De Heer Software Pagina 45 van 48

46 Het volgende scherm verschijnt: De ongeplande taak kan nu worden ingevoerd zoals beschreven op pagina 43 van deze handleiding. Indien de ongeplande taak niet moet worden aangemaakt, kan op de knop Verwijder geklikt worden. Indien de ongeplande taak correct ingevoerd is wordt deze met de knop Gereed vastgelegd. Vervolgens wordt de ongeplande taak getoond in de Werklijst. Indien gewenst kunnen de geplande of ongeplande registraties nog aangepast worden. Klik hiervoor op de betreffende doorgestreepte taak en klik op Verder. Een ongeplande taak zou eventueel ook nog verwijderd kunnen worden. Taken met een [P] zijn geplande taken, ingegeven vanuit het digitale planbord. Taken met een [O] zijn ongeplande taken die los ingevoerd zijn op de PDA. De Heer Software Pagina 46 van 48

47 Afsluiten en verwerken Nadat men klaar is met het registreren van de geplande en ongeplande zorg kan de applicatie worden afgesloten. Klik hiervoor op de knop Terug om in het hoofdscherm terug te keren. Indien er een verbinding is met het netwerk, kunnen de verantwoorde taken op de PDA worden gesynchroniseerd. Klik op de knop naast het item Gegevens vernieuwen om de registraties weg te schrijven in PlanCare Dossier. De status wordt weergegeven tijdens het vernieuwen. Na afronding verschijnt: Indien offline gewerkt wordt, kan de applicatie worden afgesloten door op de knop Stop te klikken. Vervolgens kan via menu-item File de optie Exit gekozen worden. Bij de eerstvolgende keer dat er weer verbinding is met het netwerk kunnen de verantwoorde taken alsnog worden gesynchroniseerd. De Heer Software Pagina 47 van 48

48 Realisatie bekijken in PlanCare Dossier De verantwoorde tijdsregistratie vanuit het digitale planbord, de website en de PDA is terug te vinden in de module Tijdverantwoording van PlanCare Dossier. Deze is te vinden onder het menu Verantwoording Tijdverantwoording. Registraties kunnen afhankelijk van autorisatie en bevroren periode via dit scherm aangepast of verwijderd worden. De Heer Software Pagina 48 van 48

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave... 10 Beheren gebruikers... 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

7. Het Klussen logboek

7. Het Klussen logboek 16 7. Het Klussen logboek Deze component is uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur, en is dan ook te vinden in het menu bestuur op het besloten deel van de website. De component is bedoeld

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Waar vind ik Mijn ANWB voor de zaak? 1. Ga naar anwb.nl/zakelijk. U bent op de homepage van ANWB voor de Zaak. 2. Klik op Mijn ANWB voor de Zaak onder het kopje

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite R MediaMyne Lite handleiding Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite Starten met MediaMyne 3 MediaMyne opstarten MediaMyne is een webbased applicatie die in elke browser

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1 HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE 28-2-2011 13:26:45 Holland Combinatie BV 1 INHOUDSOPGAVE INLOGGEN... 3 TABBLAD UITVOER... 4 EDITIES... 5 OBJECTEN TOEVOEGEN... 6 EXTRA VELDEN... 9 OBJECTEN PLAATSEN...

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers)

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers) Aan de slag Werken met OnsRooster (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om OnsRooster te gebruiken voor roostering en tijdregistratie. OnsRooster is een programma waarmee

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 In de module Agenda & Planning onderscheiden we drie typen agenda-items. Algemene agenda-items Planning-items Afspraak-items In de maandagenda

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Planning (werkorder en/of activiteiten planning Easy-work) Planning versie V1.0.13 Easy-work versie 610 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Via de website van De Schakel, http://www.tvdeschakel.nl, kunt u onder het kopje teeltregistratie TeeltCentraal inloggen op TeeltCentraal. Nadat u met de inlogcodes

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale Handleiding voor Comakers - VOC Vastgoed Onderhoud Centrale Auteur : Erik Nous / Hennie Janssen Versie : Pharos 3.1 Datum : 1 juli 2009 Inhoudsopgave Inloggen in de Comaker Console... 3 Comaker console

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit een zestal delen: - Deel 1:

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

Registratie uren in Puur Zorgdossier

Registratie uren in Puur Zorgdossier Registratie uren in Puur Zorgdossier De registratie van de cliënturen en de medewerkeruren onder registratietype In de wijk is, net als de nieuwe planningsmodule, verplaatst naar Puur Zorgdossier. Voorheen

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Taxis Pitane Business Suite Verhuurmodule. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Business Suite Verhuurmodule. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Business Suite Verhuurmodule Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Verhuur module... 3 Enkele opties van deze software... 3 Kenmerken van de software... 3 Het gebruik van de software...

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding Remote Pro

Handleiding Remote Pro Handleiding Remote Pro 1. Opstarten Remote Pro App De Remote Pro App kun je op twee manieren opstarten in Chrome: via https://mijnportaal.carinova.nl In het menu van Mijn Carinova Portaal kiezen voor Remote

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012

WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012 WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012 1. Inloggen Surf naar de website van de Academie Manager via: Kies rechts op de pagina voor het veld inloggen: Inlognaam:

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 Handleiding website Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord

Nadere informatie

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Medewerker handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie