PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud"

Transcriptie

1 Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave Beheren gebruikers Basisinstellingen herhalingspatronen Beheren verbindingen Beheren PDA instellingen Beheren indirecte en cluster taken Beheren rapporten Beheren C-track Beheren instellingen via website Beheren koppeling PlanCare Dossier en ZorgPlanning Informatie in Mijn Agenda en Cliënt Agenda Tooltip informatie in Zoekschermen LET OP Aanpassingen in de instellingen van PlanCare Dossier ZorgPlanning hebben pas effect nadat de applicatie is afgesloten en opnieuw is gestart. De Heer Software Pagina 1 van 21

2 Inloggen als beheerder Om de instellingen van PlanCare Dossier ZorgPlanning te kunnen beheren dient u in te loggen als beheerder van de applicatie. Bij de installatie heeft u hiervoor een aparte snelkoppeling gekregen met bijbehorende instructies. Indien u niet (meer) in staat bent om als beheerder in te loggen in PlanCare Dossier ZorgPlanning neem dan contact op met uw systeembeheerder. Start het instellingenmenu op door achtereenvolgens te klikken op Extra Instellingen. Het volgende venster verschijnt. Basisinstellingen verbindingen Bij de installatie van PlanCare Dossier ZorgPlanning door De Heer Software zijn de instellingen op dit tabblad al ingevuld en uitgetest. Aan de hand van bovenstaand scherm kunt u controleren of de instellingen nog voldoen. Veld Omschrijving SQL server Vul hier de DNS naam of het IP adres van de SQL server in. Aanmelding Geef hier aan welk type authenticatie wordt gebruikt om contact te maken met de SQL-server (NT user of SQL) Gebruiker Vul hier de inlognaam van de SQL-server in Wachtwoord Vul hier het bijbehorende wachtwoord in Uniplanning DB Vul hier de naam van de PlanCare Dossier ZorgPlanning database in Externe DB TEST Linked-server Gebruik cliënten koppeling Omschrijving database Vul hier de naam van de PlanCare Dossier database in Klik op deze knop om de verbinding met de SQL server te testen. Ook de ingevoerde waarden onder het kopje Koppelingen worden geverifieerd. Standaard staat deze optie uit Standaard staat deze optie uit. De eerste twee velden staan hiermee uitgeschakeld. De onderste twee velden horen ingevuld te zijn zoals in bovenstaand schermafdruk staat aangegeven. Standaard staat hier PlanCare Dossier Zorgplanning Dit is de naam die de applicatie in de taakbalk weergeeft. De Heer Software Pagina 2 van 21

3 Aanmaken routes Op het tabblad Resources worden de routes beheerd. Een nieuwe route kan worden toegevoegd door op de knop Nieuw te klikken in het midden van het scherm. Het volgende scherm verschijnt. In het veld Naam route wordt de naam van de nieuwe route ingevoerd. Tevens kan er een standaard medewerker aan deze route worden gekoppeld. Alle taken binnen deze route worden iedere dag gekoppeld aan deze medewerker. Binnen het planbord kan de standaard medewerker op een dag vervangen worden door een andere medewerker. Indien er geen standaard medewerker gekoppeld kan/mag worden aan de route wordt Geen ingevuld. Om een route te bewerken, klik op de te wijzigen route en vervolgens op de knop Wijzig in het midden van het scherm. Nu verschijnt het scherm Onderhoud route opnieuw. Om een route te verwijderen, klik op de te verwijderen route en vervolgens op de knop Verwijder in het midden van het scherm. Routes kunnen alleen verwijderd worden als er geen planningen meer aan verbonden zijn. De Heer Software Pagina 3 van 21

4 Filteren van routes Het is mogelijk om routes in één of meerdere filters te plaatsen. Dit biedt de planner de mogelijkheid om verschillende routes snel in beeld te krijgen. Om een nieuw filter aan te maken, klik op de knop Nieuw rechtsonder in het scherm. Het volgende scherm verschijnt. In het veld Naam wordt de naam van het filter ingevuld. Vervolgens kan worden bepaald welke routes er in het filter worden opgenomen. Klik op een route aan de linkerzijde van het scherm en klik vervolgens op het bovenste zwarte driehoekje in het midden van het scherm. De route wordt nu overgehaald naar de rechterzijde van het scherm. Herhaal dit voor alle routes die in het filter moeten worden opgenomen. Om een route uit een filter te verwijderen, klik je op de route aan de rechterzijde van het scherm en vervolgens op het onderste zwarte driehoekje in het midden van het scherm. De route is nu verplaatst naar de linkerzijde van het scherm. De Heer Software Pagina 4 van 21

5 Door op de zwarte driehoekjes aan de rechterzijde van het scherm te klikken kan een route omhoog of omlaag in het filter worden verplaatst. Dubbelklik op één van de filternamen aan de rechterzijde van het scherm om een route te bewerken. Onderstaand staat een beschrijving van de overige velden die op dit tabblad te vinden zijn. Veld Personeel, naam veld Personeel filter Personeel sortering Omschrijving Vul hier de naam in van het veld uit de gekoppelde personeelstabel die getoond moet worden. Vul hier in aan welke voorwaarde(n) het medewerkerrecord moet voldoen om in de lijst met te plannen medewerkers te verschijnen om aan een route te koppelen. (T-SQL string, WHERE statement) Vul hier de naam in van het veld uit de gekoppelde personeelstabel waarop gesorteerd wordt. De Heer Software Pagina 5 van 21

6 Controle op dubbele resource aktief Gekoppelde planningen toestaan Slepen naar gekoppelde medewerker toestaan Aanpassen planningen gekoppelde medewerker toestaan Indien aangevinkt wordt er bij het koppelen van een medewerker aan een route gecontroleerd of deze medewerker die dag ook al aan een andere route gekoppeld is. Met deze optie wordt aangegeven dat er ook indirecte taken aan een medewerker mogen worden gekoppeld. Dit kan bijvoorbeeld via de website met de optie Vrije Planning in Mijn Agenda. Met deze optie wordt aangegeven dat in het planbord een indirecte taak kan worden gesleept naar een medewerker. De planner kan dan dus planningen specifiek voor een medewerker toevoegen. Met deze optie wordt aangegeven dat indirecte taken die gekoppeld zijn aan de medewerker, in het planbord door de planner mogen worden beheerd. Beheren weergave taken Op het tabblad Taken worden de taken beheerd. Aan de linkerzijde van het scherm staan de taken die zijn opgenomen in het planbord. Tijdens de installatie is met u besproken voor welke projecten uit PlanCare Dossier er taken aangemaakt moeten worden. Deze instelling is te beheren via de optie 'Settings in de ZorgPlanning website. Om de weergave van een taak aan te passen dubbelklikt u op de betreffende taak aan de linkerzijde van het scherm. Het volgende scherm verschijnt. De Heer Software Pagina 6 van 21

7 Veld Omschrijving Extern type Externe tabel Extern veld Maximaal aantal planningen Achtergrond planning Filter op resource Extern Veld Externe filterfunctie Omschrijving Omschrijving van dit type taak. Hier wordt de code ingevuld die een relatie vormt met het project in PlanCare Dossier. Neem voor ondersteuning contact op met de helpdesk. Standaard: VW_MUTATIE_PLANNING Standaard: Planning_ID Altijd standaard waarde 0 hanteren (=onbeperkt) Deze optie moet standaard uit gevinkt zijn. Met deze optie kan worden aangegeven dat de afdelingsrechten uit PlanCare Dossier voor de ingelogde ZorgPlanning gebruiker worden doorgevoerd, zodat alleen de taken die gekoppeld zijn aan de geautoriseerde afdelingen kunnen worden gezien en bewerkt. LET OP: dit werkt alleen correct als een gebruiker gekoppeld is aan een PlanCare Dossier gebruiker (zie tabblad Gebruikers/Herhaling) Hierin wordt het veld opgenomen waarop gefilterd wordt; in dit geval Afdeling_ID Hierin wordt de functie getoond die wordt gebruikt bij het affilteren van de afdelingen voor de gebruiker; in dit geval ZorgPlanningResourceFilterAfdeling De vormgeving van de taak op het planbord wordt getoond bij het kopje Layout. Deze vormgeving kan worden aangepast door op de drie knoppen onder de weergave te klikken. De Heer Software Pagina 7 van 21

8 Achtergrond Kies in het scherm hiernaast de gewenste achtergrond kleur van de taak. Indien gewenst kan via de optie Define Custom Colors uit een uitgebreider kleurenpalet gekozen worden. Tekst Kies in het scherm hiernaast de gewenste achtergrond kleur van de taak. Indien gewenst kan via de optie Define Custom Colors uit een uitgebreider kleurenpalet gekozen worden. Lettertype In het bovenstaande scherm kunnen lettertype en stijl gekozen worden van de taak, zoals deze op het planbord zal verschijnen. Sluit af door op OK te klikken. De Heer Software Pagina 8 van 21

9 Onder het kopje Toon velden wordt de informatie gekozen die op de taak en de planningen in het planbord wordt getoond. Indien gewenst kunnen velden met de zwarte driehoekjes van links naar rechts en omgekeerd verplaatst worden. Het kopje Rapport velden en het veld Sortering hoeven niet te worden ingevuld. Aan de rechterzijde van het tabblad Taken staan de standaard iconen. Deze hoeven verder niet beheerd te worden. De Heer Software Pagina 9 van 21

10 Beheren algemene weergave Op het tabblad Planning wordt de algemene weergave van PlanCare Dossier ZorgPlanning beheerd. Hieronder volgt een omschrijving van de velden. Veld Omschrijving Werktijd van Hier kan de starttijd ingevuld worden van de werkdag. Werktijd tot Hier kan de eindtijd ingevuld worden van de werkdag. Nauwkeurigheid De nauwkeurigheid van het grid wordt hier ingegeven. Overlap Indien twee geplande taken elkaar overlappen op een route dan krijgen de randen de gekozen kleur en lijndikte. Planningen Hier worden het lettertype, de letterkleur en de achtergrondkleur van de maandweergave vastgelegd. Outlook overzicht actief Status aanpassen van planningen toestaan Tooltip kleuren Met deze optie wordt aangegeven of de Outlook weergave in het planbord actief moet zijn. Als deze optie aan staat dan is het mogelijk om via het planbord een zorgtaak af te melden en door te boeken naar PlanCare Dossier. Standaard: aangevinkt Hier worden het lettertype, de letterkleur en de De Heer Software Pagina 10 van 21

11 achtergrondkleur van de tooltips in de week-, maand- en outlookweergave vastgelegd. Initieel planningen inladen van Maximaal x dagen in de toekomst afronden Taak annuleren toestaan Toon totaal aantal taken Met deze optie wordt bepaald voor welke periode de planningen worden ingeladen bij het opstarten van de applicatie. Door de periode te verkleinen zal de applicatie sneller opstarten. Planningen die buiten deze periode vallen, worden ingeladen op het moment dat de betreffende datum wordt geselecteerd. Met deze optie wordt aangegeven voor hoeveel dagen in de toekomst een tijdsregistratie mag worden ingevoerd en/of afgerond. Dit heeft effect op zowel het planbord, de website als de PDA applicatie. Als deze optie aan staat is het mogelijk om een zorgtaak te verwijderen uit het planbord. Alle niet-uitgevoerde planningen kunnen daarmee komen te vervallen. Toont het totaal aantal zorgtaken dat voor een bepaalde type taak aanwezig is. Toon aantal nog te plannen Toont het totaal aantal zorgtaken dat voor een bepaalde type taak nog moet worden gepland. Tekst uitlijning Geeft aan op welke plek de omschrijving van de type zorgtaak wordt getoond. Lijst tekst Sub tekst Standaard gekoppeld Niet gekoppeld Hier worden het lettertype en de letterkleur van de routes vastgelegd. Hier worden het lettertype en de letterkleur van de medewerker die aan een route is gekoppeld vastgelegd. Hier worden het lettertype en de letterkleur van de routes vastgelegd waarvoor een medewerker is gekoppeld. Hier worden het lettertype en de letterkleur van de routes vastgelegd waarvoor geen medewerker is gekoppeld. De Heer Software Pagina 11 van 21

12 Beheren gebruikers Op het tabblad Gebruikers/Herhaling worden de gebruikers van PlanCare Dossier ZorgPlanning beheerd. Dus alleen de mensen die gebruik maken van deze applicatie. Ook kan een aantal basisinstellingen voor het aanpassen van herhalingspatronen worden ingesteld. Een medewerker wordt toegevoegd door op de knop Nieuw linksonder in het scherm te klikken. Het volgende scherm verschijnt. Veld Naam Gebruikersnaam Wachtwoord Beheerder Alleen lezen Omschrijving Volledige naam van de gebruiker Inlognaam van de gebruiker Wachtwoord van de gebruiker ingeven (tweemaal) Met deze optie mag de gebruiker alle functies uitvoeren, behalve die onder menu-item Instellingen De gebruiker mag alleen raadplegen De Heer Software Pagina 12 van 21

13 Aanpassen herhalingen Kan planningen gereed melden Externe Resource De gebruiker mag de herhalingspatronen bewerken Met deze optie mag de gebruiker een planning in het planbord afmelden. Hiermee wordt de relatie gelegd tussen een gebruiker in ZorgPlanning en een gebruiker uit PlanCare Dossier. Dit is van belang voor het toepassen van de afdelingsrechten filter in het planbord. De combo wordt op dezelfde manier gevuld als de lijst met te koppelen medewerkers aan een route. Het filter dat hiervoor gebruikt wordt is bij Instellingen terug te vinden op het tabblad Resource. De gegevens van een gebruiker kunnen worden beheerd door op de betreffende naam aan de linkerzijde van het scherm te dubbelklikken. Een gebruiker kan ook worden verwijderd. Klik hiervoor eerst op de naam van de gebruiker en vervolgens op de knop Verwijderen linksonder in het scherm. Het schermdeel PDA logins hoeft niet te worden gevuld. Het inloggen op de PDA applicatie verloopt niet via deze optie, maar via de login systematiek van PlanCare Dossier. Basisinstellingen herhalingspatronen Herhalingspatronen kunnen worden beveiligd tegen aanpassen. Kies hiervoor een van de beschikbare opties. In het onderste veld wordt aangegeven hoeveel maanden vooruit herhalingspatronen worden doorgevoerd op het planbord. De optie Toon grid op planningen geeft aan of een geplande taak moet worden voorzien van een grid achtergrond of een egale achtergrond. De Heer Software Pagina 13 van 21

14 Beheren verbindingen Op het tabblad Verbindingen wordt de verbinding met de synchronisatie service beheerd. Tijdens de installatie is een service met de naam PE Server geïnstalleerd op de SQL server waar zowel de database van PlanCare Dossier Zorglanning als van PlanCare Dossier staan. Op dit tabblad wordt de server en de poort ingegeven. Indien dit goed is ingevuld zal linksonder in het planbord de status Verbonden worden aangegeven. De PE Server zorgt ervoor dat het planbord actueel blijft. Elke verandering die wordt doorgevoerd, zal bij iedereen die actief in het planbord werkt, worden doorgevoerd. De overige opties zijn niet noodzakelijk voor het gebruik in combinatie met PlanCare Dossier. De Heer Software Pagina 14 van 21

15 Beheren PDA instellingen Op het tabblad PDA worden de instellingen met betrekking tot het verwerken van afgehandelde taken beheerd. De optie Direct afmelden planning bij monteur gereed moet zijn aangevinkt, om directe verwerking naar PlanCare Dossier mogelijk te maken. Indien deze optie niet is geactiveerd zal de verwerking niet goed verlopen. De overige opties zijn standaard uitgeschakeld. De Heer Software Pagina 15 van 21

16 Beheren indirecte en cluster taken Op het tabblad Indirect/Cluster worden de instellingen met betrekking tot het maken van indirecte en cluster taken beheerd. In dit deel wordt de inrichting rondom de indirecte bonnen beschreven. Er zijn drie typen indirecte bonnen, te weten: - Cliënt planningen voor Mijn Agenda (web) cliëntgebonden afspraken die per keer worden ingepland in de webagenda van de medewerker. WEL in tijdverantwoording van PlanCare Dossier, WEL gekoppeld aan een cliënt. - Vrije planningen voor Mijn Agenda (web) cliëntongebonden afspraken die per keer worden ingepland in de webagenda van de medewerker. WEL in tijdverantwoording van PlanCare Dossier, NIET gekoppeld aan een cliënt. - Vrije planningen voor de Cliënt Agenda (web) cliëntgebonden afspraken die per keer worden ingepland in de webagenda van de cliënt. NIET in tijdverantwoording van PlanCare Dossier, WEL gekoppeld aan een cliënt. Er kan een nieuwe indirecte bon type worden aangemaakt door te klikken op de knop Toevoegen in het midden van het scherm. Het volgende scherm verschijnt. De Heer Software Pagina 16 van 21

17 Veld Code Omschrijving Standaard minuten Externe code Bv. 86 Bv. C003 Omschrijving Zelf vrij te kiezen Omschrijving van deze taak die verschijnt in de applicatie en in de website Het standaard aantal minuten dat wordt ingepland bij het slepen van een indirecte bon op een route. Dit is daarna nog aan te passen. De externe code bepaalt welk type indirecte bon het betreft. <Leeg> Type cliënt planning voor Mijn Agenda. <Getal> - Vrije planning voor Mijn Agenda; hier wordt het Product_ID van het betreffende (overhead) product uit de tabel nslproduct overgenomen. <Letter><Getal> - Vrije planning voor Cliënt Agenda; deze code is vrij te kiezen. In alle gevallen moet het een letter met daarachter cijfers betreffen. Er mogen van ieder type meerdere indirecte bonnen worden aangemaakt. De layout van de indirecte bonnen kan worden beheerd via de drie knoppen naast het kopje Layout. Dit werkt op een vergelijkbare manier als bij het beheren van de layout van de taken (tabblad Taken). Het gebruik van clusterbonnen is standaard gedeactiveerd. De Heer Software Pagina 17 van 21

18 Beheren rapporten Op het tabblad Rapporten worden de instellingen met betrekking tot het gebruik van rapporten beheerd. In dit scherm worden de rapporten getoond die zijn opgenomen in het planbord. De rapportbestanden, weergegeven in de derde kolom, zijn terug te vinden in de map rpt in dezelfde folder als waar de applicatie PlanCare Dossier ZorgPlanning staat. Beheren C-track Deze optie is standaard gedeactiveerd. De Heer Software Pagina 18 van 21

19 Beheren instellingen via website Via de PlanCare Dossier ZorgPlanning website zijn ook enkele instellingen te beheren. Via het menu-item Settings kunnen de instellingen voor het koppelen van Project/Product uit PlanCare Dossier aan Taken in de planbord applicatie worden beheerd. Tevens kan worden bepaald welke informatie er op verschillende plaatsen in de website wordt getoond. Het menu-item Settings is alleen beschikbaar voor een beperkte groep PlanCare Dossier gebruikers. In de configuratie van de website wordt aangegeven van welke discipline de gebruikers de instellingen mogen beheren. In het bestand web.config, terug te vinden in de map met ZorgPlanning websitebestanden op de IIS server, is de volgende sleutel opgenomen: <add key ="SettingsDisciplineID" value="3"/> Achter value komt het Discipline_ID te staan van de discipline waarvan de gebruikers de instellingen mogen beheren. Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met de helpdesk. Beheren koppeling PlanCare Dossier en ZorgPlanning Bij de inrichting van ZorgPlanning moet worden aangegeven hoe planningen van PlanCare Dossier in het planbord terecht moeten komen. In de planbord applicatie wordt gewerkt met soorten Taken. Per combinatie van Project en Product in PlanCare Dossier kan worden aangegeven in welke soort Taak een planning terecht moet komen. Om een nieuwe koppeling toe te voegen moeten achtereenvolgens een soort taak (Bak code), een mutatietype en eventueel een product gekozen worden. Vervolgens wordt deze combinatie door het klikken op het groene plusje toegevoegd. Een bestaande combinatie kan worden verwijderd door in de betreffende regel op het rode kruisje te klikken. In bovenstaand voorbeeld worden alle planningen van het project Extramurale zorg in Taaksoort EMZ gestopt, behalve bij het product Huishoudelijke verzorging, deze komen in de taaksoort HV terecht. De Heer Software Pagina 19 van 21

20 Informatie in Mijn Agenda en Cliënt Agenda De informatie die op de planningen in Mijn Agenda en de Cliënt Agenda getoond worden zijn door de beheerder zelf in te stellen via het menu-item Settings in de website. Een veld kan worden toegevoegd door een item te kiezen in de bovenste combobox. Een veld kan worden verwijderd door deze te selecteren en vervolgens op het rode kruisje te klikken. Met de blauwe pijlen kan een geselecteerd item naar boven of beneden worden verplaatst. De Heer Software Pagina 20 van 21

21 Tooltip informatie in Zoekschermen Om extra informatie te kunnen tonen in de zoekschermen van de website is de mogelijkheid geboden om tooltip informatie te tonen bij het selecteren van een item in een zoekscherm. Een veld kan worden toegevoegd door een item te kiezen in de bovenste combobox. Een veld kan worden verwijderd door deze te selecteren en vervolgens op het rode kruisje te klikken. Met de blauwe pijlen kan een geselecteerd item naar boven of beneden worden verplaatst. Deze informatie wordt ook getoond bij het toevoegen van een tijdregel in de website. De Heer Software Pagina 21 van 21

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud Inhoud Procesbeschrijving... 2 Voorwaarden toegangsrechten... 3 Vastleggen zorgafspraken... 4 Aanmaken mutaties... 4 Koppel producten aan mutaties... 4 Aanmaken zorgtaak... 5 Plannen van zorg... 7 Per

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite R MediaMyne Lite handleiding Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite Starten met MediaMyne 3 MediaMyne opstarten MediaMyne is een webbased applicatie die in elke browser

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Planbord. Startscherm

Planbord. Startscherm Planbord In Timewax kan per persoon (resource) of groep van personen een planning worden opgesteld en is het mogelijk om te zoeken naar beschikbare resources gebruikmakend van diverse criteria. Deze Help

Nadere informatie

Systeembeheerder Module

Systeembeheerder Module Systeembeheerder Module I Systeembeheerder Module Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Systeembeheerder module 1 1.1 Applicatie... 2 1.2 Database... Basis 4 1.3 Brieven... en Rapporten 7 1.4 Actielijst... 8 1.5 Beveiliging...

Nadere informatie

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 In de module Agenda & Planning onderscheiden we drie typen agenda-items. Algemene agenda-items Planning-items Afspraak-items In de maandagenda

Nadere informatie

Handleiding Sporter 1.

Handleiding Sporter 1. Handleiding Sporter 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Sporter rol... 7 Sporter profiel...

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit een zestal delen: - Deel 1:

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Route Een programma bestaat uit verschillende routes (deelparcoursen). Elke route heeft een eigen instelling voor

Route Een programma bestaat uit verschillende routes (deelparcoursen). Elke route heeft een eigen instelling voor Trainingen Via de functieknop Trainingen creëer en bewerk je routes en trainingen van de verschillende trainingstypes: Catalyst, Video, GPS Rides en Virtual Reality. Nieuwe training Hier stel je een nieuwe

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Product demonstratie

Product demonstratie TimeTell 8 Product demonstratie Nieuwe Look & Feel Configureerbare tegels Dashboards (zelf configureren) Planning volledig vernieuwd Tientallen andere verbeteringen en uitbreidingen Web App Geheel nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Handleiding OFB WebModules

Handleiding OFB WebModules Handleiding OFB WebModules voor Exact Datum Versie Copyright : 4 mei 2009 : VERSIE 2.0 OFB Software 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Uw webshop koppelen aan uw Exact administratie... 3 3 ARTIKELEN

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

SAM Hosting. SAM Office Support Horreweg 3, 5871 CG Broekhuizenvorst. instellingen

SAM Hosting. SAM Office Support Horreweg 3, 5871 CG Broekhuizenvorst.  instellingen E-mail instellingen 1 Persoonlijke gegevens... 1 2 Instellen Outlook 2010... 2 3 Instellen Outlook 2007... 4 4 Instellen IPhone / IPad... 6 5 Instellen Android... 8 6 Openen van de Mailbox met Internet

Nadere informatie

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 Agenda My Drive en Gedeeld met mij Favoriete mappen en bestanden - Met ster Kleur van een map wijzigen Kopie maken van een bestand in Google Drive Bestanden

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Exact Online koppelen aan Genkgo... 3 Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)... 3 Koppeling B )

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING BEGRAAFPLAATS ADMINISTRATIE MANAGER VERSIE 6.1 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. 1. De applicatie starten... 3 2. Grafkaarten raadplegen... 4 Zoeken op rechthebbende:... 5 Zoeken op

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

OrganisationConnect your webbased telephone center

OrganisationConnect your webbased telephone center Dit is de handleiding voor de Windows client voor OrganisationConnect versie 2.1. [1/10] Voys Telcom Inhoudsopgave 1 Het installeren/upgraden van de OrganisationConnect Windows client... 3 2 Het starten

Nadere informatie

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount Met de overgang naar Visma Teleboekhouden 7.2 is de inlogprocedure gewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van een OpenID van OpenID-provider Fidesque. Deze wijziging heeft gevolgen voor: uw inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Inleiding. Verklaring van de iconen

Inleiding. Verklaring van de iconen Inleiding De vragenlijstmodule van PlanCare Dossier maakt het mogelijk zelf vragenlijsten of inventarisaties te definiëren. In deze handleiding wordt beschreven hoe een vragenlijst wordt gemaakt en onderhouden

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen: -

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)...3 Koppeling B ) Koppeling van debiteurenkaarten...3

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie