Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid"

Transcriptie

1 Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van de inspiratiebijeenkomst met VNG, VWS en jeugdggz die op initiatief van staatssecretaris van Rijn werd gehouden. Deze bijeenkomst eindigde met de suggestie dat het wellicht goed zou zijn tot een zorgakkoord jeugd te komen. Een afspraak werd gemaakt voor een vervolgoverleg. Deze notitie beschrijft hoe anno 2103 zorg vanuit wetenschappelijke optiek zo georganiseerd zou kunnen worden dat hij onderbouwd in de loop der jaren meer doelmatig kan worden. Kan deze notitie mede basis zijn onder een jeugdzorgakkoord? Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 2 Geestelijk welzijn in de samenleving... 3 Geestelijke gezond en geestelijk ziek... 4 Fitheid... 4 Biopsychosociaal... 5 Zorg voor jeugd in de samenleving... 5 Evidence Based Practice... 6 Een veelomvattend begrip... 6 Een misverstand... 7 Beïnvloeden van gedrag, emotie en interactie in hun context... 7 Taken van zorg voor jeugd... 8 Basiswetenschappen... 8 Evidence Based Practice in huidige zorg voor jeugd... 9 Geïntegreerde aanpak: Evidence Based Youth Care Jeugdzorgakkoord: met EBYC naar een betere en 25% goedkopere zorg voor jeugd Bibliografie Pagina 1

2 Samenvatting Zorg voor jeugd heeft als doel kwetsbare jeugd te ondersteunen, maar ook de jeugd als geheel goed voor te bereiden op een toekomst als actieve, zelfstandige en competente volwassenen. Hoe veel geld mag zorg kosten? Wat moet zorg opleveren? Toenemende kosten, maar ook de toenemende mogelijkheden die hulpverlening kan bieden en de toenemende vraag van het publiek maken dat er keuzes gedaan moeten worden. Niet alles kan betaald worden. Een belangrijk deel van de kosten kan bespaard worden als de volgende problemen worden opgelost: Zwakke kwaliteit zorg afschaffen Zorgen voor zo min mogelijk fouten en vergissingen Niet te enthousiast aan nieuwe interventies of systemen beginnen die over het algemeen van weinig waarde zijn, of zelfs schadelijk Niet te langdurig zorg inzetten die niet (meer) effectief is Beter werkzame methodes vaker en beter toepassen Onwetendheid en onzekerheid geleidelijk verminderen en vervangen door meer kennis Evidence Based Practice is naast een manier om zorg te bieden aan individuen ook de wetenschappelijk ontwikkelde stijl waarin de keuzes en beslissingen over de organisatie van zorg voor groepen patiënten, of cliënten, of voor populaties gedaan kunnen worden. Die beslissingen zijn dan gebaseerd op het beste actuele bewijs, waarin ook rekening wordt gehouden met de wensen en de waarden van die groepen of populaties en van de samenleving (Gray, 2009, p. 11). Literatuuronderzoek, wetenschappelijk onderzoek, voortdurende evaluaties, het doen van pilots en scholing zijn kenmerkend voor de manier van organiseren. Als we anno 2013 spreken over een transformatie van de zorg voor jeugd, moet een masterplan geschreven worden, of een jeugdzorgakkoord om de structuren van evidence based zorg voor jeugd inhoudelijk, organisatorisch en financieel voor nabije en verre toekomst vorm te geven. Dit zou gedaan moeten worden door inhoudelijk deskundigen, vertegenwoordigers van de samenleving en financiers als overheden en verzekeraars. Inleiding Geestelijke fitheid is iets wat we iedereen toewensen. Het is voor een individu een voorwaarde om prettig door het leven te gaan. Voor de samenleving is geestelijke fitheid van haar burgers een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Zorg voor jeugd beoogt niet alleen kwetsbare jeugd nu te helpen, maar ook een bijdrage te leveren aan de toekomstige fitheid van haar burgers. De zorg voor jeugd anno 2013 kost veel geld en is zeker niet altijd doelmatig. Daarom ligt er een nieuwe wet voor die zaken anders wil regelen. In die wet is niets geschreven over hoe we zorg optimaal vorm kunnen geven. Bij een zo grote operatie, die van zo n eminent belang is als de zorg voor jeugd en dus voor de geestelijke fitheid van onze hele bevolking tot in de verre toekomst zou er eerst een grand design hebben moeten liggen over hoe zorg vanuit wetenschappelijk onderbouwde inhoudelijke kennis vorm gegeven en ontwikkeld zou moeten worden, hoe kennis gegenereerd, verspreid en benut moet worden, hoe we de komende 20 jaar elk jaar beter worden in onze zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen etc. Of de wet nu wel of niet en al of niet geamendeerd wordt aangenomen, Pagina 2

3 er moet een transformatie van zorg plaats vinden. Inhoudelijk deskundigen, financiers en dus de samenleving zullen daar een plan voor moeten hebben. Wat is een model dat helpt zorg zo vorm te geven dat we iedereen garanderen dat steeds de best bekende zorg geboden wordt tegen de laagste prijs en dat we tegelijkertijd weten dat we over 20 jaar meer te bieden hebben aan jeugd dan nu? Dat model kunnen we maken. Geestelijk welzijn in de samenleving De jeugdwet zoals die in het najaar van 2013 voorligt gaat er vooral over dat zorg anders moet worden vormgegeven. Natuurlijk wordt impliciet met de wet beoogd welzijn van kinderen te verbeteren met het oog op een goede toekomst, maar dit doel wordt niet benoemd. De VNG verwoordt in Bakens transformatie jeugdbeleid de doelen die we met en voor jeugd hebben aldus:.vanuit de maatschappelijke ambitie dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, naar vermogen kunnen meedoen in de eigen leefomgeving en hun talenten benutten, zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, actieve, competente volwassenen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2013) Ontleend aan een tekst van het NJI zijn in deze zelfde tekst (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2013) opgenomen de jeugdbakens zoals de VNG die wil hanteren, fraai in ik-vorm geformuleerd: Kinderen doen mee en groeien gezond en veilig op 1. Ik mag zijn wie ik ben 2. Ik doe mee en krijg de ruimte en steun om mijn talenten te ontwikkelen. De eigen kracht van kinderen, gezinnen en hun netwerk is de leidraad 3. Mijn ouders kennen mij het beste en zijn ook als eerste verantwoordelijk voor mijn ontwikkeling en opvoeding. 4. Mijn ouders en ik gaan zelf de dagelijkse uitdagingen aan die horen bij het opgroeien en opvoeden. Als we dat niet alleen kunnen, doen we het samen met de mensen om ons heen. De professional als onderdeel van het netwerk 5. Als ik of mijn ouders het niet met de mensen om ons heen kunnen oplossen, zijn er hulpverleners die ons ondersteunen zodat wij het (weer) zelf kunnen. Deze mensen zorgen dat hun hulp goed past bij mij, ons gezin en onze omgeving. 6. Een hulpverlener die mij of ons gezin helpt of ondersteunt, houdt altijd rekening met mijn hele ontwikkeling en kijkt goed naar alles wat er speelt in ons gezin. 7. De hulpverlener is goed in haar werk en mag daarom doen wat nodig is om mij of ons zo goed mogelijk te helpen of steunen. De juiste zorg op de juiste plek en de juiste tijd 8. Mijn ouders en ik krijgen de hulp die we nodig hebben op het moment dat het nodig is en op de plek die handig is voor ons. 9. Ik ben veilig: thuis, op school, in de buurt en in de zorg. 10. Alle mensen om mij heen werken goed samen en daardoor kan ik zijn wie ik ben en later worden wie ik wil. Pagina 3

4 Geestelijke gezond en geestelijk ziek WHO: Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken. Over geestelijke gezondheid zegt de WHO dat er moeilijk een definitie te formuleren is, omdat cultuur, subjectieve oordelen en verschillende professionele visies daar verschillend naar kijken. Het is niet moeilijk te zeggen dat iemand die ernstig depressief is ziek is, maar wanneer noemen we iemand die niet lekker in zijn vel zit depressief? Ook de tijdgeest speelt daarin een rol. Een jongen van 10 die in 2013 de diagnose PDD-NOS krijgt, omdat hij met en door de kenmerken die hij heeft in zijn ontwikkeling belemmerd wordt, zou die diagnose 50 jaar geleden niet gekregen hebben. Zijn opa van wie iedereen vindt dat de kleinzoon in gedrag en interactie als 2 druppels water op hem lijkt ging op zijn 12 e van school en werkte zonder problemen jarenlang met plezier en tot ieders tevredenheid als boerenknecht bij dezelfde boer. In 2014 komt de kleinzoon in de problemen, omdat we vinden dat jongeren tot hun 18 e naar school moeten en omdat we de langdurige baan als boerenknecht niet meer kennen. Is deze jongen dan ziek? Moeten we hem net als zijn opa niet helpen? Moeten we hem in 2013 wel behandelen, omdat we hem moeten ondersteunen zijn plek in deze samenleving te vinden? Moet hij zichzelf redden? Moet de samenleving anders? Of is hij gewoon wat minder fit en moeten hij, zijn ouders en de samenleving dat accepteren? En doen ze dat dan ook? Een cultuur- en tijdbestendige definitie van geestelijk welzijn van een individu is misschien: iemand leeft in geestelijk welzijn als hij een persoonlijk betekenisvol leven kan leiden, wat betekent dat hij zich kan ontwikkelen in en kan aanpassen aan de samenleving ongeacht symptomen of beperkingen (Davidson, Tondora, & Lawless, 2009) Fitheid Als iemand geestelijk fit is kan hij naar eigen vermogen participeren in de samenleving. Het is het geheel van kenmerken van het individu, in samenspel met het geheel van kenmerken van de samenleving waarin hij leeft (gezin, vriendengroep, school, werk, stad, land) die bepalen of je kunt spreken van leven in geestelijk welzijn. Iemand kan een geestelijke ziekte of een beperking hebben, maar door andere persoonlijke eigenschappen of door kenmerken van de omgeving wel degelijk in geestelijk welzijn leven. Welzijn is dus iets wat altijd bepaald wordt door én de individu én de samenleving. Deels gaat dat over zaken die vast liggen, deels over zaken waarin keuzes gedaan worden. Temperament bijvoorbeeld, of de intelligentie waarmee iemand geboren wordt ligt vast. Iemand kan in zijn leven ook zo beschadigd zijn dat daarmee ook kenmerken vast liggen (bij de huidige stand van kennis), of tijdelijk aanwezig zijn (depressie). Een arm land heeft minder te besteden aan welzijn dan een rijk land, ook dat ligt vast. Zowel het individu als ook de samenleving kan echter ook keuzes doen. Waar geld aan wordt uitgegeven. Dit is een ingewikkeld samenspel. Is het een vrije keus om te gaan roken? Wel of niet gaan roken wordt door veel zaken bepaald. Beschik je over kennis over de risico s van roken? Leef je in een omgeving waar gerookt wordt? Hoe is de druk vanuit de omgeving? Hoe ga je met jouw persoonlijkheid met je omgeving om? Pagina 4

5 Een samenleving die wil dat zijn burgers in geestelijk welzijn leven zal die burgers daartoe moeten faciliteren. We kunnen niet zeggen dat we zieke mensen behandelen en dat de anderen voor zichzelf kunnen zorgen. Om voor jezelf te kunnen zorgen, moet de samenleving randvoorwaarden bieden. Het is natuurlijk aan die samenleving zelf om te bepalen hoe ver ze daarin wil gaan. Hoeveel geld investeren we in onderwijs? En hoe zorgen we dat dat onderwijs kwalitatief goed is? Hoeveel geld hebben we over voor de behandeling van depressieve mensen? En hoeveel voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden van depressieve mensen? Gaan we onzekere kinderen behandelen? Gaan we technieken ontwikkelen die maken dat deze kinderen hun onzekerheid sneller overwinnen, zodat ze gemiddeld een jaar minder doubleren? Doen we dat uit menselijke overwegingen, of vinden we het juist beter dat mensen hun eigen boontjes doppen? Of bieden we die zorg uit economische overwegingen? Kennis, ontwikkeld voor zieke mensen (ernstige ADHD) kan op den duur dus ook benut worden voor mensen met een zwakke plek (kind wat niet stil kan zitten). Gaan we die kennis ook benutten om te zorgen dat grote talenten voor zichzelf en de samenleving nog meer rendement uit hun talent halen door ook hun te ondersteunen met dit soort kennis? Fitheid gaat over iedereen: ziek en gezond en mensen met zwakke plekken en mensen met enorme talenten Biopsychosociaal Lichamelijke ziekten, maar ook geestelijk en sociaal minder goed functioneren kunnen in een biopsychosociaal model begrepen worden. Altijd spelen aanleg, psychologische en omgevingsfactoren een rol, bij zowel ogenschijnlijk beperkt als bij ernstiger minder goed functioneren. Bij angstklachten, bij mishandeling in een gezin, of bij verwaarlozing, altijd moet onderzocht worden of en in hoeverre deze 3 factoren een rol spelen. En ook in de oplossings- of behandelingszin moeten alle drie factoren bekeken worden. Welke, of welke combinatie van interventies werkt het best en meest duurzaam en welke is minst kostbaar. Zorg voor jeugd in de samenleving De nieuwe jeugdwet beoogt vooral dát het zorgsysteem moet veranderen. De VNG formuleert in het kader van haar nieuwe taak waaróm een zorgsysteem bestaat. Zorg moet bijdragen aan het bereiken van de bovenbeschreven jeugdbakens. Samengevat komen die erop neer dat ieder in de samenleving. een persoonlijk betekenisvol leven kan leiden, wat betekent dat hij zich kan ontwikkelen in en kan aanpassen aan de samenleving ongeacht symptomen of beperkingen.... Gray formuleert in zijn boek evidence based health care and public health (Gray, 2009) de vier basale aspecten van een maatschappelijk zorgsysteem en dus ook van een systeem van zorg voor jeugd, of van geestelijke jeugdgezondheidszorg: 1. Het voorzien in (zorg-)behoeften die in die samenleving bestaan en dat op een acceptabele en toegankelijke manier 2. Werken aan de doelen en met de krachten van de mensen met psychische problemen in de betrokken populatie 3. Er moet een breed netwerk zijn van ondersteuning, diensten en hulpbronnen van passende kwaliteit Pagina 5

6 4. Het hierbij gebruik maken van evidence based methodes en vaardigheden die altijd op herstel gericht zijn Evidence Based Practice Een veelomvattend begrip Langzaam wordt het hier en daar in de zorg echt beter, maar in het totaal van de zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn wordt al vele jaren een maatschappelijke vergissing gemaakt. Misschien wel vanwege de ruimte van de steeds maar groeiende budgetten. Groei van budget prikkelt niet om te zoeken naar de beste manier om het werk te doen, maar leidt slechts tot meer van het hetzelfde bij groeiende vraag. In de Verenigde Staten ging de zorg steeds meer volgens Evidence Based Practice werken en daarmee steeds beter en tegen lagere kosten toen de budgetten omlaag gingen (Gray, 2009, p. 5). Evidence Based Practice is het model anno 2014 waarmee én het maatschappelijk systeem van zorg (van eigen kracht tot en met hooggespecialiseerde zorg) vorm gegeven moet worden en hoe zorg aan de individuele patiënt verzorgd moet worden. Wie wil er nog als financier betalen voor zorg die niet de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft binnen het beschikbare budget? Wie wil er als ouder voor zijn kind niet die zorg die op dat moment het best is? Welke samenleving wil niet zijn kinderen de beste zorg bieden met de grootste kans op fitte burgers die naar vermogen participeren? Evidence Based Practice zegt: doe overal de juiste dingen, doe die op de juiste manier en tegen de laagste kosten. Evidence based medicine is uitgevonden in de geneeskunde, maar omdat het nu in sectoren van zorg tot en met industrie gebruikt wordt, spreken we tegenwoordig van evidence based practice. Evidence Based Practice is een stijl van werken die heel veel omvat. Het is een wetenschappelijke benadering van een praktijk die moet leiden tot enerzijds nu het best beschikbare antwoord op een vraag, maar die tegelijk zorgt dat er gegevens verzameld worden die over een aantal jaren wellicht tot nog betere of goedkopere antwoorden leiden. Daarvoor is het nodig dat de werkers in die praktijk altijd kunnen zoeken naar die actuele kennis, of die kennis aangereikt krijgen. Het is ook nodig dat al die werkers een attitude hebben dat ze altijd bereid en in staat zijn hun werk op weer een andere, betere manier te gaan doen. Dat zal nooit slagen als niet ook leidinggevenden, financiers en afnemers van de diensten diezelfde nieuwsgierigheid hebben en eisen stellen, ook voor hun eigen werk. In de zorg betekent dat dat er hulpverleners nodig zijn die basaal heel goed geschoold zijn, voorbereid op flexibel zijn. Middels richtlijnen, zorgprogramma s en protocollen kan steeds actuele kennis aangereikt worden. Die moeten geregeld geactualiseerd worden. Natuurlijk kan dat het best door dat min of meer centraal te organiseren. Overigens moeten dergelijke programma s altijd een zekere flexibiliteit hebben, omdat aangepast moet kunnen worden aan wensen, of kenmerken van de cliënt/patiënt. Evidence Based Practice gebruikt epidemiologische cijfers, dus hoe vaak komt iets voor en hoe zeer is het dan nuttig daar wat aan te doen, Pagina 6

7 streeft altijd naar de hoogste kosteneffectiviteit (inclusief baten op termijn) én streeft naar en werkt met de best bewezen kennis én vaardigheden geeft antwoord op de vraag van een individu of groep, rekening houdend met diens persoonlijke voorkeuren en waarden Wetenschappelijk onderzoek is een voorwaarde voor Evidence Based Practice. Zonder onderzoek weet je niet zeker wat het best werkt. Dat onderzoek hoeft natuurlijk niet overal gedaan te worden, maar een bedrijf of een samenleving moet het wel organiseren om vooruit te kunnen komen. Voer een verandering in het klein en experimenteel in en voer hem door als zeker is dat hij beter werkt dan een eerdere methode. Effectmetingen horen eveneens bij evidence base zorg. Je moet zo zeker mogelijk weten of wat je doet ook werkelijk leidt tot een antwoord op de vraag van de klant. Tenslotte politiek en overheidsbeleid. Ook deze sectoren moeten de principes van EBP doorgronden en dus weten op basis waarvan ze kunnen beslissen. Ze zullen echter ook zelf volgens EBP-principes moeten werken. Het moet niet gebeuren dat een overheid tegen bijvoorbeeld zorg, of onderwijs zegt dat er volgens de principes van Evidence Based Practice gewerkt moet worden en dat diezelfde overheid zichzelf niet aan dergelijke principes houdt. Bijvoorbeeld het opleggen dat uitkomsten gemeten worden en daarop ook afrekenen, terwijl duidelijk is dat er (nog?) geen instrumenten bestaan om die uitkomsten te meten is een beleidsfout. Er is veel geschreven en ook al onderzocht over hoe je Evidence Based Practice kunt uitvoeren, wat het nut is, hoe je mensen zo ver kunt krijgen om hiermee te werken etc. Een heel goed overzicht wordt geboden door Muir Gray (Gray, 2009). Een misverstand Vaak wordt gedacht dat werken volgens EBP betekent werken met bewezen werkzame methodes. EBP gaat altijd over best bewezen werkzaam. Daarin worden verschillende niveaus van evidence onderscheiden. Voor sommige zorgactiviteiten is wetenschappelijk bewezen dat ze goed werken (angstbehandeling bijvoorbeeld), voor andere behandelingen of manieren van ingrijpen is echter geen wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid. Dan kan het hoogste niveau van evidence bijvoorbeeld zijn de overeenstemming die er is tussen deskundige professionals dat dit de best beschikbare interventie is. Ook dit is dan dus werken volgens evidence based practice, namelijk volgens de best bekende kennis. Beïnvloeden van gedrag, emotie en interactie in hun context Het waarom van de transformatie is besproken, de geestelijk fitte samenleving is het doel. Het hoe is het evidence based zorgsysteem. Blijft over het wat. Wat er nodig is om die fitte samenleving op het gebied van geestelijk functioneren te krijgen is het beïnvloeden van gedrag, interactie en emotie in hun context. Of het nu gaat om kinderen met ernstige problemen als het autistische kind, het thuis misbruikte meisje, of die jongen met zijn angstklachten, of dat het gaat over kinderen die nog niet zo zeer in hun ontwikkeling geremd zijn, maar waar wel risicofactoren aanwezig zijn, of de gymnasium leerling die door zijn dyslexie dreigt te blijven zitten. Het gaat altijd over beïnvloeden van gedrag, emotie en interactie in hun context en dat beïnvloeden kun je het best Pagina 7

8 doen met best bewezen kennis. Ook eigen kracht is beïnvloeden van gedrag, emotie en interactie in hun omgeving. Maar eigen kracht moet je niet inzetten als iets anders beter of sneller werkt, zoals bij het angstige kind wat je met 12-15x therapie door een deskundige goed kan helpen. Een eigen kracht conferentie is dan duurder en minder duurzaam. Het beïnvloeden van gedrag, interactie en emotie in een gezin met schulden met een te veel drinkende vader, die zijn lastige zoon soms slaat en een moeder die 12 uur per dag werkt om nog een beetje de eindjes aan elkaar te knopen is daar wel bij gebaat. Ook zaken als voogdij, of plaatsing in een jeugdgevangenis, maar ook voorlichting over drugsgebruik zijn vormen van beïnvloeding en daar kun je dus over nadenken welke wetenschappelijke kennis er is, of ontwikkeld kan worden om tot betere resultaten te komen Taken van zorg voor jeugd De hele zorg voor jeugd heeft op historische gronden zijn vorm gekregen. Welzijn, voorlichting en jeugdzorg, voogdij, reclassering en case-management, jeugdgezondheidszorg en jeugd-ggz en KJP, ze hebben allemaal zo hun geschiedenis. Vaak in oorsprong weinig inhoudelijk doordacht en meer vanuit zorgzaamheid, patriarchaal denken, zorgen over overlast of geloof zijn ze ontstaan. Vandaaruit zijn deze sectoren zich gaan ontwikkelen naar geleidelijk steeds meer professionaliteit. Om een transformatie goed vorm te geven zou het goed zijn, los te gaan denken van deze structuren en te denken vanuit functies die de zorg voor jeugd zou moeten hebben. Vanuit die functies zou een nieuwe structuur kunnen ontstaan. Functies die er voor de hele zorg voor jeugd liggen zijn zaken als. kennis en debat in de samenleving versterken van iedereen in de samenleving ondersteunen bij kwetsbaarheid zorgen voor veiligheid preventie en behandeling Deze functies worden allemaal uitgevoerd middels het beïnvloeden van gedrag, interactie en emotie in hun context en dat zou allemaal met kennis uit dezelfde bronnen optimaal vorm gegeven kunnen worden. Basiswetenschappen De voor de hand liggende basisvakken waar in de zorg voor jeugd gebruik van wordt gemaakt zijn psychologie, geneeskunde/psychiatrie en (ortho-)pedagogiek. Andere wetenschappen die de zorg helpen verbeteren zijn bijvoorbeeld criminologie, ethiek en filosofie, epidemiologie, genetica, sociologie, economie en bedrijfskunde. Serieus gebruik van dit soort kennis hoeft niet duur te zijn en niet ingewikkeld, maar kan juist snel tot ontwikkeling leiden en tot kosten efficiëntie. Een tekortkoming in de huidige zorg voor jeugd is kennis over volwassenen. In een evidence based zorgsysteem zal er kennis moeten zijn over ouders/volwassenen met hun eigenheden en met name ook over kennis hoe dat te herkennen en te beïnvloeden én er moet een relatie zijn in de zin van continuïteit. Problematiek verdwijnt niet of wordt niet ineens anders als iemand 18 is en als we ook Pagina 8

9 in de toekomst onze kennis willen ontwikkelen zal er ook wetenschappelijk een relatie moeten zijn. De meeste psychiatrische ziekten openbaren zich in de jeugd, trauma s als kind opgelopen hebben hun invloed op volwassenen. Evidence Based Practice in huidige zorg voor jeugd Anekdote, 50 jaar kinderoncologie: Een aantal kinderoncologen bedacht 50 jaar geleden dat ze leukemie beter moesten gaan begrijpen om goed te kunnen behandelen. Ze wisten dat het probleem in het bloed zat, maar niet hoe. Ze begrepen dat ze geduld moesten hebben en hard moesten doorwerken. Ze besloten beter naar dat bloed te gaan kijken, gingen bloed bewaren. Zo konden ze na verloop van tijd bloed van een ziek kind vergelijken met bloed van datzelfde kind na behandeling met middel A. Ze wisten nog steeds niet precies waar te kijken, maar langzaam begonnen zaken op te vallen. Middel B veranderde niks aan het bloedbeeld of aan de gezondheid van het kind, maar middel Y wel. Ze gingen door met middel B en gingen vergelijken met C en ineens bleef een kind langer leven. Het leek er echter op dat dat kind daar mogelijk schade aan overhield in de hersenen. Daarom werd met neuropsychologisch onderzoek dat brein in kaart gebracht. Dan kun je immers later verschillen zien. Jaren na de start van deze EBP manier van werken kon men de oude psychologisch onderzoeken benutten, omdat er bij volwassen ex-patiënten bijzonderheden opvielen in het psychologisch functioneren. Behandeling kon ook daardoor weer verder verbeterd worden. In 40 jaar is de sterfte aan leukemie zo terug gebracht van 95% naar 5% In de huidige zorg voor jeugd is er nog weinig sprake van werken volgens EBP. Er wordt te weinig systematisch onderzoek gedaan en er wordt te weinig kennis benut. Een ouder met een hechtingsstoornis wordt op veel plaatsen nog niet herkend. Dat terwijl we weten dat die ouder bijna per definitie een kind met een hechtingsprobleem gaat krijgen en als dat kind met dat hechtingsprobleem volwassen wordt en kinderen krijgt Mensen met hechtingsproblemen hebben een grotere kans dat ze onhandig met hun kind omgaan en dat dat uiteindelijk ook onveilig wordt. Een niet toegespitste opvoedcursus gaat niet helpen. Als we het hechtingsprobleem adequaat zouden herkennen zouden we het ook volgens de laatste kennis kunnen behandelen. Daar zouden we weer van kunnen leren, zodat we na verloop van tijd weer beter kunnen behandelen en zelfs helemaal voorkomen. Ook naar het implementeren van EBP is veel onderzoek gedaan. Gaan werken volgens EBP is een cultuuromslag en niet alleen maar even invoeren van best bewezen werkzame methodes en vaardigheden. EBP is per definitie altijd in ontwikkeling, het kan immers altijd beter of goedkoper. Als er echt volgens EBP gewerkt wordt, zit dat in het denken van mensen en organisaties ik doe vandaag mijn werk zo goed als dat volgens de laatste kennis kan, maar ik moet morgen wel even kijken of het volgens wetenschappelijk onderzoek al weer beter kan. In een groot deel van de zorg voor jeugd is dat nog niet zo. Men denkt hier nog niet over na, beschikt niet over methodes om die best bewezen kennis in de organisatie te krijgen, of beschikt nog niet over de vaardigheden om die kennis goed te gaan benutten. Het is voor de hand liggend dat kennis vanuit (ortho-)pedagogiek, Pagina 9

10 psychologie en geneeskunde/psychiatrie leidend moeten zijn in de ontwikkeling van zorg voor jeugd. Die is lang niet overal in de zorg voor jeugd aanwezig. Dat betekent dat er een kennisprobleem is en een taalprobleem tussen sectoren. Waar de wijkverpleegkundige dezelfde taal spreekt als de hoogleraar/medisch specialist en zij van elkaar weten wat ze van elkaar kunnen leren, schiet dat tekort tussen bijvoorbeeld de medewerker van een CJG en de kindspecialist, zoals een klinisch psycholoog of psychiater. De kinder- en jeugdpsychiatrie is het meest ver in deze ontwikkeling door een basaal steeds betere scholing in kennis en vaardigheden volgens EBP, door implementatie van behandelprogramma s die met deze basale kennis het best kunnen worden benut en door voortdurende uitwisseling in multidisciplinaire omgeving. In de zorg voor jeugd over het geheel wordt te veel met niet bewezen activiteiten gewerkt, te weinig met wel bestaande kennis en bovendien te vaak met bewezen niet werkzame methodes. We doen onszelf als samenleving tekort als we niet heel snel een andere weg in slaan. Geïntegreerde aanpak: Evidence Based Youth Care, of Best Bewezen Jeugdzorg De sector van zorg voor jeugd, de financiers, overheden, opleidingen en misschien niet in de laatste plaats ouders moeten gaan vragen naar best werkzame zorg en die zorg gaan bieden. Zoals Gray (zie onder zorg voor jeugd in de samenleving) aangeeft betreft dat het totaal van voorzieningen van voorlichting in de samenleving en eigen kracht tot en met hooggespecialiseerde zorg van bijvoorbeeld specialistische GGZ en gesloten zorg voor jeugd. Zorg moet op individueel niveau volgens EBP geboden worden en op samenlevingsniveau zo georganiseerd worden dat je weet elk jaar te werken aan verhogen van doelmatigheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit. Dat is de manier waarop de kans het grootst is dat het kind van de hechtingsgestoorde moeder over 25 jaar niet de hechtingsgestoorde ouder is van een volgende generatie die weer hechtingsgestoord raakt. Maar het is ook de manier om het onzekere kind zo eenvoudig mogelijk tegen de laagste kosten bij te staan geen angststoornis te ontwikkelen, zodat het niet met buikpijn naar de huisarts hoeft, niet onnodig doubleert op school en als volwassenen niet aan de alcohol hoeft om haar onzekerheden weg te drinken en toch naar haar werk te kunnen. Jeugdzorgakkoord: met BBJ naar een betere en 25% goedkopere zorg voor jeugd Een jeugdzorgakkoord kan een inhoudelijke agenda bepalen hoe zorg volgens principes BBJ geboden wordt en zo vorm gegeven wordt dat hij zich elk jaar goed onderbouwd kan ontwikkelen. Dat zou kunnen betekenen dat bestaande organisaties en sectoren straks niet meer bestaan, groter, of kleiner zijn geworden of een heel andere inhoud hebben gekregen op basis van professioneel inhoudelijke keuzes die tot optimale zorg leiden tegen de laagste kosten. Misschien dat er nauwelijks meer gesloten zorg bestaat, of juist meer. Misschien krijgen er nog meer kinderen dan nu op de een of andere manier zorg (al was het maar van een leerkracht die beter geschoold is in het beïnvloeden van gedrag, emotie en interactie), of toch minder. Dat is niet te voorspellen, te voorspellen is slechts dat de zorg beter en goedkoper moet en kan worden. In een jeugdzorgakkoord zou de inhoud bepaald moeten worden door inhoudelijk deskundigen. Zij behandelen, dirigeren het geheel van de zorg en geven de ontwikkeling ervan vorm en adviseren. Pagina 10

11 Uiteraard dat alles volgens de principes van EBP. De financiers, overheden en verzekeraars, en samenleving doen keuzes welke kant de zorg grofweg op gaat. Zij doen hun keuzes op basis van de adviezen van de inhoudelijk deskundigen en van de financiële ruimte, maar natuurlijk ook op basis van een maatschappelijk debat. Wat hebben wij waarvoor over? Hoe hard willen we zorgen dat zorg zich ontwikkelt? Zeggen we we willen dat er nu zo veel mogelijk veiligheid is voor kinderen, of zeggen we we willen nu zo veel mogelijk veiligheid, maar ook dat we daar over 10 jaar nog beter in zijn? Bibliografie Davidson, L., Tondora, J., & Lawless, M. S. (2009). A practical guide to recovery-oriented practice: tools for transforming mental health care. New York: Oxford University Press Inc. Gray, M. (2009). Evidence-Based Health Care and Public Health; how to make decisions about health services ans public health. Oxford: Churchill Liningstone Elsevier. Vereniging Nederlandse Gemeenten. (2013). Bakens transformatie jeugdbeleid. Den Haag. Pagina 11

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Deel 1: Positieve psychologie

Deel 1: Positieve psychologie Deel 1: Positieve psychologie Welkom bij: Positieve gezondheid. Jan Auke Walburg 2 Carla Leurs 3 4 Bloei Bloei is de ontwikkeling van het fysieke en mentaal vermogen. Welbevinden en gezondheid Verschillende

Nadere informatie

De GGZ. Zitten blijven of overgaan? Jo Hermanns. H & S Consult

De GGZ. Zitten blijven of overgaan? Jo Hermanns. H & S Consult De GGZ Zitten blijven of overgaan? 28-10-2016 Jo Hermanns Waarom was de transformatie jeugdzorg nodig? De politiek wilde het anders 1. Nadruk op preventie 2. Eigen kracht aanspreken 3. Demedicaliseren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging Onderzoek de Jeugdhulp! symposium dinsdag 5 april 2016 van 13.00-17.00 uur in Theater De Nieuwe Kolk, Weierstraat 1 in Assen Hoe wetenschap kinderen mee laat doen Goede jeugdhulp is van onschatbaar belang

Nadere informatie

OverEindse Dagen, Cascaïs, 15-18 april 2015

OverEindse Dagen, Cascaïs, 15-18 april 2015 Transitie jeugd-ggz OverEindse Dagen, Cascaïs, 15-18 april 2015 Bas Bakx, huisarts Tom Hendriks, kinderarts CZE Bas Zegers, kinderarts MMC in samenwerking met Mieke Bovens, POH-Jeugd Wat wil je leren en

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

Kostenefficiëntie van jeugdhulp. Peter Dijkshoorn

Kostenefficiëntie van jeugdhulp. Peter Dijkshoorn Kostenefficiëntie van jeugdhulp Peter Dijkshoorn Aanleiding: transitie jeugdzorg Hoge kosten Complex systeem Medicalisering Van debat.. Juist wij leveren goede en steeds betere hulp Jullie medicaliseren

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Positioneren van de SPV

Positioneren van de SPV Regiobijeenkomst SPV-en Friesland 27 november 2014 Positioneren van de SPV Gerard Lohuis Historie van SPV Eind jaren 60 vorige eeuw - Opnamebekorten - Opname voorkomen - Professional die in de thuissituatie

Nadere informatie

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt Zorg vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Je kind heeft autisme Je kind blijkt autisme te hebben. Waarschijnlijk had je al langere tijd een vermoeden. Ouders weten vaak al vroeg dat hun

Nadere informatie

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Ketenpartners Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid Effectieve behandelprogramma bij langdurige

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Factsheet Familiegroepsplan 1 Inhoud van deze factsheet Deze factsheet gaat in op: Wat is een familiegroepsplan? Wat staat er in de Jeugdwet over het

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt KINDEREN EN JEUGD Als een kind een probleem heeft, is het belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt kinderen en jongeren van 0 jaar tot en met de adolescentie bij psychische

Nadere informatie

Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen 11 2 Verstandelijke beperkingen 2.1 Definitie 12 2.1.1 Denken 12 2.1.2 Vaardigheden 12 2.1.3 Vroegtijdig en levenslang aanwezig 13 2.2 Enkele belangrijke overwegingen 13 2.3 Ernst van verstandelijke beperking

Nadere informatie

GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST

GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST GENERALISTISCH WERKER VAN DE TOEKOMST HD4 VOORSTELLEN Saskia Mudde Docent/trainer Hogeschool Windesheim te Zwolle Domein Gezondheid en Welzijn Sociaal Pedagoog en voorheen 16 jaar werkzaam geweest binnen

Nadere informatie

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting Inleiding Depressie en angst zijn veel voorkomende psychische stoornissen. Het ontstaan van deze stoornissen is gerelateerd aan een breed scala van risicofactoren, zoals genetische kwetsbaarheid, neurofysiologisch

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013. Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd!

Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013. Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd! Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013 Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd! MeeleefGezin gaat voor de kracht van het jonge kind Opvang voor het jonge kind (0 t/m

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Kinder,- en jeugdpsychiatrie. Peter Dijkshoorn, Accare Bertine Lahuis, Karakter

Kinder,- en jeugdpsychiatrie. Peter Dijkshoorn, Accare Bertine Lahuis, Karakter Kinder,- en jeugdpsychiatrie Peter Dijkshoorn, Accare Bertine Lahuis, Karakter Organisatie van kinder- en jeugdpsychiatrie in een continuum van zorg, net als de somatische zorg Continuüm van zorg én ontwikkeling

Nadere informatie

de Nieuwe GGZ: noodzakelijke vragen voor (jeugd)zorg

de Nieuwe GGZ: noodzakelijke vragen voor (jeugd)zorg de Nieuwe GGZ: noodzakelijke vragen voor (jeugd)zorg Philippe Delespaul Symposium: Psychische Gezondheid in Context Opvoedpoli/Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, 10 oktober 2017 disclaimer ik heb niet de waarheid

Nadere informatie

Mentaal vermogen in Overijssel. Presentatie masterclass Overijssel brengt geluk 16 december, 2009 Jan A. Walburg

Mentaal vermogen in Overijssel. Presentatie masterclass Overijssel brengt geluk 16 december, 2009 Jan A. Walburg Mentaal vermogen in Overijssel Presentatie masterclass Overijssel brengt geluk 16 december, 2009 Jan A. Walburg 1 Sociaal maatschappelijke en economische aspecten Verhogen participatie en betrokkenheid

Nadere informatie

Informatiesite voor ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking

Informatiesite voor ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking - Website van VILANS i.s.m. VU Amsterdam en Werkgezelschap Ouderschap en kinderwens. (www.watwerktvoorouders.nl). Informatiesite voor ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking Welkom Lopen

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat er nodig is

Met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat er nodig is 16 juni 2014 NJI congres Workshop GIZ-methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften Met ouders en jongeren bepalen hoe het gaat en wat er nodig is Nathalie Leeuwenburgh, stafarts Jeugdgezondheidszorg,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding Interdisciplinaire samenwerking in wijkteam: de T-shaped professional Inleiding Overzicht Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Nadere informatie

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen Een depressie PuntP kan u helpen groep: volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Praktijkgericht onderzoek: een kwestie van tweerichtingsverkeer. Els Evenboer UMC Groningen Monique Meijne Odion

Praktijkgericht onderzoek: een kwestie van tweerichtingsverkeer. Els Evenboer UMC Groningen Monique Meijne Odion Praktijkgericht onderzoek: een kwestie van tweerichtingsverkeer Els Evenboer UMC Groningen Monique Meijne Odion Inhoud workshop Hoe is het allemaal begonnen? Het onderzoek Procesbeschrijving (zoektocht

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING 143. Nederlandse samenvatting

NEDERLANDSE SAMENVATTING 143. Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING 143 Nederlandse samenvatting 144 NEDERLANDSE SAMENVATTING De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat psychische gezondheid een staat van welzijn is waarin een individu zich

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Inleiding in de Jeugd-GGZ

Inleiding in de Jeugd-GGZ Inleiding in de Jeugd-GGZ Werkbijeenkomst Jeugd-GGZ Bertine Lahuis, voorzitter BOJOG Ede, 31 mei 2013 Wat is kinder- en jeugdpsychiatrie? Onderdeel van de reguliere gezondheidszorg (ZvW en klein deel AWBZ).

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Waarom doen sommige personen wel aan sport en anderen niet? In hoeverre speelt

Waarom doen sommige personen wel aan sport en anderen niet? In hoeverre speelt Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Waarom doen sommige personen wel aan sport en anderen niet? In hoeverre speelt genetische aanleg voor sportgedrag een rol? Hoe hangt sportgedrag samen met geestelijke

Nadere informatie

KIND & jeugd Zuidoost Brabant

KIND & jeugd Zuidoost Brabant KIND & jeugd abant r B t s o o Zuid nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat hgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht benaderen visie op de cliënt inleiding1.5 1 > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Waar kunt u heen als u kanker hebt?

Waar kunt u heen als u kanker hebt? Oncologiecentrum Waar kunt u heen als u kanker hebt? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waar kunt u terecht als u kanker hebt?... 3 Overzicht hulpverleners binnen het Catharina Kanker Instituut... 3 Extern...

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie