STAGES Lerarenopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGES 2015-2016. Lerarenopleiding"

Transcriptie

1 STAGES Lerarenopleiding

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Stagerooster 4 3. Stages van de Educatieve Minor (beperkte tweedegraadsbevoegdheid) Minorstage Minorstage 2 4. Stages van de Educatieve Master (eerstegraadsbevoegdheid) Masterstage Masterstage 2 en 3 5. Stages van de Master LVHO (eerstegraadsbevoegdheid) Masterstage 1, 2 en 3 Lerarenopleiding STAGES Pagina 2

3 1 INLEIDING Deze brochure bevat informatie over de verschillende stages tijdens de lerarenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. De stages vinden plaats op scholen voor voortgezet onderwijs in de noordelijke regio en richten zich op het eerstegraadsvakgebied. De stage vormt een onderdeel van respectievelijk de Educatieve Minor (hoofdstuk 3), de Educatieve Master (hoofdstuk 4) of de Master LVHO (hoofdstuk 5). Per stagesoort vindt u informatie over: de doelen van de stage de organisatie de begeleidings- en beoordelingsprocedure. De informatie in deze brochure is bedoeld voor studenten, coaches, schoolopleiders, tutoren en vakdidactici. Voor suggesties en vragen kunt u contact opnemen met Chris Diederiks, studieadviseur: Lerarenopleiding STAGES Pagina 3

4 2 STAGEROOSTER Stagesoort lengte dagen Semester 1 Semester 2 Educatieve Minor Minorstage Masterstage 1 (voorheen Basiscursus Lerarenopleiding) 20 w ma-di-do 20 w variabel Periode 1 Periode 2 Periode 1 Periode 2 Masterstage w di-woe-do Master LVHO Masterstage w di-woe-do Toelichting Voor de begeleiding op school gedurende de diverse stages zijn speciale handleidingen gemaakt, gedetailleerd en toegesneden op de verschillende situaties. Deze worden begeleiders op de scholen bij aanvang van de stage ter beschikking gesteld. De bewuste documenten zijn opgenomen in een Handboek, maar u treft ze ook aan op onze website: Lerarenopleiding STAGES Pagina 4

5 3 STAGES van de EDUCATIEVE MINOR Omschrijving De Educatieve Minor is een intensieve fulltime opleiding van een halfjaar die studenten met een bachelor opleidt tot leraar in het voortgezet onderwijs (onderbouw). De student gaat drie dagen per week aan de slag op een middelbare school en werkt van observeren toe naar zelfstandig lesgeven. Op het instituut vindt de inhoudelijke verdieping plaats in vakdidactiek, onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie. Wanneer Semester 1 (sept-feb) gedurende drie dagen op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. Woensdag is instituutsdag voor deze studenten. Aantal studenten Plaatsing bij voorkeur per groep (minimaal 6 studenten van verschillende vakken) op één school. Doel De stage in de Educatieve Minor kent 2 fasen: De eerste fase heeft een oriënterend/voorbereidend karakter. De vraag die centraal staat is: Ben ik iets voor het onderwijs en Is het onderwijs iets voor mij? Het gaat om: 1. Affiniteit hebben met (de leefwereld van) leerlingen tussen 12 en Aanvaarden van de rol van leraar: * leiding kunnen geven aan klassen vmbo-tl en onderbouw havo-vwo * besef hebben van verantwoordelijkheid 3. Elementair onderwijs kunnen verzorgen in klassen vmbo-tl en onderbouw havo-vwo: * eenvoudige vormen van directe instructie kunnen uitvoeren * een eenvoudige lessenserie kunnen ontwikkelen en uitvoeren 4. (Samen met de coach) lessen kunnen analyseren, waarderen en daaruit lering trekken met betrekking tot eigen handelen 5. Gericht om hulp en advies kunnen vragen. De tweede fase heeft een beroepskwalificerend doel: de student dient bekwaam te zijn op alle 7 de SBL-competenties. Wie zowel Minorstage 1 als 2 met goed gevolg doorloopt én een Bachelorbul behaalt, komt in aanmerking voor een beperkte tweedegraadsbevoegdheid Minorstage 1 - Programma: Minimaal 18 lessen in de onderbouw observeren Een dag meelopen met een onderbouwklas/docent Minimaal 20 (deel)uren lesgeven onder begeleiding coach Onderwijs voorbereiden en evalueren (samen met coach) Gezamenlijk evalueren/nakijken van leerlingwerk Interviewen van leerlingen, mentor van onderbouwklas en docenten Bijwonen van sectie/teamoverleg Intervisie in netwerkbijeenkomsten met peers (2 uur p.w.) op school onder begeleiding van een schoolopleider Bijhouden van Bekwaamheidsdossier Minorstage 2 - Programma: Observeren van lessen in onderbouw en zo mogelijk bovenbouw Minimaal 40 (deel)lessen in onderbouw zelfstandig verzorgen Zelfstandig ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een lessenserie Evalueren van leerlingwerk Meedraaien in een sectie / team (Onder begeleiding) gesprekken voeren met ouders Lerarenopleiding STAGES Pagina 5

6 Intervisie in netwerkbijeenkomsten met peers (2 uur p.w.) op school onder begeleiding van een schoolopleider Bijhouden van bekwaamheidsdossier. Organisatie Drie dagen stage per week, woensdag is de instituutsdag. De lesgeefactiviteiten tijdens de stage vinden plaats in onderbouw havo-vwo en in vmbo-tl. Begeleiding vanuit de Lerarenopleiding De tutor komt tijdens Minorstage 1 op bezoek, de vakdidacticus tijdens Minorstage 2. Begeleiding op de school Indicatie tijdsinvestering coach: 40 tot 60 uur Wat wordt er van de coach verwacht? Tijdens Minorstage 1: minimaal 1 keer per week les van student bijwonen en feedback geven op zijn functioneren. Tijdens Minorstage 2 dient de student langer alleen voor de klas te staan Regelmatig lesvoorbereidingen met student doornemen en lessen nabespreken Invullen van observatie- en evaluatieformulieren In afstemming met de schoolopleider de vakdidacticus informeren over de beoordeling van Minorstage 1 en 2 Eindgesprek voeren met de student, schoolopleider en vakdidacticus / instituutsopleider aan de hand van diens bekwaamheidsprofiel en portfolio (eind januari/begin februari) en het door de coach ingevulde beoordelingsinstrument In afstemming met de schoolopleider contact onderhouden met de vakdidacticus indien zich situaties voordoen die daarom vragen. Wat wordt er van de schoolopleider verwacht? Verzorgen van intervisiebijeenkomsten Minimaal één les bijwonen zowel tijdens Minorstage 1 als 2 Invullen van observatieformulieren. Wijze van beoordeling Beoordeling Minorstage 1 op basis van Bekwaamheidsdossier van student. Beoordeling heeft als doel de student een (dwingend) advies te geven om het traject al dan niet te vervolgen. Tijdstip: voor half november Betrokkenen: student, coach, schoolopleider en tutor. De tutor van de Lerarenopleiding is eindverantwoordelijke voor de beoordeling. Beoordeling Minorstage 2 op basis van Bekwaamheidsdossier van student. Beoordeling heeft als doel vast te stellen of de student zich voldoende heeft gekwalificeerd. Tijdstip: voor half februari Betrokkenen: student, coach, schoolopleider, tutor. De tutor van de Lerarenopleiding is eindverantwoordelijke voor de beoordeling. Lerarenopleiding STAGES Pagina 6

7 4 STAGES van de EDUCATIEVE MASTER Er zijn twee manieren om een onderwijsbevoegdheid op eerstegraadsniveau in een schoolvak te behalen: studenten combineren hun vakmaster bij de faculteit met een Educatieve Master bij de Lerarenopleiding. Deze route duurt twee jaar. Studenten volgen een opleiding van één jaar, na het behalen van hun master of doctoraal. Dit is de Master LVHO, ook wel postmaster genoemd Masterstage 1 Omschrijving Studenten van de Educatieve Master beginnen met de Basiscursus (BCL) en Masterstage 1. Deze oriëntatie op beroep, leerlingen en onderwijs vormt een opmaat naar zelfstandig lesgeven tijdens het tweede jaar. Wanneer Semester 2 (feb-juli) gedurende twee dagdelen. Studenten hebben óf op dinsdagochtend óf op woensdagmiddag college BCL. Daarnaast volgen ze een aantal colleges bij de faculteit. Aantal studenten In duo / individueel. De voorkeur gaat uit naar duo s van hetzelfde vak. Doel De stage heeft een oriënterend / voorbereidend doel. De vraag die centraal staat: Ben ik iets voor het onderwijs en Is het onderwijs iets voor mij? Het gaat om: 1. Affiniteit hebben met (de leefwereld van) leerlingen tussen Aanvaarden van de rol van leraar: leiding kunnen geven aan onder- en bovenbouwklassen en besef hebben van verantwoordelijkheid 3. Elementair onderwijs kunnen verzorgen in onder- en bovenbouwklassen: eenvoudige vormen van directe instructie kunnen uitvoeren en een eenvoudige lessenserie kunnen ontwikkelen en uitvoeren 4. (Samen met de coach) lessen kunnen analyseren, waarderen en daaruit lering trekken met betrekking tot eigen handelen 5. Gericht om hulp en advies kunnen vragen. Het stageprogramma Stage op vo-school Minimaal 10 uur observeren Minimaal 20 (deel)uren lesgeven, waarvan minimaal 10 in de bovenbouw en een serie van minimaal 6 aaneengesloten lessen zelfstandig in één klas Onderwijs voorbereiden en evalueren (samen met de coach) Volgen van intervisiebijeenkomsten onder leiding van de vakdidacticus tijdens colleges Basiscursus Bijhouden van bekwaamheidsdossier. De organisatie Studenten gaan individueel of (bij voorkeur) in een duo op stage De stage vindt plaats in onder- en bovenbouw Twee dagdelen per week Instituutsdag: dinsdagmorgen: talen, geschiedenis, filosofie en maatschappijleer woensdagmiddag: economie, aardrijkskunde, bètavakken Lerarenopleiding STAGES Pagina 7

8 Begeleiding vanuit instituut Eén lesbezoek door de tutor Coaching op de school Indicatie tijdsinvestering coach: 25 uur (één student) 35 uur (duo) Wat wordt er van de coach verwacht? Introduceert student in school Geeft student benodigde toetsen, lesmateriaal etc. Voert werkoverleg met student ter voorbereiding op en nabespreking van lessen Geeft student regelmatig feedback op functioneren in klas en school Bezoekt minimaal 10 lessen. Vult bij minimaal 3 lesbezoeken een Lesobservatieformulier in Waakt ervoor dat student ook lessen verzorgt zonder aanwezigheid van de coach Bespreekt lesbezoeken met student na aan de hand van ingevuld Lesobservatieformulier Vult voor de eindbeoordeling een evaluatieformulier in. Informeert tutor tijdig indien negatieve beoordeling van de stage wordt verwacht Wijze van beoordeling: Beoordeling Masterstage 1 op basis van Bekwaamheidsdossier van student. Masterstage 1 dient met een voldoende afgesloten te worden wil een student doorgaan met Masterstage 2 en 3. Tijdstip: voor einde schooljaar Betrokkenen: tutor en student. De tutor van de Lerarenopleiding is eindverantwoordelijke voor de beoordeling Masterstage Omschrijving In deze fase heeft de student de verantwoordelijkheid voor eigen klassen en krijgt de belangrijkste beginselen van het lesgeven geleidelijk in de vingers. Wanneer Semester 1 (Masterstage 2) en semester 2 (Masterstage 3) Studenten kunnen ingeroosterd worden op dinsdag, woensdag en donderdag. De maandag is instituutsdag - dan kan de school in geen geval een beroep op hun doen. De vrijdag is bestemd voor zelfstudie en het volgen van vakken aan de faculteit. Aantal studenten Individueel Doelen Masterstage 2 en 3 samen hebben een beroepskwalificerend doel: de student dient bekwaam te zijn op alle 7 de SBL-competenties. Beide stages dienen afzonderlijk met een voldoende beoordeeld te worden wil een student in aanmerking komen voor een eerstegraadsbevoegdheid. Doelen Masterstage 2 Naast de doelstellingen die bij Masterstage 1 zijn genoemd: 1. Interpersoonlijk competent: alle aspecten 2. Pedagogisch competent: alle genoemde aspecten 3. Organisatorisch competent: alle genoemde aspecten 4. Reflectief competent: alle genoemde aspecten 5. Vakdidactisch competent met de volgende aspecten: * een lesperiode kunnen overzien en verzorgen * niveau van de klas(sen) kunnen inschatten * met de methode, PTA en studiewijzers kunnen werken * variatie in lesopbouw hanteren. Lerarenopleiding STAGES Pagina 8

9 Doelen Masterstage 3 Naast de doelstellingen die bij Masterstage 2 zijn genoemd: 1. Vakdidactisch competent met de volgende aspecten: * kunnen en durven experimenteren met werkvormen * los van het lesboek, studiewijzers en PTA s kunnen werken * leerstof van een jaar van eigen klas(sen) kunnen overzien en overbrengen * leerstof van een jaar van eigen klas(sen) beheersen * visie op de inhoud en didactiek van het schoolvak zichtbaar uitdragen in de les. 2. Competent in samenwerken met collega s: alle aspecten 3. Competent in samenwerken met ouders. Stageprogramma Stage op school voor voortgezet onderwijs waarbij zelfstandig wordt lesgegeven aan eigen klassen Masterstage samen: zelfstandig minimaal 60 lessen in de bovenbouw, in totaal zelfstandig minimaal 120 lessen geven Richtlijn maximaal 6 uur per lesweek Minimaal 20 lessen observeren verdeeld over beide stages Volgen van intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider of mentor op het instituut Deelnemen aan sectie- of teamvergaderingen Overleg met coach Contact met ouders Deelnemen aan rapportvergaderingen. De organisatie Betaalde stages Het minimum van het aantal door de student te verzorgen lessen (50 minuten) tijdens de beide stages samen bedraagt 120, waarvan minimaal 60 in bovenbouw havo-vwo. Richtlijn: maximaal 6 lesuren per week zelfstandig in eigen klassen. Onbetaalde stages Indien het een onbetaalde stage betreft, is de richtlijn dat een student per lesweek zelfstandig 3 à 4 lessen van 50 minuten verzorgt. Niet verwacht mag worden dat de stagiaire deelneemt aan commissies en werkgroepen, excursies, werkweken en surveillancediensten. Begeleiding vanuit het instituut De vakdidacticus komt zowel bij Masterstage 2 als Masterstage 3 op lesbezoek. De tutor voert halverwege Masterstage 2 een voortgangsgesprek met de student. Begeleiding op de school Indicatie tijdsinvestering coach: 2 à 3 uur per week ( uur) Wat wordt er van de coach verwacht? Introduceert student in de school Geeft student benodigde toetsen, lesmateriaal etc. Voert werkoverleg met student ter voorbereiding op en nabespreking van lessen Geeft student regelmatig feedback op functioneren in klas en school Verricht minimaal 6 lesbezoeken: (Masterstage 2: 4 x) (Masterstage 3: 2 x) Bespreekt lesbezoeken met student na aan de hand van ingevuld observatieformulier Vult drie keer een Lesevaluatieformulier in: voor het voortgangsgesprek Masterstage 2 en de eindbeoordelingen van Masterstage 2 en 3. Lerarenopleiding STAGES Pagina 9

10 Wat wordt er van de schoolopleider verwacht? Verzorgen van intervisiebijeenkomsten Invullen Lesevaluatieformulier Wijze van beoordeling Beoordeling van beide masterstages vindt plaats op basis van het Bekwaamheidsdossier van de student. Masterstage 2 en 3 samen hebben een beroepskwalificerend doel: de student dient bekwaam te zijn op alle 7 de SBL-competenties. Beide stages dienen afzonderlijk met een voldoende beoordeeld te worden wil een student in aanmerking komen voor een eerstegraadsbevoegdheid. Tijdstip: voor einde schooljaar. Betrokkenen: tutor, student, coach en schoolopleider. De tutor van de Lerarenopleiding is eindverantwoordelijke voor de beoordeling. Lerarenopleiding STAGES Pagina 10

11 5 STAGES van de MASTER LVHO Omschrijving Deze stage is bestemd voor studenten die de éénjarige lerarenopleiding (Master Leraar Voorbereiding Hoger Onderwijs) doen en nog geen Basiscursus en Masterstage 1 hebben gedaan. Zij doen in één jaar dus op dezelfde school Masterstage 1, 2 en 3. Het verschil is dat LVHO-studenten aan het begin van het schooljaar nog niet zelfstandig voor de klas kunnen. Studenten doen Masterstage 1 (zie voor stage-activiteiten Masterstage 1 voor Educatieve Masterstudenten) tot aan de herfstvakantie (periode 1). Indien Masterstage 1 met een voldoende beoordeeld wordt, kan de student de verantwoordelijkheid over eigen klassen aan. Dan wordt de stage omgezet in een traject met verantwoordelijkheid over eigen klassen. De student doet dan Masterstage 2 en 3. Studenten kunnen ingeroosterd worden op dinsdag, woensdag en donderdag. De maandag is instituutsdag - dan kan de school in geen geval een beroep doen op de student. De vrijdag is bestemd voor zelfstudie en het volgen van vakken aan de faculteit. Wanneer Masterstage 1 (in periode 1 (september tot herfstvakantie) Masterstage 2 en 3 (in periode 2, 3 en 4) Aantal studenten Individueel Doelen en stageprogramma Zie paragraaf 4.2. De organisatie Tot de herfstvakantie neemt de student lessen over van de coach. Na de herfstvakantie gaat hij zelfstandig in eigen klassen lesgeven: 3-4 lesuren per week. Het minimum aantal door de student te verzorgen zelfstandige lessen (van 50 minuten) tijdens de gehele stage bedraagt 120, waarvan er minimaal 60 worden gegeven in bovenbouw havo-vwo. De lessen kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag worden ingeroosterd. De student is op de volgende dagen vrijgeroosterd van schoolverplichtingen: * maandag de gehele dag voor institutionele activiteiten * vrijdag de gehele dag voor andere studieactiviteiten Op deze dagen kan de school geen beroep op hem doen. Niet verwacht mag worden dat de student deelneemt aan commissies en werkgroepen, excursies, werkweken en surveillancediensten. Begeleiding vanuit het instituut De tutor komt tijdens Masterstage 1 op lesbezoek. De vakdidacticus komt zowel bij Masterstage 2 als Masterstage 3 op lesbezoek. De tutor voert halverwege Masterstage 2 een voortgangsgesprek met de student. Begeleiding op de school Indicatie tijdsinvestering coach: 25 uur tot herfstvakantie (zie 4.1) daarna 2 à 3 uur per week (zie 4.2.) Lerarenopleiding STAGES Pagina 11

12 Wat wordt er van de coach verwacht: Introduceert student in school Geeft student benodigde toetsen, lesmateriaal etc. Voert werkoverleg met student ter voorbereiding op de lessen en nabespreking ervan Geeft student regelmatig feedback op functioneren in klas en school Verricht minimaal 6 lesbezoeken: (Masterstage 2: 4 maal, Masterstage 3: 2 maal) Bespreekt lesbezoeken met student na aan de hand van ingevuld observatieformulier Vult viermaal een evaluatieformulier in voor eindbeoordeling Masterstage 1, 2 en 3 alsmede voor het voortgangsgesprek van Masterstage 2 Wat wordt er van de schoolopleider verwacht? Verzorgen van intervisiebijeenkomsten Invullen evaluatieformulier Wijze van beoordeling Beoordeling van alle drie de stages vindt plaats op basis van het bekwaamheidsdossier van de student. Masterstage 1 dient met een voldoende afgesloten te worden alvorens te kunnen doorgaan met Masterstage 2. Masterstage 2 en 3 samen hebben een beroepskwalificerend doel: de student dient bekwaam te zijn op alle 7 de competenties van de SBL. Alle stages dienen afzonderlijk met een voldoende beoordeeld te zijn, wil een student in aanmerking komen voor een eerstegraadsbevoegdheid. Tijdstippen Begin november: beoordelingsgesprek Masterstage 1 Begin april: beoordelingsgesprek Masterstage 2: Voor einde schooljaar: beoordelingsgesprek Masterstage 3 Betrokkenen Tutor, student, coach en schoolopleider. De tutor van de Lerarenopleiding is eindverantwoordelijke voor de beoordeling Rijksuniversiteit Groningen/GMW/Lerarenopleiding Muntinggebouw Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen Contact: Annemarie Arends, teamleider studentenadministratie Lerarenopleiding STAGES Pagina 12

HANDBOEK MASTERSTAGES 2015-2016. Lerarenopleiding

HANDBOEK MASTERSTAGES 2015-2016. Lerarenopleiding HANDBOEK MASTERSTAGES 2015-2016 Lerarenopleiding INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Opleidingstraject van de student 5 3. Beoordelingsprocedure Masterstages 6 Uitgangspunten 6 Masterstage 1 7 Masterstage

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

HANDBOEK MASTERSTAGE 1. Educatieve Master 2013-2014. Lerarenopleiding

HANDBOEK MASTERSTAGE 1. Educatieve Master 2013-2014. Lerarenopleiding 0 HANDBOEK MASTERSTAGE 1 Educatieve Master 2013-2014 Lerarenopleiding INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Opleidingstraject 4 2.1. Fasering van de opleiding 4 2.2. Vakken in de oriënterende / voorbereidende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding doelen en opzet van de opleiding Opleidingstraject en focus 6

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding doelen en opzet van de opleiding Opleidingstraject en focus 6 2016 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding doelen en opzet van de opleiding 3 2. Opleidingstraject en focus 6 3. Opzet en beoordelingsprocedure van de stages Masterstage 1 10 Masterstage 2 14 Masterstage 3

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl 2 Eerstegraads Lerarenopleiding RUG 4 jaar vakmaster + 1 jaar lerarenopleiding bevoegdheid schoolvak

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl Charlotte Speekenbrink eerstegraadsdocente Nederlands (in opleiding) Marjolein Gielstra eerstegraadsdocente

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2016-2017 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

HANDBOEK MASTERSTAGE 1

HANDBOEK MASTERSTAGE 1 HANDBOEK MASTERSTAGE 1 Educatieve Master 2015-2016 semester 2a - 2b Lerarenopleiding INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Opleidingstraject 4 2.1. Fasering van de opleiding 4 2.2. Vakken in de oriënterende

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling

Onderwijs- en ExamenRegeling Onderwijs- en ExamenRegeling Lerarenopleidingtraject van de Educatieve Masteropleidingen en de Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG 2011-2012 Inhoud:

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling. Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs van de RUG

Onderwijs- en ExamenRegeling. Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs van de RUG Onderwijs- en ExamenRegeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs van de RUG Inhoud 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examens van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN HANDLEIDING LESGEVEN MINOR LEREN UT LERARENOPLEIDING, VAKGROEP ELAN

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs 2015-2016

Onderwijs- en ExamenRegeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs 2015-2016 Onderwijs- en ExamenRegeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de opleiding 3 Tentamens en examens van de opleiding 4 Toelating 5 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Allereerst willen wij de stagebegeleiders van harte bedanken voor uw inzet om onze studenten te begeleiden tijdens hun stage in de educatieve minor.

Allereerst willen wij de stagebegeleiders van harte bedanken voor uw inzet om onze studenten te begeleiden tijdens hun stage in de educatieve minor. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 De inrichting van de educatieve minor... 4 Randvoorwaarden voor de stage van de educatieve minor... 6 Begeleiding van de stage... 6 Beoordeling van de stage... 7 Toegang tot

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Educatieve Minor

Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Educatieve Minor 2015-2016 Syllabus Informatie voor - studenten - begeleiders op school - tutoren - vakdidactici Inhoudsopgave 1 Vooraf

Nadere informatie

Lesson Study in de lerarenopleiding

Lesson Study in de lerarenopleiding Lesson Study in de lerarenopleiding Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom Lesson Study in de opleiding?

Nadere informatie

Universitaire Lerarenopleiding RUG

Universitaire Lerarenopleiding RUG Universitaire Lerarenopleiding RUG Toetsplan Opleidingsonderdelen Master betreffende: Het lerarenopleidingstraject binnen de tweejarige Educatieve Masters en de Master Educatie en Communicatie en De volledige

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling

Onderwijs- en ExamenRegeling Onderwijs- en ExamenRegeling Lerarenopleidingtraject van de Educatieve Masteropleidingen en de Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene

Nadere informatie

Welkom bij de ILO, de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam!

Welkom bij de ILO, de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam! Welkom bij de ILO, de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam! 1 2 Op de UvA leiden wij eerste-graads leraren op, met het masterdiploma dat je bij ons haalt krijg je een bevoegdheid voor alle

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling

Onderwijs- en ExamenRegeling faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en ExamenRegeling Lerarenopleidingtraject van de Educatieve Masteropleidingen en de Masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Opleiders en taken... 4 Typen scholen... 4 De inrichting van de opleiding... 5 Randvoorwaarden voor de stages van de educatieve master... 7 Begeleiding van de stage... 8 Beoordeling

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor Thema blokken (UM) Stage (Voortgezet Onderwijs) Periode 1 / 4 Blok 1: Introductie in het onderwijs - Onderwijsgroepsbijeenkomsten - Vaardigheidsonderwijs 6 ECTS, studiebelasting

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN In dit begeleidingsplan vinden studenten die binnen stage lopen, de afspraken voor alle partijen die te maken hebben

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Werkervaring. Ester Hartholt. geboortedatum 7 mei 1964. adresgegevens Selwerderstraat 43.

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Werkervaring. Ester Hartholt. geboortedatum 7 mei 1964. adresgegevens Selwerderstraat 43. Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens naam Ester Hartholt geboortedatum 7 mei 1964 adresgegevens Selwerderstraat 43 9717 GJ Groningen gsm privé 06-13291450 vast telnr 050-3127887 email privé ehartholt@home.nl

Nadere informatie

Stage Hogeschool de Kempel Helmond

Stage Hogeschool de Kempel Helmond Stage 2014-2015 Hogeschool de Kempel Helmond op de K3-fase (WPO-stage). De term WPO staat voor WerkPlekOpleiden. Dat wil zeggen dat de werkplek in de afstudeerfase een centrale rol heeft in het werken

Nadere informatie

Opleidingsschool Noord

Opleidingsschool Noord Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid 2011-2012 obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur CROHO 60636

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur CROHO 60636 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Educatieve Masteropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur CROHO 60636 voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en hun stagebegeleiders in de educatieve minor van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en hun stagebegeleiders in de educatieve minor van de Radboud Docenten Academie. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Opleiders en taken... 4 Typen scholen... 4 De inrichting van de opleiding... 5 Randvoorwaarden voor de stage van de educatieve minor... 6 Begeleiding van de stage... 7 Beoordeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Toelating 3 Inrichting

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor De educatieve minor bereidt je voor op lesgeven en het leraarsvak. Naast praktijkopdrachten en stages krijg je didactische en padagogische vaardigheden aangereikt. De minor

Nadere informatie

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur TU/e Lerarenopleiding Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur Opbouw presentatie Filmpje Tweedegraads lerarenopleiding Uitstroomprofiel 1e graads lerarenopleiding

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Graduate School of Teaching. Stagebrochure. lerarenopleidingen Universiteit Utrecht

Graduate School of Teaching. Stagebrochure. lerarenopleidingen Universiteit Utrecht Graduate School of Teaching Stagebrochure lerarenopleidingen Universiteit Utrecht Stagebrochure Lerarenopleiding Graduate School of Teaching Universiteit Utrecht 2 Graduate School of Teaching- Universiteit

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Je komt als student op onze school. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten, hoe is de begeleiding, hoe vind je de weg? Onderstaand

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Opleiders en taken... 4 Typen scholen... 4 De inrichting van de opleiding... 5 Randvoorwaarden voor de stages van de educatieve master... 7 Begeleiding van de stage... 8 Beoordeling

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding ding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Praktijkgids Eerstegraads Lerarenopleiding Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding Universiteit Leiden.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs 2017-2018 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Toelating 3 Inrichting en inhoud van de opleiding 4 Tentamens en examens van de opleiding

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Regeling Begeleiding en Beoordeling nieuwe docenten op de Nieuwe Havo

Regeling Begeleiding en Beoordeling nieuwe docenten op de Nieuwe Havo Regeling Begeleiding en Beoordeling nieuwe docenten op de Nieuwe Havo november 2016 1. INLEIDING Voor een nieuwe docent met een dienstverband voor bepaalde tijd (benoemd in tijdelijke dienst) zijn gedurende

Nadere informatie

Masteropleiding. Studiegids 2012-2013. Universitaire Lerarenopleiding

Masteropleiding. Studiegids 2012-2013. Universitaire Lerarenopleiding Masteropleiding Studiegids 2012-2013 Universitaire Lerarenopleiding Colofon Deze studiegids is een uitgave van de Lerarenopleiding, onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Educatieve Minor 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de Educatieve Minor 3 Tentamens van de

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant I Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders van de educatieve master van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders van de educatieve master van de Radboud Docenten Academie. Stagewijzer Educatieve Master Radboud Docenten Academie Februari 2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Verkorte stagewijzer voor scholen... 3 Randvoorwaarden voor de stages van de educatieve master... 7 Typen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

U kunt leraar worden?!

U kunt leraar worden?! Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Bestuursbureau/HRM U kunt leraar worden?! Universiteit Leiden. Universiteit

Nadere informatie

Instructiekaart medewerkers Informatie over beoordelingsprocedure (nieuw) Jaarplanner Plattegrond van de school

Instructiekaart medewerkers Informatie over beoordelingsprocedure (nieuw) Jaarplanner Plattegrond van de school Inductietraject Het Stedelijk - Zutphen Het inductietraject is gericht op de ontwikkeling van startende docenten die per 1 september 2010 bij ons op school beginnen. Onder starter wordt verstaan iedereen

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Onderwijs- en Examenregeling Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs 2017-2018 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2 2. Toelating 4 3. Inrichting en inhoud van de opleiding 6 4. Tentamens en examens van

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding opleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Praktijkgids Eerstegraads Lerarenopleiding Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding Universiteit

Nadere informatie

Minorvoorlichting Sociologie Maandag 13 maart 2017

Minorvoorlichting Sociologie Maandag 13 maart 2017 Minorvoorlichting Sociologie 2017 Maandag 13 maart 2017 Welke minor? In principe vrije keuze, maar nadenken over je profiel Afhankelijk van je masteropleiding- en beroepwensen Stel jezelf een aantal vragen

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

HANDLEIDING SCHOOLPRACTICUM 1

HANDLEIDING SCHOOLPRACTICUM 1 FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING SCHOOLPRACTICUM 1 UT LERARENOPLEIDINGEN, VAKGROEP ELAN 2017/2018 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Je eigen ontwikkeling benoemen, volgen

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie